Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sivupersoona

Pages: [1]
1
Vaasa / Kuntapäättäjien sidonnaisuudert
« on: 17. 10. 2012 18:06 »
Pitäisikö Vaasassa olla luottamushenkilöiden kytköksistä kertovaa sidonnaisuusrekisteri?

Onko sillä merkitystä, millaisiin sidosryhmiin kuntapäättäjä kuuluu. Voiko kyseinen sidonnaisuus ohjata poliitikon päätöksentekoa? Olisiko kuntalaisen, äänestäjän hyvä tietää tämäntyyppisestä sidonnaisuudesta?

Avoimuus parantaa politiikan uskottavuutta. Myös päätöksenteon kannalta on hyvä, jos on tieto siitä, mitä taloudellisia tai muita intressejä kelläkin on. Julkisuus vähentää myös epäselvyyksiä jääviysasioissa.

Kuntapäättäjiltä voisi kysyä?

1) Kunnalliset luottamustoimesi tällä hetkellä?
2) Työhön, harrastuksiin ja muihin tehtäviin liittyvät luottamustoimet?
3) Työsi?
4) Milloin olet joutunut työsi tai luottamustehtäviesi tai muiden sidonnaisuuksien takia jääväämään itsesi päätöksenteosta tai pohtimaan jääväystä?
5) Onko tällaisia jääväystilanteita usein?
6) Onko Sinulla riippuvuusongelma, jota voidaan käyttää hyväksi
7)Onko taloudeölinen tilanteesi sellainen että sitä voidaan käyttää hyväksi.
8)Onko sinulla joitain muita syitä, joita voidaan käyttää painostuskeinoina?


Pages: [1]