Author Topic: Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme  (Read 136498 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Eikka

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #600 on: 12. 04. 2013 07:07 »
Kysymys ei olekaan siitä, "toteutetaanko" kotouttamista, vaan siitä "toteutuuko" kotoutuminen. Siinä on vissi ero.


Opinnäyte: Maahanmuuttajien kotouttamista toteutetaan monipuolisesti Vaasassa

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon opiskelija Kaisa Konttinen selvitti opinnäytetyössään Vaasan kaupungin ja muiden toimijoiden tarjoamia kotouttamispalveluita maahanmuuttajille.

Vaasassa maahanmuuttajia on lähes seitsemän prosenttia kaupunkilaisista.

– Tutkimus osoitti, että kotouttamista toteutetaan Vaasassa monipuolisesti. Kolmas sektori toimii aktiivisesti kunnan tarjoamien palveluiden ohella, lisäksi erilaiset projektit ovat keskittyneet kotouttamisen kehittämiseen, kertoo Kaisa Konttinen.

Ulkomailta Suomeen suuntautunut muutto on kasvanut viime vuosien aikana, minkä vuoksi maahanmuuttajien kotouttaminen on noussut ajankohtaiseksi keskustelun aiheeksi. Tällä hetkellä Suomessa on yli 170 000 maahanmuuttajaa. Sisäasiainministeriön arvion mukaan määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Haasteita kotouttamiseen tuovat suuret asiakasmäärät, palveluiden riittävyys, maahanmuuttajien heikko kielitaito sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Konttisen tutkimuksessa kartoitettiin myös tulevaisuuden palveluntarpeita ja ennakoitiin, millaista tulevaisuuden maahanmuuttajatyö tulee asiantuntijoiden mielestä olemaan.

– Kieli- ja kotoutumiskoulutusta tulee lisätä, sillä ne edesauttavat maahanmuuttajien työllistymistä ja yhteiskuntaan sopeutumista. Myös työntekijöiden koulutukseen etenkin kulttuurin tuntemuksen saralla tulisi panostaa, sanoo Konttinen.

Koska asiakasmäärät maahanmuuttajatyössä tulevat kasvamaan, palvelunohjaukseen tulee panostaa. Palvelunohjauksen tavoitteena on asiakkaan vahvistaminen ja ohjaaminen sellaisten palveluiden piiriin, jotka hyödyttävät asiakkaan omia voimavaroja ja tavoitteita.

– Erityisesti lasten ja äitien kotouttaminen on tärkeää. Esimerkiksi päiväkoti ja koulu ovat merkittävässä roolissa, jotta lapsi saa perustiedot kulttuurista ja kielestä. Myös kotiäitejä tulisi aktivoida ja löytää heille keinoja osallistua yhteiskuntaan, Konttinen sanoo.

Kaisa Konttinen valmistuu Vaasan ammattikorkeakoulusta sosionomiksi huhtikuussa 2013. Nykyisessä työssään lastentarhanopettajana hän kokee, että kotouttaminen ja etenkin kielen opettaminen ja suomalaisiin tapoihin tutustuttaminen on leikin ohella tärkeää. Opinnäytetyöhönsä liittyen Konttinen on järjestänyt myös kerhotoimintaa maahanmuuttajalapsille.


http://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/opinnayte-maahanmuuttajien-kotouttamista-toteutetaan-monipuolisesti-vaasassa-1.1370131
« Last Edit: 12. 04. 2013 08:08 by Eikka »

Eikka

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #601 on: 12. 04. 2013 07:07 »
Vaasan väestöstä on jo n. seitsemän prosenttia mamuja. Tämä ei riitä viranomaisille eikä päättäjille, vaan sosiaalisin perustein maahantuotujen veronmaksajien elätiksi jäävien mamujen haaliminen jatkuu.

Brasiliassa on samankaltainen meno ja siellä on herätty ongelmaan. Esim Brasileia -nimisessä kaupungissa 10 prosenttia väestöstä on mamuja. Tämän takia osaan maata on julistettu hätätila. Kaupunkilaisten mukaan kaupungissa on täydellinen kaaos viranomaisten yrittäessä majoittaa ja ruokkia maahanmuuttajia.

"The Brazilian state of Acre has declared a state of emergency after a surge of illegal immigrants from neighbouring Bolivia and Peru."
"It is estimated that 10% of Brasileia's 20,000-strong population are immigrants who arrived within the last two years.
Resident Eli Lima de Freita told BBC Brasil that the town was in a state of "absolute chaos'' as the authorities struggle to house and feed the immigrants."


http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-22106284

Eikka

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #602 on: 12. 04. 2013 10:10 »
Rankka kyselytulos Opettaja-lehdessä: ”Maahanmuuttajat rasittavat”

Opettajat kokevat ylimääräistä rasitusta, jos koululuokassa on runsaasti maahanmuuttajia, paljastaa Opettaja-lehden kysely. Vastauksissaan opettajat kertovat, että maahanmuuttajaoppilailla on vaikeuksia koulun käytäntöjen kanssa ja myös heidän vanhempansa kaipaisivat opastusta koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä.

Opettajista 41 prosenttia haluaisi kouluihin kiintiöt maahanmuuttajille, Opettaja-lehden tekemästä kyselystä ilmenee.

Kiintiöitä kannattavista lähes puolet asettaa maahanmuuttajien kiintiön rajan 20 tai 30 prosenttiin.

Liki kolmannes opettajista ei halua kiintiöitä.

Joka neljäs opettaja sanoo, että maahanmuuttajien suuri osuus lisää hälinää ja melua luokkahuoneessa sekä kasvattaa väkivallan määrää koulussa. Kyselyn perusteella opettajat katsovat, että maahanmuuttajien suuri osuus oppilaista haittaa monikulttuurisuuden omaksumista.

Suurin osa opettajista kokee työmäärän kasvavan jopa kohtuuttomaksi, jos maahanmuuttajalapsia on luokassa paljon. Samalla opetuksen laatu kärsii ja tasoa on laskettava. Opettajien mukaan maahanmuuttajien opettaminen on ylimääräinen rasite ja lisätyö, joka ei tunnu opettajan palkassa ja johon ei kouluteta.

Opettajista näyttää selkeästi siltä, että kaupunkien koulut ovat jakautumassa maahanmuuttajien vuoksi hyviin ja huonoihin. Yli puolet opettajista ajattelee näin, Opettaja-lehti kertoo.

Helsingin Sanomien kyselyssä tammikuussa joka kolmas uusimaalainen kannatti maahanmuuttajakiintiöitä kouluihin. Kiintiöitä siis vastusti selvästi suurin osa vastaajista.

Opettaja-lehti kysyi lukijoilta mielipiteitä maahanmuuttajien opetuksesta tammikuussa 2011. Vastaajia oli 456, joista opettajia ja lehtoreita oli 73 prosenttia, lastentarhanopettajia vajaat 11 ja rehtoreita lähes 9 prosenttia.

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/109562-rankka-kyselytulos-opettaja-lehdessa-%E2%80%9Dmaahanmuuttajat-rasittavat%E2%80%9D
Opettajat: Maahanmuuttajien määrää koulussa rajoitettava

2.3.2011 11:08
A A

Helsingin Sanomat

Lähes puolet opettajista rajoittaisi maahanmuuttajien osuutta koulun tai päiväkodin oppilaista 20–30 prosenttiin. Näin kertoo Opettaja-lehden tuoreimmassa numerossa helmikuussa ilmestynyt kysely.

Lehden kyselyssä opettajista 41 prosenttia on rajoitusten kannalla. Liki kolmannes ei halua kiintiöitä lainkaan, pieni osa vastanneista asettaisi rajan vasta 50 prosenttiin.

Helsingin Sanomien pääkaupunkiseudun opettajille suunnatussa kyselyssä tammikuussa hieman pienempi osuus eli kolmannes piti koulukohtaisia rajoituksia hyvänä ajatuksena.

Suurin osa vastanneista arvelee, että maahanmuuttajat rikastuttavat kulttuuria suomalaiskouluissa ja esimerkiksi auttavat hälventämään ennakkoluuloja ja vähentämään rasismia. Monet opettajat kokevat kuitenkin, että heillä ei ole riittävästi koulutusta maahanmuuttajalasten opetukseen ja että esimerkiksi yhteydenpito suomea huonosti puhuviin perheisiin kasvattaa helposti opettajan työmäärää.

Jos maahanmuuttajien osuus kasvaa suureksi, joka neljäs opettaja sanoo, että luokkahuoneissa on enemmän meteliä ja hälinää, ja väkivallan määrä kouluissa kasvaa. Joka viides arvioi, että opettajat hakeutuvat muihin kouluihin.

Sen sijaan maahanmuuttajalasten uskotaan oppivan suomea hyvin, vaikka heitä olisikin koulussa paljon.

Melkein kaikki vastanneet sanovat, ettei maahanmuuttajille ole hyvä perustaa omia erilliskouluja, vaan maahanmuuttajalapset kuuluu kouluttaa yhdessä kantasuomalaisten lasten kanssa. Opettajat kaipaavat tehokkaampaa asuntopolitiikkaa, jossa tulokkaita ohjattaisiin tasaisemmin eri puolelle Suomea ja eri asuinalueille kaupunkien sisällä.

Maahanmuuttajaoppilaiden osuus vaihtelee suuresti kunnasta ja koulusta toiseen. Noin puolet Opettaja-lehden kyselyyn vastanneista on töissä koulussa, jossa maahanmuuttajia on alle kymmenen prosenttia. 12 prosenttia vastanneista työskentelee koulussa, jossa maahanmuuttajia on paljon eli 30–50 prosenttia oppilaista.

Opettaja-lehden kyselyyn vastasi tammikuussa 456 opettajaa.


http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Opettajat+Maahanmuuttajien+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4+koulussa+rajoitettava/1135264209019

Offline Lauri Karppi

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 448
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #603 on: 12. 04. 2013 12:12 »
Quote
Joka neljäs opettaja sanoo, että maahanmuuttajien suuri osuus lisää hälinää ja melua luokkahuoneessa sekä kasvattaa väkivallan määrää koulussa. Kyselyn perusteella opettajat katsovat, että maahanmuuttajien suuri osuus oppilaista haittaa monikulttuurisuuden omaksumista.

Opettajat ovat etulinjassa kotouttamistoimissa, halusivat he sitä tai eivät. Pelkäänpä että koulutuksen yleistaso heikkenee, sillä ne, jotka ennen olivat niitä jotka saivat erityishuomiota ja enemmän aikaa, ovatkin nyt keskitasoa jos luokalle tulee lapsia joiden vanhempien kotoutuminen on vielä kesken. Opettajan aika kuluu järjestyshäiriöiden poliisoimisessa.

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #604 on: 12. 04. 2013 12:12 »
Aika hyvin mielestäni käy selväksi noista vastauksista, että mamuja vastustaisi kukaan, vaan että selvästi jonkun määräinen tasoittaminen koulujen kesken. Ja mielestäni hyvä tavoite. Osa maahanmuuttokriittisistä haluaa mamut kokonaan pois tai omaan reservaattiinsa. Jos yhdessä koulussa/luokassa on 80% maahanmuuttajataustaista, niin on selvää, että se näkyy opetuksessa. Jos maksimi olisi vaikka 30%, niin tilanne voisi muuttua paljon paremmaksi kertaheitolla. Mutta tämä liika tasapäistäminen vie joskus väärään suuntaan.
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline Lauri Karppi

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 448
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #605 on: 12. 04. 2013 13:01 »
Aika hyvin mielestäni käy selväksi noista vastauksista, että mamuja vastustaisi kukaan, vaan että selvästi jonkun määräinen tasoittaminen koulujen kesken. Ja mielestäni hyvä tavoite. Osa maahanmuuttokriittisistä haluaa mamut kokonaan pois tai omaan reservaattiinsa. Jos yhdessä koulussa/luokassa on 80% maahanmuuttajataustaista, niin on selvää, että se näkyy opetuksessa. Jos maksimi olisi vaikka 30%, niin tilanne voisi muuttua paljon paremmaksi kertaheitolla. Mutta tämä liika tasapäistäminen vie joskus väärään suuntaan.

Aivan. Entäs sitten kun/jos asuinalueen lapsista yli 30% on maahanmuuttajia tai -taustaisia? Kyyditään heitä muualle? Asuinalueilla käynnistyy käsittääkseni "valkovuoto" -ilmiö jo ennen tuota 30%ia, jonka jälkeen maahanmuuttajien osuus kasvaa entisestään kun asuntoja vapautuu.

Koulut tai opettajat eivät ole maahanmuuttopolitiikan ongelmia aiheuttaneet, mutta joutuvat silti hoitamaan sen oireita, samoilla tai vähenevillä resursseilla.

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #606 on: 12. 04. 2013 13:01 »
Keskittyminen taas johtuu siitä, että kaikki sosiaalinen rakentaminen on keskitetty. Aikanaan Jakomäkeen rakennettiin massivisesti sosiaalista rakentamista, ja ongelmia oli (ei kuitenkaan mamu ongelmia). Vaasassa Ristinummi oli levoton tiettyyn aikaan. Sama ilmiö toistuu nyt.
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #607 on: 12. 04. 2013 13:01 »
Ihmiset ovat kautta aikojen muuttaneet uusille seuduille. Lajina ihminen on kotoisin Afrikasta. Tämän päivän maapallo on täysin ihmisten asuttama. Jos ihmiset haluavat muuttaa jonnekin he kohtaavat paikalla ensin asuneita ihmisiä. Paikalla ensin olleet haluavat säilyttää omat lajityypilliset piirteensä. Suomalaiset haluavat olla vaaleanpunaisia. Suomalaiset kertakaikkiaan haluavat olla neandertaleja. Afrikkalaiset nimittäin ovat geneettisesti täysin puhtaita homo sapienseja. Vaaleanpunaisissa eurooppalaisissa taas on neandertalia. Vaaleanpunainen iho, siniset silmät ja punainen tukka tulee neandertalilta.
« Last Edit: 12. 04. 2013 14:02 by Timo Rintamäki »

Offline Lauri Karppi

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 448
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #608 on: 12. 04. 2013 14:02 »
Ihmiset ovat kautta aikojen muuttaneet uusille seuduille. Lajina ihminen on kotoisin Afrikasta. Tämän päivän maapallo on täysin ihmisten asuttama. Jos ihmiset haluavat muuttaa jonnekin he kohtaavat paikalla ensin asuneita ihmisiä. Paikalla ensin olleet haluavat säilyttää omat lajityypilliset piirteensä.

Jeps, esimerkiksi ameriikan intiaanit (amerikaanit?) olivat varmasti todella mielissään Euroopasta tulleesta maahanmuutosta :)

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #609 on: 12. 04. 2013 14:02 »
http://www.youtube.com/watch?v=4ir0tqwbAJc


Niille, jotka osaavat kuunnella saksaa tai lukea englantia.
Lisäys: ja ymmärtävät kuulemansa tai lukemansa !!!
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #610 on: 12. 04. 2013 14:02 »
Du bist hier in meinem land!

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #611 on: 12. 04. 2013 14:02 »
Jeps, esimerkiksi ameriikan intiaanit (amerikaanit?) olivat varmasti todella mielissään Euroopasta tulleesta maahanmuutosta :)

Amerikan hevoset, mammutit ja sapelihammastiikerit olivat varmasti mielissään tehometsästäjä ihmisen saapumisesta. Soihduilla rotkoon ajaminen oli todella tehokas metsästystapa.
« Last Edit: 12. 04. 2013 14:02 by Timo Rintamäki »

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #612 on: 12. 04. 2013 17:05 »
Du bist hier in meinem land!

Hyvä alku :)
Onko "maahanmuuttokriittisillä" sanottavaa tästä kappaleesta tai oikeastaan sanoituksesta? Jos ei pidä kyseisestä musiikista, niin voi laittaa äänettömälle ja vain katsoa.
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7443
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #613 on: 12. 04. 2013 17:05 »

.

En tiedä mitä "kriittisillä" tarkoitetaan mutta koko ajan odotti että koska se hasselhoffi tai pamela anderson tulee kuvaan

.

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #614 on: 12. 04. 2013 17:05 »
Eipä näy sirkustelulle loppua mikäli on maahanmuuttovirastoa uskominen, perheenyhdistämis hakemukset puhuvat karua kieltään. Tuon hakemusten määrän kun kertoo kymmenellä niin ollaan aika lähellä totuutta, elo on paljon mukavampaa kun saadaan kaikki vaimot ja klaanikaverit tänne.

Maahanmuuttovirasto:

Asiakastiedotteet
11.4.2013
Somalialaisten perhesidehakemusten jono
Huhtikuussa vireillä noin 3 500 hakemusta

Somalialaisten perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten käsittely on ruuhkautunut ja käsittely kestää pidempään kuin perhesidehakemusten kohdalla keskimäärin.

Huhtikuussa 2013

    vireillä on noin 3 500 somalialaisten perhesidehakemusta
    Addis Abeban edustustossa, jossa suurin osa somalialaisista hakijoista haastatellaan, ovat vuorossa elokuussa 2010 hakemuksensa jättäneet
    Nairobin edustustossa, jossa haastatellaan somalialaisia perhesidehakijoita, ovat vuorossa heinäkuussa 2010 hakemuksensa jättäneet
    käsittelyn alkamista odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille joulukuussa 2012
    ratkaisua odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille toukokuussa 2010.

Syynä ruuhkaan on somalialaisten perhesidehakemusten nopea lisääntyminen sekä se, että somalialaiset kuullaan yleensä suullisesti eli haastatellaan henkilökohtaisesti, koska heidän kotimaastaan ei ole saatavissa perhesiteen todentavia asiakirjoja.

Ulkomailla olevat hakijat haastatellaan Suomen edustustoissa, minkä jälkeen päätös hakemukseen tehdään Maahanmuuttovirastossa. Hakemuksen käsittelyä voi viivästyttää myös, jos Suomessa asuvaa perheenkokoajaa on tarpeen kuulla suullisesti poliisilaitoksella.
veritas odium parit.

anna vuorinen

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #615 on: 12. 04. 2013 20:08 »
Eli onko tämä ymmärrettävissä niin, että et puutu väärinkäytöksiin ja vapaudenriistoon, jos kysymyksessä on ulkomaalainen? Sain aikaisemmin toisenlaisen, jopa ihmisistä välittävän kuvan.
Heitit nimittäin hyvin vakavia väitöksiä, joille pitäisi kyllä löytyä perusteita.
Siellähän ne perusteet oli edellä Närpiö tiedotteessa, joten lukutaitoa taas kehiin. Minä en puutu asioihin joihin ei voi puuttua, katsotaan sitten kun pääsee vaaleissa läpi.

Ei voi puuttua? Poliisi-ilmoitus vain sisään, jos kerran olet noin varma väitteistäsi. Kyllä poliisi tutkii samalla lailla kuin tutki Vähänkyrön ihmiskauppatapauksen/vapaudenriisto millä nimellä haluaakaan kutsua. Nyt epäilen, että kysymys olikin vain perinteisestä perussuomalaisesta populismista ja vääristelystä.
Opettele ensin lukemaan.

anna vuorinen

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #616 on: 12. 04. 2013 20:08 »
Eipä näy sirkustelulle loppua mikäli on maahanmuuttovirastoa uskominen, perheenyhdistämis hakemukset puhuvat karua kieltään. Tuon hakemusten määrän kun kertoo kymmenellä niin ollaan aika lähellä totuutta, elo on paljon mukavampaa kun saadaan kaikki vaimot ja klaanikaverit tänne.

Maahanmuuttovirasto:

Asiakastiedotteet
11.4.2013
Somalialaisten perhesidehakemusten jono
Huhtikuussa vireillä noin 3 500 hakemusta

Somalialaisten perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten käsittely on ruuhkautunut ja käsittely kestää pidempään kuin perhesidehakemusten kohdalla keskimäärin.

Huhtikuussa 2013

    vireillä on noin 3 500 somalialaisten perhesidehakemusta
    Addis Abeban edustustossa, jossa suurin osa somalialaisista hakijoista haastatellaan, ovat vuorossa elokuussa 2010 hakemuksensa jättäneet
    Nairobin edustustossa, jossa haastatellaan somalialaisia perhesidehakijoita, ovat vuorossa heinäkuussa 2010 hakemuksensa jättäneet
    käsittelyn alkamista odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille joulukuussa 2012
    ratkaisua odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille toukokuussa 2010.

Syynä ruuhkaan on somalialaisten perhesidehakemusten nopea lisääntyminen sekä se, että somalialaiset kuullaan yleensä suullisesti eli haastatellaan henkilökohtaisesti, koska heidän kotimaastaan ei ole saatavissa perhesiteen todentavia asiakirjoja.

Ulkomailla olevat hakijat haastatellaan Suomen edustustoissa, minkä jälkeen päätös hakemukseen tehdään Maahanmuuttovirastossa. Hakemuksen käsittelyä voi viivästyttää myös, jos Suomessa asuvaa perheenkokoajaa on tarpeen kuulla suullisesti poliisilaitoksella.
Vaatisin jo Dna testejä.

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #617 on: 12. 04. 2013 21:09 »
Dna testit on nykyään aika halpoja. Varmaan halvempaa kuin haastattelut paikan päällä.
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

anna vuorinen

 • Guest

anna vuorinen

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #619 on: 15. 04. 2013 18:06 »
Löysin facesta hauskoja kuvia, en nyt vaan saa siirrettyä sitä tänne, mutta löytyy ryhmästä hauskoja kuvia ja arvovieraat. :D

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #620 on: 15. 04. 2013 18:06 »
Saanko arvata, että olisi ollut taas mamu-kuvia? Tai ulkomaalaisia? Vähintään mustia?
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

anna vuorinen

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #621 on: 16. 04. 2013 13:01 »
Eiku höpö miehistä make ja ow :D
Tiku ja taku x)

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7443
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #622 on: 17. 04. 2013 16:04 »
Eiku höpö miehistä make ja ow :D
Tiku ja taku x)

Hehe

Allisenpolku on vuoden 1997 laajan metsäpalon hävittämän alkuperäisen Laihialta jopa Isonkyrön kirkolle johtaneen kirkkopolun kunnostettu ja hyvin merkitty osa. Sieltä polun varrelta löytyy myös Allipeikon asumus.

"Allipeikolta vielä sellaiset terveiset, että hän ei kovin paljon viihdy kotosalla, kun Allisenpolulla on niin paljon kaikenlaista puuhaa, mutta vieraskirjaan olisi kiva saada raapustus kaikilta kävijöiltä, vaikka ei käsipäivää sanottaisikaan. Kotoa löytyy aina kynä ja paperia ja tilaa vaikka joku kulkija majoittaa.

Allipeikko on muuten Pikkupeikon serkku ja Mörrimöykyn kaveri."http://www.kissanpaivia.com/24/?p=7655

.

Offline Lauri Karppi

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 448
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #623 on: 17. 04. 2013 19:07 »
Tässä on jo kohtuullisen pitkään kohistu mediassa ja foorumeilla aiheesta Alppilan opettaja ja oppilas ja kurinpito. Tiesittekö että tämä tapaus on kovasti kytköksissä monikulttuuriin ja maahanmuuttopolitiikkaan?
Lisää tästä.

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #624 on: 17. 04. 2013 20:08 »
Mielenkiintoinen linkki Laurilta. Samankaltaisuudessa muistuu mieleen tämä hirvittävä ja niin surullinen tapaus pikkutyttö Eerikasta. Sielläkään kukaan ei nähnyt, kuullut tai muutenkaan toiminut lapsen parhaaksi. Jälkiviisasteltiin kylläkin.

Lauri tässä kääntää asiat aina tietysti monikulttuurisuuteen, miksipä ei kääntäisi, mutta kun ongelmat ovat syvemmällä ja niitä ei ole pelkästään mamuissa, vaan meidän omissa kantasuomalaisissakin. Koko järjestelmässä on vikaa.

Tässä linkki kuinka vaikeata ihmisen on saada kiinni elämästään.
http://www.hs.fi/kotimaa/Huumepiirien+raaka+velanperint%C3%A4+tuli+%C3%84%C3%A4nekoskelle/a1365996142076?ref=hs-hitaat-e-2

“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline Lauri Karppi

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 448
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #625 on: 17. 04. 2013 21:09 »
Asia on niinkuin on, ei se vaadi minulta mitään kääntämisiä. Luitko edes mitä tapauksen taustalla oli?

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #626 on: 17. 04. 2013 21:09 »
Luin, ja siksi kommentoin, koska sinä Lauri hakemalla haet ja yrität sysätä aina kaikki maahanmuutttajan tai maahanmuuton syyksi.

Eli blogistilta aika naurettavaa yleistämistä, että turkkilaiset hyväksyvät lapsen hyväksikäytön kulttuurillisista syistä (tai että suomalainen vaimo olisi siksi hyväksynyt). Huh, huh. Eli mielestäni verrattavissa hyvinkin pikku Eerikan tapaukseen. Yhteiskunta ei pysty huomaamaan ja auttamaan lasta ajoissa.
Blogistilla oli myös hyvinkin valikoiva tiedonvälitys siinä suhteessa, että Suomessakin suomalaisissa perheissä perheväkivalta on valitettavasti hirvittävän yleistä. Lisäksi suomalaiset hyväksyvät aivan liian kovalla prosentilla lapsen fyysisen kurittamisen. Iso osa perheväkivallasta (kantasuomalaisten välillä) ei ikinä tule viranomaisten tietoon, miten siis turkkilainen-suomalainen nainen yhdistelmä siitä eroaisi. Voisinpa jopa veikata niin, että yleisintä perheväkivalta on suomalainen mies-thaimaalainen vaimo suhteissa. Tätä perussuomalaiset eivät kuitenkaan kritisoi jostain syystä. Hyvin, hyvin valikoivaa aina.
Suurin syy on yhteiskuntamme, joka tarttuu väkivaltaan eri muodoissaan aivan liian voimattomasti. Koiran puremasta saa joutua pulittamaan moninkertaisesti enemmän kuin raiskauksesta. Jopa enemmän kuin lapsen raiskauksesta. Väkivalta pitäisi karsia pois kovemmalla kädellä, jo varhaisessa vaiheessa. Ilman poikkeuksia.
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288557697726.html
http://www.lansi-savo.fi/uutiset/l%C3%A4hell%C3%A4/vankeutta-ja-kymppitonnin-korvaukset-raiskauksesta-kauppakeskuksessa-52980

Lisäys:
se tuntuu tosiaan tekopyhältä, että nainen oli töissä lastensuojeluliitossa. Valitettavasti liian usein myös kantasuomalaissa perheissä nainen jostain syystä hyväksyy pahoinpitelyt, toivoo, että mies ei toistaisi tekoaan jne....  Uskotaan parempaan ja toivotaan muuttuvan paremmaksi.

Tuossa linkki wikipediaan, jos Lauria kiinnostaa....
http://fi.wikipedia.org/wiki/Perhev%C3%A4kivalta
epäilen kuitenkin, että ei kiinnosta, koska ei löydy aineistoa, jolla taas voisi laittaa kaikki maahanmuuton piikkiin

Lisäys:

Luitko itse muuten seuraavaa linkkiä:
http://www.hs.fi/kotimaa/Huumepiirien+raaka+velanperint%C3%A4+tuli+%C3%84%C3%A4nekoskelle/a1365996142076?ref=hs-hitaat-e-2
Maahanmuuttajia ei ole paljon, työllistyneet hyvin, suurin osa venäläisiä ja thaimaalaisia. Kuitenkin samoja ongelmia, jotka on Laurin mielestä aina maahanmuuton syytä.
« Last Edit: 17. 04. 2013 22:10 by make »
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #627 on: 18. 04. 2013 03:03 »
Merkittävä asia, näiden pahoinpitelyjen ja muiden ongelmien kanssa hääriessä jää piiloon.

Asia on pelkistetysti mielenterveys.  Sairaat ihmiset saavat aikaan järkyttäviä asioita. Sairautta ei kuitenkaan saa pitää esillä,  se täytyy voimia säästämättä saada piiloon. Ihmisen tavanomaiset sairaudet kuten nuha ja kuume on hyväksyttyjä. Niihin saa apua myöskin runsaasti ja työnantajat sun muut maksavat niistä huimia summia vuosittain. Ne ovat kuitenkin usein aika harmittomia sairauksia läheisten sekä yhteiskunnan kannalta.

Mielen sairaus on vakava, läheisten ja yhteiskunnan kannalta.  mutta siihen apua saa yleensä vasta,  kun se on jo myöhäistä. Suurimmat vahingot ovat sairastuneen kannalta jo tapahtuneet.
Tätä voisi verrata pistooliin, joka oli lataamaton ja varmistin päällä. Mutta nyt se onkin ladattu ja varmistin pois päältä.  Ero on isompi,  kun mitä moni uskaltaa nähdä.  Kun sairaus sitten ohjaa tekoihin, joita kukaan ei toivo,  on syyttely turhaa,  tätä asiaa ei puhumalla puhtaaksi saa. Mielenterveyden ylläpitoon tarvitaan ennalta ehkäisevää puuttumista ja se on tärkeämpää,  kun nuhan hoito.

Eikka

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #628 on: 18. 04. 2013 08:08 »
mielestäni verrattavissa hyvinkin pikku Eerikan tapaukseen

Makelta törkeää sivullisen lapsiuhrin hyväksikäyttöä ketjussa johon kyseinen tapaus ei liity mitenkään. Jättäisit edes lapset rauhaan mokutuskiimassasi. Ala-arvoista käytöstä.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7443
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #629 on: 18. 04. 2013 09:09 »

.

Meidän on taas kerran ymmärrettävä että myös monikulttuurisuus advokaattihenkilöymät ovat vain tavallisia ihmisiä eivätkä siten huomaa omassa lähipiirissä jatkuvasti vuosikausia tapahtuvaa lapseen sekaantumista

Meidän on myös ymmärrettävä että välittömästi jos koulussa joku sekaantuu lapsen oikeuksiin nimitellä ja haukkua opettajaa siihen kuitenkin edellisestä jyrkästi poiketen puututaan välittömästi rakettimaisella nopeudella kovimmalla rangaistuksella varoitukset ym. sivuuttaen

http://turjalainen.blogspot.fi/2013/04/alppilan-koulukohun-matapaise-puhkeaa.html

.

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #630 on: 18. 04. 2013 11:11 »
OW osuu aivan oikeaan. Jotkut tahot haluavat syyllistää ja ulkoistaa suomalaisten ongelmien syyt muille. Syyt ovat syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ongelmiin puuttumattomuus aikaisessa vaiheessa, kun siihen olisi vielä mahdollisuus, ei ole maahanmuutosta syntynyt ongelma. Suomalaisen kulttuurin ja yhteiskuntamoraalin mukaan vieraiden ongelmiin ei pidä puuttua. Tämä näkyy kaikissa ongelmanuorissa, ei vain maahanmuuttajissa, vaikka niin tietyt tahot pyrkivät osoittamaan. Syyllistämällä ja pyrkimällä osoittamaan ainoaksi syypääksi vain maahanmuutto, tehdään todellinen karhunpalvelus kaikille ongelmalapsille ja -perheille, myös kantasuomalaisille. Tällöin tapahtuu juurikin niin kuin OW edellisessä viestissään kertoo, yhteiskunnan kannalta todella isot ja tärkeät asiat lakaistaan maton alle. On hirvittävää ajatellakin, että tämä olisi tietoista populistista toimintaa joidenkin taholta.
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #631 on: 18. 04. 2013 11:11 »
"Valtio korvaa kunnalle pakolaiskustannuksia", päivän Pohjalainen - sivu 23. Toimittaja Anne Laurila
-"Kaupungin maahanmuuttajatyön johtaja Aira Kurtti sanoo, ettei Vaasassa, eikä muuallakaan ole laskettu, paljonko yksi pakolainen maksaa kunnalle. Sensijaan ne tulot, joita kunta saa pakolaisesta, ovat laskettavissa". Sitaatti loppuu.

Voi miten kertakaikkisen tyhminä meitä oikein pidetään! Vaasan kohdallahan kritiikki kohdistuu nimenomaan niihin pakolaisiin, jotka lähetetään muista rannikon vastaanoottokeskusksista tänne sen jälkeen, kun valtionavut on käytetty loppuun, eli kolmen vuoden ansainnan jälkeen (Oravainen)! Onko se niin vaikea ymmärtää? Tätä lukua Laurila ei edes kysy!
Toimittaja latelee Kurtin suulla lukuja ikäänkuin Vaasa olisi juuri se, joka pakolaisista hyötyy rahallisesti. Kovin pieni on kuitenkin se pakolaismäärä kokonaisluvusta, josta kaupunki todella jotain tienaa.

Joka tapuksessa kaupungin olisi uskallettava ilmoittaa luku, joka vastaa todellisia pakolaiskustannuksia. Vaikenemalla saatte kaupunkilaiset aina vaan kriittisemmiksi pakolaisten suhteen.

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #632 on: 18. 04. 2013 12:12 »
Minäkin kuvittelin tunnelin päässä olevan hivenen valoa kun puna Erkki kävi  revohkansa kanssa Somaliassa ja totesivat kierrellen ja kaarellen maan olevan siinä mallissa , että takaisinpäin muutto olisi mahdollista . Mutta jälleen kerran kuvitelmat murskattiin kun eilen haastateltiin meillä asuvia Somaleita ja hehän söpertelevivät silmät pyöreinä ettei missään tapauksessa aiota palata , osa heistä palaa sukkuloimaan Somalian ja Suomen väliä ja ottavat täältä ns. löysät pois .
veritas odium parit.

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #633 on: 18. 04. 2013 12:12 »
Jos nuo diipadaapa jutut pitäisivät paikkansa kuinka valtio maksaa meille mamuista  aiheutuvat kulut niin silloin valtuuston on turha miettiä mistä säästetään , vaan päinvastoin aletaan miettimään mihin nuo kaikki ylimääräiset tulot sijoitetaan . Aira Kurtti ja muut leipänsä tuolta saralta saavat ovat aivan vääriä ihmisiä vastailemaan toimittajille.
veritas odium parit.

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #634 on: 18. 04. 2013 12:12 »
Edellisissä kommenteissa Risto on osittain oikeassa. Erkki on käytännön elämästä vieroutunut idealisti.

Ja Aira Kurtin vastuualuetta pitäisi alata tarkemmin mittamaan kotiutuksen onnistumisena. Sille puolelle tulospalkkio sopisi vallan mainiosti. Mitä paremmin pakolaiset oppisivat kieltä ja mitä paremmin työllistyisivät (muihin kuin kaupungin tukityöllistettyiksi), niin sitä parempaa palkkaa Aira & co saisivat. Suurin osa tulevaisuuden kustannuksista syntyy syrjäytymisestä ja työttömyydestä, jolloin niitä vastaan taisteleminen pitäisi olla prioriteetti numero yksi. Sama koskisi luonnollisesti myös työvoimatoimistoa.
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #635 on: 26. 04. 2013 07:07 »
Taikasana "Turvapaikka"

"Turvapaikka" ei saisi olla mikään taikasana, jolla laitonkin maahantulija kiinnijäätyään pääsee maahan.

Oheisessa linkissä laillinen maahantulija joutui putkaan (tosin tehtyään rikoksen, josta pitääkin joutua) mutta laiton ei vaikka
hänkin syyllistyi rikokseen ollessaan rikoksentekijän rikoksentekoväline eli se todellinen rikollinen ja ilman hänen vaikutustaan
koko rikosta ei olisi voitu tehdä.

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=902558

Allaoleva on lainaus Iltalehdestä
Quote
Ei nimimerkkiä
Vieras        Viestejä: n/a

 Päivän mamurikokset jatkuvat - nainen salakuljetettiin Suomeen !
 Viimeisillään raskaana ollut nainen yritettiin salakuljettaa Suomeen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta.
 Rajavartiolaitos ja tulli paljastivat viime keskiviikkona aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentoasemalla epäillyn laittoman maahantulon järjestämisen.

 Yhdeksännellä kuulla raskaana olevaa naista salakuljetettiin Suomeen väärennetyillä asiakirjoilla. Rajavartiolaitos selvittää parhaillaan esitutkinnassaan tapauksen taustalla olevaa ammattimaista ihmissalakuljetusorganisaatiota.

 Rajavartiolaitos sai 3.4. aamuyöstä tullilta pyynnön tarkistaa kahden ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjat. Rajavartiolaitos epäilee naisen esittämää passia väärennetyksi.

 Naisen passissa olleet oleskelulupatarrat osoittautuivat varastetuiksi. Puhuttamisen yhteydessä nainen haki turvapaikkaa Suomesta.

 Naisen kanssa matkustaneen miehen omat matkustusasiakirjat olivat kunnossa. Mies kuitenkin vangittiin lauantaina todennäköisin syin epäiltynä naisen laittoman maahantulon järjestämisestä.

 IS
 TURRRRVAPAIKKKA!!

 Taikasana on sanottu, nainen jää Suomeen vaikka paperit on varastettu/väärennetty.

 Etenkin kun ämmä on läskinä.
« Last Edit: 26. 04. 2013 07:07 by Kari Lajunen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Eikka

 • Guest
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #636 on: 26. 04. 2013 10:10 »
Nyt ymmärrän paremmin. Moniosaajat joita ilman yhteiskuntamme ei pärjää ovatkin urheilijoita! Tämä selventää paljon väitteitä siitä, että emme selviä ilman mamuja. Mamubisneksen tarkoitus onkin tuottaa urheilun huippuammattilaisia, jotka sitten palkintorahoillaan maksavat heihin nyt satsatut eurot monin kerroin takaisin.


Olen luullu että urheilumahdollisuudet ovat kaikille, eli myös mamuille avoimia, mutta näin ei ilmeisesti olekaan. Mamut tarvitsevat potkupallon pompottamiseen omat budjettinsa. Siellä futiskentällähän suomalaiseen yhteiskuntaan sopeudutaan..?

edit:palkataanko näillä euroilla muutama Hussein kentän laidalle nauttimaan hyvää palkkaa muiden toveriensa peluuttamisesta. Näin mokuttajien puolelta voidaan taas kerran osoittaa miten mamuista löytyy myös esimerkillisesti suomeen kotiutuneita ja työllistyneitä kansalaisia...Ely antoi rahaa maahanmuuttajien liikuntaharrastuksiin

Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 290 000 euroa kehittämisavustusta kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Kehittämisavustusta myönnettiin 10 kunnalle Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla.

Kehittämisavustuksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Erityishuomiota on kiinnitetty siihen, että hankkeet mahdollistavat maahanmuuttajien osallistumisen koko väestölle tarkoitettuun liikuntaan, jota voidaan myös tarvittaessa lisätä erityistoimenpitein.

Kokkolan kaupunki sai 30 000 euron rahoituksen Tuu mukaan! -hankkeelle.

Kristiinankaupungin hanke (Mångkulturella isatser genom idrott) sai 20 000 euroa, Kruunupyyn kunta (Integrering via idrott i Kronoby 2013) 6 000 euroa, Pietarsaaren kaupunki (LJPN - integrering genom idrott) 28 000 euroa ja Vöyrin kunta (Integration genom idrott och fysisk fostran) 37 000 euroa.


http://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/ely-antoi-rahaa-maahanmuuttajien-liikuntaharrastuksiin-1.1379189

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #637 on: 26. 04. 2013 11:11 »


Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 290 000 euroa kehittämisavustusta kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Kehittämisavustusta myönnettiin 10 kunnalle Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla.

Vahtiiko kukaan, että raha todella menee tuohon ja miten.  Jos se tarkoittaa sitä, että jo ennestään jalkapalloa potkiville
palkakaan lisää henkilökuntaa notkumaan kentän laitaan, ei se silloin mene ihan oikein.
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline make

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1882
 • “Intolerance is a species of violence" M Gandhi
  • View Profile
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #638 on: 26. 04. 2013 11:11 »
Urheilu on yksi parhaista tavoista integroida nuori yhteiskuntaan ja saada yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vaikuttaa siltä, että "maahanmuuttokriittisten" tavoitteena on kaikki muu kuin saada lapsi yhteiskuntaan tasavertaiseksi ihmiseksi. Kyllä osaa hämmästyttää aikuisten ihmisten asennoituminen. Sen tavallaan ymmärtää, että "maahanmuuttokriittinen" haluaa vähentää maahanmuuttoa, mutta integroimisen hankaloittaminen on kuin ampuisi omaa nilkkaan.
“People who prefer to believe the worst of others will breed war and religious persecutions while the world lasts.”
― Dorothy L. Sayers, The Letters of Dorothy L. Sayers: 1899-1936: The Making of a Detective Novelist

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7818
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Vs: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #639 on: 26. 04. 2013 12:12 »
Maahanmuuttokriittinen haluaa tuoda ongelmat esille eikä piilottaa.  Tarkoitus on, että olemassaoleva ongelma nähdään ja voidaan korjata ja se on kaikkien parhaaksi.   Maahanmuuttokriittiset ovat yleensä paljon tekemisissä maahanmuuttajien kanssa.

Rasistin  tarkoitus on toisenlainen.  Rasistille käy kaikki ulkomaalaiset eikä siinä olla niin tarkkoja ongelmien korjausten kanssa eikä siinä katsota kaikkien parasta.   Rasisti ei ole yleensä paljoa tekemisisssä maahanmuuttajien kanssa.

Nämä kaksi asiaa on hyvä erotella taisistaan.  Asiassa hämää se, että toisinaan toimintatapa on samanlainen.

Rasisti ei halua ulkomaalaisia minnekään.  Maahanmuuttokriittinen haluaa pakolaisia sinne missä ongelmia tulisi vähiten.  Molemmissa tapauksissa toimenpide on sama ja se on se, että pakolaisia ei haluttaisi Vaasaan. 

Maahanmuuttokriittinen tuo epäkohdan esille jotta siihen puututtaisiin.  Rasisti tuo epäkohdan esille, jotta siihen ei puututtaisi.
Molemmissa tapauksissa epäkohta tuodaan esille samalla tavalla.

On kuitenkin yksi selkeä ero maahanmuuttokriittisen ja rasistin välillä ja se on.

Maahanmuuttokriittinen on maahanmuuttajalle ystävällilnen.
Rasisti on maahanmuuttajalle epäystävällinen.

Yhteenveto:

Maahanmuuttokriittinen haluaa kaikkien parasta.
Rasisti haluaa vain määrätyn kansanryhmän etua.

Sitten on kolmas ryhmä joka ovat antirasistit eri rasismikortin heiluttajat.
Heille kaikkien paraskin on rasismia silloin kun se itselle sopii.   Maahanmuuton seurauksista ei myöskään juuri piitata tai sitten niitä ei haluta nähdä.   Jos on esim. mamubisneksessä töissä niin silloin seurauksista piittaamatta halutaan lisää pakolaisia myös sinne, missä on jo ylitarjontaa ja ongelmia jotka vain lisääntyvät.  Nämä ovat tekemisissä työnsä puolesta maahanmuuttajien kanssa mutta suurin osa antirasisteista ei ole missään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa eikä siksi tunne kokonaistilannetta.  Itse olisin suurella todennäköisyydellä yksi heistä, ellen kanssakävisi päivittäin ulkomaalaisten kanssa.

Usein itse maahanmuuttaja on maahanmuuttokriittinen.

« Last Edit: 26. 04. 2013 13:01 by Kari Lajunen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.