Author Topic: Virkamiesmoraali  (Read 265490 times)

0 Members and 9 Guests are viewing this topic.

Offline leena_hallasmaa

 • Omalla nimellä
 • Kansalaisaktiivi
 • *
 • Posts: 236
  • View Profile
  • Email
Virkamiesmoraali
« on: 10. 01. 2006 14:02 »
Blogin keskustelualueita lukiessani on lukijakunnan mielipiteistä voimakkaasti erottunut suuri epäluulo kaupunkimme virkamiesten työmoraalista ja moraalista ylipäätään. Välttämättä ei ole käynyt selväksi se, ulottuuko tämä epäluulo kaikkiin kaupungin työntekijöihin vaiko vain ylimpiin virkamiehiin.

Suuri osa virkamiehistä on kaupunkilaisten valitsemien luottamushenkilöiden valitsemia. Ei pelkästään valtuutettujen tai kaupunginhallituksen edustajien, vaan lautakunnissa luottamustehtäviään hoitavien henkilöiden valitsemia työntekijöitä. Onko vedettävä suora johtopäätös luottamushenkilöiden kyvystä valita hyviä työntekijöitä? Tällöinhän luottamustehtäviään hoitamaan olisi tullut valituksi pääosin tehtäviään huonosti hoitavia henkilöitä ja samalla heitettyä varjo äänestäjien harkintakyvylle. Toivottavasti näin ei ole. Muutoin on vedettävä sellainen johtopäätös, että valinta olisi siirrettävä virkamiehille kokonaisuudessaan. Osinhan näin jo onkin, koskapa esim. koulujen rehtorit valitsevat opettajat aikaisemman luottamushenkilöiden toimesta tapahtuneen valinnan suhteen. En usko, että tämä ratkaisu olisi yksioikoisesti parempi ratkaisu.

Toivottavasti kaupungin työntekijöiden työn seuraaminen ei muodostu kyttäämiseksi, sillä sitä tapahtuu ihan riittävästi työnantajankin toimesta. Millään työpaikalla työntekijän työteho ei saavuta 100 %:ia. Olen aivan varma, että yksityisellä puolellakaan ei näin ole. Mutta uskon siihen, että suurin osa työntekijöistä tekee työnsä hyvällä ammattitaidolla ja virkavelvollisuutensa sitomana.
Leena Hallasmaa
Kaupunginvaltuutettu

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #1 on: 10. 01. 2006 16:04 »
Lainaus leena_hallasmaa

Quote
Suuri osa virkamiehistä on kaupunkilaisten valitsemien luottamushenkilöiden valitsemia. Ei pelkästään valtuutettujen tai kaupunginhallituksen edustajien, vaan lautakunnissa luottamustehtäviään hoitavien henkilöiden valitsemia työntekijöitä. Onko vedettävä suora johtopäätös luottamushenkilöiden kyvystä valita hyviä työntekijöitä?


Näkökohtia ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille kustantamista matkoista ja muista taloudellisista etuuksista
Yleiskirje 21/80/2005, Tanja Mikkonen/eg, 27.10.2005

Viime aikoina on herännyt keskustelua ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille antamien lahjojen ja muiden etuuksien hyväksyttävyyden rajoista. Kuntien ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti ja tämä tuo uusia haasteita kunnallishallinnon toimintatavoille suhteessa yksityiseen sektoriin.

Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Kun esim. yksityinen yritys on tarjoamassa kunnan henkilöstölle tai luottamushenkilölle matkaa, matkan hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä arviointikriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa kielletylle etuudelle, joten hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista. Pääsääntönä on, että kunta itse maksaa kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden virkamatkat.
Kuntaliitossa on katsottu tarpeelliseksi esittää joitakin näkökohtia ja ohjeita ulkopuolisten kustantamien matkojen ja muiden taloudellisten etuuksien hyväksyttävyyttä arvioitaessa.

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;63;375;75765;88264;88891

Offline Reino Kolmonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1396
 • Gender: Male
 • Kansalle voimaa työväenliikkeestä
  • View Profile
  • reino kolmonen
  • Email
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #2 on: 10. 01. 2006 20:08 »

Suuri osa virkamiehistä on kaupunkilaisten valitsemien luottamushenkilöiden valitsemia. Ei pelkästään valtuutettujen tai kaupunginhallituksen edustajien, vaan lautakunnissa luottamustehtäviään hoitavien henkilöiden valitsemia työntekijöitä. Onko vedettävä suora johtopäätös luottamushenkilöiden kyvystä valita hyviä työntekijöitä? Tällöinhän luottamustehtäviään hoitamaan olisi tullut valituksi pääosin tehtäviään huonosti hoitavia henkilöitä ja samalla heitettyä varjo äänestäjien harkintakyvylle.

Juurikaan ei julkisuudessa keskustella yksityisen yrityksen johtajien, omistajien ja työntekijöiden työmoraalista.
Mutta sitäkin kiivaammin arvostellaan kunnan, valtion, laitosten, yritysten ja henkilökunnan työmoraalia.

Joillekin piireille se on ideologiaa arvostella julkista sektoria ja nyt uusliberalismin aikaan yksityistää kunnan töitä.

Yleisessä keskustelussa työmoraali on ollut esillä lähinnä korkeanvirkamiesjohdon osalta. Toisaalta he ovat itse siihen antaneet aihetta. Esimeikiksi epäilyt kaupunginjohtajien lahjuksista, jotka ovat syyteharkinnassa. Tässä asiassa nimenomaan valtuutetut ovat avain asemassa. Miten he hoitavat poliittisen valvonnan.

Toinen asia on ollut kilometrikorvauksien väärin käyttö. Mielestäni tästä on vastuussa ylempijohto, tämä on linjaorganisaatio asia eli työnjohdollinen.

Kaupungin muuta henkilökuntaa ei ainakaan julkisesti ole moitittu työmoraalista.

Tavallista suorittavaa työtätekevät työntekijät tulee valita ihan niin kuin yksityisessä yrityksessä työnjohdon tai sitä varten palkatun toimihenkilön. Resursseista päättäminen kuuluu valtuutetuille.

Kokonaisuutena kunta on kuin sosialistinen laitos, se on yhteisillä verovaroilla toimiva. Hyvä näin.

Kunta ei ole yksityinen yritys, se ei tuota voittoa osakkeen omistajille.

Vaan se tuottaa palveluja asukkaille, joiden rahalla koko kunta toimii.

Jos, työntekijät tekevät työnsä huonosti se on työnjohdon asia. Ja jos kaupunginjohtajat ottavat lahjuksia vastaan tai muuten tekevät työnsä huonosti on siitä vastuussa tietenkin itse virkamies (virkaehtolaki) mutta myös valtuutetut korkeimpana päättäjänä kunnassa.

Kaupungilla on linjaorganisaatio, jonka puitteissa kaupungin työpaikoilla työtä tehdään.
Jokaisella työpaikalla täytyy olla työsäännöt ja myös kunnan työpaikoilla nämä ovat.

Olen kyllä joskus kuullut joidenkin moittivan kaupungintyöntekijöitä laiskoiksi. Mutta ei pidä johdon näyttää myöskään mallia omalla huonolla työmoraalilla. Työyhteisö ei ole tyhjiö, kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Mielestäni kuntatyöpaikalla on pidettävä erityisesti huolta työmoraalista, onhan se kunnallinen laitos aivan kuin sosialismia alkeismuodossa. Sosialismi ei ole sen kummempaa kuin julkinen yritys laitos, joka on yhteisessä omistuksessa ja hoidossa.

Työn iloa kaikille, joilla sitä on!CGURU

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #3 on: 10. 01. 2006 23:11 »
- Kunta on perinteisesti ja yksinkertaisesti suojatyöpaikka, mitä korkeammalla asema, sen parempi. Mistä muuten nuo perinteiset kunnanduunivitsit olisivat tulleet, tuulesta temmattuna vai. Nyt on vain sillä lailla, että pikkuhiljaa nk. ylimääräisten "kellottajien" avulla alkavat epäkohdat tulla päivänvaloon. Tätä vihataan joka instanssissa. miksi ei myös kunnassa. Totuus on että kunnan duuneissa seura tekee kaltaisekseen, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta ja jotka loukkaantuvat nk. kyttäämisestä muidenkin puolesta. Linja on aivan oikea, eli jos vastuita kierrellään, sekä salaillaan, ne kaivetaan päivän valoon vaikka kyttäämällä.

foliohattu

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #4 on: 11. 01. 2006 09:09 »
Quote
Juurikaan ei julkisuudessa keskustella yksityisen yrityksen johtajien, omistajien ja työntekijöiden työmoraalista.
Mutta sitäkin kiivaammin arvostellaan kunnan, valtion, laitosten, yritysten ja henkilökunnan työmoraalia.

Nyt kun Reinon uusliberalisti-leimakirves heilahti, täytyy todeta, että eihän yksityisissä yrityksissä laiskottelevat työntekijät ole suoranaisesti yksittäisen veronmaksajan ongelma. Välillisesti kyllä, huonosti menestyvästä yrityksestä ei voi kupata niin paljon veroja.

Korruptoitunut ja tehoton julkinen valta ja sen toimielimet ovat mitä suuremmassa määrin meidän jokaisen ongelma. Juuri tämä on sitä eriarvoisuutta. Tässä tapauksessa julkisen vallan työllistämien ja muiden veronmaksajien välillä.

Julkisen puolen porukka on "meillä töissä" ja heihin tulee suhtautua sen mukaisesti. Ei renkiä saa päästää isännäksi. Ei saa antautua siihen, että vain meitä holhotaan. Kyllä julkisen vallan toimia täytyy koko ajan seurata ja puuttua ilmeneviin epäkohtiin.

Quote
Joillekin piireille se on ideologiaa arvostella julkista sektoria ja nyt uusliberalismin aikaan yksityistää kunnan töitä.

Niinpä. Sinä arvostelet yksityistä sektoria, toiset julkista. 

Panu

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #5 on: 11. 01. 2006 09:09 »
Tuli tässä lukiessa hauska muisto vuosien takaa liittyen kaupungin työntekijöiden työntekoon.

Istuskelin yhteislukion pihalla useita tunteja kirjaa lukien ja seurasin sivusilmällä kolmen työmiehen työskentelyä kirkkopuistikon puiden kimpussa. Oksan sahaamiseen tarvittiin yksi sahaaja, yksi oksasta kiinni pitäjä ja yksi valvomaan työtä. Tulee vaan mieleen se TV-mainos vuosien takaa missä ihmisiä työllistettiin mm. kivien heittelyyn muurin yli missä toinen henkilö otti kiven kiinni ja laittoi sen putkea pitkin takaisin muurin toiselle puolelle...

En kuitenkaan usko että kaupungilta löytyy sen enempää vesiautomaatilla notkujia, työaikana netissä surffaajia tai koko ajan tupakalla istuskelijoita kuin mistä tahansa muusta työpaikasta.

juhani

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #6 on: 11. 01. 2006 11:11 »
Leena Hallasmaan puheenvuoron aloittavat molemmat huomiot ovat varmasti oikeita mutta myös oikeutettuja.  Kuntalaisten huoli tai epäluulo työmoraalista kohdistuu enemmän kunnan kuin yksityisten työntekijöihin siitä luonnollisesta syystä, että kuntalaiset ovat juuri kunnan töissä sekä työnantajana että pitkälle myös työn tilaajina ja vielä palkan maksajinakin.  Huoli, kuten ainakin jonkinlainen palkanmaksukin, ulottuu varmasti koko kunnan organisaatioon luottamusmiehet ja naiset mukaanlukien.  Asiallista arvostelua voi kuitenkin antaa vain havaintojensa perusteella, joten suoritusportaan tekijät joutunevat useamman ja useammin syyniin kuin johtajat. Patustelusta syntyvän haloon määrä on sitten luonnollisesti päinvastoin.   Tällaisellekin palautteelle kannattaisi kaupungissa järjestää asiallinen kanava, sillä savua  nousee tunnetusti enimmäkseen juuri tulesta. 
 
Se, että luottamusmiehet valitsevat, on myös kaksiteräinen miekka, sillä tuolloin taustalla hääräilee yleensä joku puolue tai ideologia ja kaupunkilaisten enemmistön todellinen etu saattaa hyvinkin sellaisten vaikuttimien edessä joko unohtua tai saada omaperäisen tulkinnan.  Pelkästään kykyjensä perusteella palkattu osaava ja motivoitunut virkamies on siinä suhteessa luotettavampi valitsija.

Ihmisen valinta työtehtävään on tunnetusti vaikea tai peräti mahdoton tehtävä.  Tilastot ja omat kokemukset naimakaupoista antanevat viitteitä asiasta.  Siksi tutustumista helpottavat väliaikaisjärjestelyt ennen lopullista sopimusta sekä keinot peruuttaa epäonnistumiset lienevät ihmisten valinnassa terve periaate. Tekijän onnistuneen valinnan lisäksi työtehtävissä menestymiseen vaikuttaa voimalla ja usein kaikkein suurimpana tekijänä myös motiivi, henki ja tunnelma sekä mahdollisuudet pulmatilanteiden asialliseen selvittelyyn työyhteisössä.   Kaiken tämän lisäksi tarvitaan kaikkien tehtävien hoidossa sopivasti sekä työrauhaa että luottamusta, kenties kuitenkin sitä enemmän mitä korkeamalla organisaatiossa ollaan.   
Ilmeistä on että kaikki edellämainittu on sitä vaikeammin hoidettavaissa mitä suurempi organisaatio on ja mitä etäämmällä omistaja on päättäjästä ja tekijästä.  Tunnetusti myös yksi mätä omen pilaa nopeasti koko laatikon.

Olisi mielenkiintoista kuulla miten kaikki edellämainaittu on järjestetty ja varmistettu tai ainakin yritetty Vaasan kaupungin organisaatioissa. Yksi mielipide ei sitä kuitenkaan riitä kertomaan. Se miten hyvin niissä onnistutaan määrää uskoakseni pitkälle kaupungin laadun.   

Mistään kyttäämisestä on kaupungin työntekijöiden toiminnan seuraamisessa mielestäni turha varotella. Rehellisesti ja ammattitaidolla työtään tekevä on kokemukseni mukaan mielellään myös esillä, eikä sellaisen tarvitse nimittää toimintansa seuraamista kyttäämiseksi.     

CGURU

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #7 on: 11. 01. 2006 12:12 »
- Myöskin tämä nk. "synkkä epäluulo" on heijastus pitkästä perinteestä, jolloin kuntalaisten sananvalta ja valitukset, sekä epäilyt, eivät päässeet läpi instanssia suojaavista valta-muureista, joten perinteen jatkuminen hyväksyttiin esim. tokaisuilla: No sehän on vain kunnan duunari, tai no sehän on pomo siellä. Nyt ajat ovat muuttuneet totaalisesti, palveluita tarvitaan enemmän, laatua halutaan nykyaikaa vastaavasti, mutta rahaa näyttäisi puuttuvan kasvavalla käyrällä. Tästä johtuen kunnassa ja kunnissa maksajat haluavat rahoilleen myös vastinetta, eli kohtuu laatua, tarvittavaa määrää, sekä toimitusvarmuutta ja nopeutta, aivan samoin kuin millä tahansa alihankkijalla tänä päivänä. Tulosvastuun on yletyttävä myös kunnantoimiin ja joiden jatkuva "spragaaminen" aiheuttaa tietysti narinaa. Tämän kierteen aiheuttama epäluulo, sekä valitus, on aivan "terve" ilmiö, aivankuin pitkään kroonisesti sairastavan valitus ja jonka ammattitaitoinen lääkäri myös tiedostaa. Näille vastuupaikoille toimijat valitessaan, valitsijalla on usein vain tieto lupauksista asioiden hoitamisen suhteen, sekä mahd. aikaisemmat ansiot. Mutta koska yksittäiset ihmiset eivät kunnissa asioita muuta suuntaan eikä toiseen, on vaarana samankaltaistuminen, tai vastaanhangoitteleminen, joka tänä päivänä kunnan hallinnossa jyllää. Tuon on jokainen jo huomannut mummosta alakoululaiseen..Työrauhan antaminen tälle menolle lääkkeeksi, on bensan heittoa nuotioon ja jossain välissä kyllä "jymähtää" En tiedä mitkä tarkoitusperät Hallasmaalla ovat, mutta veikkaan rehellisen ja itseensä uskovan työntekijän turhautumiseen, suuren ongelmamme yleistämiseen koko kunnan työntekijöiden kohdalla. Näinhän asia ei ole, vaan asia koskee juuri valitsemiemme virkailijoiden, sekä muiden "duunarien" toimien ja päätösten läpinäkyvyyttä, kunnan asukkaiden suhteen. Hyvä ja rehellinen aloitus mikä vähentäisi epäilyjä alkuunsa, olisi Leena Hallasmaan tavoin esiintyminen enemmän julkisesti esim. tällaisilla foorumeilla, suoraan omia mielipiteitään ja aikomuksiaan esittäen, sekä niiden parissa myös työskennellen.
« Last Edit: 11. 01. 2006 12:12 by CGURU »

Offline Toope

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 467
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #8 on: 11. 01. 2006 12:12 »
No, onko Vaasassa koskaan ollut tällaista vapautta sanoa ja kirjoittaa asioista?.
Asialle täytyy tehdä pikaisesti jotain!
« Last Edit: 22. 01. 2006 18:06 by Toope »

Offline Johansson

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 391
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #9 on: 11. 01. 2006 13:01 »
Quote
Hyvä ja rehellinen aloitus mikä vähentäisi epäilyjä alkuunsa, olisi Leena Hallasmaan tavoin esiintyminen enemmän julkisesti esim. tällaisilla foorumeilla, suoraan omia mielipiteitään ja aikomuksiaan esittäen, sekä niiden parissa myös työskennellen.

Juuri näin on.  Olen ymmärtänyt että ylläpito on ollut yhteydessä kaikkiin valtuutettuihin mutta ketään ei voi tietysti pakottaa rekisteröitymään minnekään minne ei halua.

Arvelen kuitenkin että mitä lähemmäksi vaalit tulevat niin, sitä enemmän valtuutettuja tulee esille keskustelemaan.  Luulen että nyt rekisteröityneet ovat jo valintansa varmistaneet.

Tilanne on ilmeisesti kovasti muuttunut.  Virtuaalinen esiintyminen on tänään aivan yhtä tärkeätä kuin esiintyminen Maipin kahvilassa tai Citarin eteisaulassa.

« Last Edit: 11. 01. 2006 13:01 by Johansson »

Offline Ozzy

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 187
 • Gender: Male
 • Muista aina lähdekritiikki!
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #10 on: 11. 01. 2006 14:02 »
Virkamiesmoraalia on varsin helppo noudattaa: ainakin kaikissa valtion virastoissa, joissa olen itse ollut töissä on esim. matkan vastaanottaminen ulkopuolisilta kiellettyä. Jos lähdet reissuun on työnantajan maksettava kaikki kulut. Tämä koskee myös ylintä johtoa. Ei mitään epäselvyyksiä. Vanha virkamiesviisaushan rajaa myös tarjoilun varsin tarkasti: lämmin kalja ja kylmä voileipä on sallittua mutta kylmä kalja ja lämmin voileipä jo kiellettyä.

Samoin on nykyään niin, että töitä on tehtävä varsin samaan tapaan kuin yksityisellä. Lähes kaikilla virkamiehillä on nykyään jonkinlainen tulossopimus vauhdittamassa työntekoa. Kehityskeskusteluissa vuosittain käydään läpi tulos ja jos on kehittymisen varaa toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön. Useimmiten tulos ja tekeminen näkyy jo nykyisin myös palkassa, mikä oikein onkin. Verorahoistahan virkamiehet palkkansa kuittaavat.
Demokratia on muutakin kuin enemmistöpäätös!

Offline leena_hallasmaa

 • Omalla nimellä
 • Kansalaisaktiivi
 • *
 • Posts: 236
  • View Profile
  • Email
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #11 on: 11. 01. 2006 14:02 »
Näinhän se on kuten CGURU veikkailikin. Tunnen suuren joukon työnsä tunnollisesti tekeviä eri suoritusportaissa olevia henkilöitä, joiden leimautumista "laiskoiksi, tyhmiksi ja saamattomiksi" tässä ryöpytyksessä nyt pelkään. Heidän kaltaisiaan Vaasan kaupunginkin palveluksessa on suuri joukko. Tiestysti on niin, että avoimuus ja läpinäkyvyys on hyväksi ja toivottavasti näihin tavoitteisiin jonain päivänä päästäisiinkin.

Mutta pyydän huomioimaan sitä, että itse en ole julkisella sektorilla töissä, en kunnan enkä valtion, vaan oma työnantajani on yksityisellä sektorilla.

Nyt velvollisuudet kutsuvat toisaalle. Palaan mielenkiinnolla asiaan illemmalla.
Leena Hallasmaa
Kaupunginvaltuutettu

Offline Pappa Razzi

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 180
 • Terävänä kuin porkkana.
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #12 on: 11. 01. 2006 15:03 »
Minä olen kaivannut, että Marjatta Vehkaoja, Heikki Kouhi ja Raimo Rauhala kirjoittaisivat tänne.  Eikö lkukaan tunne heitä ja voi vihjaista.  Ehkä myös RKP:n Nordman tai taustavaikauttaja Grönblom.

Virkamiehistä kaipaan Heikki Longan ja kulttuuriosaston Tarja Hautamen osallistumista.  Luulen että virkamaieskin voi osallistua keskusteluun.  Ainakin se antais ihyvän kuvan kaupungin avoimuudesta.
Eläkkeelle jäänyttä paparazzia kutsutaan Pappa Razziksi.

CGURU

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #13 on: 13. 01. 2006 20:08 »
Virkamiesmoraalia on varsin helppo noudattaa

Samoin on nykyään niin, että töitä on tehtävä varsin samaan tapaan kuin yksityisellä. Lähes kaikilla virkamiehillä on nykyään jonkinlainen tulossopimus vauhdittamassa työntekoa. Kehityskeskusteluissa vuosittain käydään läpi tulos ja jos on kehittymisen varaa toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön. Useimmiten tulos ja tekeminen näkyy jo nykyisin myös palkassa, mikä oikein onkin. Verorahoistahan virkamiehet palkkansa kuittaavat.
-

-Virkamiesmoraalia on myös yhtä helppoa olla noudattamatta, niinkuin lehdistä lähes päivittäin olemme nähneet.

- Luonnollisesti tehtävien määrät ovat lisääntyneet näinä aikoina, joten karrikoidaan vähän; Eli virkailijan halutaan kiintiössään ehtivän saada 50 hylätty leimaa viikossa papereihin, aikaisempien 30 leiman vko vauhtia. Tästä johdosta nk. tuloksen korvaamiseen saisi nykyään osassa virkoja bonusta,mitä en aivan heti usko ja mikä tahdista johtuen olisi tietysti kohdallaan. Olisiko siten mahdollista saada työsuhteenpurku virasta hitaamman tahdin syystä? Kyllä varmasti, mutta alemmalla tasolla. Ylemmällä tasolla ei tuota tulospalkkauksen käsitettä alaspäinsopivana tunneta, koska tulosta tekemätön pysyy sitkeästi pallillaan, boonustaen itse liksaansa, perinteisillä omilla lisäboonuksilla. Tapoja on monia, vaikkapa yhtenä, "omat sosiaaliset edut". Alemmalla vaikka kopiopaperi, sekä ylemmillä "lisä matkakorvaukset" tai yhteistyökumppanien "pienet lahjat"

- Kakkos moodina on myös yleisesti esiintynyt nk. junttura asennetta, jolloin liksaa kompensoidaan tekemättömällä työllä, eri tavoin operoiden, joten liksaa saadaan käytännössä ilmaiseksi. Tämä moodi on yleisimmin suosittua nk. itse mielletyllä huonolla palkalla, suhteessa käsitettyyn työmäärään.

- Kaikkia näitä maksajien yöunta haittaavia toimia esiintyy jatkuvasti, koska läpinäkyvyysrokote antaa edelleen odotuttaa keksimistään.

- Ongelmaa on yleisesti kautta aikain, sekä etenkin tänä päivänä yksityisellä sektorilla hoidettu vapauttavalla perseeseen potkaisulla, ulko ovea osoittaen, mikä taas on seurausta kiihtyvästä
kvartaali talouden logiikasta, etenkin siitä voittonsa saavan suhteen.

- Nk. tuottamattomilla aloilla, aivankuin myös kunnissa, samaa ideaa voisi myös käyttää, vaikkapa
 säästöjen suhteen, sekä mahd. tulovirtojen tarkemmalla kohdentamisella.

« Last Edit: 13. 01. 2006 20:08 by CGURU »

Offline leena_hallasmaa

 • Omalla nimellä
 • Kansalaisaktiivi
 • *
 • Posts: 236
  • View Profile
  • Email
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #14 on: 17. 01. 2006 07:07 »
Kuluneen valtuustovuoden aikana luottamushenkilönä olen saanut laajemman käsityksen johtavista virkamiehistämme. Aiemmin toimiessani opetuslautakunnassa kuva ei luonnollisestikaan voinut muodostua kovinkaan laajaksi.

Suhtautuminen luottamushenkilöihin osalla virkamiehistä muodostuu sen mukaan mitä ryhmittymää valtuutuutettu edustaa ja kuinka suurta ryhmittymää. Tietysti myös uran pituudella ja mahdollisesti saavutetuilla kannuksilla saadaan myös lisää painoarvoa. Tietysti jonkin verran merkitystä on myös asemalla ryhmän sisällä. Näiden mukaan punnitaan valtuutetun hyötyarvoa.

Suuri osa virkamiehistä on kuitenkin oman kokemukseni mukaan kuitenkin tehtävänsä tunnollisesti ja vakavasti tekeviä. Tämä heijastuu myös tasapuolisessa ja asiallisessa suhtautumisessa kaikkiin luottamushenkilöihin. Tämä näkyy erityisesti kuinka valtuutettujen tekemiin aloitteisiin suhtaudutaan. Ainakin omalle kohdalleni on sattunut aloitteitteni suhteen näitä viimeksi mainittuja virkamiehiä.

Kahta tekemääni aloitetta ei ole vielä käsitelty eli ensimmäistä ja viimeistä. Ensimmäisen tekemisestä on kulunut nyt kohta vuosi ja sen aiheena oli lasten ja nuorten harrastusrekisterin perustaminen kaupungin kotisivuille. Viimeinen koski taas liikenneturvallisuutta eli 5 m:n pysätysviivojen käyttöönottaminen ainakin vaarallisimpien suojateiden kohdalla. Tämän aloitteen tekemisestä ei ole kauaakaan.

Kolme  (muistaakseni) tekemääni aloitetta on käsitelty ripeästi ja ovat myös johtaneet toimenpiteisiin eli Skeittihalli vaasalaisille skeittareille, Lapsiasianneuvoston perustaminen sekä viimeksi eilen valtuuston hyväksymä Perhekeskuksen kehittäminen, toimintamallien kehittäminen.

Mutta pisimmillään aloitteiden käsittely saattaa kestää vuosia. Kymmenen vuotta lienee pisimmästä päästä. Mikähän on tilastollinen jakauma eri hallintokunnille saapuneiden aloitteiden suhteen ja niiden käsittelyaika?

Eräässä kokouksessa ainakin teknisen alueen kaupunginjohtaja kiukutteli siitä, että valtuutetut tehtailevat aloitteita ja häiritsevät niillä virkamiesten työntekoa. Siitä muistaakseni valtuuston puheenjohtaja antoi hiukan keppiä akj:lle.

Mutta luottamushenkilönä ei kannata olla hölösuu. Muutoin voi käydä niin, että oma valmiiksi kehitelty idea päätyy jonkin jopa toisen ryhmän edustajan esittämäksi aloitteeksi. Näin on käynyt hiljattain.
Leena Hallasmaa
Kaupunginvaltuutettu

Besse R. Wisser

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #15 on: 17. 01. 2006 07:07 »
Voi, voi.  Ideat ovat yhteistä riistaa silloin kun ne lausutaan kahvipöydässä tai käytäväkeskusteluissa. 

Toki jonkinlainen moraali pitää tässäkin asiassa olla.  Kävin äsken lävitse tämän foorumin ideoita- ja katso - kymmenittäin hienoja ja toteuttamiskelpois ideoita, joita nimimerkit ovat pudotelleet - siitä vain noukkimaan mansikat ja esittämään ne omiin nimiin - valtuutetut.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #16 on: 17. 01. 2006 08:08 »
Kritisioin eilen virkamiehiä valtuustossa:

Olivat antanet tahallaan rakennusliikkeiden tilaamaan merkittävän kerrostalokaavan raueta. Asiaan liittyi  n 800 000 €:n tonttikauppa, jotka tulot siis kaupunki menetti. No, tyhjä tontti jäi...lohdutettiin.
Ilmeisesti pari johtavaa luottamusmiestä on ollut siunaamassa tätä "laiminlyöntiä". Kyseessä on "Milkan" kortteli".

Ensiksi rakennusliikkeet tekivät maaaluekauppoja ja esisopimuksia. Sitten tehdään työläs kaaavoitustyö - tässä taisi jopa olla arkkitehtikilpailu. Kaikki tämä viivästyttää tietysti muuta kaaavoitusta. Rakennusoikuetta myönnettiin huikeasti - ihan rakennusliikkeiden toivoiden mukaan. Rakennusliikkeet eivät sitten  halunnetkaan jostain syystä rakentaa. Sitova kauppa m.m. kaupungin kanssa oli tehty - ehtona kaavan valmistuminen MONEN vuoden päästä (eli 31.12.2005).

Nyt kun purkuehto asui voimaan niin asiasta kerrottiin valtuustolle. Hieman harmittaa kun juuri näistä yhden rakennusliikkeen johtaja hiljattain kritsoi kaupungin kaavoituksen hitautta...

Eii noussut nostureita sinne suunnalle...

foliohattu

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #17 on: 17. 01. 2006 10:10 »
Varsin mielenkiintoinen juttu, minkä Tapio kertoi.

Olisipa hienoa tietää, että ketkä henkilöt tai tahot olivat halunneet estää tämän(kin) rakentamisen.

Mistä tulee tämä vimma ja voima vastustaa ja estää kaikkea rakentamista!? Kuka siitä hyötyy? Miten ihmeessä vastustajat lähes aina voittavat? Häviäjiä tuskin kannattaa tässä(kään) tapauksessa lähteä luettelemaan.

Ehkä on parempi lakata voivottelemasta ja vaihtaa kaupungin sloganiksi: "Vaasa, merellinen häviäjä".

Besse R. Wisser

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #18 on: 17. 01. 2006 10:10 »
Ehkä tarkoituksena ei ole estää jotkut hankkeet, vaan joidenkin hankkeet.

foliohattu

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #19 on: 17. 01. 2006 11:11 »
Olisi mahtavaa jos joku asiaan vihkyitynyt ihminen voisi meille tavallisille pulliaisille kerätä tietoa näiden aktiivisten vastustajien historiasta. Olisi hienoa nähdä listoja eri hankkeista sekä niiden toteutumisen estäneistä valituksista ja niiden perusteluista. Koska näiden asioiden pitäisi olla julkisia, ei liene kenenkään oikeuksien loukkaamista julkaista myös vastustajien nimet.

Kokonaisuutta tutkimalla ehkä selviäisi tämän kovin kummallisesti käsikirjoitetun näytelmän todellinen juoni.

Vaikka minä tässä kummallisin sanankääntein vihjailen jostain juonesta, tarkennettakoon vielä, että minulla ei mistään tällaisesta ole tietoa. Tiedoista ja nimenomaan faktatiedoista olen erittäin kiinnostunut. Huhut ja perätön mustamaalaaminen ei kiinnosta.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #20 on: 17. 01. 2006 13:01 »
Ehkäpä ilmaisin asian hieman epäselvästi.

Tässä käytettiin kaupunkisuunnittelun varsin rajallisia kaavoituresursseja hyväksi. Sitten itse hankkeen vetäjät (rakennusliikkeet) eivät halunneetkaan totetuttaa omaa osuuttaan sopimuksessa, eli rakentaa.

Tämä naamioitiin sitten täydessä yhteisymmärryksessä, rakennusliikkeiden toiveesta, johtavien virkamiesten ja parin johtavan poliitikon  toimesta siten, että jo valmista kaavaa ei enää tuotukaan loppusiunaukselle.

Nyt voidaan varmaan taas syyttää (kuten jo "foliohattu" teki) että joku on jarrumies on taas liikkeellä...ja kaavat ei valmistu.

Noihin korttelleihin olisi tullut muistakseni yli 1000 uutta asuntoa. Nyt ei siis tule toistaiseksi mitään.

Offline Johansson

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 391
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #21 on: 20. 01. 2006 13:01 »
Kaupungin sisällä jauhavan huhumyllyn mukaan ns. kilometrikorvauksia on nyt tutkittu lisää ulkopuolisen toimesta. Tutkimuksissa on löytynyt 15 uutta matkalaskua, joista 3 on törkeitä, jotka saattavat johtaa jatkotutkimuksiin ja loput  12 ovat sellaisia, jotka aiheuttavat huomautuksen.

Lisäksi kerrotaan että apl. Heikki Lonka on antanut kaimalleeen Heikki M. Vehkäojalle kirjallisen  huomautuksen.  Huomautuksen sisältö on se, että Vehkaoja on valvonut huonosti alaisiaan.

Prosessi siis jatkuu.
« Last Edit: 20. 01. 2006 14:02 by Johansson »

doctor

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #22 on: 20. 01. 2006 19:07 »
hankkeen vetäjät (rakennusliikkeet) eivät halunneetkaan totetuttaa omaa osuuttaan sopimuksessa, eli rakentaa.

Tämä naamioitiin sitten täydessä yhteisymmärryksessä, rakennusliikkeiden toiveesta, johtavien virkamiesten ja parin johtavan poliitikon  toimesta siten, että jo valmista kaavaa ei enää tuotukaan loppusiunaukselle.

Tänään oli asiasta juttua Pohjalaisessa mutta tätä menttelyä ei mitenkään kyseenalaistettu. Onko siis niin, että rakennusliikkeet voivat teetättää kaavoja vapaasti kaupungilla ja eivät joudu siitä mihinkään korvaukseen? Aika kova haloo nousee kouluavustajista tai lasten iltapäivähoidosta.
Ehkä rakennusliikkeistä on maassamme tai Vaasassa niin kova pula ja heitä on näin verovaroin tuettava etteivät vaan suutu?
« Last Edit: 21. 01. 2006 08:08 by doctor »

Offline T.Tyly

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 488
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #23 on: 21. 01. 2006 07:07 »
Quote
Lisäksi kerrotaan että apl. Heikki Lonka on antanut kaimalleeen Heikki M. Vehkäojalle kirjallisen  huomautuksen.  Huomautuksen sisältö on se, että Vehkaoja on valvonut huonosti alaisiaan.

Aivan erinomainen asia jos huhu pitää paikkansa.  Sisäpiiritietojen mukaan Vehkis olisi hyvinkin moitteet ansainnut.
Minäkin olen sitä mieltä, että ravirata on kaavoitettava asunnoille!

Offline Toope

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 467
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #24 on: 22. 01. 2006 18:06 »
Kuka mahtaa olla tuo ulkopuolinen taho, joka on tutkinut matkapäiväkirjojen väärennöksiä?  Kylläkai kuntalaisten pitää saada virallinen tieto.  Ihmettelen suuresti, miksi Pohjalainen ei ole kertonut asiasta. 

Vai nko kysymyksessä otaas vain HUHU?
« Last Edit: 22. 01. 2006 18:06 by Toope »

Offline Muksu

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #25 on: 23. 01. 2006 09:09 »
Kannanpa korteni kekoon minäkin, kaupungin rivityöntekijänä. Sitä olen jo pitkään ihmetellyt, hiljaa itsekseni ja välillä hyvinkin kovaan ääneen, että miten voi olla mahdollista se, että sosiaalipuolella on niin valtavasti todella huonosti voivia työntekijöitä? Jokaiselta tasolta löytyy joku, niin perustyöntekijöistä että esimiesasemassa olevista. Asioita ei saada koskaan selvitettyä, koska mitä korkeammalle tasolle mennään, sitä enemmän löytyy perhetuttuja ja hyviä ystäviä, joiden kanssa ei voida olla pelkästään ammatillisia ja keskustella asioista niinkuin ne on. Löytyypä jopa sukulaissuhteita, jotka kyllä vaikeuttavat selvittelyjä entisestään. Taitaa olla todella parempi tehdä kuten ammattiliiton luottamusmies totesi kerrran; odotellaan että jäävät eläkkeelle koska kukaan ei mahda heille mitään. Siinä vaiheessa vain voi olla todella vaikeaa saada uusia työntekijöitä kaupungille millekään tasolle, kun maine on mitä on. Tällä hetkelläkin esim. omassa yksikössäni pois lähtisi esimiehet kahdelta tasolta, jos vain voisivat. Muutama muu onnellinen on jo lähtenyt.

foliohattu

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #26 on: 23. 01. 2006 14:02 »
Muksu toi keskusteluun mielenkiintoisen ja varmasti myös ihan validin pointin. Mistä ja minkälaista työvoimaa kaupungin virastot saavat itselleen rekrytoitua?

Kyseisten organisaatioiden maine työllistäjänä ja työyhteisönä on todella huono. Olisi kovin erikoista jos moni kykenevä ja aikaansaava ihminen hakeutuisi sinne omatoimisesti töihin. Pahin skenaario lienee se, että uudet tulijat ovat niitä, jotka eivät muualle kelvanneet. Tällainen tilanne näkyy veronmaksajille erittäin korkeina kustannuksina sekä erittäin huonona palveluna. Eikä suinkaan sovi väheksyä henkilöstön pahoinvointia, jonka Muksu toi esille.

Jos yksityinen yritys joutuisi samanlaiseen kierteeseen, olisi lopputuloksena kilpailijoiden toimesta syödyksi tuleminen, konkurssi. Huonon ja tehottoman yrityksen raunioille tosin nousee aina uusia ja parempia yrityksiä. Ikävä kyllä sama analogia ei toimi kaupungin viraston kohdalla.

Jos ravintolassa on pahaa ja kallista ruokaa, siirtyvät asiakkaat toiseen ravintolaan. Jos virastossa on kallista ja huonoa palvelua (mahdollisesti myös korruptiota), mistä vaihtoehto?

Offline Reino Kolmonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1396
 • Gender: Male
 • Kansalle voimaa työväenliikkeestä
  • View Profile
  • reino kolmonen
  • Email
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #27 on: 23. 01. 2006 18:06 »
Vaasan virkamiesjohdon ja KPO:n lahjusepäily syyteharkintaan
23.01.2006

Vaasan virkamiesjohdon ja Osuuskauppa KPO:n Lapin matkan lahjusepäily siirtyy syyteharkintaan.
Asianosaisten mahdollisuus antaa lausuntonsa tutkintapöytäkirjasta päättyi tänään maanantaina.

Vaasan virkamiesjohto ja KPO:n toimitusjohtaja ovat jo aiemmin saaneet lahjussyytteen runsaat kaksi vuotta sitten tapahtunutta Tallinnan matkaa koskien.
Mitä tekevät poliittiset päättäjät, jos virkamiehiä vastaan nostetaan vielä toinen syyte Lapin matkasta ja lahjonnan vastaanotosta?
Kovin hiljaista on ollut asian suhteen.

Offline Samba

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 14
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #28 on: 23. 01. 2006 19:07 »
Kyseisten organisaatioiden maine työllistäjänä ja työyhteisönä on todella huono. Olisi kovin erikoista jos moni kykenevä ja aikaansaava ihminen hakeutuisi sinne omatoimisesti töihin. Pahin skenaario lienee se, että uudet tulijat ovat niitä, jotka eivät muualle kelvanneet.

************************************************
Aikamoisen näkökannan heitit Foliohattu kaikessa viisaudessasi. Kaupungin palveluksessa taitaa olla 4000 - 5000 ihmistä. Ovatko he mielestäsi sellaista rupusakkia, joka ei muualle kelvannut?
Herää ihmeessä ja ala kunnioittamaan ihmisiä, muitakin kuin itseäsi!

28011955

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #29 on: 23. 01. 2006 20:08 »
No ehkäpä Foliohattu ei aivan noin sitä tarkoittanut, vaan TULEVANA kauhukuvana !

Vaasan kaupungin henkilöstösrategiaa lukiessa ei kyllä tiedä itkisikö vai nauraisiko ?

"YLIHYVÄ TYÖNANTAJA" "OIKEUDENMUKAINEN" "MOTIVOIVA" jne:jne:.................huh, huh !

foliohattu

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #30 on: 24. 01. 2006 08:08 »
Samba, ei toki ollut tarkoitukseni väittää kaupungin työntekijöitä osaamattomaksi rupusakiksi. Eivät he sellaisia ole - vaikka tiedän siellä muutamien turhien tyyppien majailevankin.

Lähinnä "maalailin piruja seinille" siitä jos asiat alkavat mennä aina vaan huonompaa suuntaan.

Kuten kaikki tiedämme, kaupungilla(kin) on paljon työntekijöitä, joilla eläkeikä lähestyy. Kaikkien tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöä, mutta silti jouduttaneen väkeä melko paljon tulevaisuudessa rekrytoimaan. Silloin voi tulla eteen tilanne, että osaavilla työntekijöillä on varaa mistä valita. Olisi sääli jos kukaan heistä ei haluaisi valita kaupunkia työnantajakseen.

Toivottavasti kaupungin rahoja ei käytetä siihen, että tehdään turhia "Tee työtä, jolla on tarkoitus" -tyyppisiä mainoskampanjoita. Sen sijaan toivoisin, että resurssit suunnttaisiin oman toiminnan kehittämiseen. Kyllä fiksut työnhakijat saavat selville miten rekrytoiva organisaatio todellisuudessa toimii, onko johdossa Hakaniemessä kurssitettu hirviö vai osaava ammattilainen jne.

Offline Muksu

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #31 on: 27. 01. 2006 11:11 »
Eipä tuo Foliohatun maalailema kauhuskenaario ole täällä rakkaassa kotikaupungissamme enää kovinkaan kaukana, ainakaan vanhuspuolella. Jo nyt joudutaan enenevässä määrin käyttämään epäpätevää työvoimaa ja vakituisten kesälomien aikaan työpaikoilla ollaan lähes katkeamispisteessä, kun sijaisia ei läheskään aina ole tarvittavaa määrää; edes niitä epäpäteviä ei ole riittävästi saatavilla.

Offline Reino Kolmonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1396
 • Gender: Male
 • Kansalle voimaa työväenliikkeestä
  • View Profile
  • reino kolmonen
  • Email
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #32 on: 27. 01. 2006 20:08 »
Uudelleenarviointia ja säästö-leikkauspolitiikkaa

Valtuutetut Harri Moisio (VAS) ym. aloite 7.2.2005 ovat tehneet aloitteen
kaupunginhallitukselle.

Aloitteen kannanottoja:
•   uudelleenarviointityössä on toteutettu perusteltuja säästöjä mutta toisaalta yhden hallintokunnan säästö on voinut aiheutua toisen hallintokunnan kuluksi ilman että kokonaissäästöä on syntynyt
•   uudelleenarviointi on koettu uhkaksi demokraattiselle kunnalliselle päätöksenteolle, jolloin lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten rooli hämärtyy
•   työntekijöiden näkökulmasta uudelleenarviointi heikentää työyhteisöjen toimintakykyä ja työpaikkademokratiaa
•   pitkäjänteisyys ei aina ole ollut johtavana ajatuksena: säästöt voivat halvaannuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja kustannukset kumuloituvat tulevaisuudessa

Ensimmäinen kannanoton kohta on epäjohdonmukainen. Ensin todetaan, että säästöt ovat perusteltuja. Eli ensin hyväksytään ja sitten taas ei.

Toinen kohta on juuri niin, että demokratia on kaventunut valtuuston ja lautakuntien osalta, kun taas kaupunginhallituksen valta on kasvanut.

Työntekijöiden osalta on juuri niin, koska uudelleenarvioinnissa ei ole ollut mukana työntekijöitä.
Se on johtotason konsensusta alusta loppuun.

Uudelleenarviointi nykyisessä mielessä on pitkäjänteistä siinä mielessä, että säästöpolitiikkaa on jo 14 vuotta tehty Vaasassa.

Aloitteessa esitetään kehittämisnäkökohtia:
•   työyhteisöt tulisi ottaa mukaan säästöjä tuovien parannusten suunnittelemiseen jo alkuvaiheessa (miten tehtävät toteutetaan joustavammin ja edullisemmin, miten virkakoneiston päällekkäisyyttä ja kankeutta voidaan purkaa, suunnitelmallinen hallintokuntien rajat ylittävä toiminta)
•   tulisi tutkia, miten kaupungin ammattitaitoista henkilöstöä ja toimintarakennetta voitaisiin kehittää mm. tulojen hankkimiseksi palvelujen myynnillä esim. lähikunnille

Mitä se toisaalta muuttaisi vaikka työyhteisöt olisivat osaksi mukana, jos ei koko kuviota käännetä nurinpäin. Nyt esitykset uudelleenarvioinneista, säästötavoitteista tulevat ylhäältä, joihin sitten alemmat tasot sitoutetaan.

Vuoden 2005 alussa uudelleenarviointitoimikuntaa ei enää nimetty, vaan kaupunginhallitus
valmistelee budjettiin sisällytettävät  ua-toimenpiteet uudelleenarviointityöryhmien ja lautakuntien
esitysten perusteella. Toimenpiteellä lisättiin koko kaupunginhallituksen mahdollisuuksia vaikuttaa
uudelleenarviointityöhön. Uudelleenarviointityötä johtaa kaupunginhallitus ja uudelleenarviointityöryhmät valmistelevat toimenpiteet.

Pakotteet, jos ei säästöihin sitouduta
Jos hallintokunnat/lautakunnat eivät toteuta uudelleenarviointitoimenpiteitä ja ylittävät
kaupunginhallituksen vahvistamat budjetin raamit, joudutaan kokonaistalouden hallitsemiseksi
toteuttamaan ua-toimenpiteitä keskitetysti.
Uudelleenarviointi on kuin kopio yksityisenyrityksen toiminnasta, missä aina vain pitää saada
isompi ja isompi tuotto-voitto.
Näin toimii nykyinen säästö ja leikkauspolitiikka Vaasassa lyhyesti. Lainauksia KH:n pöytäkirjasta.

juhani

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #33 on: 02. 02. 2006 15:03 »
Kerrankin voin olla samaa mieltä monista Kolmosen esittämistä asioista.  En kuitenkaan usko, että säästöpolitiikalla olisi ikää vain 14 vuotta tai että se joskus voisi päättyä.  Sellaiseen uskoon  pystyy yleensä vain isäukon  pieniin viikkorahoihin suivaantunut lapsi, ja hänkin oppii enemmän aikuistuessaan. 

Esitelty valtuustokeskustelu aloitteineen ja perusteluineen toistelee tosiaan vain muinoisen sarjakuvan itsestäänselvyyttä, jonka mukaanhan "työhön käyttää voi myös järkeä."

Jos säästöksi sanotaan tointa, jolla kustannukset siirretään muualle tai myöhemmäksi, jos uudellenarviointi hämärtää monien johtoelinten roolin ja heikentää työyhteisöjen toimitakyvyn ja elleivät esimiehet ja alaiset ymmärrä asemaansa ja osaa tehtäviään esimiehinä ja alaisina, on  kaupunki yrityksenä lähes selvitystilassa. Sellaisesta toivutaan hyvällä tuurilla vain vuosikymmenien tehottomalla ja kalliiksi käyvällä junnaamisella - kun luonto hoitaa uudistumisen - tai räväkän muutosjohtajan railakkailla saneeraustoimilla. 

Toivoa sopii että tilanne ei ole aivan kerrotun kaltainen tai että junnaus ei olisi meidän keinomme jos toimeen on tartuttava.  Merkkejä on näkynyt molemmista ja nähtäväksi jää kuinka on ja edetään.

juhani

 • Guest
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #34 on: 15. 02. 2006 14:02 »
Sanovat että demokratia edellyttää onnistuakseen oppia, ymmärrystä ja moraalia ja että niiden puuttuessa valistunut yksinvaltakin on parempi.

Toivion, että olen väärässä, mutta minua on alkanut epäilyttää, että kunnallispolitiikassa demokratian edellytykset eivät joko toimi tai meillä ei niitä ole. Aivan ilmeisesti poliittiset päättäjät äänestäjien valtuuttamana ylimpänä päätöksentekijänä eivät kykene järkevällä tavalla ohjaamaan kaupungin toimintaa. Ei myöskään näytä olevan valistunutta yksinvaltiasta asioita hoitamassa, joten ajalehditaan yhdestä turhasta ongelmasta toiseen.

Mielestäni siihen viittaa enin osa kunnan toiminnasta kertovaa uutisointia: jatkuva veroäyrin kohoamisuhka,  jatkuva ja paheneva rahapula, jatkuva kaikenkattava valituskierre, jatkuva projektien ja suunnitelmien viivyttäminen ja viivästyminen, jatkuva epäluottamus puoueiden politiikkojen virkamiesten yleisön kesken, jatkuvat ilmiannot ja poliisitutkimukset, epäilykset väärinkäytöksistä, jatkuva pula henkilöstöstä, resursseita, valtion tuesta kansanedustajien hyvästä tahdosta jne jne

En usko ongelmien johtuvan sijainnista, asukkaista, kielisuhteita ja naapureista tai sattumasta vaan enimmäkseen puutteellisesta tai puuttuvasta johtamisesta.   En usko syyllisiksi palkattuja virkamiehiämme, joista jokainen on valittu tehtäväänsä pätevimpänä hakijana ja toimii virkavastuulla. 

Sensijaan pelkään, että johto-organisaatio joka koostuu eriseuraisten ja keskenään kilpailevien (ellei peräti taistelevien) puolueiden edustajista, ei voi edes periaatteesa olla tehokas, linjakas tai menestyvä, tuskin edes uskottava.  Kuinka voisikaan olla, ilman perusteellista koulutusta ja valmentautumista alalle (jolle pätevyysvaatimuksia ei edes ole olemassa), väliaikaisena , sivutoimisena varsinaisen työn ohessa ja taskussa lupaus totella jopa periaatteen  ja ymmärryksen vastaisesti puolueen ohjausta.

Minusta tämä vaikuttaa kaiken kunnallisen toiminnan akilleenkantapäältä ja pikemmin estää kuin mahdollistaa tuloksekkaan johtamisen.   Yksityisaloilla johto organisoidaan ja johtajat valitaan likimain päinvastaisin periaattein.  Siellä myös vaaditaan ja tehdään tulosta joskus liiankin kanssa. 

Kunnan yrityksissä ei tietenkään ole tarpeen eikä aina järkevääkään pyrkiä samaan.  Nollatulokseen luulisi kuitenkin terveiden täysikäisten noviisienkin järkevästi ja yhteistyössä toimien sekä palkattujen avustajien tuella pääsevän - elleivät anna politiikan niinkutsuttujen realiteettien ja kokonaisuutta ymmärtämättömien yhden asian idealistien pilata kaikkea.

Ja miksi pitäsi tai edes saisi antaa pilata, äänestäjät kuitenkin valitsevat edustajansa hoitamaan yhteisiä asioita, ei niistä riitelemään.  Äänestäjät valitsevat puolueita huolehtimaan oikeudenmukaisista eduistaan, ei kahmimaan ylivaltaa. 

Pahimmankin puoluepukarin pitäsi lyhyenkin elämänkokemuksen perusteella ymmärtää sekä yhteistyön voima että sen puutteen merkitys. Kun todistetusti hyvinvointi ja menestys on mahdollista vain siellä, missä kaikki voivat kohtuullisen hyvin, voivat puolueetkin ajaa kannattajiensa etua vain pitämällä kokonaisuuden etua ohjenuoranaan. 
 
   
« Last Edit: 16. 02. 2006 15:03 by juhani »

Offline Reino Kolmonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1396
 • Gender: Male
 • Kansalle voimaa työväenliikkeestä
  • View Profile
  • reino kolmonen
  • Email
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #35 on: 15. 02. 2006 18:06 »

Miksi ne puuttuisivat ?  Ehkä siksi että puolueet valitsevat poliittiset päättäjämme jäsenistään enemmän tai pelkästään puolueuskollisuuden kuin kunnallistalouden tuntemuksen perusteella. Tunnetusti organisaatiossa auktoriteetti ja määräysvalta keskittyy harvojen kokeneiden tai muuten puoluepolitiikan ja ideologian erityisen hyvin sisäistäneiden käsiin. He päätyvät demokratian nimissä tärkeimpiin kunnan poliittisiin posteihin ja valitsevat puolueensa edustajat vähemmän tärkeisiin.

   


Juhani paikallispolitiikan ongelma on juuri päinvastoin kuin sinä annat ymmärtää. Nyt puolueet valitsevat ja valtuutetuiksi tulevat virkamies tai nainen kaltaiset henkilöt.

Tämän päivän iso ongelma on juuri siinä, että poliitikot eivät ole aloitteen tekijöitä politiikassa vaan virkakoneisto pyörittää politiikkaa. Toiminta pitää lähetä siitä, että valtuutetut asettavat tavoitteet ja virkamiehet hakevat rahat ja tekevät esityksen miten asia hoidetaan käytännössä ja tämän jälkeen sitten poliitikot ottavat asiaan kantaa ja päättävät asian.

Virkakoneistolla on todella isovalta nyt kunnallispolitiikassa. Puolueet aatteet ja ideologiat ovat taustalla. Elämme edustuksellisen demokratian kriisiä lyhyesti sanottuna.

Valtuustoon pitäisi saada ihan tavallisia Vaasalaisia ihmisiä.  Tämä toisi aivan uutta puhtia edustukselliseen demokratiaan.
Offline serafim

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 156
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #36 on: 15. 02. 2006 19:07 »
Tärkeintä on ylimmän johdon korkea moraali. Se koskee ylimpiä virkamiehiä ja kaupunginhallitusta.

Mitkä ovat virkamiesten arvot, uratoiveet, sitoutumisen/ahneuden aste (vain ponnahduslaudalla käväisy Vaasassa?)?


Onko poliitikoilla pyrkimys
1) varmistaa paikka ensi kaudeksikin
2) ponnahtaa eduskuntaan?
3) valvoa suvun maankäyttöetua?
4) kaveeraata rakennusliikkeiden kanssa (avittamalla kavahankkeissa)

vai olisivatko ajelemassa meidän kaikkien hyvää?

Mitenkä puolueet valitsevat edustajansa kaupunginhallitukseen? Aina samat naamat siellä on.

Offline Näin On

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 451
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #37 on: 16. 02. 2006 08:08 »
Eiköhän yksi tämänpäivän kunnalliselämän suuria ongelmia ole juuri tuo, että luottamusmiehet ovat luovutrtaneet valtansa virkamihille.  Luottamusmiehistä on tullut kumileimaisimia.  Juuri tämä astelma aiheuttaa epäluuloja virkamieskunnan moraalia kohtaan.

Kun virkamiehet voivat lähes kontrollitta valmistella esityksiä, syntyy varmasti houkuyts ainakin yrittää vaikuttaa virkamieheen.  Meillä on muualta esimerkkejä että siinä on onnistuttu ja tämän foorumin tulkintojen mukaan onnistuttu myös täällä.

Virkamiesten ei ole mitään syytä vetää hernettä nenäänsä.  Nyt eletään aivan uutta aikaa.  Konsulit todella valvovat ja siihen auttavat juuri erilaiset foorumit ja blogit.  Netissä ei ole salaisuuksia.  Netti on julma ja julkea paikka.  Joku aina lavertelee ja me kuntalaiset hyödymme.
Ilman muuta Ravirata ihmisasunnoiksi

Offline Veli Kulta

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 35
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #38 on: 16. 02. 2006 09:09 »
Quote
Toiminta pitää lähetä siitä, että valtuutetut asettavat tavoitteet ja virkamiehet hakevat rahat ja tekevät esityksen miten asia hoidetaan käytännössä ja tämän jälkeen sitten poliitikot ottavat asiaan kantaa ja päättävät asian.

Onko herra Kolmonen ystävällinen ja kertoo meille typeryksille, että mistä ne virkamiehet ne oikein hakee, ne rahat. Kenties Kankkulan kaivosta vai osoitatkos heille jonki muun runsauden sarven jossa on mistä ottaa. Tarpeiden määrä on rajaton, mutta rahan ei ja valtuuston yks tärkein tehtävä on osottaa toiminnoille rahat. Suuri osa kuntataloudesta toimii kuntalaisten verovaroilla edelleenki. Ja niin kauan kun on vapaa muutto-oikeus eikä mahdollisesti työpaikkatarjonta kunnassa ole hyvä, joudutaan pian tilanteeseen jossa sairaat ja vanhukset jää ja työkykyinen kansa vaeltaa kevyemmin verotettuihin  kuntiin, etupäässä ruuhka-Suomeen. Tolla mainitsemallas tavalla on saatu monta kuntaa tässä maassa saattohoitokuntoon.

Offline serafim

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 156
  • View Profile
Re: Virkamiesmoraali
« Reply #39 on: 16. 02. 2006 15:03 »
Suuri osa kuntataloudesta toimii kuntalaisten verovaroilla edelleenki. Ja niin kauan kun on vapaa muutto-oikeus eikä mahdollisesti työpaikkatarjonta kunnassa ole hyvä, joudutaan pian tilanteeseen jossa sairaat ja vanhukset jää ja työkykyinen kansa vaeltaa kevyemmin verotettuihin  kuntiin, etupäässä ruuhka-Suomeen.
Valtio tasaa tehokkaasti kuntien välisiä verotuloeroja. Nyt Vaasa maksaa reilusti köyhemmille. Vaasassa on työtillanne man huippua - taitaa olla 2. sijalla. Pirteät vanhukset (65+)  maksevat nykyään ihan iloisesti verojakin. On kokemusta.