Author Topic: Hevosurheilukeskus  (Read 80590 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Jorma Kivimäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2826
  • View Profile
  • Email
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #160 on: 02. 03. 2010 07:07 »
Virkamiestaustasta puheen ollen, laitetaan tähän keskeisten Mustasaaren ja Vaasan virkamiesten sanailu aiheesta Pohjalaisen yleisönosastolta.

Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kirjoitti lauantaina:
Quote
Tylykö ehdotus?
lauantai 27.02.2010
Viime viikolla Mustasaaren kunta osti 400000 eurolla lisää maata Tölby-Vikbystä hevosurheilukeskuksen rakentamista varten. Viime vuonna kunta osti samasta paikasta samaan tarkoitukseen maata yli 800 000 eurolla. Näillä ostoilla Mustasaari toteuttaa Vaasan kaupunginhallituksen meille 3.11.2008 esittämän toivomuksen hankkia mainitulta paikalta maa-alueita hevosurheilukeskusta varten.

Ostot ovat Mustasaaren mittakaavassa erittäin mittavat. Itse asiassa kauppaan käytetty 1,2 miljoonaa euroa on kolme kertaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin mihinkään maakauppaan on käytetty kunnan historiassa.

Toimimalla näin Mustasaari on halunnut mahdollistaa seudullisesti tärkeän hankkeen, jonka tuloksena seudun houkuttelevuus kasvaisi ja nykyinen ravirata voitaisiin siirtää muualle Hietalahdesta. Tällä tavalla suuri alue läheltä Vaasan keskustaa vapautuisi asuinrakentamiseen-aivan ainutlaatuinen asia sinänsä.

Hevosurheilu on voimakkaimmin kasvavia harrastuksia Suomessa. Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin kesken on ollut yhteisymmärrys siitä, että sekä ravi- että ratsastusmahdollisuuksia tulee kehittää (kaupunginhallituksen päätös 3.11.2008). Molemmilla kunnilla on myös selkeät päätökset siitä, että kuntien ei tule kattaa keskuksen käyttötalousmenoja, vaan toiminnan tulisi perustua yksityisyritteliäisyyteen.

Keskuksen mitoituksesta ja toteutuksesta on tehty lukuisia selvityksiä. Valitettavasti ne ovat keskittyneet liikaa piirtämiseen ja vähemmän siihen, kenen olisi järkevä ylläpitää ja rahoittaa toimintaa. Tämä epämääräisyys on jatkunut, ja se on vaikeuttanut mielekkään ratkaisun löytämisen mahdollisuutta.

Koko prosessin aikana ei ole analysoitu riittävästi, mikä on kunnallista ja mikä yksityistä toimintaa.

Mustasaaren kunta teki viime viikolla esityksen siitä, miten hanketta voitaisiin organisoida ja rahoittaa. Esitys saattaa kuulostaa tylyltä, mutta ajatuksen kulku on selvä: Vaasan kaupunki vastaa raviradan siirtämisestä ja sen käyttökustannuksista, Mustasaaren kunta kaikesta muusta. Tämä pakottaisi kaupungin vahtimaan omia kustannuksiaan ja todella pohtimaan sitä, kenen tulisi ylläpitää ravirataa.

Jos kaupunki löytää ulkopuolisia investoijia, se saa siitä sataprosenttisen hyödyn. Jos se pystyy järjestämään toimintaa raviradalle niin, että yksityinen pyörittää sitä tai osaa siitä, hyöty olisi samalla tavalla kaupungin.

Jos toimintamenot yksinkertaisesti vain siirretään useiden kuntien kannettaviksi, emme ole saavuttaneet yhdessä mitään laadullisesti parempaa.

Loppujen lopuksi vain kaupunki on puhunut raviradan siirtämisen tarpeellisuudesta, Mustasaari on puolestaan painottanut tavallista ratsastamista. Ravirata ei ole koskaan ollut Mustasaaressa keskustelujen keskiössä.

Näin ollen esityksen mukaan Mustasaari vastaisi ratsastustoiminnan kehitysedellytysten parantamisesta. Mustasaari laatisi kokonaissuunnitelman koko alueelle, ja sen pohjalta halukkaat voisivat rakentaa talleja, maneeseja ja ratsastuskoulutiloja.

Alueen kehittäminen vaatii voimavaroja esimerkiksi kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Karkeasti ottaen molempien kuntien kokonaispanostus kasvaisi ajan myötä noin samansuuruiseksi, menot vain ajoittuisivat eri lailla.

Esitys mahdollistaisi pitkän aikavälin kehityksen alueella, ravirata siirtyisi heti ja toimintojen päämies olisi koko ajan selvillä. Samantapaista kokonaissuunnitelmaa on toteutettu 20 vuotta Ylistarossa, ja tuloksena on vaikuttava ravi- ja ratsastuskeskus. Tällainen järjestely takaisi asioiden taloudellisen hoidon.

Halpaa? Ei. Mutta toisaalta raviradan rakentaminen ei ole sen kalliimpaa jokaista vaasalaista kohden kuin mitä Mustasaaressa jo nyt asukasta kohden on panostettu maanhankintaan.

Nettikeskusteluissa väitetään usein, että Mustasaari ei ole kantanut vastuutaan tästä hankkeesta. Se, joka väittää niin, ei tiedä mistä puhuu. Viimeksi Pohjalaisen pääkirjoitus 26.2. osoitti, ettei edes pääkirjoitustoimitus viitsi ottaa asioista selvää ennen kuin kirjoittaa.


Rurik Ahlberg / Kirjoittaja on Mustasaaren kunnanjohtaja
 

Vaasan apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenmanin kommentit:
Quote
Mustasaaren esitys yllätti
tiistai 02.03.2010
Vaasanseudun hevosurheilukeskusta käsiteltiin sekä Pohjalaisen pääkirjoitussivulla että Mustasaaren kunnanjohtajan kolumnissa viime viikolla. Vaasa ja Mustasaarihan ovat siinä vaiheessa, että kuntien yhteisen toimikunnan on toimitettava raportti kunnan- ja kaupunginhallituksille maaliskuun loppuun mennessä.

Toimikunnan marraskuun kokouksessa sovittiin, että viranhaltijatyöryhmä noin neljän miljoonan euron investointikaton pohjalta arvioi, miten pitkälle keskuksen rakentamisessa voidaan päästä. Vaasan kaupungin tekninen toimi on tehnyt maaperätutkimuksia ja laskelmia Mustasaaren hankkimasta alueesta Vikbyssä, ja näiden selvitysten pohjalta työryhmä esitti toimikunnalle laskelman, jossa maanhankinnan lisäksi noin 3,4 miljoonalla eurolla voidaan rakentaa ravirata, katsomorakennus, tekniset tilat sekä yleisiä alueita, lähinnä paikoitusalueet.

Esitys on vahvasti karsittu versio aikanaan Vaasan seudun hevosurheilukeskushankkeen ohjausryhmän esityksestä, jossa kokonaiskustannusarvio liikkui 10 miljoonassa eurossa. Kuntien välinen toimikunta on yhteisymmärryksessä hakenut sellaista kustannushaarukkaa, joka jotenkuten istuu tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen. Ratkaisu mahdollistaa myös toiminnan laajentamisen ratsastusurheiluun, niin että pidemmällä aikavälillä saadaan aikaiseksi hevosurheilua laajemmin palveleva keskus. Vaasan lähtökohtana on valtuuston joulukuisen päätöksen perusteella, että Vaasa osallistuu hankkeeseen noin kahdella miljoonalla eurolla, kuitenkin niin, että muiden kuntien osuus on yhtä suuri.

Sekä Vaasan että Mustasaaren valtuustoissa käydään perusteellista keskustelua kunnan tehtävien rajauksista sinä päivänä, kun ne saavat esityksen käsiteltäväkseen. Näin on yleensä erityisesti vapaa-aikainvestointien kohdalla, mutta nämä ovat toisaalta erittäin tärkeitä seudun vetovoimaisuuden kannalta. Siksihän molempien kuntien päättäjät aikoinaan uskalsivat yhteisesti investoida Botniahalliin ja uuteen jäähalliin. Tämän yhteisen historian pohjalta olemme Vaasassa lähteneet juuri Mustasaaren kanssa viemään hevosurheilukeskusta eteenpäin.

Siksi Mustasaaren viimeviikkoinen esitys, jossa Mustasaari käytännössä esittää, että Vaasa kantaisi koko kustannusvastuun lukuun ottamatta puolikasta tieliittymää, yllätti. Toimikunta kuitenkin päätti, että pienempi ryhmä lähtee nyt sovittamaan yhteen näkemyksiä. On uskottava, että molemmista kunnista löytyy tahtoa saada aikaan win-win-tilanne. Sehän on sellainen, missä yhdessä saadaan aikaan enemmän kuin yksin-mutta missä molemmat osapuolet sekä antavat että saavat.

Kristina Stenman Apulaiskaupunginjohtaja Vaasa
 

Ei hyvältä näytä. Miksi Mustasaarelle ei nyt kelpaa samankaltainen yhteistyö, mitä Botniahallin ja Vaasa-Arenan kohdalla ?  No he näkevät raviradan siirron olevan Vaasan kaupungin intresseissä.  Kaukoviisaasti Mustasaari mielellään ottaisi hevosurheilukeskuksen alueelleen, kunhan Vaasa tulevien vuosikymmenien ajan huolehtisi käyttökustannuksista.
Ahlberg tuossa toteaa, että he ovat enemmän kiinnostuneet ratsastustoiminnan kehittämisestä, kun taas ravitoiminta ei ole ollut heidän keskustelujensa keskiössä.  Eipä tietenkään, kun nykyinen Vaasassa sijaitseva ravirata ei ole tuottanut käyttökustannuksia Mustasaarelle.
Näistä lähtökohdista tuntuu mahdottomalta Stenmanin ajatus win-win tilanteesta Mustasaaren kanssa.
Mitä vaihtoehtoja sitten jää jäljelle ?
-   Pitää ravirata nykyisellä paikallaan
-   Hakea raviradalle uusi paikka nykyisen Vaasan alueelta
-   Selvittää, löytyisikö nykyisen Vähäkyrön alueelta korvaava paikka raviradalle. Tämän vaihtoehdon koplausta kuntaliitosneuvotteluihin on täällä jo esitettykin.

Kaikissa näissä tapauksissa mahdolliset käyttökustannukset joka tapauksessa jäisivät vaasalaisten maksettaviksi.

Toki sellainenkin mahdollisuus on teoriassa olemassa, että nykyinen alue kaavoitetaan asuntoalueeksi, eikä rakenneta uutta ravirataa lainkaan. Se ei kuitenkaan ole tehtyjen päätösten valossa ole vaihtoehto.

21solmua

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #161 on: 02. 03. 2010 08:08 »
Jos uusi ravirata tulisi Vähäkyröön, niin jatkossa Vaasa joutuisi maksamaan kaikki kustannukset! Ei muuta kun Mustasaareen koko homma. Tietenkin siinä on myös se vaara, että jos kunnat (Vaasa-Mustasaari) liittyisivät yhteen, niin Vaasa tulisi taasen nettomaksajaksi!

Offline Jorma Kivimäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2826
  • View Profile
  • Email
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #162 on: 02. 03. 2010 09:09 »
Jos uusi ravirata tulisi Vähäkyröön, niin jatkossa Vaasa joutuisi maksamaan kaikki kustannukset! Ei muuta kun Mustasaareen koko homma. Tietenkin siinä on myös se vaara, että jos kunnat (Vaasa-Mustasaari) liittyisivät yhteen, niin Vaasa tulisi taasen nettomaksajaksi!

Vaasa tulisi nettomaksajaksi myös siinä tapauksessa, että ravirata rakennetaan Mustasaareen. Ainakin se on Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin kanta. Ei Mustasaari ilman Vaasaa tule koskaan ravirataa rakentamaan.

Offline Valittu

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 372
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #163 on: 02. 03. 2010 09:09 »
Jonkinasteista priorisointia liikuntapaikkojen rakentamisessa olisi harrastettava.

Ajatus vaasalaisten verorahojen sijoittamiseksi lajiin, jota vaasalaiset ei juuri harrasta, vieraaseen kuntaan, tuntuu perin oudolta.

Antaa maalaisten hoidella ihan itse nuo raviasiat.
- - - - - - -
syntymäni on suurempi ihme kuin kuolemani - kiitos kun valitsit minut

Offline Pertti Salo

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 140
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #164 on: 02. 03. 2010 10:10 »
Ei Mustasaari ole ainoa kunta mihin Hevosurheilukeskus voidaan toteuttaa.

Kyllä tämä Mustasaaren yhteistyö on nähty; aina maksajana on Vaasa.

Unohdetaan nyt Mustasaari ja keskitytään Vähäänkyröön; saadaan samalla kuntaliitoksille vauhtia.

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #165 on: 02. 03. 2010 15:03 »
Valtuutettujen ja ehdokkaiden halu päästä valtuustoon ajamaan omalle ryhmälle kunnan rahoitusta on ymmärrettävää. Valtuustoon pyrkivillä on aivan tavanomaista, että he profiloituvat jollain hankkeella, kuten hevosurheilukeskus, merimuseo tai urheiluhalli.
 

Offline Muuttolintu

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 133
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #166 on: 02. 03. 2010 17:05 »
Tuntuu aika ihmeelliseltä tuo että raviradan ylläpito ja omistaminen on tuollainen "kultakaivos" kuin jotkut sen väittävät olevan. Onhan se sillä systeemillä kuin mitä Mustasaari sitä Vaasalta vaatii. Kulut Vaasalle ja tuotot Mustasaarelle.
Jos oikeasti olisi tuollaisia tuottoja niin luulisi että yksityiset firmat olisi jo perustaneet Hjalliksen Areena-tyyppisiä raviratoja ja vetäisivät bisneksistä rahat parempiin taskuihin......eivät kyllä jättäisi näitä kultamunia kuntien ja kaupunkien kontolle.

Offline Pertti Salo

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 140
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #167 on: 03. 03. 2010 06:06 »
Timo Rintamäki # 165

Mitä väärää siinä on, jos "valtuutetut ja ehdokkaat profiloituvat jollain hankkeella?"

Pitäisikö ko. henkilöt piiloutua mökkeihinsä eikä ilmaista mitään omaa mielipidettä mistään asiasta?

Offline Valittu

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 372
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #168 on: 03. 03. 2010 08:08 »
Valtuutettujen ja ehdokkaiden halu päästä valtuustoon ajamaan omalle ryhmälle kunnan rahoitusta on ymmärrettävää. Valtuustoon pyrkivillä on aivan tavanomaista, että he profiloituvat jollain hankkeella, kuten hevosurheilukeskus, merimuseo tai urheiluhalli.
 
Omalle ryhmälle? Siis polittiselle organisaatiolle? Kerro lisää kuinka se tapahtuu.

Että ehdokkaille on tavanomaista... se siis tarkoittaa että suurin osa, tai ainakin suuri osa. Kerropa 10, tai edes viisi ehdokasta ja heidän profiilihankkeensa, niin ei tarvitse epäillä sinua tyhjäntoimittajaksi.
- - - - - - -
syntymäni on suurempi ihme kuin kuolemani - kiitos kun valitsit minut

Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #169 on: 03. 03. 2010 13:01 »
Valitsen itse mitä kerron ja koska.

Juuseppi

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #170 on: 03. 03. 2010 14:02 »
raviradan ylläpito ja omistaminen on tuollainen "kultakaivos" kuin jotkut sen väittävät olevan

Rintamäki jätti vastaamatta hänelle esittämääni kysymykseen, mutta voisitko edes nimimerkki Muuttolintu kertoa, kuka on kirjoittanut täällä , että raviradan omistaminen ja ylläpito on kultakaivos?

Yritin googlettaa selvityksiä, joista olisin voinut laskea (tai edes arvioida) Vaasan kaupungille raviradasta aiheutuvat nettokustannukset, mutta en onnistunut löytämään varmaa tietoa. Eräässä selvityksessä kerrottiin, että koko maassa hevostalouden rahavirrat ovat suuruudeltaan 340 miljoonaa euroa. Pelkästään hevosten ravinto, lääkkeet, varusteet maksavat 85 miljoonaa. Työllistävä vaikutus 16000 koko- ja osapäiväaikaista.

Nämä rahavirrat eivät valu raviratoja "omistavien ja ylläpitävien" taskuihin, vaan loppupelissä ainoa hyötyjä on verottaja sekä kourallinen hevosenomistajia ja/tai ravipelaajia, joita on onnistanut. Kaikki muut häviävät eli maksavat harrastuksestaan.

Vaasassa raviradan kohdalla "ongelma" on siinä, että se sijaitsee liian arvokkaalla maa-alueella. Lisäksi meillä on kaupungissa vaikutusvaltainen Urheilupuolue, joka himoitsee lyödä lihoiksi maa-alueen ja siirtää myyntitulot oman lajinsa harrastajille. Mitä vähemmän myyntituloista ja palaneen katsomon vakuutusrahoista annetaan raviharrastajille, sitä suurempi potti saadaan omalle väelle.

Yleisradion uutiset kertovat, että Kuntaliitto patistaa kuntia esittämään avoimesti, paljonko eri palvelut maksavat a) käyttäjälle ja b) yhteiskunnalle. Lonkkaleikkaus esim. maksaa  8000 euroa, hoito päiväkodissa 1000 euroa, josta lapsen vanhemmat maksavat 230 euroa (Espoossa).

Jos kuntaa kertoo avoimesti, paljonko eri palvelujen ja "elämysten" tuottaminen maksaa, niin veronmaksajalla on parempi käsitys siitä, mihin veroeurot menevät. Vaasan kaupunginteatterin kohdalla ehdin jos laskea (tai ainakin arvioida), että lipun hinta on 72 euroa, josta yhteiskunnan osuus 60 euroa.

Tämä oleellinen tieto tulisi kertoa teatterilipussa, ja samalla tapaa tuo tieto tulisi kertoa, kun lipun ostaa ravikatsomoon tai jalkapallo-otteluun.


http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/julkisten_palveluiden_hinnat_halutaan_nakyville_1497811.html


Offline peili

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 309
  • View Profile
  • Email
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #171 on: 03. 03. 2010 20:08 »
Kovasti ollaan siirtämässä ravirataa tai peräti lopettamassa koko rataa ja jo ollaan suunnittelemassa alueelle asuntoaluetta, pitää myös muistaa että siellä on kaupungin ainut moottoriurheilulle sopiva suorituspaikka ja sillekkin pitää löytää oma alue ja sekin on rakennettava ennen raviskan lopettamista nykyiseltä paikalta, eikos siihen löydy jokin pykälä jostain liikuntapaikkalaista joka edellyttää uutta paikkaaa ennen kuin vanha paikka hävitetään, vai käykö taas kuin silloin kun jappirata 60-luvulla jäi moottoritien alle että ponsi unohtuu ja rata vieläkin tekemättä

Offline Niiskutti

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1632
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #172 on: 03. 03. 2010 20:08 »
Olisko tonne hevosurheilukeskukseen muka jotain moottoriurheilujuttuja tulossa? En ole ainakaan mistään niin lukenut? Tosin, eipä se kantaani muuta siitä, että jokaisen osallistuvan kunnan täytyy osallistua kustannuksiin yhtäsuurin osuuksin. Tai sitten voidaan koko homma unohtaa.

belurisk

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #173 on: 06. 03. 2010 05:05 »
Lutherilta asiallinen ja hyvä mielipide-kirjoitus Pohjalaisessa tänään.
Näin se asia myös mielestäni on.
Vaasa realisoikoon nykyisen ravirata-alueen ja sinne asuinrakennuksia osana Hietalahden suunnittelua ja muutosrakentamista.
Vaasassa on jo vuosia toiminut kaksi ratsastusalan yrittäjää (ilman tukia?) ja maaseudulla ympäristössämme lisää.  Maalla riittää myös tilaa ja teitä/uria hevosten ohjastukseen ja treenamiseen.
Seinäjoella on ravirata (ei keskellä kaupunkia), kuinka tiheään näitä harvaanasutussa Suomessa pitäisi olla lisää.
Jurvassa on rata moottoriurheiluun.
En kaiken kaikkiaan ymmärrä liiketoiminnallisen ja ammattimaisen urheilun tukemista yhteiskunnan varoin, esim. hlö-kohtaisesti minun veroeuroin.
Tuo kaavailtu hevosurheilukeskus (vaikkapa vaiheittain toteutettuna) ei tuota vaasalaisille yhtään mitään millään mittareilla.

Otetaan sivusta yksi esimerkki vuosien takaa.  Vaasalaiset keilailijat ylläpitivät itse ilman tukia harrastustaan suht vaatimattomalla radalla Vöyrinkatu 46:ssa.  Nyt "tuloksentekoyksikkö" (?) Vaasan talotoimi halusi sulkia hattuunsa korottamalla vuokran lähes 7000 euroon/kk VAO:n tiloissa
, päädyttiin lopulta hieman alle 3000 euroa.  Samaa tulosta talotoimi haki Silverian kohdalla..  Mistä näitä hankkeita ja asioita ja ajatuksia oikein sikiää?  Keilailun harrastajia ja vaasalaisia asiakkaita jonkin verran enemmän kuin hevosurheiluasiakkaita. Kauppaoppilaitos on rakennettu 60-luvun lopussa ja Silveria kahdessa vaiheessa 80-luvun lopulla. Ehkä vähän off topic, sorry.

Offline Marko Heinonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 755
 • Gender: Male
 • Marko Heinonen
  • View Profile
  • Email
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #174 on: 06. 03. 2010 07:07 »
Koska Lutherin vastaus oli kohdistettu minulle, vastaan tähän.
Mielestäni se, että vaasan kaupuni saa hietalahden kaavoituksesta ja tonttien myynnistä rahaa, ei voi vaikuttaa tulevan raviradan rahoitus osuuksiin. Meillä on olemassa valtuuston päätös siitä, että vaasa maksaa sen, minkä muut mukaan tulevat kunnat yhteensä. Nyt annetaan ymmärtää että mustasaari on suuri vaasan auttaja, ja antaa vaasalle mahdollisuuden siirtä radan muualle, kunhan vaasa maksaa suurimman osan.
Lähtökohtaisesti aika on ajanut keskustassa olevan raviradan ohi, ja alue tulee saattaa järkevämpään käyttöön, saadaan rata siirrettyä muualle tai ei. Ei kyllä kuulu mustasaarelle pätkän vertaa, mitä vaasa hietalahden mahdollisesta kaavoittamisesta ja alueen rakentamisesta saa.
Uuden radan rahoituksen olettaisi tulevan sieltä, missä on myös suurin käyttäjä kunta, siis ei pääpainoisesti vaasasta.
Meillä on ollut jo vähintään kolme asian ympärillä touhuavaa suunnittelutyöryhmää, ja niillä useita kymmeniä kokouksia, ja edelleen ollaan lähtökuopissa. Loistava osoitus vaasan ja mustasaaren yhteistyöstä.
Nykyinen työryhmä on ajanut alas koko hevosurheilukeskus idean, ja nyt puhutaan enään vain nykyisten elementtien (kavioura, valjastuskatokset, pieni katsomorakennus) siirrosta muualle. Edes tämän rahoitukseen ei tunnu muualta löytyvän rahaa.

(Lutherin kirjoitus liittyy mm. minun kirjoitukseeni Ti pohjalaisessa, joka taas liittyy m.saaren kunnanjohtajan kolumniin La pohjalaisessa.)

« Last Edit: 06. 03. 2010 08:08 by Marko Heinonen »
MARKO HEINONEN
kaupunginvaltuutettu (kok)
-Vaasa-
"kova kokoomuslainen, jonka sisällä asuu pieni vihreä perussuomalainen demari"

Heikki Lamminmäki

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #175 on: 06. 03. 2010 08:08 »
Kyllä Vaasassa edelleen päätökset tekee Vaasan kaupunginvaltuusto, ei yksittäiset valtuutetut, tai kaupunginhallituksen jäsenet.  Tämä vain Lutherille tiedoksi, kun hän vetoaa että Vaasa on luvannut pääosin rahoittaa hevosurheilukeskuksen. 

Mustasaaressa saattaa olla niin. että siellä yksittäiset valtuutetut voivat sanella ratkaisut. Marko Heinonen kertoi Vaasan kaupunginvaltuuston päätöksen jolla on lähdetty seudullista hevosurheilukeskusta suunnittelemaan. 

Seudullisuus vain puuttuu, kun mukana rahoituksessa ei ole kuin Vaasa ja Mustasaari. Täten  seudullistahanketta on syytä laajentaa käsitteenä. esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle, tai entisen Vaasan läänin alueelle. 

Koko entisen Vaasan läänin alueella on huomattavasti suurenpi painoarvo valtakunnallisen hevosurheilun kilpailupaikkojen kisassa, kuin  mitä Vaasa ja Mustasaari koskaan voivat tarjota.

Juuseppi

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #176 on: 06. 03. 2010 09:09 »
Luther kirjoittaa harvinaisen paljon asiaa. Vaasassa kunnallispäättäjät istuvat kokouksissa, kahvia ja tupakkaa kuluu, kokouspalkkiot juoksevat. Mitään ei saada aikaiseksi, ei ainoatakaan konkreettista tekoa, kun vastaavasti Mustasaaressa on pantu töpinäksi ja tehty miljoonaluokan investointeja. Tätä surkuhupaisaa näytelmää kun katsoo, ei kenenkään tarvitse enää ihmetellä, miksei Mustasaari halua yhdistyä Vaasan kanssa.

Jotkut nimimerkit ovat taas ihmetelleet, miksi yhteiskunnan tulee panostaa hevosharrastukseen, kun se on pelkää uhkapeliä ja bisnestä. Vaikka väite onkin pöytyä, niin jos asia olisikin väitetyllä tavalla, niin sanokaapa, miksi yhteiskunnan kannattaa tukea 1900 miljoonalla Nokian ym. kaltaisia jättivoittoa tekeviä yrityksiä, jotka maksavat tuhansien miljoonien osinkovoitot ulkomaille, USA:n eläkeläisille jne?

Asiantuntija

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #177 on: 06. 03. 2010 09:09 »

Tuo kaavailtu hevosurheilukeskus (vaikkapa vaiheittain toteutettuna) ei tuota vaasalaisille yhtään mitään millään mittareilla.


Täytyy tunnustaa, etten ole koskaan päässyt sisään tuohon "nahkaspeedwayhin", mutta kuitenkin voisin jopa kuvitella, että jos lähistöllä olisi hieno hevosurheilukeskus niin se voisi tuottaa Vaasalle tuloja ja työpaikkoja. Isot ravit tarpeeksi usein toisivat melkoisesti ulkopaikkakuntalaisia Vaasaan ja tekevät Vaasaa tunnetuksi matkailiun helpottamiseksi, jos siis ravirata olis lähellä Vaasaa Esim, Mustasaari tai Laihian ja Vaasan väli.

En siis ole mikään raviurheilun ystävä, mutta kyllä siitä saattaisi joitakin euroja Vaasaan kyllä jäädä, ei tosin juuri siihen radalle tai sen välittömään läheisyyteen, vaan moniin liikkeisiin ja ravintoloihin.

Totta puhuen en minä eikä moni tuntemanikaan ymmärrä tagoa musiikkina oikeastaan ollenkaan, mutta Seinäjoelle kuitenkin tangomarkkinat jättävät joka vuosi valtavasti rahaa.

En todellakaan tarkoita, että Vaasan pitää suoralta kädeltä olla suurimpana maksajana tuolle keskukselle, mutta täytyisi kuitenkin arvioida hankkeen kannattavuutta kokonaisuutena. Raveissa käydään nykyään Vaasasta Seinäjoellakin ja samalla sinne viedään myös rahaa palveluiden ostamiseksi.

Offline Nahikas

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 521
 • Gender: Male
 • Joskus tökkii toisinaan sitten taas lipsuu
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #178 on: 06. 03. 2010 09:09 »
Jotkut nimimerkit ovat taas ihmetelleet, miksi yhteiskunnan tulee panostaa hevosharrastukseen, kun se on pelkää uhkapeliä ja bisnestä. 

Tämä on vain arvaus, mutta epäilen että jos raveista poistetaan mahdollisuus pelata rahasta niin lajilla ei ole tulevaisuutta. Samoin luulen että monen ravihevosten kasvattajan motiivi on että hänen hevosensa saavuttaa hyviä rahapalkintoja. Saatan toki olla väärässä.
Eikä se välttämättä ole paha asia että raviurheilu pyörii rahan ympärillä, hieman epäilyttävää kutenkin että yhteiskunta tällaista bisnestä kovin paljon tukisi.
Saattaa olla että vain luulottelen mutta parempi se kuin tuppisuuna

Juuseppi

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #179 on: 06. 03. 2010 10:10 »
Tämä on vain arvaus, mutta epäilen että jos raveista poistetaan mahdollisuus pelata rahasta niin lajilla ei ole tulevaisuutta. Samoin luulen että monen ravihevosten kasvattajan motiivi on että hänen hevosensa saavuttaa hyviä rahapalkintoja. Saatan toki olla väärässä.

Suomessa on järjestetty ravikilpailuja noin 200 vuotta. Totoa on pelattu runsas 80 vuotta. Nykyäänkin suurimmalle osalle hevosmiehistä riittää kunnia, koska hevosen pito tuottaa tappiota joka tapauksessa.

PS: Ravikilpailuja järjestetään tänään kuudella eri paikkakunnalla. Näistä vain kahdessa voi pelata totoa (Vermossa ja Porissa). Lahdessa järjestetään poniravit, joissa ohjastajina lapsia ja nuoria. Pellossa, Leppävirralla ja Orivedellä järjestetään paikallisravi, joissa ei myöskään pelata totoa.
« Last Edit: 06. 03. 2010 10:10 by Juuseppi »

belurisk

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #180 on: 06. 03. 2010 11:11 »

Tuo kaavailtu hevosurheilukeskus (vaikkapa vaiheittain toteutettuna) ei tuota vaasalaisille yhtään mitään millään mittareilla.


Täytyy tunnustaa, etten ole koskaan päässyt sisään tuohon "nahkaspeedwayhin", mutta kuitenkin voisin jopa kuvitella, että jos lähistöllä olisi hieno hevosurheilukeskus niin se voisi tuottaa Vaasalle tuloja ja työpaikkoja. Isot ravit tarpeeksi usein toisivat melkoisesti ulkopaikkakuntalaisia Vaasaan ja tekevät Vaasaa tunnetuksi matkailiun helpottamiseksi, jos siis ravirata olis lähellä Vaasaa Esim, Mustasaari tai Laihian ja Vaasan väli.

En siis ole mikään raviurheilun ystävä, mutta kyllä siitä saattaisi joitakin euroja Vaasaan kyllä jäädä, ei tosin juuri siihen radalle tai sen välittömään läheisyyteen, vaan moniin liikkeisiin ja ravintoloihin.

Joillakin euroilla ei aikaansaada nettotuottoa Vaasan kaupungille. Missä ajassa kuoletetaan kaupungin panostus?
Mihin ovat rekisteröityneet siellä toimivat yritykset?
Mitä tuottaa myydyt kahvit ja sämpylät ja tankkaus lähihuoltoasemilla? Mitä kaupungille tuottaa toton pelaaminen? Ravien katsojat/pelaajat tulevat ja lähtevät , eivät vieraile Vaasassa tai yövy Vaasassa.

Asiantuntija

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #181 on: 06. 03. 2010 14:02 »
Ravien katsojat/pelaajat tulevat ja lähtevät , eivät vieraile Vaasassa tai yövy Vaasassa.

Selvä, eikai siinä sitten mitään.

Tarkkoja katelaskelmia sämpylöistä ja kahveista en tiedä, enkä tämän takia niitä ala tekemään.. Toton pelaamisestakaan ei käsittääkseni jää kaupungille mitään.

Ilmeisesti on turha laittaa tuohon julkista rahaa ja jos meinataan yksityisesti rahoittaa niin kannattaa varmuuden vuoksi vastustaa vielä sitäkin.


Offline Jorma Kivimäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2826
  • View Profile
  • Email
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #182 on: 06. 03. 2010 14:02 »
Olen hyvin pitkälle samaa mieltä Marko Heinosen kanssa. Vaasan nykyisen ravirata-alueen myynnistä saamat eurot eivät voi olla laskennan perustana.

Tuleviin kustannuksiin täytyy vaikuttaa se, miten siitä kunnat tulevaisuudessa hyötyvät tai joutuvat maksamaan käyttökustannuksia. Käyttökustannukset, joita maksetaan ehkä seuraavat 100-vuotta, eivät missään tapauksessa voi tulla yksin Vaasan kontolle. Rakennuskustannuksissa tulee tietysti huomioida se, että Mustasaari on ostanut maa-alueen yksityisiltä.

Luther kirjoittaa harvinaisen paljon asiaa. Vaasassa kunnallispäättäjät istuvat kokouksissa, kahvia ja tupakkaa kuluu, kokouspalkkiot juoksevat. Mitään ei saada aikaiseksi, ei ainoatakaan konkreettista tekoa, kun vastaavasti Mustasaaressa on pantu töpinäksi ja tehty miljoonaluokan investointeja. Tätä surkuhupaisaa näytelmää kun katsoo, ei kenenkään tarvitse enää ihmetellä, miksei Mustasaari halua yhdistyä Vaasan kanssa.

Tästä olen vahvasti eri mieltä. Luther ei kirjoita tälläkään kertaa asiaa. Mustasaari ei myöskään ole sen ihmeellisemmin pannut missään asioissa töpinäksi. Puhumattakaan siitä, että kuntaliitoksen esteenä olisi muka joku vaasalainen tehottomuus tai byrokratia. Mustasaari pyrkii tässäkin asiassa siipeilemään, niin kuin se aina saanut tehdä.

Offline Muuttolintu

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 133
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #183 on: 06. 03. 2010 15:03 »
raviradan ylläpito ja omistaminen on tuollainen "kultakaivos" kuin jotkut sen väittävät olevan

Rintamäki jätti vastaamatta hänelle esittämääni kysymykseen, mutta voisitko edes nimimerkki Muuttolintu kertoa, kuka on kirjoittanut täällä , että raviradan omistaminen ja ylläpito on kultakaivos?

Yritin googlettaa selvityksiä, joista olisin voinut laskea (tai edes arvioida) Vaasan kaupungille raviradasta aiheutuvat nettokustannukset, mutta en onnistunut löytämään varmaa tietoa. Eräässä selvityksessä kerrottiin, että koko maassa hevostalouden rahavirrat ovat suuruudeltaan 340 miljoonaa euroa. Pelkästään hevosten ravinto, lääkkeet, varusteet maksavat 85 miljoonaa. Työllistävä vaikutus 16000 koko- ja osapäiväaikaista.

Nämä rahavirrat eivät valu raviratoja "omistavien ja ylläpitävien" taskuihin, vaan loppupelissä ainoa hyötyjä on verottaja sekä kourallinen hevosenomistajia ja/tai ravipelaajia, joita on onnistanut. Kaikki muut häviävät eli maksavat harrastuksestaan.

Vaasassa raviradan kohdalla "ongelma" on siinä, että se sijaitsee liian arvokkaalla maa-alueella. Lisäksi meillä on kaupungissa vaikutusvaltainen Urheilupuolue, joka himoitsee lyödä lihoiksi maa-alueen ja siirtää myyntitulot oman lajinsa harrastajille. Mitä vähemmän myyntituloista ja palaneen katsomon vakuutusrahoista annetaan raviharrastajille, sitä suurempi potti saadaan omalle väelle.

Yleisradion uutiset kertovat, että Kuntaliitto patistaa kuntia esittämään avoimesti, paljonko eri palvelut maksavat a) käyttäjälle ja b) yhteiskunnalle. Lonkkaleikkaus esim. maksaa  8000 euroa, hoito päiväkodissa 1000 euroa, josta lapsen vanhemmat maksavat 230 euroa (Espoossa).

Jos kuntaa kertoo avoimesti, paljonko eri palvelujen ja "elämysten" tuottaminen maksaa, niin veronmaksajalla on parempi käsitys siitä, mihin veroeurot menevät. Vaasan kaupunginteatterin kohdalla ehdin jos laskea (tai ainakin arvioida), että lipun hinta on 72 euroa, josta yhteiskunnan osuus 60 euroa.

Tämä oleellinen tieto tulisi kertoa teatterilipussa, ja samalla tapaa tuo tieto tulisi kertoa, kun lipun ostaa ravikatsomoon tai jalkapallo-otteluun.


http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/julkisten_palveluiden_hinnat_halutaan_nakyville_1497811.html


Omaa tekstiäsi lainaten...

Koko maan mittakaavassa raviurheilu liikuttaa suuria rahasummia ja tuottaa varmaan satojen miljoonien verotulot. Toisaalla ravipelit ja niistä kerättävät verot ja toisaalla työllistävä vaikutus suoraan ja välillisesti. Kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Muutama vuosi sitten suomenhevosten parhaimmin tienaava hevonen oli oman kuntansa suurituloisin ja myös verotilaston ykkönen. Yleisömäärissä raviurheilu on toiseksi suosituin laji jääkiekon jälkeen. Yleisöä siis enemmän kuin jalkapallolla.

Juuseppi

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #184 on: 07. 03. 2010 11:11 »
Muuttolinnulle vaan tiedoksi, että Vaasassa (kuten useimmilla paikkakunnilla) raviradan ja palanee katsomon omistaja on kaupunki. Eivät suunnattoman hyvällä tuurilla onnistuneet yksittäiset pelaajat tai hevosenomistajat.

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #185 on: 07. 03. 2010 15:03 »
On se melkoinen jefraattori tuo M. Luther. Esitteli mielipiteitään raviratahankkeesta Pohjalaisessa eilen. Pisti pahoja, syytti ihan aluksi vaasalaisia päättäjiä ihan kielipolitikoinnista - paraskin puhuja.
Hupaisinta tekstissään oli pitää Vaasan ravirata-alueesta saatavia tuloja ikäänkuin Mustasaaren lahjana kaupungille, kun Vaasa saa armollisesti rakentaa SÖH:lle (sv. österb. häst. etc.) raviradan Mustasaareen.
M. L. kaipaa erityisesti tuota hevonkeskusta ammattikoulun hevoshoitajakoulutuksen ja eläiklinikan tarpeisiin. Mistä ammattikoulusta on kyse? No tietenkin svenska yrkesinstitutista, mistäs muusta. Miksi ihmeessä sitä klinikkaa ja harjoitusrataa ei väsätä sinne Kuninkaankartanon maille, siellähän riittää sitä manttaalia?

Mustasaaren Gästgivars esitti taannoin viisaan vaihtoehdon, että seudulle riittäisi aivan hyvin harjoitusrata, jolle paikka löytyisi helposti Stormossenin lähistöltä. Sehän palvelisi siellä myös mitä parhaiten SÖH:n tarpeita.
Nuo puheet eläinklinikasta ISOILLE ELÄIMILLE herättävät myös ihmetystä, toimivathan Vaasan lukuisat pieneläinklinikatkin palveluita tarvitsevien kustantamina. Perustakoon klinikkansa ne, jotka niitä palveluita tarvitsevat.

Löytyy yksi alue, missä olemme täysin samaa mieltä Michael Lutherin kanssa: Vaasa on pidettävä erillään ruotsalaiskunnista, näin taataan kielisopu kaikkein parhaiten. Mustasaari voisi myös suunnata enemmän yhteistyöhaluja muiden ruotsalaiskuntien suuntaan - sieltä löytyy myös parhaiten yhteinen sävel.
Ne kuuluisat markkinavoimat kyllä pitävät huolen Vaasan ja ympäristön todellisesta yhteistyön tarpeesta!

Offline Pertti Salo

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 140
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #186 on: 08. 03. 2010 18:06 »
belurisk # 173

Tämä teksti on täyttä asiaa.

Mustasaaren voi unohtaa; ostelevat kyllä maata vaikka päätöstä ei ole tehty; mutta toisaalta puheissaan eivät halua koko hevosurheilukeskusta.

Sovitaan kuntaliitosneuvotteluissa ravirata Vähäänkyröön.

Unohdetaan Hevosurheilukeskus, Mustasaari ja tehdään Ravirata.

Offline O.P.Positio

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 30
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #187 on: 11. 03. 2010 04:04 »
Hankitaan Vaasalle muutama linja-auto millä ravihullut kuskataan Seinäjoelle raveihin.  Tämä on halvin ratkaisu vaikka kaupunki maksaisi lipun hinnan.

Juuseppi

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #188 on: 11. 03. 2010 09:09 »
Hankitaan Vaasalle muutama linja-auto millä ravihullut kuskataan Seinäjoelle raveihin.  Tämä on halvin ratkaisu vaikka kaupunki maksaisi lipun hinnan.

Tuo idea voidaan toteuttaa myös teatterihullujen, oopperahullujen, jalkapallohullujen jne kohdalla. Ikeaan ja raveihin on lähtenyt Vaasasta bussikuljetuksia ilman yhteiskunnan tukeakin, koska joku taho on nähnyt, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Tosin nyt etäpelaamisen aikakaudella esim. Tampereen raveihin lähtijöitä ei ole enää tarpeeksi, että sikäläisen raviradan kannattaisi kustantaa vaasalaisten bussikuljetus käsiohjelman hinnalla.

Offline Niiskutti

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1632
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #189 on: 15. 03. 2010 05:05 »
No, päivän Pohjalainen kertoi etusivulla, että aiotunlainen keskus klinikoineen ja muine palveluineen ollaan rakentamassa Seinäjoelle.

Siellä kun tehrään asiat eikä meinata, ja naapuritkin on samassa hengessä...

Joten, eiköhän meille piisaa joku ihan pieni kaakkicenter, kun se ruohokin on rajojen takana AINA kuitenkin vihreämpää..

Jos sitä suureläinklinikkaa tarvitaan opiskelutarkoituksiin, niin eikö Mustasaaren kuulu hommata itse koululleen asianmukaiset opiskelutilat?

Offline Nahikas

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 521
 • Gender: Male
 • Joskus tökkii toisinaan sitten taas lipsuu
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #190 on: 15. 03. 2010 05:05 »
Jos nyt Seinäjoki rakentaa hevosurheilukeskuksen niin tarvitaanko sellainen myös Vaasaan?
Onko käytäntö muuallakin Suomessa niin että tällaisia keskuksia on 75 kilometrin välein? Riittäisikö asiakkaita ja käyttäjiä kahdelle keskukselle näin lähekkäin? Onko Seinäjoki liian kaukana että sen kanssa ei voi olla mitään yhteistyötä hevoshankkeessa? Hevoset ainakin näyttävät reissavan ympäri Suomea.

Eikö Vaasa nyt voisi vain luovuttaa tässä hankkeessa ja miettiä jotain muuta.
Saattaa olla että vain luulottelen mutta parempi se kuin tuppisuuna

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #191 on: 15. 03. 2010 09:09 »
Jos sitä suureläinklinikkaa tarvitaan opiskelutarkoituksiin, niin eikö Mustasaaren kuulu hommata itse koululleen asianmukaiset opiskelutilat?
Tosi on! Vaasalaistenko pitäisi kustantaa Pohjanmaan suomenruotsalaisille (yrkesinstitut)  hevonklinikat opetustarkoitukseen - jo on paksua!

Myös Nahikas tekstaa asiaa - nyt olisi Vaasan etsikkoaika pyrkiä Seinäjoen kanssa yhteistyöhön myös näissä hevosurheilukeskuksen ovaaleissa. Ylistaronkin kehittyvään hevoskeskukseen on vain vaivaiset viiskyt kilsaa (50km) matkaa.
Toistan vielä, että se Mustasaaren Gästgivars ehdotti Stormossenin seudulle pelkästään harjoitusravirataa. Se riittäisi jo pitkälle - senverran vähäistä on muutenkin SÖH:n toiminta. Ratsastusharrastus toimii loistavasti yksityisten tallien toimesta näilläkin resursseilla.

Håkan Nordman ihmettelee, miten Seinäjoella asiat etenenevät aina niin jouheasti? Ei tule Håkanin mieleen, että se voisi johtua ruotsinkielisten haluttomuudesta tasapuoliseen yhteistyöhön suomalaisten kanssa!
Yhteistyö Seinäjoen kanssa voisi poikia muutakin hedelmällistä yhteistyötä naapurusten kesken. Vaasalaisia pidetään ylimielisinä eteläpohjalaisten keskuudessa, eikö nyt olisi aika ottaa lusikka kauniiseen ojentavaan käteen, vai onko jo liian myöhäistä?
Kuule Håkan! Närpiö-kortti tuskin Vaasalle kummoistakaan mannaa koskaan tuo! Lisääntyvä ruotsinkielinen imago ei rannikon suurkaupunkiin toisi muita kuin lisää mamuja Afrikasta ja sieltä.

Offline Niiskutti

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1632
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #192 on: 15. 03. 2010 14:02 »
Eipä minunkaan mielestäni ole järkevää alkaa kilpailemaan, että kumpiko rakentaa suuremman ja paremman, vaan yritettävä selvittää mitä tekee naapurit ja mitä tänne sitten tarvitaan (jos tarvitaan mitään) tai jos rakennettaas yhyres seinäjokisten kans sellanen pytinki että on mustasaari vihriä kateuresta.

Säästetään plakaatiski maalia, ku ei tarvii kirijoottaa paikan nimiä kahrella kielellä.
venku1

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #193 on: 15. 03. 2010 15:03 »
Nahikas on aivan oikeassa. heppahommat Seinäjoelle.

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #194 on: 15. 03. 2010 15:03 »
heppahommat Seinäjoelle.

Minustakin Seinäjoki sopii hyvin raviurheiluun. Siellä vain ei ole ymmärretty hyödyntää niitä mahdollisuuksia mitä se voisi kehittyessään antaa. Touhutaan pikkutalon Jussin tavalla.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7443
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #195 on: 15. 03. 2010 19:07 »

Tässäkin asiassa Seinäjoki tuskin uhkailee naapureitaan maailmanlopun kostolla eli sikäli sivistyneempää touhua siellä

.

Offline Änkyrä

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 24
  • View Profile
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #196 on: 16. 03. 2010 07:07 »


Montako hevosta siis ravihevosta on Vaasalaisessa omistuksessa ...ei varmaan kovin montaa, Vähäkyröhän olisi oiva paikka raviurheilulle.

 
Jokainen kiihkoilija on kerran ollut ennakkoluuloton lapsi.

Juuseppi

 • Guest
Re: Hevosurheilukeskus
« Reply #197 on: 17. 03. 2010 10:10 »
Lamminmäki: "Vaasan lukuisat heppamiehet ja konserttitalon rakentajat pitää lisä myös tähän ammottavaan mustaan rahoitusaukkoon"

Lamminmäki muistaa hevosmiehet ja ravitapahtumissa kyävät joka tilanteessa pahimpina pirulaisina mitä maa päällään kantaa (ainakin Vaasan kohdalla), vaikka raviradan kohdalla on puhuttu noin 3 miljoonan investoinnista. Mutta Lamminmäki on sen sijaan hiiren hiljaa  muista suunnitteilla olevista urheiluhankkeista, joitten kustannukset ovat kymmenkertaiset ja jotka aiotaan kustantaa, kun raviradan maat myydään gryndereille.

Offline peili

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 309
  • View Profile
  • Email
Vs: Hevosurheilukeskus
« Reply #198 on: 19. 03. 2010 12:12 »
Hyvinhän tuo hepparata sopis Vähäänkyröön siitten kun on saatu kusntaliitos poia jaloista, saisivat vähän kepulaiset hyvitystä kun joutuvat kaupunkilaisiksi siirtymään, ne kun luuleeettei sinne mitään investoida Vaasan toimesta

Offline kamaroudari1

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 977
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Hevosurheilukeskus
« Reply #199 on: 23. 03. 2010 10:10 »
Päivän lehdessä, sekä Daniel Paro, että Esa Antila ottavat ravirata-asian esille kuin se olisi Vaasan tulevaisuuden kohtalon kysymys. Esa esiintuo joitakin ohjastajia, mutta ei esittele yhtäkään Vaasalaisnimeä. Paron katkerankatkuinen ulostulo ihmetytti, kun olen hänen ansioistaan kuullut aivain muissa yhteyksissä.