Author Topic: Pohjalainen  (Read 136653 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Pohjalainen
« Reply #360 on: 27. 08. 2008 14:02 »
Panen tämän oivan Vasabladetin (Peter Ehrström) tämänpäiväisen pääkirjoituksen tänne Pohjalainen osioon kun VBL:n linja niin selvästi poikkeaa Pohjalaisen linjasta. Onko syyynä ehkä se, että Pohjaisen pääkirjoittajat eivät ole ehtineet vaasalaistua?
Quote
Nya Sunnanvik väcker frågetecken

Det är viktigt att fortsätta diskutera Sunnanviks framtid efter bostadsmässan och att fräscha upp stadsdelen. Men strandlinjen Sunnanvik-Centrum bör förbli ett outbyggt grönområde.

Det är bra att Vasa vill fortsätta uppfräschningen av stadsdelen Sunnanvik, också efter bostadsmässan, men en utbyggnad av strandområdet till centrum är ingen acceptabel lösning.
När kommittén för bostadsmässan i månadsskiftet presenterade skissen för "Nya Sunnanvik" undrade många Vasabor varför en tillfällig mässkommitté beställer planskisser för fortsatt stadsplanering. Visionen presenterades av mässgeneralen Keijo Ullakko och en panel bestående av Håkan Nordman, Harri Moisio, Raimo Rauhala, Jorma J Pitkämäki, Helena Boucht-Lindeman, Ilkka Koskinen och Pirjo Andrejeff. Däremot skedde det utan att stadsstyrelsen eller Sunnanviks invånarförening var involverade.
Sunnanvikbornas representant Andrejeff ansåg med rätta att staden bör diskutera med invånarna innan man gör upp planer för morgondagens Sunnanvik. Ja, det är naturligtvis viktigt att involvera invånarna i ett tidigt skede i planeringen.
Vill vi ha en förort med sju tusen personer här? Det låter för stort, var hennes spontana, skeptiska kommentar (Pohjalainen 1.8).
Denna gång handlar det inte heller om någon avskiljd krok av strandlinjen utan om en central del av Vasas främsta promenadstråk och ett strandnära, urbant grönområde.
Planeringen av strandpromenaden österut från centrum är även viktig rent principiellt: För vem planeras morgondagens Vasa? Vasaborna eller för ett fåtal husägare? Strandlinjen Sunnanvik-Centrum har förutsättningarna att bli en het frågae i höstens stadsplaneringsdebatter.
Utvecklingsdirektör Jorma J Pitkämäki har nogsamt påpekat att det handlar om en vision och inget annat, men också att den är helt i linje med regeringens önskan om att bygga tätare (Vbl 1.8).
Att bygga tätare är förstås en sak, men en helt annan är att bebygga strandområdet från Sunnanvik mot Vasa centrum till Matmorsviken. Att bygga tätare kan också betyda att bygga höghus på andra sidan viadukten, vilket vi understöder, eller att bygga på andra sidan Myrgrundsbron. Likaså kunde Rahkola bli ett centrum närbeläget bostadsområde.
Vasa bör givetvis växa, men Vasa bör också växa med insikt om vad dagens och framtidens Vasabor värdesätter. En entydig trend är betoningen av grönområden.
Mässområdet må vara uppbyggt längs stranden, men det betyder inte att det bör få en fortsättning på Abborröns och Kopparöns stränder.
Däremot ser vi positivt på tanken att bygga höghus mellan motorvägen och mässhusen. Helst dock så att de byggs luftigt och inte som långa, kompakta höghuslängor. En annan god ambition är att förbättra de hus som redan finns i Sunnanvik. I samband med detta kunde även eventuell tillbyggnad på höjden diskuteras och om möjligt förverkligas. Att man i Helsingforsregionen allt intensivare diskuterar ombyggnad av vindsvåningar till bostäder torde också få större avtryck i Vasa.
Redan Setterbergs stadsplan betonar en öppen strandlinje och både gärna och ofta brukar den långa strandpromenaden framhållas som ett centralt inslag i stadens utformning. Den insikten bör fortsättningsvis utsträcka sig även till Abborrön.
Enligt utvecklingsdirektör Jorma J Pitkämäki är det nu överlag "rätt tid att bygga bostäder". Stadsfullmäktiges ordförande Håkan Nordman (sfp) ansåg också att i samband med bostadsmässan borde diskussionen väckas om hur bostadsområdena ska utvecklas i Vasa. Men sådana diskussioner kan lika väl initieras före eller efter som under bostadsmässan.
Och diskuterar man strandnära byggnation vore Gerby-Västervik ett bättre alternativ än grönområdet mellan Sunnanvik och Centrum. Harri Moisio (vf) har dock förutspått många heta diskussioner i stadsstyrelsen och fullmäktige innan en konkret plan tar form och han lär bli sannspådd.
Frågan om stadens strandlinje är en fråga för hela Vasa. Vi håller med om att Vasa behöver fler invånare och att dessa nya invånare behöver bostäder. Men vi ser samtidigt strandlinjens framtid som en grundläggande och principiell fråga. En hurudan stad vill vi ha? Och, skall de många Vasabornas grönområde spolieras för de få? När tätare byggnation efterlyses kan det snarare innebära höghus mellan mässhusen och motorvägen samt en byggnation på höjden snarare än på bredden i Sunnanvik.
För att skapa en dynamisk och positiv stadsbild förutsätts djup kunskap om vad invånare och besökare värdesätter på 2000-talet. Vi har listat de centrala elementen tidigare: grönområden, kultur, identitet, utbildning och forskning skapar framgångsrika och kreativa städer på 2000-talet. Visionen om en utbyggd strandlinje mellan Sunnanvik och Centrum(Matmorsviken) rimmar däremot illa med den strategin. När strandlinjen är utbyggt är den utbyggd och betjänar inte längre Vasaborna som grönområde. Det vore måhända bra för fåtalet strandboende, men inte för Vasa som stad.
Devisen "Ta kajaken till jobbet" känns för övrigt också något naiv. Att Sunnanviks framtid diskuteras även efter bostadsmässan är viktigt, likaså att stadsdelen utvecklas och fräschas upp. Så långt allt väl.
Men, till den del visionen förutspår en utbyggd strandlinje borde den förbli ouppfylld och inte resultera i en plan.

Tässä automaattinen googlen käännös (tästä syystä Vaasan yliopisto kouluttaa kääntäjiä...)
Uusi Sunnanvik herättää kysymyksiä
On tärkeää jatkaa keskustelemme Sunnanviks tulevaisuudessa jälkeen Asuntomessuilla ja virkistää piiri. Mutta ranta Sunnanvik-Center pitäisi pysyä outbyggt vihreä.

On hyvä, että Vaasa haluavat jatkaa uppfräschningen piirin Sunnanvik, jopa sen jälkeen, kun Asuntomessuilla, mutta pidentämisen strandområdet keskusta ei ole hyväksyttävä ratkaisu.
Kun Asuntomessuilla lopussa esiteltiin luonnos "Uusi Sunnanvik" Vasabor monet ihmettelivät, miksi väliaikaisen mässkommitté jotta planskisser jatkaa kaupunkisuunnittelua. Visiona esittämä mässgeneralen Keijo Ullakko ja paneelissa Håkan Nordman, Harri Moisio, Raimo Rauhala, Jorma J Pitkämäki, Helena Boucht-Lindeman, Ilkka Koskinen ja Pirjo Andrejeff. Päinvastoin, siellä oli ilman päätä tai Sunnanviks invånarförening olivat mukana.
Sunnanvikbornas edustajan Andrejeff tuntui aivan oikein, että kaupungin tulisi keskustella asukkaiden ennen laatimiseen huomisen Sunnanvik. Kyllä, tietenkin, että on tärkeää saada paikalliset asukkaat varhaisessa vaiheessa suunnittelua.
Haluammeko esikaupunki seitsemän tuhatta ihmistä täällä? Se kuulostaa liian suuri, oli hänen spontaani, skeptinen kommentti (Pohjalainen 1.8).
Tällä kertaa se ei myöskään ole kaikista omaisuudenhoitojärjestelyyn siirretyistä Off The Hook, ranta, mutta keskeinen osa, Vasa's main promenade ja rannan, kaupunkien viheralueita.
The suunnittelu rannalta itään kaupungin keskustasta on myös tärkeä periaatekysymys: Kenelle on suunnitellut huomisen Vasa? Vasaborna tai pieni joukko talon omistajat? Strandlinjen Sunnanvik-Center on potentiaalia tulla kuuma frågae syksyllä stadsplaneringsdebatter.
Development Director Jorma J Pitkämäki on nogsamt huomautti, että tämä on visio, eikä mitään muuta, mutta myös, että se on täysin linjassa sen kanssa, että hallitus haluaa rakentaa tiiviimpiä (Vbl 1.8).
Voit rakentaa tiiviimpiä, tietenkin, on yksi asia, mutta täysin eri on colonize strandområdet osoitteesta Sunnanvik vastaan, Vaasa, Suomi, Matmorsviken. Voit rakentaa tiiviimpiä voi myös tarkoittaa rakentaa korkean nousee toisella puolella maasilta, jota me tuemme, tai rakentaa toisella puolella Myrgrundsbron. Samoin Rahkola voisi tulla keskustan läheisyydessä asuinalueella.
Vaasa, tietenkin, kasvaa, mutta Vasa olisi myös kasvaa ymmärrys nykyisen ja tulevan Vasabor arvo. Ei ole mitään selkeää suuntausta on painotettava viheralueet.
Mässområdet voi olla rakennettu pitkin rantaa, mutta se ei tarkoita, että siellä olisi jatkoa Abborröns ja Kopparöns rantoja.
Siitä huolimatta pidämme myönteisesti ajatukseen rakentaa korkean nousun välinen moottoritie ja mässhusen. Ihannetapauksessa, kuitenkin niin, että ne on rakennettu airy, eikä niin kauan, kompakti höghuslängor. Toinen hyvä tavoite on parantaa Euroopan parlamentille, että jo olemassa Sunnanvik. Tässä yhteydessä voisi myös olla mahdollista laajentamista korkeus keskustellaan ja jos mahdollista todellisuutta. Se, että Helsingin seudulle entistä enemmän intensiivistä keskustelemme muuntaminen ullakko asuntoon pitäisi myös olla suurempi imprint Vaasassa.
Jo Setterberg kaupungin suunnitelma korostaa avointa rantaviivaa ja molemmat onnellisia, ja usein on niin pitkä hiekkaranta esiin olennaisena osana kaupungin suunnittelussa. Tiedotukseen olisi edelleen laajentaa itse edes Abborrön.
Mukaan kehityksen johtaja Jorma J Pitkämäki, se on nyt yleisesti "oikea aika rakentaa asuntoja." Kaupungin neuvoston puheenjohtaja Håkan Nordman (SFP) on myös todennut, että yhteydessä Asuntomessuilla keskustelu olisi aloitettu, kuinka asuinalueet on kehitetty Vaasassa. Mutta tällaiset keskustelut voisi yhtä hyvin olla aloitettu ennen tai sen jälkeen, että vuoden Asuntomessuilla.
Ja keskustelu jatkuu rantojen rakentaminen olisi Gerby-Västervik parempi vaihtoehto kuin grönområdet välillä Sunnanvik ja Centrum. Harri Moisio (vf) on kuitenkin ennustettu monia kuumia keskusteluja pään ja neuvostolle ennen konkreettisen suunnitelman muotoutuessa, ja hän saat olla sannspådd.
Kysymys kaupungin rantaviiva on kysymys koko Vaasassa. Olemme samaa mieltä, että Vaasa tarvitsemme enemmän ihmisiä, ja että nämä uudet asukkaat tarvitsevat asuntoja. Mutta me katsomme samaan aikaan, rantaviivan tulevaisuudessa, kun perus-ja periaatteellinen kysymys. Millainen kaupunki haluamme? Ja määrä Vasabornas vihreä tuhota niiden muutaman? Kun useammin vaatii rakentamista varten, se voi tarkoittaa sitä enemmän korkea-nousee välillä mässhusen ja liikennesäännöt ja rakennuksen korkeus sen sijaan, leveys Sunnanvik.
Jotta voidaan luoda positiivinen ja dynaaminen stadsbild olettaa perusteellinen tuntemus, mitä asukkaat ja kävijät arvostavat vuonna 2000. Meillä on lueteltu keskeisiä elementtejä ennen: viheralueiden, kulttuuri, identiteetti, koulutus ja tutkimus luoda menestyvä ja luova kaupungit 2000. Visiona on todellista laajentamista sekä rannikolla välillä Sunnanvik ja Center (Matmorsviken) sopii hyvin yhteen Toisaalta strategiaan. Kun ranta on kehitetty on todellista laajentamista ja palvella enää Vasaborna vihreinä. Se olisi luultavasti hyvä harvoista strandboende, mutta ei Vasa, että kaupunkiin.
Devis "Ole kajakki työhön" on itse asiassa myös hieman naiivia. Jotta Sunnanviks tulevaa keskustelua vielä senkin jälkeen, kun Asuntomessuilla on tärkeää, samoin kuin piirin rikastetun ja uudistettu. Hyvä niin.
Mutta siinä määrin, että visio ennustaa todellista laajentamista sekä rantaviiva on edelleen täyttämättä, eikä johtaa suunnitelman.

« Last Edit: 27. 08. 2008 17:05 by Tapio Osala »

hilavitkutin

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #361 on: 27. 08. 2008 15:03 »


Närpiön kunta teki tutkimuksen suomenkielisten piirissä ja ennemmistö oli suomenkielisen koulun perustamista Närpiöön vastaan koska katsoivat että nykyinen ratkaisu oli parempi! Närpiö on valmis rakentamaan heti kun enemmistö suomenkielisiä asukkaita ovat sen päätöksen takana.

  Älä valehtele!!!!

Kuka valehtelee?
Lue tästä:
http://sql.narpes.fi/protokoll/filer/ss17050520.htm
mm: "...12 av 15 svarande anser att det är bättre att barnen får välja närmaste finska skola som nu, även om skolan finns i grannkommunen..."
Haluatko käännöksen?

Pieni anteeksipyyntö olisi paikallaan sanoo...


käännös kiitoksia.

kysely lomake Myös tausta tietoineen. kiitoksia.

koulumatkan keskimääräinen pituus? kiitos. (v anha koulu ja uusi)

koulukyyti? koulun opiskelun hinta?

yläaste vai p elkkä alaaste ?  Luokkien koko ?  ym ym

  kerro asian kaikki taustat?? ? Kiitos.

Überhurri

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #362 on: 29. 08. 2008 06:06 »


Närpiön kunta teki tutkimuksen suomenkielisten piirissä ja ennemmistö oli suomenkielisen koulun perustamista Närpiöön vastaan koska katsoivat että nykyinen ratkaisu oli parempi! Närpiö on valmis rakentamaan heti kun enemmistö suomenkielisiä asukkaita ovat sen päätöksen takana.

  Älä valehtele!!!!

Kuka valehtelee?
Lue tästä:
http://sql.narpes.fi/protokoll/filer/ss17050520.htm
mm: "...12 av 15 svarande anser att det är bättre att barnen får välja närmaste finska skola som nu, även om skolan finns i grannkommunen..."
Haluatko käännöksen?

Pieni anteeksipyyntö olisi paikallaan sanoo...


käännös kiitoksia.

kysely lomake Myös tausta tietoineen. kiitoksia.

koulumatkan keskimääräinen pituus? kiitos. (v anha koulu ja uusi)

koulukyyti? koulun opiskelun hinta?

yläaste vai p elkkä alaaste ?  Luokkien koko ?  ym ym

  kerro asian kaikki taustat?? ? Kiitos.

Ylimalkainen käännös oli ensimmäisessä postissani.
Lisäkysymyksiin vastaa varmasti Närpiön kunta ja Närpiön suomenkieliset ja ne ovat tähän meidän väliseen juttuun täysin vailla merkitystä.
Postasin totuuden.
Nimittelit minua valehtelijaksi
Postasin todisteet että olin oikeassa.
Esität harhaanjohtavia lisäkysymyksiä.
Asia on mun puolesta loppuun käsitelty ja jos haluat itse aiheesta lisätietoja, käänny Närpiön kunnan puoleen.hilavitkutin

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #363 on: 29. 08. 2008 07:07 »
tutkimuksella ja tutkimuksella on eroa.
tiedätkö miten ero saadaa aikaan?

tarjotaa sellaiset vaihtoehdot ettäi niihin voi vastata ku yhdellä tavalla.

tutkimuksen kaikki taustat ? ??? en ole harhaanjohtaja

valetta siihen saakka

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #364 on: 30. 08. 2008 10:10 »
Pohjalainen 29.8. Juha Häkkinen, kolumni:
Mietin aemmin, että työssäkäyntialueen kokoinen kunta on optimaalinen kuntakoko myös Vaasan seudulla.  Kun olen pohtinut asiaa enemmän, ontullut mieleen, että kyse on elämänpiirin kokoisesta kunnasta. Alueesta, jossa voi elää elämän kaikki kaikki vaiheet!

Herää kysymys, mikä on Häkkisen mielestä elämänpiirin kokoinen kunta Vaasan seudulla? Ylettyykö se Närpiöstä hamaan Pietarsaareen asti?
Eihän mies vaan ole Rkp:n asialla, aiemmat lausuntonsa antavat viitteet halustaan elää Rkp:n siipien suojassa. Rkp:n hegemonia Vasa-Närpes suurkunnassa mahdollistaisi sen!

Pohjalaisen tekstaripalstan pitäjä on mitä ilmeisimmin saanut käskyn olla arvostelematta Rkp:n toimia. Tarkoitushakuisesti käännetään  Rkp:n yksisilmäisen kielipolitiikkan arvostelijat muka ruotsinkielen ja -kielisten vihaajiksi. Se on VALE, lähes kaikki arvostelu kohdistuu nimenomaan Rkp:tä vastaan, eiväthän edes kaikki ruotsinkieliset hyväksy kielipuolueen politiikkaa!
(Selvyyden vuoksi on mainittava, ettei yllekirjoittanut itse syyllisty maksullisiin tekstiviestien kirjoitteluun.)   

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7269
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #365 on: 30. 08. 2008 12:12 »

Pohjalaisen tekstaripalstan pitäjä on mitä ilmeisimmin saanut käskyn olla arvostelematta Rkp:n toimia. Tarkoitushakuisesti käännetään  Rkp:n yksisilmäisen kielipolitiikkan arvostelijat muka ruotsinkielen ja -kielisten vihaajiksi. Se on VALE, lähes kaikki arvostelu kohdistuu nimenomaan Rkp:tä vastaan, eiväthän edes kaikki ruotsinkieliset hyväksy kielipuolueen politiikkaa!
 

Pohjallinen ei mielestäni edes ole mikään lehti vaan lähinnä kaupungin tiedotusmoniste :)

Vaasan ikkunassa sitä vastoin on tervettä mediakriittisyyttä, ehkä ovat jakaneet työt talon sisällä näin :)


Offline Timo Rintamäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1386
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #366 on: 30. 08. 2008 13:01 »
Pohjalainen voisi tehdä edes yhden systeemin kaatamista tavoittelevan numeron, johon satsataan koko vuoden niin, että siitä tulee todella murskaava kritiikki, josta puhutaan seuraavat 100 vuotta. Jos Pohjalainen tämän tekee niin lupaan mennä R-kioskille ja ostaa kyseisen numeron vaikka maksaisi kympin. Pohjalaisen pitäisi pohjalaisena lehtenä edustaa ja ymmärtää pohjalaista hurttia huumoria.
« Last Edit: 30. 08. 2008 13:01 by Timo Rintamäki »

Offline kamaroudari1

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 977
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #367 on: 30. 08. 2008 14:02 »
. Pohjalaisen pitäisi pohjalaisena lehtenä edustaa ja ymmärtää pohjalaista hurttia huumoria.
Niinhän tuota odottaisi.
Vähäiseenkin kritiikkiin odottaisi muutakin vastausta kuin ylimielistä nälvimistä

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #368 on: 04. 09. 2008 16:04 »

Päivän Pohjalaisen pääkirjoitussivun laatija syyllistyy samaan vääristelyyn kuin tekevät yleensä rkpeen kielipolitiikan puolustelijat. Pääkirjoittajan mielestä olet ruotsia ja suomenruotsalaisia vastaan, jos syytät rkpeetä yksipuolisesta ruotsinkielisten edunvalvonnasta!
Pohjana pääkirjoitukseen oli  kaupunginvaltuuttu Raija KUJANPÄÄN kipakka puheenvuoro valtuuston kokouksessa.

Raija Kujanpää toimii sairaanhoitopiirin valtuustossa (varapuh. joht.), joten hänellä, jos kenellä on kokemusta asiasta mistä puhuu. Jos Kujanpää sanoo, ettei suomenkielisten mielipiteitä oteta huomioon sairaanhoitopiirin asioista päätettäessä, uskon mieluummin häntä kuin Pohjalaisen toimitusta! Miksi on niin halavatun vaikeaa ymmärtää, etteivät rkp ja suomenruotsalaisuus ole SAMA ASIA? (Tietysti rkpeen eliitti viljelee käsitystä, sehän vankistaa heidän mainostettua asemaansa ainoina ruotsinkielen- ja kielisten puolustajina)!
Hannu Katajamäki ymmärsi Kujanpään sanoman täysin - toisin kuin Pohjalainen.


Mitä tulee VKS:n palveluun suomenkielellä, monia valituksia palvelun heikkoudesta (sanokoot tutkimukset mitä tahansa) putkahteee julkisuuteen silloin tällöin.
Ovatko Åbo akademin tekemät tutkimukset aina niin objektiivisia, sopii kysyä. Tyytyväisyys- ja onnellisuustutkimusten ohella voisivat esimerkiksi tutkia, ovatko suomen- ja ruotsinkielisten jonotusajat hoitoihin verrannollisia keskenään.
Pohjalaisen mukaan ainuttakaan valitusta ei ole tehty kielisyrjinnästä, muistuu kuitenkin hiljattain tapahtunut, jolloin potilas joutui valittamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle asti saadakseen sairaskertomuksensa suomenkielisenä!
Suurimpana yksittäisenä maksajaryhmänä Vaasan suomenkielisillä on oikeus vaatimuksiinsa.

Henk. koht. olen tullut toimeen hyvin sairaalassa "asioidessaan", toki joskus on ollut hyötyä "pakkoruotsin" taidosta. Suuri osa vaasalaisista ei kovin helposti valitakaan, ilman muuta hoidon laatu ja tasapuolisuus ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä!

JK. Pohjalainen kuten jotkut muutkin polttivat hihansa Kujanpään heitosta Vaasan ja EP:n sairaanhoitopiirien yhdistämisestä! Suomenkielen taitoinen ymmärsi täysin, ettei heitto ollut tarkoitettu vakavasti otettavaksi, eihän edes alkeellinenkaan yhteistyö ota onnistuakseen. 

   

Offline Marko Heinonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 755
 • Gender: Male
 • Marko Heinonen
  • View Profile
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #369 on: 04. 09. 2008 20:08 »
Kujanpää vain vihdoin menetti malttinsa asiassa, josta hän jo aiemmin (noin vuosi sitten?) totesi,
että on turhauttavaa käydä sairaanhoitopiirin kokouksissa, kun RKP päättä kyselemättä/neuvottelematta kaikesta.
Miten voi muuten olla mahdollista, että vaasa maksaa puolet sairaanhoitopiirin kuluista, ja tuo
valtuuston paikkajako on noin?

http://www.vaasankeskussairaala.fi/Suomeksi/Vaasan_sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto

Eikä tässä (tässäkään) ole kyse normi ruotsinkielisistä, vaan RKP:n jyräys politiikasta.
Sama ehdoton äänten enemmistö toteutuu myös Pohjanmaan liitossa...
MARKO HEINONEN
kaupunginvaltuutettu (kok)
-Vaasa-
"kova kokoomuslainen, jonka sisällä asuu pieni vihreä perussuomalainen demari"

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #370 on: 17. 09. 2008 09:09 »

Pohjalaisen pääkirjoitus ihastelee Vaasan väkiluvun voimakasta kasvua, 59 000:n raja ylittyy tuota pikaa ja 60 000 vielä nopeammin! Työpaikkojenkin määrä lisääntyy vauhdilla. Hyvä niin!
Samaan syssyyn Pohjalainen kuitenkin valittaa, että naapurikuntienkin asukasluvut lisääntyvät. Häh! Sehän on kertakaikkiaan hyvä asia, vaasalaisyritykset saavat työväkeä ja kauppaliikkeet asiakkaita. Sehän on mitä erinomaisin asia Vaasan kannalta, naapurikunnat lisäävät vaasalaisten hyvinvointia ilman velvoitteita!

Tämän heteken tärkein asia Vaasan seudulla on säilyttää edes jonkinlainen kielirauha, viimeistään närpiöläisten mukaantulo kuntaliitosneuvotteluihin uhkaa toteutuessaan lopullisesti suomenkielisten vaikutusmahdollisuutta oman kaupunkinsa asioihin, onko se niin hirveän vaikea asia tajuttavaksi?!
 

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #371 on: 21. 09. 2008 09:09 »

Olen POHJALAISEN vankkumaton kannattaja, lukija, kestotilaaja. Käytän mielelläni ja paljon aikaa lehden lukemiseen huolimatta kulloinkin "äänessä" olevasta skriivarista. Siksi myös arvostelen helposti lehden tekstejä.

Tänään Markku Mantila käsittelee lyhyesti Vaasassa käytyä tv-vaaliexpressiä. Hän oli huomannut kielipastori M. Lutherin arvostelleen kielipolilitikoinnista yleisesti maakuntalehtiä. Eihän se toki ihan noin mennyt. Luther syytti nettikirjoitusten ohella nimeomaan vain sanomalehti POHJALAISTA! M. Luther ei hyväksy julkista suomenkielista keskustelua, jos se koskettaa vain ja ainoastaan RKPEELLE alistettua TABUA - eli ruotsinkielen/-kielisten edunvalvonnan kenttää Suomessa ja Vaasassa. Vaikka se koskettaisi kuinka syvältä myös suomenkielisiä.

Olen Mantilan kanssa samaa mieltä, ettei tv-keskustelun taso noussut kovinkaan korkealle. Muunmuassa jokaikinen Lutherin ja yllättäen suomenkielen taitoiseksi osoittautuneen valt.puh.joht. Monica Siren-Auran lause olisi pitänyt oikaista, niin yksioikoisen tarkoitushakuisia (harjoiteltuja) olivat kumppanusten puheenvuorot.

Keskustelu antoi kuitenkin lisävalaistusta rkpeen tavoitteesta, jonka mukaan luodaan pitkä ruotsalainen rantakaupunki. Jokainen "kylä" saisi itsenäisen päätösvallan. Vaaleilla valittu yhteinen kaupunginvaltuusto Vaasassa (rkpeen hegemonia) jakaisi rahat - rkpeeläisten sopimalla tavalla tietenkin.

Rkp ei jätä Vaasan suomenkielisille kuin yhden (ehdollisesti kaksi) vaihtoehdon, kaupunki säilytetään valt. Osalankin ehdottamalla tavalla itsenäisenä, tulemme loistavasti toimeen ilman rkpeeläisten hallitsemia jarrukuntia!
Toinen, ehdollinen ja paras vaihtoehto on se, että tehdään SIPOOT - puhkaistaan käytävä Kyrönmaan kuntien suuntaan! Tämän vaihtoehdon pitäisi sopia molemmille kieliosapuolille, ennenkaikkea rkp säilyttäisi HALLINTOKIELENSÄ hegemoniakunnissaan entiseen malliin.

Menkää äänestämään suomenkieliset - ohittakaa rkp, vaikka siellä outoja suomenkielisiäkin ehdokkaita pesii!     

           

Offline Professional

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 4930
 • Yhtä köyttä Yhdistykset Siperiaan.
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #372 on: 22. 09. 2008 17:05 »
 Itse en ainakaan kannata kovinkaan korkealle kyseisen lehden nykyisestä artikkelitoimitusta asenteestaan johtuen, jossa sensuuri näyttelee korkeinta prioriteettia ja varsinkin lehden itsensä olettamiin nk. yhteistyökumppaneihin viitaten.

 Käytännössähän tämä tarkoittaa ns. silmäätekevien, eli vaikutusvaltaisten tai niiksi oletettujen
 henkilöiden totaalista arvostelu, tai mielipidekieltoa, joka hyvin läpinäkyvästi yritetään pukea
 pelkkään palstatila ongelmaan, kuntalaisten mielipiteitä saksien tai modaillen.

 Jopa tekstiviesteissä.

 Tämähän ei tarkoita sitä, että latomosta olisi määrätyt kirjaimet loppu, tai muussa käytössä
 vaan sitä, että lehden käsityksen mukaan heillä ei ole varaa näiden tahojen sanktioihin
 oli mielipide sitten kuinka nappiin, tai todellisen informaation suhteen, kuinka järkevä tahansa'
 muusta julkisaattamis vastuustaan puhumattakaan.

 Näitä erittäin tarkkaan varjeltuja alueita ovat ainakin:

A. Työvoimapolitiikan paikalliset vaikuttajat
B. Yritysjohtajat
C. Pääomaa ja vaikutusvaltaa omaavat yksityiset sijoittajat

                 Tästä johtuen monta totuutta etsii yhä paljastajaa
                 muista perinteisistä uskomuksista puhumattakaan..
« Last Edit: 22. 09. 2008 17:05 by Professional »

Offline Klaus Berg

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1527
 • Gender: Male
 • Elämä on juoksukilpailu ajan kanssa
  • View Profile
  • Blogi
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #373 on: 22. 09. 2008 18:06 »
Kumma että tuo kaupungin sanomalehti ei kertaakaan ole jutun juttua tehnyt tästä mainiosta vaasalaisia.info blogista ? Ei edes tuota uutisoinut, kun blogi teki mahtavan yhteistyösopimuksen Vaasan Kaupungin kanssa.

Vasabladet sentään mahtui asiasta kirjoittamaan vaikka kateus siitäkin jutusta vähän paistoi läpi.

Pohjalaisen tulisi vähän miettiä journalistisia velvoitteitaan toimittaa lukijoilleen uutisia. Siitähän me tilaajina maksetaan ja odotetaan.

Offline massi

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 501
 • Gender: Male
 • ja eikun lapioimaan...
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #374 on: 22. 09. 2008 19:07 »
Ikävä on entistä VAASA- lehteä. Ei huvittaisi lukea noita Ilmajoen VPK sai toisen paloauton ja

nurmoossa lehmällä utareet paisuksissa juttuja.

Ennen oli lehdessä VAASA-aiheisia uutisia- nyt maakunnan juttuja.

Bladet sensijaan kirjoittaa Vaasasta vaikka onkin ruotsalaisten etuja ajava
Muutos on tahtotila

Offline kamaroudari1

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 977
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #375 on: 22. 09. 2008 19:07 »
Pohjalaisen tulisi vähän miettiä journalistisia velvoitteitaan toimittaa lukijoilleen uutisia. Siitähän me tilaajina maksetaan ja odotetaan.


Mitähän mieltä tännekin kirjoittava KP ylläolevasta?

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #376 on: 27. 09. 2008 07:07 »

Pohjalainen menee Vasabladetin ansaan palkeet paukkuen uutisoinnissaan Markku Lumion huvilakaupoista!

Vasabladettia lähellä olevat ruotsalaiset, niin Suomen kuin Ruotsinkin, ovat pettymyksestä punakeltaisina, kun niiden havittelema mökinvaltaus Vaskiluodossa meni sivu suun! Botnia minigolfklubb kun sattuu olemaan täysin ruotsalaisissa käsissä. Tottakai rkp ja Vasabladet reagoivat.

Rkp:llä on taipumus panna kaikki peliin puolustaessaan tosia tai kuviteltuja suomenruotsalaisten etujen uhkia. Tässäkään ei auta, vaikka Lumio kuuluu Lipposen Svenska nu-koplaan (32), joka on perustettu vahvan ruotsalaisuuden esitaistelijaksi Suomessa!
Lumio on astunut rkpeetä lähellä olevien pikkupiiparien varpaille, asia tuskin jää tähän! Pohjalaisen olisikin syytä tarkistaa lahon mökin ja vuokratontin kauppojen kaikki taustat! 

kylanpaa

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #377 on: 27. 09. 2008 08:08 »
 Lehti voi kysyä myyjältä, tiesikö hän tontin arvoksi 200-500.000,- ?

Offline Vanha Myyrä

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 148
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #378 on: 13. 10. 2008 05:05 »
Sanomalehti Pohjalainen kertoo tänään että maahanmuuttajat/pakolaiset ovat kuntavaalien kovin keskusteluaihe netissä.  Esimerkit ovat Jyväskylästä.

Voisiko joku kertoa Pohjalaisen toimittajille että Vaasassa on nettisivusto, missä asiaa myös käsitellään?  Nettisivusta on tässä.

Besse R. Wisser

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #379 on: 14. 10. 2008 05:05 »
Kateus vie kalatkin vedestä.

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #380 on: 15. 10. 2008 12:12 »

Päivän Pohjalaisen pääkirjoittaja referoi Ole Norrbackin pari päivää sitten esittämiä päätelmiä kuntaliitoksista/-yhteistyöstä.
Hyvin, hyvin valikoidusti tehdään päätelmiä Norrbackin lausumista. Norrbackin kerrotaan mm. moittineen jurvalaisia suuntautumisesta E-P:n suuntaan. Mihin kummassa Jurva muualle olisi pyrkinyt, rkp:hän pelasi jo Jurvan ulos Pohjanmaan liitosta taatakseen maakuntaan ruotsinkielisen enemmistön?! Helppo Olen on Jurvan osalta muutenkin rykiä, kunta on Kurikka-liitoksen jo hyväksynyt.
Miksei Pohjalainen kysy mitään Norrbackin mainitseman kuntaliitosryppään lukumäärästä - Norrback puhuu kymmenestä yhteenliitettävästä kunnasta. Meinaako ne (rkp) todellakin liittää Vaasaan ärkkopeeläiskunnat Närpiöstä Pietarsaareen asti?
 
Pohjalainen ei myöskään huomioi Olen lausumissa tärkeää rkp-pointia, jonka mukaan suomenkieliset pelottelevat omiaan nimenomaan ruotsinkielisillä! Voi hitto, mitä rkp:läistä vaalipropagandaa jatkuvasti. Norrback tietää vallan hyvin, etteivät ruotsinkieliset ole suomenkielisille minkään valtakunnan pelote.
Kun esimerkiksi yllekirjoittanut arvostelee rkp:n toimia, se koskee vain ja ainoastaan rkp:tä, joka on loppujen lopuksi se ainoa pelottelija ja riidanhaastaja kieliryhmien välillä - siitähän rkp voimansa ammentaa!
(Tämmöistä se Norrback, vaikkei mies kuulu edes puolueen taliban-siipeen).

Kuntavaalien myllyt ovat aloittaneet jauhamisensa, olisi todellakin Vaasan tulevaisuuden kannalta hyvä tietää missä mennään. Kenen joukoissa kukin ehdokas seisoo?

Offline Vanha Myyrä

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 148
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #381 on: 15. 10. 2008 12:12 »
Sinähän voit kolumneissa copypastata jokaiselle kysymyksen asiasta ja sitten käydään yhdessä lukemassa.

Offline Matti Meikäläinen

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 969
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #382 on: 31. 10. 2008 08:08 »
Etusivu uusiksi ! Pannaan Pohjalaisen toimittaja ja kuvaaja kyttäämään ihmisiä toimituksen nurkille. Satona kuvakollaasi lipat vetäneistä fillaristeista jäisellä tiellä.

Siis onhan se edesvastuutonta, että pyörätiet ja jalkakäytävät olivat niin liukkaita aamulla. Ja sekin oli ihan ala-arvoista, että kaupungilla oli vain yksi traktori aamulla hiekoittamassa. Mutta mikä on lehden moraali kun aidossa piilokameran hengessä seurataan ihmisiä, että kuinka nyt tuonkin tossa käy. Olisi voinut käydä tosi pahastikin. Lehtitietojen mukaan näin ei onneksi käynyt.

Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7817
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #383 on: 31. 10. 2008 09:09 »
Etusivu uusiksi ! Pannaan Pohjalaisen toimittaja ja kuvaaja kyttäämään ihmisiä toimituksen nurkille. Satona kuvakollaasi lipat vetäneistä fillaristeista jäisellä tiellä.

Siis onhan se edesvastuutonta, että pyörätiet ja jalkakäytävät olivat niin liukkaita aamulla.

Aivan totta.  Poikani lähti aamulla töihin upouudella moottoripyörällä. 
Kadulle mennessä pitää ylittää pyrätie joka on noin 2,5 metriä leveä.
Hän kaatui heti kun etupyörä osui pyörätiehen.  Prätkä oli tarkoitettu
ympärivuotiseksi ajokiksi mutta sen jälkeen se on ollut tallissa.  Kävin
kokeilemassa luistoa.  Hiihtoliittokin hyväksyisi varmaan luiston mikä
pyörätiellä oli.
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #384 on: 31. 10. 2008 13:01 »
Lajusen jälkikasvulle kävi vanhanaikainen, ikävää sinänsä - jäi laittamati pyörän alle nastarenkaat.

Päivän POHJALAISEN pääkirjoitus on päässyt vihdoinkin asian ytimeen, kun totesi Vaasan tulevan toimeen vallan hyvin omillaan! Ilman ruotsalaiskuntien mukanaan tuomaa RKP - hegemoniaa ja lisääntyvää negatiivista imagoa. Vältytään myös repiviltä kieliriidoilta.
Kaavoituksella kaupungin asukasmäärä voidaan hyvinkin helposti tuplata - (poliittisesta)tahdosta on kysymys. Naapurikunnat ovat joka tapauksessa loistava työvoimareservi Vaasan yrityksille - ilman velvoitteita, bravo!

Jos kuntaliitoksia on tehtävä, niin sitten Kyrönmaan kuntien kanssa. Otsatukkainen ministeritär saa luvan ottaa karttakepin "kauniiseen käteen" ja harkita yhteisen kuntarajavaatimuksensa uudelleen! Laki ei moista edes vaadi, hyvä rouva, hallituksen muut ministerit ovat asiasta eri mieltä kanssasi.  

belurisk

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #385 on: 27. 11. 2008 16:04 »
Tietoon on tullut, että Markku Mantila siirtyisi sanomalehti Kalevan päätoimittajaksi Ouluun ensi maaliskuussa.
Kaleva on ja on ollut hyvin toimitettu lehti.
Olihan myös Vaasan ent. kaupunginjohtaja Martti Ursin päätoimittajana 80- ja 90-luvuilla.
Ursin oli/on loistava seuramies ("seurustelu-upseeri" ja lobbaaja) sekä kulttuuripersoona.

D-J

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #386 on: 27. 11. 2008 20:08 »
Eikös Juhani Tamminen olisi sopiva seuraava päätoimittaja..

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Pohjalainen
« Reply #387 on: 27. 11. 2008 20:08 »
Juuri kun Pohjaisen pääkirjoitusten taso oli noussut.... No, onnea vaan MM.

Jäämme mielenkiinnolla katsomaan mistä Ilkka-konserni löytää uuden päätoimittajan. Toivottvasti lehti ei enää koskaan alistu valtarakenteiden tiedotuskanavaksi vaan pyrkii hoitamaan kriittisen journalismin tehtävää.

Minua ei häiritse se, että se lehti pääkirjoituksissa ottaa kantaa asioihin mutta se häiritsee jos itse toimitukselliset jutut ovat asenteellisia, propagandistisia.

Kansa uskoo lujasti painettuun sanaan vaikka kukin juttu on aina enemmän tai vähemmän toimittajan mielipide. Mediakritiikkiä ei kai esiinny muualla kuin tällä foorumilla, täälläkin harvakseltaan. Mitä nyt joskus Vbl ja Pohjalainen ovat tukkanuottasilla.

Offline manteiro

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1031
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #388 on: 05. 12. 2008 08:08 »
Päivän Pohjalaisen (5.12.) etusivulla komeilee Ellun krapulapäivän jälkeisenä aamuna U-M. Wideroos viehättävääkin viehättävämmin hymyin. Vastaavaa ilmettä ei olekaan nähty sitten "ruotsalaisen käräjäoikeuden"! Todellisia aatoksiani on tohdi sanoa, koska Ulla-M. W. voisi haastaa meikäläisen "linnaan"!

Elystä sen verran, että päätöshän oli sorvattu jo viikkoja sitten, show asian tiimolita oli ilmeisesti kuitenkin pakollinen.
Jälleen kaikki muut, paitsi Vaasan suomenkieliset, perivät voiton - valitettava fakta pitkällä tähtäimellä. Mitenkähän se aina noin meneekin?

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7269
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #389 on: 06. 12. 2008 05:05 »

Minua ei häiritse se, että se lehti pääkirjoituksissa ottaa kantaa asioihin mutta se häiritsee jos itse toimitukselliset jutut ovat asenteellisia, propagandistisia.

Kansa uskoo lujasti painettuun sanaan vaikka kukin juttu on aina enemmän tai vähemmän toimittajan mielipide. Mediakritiikkiä ei kai esiinny muualla kuin tällä foorumilla, täälläkin harvakseltaan.


Sanotaan näin että Pohjallinen on tehnyt sen "palveluksen" ettei kansa usko enää sanaakaan mitä painetussa sanassa lukee vaan osaa jo suhtautua terveen mediakriittisesti kaikkeen mitä meille tietyistä tuuteista yritetään tuputtaa


Offline Kari Lajunen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 7817
 • Gender: Male
 • Kerro tästä foorumista mahdollisimman monelle.
  • View Profile
  • Oivakaihdin Oy
  • Email
Re: Pohjalainen
« Reply #390 on: 08. 12. 2008 07:07 »
Oho nyt Pohjalainenkin huomasi Pajusen sanan arvon.  Asia mistä täällä on
puhuttu jo pari päivää.

http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=380665&Title=Pajunen+haluaa+turvapaikanhakijat+nopeammin+t%F6ihin

Oikein hyvä.  Ehkä täälläkin huomataan, että pakolaisia passivoidaan ja
opetetaan luonnottomaan kuluttamiseen.  Se  onnistuu kun ensin passivoidaan
ettei enää osaa tehdä töitä.
« Last Edit: 08. 12. 2008 13:01 by Kari Lajunen »
Lähetä tieto tästä ketjusta henkilölle jota arvelet sisällön kiinnostavan ja kavereillesi alareunan "Lähetä Aihe" nappulasta.  Tämä on ainoa keino kertoa tästä foorumista.

belurisk

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #391 on: 08. 12. 2008 09:09 »
Puhutaan, että Mantilan seuraaja päätoimittajaksi nimettäisiin talon sisältä.
Ainakin eräs henkilö on vahvoilla.
Saamme seurata...

Offline V.A.A.Salainen

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 48
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #392 on: 08. 12. 2008 12:12 »
belurisk kirjoitti:
"Puhutaan, että Mantilan seuraaja päätoimittajaksi nimettäisiin talon sisältä.
Ainakin eräs henkilö on vahvoilla."

Ei kai.  Pohjalaisen toimituksen sisällä ei ole ainuttakaan jalkaparia, joka pystyisi täyttämään päätoimittajan housut.

Jos näin kuitenkin kävisi, olisi kysymyksessä siirtymävaiheen päätoimittaja, jonka tehtävänä olisi ajaa pohjallinen lopullisesti Ilkan syliin.

Se merkitsisi oman lehden lakkautusta Vaasassa.  Nöyryytys olisi paljon isompi kuin mikää ellu tai allu.
Seinäjoella on varmasti tähän hinkua.

Offline Matti Meikäläinen

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 969
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #393 on: 15. 12. 2008 11:11 »
Nyt on jo ilmestynyt sen verran monta Murua, että voidaan todeta kyseinen aviisi lähinnä jätepaperiksi kun verrataan Tosi-liitteeseen.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Pohjalainen
« Reply #394 on: 17. 12. 2008 22:10 »
Huomasin, että Pohjalaisen nettisivuilla on nyt peräti etusivulla myös ILKKA-lehden otsikoita. Erikoista. Ennen lehtiä pidettiin kilpailijoina.

belurisk

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #395 on: 17. 12. 2008 23:11 »
Huomasin, että Pohjalaisen nettisivuilla on nyt peräti etusivulla myös ILKKA-lehden otsikoita. Erikoista. Ennen lehtiä pidettiin kilpailijoina.

Tosi alas pitää kelata sivua ennenkuin nuo Ilkka-konsernin eri lehtien otsikot tulevat näkyviin.
Ovat ne siellä jonkin aikaa olleet.
Eiväthän konsernin lehdet aidosti kilpailekaan toistensa kanssa, kysehän on markkina-alueen jakamisesta ja hyödyntämisestä konsernin eduksi.  Kilpailijoita ovat muut lehdet, mm. Hesaria tilataan paljon esim. Pohjalaisen levikkialueelle.
Kaksikielisellä alueella kilpailua tapahtuu myös Pohjalaisen sekä Vasabladetin ja JT:n välillä.  Kirjoitusten painotukset ja journalismi vaikuttavat valintoihin.
Toistaiseksi tilaan Pohjalaista, mutta päivittäin luen Vbl:ää ja Hesaria.
Lehtien nettiversioiden lukeminen on tutkimuksen mukaan yleisintä Suomessa.

Offline JSL

 • Vakituinen
 • **
 • Posts: 82
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #396 on: 17. 12. 2008 23:11 »
Huomasin, että Pohjalaisen nettisivuilla on nyt peräti etusivulla myös ILKKA-lehden otsikoita. Erikoista. Ennen lehtiä pidettiin kilpailijoina.
Minun ymmärtääkseni siellä on jo samat jututkin olleet joissakin uutisissa...

Offline makelta

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 4
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #397 on: 18. 12. 2008 13:01 »
Nyt on jo ilmestynyt sen verran monta Murua, että voidaan todeta kyseinen aviisi lähinnä jätepaperiksi kun verrataan Tosi-liitteeseen.


Aivan samaa mieltä. Tosi oli persoonallinen ja mukavaa luettavaa. Muru puolestaan muistuttaa kaikkia muita, joita on tarjolla aivan ilmaiseksikin.

belurisk

 • Guest
Re: Pohjalainen
« Reply #398 on: 18. 12. 2008 13:01 »
Nyt on jo ilmestynyt sen verran monta Murua, että voidaan todeta kyseinen aviisi lähinnä jätepaperiksi kun verrataan Tosi-liitteeseen.


Aivan samaa mieltä. Tosi oli persoonallinen ja mukavaa luettavaa. Muru puolestaan muistuttaa kaikkia muita, joita on tarjolla aivan ilmaiseksikin.
Kuittaan edellä olevat.
Jo nimikin "Muru" ilmaisee paljon.
Jutut ovat lähinnä, miten nyt sanoisi, hömppää.
Lisäksi aihevalinnoissa ei toteudu sukupuolinen tasa-arvo.  Näkökulmat ovat myös sen mukaisia - mitenkään väheksymättä.

Offline Roikale

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 191
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Pohjalainen
« Reply #399 on: 18. 12. 2008 15:03 »
Minun mielestäni Muru on paljon onnistuneempi kuin Tosi. Tosi oli ulkoasultaan ruma, täynnä STT:ltä summanmutikassa ostettuja juttuja ja sitä lukiessa tuli joka kerta mieleen, "kelle tämä on suunnattu?".

Miinusta Murulle joutuu antamaan tuosta Pohjalaisen sietämättömästä digilehtitoteutuksesta. Hietasaarenkadulla ei näköjään vieläkään tajuta, että lehti ja internet ovat erilaisia medioita ja että juttuja ei pidä pakottaa samassa formaatissa molempiin.