Author Topic: Miten kaikki pääsevät valtaan  (Read 2939 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Timo Rintamäki

  • Omalla nimellä
  • Veteraanivaikuttaja
  • *
  • Posts: 1386
    • View Profile
Miten kaikki pääsevät valtaan
« on: 23. 01. 2011 02:02 »
Oletetaan, että perustetaan jäsenmaksuja keräävä yhdistys, jonka jäsenet päättävät jäsenmaksujen käyttämisestä, esimerkiksi mitä ostetaan alkosta tai mihin baariin yhdistys rahansa käyttää.

Ensiksi jäsenet päättäisivät paljonko kuukauden jäsenmaksu olisi. Sitten laskettaisiin kuukauden jäsenmaksukertymä ja sitten jäsenäänestyksellä päätettäisiin miten kertymä käytetään.

Äänestyksessä hävinneet ovat eri mieltä jäsenmaksutulon käyttämisestä ja he vetävät rahoituksensa pois yhdistykseltä ja perustavat oman yhdistyksen, joka käyttää jäsenmaksutulon heidän näkemyksensä mukaisesti.

Jäsenet äänestävät rahapanoksellaan joka heillä on oikeus vetää pois, jos äänestystulos ei miellytä. Jo käytettyjä edellisten päätösten rahapanoksia he eivät tietenkään saa enään takaisin koska rahat on käytetty.

Päätöksenteko ei tietenkään ole pelkkää hupitoimintaa. Joskus on ihan oikeatakin asiaa.

Yksilö, perhe, taloyhtiö, yhdistys, puolue, kunta ja valtio kerää rahaa ja päättää niiden käyttämisestä. Kerätyn rahan käyttämisestä päättäminen on sitä kauempana maksajasta, kuta suurempi organisaatio on.

Kun mennään kunta- ja valtiotasolle ollaan tekemisissä todella isojen maksutulojen kanssa

Kaikki poliittinen toiminta on maksujen keräämistä ja maksutulon käyttämisestä päättämistä.

Kuntalain ja perustuslain mukaan valitaan kunnanvaltuusto ja eduskunta. Edustajat määräävät maksut ja päättävät maksutulon käyttämisen ilman kansanäänestyksiä. Yleisin näkemys politiikassa on, että maksajia ei ole aiheellista vaivata maksutulon käyttämisestä päättämisellä. Edustajalla on pelissä henkilökohtainen valta ja siitä saatavat edut. Jos edustaja ei päätä maksutulon käyttämisestä ei hänellä ole päätöksentekovallastaan ammennettavia etuja.

Suomessa kansa ei päätä kansanäänestyksessä edes perustuslain voimaansaattamista, joka valta on sellaistenkin maiden kuin Venäjä ja Kirgisia kansalaisilla. Suomessa ei ole ikinä järjestetty kansanäänestystä perustuslaista.

Suomi on kansanvalta ilman kansanäänestyksiä.

Oikea kansanvalta on sellainen, jossa päätökset tehdään kansanäänestyksellä.

Oikea kansanvalta edellyttää Suomen nykyisen perustuslain muuttamista alkaen, että äänioikeutetut kansalaiset ovat valtiovalta, joka äänestää suoraan valtion asiat ja siitä johtaa kaikki seuraavat pykälät.

Miten perustuslaki muutetaan. Perustamalla puolue, joka pyrkii saamaan eduskunnassa perustuslain muuttamiseen riittävän paikkamäärän.

Puolueen kannatuksen perusta olisi puolueen päätöksentekojärjestelmä.

Puolueen jäsenmaksun maksaneet rekisteröityneet jäsenet tekevät äänestämällä puolueen kaikki päätökset: esimerkiksi miten puolueen edustajat äänestävät eduskunnassa. Kansanedustajien äänestyspäätökset tekee yleensä eduskuntaryhmä, jossa päätetään kanta eduskunnassa käsiteltäviin asioihin.

Puolueen sijoittamisen poliittisella kartalla määrittää jäsenkunnan äänestyspäätökset.

Puolueen jäsen saa esityksensä jäsenäänestykseen saatuaan jäsenistä yli 10% tuen esitykselleen. Esityksestä tehdään puolueen kanta, jos esitys saa yli 50% äänestysprosentin ja enemmistön tuen.

Tiedotusta, politiikan divarina toimivaa keskustelua ja jäsenäänestystä varten puolue perustaa nettisivut.

Puolueen puheenjohtaja valitaan pätevyys ehdokkaaksi asettumisen ehtona jäsenäänestyksellä. Puheenjohtajan tehtävä on valmistella ja tuoda päätettävät asiat jäsenäänestykselle. Puheenjohtaja saa tehdä jäsenäänestyksen päätettäväksi esityksen puolueen organisaatioksi ja alaisikseen.