Home / Energiakeskittymä (page 2)

Energiakeskittymä

Energiakeskittymä kategoriassa kerrotaan Vaasab energiaklusterin uutisia.

Roadmap 2025 -hankkeen tavoitteena on luoda sähkökaupalle kehityspolku

Roadmap 2025 raivaa sähkökaupalle polun kaupalle kehityspolku, sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan kehittymisen ja kehittämisen kehityspolku vuosille 2015-2025. Roadmap 2025 -hankkeen päätoteuttajana toimii Merinova Oy yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston, alan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat ST-pooli, STEK ja laaja yritysjoukko. Sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan …

Lue lisää »

Kaupungin energiateot tuottavat tulosta

Kaupungin energiateot tuottavat tulosta – niin suuret kuin pienetkin  Kun puhutaan Vaasassa ajankohtaisista ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta kehittävistä hankkeista, alkaa lista olla vaikuttava. Suurten hankkeiden rinnalla kaupungilla tehdään pieniä tekoja. Yksinkertainen seikka, kuten lampunvaihto, voi saada aikaan tuntuvia tuloksia. EU-tasoinen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, kansallinen INKA-ohjelma ja kaupungin oma Energia- ja …

Lue lisää »

Kaupunki allekirjoitti energia- ja ilmastosopimuksen

Kaupunki allekirjoitti kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen Vaasan kaupunki on allekirjoittanut EU-tasoisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors). EU-komission perustamassa sopimuksessa Vaasan kaupunki on sitoutunut yhdessä useiden muiden Euroopan kaupunkien kanssa vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia CO2-päästöjään vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Sitoumus koskee kaikkea kaupunkialueen energiankäyttöä, johon kaupungin on mahdollista …

Lue lisää »

Jere ABB – Idea tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta

Idea tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta Haastateltavana tuotekehitysasiantuntijana työskentelevä Jere. Hän kertoo innovaatioiden tulevan usein yllättäen ja odottamatta. Tämä blogikirjoitus on osa sarjaa, jossa tutustutaan ABB:läisten työpäivään ja työtehtäviin. Kertoisitko millainen on tavallinen työpäiväsi? Työpäiväni alkaa tyypillisesti esimiehen kanssa brainstorming-sessiolla. Myös muiden työkavereiden kanssa ideoidaan asioita päivittäin eteenpäin. Eri asiantuntijoiden …

Lue lisää »

Sitra – Energiaratkaisujen kasvuvaikutukset selvitykseen

Sitra – Energiaratkaisujen kasvuvaikutukset selvitykseen Maailmalla ja Suomessa on tapahtumassa väistämätön energiamurros kohti vähähiilisyyttä. Hallituksen keväällä 2014 hyväksymän cleantech-strategian toteuttaminen vaatii uudenlaista elinkeino- ja energiapolitiikkaa, joka aidosti edistää cleantech-liiketoimintaa. Tämän kehityksen vauhdittamiseksi Sitra selvittää energiasektorilla käytettävien, eri kehitysvaiheessa olevien uusiutuvan energian teknologioiden kustannus- ja hyötyvaikutuksia verrattuna perinteisiin teknologioihin. Suomi on …

Lue lisää »

Kvarken Portsin toimitusjohtaja . Olemme yhdessä enemmän

Kvarken Portsin toimitusjohtaja Olemme yhdessä enemmän Kvarken Ports on Vaasan ja Uumajan yhteisten satamien nimi. Satamia johtaa yhteisomisteinen yhtiö Kvarkenhamnar Ab. Kvarken Portsin uusi toimitusjohtaja, Matti Esko, on kokenut logistiikka- ja satama-asiantuntija, jonka ura muun muassa UPM:n logistiikkavastaavana on vienyt häntä ympäri maailmaa. – Tässä työtehtävässä kiinnostukseni herätti mahdollisuus päästä …

Lue lisää »

Vaasan seudun Energiaklusteri maailman huippuympäristöjen joukossa

Vaasan seudun Energiaklusteri maailman huippuympäristöjen joukossa Innovaatioympäristöjen analysointiin ja kehittämiseen kansainvälisesti erikoistunut Hubconcepts Oy on Tekesin, Vaasan kaupungin ja VASEKin toimeksiannosta arvioinut Vaasan innovaatiokeskittymän nykytilaa ja näkymiä tulevaisuuteen. Tavoitteena oli selvittää miten kilpailukykyinen seutumme innovaatiokeskittymä on verrattuna samantyyppisiin kansallisiin ja kansainvälisiin keskittymiin sekä nostaa esiin alueelliset kehittämistarpeet. Työ toteutettiin kesä-lokakuussa …

Lue lisää »

Vaasa tutkimuksen ja kehittämisen kärkijoukossa
 

Vaasa

Vaasa tutkimuksen ja kehittämisen kärkijoukossa Vaasassa panostetaan Suomen kuudenneksi eniten tutkimukseen ja kehitykseen. Yritysten T&K-panostusten kasvun ansiosta Vaasan seutukunta nousi ohi Jyväskylän vuonna 2013. Vaasan seutukunnan kaikki T&K-panostukset ovat yhteensä 196,3 miljoonaa euroa. Yritysten osuus on 164 miljoonaa. Seutukunnan T&K-panostusten voimakas kasvu viime vuosien aikana on tapahtunut ennen kaikkea yritysten …

Lue lisää »

Tomas Häyry Brysseliin kertomaan EnergyVaasasta
Tomas Häyry

Tomas Häyry kutsuttu Brysseliin kertomaan EnergyVaasasta Pohjoismaiden suurin energiateknologiakeskittymä EnergyVaasa ja sen kärkiyritykset porskuttavat nihkeistä suhdanteista huolimatta varsin ansioituneesti eteenpäin. Tästä syystä myös Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry on kutsuttu Brysseliin puhumaan Vaasan seudun kriittisistä menestystekijöistä ja siitä mitä seudulla on tehty oikein, jotta EnergyVaasan tyyppinen klusteri kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. …

Lue lisää »

Vaasa tähtää merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi

Vaasa tähtää innovaatiokeskittymäksi suunta on oikea Vaasan seutu tähtää merkittäväksi innovaatiokeskittymäksi. Tutkimuksen mukaan Vaasassa nyt valittu kehittämisen suunta on oikea.  Innovaatiotoiminta on koordinoitua ja innovaatioalustat on nostettu kehittämisen ytimeen. Kehitettävää on yhteistoiminnassa, innovaatioalustojen toteuttamisessa, kasvuyritysten tukemisessa ja hankekokonaisuuden johtamisessa. Vaasan innovaatiokeskittymän nykytila ja kehittämistarpeet selviävät tuoreesta tutkimuksesta, jonka Vaasan kaupunki …

Lue lisää »