Home / Muut / Maailman innovatiivisin energiakeskus ja milleniaalit sen kehittäjinä

Maailman innovatiivisin energiakeskus ja milleniaalit sen kehittäjinä

Sukupolvesta riippumatta ihmisten elämää leimaa nykyään digitaalisuus niin töissä kuin vapaa-ajalla. Maailma muuttuu ennätysvauhtia; teknologian kehitys ja digitalisoituminen tuovat sekä uusia mahdollisuuksia, että haasteita. Polttavimpia aiheita ovat muun muassa ympäristöasiat ja energiantuotannon tulevaisuus.

Yhteiskunnallisiin haasteisiin on vastattava, ja Suomi onkin usein nostettu tieteen, opetuksen ja teknologian mallimaaksi. Vaasa on yksi Suomen kaupungeista, jossa panostetaan energiateknologiaan ja uusien innovaatioiden kehittämiseen. Milleniaalit, tällä hetkellä suurin työelämässä oleva ikäluokka, ovat keskeisessä asemassa uuden luomisessa, uusin tavoin.

Milleniaalit työelämässä

Sukupolvien välisiä eroja on tutkittu etenkin työelämään liittyen. Sukupolvien välinen ero näkyy erityisesti arvoissa, elämän valinnoissa ja merkityksellisinä pidetyissä asioissa. Nykypäivän työelämässä suurimmat eroavaisuudet ovat milleniaalien ja X-sukupolven välillä. Milleniaalit ovat 1980-luvun alussa ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyt sukupolvi, joka tunnetaan myös nimellä Y-sukupolvi. X-sukupolvi on milleniaaleja edeltävä sukupolvi, johon kuuluvat vuosina 1961-1980 syntyneet, eli nykypäivän 42-61-vuotiaat, suurten ikäluokkien lapset.

Nykyään milleniaalit muodostavat suuren osan työvoimasta. Milleniaalien jälkeen toiseksi suurin ryhmä työssäkäyviä ovat X-sukupolvi, joista vanhimmat ovat eläkeiän kynnyksellä.  Työelämässä milleniaalit eivät ole edeltävien sukupolvien kaltaisia, vaan vaativat työltä eri asioita. Milleniaalit eivät halua omistaa elämäänsä työlle, mutta haluavat vaikuttaa asioihin ja muuttaa maailmaa paremmaksi työnsä kautta. Milleniaalit ovat kasvaneet digiaikana; milleniaalit olivat ensimmäinen tietokoneiden ja matkapuhelinten maailmassa kasvanut sukupolvi, ja siksi heille teknologian käyttö on luontevaa, ja he ottavat uudet innovaatiot ja ilmiöt nopeasti haltuun.

Työn ohella milleniaalit luonnollisesti viettävät enemmän vapaa-ajastaan verkossa kuin edeltävä X-sukupolvi. Milleniaalit ovat tottuneet navigoimaan netissä ja kokeilevat rohkeasti uusia trendejä sekä ottavat uudet innovaatiot haltuun. Milleniaalit suhtautuvat sekä sosiaaliseen mediaan että kaikenlaiseen pelaamiseen vanhempia ikäluokkia suvaitsevaisemmin. Sekä some että pelaaminen ovatkin iso osa monen milleniaalin vapaa-ajan viettoa. Niin konsoli-, pc- kuin mobiilipelaaminen on milleniaaleille tuttua. Milleniaalit suhtautuvat myös verkossa tapahtuvaan rahapelaamiseen avoimemmin kuin edeltävät ikäluokat. Casino kuten tämä, on milleniaaleille arkinen asia, sillä kaikenlainen nettipelaaminen on heille tuttua.

Milleniaalit ovat kouluttautuneet täysin erilaisessa maailmassa kuin vanhempansa, mikä näkyy erilaisena suhtautumisena työhön. Milleniaalien ja X-sukupolven väliset kuilut ovat olleet niin uutisoinnin kuin tutkimuksen kohteena. Milleniaaleja on kritisoitu laiskoiksi ja mukavuudenhaluisiksi, jotka haluavat saada kaiken heti. Vanhemmat sukupolvet tapaavat aina kritisoida nuorempiaan, sillä sukupolvien välisiä eroavaisuuksia voi olla vaikeaa ymmärtää puolin ja toisin.  Milleniaalien sanotaan olevan kunnianhimoisia, itsenäisiä, tehokkaita ja työssään merkityksellisyyttä kaipaavia. Heille vastuullisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä.

Etenkin ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu painavat monen harteilla. Kyselytutkimuksen mukaan, johon osallistuivat maisterintutkinnon suorittaneita milleniaaleja 40 maassa, kokivat tulevaisuuden olevan oman sukupolvensa ihmisten käsissä. Milleniaalien elämää leimaa jatkuva muutos ja sopeutuminen uuteen.

Tutkimusta ja innovaatioita yliopistosta

Vaasa on Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskus. Paikalliset energiateknologia-alan yritykset, yliopistot ja kunnat tekevät tiiviisti yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden parissa. Energiateknologian alalla on pitkä historia Vaasassa, mikä on johtanut vahvaan osaamiseen tutkimuksessa.

Vaasassa on kansainvälisesti aktiivinen tutkimus- ja kehitysverkosto, ja se on johtava teollisuuden, merenkulun ja sähköverkkojen tutkimus- ja kehityskeskus. Vaasassa on osaamista muun muassa niin kestävän energian, digitalisaation ja älykkäiden sähköratkaisujen parissa.

Vaasa on yliopistokaupunki, jossa tehdään kansainvälistä huippuluokan tutkimusta eri aloilla. Vaasan yliopistossa on tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, jonka tutkimustyö on jaettu viiteen eri tutkimusryhmään: älykkäät sähköjärjestelmät, uusiutuvat energiat, tuotannon johtaminen, SC-Research ja matemaattinen mallintaminen.

Vaasan yliopistossa on monia eri tutkimusalustoja, jotka pyrkivät tutkimuksen keinoin ratkaisemaan monia yhteiskunnan kohtaamia ongelmia. Yksi yliopiston tutkimusalustoista on Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC), jonka tarkoituksena on vastata energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Digitaalinen talous (Digital Economy) tutkii uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita sekä niiden vaikutuksia yksilöihin ja yhteiskuntaan eri tieteiden näkökulmasta. Innovaatiot ja yrittäjyys (InnoLab) puolestaan tutkii innovaatioita, julkisen sektorin uudistamista ja yrittäjyyttä.

Kaupungissa innovaatioihin ja teknologiaan panostaminen ulottuu myös yliopiston ulkopuolelle. Vaasassa on energiateknologian keskittymä, ja yhteistyötä tehdään niin korkeakoulujen, yritysten kuin viranomaistenkin välillä. Vuoden 2021 alkupuolella Vaasa solmi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Työ- ja Elinkeinoministeriön kanssa vuoteen 2027 saakka. Sopimukset ovat hallituksen linjaus, joilla halutaan edistää Suomen kokeilu- ja innovaatioympäristöä ja kytkeytyä kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatioverkostoihin. Vaasalle ekosysteemisopimus tuo pontta viedä muun muassa kestäviin teknologioihin liittyviä hankkeita eteenpäin.

Milleniaalit innovaatioiden takana

Miten milleniaalit ja Vaasan kaltainen innovatiivinen energiakeskus liittyvät toisiinsa? Milleniaalit haluavat saada aikaan muutoksia, joilla on merkitystä koko yhteiskunnalle, tai jopa maailmalle. Digitaalisuus ja teknologiapainotteisuus ovat milleniaaleille luontevia asioita, mikä omalta osaltaan tekee niiden parissa tehtävän tutkimuksen, kehitystyön ja innovoinnin milleniaaleille mielekkääksi. Siinä missä X-sukupolvi on joutunut opettelemaan tietokoneiden ja mobiililaitteiden salat aikuisiällä, milleniaalit ovat sukupolvi, joille teknologian edistysaskeleet ovat olleet tuttu osa jokapäiväistä elämää lapsuudesta tai nuoruudesta saakka.

Työkulttuurissa käynnissä oleva murros on pitkälti milleniaalien vaikutusta. Ollessaan suurin työikäisten joukko, milleniaalit ovat se voima, joka tällä hetkellä vie innovaatioita ja kehitystä eteenpäin. Vaasa on yksi Suomen innovatiivisimmista kaupungeista, jossa etenkin tämän hetken kuuma peruna, energia-ala, ja siihen liittyvä innovaatioiden kehitys, on huippuluokkaa. Vaasan imago energiateknologian keskuksena on kaupungille tärkeä, sillä se tuo näkyvyyttä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

About Toimitus

Check Also

Millaista on Vaasan viihtyisä kaupunkielämä

Vaasaan suunnataan yleensä kesällä, ensisijaisesti sen saaristoa, rantoja ja ulkoliikuntaa täyttä oleviin luontokohteisiin. Mutta vaikka …

Vastaa