Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - vito

Pages: [1]
1
Yleistä keskustelua / Anvian pomot antautui
« on: 30. 05. 2016 16:04 »
Kuinka ollakkaan, anvian vätykset antautui että saa pitää työpaikkansa.  kaikki paukut laittavat securiin...   securin hinnat on niin tähtitieteelliset että jos vain löytyy muita tarjoajia niin tuskin securia kukaan valitsee.  minä en ainakaan.    ...etenkään kun talon pamput on vätyksiä.

Konkari Kim Lindström: Anvian johtajat jänistivät - "Suruliputus paikallaan"
Kuva: Kaido Kuukap

Anvia ja Elisa ovat sopineet yritysjärjestelystä, joka tyydyttää ainakin pörssiyhtiö Elisan johtoa.
Elisa saa haluamansa, kun se ostaa pohjalaisen Anvian ydinliiketoiminnat. Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila kertoo olevansa tyytyväinen saavutettuun yritysjärjestelyyn, jonka kauppasumma on 107 miljoonaa euroa.
Järjestelyssä Elisa irrottaa omistuksensa Anviasta, mutta konkarisijoittaja Kim Lindström on arvioissaan hapan:
”Sopimus merkitsee vain sitä, että Anvia on antautunut lähes ehdoitta ja että Anvian johtajat säilyttävät lyhyellä aikavälillä työpaikkansa.”Lindströmin mukaan Anviasta tulee käytännössä kiinteistöyhtiö. Konkarisijoittaja arvelee, että työntekijöiden kohtalo on samantyyppinen kuin Elisan muissakin operaattorihankinnoissa.
”Anvian työntekijöiden kohtalo taitaa hieman pidemmällä aikavälillä olla sellainen, että suruliputus on paikallaan Vaasan ja Seinäjoen seuduilla.”
Anvian toimitusjohtaja Mika Vihervuori mainitsi maanantaina, että teleliiketoiminnan myynti Elisalle osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi. Järjestely kuitenkin edellyttää Anvian ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.
Elisan edustajat tulilinjalla
Kim Lindström on pitkään arvostellut Elisan toimia Anvian valtauksessa, eikä hän anna armoa yhtiölle tälläkään kertaa.
”Elisan toimet valtaustaistelun aikana ovat olleet sekä osakeyhtiölain että arvopaperimarkkinalain vastaisia, eikä nyt tehty sopimus merkitse sitä, että synnit pitäisi antaa anteeksi”, Lindström lataa.
Konkarisijoittaja ei peruuta aiemmin julkisuudessa antamistaan arvioista.
”En ole koskaan aikaisemmin pitkän urani aikana törmännyt siihen, että yhtiön edustajat julkisuudessa ja yhtiökokouksessa tietoisesti valehtelevat. Yhtiön käyttämät keinot eivät kuulu Suomen yrityselämään ja toivon, etteivät ne yleisty. Pikemminkin voisi kuvitella, että ne ovat käytössä itärajan takana.”
Lindström muistuttaa, että Anvian yhtiökokous järjestetään tiistaina (31.5.) Vaasassa.
”Anvian yhtiökokouksen luonne muuttuu hieman, mutta veikkaanpa, että tulemme kuulemaan paljon vihaisia puheenvuoroja. Elisa on onnistunut tärvelemään mainettaan erittäin tehokkaasti Pohjanmaalla. Sitä suren Elisan osakkeenomistajana.”
 

2
Sekalaista keskustelua / Hallituksen rakennepaketti 2013
« on: 29. 08. 2013 22:10 »
tänään hallitus on sopinut rakenteellisista uudistuksista.
 Pakettiin on kirjattu mm. seuraavaa:

Hallitus on ehdottamassa 12 kaupunkiseudulle pakkoliitosmahdollisuutta. Valtioneuvostolle esitetään mahdollisuutta velvoittaa kunnat liittymään yhteen,  jos enemmistö kuntien asukkaista kannattaa liitosta eivätkä kunnat tee itse  päätöstä.
 
 Tällaisia seutuja olisivat ainakin Turku, Vaasa, Oulu, Tampere ja  Jyväskylä.

Kuntien velvoitteita on tarkoitus vähentää miljardin euron edestä vuosina 2014–17. Tämä tietäisi valtiovarainministeriön mukaan noin 20 000  työpaikan vähennystä, mutta samaan aikaan kunnista jää väkeä vielä enemmän  eläkkeelle.


 
 Opintotuen ehdot tiukentuvat tulevaisuudessa. Ministeri Paavo Arhinmäen (vas.)  mukaan tukea saa tulevaisuudessa enintään puoli vuotta yli tutkinnon  tavoiteajan, kun tukea on nyt saanut vuoden tavoiteajan yli.
 
 Subjektiivista päivähoito-oikeutta aiotaan rajoittaa silloin, kun vanhempi on  kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella.  Myös vuorotteluvapaan käyttöä rajoitetaan.
 
   KUVA: Jussi Nukari Pääministeri Jyrki Katainen saapuu lehdistön eteen. height=298
Pääministeri Jyrki Käteinen saapuu tiukkana lehdistön eteen, "me tienataan tällä".   
 
 Oppivelvollisuusikä nousee 17 vuoteen. Hallitus haluaa ikärajan nostolla muun  muassa turvata nuorten koulutustien jatkumisen ja vähentää keskeyttämisiä. 
Esikoulu muuttuu pakolliseksi. Nykyinen kotihoidontuki kohdennetaan puoliksi  molemmille vanhemmille.
Työuria pidennettävä kahdella vuodella, 0,5 vuotta alusta ja 1,5 vuotta lopusta.  Tavoitteena vähintään 62,4 vuoden keskimääräinen eläkeikä vuonna  2025.
Metropolihallinto aloittaa viim. 2017. Tehtävät määräytyvät kuntaliitosten  perusteella. Metropolialueelle erityinen kuntajakoselvittäjä.
 

3
Keinotekoisen kaksikielisyyden kustannukset  Suomalainen demokratia: kouluja ja terveyskeskuksia lakkautetaan samalla, kun keinotekoisen kaksikielisyyden ylläpitämiseen laitetaan satoja miljoonia euroja.
Suomen EU:hun maksamat netto-osuudet ovat vuosina 2007 - 2013 397 milj. euroa vuodessa.  Kuinka esimerkiksi tämä pystytään kattamaan, kun Suomen terveydenhoidosta eikä koulutusjärjerjestelmästä pystytä enää tinkimään? Ainoa kohde, josta Suomessa ei ole vielä milloinkaan tingitty, on Suomen keinotekoinen kaksikielisyys. Suomessa ylläpidetään kaikilla aloilla kaksoishallintojärjestelmää 5 %:n kielivähemmistön vuoksi.
Kun Ruotsi ja Ahvenanmaa ovat selvittäeet sitä, miksi suomenkielistä koulua, yliopistoa, hoitolaitosta jne. on mahdotonta perustaa, syyksi on esitetty laskelmat, jotka osoittavat, että suomenkieliset palvelut tulisivat maksamaan niin paljon, että yhteiskuntajärjestelmä ei pystyisi niitä kantamaan. Sen sijaan Suomessa ei ole virallisesti edes laskettu, kuinka paljon kaksikielisyys maksaa.
 Sosiaali- ja koulutuspalveluiden lisäksi esimerkiksi YLEssä ruotsinkielinen toiminta saa noin 17 % koko YLE:n budjetista. Kuitenkin ruotsinkieliset katsovat esimerkiksi Pohjanmaalla omilla antenneillaan ja Uudellamaalla kaapelista Ruotsin TV:n lähetyksiä. Uusi YLE:n pääjohtaja kertoi astuesssaan virkaansa 2005, että YLE joutuu tekemään budjettiinsa leikkauksia, jotta talous saadaan tasapainoon.
 Suurin kustannus on Suomen alentunut kilpailukyky suomalaisten kapean kielivarannon takia, ja tämä on pääasiassa seurausta koulujen pakollisesta ruotsista.
Vuonna 2005 YLEn ruotsinkielisen TV- ja radiotoiminnan osuus YLEn kustannuksista oli 16,7 %. Ahvenanmaa ei maksa TV-lupamaksua Suomeen. Näin ollen muut kuin ruotsinkieliset maksavat YLEn ruotsinkielisestä toiminnasta noin 2/3 osaa. FST:n lähetyksistä suuri osa on mm. ulkomaista fiktiota eli päällekkäistä ohjelmaa Ruotsin TV:n kanssa. Lisäksi suomenkielisillä kanavilla tulevat ohjelmat voidaan tekstittää ruotsiksi YLEn teksti-TV:ssä. Ruotsinkielisillä on oikeus omaan TV-kanavaan, mutta menoeriä olisi syytä tarkistaa. Yksi vaihtoehto olisi myös tehdä FST:stä kaikkien Suomen vähemmistöjen yhteinen TV-kanava.
 YLEn vuosikertomus 2005


 "Valtio tulee taloudellisesti kuntia vastaan kaksikielisten palveluiden tarjoamisessa sekä yleisessä valtionosuudessa että peruskoulutoimen valtionosuudessa. Kaksikieliset kunnat saavat 10 prosentin korotuksen yleisessä valtionosuudessa palvelujen järjestämiseen molemmilla kielillä. Peruskoulutoimessa kaksikieliset kunnat saavat jokaista ruotsinkielistä oppilasta kohden 10 prosentin korotuksen. Kaksikielisille kunnille sekä suomen- että ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen onkin vuositasolla iso menoerä, eivätkä korotukset valtionosuuksissa riitä kattamaan kuluja."
–  Sosiaali- ja terveysministeriö (STM): Suomenruotsalaiset, 2001
 "Kaksikielisyyden kustannusten laskeminen on hankala kysymys. Periaatteessa voimme poimia kuntien ja valtion budjeteista kaksikielisyyteen liittyvät eurot ja laskea ne yhteen. Tällaisia ovat mm. lähes kaikki käännöskustannukset. Tästä summasta voisi sitten vähentää esimerkiksi sijaan tulevan kielenopetuksen kustannukset, jolloin olisi kuitenkin otettava huomioon pakkoruotsin opetuksen huonot tulokset verrattuna motivoituun kielten opiskeluun. Käsittääkseni pakkoruotsin suurimmat kustannukset eivät kuitenkaan ole nähtävissä julkishallinnon budjeteista. Oikea kustannus saadaan taloustieteistä tuttuja vaihtoehtokustannuksia laskemalla.
 - Suurin kustannus on se, että suomalaisten vieraitten kielten osaaminen on suppeaa ja riittämätöntä.
 - Ruotsin kielen suosiminen aiheuttaa yhteiskuntaan vääristymän, koska parhaat yksilöt eivät valikoidu korkeakouluopiskeluun eivätkä työpaikoille.
 - Pakkoruotsi aiheuttaa imago-ongelman kaikelle kielten opiskelulle, mikä heijastuu erityisesi suomenkielisten poikien kielteisinä asenteina kielten opiskeluun. Tästä johtuen pojat eivät mene lukioon, jättävät sen kesken taikka eivät jatka korkeakouluun."
 – Nimim. "Halloo!",  HS Keskustelut, 25.4.2006
 "Olemassa olevien tietojen perusteella voidaan joka tapauksessa todeta, että suomalainen yhteiskunta sijoittaa suomalaisten vieraiden kielten - tässä mukaan luetaan myös suomenkielisille opetettava ruotsi - taitoon huomattavan määrän taloudellisia resursseja. Edellä on esitetty arvio, että suomalaisten kielenopetukseen ja siihen liittyvään kotityöhön on aikaa käytetty viimeisten 50 vuoden aikana yli miljardi tuntia. Jos opetustunnin hinnaksi kaikkine kuluineen lasketaan esimerkiksi 400 markkaa, opetusryhmän keskimääräiseksi kooksi arvioidaan 25 oppijaa ja opiskelijan ajankäytön (opetustunti ja omaan opiskeluun käytetty tunti eli kaksi tuntia opetustuntia kohti) hinnaksi 100 markkaa tunnilta ja varsinaisten opetustuntien määräksi arvioidaan puoli miljardia tuntia, päädytään kokonaissummaan, joka on 180 miljardia markkaa. Se vastaa lähes yhden kokonaisen vuoden Suomen valtion budjettia."
 – Vaikuttavuutta koulutukseen, Suomen Akatemian koulutuksen vaikuttavuusohjelman tutkimuksia, Reijo Raivola (toim.), 2000.
 Lohja  "Paikallisten lehtien yleisönosastoissa näkee joskus nurinaa ruotsin kieltä vastaan. Kirjoittajat epäilevät kahden kielen koituvan Lohjalle kalliiksi. Kaupunginjohtaja tyytyy vain tuhahtamaan moisille väitteille, sillä kaupunki saa erillistä valtionapua kaksikielisiä palveluita varten."
 Lohjan, kuten monien muidenkin kuntien, keinotekoista kaksikielisyyttä maksavat kaikki suomalaiset veronmaksajat valtionverotuksessaan.
 Lue artikkeli Turun Sanomista
 Samaan aikaan Suomessa on erittäin varakkaita suomenruotsalaisia säätiöitä, joiden rahat on korvamerkitty ruotsinkielisten ja ruotsinkielisen kulttuurin ja tieteen tukemiseen. Tällaisia säätiöitä tai yhdistyksiä ovat esimerkiksi Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Litteratursällskapet, Sparbanksstiftelsen ja Folkhälsan (katso esim. Stockmann-konsernin osakkeenomistajat). Talentun.comin mukaan suomenruotsalaiset yleishyödylliset rahastot ja säätiöt jakavat palkintoja, stipendejä ja tukea 30 miljoonaa euroa vuosittain, mikä on viidesosa kaikesta suomalaisten säätiöiden jakamasta tuesta tieteelle ja taiteelle.
”Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja nykyään se toimii katto-organisaationa yli 400 rahastolle, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten tekemiin lahjoituksiin. Svenska kulturfondenin omistaa ja sitä hallinnoi Svenska litteratursällskapet. Rahaston tuoton jakavat Kulturfondenin luottamuselimet, jotka nimeää Ruotsalainen kansanpuolue.”
 – Svenska kulturfondenin nettisivu
 

4
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288587870295.html#comments-anchor

Halutaan alkoholin hintaa ylös sekä muutenkin hankaloittaa sen saantia.... VÄÄRIN!

Viron tuomisista puhutaan tässä yhteydessä mutta tuskin se on ongelma.. ei ne mopopojat täältä lähde viroon viinoja hakemaan.

Mielestäni on käsittämätöntä ettei missään asiaan liittyvässä keskustelussa katsota historiaa... eli mitä tapahtuu, jos alkoholia ei saa, tai se on kallista?

Jotkut vetää mietoja huumeita kun "kertapöhnän" hinta tulee halvemmaksi (ei todellista tietoa mulla hinnoista)

mutta se mitä tehtiin 80' ja 90' luvulla tulee idioottivarmasti toteutumaan jos alkoholin hinta nousee paljon.
kiljuntekijät ryömivät koloistaan keittämään kuravellejään ja myy niitä alaikäisille... niin kuin ennenkin.
pontikan trokaajat venäjältä heräilevät ja myyvät pontikkaa jossa joi olla metanolia alaikäisille... niin kuin ennenkin.
deekut vetää sinolia... niin kuin ennenkin
opiskelijat alkavat keittämään pontikkaa vuokrakämpissä kun sähkö ja vesi on "ilmaista" ...niin kuin ennenkin (yksinkertaiset ohjeet löytyy netistä kuinka rakennetaan pontikkavehkeet keittiön perus kattiloista, hellasta ja kraanasta. keiton jälkeen välineet palautuvat entiselleen)

Eli alkoholin hinnan korotus EI vaikuta ongelma- /alaikäisten käyttäjien alkoholin kulutukseen vaan siirtää sen muihin aineisiin. typerät kukkahattutädit eivät vain sitä tajua. kysyntä lisää tarjontaa..

ainoat kärsijät olisi kohtuukäyttäjät.ne on muut keinot millä nuorten juomista kannattaa rajoittaa... vaikka antabusrokotus kaikille koululaisille kouluterveydenhoitajalla :)

5
Off Topic / Kolme kuoli, yli 140 haavoittui Bostonissa
« on: 16. 04. 2013 06:06 »
Bostonissa tällä kertaa on saatu nauttia monikulttuurisuudesta. vahvistusta tähän tosin ei vielä ole tullut mutta niitähän nämä 99%:sti on
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288557161473.html

ajan kysysymys koska suomessa olevat islamistit alkavat käyttää oman kulttuurinsa vaikutus menetelmiä "politiikassa"

6
http://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/albiinokarhu-hammentaa-vaasalaisia-katso-kuva-ja-video-1.1364267
Kimmo Männikön aamulenkki sai veret seisauttavan käänteen, kun hän sattui katsomaan jäätikölle.  – Olin Hietasaaressa lenkkeilemässä ja yhtäkkiä kuulin risahduksen jäältä. Katsoin kaupungin suuntaan ja näin ihan vitivalkoisen karhun, järkyttynyt Männikkö kertoo.
 Hän luuli sitä ensin jääkarhuksi, mutta huomasi sitten jotain todella erikoista.
 – Sillä oli ihan kirkkaanpunaiset silmät. Hetken aikaa se katseli minua ja lähti sitten pinkomaan pakoon, kohti keskussairaalaa. Onneksi ehdin tallentaa karhun kännykkäkameralla.
 Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on harvinainen albiinokarhu.
 – Näitä on nähty aina silloin tällöin, mutta viimeisin virallinen havainto on reilusti yli sadan vuoden takaa, karhuasiantuntija Osmo Hämäläinen vahvistaa.
 Albinismi on resessiivisten perintötekijöiden aiheuttama melaniinipigmentin puutos iholla, karvapeitteessä ja silmissä. Albiinot ovat erityisen herkkiä auringon ultraviolettisäteilylle.
 – Albiinokarhut eivät kovin helposti lähde auringonpaisteella liikenteeseen. Tämä yksilö on ilmeisesti juuri herännyt talviunilta, Hämäläinen selvittää.
 Hän sanoo, että albiinokarhu on merkittävästi rauhallisempi kuin normaalit lajitoverinsa, mutta kehottaa silti ihmisiä pysymään kaukana eläimestä.
 Albiinokarhun jäljille päästiin, kun nimettömänä pysyttelevä lenkkeilijä oli nähnyt sen Vaskiluodossa.
 Näitkö sinä albiinokarhun? Ota yhteyttä toimitukseen verkko@pohjalainen.fi. Tarkemmat ohjeet löydät oheisesta linkistä.
 Katso videolta karhuasiantuntijan haastattelu.

7
Off Topic / Koiravero
« on: 12. 03. 2013 08:08 »


Tekstaten palstalla joku ihmetteli että miksi vaasassa ei ole koiraveroa.
en tietenkään voi kaikkien puolesta sanoa... mutta ainakaan meidän koira ei käy töissä, mutta ei nosta mitään tukiakaan. eli miksi koirasta veroa pitäisi maksaa?

aivan samalla lailla voisi olla sitten
kissavero
lintuvero
hevosvero
lapsivero
polkupyörävero
kukkavero
jne jne

eiköhän meitä jo veroteta aivan tarpeeksi. ei ne tulot vaan ne menot, eli vaasan ja suomen ulkopuolelle liikkuvaa rahavirtaa pitäisi toppuutella niin rahat riittäis vaikka mihinkä.

8
Yleistä keskustelua / Ei koske kaahareita!
« on: 05. 03. 2013 06:06 »
ilmeisesti eilisen aikana oli kråklundin kohdalle liikennemerkkiin ilmestynyt lisäkyltti... ei koske kaahareita.
kuva on hiukan huono kun ajosta kuvattu ja summissa piti sinneppäin räpsästä.

tuohan on lähes samassa paikassa missä taannoin joku aivopieru muutti ristinummi kyltin nistinummeksi.


9
Toisella foorumilla käydään keskustelua markun koneen kodinkoneista.
http://www.vaasafoorumi.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=292

Millaisia ajatuksia tämä herättää täällä kirjoittajille?

Lainauksia linkin takaa (vain osia kirjoituksista):
Quote
Markku Greggilä on tehnyt kestävää kehitystä vuosikymmenien ajat kierrättämällä ja korjaamalla jääkaapit, pakastimet, hellat, kylmiökaapit jne…Hän on antanut näille laitteille uuden elämän, vaikka ne olivat jos tuomittu romuttamoon. Pientä korvausta vastaan ja vuoden takuulla, tuhannet koneet ovat löytäneet uudet kodit. Usein vanhemmat laitteet ovat lujaa tekoa, ei niinkuin useammat nykyajan laitteet jotka menevät rikki samana päivänä kun takuu loppuu. Uudet laitteet suunnitellaankin kulutusyhteiskunnan sääntöjen mukaisesti ; osta, kuluta, heitä pois, kun laite ei enää toimi, osta uusi ja heitä pois vanha vaikka sen voisi vielä korjatakin.

Markku Greggilä on antanut myös ekologisella tavalla ihmisille mahdollisuuden hankkia hyväkuntoisia korjattuja takuu kodinkoneita sekä varaosia ja hän on alansa tuntija ja ammattitaitoinen ja monipuolisen asiantuntemuksen
omaava.

Paikallislehdissä on ollut kirjoituksia joissa Vaasan rakennus-ja ympäristölautakunta valituksissaan ovat antaneet VR-yhtiölle 50.000€ uhkasakon jos ei koneita hävitetä Toukokuun 2013 mennessä (Markku Greggilä vuokraa tiloja VR-yhtiöltä).
Quote
Ei niiden vanhojen jaakaappi/pakasti/hella -romukasan tarvi kuitenkaan olla ydinkeskustassa yhden vaasan vilkkaimman tien (maasilta) vieressä. tuollaiset romuläjät kuuluu johonkin suvilahden teollisuusalueen perälle tai muualle pois silmistä. hirveän näköinen se vr:n piha.

muuten tietenkin tuollainen korjaus/kierrätystoiminta on ihan hyvä asia.

Kuva

Quote
Voisitteko ystävällisesti ottaa kantaa ja verrata kaupungin keskusvarastoa, ja Markun koneitten varastotilaa, kumassako on röykkiöittäin tavaraa? Lautakunta lupasi 4 vuotta sitten istuttaa kaupungin keskusvaraston ympärille kuusiaidan jota ei vieläkään olla istutettu. Vaasan kaupungin keskusvarasto on pääväylien ja - teitten varrella jossa liikenne on satakertainen verrattuna Markun koneitten ohi kulkevaan liikenteeseen.

Hänen toimintansa ei ole kaavan vastaista. Kaava on vuodelta 1856, kaava N° 1 - Tavara-asema, ja vastaa alkuperäisen kaavan toimintaa. Samalla n°1 kaava-alueella toimii romukauppoja, betoniasema ja vielä saman radan varressa on kaupungin keskusvarasto jotka kaikki näkyvät pääteille ja satelliitissä. Vastapäätä kaava-aluetta N°1, tavara-asemaa on Kaava-alue N° 905, jossa toimii varasto, toimisto ja yritystiloja.

Laki sanoo että kaikki kansalaiset ja yrittäjät ovat tasavertaisia lain edessä?
 

Quote
keskusvarasto ei ole niin merkittävällä paikalla kuin markun kone. oleellista on se että markun kone on lähes ydinkeskustassa ja mahdollisesti ratakadun asuntojen ikkunastakin avautuu epäsiisti tontti. markun konetta vastapäätä on uusia liikkeitä ja aluetta on muutenkin siistitty. transpointin puoli taas on kuin kaatopaikka enkä yhtään ihmettele jos muut yrittäjät ovat tympääntyneitä kodinkoneiden säilytysalueeseen. ne pistävät silmäänkin helposti kun ovat valkoisia, ei tosin talvella niinkään. keskusvarastolla kuitenkin on pyörätie, aita ja hiukan pusikkoa edessä, toisin kuin markunkoneella. keskusvaraston alue on suht epäsiisti muttei pistä silmään niinkuin tämä toinen.

jääkaappia saa olla mun puolesta vaikka 5miljoonaa jos ne on jossain syrjemmässä kuten suvilahti, lintuvuori, tms. keskusta-alue nyt vaan sattuu laajenemaan varastokadun suuntaan. mikä siinä transpointin tontissa on niin ihanaa että vängällä siinä pitää olla? ei ne ohikulkevat päiväkävelijät sieltä niitä jääkaappeja tule ostamaan vaan autoilijat peräkärryllä.

tässäkin kuvassa näkyy että pesukoneetkaan ei edes meinaa tontilla pysyä vaan pursuaa melkein tielle. taitaa olla jo tiealuetta. tämän näkyvämpää ei kyllä voi olla enkä edes samana päivänä vertaisi keskusvarastoa tähän.

Kuva

10
Off Topic / maailmanloppuun 1vrk 19h 10min. vielä ehtii
« on: 20. 12. 2012 12:12 »
Kuten kaikki varmasti tietää niin ylihuomenna koittaa maailmanloppu. ei kuitenkaan kannata jättää arvotavaroitansa leviälle koska ne voi maailmanloppuun mennessä tuoda vaikka tuohon minun pihaani.  ne jotka kokevat ettei tavitse rahaa maailmanlopunjälkeen niin voi tehdä tilisiirron minulle kunhan huomioi että eripankista maksaessa voi kulua 3 pankkipäivää ja se voi olla jo liikaa.

näppärimmin tiedätte kuinka on aikaa (tuoda ne tavarat mulle) kun katsotte tästä linkistä reaaliaikaisen laskurin.
Fiksuimmat huomaavat hyvin nopeasti että samalla sivulla on myös erittäin tarkka seuranta myös muista mullistavista tapahtumista. yhtenä mainittakoon uskovaisten ylöstempaus enkä tarkoita punttien nostelua vaan taivaisiin siirtymistä. tempauksesta on kirjoitettu paljon tuolla ja varmat tempauspäivämäärät on myös sinne päivitetty aina kun ne loppulliset ja täysin varmat päivät muuttuvat.

11
Vähänkyrön asiat / Ihmiskauppatapaus vähiksessä
« on: 04. 12. 2012 12:12 »
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012120416409938_uu.shtml ja pohjalainen sivunkokoisesti uutisoi tapauksesta

Quote
Pohjanmaan laajan ihmiskauppajutun käsittely jatkui tänään käräjäoikeuden katselmuksella Vähässäkyrössä.
Käräjäoikeus jalkautui aamupäivällä ihmiskaupan uhreiksi epäiltyjen kirgisialaisten työ- ja majoituspaikalle.
Suurin osa kirgisialaisista työntekijöistä asui ihmiskaupasta syytetyn työnjohtajansa omakotitalossa. Vähänkyrön keskustassa sijaitsevan harmaasävyisen puutalon ahtaisiin alakerran tiloihin oli majoitettu 16 kirgisialaista työmiestä. Makuutilojen lisäksi asunnossa oli yhteiskeittiö sekä wc ja suihku, mutta lämmintä vettä ei syyttäjän mukaan riittänyt kaikille.
Oikeus kävi katsomassa myös puualan tehtaan, jossa kirgisialaiset työskentelivät. Pari työmiehistä oli majoitettu tehtaan sosiaalitiloihin.
Yrityksen kaksi johtajaa ovat syytteessä kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Syyttäjän mukaan he käyttivät hyväksi työntekijöiden kielitaidottomuutta ja tietämättömyyttä. Työntekijöille ei maksettu ylitöistä korvauksia, eikä heille myönnetty vuosilomaa.
Pohjanmaan käräjäoikeus on varannut aikaa jutun käsittelyyn tämän viikon. Jutun loppulausunnot kuullaan perjantaina.
 Enpä tiennytkään että tässä on kyseessä  kotasen puutyö.
yritys sai myös palkinnon , kattokaas kommentteja :)

12
Off Topic / Sukupuolineutraalit yms.
« on: 26. 11. 2012 06:06 »
Quote

Ruotsalaislapset saavat tänä vuonna valita joululahjatoiveensa lelukuvastoista, joissa tytöt leikkivät pyssyillä ja pojat nukeilla.
Ruotsin lelumarkkinoiden kaksi suurinta yritystä ovat tehneet joulumarkkinoille sukupuolineutraalit kuvastot.
Toys R Us -yhtiön katalogissa on muun muassa korvattu pyssyllä leikkivä poika tytöllä Photoshop-työkalun avulla. Sisaryhtiö BR-leksakerna on muuttanut kuvastossaan esiintyvän tytön paidan värin vaaleanpunaisesta vaaleansiniseksi.
Lelujättien yhteisen omistajan Top Toy -yhtiön mukaan sukupuolikeskustelu on noussut Ruotsin markkinoilla niin vahvaksi, että yhtiöiden on ollut pakko sopeutua tilanteeseen.
Lelujätit ovat aiemmin saaneet sukupuoliroolien kuvaamisesta nuhteita mainonnan itsesäätelyviranomaiselta. Moitteita tuli muun muassa mainosfilmistä, jossa mainostettiin "autoja pojille ja prinsessoja tytöille". http://www.iltalehti.fi/perhe/2012112416367721_pr.shtml

vastaavista vissiin puhuttiin aiemminkin mutta kyllä nytkin pitää vähän päivitellä että mihinkä tää maailma on menossa. tuohan ei ole välttämättä yritysten "syys" koska vastaavat kysyntään. ne on ne sateenkaariihmiset jotka vihreiden avustuksella vaativat kaikkea tälläistä älytöntä. koskahan rupeavat suomessa vaatimaan vastaavia.

13
Sekalaista keskustelua / Linnut
« on: 08. 11. 2012 13:01 »
Linnut, nuo perkeleet.

Linnut on kivoja kun lentävät korkealla tai jossain köpöttelevät. hauska seurata .

Linnut on myös perseestä kun tulevat pihaan ja paskantavat matoille, kaiteille, terasseille jne jne. eli joka paikkaan. nyppivät paffilaatikot moskaksi pihaan myös.
asumme sellaisessa paikassa että kissaa ei viitsi/voi ottaa koska vilkas tie vieressä ja jossain vaiheessa kissa kuitenkin tekee itsarin ja juoksee auton alle. muuten olisi "hauska katsella" kun kissa pyydystää pikkulintuja. pyydystäähän linnutkin pienempiään ötököitä ja matoja että  se ei sen raadollisempaa olisi.

mutta miten kirotuista siivekkäistä pääsee eroon?

muistan kun aikoinaan asuttiin kerrostalossa. sielä myös oli pikkulintuja pilvinpimein kun joku höperö mummeli oli keksinyt alkaa syöttämään niitä.  törkeä sotku oli talvella ja lumien sulattua oli todella paha sotku. luonnollisesti oli linnun paskaa joka puolella. nämä pullamummot ja ukot ei vain ymmärrä kuinka paljon tauteja voivat linnut levittää....

14
Yleistä keskustelua / Vaasa, kosmopoliittinen metropoli
« on: 16. 10. 2012 08:08 »
Eräitä häiritsi topic seinäjoen maalaiskunnasta, joten tasapuolisuuden vuoksi laitan tähän samalla tyylillä kirjoitetun esittelyn vaasasta. lähde tekstille on sama kuin seinäjoen tekstilläkin.
ja kuten muissakin vastaavissa teksteissä.. on tässäkin nähtävissä "totuuden siemen" monissa kohdin.

Ohessa myös äänestys. kaikkihan tietenkin kehuvat omaa asuinaluetta, mutta jos käännetään asia toisinpäin niin saadaan hiukan osviittaa alueiden suosiosta. älkääkä tätäkään nyt liian tosissaan ottako. ei muutakuin ruksia (5kpl) laittamaan. vastaukset näkyvät heti kun ruksi laitettu.

Vaasa on käpykylä Peräjäämeren rannikolla Pohjanmaalla, joskin jälkimmäistä sijainnin määritelmää eivät paikkakuntalaiset itse ole vielä tunnustaneet. Paikka on Suomen kartan aurinkoisin kärpäsenpaska, jos ei sada. Alue on tunnettu kuolleesta ilmapiiristä, etäisestä sijainnistaan ja jatkuvista tietöistä keskustassa. Vaasalaiset itse kokevat kuitenkin elävänsä vilkkaassa ja kosmopoliittisessa metropolissa ja yrittävät hartaasti puhua stadin slangia korostaakseen paikkakunnan city-henkeä ja omaa epämaalaisuuttaan. Vaasassa kulminoituu rantaruotsalainen puppelipoikakulttuuri ja pohjanmaalainen puukkorunkkariperinne.

Vaasan kaupunkia ympäröi umpiruotsalaisten kuntien armeija, jotka omalla toiminnallaan ovat vaikeuttaneet palvelujen suomenkielistä saatavuutta. Vaasan tilanne on kriittinen. Suomalaisilla on pieniä salaseuroja viemäreissä, joissa saa puhua suomea ilman, että ylimieliset ruotsalaisjohtajat kuulisivat. Tämäkään ei toki tahdo onnistua kun pohojalaaset ovat tuppisuita, ja jos puhuvat niin uhoavat toisensa kumoon.


Vaasan kaupunki päätti uusia ilmettään vuodelle 2010 mm. uudella logolla. Tässä tulos.

Ruotsalaiset painavat Vaasan suomenkieliset mereen vähin äänin, tuppisuita kun ovat. Uusi asuntoalue joudutaan rakentamaan meren mutaan Suvilahteen. Kovaa rakennusmaata olisi ruotsalaisen kyläpäällikön kotitanhuvilla 4 km päässä Vaasan torilta Sepänkylässä mutta sitä ei finntuppien anneta miehittää. Mustasaaren kunta ympäröi Vaasan kaupunkia ja luotettavat tahot ovatkin verranneet Mustasaarta Vaasaa puristavaksi sulkijalihakseksi, jolloin Vaasa on itse...

Johto

Vaasan perusrehellisenä kaupunginjohtajana toimi Markku Lumio, jonka suurimpana julkisena saavutuksena voidaan mainita kävely Tallinnan keskustassa Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan rahoilla. Lumion poikkeuksellisia saavutuksia on muitakin. Hän lienee ainoa kaupunginjohtaja, joka on oikeudessa joutunut sekä esittelemään Tallinnan-tuomisten kuitteja että kieltämään olleensa Tallinnassa maksullisten naisten talossa Maxissa. Kenkää tuli Markulle kenkäostoksista Italiassa. Taisi siellä olla muitkain ostoksia ja kavereille on jaettu omin päin jopa rahapalkkioita. Kyllä Lumio osaa. Terijokelaisen huvilankin osti suit sait sukkelaan puolihöperöltä mummolta. Oli kaavoituspuoli vinkannut. Lähti sentään sukkelaan lätkimään kaupungista, kun ei onnistunut muiden sumuttaminen.

Lumion parhaimmat kaverit ovat Heikit (Vehkaoja, Kouhi ja Lonka). Heidät on nähty liikkuvan kolmistaan osuuskaupan helikopterikyydillä myös Lapin ruskatuntureilla. Vaasan käräjäoikeus luonnollisesti vapautti perusrehellisen Lumion lahjusrikkomussyytteistä (taas). Kummallisuutta herätti eläkkeellä olevan tiejohtaja Salosen tuomio. Rikos todettu, mutta ei tuomita, kun on eläkkeellä. Viva Suomen oikeuslaitos.

Muita vaasalaisia vekkuleita on ollut esimerkiksi kaupungin kehitysjohtaja J.J. Pitkämäki, (Jorma) joka tunnetaan paremmin lempinimellä Zei Zei. Zei Zei on saavuttanut mainetta muun muassa muuttamalla omakotitalonsa tonttia kaupungin kaavoittamalle alueelle siirtelemällä kiviaitaa ja laitattamalla tontilleen tienpätkän puistikoksi kaavoitetun alueen lävitse. Nyttemmin Jorma on siirtynyt kaupungin hommista kiertelemään maakuntaa aluehallintoviraston Volvolla tavoitteena uusi kotimaan päivärahaennätys. Vaasan kaupungin kehitysjohtajana Jorma palkittiin useana vuonna aktiivisimpana täysin turhien ja kalliiden ulkoisten konsulttipalveluiden ostajana. Jorman aikana Vaasan kaavoitustahti ei ollut järin nopea ja kaupungin kaavoitusosasto niitti jatkuvasti mainetta lehtien palstoilla ja sisäisen tarkastajan raporteissa. Vaasalaisen elinkeinoelämän piirissä Jorma opittiin tuntemaan myös nimellä Jarru-Jorma, johtuen "inokkaasta" ja "ripeästä" toiminnasta kaupungin viimeiseen asti trimmatussa organisaatiossa. Zei Zei on tietysti myös harras kristitty, ja ihmisenä hieno väriläiskä kaupungin harmaassa virkamiesmassassa.

Kiinnostava vaasalainen on myös pääkaavoittaja Tapio Ivakko. Ivakon karaktäärin määrittelemiseksi riittänee, että paikallisella foorumilla kerrottiin Ivakon usein käyvän syömässä paikallisen suurgrynderin kanssa ilmaisia lounaita. Grynderin valkoinen mersu odottelee Ivakkoa aivan Hallintotalon nurkan takana.

Kaupungin luottamusmiehistä merkittävin on demareiden Raimo Rauhala. Rauhalan tuntomerkkinä on punainen Chevrolet Camaro (amisnappulat vain puuttuvat), jonka hän kuittasi hyvistä palveluistaan kaavamuutoksissa. Rauhalasta on sanottu, että häneen ei osuisi edes kirnussa kirnunvarrella; sen verran kiertoa miehestä löytyy. Kuppaamisen mestarikin Rauhala on - kuppasi oman alansa yhdistyksen rahat omakotitalonsa rakentamiseen...

Ylläolevista nimistä huomaa senkin seikan että alussa mainitut ylimieliset ruotsalaisjohtajat ovat oikeastaan suomalaisia jolla luistaa sana, ja sen takia pohojalaanen perusposse ei tunnista heitä suomalaisiksi vaikka periaatteessa puhuvat samaa kieltä. Lukuisat reissut ulkopaikkakuntalaisille pitäjille muiden rahoilla ovat luultavasti antaneet johtajille kyvyn puhua monta eri tyyppistä suomea, kuten kieroa savon kieltä. Tämä muistuttaa pohojalaasten korvissa ruotsia.

Kaupungin Territoriot

Asevelikylä

Asevelikylässä on Hevon paskan taidetta. Liikenneympyräänkin saatiin yksi Hevonkuva. Hevon paskan polulla on peltiromusta kyhättyjä otuksia. On yks homssuinen Tarja Halonenkin. Pyssykylässä on koulu jepa jee ja yksi piruntorjunta bunkkeri. Terveyskeskus on naapurissa Hutskilla - minne joutavatkin kaikki pyssykyläläiset. Pyssykylässä asuu valkoisia - toisin kuin neekerikylässä. Alkuun pyssykyläläiset olivat rintamajermuja, mutta nykyään alueella asuu kaiken maailman hienoperseitä. Minkkiturkkiset ämmät patseeraa Jukolan aukiolla päivittäin. Nuoriso kokoontuu omaan Jukoböksyynsä, kun auki ja muulloin pihalla räkimässä ohikulkijoiden päälle. Piruntorjunta bunkkerin naapuriin ollaan kaavoittamassa moskeijaa vastapainoksi. Moskeija sijoitetaan sähkömuuntamon ja vesilaitoksen viemärivesien pumppaamon välimaastoon - sähköhoitoa ja suitsuketta omasta takaa.. Kaavoitus etenee hyvää vauhtia Ivakon johdolla.

Ristinummi (Ghetto)

Ristinummen rakennus aloitettiin vuonna 1971. Kaupunki päätti perustaa alueen köyhemmille asukkaille. Äkkiä saatiin aikaan rumia kerrostaloja ja harmaata betoniseinää, sekä alueelle tungettiin kaikki joita ei haluttu tavallisten ihmisten naapureihin. Ristinummi on nykyisin yksi maailman vaarallisimmista lähiöistä, ja siellä huumebisnes rehottaa eniten koko maailmassa. Ristinummella sijaitsee monia Coffee Shoppeja, huoraklubi Sniper (joka meni konkkaan), sekä mm. räkälä Ristikka joka on etenkin teinien suosiossa. Myös kuuluisa hengari Samu vierailee usein Ristinummella, ja nauttii asukkaiden isosta arvostuksesta. On myös huhuttu että kuuluisa rap-artisti "Trikki" olisi paljasjalkainen ristinummelainen, mutta hän kiisti väitteet sanoen "En juo". Ristinummea on myös sanottu mediassa Nistinummeksi sekä vaasalaisten toimesta Ristislummiksi, Slumminummeksi tai Pumminummeksi.

Västervik

Västevikin rakennus on aloitettu jo 1997 [? ei varmaa].Västervikissä ei ole yhtään elämää,aluetta ei ole tutkittu edes kunnolla koska tutkimusmatkailijat ovat aina kuolleet liian kovaan lasten huutoon tai ovat muuttaneet itse sinne.Västervikissä uskotaan elävän enemmän ihmisiä kuin minimanin omistaja.Ehkä ihmiset eivät koskaan saa tietää Västervikin henkilömäärää tai mitä Västervikissä tapahtuu...

Hoviska

"...haluutsä turpaan?!..." -joku "...s11z viDDu mä 00n gÄnn1zzÄ!" -teini Näitä sanoja kuulet kun menet hovioikeuden rantaan.Paikkaa kutsutaan hoviskaksi koska parempaa ei olla saatu aikaan.Hoviskalla kannattaa käydä vappuna,koulujen päättäjäisinä,juhannuksena,muuten vaan ja huvilakauden päättäjäisinä.

Keskusta

Ei ole.


Huutoniemi

Huutoniemi (Tunnetaan myös nimellä Hutski) on yksi vaasan ainoista mielenkiintoisista alueista. Sielä sijaitsee mm. R-kioski ja mielisairaala.

Hullujen ansiosta Huutoniemellä huudetaan suurin osa ajasta, ja alueella järjestetäänkin vuoden aikana lukuisia huutokilpailuja.

Huutoniemeltä on lyhyt matka Ristinummelle, josta suurin osa mielisairaalan asukeista on peräisin. Hutskin yöelämä on sangen monipuolista, sillä alueella sijaitsee lähekkäin 2 räkälää. Toisen nimi ei ole tiedossa, mutta toinen on nimeltään Neste Hukka. Huutoniemen yöelämä onkin maailmalla hyvässä maineessa ja vetää vertoja mm. New Yorkin, Lontoon, Tokion ja Pariisin yöelämälle kahdella räkälällään, jotka ovat etenkin keski-ikäistyvien myöhäisteinien suosiossa (45v-65v).

Huutoniemellä sijaitsee myös kaupungiosa nimeltä "Kiilapalsta". Alue on tunnettu siitä, että sielä kiilaaminen on sallittua. Liikenne onkin vaarallista alueella, koska onnettomuuksia sattuu päivittäin, sillä kiilaamisen uhrit ajavat yleensä ojaan ja loukkaantuvat.

Huutoniemen yöelämääOlympia

Olympia on tunnetusti Vaasan varakkaimpien elitistien asuinalue. Lukuisat viiden tähden ravintolat pitävät vuorineuvosten navat täysinä. Lisäksi iltaisin voi nauttia kaupungin korkeatasoisten yökerhojen tarjoamista aktiviteeteista.
Tässä linkissä keskustellaan olympian miellyttävästä asuin miljööstä


Normipäivä olympiakorttelissa

Palosaari

Palosaari tuli tunnetuksi Vaasalaisen huippuräppärin, Kimberlandin, ansiosta. Räppärin Palosaari-biisi aiheutti massamuuton pois Palosaarelta.


15
Laihian asiat / Laihian valtion esittely
« on: 12. 10. 2012 08:08 »
Ettei mene liian totiseksi, niin tässä jatkoa vaasan naapureiden esittelyille

Laihia

Laihia (aik. Köyhälä, Kurjala, ruots. Luihula, myös Jurvalaisten Amerikka) on pieni takahikiä aivan Tervajoen kupeessa, jossain Våsan ja Schaibajoen välillä. Laihia on tunnettu mm. köyhyydestään nuukuudestaan, piheydestään, sekä kitsaudestaan. Nämä piirteet alkavat olla kuitenkin kuolevaa kansanperinnettä, sillä monet ns. ”uuslaihialaaset” käyvät tuhlailemassa sekä Seinäjoella että Vaasassa. Jälkimmäistä ei tosin myönnetä. Laihialla on n.17000 asukasta, mukaan lukien kaikki kyröläiset, jotka haluaisivat olla laihialaisia. Virallisesti Laihian kansalaisia on vain 7797, ja näistä muodostuukin Laihian valtakunnan eliitti. Laihia on valtiomuodoltaan poliisivaltio (kunnanhallituksen pj on sentään nimismiäs), ja sen naapurivaltioita ovat mm. Muka-Isoompi Kyröö, Vähääsempi Kyröö, Svart-Ö, Ilimajoen Pikkukylä, Jurvan Narikka, sekä Jordvik. Laihian vaakunassa on orava, joka nuoleskelee mitä luultavimmin varastettua käpyä. Kävyt ovatkin Laihian suurin luonnonvara, sekä käypää valuuttaa Laihialla. Kuten myös oravannahat.

Asukkaat, kieli

Laihialaiset ovat varsin yksinkertaista, körttiläistä porukkaa. Heillä on eteläpohjalainen geeniperimä (=traktorikansaa), ja heidät mielletään usein kitsaiksi landeiksi. Tämä pitää useimmiten paikkansa, ainakin lande-osuus. Laihian virallisena kielenä on soljuvan kaunis Eteläpohojammaammurre, jota kuulee välillä raiskattavan muualta tulleilla murteilla, kuten Internetistä peräisin olevalla käsittämättömällä teinimongerruksella, vaasalaisten turhantärkeilevällä snobikirjakielellä tai rantahurrien viljelemällä suomenruåtsilla. Kaikki nämä kielet jäävät ymmärtämättä Laihialla. Kaikki näiden kielten käyttäjät muilutetaan, ja kyyditetään Jurvan rajalle esim. junalla. Tai ainakin tätä yritetään. Usein yritykset epäonnistuvat.

Avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus ovat vieraita käsitteitä Laihialla. Laihialaiset vihaavat kaikkia ulkopaikkakuntalaisia, eritoten siis rantahurreja ja vaasalaisia. Laihia-Vaasa-Mustasaari -suhteiden kiristymisen takia Rudolle onkin kaavailtu juoksuhautoja Hurrien ja Porvariston, lännestä tulevien valtausyrityshyökkäysten torjumiseksi. Laihialaisten onneksi ainakin vielä vaasalaiset keskittyvät tappelemaan keskenään, sekä mustasaarelaisten kanssa. Myös Hulmin Kapteenintalo on raskaasti aseistettu. Ei ole niinkään yllättävää, että myöskään oman lajinsa edustajia, eli sianlannalta haisevaa kepulaiskansaa laihialaisheimot eivät suvaitse. Eivät edes Ilmajokisia.

Laihialla käytetään omaa valuuttaa, Laihian Markkaa, joka on syntynyt kun huomattiin alkuperäisen valuutan eli oravannahkojen ja käpyjen määrän huvenneen dramaattisesti. Myöhemmin kävi ilmi, että eräät laihialaiset olivat käyneet tuhlailemassa Vaasassa. Tapausta selvitellään Laihialla maanpetoksena. Laihian markat valmistetaan vanhoista autonromuista, joita Laihialla riittää. Laihian kunnan taloustilanne on kuulemma äärimmäisen hyvällä tolalla. Velkaa on, mutta sitä on keskimääräisesti vähemmän kuin naapurikunnilla, joten tälläkös julkisuudessa kerskutaan.

Laihialaiseen talousmalliin kuuluu ettei investoida mihinkään. Tai ainakaan mihinkään järkevään. Saadut verovarat kirjaimellisesti jäädytetään ja haudataan peltojen pohjamutiin. Siellä rahat ovat varmassa tallessa ja hyötyprosentti on pyöreä nolla. Laihialla ollaan myös erittäin päteviä löytämään uusia säästökohteita. Esimerkiksi vanhustenhuollosta ei enää paikkakunnalla edes unelmoida, vaan heidän kohdallaan toimitaan kuten saappaidenkin, vanhat käytetään aina loppuun asti.


Laihian ylimystö on päättänyt, ettei Laihia liity mihinkään, ikinä. Sen sijaan Iso- ja Vähäkyrö voivat liittyä Laihiaan, ihan koska vaan. Uuden valtakunnan nimeksi tulisi Vähä-Iso Laihia. Liitos on kuitenkin saanut Laihialla vastustusta, koska kyröläisillä ei tunnetusti ole muuta kuin velkaa. Vähäkyrö onkin velkakierteessään, sekä torjunnasta suivaantuneena tarjoutunut myymään itsensä Vaasan kaupungille, yhdestä lehmästä ja näkkileipäpaketista. Harmillista asiassa on se, ettei Vaasallakan ole varoja tällaisia tarjota, sillä kaikki varat ovat huvenneet Vaasan Sportin tukemiseen, sekä kaupungin turhien kynänpyörittäjä-virkamiesten palkkoihin. Vaasan propagandakoneistot ovatkin yrittäneet tehdä laihialaisista syypäitä niin vähäkyröläisten velkoihin, kuin Irakin sotaankin, mutta Laihialla ei tästä välitetä sillä Kepu pettää voittaa aina. Tällä hetkellä Laihian diktatuurihallituksen virallinen kanta onkin, ettei minkäänlaisia yhdyntöjä tapahdu. Tämä onkin (onneksi) johtanut Laihialla syntyvyyden laskuun.

Alue, ympäristö

Laihia sijaitsee lakeuksilla eli toisin sanoen, keskellä paskapeltoa. Kylän keskeisin elinehto, Laihianoja, on saasteuoma johon lasketaan kaikki Laihian jätevedet. Muun muassa tehtaat joen varrella, sekä lukuisat maataloudet ja kotitaloudet harrastavat tätä vesistönrikastamisprojektia laskemalla kaikki jätevetensä suoraan jokeen. Tällä saavutetaan se mahtava scheissenhaju, joka leijuu voimakkaana joen rannoilla kauniina kesäpäivinä. Haju saattaa joskus tuoksua jopa kylän keskustassa asti. Tai sitten se johtuu likaisista laihialaisista, jotka ovat liian saitoja peseentymään muualla kuin saastaisessa joessa. Laihialaisten onneksi joki sentään vielä virtaa, ja vieläpä Vaasaa kohti! Tästä syystä saastutus tulee luultavasti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Parasta Laihialla on tietenkin sieltä pois johtavat tiet.

Tapaus kivikasat

Laihialla on löydetty kymmeniä kiviröykkiöitä keskeltä metsää, joita kutsutaan muinaishaudoiksi. Niiden huhutaan olevan 6000 vuotta vanhan muinaislaihialaisen sivilisaation jäänteitä, ajalta jolloin alue oli vielä merenpohjaa. Onkin ehdotettu, että Laihialla on sijainnut legendaarinen Atlantis, tai pikemmin At-Lande’s. On myös huhuttu, että haudoissa piiloteltaisiin Kepun salaisia asiakirjoja, tai vähintäänkin ydinaseita. Totuus on kuitenkin että ne ovat vain rumia kivikasoja, joille laihialaiset ovat kehitelleet kummallisia myyttejä saadakseen tuloja turismista. Tässä ollaankin epäonnistuttu surkeasti.

Tapahtumia

Laihialla järjestetään silloin tällöin, huonojen kelien sattuessa, erilaisia rallitapahtumia. Laihian rallin Ö-cupin osakilpailu ajetaan keskustan Kauppatieltä keskuskoulun pihaan. Tämän jälkeen loput erikoiskokeet ajetaan keskellä metsää, joita kukaan ei ole katsomassa. Joka vuonna voittaja on jouduttu arpomaan. Palkinnoksi voittaja saa korkata autossaan oluen, ja joutua miliisien pidättämäksi ja pamputtamaksi.

Laihian markkinat järjestetään valitettavasti joka kesä. Ne pidetään sateisimpana aikana, yhtäaikaa Provinssirockin kanssa. Tällä yritetään varastaa kävijöitä noilta turhanpäiväisiltä kinkereiltä, ja saada lisäkävijöiden mukana lisätuloja. Tässä(kin) ollaan taas kerran epäonnistuttu pahasti, sillä ulkopaikkakuntalaiset käyttävät eri valuuttaa, kuin laihialaisten Laihian Markat/oravannahat/kävyt.


Toimintaa

Laihia on varsin urheilullinen paikkakunta. Toimintaa on tällä saralla monenlaista. Laihialla on mahdollista harrastaa mm. erityisiä laihialaislajeja, kuten Konkurssilentopalloa ja naapurin kotieläinten metsästystä. Paikkakunnan kansallisurheilulaji, Laihian triathlon koostuu 3 osasta: 15 minuuttia tirkistelyä, kiinnijääminen, ja kieli vyön alla-juoksu (matka vaihtelee, 3. osan voi korvata myös turpiin ottamisella). Eräs veikkonen on voittanut kyseisen lajin mestaruuden jo useita kertoja. Myös toisten asioista juoruaminen ja Selkäänpuukottaminen ovat suosittuja urheilulajeja Laihialla.

Tunnettuja paikkoja


    Laihian Arvauskeskus
    Vähän käytetty monitoimitalo – Myynnissä.
    Kirveellä veistetty kirkko (jotain yhteyksiä nykyiseen kirkkoherraan...?)
    Rapistunut juna-asema, josta junat ajavat ohi pirun lujaa.
    6 Päkki-kyltti, jota käyvät ihastelemassa pääasiassa alkoholistit ja kehonrakentajat.
    Santeri Sikiön patsas – Kepulaisten tärkeimpiä pyhiinvaelluskohteita.
    Kössin Halli – Pohjanmaan Harrods.
    Laihian kunnan pulkkamäki – Laskettelu kielletty, rinteen kulumisen takia.
    Night Club Dooris – Kyrönmaan Tikanheittäjät&Puukkojunkkarit ry:n kokoontumispaikka.
    Yökerho Ansa – Varsin epäilyttävällä nimellä varustettu, Länsi-Suomen melkeinpä virein piletyspaikka.
    Laihian Kebab-Pizzeria (nimi vaihtuu viikottain) – Laihialaisten tapana on ensin syödä paikanpäällä jonka jälkeen riehutaan ja ollaan "Isämmaan asialla".
    Rajavuoren leirikeskus – Virallisesti Suomen tympein leirikeskus vuonna 2010.
    Keskustaajama hylättyineen kunnantaloineen ja autiotupineen - Tullaan käyttämään elokuvan "Kurjuus" kuvauspaikkana.


Kuuluisia laihialaisia

    Kirvespappi, ’’-Nyt Helvettiin täältä, ja vähän äkkiä!’’ Näin huudahti Laihian kirvespappi taksissa Evijärvellä tultuaan hirveän kirvesmurhaajan jahtaamaksi. Kuski ajoi Laihialle. Tästä voimme päätellä että Helvetti sijaitsee Laihialla, tai ainakin sen läheisyydessä, sillä jotkut väittävät sen olevan Mustasaari.
    Hillary Annoyla, Laihian (Valta)Kunnanjohtaja
    Hakaveikko, Yleinen hiippari, tosin heitä saattaa olla useampiakin. Tirkistelyn moninkertainen piirimestari.
    Santeri Sikiö, Maalaisliiton Messias, Sonta-Siioni-sanomalehden perustaja.
    Jöns Budde, Suomen ensimmäinen freelance-kirjailija. Kirjoitti scifinovelleja jo ennen ajanlaskumme alkua n. 500-luvulla eaa. Novelleista syntyi myöhemmin kultteja.
    Toivo Kärki eli Kärjen Tomppa, satunnainen Indie-muusikko.

Tämän tietopläjäyksen lähde: sama kuin maalahden ja seinäjoen tietopaketeissa.

16
Maalahden asiat / Maalahden esittely
« on: 11. 10. 2012 17:05 »
Maalahti on itsenäistynyt valtio (v.1906), jonka pinta-ala on 974,61 km², väestötiheys 0.058 asukasta/km², 0.126 eläintä/km². Maalahden pinta-alasta noin 75% käytetään Maalahden limpun viljelemiseen.

 Sijainti ja asukasluku

Maalahti on pieni syrjäinen saari Suomen ja Venäjän rajalla. Sen asukasluku vaihtelee vuosittain 10-20 henkilön paikkeilla (mikäli eläimet lasketaan mukaan). Jotta maalahtelaiset saisivat olla rauhassa omassa kylässään, on Maalahteen vain ja ainoastaan mahdollista päästä joko traktorilla tai lauttaa vetävillä hevosilla. Tästä johtuukin Maalahden perin alhainen asukasluku. Mikäli Maalahteen yritetään päästä jollain muulla konstilla, kuin edellä mainituilla, saapuu vieras epämaalahteen, jossa on vain jalkapallokenttä, epäpeltoja, ja epäkauppa.


Kielet

Maalahdessa suomen puhuminen on jyrkästi kiellettyä (maalahtelaisia voidaan kesyttää puhumalla niille tarpeeksi suomea, mutta niiden on kotikylässään jopa vaarallista esiintyä kesytettyinä) ja tähän rikkeeseen syyllistyneiden päältä ajetaan välittömästi traktorilla. Maalahtelaiset puhuvat (jos puhuvat) ilmein/elein ja kylän viisaimmat saattavat jopa osata hieman ruotsia.

Maalahden limppu ja lisääntyminen

Maalahden pieni asukaslukumäärä saattaa myös johtua siitä, että Maalahden naarailla on rehevä varsin runsas karvoitus (naamassakin), eivätkä Maalahden urokset ehdi paritella naaraiden kanssa, sillä he poimivat päivät pääksytysten Maalahden limppua pusseineen pellosta.

Valuutta ja eläimistö

Maalahdessa maksetaan ostokset erilaisilla hyötykäyttöesineillä, kuten Maalahden limpulla sekä oravan ja muiden eläinten nahoilla. Mitään virallista/yhteistä valuutta ei Maalahdessa ole. Maalahden asukkaista noin 50% on eläimiä, ja noin 15% Maalahden nisäkkäistä syntyvät munista, joista maalahtelaiset saavat usein maistuvan aamupalan.

Talot ja asuminen

Talot Maalahdessa ovat usein hevosen ulosteesta ja heinästä rakennettuja. Rikkaimpien taloissa on myös nähty tukipuita. Kesytetyillä Maalahtelaisilla saattaa olla samankaltaiset talot, kuin normaaleilla ihmisillä pienissä kylissä. Kesytetyiden maalahtelaisten talot tuleekin tästä syystä olla hyvin piilotettuja, koska keskiverto kyläläinen saattaa säikähtää normaalin näköistä taloa ja luulla sitä viholliseksi tai ravinnoksi. Vaikka kesytetyt maalahtelaiset elelevätkin melko samanlaista elämää kun muut kyläläiset, saattaa heillä olla jotain Maalahden rajan yli salakuljetettuja ylellisyyksiä. Tietokone tästä on varmasti osuvin esimerkki. Televisiosta maalahtelaiset eivät ole kuullutkaan, eivät edes kesytetyt. Kesytetyiden maalahtelaisten tietokoneessa ei ole internet-selainta, vaan pelkästään pelejä. Onkin yleistä, että kesytettyä maalahtelaista on vaikea saada irti mahdollisesta tietokoneesta ja tämä onkin aivan ymmärrettävää, kun ajattelee sitä ympäröivää elinympäristöä.

Maalahden tunnetuin henkilö: Katarina

17
 Lyhytviestipuolella keskustellaan muunmuassa seinäjoesta. ajattelimpa tähän laittaa tietopläjäyksen kyseisestä kauppalasta. Täyttä asiaa on ja joku voi jopa huomata mistä tämä on kopioitu ;)


    ”Mies juoksi seinään ja putosi sitten jokeen. Siinä koko syntyhistoria.”Seinäjoki (ruots. Östermyyrä) on latinaa ja tarkoittaa 'kuoleman ja elämän jokea'. Seinäjoen pohjoispuolelta alkaa ns. manala ja eteläpuolelta elämä ja siksi Seinäjoki on paikka, jossa nämä kaksi kohtaavat.

Seinäjoki on kuolemanpaikka suurimman osan vuodesta, mutta elämä täyttää sen muutamana kertana vuodessa. Suurin elämänjuhla on mytologian mukaan ns. Provinssi. Tällöin koko kuolemanjoki muuttuu elämänvirraksi ja koko kaupunki täyttyy ihmisistä (niin kuolleista kuin elävistä). Tämän hieman yli kolme päivää kestävän juhlan aikana elämä ja kuolema ovat yhtä. Mytologian mukaan joen luota kuuluu kolmen päivän ajan musiikkia, joka nähtävästi on syy siihen, miksi koko kaupunki herää eloon.
Asukkaat

Seinäjoen asukkaat ovat näennäisen harmittomia, vekkuleita ja sietämättömän rumia. He myös erheellisesti kuvittelevat asuvansa kaupungissa. Tosiasiassa Kauppala-status, joka heillä oli vielä 60-luvulla oli sekin tarpeetonta suurentelua. Heillä kytee suonissaan myös patologinen viha Vaasan kaupunkia kohtaan, jossa tosin mielellään vierailevat ostoksilla sekä ajelemassa näköalahisseillä, koska Seinäjoella ei ole minkäänlaisia hissejä. Jotkut Seinäjoen asukkaat myös pelkäävät hissejä taikauskoisuutensa vuoksi ja ennen hissiin astumistaan suojautuvat hissiä nostavilta pahoilta voimilta kostuttamalla sukuelimensä mustalaisen kyynelillä ja valelemalla lehmänpaskaa kumisaappaistaan nenänpäähänsä.

Urospuolisilla Seinäjoen asukkailla on myös seksuaalinen vietti kohdistunut pääasiassa sikoihin, mikä osin johtuu siitä, että Seinäjoen naisten ja tavanomaisten teurassikojen ulkoiset erot ovat häviävän pienet.

Seinäjoen asukkaat pukeutuvat tyypillisesti rennon tyylikkäästi Valmetin haalareihin ja kumisaappaisiin, sukupuolesta riippumatta. Tähän on olemassa myös käytännön perusteet, sillä valtaosin Seinäjoen kaupungin katupäällyste, kuten myös useimpien asuintalojen kattopäällysteet, koostuvat pääasiassa savesta, sorasta ja oljista.

Seinäjoella, joka paremmin tunnetaan muualla Suomessa (ei Savossa) Notta-Jotta-jokena, on myös ystävyystaajama eteläisessä osassa Suomea. Paikka tunnetaan Helsingin pohjoispuolella olevana maalaiskeskittymänä nimeltä Tikkurila. Sinne on rakennettu Notta-Jotta-joen "kaupungintalon" pienoismalli. Pienoismallissa toimii tätä nykyä poliisilaitos. Tuulipukujen esiintymistaajuus on Tikkurilassa samaa luokkaa kuin "Nottiksella" Tankomarkkinoiden aikaan ja muulloinkin. Sähköallergikkojen on syytä välttää molempia taajamia keinokuituasujen muodostaman suuren staattisen sähkövarauksen vuoksi.

Notta-Jotta-joella ja sen lähikylissä on myös erityispiirre, jota muualla Suomessa ei tapaa. Siellä saa ajokortin, kun on kiertänyt Opel Kadetilla tai muulla peltoautolla tunkion seitsemän kertaa. Nuoremmat saavat tyytyä traktorikyytiin, joita Nottiksen keskustassa näkyykin perjantaiehtoona karvanopilla ja Hankkijan tarroilla pimpattuina.

Kieli

Seinäjoella ei puhuta suomea eikä ruotsia, koska Seinäjoen kunnanhallitus julisti jo ammoin nuo kielet yksiselitteisesti "paskantärkeiden vaasalaisten snobbailuksi". Seinäjoella puhutaan kolmatta kotimaista, Pohojammaan murretta, eli niinsanottua NOTTA RISTUS!-murretta, joka tunnetahan kaunehimpana kielenä.

Alue

Tiettävästi Marsalkka Mannerheim on joskus vieraillut Seinäjoella, ja tästä haltioituneena paikkakunta on nimennyt suuren määrän katujaan ja paikkojaan Mannerheimiin ja vuoden 1918-tapahtumiin (oikeistolaissävyisesti) viittaavin nimin, sekä pystyttänyt aiheeseen liittyviä monumentteja ja muistomerkkejä. Tämän myötä Seinäjoki on nykyäänkin oikeistolaisesti ajatteleville samankaltainen "Mekka" kuin mitä Tampere on vasemmistolaisille.

Maakunnassa Seinäjoki tunnettiin aikoinaan parhaiten Törnävän mielisairaalasta, jonka hoidokeista sairaalan lakkauttamisen jälkeen muodostettiin Seinäjoen kunnanvaltuusto.

Tapahtumat

Jo alussa mainitun elämänjuhlan - Provinssirockin - lisäksi, Seinäjoella järjestetään Tankomarkkinat- nimistä festivaalia, joka on keski-ikäisten versio samasta juhlasta. Tämän juhlan aikana alueen portsarit ja taksikuskit saavat palkkaansa vaarallisen työn lisää. Koska Seinäjoen kaupungilta meinasi loppua raha, päätettiin järjestää uusi tapahtuma nimeltä Vauhtiajot. Tapahtumaan kuuluisi kai jonkinlaista moottoriurheilua, mutta käytännössä Seinäjoen keskustassa soittaa TikTak ja kaikki Etelä-Pohjanmaan nuoret kokoontuvat tappelemaan torille.

 Nähtävyyksiä - (Must see!)

    Törnävänsaari Provinssin jälkeen - tämän lähemmäksi kuolemaa et pääse edes kuollessasi.
    Lakeuren Risti - Alvar Arkkitehdin luultavasti juovuksissa suunnittelema rakennus, jonka käyttötarkoituksesta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen. Käytetään mm. vääräuskoisten mestauspaikkana.
    Kaikki kauniit DDR-henkiset talot Seinäjoen keskustassa.
    Peräseinäjoella sijaitseva Ågreninmäki - Paikka täynnä elämän iloa ja tapahtuma rikkautta

 Kuuluisia seinäjokelaisia

    Extreme Duudsonit, sekopäät jotka tekevät mitä tahansa saadakseen amerikkalaiset ja teini-ikäiset seksuaalisesti hämmentyneet miehenalut kiinnittämään huomionsa (ja vähän muutakin) heihin.
    Mari Kiviniemi, oikeasti kotoisin Jalasjärveltä, mutta kävi syntymässä Seinäjoella. Suomen pitkänaamaisin naispääsilinteri
    Paula Koivuniemi, "laulaja" tuli tunnetuksi päästessään laulamaan Provinssirockiin v. 2008
    Jorma Ollila, Nokian entinen pääjohtaja, alun perin Vaasasta mutta tuli hulluksi ja muutti Kurikan kautta "Jottikselle".

Kuntaliitokset    Esihistoriallinen Seinäjoen maalaiskunta n. 848 vuotta ennen Mooseksen tauluja. Peräseinäjoki valloitettiin vuonna 2005, ja Nurmo sekä Ylistaro liitettiin uuteen Seinäjoen Ultrakaupunkiin vuonna 2009 nurmolaisten päättäessä liittymisestä yksimielisesti. (ylistarolaisilta ei edes kysytty) Seuraavana vuorossa on Ilmajoki.

18
Tähän ketjuun voisi kirjoitella ajatuksia verotuksesta.  (vaihdoin otsikon raflaavammaksi :)


Impulssin sain eräällä toisella keskustelupalstalla jossa käsiteltiin ranskan aikeita määrätä 75% marginaalivero yli miljoonan tienaaville. Tässähän tulee käymään niin että ne miljonäärit jotka kyseiseen ryhmään kuuluvat, siirtävät kirjansa muille maille. otsikoissa on ollut ranskan rikkain jantteri joka hakee belgian kansallisuutta.

minähän en miljonääri ole vaan tällainen tavallinen tyhjätasku. kuitenkin olen sitä mieltä että tällainen on väärää politiikkaa. sen vuoksi että rikkaathan maksavat jo nyt enemmän veroja (progressiivinen verotus) ja lisäksi yritystoiminnan verot,kiinteistöverot, alvit, jne..  nyt kun rikkaat suolataan pois niin valtio tienaa vähemmän. eli päinvastaisesti kuin oli tarkoitus. niinhän se nallekin sanoi jossakin jutusssansa että rikkaat äänestää jaloilla. mielestäni jos on ainakin suomessa rehellisesti saanut yrittämällä miljoonia kasaan niin sen on kyllä ansainnut. kyllä siihen mennessä on valtiokin saanut paljon tuloja.

tähän laitan alle hyvän opettavaisen tarinan, mistä siis idean tämän kirjoittamiseen sain:

____________________________________

(Suomi on pienituloisen vero-onnela)
Kymmenen henkeä menee joka ilta ulos syömään illallista. Lasku kaikille yhteensä on 100 EUR. Jos he jakaisivat laskun samassa suhteessa kun maksamme veroja, jako menisi suunnilleen näin:
Neljä ensimmäistä - köyhimmät - eivät maksaisi mitään, viides maksaisi 1 EUR, kuudes maksaisi 3 EUR, seitsemäs 7 EUR, kahdeksas 12 EUR, yhdeksäs 18 EUR. Kymmenes - rikkain - maksaisi 59 EUR.
He päättivät jakaa laskun niin. He söivät illallista joka päivä ja tunsivat itsensä suhteellisen tyytyväisiksi. Kunnes eränä
päivänä ravintoloitsija päätti antaa heille alennusta. "Koska olette niin hyviä asiakkaita" hän sanoi "saatte 20 EUR alennusta".
Illallinen kymmenelle maksaisi vastedes vain 80 EUR.

Mutta miten alennus jaettaisiin heidän kesken? 2 EUR per nuppi? Mutta neljä söi jo ilmaiseksi. Tasan kuuden maksajan kesken ? 3,33 EUR? Ravintoloitsija ehdotti että olisi oikein säilyttää suurin piirtein aikaisempi maksusuhde.

Tulos oli että viides sai syödä ilmaiseksi, kuudes maksoi 2 EUR, seitsemäs 5 EUR, kahdeksas 9 EUR, yhdeksäs 12 EUR ja kymmenes 52 EUR. Kaikki kuusi saivat alennusta ja neljä ensimmäistä söivät edelleen ilmaiseksi.

Mutta illallisen jälkeen ravintolan ulkopuolella synty kahakka. "Minä säästin vain 1 EUR kahdestakymmenestä" aloitti kuudes. "Mutta kymmenes tienasi 7 EUR!" "Aivan" jatkoi viides "Minäkin sain vain 1 EUR. Se on epäoikeudenmukaista, rikas öykkäri sai seitsemän kertaa enemmän kuin minä!". "On se niin väärin" jatkoi seitsemäs. "Miksi öykkäri saa 7 EUR kun minä sain vain 2 EUR ?". "Hetkinen" huusivat neljä ensimmäistä yhteen ääneen. "Me emme saaneet mitään!". "Köyhiä riistetään!".

Kaikki yhdeksän vetivät yhdessä kymmenennettä kunnolla turpiin.

Seuraavana iltana hän ei tullutkaan illalliselle, joten muut yhdeksän söivät ilman "öykkäriä". Kun lasku tuli, heiltä puuttui 52 EUR
Ja niin kaikki elivät elämänsä kateellisena ja onnettomana loppuun asti. Valitettavasti tämä satu on totta, kiitos SDP:n

19
Off Topic / Ilmastonmuutos, totta vai tarua?
« on: 26. 09. 2012 06:06 »
Ilmastorealismia

Onko ilmastonmuutos totta vai tarua? Siirsin kirjoitukseni jo olemassaolevaan topickiin http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=1072.630
sinne siis...

20
Kuinka moni tunnustaa keräävänsä tölkkiklipsuja tölkeistä hyväntekeväisyyteen??

tapa on kymmeniä vuosia vanha ja täysin hölynpölyä. 
No miksi nyt nostan tämän pöydälle? siksi kun eilen jäähallissa joku hyväntekijä kiikutti valtavan määrän klipsuja jäähallin kioskiin ja samantien muistui tämä video.

Siis miten voi olla niin yksinkertaista sakkia että uskoo tällaiseen? mutta onhan kaikenlaisia uskonlahkojakin ja niissä riittää asiaan uskovia.

<a href="http://www.youtube.com/v/e_CLxGEX3WM?version=3&amp;autohide=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/e_CLxGEX3WM?version=3&amp;autohide=1</a>

meinaa tippa tulla silmään papparaisella kun karpo kertoi vähän faktaa.

niin kuinkas moni teistä keräskään noita? entäs tupakkiaskien 'lappuja' joilla saa opaskoiria sokeille :D

ps. niin en minä hyväntekeväisyyttä vastaan ole että älkää sitä luulko

21
Kommentteja ja parannusehdotuksia / EMBED video
« on: 12. 09. 2012 12:12 »
Mikähän on kun bbcode tagit [youtube]gyZevK2vG30[/youtube] ei toimi? pitääkö adminin aktivoida se jostain?
jaa mistäkö puhun?... no tästä

22


Pohjalaisessa mielipidepalstalla ja tekstaten palstalla on usein hyviä kommentteja, provoja ja moitteita.
tehdään tästä viestiketju johon voidaan kommentoida niitä.
itse en lähde pohjalaiseen tekstailemaan eikä niitä (ehkä) edes kaikkia julkaistaisi.

että ei muutakuin sanan säilä viuhumaan...23
Sekalaista keskustelua / Jakokunnista kokemuksia
« on: 18. 08. 2012 16:04 »
Mitäpä jos avattaisiin keskustelua näistä mannersuomalaisia mökinomistajia kiusaavista jeerpyyn ja sundomin jakokunnista.? vuokria nostellaan muttei myydä vaikka olisi 100vuotta oolut suvulla mökki. Pakkolunastuksista puhumattakaan. Onko paljon kokemuksia? Hyvistä kokemuksista ei tavi kertoa, vain huonoosta :-)

Onhan nämä jakokunnat vähän samanlaisia yhteisöjä kuin rkp. Kieli ainakin (yllättäen) on sama.
Ruotsinkieliset yrmyniskst katselevat suomipoikia pitkin nenän vartta

24
Sekalaista keskustelua / PALLOSALAMAT
« on: 10. 08. 2012 13:01 »
Tämänpäivän pohjalaisessa oli juttua pallosalamoista. kerrottiin etä ne ovat moderneja taruolentoja.

onko niitä olemassa? vai onko vain uskon asia? uskotko pallosalamoihin?

mitä yhteistä on maailman uskonnoilla ja pallosalamoilla? kumpaakin täytyy vain uskoa vaikka mitään konkreettista näyttöä niistä ei ole... vain tarinoita vuosien ja vuosisatojen takaa.

ainoa pallosalama joka on todistetusti ollut olemassa on karpon tuotantoyhtiö.. mutta se ei välttämättä liity tähän :)

mitä enemmän tietoa..sen vähemmän uskoa.

25
Vaasa / Nyt se ikea sitten seinäjoelle prkl..
« on: 14. 05. 2012 14:02 »
Kuten otsikkokin vihjaa, tänään sai lukea pohjalaisesta ja taloussanomista seuraavaa http://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/ikea-tulossa-seinajoelle-1.1194620
nyt menee kirjaimellisesti helmiä sioille

Eli Seinäjoen nihlistit saivat kuin saivatkin suostuteltua ikean sinne peltojen keskelle kauppalaan.
...samaan aikaan vaasassa tapellaan koulujen kielestä  ja muista suurista asioista kuten liito-oravan paskoista. On se ny jumaliste kumma kun täällä kaikki mahdollinen mokataan!!  Turhaan kyselette keltään mitään sen kun kaavaa pöytään vaan.  tosin tämänkokoinen emämunaus on mahdollinen vain tuo mustasaari-loisen myötavaikutuksella.

noh ylihuomenna on pohjallisen tekstatenpalsta täynnä tälläistä tekstiä.. 

26
Yleistä keskustelua / RKP -Vaasan vitsaus
« on: 26. 01. 2011 08:08 »

Erittäin mielenkiintoisia näkökantoja koskien RKP:tä sekä ruotsinkieltä yleensä..

http://www.pakkoruotsi.net/pohjanmaa.php käykääs lukemassa ja kommentteja tänne.
tuon perusteella itsekkin äänestäisin vaasan ja mustasaaren liittymiselle EI

Pages: [1]