Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - IlkkaRa

Pages: [1]
1
Vähänkyrön asiat / Miten erotun sosialidemokraateista?
« on: 28. 10. 2008 19:07 »
Miten erotut sosiaalidemokraateista kerro?

Tällä on nyt enää vähän tekemistä Vähänkyrön asioiden kanssa, mutta vastaan kysymykseen. Ehkä selvin eroni demareista erityisesti kunta-asioihin liittyen on kiinnostukseni kunnan talouden tuottopäähän jakopään sijasta. Kaikilla on toki yhteinen tavoite, että kunta pystyy huolehtimaan perustehtävistään, erityisesti hyvinvoinnin järjestämisestä. Demareiden ja monien muiden, myös omien puoluetovereideni, vaalikirjoituksissa käsiteltiin erityisesti sitä, mihin kunnan varoja pitää suunnata. Se on toki tärkeää, mutta minusta vielä tärkeämpää on huolehtia siitä, että tätä jaettavaa kertyy kunnan tulopuolesta huolehtimalla. Se ei onnistu veroruuvia kiristämällä vaan löysyttämällä, jolloin työ ja tuottaminen ovat kuntalaisille kannattavia ja veropohja pysyy riittävän laajana.

2
Raatikaiselle: "Kepulaista sumutusta"?? ... Keskusta on aina ollut eturintamassa järjestämässä Suomen asioita ja se korpee vissiin?

Ok, kansa on puhunut ja vaalitulos luettu. Arvostan keskustan hyvää työtä hallituksessa yhdessä kokoomuksen kanssa. Kuntarakenneasiassa on kuitenkin nostateltu mielestäni turhaa ja väärää ristiriitaa viittaamalla laintekstiin, jota ei ole.

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sanoo mm. näin: "Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin...  Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta." Mainintoja maarajavaatimuksesta en laista löydä. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070169 .

Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomat tulkitsee ministeri Kiviniemen puheita näin: "Laki sanoo, että yhteinen maaraja tarvitaan, eikä siitä ministerin mukaan tingitä." http://www.ess.fi/?article=187841

3
Vähänkyrön asiat / Maarajavaatimusta ei ole
« on: 20. 10. 2008 22:10 »
Yhdistyvien kuntien välisen maarajan vaatimus on pelkkää kepulaista sumutusta. Laissa sellaista ei ole.

Esimerkiksi Mustasaarella ei ole tänä päivänä maarajaa Mustasaaren kanssa, koska sen alueeseen kuuluu useita saaria.

4
Yleistä keskustelua / Re: KOY Pikipruukki
« on: 14. 10. 2008 08:08 »
Yleisesti vuokrat ja asuntojonot muodostuvat markkinoilla joka tapauksessa, haluttiin tai ei. Jos jollakin alueella jonkin tarjoajan vuokrapyyntö verrattuna kilpailevaan tarjontaan on liian alhainen, syntyy jonoa; jos vuokra on kilpailevaan tarjontaan verrattuna liian korkea, jää asuntoja tyhjilleen. Muitakin vaikuttavia tekijöitä toki on, mutta hinta on sieltä voimakkaimmasta päästä. Julkinen asuntotarjonta saa olla voittoa tuottamatonta, kuten jo edellisessä viestissäni totesin. Yksityinen vuokra-asuntotarjonta on tarjoajan elinkeino, julkinen tarjonta on esimerkiksi kaupungin kilpailukeino uusista asukkaista.

5
Yleistä keskustelua / Re: KOY Pikipruukki
« on: 13. 10. 2008 08:08 »
Vihreiden vaalilehdessä esitetään, että Pikipruukin asukkaat maksavat tyhjien asuntojen kustannukset. Se on osatotuus. Koska omistajalla, siis meillä Vaasan kaupungin veronmaksajilla, ei ole yhtiöstä normaalia vuokra-asuntomarkkinoiden tuottovaatimusta, kuten ei pidäkään olla, maksaa omistaja kaikkien asukkaiden vuokrasta nostamatta jätettävän tuoton verran eli noin 4-8 % tai joissakin keskustan hyvissä kohteissa enemmänkin. Markkinahintoihin nähden omistajan maksuosuus on se, minkä verran alempi Pikipruukin vuokra on alueen muuhun vuokratasoon verrattuna.

Tyhjä asunto ei myöskään aiheuta asutun asunnon verran kuluja yhteisten tilojen siivouksen, saunan tai pesutuvan käytön, roskalaatikoiden täyttymisen tai asunnon kulumisen kautta. Omistaja voi tehdä tyhjässä asunnossa ylläpitokorjauksia vuokratuloja menettämättä, lämpö voidaan pitää muita tiloja alempana, vettä ei kulu. Heti tarjolla olevat asunnot ovat yhtiölle rahanarvoinen markkinointietu.

Tyhjät asunnot eivät aiheuta lisäkuluja muille asukkaille. Silti on toki omistajan etu täyttää ne. Vuokralaisen etu korkea käyttöaste on sitä kautta, että silloin omistajalla eli vaasalaisilla veronmaksajilla on mahdollisuus maksaa hieman suurempi osa vuokrakuluista kuin matalan käyttöasteen tilanteessa.


Pages: [1]