Author Topic: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri  (Read 603993 times)

0 Members and 8 Guests are viewing this topic.

Offline Näin On

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 451
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #80 on: 26. 09. 2007 14:02 »

Foliohattu:
>Minä haluan tietää niiden ihmisten nimet, jotka yrittävät kirkkaassa päivänvalossa ryöstää veronmaksajien varoja yksittäisen yrittäjän taskuun.

En muista vastaavaa tapausta, jossa olisi yhtä röyhkeää ja piittaamatonta verorahojen ryöstöä... uskomatonta. Rajansa kaikella, myös ihmisten kusettamisella.<

Foliohatulle:

Eiköhän ne ole kaupunpunginhallitukset jäsenet, jotka ovat tehneet yksimielisen päätöksen:

http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=392730
Ilman muuta Ravirata ihmisasunnoiksi

venku1

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #81 on: 26. 09. 2007 17:05 »
Kaupunginhallitus esittää Rabben asian valtuustolle ja valtuusto lopullisesti päättää. Mikäli kiinnostaa niin valtuuston kokous 8.10 tulee suorana Botnia.tv.stä. Sieltä näkee mitä kukin tekee. Paitsi sen, että muutamat äänestäjiä pelkäävät valtuutetut laittavat varajäsenen paikalleen.

foliohattu

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #82 on: 26. 09. 2007 19:07 »
Foliohatulle:

Eiköhän ne ole kaupunpunginhallitukset jäsenet, jotka ovat tehneet yksimielisen päätöksen:

http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=392730

Tiedättekö, että ovatko kaikki tosiaan yksituumaisesti tämän takana vai onko tämä jonkun tietyn klikin projekti, joka on sitten saanut muut mukaansa jollain lehmänkaupalla?

On tämä railakasta touhua...

Olisi muuten mielenkiintoista laskea, että kuinka monta metallialan duunaria pitää verottaa vaikkapa viiden vuoden aikana, että saadaan kasaan koko touhusta kertyvät tappiot.

Näin räikeä korporatismi ei todellakaan kuulu kunnan/kaupungin tehtäviin!

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #83 on: 27. 09. 2007 09:09 »
Tässä taustoja päätökselle kh:ssa. Muistutan, että Ruotsissa ei kunta saa antaa lainaa eikä taata yksityisten lainoja. Olematta mikään Ruotsifani, niin pidä sitä periaatetta hyvänä.
Kunnan laina/takausmahdollisuus avaa ovia kähminnälle ja epätasapuoliselle kohtelulle sekä aiheutta sairaita kilpailutilanteita kuntien välille.


MERENKURKUN LIIKENTEEN JATKUVUUS / RG LINE OY:N JÄLLEENRAHOITUS

                  
Kaupunginhallitus      24.9.2007       428   717/2007


Taloussuunnittelujohtaja Johan Lidsle 06-3251236

LIITTEET:
Vaasan satamajohtajan  Holmqvistin kirje 10.9.2007      LIITE 1
Oy Backman-Trummer Ab:n johtaja Björkholmin kirje 10.9.2007   LIITE 2
RG 1-aluksen arviointikirje,  Kongstedt shipping  20.9.2007   LIITE 3 (SALAINEN)
RG Line Oy Ab:n tase per 31.12.2006         LIITE 4
RG Line Oy Ab:n tuloslaskelma per 31.12.2006      LIITE 5

Asian taustaa

Kaupungin vastuut
   Kaupunki on omavelkaisella takauksella osallistunut RG LINE Oy:n rahoitukseen
1.   m/s Casino Expressin hankintaan myönnetyn       840.940€ takauksella
2.   m/s RG I hankintalainan takaus                       2.700.000€
3.   lisätakaus                1.075.000€
   Kaupungin takausvastuut yhteensä            4.615.000€

Takauksen vastavakuudet
-   takauksen 1 vakuutena on Rabbe Grönblomin omavelkainen takaus 841.000 € se-kä Jälkipanttaus Kotipizzan osakkeisiin 2 milj. kpl pääomaltaan 650.000€: saakka.
-   takauksen 2 vakuutena on aluskiinnitykset 8,1 € jossa rahoittajaosapuolilla on yh-täläinen oikeus panttiin
-   takaus 3 vakuutena: aluskiinnitys kuten yllä, emoyhtiön yrityskiinnitys sijalla 1 ja 2 määrältään 168.000 € sekä jälkipanttaus yllämainittuihin Kotipizzan osakkeisiin         2 milj. kpl
   
Yrityksen nykytila

   Pitkään myytävänä ollut m/s Casino Express myytiin heinäkuussa 2007. Koska kaup-pahinta alitti tuntuvasti aluksen tasearvon joutui yhtiö realisoimaan tuntuvan tappion joka kulutti yhtiön oman pääoman negatiiviseksi. Yhtiö on tehnyt tapahtuneesta lain-mukaisen ilmoituksen kaupparekisteriin 16.7.2007. Kauppahinnalla saatiin vain osit-tain lyhennettyä aluksen hankintalainoja. Aluksen m/s Casino Expressin myynti oli kuitenkin perusedellytys toiminnan jatkamiselle, aluksen ylläpitokustannukset  jotka olivat 310.450 vuonna 2006  poistuvat.

   Liikenne toimii aikataulujen mukaan. Alus RG I on ulkopuolisten arviointien mukaan korjausten jälkeen alus on teknisesti hyvin toimiva Vaasa-Uumaja rahti- ja matkusta-jaliikenteeseen ja kokonaistaloudellisesti sopivin. Rahtisopimustilanne on tyydyttävä ja uusia pitkäkestoisia sopimuksia on saatu. (LIITE 1 ja 2)

   Yhtiön taloudellinen asema ja samalla liikenne on uhattuna koska maksuvalmiutta ei ole, yhtiön tase on ylläselostetun tappiokirjauksen jälkeen negatiivinen ja merkittävä osa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä ovat erääntymässä.

   Rahoittajien – Sampo Pankin, Finnveran, Vaasan kaupungin ja RG Linen välillä on käyty neuvotteluja tavoitteena Merenkurkun laivaliikenteen jatkuminen. Päämäärään pyritään vakauttamalla yhtiön tasetilanne lainojen uudelleenjärjestelyllä ja RG-Linen omistajan lisäpanostuksella. Tällä tavoin saadaan myös yhtiön maksuvalmius kestä-vämmälle pohjalle.

   Nykyiset rahoittajat tekevät yhdessä RG Linen kanssa uuden € 8,4 miljoonan luotto-järjestelyn, josta Vaasan kaupunki takaa € 3,3 miljoonaa ja Finnvera € 2,1 miljoonaa. Sampopankin riskillä on luottojärjestelyn loppuosa € 3 miljoonaa. Luottojen takaisin-maksuaika on 12 vuotta. Luottojärjestelyn ja sille myönnettävien Vaasan kaupungin ja Finnveran takausten vakuutena toimisivat aluskiinnitykset m/s RG I –alukseen. Sam-popankki saisi alukseen ensisijaiset kiinnitykset (€ 3,180 miljoonaa) kattamaan
   € 3,0 miljoonan luottoriskiä sekä myönnettävää tililuottoa. Vaasan kaupunki sekä Finnvera saisivat yhdessä toissijaiset kiinnitykset alukseen.

   Kaikki RG Linen nykyiset luottojärjestelyt maksetaan pois ja niille myönnetyt takauk-set ja muut vakuudet vapautetaan järjestelyn yhteydessä.


Ehdotettu jälleenrahoitus

 
   
   (Liite 3 Arvio aluksen käyvästä arvosta)


   Jälleenrahoituksen ehdot ovat seuraavat:

1.   RG Linen emoyhtiö RG International maksaa kokonaan konserniavustusvelkansa
   2.460.000 € RG-Linen kassaan.
2.   RG Linen taseessa oleva pääomavelka 1.290.000 € RG –Internationalille muute-taan osakepääomaksi.
3.   RG Line maksaa erääntyneet saatavansa Vaasan satamalle ja Vaasan kaupungille yhteensä noin 680.000 € samassa yhteydessä.
4.   Rabbe Grönblomin omavelkainen takaus ja jälkipanttaus Kotipizzan osakkeisiin päättyy.
5.   Sampopankki saa ensisijaisella etuoikeudella  aluskiinnityksen 3.138.000 € jonka jälkeen Vaasan Kaupunki ja Finnvera jakavat yhtäläisin etuoikeuksin  vastuidensa suhteessa muut aluskiinnitykset.

 
   Jälleenrahoituksen kassavaikutus:
Kassaan maksut   Kassasta maksut
Uudet luotot   9.300.000   Vanhat luotot   11.800.000
Pääomalainat   2.800.000   Ostovelat     1.600.000
Konserniavustusvelka   2.460.000      
Yhteensä   14.560.000      13.400.000
Kassavalmius (jää kassaan)     1.160.000       
   
Yhtiön tulosennuste
   
    2005   2006   2007   2008   2009   2010
Tuotot                  
Myyntituotot   9049   9499   9526   10561   11351   11578
Muut liiketoiminnan tuotot   2489   1788   1155   527   533   554
Laivaliikennetuki               250   250   250
Yhteensä   11538   11287   10681   11338   12134   12382
                  
Kulut                  
Materiaali ja palvelut   2084   1598   1583   1856   2059   2100
Henkilöstökulut   2191   3331   3364   3142   3142   3237
PA- - voiteluöljyt   2035   2367   1873   1911   1949   1988
Väylä ja satamamaksut   741   463   465   474   484   493
Korjaus + kone- ja kalustokulut   2369   1371   1250   1275   1301   1327
Muut kulut   3376   1846   1658   1712   1761   1796
Yhteensä   12796   10976   10193   10370   10696   10941
                  
Käyttökate   -1258   311   488   968   1438   1441
                   
Poisto   818   881   1599   583   583   583
                   
Rahoitustulos   -2076   -570   -1111   385   855   858
                   
Rahoituskulut   536   606   554   525   515   497
Tulos ennen satunnaisia eriä   -2612   -1176   -1665   -140   340   361
                   
Konserniavustus   2150   1140   0   0   0   0
                   
Tilikauden tulos   -462   -36   -1665   -140   340   361

Yhteenveto

   Järjestelyn edut:

•   Laivaliikenteen turvaamiseen osallistuvat kaikki nykyiset rahoittajat ja yhtiön omistaja.
•   Vaasan sataman ja RG Line varustamon toimintaedellytykset ja työpaikat tur-vataan. Säännöllisen rahti- ja matkustajaliikenteen tulo kaupungille on noin 700.000€/vuosi.
•   Vaasan sataman ja Vaasan kaupungin saatavat turvataan 680.000 €
•   Keventää varustamoyhtiön tasetta  jolloin rahoituskulut pienenevät noin 150.000 /v pitkäaikaisten lainojen osalta sekä lisäksi tuntuvasti ostovelkojen osalta.
•   Aluksen tämänhetkinen arvo arviotodistuksen mukaan 9.250.00 € kattaa kaik-kien pitkäaikaisten luottojen pääomat.


Järjestelyn riskit:

•   Liikennetuen tarve on myös tulevina vuosina suuri. Tukipäätökset ovat kerral-laan lyhytaikaisia.
•   Pitkäaikaisten lainojen hoito ei ole mahdollista ennustettua heikommalla tulos-tasolla.
•   Kaupungin vakuustilanne heikkenee laskennallisesti jonkin verran (nykyiset vastuut 4.500.000 €, järjestelyn jälkeen vastuumäärä 4.700.000 €).

   Riskiarvio   

   Liiketaloudellisen riskin ja kaupungin takausriskin arvioiminen pitkäaikaisten lainojen lyhennysaikana (12 v) ei ole mahdollista. Mahdolliseen takaustappioon varaudutaan kaupungin vahinkorahaston kautta. Vahinkorahaston saldo 31.12.2006 oli 5.674.000 €. Mikäli esitetty pääomalaina 1.400.000 € RG Line varustamolle katetaan vahinkora-hastosta jää rahastoon 4.274.000 €.


Kaupunginjohtaja ML 1

   Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:

1.   Myöntää RG Linelle 1.400.000 € pääomalainan ilman korkoa ja takaisinmaksu-suunnitelmaa. Lainaa lyhennetään kun yhtiöllä on vapaata jakokelpoista pääomaa.
2.   Myöntää lisämäärärahaa tilille 8819 9240 ”annettavat lainat” 1.400.000 €. Lisä-määräraha katetaan tulouttamalla vastaava määrä vahinkorahastosta tilille 9240
3.   Myöntää RG Linen 3.300.000 € lainalle omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 12 vuotta, josta 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita.
4.   Päättää periä RG Lineltä takausprovisiota 1,0%/vuosi.
5.   Toteaa, että RG Line Oy:n nykyisiin luottojärjestelyihin liittyvien Vaasan kaupun-
   gin takausten vakuutena olevat RG Line Oy:n, RG Internationalin ja Rabbe Grön-blomin antamat takaukset ja muut vakuudet vapautetaan.

Päätös   Esittelijä muutti päätösesitystä seuraavasti:

Kohta 3: Myöntää RG Linen 3.300.000 € lainalle omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 12 vuotta, josta 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Kaupunki saa vastava-kuudeksi aluskiinnityksen.

Kohta 6: Kaupunki suostuu lainojen lyhennysten siirtoon 30.11.2007 asti.

Kohta7: Kaupunki nimeää RG Linen hallitukseen henkilön, jolla on läsnäolo ja puhe-oikeus kokouksissa.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

-----
Täältä löytyy asian liitteet:http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KH+24%2e9%2e2007%2015%3a45%3a00+428+0

P.S. Se tunnustus täytyy hallinnon avoimuudesta antaa, että asiakirjojen julkistaminen on kuitenkin aloitettu.
« Last Edit: 27. 09. 2007 10:10 by Tapio Osala »

foliohattu

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #84 on: 27. 09. 2007 10:10 »
Muistutan, että Ruotisssa ei kuntaa saa antaa lainaa eikä taata yksityisten lainoja. Olematta mikään Ruotsifani, niin pidä sitä periaatetta hyvänä.

Tästä olen 100% samaa mieltä.

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #85 on: 27. 09. 2007 12:12 »
Lainaus Heikki Lamminmäki

Quote
Taloudellisesti on suorastaan tuhoisaa poiketa kaupungin perustehtävästä, joka on luoda ja turvata peruspalvelut asukkailleen. Kyllä riskien kantaminen liikketoiminnasta kuuluu yrittäjille, ei veroeurojen avulla tule pyrkiä väkisin pitää liiketoimintaa pinnalla.

Edelleenkin erittäin ajankohtainen asia.

Offline Niiskutti

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 1632
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #86 on: 27. 09. 2007 16:04 »
PASKAA koko laivaliikenne... hulluutta tukee tollasta..

Offline Professional

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 4930
 • Yhtä köyttä Yhdistykset Siperiaan.
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #87 on: 27. 09. 2007 17:05 »
Vähän offtopiccina täytyy myöntää Raben persoonasta huokuva "Siltainsinööri Jaatisen" peilikuva.

Mahtanee pitää tätä Vaasan hallintoa jo saatanallisen tyhmänä..

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #88 on: 28. 09. 2007 07:07 »
Pohjalainen vastutaa rajusti laivaliikenteen tukemista. Lehti näkee siinä kielpoliittista ulottovuutta.
Pohjalainen tänään:
Quote
...Samoin pitää keskustella siitä, miksi RG Linelta on maksettu emoyhtiölle konserniavustuksia, joita nyt esitetään palautettaviksi kuin uutena rahana. Samoin olisi mukava tietää, miksi nyt esitetään aiemmassa järjestelyssä vakuuksina olleiden Kotipizzan osakkeiden vapauttamista. Syntyy helposti vaikutelma, että RG Linesta on koetettu siirtää varoja suojaan ja nyt vielä vapautetaan vakuuksiakin.....
Kun Sampo Pankilla on Finnveran ja Vaasan kaupungin takausten ansiosta ja ensisijaisen aluskiinnityksen ansiosta täysin riskitön asema, on syntynyt tilanne, jossa yrittäjäriskiä kantavat Finnveran kautta koko Suomen ja Vaasan kaupungin kautta lisäksi vielä Vaasan veronmaksajat.

Lauttaliikenteen tukeminen muistuttaa kommunistista taloudenpitoa, jossa tappio on yhteinen mutta voitto yksityinen.

Nythän on niin, ettei se olle hullu, joka pyytää vaan se joka antaa. On vaikea uskoa, että tämäkään pelastusoperaatio jäisi viimeiseksi ja tekisi linjan kannattavaksi. Aivan varmasti tämä ainakin pitäisi muut yrittäjät loitolla.
Jos RG varustamolla olisi vilpitön aikomus maksaa saamansa lainat edes joksus takaisin, niin miksi silloin pitäisi vetää osa vanhoista vakuuksista nyt pois? Sitä en ymmärrä.
Itse laivalle on joku arvoinut tietyn (korkean) arvon mutta kuinka paljon siitä todella myyntitilanteessa saataisiin?
« Last Edit: 28. 09. 2007 08:08 by Tapio Osala »

Heimo Hokkanen

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #89 on: 28. 09. 2007 09:09 »
Pohjalainen vei sanat suustani!
 
Perjantain 28.9.  Pohjalaisessa oli erinomainen pääkirjoitus, joka käsitteli RG-linen rahoitusratkaisumalleja. Ajatukseni olivat ihan samat tuosta järjestelystä. Aikaisemmin, kun edellinen järjestely tehtiin vannottiin, että tuo järjestely hoitaa RG-linen asiat kuntoon. Valtuutettu Skåtar mainitsi, että nyt on asiat housuissa, emmekä voi muuta kuin hyväksyä ratkaisut. Mitenkähän Skåtarin housut nyt riittävät keräämään uudet "asiat" housuihinsa. Olisikohan pian syytä sitoa housunpuntit narulla, ettei rupea valumaan "asiat" läpi.
 
Tosiasiassa kunnan tehtävä yksityisten yritysten tukemisen osalta on rajattu melko tarkasti ns. painaviin syihin, kun puhutaan vakuuksien antamisesta tai nyt peräti lainan myöntämisestä. Painava syy ei ole, että Vaasasta Uumajaan on pitkä matka maanteitse. Toisaalta taasen joissakin kunnissa, missä on taattu hallienrakentamista tai hyvin harvoin myönnetty lainaa ovat olleet työvoimapoliittsia asioita, elikkä kuntaan on tullut työpaikkoja lisää. Näiden seikkojen on laskettu olevan ns. painavia syitä takauksien ja lainojen myöntämiseen. Ruotsissa tätä ei tehdä lainkaan yksityisten yritysten osalta.
Ihmettelen myös tuota asiaa, joka koskee satamamaksujen perintää. Uumajan satama oli heti perimässä saataviaan, kun summat ylittivät tietyn rajan. Minulle satamakapteeni ilmoitti viime syksynä, että n. 150 000 euron piikki saadaan RG-linen ilmoituksen mukaan kesään 2007 mennessä hoidettua. Nyt maksuja on rästissä 680 000 euroa. Kysynkin kenen virkamiehen tehtävä on hoitaa perintää tämän kokoluokan saatavissa Vaasan kaupungille?
Esim. jos jättää venepaikkamaksun n. 60 euroa maksamatta, niin ei aikaakaan kun perintä aloitetaan.
 
Kaupunginhallitus on ollut tietoinen?, koko ajan, että satamamaksuja on tuollainen määrä auki. Miksi ei ole ryhdytty perintätoimiin?? Nyt sitten me myönnämme lainan, jolla ilmeisesti voidan maksaa sekä Vaasan saatavat, että myös Uumajan sataman saatavat?. Kaupunginhallitus on nyt tässä ja monessa muussakin asiassa melkoinen paljon vartijana. Tähän asiaan palataan vielä.
 
 
Heimo Hokkanen
kaupunginvaltuutettu KD
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
 
PS. Kaupunginvaltuutettuja kutsuttiin Vaasan kaupunginteatteriin katsomaan näytelmää Valehtelevat Poliisit. Taidan jättää väliin. Minulle riittää nämä normaalit tilanteet, jotka syntyvät näistä monista selityksistä mitä olemme valtuutettuina saaneet. Teatteri on valmis ympärillämme ilman Valehtelevia Poliiseja!
HH

Offline pitsipöksy

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 28
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #90 on: 28. 09. 2007 10:10 »
Pohjalainen vei sanat suustani!

Tähän asiaan palataan vielä.
 

Toivoa sopii, etti palataan!

Nythän teillä viksuimmilla valtuutetuilla on näytön paikka kohta edessänne. Valtuusto kokoontuu reilun viikon kuluttua.

Toivottavasti ei sisäinen ryhmäkuri eikä yli puoluerajojen ahdisteleva kouhilaisuuskaan pelästytä tällä kerralla ketään teistä. Vaan että rohkenette seisoa avoimesti ja julkisesti periaatteittenne saappaissa myöskin itse H-hetkellä.

Koska takinkääntäjä vellihousuja  löytyy aina, kannattaa aloittaa jo kiiruusti päälle puskeva "lobbaus" järkevän ja oikeudenmukaisen asian puolesta!
Perästä kuuluu.

Offline Reino Kolmonen

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 1396
 • Gender: Male
 • Kansalle voimaa työväenliikkeestä
  • View Profile
  • reino kolmonen
  • Email
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #91 on: 28. 09. 2007 20:08 »
Pohjalainen käänsi RG Linen tukemisen ylösalaisin

Pohjalaisen mielestä RG Linen tukeminen muistuttaa kommunistista taloudenpitoa, jossa tappio on yhteinen ja voitto yksityinen.

Kommunismissa työntulos ja sen tekeminen on yhteistä ei ”yksityistä” kuten on kapitalismissa.
RG Linen tapauksessa vielä tätä ryöstämistä tuetaan verovaroilla.

RG Linen verovaroilla tukeminen on jatkoa Matkailubisneksien tukemiselle, joka sen vielä muistaa.
Matkailupyydyksiin upposi miljoonia mummun markkoja ja voiton korjasi yksityinen pankki ja tuotantopääoma.
Vaasan valtuusto vieläkin yksimielisemmin tuki tuolloin verovarojen siirtoa matkailubisneksiin.

Karmaisevinta on, että Sdp ja vasemmistoliitto ovat antaneet tukensa tälle verovarojen siirrolle ja takauksille yksityiseen bisnestoimintaan.


starman

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #92 on: 28. 09. 2007 21:09 »
Minä olen sitä mieltä, että kaupunki voi olla edesauttamassa ja tukemassa laivaliikennettä, jos se on Vaasalle tärkeää. Onkohan tuosta tietoa tai laskelmia, kuinka tärkeää laivaliikenne Vaasalle oikeasti on nykyisessä mittaluokassaan?
Mutta tapa jolla se tehdään ei ole todellakaan maallikonkaan mielestä kovinkaan järkevä.
Miksi kaupunki ja muut rahoittajat eivät järjestä asiaa niin, että kaupunki saisi sijoituksillaan Rg-linen osakkeita ja sitä myöten määräysvaltaa ja mahdollisuuden hyötyä tuotoista. Itse en ole mikään osakeyhtiö- ja kuntalain tuntija, mutta kuulostaisi jotenkin paremmalta äkkiä ajateltuna. Nythän on tilanne se, että pumpataan rahaa yksityishenkilön taskuun, sen enemmän kyselemättä mihin rahat menee. Rg-linen omistajahan voi vaikka myydä laivansa seuraavalla viikolla ja pumpata yhtiön tyhjäksi vaikkapa palkkaamalla itsensä miljoona euroa kuussa ansaitsevaksi siivoojaksi yhtiöön. Mitäs sitten? jäljelle jää vain tuo onnellinen siivooja, joka sai kymmenen kuukauden työstä kymmenen miljoonaa ja sitten jäi Rg-line niminen pöytälaatikkoyhtiö, jolla on saman verran velkaa, jota ei tarvitse maksaa ikinä pois.

CopyPaste

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #93 on: 29. 09. 2007 20:08 »
Nimimerkki Hermanni Lyhytviesteissä:

Uusi slogani on syntynyt: "Vaasan kaupungin toiminta Rg-linen rahoituksen suhteen Rabbeuttaa yhteiskuntaa!!!

Hyvä:

Onko Vaasan kh rabbeutunut?
Rabbeutuvatko nyt myös  valtuutetut?
Onko myös kaupungin ylin johto rabbeutunut?
Rabbeuttaako Grönblomin kemuissa käynti tietyt virkamiehet?
Rabbeutunut virkamies tietää kyllä mitä pizzat maksavat
« Last Edit: 29. 09. 2007 20:08 by CopyPaste »

juhani

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #94 on: 01. 10. 2007 12:12 »
Mukava vastustaa kun kyseessä ei ole sen viehättävämpi laivanisäntä ja säästäminen on aina tuhlaamista viisaampaa.  Samalla sopii ainakin näin virtuaalisesti potkia persuksille pahoja päättäjiämme jotka paljon meitä huonommin yhteisä asioitamme ymmärtävät.

Kenties kannattaisi kuitenkuin myös harkita hieman kokonaisvaltaisemmin sitä, miten saada ympärivuotinen laivaliikenne yli merenkurkun säilymään ja mielellään peräti kehittymään.  Sellaisella kun on tuhottomasti merkitystä ja vaikutuksia moneen pieneen ja vähän suurempaankin asiaan niin Vaasassa kun ympäristössäkin.   

Pelkällä säästämisellä välttyy toki monilta menoilta mutta harmillisien usein tilalle tulee uusia tai poistuu vieläkin enemmän tulojen puolelta. 

Monia varmaan lämmittää siinäkin tapauksessa mahdollisuus syyttää kaikista uusista ja entisistä menetyksistä niitä samoja huonoja  päättäjiämme.

Offline lammaspaimen

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 230
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #95 on: 01. 10. 2007 16:04 »
Kenties kannattaisi kuitenkuin myös harkita hieman kokonaisvaltaisemmin sitä, miten saada ympärivuotinen laivaliikenne yli merenkurkun säilymään ja mielellään peräti kehittymään.  Sellaisella kun on tuhottomasti merkitystä ja vaikutuksia moneen pieneen ja vähän suurempaankin asiaan niin Vaasassa kun ympäristössäkin.   

Jos merenkurkun laivaliikenteellä on tuhottomasti merkitystä ja vaikutuksia pieniin ja suuriin asioihin Vaasassa ja sen ympäristössä, niin laivat kulkevat jatkossa ilman veronmaksajien tukea. Ja mikäs sen parempaa olisi.

Olisi muuten mukavaa, jos joku viitsisi joskus eritellä näitä pieniä ja suuria asioita, joihin laivaliikenne yli merenkurkun vaikuttaa, eikä vain huudella, että tärkeää on, liikenneyhteydet jne.
"Tällaisen päätöksen jälkeen minun on aika vaikea puhua eduskunnassa Vaasan liikenneyhteyksien puolesta" Håkan Nordman 6.11. Pohjalaisessa

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #96 on: 01. 10. 2007 18:06 »
Miljoonasatsausta on perusteltu kapunginhallitukselle mm.

-  Vaasan sataman ja Vaasan kaupungin saatavat turvataan 680.000 €

Suomeksi: Kun sinulta on jäänyt maksamatta sovitut laskut, niin pyydä velkojaltasi vielä enemmän luottoa, jolla maksat hänelle velkasi... Ja sitten kun ne erääntyvät, niin taas lisätään lainaa...

-  Satamajohtajan lausunto: "Vaasan Sataman imagolle on erittäin tärkeää ympärivuotinen laivayhteys Ruotsiin.  ..yhteys on tärkeä alueen teollisuudelle, eiväthän rekat aja pelkätään terveisiä... ilman lauttayhteyttä satamapalvelun henkilöstöä jouduttaisiin tarkastelemaan kriittisesti.
..jos nykyinen yhteys katkeaisi, saattaisi kestää. jopa vuosikymmeniä ennenkuin Vaasasta pääisisi Merenkurkun yli Ruotsiin laivalla"
Koko lausunto täällä
http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030375c303932365c39303739333737382e544946++TIF

Taas törmätään siis miljoonien imagojuttuun (sitähän Asuntomessutkin ovat).
En tiennytkään, että alueemme teollisuudelle on ympärivuotinen lauttayhteys tärkeä. Tämä oli uutinen. Onko se Vacon, Wärtsilä vai ABB, joille se olikaan tärkeä? Tähän haluan valaistusta. Minä luulin, että lähinnä paperia siellä on kuljetettu mutta eihän meillä paperitehdasta ole?

Ai, että työvoimapoliittinen juttu satamalle! Tulisikohan jollain muulla sektorilla pienemmillä satsauksilla tarpellisempia työpaikkoja? Vaikka vahustenhuollossa tai koulujen tukiopetuksessa?

Paljon pitää virrata vettä Merenkurkussa, jotta tämän tukipaketin tulisin valtuustossa nielemään. Toivon sydämestäni, että suuret puoleet eivät tällä kertaa käytä ryhmäpäätöstä (=pakota kaikkia olemaan nokkamiesten kanssa samaa mieltä).

Valtakuntien väliset liikenneyhteydet eivät minusta kuulu toisen valtakunnan yhden kunnan rahoitettaviksi. Ei ainakaan Vaasan. Jos liikennetarve on muka niin pieni, ettei sitä voi ylläpitää ilman kunnan vermarkkoja niin jääköön. Uskon kyllä, että yhteys syntyy terveeltä pohjalta nopeastikin. Jos ei synny niin ei voi mitään.
« Last Edit: 01. 10. 2007 18:06 by Tapio Osala »

Heikki Lamminmäki

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #97 on: 01. 10. 2007 18:06 »
Merenkurkun laivayhteyden  toimivuudenvastuu kuuluu selkeästi Suomen ja Ruotsin valtion kannettavaksi. Yksinomaan jo EU-säädökset edellytävät tätä kansalaisten esteetöntä liikkumista EU-maiden välillä. On aivan käsittämätöntä, että jotkut näkevät tämän vastuun kuuluvan Vaasan kaupungin veronmaksajille. Olisi mielenkiintoista saada sellainen tilasto luettavaksi josta ilmenisi rekkaliikenteen lähtöpiste ja myös matkustajien kotikunta. Taitaisi ilmetä, että vain murto-osa on vaasalaisia.

Pro Vaasan valtuutetut ovat edelleeen sitä mieltä, että verovaroin ei pidä tukea yksityisen liiketoimintaa. Jos näin tehdään niin sillä vääristetään yritysten välinen kilpailu. Siksi tässä ihmetyttääkin niiden valtuutettujen toiminta jotka vannovat muutoin markkinatalouden nimiin.

Pitää muistaa, että vuosisatoja Merenkurkussa on seilattu maasta toiseen ja niin tulee myös olemaan jatkossakin. Tästä on takuuna Suomen ja Ruotsin mantereitten välinen lyhin meritie. Ennen tämä tapahtui ilman Vaasan veronmaksajien tukea, niin tulee olla myös jatkossakin.

Heikki Lamminmäki  Pro Vaasan valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #98 on: 01. 10. 2007 21:09 »
Samaa mieltä Lamminmäen kanssa.
Jos kerran rekkarahtia (pääasiassa ruotsalaista paperia) tässä välillä pitää laivalla välttämättä roudata niin kaipa huolintaliike kuljetusvälineen siihen hankkii tai järjestää. Ja jos ei paperi ilman Vaasan veronmaksajien tukia tänne ruotsista liiku niin pyyhitään kotimaisella sitten.

Olisin kyllä valmis siirtämään painavat paperikuljetukset(kin) rautateille (en ole perillä miten eri raideleveyksien välinen yhteys sujuu Suomen-Ruotsin rajalla - se ei kuitenkaan liene ylivoimaista hoitaa?).  Se onnistuu parhaiten kun lopetetaan tukemasta rekkalaivaa Vaasan veromarkoin!

Öljyn hinnannousu ja kun kasvihuonepäästöjen rajoittamisessa päästään puheista tekoihin, tulee rekkaliikennettä muutenkin lähitulevaisuudessa huomattavasti supistamaan. Ja samalla lähinnä rekkalaivayhteyden tarvetta Merenkurkussa.

Mitä matkustajalaivaliikenteeseen (ei sen autolautta tarvitse olla!) tulee, niin kesäliikenne riittää, aluksi. Nythän yksi yrittäjä jo virittelikin liikennettä Raippaluodosta, ilman tukiaisia. Minä lähtisin Vaasasta laivalla mieluummin Härnösandiiin, Sundsvalliin, Gävleen tai peräti Tukholmaan.
Miksi muuten Folkline Kaskisista Gävleen lopetti? Ei tainnut silloin pärjätä Siljalle?foliohattu

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #99 on: 01. 10. 2007 21:09 »
Nyt on aika pestä kädet tästä touhusta. Jos yksityistä rahoitusta ei löydy, lappu luukulle ja Kotipizzan osakkeet myyntiin.

Don Giovanni

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #100 on: 02. 10. 2007 14:02 »
Todella mielenkiintoinen kysymys että miksi suomalais-virolainen raha oli huononpaa kuin karbialainen.

EX-Vaasalainen

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #101 on: 02. 10. 2007 15:03 »
Petraa kuin sika juoksuaan....

Ilmeisesti olisi Vaasassa ollut kohta toinen laiva "jakamassa" bisnestä.Tästä syystä jättivät hyväksymättä.

Joka olisi ajatellen nykyistä tilanetta, enemmän kuin paikallaan että olisi toinenkin yrittäjä, joka kuljettaisi vain matkalaisia.


« Last Edit: 02. 10. 2007 15:03 by EX-Vaasalainen »

LAPSITYÖVOIMA

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #102 on: 02. 10. 2007 16:04 »
Tuntuu siltä että tästä asiasta voisi olla myös valtio kovin kiinnostunut.

Olimme tietysti kovasti hämillämme ja pettyneitä koska meidän huomattavasti korkeampi tarjous hylättiin. Harkitsimme tutkimuspyynnön jättämistä rikospoliisille. Arvioimme tämän tien valinnan johtavan kuitenkin pitkään ja uuvuttavaan oikeustaisteluun jossa on vain häviäjiä.

!.3 milj. euroa alle tarjoushinnan, ei vaan voi onnistua tässä maassa - oikeusvaltiossa. Luultavasti tätä tutkitaan tarkasti, onhan valtiollakin sanansa sanottavana tässä asiassa joten luultavasti kuulemme tarkemmin tästä jonkun ajan kuluttua.

Offline Sandviken

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
 • Gender: Female
 • Hietalahti - Vaasan helmi
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #103 on: 02. 10. 2007 16:04 »
Tämä menee nyt blondin käsityskyvyn yli.

Jos saat kaksi tarjousta ja hyväksyt pienemmän niin sinunhan täytyy saada jotain salaista etua siitä?

Eli se pienempi tarjous sisälti salaisesti jotain muuta mitä suurempi tarjous ei sisältänyt?? Eihän tuossa muuten järkeä ole. Mitä se muu voisi olla?

Offline Niilo Aro

 • Omalla nimellä
 • Aktiivi vaikuttaja
 • *
 • Posts: 270
  • View Profile
  • Email
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #104 on: 03. 10. 2007 07:07 »
Eilen ilmestyi blogiin kirjoitus, missä liikemiehet Erkki Lehto ja Pekka Koskimäki sanovat tarjonneensa yhdessä suomalais-virolaisen liikemiesryhmän kanssa C-Expressistä 2,7 miljoonaa euroa.  Heidän tarjoustaan ei hyväksytty, vaan kauppa toteutui julkisuuteen saatettujen tietojen mukaan huomattavasti pienemmällä summalla.

Rabbe Grönblom on ymmärtääkseni valittanaut julkisuudessa, että RG-Linen tase meni kuralle huonosta myyntihinnasta johtuen.  Mitä on todella tapahtunut?

Herrojen Lehto ja Koskimäki kirjoitus voidaan tulkita kostoksi,  mutta vaikka se sitä olisi, on suuri kysymys vastausta vaille.  Miksi RG-Line ei hyväksynyt korkeampaa tarjouista?

Asia on tutkittava perinjuurin.  Vaasan 8.10 kokoontuva kaupunginvaltuusto ei voi missään tapauksessa hyväksyä tukipakettia jos on olemassa pienikin epäily siitä että RG-Line/Rabbe Grönblom on harjoittanut filunkia.  Näin ei tietenkään tarvitse olla mutta asia on selvitettävä.

Yksikään kunnanvaltuusto Suomessa ei voi tälläisessä tapauksessa jyrätä lävitse kh:n tekemää esitystä

Offline Jannex

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 11
  • View Profile
Vaasa, KUNALLISEN VARUSTAMOTUEN PIONEERI.
« Reply #105 on: 03. 10. 2007 07:07 »
Maailmallahan on käytössä jos jonkin laista KANSALLISTA varustamotukea. Vaasahan pääsee tässä
ihan samalle viivalle valtioden kanssa (jes ja jihuu).
Vaasan systeemi on euroopassa ainutlaatuinen KUNNALINEN VARUSTAMOTUKI jolla autetaan koko kansantaloutta. On tosi nastaa olla rahoittamassa tälläistä kansallisen infrastuktuurin ylläpitoa kunnallisveroilla.

Saisimmekohan avustaa jos  oikein nätisti pyydämme kunnallisveroillamme vaikkapa lisäksi oopperataloa tai helsingin metron laajennusta tämän voisi selvittää luonnollisesti konsulttien palveluita käyttäen.

Nyt valtuustolla viimehetket herätä ja ottaa käsi pois potasta ennen kuin joku sinne kusee....


foliohattu

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #106 on: 03. 10. 2007 08:08 »
Quote
Nyt valtuustolla viimehetket herätä ja ottaa käsi pois potasta ennen kuin joku sinne kusee....

Veronmaksajan muroihin on pissattu jo kauan sitten. Nyt on kyse siitä, että murojen viereen on ilmestynyt hatullinen sitä itseään ja Rabbe tarjoaa veronmaksajille lusikkaa.

Offline Ozzy

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 187
 • Gender: Male
 • Muista aina lähdekritiikki!
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #107 on: 03. 10. 2007 08:08 »
En tiedä mistä johtuu mutta arvaisin, että suuret puolueet eivät ole saaneet ryhmiään kokonaisuudessa ehdotetun järjestelyn taakse, sillä asia ei ole ensi maanantain valtuustokokouksen listalla (kaupungin sivuilla). Tulleeko sitten myöhemmin listalle, kun ryhmät on painostettu hallituksen ehdotuksen taakse???
Demokratia on muutakin kuin enemmistöpäätös!

Offline Näin On

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 451
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #108 on: 03. 10. 2007 09:09 »
Minusta oleellinen asia on tuo, mistä Aro kirjoitti eli että  valtuusto ei voi päättää tukipaketista jos on olemassa pienikin epäily että C-Expressin kaupassa on jotain "filunkia".

Jutusta ilmenee, että Lehto ja Koskimäki eivät halua tehdä tutkimuspyyntöä.  Nyt blogissa olvan jutun perusteella voi ymmärtääkseni kuka tahansa tehdä tutkimuspyynnön tai viranomaiset voivat tehdä sen oma-aloitteisesti.

Miehet ovat istuneet omalla perseellään tulee ja heidän näkemyksensä on nyt dokumentoitu.

Ilman muuta Ravirata ihmisasunnoiksi

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #109 on: 03. 10. 2007 09:09 »
Kyllä se kaupungin kotisivulle nyt on ilmestynyt. Tulen valtuustossa vaatimaan selvitystä minulle täysin uudesta tiedosta, että vanhaa alusta ei oltaisi myyty eniten tarjoavalle. Jos selvitys ei ole riittävä niin uskoisin asian ainakin jäävän pöydälle (vaatii 8 valtuutettua).

Olen itse asiasta sitä mieltä että kaupunginhallitusen päätösesitys tulee hylätä ja teen tietysti sellaisen esityksen. Me vihreät olemme tässä yksimielisiä.

Quote
KH   Valtuusto

1.   Myöntää RG Linelle 1.400.000 € pääomalainan ilman korkoa ja takaisinmaksu-suunnitelmaa. Lainaa lyhennetään kun yhtiöllä on vapaata jakokelpoista pääomaa.
2.   Myöntää lisämäärärahaa tilille 8819 9240 ”annettavat lainat” 1.400.000 €. Lisä-määräraha katetaan tulouttamalla vastaava määrä vahinkorahastosta tilille 9240
3.   Myöntää RG Linen 3.300.000 € lainalle omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 12 vuotta, josta 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Kaupunki saa vasta-vakuudeksi aluskiinnityksen.
4.   Päättää periä RG Lineltä takausprovisiota 1,0%/vuosi.
5.   Toteaa, että RG Line Oy:n nykyisiin luottojärjestelyihin liittyvien Vaasan kaupun-gin takausten vakuutena olevat RG Line Oy:n, RG Internationalin ja Rabbe Grön-blomin antamat takaukset ja muut vakuudet vapautetaan.
6.   suostuu lainojen lyhennysten siirtoon 30.11.2007 asti.
7.   toteaa, että kaupunki nimeää RG Linen hallitukseen henkilön, jolla on läsnäolo ja puheoikeus kokouksissa.

Päätös   

Offline Ozzy

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 187
 • Gender: Male
 • Muista aina lähdekritiikki!
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #110 on: 03. 10. 2007 10:10 »
Jo vain oli lista päivitetty.

Muuten olen sitä mieltä että, ne valtuuston jäsenet, jotka ehdotusta puoltavat ovat edesvastuuttomia pässejä, joilta pitäisi ottaa samantien valtakirja pois.

Takauksena oleva laiva on arvioitu (ilmeisesti; arvio oli salainen) riittävän arvoiseksi mutta markkinahinta taitaa olla laivakaupassa aivan eri juttu. Osakkeenomistajilla vastuut ovat tällaisen järjestelyn jälkeen oma osakepääoma ja "hyvä maine".
Demokratia on muutakin kuin enemmistöpäätös!

Offline Näin On

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 451
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #111 on: 03. 10. 2007 10:10 »
Voisiko saada linkin, millä tuo päivitetty lista on niin muutkin voivat sitä katsella.
Ilman muuta Ravirata ihmisasunnoiksi

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #112 on: 03. 10. 2007 10:10 »
Linkki maanantain valtuuston esityslistaan:
http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=8%2e10%2e2007%2017%3a45%3a00
.
Täältä löytyy useimpien luottamuselimien esitylistat ja pöytäkirjat:
http://www1.vaasa.fi/ktweb/

Kiva kun harrastusta yhteisiin asioihin tuntuu löytyvän. En muuten usko, että tällaista avointa keskustelua "yhteisistä" asioita avain kaikki "isot pojat" katselevat tyytyväisinä.

Offline Jannex

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 11
  • View Profile
Rabben henkilökohtaiset riskit ZERO.
« Reply #113 on: 03. 10. 2007 11:11 »
Kaupunginhallitusen päätösesityksessä on härskeys huipussaan.


Toteaa, että RG Line Oy:n nykyisiin luottojärjestelyihin liittyvien Vaasan kaupungin takausten vakuutena olevat RG Line Oy:n, RG Internationalin ja Rabbe Grön-blomin antamat takaukset ja muut vakuudet vapautetaan.[/tr]Eli Rabbe saa pestyä kokonaan kätensä fiaskosta kun nyt takuuna olleeet lättyfirman
osakeet tuosta yllä lukemani perusteella vapautetaan ja yrittäjän riskiksi jää puhdas nolla.


Tämä on pöyrityttävää puuhastelua......
Offline Jannex

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 11
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #114 on: 03. 10. 2007 11:11 »
Että sitten tällaista....


4.   Rabbe Grönblomin omavelkainen takaus ja jälkipanttaus Kotipizzan osakkeisiin päättyy.
5.   Sampopankki saa ensisijaisella etuoikeudella  aluskiinnityksen 3.138.000 € jonka jälkeen Vaasan Kaupunki ja Finnvera jakavat yhtäläisin etuoikeuksin  vastuidensa suhteessa muut aluskiinnitykset.

Offline T.Tyly

 • Aktiivi vaikuttaja
 • ****
 • Posts: 488
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #115 on: 03. 10. 2007 11:11 »
Herrat voivat tietysti olla ihan mitä mieltä tahansa mutta kansalaiskeskustelu ja sen edistäminen on kirjattu mm. Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan.  Haluaisimpa nähdä sen virkamiehen joka uskaltaa suitsia esim. täällä käytyä keskustelua.  Siitäpä älämölö syntyisi.

Johatavat virkamiehet  voivat aina tietysti kieltää alaisiaan osallistumasta keskusteluun ainakin työaikana mutta siihen se sitten jääkin.  Ihmisillä on koneita myös kodeissaan ja aina voi hankkia itselleen ”kakkosmeilin” tai käyttää anonyymipalvelimia.

tietoyhteiskuntaohjaelma

Kansalaisjournalismista

« Last Edit: 03. 10. 2007 11:11 by T.Tyly »
Minäkin olen sitä mieltä, että ravirata on kaavoitettava asunnoille!

foliohattu

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #116 on: 03. 10. 2007 11:11 »
Herrat voivat tietysti olla ihan mitä mieltä tahansa mutta kansalaiskeskustelu ja sen edistäminen on kirjattu mm. Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan.  Haluaisimpa nähdä sen virkamiehen joka uskaltaa suitsia esim. täällä käytyä keskustelua.  Siitäpä älämölö syntyisi.

Niinpä… ennen oli kabinetti. Sitten tuli internetti.

Ennen kabineteissa luettiin uutisia, keskusteltiin, suunniteltiin ja hoideltiin asioita. Tänä päivänä samat asiat tapahtuvat internetissä. 

Maailma muuttuu. Tämän tulevat huomaamaan myös sellaiset yksityiset tahot, jotka ovat tottuneet julkisten varojen suhmurointiin kabineteissa. Veronmaksajien varojen ryöstö tulee vaikeutumaan.

Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #117 on: 03. 10. 2007 15:03 »
Muuten olen sitä mieltä että, ne valtuuston jäsenet, jotka ehdotusta puoltavat ovat edesvastuuttomia pässejä, joilta pitäisi ottaa samantien valtakirja pois.

Veronmaksajien rahojen ryöväämistä sinne, minne ne eivät kuulu, ei tarvitse onneksi hyväksyä, vaikka valtuustossa enemmistö sitä mieltä olisikin. On aika selvää, että tällä hetkellä ollaan meidän yhteisillä varoilla kustantamassa sellaisia asioita, jotka eivät vähimmässäkään määrin kuulu meidän veronmaksajien maksettavaksi (Rabben kiikku sekä messusotkut). Onneksi on sen verran fiksuja kaupunkilaisia, jotka tarkkailevat, ettei mitä tahansa hölmöyksiä hyväksytä. Kaikista näistäkin päätöksistä on mahdollisuus tehdä kunnallisvalitus. Tyytymättömät siis varautukoot liittymään yhteen! Toki kuka tahansa yksittäinen kuntalainenkin voi päätöksestä valittaa.

Salaa toivon valtuuston ryhtiliikettä, mutta pahoin pelkään (eikä tosiaan tarvitse kummoinen ennustajaeukko ollakaan), että tulen pettymään (jos odotettua tulosta voi enää pettymykseksi sanoa).

Eloveena

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #118 on: 03. 10. 2007 17:05 »
Olen osallistunut kolmeen seminaariin, joissa on käsitelty kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.  Kaikkien seminaarien keskeinen sisältö on ainakin  puheissa ollut että kuntalaisia pitää rohkaista kysymään, ottamaan asioista selvää ja vaikuttamaan. Kuntalain 4. luvussa (§:t 26 - 31) säädetään kunnan velvoitteista edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Ainakaan minun mielestäni Vaasassa ei asiasta ole juuri tiedotettu.

vaasalaisia.info foorumi on tällä hetkellä ainoa kanava, jonka kautta tavallinen  vaasalainen saa äänensä kuuluville.  Uskon että myös virkamiehet ja luottamusmiehet ovat oppineet tätä foorumia lukemaan, ja jos eivät ole, niin heidät täytyy opettaa.

Tässä pieni lainaus Kunnat.Net sivulta:
Pystyäkseen vaikuttamaan kunnassa on kuntalaisen saatava asiansa muiden tietoon. Julkisuudella asiasta voidaan lisätä painetta muutoksiin. Käyttämällä erilaisia julkisuuden muotoja taitavasti ja rakentamalla asiansa ympärille tehokkaan julkisuuskampanjan voi saavuttaa jo hyvin paljon.

Kannattaa lukea kohta:  Verkkodemokratia Suomen kunnissa
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;192;124767

Kuntalainen vaikuttajana
http://www.kaupunki.lohja.fi/keskushallinto/keskusha/kuntalainen_vaikuttajana.htm

« Last Edit: 03. 10. 2007 17:05 by Eloveena »

Heimo Hokkanen

 • Guest
Re: Rabbe Grönblom - pizzalaivuri
« Reply #119 on: 03. 10. 2007 19:07 »
Olen Osalan kanssa samaa mieltä. Esitys on hyljättävä. Jos ei muuta niin pöydälle. Olen pyytänyt talousjohtajaa selvittämään, mitkä ovat Vaasan velvoitteet kokonaisuudessaan tällä hetkellä, jos joudumme maksamaan osuutemme.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että nyt on peli puhallettava poikki, maksoi mitä maksoi. Nimittäin jatkossa se tulee maksamaan meille entistä enemmän. (esim. jos valtio ei myönnä enää liikenne tukeansa jatkossa).

Väittihän Grönblom, että laiva kulkee valtionavusta huolimatta??!!

Ihmettelempä sitä, että kuka oli tuon 1,4 milj. euron laina-ajatuksen takana?? tai arkkitehti. Ilman korkoa, ilman maksusuunnitelmaa ym ym. Tuollainen potti kelpaisi kenelle hyvänsä Vaasalaiselle yrittäjälle!
Olen käynyt satoja kuntia läpi lainoituksien osalta ja huomannut, että ei siellä ole tämäntyyppisiä touhuiluja ollenkaan. Ovat hyvin tarkkoja mihin rahansa laittavat.
Vain painavissa työllistävissä syissä on taattu tai lainattu yksityisille yrityksille, harvoin lainattu, siis toimittu pankkina.
Jonkun kunnan osalla oli valtuuston päätös, että jos lainataan, niin lainataan pankkien ehdoilla, niillähän ehdoilla Vaasan kaupunkikin lainaa rahaa investointeihin.
Tästä näyttää muodotuvan samanlainen farssi kuin entisestä Wasalandiasta, jonka talouden kupruja piti peitellä kymmeniä miljoonia (markoissa).

2001 valtuusto päätti silloisen markkapäätöksen mukaan, että laivahankintojen takauksiin voidaan myöntää korkeintaan 5 milj markkaa. Euroissa 840 000 €.
(Tuon esityksen palautusta esitti valtuutettu Skåtar, mutta se ei saanut kannatusta)

Onpahan kakku kasvanut, esitettävän päätöksen mukaan nyt olisi lainojen ja vakuuksien kautta vastuut 4,7 miljoonaa euroa. (28 milj. mk).

Nyt valtuutettujen pitäisi löytää partiopoikien ryhtiliike. Ja estää tämän kierteen jatkuminen!

Esittäähän laivuri Grönblom partiopoikaa hyväntekeväisyydessään Vaasalle!???