Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Terhikki

Pages: [1]
1
Kyllä jos ei näin epäoikeudenmukaista asiaa peruta ja poisteta uhkasakkoa valtiolle ja jos ei Markun toiminta saa jatkaa, niin tästä tulee "kansanliike". Siitä on pidettävä kiinni. Jos tässä annetaan periksi, niin kuka sitten on seuraava "uhri".

2
Lainaus: "Tämä sivusto täytti 8 vuotta 1. helmikuuta 2013.  Ylläpidän tätä vapaasta tahdostani.  Tämä on minun tapani osoittaa rakkauteni tätä hienoa kaupunkia kohtaan".

Haluaisin onnitella ja kiittää Vaasalaisia.infon ylläpitäjää. 8 vuotta on pitkä aika. On hienoa kun on tällainen foorumi jossa voi  ilmaista mielipiteensä ja keskustella asioista.

Onnea!

3
Olen täysin samaa siitä mitä Kari Lajunen vastasi  Lansion eiliseen kommenttiin.  Lainaus: “Uskoisin tämän olevan muistutus siitä, että elämme tasavallassa ja demokratiassa. Siihen kuuluu, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja kyseessä on virasto jonka toimivaltaan kuuluu näiden rakennusten huolehtiminen.
Uskon, että tällä halutaan "näpäyttää" ja näyttää, että tasapuolinen kohtelu "ontuu."
Miten sama Kaupungin virasto voi sanoa että “Markun koneet toiminta rumentaa näköalaa, ja kylmä – ym koneet ovat tarpeettomia jne…”, kun kaupungin omat rakennukset lahoavat radanvarrelle! Miten tällanen virasto ylipäätään voi olla pätevä, toimiva  ja luotettava jos se ei korjaa omia lahoja, rumia tarpeettomia rakennuksiaan pääväyliltä ja vielä Vaasaan tulevalta radalta jonka vierestä junat kulkevat?  Nuo kuvassa olevat Vanhan Vaasan  rakennukset vasta tarpeettomia ja turhia ovat, ja niistä voi sanoa että ne vasta rumentavat maisemaa! Kaiken lisäksi Ne ovat vaarallisia jos sattuisivat kaatumaan  ihmisten päälle. Vanha linja-autoasema sinällään on mielestni aikalailla taideteos grafiitteineen. Markun koneet toiminta on hyödyllinen ja vastaa kaavan toimintaa eikä pitäisi häiritä ketään. Tämä näyttää  olevan kaukana demokratiasta.Kaikkia ei todellakaan kohdella tasapuolisesti. Tämähän on ihan selvä esimerkki siitä.

4
"Demokratia on kansanvaltaa. Suomessa kansanvalta on suurelta osin järjestetty edustukselliseksi demokratiaksi: kansalaiset valitsevat keskuudestaan johtajat päättämään asioista. Kansalaisvaikuttaminen on tärkeä osa toimivaa demokratiaa.
Demokratia tarkoittaa sananmukaisesti kansan valtaa (kreik. demos = kansa, kratos = valta). Demokratiassa kansalla on oikeus poliittisen vallan käyttöön ja oikeus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Demokratialla voidaan tarkoittaa ainakin
•   arvoa
•   kansan tai enemmistön tahdon toteutumista
•   yhteiskuntamallia
•   menettelytapaa päättäjien valitsemiseksi.
Demokratiasta pitää huolehtia. Demokratia rapautuu, jos ihmiset eivät halua tai osaa toimia demokratian pelisääntöjen mukaan. Demokratiaakin pitää jatkuvasti "huoltaa" ja kehittää, sillä maailma muuttuu.
Toimivaa kansanvaltaa uhkaavat ainakin
•   passiivisuus, irtaantuminen ja syrjäytyminen
•   tietojen ja taitojen vajavaisuus
•   keskustelun puute
•   ääriliikkeet.
Lisäksi kansanvallan toimivuus vaarantuu, jos
•   poliittinen eliitti erkanee kansasta
•   byrokratia lannistaa demokratian
•   politiikka pakenee demokraattista päätöksentekoa.

6
Väärinkäsityksiä ja virheitä tulee aina ja tulkintavirheitä kaikille, se on ihan inhimillistä. Onneksi ne voi aina keskustelemalla  korjata. Ja niinkuin sanoit niin kuusiaita on suhteessa muuhun pikku asia.

7
Olen todella pahoillani jos olen jossain vaiheessa kirjoittanut väärin ja saanut aikaan tämän väärinkäsityksen.  Markun koneet yritys ei ole Vaasan keskusvaraston alueella. Vaasan kaupungin virkamies on sanonut haastattelussa v. 2008 että he rakentavat kaupungin keskusvaraston ympäriille kuusiaidan. Niinkuin aikaisemmin keskusteluissa on käynyt ilmi että kaupungin keskusvarasto on ruma ja sotkuinen. Niin, se että kaupunki kritisoi Markun koneiden ulkovarastointia ja kuitenkin hyväksyvät itselleen ulkovarastoinnin, vaikka olivat luvanneet rakentaa siihen kuusiaidan ympärille v.2008, eikä kuusiataa vaan ole näkynyt.

Tarkoitan sillä sitä että; "Kameli ei huomaa omaa kyttyräänsä." Itselle hyväksytään, mutta muille ei. Se ei ole tasa-arvoista. Selvitän asian ja ilmoitan että missä yhteydessä kaupunki lupasi istuttaa kuusiaidan, ei siis Markun koneille mutta heidän omalle ulkovarastolleen.

8
Wiikin artikkeli on mielenkiintoinen ja olen samaa mieltä.

Palaan Markun koneisiin. Markku Greggilä on päätynyt seuraavaan:

"Poistan 31/05/2013 mennessä tarpeettoman ulkovarastoinnin ja annan oikeuslaitokselle mahdollisuuden ratkaista onko toimintani kaavan vastaista ja olenko tasavertainen lain edessä koskien ulkovarastointia tarvitsevien yritysten kanssa. Muunmuassa Vaasan kaupunki lupasi rakentaa kuusiaidan Keskusvaraston ympärille syksyllä 2008. (Vasabladet 08)."

9
Kiitokset Anna-Maija Salolle ja Makelle hyvistä viesteistä.

10

Vastauksena Makelle: Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunte on lehtihaastatteluissa ym. ilmoittaneet että alueella toimivat yritykset ja asukkaat ovat valittaneet että ulkovarastointi turmelee kadulta näkyvää maisemaa ja häiritsee alueella toimivin kiinteistöjen toimintaa. Tiedustelin Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunnalta valittajan (ien) nimeä tai nimiä, en saanut siihen vastausta enkä tiedä mistä sen voisi tarkistaa. Mielestäni asia on epäoikeudenmukainen jos  valittajia on esim 1 henkilö ja Markun koneiden adressin allekirjoittajia on 110 jotka ovat allekirjoittaneet ja ottaneet kantaa Markun Koneet -toiminnan puolesta ja lisää  paperille allekirjoittaneita on paljon koska kaikilla ei ole nettiä, mietin vaan että voiko 1 valittaja satoja allekirjoittaneita vastaan vaikuttaa. Tämä on selvää  ajojahtia Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunnan taholta  Markun koneita kohtaan. Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunnan antama lausuntokin Hallinolliselle oikeudelle osoittaa selvästi  että he toivovat ettei Markun valitusta tutkittaisi. He haluavat pyyhkiä Markun koneet pois koko asiasta ja
ja jättää asian VR'n asiaksi. Kuitenkin toiminta vastaa täysin kaavan  mukaista toimintaa, kaava N° 1 - Tavara-asema. VR-yhtiövuokraa aluetta Markun koneille  tavara-asemana ja sen ei pitäisi olla ongelma. Toivon että Hallinto-oikeus tutkii Markun koneiden valituksen joka on asianmukainen kun se vastaa kaavan toimenkuvaa.

Hehän ilmoittivat minulle seuraavaa: "Lausunnon oleellinen sisältö on seuraava:  Kun  lautakunta asetti kiinteistön omistajalle VR-Yhtymä Oy:lle uhkasakon - koska omistaja parhaiten pystyy huolehtimaan, ettei maankäyttö- ja rakennuslain mainitsemaa tarpeetonta ulkovarastointia harjoiteta – ja Markku Greggilällä uhkasakkoa ei asetettu, hänen valituksensa tulisi lautakunnan käsityksen mukaan jättää tutkimatta."

Miksi ei valittajan nimeä jukaista. Valittaja on Markun koneiden vastapäinen yrittäjä. Miksi yhdelle ihmiselle annetaan valta kaupungissa, kun enemmistö on eri mieltä? Herää  kysymys, että eikö kaikki yrittäjät ja kansalaiset olekkaaan tasa-arvoisia lain edessä?

11
Olen samaa mieltä Kari Lajusen kanssa. Minustakin koko asia haiskahtaa ja on naamioitu eräältä taholta. Antamalla sakko VR-yhtiölle (ei Markulle niinkuin v. 2008) on ainut keino yrittää saada Markun koneet pois alueelta ja saada Markku ulkopuoliseksi niin ettei hänen valitustaan Hallinolliselle oikeudelle tutkittaisi.

Se selviää tästä Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunnalta 04.12.2012 saamastani vastauksesta tiedusteluuni jossa  adressin allekirjoittaneet vaativat uhkasakon peruuttamista ja Markun koneiden jatkuvuutta samassa paikassa. TiEdustelin myös kenen taholta kuka ja ketkä ovat valittaneet, mutta siihen ei minulle vastattu.

Heidän vastauksensa on seuraava: "Hallinto-oikeus käsittelee Markku Greggilän sinne jättämän valituksen. Hallinto-oikeus on pyytänyt päätöksen tehneeltä rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa valituksen johdosta. Lautakunta antoi oman lausuntonsa eilen ja se lähtee hallinto-oikeuteen.

Lausunnon oleellinen sisältö on seuraava:  Kun  lautakunta asetti kiinteistön omistajalle VR-Yhtymä Oy:lle uhkasakon - koska omistaja parhaiten pystyy huolehtimaan, ettei maankäyttö- ja rakennuslain mainitsemaa tarpeetonta ulkovarastointia harjoiteta – ja Markku Greggilällä uhkasakkoa ei asetettu, hänen valituksensa tulisi lautakunnan käsityksen mukaan jättää tutkimatta.

Hallinto-oikeus tietenkin viime kädessä ratkaisee, tutkiiko se Markku Greggilän/hänen toiminimensä valituksen."

Tässä taustaa:
Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta, Hannu Kuokkanen ilmoitti että alueella toimivat yritykset ja asukkaat ovat valittaneet että ulkovarastointi turmelee kadulta näkyvää maisemaa ja häiritsee alueella toimivin kiinteistöjen toimintaa, 50.000€ uhkasakolla VR'lle jolta tiloja Markku vuokraa, niin että "tarpeettomat" kodinkoneet tulisi tyhjätä pois toukokuuhun 2013 mennessä.  Neljä vuotta sitten lautakunta, Hannu Kuokkanen ymmärsi kierrätyksen arvokkuuden, mutta ymmärrystä ei löydy enään! Mitkä ovat Lautakunnalle, Hannu Kuokkaselle "tarpeettomia" koneita"? Eihän ulkopuolinen voi sanoa mitkä kodinkoneet ovat tarpeettomia koska ne ovat raaka-aine varastoa, niin kuin esim. autokorjaamoiden- ja liikkeiden pihassa on autoja ja betonifirman pihassa on soraläjiä ja puutavara firman pihassa on puutavaraa ja Kaupungin keskusvaraston pihassa on röykkiöittäin erilaisia raaka-aineita jne...Mikä tai kuka sai Hannu Kuokkasen muuttamaan mieltään niin lyhyen ajan sisällä?
Olin itse veljeni Markun, ja sisareni kanssa kesällä 2008 kuuntelemassa Vaasan radiossa Antti Haaviston haastattelua jossa Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta, Hannu Kuokkanen sanoi että Lautakunta on saanut vastineen Markku Greggilältä valtukseensa, Hannu Kuokkanen sanoi haastattelussa mm. « Tämä on erittäin arvokasta ja kannustettavaa kestävää kehitystä, jopa käytetty kone voi olla parempi kuin uusi jne..». Tämä on täysin ristiriidassa antamaansa haastatteluun kun kuitenkin lyhen aikavälin sisällä kesällä 2008 hän esitti 10 000€ uhkasakkoa Markun koneille jos ei piha ole tyhjätty 31.08.2008 mennessä. Kuka, tai mikä tekiä sai hänet muuttamaan kantaansa? Miksi ei 10 000€ uhkasakkoa laitettu voimaan ja nyt neljän vuoden jälkeen 50 000€ uhkasakko laitetaan VR- yhtiölle?  Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta, Hannu Kuokkanen ovat ristiriitaisia haastatteluissaan ja toimenpiteissään. Kuka on saanut heidät näin toimimaan?12
"Olen todellakin samaa mieltä kaksikielisestä palvelusta. On todellakin upeaa kun saa kaksikielisen ammattitaitoisen palvelun ja olisi harmi että tällainen loistotason ykköspaikka suljettaisiin kaksikielisessä kaupungissa, Vaasassa. Markku on muutenkin tasoltaan ammattitaitoinen todella tietäväinen ja ajatteleva sekä viisas. Älykkyysosamäärä hänellä on huippuluokkaa. Ei tallaista paikkaa voi lopettaa jonkun mielijohteesta."

Edellinen ja tämä kommentti ovat Markun koneet adressin (110 allekirjoittajaa) kommenteista lainattuja.

13
“Vasabladet skrev den 21 juli 2012 följande :
Förfarandet kring fraktstationen har spårat ur”
« Vasa stad ställer krav på VR att snygga upp den gamla fraktstationen vid järnvägen. Samtidigt hamnar före¬tagaren Markku Greggilä som hyr byggnaden i kläm och anklagas för att driva verksamhet som förfular omgivningen. Greggilä sysslar med återvinning.

Utspridda skrothögar", enligt miljö- och byggnadsnämnden i Vasa. "En verksamhet som bygger på hållbar utveckling", enligt Markku Greggilä.

Vasabladet skrev följande den 10 april 2008:
“Kylskåpen ska bort till sommaren”
Publicerad 1 januari 0001 kl. 00:00. Senast ändrad 10 april 2008 kl. 21:44
VASA. De hundratals kylar, frysar och andra vitvaror som står på gården vid VR:s gamla magasin på Institutsgatan uppskattas inte av bygg- och miljömyndigheten.
Städa framför egen trappa först, uppmanar Markku Greggilä staden Vasa. Bygg- och miljönämnden är inte glad åt vitvarorna på gårdsplanen utanför VR-magasinet där Greggilä har sin verkstad.

Själv tycker han att staden också borde se över sina egna skräpiga och misskötta miljöer

Jag tycker att Markku har helt rätt i vad han säger; "En verksamhet som bygger på hållbar utveckling". "Staden också borde se över sina egna skräpiga och misskötta miljöer".

Vasabladets foton var helt överdrivna och försöker manipulera läsaren/oss. Det var tagna så att det skulle se hemskt ut, men I realiteten är ju kylskåperna  fint i raden och gården är inte alls missköt, tvätom, kylskåperna är i ordning. Han är helt tvåspråkig, så det är så bra och handla i hans företag när man får bara välja språket.

14
Kari Lajusen molemmat videot ovat realistisia ja totuudenmukaisia. Tämänpäiväisessä videossa näkee selvästi ettei Markun koneiden edessä oleva tie ole vilkasliikenteinen, ihan muutama auto ajeli siitä hissukseen ohitse. Koneet olivat siistissä rivissä eivätkä näkyneet tielle ja teille. Missään kohdassa ne eivät häirinneet maisemaa. Markun koneiden vastapäätä seisova rakennus ei mielestäni myöskään sopinut tälle vanhalle historialliselle tsaarin vallanaikaiselle alueelle, se oli kuin toiselta planeetalta.

Myös taiteilija Risto Jalosen näkemys on mielestäni hyvä. Siinä näkee mihin Vaasalaisten verorahat osaltaan menee. Vaasassa on varmaan  taiteilijoita joita voisi kannustaa jos vertaa näihin "taideteoksiin" joita videolla näin. En vastusta ulkomailta ostettua taidetta, mutta nämä patsaat ja tornit kyseenalaistan. Ne näyttävät vähän "romuisilta" ja mielikuvituksettomilta ja Vaasan kaupunkikuvaan sopimattomilta. Niiden "taso" ei oiken vastannut Vaasan "henkeä". Siltakin oli omituisen näköinen.

15
Vastaus Vitolle. Eihän Markun koneet ole vilkkaan tien varrella, se on fakta ja senhän näki sataprosenttisen selvästi  Kari Lajusen realistisessa videossa. Kohtaan 2. toistan että Markun ulkovarastossa on vaihtuvaa tavaraa kun kaupungin keskusvarastossa tavara seisoo ja näyttää kaatopaikalta. Näitä kahta asiaa ei voi edes verrata toisiinsa.

Markulla on vuosikymmenien kokemus alalta ja hän on alansa asiantuntija ja ammattilainen. Miten voit edes kuvitella että hän vaarantaisi asiakkaittensa turvallisuuden myymällä sähköturvattomia laitteita !? Hän huoltaa ja korjaa ja tarkastaa laitteet ennen kun ne otetaan käyttöön. Eihän asiakkaat palaisi jos ongelmia olisi esiintynyt.

Markun koneet välittää  ympäristön siisteydestä ja sen vuoksi koneet ovat näteissä siisteissä riveissä. Liittämäsi kuva on vanha eikä vastaa tätä päivää. Markku on siistinyt aluetta. Sille hän ei ole voinut mitään että epärehelliset ihmiset ovat silloin tällöin  tuoneet autoillaan romua ulkovarastoon  yöllä jne…joku tai jotkut ehkä tahalla. Kierrätys on myös sitä, että vielä hyväkuntoiset ja käyttökelpoiset kylmälaitteet jne...kunnostetaan ja ja korjataan ja niistä saadaan vielä monivuotisia laitteita. Asia erikseen ovat kylmälaitteet joita ei voi enää  korjata, ne  menevät Ekokeskuksen/Stormossenin kautta Riihimäelle ongelmajätelaitokselle käsiteltäväksi, kaikki muu menee romukauppaan edelleenkäsiteltäväksi. Juuri tämä on kierrätystä ja kestävää  kehitystä.

Esimerkkejä on meillä jokaisella, minullakin on niitä monta. Yksi niistä on kun edesmenneillä vanhemmillani oli Strömberg merkkinen hella joka oli 1970 luvulla hankittu. Hella toimi vielä v. 2011, eli yli 40 vuotta eikä kuluttanut sen enempää sähköä kuin uudemmatkaan. Itse olin jo joutunut saman ajan sisällä ostamaan 2 hellaa vaikka olivat normaalikulutuksessa. Ne menivät rikki samana päivänä kun takuu meni umpeen. Niiden korjaus olisi tullut melkein yhtä kalliiksi kuin uuden ostaminen. Ne on tahalla valmistettu niin että niihin on vaikea löytää  varaosia ja ne tilataan jostain kaukaa Aasiasta jne…Mutta sehän on kulutusyhteiskunnan laki; osta-heitä-osta uusi jne…!Jos en asuisi yli 2000km päässä Vaasasta olisin ilman muuta hankkinut  kunnon hellan Markun koneista. Vanhemmillani oli myös hyvä Markun koneista Rosenlew merkkinen pesukone joka oli “tuliterä” vielä monta vuotta vanhempieni jälkeenkin. Vanhemmat kodinkoneet ovat niin hyvin tehtyjä että korjattuna ja kunnostettuinakin ne ovat uuden veroisia.Tämä on kestävää kehitystä.. Mielestäni ihmisen vapauksiin kuuluu myös saada valita ostaako uuden tai käytetyn koneen. Hinta ei vaan ole sama, mutta laatu voi olla.

16

Kommenttini  Meijer'in siteeraukseen :"Ei kai tuollaista asiaa tarvitse säädöksillä ja määräyksillä perustella. Romut eivät kuulu tuohon pihapiiriin. Sen sanoo jo talonpoikaisjärki".

Minun "talonpoikaisjärkeni" sanoo että kun kerran kyseessä on kaavan mukainen toiminta kaava N° 1 - Tavara-asema, ja vastaa alkuperäisen kaavan toimintaa ja  jääkaapit, kodinkoneet ja varaosat ja muu käypä tavara vaihtuvat jatkuvasti. Eivät ne ole romuja, nehän korjataan ja huolletaan ja niissä on takuu, nehän löytävät paikkansa ihmisten keittiöistä ja kylpyhuoneista, ei niitä voi sanoa romuksi, ne ovat käypää tavaraa. Niissähän on jatkuva vaihtuvuus ja kaikenlisäksi ne ovat tosi siisteissä riveissä ja järjestyksessä. Eihän ulkopuolinen voi sanoa mitkä kodinkoneet ovat tarpeettomia koska ne ovat raaka-aine varastoa, niin kuin esim. autokorjaamoiden- ja liikkeiden pihassa on autoja ja betonifirman pihassa on soraläjiä ja puutavara firman pihassa on puutavaraa ja Kaupungin keskusvaraston pihassa on röykkiöittäin erilaisia raaka-aineita jne...

Mitä sinun "talonpoikaisjärkesi" sanoo sitten seuraavasta "Tervetuloa Vaasaan-näkymästä"? Kun tulee junalla Vaasaan saa havaita että Vanhan Vaasan vanha asemarakennus on puolittain laho ja ränsistynyt, se on noin 10 m päässä junanraiteilta. Muut rakennukset ovat ja täysin hyljättyjä ja onneksi niissä on edes taiteellisia grafiitteja  ilmaisemassa ja muistuttamassa että on elämää kaikesta huolimatta. Kaupungin keskusvarasto on täynnä rumentavaa romua ja roskaa. Ympäri kaupunkia on romuja lojumassa ollut jo vuosikausia. Markun Koneet on toimiva ja tuo elämää alueelle ja samalla asiakkaita muillekin yrityksille. Olisi sääli siirtää yritystä syrjemmäksi, koska tuonne on niin helppo piipahtaa samalla kun on muutakin asiaa alueelle ja kaupunkiin, eikä se rumenna yhtään näköalaa. Paikan nimihän on rahtitavara-asema. Koko alueen kaavaahan tulisi muuttaa jos niin on ja miksi Markun koneet olisi eri asemassa kuin muut yritykset kyseisellä kaava-alueella? Eivätkö kaikki kansalaiset ja yritykset olekaan tasa-arvoisia lain edessä? Emme voi jatkaa planeettamme saastuttamista ajattelemalla lyhyellä tähtäimellä koska yhteinen planeettamme tulee hukkumaan roskaan ja tulee olemaan "iso roskatunkio" ihan lyhyen ajan sisällä mikäli emme hidasta kulutustamme ja kierrätä tavaroita. Mielestäni asian pitäisi olla päin vastoin, niin että Vaasan kaupunki ja Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnan kuuluisi tukea ja kannustaa kestävää kehitystä ja Vaasa voisi olla edelläkäviä kaupunki. Markun Koneet on toiminnallaan ollut esimerkillistä ja positiivistä meidän yhteiselle planeetalle siis meille kaikille.

Voisitteko ystävällisesti ottaa kantaa ja verrata kaupungin keskusvarastoa, ja Markun koneitten varastotilaa, kumassako on röykkiöittäin tavaraa? Lautakunta lupasi 4 vuotta sitten istuttaa kaupungin keskusvaraston ympärille kuusiaidan jota ei vieläkään olla istutettu. Vaasan kaupungin keskusvarasto on pääväylien ja - teitten varrella jossa liikenne on satakertainen verrattuna Markun koneitten ohi kulkevaan liikenteeseen.

17
Kylmälaitteet menevät Ekokeskuksen/Stormossenin kautta Riihimäelle ongelmajätelaitokselle käsiteltäväksi, kaikki muu menee romukauppaan edelleenkäsiteltäväksi.

Uhkasakko on osoitettu VR’lle, ei Markun koneille niinkuin se osoitettiin v.2008. Uhkasakon perustelu on seuraava : « Markun koneiden ulkovarastointi häiritsee tieltä näkyvää maisemaa, rumentaa sitä ja häiritsee alueen kiinteistöjen toimintaa, ja alueen yrittäjien toimintaa ».

Mitä maisemaa se rumentaa ? Ei alueella ole « maisemaa », vaan kodinkoneiden takana on VR’n rahtivarasto ja varaston takana on junarata ja toisella puolella on kerrostaloja. Kerrostaloista kodinkoneet eivät näy.

Onko Markun koneiden ulkovarastointi, vaikka se ei ole kaavan vastaista, vaan vastaa täysin kaavan toimintaa, alueen muiden yrittäjien toimintaan nähden eri asemassa? Eikö laki ole sama kaikille? Miten ulkopuolinen voi määritellä mitkä ovat tarpeettomia koneita ? Ainoastaaan yrittäjä itse sen tietää. Se mikä on rahtiaseman sisällä ei näy kadulle vaikka sielä olisi kapeita käytäviä jne. Ei kukaan voi mennä perustelemaan jos sillä hetkellä sattui olemaan hiljaista kun sielä kävi etteikö sielä muina hetkinä olisi asiakkaita. Markun toimenkuva perustuu myös kodinkoneiden kuljettamiseen ja asentamiseen asiakkaiden kodeissa sekä koneiden huoltoon jne….

Punainen lanka on se että kaava on vuodelta 1856, kaava N° 1 - Tavara-asema, ja vastaa alkuperäisen kaavan toimintaa. Samalla n°1 kaava-alueella toimii romukauppoja, betoniasema ja vielä saman radan varressa on kaupungin keskusvarasto. Vastapäätä kaava-aluetta N°1, tavara-asemaa on Kaava-alue N° 905, jossa toimii varasto, toimisto ja yritystiloja. Hänen toimintansa on täysin lain mukaista koska se on tavara-asema ja vastaa täysin kaavan toimintaa.

« Vaasan hallinto-oikeus käsittelee Markku Greggilän sinne jättämän valituksen. Hallinto-oikeus on pyytänyt päätöksen tehneeltä rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausunnon valituksen johdosta. Lautakunta on antanut oman lausuntonsa asiaan. Lausunnon oleellinen sisältö on seuraava: Kun lautakunta asetti kiinteistön omistajalle VR-Yhtymä Oy:lle uhkasakon - koska omistaja parhaiten pystyy huolehtimaan, ettei maankäyttö- ja rakennuslain mainitsemaa tarpeetonta ulkovarastointia harjoiteta – ja Markku Greggilälle uhkasakkoa ei asetettu, hänen valituksensa tulisi lautakunnan käsityksen mukaan jättää tutkimatta. Hallinto-oikeus tietenkin viime kädessä ratkaisee, tutkiiko se Markku Greggilän/hänen toiminimensä valituksen ». Tämä on siis Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnalta tullut viesti.

Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunta yrittää tehdä Markun koneista täysin ulkopuolisen, vaikka kysymyksessä on juuri hänen toimintansa, hän vuokraa tiloja VR’ltä. Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunta ajaa selvästi asiaa niin ettei Markun valitusta tutkittaisi Vaasan hallinto-oikeudessa.

18
Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta, Hannu Kuokkanen ilmoitti että alueella toimivat yritykset ja asukkaat ovat valittaneet että ulkovarastointi turmelee kadulta näkyvää maisemaa ja häiritsee alueella toimivin kiinteistöjen toimintaa, 50.000€ uhkasakolla VR'lle jolta tiloja vuokraan, niin että "tarpeettomat" kodinkoneet tulisi tyhjätä pois toukokuuhun 2013 mennessä. Mitkä ovat Hannu Kuokaselle "tarpeettomia" ja mitkä "tarpeellisia" koneita? Neljä vuotta sitten lautakunta, Hannu Kuokkanen ymmärsi kierrätyksen arvokkuuden, mutta ymmärrystä ei löydy enään! Mitkä ovat Lautakunnalle, Hannu Kuokkaselle "tarpeettomia" koneita"? Eihän ulkopuolinen voi sanoa mitkä kodinkoneet ovat tarpeettomia koska ne ovat yrittäjän raaka-aine varastoa, niin kuin esim. autokorjaamoiden- ja liikkeiden pihassa on autoja ja betonifirman pihassa on soraläjiä ja puutavara firman pihassa on puutavaraa ja Kaupungin keskusvaraston pihassa on röykkiöittäin erilaisia raaka-aineita jne...

Olin itse veljeni Markun, ja sisareni kanssa kesällä 2008 kuuntelemassa Vaasan radiossa Antti Haaviston haastattelua jossa Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta, Hannu Kuokkanen sanoi että Lautakunta on saanut vastineen Markku Greggilältä (ensin olivat valittaneet), Hannu Kuokkanen sanoi haastattelussa mm. « Tämä on erittäin arvokasta ja kannustettavaa kestävää kehitystä, jopa käytetty kone voi olla parempi kuin uusi jne..». Tämä on täysin ristiriidassa antamaansa haastatteluun kun kuitenkin lyhen aikavälin sisällä kesällä 2008 hän esitti 10 000€ uhkasakkoa Markun koneille jos ei piha ole tyhjätty 31.08.2008 mennessä. Kuka, tai mikä tekiä sai hänet muuttamaan kantaansa? Miksi ei 10 000€ uhkasakkoa laitettu voimaan ja nyt neljän vuoden jälkeen 50 000€ uhkasakko laitetaan VR- yhtiölle? Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta, Hannu Kuokkanen ovat ristiriitaisia haastatteluissaan ja toimenpiteissään.

Tässä Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta päätös pöytäkirja:

VR-Yhtymä Oy:n omistaman ns. rahtiaseman kunnossapito

Rakennus- ja ympäristölautakunta   9.4.2008      48
Rakennus- ja ympäristölautakunta   20.6.2012

Opistokadun varrella (aikaisemmin osoitteessa Pitkänlahdenkatu 50) on entinen VR:n rahtiasema tilalla 905-403-123-31.
Kookas rakennus on huonohkossa kunnossa ja rumentaa ympäristöä. Rakennuksessa on ikkunoita rikki, kookas mainoslaite on rikkoontunut pohjoispäädyssä, rakennuksen seinät ovat täynnä graffiteja sekä ratapihan puolella sijaitsee huonossa kunnossa oleva laituri. Lisäksi rakennuksessa on luvattomia julkisivumainoksia, joista voidaan mainita ”Vanhan makasiinin” mainos. Julkisivun laudoitus on paikoin rikkoontunut ja rakennuksen maalaus on päässyt pahoin rapistumaan. Joka puolella rakennusta on myös järjestämättömiä tavarakasoja.  Valokuvia on otettu nykytilanteesta (1.4.2008), jotka ovat aktissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:ssä on säädös otsikolla ”Rakennuksen kunnossapito”:
1 momentin mukaan ”Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä”.

3 momentin mukaan ”Jos rakennuksen kunnossapito laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen”.

4 momentin mukaan ” Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi”.

                        Rakennuslakimies Hannu Kuokkanen, puh: 06-3251428, email:   
                        hannu.kuokkanen@vaasa.fi

Edellä olevan johdosta rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pyytää VR-Yhtymä Oy:ltä selvityksen, miksi rakennus ympäristöineen on jätetty sellaiseen kuntoon, että siinä on rikottuja ikkunoita ja graffiteja, rakennus on maalaamaton, siinä on luvattomia mainoksia, ratapihan laituri on sortumistilassa ja rakennuksen välittömässä ympäristössä on kymmeniä tavarakasoja. Rakennus ympäristöineen rumentaa siten ympäristöä. Selvitys on osoitettava Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja se on toimitettava Vaasan kaupungin rakennusvalvontatoimistoon (os. Raastuvankatu 21 B, 65100 Vaasa) 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asia voi johtaa korjauskehotukseen, ympäristön siistimiskehotukseen, kuntotutkimuksen vaatimiseen, uhkasakon tai teettämisuhan asettamiseen sekä jos lautakunta harkitsee, poliisiviranomaiselle ilmoittamiseen esitutkintaa varten. Asia voidaan ratkaista selvityksen puuttumisesta huolimatta.

Päätös   Hyväksyttiin.
-----------------------------------------------------------------
Rakennus- ja ympäristölautakunta 20.6.2012

VR-yhtymä Oy on antanut kirjallisen selvityksen 19.5.2008 saapuneella kirjeellä, joka on ohessa liitteenä 1.

Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunta on kevätkatselmuksensa aikana 23.5.2012 vieraillut VR- Yhtymä Oy:n hallitsemalla kiinteistöllä, jossa edelleen toimii Markku Greggilän yritys, joka harjoittaa VR-Yhtymä Oy:n vuokralaisena laajaa ja ympäristöä rumentavaa ulkovarastointia. Ulkovarastoinnin kohteena ovat erilaiset elektroniset kodinkoneet, jotka täyttävät melkoisen osan kiinteistön piha-alueesta.

Rahtiaseman rakennusten kunnossapitoa ei ole juurikaan parannettu ja rakennukset vuokralaisineen aiheuttavat ympäristöhaittaa ja edelleen rumentavat ympäristöä.

Lautakunnan kokouspäivään mennessä kartoitetaan tarkalleen kodinkoneiden määrä ja asiakirjavihkoon kerätään valokuvia alueelta.

Rakennuslakimies Hannu Kuokkanen, puh: 06-3251428, email: hannu.kuokkanen(at)vaasa.fi

Edellä olevan johdosta rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pyytää VR-Yhtymä Oy:ltä uuden selvityksen siitä, mitä toimenpiteitä VR- Yhtymä Oy on tehnyt 19.5.2008 jätetyn selvityksen jälkeen kiinteistöllään ja miksi rakennus ympäristöineen on edelleen jätetty sellaiseen kuntoon, että siinä on rikottuja ikkunoita ja graffiteja, rakennus on maalaamaton, siinä on luvattomia mainoksia ja rakennuksen välittömässä ympäristössä on kymmeniä tavarakasoja. Rakennus ympäristöineen rumentaa siten ympäristöä ja aiheuttaa ympäristöhaittaa. Selvitys on osoitettava Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja se on toimitettava Vaasan kaupungin rakennusvalvontatoimistoon (os. Raastuvankatu 21 B, 65100 Vaasa) 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asia voi johtaa korjauskehotukseen, ympäristön siistimiskehotukseen, kuntotutkimuksen vaatimiseen, uhkasakon tai teettämisuhan asettamiseen sekä jos lautakunta harkitsee, poliisiviranomaiselle ilmoittamiseen esitutkintaa varten. Asia voidaan ratkaista selvityksen puuttumisesta huolimatta.

Päätös19
Markun koneiden toiminta ei ole kaavan vastaista. Kaava on vuodelta 1856, kaava N° 1 - Tavara-asema, ja vastaa alkuperäisen kaavan toimintaa. Samalla n°1 kaava-alueella toimii romukauppoja, betoniasema ja vielä saman radan varressa on kaupungin keskusvarasto jotka kaikki näkyvät pääteille ja satelliitissä. Vastapäätä kaava-aluetta N°1, tavara-asemaa on Kaava-alue N° 905, jossa toimii varasto, toimisto ja yritystiloja. Markun koneiden toiminta on täysin lain mukaista koska se on tavara-asema ja vastaa täysin kaavan toimintaa.
Tosiaankin, jääkaapit, kodinkoneet ja varaosat ja muu käypä tavara vaihtuvat jatkuvasti. Eivät ne romuja ole, nehän löytävät paikkansa ihmisten keittiöistä ja kylpyhuoneista, ei niitä voi romuksi sanoa, ne ovat käypää tavaraa. Niissähän on jatkuva vaihtuvuus, jos tarkkailette niin ei samat kodinkoneet siinä kauaa pysy kun ne vaihtavat omistajaa.

20
http://www.adressit.com/allekirjoita_ja_ota_kantaa_markun_koneet_-_toiminnan_puolesta

Allekirjoitus -sekä kannanotto Markun Koneet uusiokäyttö-ja kierrätys toiminnan jatkuvuuden puolesta

Markku Greggilä on tehnyt kestävää kehitystä vuosikymmenien ajat kierrättämällä ja korjaamalla jääkaapit, pakastimet, hellat, kylmiökaapit jne…Hän on antanut näille laitteille uuden elämän, vaikka ne olivat jos tuomittu romuttamoon. Pientä korvausta vastaan  ja vuoden takuulla, tuhannet koneet ovat löytäneet uudet kodit. Usein vanhemmat laitteet ovat lujaa tekoa, ei niinkuin useammat nykyajan laitteet jotka menevät rikki samana päivänä kun takuu loppuu. Uudet laitteet  suunnitellaankin kulutusyhteiskunnan sääntöjen mukaisesti ;  osta, kuluta, heitä pois, kun laite ei enää  toimi, osta uusi ja heitä pois vanha vaikka sen voisi vielä korjatakin.

Markku Greggilä on antanut myös ekologisella tavalla ihmisille mahdollisuuden hankkia hyväkuntoisia korjattuja takuu kodinkoneita sekä varaosia ja hän on alansa tuntija ja ammattitaitoinen ja monipuolisen asiantuntemuksen omaava.

Paikallislehdissä on ollut kirjoituksia joissa Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta  valituksissaan ovat antaneet VR-yhtiölle 50.000€ uhkasakon jos ei koneita hävitetä Toukokuun 2013 mennessä (Markku Greggilä vuokraa tiloja VR-yhtiöltä).

Allekirjoitan Adressin Markun Koneiden toiminnan jatkuvuuden puolesta ja vaadin että Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunta peruu päätöksensä ja jos ei lautakunta siihen kykene, vaadin että Vaasan kaupunginhallitus ratkaisee asian ja poistaa uhkasakon VR-yhtiölle ja Markun Koneet jatkaa toimintaansa niinkuin tähänkin asti. Tämä on kestävää  kehitystä.

Kestävä kehitys on vastuunottamista ja huolehtimista
siitä, että myös meidän jälkeemme elävillä ihmisillä olisi maailma missä elää
hyvin. Jokaisen meistä olisi otettava vastuu siitä että kierrätämme tavaraa
emmekä  saastuta enempää  jo huonosti  voivaa planeettaamme

Pages: [1]