Gunnar Rosenholm

Vaasapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kuva: Johan Hagström

Gunnar Rosenholm

Kansakoulunopettaja Gunnar Rosenholm, joka teki vuonna 1937 aloitteen Stundarsin Kotiseutumuseoon, joka on nykyään yksi maan suurimmista. Stundarsissa on mm. maalaistalo, jota ympäröivät navetta, aitat, luhti ja leivintupa sekä monet vaatimattomat mäkituvat ja verstaat. Talot on sisustettu kuvaamaan 1900-luvun taitteen aikaa.

På svenska:

Folkskoleläraren Gunnar Rosenholm tog initiativet till Stundars Hembygdsmuseum 1937, som i dag är ett av landets största. På Stundars finns bl a. en bondgård omgiven av fähus, bodar, loft och bagarstuga och flera enkla backstugor och verkstäder. Husen är inredda för att skildra sekelskiftet 1900.

Lähde: www.solf.fi/historia.htm