Author Topic: Kaupunginjohtajakysymys  (Read 324394 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1280 on: 21. 04. 2011 19:07 »
Sehän johtuu tietenkin siitä, että sisäinen tarkastaja on kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen alainen. Ensin Lumio ja sitten jatkossa Raija Kujanpää ovat ohjanneet tutkimuksia. On kai selvää, ettei alaista voi panna "puolueettomasti" tutkimaan esimiehensä toimia tai sellaisia asioita, joihin esimies on sekaantunut.Tarkastuslautakunnalla taas on kahdenlaisia tehtäviä. Toisaalta se valmistelee kaikki tilintarkastukseen liittyvät asiat ja auttaa tilintarkastajaa ja toisaalta se arvioi kaupungin hallintoa ja toimintaa (arviointikertomus). Nämä molemmat se tekee pitkäjänteisen ohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta ei ole mikään kuitteja tutkiva revisiovirasto, eikä sen tehtäviin kuulu väärinkäytösten tutkiminen. Se varmaankin voisi ostaa puolueettomia tutkimuksia tilintarkastusyhtiöltä, mitä se jossain määrin tiettävästi tekeekin. Tässä tulee vain eteen toisaalta kilpailutusnäkökohdat ja toisaalta myös se, että sama tilintarkastusyhtiö on antanut puhtaat paperit sellaisesta toiminnasta, jossa nyt on havaittu puutteita. Se joutuu siis väistämättä tarkastamaan itseään ja omaa toimintaansakin, eikä se ole oikein.Lumion toiminta on ollut mahdollista noin kymmenen vuoden ajan, koska nykykunnallishallinnossa ei enää entisten revisioviraston ja luottamushenkilötilintarkastajien jälkeen ole ollut varsinaisesti tutkivaa elintä, siis sellaista, joka voisi tutkia aina kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksenkin toimia. Alempien viranhaltijoiden ja muiden rötösten selvittely onkin ollut sisäisen tarkastajan hommia. Niissäkin menestys on ollut huono, sillä selkeältä näyttäneet väärinkäytökset ovat kääntyneet kaupungin tappioksi (esim. Lyskan tapaus) luultavasti tutkinnan heikkouden vuoksi.Jos halutaan objektiivinen tutkinta Lumion toimista ja siihen liittyen hänen lähipiirinsä ja kh:n, erityisesti puheenjohtajien, myötävaikutuksesta, niin siihen ei ole tutkivaa elintä. Väärinkäytökset -niistä kai voi jo puhua ääneen sillä nimellä - eivät olisi olleet mahdollisia ilman suojaavia ja mukana olevia virkamiehiä ja hyväuskoisia ja valvontavelvollisuutensa laiminlyöneitä poliitikkoja.

Näitä ei saada tilille tekosistaan, kun ne samat tahot pyrkivät kaikin tavoin estämään itseensä kohdistuvat tutkimukset ja vähättelemään niitä. Kuitenkin kyse on varsin suurista summista ja isosta asiasta, sekä hallinnon moraalittomuudesta että taitamattomuudesta. Yksi henkilö on voinut viettää ruhtinaan elämää kaupungin kustannuksella.

Jonkinlainen totuuskomissio on tarpeen ilman puhdistamiseksi, sillä eivät kai nämä edellä mainitut henkilöt voi jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan - jos ja kun kerran väärinkäytöksiä on todettu.
Vaalit jo osoittivat, mitä ylimielisyys tarkoittaa, sillä kaupungin tavalliset työntekijät olisivat saaneet lähteä aikoja sitten murto-osasta näitä tempauksia.

Eivät veronmaksajatkaan tule hyvällä katsomaan niitä päättäjiä, jotka haluavat katsoa läpi sormien selviä virheitä.
Jossain vaiheessa totuus tulee kuitenkin ilmi.

Kyse ei ole järjestelmien heikkoudesta sinänsä, vaan siitä, että jotkut ovat käyttäneet niitä tietoisesti väärin. Silloin on turha puhua, että tehdään tulevaisuudessa parempia järjestelmiä.
Tutkitaan nyt nämä rikkeet, ja hutkitaan tarpeen mukaan. Meillä on valtava työ saada hallinto nousemaan tästä L- linjan alennustilasta, ja siihen työhön pitäisi päästä pikaisesti käsiksi.
Johtavat kh-poliitikot elivät Lumion avulla kulta-aikaansa, eivätkä he puuttuneet Lumion toimiin, vaan käyttivät hänen heikkouksiaan hyväkseen.

Jos ja kun tilintarkastaja ei esitä viime vuodelta vastuuvapauden myöntämistä kh:lle, on valiokunnan muodostaminen välttämätöntä. Näinhän meneteltiin myös VSHP:ssa. Ei hallitus eikä TarLa voi olla päällepäsmärinä näissä asioissa.

Offline Jorma Kivimäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2826
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1281 on: 21. 04. 2011 20:08 »
Sehän johtuu tietenkin siitä, että sisäinen tarkastaja on kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen alainen. Ensin Lumio ja sitten jatkossa Raija Kujanpää ovat ohjanneet tutkimuksia. On kai selvää, ettei alaista voi panna "puolueettomasti" tutkimaan esimiehensä toimia tai sellaisia asioita, joihin esimies on sekaantunut.


Sisäisen tarkastajan mahdollisuus toimia itsenäisesti on tietenkin avainkysymys. Lumio on nyt poissa, mutta voiko kaupunginhallitus tosissaan sabotoida tutkimuksia ja rajoittaa sisäistä tarkastusta jos valtuusto ottaisi asiaan selkeän perusteellisia selvityksiä puoltavan kannan.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1282 on: 21. 04. 2011 21:09 »
Sehän johtuu tietenkin siitä, että sisäinen tarkastaja on kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen alainen. Ensin Lumio ja sitten jatkossa Raija Kujanpää ovat ohjanneet tutkimuksia. On kai selvää, ettei alaista voi panna "puolueettomasti" tutkimaan esimiehensä toimia tai sellaisia asioita, joihin esimies on sekaantunut.


Sisäisen tarkastajan mahdollisuus toimia itsenäisesti on tietenkin avainkysymys. Lumio on nyt poissa, mutta voiko kaupunginhallitus tosissaan sabotoida tutkimuksia ja rajoittaa sisäistä tarkastusta jos valtuusto ottaisi asiaan selkeän perusteellisia selvityksiä puoltavan kannan.
Sisäinen valvonta kuuluu meidän tarkastussääntömme mukaan kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle. Sen suunnittelussa kh:lla on apunaan tarkastussäännön mukaan tarkastustoimikunta, johon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja tarkastuslautakunnan alainen tarkastuspäällikkö. Tälle elimelle sisäinen tarkastaja raportoi ja tämä elin hyväksyy hänen pidemmän aikavälin tarkastusohjelmansa ja muut sisäisen valvonnan kehittämiseen liittyvät työt.Sisäinen tarkastaja on siis sisäisen valvonnan työrukkanen. Hän on toimivan johdon apulainen ja kaupunginjohtajan suoranainen alainen. Ei hänen asemansa ole - eikä sen ole ollut tarkoituskaan olla -millään tavoin johdosta riippumaton. Hän on pikemminkin johdon työkalu mm. organisaatiossa tapahtuvien virheiden tutkimiseen. Ei hän voi tutkia esimiehiään eikä irtautua heidän työnjohdostaan missään olosuhteissa.

Kaikkia muita hän voi tietenkin tutkia kaupungin johdon mandaatin turvin, eikä ole muista viranhaltijoista riippuvainen.Tarkastuspäällikkö ja hänen yksikkönsä ovat tarkastuslautakunnan alaisia ja sen vuoksi riippumattomia kaupunginhallituksesta ja kaupungin johdosta, mutta -k uten mainitsin - sen enempää päällikön kuin lautakunnankaan toimialaan ei kuulu väärinkäytösten selvittäminen.Kyllä tässä kohdin (juuri kj:n ja kh:n osalla) on selvä musta aukko eli ei ole sellista riippumatonta tahoa, joka voisi tutkia niiden tekemisiä  puolueettomasti. Valtuuston asettama valiokunta on tässä tapauksesa käyttökelpoinen ratkaisu. Sillä tavoin asian tutkinta voidaan saada valtuuston käsiin.Muistelen, että Vaasassa on kerran, vanhan tarkastusjärjeteslmän aikana, asetettu valtuuston valiokunta tutkimaan silloisen kaupunginreviisorin toimia. Aika taisi olla 1980 -luvulla, jolloin ilmassa oli tiettyjä lahjusjuttuja ja mm. aikuiskoulutuskeskuksen epäselvät tilanteet. Reviisorin toiminta herätti siinä määrin ristiriitoja, että valiokunta asetettiin.

Offline Jorma Kivimäki

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2826
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1283 on: 21. 04. 2011 22:10 »
Sisäinen tarkastaja (Harri Honkanen ?) siis raportoi tarkastustoimikunnalle, johon kuuluvat kh: n puheenjohtaja Raija Kujanpää, tarlan pj. Heimo Hokkanen, kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja tarkastuspäällikkö Matti Rosvall.

Sisäinen tarkastaja Harri Honkanen ei siis kuulukaan tarkastuspäällikkö Matti Rosvallin johtamaan yksikköön, eikä ole näin ollen hänen alaisensa. Sisäisen tarkastajan esimiehenä siis onkin nyt vt. kaupunginjohtaja Häyry.

Mikä mahdollisuus kaupunginhallituksella on lopulta vaikuttaa sisäisen tarkastajan toimintaan ja voiko se antaa tai kieltää häneltä tehtäviä ? Muistuu vain mieleeni Raija Kujanpään vuodenvaihteen jälkeen lehdessä lupaama toimeksianto tutkituttaa Lumion kuitteja tarkemmin, kun ilmeni nuo frakki- ja pukuostot. Muistaakseni Honkanen oli tuolloin lomilla, mutta ilmeisesti tarttui pyynnöstä toimeen.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1284 on: 21. 04. 2011 23:11 »
Sisäinen tarkastaja (Harri Honkanen ?) siis raportoi tarkastustoimikunnalle, johon kuuluvat kh: n puheenjohtaja Raija Kujanpää, tarlan pj. Heimo Hokkanen, kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja tarkastuspäällikkö Matti Rosvall.

Sisäinen tarkastaja Harri Honkanen ei siis kuulukaan tarkastuspäällikkö Matti Rosvallin johtamaan yksikköön, eikä ole näin ollen hänen alaisensa. Sisäisen tarkastajan esimiehenä siis onkin nyt vt. kaupunginjohtaja Häyry.

Aivan. Juuri noin.


Mikä mahdollisuus kaupunginhallituksella on lopulta vaikuttaa sisäisen tarkastajan toimintaan ja voiko se antaa tai kieltää häneltä tehtäviä ? Muistuu vain mieleeni Raija Kujanpään vuodenvaihteen jälkeen lehdessä lupaama toimeksianto tutkituttaa Lumion kuitteja tarkemmin, kun ilmeni nuo frakki- ja pukuostot. Muistaakseni Honkanen oli tuolloin lomilla, mutta ilmeisesti tarttui pyynnöstä toimeen.

Sisäinen tarkastaja on siis kj:n alainen. Ja kj on kh:n alainen, lähes sen jäsen, ainakin kuuluu samaa kollegioon.

Siksi on aivan nurinkurista vaatia sisäistä tarkastajaa tarkastamaan esimiehiään.  

Valtuuston valitsema valiokunta voisi tehdä vapaasti mitä katsoisi tarpeelliseksi asian saattamisen ripeästi loppuun. Toki se voisi halutessaan käyttää sama henkilöä (=sisäistä tarkastajaan) joissain tutkimuksissa mutta eri roolissa. Eli valiokunnan toimeksiannosta. Koska Lumio ei enää ole hänen esimiehensä niin niitä minusta hän nyt voisi tutkia. Mutta ei ehkä kh:n toimia. Siihen pitäisi saada pätevää ulkopuolista tarkastusvoimaa.

VSHP:ssä  "totuuskomissio" palkkasi ulkopuolisen (ei siis oman tilintarkastusyhteisön) tilintarkastustoimiston erikoisryhmän tekemään tarvittavat tutkimukset. Lopulta valiokunta antoi raportin ja toimenpide-ehdotukset. Sitten tili-ja vastuuvapaus myönnettiin ja  hallitus toteutti ehdotetut toimenpiteet. Kaikki olivat hyvin tyytyväisiä prosessiin kun esim. huhut mahdollisista talon sisäisistä kanssarikollisista jäytivät työmoraalia. Sitten aloitettiin puhtaalta pöydältä.

Minä en oikein voi nähdä mitenkä tämä nykykuviolla joskus saadaan päätökseen. Jos poliisia jäädään odottamaan niin moni roikkuu löysässä hirressä pitkään.

Offline takaisin-vaasaan

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 210
 • Koulukadulla asunut
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1285 on: 22. 04. 2011 08:08 »
Hallinto on vaikeaa. Kun virheitä sattuu niin ei ole länsimaisen oikeuskäytännön mukaista antaa virheisiin mahdollisesti syyllistyneiden tai heidän määräysvallassaan olevien tutkia asiaa. Ei tarvitse olla mikään näkijä kun huomaa missä Lumion sisäpiirin strategia menee. Sisäpiirissä on tietysti keskeiset kh-jäsenet, jotka ovat hyötyneet Lumiosta. Ei Lumiolle ilmaiseksi keisarin paikkaa annettu tietystikään. Pahiten ryvettynyt on tietysti "hyvä ystävä". Se on jäänyt epäselväksi mitä Moisio ja RKP hyötyi mutta ehkä sekin vielä valkenee. Vehkaoja(t) kai sai tyydytyksen arkkitehtien linnakkeen tuhoamisesta?

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1286 on: 22. 04. 2011 14:02 »
Pohjaisen jutun mukaan kh:n jäsener (Kujanpää, Rauhala) eivät muka ymmärrä, mikä on ns. kupletin juoni. On ihan selvää, että jos ryöstön tekijä joutuu kiinni ja hänellä on teossaan ollut apulaisia, jotka ovat enemmän tai vähemmän osallisia ryöväykseen, niin ei kai ryöstäjän tekojen tukintaa voi johtaa tai siihen osallistua hänen apureikseen epäillyt. Tässä on vähän sama tilanne.
Lumion toiminta on tutkimuksen kohde, mutta se ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman "apureita", joita on ollut sekä virkamieskoneistossa ja kaupunginhallituksessa. Ei kai Lumion tekojen objektiivinen tutkinta ole mahdollista, jos sitä ohjaa tämä sama kaupunginhallitus ja siihen jos raporttien tulkintaan pääsevät esteettömästi vaikuttamaan mahdolliset virkamiesapurit.

Kh:n on vastuussa sisäisestä valvonnasta ja se on pahasti pettänyt. Siksi se ei itse voi millään logiikalla maata tutkimusraporttien päällä (joita siis on piiloteltu kh:n jäseniltä, ja jotka aioitaan julkistaa vasta kun kh:n oma koneisto on pj:n johdolla ne "käsitellyt").

Valiokuntaan tulisi ehdottomasti kuulua Heimo Hokkanen. Eihän se valiokunta itse mitään tutkimuksia tee, ei tehnyt VSHP:ssäkään, vaan tilaa tutkimukset ulkopuolisilta ja osittain omiltakin viranhaltijoilta (Rosvall, Honkanen). Sen tehtävä on sitten arvioida omassa raportissaan valtuustolle, onko ja kuinka paljon kh:n ja viranhaltijoiden velvoliisuuksia on laiminlyöty. Näin se kävi VSHP:ssäkin. Siellä ei hallitus edes yrittänyt itse johtaa tutkimuksia ja niiden tulosten tulkintaa.

Sokea Reettakin huomaa että piilottelua tapahtuu tässä "ystävän" tutkinnassa.

belurisk

 • Guest
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1287 on: 22. 04. 2011 14:02 »
Sokea Reettakin huomaa että piilottelua tapahtuu tässä "ystävän" tutkinnassa.
Osala kirjoittaa asiaa.
Tähän astinen menettely selvityksessä on arveluttavaa.
Se on mahdollistanut jälkisiivouksen ja peittelyn.
Heimo Hokkanen ja tarla saavat minun täyden tukeni.
Ei ole helppo homma kitkeä rikkaruohoja ja saada pysyviä tuloksia.

Offline Tapio Parkkari

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 875
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1288 on: 22. 04. 2011 14:02 »
Luottamuksen palauttamiseksi Vaasan virka- ja luottamusmieskoneistoon on jonkinlainen vatiokunta-komissio aivan pakko perustaa.

Esimerkiksi Risto Helinin saama kohtelu Kuntsin johtokunnassa (allekirjoitusta ja päiväystä vailla oleva laskelma) kertoo järkyttäästä ylimielisyydsstä.  Ja siitä että virkakoneisto ei ole mitään oppinut.
Auta foorumin tunnetuksi tekemisessä.  Lähetä tästä ketjusta tieto kavereillesi "Lähetä Aihe" nappulasta.  Nappula on heti pohjaviivan alapuolella.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1289 on: 22. 04. 2011 20:08 »
Tässä on nyt kyllä kyse vain Lumion väärinkäytöksistä (niistä todella voidaan puhua tuolla nimikkeellä) ja kh:sta sekä niistä viranhaltijoista, jotka ovat ehkä olleet mahdollistamassa väärinkäytöksiä.
Vaasan kaupungin viranhaltijoihin ei yleisesti kohdistu mitään epäilyjä.

Vaasalla on poikkeuksellinen tarkastussääntö sen suhteen, että TarLalla on todella mahdollisuus tehdä myös erilaisia selvityksiä. Näin ei yleisesti ole. TarLa on ollutkin aktiivinen ja ohjannut Lumio-casen tutkimuksia. Ongelma on siinä, että raportteja piilotellaan ja niitä käsittelee mielestäni jäävit tahot. Tähän sitä valiokuntaa tarvittaisiin.

Offline Risto Helin

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 2167
  • View Profile
  • Olen Suomalainen
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1290 on: 23. 04. 2011 09:09 »
Osalan idea "totuuskomission" perustamisesta on kerrassaan briljantti  ainoa täyspäinen ehdotus nykyisen hullunmyllyn keskellä. Ainoa vika joidenkin mielestä on varmaankin se ettei ehdotus ja idea ollut heidän tai heidän puolueensa tekemä, usealla poliitikolla kun on tapana torpetoida muitten ehdotuksia vaikkakin ne olisivat kuinka hyviä.
veritas odium parit.

Offline Tapio Parkkari

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 875
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1291 on: 28. 04. 2011 18:06 »
Auta foorumin tunnetuksi tekemisessä.  Lähetä tästä ketjusta tieto kavereillesi "Lähetä Aihe" nappulasta.  Nappula on heti pohjaviivan alapuolella.

Offline takaisin-vaasaan

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 210
 • Koulukadulla asunut
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1292 on: 29. 04. 2011 14:02 »
Ehkä syy Lumion rötösten selvittelyn viivyttelyyn on tuossa viranhaussa? "Hyvälle ystävälle" ja perheenisälle halutaan toki tulevaisuus reissumiehenä turvata.

Kokoomuksen herrahissin kuljettajat tietävät ehkä yhtä vähän kuin HS:n toimitus Kettusen oppipojan touhuista? Taitaa olla hyvin pieni piiri, joka niistä tietää. Kaupunginhallituksen listalla on ensi viiikolla pari asiaan liittyvää salaista asiaa. Saako sitten kansa jotain tietää?

Jos huhut pitävät vähänkään paikkaansa niin johan on törkyä tiedossa vielä.

Se on aika erikoista että "ystävän" johtama elin tutkii asiaa, jossa omatkin jalat voi kastua.

No, kai Berlusconillakin on "omat" tuomarit. Olisihan se muuten jo pudonnut.

Offline herkkoo

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 7432
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1293 on: 29. 04. 2011 16:04 »

Osalan idea "totuuskomission" perustamisesta on kerrassaan briljantti  ainoa täyspäinen ehdotus nykyisen hullunmyllyn keskellä. Ainoa vika joidenkin mielestä on varmaankin se ettei ehdotus ja idea ollut heidän tai heidän puolueensa tekemä, usealla poliitikolla kun on tapana torpetoida muitten ehdotuksia vaikkakin ne olisivat kuinka hyviä.


Kyllä sitä pitää jo nykyaikana siirtyä normaaliparlamentarismiin kuntatasollakin eli hyväksyä hyvät ideat vaikka ne olisi "väärän" tahon esittämiä

.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1294 on: 30. 04. 2011 15:03 »

Voisi kysyä, onko Kujanpää samasta syystä esteellinen käsittelemään Lumion toimintaa koskevia tutkimuksia. Ne väistämättä käsittelevät joltakin osin myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimintaa. Samoin ne koskevat koko kaupunginhallituksen valvontavelvollisuutta. Asiain valmistelijoina toimii virkamiehiä, joiden oma toiminta saattaa tulla esille tutkimusten kuluessa. Eikö siis sekä kaupunginhallituksen, että sen valmistelijoiden pitäisi jäävätä itsensä Lumion toimien tutkinnasta?

Markku Lumiota koskevat selvitykset ovat kestäneet jo liian kauan ja olleet salamyhkäisiä. Jotkut ovat jopa halunneet lopettaa selvitykset ja painaa kaiken mahdollisen esille tulevan villaisella. Epäilyksiä ja huhuja on paljon liikkeellä, joten asia pitäisi mielestäni saada kaikkien asianosaisten oikeusturvan vuoksi nopeasti pois päiväjärjestyksestä.

Parhaiten tämä kävisi niin, että valtuusto perustaisi erillisen, täysin puolueettoman ja esteellisyyksistä vapaan valiokunnan saattamaan tutkimukset loppuun, koska tehtävä ei varsinaisesti kuulu tarkastuslautakunnan toimialaan. Tulokset saataisiin kohtuullisen pian, ja sen jälkeen voitaisiin ryhtyä niiden vaatimiin toimenpiteisiin, jos aihetta on.

Olivatpa tulokset mitkä tahansa, niin tällaisen ikävän asian roikkuminen taustalla ei ole eduksi uutta kaupunginjohtajaa haettaessa.

TAPIO OSALA (VIHR.)

kaupunginvaltuutettu Vaasa[/i]

Olen vähän käyttänyt asiantuntija-apuakin tuon esteellisyysasian tulkinnassa ja saanut tukea näkemykselleni, että kh, sen pj ja valmsitelijat voivat olla esteellisiä valmistelemaan ja käsittelemään Lumio-casea eli sisäisen valvonnan puutteita kun valvontavelvollisuuden laiminlyönti saattaa hyvinkin kohdistua heihin (kehenkä muuhunkaan?).

Tässä asiasntuntijan lausunto yleisellä tasolla vastauksena kysymykseen voiko koko toimielin olla esteellinen: "Kyllä henkilöt, eli toimielimen kaikki jäsenet, voivat olla esteellisiä. Ja esteellisiä jäseniä voidaan ja tuleekin kuulla, jos he ovat asianosaisia tai selityksenantajia omassa asiassaan. Esteellisiä voidaan kuulla myös asiantuntijoina.
 
Mutta esteelliset eivät saa osallistua asian ratkaisijan roolissa asian käsittelyyn."


Minä tulkitsen, että khlle tämä on "oma asia". Äärimmäisenä vaihtoehtona on jopa korvausvaatimukset, mikäli tili- ja vastuuvapautta ei esitetä viime tilikaudelta. Siksi olisi yleisen oikeustajun mukaista että kh luopuisi kokonaan asian käsittelystä, kuten VSHP:n hallituskin teki (Widesjön kavallusasiassa), ja antaisi muun joukon siivota likapyykki. Mitään muuta joukkoa ei tule mieleen kuin valtuuston valitsema tilapäinen valiokunta.
Jos mitään ei tapahdu, niin sitten tästä tulee pitkä kärsimysnäytelmä. Raportteja tulee vielä useita, verottaja tutkinee asiaa, poliisi on alkanut tutkia jne. Aina putkantaa jotain pintaan ja jos kh on ainoa toimivaltainen elin niihin reagoimaan niin hyvin on outo kuvio.

Jonkun elimen on esim. tehtävä päätös siitä nostetaanko takaisinsaantikanne väärinkäytöksistä. Olisi ainakin pakko tehdä päätös että niitä ei nosteta.

Olisi varsin siisti menettely, että tilapäinen valiokunta antaisi raportin toimenpide-ehdotuksineen valtuustolle ja kh panee sitten toimeen. Näin tehtiin VSHP:ssä ja kaikki kiittivät työtämme. Pöytä putsaantui ja talon sisäiset ja työmoraali rappeuttaneet huhut mahdollisista "kanssarikollisista" loppuivat siihen. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

Heikki Lamminmäki

 • Guest
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1295 on: 03. 05. 2011 07:07 »
Viime maanantain KH:n kokouksen kulku ja esittelijän ehdotus vahvistaa Osalan esitämän "totuuskomission" välttämättömyyttä selvittämään talousepselvyyksiä keskushallinnon toimialuueella. Tarkastustoimen ja tilintarkastajan raporttien käsittelyyn KH tarvitsi yli kaksituntisen keskustelun, aivan selkeässä asiassa, joka on johtunut hallinnon taitamattomuudesta ja valvonnan puutteesta.

KH ei tyýytynyt esittelijän päätösesitykseen tiedoksi merkitsemisestä, vaan vaati selkeää päätösehdotusta toimenpiteistä.

Johtopäätös on tehtävissä, ettei nykyinen keskushallinnon valmistelu kykene, eikä halua nähdä niitä puutteita joiden johdosta taloudelliset epäselvyydet ovat syntyneet.

Näin ei voi jatkua, joten Vaasan Kaupungin toiminta- ja taloussäännöt on saatettava sille tasolle, että vastuu ja valta toimii estämään holtittoman verovarojen käytön.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1296 on: 03. 05. 2011 07:07 »
Viime maanantain KH:n kokouksen kulku ja esittelijän ehdotus vahvistaa Osalan esitämän "totuuskomission" välttämättömyyttä selvittämään talousepselvyyksiä keskushallinnon toimialuueella. Tarkastustoimen ja tilintarkastajan raporttien käsittelyyn KH tarvitsi yli kaksituntisen keskustelun, aivan selkeässä asiassa, joka on johtunut hallinnon taitamattomuudesta ja valvonnan puutteesta.

KH ei tyýytynyt esittelijän päätösesitykseen tiedoksi merkitsemisestä, vaan vaati selkeää päätösehdotusta toimenpiteistä.

Johtopäätös on tehtävissä, ettei nykyinen keskushallinnon valmistelu kykene, eikä halua nähdä niitä puutteita joiden johdosta taloudelliset epäselvyydet ovat syntyneet.

Näin ei voi jatkua, joten Vaasan Kaupungin toiminta- ja taloussäännöt on saatettava sille tasolle, että vastuu ja valta toimii estämään holtittoman verovarojen käytön.
Kyse ei ole sääntöjen epäselvyydestä vaan olemassa olevien selvien sääntöjen rikkomisesta. (Juuri tuohon sääntöjen vaikeaselkoisuuteen yrittävät ne vedota, jotka haluavat painaa Lumio-asian villaisella). Niitä on rikkonut muutkin kuin Lumio. Kh (ja kj) on vastuussa sisäisestä valvonnasta. Kh:n kokouksissa läsnä olevat keskushallinon viranhaltijat (ja heidän suorat alaisensa) vastaavat että keskushallinnossa toimitaan voimassaolevien sääntöjen puitteissa. Viranhaltijoilla on tietysti valvontavelvollisuus myös alaisiinsa, että sääntöjä noudatetaan.

Nyt siis käsittelyssä oli tarkastusyksikön kaksi (lisää on tulossa ja tullutkin) raportit sisäisessä valvonnassa havaituista puutteista.

On hyvin outoa, että se elin jonka laiminlyöntejä tutkitaan, itse päättää mitä noille havaitulle puutteille tehdään. Ja mihin toimipiteisiin ryhdytään.

Olisin odottanut kh:lta tyylikästä asiasta vetäytymistä ja asian siirtämisen riippumattoman valtuutetuista valitun tilapäisen valiokunnan selvitettäväksi. Ihan kuten Sairaanhoitopiirissäkin tehtiin. Se, että "epäilty" itse saa tutkia tai päättää mitä tutkimustuloksille tehdään on hyvin, hyvin, outoa.

On hyvin outoa myöskin, että raportteja kh:lle valmistelevat kh:n omat asiantuntijat koska myös heidän toimiaan saatetaan raporteissa sivuta.

---
Kaupunginlakimies Marja Ylisalmi vei kh:n päätettäväksi saako valtuutettu nähdä tarkastustoimen kh:lle lähettämät raportit. (Pyysin niitä häneltä mutta hän ei  niitä antanut, eikä tehnyt itse virallista päätöstä kieltämisestään). Hän esitti että ei saisi mutta kh päätti eilen äänin 11-0 että saa. Olen menossa niitä noutamaan. Ne ovat kylläkin kh:n mukaan salaisia, joten en niistä voi kertoilla.

Minua erityisesti kiinnostaa miksi näitä raportteja on jemmattu (kh:n pj) monta kuukautta siten, ettei edes kh:n jäsenille ole niistä kerrottu. Se selvinne kun näen niiden tarkan sisällön.
« Last Edit: 03. 05. 2011 08:08 by Tapio Osala »

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1297 on: 03. 05. 2011 21:09 »
Nyt olen (järkytyksellä) tutkinut näitä salaisia raportteja (3 kpl). Ne ovat siis Vaasan kaupungin tarkastusyksikön antamia raportteja, jotka on tehty Tarkastuslautakunnan toimeksiannosta. Ne on toimitettu kaupunginhallitukselle jo 15.2, 16.2 ja 9.3.

Kaupunginhallitusksen jäsenet saivat ne vasta toissapäivän kokoukseensa nähtäväkseen. Puheenjohtaja Kujanpää on ne saanut kylläkin heti mutta ei ole kertonut niistä kh:n jäsenille.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat saivat selostuksen noista raporteista ennen kh:n jäseniä. Varsin outoa.

Lehtitiedon mukaan salaisena pidetyt asiat poistettiin listalta maanantaina, eli niitä ei käsitelty.

Miksi asiassa on viivytelty? Miksi niitä ei heti tuotu edes tiedoksi kaupunginhallitukselle?

Raportit luettuani olen yhä vakuuttuneempi siitä että kaupunginhallitus on väärä instanssi käsittelemään raportteja, joita on tulossa vielä saman verran lisääkin. Kaupunginhallitukselta loppuu ei-esteelliset valmistelijatkin. Nyt jo vt.kj ja hallintojohtaja ovat itse jäävänneet itsensä, eikä mielestäni kaupunginlakimieskään niitä voisi valmistella.

Miksi ihmeessä kh haluaa tuota likapyykkiä pestä kun epäilyksen varjo sen puolueettomuudesta yhä vain synkkenee? Muistutan vielä, että kh:n vastuulla olevan sisäisen valvonnan puutteita nimenomaan raporteissa käsitellään. On ilmeistä, että kh:lle on suuri houkutus vähätellä puutteita, itseähän se ampuisi muuten nilkkaan.

Kh:lle olisi mielestäni varsin helpottavaa ja tyylikästä siirtää asia valtuuston valitsemalle puolueettomalle valiokunnalle.

Offline Tapio Parkkari

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 875
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1298 on: 04. 05. 2011 11:11 »
Tapio Osalan ajama valiokunta tai ”totuuskomissio” on erinomainen ratkaisu Vaasan hallinnon mätäpaiseiden puhkaisemiseksi jos selvittely ei jää vain Lumion tekemisiin raha-asioiden osalta.  

Lumion palkitsemiset, mahdollinen kaksoislaskutus ja monet muut vielä piiloon jääneet asiat ovat vain pinnan raapustelua, joka saattaa jättää totuuden kokonaan piiloon.

Siis minkä totuuden? No, sen että paljon tärkeämpää olisi selvittää Lumion ja eräiden muiden keskeisten virkamiesten ja luottamusmiesten  kytkennät isoihin toimijoihin; keskusliikkeisiin ja gryndereihin.  Eli kaupungin kaavoituksen kytkennät.

Tämä ei ole mahdollista ellei ”totuuskomissioon” tule mukaan myös yrittäjiä, joita on kohdeletu kaltoin Vaasan kaavoituksessa.  Tietooni on saatettu mm.  että useiden yrittäjien neuvotteluista Vaasan kaavoituksen kanssa ei ole tehty pöytäkirjaa pyynnöistä huolimatta.

Erään yrittäjän mukaan kymmenestä palaverista on vain yhdestä palaveristä dokumentti ja sekin on sellainen että sillä ei ole mitään arvoa. Jos kaltoin kohdellut yrittäjät saataisiin mukaan totuuskomissioon niin jotain saattaisi muutua.

-Nyt monet neuvottelut Vaasan kaavoituksen kanssa ovat olleet lähinnä neuvostoaikasta näytöluonteista pimitystä, sanoo yksi yrittäjistä.

Pahimmillaan ”totuuskomissio” päästää kh:n pälkäästä jos härkasten asemasta kuurnitaan kärpäsiä.

Siksi toivon että mahdollista valiokuntaa täydennettän, mikäli mahdollista, myös niillä joilla on todellista tietoa Vaasan kaavoituksesta.

« Last Edit: 04. 05. 2011 11:11 by Tapio Parkkari »
Auta foorumin tunnetuksi tekemisessä.  Lähetä tästä ketjusta tieto kavereillesi "Lähetä Aihe" nappulasta.  Nappula on heti pohjaviivan alapuolella.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1299 on: 04. 05. 2011 14:02 »
Tapio Osalan ajama valiokunta tai ”totuuskomissio” on erinomainen ratkaisu Vaasan hallinnon mätäpaiseiden puhkaisemiseksi jos selvittely ei jää vain Lumion tekemisiin raha-asioiden osalta.  

...
Siis minkä totuuden? No, sen että paljon tärkeämpää olisi selvittää Lumion ja eräiden muiden keskeisten virkamiesten ja luottamusmiesten  kytkennät isoihin toimijoihin; keskusliikkeisiin ja gryndereihin.  Eli kaupungin kaavoituksen kytkennät.


Minusta tämä valiokunta, joka pitäisi asettaa eräänlaiseksi ”totuuskomissioksi”, käsittelisi vain ja ainoastaan Lumion väärinkäytöksiä ja niihin liittyviä asioita eli väärinkäytöksissä avustaneiden/niitä mahdollistaneiden virkamiesten ja valvontavelvollisuutensa laiminlyöneiden luottamushenkilöiden/ elinten toimia.

Niissä riittää kylliksi yhdelle valiokunnalle työtä.

On usko, että valtuuston valitsemaan valiokuntaan edes teoriassa olisi ulkopuolisia mahdollista valita.
 

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1300 on: 04. 05. 2011 15:03 »
Oletko siis sitä mieltä että kaikki oleellinen rötöstely Vaasan kunnallispolitiikassa selviää jos tutkitaan Lumion toimia?

Olen ymmärtänyt että Lumio voisi toimia "porttina" tai kanavana esim. juuri kaavoitukseen jos vaikka Vaskiluodon tottikaupat haluttaisiin tutkia perusteellisesti.

Näin päästäisiin limpun syrjään kiinni.

Omien vaatteiden pesettäminen kaupungin laskuun on tietysti hupaisaa luettavaa, varsinkin kun siihen on syyllistytty aivan huipulla mutta se menee lähinnä viihteen piikkiin.  Paitsi että tekijää on tietysti kohdeltava samoin kuin harjanvarren varastajan kohdalla.

Sama koskee tietysti omien lasten koulukuvien teettämistä kaupungin piikkiin. Ne maksavat monin verroin sen, minkä harjanvarsi.
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Heikki Lamminmäki

 • Guest
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1301 on: 05. 05. 2011 07:07 »
Muistuttaisin että tutkimuksen alla olevat kohteet ovat syntyneet toimialueilla joista virkasäännön perusteella vastaavat kaupunginjohtajat jotka ovat suoraan Kaupunginhallituksen alaisia.  Täten vastuunkantaja valvonnasta kuuluu Kaupunkinhallituksen luottamushenkilöille. Heidän tulee määrätä mitkä ovat riittävät toimet epäselvyyksien selvlle saamiseksi.  Ensisijaiset selvittäjät ovat Tilintarkastajat, sekä Tarkastustoimi.

Viimeistään näiden toimielinten raporttien käsittelyn yhteydessä Kaupunginhallituksessa pitää syttyä lamppu, joka kertoo, että Vaasan Kaupunginhallitus on jäävi käsittelemään näitä epselvyyksiä.  Olisi hallinnollisesti järkevää, että Kaupunginhallitus itse tekisi päätöksen "totuuskomission" perustamisesta, kuin että Vaasan kaupunginvaltuusto käyttää tähän sille kuuluvaa märäysvaltaa.

Toinen tapa on tietenkin, että Kaupunginhallitus päätyy pyytämään poliisin virkakoneiston apuun.

Kuten on todettu, että esiin nousseet talouden epäselvyydet ovat niin laajat, että niiden selvittäminen vaatii suuria muutoksia ja asenteiden muutoksia virkakoneistoon, mutta myöskin luottamushenkilö koulutukseen, niin mitään muuta yleistä Vaasan kaupungin johtamisjärjestelmien tarkasteluja ei tähän keitokseen ole syytä ottaa, vaikka aihetta kyllä löytyy.


Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1302 on: 05. 05. 2011 10:10 »
Aivan, ei ole tavanomaista että mahdollisen virheen/laiminlyönnin tekijä itse tutkii onko tehnyt virheitä.

----
Kuntalaki  22 §

Tilapäinen valiokunta

Valtuuston on asetettava keskuudestaan valiokunta valmistelemaan 21 §:ssä tarkoitettua luottamushenkilöiden erottamista koskevaa sekä 25 §:ssä tarkoitettua kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. Valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.

…………………………….

Valtuustossa käsitellään asiat kaupunginhallituksen tai tarkastuslautakunnan esityksestä. Käsittääkseni näistä molemmat voisivat tehdä esityksen tilapäisestä valiokunnasta.


Elleivät ne sitä tee omasta aloitteestaan, niin käytössä on vielä valtuuston työjärjestyksen 6 §:n mukainen menettely eli kaupunginhallitukselle osoitettava kirjallinen kysymys, jonka käsittelyn yhteydessä valtuusto voi päättää tilapäisen valiokunnan asettamisesta, eikä se muuta päätöstä saa tehdäkään.

…………………………….

Kaupunginvaltuuston työjärjestys 6 §

Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys

Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään viiden viikon kuluttua kysymyksen tekemisestä. Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta ja sen puheenjohtajan määräämisestä tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.


Quote
Oletko siis sitä mieltä että kaikki oleellinen rötöstely Vaasan kunnallispolitiikassa selviää jos tutkitaan Lumion toimia?

Olen ymmärtänyt että Lumio voisi toimia "porttina" tai kanavana esim. juuri kaavoitukseen jos vaikka Vaskiluodon tottikaupat haluttaisiin tutkia perusteellisesti.

Näin päästäisiin limpun syrjään kiinni.

Ei sellaista tilapäistä valiokuntaa voi perustaa joka kaikki mahdolliset epäillyt väärinkäytökset pengastaisi. Jokaista tapausta varten tarvitaan oma erillinen prosessinsa.

Eli tässä nyt yritetään selvittää yhden herran väärinkäytöksiä ja systeemejä/apulaisia, jotka ne ovat mahdollistaneet.
« Last Edit: 05. 05. 2011 10:10 by Tapio Osala »

belurisk

 • Guest
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1303 on: 05. 05. 2011 10:10 »
Hyvä kun Tapio jaksat olla asialla tässä kysymyksessä.
Olen pitkään eri yhteyksissä ihmetellyt sitä, että ajankuluttamisella ei ole virkamiehille mitään merkitystä.  Se kun ei ikäänkuin maksa mitään? Rajaton luonnonvara?
Sama kalliiksi tuleva asenne koskee myös osaa paikallispoliitikkoja. Politikointi ja vallankäyttö on niin "kivaa" - saa päteä ja tuntea itsensä tärkeäksi ja siinä sivussa kokouspalkkiot, ilmaiset sämpyläkahvit ja jos oikein lykästää niin lounaankin, jossain tärkeässä neuvottelussa.
Jos on Lumio moraaliton, niin on kyllä moni muukin.

PS. Ent. kpj:n ajatusmaailmaa ja itsekritiikkiä kuvaa myös Hgin kaup:n talouspäällikön virkaa hakeminen.  Hänhän on nyt osoittanut pätevyytensä talousasioissa.

Offline takaisin-vaasaan

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 210
 • Koulukadulla asunut
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1304 on: 05. 05. 2011 14:02 »
On hyvä, että edes joku jaksaa verovarojen käyttöä valvoa. Onhan se selvä, että ystävät kaupungihallituksen pienessä vallantäyteisessä nomenklatuurissa eivät kestitsijäänsä halua kiusata.

Alkaa tässä se kuuluisa Reettakin NÄHDÄ kuka ja ketkä suojelee rötösherraa.

Tuntuu hurmatulle kaupunginhallituksen pj:lle olevan saman tekevää miten johtaja-ystävä rypee verovaroilla.

Mitä se "tutkikaa vaikka maailman tappiin" muka tarkoitti jos täti itse jemmaa hameen alle raportit ja itse niitä muka tutkii?

Offline pappa

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 105
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1305 on: 05. 05. 2011 16:04 »
Kyllä asia on niin, että Raija Kujanpään asema kh:ssa on asetettava puntariin.  Onnellisinta olisi jos R.K ymmärtäisi tehdä lumiot.

Sama tilannea saattaa tulla eteen V-M Laitiselle, A-M Iitolalle ja Marja Ylisalmelle, ainakin.  Tämä sivusto ja tämä ketju teki ansiokasta työtä Markku Lumion kohdalla.  Jatketaan samaan malliin-

Offline Original Wiik,

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 2699
 • Gender: Male
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1306 on: 05. 05. 2011 19:07 »
Julkinen talous sisältää niin paljon väärinkäytöksiä,  ettei sitä edes ensin kukaan tahdo uskoa todeksi. Torjunta on tavallinen veronmaksajan suhtautumistapa,  koska olisi erittäin traumatisoivaa katsoa rehellisesti asioita niin kuin ne on.

Aivan tavallisista pienistä tuloista joudutaan nykyisin maksamaan veroa yli neljäkymmentä prosenttia.
Eihän se nyt enään voi olla ihan tervettä. Tämän kaiken lisäksi julkinen talous ottaa hulvattomasti velkaa vuosittain.

Tavalliset vähävaraiset saavat vuosi vuodelta vähemmän tukea,  tavallisiin elantomenoihin. Köyhyys siis syvenee. Minusta tässä ei ole pienintäkään epäilystä siitä,  etteikö väärinkäytökset olisi riistäytyneet aivan hulvattomiksi.

Ihme olisi sensijaan jos näissä väärinkäytös epäilyissä ei olisikaan mitään perää.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1307 on: 05. 05. 2011 21:09 »

Ihme olisi sensijaan jos näissä väärinkäytös epäilyissä ei olisikaan mitään perää.

Voin vakuuttaa, ettei tuota ihmettä tule. "Väärinkäytös" on myös tässä vaiheessa lievä ilmaisu.

Nyt on asian saamiseksi hallintaan kaksi "puoluetta"

a) Lumion läheiset henkilöt ja ystävät kaupunginhallituksessa ja keskushallinnossa, jotka haluaisivat painaa asian vähin äänin matona alle

b) ne, jotka haluavat selvittää verovarojen väärinkäytökset


Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1308 on: 05. 05. 2011 21:09 »
Onko edes mahdollista kaiken tapahtuneen jälkeen että vielä on sellaisia, jotka haluaisivat painaa kaiken "villaisella".  Eivätkö he ole vielä päässeet tarkastuslautakunnan listalle?
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1309 on: 05. 05. 2011 23:11 »
Onko edes mahdollista kaiken tapahtuneen jälkeen että vielä on sellaisia, jotka haluaisivat painaa kaiken "villaisella".  Eivätkö he ole vielä päässeet tarkastuslautakunnan listalle?

On se mahdollista eikä "voimasuhteista" ole varmuutta.

Offline takaisin-vaasaan

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 210
 • Koulukadulla asunut
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1310 on: 06. 05. 2011 11:11 »
Mitä Vaasassa nupistaan Lumion esim. kuljetus- ja pyykkipalveluista? Hänethän korotettiin yksivaltiaaksi enemmistöllä. Kai sitä nyt silloin vähän etujakin siunaantuu? Englanissakin kuskaa poliisi herttuaparin yksityisbailuihin pizzoja. Lumio olisi tullut nimittää Keisariksi, hänestä on tulossa muutenkin Vaasan historian kuuluisin kaupunginjohtaja! O Antilalla on oikea asenne.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1311 on: 06. 05. 2011 15:03 »
Mitä Vaasassa nupistaan Lumion esim. kuljetus- ja pyykkipalveluista? Hänethän korotettiin yksivaltiaaksi enemmistöllä. Kai sitä nyt silloin vähän etujakin siunaantuu? Englanissakin kuskaa poliisi herttuaparin yksityisbailuihin pizzoja. Lumio olisi tullut nimittää Keisariksi, hänestä on tulossa muutenkin Vaasan historian kuuluisin kaupunginjohtaja! O Antilalla on oikea asenne.
Taisi olla sarkasmia...

Asiassa tapahtuu:

- Kaupunginlakimies on nyt myös jäävännyt itsensä asian valmistelusta (aikaisemmin ex-kehitysjohta, nyk vt kj sekä hallintojohtaja). Hän valmisteli vielä (salaiset) viime viikkoiset, palautetut Lumio-raporttien käsittelyt. Hyvä että jääväsi.

- Tänään valtuustoryhmien pj-tmk-kokouksessa sovittiin kh:n pj:n läsnäollessa, että uökopuoliselta tarkastusyhteisöltä tilataan analyysi mm. tarkastusyksikön raporttien johdosta. Hyvä niin.

- Se jäi minua hiertämään, että varsinaisen tilauksen tekee kh:n kokouksessa istuvat vain kolmen suurimman puolueen edustajat.

On olemassa yleisjääviys pykälä
Quote
jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu
Näissä väärinkäytöksissä  on siis kyse mahdollisista laiminlyönneistä sisäisessä valvonnassa. Sisäseistä valvonnasta vastaa kapunginhallitus. On siis varsin ymmärrettävää, että mm. VSHP:ssä sen hallitus luopui kaikesta vastaavan asian käsittelystä ja valtuusto perusti hallituksesta riippumattoman valiokunnan asiaa selvittämään (valtuuston puheenjohtajan toimiessa myös toimikunnan pj:na). Se oli jääviyden osalta siistiä.

Vaasassa on jonkinlainen valtapeli käynnissä, jossa puolueettomuudenkin riskeeraten hakuaa kh:n sisäpiiri pitää tämän Lumio-casen näpeissään. Se on valitettavaa. Asiat ovat sitä miltä ne näyttävät.

Asiaan voi tulla pian kuitenkin uusi käänne: Tilintarkastus valmistuu pian ja tuolloin selviää suositteleeko tilintarkastaja vastuuvapauden myöntämistä. Ellei suosittele niin silloin on mielestäni aivan pakko valiokunta kh:n vastuita arvioimaan.
« Last Edit: 06. 05. 2011 15:03 by Tapio Osala »

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1312 on: 06. 05. 2011 17:05 »
Tapio Osala kirjoitti:
"Vaasassa on jonkinlainen valtapeli käynnissä, jossa puolueettomuudenkin riskeeraten hakuaa kh:n sisäpiiri pitää tämän Lumio-casen näpeissään. Se on valitettavaa. Asiat ovat sitä miltä ne näyttävä"

Ketkä kh:n jäsenistä mjodostavat tämän sisäpiirin ja miksi he haluavat pitää Case-Lumon näpeissään.

Onko siis olemassa vaara että jollakin konstilla kaupunkilaisille tarkoitettuja tietoja tullaan pimittämään.

Eikö kh ole jo tällä hetkellä melkisen ison suurfennuslasin alla. 
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.

Offline Henry Eklund

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1871
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1313 on: 06. 05. 2011 20:08 »
Tuntuu että pimitys jakykuu, miksi teemmee jos n syyna ettei mitäään lydy. Pyöhittiin pudasta pesää.
Kipu kasvattaa muttei opeta elämään kunnolla.

Offline takaisin-vaasaan

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 210
 • Koulukadulla asunut
  • View Profile
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1314 on: 06. 05. 2011 22:10 »
Kai sieltä nyt melkoista törkyä löytyy kun noin yritetään raportteja pimittää ja kohta kaikki apulaiset ovat jäävejä.

Että ne samat tyypit, jotka silmittömästi uskoivat Lumioon ja nostivat ystävänsä yksinvaltiaaksi, edelleen haluavat olla selvityksen puikoissa, tuntuu ja näyttää melkoiselta YSTÄVÄNpalveluksen viimeiseltä yritykseltä.

Ennusmerkit lupaavat lihavaa skandaalia!

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1315 on: 07. 05. 2011 15:03 »
Jaha, nyt kaupunginhallituksen suojeluskuntaosston kellokkaat hyökkäilevät Lumio-casen perusteellista ja puolueetonta loppuunivientiä vaativia vastaan.

Päivän Vasabladetissa mm. Wägar löytää syyn miksi olen vaatinut asian puolueetonta selvittämistä: on len katkera siitä kun en ole päässyt kapunginhallitukseen.

Håkan Nordmanin hän luokittelee myös laillisuusmiehiin ja Nordmanin motiivina olisi halu nokitella Raija Kujanpäätä.


No, minä puolestani sitten luokittelen Lumion Suojeluskunnan esikuntaan Raija Kujanpään (komentaja), Marjatta Vehkaojan, Wivan Nygård-Fageuddin sekä muuhun päällystöön Ari Mäkysen, Harri Moision, Hans Franzin, Lars-Erik Wägarin, - tunnollisia sotamiehiä ovat Raimo Rauhala ja Arja Miettinen. Viime vuonna mukaan kuului myös Häkkinen.

Mutta tuosta minun (ja vaikka Håkaninkin) väitetystä motiivista: Onko se niin, että jos vaatii verovarojen väärinkäytösten puolueetonta ja perusteellista tutkintaa, siihen pitää olla joku kummallinen motiiivi?

Eikö ennemmin pitäisi kysyä miksi jotkut haluavat asian painaa maton alle? Mikä on motiiivi?

Omasta väitetystä motiivistani sen verran, että olen kh:ssa aikoinaan tarpeeksi istunut. Olen iloinen kun Anna Swanljung suostui vihreiden mandaatilla sinne menemään. Siellä ei nimittäin ole mitenkään kiva olla. Se on varsin työläs paikka edellyttäen että viitsii asioihin perehtyä ja ottaa selvää asioista myös kokousten ulkopuolella. (Toki jos ei välitä ottaa hommaa tosissaan ja luottaa oman ryhmän kellokkaaseen ja tekee aina kuin he sanovat, niin aika vähällä silloin pääsee, ja saa olla "vallan kabinetissa" vähän niinkuin ilmaiseksi).

Håkan on laillisuus ja demokratiamies. Häntä moititaan siitä, että hän yrittää nostaa ainoan kansan valitseman elimen, kaupunginvaltuuston aseman takaisin sen ansaitsemalle tasolle. Kapunginhallitus on valtuuston toimeenpaneva elin mutta se on saanut pitään pitää Vaasassa ehdotonta valtaa. Hänbtä on heiluttanut koiraa. Kun koira ilmaisee omaa tahtoa, häntä ihmettelee....

---
Epäilijöille vieklä tiedoksi: näyttää nyt siltä, että mikään mahti ei enää voi estää nyt tiedossa olevien väärinkäytösten (lievä ilmaus) julkituloa. Siitä myös kiitos Lanamäen Kallelle koska oli vaihe, jolloin koko törky oli joutumassa maton alle. Kallen teko auttoi siinä ettei töhnä piiloon joutunut.

Vielä tulee julkisuuteen sellaista ainoistoa mikä taatusti ylittää valtakunnallisenkin uutiskynnyksen. Se nyt tokikaan ei ole hyvä asia mutta ei asiaa voi piilotellakaan. Kalle tuskin niistä voi tietää mutta kyllä häntä vielä tullaan kiittämään. Minä kiitän siis jo nyt.

Jännittävin seuraava tapahtuma on tilintarkastuslausunnon julkistaminen parin viikon sisällä. Sitä moni odottaa kylmä rinki "sen" ympärillä. Jos lausunto on sellainen kun ennakoin niin uhitteleva kh on pulassa.

----

Hieman ihmetyttäää, miksi kansanedustaja Sankelo pitää Pohjalaisen mukaan Lumion tapausta Vaasan maineelle negatiivisena. Pitääkö hän Lumion väärinkäytöksiä itsessään negatiivista mainetta aiheuttavina vaiko sitä, että ne halutaan selvittää ja niitä tuodaan julkisuuteen?

Luulen, että kyse on jälkimmäisestä selityksestä. Siihen taas voi olla kaksi syytä: Sankelo on joko sinisilmäinen tai täysin tietämätön Lumion toimien todellisesta luonteesta ja väärinkäytösten laajuudesta. Toinen vaihtoehto on se, että hän haluaa - kuten muutkin kokoomuslaiset ja kh:n piirissä toimineet muutkin poliitikot pääsääntöisesti - suojella Lumiota ja päästää hänet pelkällä irtisanoutumisella ilman, että hän joutuu vastaamaan väärinkäytöksistäään. Nämähän eivät tule julkisuuteen, ellei niitä saa edes tutkia.

Asia on nyt edennyt niin pitkälle, että tutkinta on pakko tehdä loppuun asti. On jo löydetty niin paljon epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä. Tärkeää on myös se, että organisaatiossa jatkavan Lumion lähipiirin toimet tulevat esille.

Moni on jäävännyt jo itsensä ja jatkossa asia etenee Christina Knookalan esittelystä (ja teknisen toimen lakimiehn Sebastian Rönnholmin valmistelusta). Myöskään Knookala ei ole totaalisen  "puhtoinen" sillä hän toimi Vaasa 400-juhlavuoden toimikunnan pääsihteerinä Lumion alaisena ja tässä pyöri paljon rahaa. Ei ole tiedossani onko tuon toimikunnan varojen käyttöä tutkittu koska se toimi Lumion johdolla. Jos tutkinta ulotettaisiin siihen ja sieltä löytyisi pieninkin epäselvyys, niin myös Knookala olisi jäävi. Toisaalta jos jääviydeksi riittää toimiminen Lumion alaisiuudessa niin...sitten joutuisi asia jo nyt Kentalan esittelemäksi.
Kentalan jälkeen ei enää muita esittelijöitä talosta löytyisikään. (Ilmeiseti Kujanpääkin on nyt jäävännyt itsensä osiittain koska asiaa aikaisemmin puitiin hänen selostuksensa pohjalta, ei enää).

Peräänkuuluttamassani VSHP:n mallissa tällaisia ongelmia ei ollut. Valtuuston asettama valiokunta oli tietysti esteetön ja se  antoi raporttinsa sitten hallitukselle toimenpiteitä varten.
« Last Edit: 07. 05. 2011 15:03 by Tapio Osala »

Offline kamaroudari1

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 977
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1316 on: 07. 05. 2011 16:04 »
Tämänkaltaisten epäselvyyksien aikana, alkaa tällaista Mustasaarelaista rivikuntalaista hirvittää mahdollinen kuntaliitos nykyisten Vaasalaisten kuntapäättäjien toimikaudella.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1317 on: 07. 05. 2011 19:07 »
Tämänkaltaisten epäselvyyksien aikana, alkaa tällaista Mustasaarelaista rivikuntalaista hirvittää mahdollinen kuntaliitos nykyisten Vaasalaisten kuntapäättäjien toimikaudella.
Maton alle painamishaluja on perusteltu esim. Vaasan Imagon heikkenemisellä ja Vaasa-Vähäkyrö liitoksen vaikeutumisella.

Silloin joskus kaukana tulevaisuudessa kun Mustasaaren kuntaliitos on ajankohtainen, on varmaan tämä jupakka jo historiaa. Vaasaan ollaan nyt hakemassa rehellistä kaupunginjohtajaa.

Offline Henry Eklund

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1871
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1318 on: 07. 05. 2011 21:09 »
Voi pehana tämä Osalaon kylli MIES,mun kannalta vaan väärässä puolueeassaan mutta seuraa vissakunnallis vaaleiss voin tehdä poikkeuksen.Kukaan muu ei seiso sanojensa takana omalla nimellä, vastapelurit luikertelee ja lukee vaemasi tätä foorumia. On hyvä että systeemissä on sisällä Tapion kaltainen joka sanoo ja vielä puolueensa kannalta  asiatniinkuin neon. Mä rupeen pitään Tapiota puolueettomama kun näen sen serkun pajalla nojakin osia teettämässä otan lippiksen päästä vaikka olis Honda lippis mikä on pyhin lippis mitä mulla om. Tapio jatka taisteluasi koska puoluerajat on jo rikkoontuneet, en ole ainut joka julkisesti tämäm myöntää.
Kipu kasvattaa muttei opeta elämään kunnolla.

Offline vaasalainen

 • Tästä foorumista
 • Administrator
 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 5079
 • Gender: Male
 • Muista käydä Chatissa
  • View Profile
  • Email
Vs: Kaupunginjohtajakysymys
« Reply #1319 on: 08. 05. 2011 08:08 »
Valtakunnanmedia on hyvin tietoinen siitä, mitä Vaasassa tapahtuu.  Eri asia on, katsooko se tarpeeliseksi kerrtoa lukijoileen jonkin Vaasa-nimisen peräkylän tapahtumista. Tämä siis Hesan horisontista nähtynä.
Tämä sivusto täytti 9 vuotta helmikuun 2 päivänä 2014.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan.