Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pentti Tarpio

Pages: 1 [2]
41
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 11. 05. 2007 19:07 »

Sittenhän kyseessä ei ole ongelmaa tuon kaupungin hinnaston alentamisen osalta, vaan kaupunki voi määritellä hinnan ilman alennuksia. Tosin sitäkään sopimusta ei voitane tehdä sitovasti ennen kaavoistusta eikä todellisten kustannusten tiedossa oloa.


Rakennusoikeuden hinta Kondiksen osalta kuuluu tuohon mainitsemaani pakettiin, mutta sillä ei ole kustannusvaikutuksia kokonaisuuteen.

Lue ylempää Jarton klo 18:37:41 lähettämä kuntaliiton soveltamisohje maankäyttösopimuksista. Sen mukaan maankäyttösopimuksen hinnoittelu on täysin sovittavissa, eikä sen osalta tarkastella todellisia kustannuksia.

Eri asia on jos aikanaan ei päästä yksimielisyyteen maankiäyttösopimuksesta. Silloin noudatetaan lain määräyksiä kehittämiskorvauksesta, jonka yhteydessä kunnalla on oikeus periä korvausta enintään toteutuneiden kustannusten verran.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei siis ole este yksikköhinnan sopimiselle. Myöhemmin kaavoituksessa selviää sitten paljon raakennusoikeutta kaavoitetaan.

42
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 11. 05. 2007 19:07 »

Kun asia on nyt jo listalla, niin sanoisin, että onpa ripeästi toimittu. Minulla on kopio kirjeestä ja se on päivätty 15.3.2007. En jaksa uskoa, että mahdollisessa viivyttelyssä on odotettu hinnakorotuksia.
Kun on puhuttu viivyttelystä niin en oikein ymmärrä kuinka asia olisi voitu saada käsittelyyn ennen koko korttelin kiinteistönomistajien kirjallista aloitetta, joka siis vasta 15.3.2007 on päivätty.
 

Kirje on päivätty ja toimitettu kaupungille 15.03.2007. Kaupunginjohtaja Lumio lupasi minulle , että hän esittelee asian kaupunginhallitukselle 24.04.2007, eli samana päivänä kuin kaupunginvaltuusto myöhemmin illalla päätti rakennusoikeuden hinnan korottamisesta. Ennen kh:n kokousta oli kuitenkin virkamiesten keskinäinen kokous, jossa vallinnut ristiveto aiheutti sen, että kj Lumio jätti asian esittelemättä kaupunginhallitukselle.

Olen samaa mieltä Peevelin ja Heikki Lamminmäen kanssa, että hinnoittelussa tulee noudattaa anomushetkellä voimassa ollutta hintaa.

Perikselle korostaisin:

Kondiksen osalta ei ole missään kohdassa anomusta vedottu sen yleishyödyllisyyteen. Kuitenkin juuri tuo valmistelijoiden käyttämä termi on johtanut koko valmistelun tarkastelemaan Aravasäännöksiä yms.
jotka eivät millään tavalla liity Kondikseen ja sen palveluihin.

Todellisuudessa emme ole pyytäneet kaupungilta minkäänlaista rahallista alennusta. En voi kuitenkaan tässä kertoa tarkemmin ehdotuksemme sisältöä, mutta kokonaisuudessaan se tarkoittaa, että olemme ilmoittaneet kaupunginjohtaja Lumiolle valmiutemme kokonaispakettiin, joka merkitsee meille rahallisesti täsmälleen samaa rahasummaa kuin 25 000 rakennusneliön maankäyttömaksu.


43
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 06. 05. 2007 12:12 »
Jaa että Kondishanketta käsitellään kaupunginhallituksessa viikon kuluttua?

Kaupungin virkamiesten käytäväpuheissa väitetään ettei Kondiksen rahoitus ole vielä järjestyksessä ja ettei Kondiksen hankkeessa ole mukana edes yhtäkään lääkäriä. Selittääkö tämä virkamiesten vastustuksen?

Tuollaiset spekuloinnit ovat tarpeettomia ja ennenaikaisia. Vaikka hanke on vielä lähtökuopissa, on meillä jo nyt toistuvasti yhteydenottoja eri tahoilta rahoituksen suhteen. Hyvälle hankkeelle kyllä rahaa löytyy, varsinkin kaupungin ydinkeskustassa. Turha siitä on ulkopuolisten murehtia.

Myös lääräritason asiantuntemuksen osalta virkamiesten huoli on ennenaikainen. Lääkäreitä tarvitaan vasta paljon myöhäisemmässä vaiheessa.

Voin kuitenkin kertoa, että olemme lääkärikysymyksessä paremmassa tilanteessa kuin yleisesti ottaen olisi tarpeen. Tiimissämme on jo pitkään ollut mukana henkilö, jolla on lääkäritutkinnon lisäksi myös taloustieteiden loppututkinto. Nyt joku sanoo "ettei yksi pääsky kesää tee..." Kondiksen palveluista tulee kuitenkin poikkeuksellisen kattavat ja monipuoliset. Tämä lääkärimme toimii näiden palveluiden johtajana ja olemme jo nyt hyvin pitkällä palvelutilojen ratkaisuja ja palveluiden järjestämistä koskevissa suunnitelmissa.

Mitään Kondiksen palvelusopimuksia ei ole vielä neuvoteltu. Niiden osalta kenttä on vapaa myös vaasalaisille yrityksille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä tasokkaita vanhushuollon palveluja Vaasaan.

44
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 23. 03. 2007 21:09 »
Perheemme on asunut jo yli 20 vuoden ajan Karkkimalassa ja kokenut Mustasaaren tavan hoitaa alueen palvelut täysin ala-arvoisina. Palvelut on ajettu systemaattisesti alas, koulu lopetettu jne. Verotulot kyllä kunnalle kelpaavat, mutta vastineeksi meille Karkkimalan asukkaille ei järjestetä edes kelvollista tieyhteyttä vaikka sellainen on jo vuosia sitten luvattu järjestää. Lupaukset on surutta syöty.

Mustasaari on kuntaliitoksensa jäljiltä kielipoliittisesti yksisilmäinen kunta, jossa kyläpolitiikka on valttia. Päättäjien omaatuntoa ei kotikylään päin vetäminen lainkaan kolkuta. Oma suu on lähempänä kuin muiden suu!

Kaikkien verojen määräytymisperuste on sama asutaanpa missä päin kuntaa tahansa. Veroja vastaan kuntalaisten pitäisi saada tasapuolisesti palveluja. Varsinkin kiinteistövero (entinen katumaksu, jota perittiin ennen vain keskustan infrastruktuurissa asuvilta) on nykyisin epäoikeudenmukainen jos sillä ei "syrjäkylille" saa mitään vastinetta. Ainut mitä me Karkkimalaan olemme jo vuosia pyytäneet on kulkukelpoinen tieyhteys. Liikaa pyydetty, vai mitä? Käykääpä ajamassa Karkkimalantie esimerkiksi näinä päivinä läpi, niin näette miten Mustasaaren kunta asiat on järjestänyt.

Uskon että moni muukin Helsingby - Tuovila - Karkkimala alueen asukas toivottaa tervetulleeksi liittymisen Vaasaan. Silloin meillä on ehdottomasti paremmat edellytykset tulla kohdelluksi tasapuolisesti kunnan palvelujen suhteen. Nykyistä tilannetta huonommaksi ei ainakaan palvelu voi tulla.

Joten tervetuloa tekemään SIPOOT meidän kylillemme. Älkää antako julkisuuteen annettujen kielipoliittisten vastalauseiden häiritä.

45
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 01. 02. 2007 07:07 »
Koko korttelihanke sisältää uutta tilaa seuraavasti:

      - Kondis-asunnot               10.497 m2
      - Kondis-palvelutilat             3.054 m2
      - liiketilaa                         11.065 m2
      - asuintilaa                            800 m2
      - pysäköintitilaa                12.371 m2  yli 400 autolle

Rakennushanke tuo Vaasan keskustaan 150 Kondis-asuntoa monipuolisine palveluineen sekä kymmeniä liikkeitä. Uusia työpaikkoja kortteliin syntyy 200-300.

Hankkeen kannalta on valitettavaa, että Vaasan kaupungin organisaatiossa ainoastaan sosiaali- ja terveyslautakunta on ottanut selkeän (positiivisen) kannan Kondiksen rakentamiseen. Aikaa kuluu ja väestö vanhenee. Toivomme pääsevämme tässä tärkeässä kehittämishankkeessa piakkoin todelliseen yhteistyöhön Vaasan kaupungin kanssa.

Pentti Tarpio


46
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 18. 12. 2006 15:03 »
Kondis-asia etenee Seinäjoella ripeästi. Eeku Strahlin mainitsema kaupungin elinkeinokeskus (vastaa Vaasan kaupunkisuunnitteluvirastoa) on päättänyt osallistua Kondiksen kanssa yhteistyössä sopivien kiinteistöjen kartoitukseen. Elinkeinokeskus maksaa puolet konsultin kustannuksista ja Kondis toiset puolet.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki on luonnehtinut kiinteistöjen kartoituksen jälkeistä kaupungin, Kondiksen ja kiinteistöjen yhteistä hanketta selkeäksi kolmikantatyöskentelyksi, jossa asiat sovitaan yhteisen pöydän ääressä ilman turhia viivytyksiä. Niin sitä pitää...

47
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 18. 12. 2006 15:03 »
Käsittääkseni Vaasan kaupungilla ei ole mitään maankäyttötoimikuntaa. Sitävastoin sillä on virkamiehistä koostuva maapoliittinen toimikunta, joka koostuu kaupunkisuunnitteluviraston, teknisen viraston ja rakennusvalvonnan virkamiehistä. Siinä ei ole mukana luottamusmiehiä, eikä se ole kuntalain tarkoittama valtuuston tai kaupunginhallituksen asettama toimikunta.

Toimikunta valmistelee maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä asioita.

48
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 16. 05. 2006 07:07 »
Petri on ihmetellyt Per Strömmanin jäsenyyttä Tornikeskuksen hallituksessa. Siinä ei ole mitään kummallista.

Kaupunki on suurimpia osakkeenomistajia kiinteistössämme ja Per Strömman on siksi hallituksen jäsen.

49
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 15. 05. 2006 15:03 »
Olen toiminut yhtenä korttelin kiinteistöjen edusmiehenä kaupungin suuntaan. Olemme esitelleet korttelihankkeen kaupungin virkamiehille, luottamusmiehille ja julkiselle sanalle jo runsas vuosi sitten. Toivomme että asia etenee pikapuoliin.

Petrin kysymys "Eli teille tuli yllätyksenä, että miten asia tulisi hoitaa kaupungin kanssa?" sisältää yllättävän näkökulman. Ikäänkuin meidän tulisi osata joitakin temppuja, joilla asian saa etenemään!  Kaikki ei ole kunnossa jos asioiden hoitaminen vaatii jotain tavallisesta hallintokäytännöstä poikkeavaa.

Toki Kondis on ollut kaiken aikaa yhteydessä korttelin edustajiin. Ymmärtäisin että heillä on ollut pikemminkin ongelmia päästä vakaviin keskusteluihin kaupungin edustajien kanssa itse Kondista koskevissa asioissa. Myös heidän on kyettävä tekemään merkittävä investointipäätös ja siksi pyrittävä saamaan käsitys siitä ovatko he tervetulleita kaupunkiin.

Kondis on korttelille tärkeä. Ilman sitä ei korttelissamme paljon kehitystä tapahdu.

Pages: 1 [2]