Home / Muut / Vaasa tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yliopisto-opiskeluun

Vaasa tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yliopisto-opiskeluun

Oli haaveenasi toimittajan, ohjelmistoasiantuntijan tai vaikka tutkijan ura, Vaasan yliopisto tarjoaa oivan oppimisympäristön kasvaa valitsemansa alan arvostetuksi asiantuntijaksi. Erilaisia opiskelusuuntauksia Vaasan yliopiston kandidaattiohjelmissa edustavat hallinto-, kauppa-, viestintä- ja teknistieteelliset koulutusohjelmat. Kanditutkinnon jälkeen on jokainen opiskelija oikeutettu jatkamaan opintojaan maisteriohjelmissa. Myös tohtoriksi asti väitelleitä opiskelijoita valmistuu Vaasan Yliopistosta.

Tekniikka vetää Vaasaan

Yksi suosituimmista opintopoluista Vaasan yliopistossa on tietojärjestelmätieteen diplomi-insinöörin tutkintoon johtava koulutusohjelma. Valmistuneet diplomi-insinöörit ovat haluttuja osaajia työmarkkinoilla. Monipuolisen koulutuksen aikana opiskelijat voivat erikoistua esimerkiksi automaation tai tekoälyn kehittämiseen. Tietojärjestelmäosaamisen yhdistäminen energiatalouteen on myös suosittua, sillä energiasektori on hyvin vahva Vaasan seudulla.

Whether you dream of becoming a journalist, software expert or even a researcher, the University of Vaasa offers excellent conditions for studying generic viagra medicine and its effect on male potency. If you want to follow this link, then you will study in detail the material about this medicine.

Perusopinnot sisältävät sekä liiketoimintaopintoja että syvälle ICT-tekniikkaan uppoutuvia opintoja. Ohjelmointiosaamista ja datan visualisointia opetetaan liiketoimintalähtöisesti. Pelkästään perusteollisuuden tarpeisiin ICT-koulutusta ei kuitenkaan anneta, vaan opiskelijat voivat valmistuttuaan työllistyä monille eri aloille, oman mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaisesti. 

Peliteollisuus on muiden teollisuuden alojen ohella erittäin tärkeä tukijalka Suomen taloudessa. Vaasan yliopiston tekniikan opintosuuntaus antaa hyvät valmiudet myös pelien suunnitteluun ja toteutukseen. Videopelien pelaamisen lisäksi moni pelaa kasinopelejä netissä, ja peliyhtiöt tarvitsevat asiantuntijoita suunnittelemaan ja ohjelmoimaan pelejä. Näitä osaajia valmistuu myös Vaasan yliopistosta. 

Vaasan yliopisto on täynnä energiaa

Vaasaa on jo pitkään kutsuttu Suomen energiapääkaupungiksi. Vaasan seudulle on asettunut lukuisia energia-alan yrityksiä, aina pienyrityksistä keskisuuriin ja kansainvälisiin energia-alan toimijoihin asti. Tämä keskittymä takaa jokaiselle energia-alan opinnot valitsevalle diplomi-insinööriopiskelijalle erittäin hyvät lähtökohdat työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksiin Vaasassa. Myös lukuisat vastavalmistuneet energia-alan insinöörit jäävät valmistuttuaan Vaasan seudulle rakentamaan uraa kehittäen ja ylläpitäen huipputeknologiaan perustuvia energiaratkaisuja.

Energia-alan opinnot kattavat esimerkiksi sähköverkkojen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen opintoja. Energia-alan opintojen suhteen tehdään myös tiivistä yhteistyötä Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö auttaa opiskelijoita luomaan verkostoja ja yhdistämään käytännönläheisen insinöörityön ja syvällisen yliopistotutkimuspohjaisen työn toisiinsa uusien energiaratkaisujen innovoinnissa. Yhteistyöllä pyritään ennen kaikkea vastaamaan Vaasan seudun energia-alan yritysten nykyisiin ja tulevaisuuden osaajatarpeisiin.

Vaasan yliopistossa sähkö- ja energiatekniikkaa opiskelevat saavat perusopinnoissa perustavanlaatuisen käsityksen energiafysiikasta, virtapiireistä, sähkökoneopista ja tehoelektroniikasta. Lisäksi opintoihin kuuluu soveltavia fysiikan ja matematiikan opintoja unohtamatta kansainvälisessä toiminnassa tarvittavia kieliopintoja sekä viestintätaitoja. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, kolmannen lukuvuoden aikana, opiskelijat voivat valita maisteriopintojen suuntauksen. Vaihtoehtoja ovat tällä hetkellä sähkötekniikan, energiatekniikan tai englanninkielisen Smart Energy eli tekoälyä hyödyntävän teknologian maisteriohjelmat.

Hallintotieteen opintolinjalta yhteiskunnan huipulle

Hallintotiede saattaa sanana helposti kuullosta harmaan väljähtäneeltä opintosuuntaukselta. Asia ei kuitenkaan voisi olla enempää juuri päinvastoin. Hallintotieteilijät ovat eturintamassa ratkaisemassa keskeisiä yhteiskunnallisia ongelmia ja kehittämässä uusia toimintamalleja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritysmaailmassa hallintotieteen asiantuntijat varmistavat terveen ja kehittyvän yrityskulttuurin ylläpitämisestä ja eteenpäin viemisestä. Hallintotieteen tiedekunnasta valmistuvat opiskelijat ovat avainasemassa hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintolinjalla valitaan erikoistumisopinnot ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen päätteeksi. Syventävissä opinnoissa voi keskittyä aluetieteeseen, johtamisopintoihin, julkisoikeuteen tai sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen. Kolmivuotisen kandidaattitutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat voivat jatkaa maisteritason opintojen parissa kohti akateemista loppututkintoa. 

Yksi tunnetuimmista Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintolinjalta valmistuneista opiskelijoista on kansanedustaja Eeva Kalli, joka valittiin eduskuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Satakunnan vaalipiiristä. Hallintotieteen ohjelmasta valmistuneet kandidaatit ja maisterit ovat usein vaativissa asiantuntijatehtävissä suunnittelijoina ja johtajina kuntien, valtion ja yksityisten yritysten hallinnossa. Vaasan yliopiston entisiä hallintotieteen opiskelijoita työskentelee nykyään esimerkiksi kuntien hallintojohtajina, yhdistysten toiminnanjohtajina, yritysten henkilöstöpäälliköinä ja maakuntien aluesuunnittelijoina. 

Viestinnän ja kaupanteon ammattilaisia

Tekniikan ja hallintotieteiden lisäksi Vaasan yliopistosta valmistuu joka vuosi korkeasti koulutettuja ammattilaisia kauppa- ja viestintätieteiden opinto-ohjelmista. Molemmissa suuntauksissa painottuvat ihmisläheinen johtaminen ja liiketalouden kokonaisvaltainen osaaminen. Sekä liiketoiminta- että viestintäosaamiselle on laajasti kysyntää kaikilla yritystoiminnan sektoreilla, ja lisäksi samoja taitoja tarvitaan myös julkishallinnon puolella. 

Vaasan yliopisto haluaa valmistaa liiketoiminnan opiskelijansa alati muuttuvan maailman tarpeisiin, jotka eivät vain noudata oppikirjoista opittuja toimintamalleja, vaan luovat täysin uudenlaisten visioiden pohjalta omat tehokkaat liiketoiminnan kehittämisen mallit kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen. Asiakaslähtöinen yrittäjyys ja digitalisaatio toimivat muutosten ajureina, ja näihin jatkuviin liiketoimintakentän muutoksiin Vaasan yliopistosta valmistuu asiantuntijoita, jotka osaavat reagoida nopeasti muuttuneen maailman tarpeisiin.

Ensimmäinen opintovuosi on jokaisella kauppatieteen opiskelijalla yhtenevä, mutta tämän jälkeen pääsee valitsemaan suuntautumisvaihtoehtonsa seitsemän eri opintopolun joukosta. Liike-elämän tarpeisiin valmistuu digitaalisen markkinoinnin, johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin ammattilaisia. Lisäksi myös perinteiselle laskentatoimelle, talousoikeudelle ja taloustieteelle löytyy omat erikoistumislinjansa. 

Viestintätieteen opintolinjalla perehdytään erityisesti digitaalisen viestinnän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Erillisiä suuntautumisia ei vielä kandidaattivaiheessa ole, mutta maisteriopinnoissa voi keskittyä joko monialaiseen viestintään tai tekniseen viestintään. Opinnoista valmistuneet työskentelevät yritysten viestintävastaavina, toimittajina, journalisteina ja tutkijoina. Viestintää harjoittavat käytännössä kaikki organisaatiot ja asiantunteville viestinnän osaajille on jatkuvasti tarvetta. 

Vaasa on kansainvälinen opiskelijakaupunki

Vaasaa voi hyvällä syyllä kutsua opiskelijakaupungiksi. Joka neljäs kaupungilla vastaan kävelevä kaupunkilainen on opiskelija. Ulkomaalaisten vaihto-oppilaiden määrä on runsas, sillä sekä Vaasan yliopisto että muut alueen oppilaitokset kannustavat ja tukevat aktiivisesti opiskelijavaihtoa. Lisäksi työharjoittelijoita tulee Vaasaan ulkomaisista oppilaitoksista tekemään opintoihin kuuluvia käytännön työelämän oppimisjaksoja vaasalaisiin yrityksiin. 

Kansainvälisyys on tärkeä osa Vaasan yliopiston strategiaa. Kursseja sekä kokonaisia opintolinjoja voi opiskella englanniksi tai ulkomaille voi lähteä opiskelijavaihtoon ja kesätöihin yliopiston yhteistyökumppanien avulla. 

Opiskelijoista pidetään hyvin huolta ja Vaasa tarjoaa runsaasti virkistäytymismahdollisuuksia opiskelijan vapaa-aikaan. Moni entinen opiskelija muistelee haikeasti Vaasan merellistä sijaintia ja kaupungin ranta-alueilla vietettyjä hetkiä opiskelijatovereiden kanssa. Vaasan yliopiston lisäksi Vaasassa opiskelee ammattikorkeakouluopiskelijoita, Hankenin ja Åbo Akademin opiskelijoita, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita sekä ammattikoulun opiskelijoita. 

Vaasa on energinen opiskelijakaupunki, jossa värikkäisiin haalareihin pukeutuneet opiskelijat voivat nauttia kauniista ja merellisestä kampuksesta!

About Toimitus

Check Also

Parhaat paikat Vaasan yöelämässä

Jokaisessa kaupungissa on omanlaisensa yöelämä. Vaasassa on vaihtoehtoja niin rauhallisessa pubissa istuskeluun, trendikkäiden cocktailien siemailuun …

Vastaa