Author Topic: Maahanmuuttopolitiikkamme  (Read 531426 times)

0 Members and 68 Guests are viewing this topic.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #160 on: 24. 04. 2009 13:01 »
Tässä myös eräänlainen tutkimus, jossa aihetta tarkastellaan enemmän kokonaisuutena:

Raiskaus – tuttu vai tuntematon uhka?
Päivi Honkatukia


Tilastokeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus murentaa kuvaa raiskaajan tuntemattomuudesta, sillä jo poliisin tietoonkin tulleissa tapauksissa tuntemattomien tekemät raiskaukset ovat selvä vähemmistö.Rikosuutisten kuvaama raiskaaja on usein tuntematon, stereotyyppisimmillään tummiin asusteisiin pukeutunut, ”arpinaamainen” mies, joka vaanii yleensä nuorta uhriaan metsiköissä tai pimeissä kadunkulmissa. Uutiset tuttujen, puolisoiden tai poikaystävien tekemistä raiskauksista ovat harvinaisia, vaikka on arvioitu, että kolme neljäsosaa seksuaalisesta väkivallasta tapahtuu läheissuhteissa.

Uutisoinnin on väitetty osaltaan pitävän yllä myyttistä käsitystä, jonka mukaan raiskaaja on yleensä uhrille ennestään tuntematon. Tämän on nähty toimivan itseään toteuttavana ennusteena: tuntemattomien tekemiä raiskauksia pidetään ”oikeina” raiskauksina, joista on helpompi ilmoittaa poliisille kuin tuttujen tekemistä teoista.

Yksi hiljattain valmistuneen tutkimukseni tavoitteista olikin selvittää, kuinka hyvin tämä arvio pitää paikkansa. Kävin läpi kaikki poliisille vuoden 1998 aikana ilmoitetut raiskausrikokset. Tutkimani vuosi oli viimeinen ennen uusia seksuaalirikossäännöksiä. Poliisin RIKI-tietokannasta (rikosilmoitusten kirjaamisjärjestelmä) kerätyssä aineistossa rikosilmoituksia oli 448 kappaletta. Uhreina oli 460 naista, ja epäiltyjä tekijöitä oli kaikkiaan 530, joista naisia oli kolme. RIKI-tietokanta sisältää sekä standardoitua tietoa että poliisin vapaamuotoisesti kirjoittaman kuvauksen jokaisesta tapauksesta.

Urbaani, nuoria koskettava ilmiö

Eniten rikosilmoituksia raiskauksista tehdään kaupungeissa ja Etelä-Suomessa. Raiskausuutisoinnin kuva nuorista naisista tyypillisinä raiskauksen uhreina saa tukea rikosilmoituksista: uhreista kolme neljästä ja tekijöistäkin yli puolet oli alle 30-vuotiaita. Uhrien joukossa oli silti myös vanhuksia.

Uhrien ja etenkin epäiltyjen tekijöiden yhteiskunnallinen asema oli varsin erilainen kuin suomalaisilla keskimäärin: osapuolet olivat useammin opiskelijoita ja naimattomia. Myös parhaiten toimeentulevat ja eniten koulutusta saaneet olivat aliedustettuina uhreissa, mutta erityisesti epäillyissä tekijöissä. Tämä selittyy osaksi juuri sillä, että osapuolet olivat tyypillisesti nuoria ja opiskelijoita.

Osa epäillyistä vaikutti kuitenkin olevan sosiaalisesti syrjäytyneitä – työttömiä, heikkotuloisia ja huonosti koulutettuja. Naisten alistaminen väkivallan avulla saattaakin olla joillekin näistä miehistä yritys osoittaa miehistä ylivaltaa edes jollakin elämänalueella. Tätä vaikutelmaa tukevat myös aikaisempien tutkimusten tulokset, joiden mukaan raiskauksista tuomitut miehet pitävät naisia alempiarvoisina olentoina ja uskovat naisia seksuaalisessa vuorovaikutuksessa syyllistäviin käsityksiin.

Kuitenkaan rikosilmoitukset ja tutkimukset raiskauksista tuomituista miehistä eivät kerro koko totuutta raiskausten tekijöistä. Laajoihin väestöotoksiin perustuvien uhritutkimusten mukaan suurin osa (seksuaalisesta) väkivallasta jää piilorikollisuudeksi, minkä lisäksi niissä ei ole havaittu yhtä suuria sosiaaliryhmien välisiä eroja väkivallan kokemisessa kuin tilastoidussa rikollisuudessa.

Joka neljäs tekijä uhrille tuntematon

Vain joka neljännessä rikosilmoituksessa epäilty tekijä oli uhrille ennestään täysin tuntematon. Nämä tapaukset olivat poliisin kuvausten perusteella lähimpänä edellä esittämääni stereotyyppisen raiskauksen kuvaa. Ilmoitusta tekemään tulleet naiset kertoivat muun muassa, miten ulkomaalaisen oloinen tai jopa kommandopipoon sonnustautunut mies oli hyökännyt heidän kimppuunsa, kun he olivat olleet esimerkiksi matkalla työpaikalle, kotiin ruokakaupasta tai juoksulenkillä. Yleisimpinä tuntemattomien tekemien raiskausten tapahtumapaikkoina mainittiin julkinen tila kuten puisto, metsä, leirintäalue, piha, katu tai parkkipaikka. Joka neljäs uhreista kertoi joutuneensa kahden tai useamman miehen tekemän raiskauksen kohteeksi.

Ennestään tuntemattomien tekijöiden käyttämästä väkivallasta kerrottiin rikosilmoituksissa enemmän kuin tuttujen tekijöiden väkivaltaisuudesta. Tämä voi johtua siitä, että tuntemattoman miehen raiskaamaksi joutunut nainen tulkitaan usein viattomaksi eli hänen ei nähdä millään tavalla vaikuttaneen tapahtumien kulkuun eikä häntä siten voida syyllistää tapahtumista. Siksi naisen itsensäkin voi olla helpompi puhua yksityiskohtaisesti tapaukseen liittyvästä väkivallasta kuin jos tekijä on tuttu.

Myös omasta vastarinnasta saattaa olla helpompi kertoa, kun uhri ei tunne tekijää ennestään. Tällaisten uhrien kerrottiinkin kuvanneen muita useammin, miten he olivat yrittäneet välttää raiskauksen. He olivat muun muassa rimpuilleet, huutaneet apua tai yrittäneet neuvotella tekijän kanssa. Jotkut olivat potkineet tai lyöneet miestä. Valtaosa tuntemattomien miesten teoista olikin jäänyt poliisin tulkinnan mukaan yrityksiksi – toisin kuin muissa raiskaustyypeissä. Lisäksi monista ilmoituksista huokui naisten tyrmistys ja suuttumus tapahtuneesta.

Raiskaukset tutustumistilanteissa

Suomessa ei ole tavatonta, että naiset lähtevät juuri tapaamiensa miesten kanssa jatkoille esimerkiksi ravintolaillan jälkeen. Naiset luottavat siihen, ettei heille tapahdu mitään pahaa ja että mies kykenee hillitsemään sukupuoliset halunsa. Joskus naisten luottamus kuitenkin petetään. Joka neljännessä tutkimistani rikosilmoituksista kerrottiin tällaisista tapauksista.

Nämä uhrit olivat yleensä nuoria, kuten suuri osa tekijöistäkin. Lisäksi uhrien kerrottiin olleen humalassa useammin kuin muista raiskausrikoksista tehdyissä ilmoituksissa. Osa uhreista epäili tulleensa huumatuksi. Tapahtumapaikkoina mainittiin usein jonkun koti, mutta myös hotellihuone, auto, laiva tai juna ja joskus julkinen paikkakin. Aina kysymys ei ollut ravintolaillan jatkoista, vaan nainen oli esimerkiksi liftannut tai noussut kyytiä tarjonneen miehen autoon. Joka neljäs tutustumistilanteessa raiskauksen kokenut nainen oli joutunut useamman miehen raiskaamaksi.

Ulkomaalaisiksi tai maahanmuuttajiksi epäiltyjen osuus korostui tässä tekotyypissä. Tällaisista tapauksista saatetaan ilmoittaa poliisille herkemmin kuin vastaavanlaisista suomalaisten tekemistä. Kysymys voi toisaalta olla myös erilaisten seksuaalikulttuurien yhteentörmäyksistä: varsinkin jyrkän sukupuolierottelun kulttuureista tulleet miehet saattavat ajatella naisen ansaitsevan raiskauksen lähtiessään ravintolasta ennestään tuntemattoman miehen matkaan, vieläpä humalassa.

Se olikin tuttu

Joka viides uhri oli joutunut tuttavansa tekemän raiskauksen kohteeksi. Tekijöinä oli ollut paitsi omia tuttuja, myös poikaystävän, puolison tai sukulaisen ystäviä, joissakin tapauksissa naapuri ja joskus työtoveri. Melko usein osapuolet olivat olleet juovuksissa. Joillekin naisista miehen käytös oli ollut järkyttävä yllätys, sillä naiset olivat tunteneet miehen pitkään ja luottaneet häneen. Jotkut taas tekivät rikosilmoituksen siksi, että halusivat saada jo pidemmän aikaa jatkuneen ahdistelun loppumaan.

Osassa tapauksista vaikutti olleen kyse hyväksikäyttöraiskauksesta, jota leimaa osapuolten epätasa-arvoinen valtasuhde – esimerkiksi niin, että epäilty tekijä oli ollut huomattavasti vanhempi kuin tuskin teini-ikäinen uhri. Muutamissa tapauksissa uhrin oli pitänyt olosuhteiden pakosta asua tekijän kanssa samassa asunnossa, minä aikana raiskaus oli tapahtunut. Jotkut raiskaukset olivat tapahtuneet tilanteissa, joissa tytöt olivat itsekin rikkoneet sääntöjä, esimerkiksi juoneet salaa alkoholia tai olleet tupakalla ilman lupaa. Näissä tapauksissa tekijät olivat luultavasti luottaneet siihen, ettei uhri tämän vuoksi uskalla kertoa tapauksesta.

Vaarallinen koti?

Muutama vuosi sitten suomalaisille naisille tehdyn ”Usko, toivo, hakkaus” -tutkimuksen mukaan joka neljäs 18–64-vuotias nainen ja joka toinen eronnut nainen oli kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Välttämättä tähän ei aina sisälly seksuaalista väkivaltaa, vaikka se onkin yleinen parisuhdeväkivallan ilmentymä. Poliisillekin ilmoitetaan intiimeissä suhteissa tapahtuneesta seksuaalisesta väkivallasta. Vuonna 1998 joka seitsemäs poliisin tietoon tullut uhri oli joutunut puolisonsa tai poikaystävänsä raiskaamaksi – ja muutamissa tapauksissa tekijä oli ollut isä, isoisä, isäpuoli tai veli.

Intiimin seksuaalisen väkivallan osapuolet olivat keskimäärin hieman vanhempia kuin muut uhrit. Tämä viittaa siihen, että varsinkin parisuhdeväkivallasta ilmoitetaan poliisille vasta, kun sitä on jatkunut kauan. Myös poliisin laatimissa kuvauksissa kerrottiin erotilanteista tai siitä, miten mies oli ahdistellut naista eron jälkeen. Monesti näihin tapauksiin oli sisältynyt raakaa väkivaltaa, tappouhkauksia ja naisen elämänpiirin yleistä kontrollointia. Joskus tapauksen ilmoittaminen poliisille vaikutti epätoivoisen naisen hätähuudolta.

Intiimistä seksuaalisesta väkivallasta ei kovin helposti tehdä rikosilmoituksia, mihin on monia syitä. Läheissuhteissaan väkivaltaa kokeneet naiset tuntevat usein syyllisyyttä tapahtuneesta ja joskus myös vastuuta ilmoituksen seurauksista tekijälle. Jotkut saattavat pelätä tekijän kostoa tai sitä, ettei heitä uskota – varsinkin jos tekijä on arvostetussa asemassa. Oma mainekin saattaa joutua vaakalaudalle, sillä intiimiväkivallan uhria syyllistetään helposti tapahtumista, esimerkiksi ”nalkuttamisesta” tai muusta provosoinnista tai siitä, ettei tämä ole aiemmin lähtenyt suhteesta.

Parisuhteen ongelmat tulkitaan helposti myös yksityisasioiksi, jotka on selvitettävä perhepiirissä. Siksi monet läheissuhteissaan seksuaalista väkivaltaa kokeneet naiset sietävät sitä pitkään ja tekevät rikosilmoituksen vasta, kun pelkäävät henkensä edestä tai eivät tiedä, mitä muuta voisivat tehdä väkivaltakierteen katkaisemiseksi.

Kymmenesosassa vuonna 1998 poliisille ilmoitetuista tapauksista raiskauksen tekijän ja uhrin välinen suhde ei käynyt ilmi.

”Puskaraiskaus” ei ole edustava kuva

Niin kutsutut ”puskaraiskaukset” nostetaan herkästi ainakin iltapäivälehtien otsikoihin, sillä sensaatiomaiset uutiset myyvät. Kuitenkin ne antavat vääristyneen kuvan raiskausrikollisuudesta, sillä jo poliisinkin tietoon tulleissa tapauksissa tuntemattomien miesten tekemät raiskaukset ovat selvä vähemmistö. Vielä pahemmin kuva raiskaajan tuntemattomuudesta murenee, kun tarkastelleen uhritutkimusten tuloksia tai esimerkiksi raiskausten uhrien tukipalveluista koottuja tietoja.

Stereotyyppinen raiskausuutisointi tukee osaltaan läheissuhteissa tapahtuvan seksuaalisen väkivallan hiljaista hyväksymistä, mistä liian moni joutuu kärsimään. Tämän murtamiseksi on julkisuudessa tärkeä esittää myös muunlaisia kuvia raiskauksista, mitä viime aikoina on jossain määrin tapahtunutkin. Myös oikeusjärjestelmässä on tärkeä huolehtia siitä, että läheissuhteiden väkivaltaan suhtaudutaan yhtä vakavasti kuin tuntemattomien tekemiin tekoihin.

Päivi Honkatukia on Suomen Akatemian tutkijatohtori. Artikkeli perustuu pääosin hänen tutkimukseensa ”Ilmoitti tulleensa raiskatuksi” – Tutkimus poliisin tietoon vuonna 1998 tulleista raiskausrikoksista. Tilastokeskus. Oikeus 2001:2. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 180. Helsinki.

Artikkelin lähdeviitteet saa kirjoittajalta tai toimituksesta.

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #161 on: 24. 04. 2009 14:02 »
Espoossa ulkomaalaisten osuus raiskauksista jopa 70 prosenttia kuvitellaan tilanetta jos prosentti lukema olisi sama eli 70 prosenttia  suomalaisista raiskaisi, luulenpa ruotsalaiskeksijän tekevän kovan tilin housuillaan.Asentaja kirjoitti aikaisemmin (Jotkut myös sanovat, että etelän auringossa syntyneen seksuaalivietti on suurempi, kuin meidän kaamoksessa elävien.) Voisiko tämän tulkita heidän rodulliseksi ominaisuudeksi, onhan toki niitäkin jotka pitävät heidän raiskauksiaan myös rodullisena ominaisuutena.
veritas odium parit.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #162 on: 24. 04. 2009 20:08 »
Espoossa ulkomaalaisten osuus raiskauksista jopa 70 prosenttia

Voisiko taiteilija kertoa, miten paljon Espoossa on raiskattu kaikenkaikkiaan? Miten monta raiskausta on tullut poliisin tietoon? Miten monta raiskausta on johtanut syytteeseen, miten monta raiskausta on johtanut tuomioon?

Miten monta näistä Espoon ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista on johtanut tuomioon ja miten monta suomalaisten tekemää?

Näitä copy/paiste faktoja me voimme liisteröidä tänne ihan miten paljon tahansa, vuoronperään. Ei niistä ole koskaan niin paljon kuusenoksille ripustettavaa. Sitten vasta, kun niitä aletaan purkamaan. Olen huomannut, ettei taiteilijasta ole oikein tähän. Lihoaa vaan.

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #163 on: 24. 04. 2009 20:08 »
Puretaanpa nyt Vaasan tilanetta raiskauksia 6 joista 3 kpl ulkomaalaisten tekemiä eli 50 % ja kuinkahan on, nämä kolme jotka on merkattu Suomalaisten tekemiksi tuntuupa vaan , että saattavat olla näitä kansalaisuuden saaneita uussuomalaisia. No eipä näistä kannata nikkotelemaan.
Seksuaalirikoksissa ulkomaalaisten osuus on tunnetusti huikea. Viime vuonna 36%. Mutta myös seuraavissa ulkomaalaisten yliedustus on moninkertainen:Törkeä rattijuopumus: 15,5%
Luvaton tunkeutuminen liikkeeseen: 11,5%
Moottoriajoneuvon luvaton käytt.otto: 20%
Maksuvälinepetos: 38%
Pahoinpitely: 10,4%
No nämä jo panoo nikkotelemaan.

veritas odium parit.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #164 on: 24. 04. 2009 21:09 »
Puretaanpa nyt Vaasan tilanetta raiskauksia 6 joista 3 kpl ulkomaalaisten tekemiä

Valtavaa on seksuaalinen akvitiviteetti Vaasassa. Mutta näiden taustojen valossa voimme ainakin päätellä, että joku on saattanut saada jopa pillua.
Emmekä luultavasti pääse äimistelyä pidemmälle purkamisessa, kun tuo Espoon kaistakin hiljeni täydellisesti.

Olen myös kauhian hämmästynyt noista muista tilastoista. Onko siis todellakin näin, ettei syntyperäisillä suomalaisilla ollutkaan yksinoikeus rikoksiin ja rikkeisiin? Vai kuvitteliko herra maalari tosiaankin, että vain suomalaiset moisia harrastavat?

belurisk

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #165 on: 24. 04. 2009 22:10 »
Mutta myös seuraavissa ulkomaalaisten yliedustus on moninkertainen:Törkeä rattijuopumus: 15,5%
Luvaton tunkeutuminen liikkeeseen: 11,5%
Moottoriajoneuvon luvaton käytt.otto: 20%
Maksuvälinepetos: 38%
Pahoinpitely: 10,4%
No nämä jo panoo nikkotelemaan.

Minusta tilastoja ja määritelmiä voisi tarkentaa.
Ulkomaa on kovin epämääräinen eli maalaisuus tulisi mainita samoin geeniperimä (miltä suunnalta?).
Lisäksi suomalaisten osalta olisi hyvä tietää ainakin, että oliko kyseessä pohojalaanen, hämäläinen, savolainen, lappalainen tai peräti ahvenanmaalainen.  Muuten tilasto jää kovin epätarkaksi.  Tämä lisäisi merkittävästi tilastojen kiinnostavuutta.  Tässä voisi olla kansalaisaloitteen paikka?!

Samoin tulisi kertoa myös luvallisten liikkeeseen tunkeutumisten ja moottoriajoneuvojen käyttöönottojen määrä (raiskauksissakin on kyse luvattomista tunkeutumisista!).
Hyvinpitelyjenkin määrä olisi hyvä ilmoittaa.
Panee miettimään...:)
« Last Edit: 24. 04. 2009 22:10 by belurisk »

eklu

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #166 on: 24. 04. 2009 22:10 »
Erkki twistaa eikä mitään näe tai ymmärrä. Älä edes katso siniristilippua, muuta vaan pois ja jos tarvit apua ni soita.

Offline Risto Jalonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2012
  • View Profile
  • Email
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #167 on: 24. 04. 2009 22:10 »
Ennen kaikkea täytyy muistaa se,
että vaikka maahanmuuttopolitiikka
olisikin perseestä,
niin ihmiset eivät ole.

Olisi ymmärrettävä myös, että vasta sen jälkeen
on varaa tuhlata kansallisomaisuutta muun maalaisiin,
kun omien kansalaisten, kaikista onnettomimpienkin,
olot, olemassaolo ja edut ovat turvatut.

Tässä järjestyksessä kun mennään, niin
hommat on kohdallaan.

eklu

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #168 on: 25. 04. 2009 00:12 »
Ethän Erkki asu Gerbyssä, josei käyttäydy kunnolla voi olla kovat ajat edessä. Olen valmis, ole sinäkin. Väkisin pian tapahtuu jotain, näin ei voi jatkua. Miksi alkuasukkaat ajetaan seinää vasten, asuntojen arvot romahtaa ja kanta asukkaat ei tykkää. Ottakaa ny aluksi vaikka yksi mamu per nenä kotio jos ovat niin hyväksi, taas tosissaan kerätään rahaa veteraaneille. Ne ovat tosissaan tehneet jotain maamme eteen, Ahmed tuskin tekee kun lähti armeijaa pakoon omasta maastaan. Miten muuten mies saa Suomessa kansalaisuuden käymättä armeijaa, no Ahmed saa kun käy säännöllisesti lomilla kotomaassaan.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #169 on: 25. 04. 2009 16:04 »


Olisi ymmärrettävä myös, että vasta sen jälkeen
on varaa tuhlata kansallisomaisuutta muun maalaisiin,
kun omien kansalaisten, kaikista onnettomimpienkin,
olot, olemassaolo ja edut ovat turvatut.

Tässä järjestyksessä kun mennään, niin
hommat on kohdallaan.


Kansan olemassaolo ja edut ovat turvatut. Eri asia sitten, minne vedetään se yläraja, siis milloin on asiat niin hyvin, että liikenee vähän sellaisille, joilla ei ole mitään? 

Minäkin tunnen henkilökohtaisesti monta sellaista, jotka eivät ole elämässään koskaan maksaneet veroa, eivät edes saaneet yhtään tiliä. Siitä huolimatta heidän toimeentulonsa on ollut aina turvattu.

Maailmaan on tullut uusi järjestys. Tämä näkyy hyvin myös Suomessa. Duunari sai olla joskus aikoinaan onnellinen, jos oli varaa ostaa vanha mosse. Nyt duunarillakin on varaa ostaa vaikka mersu, jos vähän priorisoi. Ja ahneus vaan kasvaa. Uuden auton ja rivitalon lisäksi pitää päästä vielä välillä etelän aurinkoon huilaamaan ja lapsille ostellaan joskus vähän arvopaperia tulevaisuuden varalle.
Niin, eikä saa unohtaa sitä kausikorttia Vepsun matseihin.
Kesälomaa vietetään sitten neljä-viisi viikkoa  ja taas alkaa kova säästäminen, että voidaan vähän huilailla jouluna, vaikkapa lapissa hiihdellen.

Sitten kun terveys pettää, niin mennään veronmaksajien varoilla. Vittumaista se vaan on kun ei saa aina omaa huonetta, omaa hoitajaa 24t/vrk. Mutta jospa sitten, jos lopetetaan tuo ulkomaalaisten auttaminen...

No, vähän sarkasmia vaan. Mutta jos ajatellaan vähän vakavammin, niin kuten tähän mennessä kaikille on selvinnyt, ilmastomme muuttuu pikkuhiljaa. Ja tämä vaikuttaa siellä eniten, missä tilannetta pahennetaan vähiten, esim. Afrikassa. Ihmisillä ei ole edes elämän perustarpeet kunnossa ja vedestäkin on tehty kauppatavaraa. Faktaa on, että paine Afrikasta pohjoiseen kasvaa sitä mukaa, kuin olot siellä huononevat. Silloin on ihan luonnollista, että aletaan pyrkmään leveysasteille, joilla on mahdollisuus käyttää enemmän maapallon resursseja.

Ihanne olisi tietenkin, että kaikilla olisi varaa ja mahdollisuus pysyä omassa maassaan, elää ja kuolla synnnyinseuduillaan, hyvä elämä takanaan. Mutta kun tämä ei ole enää mahdollista. Se ei ole koskaan ollut mahdollista, eikä koskaan tule myöskään olemaan mahdollista. Aina on ihmisryhmiä ja kansoja, jotka joutuvat syystä tai toisesta jättämään kotiseutunsa.
Siksi olisi paljon parempi kohdata katseet suvaitsevampaan suuntaan ja lähteä siitä, että tähän ollaan tultu ja miten mennä eteenpäin.

Tällä hetkellä debatti on hieman junttimaista. Vedetään niitä ikuisia värjsyjä ja äimistellään ja pyritään herkuttelemaan jollain ruandalaisella papillakin.

Samaan aikaa haaveillaan jopa sillasta yli merenkurkun. Tunnelista Viroon ja ties mistä.

Anteeksi nyt vain, mutta sanoiko joku, että omien asiat pitäisi hoitaa kuntoon? Siis ensin...

Offline rehtori

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 236
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #170 on: 25. 04. 2009 18:06 »

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #171 on: 25. 04. 2009 18:06 »
Tässä täyttä asiaa Afrikasta:

http://naurunappula.com/kuvat/475795/Katse_peiliin

Allekirjoitus: Tunnelibaanan entinen lipunmyyjä :-)

Tsori nyt vaan, mutta en voinut olla räjähtämättä naruun!! Loistavaa viihdettä näin lauantai-iltana!

Ja varmasti tiirallut Epsanjassa veden yli toiselle puolelle ja tuumaa nyt, että onhan nää nähty! 

Kartaani

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #172 on: 25. 04. 2009 18:06 »
Miksi pitää olla niin "suvaitsevainen"?. Kaikkihan tätä keskustelufoorumia seuraavat ovat huomanneet ,että yksi ja sama puolustaa VAIN !!?  ruotsinkielisiä, mamuja , ja nyt jopa raiskaajia ...kyll on otsaa.......jos hän olisi OIKEASTI  suvaitsevainen, voisi ehkä ymmärtää meidän muidenkin lukijoiden huolestumisen maahanmuuttoPOLITIIKASTA.
No tähän tulee varmasti kommentti jostain ÄO: sta , voi kun  olenkin tyhmä :)vai mitä ERKKI

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #173 on: 30. 04. 2009 18:06 »
Vaikka muslimeja on vain kolme prosenttia Britannian väestöstä, heidän uskontonsa on nousemassa hyvin näkyväksi. Erityisen suurtä hämmennystä on herättänyt slamilainen sharia-laki, jonka tuomioita jaetaan jo useilla paikkakunnilla. Sharia-tuomioistuimia toimii jo ainakin Lontoossa, Birminghamissa, Bradfordissa ja Manchesterissa.Hieman saatiin Suomessakin maistiaisia näistä uusista tuulista kun tuo imaami Kebab kertoi vihkineensä alaikäisiä .
http://www.kaleva.fi/plus/juttu794148_page0.htm
veritas odium parit.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #174 on: 30. 04. 2009 19:07 »
Vaikka muslimeja on vain kolme prosenttia Britannian väestöstä, heidän uskontonsa on nousemassa hyvin näkyväksi. Erityisen suurtä hämmennystä on herättänyt slamilainen sharia-laki, jonka tuomioita jaetaan jo useilla paikkakunnilla. Sharia-tuomioistuimia toimii jo ainakin Lontoossa, Birminghamissa, Bradfordissa ja Manchesterissa.Hieman saatiin Suomessakin maistiaisia näistä uusista tuulista kun tuo imaami Kebab kertoi vihkineensä alaikäisiä .
http://www.kaleva.fi/plus/juttu794148_page0.htm

Näin ensilukemalla ei tunnu oikein siltä, että meidän pitäisi olla huolissamme... :-)

Tuosta Imaamista sen verran, että kuka tahansa muslimi voi olla "imaami". Imaami on vain seurakuntarukouksen johtaja. Imaamin ei ole pakko olla "oppinut". Toki on etu, jos imaami myös tuntee uskontonsa lähteet.eklu

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #175 on: 30. 04. 2009 21:09 »
Erkki, tämä koko foorumi on Vaasalaisille. Epäilen pahasti ettet ole Vaasalainen, jos olet Vaasalainen toivon et hoidat itsesi kuntoon. Keskustelen päivittäin monen erilaisen kuntalaisen kanssa ja yksikään ei edusta sinun mielipiteitä, onko outoa vai oletko tottunut siihen.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #176 on: 30. 04. 2009 22:10 »
Erkki, tämä koko foorumi on Vaasalaisille. Epäilen pahasti ettet ole Vaasalainen, jos olet Vaasalainen toivon et hoidat itsesi kuntoon. Keskustelen päivittäin monen erilaisen kuntalaisen kanssa ja yksikään ei edusta sinun mielipiteitä, onko outoa vai oletko tottunut siihen.

Samoin kriteerein epäilisin eklun vaasalaisuutta.

eklu

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #177 on: 30. 04. 2009 23:11 »
Älä Tapsa turhaan epäile, 51v Vaasassa tuli täyteen. Pysyn Suomalaisena, miksei muut pysy.

Offline rehtori

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 236
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #178 on: 02. 05. 2009 23:11 »
Malmö 2009... Eurooppa 2025?

http://www.youtube.com/watch?v=l0nKZg4u6Eo

Offline rehtori

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 236
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #179 on: 02. 05. 2009 23:11 »
Yleisön pyynnöstä: lisää nykyisen kaltaisen maahanmuuttopolitiikan seurauksia:

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU


Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #180 on: 03. 05. 2009 07:07 »
Tanskasta löytyy hyvä esimerkki kuinka vaikeata on rikolllisia saada pois maasta ,turvallisuuspoliisi epäilee humanitäärisin syin oleskeluluvan Tanskasta saanutta pohjois-irakilaista Amer Saeedia itsemurhapommittajien päävärvääjäksi Pohjois-Euroopassa. Epäilyille löytyy tukea Saksan, Marokon ja  USAn turvallisuuspalvelujen tekemistä kuulusteluista ja tutkimuksista.Poliisi on jo vuoden ajan turhaan yrittänyt saada Ameria ja hänen maanmiestään Mohamadia maasta pois kansallisina turvallisuusuhkina, mutta maahamuuttoviranomainen on tietenkin eri mieltä ja haraa vastaan Pohjois-Irakin heikkoon turvallisuustilanteeseen vedoten. Epäilevät heidän saavan huonon kohtelun maassaan, eipä Amer kiistäkään tuntevansa ja yhteyksiänsä terroristeihin sanoo heidän vain olevan kavereita.
Ihmisoikeusinstituutin tutkijan Peter Vedel Kessingin mukaan karkotusta ei voi toteuttaa ulkomaalaislakiin nojaavalla hallinollisella menettelyllä. Mikäli turvapaikanhakija on uhka maan (siis Tanskan) turvallisuudelle, häntä ei voi karkottaa tuosta vain, jos siitä seuraa turvallisuustilanteen heikkeneminen jossain toisessa maassa. Oikea menettelytapa olisi rikoslain terrorismipykäliin vetoaminen ja oikeudenkäynti siltä pohjalta joten kyllähän Pohjoismaat ovat mitä parhain turvasatama
uusia seikkailuja suunniteleville.
http://politiken.dk/indland/article702564.ece
veritas odium parit.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #181 on: 03. 05. 2009 12:12 »
turvallisuuspoliisi epäilee

Aivan. Mutta se ei vielä riitä perusteeksi karkoitukseen. Myös Tanska on sivistynyt valtio, josta ei lähetetä ihmisiä miten vaan. Asiassa ei ole nähdäkseni myöskään mitään ongelmia. Jos hän on todellakin vaara Tanskan turvallisuudelle, ei muuta kuin lukkojen taakse vaan.

Tanskan poliisi tehokas. Heillä on varmasti täysi kuva siitä, mitä mies tekee ja missä hän liikkuu. Mutta ei ole tainnut toistaiseksi ilmetä mitään sellaista, joka motivoisi pidätykseen.

Quote
maahamuuttoviranomainen on tietenkin eri mieltä ja haraa vastaan Pohjois-Irakin heikkoon turvallisuustilanteeseen vedoten.Suomikin noudattaa samaa linjaa. Ruotsi tosin poikkeaa siinä, että ovat poistaneet tämän sotatila-luokittelun.

Offline qwer

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 209
  • View Profile
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #182 on: 03. 05. 2009 13:01 »
Aiheesta olikin juuri kolumni Taloussanomissa.

Terroriuhka kasvaa Suomessa

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #183 on: 03. 05. 2009 14:02 »
Aiheesta olikin juuri kolumni Taloussanomissa.

Terroriuhka kasvaa Suomessa

Aika mielenkiintoinen näkemys. En tosin ole sitä mieltä, että meidän pitäisi olla huolissamme. Eivät he ole tyhmiä. Kyllä he panevat merkille, ettei Suomi oli liikkeellä agressiivisesti. Tärkeintä on antaa oikeita lausuntoja mediassa.

Vierailija

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #184 on: 04. 05. 2009 13:01 »
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1681695

Miten se etnisyys nyt niin tunteita kuumentaa. Eikö monikulttuurisuuden juuri pitänyt olla rikkaus ja voimavara. Pitäisi varmaan saada somaleita sovittelemaan. Ovat kuulemma asiassa niin hyviä, että suomalaistenkin tulisi ottaa oppia.

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Eritaustaiset+naapurit+riitelev%C3%A4t+yhteisist%C3%A4+tiloista+ja+erilaisista+tavoista/1135235804169

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #185 on: 04. 05. 2009 13:01 »
Äkkiseltään voisi ajatella , että tänne hakeutuvat juuri niitä pakolaisia jotka rakastaisivat rauhaa ja olisivat tavallaan saanet tarpeekseen riitelyistä ja eripurasta mutta mitä vielä asia tuntuu olevan päinvastoin.
veritas odium parit.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #186 on: 04. 05. 2009 14:02 »
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1681695


Mitä sinä nyt Vierailja sitten haluat tällä linkillä oikein kertoa? Et kai vain ihmettele, jos nuoret pojat vähän kukkoilevat?

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #187 on: 04. 05. 2009 14:02 »
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Eritaustaiset+naapurit+riitelev%C3%A4t+yhteisist%C3%A4+tiloista+ja+erilaisista+tavoista/1135235804169

Linkistä:

Quote
"Samantapaisia kiistoja syntyy sekä suomalaisten että ulkomaalaisten välillä", sovittelija Markus Mervola sanoo.


Niin, nuo pesutuvathan taitavat olla monelle suomalaiselle pyhä paikka ja lukemattomia ovat ne tilanteet, joissa keskustellaan jälkien siivouksesta ja kelloa katsotaan sekunnin tarkkuudella.

Muistan itsekin kun sain oikein kunnolla korvilleni! Eräs neiti oli ripustanut pyykkinsä kuivaushuoneeseen, mutta pyykit jäivät kuivumatta, kun tuli yllättäen sähkökatkos, eikä homma käynnistynytkään sitten enää automaattisesti kun sähköt tuli takaisin. Minä sinne sitten aamulla ensimmäisenä, eikä ollut aikaa jäädä odottamaan, että neidin pyykit kuivuisivat, sillä hänhän oli tietenkin katsonut oikeudekseen riistää tämän ajan minun ajastani. Noh, nostelin hänen pyykkinsä pokkana koriin ja ripustin omani tilalle.
Ei mennyt kuin muutama minuutti ja neiti oli oven takana hakkaamassa ja huusi kuin hinaaja :-)
Ei ollut kuulemma hänen vikansa, kun sähkö katkesi!

Vierailija

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #188 on: 04. 05. 2009 14:02 »
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1681695
Mitä sinä nyt Vierailja sitten haluat tällä linkillä oikein kertoa? Et kai vain ihmettele, jos nuoret pojat vähän kukkoilevat?

"Joskus siellä tunteet kuumenevat, koska siellä monia erilaisia etnisiä ryhmiä."

Muistaakseni virallinen totuus kertoo monikulttuurisuuden rikastavasta vaikutuksesta ja ongelmana on ainoastaan kantaväestön suvaitsemattomuus. Mutta nyt ilmeisesti jo saa sanoa etnisen diversiteetin lisääntyessä myös konfliktien määrän lisääntyvän.
« Last Edit: 04. 05. 2009 15:03 by Vierailija »

Vierailija

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #189 on: 04. 05. 2009 15:03 »
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/02/turvapaikanhakijat_hammentavat_pienia_paikkakuntia_563007.html?origin=rss

"Esimerkiksi Irakista, Somaliasta ja Afganistanista sotien keskeltä saapuneille nuorille maaseudun rauha maittaa.

- Näytämme parikkalalaisille, että emme räyhää tai aiheuta ongelmia, sanoo Liban Yusuf Ibrahim."

« Last Edit: 04. 05. 2009 15:03 by Vierailija »

Vierailija

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #190 on: 04. 05. 2009 15:03 »
Niin, nuo pesutuvathan taitavat olla monelle suomalaiselle pyhä paikka ja lukemattomia ovat ne tilanteet, joissa keskustellaan jälkien siivouksesta ja kelloa katsotaan sekunnin tarkkuudella.

"Kulttuurilla saattaa kuitenkin olla vaikutusta siihen, että esimerkiksi somalit suostuvat sovitteluun mielellään. Mohamedin mukaan Somaliassa riitoihin on perinteisesti yritetty hakea sopua vastaavanlaisella menetelmällä.

-Sovitteleminen on asia, joka suomalaisten pitäisi oppia maahanmuuttajilta."

Tämä lausunto vain aiheutti hieman hilpeyttä. Muistaakseni Somalian sisällisota on jatkunut jo 20 vuotta. Eli sinne vain suomalaiset opettelemaan sovittelua ja saunavuorojen jakoa.

Offline Torppari

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #191 on: 04. 05. 2009 15:03 »
Puretaanpa nyt Vaasan tilanetta raiskauksia 6 joista 3 kpl ulkomaalaisten tekemiä

Valtavaa on seksuaalinen akvitiviteetti Vaasassa. Mutta näiden taustojen valossa voimme ainakin päätellä, että joku on saattanut saada jopa pillua.

No huh-huh ja monikulttuurista kumbayaata vaan sinnekin.

Eerikki pistäisi suutansa pikkuusen soukemmalle jos vähänkin tajuaisi minkälainen kokemus raiskaus on naiselle.

Se jättää lähes poikkeuksetta traumaattisia muistoja, pitkäaikaista pelkoa, vihaa, häpeää ja masennusta. Pahimmillaan tuloksena on itsemurha tai loppuelämä ahdistuksen ja itseinhon vallassa. Miespuolisina sitä emme voi varmaan ikinä kunnolla ymmärtää, mutta voimme vähän edes yrittää.

Yksikin raiskaus on liikaa. Kolme on aivan liikaa. Ja kiitos monikulttuuripuuhastelun, viimevuonna Vaasassa niitä tehtiin vielä toiset kolme.

Olen myös kauhian hämmästynyt noista muista tilastoista. Onko siis todellakin näin, ettei syntyperäisillä suomalaisilla ollutkaan yksinoikeus rikoksiin ja rikkeisiin? Vai kuvitteliko herra maalari tosiaankin, että vain suomalaiset moisia harrastavat?

Et vissiin vieläkään ole huomannut, että "tiettyjen" ulkomaalaisryhmien osuus "tietyntyyppisissä" rikoksissa on moninkertainen tai monikymmenkertainen verrattuna heidän osuuteensa väestöstä? Ja turvapaikanhakijoiden määrän räjähtäessä yhä suurempi osa maahanmuutosta on tätä "tiettyä" porukkaa, jolle muut kuin oman klaanin jäsenet eivät ole koirankaan arvoisia.

Ja tilanne ei korjaannu sillä että Eerikki vähättelee, twistaa, sekoittaa ja ymmärtää asioita väärin.

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #192 on: 04. 05. 2009 19:07 »
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1681695
Mitä sinä nyt Vierailja sitten haluat tällä linkillä oikein kertoa? Et kai vain ihmettele, jos nuoret pojat vähän kukkoilevat?

"Joskus siellä tunteet kuumenevat, koska siellä monia erilaisia etnisiä ryhmiä."

Muistaakseni virallinen totuus kertoo monikulttuurisuuden rikastavasta vaikutuksesta ja ongelmana on ainoastaan kantaväestön suvaitsemattomuus. Mutta nyt ilmeisesti jo saa sanoa etnisen diversiteetin lisääntyessä myös konfliktien määrän lisääntyvän.

Nopeasti ollaan aina nostamassa näitä etnisiä, kulttuurisia ja uskonnollisia juttuja mukaan. Mutta hei, kysymys ei ole mistään dramaattisesta asiasta. Kysymys on muutamasta pojasta, jotka vähän nahisivat. Ei siinä sen kummempaa. Näin myös meillä aina joskus poikasina. Erona oli vain se, että silloin se katsottiin ihan luonnolliseksi jutuksi, eikä ihmetelty huuli pyöreinä.

Tällä hetkellä meidän omat poikamme kamppailevat Leijonan kuva rinnassa Sveitsissä. Eikä tarvitse kuin heittää pieni musta kuminpala jäälle, ja nahistelu - ja jopa tappelu - on täysin hyväksyttävissä. Jotkut jopa toivovat sitä. Etnistäkö? Ei. Jääkiekkoa se vain on.

Ja uutiset välittävät sitten kuvaruudun kautta vappuisen kaivopuiston ja pulloja heittelevät nuorukaiset suoraan vastaanottokeskuksen televisiohuoneeseen. Maassa maan tavalla...

Offline qwer

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 209
  • View Profile
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #193 on: 04. 05. 2009 21:09 »
Tästähän olikin jo tuolla aiemmin juttua.

Suomen sosiaaliturva houkuttelee turvapaikanhakijoita

Quote
Suomen sosiaaliturva houkuttelee turvapaikanhakijoita

4.5.2009 20:30
Helsingin Sanomat


Muita EU-maita parempi sosiaaliturva houkuttelee turvapaikanhakijoita Suomeen. Täällä oleskeleva turvapaikanhakija saa toimeentulotukea runsaat 300 euroa kuussa. Summa on lähes kymmenkertainen verrattuna vaikkapa Saksaan.

Nuoria turvapaikanhakijoita haastatelleen poliisin mukaan moni tunnustaa tulleensa rahan perässä. Motiivista kerrotaan avoimesti varsinkin, jos turvapaikanhakija on saamassa lähtöpassit Suomesta.

Monet myös syövät mahdollisimman vähän, jolloin toimeentulotuesta riittää lähetettäväksi kotimaahan.Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #194 on: 05. 05. 2009 05:05 »

4.5.2009 20:30
Helsingin Sanomat


Täällä oleskeleva turvapaikanhakija saa toimeentulotukea runsaat 300 euroa kuussa. Summa on lähes kymmenkertainen verrattuna vaikkapa Saksaan.
 


Tämä ei liene kuitenkaan se koko totuus. Sillä 30 eurollahan ei elä kukaan. Ei edes syö, puhumattakaan asumisesta ja vaatteiden hankinnasta.

Tässä on vain kysymys siitä, miten tuki esitetään. Joissakin maissa esim. voidaan esittää työttömyyskassan kustannukset korkeina, kun toisessa ne voivat olla huomattavasti matalampia, kun työttömät ohjataan sosiaalin luukulle - ja päinvastoin.

Mutta minäpäs otan tästä selvää...Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #195 on: 05. 05. 2009 08:08 »
Googlettelin vähän. Näyttää siltä, että Saksa takaa asunnon, vaatteet ja ruoan ja tuo 30 euroa on sitten taskuraha. Jotkut toiset maat ovat sitten päättäneet antaa vaatteet ja ruoan rahassa.
Elikkä käytännössä puhumme suunnilleen samoista kustannuksista.

Mutta palaan tähän vielä.

Vierailija

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #196 on: 05. 05. 2009 09:09 »
Täytyy oikein laittaa otteita kyseisestä Helsingin Sanomien artikkelista. Tämä taitaa olla sitten sitä hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.

"Jopa kolmannes vuodenvaihteessa perustettuihin alaikäisten vastaanottokeskuksiin tulleista turvapaikanhakijoista on osoittautumassa täysi-ikäisiksi. Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella, osan henkilötiedot ovat löytyneet muista EU-maista, ja osa on tunnustanut ikänsä itse.

Vuoden vaihteessa Etelä-Karjalan Parikkalaan ja Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvelle perustettiin vastaanottokeskukset yksin tuleville alaikäisille turvapaikanhakijoille. Keskuksissa on noin 150 turvapaikanhakijaa lähinnä Somaliasta, Irakista ja Afganistanista.

Parikkalassa poliisi on saanut haastatelluksi kaikki keskuksen 80 asukasta. Reposen mukaan hakijoista kolmannes osoittautui täysi-ikäiseksi. Toinen kolmannes oli niin sanottuja Dublin-tapauksia eli tullut Suomeen toisesta EU-maasta, yleensä Italiasta, Kreikasta tai Maltalta.
"Osa on molempia. Eräskin 15-vuotiaaksi esittäytyvä oli jo saanut 25-vuotiaana oleskeluluvan Italiasta"

Turvapaikanhakijoita haastatelleen poliisin mukaan turvapaikanhakijoita houkuttelee Suomeen muita EU-maita parempi sosiaaliturva. Suomessa oleskeleva turvapaikanhakija saa toimeentulotukea runsaat 300 euroa kuussa, mikä on liki kymmenkertaisesti esimerkiksi Saksaan verrattuna.

"Tuntuu, että suomalaisen sosiaaliturvan taso on tiedossa paremmin kuin meikäläisillä virkamiehillä. Hyvin monet kertovat suoraan, että ovat tulleet Suomeen rahan perässä. He ovat hyvin avoimia etenkin silloin, kun on jo tiedossa, että tulee lähtö Suomesta", Henry Reponen sanoo.
"Jotkut pojat kertovat, että Suomesta saa diskorahaa. Toiset sanovat, että täältä saa rahaa lähetettäväksi kotimaahan."

Yksin Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä räjähti viime vuonna kasvuun. Hakijoita oli 706, kun edellisvuonna määrä jäi alle sataan.

Kasvu on lisännyt epäilyksiä "ankkurilapsista", sillä alaikäiset saavat turvapaikan helpommin kuin aikuiset. Lisäksi heillä on oikeus saada vanhempansa ja sisaruksensa Suomeen niin sanotun perheen yhdistämisen kautta."Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #197 on: 05. 05. 2009 09:09 »
Sen verran vaivasi, että lähetin Saksaan pienen kysymyksen: Luin juuri, että saavat Saksassa vain 30 Euroa?

Vastaus:

Quote
it´s not true what you heard about the immigrants. They get social wellfare here also, depending on their status and how long they will stay, they get housing, appartement or a room and then money for food and clothing....about 600,-- euros....

Kysymykseen vastannut on itse saksalainen ja eli 5 vuotta Senegalissa, joten luokittelen tämän tiedon luotettavaksi.

Vierailija

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #198 on: 05. 05. 2009 10:10 »
Entinen ministeri Soininvaarakin on tarttunut aiheeseen. Taitaa ainakin osalle vihreistä järjestelmän tolkuttomuus jo avautua.

"Turvapaikanhakijan toimeentulotuki
5.5.2009 · Aihe:

Helsingin Sanomien mukaan Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden joukossa on myös niitä, joita tänne houkuttaa turvapaikanhakijalle maksettava toimeentulotuki, runsaat 300 euroa kuussa, joka on monelle suuri rahasumma. Tämä ei voi olla turvapaikkapolitiikan tarkoitus.

Missä vaiheessa turvapaikanhakijoille on alettu maksaa (lähes) täyttä toimeentulotukea? Täysi toimeentulotuki olisi 400 euroa. Joskus aiemmin käytäntönä oli, että annetaan ruoka ja majoitus, terveydenhoito ja pieni taskuraha. Ei pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevakaan saa toimeentulotuen suuruista rahaa käyttöönsä.

Palaamalla vanhaan käytäntöön - jota moni muu Euroopan maa näyttää noudattavan - karsittaisiin turvapaikanhakijoista ne, joiden motiivina ei ole vainoa pakeneminen. Samalla voitaisiin nykyistä nopeammin tehdä päätös niistä, jotka ovat oikeasti pakenemassa vainoa.

Tämä voi olla jonkun mielestä ristiriidassa sen kanssa, että olemme toivoneet turvapaikanhakijoiden käyvän töissä. Minusta se ei sitä ole. Jos käy töissä, saa palkkaa. Silloin tietysti maksaa jotain ruuasta ja asumisesta ja Suomessa perittävät verot, mutta työssä käyvä on palkkansa ansainnut."

Eric Sardinas

 • Guest
Re: Maahanmuuttopolitiikkamme
« Reply #199 on: 05. 05. 2009 10:10 »
Entinen ministeri Soininvaarakin on tarttunut aiheeseen. Taitaa ainakin osalle vihreistä järjestelmän tolkuttomuus jo avautua.

"Turvapaikanhakijan toimeentulotuki
5.5.2009 · Aihe:


Missä vaiheessa turvapaikanhakijoille on alettu maksaa (lähes) täyttä toimeentulotukea? Täysi toimeentulotuki olisi 400 euroa. Joskus aiemmin käytäntönä oli, että annetaan ruoka ja majoitus, terveydenhoito ja pieni taskuraha. Ei pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevakaan saa toimeentulotuen suuruista rahaa käyttöönsä.

 

Ymmärtääkseni tämä annetaan ruoka ja vaatteet maksavat enemmän, kuin miltä ne maistuvat. Siksi tulee usein halvemmaksi antaa se rahana. Joku syö ja vaatettaa sitten itsensä koko rahan edestä, toisella jää jotain jopa säästöön.

P.S. Itseäni ei tosin sureta pätkääkään, jos jollekin annetaan 300 euroa kuukaudessa. Itselläni tuo saattaa mennä illassa.
« Last Edit: 05. 05. 2009 10:10 by Eric Sardinas »