Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Ozzy

Pages: 1 2 [3]
81
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 08. 07. 2006 19:07 »
Hyvä hra Meikäläinen,

Minä en ole ympäristöseuran jäsen mutta silti mielestäni syypää tähän tukalaan tilanteeseen (aikataulukompurointia) löytyy nimenomaan kaupungin organisaatiosta. Enkä puhu niinkään virkamiehistä vaan luottamushenkilöistä.

Ympäristöseura on osa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia meidän pohjoismaisessa demokratiassamme. Toki meillä on hyvä virkamieskuntakin mutta suoraan kansalaisvaikuttamiseen on lakiin kirjattu tuollaisten yhdistysten osallistumismahdollisuus.

Suhtaudun lämmöllä kaupungin kehitysyhdistyksen perustamiseen. Ehkä tuosta yhdistyksestä löytyisi sitä osaamista, jota tuntuu kaupungin omasta organisaatiosta puuttuvan.

Vielä sen verran, että pilkkuvirhe ei ole laiton teko, eikä siitä voi valittaa.

82
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 08. 07. 2006 16:04 »
Hyvä juhani,

Nyt olet kyllä valinnut populistisimman ja mielestäni väärän kohteen mollaamisen kohteeksesi.

Jos asioita katsoo ilman, että ottaa ennakkokannan "viherpiipertäjiä" vastaan, huomaa kyllä syyllisiksi tilanteeseen hieman eri tahot.

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa jo vuoden 2000 alusta ja siinä sanotaan varsin selvästi kuinka kaavoitus tulee kunnassa hoitaa. Vaasassa vain asioita hoitavat, varsinkin luottamustoimissa, vanhan kaartin jäärät (ja selvyyden vuoksi mainitsen toimielimen: kaupunginhallitus), jotka yrittävät tehdä asioita "helpomman" kautta. Tämä johtaa sitten siihen, että useat heidän ajamansa kaavoitusasiat karahtavat kiville.

Se, että kaupunki alkoi kolmen ja puolen vuoden aikataululla tekemään kaavaa nollatilanteesta valmiiksi asuntomessuiksi oli sellainen virhelaskelma Kouhin poppoolta, että ihan se tällaista tavallista kaupunkilaista kauhistuttaa. Keitä me olemmekaan valinneet rahojamme tuhlaamaan?

En vastusta asuntomessuja sinällään ja rakentaminen on todella ollut varsinkin vanhaan hyvään aikaan varsin tarkka talouden ja kehityksen tilan indikaattori. Minä vastustan osaamatonta sähellystä kaupunkimme johdossa, ja sieltä ne syyllisetkin löytyvät ilman minkäänvärisiä linssejä.

83
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 01. 07. 2006 12:12 »
Hyvä juhani,

jatkakaamme sivistynyttä linjaamme, kumpikin omaamme.

Kun olen lukenut kirjoituksiasi asian tiimoilta, olen huomannut, että tulkitset asioita varsin likinäköisesti. Olet lähellä tapahtumia; ehkä liian lähellä?

Tulkintasi kompromissista on varsin optimistinen. Versiossasi kaikki osapuolet ovat ja heidän pitäisikin olla tyytyväisiä ratkaisuun, joka on tuolla menetelmällä aikaansaatu. Omat kokemukseni kompromissista ovat lähes päinvastaiset: kukaan kompromissin osapuolista ei ole tyytyväinen ratkaisuun. Kompromissi on siis menetelmänä yleisen tyytymättömyyden luoja.

Tähän tapaukseen sovellettuna syyttäjä ei ollut kompromissiin tyytyväinen ja sen takia ja virka-asemansa johdosta vie asian korkeampaan oikeusasteeseen. Se on myös hänen virkavelvollisuutensa, jos hän on tyytymätön ratkaisuun.

Minä itse olen, se tässä myönnettäköön, varsin puristinen suhteessani virkamiehen lahjomanottoon ja sen suhteesta demokratiaan. Suomessa varsinkin valtiolla ja sen virkamiehillä on hyvä maine lahjomattomuudestaan (tosi tai kuviteltu). Tämä on huomattu myös monissa Suomen kilpailukykyä mittaavissa vertailuissa. Yritysten kilpailukykyä nostaa huomattavasti se, että yritykset pienimmästä isoimpaan voivat luottaa viranomaisen tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Tämä on siis toimivan demokratian peruskiviä (toki tässäkin on joskus koplausta ollut; en elä sentään unimaailmassa ja tiedän sen). Kunnissa tämä on hieman vaikeampi toteuttaa, koska toimitaan pienemmissä yksiköissä ja kaikki tuntevat toisensa. Suomen lahjomattomuuden käsitystä onkin kritisoitu tämän hyväveli-järjestelmän huomioimattomuudesta. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä, että tällaisia kaupunkimme johdon harjoittamille kestitysretkille ei osallistuta. Tai jos osallistutaan niin sen maksamme me kaupunkilaiset itse kaupungin varoista; ei ulkopuolinen hyödynsaaja.

Pienenä anekdoottina kerron, että olen tutustunut vuosien varrella myös itäisen naapurimme menetelmiin ko. asiassa ja voin kertoa, että siellä lahjoman vastaanoton yleisyys on suoraan verrannollinen demokratian puutteeseen. Tämä on ollut osaltaan kasvattamassa minusta em. puristia.

Vielä kyseiseen tapaukseen sen verran, että ymmärrän kyllä, että kaupungin johdolla pitää olla hyvät suhteet alueellamme toimiviin yrityksiin. Se kuuluu heidän tehtäviinsä kaupungin ”seurustelu-upseereina”. Yritysten ja kaupungin suhteita on kuitenkin hoidettava niin, että suhteidenhoidon on kestettävä julkisuus, kaikilta yksityiskohdiltaan. Sillä kaupungin johto ja ylimmät viranhaltijat ovat viroissaan hoitamassa kaupungin ja sen asukkaiden etua, eivät omaansa.

Mitä tulee nimettömiin ilmiantoihin, olisi asian ehkä voinut hoitaa tyylikkäämminkin. Toisaalta nimettömyys voi olla pienen ihmisen ainoa keino saada äänensä kuuluviin ja ”selvitä hengissä”.

84
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 30. 06. 2006 13:01 »
Arvoisa nimimerkki juhani

En tiedä olenko vähän hidas mutta mitenkä poliittinen kompromissi liittyy mahdolliseen lahjonnan ottoon?  Kyseessä on rikosasia, jota käsittelee riippumaton oikeuslaitos. Riippumattomuutensa rajoissa tietenkin. Lahjonnalle altis virkamies ei ole demokratian toteuttaja vaan sen pahin vihollinen.

Kuka muuten saa määrittää ne "asiattomat ja pahantahtoiset kädet", jotka tekevät demokratiasta turhan kalliin? juhaniko?

Juhanin maailmassa kannattaa siis ottaa vain niin pieniä (mahdollisia) lahjuksia, että oikeuskulut olisivat niitä suuremmat. Silloin niitä ei kannattaisi ottaa edes käsittelyyn.

85
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 30. 06. 2006 13:01 »
Uusimmassa Rakennuslehdessä on tämän kesän rakennusmessujen arvostelut. Messut järjestetään Espoon Kauklahdessa.

Arkkitehtuuri on mielenkiintoista mutta alueen sijainnista johtuen tarjonta sopii paremmin ammattilaisrakentajille. Tarjolla on vähemmän omakotitaloja. Tekniset ratkaisut ovat moninaiset.

Vaasa kannalta mielenkiintoista on se, että myös Kauklahdessa alueen pohjaolosuhteet ovat olleet hankalat. Rakennusmessut tekniseltä kannalta pitkään arvostellut Keijo Silvonen toteaakin, että huonolle pohjalle rakentaminen ja luonnollisen maanpinnan nostaminen ja laskeminen lisäävät riskejä maan painumisen suhteen. Hänen mukaansa on todennäköistä, että piha- ja liikennealueiden painumat näkyvät jossain vaiheessa.

Lisäksi huomiotani kiinnitti se, että vieläkään asuntomessujen asunnoista ei ole myyty kuin yksi viidestä. Tämä oh hieman yllättävää ottaen huomioon, että uusien asuntojen kysynnässä ei ole tapahtunut samanlaista notkahdusta kuin vanhojen asuntojen kaupassa ja asunnot sentään sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Tosin asunnoilla on hintaa kolmen tuhannen euron kumminkin puolin per neliö. Siis varsin hintavaa tavalliselle pulliaiselle.

Tänään kuulemme (?) josko kaupunkimme peruu sopimuksensa Asuntomessujen kanssa.

86
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 29. 06. 2006 16:04 »
1.7.2006 tulee Suomessa voimaan lainmuutos: syyttäjän syyteoikeus tulee koskemaan myös firmojen keskinäisessä toiminnassa tapahtuvia lahjontarikoksia.

Tähän asti on siis puhuttu vain virkamiesten ja yritysten välisistä lehmänkaupoista mutta nyt voidaan esim. toisen yrityksen työntekijää lahjovaa kilpailijaa syyttää.

Keskuskaupakamarin johtaja Pentti Mäkinen on sanonut asian hyvin tämän päivän Hesarin pääkirjoitussivulla: Keskeinen kysymys lahjontaa määriteltäessä on se, joutuuko yritys jälkikäteen selittelemään toimiaan julkisuudessa.

Näin on mielestäni käynyt nyt kyseessä olevan tapauksen kohdalla.

Valtion virastoissa käytetään tuohon liittyen hyvää kysymystä rajoista: miltä tämä näyttäisi huomispäivän lehdessä?

87
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 28. 06. 2006 07:07 »
Syyttäjä valittaa lahjuspäätöksestä
28.06.2006
Vaasan kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaatinen aikoo valittaa KPO:n lahjusoikeudenkäynnin lopputuloksesta Vaasan hovioikeuteen. Syyksi Jaatinen ilmoittaa tyytymättömyytensä päätökseen ja siihen, että useat syytteet hylättiin.

Tässä vaiheessa syyttäjä tutkii käräjäoikeuden tuomiota tehdäkseen valituksensa. Syyttäjällä on 30 päivää aikaa valituksen tekoon. Jaatinen on hakenut lisäaikaa, koska hänellä on muita kiireellisiä asioita käsiteltävänä.

Lähde: YLE Pohjanmaa

88
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 22. 06. 2006 15:03 »
Nähdä metsä puilta... Mielenkiintoinen idea. Suosittelen kaikille pro rakennusmessut suvilahteen -ihmisile tämän todellista sisäistämistä.

Tiedän kokemuksesta, että joillain ajatusmalleilla varustetuin ihmisten on vaikea ymmärtää ns. viherpiipertäjien ja muiden hieman pehmeämmin maailmaan suhtautuvien ajattelua. Miksi pitäisi liettyvä merenlahti ja lentäviä jyrsijöitä vilisevä metsä jättää rakentamatta, kun mahdollisuudet siihen ovat olemassa...???

Minulla itselläni on tähän perin taloudellinen ja suorastaan isänmaallinen parlamentaristisiin periaatteisiin perustuva katsantokanta.

1. Suomen laki suojelee liito-oravaa ja sen asuinympäristöä. > sen asuinalueelle ei rakenneta ja piste.

2. Vaasassa on muutakin tonttimaata saatavilla kuin liettyntyt merenlahti. Miksi helvetissä pitäisi upottaa miljoonia euroja (tai ainakin mummonmarkkoja) siihen, että pakosta rakennetaan mahdollisimman huonolle rakennusmaalle.

3. Miksi helvetissä meidän veronmaksajien pitäisi kohdan kaksi kulut maksaa!?!!! Subventaatio kuuluu suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan mutta rakennusmessujen tonttien maksamiseen en silti halua sen laajentuvan.

4. Miksi helvetissä mm. kaiken maailman sähköiset pieneläimet ja alumiinilakkiset koheltajat eivät näe, että asuntomessut sinällään ovat varmasti hyvä bisnes mutta tiettyjen tahojen nyt ajama paikka ja aika ovat "hieman" väärin arvioituja.

Tähän vielä loppuun henkilökohtainen päähänotto: kaupungin ainoan kansanedustajan kannanotto ko. asiaan oli kuin potku palleille. Jos kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia pitää hänen mielestään supistaa saa kyllä olla ilman minun ääntäni vastaisuudessa. Ei ole nimittäin koskaan ennen äänen antaminen jollekkin ehdokkaalle kaduttanut. Nyt kaduttaa!

89
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 21. 06. 2006 12:12 »
Vaasan kaupunki on nyt vastannut muistutuksiin, jotka on annettu hakemukseen vesilain mukaista ympäristölupaa varten Suvilahdessa.

Seuraavaksi ympäristölupavirasto tekee päätöksensä luvasta ja mahdollisesta aloitusluvasta. Niitä lupia vastaan voi sitten tehdä valituksen, jos ei ole tyytyväinen muistutuksensa käsittelyyn.

Tässä muuten osoite sellaiseen pumaskaan, jossa selitetään aika tarkasti kuinka lupa tulee hakea, mitä selvityksiä tulee tehdä ja kuinka lupaprosessi etenee.

http://www.miljo.fi/download.asp?contentid=17339&lan=fi

Mielenkiintoista olisi esim. saada lupaviraston tulkinta Patteriniemen varustusten kohtalosta. Laissa mainitaan ruoppausalueen lähistöllä olevat vedenalaiset varustukset ja niiden suojelu. Ainakin Korpelan Jorman mukaan (asuu siinä lähellä; oli juttu Pohjalaisessa keväällä) siellä sellaisia on. No niistä ei ole taidettu muistuttaa eli lienevät tarpeeksi kaukana. Luulen, että kaupunki ei ole kyllä oikeasti miettinyt kaikkea mahdollista mitä lupaan vaaditaan.

Mielenkiinnolla odotan päätöstä...

90
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 21. 06. 2006 10:10 »
Vaasan käräjäoikeus hylkäsi pääosan lahjussyytteitä
21.06.2006
Vaasan käräjäoikeus on hylännyt pääosan Vaasan kaupungin johtoa ja Osuuskauppa KPO:ta vastaan nostetuista lahjussyytteistä. Käräjäoikeus katsoi vaasalaisvirkamiesten syyllistyneen lahjusrikkomukseen Tallinnan matkan osalta.

Markku Lumio, Heikki Lonka ja Heikki Vehkaoja jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta. Heidän on korvattava silti valtiolle saamansa etu.

Osuuskauppa KPO:ta ja sen toimitusjohtaja Martti Eurolaa, kuten myös Vaasan tiepiirin entistä johtajaa Juhani Salosta vastaan nostetut lahjussyytteet hylättiin kokonaisuudessaan. Vaasan käräjäoikeus antoi päätöksensä tänään.

Lähde: YLE Pohjanmaa

91
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 19. 06. 2006 13:01 »
Täällä kirjoittelu on ehkä hivenen turhaa, kun minusta tuntuu, että asioista päättävät tahot eivät näitä juttuja lue tai eivät ainakaan piittaa. Mutta onhan se mukavata saada omaa ääntä kuuluviin eli:

Eiköhän nyt jo olisi syytä unohtaa haaveet siitä, että 2008 Suvilahdessa olisi hyvin rakennettuja taloja messuvieraiden ihmetellä ja ihastella. Tässä ajassa (2 v) saataisiin alueelle pikaisesti rakennettua sutta (siis jos rakentaminen olisi lupateknisesti mahdollista). Rakentamisesta voi sanoa vaikka, että moni talo päältä kaunis (ja hometta sisällä)… Messualueella rakentamisen tekniset ongelmakohdat kohdistuvat nimenomaan siihen kaikkein vaikeimmin korjattavaan eli maa- ja pohjarakentamiseen. Tässä ajassa eivät mitkään ennakko kuormitukset tule kysymykseen eli alueen pohjissa on mentävä massanvaihtoihin (mm. sitä ruoppausta). Tämä on tietenkin parempikin vaihtoehto merenpohjan ko. mutta pirskatin kallis. Tämä siis tonttien osalta. Rakennukset joudutaan tod.näk. lisäksi paaluttamaan. Pohjatutkimusta en ole nähnyt vaan tämä on mutu-tietoa. Saavatkohan muuten tontin varaajat nuo tutkimukset?

Toistan edelleen mielipiteeni: messut olisi pitänyt tuolle alueelle unohtaa, kun kovahkolta maalta jouduttiin allikkoon. Jokin järki sentään pitäisi päättäjilläkin olla (tuntuu olevan jääräpäisyyden kanssa vaihtoehtoinen vaatimus). Minua ei huvita yhtään maksaa veroillani kunnallistekniikkaa ja tontin rakentamista vielä paljastumattomalle merenpohjalle.

Esalle muuten tällaista: olen niissä ”neukkulan peräkylissä” joskus vieraillut ja siellä nimenomaan näkee yksisilmäisen päättämisen pelottavat jäljet. Pidän kuitenkin demokratiaa valitusoikeuksineen suotavampana vaihtoehtona. Nythän siellä itärajan takana on käytössä ”venäläinen demokratia”, joka tuntuu olevan myös varsin harvain valtaa. Ja päätöksiä tehdään siis edelleen kuuntelematta kansalaisia. Onneksi siis emme tosiaankaan ole näitä peräkyliä vaan kansalaisemme saavat käyttää halutessaan valitusoikeuttaan kaikkein räikeimpiä kehitysoptimistisia räpellyksiä vastaan.

Ja kuten lammaspaimen jo sähköjänikselle totesi: taisin olla vain rietas ajatus isäni mielessä silloin, kun puutaloja keskustasta purettiin.

92
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 13. 06. 2006 18:06 »
Olkaamme mitä mieltä tahansa asuntomessujen järjestämisestä Suvilahteen niin tosiasiahan on, että kaupungin organisaatiot (luottamushenkilöt ja virkamiehet) ovat hakanneet päätään honkaan hankkeen alusta asti. Ensin päätetään päivämäärä, jolloin messujen olisi aika aueta ja sitten vasta aletaan miettiä aikataulutusta. Paikaksi päätetään vielä tiukan aikataulun kannalta mahdollisimman huono paikka, suoranainen valitusmagneetti, johon joka tapauksessa olisi pitänyt hakea vesirakentamisen luvat. Viimeistään siinä vaiheessa, kun rakentaminen siirtyi sijansa sivuun lutakon puolelle liito-oravan takia, olisi pitänyt alkaa toppuutella messuheppaa. Nyt rakennusten perustamisesta tulevat ylimääräiset kustannukset ovat karmaisevan isot. Ja päättäjät vain odottelevat taivaallista väliintuloa ja ihmettä, joka pelastaisi messut. Ottakaa nyt aikuiset ihmiset jo onkeenne ja perukaa sopimus ennen kuin sopimuksen purkaminen tulee veronmaksajille liian kalliiksi.

Asuntomessut sinänsä ovat mielestäni olleet viime vuosina varsin epäonnistuneita tekeleitä tavallisen palkansaajan mallirakentamisen esittelijöinä, enkä sen takia paljon surekaan vaikka messut nyt mitä todennäköisimmin jäävät pitämättä Vaasassa 2008. Jos Vaasasta tai muualta löytyy vakavaraista väkeä, joka haluaa välttämättä rakentaa Suvilahden rantaan ja lupaviranomaiset ympäristöluvat aikanaan myöntävät ja alue kaavan mukaisesti rakennetaan tulevat rakennukset varmasti (jos niin halutaan) pystytettyä ilmankin messuja. Ja hieman rauhallisemmalla tahdilla sillä rakentamisen laadun pahin vihollinen on kiire.

Sen verran vielä, että minä olen insinööri ja rationaalinen ihminen ja tuollainen suunnittelematon projektiin ryntääminen meidän veronmaksajien rahoilla risuttaa kyllä ihan satasella.

93
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 08. 06. 2006 11:11 »
Kärjistyksiä puoleen ja toiseen näissä asioissa, tottakai tajuan koko jutun pointtin ja valittaminen on oikeutettua ja kiistämätöntä silloin, kun perusteet ovat oikeasti olemassa. Jollekin se oikea peruste vain on a)kateus, b)oma etu, c)metsän näkemättömyys puilta, d)"mihinkään-ei-saa-koskea-kaiken-tulee-olla-kuin-lapsuudessani" jne etc.

Minä en kärjistänyt ainakaan omasta mielestäni. Valitusviranomaisen tehtävä on seuloa aiheelliset ja aiheettomat valitukset toisistaan. Mutta valitusoikeutta ei voi ottaa etukäteen pois, jos sellainen on lakiin kirjoitettu.

Minä en ainakaan halua kaiken olevan kuten lapsuudessani. Lapsuuteni aikana esim. purettiin suurin osa keskustan puutaloista :) Ja kyllähän esim. Runsorissakin yrittäjillä on oma etu kyseessä, jos liiketoiminnan perusta katoaa pölyisen ilman takia. Muutto tulee kalliksi > oma etu olisi, että ei läjitettäisi tuhkaa alueelle.

94
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 08. 06. 2006 10:10 »
Lain mukaan kun mennään niin kaavasta (ympäristöluvasta jne.) saavat valittaa kaikki laissa mainitut osapuolet. Laki ei siis siinä mielessä arvota sitä onko kyseessä vaikkapa lentokoneen tippumiseen liittyvä huoli vai kansalaisen/kansalaisjärjestön/viranomaisen huoli kalakannasta tai väestön reippailualueiden häviämisestä.

Valitusoikeutta ei siis voi tapauskohtaisesti rajata tyyliin: tämä on kukkamekko-asia, ei tästä saisi valittaa tai: tässä on tosi kyseessä kaikkihan sen ymmärtää...

Valitusoikeuden olemassaolo pitää tiedostaa siinä vaiheessa, kun asiaansa alkaa ajamaan ja se on otettava huomioon esim. aikataulutuksessa.

Vain diktatuurissa (esim. Kiinan padot tai olympiakylän rakentaminen) kansalaisten oikeuksia poljetaan ilman kuulemista. Suomessa tämä ei onneksi ole mahdollista.

95
Vaasa / Re: Vaasan Asuntomessut
« on: 08. 06. 2006 10:10 »
Runsorin valitusjupakassa on kysymys todellisesta huolesta.

1. Valituksen tekeminen ei ole jupakka vaan lainmukainen oikeus.

2. Asuntomessujen vesiluvan käsittelyyn muistutuksen tekijät ovat myös varmasti tehneet huomautuksensa "todellisesta huolesta". Näitä huolenaiheita on ehkä vaikeampi mitata mutta kuitenkin.

96
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 11. 01. 2006 14:02 »
Virkamiesmoraalia on varsin helppo noudattaa: ainakin kaikissa valtion virastoissa, joissa olen itse ollut töissä on esim. matkan vastaanottaminen ulkopuolisilta kiellettyä. Jos lähdet reissuun on työnantajan maksettava kaikki kulut. Tämä koskee myös ylintä johtoa. Ei mitään epäselvyyksiä. Vanha virkamiesviisaushan rajaa myös tarjoilun varsin tarkasti: lämmin kalja ja kylmä voileipä on sallittua mutta kylmä kalja ja lämmin voileipä jo kiellettyä.

Samoin on nykyään niin, että töitä on tehtävä varsin samaan tapaan kuin yksityisellä. Lähes kaikilla virkamiehillä on nykyään jonkinlainen tulossopimus vauhdittamassa työntekoa. Kehityskeskusteluissa vuosittain käydään läpi tulos ja jos on kehittymisen varaa toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön. Useimmiten tulos ja tekeminen näkyy jo nykyisin myös palkassa, mikä oikein onkin. Verorahoistahan virkamiehet palkkansa kuittaavat.

Pages: 1 2 [3]