Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Peris

Pages: [1] 2
1
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 03. 06. 2007 19:07 »
Vaikka ajatus kunnan johtamisesta kuten liikeyritystä johdetaan on monelta osin kiehtova, niin sitä ei kuitenkaan voi viedä hirvittävän pitkälle.

Kunnalla on lakisääteisiä tehtäviä, jotka on hoidettava. Kunnalla ei myöskään ole samanlaisia mahdollisuuksia toimintansa volyymin tai kapasiteetin sääntelyyn. Kunnalla ei ole mahdollisuutta samalla tavalla säädellä kysyntää tai tarjontaa. Jos joku muuttaa kuntaan, on sille palvelut tuotettava. Kunta ei voi käännyttää ovelta vetoamalla vaikeaan tilaustilanteeseen. Jos taas joku muuttaa pois, niin tiet on aurattava edelleen. Kunnalla ei myöskään ole tulojen osalta yhtä laajaa keinovalikoimaa. Kunnallisvero on tietysti tehokas tulojen keruu keino, mutta sillä on varsin laajat vaikutukset niin suoraan kuin välillisesti.

Itse näin tärkeämpänä kaikkien kolmen sektorin toimintojen tuottamisen ja hyödyntämisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, mikä tarkoittaa kunnan osalta omaa tuotantoa, palveluiden ostoa, kunnallista yhteistyötä, ulkoistamista, yksityistämistä...


Tuosta tasavertaisen kohtelun hyllyttämisestä olen sikäli eri mieltä, että niin kauan kuin kunnalla on monopoli ja yksinoikeus kaavoitukseen, on sen kohdeltava kaikkia samanlaisia yksityisiä toimijoita ja toimintoja samalla tavalla. Muuten täällä päästään keskustelemaan oikeasti korruptiosta tai siihen viittaavista lieveilmiöistä. Eri asia on silloin, jos kunta on tiiviisti yhteistyössä mukana. Silloin onkin jo osittain kyse kunnan omasta toiminnasta.

Terv,
--peris

2
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 01. 06. 2007 13:01 »
Tapio Osalan postaus on vain kh:n päätös.  Postauksesta näkyy, että mukana on myös liite eli alkuperäinen aiesopimus.  Sen viimein lause on erittäin mielenkiintoinen:

 ”Maankäyttösopimusta laadittaessa pidetään periaatteena, että kaupungin saamat korvaukset ohjataan alueen liikkenneolojen  ja infrastruktuurin kehittämiseen maankäyttösopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.”

Tämä tarkoittaa sitä, että jos  valtuusto hyväksyy ns. Kouhin paperin, niin kaupunki joutuu palauttamaan maankäyttöasopimuksella saadut rahat takaisin kortteliin.

Ei tuossa ole mitään erikosita. Tämähän on maankäyttösopimuksen mukaan maksettavan maksun tarkoitus: maksaa kaupungille ne kulut, jotka kaupungille aiheutuvat kaavoituksesta sekä alueen yhdyskuntarakentamisesta + maksaa kaupungille korvaus siitä arvonnoususta, joka maan omistajalle syntyy kaupungin edellisten toimien johdosta.

Samoin jokaisen muunkin esityksen mukaan maksettavat eurot johtuvat kaupungin satsauksista alueeseen.

--peris

3
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 01. 06. 2007 07:07 »
Tarkistin Pentti Tarpion laskelmat ja en voi olla hämmästelemättä miten Marjatta Vehkaoja on saanut "hinnanalennukseksi" 0,27 milj. euron asemesta 3,9 milj. euroa. Harrastatko tarkoitushakuista väärinlaskemista?

Aiemmin lähettämässäni laskelmassa en ollut varma näistä parista virkamiesesityksen erästä, joten laitoin vaihtoehdot B ja C. Tuo Tarpion esittämä laskelma on hyvin samansuuntainen kuin minun esittämä laskelma C. Tuossa minun laskelmassa on vielä mukana palokadun myynti, jonka osalta eroa tullee lisää 100 000 euroa. Eli Tarpion lukujen perusteella palokadun myynnin kera erotus on alle neljä sataa tuhatta. Olisi kyllä mukava saada joltain miljoonien alennuksista puhuvalta samanlainen laskelma, jotta näkisimme mihin ne perustuvat.

Huomattava on myös, että ainoat poikkeukset Kouhin esityksessä siihen, mitä muut toimijat keskustassa ovat maksaneet on Kondis-asuntojen ja Kondis-palvelutilojen osalta. Siihen kai on löydettävissä perusteluja Kondiksen tehtävästä. Liiketilojen ym. kohtelu olisi taas samanlaista muihin viime aikaisiin päätöksiin nähden.


Ihmetyttää tämä, että luottamusmiehille ei ole tarjottu tarpeeksi tietoa ja että virkamiehet eivät ole vieneet asiaa ripeämmin normaaleja reittejä eteenpäin. Otan jälleen tähän lainauksen juuri painosta tulleesta tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2006 kahdesta kohdasta

Quote
MAANKÄYTTÖPOLITIIKAN JA ASUNTO-OLOJEN KEHITTÄMINEN SEKÄ TONTTIEN LUOVUTTAMINEN ASUNTO- JA YRITYSTOIMINTAAN:
Kiinteistö- ja vihertoimen näkökulmasta maankäyttöpolitiikka, kaavoitus, tonttipolitiikka, asuntotuotanto, rakentaminen ja lupien myöntäminen sekä liikennesuunnittelu ovat liiaksi hajallaan, organisaatio ei tue asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeiden toteuttamista.

Quote
KAAVOITUKSELLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN JA KAAVOITUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI:
Vaasan organisaatiomalli on ongelmallinen siksi, että kaavoituksen luonnollisilla yhteistyökumppaneilla, teknisen toimen eräillä toiminnoilla ja rakennusvalvonnalla, ei ole yhteistä virkamiesjohtoa. Helposti käy niin, että kaikki yksiköt toimivat toisistaan riippumatta itsenäisesti. ...
Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginjohtaja vastaa yleiskaavoituksesta, kun taas teknisen apulaiskaupunginjohtajan vastuulla on asemakaavoitus ja mm. rakennusvalvonta, liikenne- ja katusuunnittelu.

Organisaatiomalli ei tue kaavoituksen ripeää etenemistä.

Tätäkin prosessia tarkastellessa jokainen voi vetää johtopäätöksensä siitä, että onko tarkastuslautakunnan lausahdukset huuhaata, kuten jossain yhteyksissä on jo ehditty sanomaan...

Terv,
--peris

4
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 30. 05. 2007 22:10 »
Marjatta Vehkaojan laskemia miljoonia euroja, joita Vaasan kaupunki joutuisi maksamaan Kondisbisneksen maksu alennuksien kautta, tarvittaisiin pikaisesti sosiaali- ja terveystoimessa.

Ne rahat mitä nyt tarvittaisiin kunnallisiin palveluihin, virtaa yksityiseen sosiaali- ja terveysbisnekseen, erilaisten tukien ja maksujen kautta.

Kyseessä on laskelma siitä, että mitä Kondis-hanke joutuisi kaupungille korvaamaan kaavoituksesta ja kaupungin toimien aiheuttamasta maan arvonnoususta kaupungille. Eli, Kondis-hankkeen toteuttamatta jättäminen ei lisää varoja kaupungin kassassa lainkaan. Alennus tietysti vähentää tuloja (=lisää rahaa) siitä, mitä olisi tulossa ilman alennusta. Tosin, toteuttamatta jättäminen ei tuo yhtään tuloja myöskään ilman alennuksia. Ei tässä ole kyseessä maan myyminen (paitsi palokadun osalta) tai varsinainen rakennusoikeuden myyminen. Sopimukset ja päätökset pitäisi tehdä muilla perusteilla (kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, ympäristö, liikenne, liiketoiminnot, vanhustenhoito, terveydenhoito...). Näihin perusteisiin Osala viittasi ansiokkaasti tuossa pari sivua sitten.

Quote from: Matti Meikäläinen
Minä uskon enemmän Periksen laskelmiin kuin valtuutettu Vehkaojan. Ainakin siihen asti kunnes hän esittää mihin hänen laskelmansa pohjautuvat.

Kuten sanoin, en mene takuuseen noista laskelmista. Kun laskelmia ei kuulunut, niin yritin nopeasti poimia yksikköhinnat esityksistä (kaavat on näkyvillä niin niitä voi tutkia ja korjata), jotta voitaisiin vertailla muihin keskustan viime aikaisiin kohteisiin. Se on minusta se merkittävin vertailukohde. Täällä on paljon peräänkuulutettu tasavertaista kohtelua verrattuna aiempiin rakennuskohteisiin. Samalla vertailun avulla voidaan arvioida myös mahdollisten 'lisä'alennusten vaikutuksia tulevaisuuteen.

Outoa on se, että täällä on kyselty tuota laskelmaa (yksikköhinta kertaa suunniteltu neliömäärä), niin vastausta ei ole kuulunut. Ja kun vielä valtuuston kokousta edellisenä päivänäkään ei ainakaan kaikilla valtuutetuilla ollut varmaa tietoa siitä, että miten Kouhin ja kaup.joht. esitysten hinnat poikkeavat normaaleista hinnoista vastaaville tiloille/toiminnoille. Minä voin noita laskeskelma lämpimikseni, mutta valtuutetuilla olisi pitänyt olla kokouksessa käsitys esityksen suuruusluokasta ja vaikutuksista. Jos jollain on tietoa, niin voisi tänne sen laittaa Vehkaojan summan lisäksi.

Pääomapiirien hokema on nyt, että kunnat eivät saa tuottaa palveluja, vaan palvelujen tuotanto kuuluu yksityisille. Tähän ei nyt saa alistua!

Ajattelusi suoraviivaisuus on ihailtavaa. Ei kukaan ole kieltänyt kuntia tuottamasta palveluita. Mutta ei olla myöskään haluttu estää yksityisiä tuottamasta palveluita. Tästä kokonaisuudesta syntyy edullisimmat, tehokkaimmat ja laadukkaimmat kokonaisuudet. Idea on periaatteessa sama kuin vaikkapa sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän tuottamat palvelut. Siinä useampi kunta on luopunut tiettyjen toimintojen omasta tuottamisesta ja yhdistänyt ne yhteen, koska siten saadaan kannattavuutta (=vähemmällä rahalla sama laatu ja määrä tai samalla rahalla parempi laatu ja määrä). Samalla tavalla kunta voi ostaa palveluita yksityisiltä silloin, kun se on kannattavaa. Ei kukaan pakota kuntaa ostamaan yksityisiä palveluita.

Kaikkiin toimintoihin ulkoistaminen ei sovellu. Ulkoistamispäätöksissä pitää käyttää harkintaa ja järkeä aivan kuten päätöksissä, jotka koskevat omaa tuotantoa. Ei ulkoistamista kannata kokonaan sen takia, että ilman järjen käyttöä niistä haittaa. Samalla periaatteella voisi lakkauttaa koko kunnan, koska ilman järjen käyttöä myös kunnalliset huonot päätökset ovat huonoja.

--peris

5
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 30. 05. 2007 18:06 »
Kiitos sille henkilölle, joka tällä palstalla vinkkasi, että Kondis-hankkeesta on jo olemassa aiesopimus vuodelta 2004. Valitettavasti Tarpio ei tuonut tätä olennaista seikkaa esille kirjeessään kaupungille 15.3.2007 vaikka aiesopimus on voimassa 31.12.2008 saakka.
....
Asian valmistelijat eivät ole tienneet aiesopimuksesta mitään koska kirjaamon asia-aktissa siitä ei ole mainintaa. Kaupungin puolelta sopimuksen ovat allekirjoittaneet Lonka ja Vironmäki, jotka eivät ole olleet virassa asian käsittelyn aikana keväällä 2007.
....
Asiakirjoissa viitataan aiempiin selvityksiin, joita ei kuitenkaan ole toimitettu päättäjien tietoon päätöksenteon pohjaksi. Aiesopimuksen kakkospykälässä mainitaan, että ”…kehittämissuunnitelma ja sen liitesuunnitelmat sekä siihen liittyvä suunnittelua tukeva aineisto ovat osa asemakaavamuutoksen valmisteluaineistoa perus-ja viiteaineistona asemakaavatyössä”. Kaupungin kirjaamosta ei löydy mitään selvityksiä eikä tähän mennessä kenenkään virkamiehen pöydältäkään.

Kuinka ihmeessä voi olla mahdollista, että kaupunki on sitoutunut sopimukseen, jota ei löydy kaupungin hallusta? Tai että kaupunki ei tiedä mihin kaikkiin sopimuksiin se sitoutunut. Ei henkilövaihdokset ym. saisi tällaiseen vaikuttaa. Tällaiseen tilanteeseen ja hallinnon heikkouteen sisältyy suunnattoman suuret taloudelliset ja juridiset riskit. Huolestuttavaa. Toivottavasti kaupungin sisäinen tarkastaja puuttuu asiaan.

Ja outoahan se on, että kun katsotaan tätä ketjua taaksepäin. Virkamiehet ovat selkeästi olleet perillä hankkeen suunnitelmista (tiedotustilaisuuksia ym.), mutta miksei virkamiehet ole riittävästi opastaneet hankkeen vetäjiä ennen tätä viimeistä palaveria, jossa annettiin toimintaohjeet nyt valtuustossa olleeseen toimintatapaan. Kyllä tietoa pitäisi olla ollut aiemmin, täälläkin asia on ollut esillä:

Helmikuu 15, 2006: "...työryhmä nimitti aiesopimuksen valmistelevan ryhmän akj. Heikki Longan ehdotuksen pohjalla. Tarkoituksena on, että korttelin sisäinen aiesopimus olisi valmis ensitilassa. Aiesopimus  tähtää  kaavoitustyön aloittamiseen mahdollisimman nopeasti."
Maaliskuu 12, 2006: "...selvitystyöryhmä on määrännyt uuden työryhmän, joka valmistelee korttelin sisäistä aiesopimusta."PS. Jassoo, että Kasarminalue on periferiaa. Olipas hauska vitsi.

Alueen sijainti on aina subjektiivista. Kasarminalue olis varmaan yksi Suomen mahtavimmista paikoista harrastaa omakotitalomaista asumista hienoissa puutaloissa keskellä kaupunkia lähellä kaikkia palveluita. Ja silti Kasarminalue on kaukana, jos pitäisi alkaa putiikkia perustamaan, kun kaikki keskittyy koko ajan vahvemmin torille ja torin ympärille.

--peris

6
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 30. 05. 2007 08:08 »
Joku kysyi tällä palstalla Kondis-hankkeen hinnanalennusten euromääristä. Päätösehdotuksen perusteella päädyin laskelmassani 3,9 milj. euroon eli noin 23 mummon miljoonaan.

Onko tuo vertailu ns. normaalihintaan vai siihen mitä Airaksisen, HS-Centerin ja kumppaneiden maksamaan alennettuun hintaan?

Voi mennä pahasti metsään (etenkin kun ero Vehkaojan laskelmiin on niin iso - voisivat ilmoittaa esityslistoissa eurohinnan eikä lähtöhintaa, jota korotetaan ja vähennetään erilaisilla prosenteilla), mutta alla minun laskelmani kh:n esityksen ja Kouhin esityksen eroista:

A) Kouhin esitys:
Kondis-palvelutilat 0 €/m2 x 3054m2 = 0 €
Muut liiketilat (275€/m2 -50%) 137,5€/m2 x 11065m2 = 1 521 438 €
Kondis-asunnot (220€/m2 -30%) 66€/m2 x 11297m2 = 745 602 €
Palokujan myynti 110€/m2 x 1322m2 = 145 420 €
Yhteensä 2 412 460 € (90,23€/m2)

B) KH:n pohjaesitys:
Kondis-palvelutilat 71,5€/m2 x 3054m2 = 218 361 €
Liiketilat 275€/m2 x 11065m2 = 3 042 875 €
Kondis-asunnot 71,5€/m2 x 11297m2 = 807 735,5 €
Palokujan myynti 275€/m2 x 1322m2 = 363 550 €
Yhteensä 4 432 521,50 €

Erotus: 2 020 061,50 €


C) Jos taas KH:n esityksessä olisi sama alennus kuin HS-Centerillä liiketiloista ja Postin palokadusta:
Liiketilat (275€/m2 -50 %) 137,5 €/m2 x 11065 m2 = 1 521 438 €
Palokatu (275€/m2 -50%) 137,5€/m2 x 1322m2 = 181 775 €
Yhteensä summa olisi: 2 729 309 € (102,08€/m2)

Ja tällöin esitysten ero on: 316 849,50 € (11,85€/m2).


Kuten sanottu, voi mennä pahasti pieleen, kun nuo alennus ja lisäysprosentit vaatisivat pienen hetken aikaa tarkastella niitä. Nyt ei valitettavasti aikaa ole. Mutta noiden kahden esityksen välinen erohan ei itsessään ole tärkeä, vaan se, mikä on Kondiksen kohtelu verrattuna muihin alueen toimijoihin. Ja oikeastaan pitäisi vertailla ennemmin yksikkö- eli neliöhintoja, kun tuo rakennusoikeuden määrä ei ole päätetty, mutta se vertailu jää taas melko abstraktiksi.


Salla arveli, ettei kukaan ole kritisoinut itse hanketta. En minäkään kritisoi yksityistä konseptia sinänsä. Toistan kuitenkin monta kertaa aiemmin sanomani: aiottu sijoituspaikka on ei sovellu aiottuun tarkoitukseen. Se on Vaasan pahin liikennesumppu jo nyt, ja elinympäristönä heikko niiden kannalta, jotka eivät enää pääse liikkumaan. Hankkeelle tässä osoitteessa olisi pitänyt heti alusta pitäen kyetä sanomaan napakka ei. Tarjolla olisi monia hyviä vaihtoehtoja, esim. Kasarminalue.

Tuon ehdotetun sijoituspaikan motiivina taitaa olla se, että Kondis-asukkaita palvelevat toiminnot ovat mahdollisimman hyvällä paikalla myös muuta asiakaskuntaa nähden. Vaasan keskustassa on se ikävä piirre, että kaikki torilta sata metriä sivussa olevat liiketilat ovat kaukana. Onneksi tilanne on hiukan parantunut torilta aseman suuntaan, mitä kehitystä Kondikseen liittyvät liiketilat voisivat vahvistaa. Torilta mihin tahansa muuhun suuntaan lähdettäessä näkee, että parin korttelin päässä ei paljoa liiketoimintaa näy.

Liikenne on se, mistä minäkin olen hankkeen osalta huolissani. Toisaalta Konepajankadun jatkeen ansiosta tuo Halpa-Hallin kulman tilanne voi parantua huomattavastikin. Käytännössähän Palosaaren/Vöyrinkaupungin ja radan pohjoispuolen välinen liikenne tullee siirtymään maasillalta uudelle yhteydelle. Eikös Konepajankadun jatkeen radan yli vaikutuksista keskustan liikennemääriin ole jotain ennusteita?

--peris

7
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 23:11 »
Mitä mahtoi Hannu Katajamäki ajatella kun meni tuota Kondisliiketoiminta projektia kannattamaan? Hänen aivoitukset menevät välillä aivan ristiin. Välillä hän paasaa kuin sosialisti, kuten oli eräs kirjoitus Pohjalaisen mielipideosastolla.

Katajamäkeä paljon kuunnelleena, hän on aivan mainio poliitikko 'ainakin' yhdessä mielessä. Hän ajattelee itse, eikä ole lukinnut mielipiteitään ennaltasäädettyihin lokeroihin puolueen värin tai satavuotisen ideologian mukaan. Toki se voi yllättää, jos odottaa oman lippunsa kanssa jokaiselta puheenvuorolta tietyn sävyistä puhetta, ja sitten joku onkin pohtinut asiaa toiselta kantilta.

Onneksi on poliitikkoja - kuten Katajamäki - , jotka ajattelevat itse ja uskaltavat myös tuoda mielipiteensä esiin. Muuten voisimme ohjelmoida puolueohjelmat ja -teesit tietokoneelle, joka sitten laskelmoisi jokaisessa päätöskohdassa kunnallisvaalikannatuksen mukaisen päätöksen.


Jos minä olisin poliitikko, niin tuollainen poliitikko minäkin haluaisin olla.

--peris

8
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 29. 05. 2007 22:10 »
Onko siitä olemassa esimerkkejä, että kuinka suoraviivaisesti tuo kannatus on laskettavissa uudessa kunnassa? Ehkä kaksikielisyys tietysti vahvistaa ennustettavuutta rkp:n osalta, mutta muutoinhan yleensä valtuuston koko muuttuu, kampanjointialue kasvaa, ehdokkaita on enemmän, näkyvyyden saanti on vaikeampaa, mukaan mahtuu useammanlaisia mielipiteitä..

Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisestä voi nopeasti laskea seuraavat luvut:

Rovaniemen ja Maalaiskunnan 2004 vaalitulokset 'suoraviivaisesti' yhdistettynä verrattuna 2005 yhdistetyn kunnan tulokseen. (siis tuossa laskettu edustajapaikkojen suhteet, ei kannatusprosentit tai äänimäärät)

PUOLUE20042005
Vihr.5,3 %6,7 %
Kok16,0 %17,3 %
Kesk45,7 %38,7 %
Vas16,0 %16,0 %
Sdp17,0 %18,7 %
Kd0,0 %2,7 %

Toki vertailu Vaasaan on vaikeaa. Tuolla on selkeämmin yksi suuri puolue, eikä kielikysymystä. Ja D'Hont tunnetusti vaikuttaa itse paikkajakoon hiukan äänimäärästä poiketen. Mutta tällaisella hataralla epätieteellisellä vertailulla voi kai sanoa, että jonkinlaista siirtymistä äänestäjissä on tapahtunut.

Ja lisäksi tuossa ensimmäisessä yhdistymisen jälkeisessä vaalituloksessa voi tietysti näkyä myös kannanottoja itse liitokseen. En tosin tiedä, millä mielellä Lapissa yhdistyttiin.

--peris

9
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 20:08 »
Quote
Kuitenkin on kokonaan tutkimatta ja vastaamatta, soveltuuko aiotun tyyppinen toiminta lainkaan kyseiseen paikkaan. Tällöin en tarkoita pelkästään lisäkerrosalaa vaan asumisen lähiympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Kohtelias.
Tämä ei kuulu sinulle Vehkis.
Haluatko sinä päättää meidän omista sisäisistä asioista ja tarpeista?

Servicekeskuksessa voi ruokailla, harrastaa, kuntoilla, saada hoivapalveluja ja viettää aikaa. kaupungin ytimessä on helppo myös viedä julkistä apua seniorien ja vanhusten koteihin.

Kyllä tämän laatuisen ja kokoisen hankkeen sijoituskysmys on mitä suuremmassa määrin kaavoituksellinen. Yleis- ja asemakaavoissa määritellään mitä toimintoja milläkin alueella on. Tällöin tutkitaan liikenne, paikoitus, viheralueet, piha-alueet yms lain edellyttämät hyvään asuinympäristöön vaikuttavat tekijät.

Täman laatuiset asiat kuuluvat kunnassa kaavoitustoimelle ja Vaasassa KSV:lle ja Kaupunginhallituksen suunnittelujaokselle.

Olisipa vaan mennyt se palautusesitys läpi, niin asiassa olisi voitu löytää hyväksyttävä menettelytapa. Tästä pöytäämisestä ei taida mikään muuttua yhtään paremmaksi. Ei mene asia suunnittelujaostoon, ei saa Kondiksen-vetäjät päätöksiä, eikä taida tulla pahemmin lisätietoakaan kenellekään sen lisäksi mitä jo on tarjolla. Pääsevätkö nuo Osalan mainitsemat toimijatkaan hankkeeseen käsiksi tässä odotellessa?

--peris

10
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 16:04 »
Hei,

Kondis-hanke (ja muut vastaavat) vanhusten palveluja parantavat toimet ovat erittäin tervetulleita Vaasaan. Tulevaisuudessa saamme valtavia haasteita eteemme hoivapuolella ja on aivan ehdotonta ja hyvin toivottavaa, että löydämme julkisen sektorin kumppaneiksi ja rinnalle laadukkaita ja hyviä yksityissektorin ja kolmannen sektorin toimijoita.

Itse eilisessä valtuuston kokouksessa sain kyllä sellaisen kuvan, ettei hanketta sinänsä vastusta juuri kukaan valtuutettu, asiaa tuetaan ja halutaan selvittää. Tässä polemiikissa on lähinnä kyse toimintatavasta, josta ollaan eri mieltä. Olin itsekin (ryhmästäni poiketen) valmis aikalisään seuraavaan valtuuston kokoukseen asti (18.6) ja kannatin palautusta ihan vain sen vuoksi, että oltaisiin voitu keskustella vähän lisää ja kenties löytää yhteinen ratkaisu toimintatavasta. Pöydällepanoa en kannattanut, siinä saamme vain saman keskustelun ensi kerralla aikaan. Minullakin oli puheenvuoro vielä odottamassa, mutta kokous päättyikin lyhyeen.

Nuorten näkökulmasta (tulevaisuuden ja osittain nykyistenkin veronmaksajien) kannatan lämpimästi Kondiksen tapaisia hankkeita.

Ystävällisesti
Salla R.


Kondis Oy tapaiset hankkeet romuttavat Suomalaisen Hyvinvointivaltion, joka takasi kaikille kansalaisille  laadukkaat palvelut.

Höpöhöpö Globbari, ja hyvä Salla.

Yksityisen sektorin palvelut ovat lisä julkisen sektorin palveluihin, ja niillä voidaan jopa täydentää julkisen sektorin palveluita niiltä osin, kun julkisen sektorin ei kannata joitain palveluita itse organisoida.  Väite siitä, että yksityisen sektorin palvelut romuttavat julkisen sektorin palvelut on täysin absurdi. Julkisen sektorin ongelmat ovat muualta lähtöisin ja muualla ovat myös pääasialliset ratkaisut.

Suomessa on jo terveydenhoidon alalla joitain hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi hyvin erikoistunut yksityinen lääkäriasema voi olla julkiselle sektorille hyvä kumppani, kun kunnan ei tarvitse perustaa ja ylläpitää jotain hyvin erikoistunutta toimintaa. Kustannustehokasta myös kunnalle. Ulkoistaminen johtaa myös tällaisten erityissairaanhoidon alojen osaamisen keskittymiseen, mikä on jokaiselle kunnalle tai kuntayhtymälle täysin mahdotonta saavuttaa.

Ja tässä Kondiksessa ei edes ole kyse ulkoistamisesta, vaan yksityisestä bisneksestä. Jos yksityiset palvelut julkisten rinnalla romuttavat julkiset palvelut, niin miten sitten kolmannen sektorin palvelut? Samalla tavalla nekin toimivat lisänä kunnallisille palveluille. Pitäisi varmaan lailla kieltää yritystoiminta, vapaaehtoisjärjestöt ynnä muut toiminnot, jotka antavat kansalaisille mahdollisuuksia valita vaikkapa maksukykynsä mukaan ja kunnille kohdistaa resurssejaan tehokkaammin nostamaan suurten massojen tarvitsemien palvelujen laatua, kun voi marginaalistempien tai erikoistumista vaativien palveluiden osalta hyödyntää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita.

Karjaalla ulkoistettu terveyden- ja vanhustenhoitoa: http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/Tiedotteet/2007/20_2007.htm

--peris

11
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 13:01 »
pyysin asian pöydälle, minne se myös jäi.

Mitä asialle nyt sitten tapahtuu ennen seuraavaa valtuuston kokousta? Vain sama käsittely kuukauden kuluttua? Jos näin, niin palauttaminen olisi ollut parempi vaihtoehto kuin kuukauden turha odottelu.

--peris

12
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 12:12 »
Jos esitys olis hyväksytty, niin näitä perusteluja ja alennuksia noudatettaisiin jatkossa vastaavien hankkeiden osalta. Toki tässä yhteydessä olisi hyvä ollut olla tiedossa alennusten suuruusluokka... Mutta tuo "ennätyksellisen suuret hinnanalennukset"...paljonko ne nyt ovat, sitä on täällä foorumilla kyselty, mutta kukaan ei ole osannut vastata? (älkääkä vastatko, että 30% jostain mitä lisätään 25% summasta josta on vähennetty 75%......  ;)   )

--peris

Tosin mikä logiikka on sillä, että alennukset päätetään ensin yhteen kohteeseen ja sitten sanotaan, että tulevaisuudessa muutkin vastaavat hankkeet (sijanti, koko jne) saavat vastaavat alennukset? Olisiko ollut fiksumpaa päätöksentekoa ensin päättää alennusten perusteista ja toimintatavoista ja vasta sitten alkaa ottamaan tietty hanke osaksi kyseistä päätöksentekoa? Väkisinkin tulee mieleen, että nyt on luotu uudet pelisäännöt ja ne on räätälöity puhtaasti yhtä hanketta varten? Tuskinpa Vaasa haluaa omaa "lex Väyrystään".

Yleisesti ottaen olen täsmälleen samaa mieltä. Ensin päätetään periaatteet ja sitten noudatetaan niitä. Silloin ei kukaan pääse sanomaan, että jotain suositaan tai jotain sorsitaan.

Toki tässä on useaan otteseen (myös kh:n virkamiesesityksessä) mainittu siitä, että Kondis on poikkeuksellinen eikä sille ole vielä olemassa vertailukohtaa. Mutta hanke on kyllä ollut vireillä jo sen verran, että ehkä näitä alennusperiaatteitakin olisi joku virkamies jo suunnitella etukäteen...


Valtuustossa esitetty maininta, että sijainniltaan, kooltaan ym. vastaavat kohteet saavat saman kohtelun oli kyllä hiukan outo. Nykyiset alennukset lähtevät toimijan statuksesta ja tarkoituksesta, ei kohteen sijainnista, koosta tai muusta. Nykyiset alennukset kohdistuvat yleishyödyllisiin asuntotoimijoihin, jotka ovat yleensä voittoa tavoittelemattomia ja joiden toiminnalla on useita rajoitteita. Virkamiesesityksessäkin viitattiin nimenomaan Kondiksen statukseen ja tehtävään (terveyden- ja vanhustenhuollossa. Kyllä se toimijan funktio olisi selkeämpi vertailukohta, kuin se että eli rakennuskohteita eri paikoissa alettaisiin vertailemaan keskenään...

--peris

13
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 12:12 »
Kaiken kukkuraksi ehdotetut ennätyksellisen suuret hinnanalennukset – jos ne on tarkoitettu ennakkopäätökseksi - murtavat noudatettua linjaa ilman, että äkkinäisen muutoksen taloudellisia vaikutuksia kaupungille on lainkaan selvitetty. Hinnanalennusehdotukset loukkaavat myös yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Minusta Kondis-hankkeessa itsessään ei ole mitään vastustettavaa. Tämä pointti on se johon minäkin olisin päätöksenteossa kiinnittänyt huomiota. En ehkä siksi, että Kondis ei alennuksia kaipaisi, Vaan siksi, että tasavertainen kohtelu on niin tärkeä periaate kunnallisessa päätöksenteossa, että olisi pitänyt selkeästi esittää alennuksen määrä normaalista ja perustelut.

Jos esitys olis hyväksytty, niin näitä perusteluja ja alennuksia noudatettaisiin jatkossa vastaavien hankkeiden osalta. Toki tässä yhteydessä olisi hyvä ollut olla tiedossa alennusten suuruusluokka... Mutta tuo "ennätyksellisen suuret hinnanalennukset"...paljonko ne nyt ovat, sitä on täällä foorumilla kyselty, mutta kukaan ei ole osannut vastata? (älkääkä vastatko, että 30% jostain mitä lisätään 25% summasta josta on vähennetty 75%......  ;)   )

--peris

14
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 11:11 »
Antakaa tyhmälle anteeksi, että sekaantuu asiantuntijakeskusteluun.  Haluan kuitenkin veronmaksajana tietää, että kumpi on edullisempaa Vaasalle - saada ko. kondistontista mahdollisimman korkea korvaus vai saada kaupunkiin lisää työpaikkoja ja veronmaksajia ja palveluja ja sitä kaatta veromarkkoja jne.

En voi väittää itseäni asiantuntijaksi, mutta kommentoin silti sen perusteella mitä luulen tietäväni. Tässä puhuttaneessa yksikköhinnan alennuksessa on kyse maankäyttömaksusta. Maankäyttömaksun tarkoitus on, että sillä kiinteistön omistaja korvaa kaupungille ne kustannukset, jotka kaupungille aiheutuu kaavoituksesta sekä kiinteistölleen syntyvästä arvonnoususta, joka on ansiota kaupungin yhdyskuntarakentamiseen tekemistä satsauksista. Siten maankäyttömaksun tarkoitus ei ole rahastaminen, vaan kustannusten ja aiheettoman arvonnousun korvaaminen. Kuntaliittokin suosittelee, että maankäyttömaksut perustuvat todellisiin kustannuksiin (siis suoraan tai jollain prosentilla tai vastaavalla tavalla).

Kaupungin mahdollisuus maankäyttömaksulla tienaamiseen on siis hyvin rajallinen. Kyse on siitä, että Kondikselle annettava alennus hintoihin tulee muotoilla siten, että samankaltaista hanketta voidaan kohdella tulevaisuudessa samalla tavalla.

--peris

ps. Maankäyttömaksulla nyt viittaan maankäyttösopimuksessa sovittavaan korvaukseen, joka korvaa kehittämiskorvauksen.

15
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 10:10 »
Jos kuulin eilen valtuuston videoidun keskustelun oikein, niin Franceska  Cuccinotta sanoi osallistuneensa suunnittelujaoston kokoukseen - siis jäsenenä.  Eikö tämä tarkoita sitä, että hän on jäävi eikä  voi osallistua 18. kesäkuuta valtuuston kokoukseen kondisasiassa.  Osaako joku viisaampi sanoa?

Eihän valtuutetut ole jäävejä, vaikka ovat käsitelleet asiaa jossain alemmassa kaupungin toimikunnassa. Vastapuolella, eli tässä tapauksessa "Kondiksen hallituksessa" tms. oleva olisi jäävi.

Ja toisaalta, asiahan ei koskaan ole käynyt suunnittelujaostossa. Sitä se Cuccinotta ihmetteli.

--peris

JK: Petri ehti ensin, mutta jätänpäs nyt tekstin kuitenkin tähän...

16
Entä jos Mustasaari laittaa kostotullit Vaasan ja Mustasaaren rajalle?

Toisaalta tietullijärjestelmä voisi olla myös mahdollisimman vaikea ja hidas, niin kyllä tulisi innokkuutta liittyä Vaasaan kun jonottaa aamusella Vaasan rajalla....sehän olisi kuin Vaalimaalla :)

17
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 06:06 »
Quote from: Ana Grammi
Toivon että keskustelu ei nyt jämähdä oikeisto-vasemmisto akselille, vaan että keskustelussa nostetaan esille kondiksen sisältö.  Siitähän tässä loppujen lopuksi on kysymys.  Maailma muuttuu ja palvelukonseptien sisältö muuttuu.  Vaasalla olisi nyt teoreettisesti mahdollisuus näyttää malli muulle Suomelle.

Minä taas ajattelisin melkein niin, että tässä on kyse vain kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvästä päätöksenteosta. Perustan tuon ajatuksen siihen, että:
1) kaupunki ei osallistu hankkeeseen taloudellisesti
2) hanke ei sisälly kaupungin palvelu- ym. suunnitelmiin ja strategioihin.

Jos kaupunki osallistuisi hankkeeseen taloudellisesti, niin silloin päätöksenteossa tulisi vahvasti olla mukana myös tuo kohta 2. Jos kaupunki osallistuisi hankkeeseen taloudellisesti esim. takaajana, niin silloin tulisi vahvasti kakkos kohdan lisäksi huomioida myös hankkeen taloudelliset edellytykset. Nyt kuitenkaan kumpikaan kohta ei toteudu, niin suurin painoarvo päätöksenteossa pitäisi mielestäni pistää siihen, että mitä kaupunki haluaa kyseiseltä korttelilta ja kuinka rakennushanke tähän visioon voisi sopia.

Eihän esimerkiksi Kivihakaan kaavoitettavan marketin osalta kaupunki pohdi, että millaiset taloudelliset edellytyksen marketilla on. Kyllä siinä luotetaan siihen, että omalla riskillään toiminut yrittäjä on kannattavuuden laskenut. Ei marketin (huono esimerkki tähän mutta kuitenkin) kaavoituksen osalta myöskään arvioida millään tavalla sitä, että onko kaupungilla jotain vastaavia toimintoja tms. Eli, liiketoiminta liiketoimintana myös valtuuston käsittelyssä.


No, sen verran tuo tietysti on yksinkertaistus, että jos kaupunki myöntää alennusta hinnoista, niin sen tulee tapahtua tietoisesti ja perustellusti, jotta jatkossa vastaavat hankkeet saavat saman alennuksen.

Quote from: Petri
Itseni yllätti eilisessä käsittelyssä pääasiassa se, että kaikki aiemmin päteneet säännöt   hankkeiden valmistelusta kaupungin organisaatiossa oli unohdettu täysin.

Vielä yllättävämmäksi tilanteen tekee se, että Kondis-hankkeen vetäjät ovat neuvotteluissa saaneet kaupungin ylimmiltä virkamiehiltä ohjeet edetä tällä tavalla. Asia ilmenee myös KH:n liitteestä, jossa neuvottelussa (kaupunginjohtaja, lakimies, Tarpio) on "ehdotettu kaupungin taholta hankkeen etenemistä seuraavasti:"
1. Korttelihankkeen vetäjät pyytävät ennakkopäätöstä yksikköhinnoittelusta.
2. Kaavoitushakemus.
3. Toiminnallinen lähestymissuunnitelma.
4. Asemakaavoitus.

Jos virkamiehet ovat tällaiset ohjeet antaneet etenemisestä, niin ei siitä voi Kondiksen toimijoita syyttää. Siinä mielessä valtuustossa tuli kohtuuttomasti kommentteja hankkeen vetäjien suuntaan.

--peris

kh:n liite johon viittasin (sivu 2, kohta 3): http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030375c303431315c37363238303833322e544946++TIF

(vinkeitä nämä kaupungin asiakirjojen url:t)

18
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 29. 05. 2007 04:04 »
Minut kyllä yllätti se, että miten periaatteellinen tai poliittinen ilmapiiristä Kondis-hankkeen käsittelyssä on tullut. Muutamassa viimeisimmässä viestissä on tähän ketjuun ujutettu valtakunnallista puoluepolitiikkaa. Valtuustossa (ehdin sittenkin tv:n ääreen) oli havaittavissa "vakaumuksellinen" ilmapiiri.

Ikävää, koska hankkeen etenemiselle ei tee hyvää, jos sen käsittelyssä keskitytään väittelemään oikeisto-vasemmiston välisistä periaatteellisista aate-eroista. Siinä tuoksinnassa jos jossakin vanhukset unohtuu. Vaasan kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan ole se paikka, joka saa päättää että mitkä toimialat ovat sallittuja vain julkisille toimijoille, niin tuollainen vääntö on aika turhaa.--peris

19
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 28. 05. 2007 12:12 »
Quote from: Tapio Osala
Haluaisin tehdä itselleni täysin selväksi ennen päätöksiä mita tarkalleen olemme päättämässä. Vielä en ole perillä mikä on virkamiesesityksen ja Kouhin esityksen taloudellinen ero.
Quote from: EStrahl moden välityksellä
Virkamiesesityksen vertaaminen kh:n esitykseen on täysin epärelevanttia.  Me emme ole virkamiesesitystä hyväksyneet ja siksi siitä puhuminen on enää turhaa.

Tuo vertailu ei varmasti ole Kondiksen kannalta relevanttia. Mutta relevanttia se on siinä mielessä, että jos yrittää hahmottaa, että millä tavalla valtuustossa nyt oleva esitys noudattaa valtuuston hyväksymää hinnoitteluperiaatetta. Se on tärkeä tieto valtuutetuille siksi, että he tietävät mitä ovat päättämässä. Tuon päätöksen linjaa pitäisi noudattaa jatkossa samankaltaisten toimijoiden tai hankkeiden kohdalla.

Kondis-hankkeen toimijat ovat täällä ansiokkaasti vastailleet kyselyihin ja jopa joihinkin fobioihin ja salaliittoreorioihin (kiitos siitä). Luotan kyllä siihen, kun Kondiksen vetäjät ovat sanoneet, ettei Kondis ole millään tavalla erityisasemassa. KH:n käsittelyssä tuo ei tule ihan selvästi ilmi, joten kysyin aiheesta siksi, että valtuutetut esim. Osala, saisi luottamuksen päälle myös pyytämiään selkeitä lukuja hinnoista, jotka osoittavat ettei hanke ole erityisasemassa. Jonkinlaisesta epätietoisuuden määrästä kertoo sekin, että KH:ssa tuli neljä eriävä mielipidettä, joiden perustelut eivät kaikilta osin minulle avautuneet.

Mielenkiintoinen valtuuston kokous tulossa, harmi kun en ehdi näkemään.

--peris

20
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 27. 05. 2007 23:11 »
"Haluaisin tehdä itselleni täysin selväksi ennen päätöksiä mita tarkalleen olemme päättämässä. Vielä en ole perillä mikä on virkamiesesityksen ja Kouhin esityksen taloudellinen ero."

"En pidä tabuista ja epäselvyyksistä päätöksenteossa."

"Kun nyt Kondikselle tarjotaan tuntuvia alennuksia "normaaliin" lisärakennusoikeushintaan, niin päätös merkinnee ennakkopäätöstä myös myöhemmin markkinoille tuleville yrityksille."

Hyvä Tapio. Joistain kriittisistä kommenteista huolimatta, jatka tällä linjalla. Arvostan suuresti sitä, että päätöksentekijät perustavat päätöksensä faktoihin, ottavat selvää asioista ja muodostavat mielipiteensä niiden perusteella. Ja muistavat, että yksittäisellä päätöksellä voi johdon mukaisessa toiminnassa olla vaikutuksia myöhemmin ja laajemmin. Silloin tulee vähemmän napinoita jälkikäteenkin. Sellaisen toiminnan pitäisi olla hyve, eikä sitä pitäisi heti tuomita vastustuksena.

Kieltämättä tämä "alennus" asia on hiukan jäänyt epäselväksi. Onko Kouhin esitys vain selkeämmin muotoiltu, vai sisältääkö se alennuksen aiempiin hintoihin? Vastaus ehkä löytyisi kun ottaisi kynän ja paperia ja alkaisi laskea noita "listahintoja" prosentteineen sekä Kouhin esitystä... tai sitten minultakin on jäänyt jotain huomaamatta. Toivottavasti vastaukset ovat käsillä ennen valtuuston kokousta. Mikä olisikaan paradoksaalisempaa kuin se, että yleisesti kannatettu hanke, joka ei ole anonut alennuksia tai erityiskohtelua, tulisi tyrmätyksi siksi, että sille on esitetty erityiskohtelua. Ja varsinkin, jos sille ei ole esitetty erityiskohtelua, mutta jotkut luulevat että on.

Noh, minä pistän toivoni valtuutettuihin, että hekin kannattavat hanketta ja löytävät asiassa hyvän päätöksen.

--peris

21
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 27. 05. 2007 21:09 »
Anfield Stadiumilla oli hyvä pointti siitä, että tämä(kin) keskustelu siirtyy usein koskemaan asioita asian vieressä. Syyllistyn nyt itse samaan...eli tähän terveyspalveluiden ulkoistamiskeskustelun jatkamiseen, vaikka sen ei pitäisi olla päätöksenteon pääasiallinen peruste hankkeen tässä vaiheessa.

Stakes on kuitenkin juuri julkaissut selvityksen, joka kertoo mielenkiintoisia lukuja Karjaan tilanteesta.

Lyhyesti:
Karjaalla terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot olivat 90-luvulla 22% yli maan keskitason. Vuonna 1998 palvelut ulkoistettiin. Vuonna 2005 Karjaan terveysmenot olivat noin 1% alle maan keskitason. Terveysmenot ovat ulkoistamisesta lähtien pysyneet reaalisesti suurin piirtein samalla tasolla samalla kun kuntien terveysmenot ovat yleisesti kasvaneet rajusti. Tarkalleen vuosina 1999-2005 Karjaan menot kasvoivat reaalisesti 1,6% kun kunnissa keskimäärin samalla ajalla menot ovat kasvaneet 25%.

Karjaalla on ollut käytössä myös vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä. Arvioinnissa seuraavat seikat ovat kohentuneet ja Karjaan laitoshoidon erityisvahvuuksia ovat muun muassa kyky kehittää hoitotyötä ja muuttaa hoitokäytäntöjä, , tunnistaa ja hoitaa masennusta ja siihen liittyvää ärtyvyyttä sekä kivun hallinnassa, erinomainen huolenpito päivittäisen elämän aktiviteeteista ja sisällöistä. Lisäksi hoito on muuttunut myös aikaisempaa suunnitelmallisemmaksi.

--peris

Stakesin tiedote: http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/Tiedotteet/2007/20_2007.htm

Aiheesta myös YLEn akuutissa: http://www.yle.fi/akuutti/arkisto2006/121206_b.htm

22
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 27. 05. 2007 21:09 »
Minulla tuossa Kolmosen lähettämässä uutisessa pisti ensimmäisenä silmään seuraava kohta:
"Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaalihuollon tulosjohtajan Leena Kirmasen mukaan lääninhallituksella ei ole riittävästi resursseja laajoihin tarkastuksiin."


Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella, lääninhallituksilla ja kunnilla on oikeus salassapitosäännöksistäkin huolimatta ja maksutta saada tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset sosiaalipalvelujen tuottajilta. Valvontaviranomaisella on oikeus päästä palvelutoiminnan järjestämisessä käytettävään toimintayksikköön ja suorittaa siinä tarkastuksia. Lääninhallitus voi myös pyytää kunnan sosiaalihuollosta vastaavaa toimielintä tarkastamaan toimintayksikön. Kunnan toimielimen on lisäksi heti ilmoitettava tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle lääninhallitukselle.

Valvonnan sisältöön kuuluu oleellisesti myös tarpeellisen ohjauksen, neuvonnan ja seurannan antaminen.

Tuon uutisen perusteella minä saan sen käsityksen, että suurin ongelma on se, että lääninhallitukselle ei ole annettu riittävästi resursseja lakisääteisen valvontatehtävän hoitamiseen. Se ei vielä kerro siitä, että yksityisten valvonta olisi vaikeampaa kuin julkisten, onhan tuo tiedonsaantioikeus ja tarkastusoikeus laissakin. Ei tuo myöskään kerro siitä, että millaisia ongelmia julkisella puolella on. Käsittääkseni tässäkin ketjussa on useaan otteseen purnattu puutteista julkisissa palveluissa. Uutisessa viitattiin hoitajapulaan ja kehnoihin tiloihin - kuulostaa varsin tutulle...


Silti minun mielestäni tilanne on se, että jos kaupunki ostaa palveluita julkiselta, niin sen tulee tehdä sellaiset sopimukset, että kaupunki voi tehokkaasti valvoa palvelun tasoa ja ryhtyä toimiin, mikäli palvelujen taso ei vastaa sovittua. Näin kuluttajakin pyrkii toimimaan ostoksilla ollessaan. Kaupunki ei voi vältellä viimesijaista vastuutaan palveluiden järjestäjänä, joko tuottajana tai sitten tilaajana. Ja näin sen tulee toimi myös Kondiksen kohdalla, jos se ostaa Kondikselta palveluita. Toivottavasti lääninhallitus on siihen mennessä saanut myös resursseja valvontatehtäviinsä.

--peris


LISÄYS: Aika painava huomio Strahlilta. Kuluttajansuojalaki on ehkä yksi ankarampia ja tiukimpia lakeja mitä maasta löytyy...

23
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 27. 05. 2007 20:08 »
Quote from: Reino Kolmonen
Ei kai yksityinen pääoma hyvän hyvyyttään ole tunkeutumassa vanhushoitoalueelle! Eivät kapitalistit mitään hyväntekeväisyyttä harjoita, vaan voitontavoittelua.

Kertoisitko jo, että mitä pahaa siinä on, että yksityinen pääoma harjoittaa jotain liiketoimintaa? Tämän kyseisen hankkeen takia ei kaupungin resurssit pienene, mutta tarjonta kaupungissa lisääntyy.

Quote from: Reino Kolmonen
Tämän vuoden talousarviokin sisältää yhteensä sosiaali- ja perhepalveluihin 667 000 euron leikkaukset. Tämä tietenkin tarjoaa yksityiselle pääomalle tilaa palvelubisnekselle. On selvää, että kun kunnallisia palveluja heikennetään, tulee tilaa yksityiselle bisnekselle.

Kunnalliset päätökset ovat kunnan asioita, mutta tuskin kunnan leikkauksia on tehty siksi, että yksityiset tulisivat hoitamaan kunnan tehtävät. Vai tarkoitatko että kunnan pitäisi tehdä päätöksiä sen mukaisesti ettei vain yksityiselle bisnekselle saa tulla kysyntää? Milläs kunta kunta rahoittaisi niin laadukkaat, laajat ja edulliset palvelut, että tappaisivat kysynnän? Kunnallisveron korotuksella?

Jos Kondiksen eliittivanhusasumiselle, kuten annat ymmärtää, on olemassa kysyntää, niin mikä meteli siitä syntyisi jos kunta ryhtyisi moista kysyntää tyydyttämään?

--peris

Kaupunginjohdon ja poliittisten päättäjien tehtävä on huolehtia, että kaupungin omat palvelut-toimivat ja siitä esim.virkamiesjohto saa palkkaa. Ei siitä, että ajetaan omia palveluja alas!

Jo vuosia on tehty alimitoitettuja budjetteja ja tämän kautta on sitten nipistetty käyttötaloudesta vuodesta toiseen.

Emme tarvitse Vaasan mitään eliittipalveluja, vaan ihan tavallisia kaupungin omallatyöllä tuotettuja palveluja, jotka ovat tarkoitettu ja ovat saatavilla kaikille Vaasalaisille.

Tuo ei edelleenkään vastaa kysymykseeni. Kyllä, kaupungin tehtävänä on järjestää palvelunsa, mutta ei Kondis-hanke millään tavalla heikennä kaupungin palveluita tai kaupungin kykyä järjestää palveluitaan. Siinä on kyse kaupungin päätöksistä koskien kaupungin palveluita - ne päätökset tai resurssit eivät liity kondikseen.

Vaikka eliittipalveluita ei Vaasassa tarvittaisi, niin miksei joku saisi niitä omalla rahallaan ja riskillään tuottaa? Ne eivät vähennä kaupungin palveluita tai resursseja.

Eli: mitä pahaa siinä on, että yksityinen pääoma harjoittaa jotain liiketoimintaa?

--peris

24
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 27. 05. 2007 19:07 »
Tämän päivän hesarissa oli pitkä artikkeli eduskuntavaaliehdokkaiden vaalirahoituksesta. Lyhyesti referoiden sisältö oli seuraava:
- uuden lain tarkoitus oli saattaa julkisuuteen vaalikampanjoiden rahoittajat
- käytännössä rahoittajat eivät tule lainkaan tietoon, kun rahoitus tulee erilaisten pääsylippujen, kasvottomien kannatusyhdistysten ja juuri alarajalle suunniteltujen maksujen kautta
- Euroopassa on vain pari maata, missä vaalirahoitus on näin vähän julkista (Albania, Espanja ja jokunen muu)

Artikkelin mukaan pian Suomeen on tulossa jonkin organisaation (en nyt muista minkä) tarkkailijat arvioimaan maan korruptoituneisuutta. Viime vuonna Suomi maailman vähiten korruptoitunut. Transparency Finlandin edustaja epäili sijoitusta tänä vuonna johtuen tästä vaalirahoituslaista.

Eduskuntaan valittujen mielestä tässä ei ole ongelmaa, koska rahoittajat eivät halua antaa tukeaan julkisuuteen. Transparency Finlandin mielestä se voi kertoa siitä, että rahoittajat odottavat edustajilta vastapalveluksia. Edustajat taas ovat sitä mieltä, että rahoittajia ei haluta julkisuuteen koska asialla ei ole merkitystä.

--peris

25
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 27. 05. 2007 19:07 »
Quote from: Reino Kolmonen
Ei kai yksityinen pääoma hyvän hyvyyttään ole tunkeutumassa vanhushoitoalueelle! Eivät kapitalistit mitään hyväntekeväisyyttä harjoita, vaan voitontavoittelua.

Kertoisitko jo, että mitä pahaa siinä on, että yksityinen pääoma harjoittaa jotain liiketoimintaa? Tämän kyseisen hankkeen takia ei kaupungin resurssit pienene, mutta tarjonta kaupungissa lisääntyy.

Quote from: Reino Kolmonen
Tämän vuoden talousarviokin sisältää yhteensä sosiaali- ja perhepalveluihin 667 000 euron leikkaukset. Tämä tietenkin tarjoaa yksityiselle pääomalle tilaa palvelubisnekselle. On selvää, että kun kunnallisia palveluja heikennetään, tulee tilaa yksityiselle bisnekselle.

Kunnalliset päätökset ovat kunnan asioita, mutta tuskin kunnan leikkauksia on tehty siksi, että yksityiset tulisivat hoitamaan kunnan tehtävät. Vai tarkoitatko että kunnan pitäisi tehdä päätöksiä sen mukaisesti ettei vain yksityiselle bisnekselle saa tulla kysyntää? Milläs kunta kunta rahoittaisi niin laadukkaat, laajat ja edulliset palvelut, että tappaisivat kysynnän? Kunnallisveron korotuksella?

Jos Kondiksen eliittivanhusasumiselle, kuten annat ymmärtää, on olemassa kysyntää, niin mikä meteli siitä syntyisi jos kunta ryhtyisi moista kysyntää tyydyttämään?

--peris

26
Yleistä keskustelua / Re: Auto, vain ympäristöongelma?
« on: 27. 05. 2007 12:12 »
Professionaalilla on aika hyvä pointti. Tätä tapahtuu varmasti paljon tässä vanhojen (ei kuitenkaan klassikko) autojen luvatussa maassa.

Muistan joskus kaverin viritelleen tyhjäkäyntiään, lantranneen bensaa yms. Läpi meni katsastuksesta vaikka kone vähän yski tyhjäkäynnillä, mutta meno palautui entiselleen kun pääsi kotiin poistamaan viritykset.

--peris

27
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 27. 05. 2007 09:09 »
Kaupungit ovat joskus aikanaan jopa kilpailleet ARA-rahoituksen saamisesta, mutta tilanne on muuttunut rajusti. Valtakunnallisesti ARA-rahoitusta jää paljon käyttämättä, johtuen yksinkertaisesti siitä, että lainaehdot on laadittu aikana jolloin maailma oli täysin erilainen. ARA-rahoitus ei ole kilpailukykyinen eikä tehokas lainoitusmuoto juuri minkäänlaiselle toimijalle. Tosin monia yleishyödyllisiä toimijoita rasittaa se, ettei muuta rahoitusta välttämättä ole hirvittävästi tarjolla - silloin on kestettävä ARAn ehtojen kanssa.

Mutta tässä hankkeessahan ei ole kyse ARA-rahoituksesta. Kaupungin juristin viittaus ei tarkoittanut, että hanke saisi ARA-rahoitusta, vaan arviointia siitä että voiko hanke saada kaupungin hinnastoista alennusta. Juristi viittasi siihen, että kaupungin päätösten mukaan ARAn hyväksymät yleishyödylliset yhteisöt voivat saada tiettyjä alennuksia kaupungin hinnastosta. Tuollaisen alennuksen edellytyksenä ei siis ole ARAn lainoitus, vaan ARAn hyväksymä status.

Kukaan ei varmaankaan kykene vastaamaan siihen vielä, mitä ovat ne maksut mitä Kondishankkeesta vielä tuleman pitää Vaasan kaupungille.

Jos kaupunki ei rahoita hanketta eikä takaa sen lainoja, niin mitä muita kustannuksia kaupungille voi hankeesta aiheutua kuin kaavoitukseen ja yhteiskuntarakentamiseen liittyviä kustannuksia? Ja näiden kustannusten korvaamisesta ja yhteiskuntarakentamisesta syntyvän arvonnousun korvaamisestahan tässä on juuri paljon puhuttu. Kaavoitus on yksinomaan kaupungin tehtävänä, joten noilla maksuilla on tarkoitus, että kaupunki "saa omansa pois", mutta ei kaupungin tietoinen rahastaminen.

--peris

28
Yleistä keskustelua / Re: Auto, vain ympäristöongelma?
« on: 27. 05. 2007 08:08 »
Joskus annoin kertoa itselleni, että Vaasassa liikennöivät bussit olisi tuotu Uumajasta, kun ne eivät enää täytä ruotsalaisia ympäristönormeja. Pitääköhän tämä "tieto" paikkaansa?
Ei pidä. Suomessa ja Ruotsissa mennään samoin, EU:n säätämin ympäristönormein.

Tämä tarina kuului, että Ruotsissa olisi asetettu EU säädöksiä tiukemmat rajat linja-autojen maksimi iälle ja näin ollen tuon rajan saavuttaneet kaupattaisiin Vaasaan. Voi hyvin olla, että kyseessä on kaupunkilegenda. Toisaalta tuon legendan ymmärtää, kun vertaa vaikkapa vain linja-autojen ulkokuorta ja perässään vetämää savuverhoa Vaasassa ja jossain toisessa Suomen kaupungissa.

Vaasassa julkinen liikenne taitaa olla varsin vaikea saada kannattavaksi, joten sikäli kyllä ymmärtää tuon säästämisen kalustossa. Silti vanhojen autojen käyttö kyllä syö tehokkuutta ympäristöystävällisyydestä, vaikka täytenä vanhakin bussi saastuttanee vähemmän kuin jos kaikki matkustajat huristelisivat omilla autoillaan.

--peris

29
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 26. 05. 2007 19:07 »
Kondispalvelutalo Oy ei ole vielä yleishyödyllinen yhtiö, mutta jos poliittiset päättäjät sen sille antaa, niin silloin on. ARA ei tietenkään anna verovarojaan käyttötalouden ylläpitoon, vaan ne verovarat tulisivat, joko kunnalta tai sitten valtionverovaroista.

ARA:n lainat ja korkotuki tulisi kiinteistön hankintaan ja lainaan.

ARA-lainoituskelpoinen on kunta tai muu julkisyhteisö ja yleishyödyllisyyden edellytykset täyttävä valtion asuntorahaston nimeämä yleishyödyllinen asuntoyhteisö. Näin ollen yleishyödyllisyyden kautta ARA-kelpoisuuden voi myöntää vain ARA. ARAlla on hyvin tiukat ehdot siitä, millaisen yhteisön se voi nimetä yleishyödylliseksi:
- omistus ja määräysvalta tulee olla jakautunut laajalle toimijajoukolle
- asuntotoiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta
- pääasiallinen toimiala on oltava vuokra- ja asumisoikeusasuntojen ylläpitäminen ja tarjoaminen
- yhteisö voi lainottaa tai taata vain oman konserninsa asuntotoimintaa
- erilaisia taloudellisia edellytyksiä.

ARA lainan tai korkotukilainan tai takauslainan saanti kiinteistölle edellyttäisi, että kiinteistö olisi yleishyödyllisen yhteisön omistama ja laina tulisi tälle yhteisölle. Muiden ARAn lainoitusten ja tukien osalta Kondis on täsmälleen samassa asemassa kuin mikä tahansa muukin ei-yleishyödyllinen yhteisö.

Jos Kondis muuttuu yleishyödylliseksi, niin silloin toki, mutta silloin muuttuu myös bisneksen idea melkoisesti. Kunnan tai valtion antamat tuet ovat sitten erikseen päättäjien päätettävissä, mutta nykyisillä suunnitelmilla on turha pelätä, että Kondis saisi ARA lainoituksen kautta verovaroilla tukia toimintaansa jotenkin muista poiketen.

--peris


30
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 26. 05. 2007 17:05 »
Terveys ja sosiaalinenhoivabisnes on viime vuosina paisunut ja luonut näin uusia mahdollisuuksia yksityiselle pääomalle. Terveys ja sosiaalipalveluista on tehty tavaroita, joita myydään ja ostetaan kuten muutakin tavaraa kapitalistisilla markkinoilla.

Sehän johtuu vain siitä, että on kysyntää. Miksi kysyntää on? Siksi, että julkiset palvelut eivät täytä tarpeita ja toiveita.

Kondishanke puetaan yleishyödylliseen asuun, että saadaan sille yhteiskunnan verovaroja. ARA (valtion asuntorahasto) kun myöntää sellaisille hankkeille lainaa ja korkotukea. Sen lisäksi vielä saadaan alennusta hankkeisiin liittyviin maksuihin kun hanke luokitellaan yleishyödylliseksi.
Yleishyödyllinen leima takaa myös hankkeelle verovaroja käyttötalouden kattamiseen.

Näin siis kanavoidaan verovaroja yksityiseen bisnekseen. Kyllä herrat osaavat, itselle kun ovat lakinsa laatineet!

Kondis ei ole yleishyödyllinen, kuten tässäkin ketjussa on aiemmin sanottu. ARA myöntää lainaa vain tietyillä ehdoilla, jotka rajoittavat vuosikymmeniksi eteenpäin kiinteistön käyttöä. ARA rahoituksen kautta ei näin ole mahdollista saada verovaroja yksityiseen bisnekseen kuten Kolmonen yrittää väittää.

Kondis asian vieminen valtuustoon ja näin sitominen ennakkoon hankkeeseen johtaisi varmaankin vastaavaan tilanteeseen kuin kävi toriparkin kansaa aikoinaan.

Toriparkin osalta kustannukset paisuivat, en nyt muista summaa, mutta reilusti yli sen mitä oli alussa esitetty valtuutetuille. Tapio Osala (vihreät) muistaa toriparkin historian, hän toimi todella asian osalta ansiokkaalla tavalla. Mutta sillon jo oli tilanne, että valtuustosta ei löytynyt todellista vastavoimaa.

Tässähän on ollut käsittelyssä yksikköhinnat, jotka Kondis maksaa kaupungille. Nämä kustannukset voisivat kasvaa siis rakennusoikeuden määrän mukana, ja tulisivat kaupungin kassaan. Kyse on siis hyvin erilaisesta tilanteesta kuin Toriparkin kustannusten nousu, joka tulee kaupungin vastuulle tavalla tai toisella. En ole tutustunut tähän Toriparkin rahoituskuvioon tarkemmin.

--peris

31
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 26. 05. 2007 13:01 »
Mikä ihme tässä mättää? Suotakoon tämä projekti niille, jotka sen haluavat omalla rahallaan kustantaa.  Tässä ketjussa vallitsee kummallinen holhoava asenne niiltä, joilla ei itseasiassa ole mitään tekemistä koko hankkeen kanssa.

Olet varsin oikeassa. Suomessa on kai vielä liian syvällä se kahtiajako, että yrittäjä pistää kaupan tai tehtaan pystyyn pankista saadulla lainarahalla ja kaikki yleisesti hyvä toiminta on suoraan julkisten toimijoiden tuottamaa tai sitten välillisesti yleishyödyllisten yhteisöjen kautta. Suomessa ei ole vielä totuttu siihen, että pankkikeskeisen järjestelmän väistymisen jälkeen myös erilaisten rajapintojen toiminta voi kiinnostaa sijoittajia - ja ehkäpä tuottaa jotain yleisesti hyvääkin.

Toki aina joku rikastuu tai köyhtyy, kun harjoitetaan liiketoimintaa. Suurimpana suomalaisen kilpailukyvyn esteenä taitaa ollakin se, että ensimmäisessä tapauksessa ollaan kateellisia ja jälkimmäisessä paljon kokenut bisnesmies/nainen leimataan epäonnistuneeksi loppuiäkseen.

--peris

32
Valtuuston tietoon / Re: Kuntaliitos Vaasa-Mustasaari
« on: 25. 05. 2007 23:11 »
Ei ole kuntaliitokset helppoja valtuutetuilla....

http://net-tv.fi/ilkkavideo/video/pohjalainen/kuntaliitos.wmv

(linkin takana windows media file videon pätkän Nurmon kunnanvaltuutetun poistumisesta valtuuston kokouksesta)

33
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 25. 05. 2007 23:11 »
En minäkään tiedä Kondiksen vaikutuksista julkiseen terveyden- tai vanhusten hoitoon, mutta ei se varmaan sitä tasoa ainakaan laske.

Toisaalta tällainen neutraalimpi näkökulma on ehkä helpompi ottaa oman iän takia, kun ei vielä kykene näkemään itseään Kondis-asunnossa tai varallisuuden takia Kondiksesta ulosjääneenä. En silti pysty näkemään, että mitä pahaa on siinä, että joku tarjoaa asuntoja liiketoimintana. Siitähän Kondiksessa on ihan loppuviimein kyse, vaikka erilaisilla palvelukonsepteilla ja kokonaisuudella haetaankin tiettyä asiakasryhmää ja kilpailuetua tämän asiakasryhmän osalta.

--peris

34
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 25. 05. 2007 21:09 »
Vuosisadan kusetus. Onneksi edes Osala on hereillä.

Vaikka tuo olisi näkemys, niin eihän se riitä syyksi kaupungille vastustaa hanketta, jos se kerran ei maksa kaupungille enempää kuin muukaan asuin/liikerakentaminen. Riski jää yrittäjille, niinkuin missä tahansa yritystoiminnassa.

--peris

35
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 25. 05. 2007 20:08 »
Kyllä se vastuullinen aina löytyy...

Jokaisen yksikön johtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaista ja tehokasta yksikön toiminnassa, eli käytännössä yksikön toimintatavat jo itsessään ylläpitävät tehokasta ja asianmukaista toimintaa. Kaupungissa on sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa, jonka tehtävänä on tarkistaa ja varmistaa kaupungin prosessit. Viime kädessä vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on kaupunginhallituksella.

Itse asiassa aika monessa asiassa vastuu päätyy ennen pitkää kaupunginhallitukseen. Jos se taas ei kanna vastuutaan, niin sitten onkin aika kääntää katseet kaupunginvaltuutettujen suuntaan...


Suomalaisessa järjestelmässä ei oikein auta muuta kuin uskoa siihen, että:
1) päällikkötason virkamies kantaa vastuunsa, ja jos ei niin
2) johtavat virkamiehet hoitavat homman, ja jos ei niin
3) kunnanhallitus toimii silloin tarpeellisella tavalla, ja jos ei niin
4) vaaleilla valitut valtuutetut pistävät asioiden järjestymiseen vauhtia.
Rikosasiat ovat sitten jo tämän kaavan ulkopuolella, kun niiden tuleekin päätyä poliisin tutkittavaksi. Toki tätä voi moni kritisoida, mutta mikä olisi parempi tapa järjestää asiat demokraattisesti? Jos ketju vaaleilla valituista henkilöistä virkavastuullisiin henkilöihin ei toimi, niin miten ihmeessä ulkopuolinen taho voisi olla sen luotettavampi?

Minun mielestä on usein kyse siitä, että ollaanko halukkaita näkemään se vastuu, joka itse kullekin kuuluu - ja ollaanko valmiita sitten toimimaan sen vastuun kantamiseksi. On paljon helpompaa olla luottamustehtävässä ummistamalla silmät, kuin muistamalla sen mistä kaikesta on vastuussa...

--peris


...tämä nyt taas on enemmän tällaista periaatteellista filosofista pohdintaa - annettakoon se anteeksi...

36
Yleistä keskustelua / Re: Auto, vain ympäristöongelma?
« on: 25. 05. 2007 18:06 »
Näin nämä ympäristöseikat ovat monella tavalla monimutkaisia. Joku siirtyy ympäristöystävällisempään tekniikkaan, niin vanhan tekniikan hävittäminen saastuttaa, mutta niin saastuttaa myös vanhan tekniikan käytön jatkaminen jonkun toisen omistuksessa. Toivottavasti mahdollinen autoverotuksen uudistus Suomessa kuitenkin edesauttaisi autokannan uudistumista Suomessa laajamittaisesti. Suomalaisethan ajelevat yleisesti hyvin vanhalla autokannalla, mikä ei voi olla vaikuttamatta päästöihin saati liikenneturvallisuuteen -etenkin kun turvattomimmilla autoilla ajelevat yleensä kokemattomimmat kuskit.


Joskus annoin kertoa itselleni, että Vaasassa liikennöivät bussit olisi tuotu Uumajasta, kun ne eivät enää täytä ruotsalaisia ympäristönormeja. Pitääköhän tämä "tieto" paikkaansa?

--peris

37
Vaasa / Re: Vaasalaiset liikenteessä.
« on: 25. 05. 2007 17:05 »
Tänään Hovioikeudenpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä paikallisbussi pyhkäisee kaasu pohjassa suojatien yli vaikka jalankulkijoille paloi vihreä mies. Onneksi kukaan ei jäänyt alle, mutta väkisin miettii miksi ammattikuskit ovat niin saatanan välinpitämättömiä?

Sama kävi itselle toissa päivänä liikennevalottomalla suojatiellä puistikolla. Olin jo yli kaistojen puolen välin pieni lapsi toisesta kädestä kiinni pitämässä, kun auto pyyhkäisi selän takaa ohi, vaikka olimme edelleen kuitenkin suojatiellä. Kyllä muuten hirvitti.

--peris

38
Valtuuston tietoon / Re: Virkamiesmoraali
« on: 25. 05. 2007 17:05 »
Lainaus  Näin On

Quote
Jokaikinen Vaasan kaupungin hankinta on pantava syyniin. Perkele.

Olisi perustettava ulkopuolinen ja puolueeton työryhmä joka menisi suurennuslasin kanssa läpi koko kuntarakenteen rahoituspuolen ja vuotokohdat tukittaisiin välittömästi.

Kaupungissa on palkkalistoilla sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastajan tehtävänä on lyötää vuotokohdat, huomauttaa niistä ja valvoa, että ne tukitaan. Tukkiminen olisi silloin tehokkainta, kun siihen osallistuvat ne henkilöt, jotka toiminnoista ja yksiköistä vastaavat.

Vuotojen tukkimisen luulisi olevan myös kaupunginjohtajan intressissä, joten ei siinä ulkopuolista työryhmää tarvittaisi. Paitsi, jos vuodot ovat johdon tiedossa, eikä niille tehdä mitään. Jotenkin kuitenkin luulen, että kyse on enemmänkin siitä, että hallinnossa keskitytään oman hallinnon alan asioiden hoitoon ja nämä "pienet" seikat jäävät vain huomaamatta. Pienistä puroista ne joetkin kuitenkin syntyvät.

--peris

39
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 25. 05. 2007 11:11 »
Quote
Kyllä Jarto liikemaailmassa hinta mudostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan. Se johtaja on äkkiä entinen johtaja, joka ei pyri maksoimoimaan voittoa myymällä tavaraa liian alhaiseen hintaan.  En millään jaksa uskoa että Kondiksen palveluhintoja laadittaessa otettaisiin huomioon nyt saadut alennukset.

Minä olen 20 vuoden aikana oppinut sen että kilpailussa pärjää parhaiten kohtelemalla asiakkaita hyvin ja tarjoamalla heille hyvää palvelua. Jos liiketoiminnan perustaa voiton maksimoimiselle, häviää aikaa myöten kilpailussa ketterämmille toimijoille.

Ei voiton maksimointi ole ristiriidassa kysynnän ja tarjonnan lakien kanssa. Katteen suuruus vaikuttaa myös kysyntään, mikä vaikuttaa voittoon. Matalemmalla katteella voi päästä suurempaan myyntiin ja suurempaan voittoon. Sekin on voiton maksimointia. Konte on siis valinnut oman tasapainonsa ja muut valitsevat omansa. Voiton maksimointi ei siis tarkoita suoraviivaisesti samaa kuin "kalliimpaa kuluttajalle".


Johansson halusi palata keskustelussa lähtöpisteeseen, mutta onhan tässä keskustelussa tullut esiin monta selventävää seikkaa. Yleisesti minulla on tämän keskustelun pohjalta aina vain parempi kuva hankkeesta. Eniten minua ihmetyttää kommentit "kun esitys menee kuitenkin pöydälle 2-3 kertaa" tai "valitetaan siitä kuitenkin". Onko kaupungissamme todellakin jo tällainen tilanne?

--peris

40
Vaasan sosiaalipalvelut / Re: Kondis-hanke
« on: 25. 05. 2007 07:07 »
Rakennusoikeuden hinta liiketilojen osalta on sama kuin HS-Centerin laajennuksessa. Palokatua myytiin samaan hintaan kuin postitalon kaavassa myytiin Airaksiselle. Jos joku muukin taho haluaa rakentaa Vaasaan samanlaista palveluasumista senioreille, saavat he myös rakennusoikeutta samoilla pelisäännöillä kuin Kondis. Kondis ei siis voi eikä halua olla missään erityisasemassa.

Kuten Peeveli totesi, että tuon voi tarkistaa aiempien viestien laskentamallien selvityksistä ja linkitetyistä asiakirjoista, mutta siinä se nyt on hyvin selkeästi ja lyhyesti. Ja toteuttaa tasa-arvoisuuden periaatteita eri toimijoita kohtaan. Ja kuten aiemmin olen sanonut, niin näiden maksujen ensisijainen tarkoitus ei ole rahastaminen, vaan kaupungille aiheutuvien kustannusten kattaminen sekä korvaus kaupungin satsauksien tuottamasta arvonnoususta.


Tapio Osalan kommenttien pohjalta kyllä ihmetyttää esittelijän ja Kouhin esitysten erot. Onko tässä päädytty siihen, että aikoinaan on annettu liian vähällä harkinnalla edullista kohtelua joillekin tahoilla, ja nyt tasavertaisuuden nimissä siitä onkin tullut kaikkia koskeva standardi? Tämän takia myös luottamusmiesten tulisi pitää tasavertaisuus mielessä aina päätöksiä tehdessään. Koska periaatteessa kunnallisessa päätöksenteossa kansalaisia tulee kohdella samanarvoisesti, tarkoittaa se sitä, että yksittäisellä päätöksellä voi olla laajoja vaikutuksia vuosien ajan seuraavien yksittäistapausten kautta.

--peris

Pages: [1] 2