Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - opiskelija

Pages: 1 2 [3] 4 5
81
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 05. 09. 2006 06:06 »
Ensiksi varmaan luulivat, että maisematyölupaa (mikä tuo maankäyttölupa muuten on?) ei lainkaan tarvittaisi, sitten huomaisivat, että kyllä sellainen pitää olla ja hakivatkin sitä:

MAISEMATYÖLUPA SUVILAHDEN ASUNTOMESSUALUE / KATU- JA VIHERTOIMI

Kh:n suunnittelujaosto      16.8.2005      115   689/2005

   Vaasan kaupungin teknisen keskuksen katu- ja vihertoimi anoo maisematyölupaa pui-den kaatoon ja esikuormitustäyttöön Suvilahden ranta-alueelle voimassa olevan sisä-asiainministeriön 30.11.1974 vahvistaman asemakaavan nro 462 mukaiselle yleisten rakennusten korttelialueelle (Y1) 25-91-1 ja autopaikkojen korttelialueelle (AMP1) 25-90-1 sekä istutettavalle puistoalueelle (PI). LIITE 

   Alue on ajateltu tulevan asuntomessualueen asuinrakennuskäyttöön.


Jostain syystä tekstissä kuitenkin myöhemmin mainitaan:

Quote
Tekninen keskus on laatinut ympäristöseuran muistutuksesta vastineen, jossa se tote-aa, että täyttöalue on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten sekä au-topaikkojen korttelialuetta, joka voidaan rakentaa ilman asemakaavan tarkistustakin. Täyttö rajoittuu liito-oravaselvityksen mukaan alueelle, joka on tutkittujen liito-oravien liikkumisreittien ulkopuolella. Ilman esikuormitusta alueen pohjarakentami-nen olisi huomattavasti kalliimpaa, koska esikuormitus ei enää olisi tällöin ajallisesti mahdollista. LIITE

   Kaupunkisuunnittelun kaavoitustoiminto toteaa lisäksi, että viher- ja virkistysalue on mahdollista kehittää ja rakentaa myös täyttöalueen rannanpuoleiselle osalle. Muistutus ei näin ollen ole esteenä anottujen töiden aloittamiselle.

(Itse teksti löytyy doccina tästä.)

Lonka kommentoi myös tämän päivän Pohjalaisessa:

Quote
Longasta on kyseenalaista, olisiko kaupungin edes pitänyt hakea lupaa puiden kaatamiseen omilta mailtaan kaavoittamattomalla alueella. Toisaalta, jos pidetään kiinni vanhasta asemakaavasta, kaupunki voi omalla puistoalueellaan kaataa puita ilman kenenkään lupaa.

Ottaa tuosta nyt selkoa että saako vai eikö saa... sotkuista.

82
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 04. 09. 2006 20:08 »
Ei kai pyörtämisestä ole ollutkaan kyse vaan siitä mitä lupia tavitaan messualueen raivaukseen. Seillainen lupa-anomus oli vireillä viime (2005) kesänänä mutta kun sitä ei saatu niin nytkö sitten tehdään samat asiat ilman lupaa?

Onko seuraavalla kaupunginhallituksen pöytäkirjan tekstillä mitään merkitystä nykyhetken suhteen?

Kunhan kysyn ettei asian seuraamisessa putoa ihan kärryiltä...

Quote
- Esikuormitettavien alueiden täyttölupa. Esikuormituksella on tarkoitus tiivistää ko. alueella olevat savikot kahden vuoden aikana siten, että alueella ei tarvitse tehdä rakentamisvaiheessa massanvaihtoja. Lisäksi koko messualueen maanpinnan taso tulee jatkossa olla tasolla +1,5 m. Maatäytöt tulevat perustumaan kaupunginval-tuuston 1993 hyväksymään Suvilahti - Risön osayleiskaavaan. Maankäyttö- ja maisematyölupaa ei näin ollen näillä alueilla tarvita.

Kyseessä oli siis 14.3.2005 kokous (itse teksti doccina tästä).

83
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 03. 09. 2006 03:03 »
Ihmettelen suuresti Eija Muttonen-Mattilan toimintaa. Hän on vastuussa siitä, että laittomat työt jatkuvat ja hän voi ne keskeyttää. Hän todellakin pistää koko virkauskottavuutensa tässä alttiiksi ja kaupunkia vastaan voidaan tässä myös tehdä tutkintapyyntö (ent. rikosilmoitus).

Siis eikö rikosilmoitusta voi enää tehdä kenestäkään? Vai miksi ent.? Olisiko antaa linkkiä lisätietoihin?

84
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 02. 09. 2006 09:09 »
Olkoonkin, että asiasta on tehty aivan laillisia ja demokraattisia päätöksiä luvan hakijan taholta, niin oikeusvaltiossamme on kuitenkin toimittava lain ja asetusten mukaan.
Rakennustarkastaja on nyt tehnyt melkoisen uhkarohkean teon salliessaan selkeästi kaavan vastaisia toimenpiteitä ilman asianmukaista lupaa (toimenpidelupa).

Tarkoititko toimenpideluvalla Maankäyttö- ja rakennuslain 126 pykälää?

Quote
126 §
Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen  maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu tämän lain mukaiseen katusuunnitelmaan tai yleisistä teistä annetun lain (243/1954) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin asetuksella.

Mitä "rakennelmaa tai laitosta" sinne ollaan pykäämässä?

85
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 30. 08. 2006 16:04 »
Kyllä nautin jos/kun pian ympäristölupa tulee ja töihin ryhdytään. Menen vapaaehtoisena levittämään soraa sinne pöpelikköön.

Ilmottauduttu jo?

Jos joku ketjun lukijoista on perjantaina kameran kanssa liikkeellä niin voisi valokuvata hetken (ja/tai ikuistaa paikan nykyisenlaisenaan valokuvaan vaikkapa sitä 100-vuotislaatikkoa varten?).

86
Yleistä keskustelua / Re: Blogi laskussa
« on: 24. 08. 2006 08:08 »
Ei pääse lukemaan, meidän Ikkuna-jakaja taitaa olla lakossa kun ei muutamaan viikkon ole ilmestyny.

Löytyy netistäkin. Sivu taisi olla kolmonen.

87
Ihan Vaasan puolella? Olisiko google.mapsin linkkiä antaa muistin virkistykseksi että missä vallit sijaitseekaan?

88
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 06. 07. 2006 09:09 »
Missä muuten siellä kartassa lukee SÖFUK? Yritin katsoa mutta ei näkynyt mitään.
Kartan vieressä vasemmalla alhaalla. Teksti on senverrran pientä että erehtymisen vaara toki on - sitä en kiellä.

Siellä siis oli listattu seuraavat tahot:
Kaupunki
VSVO tms. (sairaanhoitopiiri?)
SÖFUK (näytti ensisilmäykseltä S kirjaimelta - tahon ymmärtää jos siellä jossain myös opetetaan)

89
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 05. 07. 2006 10:10 »
[
Mikä SÖFUK on? .

http://www.svof.fi/

Quote
Kärnan i Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturs (SÖF) verksamhet utgörs av yrkeshögskoleutbildning, yrkesutbildning, teater och allmän kulturverksamhet. Den förenade länken mellan de 16 medlemskommuner är nu -precis som vid grundandet år 1994 -den svenskspråkiga befolkningen och dess kultur.

Löysinkin sivut kohta postaukseni jälkeen mutta kiitoksia informoinnista.

SÖFUKin rahat eivät tule ainoastaan Vaasasta. Sillä on 16 jäsenkuntaa jotka kaikki maksavat osansa. Huomattavasti halvempaa kun jos Vaasa yksin kustantaisi ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria. SÖFUK järjestää koulutusta ja kulttuuria ruotsiksi.
 
Luopio sanoo myös että siellä ei ole "suomenkielisiä riesana". En tajua tätä näkemystä. Jos SÖFUKissä olisi mukana niin miksi siinä olisi mukana riesana? Nimimerkki opiskelija copy/paste:asi tänne liiton tarkoituksen. Voin kääntää sen niille jotka eivät osaa sitä lukea:

Ruotsinkielisen Pohjanmaan Liitto Koulutukselle ja Kulttuurille. Sen keskeisin toiminta on ammattikorkeakoulukoulutus, ammattikoulutus, teatteri ja yleinen kulttuuritoiminta. Liiton yhdistävä tekijä nyt - kuten sen perustamisen aiikana vuonna 1994 - on sen 16 jäsenkunnan ruotsinkielinen väestö ja näiden kulttuuri.

Copy/paste:sinko? Tietääkseni en.

Mutta liitto ei ilmeisesti harjoita vanhainkotitoimintaa vaan oli muusta syystä haluamassa sinne Huutoniemen sairaalan alueelle?

90
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 04. 07. 2006 17:05 »
Neljäs on SÖFUK vai mikä se on joka pyörittää pääasiassa vaasalaisten rahoilla rutosnkielistä AMK:a ja Wasa Teateria ym. Siellä ei ole lainkaan suomenkielisiä riesana.

Mikä SÖFUK on? Tuo lyhenne taitaa vilahtaa Osalan tänne pistämässä "Vaihtoehto C: Tiivis ja matala" karttakuvassa koskien sitä Huutoniemen sairaalaa.

91
Vaasa / Re: Pelastakaa Vaskiluodon viheralue
« on: 03. 07. 2006 14:02 »
Ainut kunnon pururata ties monenko kilsan säteellä keskustasta. Jänispopulaatio Vaskiluodossa on turvattava. Ei taloja.

Itse käsitän pururadan radaksi joka tavataan päällystää etupäässä puruilla... Siellä on tavannut olla pikemminkin muta-sora-asfaltti-puru-päällystämätön "pinnoite".

Jäniksiin en ole törmännyt patikoidessani vaellusreitillä mutta itikoita ja ampiaisia on tullut riittämiin vastaan. Adoptoi ne jos haluat. Sattumalta ne ovat olleet juuri niissä kohdissa polkua mihin taloja meinataan nyt sitten kaavoittaa.

92
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 30. 06. 2006 06:06 »
Pohjalaisen yleisönosastolla oli asiasta kanssa kirjoitettu:

Quote
Pohjanmaalla Vaasa-vetoinen yhteisö voidaan järkevästi ratkaista ainoastaan siten, että Vaasa, Laihia, Vähäkyrö ja ehkä myös Maalahti neuvottelevat viisaasti ja yhdistyvät ainakin hallinnollisesti sosiaali-, terveys- ja koulutusalalla, jos ei muutenkin. Ainoastaan näin Vaasa voi kasvaa väestöpohjan avulla, mukana tulee riittävästi tilaa teollisuudelle, kaupalle ja ihmisille. Onko kunnissa tarpeeksi monta riittävät tiedot omaavaa päättäjää viemään asioita eteenpäin?

Minä ja moni muu ei näe eikä ole tarvetta nähdä sitä päivää, että Mustasaari (veturi) Oravainen ja Korsnäs liittyvät Vaasaan. Mitä te, Vaasan valtuutetut, näiden eripuraisten kuntien päättäjien perässä juoksette? Ne haluavat mieluummin liittyä Ruotsiin kuin Vaasan kaupunkiin.

Onko tässä Vaasalla oikein muutakaan mahdollisuutta? Siis jos Vaasan RKP tämän mahdollisuuden Vaasalle suo.

Tämän lisäksi toki muista kunnista peräisin olevien asiakkaiden taksojen tarkistus että palveluja pystytään edes jotenkuten ylläpitämään Vaasassa jatkossakin.

[tähän EX-Vaasalaisen mietelause]

93
Sekalaista keskustelua / Re: Kysy - kansa vastaa
« on: 29. 06. 2006 10:10 »
Eikö Amarillo ollut ihan S-ketjun valtakunnallinen ravintolabrändi?

Paikkana ainut mikä tulee mieleen on Texasin Amarillo.

94
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 28. 06. 2006 22:10 »
Pitääkö jokainen asia vääntää rautalangasta? Ettekö todellakaan tajua Rkp:läistä politiikkaa? Kyse on Lutheeruksenkin mukaan ruotsinkielisestä (hallintokieli) Korsholmin hegemoniakunnasta.
Vaasasta tai yleensä suomalaisista viis!

Niin, ja? Totta kai Rkp taistelee siitä että Mustasaari saa pitää ruotsin hallintokielenään. Se on yksi iso syy olla yhtymättä Vaasaan, muiden joukossa. Ei Mustasaarella, tai mustasaarelaisilla muutenkaan, ole hirveän paljon voitettavaa jos yhdytään Vaasaan. Se on lähinnä Vaasa joka ne edut saa. Eli miksi ihmettelet Mustasaaren vastahakoisuutta?

Lähinnä kävi mielessä että voiko tulevaisuus tuoda tullessaan muitakin puheita kuin Mustasaaren yhtymisen Vaasaan.

Seurasiko ketään uutisointia puitelain etenemisestä?

Quote
5 §
Kunnan tai yhteistoiminta-alueen muodostaminen
Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta
kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset
vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.


Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta
muodostuvan yhteistoiminta-alueen (yhteistoiminta-alue), jolla voi olla kuntalain
(365/1995) mukainen yhteinen toimielin tai kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueen
päätöksenteko on järjestettävä siten, että se perustuu siihen osallistuvien kuntien asukaslukuun,
elleivät kunnat toisin sovi.

Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen
kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.
Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on
oltava vähintään noin 50.000 asukasta.

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen muodostamiselle edellä 5 §:ssä säädetyistä edellytyksistä
voidaan poiketa, jos


1) toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei saaristorisuuden tai pitkien
etäisyyksien vuoksi ole 1 momentissa säädetyllä tavalla mahdollista,
2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien
turvaamiseksi
tai
3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi.

Eli tässäkö tulos vai jäikö jotain asian tiimoilta lukematta?

95
Vaasa / Re: Pelastakaa Vaskiluodon viheralue
« on: 26. 06. 2006 23:11 »
Samaa mieltä. Kyllä minä olen aina ihmetellyt miksi Niemeläntien toiselta puolelta alkaa heti mettä. Kyllä sillekin puolelle pari taloa sopii ihan mainiaosti ilman, että pururata tai luontoarvot vaarantuu. Jos metsään haluaa mennä, on Öijenin "ikimetsä" ihan lähellä.

Kokeilin tihrustaa karttoja ja ilmeisesti muutokset tulisivat pelkästään Niemeläntien varrelle ja metsikon toiselle puolelle Kuulahdenkadulle? Vaskiluodon kinttupolulle joutuisi siis tekemään tilaa metsikosta(Niemeläntien mutkan kohdalta ainakin?)? Toivottavasti tuon myötä tulisi sitten kunnon pururatakin.

96
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 26. 06. 2006 13:01 »
Lapsikin tajuaa, että Vaasan imagon muuttuminen todellisuutta vastaavaksi suomalaiseksi kaupungiksi, kasvattaisi tietenkin kaupungin vetovoimaa ratkaisevasti. Sen tajuavat Rkp ja folkting tehden kaikkensa Vaasan pitämiseksi ruotsalaishenkisenä pussinperäkylänä, valitettava faktum!
Ottakaa valtuutetut kantaa, muutkin kuin Heikki Lamminmäki!

Eikö Mustasaari julistautunut joulukuussa pyrkivänsä johtavaksi maalaiskunnaksi tms.? Eli yrittänevät saada vetovoimaa sinnekin suuntaan?

Onko kotikuntalain mahdollisella muuttumisella muuten mitään merkitystä Vaasalle?

97
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 11. 06. 2006 17:05 »
Oliko mustikkamaan tapaus vielä auki? Muistaisin lehdestä että tuomiosta valitettiin.

98
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 09. 06. 2006 21:09 »
Minkälaista jälkeä se tämänpäiväinen pieni palo muuten aiheutti? Ketään kameran kanssa siellä päin liikkunut?

99
Vaasa / Re: Vaasan parhaat ravintolat
« on: 06. 06. 2006 06:06 »
Huomasin tämän tänään kauppahallissa.  Hallissa on nyt toiminut pari viikkoa uusi ruokapaikka nimeltään Mezona.  Ruoka on hyvää ja kohtuuhintaista, mutta se ei riitä yrittäjän toimeentulon ylläpitäjäki - niinpä tänään oli ruokalistalle tullut uusi annos:  Riisiä ja grillimakkara 4 €.

Suomalaiset ovat siis onnistuneet sivistämään tämänkin yrittäjän oikeaan suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Googlettamalla olin havaitsevinani riisiä sekä makkaraa yhdisteleviä reseptejä. Että eikai tuo (riisi+makkara) nyt niin perisuomalaista ole?

100
Sekalaista keskustelua / Re: Mikä nimeksi?
« on: 31. 05. 2006 12:12 »
Klinikka mikä Klinikka.
Sitähän tää o. vaikka en tierä hoituneeko täälä mikää.

Geriatrian?

Mutta olisi EX-Vaasalaisen "Vaasalaisia" ehdotus toki ihan hyvä. Viimeiseen asti vaasalaisia ;D.

101
Sekalaista keskustelua / Re: Asiat jotka risuttaa
« on: 21. 05. 2006 09:09 »
Risuttaa joskus pessimismi.

Lappi-Areenaakin oli esitetty vaihtoehtona jos Yle olisi oikeasti alkanut aristamaan.
Quote
- Ja jos Yleisradiolla on ongelmia euroviisujen järjestämisessä, tarjoaa Rovaniemi käyttöön Lappi-Areenaa, Jylhä veistelee.

Mutta nyt Hesarin mukaan:
Quote
Jungnerin mukaan järjestelyihin saadaan rahaa Euroopan yleisradioyhtiöiltä. Lisärahoitusta aiotaan hakea muun muassa liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Jungner on myös Ylen tietojen mukaan luvannut, ettei televisolupamaksua nosteta järjestelykustannusten takia.

102
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 19. 05. 2006 20:08 »
Periaatteessa varmasti näin, mutta kyllä foorumilllla rajat ovat paljon kaumpana kuin sanomalehdessä.  Oikeuskin hyväksyi että huonoa pizzaa saa sanoa "huussinlunkuksi".

Miten tuota voi verrata foorumikirjoitteluun (kyseinen KKO:n ennakkopäätös lienee tämä)? Valista toki.

103
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 17. 05. 2006 00:12 »
Kerropa maailmasta toinen kaupunki jossa noin lähellä keskustaajamaa/asutusta kulkee vapaat rantaraitit? Minusta tämä on Vaasan kallein asia.Sen voi vain kerran tärvellä ja nyt on sellaisia voimia liikkeellä.

Onko muuten Vaasaan koskaan ajateltu kelluvia asuntoja kuten Helsinki nyt kaavailee Kaisaniemenlahdelle? Vai olisiko täällä liian matalaa tuollaisille?

104
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 15. 05. 2006 18:06 »
Voisiko joku asiaatunteva taho selittää kohta kohdalta (eli kunnolla rautalangasta) miten asemakaavan muutoshakemus menee Vaasassa? Niin siitä ei ainakaan tulisi enää parinkymmenen sivun verran lisää epäselvyyttä ja epäilyjä salaliitoista.

Mitä tulee Pitkämäen tekstiin niin pari lainausta:
Quote
Pitkämäen mukaan ensin on saatava kaikki neljä kiinteistönomistajaa hyväksymään uusi liikekeskushanke. Jos tämä totetuu, niin silloin osa liikekeskukselle myönnteystä rakennusoikeuidesta voidaan myydä Kondiksen puuhamihille tai asuntoyhtiölle.
Quote
-Paras ratkaisu kaikille osapuolille olisi Pitkämäen mukaan se, että kiinteistöjen omistajat perustaisivat uuden kiinteistöyhtiön, joka sitten myisi Kondikselle tarvittavan rakennusoikeuden. Tämä on kerrotu kaikille osapuolille viime vuoden kesäkuussa.

Tarkoittaisiko tämä että uuden kiinteistöyhtiön (liikekeskuksen + Kondiksen yhteinen pinta-ala?) olisi haettava rakennusoikeutta ja tästä koko oikeudesta osa menisi siltä uudelta kiinteistöyhtiöltä sitten Kondiksen puuhamiehille? Eli kaupunki -> uusi kiinteistöyhtiö -> Kondis?

105
Vaasa / Re: Mansikkasaari
« on: 13. 05. 2006 19:07 »
Yliopisto on ilmaissut tarvitsevansa sen tulevaksi laajenemisalueeseen.

Onko kenelläkään tästä yhtään enempää tietoa?

106
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 12. 05. 2006 12:12 »
Tarkoittiko Jaakko Härmän kuntokeskusta?

Lehdistötiedotteessa oli:
Quote
Kaupan yhteydessä on sovittu Suomen Terveystalon ja Härmän Kuntoutus Oy:n yhteistyön kehittämisestä työikäisen väestön kuntoutuksessa. Yhteistyön sisältöä ohjaa kaupan osapuolten erikoisosaaminen.

Tarkoittiko Jaakko kumppanuussopimuksella tätä vai jotain aivan muuta?

107
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 12. 05. 2006 10:10 »
Melkoisia salaliittoteorioita te kyllä osaatte viljellä. :P

Onhan tässä enää jotain 7 päivää leffan ensi-iltaan :P.

Mutta miten se asianlaita sitten oli? Pääsivätkö Radinsson-korttelin omistajat sopuun ja enää pelkästään kaavamuutoksen kulut ovat esteenä?

108
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 10. 05. 2006 14:02 »
En tiedä mitä se on, mutta minua ainakin jotenkin kouraisee kun taas saan kuunnella naljailua lahjusskandaalista  etelä-suomessa tulevalla viikolla.  On hämmästyttävää, miten laajalle tieto paikallisuutisesta on itse asiassa levinnyt.

Olen varma että pian joku keksii sellaisen Vaasaan sopivan ilmaisun kuin "turuntauti", joka sitten leimaa Vaasan negatiivisesti vuosiksi, kiitos ko. herrojen.


No ei hyvin mene muillakaan. Ilta-Sanomat uutisoi poliisin taholta Lahden kaupunginhallituksen jäseneen kohdistuvia epäilyjä lasten hyväksikäytöstä. Tekstin mukaan ei ole erotettu vielä luottamustehtävistään.

109
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 10. 05. 2006 13:01 »
Aikaisemmin taisi olla jotain jankkaamista pinta-alojen suhteen? Vanhassa blogissa oli siitä jo juttua. Kannattaa toki lukea linkistä loputkin jutusta.

Quote
Myös Kondiksen neliömäärä on asunnot ja palvelut huomioden n. 17 500 neliötä. Siinä on yhteensä 120-150 asuntoa ja se sisältää monipuoliset ja korkealuokkaiset pääosin yksityiset palvelutilat.

Eikö ne Jenssenin "kuuluisat kymmenen kysymystä" kannattaisi pyrkiä tekemään suoraan kyseisille henkilöille (eli ottamalla itse yhteyttä heihin?)? Jos kerran lopputyökin on kyseessä.

110
Seurasiko ketään eilen eduskunnan välikysymyskeskustelua? Helsingin Sanomat siteeraa Hyssälää:

Quote
"Ongelmallista on, että vaikka valtionosuutta vanhustenhuoltoon on lisätty, se ei näy välttämättä vastaavana palvelutason paranemisena. Valtionosuushan ei ole sidottu käyttötarkoitukseen, joten kunnat voivat käyttää korotetun valtionosuuden haluamallaan tavalla", Hyssälä huomautti.

Hän lisäsi kuntien syntitaakkaa huomautuksella, että hallitus on tuottanut paljon uutta vanhuslainsäädäntöä, mutta "ei lait auta, jos niitä ei noudateta".

Kyseisestä jutusta löytyy myös joitain poliitikkojen ratkaisuehdotuksia.

Sieltä löytyy myös linkki juttuun Taloustutkimuksen tutkimuksesta siitä mitä mieltä Suomessa ollaan vanhustenhoidon tulevaisuudesta. Tekstissä ei tosin mainita kuinka monelta oli asiasta kysytty (jos Hesarin verkkosivut eivät ole tuttuja niin "Keskustele aiheesta"- linkin takaa löytyy myös ihmisten mielipiteitä asiasta).

111
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 04. 2006 16:04 »
Vai ei KPO/SOK sopineet ollenkaan seniorihankkeista, hieman epäilyttää mutta todisteita tästä asiasta tuskin koskaan julkisuuteen saada. Eli onko väite vain pelkkä epäilys?
Huolimatta siitä että samaa tyyliä jatketaan ja muut virkamiehet jatkavat edellä mainitun johtotroikan aloittamalla tiellä. Tämä voi tietysti johtaa vielä suurempaan mediamyllytykseen koska oikeudessa nyt käsiteltävät asiat ovat vain jäävuoren huippu. Sitä paitsi Kondis on ilmeisesti huomattavasti suurempi hanke kuin ABC ja hotellin saneeraus.

Blogin puolelta lainattua...
Quote
-Tällä tavoin mahdollistetaan kondishankeen edellytykset. Yhteenvetona voi todeta, että näiden neljän kinteistöyhtiön tulisi hakea kaupungilta kyseessä olevan korttelin asemakaavanmuutosta, jonka jälkeen kaupunki tekee päätöksen asemakaavoituksen aloittamisesta. Tämä tarkoittaa hakijoille myöskin sitä että heille alkaa syntyä kustannuksia.

Onko asemakaavamuutoksen hakemus siis jo tehty? Ennen sitä kenenkään on vähän paha päättää mitään kun ei ole mitään mitä päättää.


112
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 29. 04. 2006 09:09 »
Pohjalaisessa oli hieman enemmän tekstiä. Hieman pisti seuraava silmään sieltä:
Quote
Kirjoittaja tietää KPO:n kaupallisen johtajan leuhkineen siellä, että tässä hoidetaan Vaasaan suunnitellun ABC:n ja kaupungin keskustan järjestelyt, johon KPO investoi hotelliin.

Oikeudenkäyntipäiviksi mainittiin lehdessä 16-19.5. Eli sinne vaan yleisöksi :).

113
Miten oli lukiko Vihreäliitto liikennepoliittisessa ohjelmassaan tietullit mukaan?

Turun Sanomien mukaan Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen ei usko tietullien vielä toteutuvan.

Ylen uutisoi muuten Lontoosta että nostavat siellä tietullin hintaa ja vastustajien mukaan joitain yrityksiä olisi mennyt konkurssiinkin.

Paljonko muuten ihan perus parkkimaksut autoille ovat nykypäivänä?

114
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 27. 04. 2006 21:09 »
Sairaanhoitajien palkoista jne. löytyy keskustelupalstan oma ketju täältä.

Tarja Tallqvistin adressi "Vetoomus sairaanhoidonhenkilökunnan ja omaishoitajien palkkojen korottamiseksi, sekä virkojen lisäämiseksi." löytyy täältä.

Sateliittikuva Google Mapsista mikä hieman valottaa korttelia löytyy täältä.

Tämän ketjun aiheena lienee ollut itse Vaasaan aiottu palvelutalo eikä Tampereen tms. kaupungin huolestuttava tilanne?

115
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 22. 04. 2006 18:06 »
Kelpaakohan esimerkiksi.. ?

Kokeilkaa hakea maankäyttösopimus- sanalla Kaupunginvaltuuston kohdalta. Kohdassa "MAANKÄYTTÖSOPIMUS, REWELL CENTER,TONTTI 1-4-15, ASUNTO OY RAASTUVANKATU 19" mainitaan "Korvauksen yksikköhinnaksi/k-m2 on sovittu 220 €/k-m2".

Laki taisi tämän jälkeen tosin hieman muuttua?

(Fysikaalinen hoitolaitos Kondis tarjoaa muuten jo fysioterapiaa Helsingissä)

116
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 24. 03. 2006 13:01 »
Näin Vaasan ulkopaikkakuntalaisena ihmettelen, että kovin vähän ikääntyviä ihmisiä Vaasassa on jos 50 asuntoa riittäisi.
Ulkopaikkakuntalaiselle tiedoksi ettei se kortteli ole koko Vaasa.
Quote
Olen ymmärtänyt, että kondiksen asuntoihin hakeudutaan noin 50-55-vuotiaana kun lapset ovat maailmalla. Täten näiden ihmisten asunnon tarve 80-vuotiaaksi on noin 25 vuotta. Tämä tarkoittaa, että noin 20 vuotta on aktiivista aikaa ja vain 5 viimeistä vuotta 'harmaina hattutelineinä'.
Ehkäpä louhi ja opiskelija suunnittelevat lähtevänsä tältä planeetalta varhain (?).
Kukaan ikääntyvä ei varmasti halua olla aktiivivaiheessaan jossain laitakaupungin syrjäisessä vanhainkodissa.
Olen ihmetellyt miten eläkkeelle jäävät kovin lyhyessä ajassa "dementoituvat" sohvansa nurkkaan. Tämän estämiseksi Kondis on erinomainen keino ylläpitää aktiivisuuta ja terveyttä.
Näiden ihmisten hiljaista tietoa ja kulttuuria tarvitaan jatkuvuuden ja suomalaisten arvojen ylläpitämiseksi. He eivät haamuina vaeltele ympäri keskustaa.
On ennustettu, että 20-30 vuoden kukluttua Ranska on muslimimaa ja koko Eurooppa 200 vuodessa. Pidämmekö kiinni karvoistamme ja kultturistamme, vai annammeko mennä?
Tämän tarkoitus lienee vedota tunteisiin ja toimia Kondiksen mainospuheena? Hyvin scifi-henkinen täytyy myöntää.

Koska esittäydyit omalla nimelläsi jo aikaisemmassa postauksessasi niin lienee syytä kysyä oletko se sama Ilkka Härkönen(lääkäri, psykiatri, psykoterapeutti) joka työskentelee Hämeenkyrön hoitokeskuksen(yksityinen) psykiatrian lääkärinä?. Onko Hämeenkyrön hoitokeskuksella ehkä kiinnostusta Kondis-hankkeeseen?

Louhi/Opiskelija

Jahaa, että parin vuoden päästä, minäkin olen jo semmoinen ….ei saa nähdä katukuvassa.
Tuntuu niin pahalta lukea nämä tekstit, parasta olla lukematta.
Kovasti on tunteisiin vetoavaa tässäkin. Kuka sanoi ettei saa näkyä? En minä ainakaan :).

Hyvin muuten olit löytänyt sen kondishuoneiston kuvan netistä vaikka kuvat-hakemisto pukkaa forbiddeniä(quote alhaalla). Koska olet postannut vain 3 kertaa ja kaikki tähän ketjuun niin lienee paikallaan kysyä mikä sinun sidosryhmäsi on(onko Astroturfing tuttu termi?)?

Löysin pohjakuvan:

http://www.netikka.net/strahlky/kuvat/kondishuoneisto%202hh.jpg

Taitaa olla piirustukset jo valmiina.

117
Se tässä niin sanotussa lääkäripulassa ottaa pattiin, että lähes kaikki joudutaan ottamaan töihin, oli se lääkärin osaaminen millainen tahansa. Unohtuu, että on hyviä ja huonoja lääkäreitä. Sellaisia on tavattu, että jos kyseinen henkilö olisi vaikkapa puuseppä, olisi monon kuva ollut takapuolessa jo pitkään.
Tuossa on myös hyvä muistaa että lääkärit kirjoittavat mielipiteitänsä potilasasiakirjoihin. Eli jos oikein huono päivä on ollut yhden lääkärin kanssa niin seuraava voi sille päälle sattuessaan kehottaa mielentilatutkimuksiin tms.. Ja nyt kun potilastiedot tulevat olemaan koko Suomen(ja EU:n?) lääkärien käytettävissä niin jotkut hiljaiset voivat tyytyä amputaatioon ennemmin kuin alkavat väittämään vastaan.

118
Verosta on Tukholmassa vapautettu
•  Utryckningsfordon*
•  Bussar med totalvikt av minst 14 ton*
•  Diplomatregistrerade bilar*
•  Taxibilar*
•  Motorcyklar*
•  Utlandsregistrerade fordon*
•  Militära fordon*
•  Färdtjänstbil med totalvikt under 14 ton (efter ansökan från ägare hos Skatteverket)
•  Bil som undantagits från skatteplikt efter ansökan hos Skatteverket från den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Undantaget gäller inte om bilen används i yrkestrafik
•  Bil som är utrustad med teknik för drift
a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller
b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol,
och som är registrerad som sådan hos Vägverket*.
Voisiko tämän saada suomeksi myös?

Ja oliko vielä alustavia suunnitelmia että tarkalleenottaen mihin kohtaan noi valvontapisteet tulisivat?

Lontoollahan taisi joku systeemi myös olla tai ainakin suunnitteilla?

119
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 23. 03. 2006 08:08 »
Herätkää huomaamaan, että Kondis-hanke on aivan liian suuren kokoinen Vaasan mittasuhteisiin: 150 asuntoa eli jopa 300 vanhusta samassa korttelissa ! Sosiaali-ja terveyslautakunta piti 150 asuntoa suurehkona määränä, mutta ei lausunnossaan puhunut mitään siitä että kyseessä olisi jopa 300 vanhuksen keko!

Suuret mielisairaalat ja vanhainkodit on pääosin purettu. Älkää nyt jestas sentään lähtekö puoltamaan pakokaasujen keskelle moista mammuttihanketta. Pudottakaa edes asuntojen lukumäärä korkeintaan 50:een.
Eli se voisi parhaimmillaan tietää 300 vanhusta vaeltamaan Vaasan keskustaan? Nooh silloin voisi kaupunki mainostaa Vaasaa elinikäistä oppimista tukevana opiskelijakaupunkina ;). Tosin "koulusta valmistuneiden" muuttoautot voisivat herättää hieman vaivaantuneisuutta joissain henkilöissä...

120
Sekalaista keskustelua / Re: Historiaa
« on: 21. 03. 2006 19:07 »
Listalta pääsi unohtumaan Smurffien kommunismi (sivustolla ehkä rajoitettu kaista).

Pages: 1 2 [3] 4 5