Maakunta-arkisto

Vaasapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vaasan maakunta-arkisto

Vaasan maakunta-arkisto on vuodesta 1936 ollut osa arkistolaitoksen aluehallintoa. Maakunta-arkiston toimialueena on ollut Vaasan lääni. Nykyisin arkistopiirin muodostavat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen (Österbottens förbund) alueet. Suomen viidenneksi vanhin maakunta-arkisto aloitti toimintansa samassa rakennuksessa Vaasan kaupunginkirjaston kanssa. Tilojen käydessä ahtaaksi maakunta-arkiston tarpeisiin korjattiin 3200 neliötä toimitilaa SOK:n varastokiinteistöstä Sepänkyläntien varrelta. Vuonna 1987 käyttöön otetut tilat ovat jälleen käymässä ahtaiksi: maakunta-arkistossa on yli seitsemän kilometriä asiakirjoja ja uutta aineistoa kertyy vuosittain satoja hyllymetrejä. Maakunta-arkiston perinteisenä tehtävänä on ollut tarjota säilytystilaa arkistopiirissä toimivien valtion viranomaisten yli 40 vuotta vanhemmalle pysyvästi säilytettävälle aineistolle, joka arkistolain nojalla on siirrettävä maakunta-arkistoon. Yksityiset henkilöt ja yhteisöt ovat myös uskoneet asiakirjojaan Vaasan maakunta-arkiston säilytettäväksi. Viime vuosikymmeninä maakunta-arkiston tietopalvelua on aktiivisesti kehitetty ja tulevaisuudessa voimme myös tarjota sähköisiä palveluja. VAKKA on reaaliaikainen tietokanta, johon sisältyvät tiedot säilyttämistämme arkistoista. Viranomaisten arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ohjaus on 1980-luvulta alkaen keskittynyt arkistonmuodostuksen ohjaukseen. Koulutuspalvelujemme avulla pyrimme laajentamaan virastojen asiakirjahallinnosta ja arkistoista vastaavien henkilöiden osaamista ja tarjoamme myös arkistotehtäviin pätevöittäviä tutkintoja. Viranomaisten ohjaus tapahtuu myös tarkastustoiminnan ja virastokäyntien kautta. Aiemmin maakunta-arkisto myös hyväksyi uudet arkistotilat ennen niiden käyttöönottoa. Sähköinen asiakirjahallinto ja asiointi ovat tuoneet uusia haasteita arkistotoimeen. Maakunta-arkisto pyrkii ohjaus- ja koulutustoiminnallaan tukemaan ja osaltaan varmistamaan pysyvästi säilytettävien tietojen käyttömahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Toiminta-alueemme kaksikielisyys on asettanut Vaasan maakunta-arkiston toiminnalle haasteita alusta alkaen. Maakunta-arkisto palvelee kaikissa tehtävissään asiakkaitaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Tänä päivänä Vaasan maakunta-arkisto on arkistoalan asiantuntija- ja tietopalvelulaitos, joka palvelee yksityisiä henkilöitä ja viranomaisia kaikissa asiakirjoihin ja arkistoihin liittyvissä kysVaasan maakunta-arkisto

http://www.narc.fi/Arkistolaitos/vma/

Toimipiste

Aineisto