Paikallistiedon tiedonhaku

Vaasapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä kollektiivisesti tuotettu artikkeli antaa yleisiä ja omakohtaisia neuvoja ja oheita paikallistiedon tiedonhakuun. Hakukone Google osoittautuu tässäkin asiassa verrattomaksi apuvälineeksi mutta muista myös paikalliset linkkikokoelmat, portaalit ja yksityiset sivut. Osuvilla hakusanoila pääsee nopeasti alkuun. Hakuja kannataa tehdä joko yksinkertaisilla hakusanoilla kuten Vaasan historia tai sitten hakea suuremmista kokonaisuuksista kuten bibliografioista ja linkkikkokoelmista.

Täydennä tietoja omilla löydöilläsi.

Osaava hakija suuntaa Googlen asemasta hakureittinsa suoraan linkkikokoelmaan, arkistotietokantaan tai vastaavaan. Tutki allaolaevia linkkejä kaikessa rauhassa. Löydät varmasti itsellesi parhaan kiitoradan paikallistiedon maailmaan.

Tässä muutamia käytännön vihjeitä ja neuvoja:

Lue artikkeli arkistoista

http://oppimateriaalit.internetix.fi/fi/avoimet/0viestinta/informaatiotutkimus/po3/arkistot.htm


Nelli - kansallinen tiedonhakuportaali

Nelli on kansallinen tiedonhakuportaali, joka sisältää yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen sekä yleisten kirjastojen hankkimia elektronisia aineistoja (mm. e-lehtiä, e-kirjoja ja viitetietokantoja).

Nelli

http://www.nelliportaali.fi/V?RN=791268127


PORSTUA on Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastojen yhteistyön tulos, jonka tarkoituksena on tuoda verkkoon Pohjanmaata koskevaa paikallista aineistoa. Hanke on toteutettu opetusministeriön rahoituksen avulla.

Porstua tarjoaa kirjastosta sisäänpääsyn alueelliseen kirjaston ja kirjastonkäyttäjän kannalta merkittävään verkkotietoon, sisältää palveluhakemiston, josta löytyy paikallisesti tärkeää kulttuurihistoriallista aineistoa, tarjoaa verkkojulkistamiskanavan kaikille kulttuuritoimintaa ylläpitäville yhteisöille ja yksityisille sekä tukea, opastusta ja koulutusta alueen kirjastoille verkkojulkaisemisessa. Porstuan tavoitteena on myös luoda toimiva asiantuntijaverkosto kaikkien palvelun tarvitsijoiden helposti saavutettavaksi. Lisätietoja www-osoitteesta:

http://www.porstuakirjastot.fi

Vaasan kaupungin nettisivut: Tietokantoja ja linkkejä

http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=400249

Frank monihaku

Frank on Kirjastot.fi:n tuottama monihaku, jolla voit hakea samanaikaisesti suomalaisten kirjastojen aineistotietokannoista. Monihaussa yhdistellään hakutuloksia useista eri aineistotietokannoista. Näin ollen se ei ole hakutuloksiltaan yhtä hyvä kuin jos tekisit vastaavan haun yksittäiseen tietokantaan.

Hakuryhmät

-Kunnan- ja kaupunginkirjastot
-Maakuntakirjastot
-Maakuntakirjastoalueet
-Ammattikorkeakoulukirjastot
-Erikoiskirjastot *
-Yliopistokirjastot
-Söksam - Bibliotekskataloger inom Svenskfinland

Monihaku

http://monihaku.kirjastot.fi/


Erikoiskirjastot. FI

Erikoiskirjastot.Fi Palvelusta löydät hakuportaalin useiden eri PrettyLib-kirjastojärjestelmää käyttävien organisaatioiden internet-verkosta löytyviin aineistoihin. Palvelua ylläpitää PrettyBit Software Oy.

http://www.erikoiskirjastot.fi/


Katso myös Kirjasto.FI:n linkkikiarjsto

http://www.kirjastot.fi/fi-FI/linkkikirjasto/

Tieteen linkkitalo

http://www.erikoiskirjastot.fi/


Arkistolinkkejä

Arkistolinkkejä on jatkuvassa käymistilalla oleva koti- ja ulkomaisiin arkistolähteisiin johtava linkkikokoaelma. Paikallistiedon hakijalle kokoelman merkitys saataa jäädä vähämerkitykselliseksi, mutta miaelenkiintoinen se on. Kokoelman on tuottanaut Marko Natri.

http://vesta.narc.fi/arkistolinkit/#Kotimaiset


Yksityiset keskusarkistot

Suomessa toimii useita keskusarkistoja, jotka kokoavat oman alansa yhteisöjen ja henkilöiden arkistoja ja pitävät niitä tutkijoiden käytettävissä. Ne avartavat näkemystämme suomalaisen ihmisen ja yhteiskunnan elämän monimuotoisuudesta ja rikkaudesta. Yksityiset keskusarkistot ovat perustaneet Yksityiset keskusarkistot ry:n, joka ylläpitää näitä www-sivuja. Keskusarkistoissa säilytettävä aineisto sisältää asiakirjoja, valokuvia, karttoja, piirustuksia, julisteita, ääni- ja kuvatallenteita sekä alan kirjallisuutta. Aineistoa on pääosin 1800-luvulta nykypäivään.

Yhteisrekisterin hakulomakkeella voit hakea tietoja yksityisten keskusarkistojen yhteisestä tietokannasta. Voit tehdä haun joko arkistonmuodostajan (järjestö, yritys, yhteisö, henkilö tai suku) nimellä tai rajata haun toimialan, alueen ja/tai ajanjakson mukaan.

Palvelussa ovat seuraavat keskusarkistot:

Ammattiyhdistysarkisto
Kansan Arkisto
Keskustan ja Maaseudun Arkisto
Porvarillisen Työn Arkisto
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto
Suomen Urheiluarkisto
Svenska centralarkivet
Toimihenkilöarkisto
Työväen Arkisto
Urho Kekkosen arkisto
Yksityiset keskusarkistot

http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/


Helsingin yliopiston pienpainatekokoelma

Pienpainatekokoelma alkaa vuodesta 1810. Aineistoa ovat laitosten, yhdistysten, liikkeiden ja erilaisten organisaatioiden toimintaan liittyvät julkaisut kuten vuosikertomukset, ohjesäännöt, kiertokirjeet, puhelinluettelot, oppaat, ohjeet, jäsenluettelot, kutsut, ruokalistat jne. Myös tiedottamiseen liittyvät painatteet kuten ohjelmat, näyttely- ym. luettelot, mainokset, hinnastot, esitteet, aikataulut, kalenterit, julisteet, vaalimainokset, kunnallishallinnon painatteet sijoitetaan pienpainatteisiin. Pääkokoelma on systemaattisesti järjestetty 26 pääryhmään, jotka jakautuvat useisiin alaryhmiin. Luetteloimattomassa kokoelmassa on pienpainatteiden pääkokoelman lisäksi julkaisutyypin mukaan muodostettuja kokonaisuuksia: vuosikertomukset, mainokset ja tuotehinnastot, eripainokset, leikekokoelmat, exlibrikset, julisteet.Paikallishistorian tutkijoille kokoelma on todellinen aarre vaikkapa hintavertailujen ja muun aikalaistiedaon osalta.

http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate/browse.html?action=alphabet


Vaasan yliopiston nimistötutkimus

Sanomalehtiyliopisto ja Levon instituutti sekä Pohjalainen ovat tuottaneet nimistötutkimuksen vaasalaisesta nimistöstä. Paikallisesen nimistötutkimuksen kulmakivenä voidaan pitää Johanna Suomalaisen Pro Gradu työtä ”Tervahovista Kuhnan kulmaan – Palosaaren nimet kertovat alueen historiasta”

Hankkeen yhteydessä on syntynyt muutakin paikalliseen nimistöön lliityvää materiaaalia mm. pienimuotoinen tutkimus Vöyrinkaupungin katujen nimistä ja Mustikkamaasta.

Huomioi pdf-tiedosto

http://www.uwasa.fi/avoin/nimisto1.pdf


Gradupankki – Vasan yliopisto

http://www.uwasa.fi/comm/gradupankki/

Vaaan Hovioikeuden kirjasto

http://www.oikeus.fi/14079.htm

Yleistä arkistoista ja arkistoinnista

http://www.uta.fi/~limava/linkit.htm

Paikallishistoria, kansanperinne ja matrikelit:

http://www.sci.fi/~paijanne/LK.HTM

Agricola: Paikallishistoria

http://agricola.utu.fi/hist/aihe/index.php?aihe=9

Muisti

Kirjasto-, arkisto- ja museolaitoksen digitoidun kansallisen aineiston yhteistietokanta

http://www.lib.helsinki.fi/memory/muisti.html

Kotimaisen digitoitun aineiston tietokantoja:

http://www.lib.helsinki.fi/memory/muutieto.htm

Brage Pressarkiv

http://www.bragespressarkiv.fi/hem/

Pohjanmaan Väylän henkilöhakemisto

http://gamma.nic.fi/~raimom/ep/historia/henkilot/aakkos.htm

Tilastotietoa Vaasasta

http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=383784

Tietoa Vaasan yliopistosta http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/viestintaohjelma.html

Vaasan kaupunkiopas

http://www.vaasaopas.com/kaupunkitietoa/


Katso kohdasta Vaasan maakunta-arkisto: VAKKA - arkistotietokanta

Tiedon lähteet


Kotiseutututkimus Paikallishistoria Paikannimet Henkilöhistoria Sukututkimus Nimistötutkimus


Artikkelin muokkaus jatkuu

Aiheesta muualla

Lähteitä vaasalaiseen valokuvaan:

Hirn, Sven, Kameran edest ja takaa, 27, 110-111. Lahti 1972.

Hirn, Sven, Ateljeesta luontoon, 20, 45, 98, 111. Lahti 1977.

Andersson, Katarina, Wasafotografer - Waasalaisvalokuvaajia, 44, 46-53. Vaasa 1993.

Appelgren, Arne, Om fotograferna i Vasa 1860- och 1870-talets Vasa, 20-22. - Arkiv fr svenskasterbotten VII. 1948.

Elokuvan historia ja Vaasa

Sven Hirn: Kuvat kulkevat - Suomen elokuvasäätiö 1981 Jorma Ojaharju: Elokuvakunings Nikolai Philip

Nikolai Philip

Nikolai Philip

Vaasan Elokuvakuningas Nikolai Philp julkaisi 16.1. 1945 kummallakin kotimaisella vihkosen nimeltä: "Vaasan Elokuvateatterit Filmin Puolivuosisadan Taitteessa." Elokuvan keksimisestä tuli samana vuonna kuluneeksi 50 vuotta. 1945 oli myös Philpin 25- vuotisjuhlavuosi elokuvamiehenä Vaasassa.

Hae Porstuasta]