Author Topic: Musiikkiluokkien tulevaisuus  (Read 19023 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #40 on: 17. 06. 2012 16:04 »
Olen hiukan muuttanut Kari Lajusen videon mukana tullutta saatetekstiä (katso yllä) Muutoksista vastaa ylläpito.
Katso blogista:

http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/2987-Ohjattiinko_Kadarin_torppaamista_ulkopuolelta.html
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Tikka Masala

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 58
  • View Profile
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #41 on: 17. 06. 2012 17:05 »
Oletan, että kaikki mitä Kari Lajunen kirjoitaa, ja minkä voi katsoa ja kuulla Lajusen videoista, on totta.  Ja vaikka olisi selkeä kannanotto Kadarin puolesta, niin koen että asia pitää tutkia pohjiaan myöten.

Ei olisi ensimmäinen kerta kun virkamiehet asettuvat puolustamaan toisiaan totuudesta piittaamatta.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #42 on: 17. 06. 2012 17:05 »
Tässä Vaasan varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunta.  Jokaisella lautakunnan jäsenellä on mahdollisuus rekisteröityä foorumiin ja kertoa oma versionsa, jos katsovat aiheelliseksi.  Jokainen oikeuden toteutumisesta kiinnostunut voi tietysti myös kysyä lautakunnan jäsenten henkilökohtaista mielipidettä.

http://www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2010SubpageWithoutBanner.aspx?id=392598
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Tikka Masala

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 58
  • View Profile
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #43 on: 17. 06. 2012 19:07 »
Ihmettelen suuresti varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan jäsenten vaatimattomuutta sähköpostiosoitteiden ja facebook osoitteiden suhteen.  Esimerkiksi SDP:n Matias Mäkysellä on molemmat ja varmasti monella muulla.

Mutta tuleva poliitikko Matias ei halua olla yhteydessä äänestäjiinsä.

Eikö lautakuntien jäsenten pitäisi olla jatkuvasti kuntalaisten tavoitettavissa.  Nyt kuntalainen ei voi tietää, ketä ja millaista politiikkaa lautakunnan jäsen kannattaa.  Jäsenten on ehdottomasti kerrottava sähköiset yhteystietonsa, jos heillä sellainen on.

Yleensä lautakuntapaikat ovat lohdotuspaikkoja kunnallisvaaleissa tippuneille tai poliittisille pyrkyreille.  Tässä asiassa lautakunnan jäsenillä on selittämisen paikka, oli totuus mikä tahansa.


Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #44 on: 20. 06. 2012 19:07 »
Vihdoin pöytäkirja tuli.  Jotkut kohdat voivat vähän hypähtää väärään paikkaan.

Aika      Keskiviikko 13.6.2012 klo 16.30 – 21.50

Paikka      Kasvatus- ja opetusvirasto, Vaasanpuistikko 16, 65100 Vaasa

OSALLISTUJAT

Päivi Hällfors      puheenjohtaja
Tytti Hyttilä-Huhta   jäsen
Ulla Granfors      ”
Eva-Helen Ahlberg   ”     § 42   klo 17.30 saakka
Jaakko Perttu      ”
Juha Silander      ”
Matias Mäkynen   ”
Päivi Ahvenvaara   ”
Risto Hankosaari   ”
Aino Siltanen      ”
Johnny Granholm   varajäsen   § 42-43, § 52, § 44-46, § 48  klo 21.45 saakka
Marja Mustonen   ”

Harri Moisio      kaupunginhallituksen edustaja  § 42-43, § 52, § 44-46  klo 21.30 saakka
Lizette Krooks   nuorisovaltuuston edustaja
Harry Swanljung   viraston johtaja
Birgitta Höglund   koulutoimenjohtaja
Juha-Pekka Lehmus   koulutoimenjohtaja
Berit Mäkinen      talouspäällikkö  § 42-43, § 52  klo 18.00 saakka
Lillemor Gammelgård   varhaiskasvatusjohtaja
Jari Ranta      erityisasiantuntija, sihteeri
Kirsi Ikäheimonen   henkilöstöpäällikkö
Rolf Nordman      rehtori   § 43, § 52, § 44-46   klo 17.25-21.30
Timo Viitala      toimistoarkkitehti, asiantuntija  § 43  klo 17.15-17.55
Johan Lidsle      talousjohtaja, asiantuntija  § 42  klo 17.15 saakka
Christina Knookala   sivistystoimenjohtaja, asiantuntija  § 52, § 44-46 klo 17.55-21.30
Merja Martin      palvelupäällikkö, asiantuntija § 42-43  klo 17.55 saakka
Merja-Helena Kärkkäinen   rehtori, asiantuntija  § 46  klo 17.20-20.30
Kari Nummela   rehtori, asiantuntija  § 46  klo 17.20-20.30    


Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin käsitellä § 52 ennen § 44 sekä päätettiin poistaa § 47 listalta.


      Päivi Hällfors            Jari Ranta
Allekirjoitukset   Puheenjohtaja   Sihteeri
PÖYTÄKIRJAN   Paikka ja aika:  Vaasa 18.6.2012
TARKASTUS

Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin   Marja Mustonen         Päivi Ahvenvaara
PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ   Pykälät  42-52   Yhteensä   11   Sivua  XX
PÖYTÄKIRJA YLEI-   Paikka ja aika:  Vaasa 19.6.2012
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 13.6.2012   § 46

Koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus, juha-pekka.lehmus(at)vaasa.fi, puh. 325 3206

   Onkilahden koulun musiikkiluokkien tuntiopettajan György Kadarin virkasuhde on irtisanottu koulutoimenjohtajan päätöksellä 24.4.2012 87 §. Irtisanomisen perusteena on pitkään jatkuneen työnantajan ohjeitten noudattamatta jättämisen ja työnantajan vastaisen toiminnan synnyttämä syvä luottamuspula. Irtisanomispäätös on annettu Kadarille tiedoksi lain ensisijaisesti edellyttämällä henkilökohtaisella tiedoksiannolla 9.5.2012. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Aika päättyi siten 23.5.2012. György Kadar on asianajajansa välityksellä toimittanut oikaisuvaatimuksen viraston kirjaamoon 4.5.2012 ja sen voimassaolo on 11.5.2012 vastaanotetulla fax-viestillä vahvistettu. Oikaisuvaatimus on siten tehty lain mukaisesti ja se on käsiteltävä. Irtisanomispäätös perusteluineen ja oikaisuvaatimus liitteineen LIITTEENÄ 5 ja 6 (salainen).

   Nyt virkasuhteen irtisanomiseen johtanut tapahtumaketju juontaa alkunsa vuoteen 2007. Viraston johtajan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle syksyllä 2011 toimittama yhteenveto tapauksen vaiheista LIITTEENÄ 7 (salainen). Kun eri ohjaustoimet ja sovintoyritykset eivät johtaneet tulokseen, annettiin Kadarille varoitus 25.5.2011. Viraston johtajan sovintoesitys ja varoitus LIITTEINÄ 8 ja 9. Vaikka varoitus on kirjoitettu virheelliselle lomakepohjalle, ei se KT:n työsuhdelakimiehen näkemyksen mukaan tee sitä pätemättömäksi. Varoituksella ei sellaisenaan ole määrämuotoa. Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata virheellistä käyttäytymistään. Varoituksessa tulee myös kertoa, mitä sen noudattamatta jättämisestä voi seurata. Nämä asiat varoitukseen sisältyvät.

   Varoitus ei ole johtanut Kadarin käyttäytymisen korjaantumiseen, vaan ohjeitten vastainen toiminta on jatkunut edelleen. Yhteenveto varoituksen antamisen jälkeen tapahtuneista rikkomuksista jaetaan kokouksessa. Kadaria on kuultu 17.4.2012. Kuulemisen yhteydessä ei tullut esiin sellaisia seikkoja, jotka olisivat antaneet aihetta luopua virkasuhteen irtisanomisesta.

Koulutoimenjohtaja J-PL

   Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös     Merkittiin pöytäkirjaan, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös Kadarin kanteluasiassa oli saapunut kasvatus- ja opetusvirastoon 8.6.2012. Päätöksestä ilmeni, ettei asia aiheuta eduskunnan oikeusasiamiehen taholta enempiä toimenpiteitä.

   Rehtorit Merja-Helena Kärkkäinen ja Kari Nummela kertoivat lautakunnalle asiaan liittyvistä seikoista ja antoivat lautakunnalle mahdollisuuden esittää kysymyksiä.

   Rehtorit Kärkkäinen ja Nummela poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

   Aino Siltanen totesi ensiksikin, että irtisanomispäätös on tehty väärässä järjestyksessä esteellisten virkamiesten toimesta. Toiseksi hän jatkoi, että irtisanomiselle ei ole voitu esittää laillisia perusteita minkä vuoksi hän esitti, että lautakunta oikaisee koulutoimenjohtajan 24.4.2012 tekemän päätöksen Kadarin irtisanomisesta ja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

palauttaa Kadarille hänen virkansa kaikkine oikeuksineen. Tytti Hyttilä-Huhta kannatti Aino Siltasen esitystä.

   Keskustelussa todettiin, että menettely on edennyt työelämän yleisten käytäntöjen mukaisesti, joten oikaisuvaatimus hylätään. Esittelijä hyväksyi tämän lisäyksen.

   Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatettiin seuraavasti:

   Päivi Hällfors
   Ulla Granfors
   Johnny Granholm
   Marja Mustonen
   Jaakko Perttu
   Juha Silander
   Matias Mäkynen
   Päivi Ahvenvaara
   Risto Hankosaari

   Aino Siltasen tekemää esitystä kannatettiin seuraavasti:

   Aino Siltanen
   Tytti Hyttilä-Huhta

   Näin ollen esittelijän esitys tuli hyväksytyksi äänin 9-2.

   Pöytäkirjaan merkittiin Aino Siltasen ja Tytti Hyttilä-Huhdan eriävät mielipiteet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ainoat esityksen vastustajat näyttävät olevan kansan suosiossa ja kaupunginvaltuutettuja.

    
« Last Edit: 20. 06. 2012 19:07 by Kari Lajunen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #45 on: 21. 06. 2012 14:02 »
Liikuin viereisellä palstalla. Halusin ohimennen esittää ihmettelyni, vaikkei oma lehmä olekaan opinahjossa: Miksi ihmeessä Swanljung on niin innokkaana suomalaislapsia ilmeisellä menestyksellä johdatelleen Kadarin kimpussa?

blueskaava

 • Guest
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #46 on: 21. 06. 2012 14:02 »
Swanljungin on paljon tärkeämpää leikkiä suomenkielisten opettajien kanssa kuin "jonkun" unkarilaisen maahanmuuttajan kanssa. Olisiko tässä kysymys tuosta vanhasta korppi-vertauksesta?

Offline Henry Eklund

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1871
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #47 on: 21. 06. 2012 14:02 »
Ilman kyseistä opettajaa ei kummityttö osais soittaa viulua ja halus ensin muuta mutta Kadar tunnisti missä se taito on, kehuu opettajaa vaikka tulikin taiteilija/tatuoija mutta kyllä viulukin soi ja taustalaulu.

Aikaisemmin jo sanoin että taiteilijat ovat omanlaisia ja maalikko ei osaa heitä eikä metodeita arvostaa, teimme oikeusmurhan nyt ja ei kannata olla siitä ylpeä. Seuraavat vaalit niin ollaanpa tarkkoina koska ei tämä ole ainut moka mitä on tehty.
Kipu kasvattaa muttei opeta elämään kunnolla.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #48 on: 24. 06. 2012 21:09 »
Klikkaa kuvaa nähdäksesi videonPääsin haastattelemaan Juria joten annetaan hänen kertoa miltä hänestä tuntuu. 

Videolla kysyn, että "Mistä kaikki oikein alkoi?"

Taiteilijana Juri aloittaa videon laululla.  Tässä alla laulun sanat.  Huomatkaa kuinka ne sopivat
nykyiseen tapahtumaan.

Kuivui järvesta savi ja vesikin,
karjat parat tuijottavat vain paimenta,
Herrani, Jumalani, anna kaunista sadetta,
karjoille paroille kaunista niittyä.

kateellisia on minulla 132,
puoltajia ei muuta, kuin jumalain,
oikeudessa istuu 24,
kaikki 24 ovat tuomitsemassa minun pääni menoksi.

Varsinainen saateteksti videoon on tässä

Juri Kadar oli vaasalaisen musiikkiperuskoulun erityinen musiikinopettaja.
Hänet irtisanottiin.  Vanhemmat ja oppilaat olivat kuitenkin tyytyväisiä
opettajaan ja ovat närkästyneitä parin virkamiehen "pullisteluista."

Asia saa luultavasti paljonkin julkisuutta ja on vain ajan kysymys koska
se otetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn sillä juuri kaupunginvaltuusto
päätti vuonna 1977 perustaa Vaasaan erityiset musiikkiluokat.

Näyttää siltä, että toimenpide olisikin musiikkiluokkien alasajon osa.
Vanhemmat sekä tukijat saattavat vaatia opettajan palauttamista ja
erottamisen toimeenpanneiden virkamiesten viraltapanoa.


Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7439
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #49 on: 25. 06. 2012 15:03 »

.

Jos hän oli unkarilainen eli suomensukuinen niin sehän on aivan loogista jatkumoa suomalaisella tai suomensukuisella ei ole mitään oikeuksia tässä maassa

.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #50 on: 26. 06. 2012 08:08 »
Klikkaa kuvaa nähdäksesi kakkososan
Tein lähes tunnin nauhoitteen ja seuraamme tapahtumaa koko sen olemassaolon ajan.  Tässä seuraava
10 minuuttia.

Joku tuolla addressit.com sivulla kyseli, että kuka maksaa Lehmuksen eli Jurin viraltapanijan kulut
sillä hänhän on kaupungin virassa?  Maksaako kaupunki virkamiehen kulut ja Juri omansa?
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #51 on: 26. 06. 2012 10:10 »

Joku tuolla addressit.com sivulla kyseli, että kuka maksaa Lehmuksen eli Jurin viraltapanijan kulut
sillä hänhän on kaupungin virassa?  Maksaako kaupunki virkamiehen kulut ja Juri omansa?

Tarkoitan tietysti tulevan oikeudenkäynnin kulut sillä Lehmuksen päätöstä vastaan hallinto-oikeutta
kohta käydään.
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #52 on: 27. 06. 2012 12:12 »
Kansalaisen puheenvuoro osa 3

Uskomaton tapahtumasarja on edennyt kolmanteen osaan.  Tässä osassa Juri on entistä
avoimempi ja tapahtumasarjan osat alkavat löytää paikkansa.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi kolmososan
Lautakunnan antama päätös voi olla mitätön.

Asioita on salattu.  Näillä videoilla Juri haluaa näyttää, että salailu ei ole hänestä kiinni vaan hän haluaa avoimmuutta.  Kun asioita salaillaan on siihen aina jokin syy.  Ja syy on yleensä se, että ne saattavat sisältävää jotain salailijalle vahingollista.  Tällä kolmososan videolla Juri kertoo avoimen yksityiskohtaisesti ja ei voi välttyä ajatukselta, että Juri on saatettu ajaa tilanteeseen jossa ei ole ollut yhtään hyvää vaihtoehtoa.  Teki mitä teki niin joutui tekemään väärin ja joista voitiin kerätä lista lautakunnalle ja saatiin näyttämään Jurin omavaltaisilta teoilta.  Tai olla tekemättä joka myöskin olisi tulkittu vääränä tekona.


« Last Edit: 27. 06. 2012 12:12 by Kari Lajunen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #53 on: 27. 06. 2012 19:07 »
vaasalaisia,infon videot aiheesta

Olemme tehneet aiheesta jo useampia videoita. Tässä ne listattuna.

Juri Kadar kuoronjohtaja http://youtu.be/xU9tDTbuR98
Oikaisuvaatimus hylättiin lautakunnassa http://youtu.be/KF1roWH10Yc
Farssi lautakunnassa http://youtu.be/OgOJYOEu5XU
Kansalaisen puheenvuoro osa 1 http://youtu.be/EKCbQMEpEaU
Kansalaisen puheenvuoro osa 2 http://youtu.be/bXGI1wRQ0iU
Kansalaisen puheenvuoro osa 3 http://youtu.be/gLCE-FpNu94
Kansalaisen puheenvuoro osa 4 (tulossa)
Musiikkiluokkien tuki ry (suunnitelmissa)
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #54 on: 30. 06. 2012 08:08 »
Ylläolevat videot on kerätty yhteen soittolistaan allaolevaan linkkiin.  Allaolevaa linkkiä klikkaamalla
voitte seurata kaikki Juri Kadarin tapausta käsittelevät videot.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLF1AAE09B11917466&feature=plcp
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #55 on: 02. 07. 2012 08:08 »
http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/3007-Millainen_Juri_Kadar_oli_opettajana.html
Ohjelmamme Kansalaisen puheenvuoro jatkuu osalla 5. Tässä osassa entinen musiikkiluokkalainen kertoo tunnelmistaan millaista oli olla  irtisanotun musiikkiluokkien opettaja Juri Jurin oppilas. Hän on nykyinen musiikkiluokkien tuki ry:n puheenjohtaja Timo Rinne.
Linkki ohjaa etusivulla olleeseen videoon jossa on saateteksti
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #56 on: 02. 07. 2012 20:08 »

Kuva: Kari Lajunen 28.4.2005 Vaasan kaupungintalolla jossa Juri johtaa orkesteria.

mihin katosi musiikkiluokkien kotisivut, jossa olivat melkein kaikki äänitteet lueteltuina ja jopa (!)
kuunneltavina. 
(http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus/Perusopetus/Perusopetus_1-6_lk/Onkilahden_koulu/Musiikkiluokat).
Miksi se piti poistaa? Tahan asti vain Juri oli kiellon alla, että ei saa muistaa menneitä, olemmeko
nyt jo kaikki mekin kiellossa emmeko mekään saa muistaa, etta olipa kerran musiikkiluokka ...

Saan palautetta videoihini ja allaoleva on sitä.

Lainaus palautelaatikosta
Quote
Suomentava Sanakirja
KOULUVIRASTO – SELLAINEN TAVALLINEN SUOMALAINEN (kevennykseksi)
huono käytös jatkuu – pelkäämme edelleen, että Juri puhuu
hän ei noudattanut yhteisiä pelisääntöjä –  katsoi menneisiin eikä vain tuleviin
Juri rikkoo turvallisuuslakia – rehtorit ja esimiehet eivät tuntene olevansa turvassa
mies viis veisaa Vaasan kaupungin ohjeesta, jonka mukaan epäasialliseen kohteluun ei saa puuttua – sanakirjan tekijä ei ymmärrä
Juri ei noudattanut työnantajan määräyksiä, ohjeita ja neuvoja, joita työnantaja on hänelle toimivaltansa mukaisesti antanut – ei suostu hautaamaan menneitä
Juri = epärehellinen valehtelija – hänellä on otsaa kertoa tapahtumista toisin kuin rehtori tahtoo kuulla ja lisäksi eri tavalla kuin häntä vastaan yllytetyt lapset
Juri mustamaalaa – kertoo jonkun faktan siitä, mitä esimies teki (esimerkiksi kertoo, että luokanopettaja ja rehtori keskustelevat oppilaiden kanssa Jurista tämän tietämättä asiasta  yhtikäs mitään. Tai väittää, että Soneran erittely todistaa, että Kadar ei ole soitellut  rehtorilleen yötä päivää, kuten rehtorin mielestä on tapahtunut. Tai kirjoittaa itselleen muistiinpanoja rehtorien teoista)
Juri painostaa toista opettajaa – tarjoaa apua opettajalle, joka lyö laimin työtään
Juri arvostelee yläkoulun opetusta – kuuntelee monien oppilaiden ja vanhempien valitusta yläkoulun opetuksesta ja opetuslinjaa koskevista asioista
mies arvostelee esimiehen toimintaa – kertoo, mitä rehtori teki
oppilaiden epäasiallinen kohtelu – lähettää tuunilta pahasti myöhästyvän ja palloa luokkaan potkivan oppilaan kertomaan käytöksestään apulaisrehtorille, jotta voisi itse huolettomasti jatkaa opetustuntiaan. Tai lähettää yli 15-20 minuuttia yhtäjaksoisesti häirinneen oppilaan luokan takaosaan pois muiden oppilaiden edestä temppuilemasta
Työnantaja on järjestänyt useita keskustelu- ja ohjaustilanteita – työnantaja järjesti joka toinen tai kolmas viikko keskustelu- ja ohjaustilanteita Jurin pään menoksi. Työnantaja määräsi Jurin työkykytutkimuksiin ja työnohjaukseen, jotta tämä ei pystyisi hoitamaan työtään ja hän voisi väittää, että Juri on mahdoton alainen: eihän yhtä työntekijää kohtaan voi uhrata niin paljon aikaa
Kadar on sopeutumaton noudattamaan yleisesti hyväksyttäviä toimintatapoja – pelkäämme, että hän ei ole ehtinyt ilmaista kaikki virkavirheitämme ja epäoikeudenmukaisuuksia. Nehän voivat pulpahtaa sieltä joskus ilmoille!
yhteistyö Jurin kanssa on hankalaa – hän ei tingi, vaan haluaa pelastaa viimeisetkin muruset musiikkiluokkien hyväksi sen sijaan, että vihdoin jo luovuttaisi. Lyhyesti sanottuna: hän on vieläkin olemassa!
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #57 on: 03. 07. 2012 05:05 »
Musiikkiluokat (Vaasan kaupungin neattisivu)

Musiikillisesti lahjakkaiden oppilaiden on mahdollista saada normaalia opetussuunnitelmaa laajempaa musiikin opetusta peruskoulusssa hakeutumalla musiikkiluokalle.

Musiikkiluokat toimivat Onkilahden koulussa  vuosiluokat 3.-6. ja sen jälkeen Vöyrinkaupungin koulussa vuosiluokat 7.-9. Musiikkiluokalle voi hakeutua mistä tahansa Vaasan suomenkielisestä peruskoulusta. Valinta tapahtuu erillisten testien perusteella. Opetuksessa lapsille pyritään antamaan erityisesti eurooppalaiseen musiikkiperinteeseen perustuva systemaattinen musiikkikasvatus.
Päivitetty 26.6.2012 Kujanpää Erja

Tässä tärkeimmät "onkilahden musiikkiluokat" haulla Googlella löytyneet musiikkiluokkia koskevat sivut.  Jos aihe kiinnostaa, niin voit täydentää.

Kadarin irtisanominen törkeän ajojahdin tulos
http://www.perusharri.fi/?p=966

Juri Kadar on pahoillaan
http://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/juri-kadar-on-pahoillaan-1.1188678

Vaasan musiikkiluokkien puolaesta
http://www.adressit.com/vaasan_musiikkiluokkien_puolesta

VaasaForum
http://www.vaasafoorumi.com/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=141&start=10

Lehtikirjoituksia Vaasan musiikkiluokista
http://www.vaasassa.com/muslu/muslu23.htm

Vaasan musiikkiluokat
http://lipas.uwasa.fi/~h73897/muslu/muslu00.htm

Onkilahden alakoulun ihme
http://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/onkilahden-alakoulun-ihme-1.117237044

Musiikkiluokkiean opettajien puolesta
http://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/musiikkiluokkien-opettajien-puolesta-1.1179783

Musiikkiluokkien toiminta Onkilahden koulussa
http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus/Perusopetus/Perusopetus_1-6_lk/Onkilahden_koulu/Musiikkiluokat

Onkilahden koulun rehtorin sivu
http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus/Perusopetus/Perusopetus_1-6_lk/Onkilahden_koulu/Rehtorin_sivu

Vaasan musiikkiluokat 25 vuotta
http://www.fono.fi/Dokumentti.aspx?id=5391bf68-09cd-4c59-8171-000eb2a7f697&culture=sv

Musiikkioppikirja 5 luokan oppilaille
http://books.google.fi/books/about/Laula_p%C3%A4iv%C3%A4t_p%C3%A4%C3%A4ksytysten.html?id=dXDGGwAACAAJ&redir_esc=y

Vaasan ylioppilaskuoro
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vaasan_ylioppilaskuoro

Juri Kadarista henkilönä

György Kádár, Vaasa 5.11.2006 kirje presidentti Tarja Haloselle:
http://www.hunsor.se/kleventetudositasai/totarjahalonen061106.htm

« Last Edit: 03. 07. 2012 11:11 by vaasalainen »
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7439
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #58 on: 03. 07. 2012 10:10 »

.

Muinaisessa C.C.C.P. NEuvostoliitossakin katosi ihmisiä ja ihminen poistettiin identiteettiä myöten kirjoista ja kansista esim. valtion kirjakaupoille tuli ohjeet sivujen poistamisista painetuista kirjoista

.

blueskaava

 • Guest
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #59 on: 03. 07. 2012 11:11 »
Juri Kadar on siis siivottu näkymättömiin hallinnollisella päätöksellä.  Siivoajat ovat tietysti myös näkymättömissä.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #60 on: 03. 07. 2012 12:12 »
vaasalaisia.info 03.07.2012 14:50

Klikkaa kuvaa nähdäksesi videon
Kansalaisen puheenvuoro osa 4


Kuva:  Kari Lajunen 30.11.2004


   #1072 Kansalaisen puheenvuoro osa 4 Juri kertoo mitä tapahtui.

Tässä viimeisessä osassa, tunnin pituiselta nauhoitteelta, Juri kääntyy työsuojeluvaltuutetun puoleen, mutta se ei ollutkaan hyvä idea. Katso video klikkaamalla ylläolevaa kuvaa.

Jatkamme asia seuraamista ja seuraavana haastattelemme tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa.
« Last Edit: 03. 07. 2012 12:12 by Kari Lajunen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7439
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #61 on: 03. 07. 2012 16:04 »
.

Onko tässä nyt oikeestaan mitään uutta, jos ei ole perusvaasalainen se savustetaan ulos vaasasta, tätähän tapahtuu koko ajan.

hannes

 • Guest
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #62 on: 03. 07. 2012 16:04 »
Määrittele perusvaasalainen!

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7439
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #63 on: 03. 07. 2012 16:04 »

.

Perusvaasalainen on asunut Vaasassa vuoden kauemmin :)

Mutta oikeesti tuollainen savustamiskulttuuri on kyllä sellainen negaatio Vaasalle josta voisi jo yrittää sivistäytyä ulos ja yrittää elää niin kuin muuallakin eletään

.

Offline Tikka Masala

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 58
  • View Profile
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #64 on: 03. 07. 2012 17:05 »
Herkkoonkin kannattaa lukea tämä linkki tarkkaan.  Saattaisiko sisällöllä eli terveisillä pres. Haloselle olla jotain tekemistä Kadarin saaman kohtelun kanssa?  Minä vaan kysyn.

Kadar
"Sallinette minun muistuttaa Teitä siitä, ettette ole vieläkään muistanut pyytää anteeksi tekojanne Unkarin kansalta, ettekä kiittää minua siitä, että ainoana rehellisenä ihmisenä selitin Teille, mihin olitte menossa (v:n maahan), ja että se matka olisi ollut voinut koittua Teille vaaralliseksikin....
...
Lyödään vetoa, ettette tiedä, kuinka moneen osaan Unkari, mukana sen kansa on revitty! Ei Teidän tarvitse hävetä, tuskin komisaari Olli Rehnkään tietää siitä. Ei hänen pidäkään tietää, mitä hän tekee, se riittää häneltä, jos hän kiltisti tottelee käskynantajiaan."

György Kádár, Vaasa 5.11.2006 kirje presidentti Tarja Haloselle:
http://www.hunsor.se/kleventetudositasai/totarjahalonen061106.htm
« Last Edit: 03. 07. 2012 17:05 by Tikka Masala »

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7439
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #65 on: 03. 07. 2012 17:05 »

.

Rehellisesti sanoen en saa tuosta kiinni miten se liittyy mitenkään musiikinopetukseen tai ylipäänsä mihinkään hänen työhönsä liittyvään? Ehkä Vaasassa ei edes tarvita oikeita syitä ne kehitetään itse tarpeen mukaan

.

Offline Tikka Masala

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 58
  • View Profile
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #66 on: 03. 07. 2012 17:05 »
Pohdin asiaa siltä pohjalta, että Kadarin kirje Haloselle on täytynyt herättää loiskiehuntaa opettajanhuoneissa.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7439
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #67 on: 03. 07. 2012 17:05 »

.

Ehkä tässä on tavallaan Halla-ahon kohtelun toisinto eduskunnassa, kenelläkään ei ollut valittamista Halla-ahon varsinaisesta toiminnasta eduskunnassa mutta joitakin oli jäänyt kiristämään se että on esittänyt jonkin mielipiteen joka on itsestä eriävä

.

Offline Henry Eklund

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1871
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #68 on: 03. 07. 2012 17:05 »
Mulla meni tuo kirje täysin yli hilseen enkä osaa yhdistää sitä tapahtuneeseen, kummityttö osaa soittaa viulua kyseisen opettajan opeilla mutta muu taiteellisuus kiinnosti enemmän ja odotan tatuointia, ranteeseen Diabetes merkki hivenen taiteellisesti mutta tietty kansainvälinen. On mun eka ja viimeinen tatuointi.
Kipu kasvattaa muttei opeta elämään kunnolla.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #69 on: 06. 07. 2012 05:05 »
Vaasan musiikkiopetus on ollut korkeatasoista
Pohjalainaen perjantai 06.07.2012

Tämä on kannanotto Vaasan kasvatus- ja opetusviraston ratkaisuun, joka koskee musiikkiluokkien opettaja GyÖrgy Kadarin toimintaa Vaasassa.

En tunne asianomaista henkilöä, mutta viestit, jotka ovat kantautuneet Vaasassa toimivasta erinomaisesta kuoromiehestä ja Kodaly metodiikan asiantuntijasta, ovat hämmästyttäviä. Joitain vuosia sitten Lahden musiikkipäivillä kuulin hänen lapsikuoronsa esityksiä. Ne olivat tasoltaan poikkeuksellisen vahvoja ja johtaja teki erinomaisen ammattimiehen vaikutuksen.

Minulla on ollut tilaisuus eri maissa ja maanosissa vierailla luennoitsijana sekä kilpailutuomarina monissa yliopistoissa USA:ssa, eri Euroopan maissa sekä opiskella erityisesti Unkarissa. Olen konsertoinut kymmenissä maissa ja tavannut ammattipedagogeja eri yhteyksissä. Kodaly-metodiikka tunnetaan kaikkialla, muun muassa Venäjällä.

Unkarilaiset pedagogit ovat kysyttyjä taustavoimia kaikissa korkeatasoisimmissa musiikkikasvatuksen maissa, myös Suomessa. Esimerkiksi mainitsisin meillä Lahden, Kouvolan, Helsingin, Espoon ja Vaasan tuloksellisen toiminnan.

Myös muualla Suomessa, jopa pienissä pitäjissä on näyttöä ammattitaitoisesta ohjauksesta. Oleellista on, että musiikkikasvatus alkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se luo pohjan kehittyvälle kuoro- ja orkesteritoiminnalle.

Nimeämättä henkilöitä, totean vain suomalaisen varhais- ja aikuiskasvatuksen arvokkaat saavutukset. Olisi tuskallista, jos Vaasassa arvostettu työ ei saisi jatkua.
Heikki Saari
Musiikkineuvos
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #70 on: 11. 07. 2012 18:06 »
Tämä ehkä valaisee hieman tietämään mistä puhutaan.

Emme puhu tavallisesta musiikkiperuskoulusta josta valmistutaan ja asia unohdetaan.  Tämä
vaasalainen opettaja vie kuoronsa vaikka Unkariin.  Tässä hänen taidonnäytteensä.  Oma
tyttäreni on yhtenä laulajana tässä kuorossa jonka video on taltioitu Unkarissa.

http://www.youtube.com/playlist?list=PL3AB499D557CD70A9
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #71 on: 29. 07. 2012 22:10 »
Juri Kadar paljastaa ennen lautakuntapäätöstä paljastuskiellossa
olleita asioita.


Juri Kadar on julkaissut julkisen kirjeen kaikille ja paljastaa siinä asioita joita ei aiemmin
ole saanut kertoa.

Klikkaa allaolevaa kuvaa nähdäksesi Jurin kirje

Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7439
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #72 on: 30. 07. 2012 05:05 »

.

On kuitenkin ehdottomasti tärkeää että

- Syyttömät tuomitaan

- Syylliset palkitaan

- Tiedostaa heidän jotka jatkuvasti joutuvat korjaamaan toisten mokia että mikään ei ole koskaan tarpeeksi

.

Offline make200

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 21
  • View Profile
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #73 on: 22. 09. 2012 00:12 »
Onko juri ollut nykypäivinä musiikkiluokkien opettajana?
Entisenä oppilaana on edelleen traumoja hänen opetuksestaan koska en ollut musiikkiluokalla mutta pakotti soittamaan sitä hel..v nokkahuilua.
Ei siinä mitään. Varmasti hyvä opettaja jos on päässyt opettamaan oppilaita jotka ovat vapaaehtoisesti valinneet muusiikin oppiaineekseen mutta se pakottaminen siihen musiikkiin ja varsinkin siihen huiluun jota inhosin ylikaiken "enkä muuten ostanut sitä turhaa kapistusta ikinä ja olen vieläkin ylpeä että en taipunut painostuksen allakaan".Vanhempani kyllä olisivat sen maksaneet vähistä varoistaan. Tämä siis -90 luvulla.Ehkä nykyään on ollut toiset metodit käytössä ei voi tietää?

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #74 on: 14. 10. 2012 22:10 »

Tarkastuslautakunnan pj Heimo Hokkanen oli viimein haastateltavanani kyselen mikä on tarkastuslautakunta ja mikä on jäävi
ja saako jäävi osallistua kokoukseen ym. 

Nyt on puoliyö joten en kerkeä  leikkaamaan videota mutta yritän parhaani niin nopeasti kuin mahdollista.

Galleria ei nyt toimi joten kokeilen tällä kuvalla toisella tavalla.  Kuvan pitäisi suurentua kaksinkertaiseksi sitä klikkaamalla.

Minulla oli kuvausavustajia ja kun he kuulivat kuka on Heimo Hokkanen niin he halusivat päästä samaan kuvaan Heimon kanssa.
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #75 on: 15. 10. 2012 16:04 »
<a href="http://www.youtube.com/v/uGTiQPrFQo0?version=3&amp;autohide=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/uGTiQPrFQo0?version=3&amp;autohide=1</a>
Juri Kadar tekee oikaisuvaatimuksen
 
Oikaisuvaatimus hylätään vaikkakin
Aino Siltanen totesi ensiksikin, että irtisanomispäätös on tehty väärässä
järjestyksessä esteellisten virkamiesten toimesta. Toiseksi hän jatkoi,
että irtisanomiselle ei ole voitu esittää laillisia perusteita minkä
vuoksi hän esitti, että lautakunta oikaisee koulutoimenjohtajan 24.4.2012
tekemän päätöksen Kadarin irtisanomisesta ja palauttaa Kadarille hänen
virkansa kaikkine oikeuksineen. Tytti Hyttilä-Huhta kannatti Aino Siltasen
esitystä.
 
Keskustelussa todettiin, että menettely on edennyt työelämän yleisten
käytäntöjen mukaisesti, joten oikaisuvaatimus hylätään. Esittelijä
hyväksyi tämän lisäyksen.
 
   Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatettiin seuraavasti:
 
   Päivi Hällfors
   Ulla Granfors
   Johnny Granholm
   Marja Mustonen
   Jaakko Perttu
   Juha Silander
   Matias Mäkynen
   Päivi Ahvenvaara
   Risto Hankosaari
 
   Aino Siltasen tekemää esitystä kannatettiin seuraavasti:
 
   Aino Siltanen
   Tytti Hyttilä-Huhta
 
   Näin ollen esittelijän esitys tuli hyväksytyksi äänin 9-2.
 
   Pöytäkirjaan merkittiin Aino Siltasen ja Tytti Hyttilä-Huhdan eriävät
mielipiteet.
 
Edellämainitun tapauksen vuoksi ajattelimme kysellä, että mikä on
tarkastuslautakunta.
« Last Edit: 01. 02. 2013 19:07 by vaasalainen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #76 on: 12. 11. 2012 20:08 »
 
   #1603 Asiassa on hyviäkin puolia
 

Joku sanoi, että en olisi puolueeton. Tämä on hyvin sanottu sillä voin olla Juria vastaan.
 En ole kellekään kertonut.

 Olen kansalaisjournalisti ja minua sanotaan vaasalaisia.infossa "tuuliviiriksi" ja aivan
 aiheesta sillä esitän asiat täysin sensuroimatta siten kuin ne minulle esitetään. Kuljen
 täysin tuulen mukana.

 Esitän kaiken omalla naamalla ja omalla nimellä. Olen tehnyt sitä 8-vuotta.

 Vaasalaisia.info tarjoaa virkamiehille ja tavallisille kansalaisille helpon ja lyhyen ja turvallisen tien lähestyä tavallista kansalaista vaikka se muutoin olisi mahdotonta. Tällainen
 mahdollisuus ei ole itsestäänselvyys ja saattaa olla vain Vaasassa.

 Olemme epäpoliittisia mutta autoimme täysin tuntemattoman Risto Helinin kaupunginvaltuustoon
 hänen omilla avuillaan. Hän ainoastaan kirjoitti kauttamme mielipiteitään
http://www.youtube.com/watch?v=wUlhKB79FeY&list=UUTMctq3EJPSyPOryVAFiykg&index=2&feature=plcp
 joka mahdollisuus annettiin kaikille kaupunginvaltuuston ehdokkaille.

 Se mahdollisuus mikä Jurille on tarjottu on edelleen avoinna kaikille tässä asiassa
 asianosaisille.

 Juri lienee kaupunginvaltuutettu ensi kaudella jos niin haluaa. Mutta harkitkaa silti
 sillä olen varmaankin itsekin ehdokkaana ja haluan jokaisen tarjolla olevan äänen.

 Kuka tahansa asiassa oleva virkamies voi tehdä mielipidevideon ja takaan, että se esitetään
 vaasalaisia.infon etusivulla siten kuin Jurin videot on esitetty.

 Vapeopla on kansalaisten tuomioistuin. Sen tulee kuunnella kaikkia osapuolia.

 Vaikka vapeopla näennäisesti näyttäisi olevan sivuseikka juuri nyt, saattaa se jatkossa olla pääasia ja vielä uutisten pääotsikko. Sitä ei vielä muu media ole huomannut. Päätös jättää kuuntelematta opettajia tulee takuulla aiheuttamaan keskustelua josta saatetaan kiistellä
 vielä tuomioistuimessa.

 Tämä nyt lähes mitättömältä näyttävä päätös voi olla suurempi kipinä kuin kukaan nyt uskoisi
 sillä juuri Vapeopla on porras joka estää asian menemisen tuomioistuimeen ja sen tulee
 olla tasapuolinen ja riippumaton. Päätös olla kuulematta opettajia näyttäisi olevan
 laiminlyönti lautamiesperiaatetta sen tasapuolisuuden suhteen ja antaa hyvän mahdollisuuden
 vastustajille tehdä ties mitä.

 Tämä päätös on myös onni sillä se tekee minut ja Jurin tunnetuksi ja saatamme päästä
 valtuustoon.

 Yleensä lautakunnat eivät anna tällaista mahdollisuutta mutta nyt se on annettu. Vain
 taivas on nyt rajana ja tästä tulee pitkä ja mielenkiintoinen oikeusprosessi. Seuraamme
 tilannetta suurella mielenkiinnolla sillä oikeastaan tästä se vasta saattaa alkaa.
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #77 on: 13. 11. 2012 21:09 »
Tämä löytyy videoteam kohdasta mutta kuuluu ehdottomasti tänne

Vapeopla puhuttaa jälleen

<a href="http://www.youtube.com/v/2ETfP_-yQnw" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/2ETfP_-yQnw</a>

Jo toinen "farssi" samassa lautakunnassa lyhyen ajan sisällä
 
Aiemmin lautakunnan puheenjohtaja ei huomannut kahta jääviä esittelijän avustajana
mutta nyt annettiin tilaisuus tutustua asiaan laajemmin mutta Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta tyri tämän mahdollisuuden.  saamani tiedon mukaan (Vahvistettu pöytäkirja luettavissa arviolta vasta Tiistaina 13.11.12
sivulla http://ktweb.vaasa.fi/ktweb/)
 
Vapeoplalle annettiin mahdollisuus kuunnella myös opettajia.  Asiaa edelsi Juri Kadarin
kantelu jota VAPEOPLA käsitteli.  Aino Siltanen näki mahdollisuuden
tutustua asiaan laajemmin ja ehdotti, että kuunnellaan myös opettajia.  Tämä olisi ollut
loistava tilaisuus mutta yllätykseksi Sitä haluttiin heti vastustaa joten se meni
äänestykseen  ja he hylkäsivät tämän mahdollisuuden 6-4.
 
Tämä herättää kysymyksen "Hyvä-veli" verkostosta jossa asiat on jo päätetty etukäteen eikä
niitä aiota muuttaa olivat ne vääriä tai oikeita.
 
Aiemmista tapaukseen liittyvistä pöytäkirjoista ei selviä, että muita opettajia olisi koskaan kuultu.  Nyt tämä mahdollisuus olisi annettu ilmaiseksi, mutta sitä ei edes aiottu käyttää.
 
Esille noussut kysymys.
 
Millainen lautakunnan jäsen ei edes aio kuunnella asian toisen osapuolen kollegoja mutta
kuuntelee oikaisuvaatimuksen esittelijää ja vielä kahta ylimääräistä mainosmiestä eikä
huomioi epäiltyä jääviyttä vaikka lautakuntagollega siitä huomauttaa.  Aino Siltanen
huomasi kaksi epäiltyä jääviä ja kummasteli "Mitä te teette täällä?"  Puheenjohtaja
Päivi Hällfors antoi heidän jostain syystä jatkaa vaikka hänen tehtävänsä oli tarttua
tähän seikkaan.
 
 
Vapeopla on kansalaisluottamusta nauttiva lautakunta ja sen tärkeä ominaisuus on tietää ja ottaa selvää ja kuunnella käsiteltävien asioiden taustoja, mutta he eivät käyttäneet   nyt tarjottua uutta mahdollisuutta.  He eivät edes halunneet kuunnella opettajia.  Opettajien kuuntelu olisi ollut nyt mahdollista ja erittäin tärkeätä kokonaisvaltaisen päätöksen teossa.  Kuusi lautakunnan
jäsentä ei edes halunnut käyttää tätä mahdollisuutta.
 
Päätös silmät ummessa?
 
Tämä viittaa siihen, että päätös on jo tehty eikä uusia esilletulevia asioita edes aiota
kuunnella koska ne voisivat kumota tehdyn päätöksen.  Asia haluttiin siis käsitellä silmät ummessa, siinä uskossa ettei asiaa huomattaisi.
 
Asia huomattiin heti ja asettaakin lautakunnan joidenkin lautamiesten vastuuntunnon kyseenalaiseksi.  Näin osa lautakunnan jäsenistä näytti suoraan, ettei aio kuunnella muita opettajia.
 
Tämä herättää paljon kysymyksiä.
 
Olisiko asiaa päätettäessä syytä kuunnella muita opettajia, eli niitä joita ei erotettu?
 
Miksi lautakunta ei edes aio kuunnella muita opettajia?
 
Kari Lajunen
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #78 on: 23. 11. 2012 11:11 »
addressit.com sivulla http://www.adressit.com/keskustelu/29718/start/1625#1642 lukija nimimerkillä "käsittämätön"
haluaa osoittaa uudelle valtuustolle kirjoituksensa.  Jotta se näkyisi paremmin, liitän sen tähän.

Quote
   #1642 HÄYRYN UUDEN VALTUUSTON ja LAUTAKUNNAN HUOMIOON!
23.11.2012 11:45


#1640: - Re: vieras

 

"Kyse on useammasta kuin vain kahdesta asiasta.  Keskustelemme koko asiavyyhdistä."

 

Juuri niin:

mm.

musiikkiluokkien toiminnan alasajosta

yläkoulun rehtorin

yläkoulun opettajan toiminnasta

alakoulun rehtorin toiminnasta

neljästä Onkilahden koulusta lähteneestä opettajasta

tuki ry:stä lähteneestä puheenjohtajasta

Jurista

Ritvasta

Swanljungin toimimattomuudesta

Krookin toiminnasta

musiikkiluokkien OPS:ista

Onkilahden koulun työilmapiiristä

työsuojeluvaltuutettujen

pääluottamusmiehen toiminnasta, jne. mutta ennen kaikkea

MUSIIKKILUOKKIEN TULEVAISUUDESTA ja

OPPILAIDEN OIKEUKSISTA

Tämä olisi hyvä tilaisuus  jollekin uudelle valtuutetulle ottaa yksinkertainen mutta tärkeä asia ohjelmaansa.  Löytyykö ketään
valtuutettua joka tutustuisi tähän kansalaisasiaan.

Lyhyesti sanottuna asia on seuraava.

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Vaasaan noin 30- vuotta sitten erityiset musiikkiluokat jotka toimivat peruskoulun yhteydessä.
Siitä haluttiin jotain erikoista josta puhuttaisiin muuallakin kuin Vaasassa ja opettaja hankittiin Unkarista.  Opettaja niitti mainetta ympäri valtakuntaa ja järjesti konsertteja ulkomaille. 

Jurin oppilaat menestyivät jatkossa usein muuta maata paremmin ja kävipä kerran, että Sibeliusakatemiaan jäi vain kolme
paikkaa jäljelle, niin niistä sai kaksi vaasalaista.  Sibeliusakatemiaan ei mennä vaan sinne pääsy läpäistään tiukan pääsykokeen jälkeen.

Irtisanomisesta Juri teki kantelun ja tämä meni Varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunnan päätettäväksi.  Tämä Vapeopla:ksi
kutsuttu lautakunta piti kokouksensa epäiltyjen jäävien seurassa.  Tästä jääviydestä Aino Siltanen huomautti http://www.youtube.com/watch?v=KF1roWH10Yc&feature=plcp mutta huomautusta ei otettu kuuleviin korviin.

Kaikki meni hienosti kunnes rehtori vaihtui.  Tämä rehtori ei saanut samanlaista yhteistyötä käyntiin kuin edeltäjänsä.   Niinpä ylemmällä virkamiestaholla päätettiin lakaista ongelma maton alle ja kun varsinaista syytä erottamiselle ei ollut kesti erottamisprosessi vuosikausia.  Vuosikausiin ei kuitenkaan mitään erityistä syytä löytynyt niin joku sai kuningasajatuksen, että
käytetään termiä "luottamuspula" sillä sitä ei ole oikeudessa erikseen määritelty ja näinollen altavastaaja häviää aina.

Tämä maailmallakin mainetta niittänyt opettaja on Juri Gadar.  Irtisanominen oli viimein tosiasia mutta kaikki ei mennytkään
suunnitellun kaavan mukaan sillä siitä nousikin kansalaistottelemattomuusvyyhti.  Jurin entiset oppilaat huomasivat, että jokin
ei ole kohdallaan sillä he jos ketkä, ovat asian ytimessä eikä heillä ollut mitään Juria vastaan.

Asia kiinnosti kansalaisvideoiden tekijänä minua ja tein haastattelun http://www.youtube.com/watch?v=EKCbQMEpEaU&feature=plcp jossa yritän selvittää tapahtunutta.  Varsinaisesti virkamiespuoli ei ole ottanut minkäänlaista
kantaa muutakuin Pohjalaisessa kertomalla ettei Jurilla ole tapahtuneen jäkeen asiaa samaan virkaan.

Tämä asia on erittäin mielenkiintoinen ja sisältää juuri niitä aineksia mistä kaupunginvaltuutettujen tulisi olla perillä.   Vetoan
tässä suoraan teihin kaupunginvaltuutetut, että löytyykö teistä joku joka perehtyisi tähän mielenkiintoiseen asiaan?

Tässä viimeinen video jossa Juri valaisee tapahtumia http://i3.ytimg.com/vi/2ETfP_-yQnw/mqdefault.jpg

Tässä yhdeksi soittolistaksi koottu kaikki videot mitä olen tapahtuman myötä tehnyt http://www.youtube.com/playlist?list=PLF1AAE09B11917466


« Last Edit: 23. 11. 2012 12:12 by Kari Lajunen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline Henry Eklund

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1871
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Musiikkiluokkien tulevaisuus
« Reply #79 on: 23. 11. 2012 13:01 »
Sen tiedän kun kummityttöni on ollut oppilaana että Juri nautti luottamusta vaikka toisille vaati kokeilua toisella soittimella, tämä tietenkin oppilaan parasta ajatellen. Hirvittää ajatella että Jurin erikoinen Suomenkieli olisi vaikuttanut asiaan, kommunikaatiossa voi tulla virheitä. Kyllä niin suuri vääryys on tehty että olen kuullut entisten oppilaiden vielä tulevan esiin. Minä sanon et oikeusmurha on tehty, perustuu kuulopuheisiin mutta ne ovat usein niin oikeassa. Nyt kaikki muut säästöt päälle tekee sen että hävettää olla Vaasalainen, voinko irtautua Vaasasta ja perustaa oman tasavallan.
Kipu kasvattaa muttei opeta elämään kunnolla.