Vaasalaisia.info - keskustelut

Vaasa keskustelualue => Valtuuston tietoon => Topic started by: leena_hallasmaa on 10. 01. 2006 14:02

Title: Virkamiesmoraali
Post by: leena_hallasmaa on 10. 01. 2006 14:02
Blogin keskustelualueita lukiessani on lukijakunnan mielipiteistä voimakkaasti erottunut suuri epäluulo kaupunkimme virkamiesten työmoraalista ja moraalista ylipäätään. Välttämättä ei ole käynyt selväksi se, ulottuuko tämä epäluulo kaikkiin kaupungin työntekijöihin vaiko vain ylimpiin virkamiehiin.

Suuri osa virkamiehistä on kaupunkilaisten valitsemien luottamushenkilöiden valitsemia. Ei pelkästään valtuutettujen tai kaupunginhallituksen edustajien, vaan lautakunnissa luottamustehtäviään hoitavien henkilöiden valitsemia työntekijöitä. Onko vedettävä suora johtopäätös luottamushenkilöiden kyvystä valita hyviä työntekijöitä? Tällöinhän luottamustehtäviään hoitamaan olisi tullut valituksi pääosin tehtäviään huonosti hoitavia henkilöitä ja samalla heitettyä varjo äänestäjien harkintakyvylle. Toivottavasti näin ei ole. Muutoin on vedettävä sellainen johtopäätös, että valinta olisi siirrettävä virkamiehille kokonaisuudessaan. Osinhan näin jo onkin, koskapa esim. koulujen rehtorit valitsevat opettajat aikaisemman luottamushenkilöiden toimesta tapahtuneen valinnan suhteen. En usko, että tämä ratkaisu olisi yksioikoisesti parempi ratkaisu.

Toivottavasti kaupungin työntekijöiden työn seuraaminen ei muodostu kyttäämiseksi, sillä sitä tapahtuu ihan riittävästi työnantajankin toimesta. Millään työpaikalla työntekijän työteho ei saavuta 100 %:ia. Olen aivan varma, että yksityisellä puolellakaan ei näin ole. Mutta uskon siihen, että suurin osa työntekijöistä tekee työnsä hyvällä ammattitaidolla ja virkavelvollisuutensa sitomana.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 10. 01. 2006 16:04
Lainaus leena_hallasmaa

Quote
Suuri osa virkamiehistä on kaupunkilaisten valitsemien luottamushenkilöiden valitsemia. Ei pelkästään valtuutettujen tai kaupunginhallituksen edustajien, vaan lautakunnissa luottamustehtäviään hoitavien henkilöiden valitsemia työntekijöitä. Onko vedettävä suora johtopäätös luottamushenkilöiden kyvystä valita hyviä työntekijöitä?


Näkökohtia ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille kustantamista matkoista ja muista taloudellisista etuuksista
Yleiskirje 21/80/2005, Tanja Mikkonen/eg, 27.10.2005

Viime aikoina on herännyt keskustelua ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille antamien lahjojen ja muiden etuuksien hyväksyttävyyden rajoista. Kuntien ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti ja tämä tuo uusia haasteita kunnallishallinnon toimintatavoille suhteessa yksityiseen sektoriin.

Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Kun esim. yksityinen yritys on tarjoamassa kunnan henkilöstölle tai luottamushenkilölle matkaa, matkan hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä arviointikriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa kielletylle etuudelle, joten hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista. Pääsääntönä on, että kunta itse maksaa kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden virkamatkat.
Kuntaliitossa on katsottu tarpeelliseksi esittää joitakin näkökohtia ja ohjeita ulkopuolisten kustantamien matkojen ja muiden taloudellisten etuuksien hyväksyttävyyttä arvioitaessa.

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;63;375;75765;88264;88891
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 10. 01. 2006 20:08

Suuri osa virkamiehistä on kaupunkilaisten valitsemien luottamushenkilöiden valitsemia. Ei pelkästään valtuutettujen tai kaupunginhallituksen edustajien, vaan lautakunnissa luottamustehtäviään hoitavien henkilöiden valitsemia työntekijöitä. Onko vedettävä suora johtopäätös luottamushenkilöiden kyvystä valita hyviä työntekijöitä? Tällöinhän luottamustehtäviään hoitamaan olisi tullut valituksi pääosin tehtäviään huonosti hoitavia henkilöitä ja samalla heitettyä varjo äänestäjien harkintakyvylle.

Juurikaan ei julkisuudessa keskustella yksityisen yrityksen johtajien, omistajien ja työntekijöiden työmoraalista.
Mutta sitäkin kiivaammin arvostellaan kunnan, valtion, laitosten, yritysten ja henkilökunnan työmoraalia.

Joillekin piireille se on ideologiaa arvostella julkista sektoria ja nyt uusliberalismin aikaan yksityistää kunnan töitä.

Yleisessä keskustelussa työmoraali on ollut esillä lähinnä korkeanvirkamiesjohdon osalta. Toisaalta he ovat itse siihen antaneet aihetta. Esimeikiksi epäilyt kaupunginjohtajien lahjuksista, jotka ovat syyteharkinnassa. Tässä asiassa nimenomaan valtuutetut ovat avain asemassa. Miten he hoitavat poliittisen valvonnan.

Toinen asia on ollut kilometrikorvauksien väärin käyttö. Mielestäni tästä on vastuussa ylempijohto, tämä on linjaorganisaatio asia eli työnjohdollinen.

Kaupungin muuta henkilökuntaa ei ainakaan julkisesti ole moitittu työmoraalista.

Tavallista suorittavaa työtätekevät työntekijät tulee valita ihan niin kuin yksityisessä yrityksessä työnjohdon tai sitä varten palkatun toimihenkilön. Resursseista päättäminen kuuluu valtuutetuille.

Kokonaisuutena kunta on kuin sosialistinen laitos, se on yhteisillä verovaroilla toimiva. Hyvä näin.

Kunta ei ole yksityinen yritys, se ei tuota voittoa osakkeen omistajille.

Vaan se tuottaa palveluja asukkaille, joiden rahalla koko kunta toimii.

Jos, työntekijät tekevät työnsä huonosti se on työnjohdon asia. Ja jos kaupunginjohtajat ottavat lahjuksia vastaan tai muuten tekevät työnsä huonosti on siitä vastuussa tietenkin itse virkamies (virkaehtolaki) mutta myös valtuutetut korkeimpana päättäjänä kunnassa.

Kaupungilla on linjaorganisaatio, jonka puitteissa kaupungin työpaikoilla työtä tehdään.
Jokaisella työpaikalla täytyy olla työsäännöt ja myös kunnan työpaikoilla nämä ovat.

Olen kyllä joskus kuullut joidenkin moittivan kaupungintyöntekijöitä laiskoiksi. Mutta ei pidä johdon näyttää myöskään mallia omalla huonolla työmoraalilla. Työyhteisö ei ole tyhjiö, kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Mielestäni kuntatyöpaikalla on pidettävä erityisesti huolta työmoraalista, onhan se kunnallinen laitos aivan kuin sosialismia alkeismuodossa. Sosialismi ei ole sen kummempaa kuin julkinen yritys laitos, joka on yhteisessä omistuksessa ja hoidossa.

Työn iloa kaikille, joilla sitä on!


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 10. 01. 2006 23:11
- Kunta on perinteisesti ja yksinkertaisesti suojatyöpaikka, mitä korkeammalla asema, sen parempi. Mistä muuten nuo perinteiset kunnanduunivitsit olisivat tulleet, tuulesta temmattuna vai. Nyt on vain sillä lailla, että pikkuhiljaa nk. ylimääräisten "kellottajien" avulla alkavat epäkohdat tulla päivänvaloon. Tätä vihataan joka instanssissa. miksi ei myös kunnassa. Totuus on että kunnan duuneissa seura tekee kaltaisekseen, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta ja jotka loukkaantuvat nk. kyttäämisestä muidenkin puolesta. Linja on aivan oikea, eli jos vastuita kierrellään, sekä salaillaan, ne kaivetaan päivän valoon vaikka kyttäämällä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 11. 01. 2006 09:09
Quote
Juurikaan ei julkisuudessa keskustella yksityisen yrityksen johtajien, omistajien ja työntekijöiden työmoraalista.
Mutta sitäkin kiivaammin arvostellaan kunnan, valtion, laitosten, yritysten ja henkilökunnan työmoraalia.

Nyt kun Reinon uusliberalisti-leimakirves (http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusliberalismi) heilahti, täytyy todeta, että eihän yksityisissä yrityksissä laiskottelevat työntekijät ole suoranaisesti yksittäisen veronmaksajan ongelma. Välillisesti kyllä, huonosti menestyvästä yrityksestä ei voi kupata niin paljon veroja.

Korruptoitunut ja tehoton julkinen valta ja sen toimielimet ovat mitä suuremmassa määrin meidän jokaisen ongelma. Juuri tämä on sitä eriarvoisuutta. Tässä tapauksessa julkisen vallan työllistämien ja muiden veronmaksajien välillä.

Julkisen puolen porukka on "meillä töissä" ja heihin tulee suhtautua sen mukaisesti. Ei renkiä saa päästää isännäksi. Ei saa antautua siihen, että vain meitä holhotaan. Kyllä julkisen vallan toimia täytyy koko ajan seurata ja puuttua ilmeneviin epäkohtiin.

Quote
Joillekin piireille se on ideologiaa arvostella julkista sektoria ja nyt uusliberalismin aikaan yksityistää kunnan töitä.

Niinpä. Sinä arvostelet yksityistä sektoria, toiset julkista. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Panu on 11. 01. 2006 09:09
Tuli tässä lukiessa hauska muisto vuosien takaa liittyen kaupungin työntekijöiden työntekoon.

Istuskelin yhteislukion pihalla useita tunteja kirjaa lukien ja seurasin sivusilmällä kolmen työmiehen työskentelyä kirkkopuistikon puiden kimpussa. Oksan sahaamiseen tarvittiin yksi sahaaja, yksi oksasta kiinni pitäjä ja yksi valvomaan työtä. Tulee vaan mieleen se TV-mainos vuosien takaa missä ihmisiä työllistettiin mm. kivien heittelyyn muurin yli missä toinen henkilö otti kiven kiinni ja laittoi sen putkea pitkin takaisin muurin toiselle puolelle...

En kuitenkaan usko että kaupungilta löytyy sen enempää vesiautomaatilla notkujia, työaikana netissä surffaajia tai koko ajan tupakalla istuskelijoita kuin mistä tahansa muusta työpaikasta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 11. 01. 2006 11:11
Leena Hallasmaan puheenvuoron aloittavat molemmat huomiot ovat varmasti oikeita mutta myös oikeutettuja.  Kuntalaisten huoli tai epäluulo työmoraalista kohdistuu enemmän kunnan kuin yksityisten työntekijöihin siitä luonnollisesta syystä, että kuntalaiset ovat juuri kunnan töissä sekä työnantajana että pitkälle myös työn tilaajina ja vielä palkan maksajinakin.  Huoli, kuten ainakin jonkinlainen palkanmaksukin, ulottuu varmasti koko kunnan organisaatioon luottamusmiehet ja naiset mukaanlukien.  Asiallista arvostelua voi kuitenkin antaa vain havaintojensa perusteella, joten suoritusportaan tekijät joutunevat useamman ja useammin syyniin kuin johtajat. Patustelusta syntyvän haloon määrä on sitten luonnollisesti päinvastoin.   Tällaisellekin palautteelle kannattaisi kaupungissa järjestää asiallinen kanava, sillä savua  nousee tunnetusti enimmäkseen juuri tulesta. 
 
Se, että luottamusmiehet valitsevat, on myös kaksiteräinen miekka, sillä tuolloin taustalla hääräilee yleensä joku puolue tai ideologia ja kaupunkilaisten enemmistön todellinen etu saattaa hyvinkin sellaisten vaikuttimien edessä joko unohtua tai saada omaperäisen tulkinnan.  Pelkästään kykyjensä perusteella palkattu osaava ja motivoitunut virkamies on siinä suhteessa luotettavampi valitsija.

Ihmisen valinta työtehtävään on tunnetusti vaikea tai peräti mahdoton tehtävä.  Tilastot ja omat kokemukset naimakaupoista antanevat viitteitä asiasta.  Siksi tutustumista helpottavat väliaikaisjärjestelyt ennen lopullista sopimusta sekä keinot peruuttaa epäonnistumiset lienevät ihmisten valinnassa terve periaate. Tekijän onnistuneen valinnan lisäksi työtehtävissä menestymiseen vaikuttaa voimalla ja usein kaikkein suurimpana tekijänä myös motiivi, henki ja tunnelma sekä mahdollisuudet pulmatilanteiden asialliseen selvittelyyn työyhteisössä.   Kaiken tämän lisäksi tarvitaan kaikkien tehtävien hoidossa sopivasti sekä työrauhaa että luottamusta, kenties kuitenkin sitä enemmän mitä korkeamalla organisaatiossa ollaan.   
Ilmeistä on että kaikki edellämainittu on sitä vaikeammin hoidettavaissa mitä suurempi organisaatio on ja mitä etäämmällä omistaja on päättäjästä ja tekijästä.  Tunnetusti myös yksi mätä omen pilaa nopeasti koko laatikon.

Olisi mielenkiintoista kuulla miten kaikki edellämainaittu on järjestetty ja varmistettu tai ainakin yritetty Vaasan kaupungin organisaatioissa. Yksi mielipide ei sitä kuitenkaan riitä kertomaan. Se miten hyvin niissä onnistutaan määrää uskoakseni pitkälle kaupungin laadun.   

Mistään kyttäämisestä on kaupungin työntekijöiden toiminnan seuraamisessa mielestäni turha varotella. Rehellisesti ja ammattitaidolla työtään tekevä on kokemukseni mukaan mielellään myös esillä, eikä sellaisen tarvitse nimittää toimintansa seuraamista kyttäämiseksi.     
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 11. 01. 2006 12:12
- Myöskin tämä nk. "synkkä epäluulo" on heijastus pitkästä perinteestä, jolloin kuntalaisten sananvalta ja valitukset, sekä epäilyt, eivät päässeet läpi instanssia suojaavista valta-muureista, joten perinteen jatkuminen hyväksyttiin esim. tokaisuilla: No sehän on vain kunnan duunari, tai no sehän on pomo siellä. Nyt ajat ovat muuttuneet totaalisesti, palveluita tarvitaan enemmän, laatua halutaan nykyaikaa vastaavasti, mutta rahaa näyttäisi puuttuvan kasvavalla käyrällä. Tästä johtuen kunnassa ja kunnissa maksajat haluavat rahoilleen myös vastinetta, eli kohtuu laatua, tarvittavaa määrää, sekä toimitusvarmuutta ja nopeutta, aivan samoin kuin millä tahansa alihankkijalla tänä päivänä. Tulosvastuun on yletyttävä myös kunnantoimiin ja joiden jatkuva "spragaaminen" aiheuttaa tietysti narinaa. Tämän kierteen aiheuttama epäluulo, sekä valitus, on aivan "terve" ilmiö, aivankuin pitkään kroonisesti sairastavan valitus ja jonka ammattitaitoinen lääkäri myös tiedostaa. Näille vastuupaikoille toimijat valitessaan, valitsijalla on usein vain tieto lupauksista asioiden hoitamisen suhteen, sekä mahd. aikaisemmat ansiot. Mutta koska yksittäiset ihmiset eivät kunnissa asioita muuta suuntaan eikä toiseen, on vaarana samankaltaistuminen, tai vastaanhangoitteleminen, joka tänä päivänä kunnan hallinnossa jyllää. Tuon on jokainen jo huomannut mummosta alakoululaiseen..Työrauhan antaminen tälle menolle lääkkeeksi, on bensan heittoa nuotioon ja jossain välissä kyllä "jymähtää" En tiedä mitkä tarkoitusperät Hallasmaalla ovat, mutta veikkaan rehellisen ja itseensä uskovan työntekijän turhautumiseen, suuren ongelmamme yleistämiseen koko kunnan työntekijöiden kohdalla. Näinhän asia ei ole, vaan asia koskee juuri valitsemiemme virkailijoiden, sekä muiden "duunarien" toimien ja päätösten läpinäkyvyyttä, kunnan asukkaiden suhteen. Hyvä ja rehellinen aloitus mikä vähentäisi epäilyjä alkuunsa, olisi Leena Hallasmaan tavoin esiintyminen enemmän julkisesti esim. tällaisilla foorumeilla, suoraan omia mielipiteitään ja aikomuksiaan esittäen, sekä niiden parissa myös työskennellen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Toope on 11. 01. 2006 12:12
No, onko Vaasassa koskaan ollut tällaista vapautta sanoa ja kirjoittaa asioista?.
Asialle täytyy tehdä pikaisesti jotain!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 11. 01. 2006 13:01
Quote
Hyvä ja rehellinen aloitus mikä vähentäisi epäilyjä alkuunsa, olisi Leena Hallasmaan tavoin esiintyminen enemmän julkisesti esim. tällaisilla foorumeilla, suoraan omia mielipiteitään ja aikomuksiaan esittäen, sekä niiden parissa myös työskennellen.

Juuri näin on.  Olen ymmärtänyt että ylläpito on ollut yhteydessä kaikkiin valtuutettuihin mutta ketään ei voi tietysti pakottaa rekisteröitymään minnekään minne ei halua.

Arvelen kuitenkin että mitä lähemmäksi vaalit tulevat niin, sitä enemmän valtuutettuja tulee esille keskustelemaan.  Luulen että nyt rekisteröityneet ovat jo valintansa varmistaneet.

Tilanne on ilmeisesti kovasti muuttunut.  Virtuaalinen esiintyminen on tänään aivan yhtä tärkeätä kuin esiintyminen Maipin kahvilassa tai Citarin eteisaulassa.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 11. 01. 2006 14:02
Virkamiesmoraalia on varsin helppo noudattaa: ainakin kaikissa valtion virastoissa, joissa olen itse ollut töissä on esim. matkan vastaanottaminen ulkopuolisilta kiellettyä. Jos lähdet reissuun on työnantajan maksettava kaikki kulut. Tämä koskee myös ylintä johtoa. Ei mitään epäselvyyksiä. Vanha virkamiesviisaushan rajaa myös tarjoilun varsin tarkasti: lämmin kalja ja kylmä voileipä on sallittua mutta kylmä kalja ja lämmin voileipä jo kiellettyä.

Samoin on nykyään niin, että töitä on tehtävä varsin samaan tapaan kuin yksityisellä. Lähes kaikilla virkamiehillä on nykyään jonkinlainen tulossopimus vauhdittamassa työntekoa. Kehityskeskusteluissa vuosittain käydään läpi tulos ja jos on kehittymisen varaa toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön. Useimmiten tulos ja tekeminen näkyy jo nykyisin myös palkassa, mikä oikein onkin. Verorahoistahan virkamiehet palkkansa kuittaavat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: leena_hallasmaa on 11. 01. 2006 14:02
Näinhän se on kuten CGURU veikkailikin. Tunnen suuren joukon työnsä tunnollisesti tekeviä eri suoritusportaissa olevia henkilöitä, joiden leimautumista "laiskoiksi, tyhmiksi ja saamattomiksi" tässä ryöpytyksessä nyt pelkään. Heidän kaltaisiaan Vaasan kaupunginkin palveluksessa on suuri joukko. Tiestysti on niin, että avoimuus ja läpinäkyvyys on hyväksi ja toivottavasti näihin tavoitteisiin jonain päivänä päästäisiinkin.

Mutta pyydän huomioimaan sitä, että itse en ole julkisella sektorilla töissä, en kunnan enkä valtion, vaan oma työnantajani on yksityisellä sektorilla.

Nyt velvollisuudet kutsuvat toisaalle. Palaan mielenkiinnolla asiaan illemmalla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Pappa Razzi on 11. 01. 2006 15:03
Minä olen kaivannut, että Marjatta Vehkaoja, Heikki Kouhi ja Raimo Rauhala kirjoittaisivat tänne.  Eikö lkukaan tunne heitä ja voi vihjaista.  Ehkä myös RKP:n Nordman tai taustavaikauttaja Grönblom.

Virkamiehistä kaipaan Heikki Longan ja kulttuuriosaston Tarja Hautamen osallistumista.  Luulen että virkamaieskin voi osallistua keskusteluun.  Ainakin se antais ihyvän kuvan kaupungin avoimuudesta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 13. 01. 2006 20:08
Virkamiesmoraalia on varsin helppo noudattaa

Samoin on nykyään niin, että töitä on tehtävä varsin samaan tapaan kuin yksityisellä. Lähes kaikilla virkamiehillä on nykyään jonkinlainen tulossopimus vauhdittamassa työntekoa. Kehityskeskusteluissa vuosittain käydään läpi tulos ja jos on kehittymisen varaa toimenpiteet, jotka otetaan käyttöön. Useimmiten tulos ja tekeminen näkyy jo nykyisin myös palkassa, mikä oikein onkin. Verorahoistahan virkamiehet palkkansa kuittaavat.
-

-Virkamiesmoraalia on myös yhtä helppoa olla noudattamatta, niinkuin lehdistä lähes päivittäin olemme nähneet.

- Luonnollisesti tehtävien määrät ovat lisääntyneet näinä aikoina, joten karrikoidaan vähän; Eli virkailijan halutaan kiintiössään ehtivän saada 50 hylätty leimaa viikossa papereihin, aikaisempien 30 leiman vko vauhtia. Tästä johdosta nk. tuloksen korvaamiseen saisi nykyään osassa virkoja bonusta,mitä en aivan heti usko ja mikä tahdista johtuen olisi tietysti kohdallaan. Olisiko siten mahdollista saada työsuhteenpurku virasta hitaamman tahdin syystä? Kyllä varmasti, mutta alemmalla tasolla. Ylemmällä tasolla ei tuota tulospalkkauksen käsitettä alaspäinsopivana tunneta, koska tulosta tekemätön pysyy sitkeästi pallillaan, boonustaen itse liksaansa, perinteisillä omilla lisäboonuksilla. Tapoja on monia, vaikkapa yhtenä, "omat sosiaaliset edut". Alemmalla vaikka kopiopaperi, sekä ylemmillä "lisä matkakorvaukset" tai yhteistyökumppanien "pienet lahjat"

- Kakkos moodina on myös yleisesti esiintynyt nk. junttura asennetta, jolloin liksaa kompensoidaan tekemättömällä työllä, eri tavoin operoiden, joten liksaa saadaan käytännössä ilmaiseksi. Tämä moodi on yleisimmin suosittua nk. itse mielletyllä huonolla palkalla, suhteessa käsitettyyn työmäärään.

- Kaikkia näitä maksajien yöunta haittaavia toimia esiintyy jatkuvasti, koska läpinäkyvyysrokote antaa edelleen odotuttaa keksimistään.

- Ongelmaa on yleisesti kautta aikain, sekä etenkin tänä päivänä yksityisellä sektorilla hoidettu vapauttavalla perseeseen potkaisulla, ulko ovea osoittaen, mikä taas on seurausta kiihtyvästä
kvartaali talouden logiikasta, etenkin siitä voittonsa saavan suhteen.

- Nk. tuottamattomilla aloilla, aivankuin myös kunnissa, samaa ideaa voisi myös käyttää, vaikkapa
 säästöjen suhteen, sekä mahd. tulovirtojen tarkemmalla kohdentamisella.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: leena_hallasmaa on 17. 01. 2006 07:07
Kuluneen valtuustovuoden aikana luottamushenkilönä olen saanut laajemman käsityksen johtavista virkamiehistämme. Aiemmin toimiessani opetuslautakunnassa kuva ei luonnollisestikaan voinut muodostua kovinkaan laajaksi.

Suhtautuminen luottamushenkilöihin osalla virkamiehistä muodostuu sen mukaan mitä ryhmittymää valtuutuutettu edustaa ja kuinka suurta ryhmittymää. Tietysti myös uran pituudella ja mahdollisesti saavutetuilla kannuksilla saadaan myös lisää painoarvoa. Tietysti jonkin verran merkitystä on myös asemalla ryhmän sisällä. Näiden mukaan punnitaan valtuutetun hyötyarvoa.

Suuri osa virkamiehistä on kuitenkin oman kokemukseni mukaan kuitenkin tehtävänsä tunnollisesti ja vakavasti tekeviä. Tämä heijastuu myös tasapuolisessa ja asiallisessa suhtautumisessa kaikkiin luottamushenkilöihin. Tämä näkyy erityisesti kuinka valtuutettujen tekemiin aloitteisiin suhtaudutaan. Ainakin omalle kohdalleni on sattunut aloitteitteni suhteen näitä viimeksi mainittuja virkamiehiä.

Kahta tekemääni aloitetta ei ole vielä käsitelty eli ensimmäistä ja viimeistä. Ensimmäisen tekemisestä on kulunut nyt kohta vuosi ja sen aiheena oli lasten ja nuorten harrastusrekisterin perustaminen kaupungin kotisivuille. Viimeinen koski taas liikenneturvallisuutta eli 5 m:n pysätysviivojen käyttöönottaminen ainakin vaarallisimpien suojateiden kohdalla. Tämän aloitteen tekemisestä ei ole kauaakaan.

Kolme  (muistaakseni) tekemääni aloitetta on käsitelty ripeästi ja ovat myös johtaneet toimenpiteisiin eli Skeittihalli vaasalaisille skeittareille, Lapsiasianneuvoston perustaminen sekä viimeksi eilen valtuuston hyväksymä Perhekeskuksen kehittäminen, toimintamallien kehittäminen.

Mutta pisimmillään aloitteiden käsittely saattaa kestää vuosia. Kymmenen vuotta lienee pisimmästä päästä. Mikähän on tilastollinen jakauma eri hallintokunnille saapuneiden aloitteiden suhteen ja niiden käsittelyaika?

Eräässä kokouksessa ainakin teknisen alueen kaupunginjohtaja kiukutteli siitä, että valtuutetut tehtailevat aloitteita ja häiritsevät niillä virkamiesten työntekoa. Siitä muistaakseni valtuuston puheenjohtaja antoi hiukan keppiä akj:lle.

Mutta luottamushenkilönä ei kannata olla hölösuu. Muutoin voi käydä niin, että oma valmiiksi kehitelty idea päätyy jonkin jopa toisen ryhmän edustajan esittämäksi aloitteeksi. Näin on käynyt hiljattain.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 17. 01. 2006 07:07
Voi, voi.  Ideat ovat yhteistä riistaa silloin kun ne lausutaan kahvipöydässä tai käytäväkeskusteluissa. 

Toki jonkinlainen moraali pitää tässäkin asiassa olla.  Kävin äsken lävitse tämän foorumin ideoita- ja katso - kymmenittäin hienoja ja toteuttamiskelpois ideoita, joita nimimerkit ovat pudotelleet - siitä vain noukkimaan mansikat ja esittämään ne omiin nimiin - valtuutetut.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 17. 01. 2006 08:08
Kritisioin eilen virkamiehiä valtuustossa:

Olivat antanet tahallaan rakennusliikkeiden tilaamaan merkittävän kerrostalokaavan raueta. Asiaan liittyi  n 800 000 €:n tonttikauppa, jotka tulot siis kaupunki menetti. No, tyhjä tontti jäi...lohdutettiin.
Ilmeisesti pari johtavaa luottamusmiestä on ollut siunaamassa tätä "laiminlyöntiä". Kyseessä on "Milkan" kortteli".

Ensiksi rakennusliikkeet tekivät maaaluekauppoja ja esisopimuksia. Sitten tehdään työläs kaaavoitustyö - tässä taisi jopa olla arkkitehtikilpailu. Kaikki tämä viivästyttää tietysti muuta kaaavoitusta. Rakennusoikuetta myönnettiin huikeasti - ihan rakennusliikkeiden toivoiden mukaan. Rakennusliikkeet eivät sitten  halunnetkaan jostain syystä rakentaa. Sitova kauppa m.m. kaupungin kanssa oli tehty - ehtona kaavan valmistuminen MONEN vuoden päästä (eli 31.12.2005).

Nyt kun purkuehto asui voimaan niin asiasta kerrottiin valtuustolle. Hieman harmittaa kun juuri näistä yhden rakennusliikkeen johtaja hiljattain kritsoi kaupungin kaavoituksen hitautta...

Eii noussut nostureita sinne suunnalle...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 17. 01. 2006 10:10
Varsin mielenkiintoinen juttu, minkä Tapio kertoi.

Olisipa hienoa tietää, että ketkä henkilöt tai tahot olivat halunneet estää tämän(kin) rakentamisen.

Mistä tulee tämä vimma ja voima vastustaa ja estää kaikkea rakentamista!? Kuka siitä hyötyy? Miten ihmeessä vastustajat lähes aina voittavat? Häviäjiä tuskin kannattaa tässä(kään) tapauksessa lähteä luettelemaan.

Ehkä on parempi lakata voivottelemasta ja vaihtaa kaupungin sloganiksi: "Vaasa, merellinen häviäjä".
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 17. 01. 2006 10:10
Ehkä tarkoituksena ei ole estää jotkut hankkeet, vaan joidenkin hankkeet.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 17. 01. 2006 11:11
Olisi mahtavaa jos joku asiaan vihkyitynyt ihminen voisi meille tavallisille pulliaisille kerätä tietoa näiden aktiivisten vastustajien historiasta. Olisi hienoa nähdä listoja eri hankkeista sekä niiden toteutumisen estäneistä valituksista ja niiden perusteluista. Koska näiden asioiden pitäisi olla julkisia, ei liene kenenkään oikeuksien loukkaamista julkaista myös vastustajien nimet.

Kokonaisuutta tutkimalla ehkä selviäisi tämän kovin kummallisesti käsikirjoitetun näytelmän todellinen juoni.

Vaikka minä tässä kummallisin sanankääntein vihjailen jostain juonesta, tarkennettakoon vielä, että minulla ei mistään tällaisesta ole tietoa. Tiedoista ja nimenomaan faktatiedoista olen erittäin kiinnostunut. Huhut ja perätön mustamaalaaminen ei kiinnosta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 17. 01. 2006 13:01
Ehkäpä ilmaisin asian hieman epäselvästi.

Tässä käytettiin kaupunkisuunnittelun varsin rajallisia kaavoituresursseja hyväksi. Sitten itse hankkeen vetäjät (rakennusliikkeet) eivät halunneetkaan totetuttaa omaa osuuttaan sopimuksessa, eli rakentaa.

Tämä naamioitiin sitten täydessä yhteisymmärryksessä, rakennusliikkeiden toiveesta, johtavien virkamiesten ja parin johtavan poliitikon  toimesta siten, että jo valmista kaavaa ei enää tuotukaan loppusiunaukselle.

Nyt voidaan varmaan taas syyttää (kuten jo "foliohattu" teki) että joku on jarrumies on taas liikkeellä...ja kaavat ei valmistu.

Noihin korttelleihin olisi tullut muistakseni yli 1000 uutta asuntoa. Nyt ei siis tule toistaiseksi mitään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 20. 01. 2006 13:01
Kaupungin sisällä jauhavan huhumyllyn mukaan ns. kilometrikorvauksia on nyt tutkittu lisää ulkopuolisen toimesta. Tutkimuksissa on löytynyt 15 uutta matkalaskua, joista 3 on törkeitä, jotka saattavat johtaa jatkotutkimuksiin ja loput  12 ovat sellaisia, jotka aiheuttavat huomautuksen.

Lisäksi kerrotaan että apl. Heikki Lonka on antanut kaimalleeen Heikki M. Vehkäojalle kirjallisen  huomautuksen.  Huomautuksen sisältö on se, että Vehkaoja on valvonut huonosti alaisiaan.

Prosessi siis jatkuu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: doctor on 20. 01. 2006 19:07
hankkeen vetäjät (rakennusliikkeet) eivät halunneetkaan totetuttaa omaa osuuttaan sopimuksessa, eli rakentaa.

Tämä naamioitiin sitten täydessä yhteisymmärryksessä, rakennusliikkeiden toiveesta, johtavien virkamiesten ja parin johtavan poliitikon  toimesta siten, että jo valmista kaavaa ei enää tuotukaan loppusiunaukselle.

Tänään oli asiasta juttua Pohjalaisessa mutta tätä menttelyä ei mitenkään kyseenalaistettu. Onko siis niin, että rakennusliikkeet voivat teetättää kaavoja vapaasti kaupungilla ja eivät joudu siitä mihinkään korvaukseen? Aika kova haloo nousee kouluavustajista tai lasten iltapäivähoidosta.
Ehkä rakennusliikkeistä on maassamme tai Vaasassa niin kova pula ja heitä on näin verovaroin tuettava etteivät vaan suutu?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 21. 01. 2006 07:07
Quote
Lisäksi kerrotaan että apl. Heikki Lonka on antanut kaimalleeen Heikki M. Vehkäojalle kirjallisen  huomautuksen.  Huomautuksen sisältö on se, että Vehkaoja on valvonut huonosti alaisiaan.

Aivan erinomainen asia jos huhu pitää paikkansa.  Sisäpiiritietojen mukaan Vehkis olisi hyvinkin moitteet ansainnut.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Toope on 22. 01. 2006 18:06
Kuka mahtaa olla tuo ulkopuolinen taho, joka on tutkinut matkapäiväkirjojen väärennöksiä?  Kylläkai kuntalaisten pitää saada virallinen tieto.  Ihmettelen suuresti, miksi Pohjalainen ei ole kertonut asiasta. 

Vai nko kysymyksessä otaas vain HUHU?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Muksu on 23. 01. 2006 09:09
Kannanpa korteni kekoon minäkin, kaupungin rivityöntekijänä. Sitä olen jo pitkään ihmetellyt, hiljaa itsekseni ja välillä hyvinkin kovaan ääneen, että miten voi olla mahdollista se, että sosiaalipuolella on niin valtavasti todella huonosti voivia työntekijöitä? Jokaiselta tasolta löytyy joku, niin perustyöntekijöistä että esimiesasemassa olevista. Asioita ei saada koskaan selvitettyä, koska mitä korkeammalle tasolle mennään, sitä enemmän löytyy perhetuttuja ja hyviä ystäviä, joiden kanssa ei voida olla pelkästään ammatillisia ja keskustella asioista niinkuin ne on. Löytyypä jopa sukulaissuhteita, jotka kyllä vaikeuttavat selvittelyjä entisestään. Taitaa olla todella parempi tehdä kuten ammattiliiton luottamusmies totesi kerrran; odotellaan että jäävät eläkkeelle koska kukaan ei mahda heille mitään. Siinä vaiheessa vain voi olla todella vaikeaa saada uusia työntekijöitä kaupungille millekään tasolle, kun maine on mitä on. Tällä hetkelläkin esim. omassa yksikössäni pois lähtisi esimiehet kahdelta tasolta, jos vain voisivat. Muutama muu onnellinen on jo lähtenyt.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 23. 01. 2006 14:02
Muksu toi keskusteluun mielenkiintoisen ja varmasti myös ihan validin pointin. Mistä ja minkälaista työvoimaa kaupungin virastot saavat itselleen rekrytoitua?

Kyseisten organisaatioiden maine työllistäjänä ja työyhteisönä on todella huono. Olisi kovin erikoista jos moni kykenevä ja aikaansaava ihminen hakeutuisi sinne omatoimisesti töihin. Pahin skenaario lienee se, että uudet tulijat ovat niitä, jotka eivät muualle kelvanneet. Tällainen tilanne näkyy veronmaksajille erittäin korkeina kustannuksina sekä erittäin huonona palveluna. Eikä suinkaan sovi väheksyä henkilöstön pahoinvointia, jonka Muksu toi esille.

Jos yksityinen yritys joutuisi samanlaiseen kierteeseen, olisi lopputuloksena kilpailijoiden toimesta syödyksi tuleminen, konkurssi. Huonon ja tehottoman yrityksen raunioille tosin nousee aina uusia ja parempia yrityksiä. Ikävä kyllä sama analogia ei toimi kaupungin viraston kohdalla.

Jos ravintolassa on pahaa ja kallista ruokaa, siirtyvät asiakkaat toiseen ravintolaan. Jos virastossa on kallista ja huonoa palvelua (mahdollisesti myös korruptiota), mistä vaihtoehto?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 23. 01. 2006 18:06
Vaasan virkamiesjohdon ja KPO:n lahjusepäily syyteharkintaan
23.01.2006

Vaasan virkamiesjohdon ja Osuuskauppa KPO:n Lapin matkan lahjusepäily siirtyy syyteharkintaan.
Asianosaisten mahdollisuus antaa lausuntonsa tutkintapöytäkirjasta päättyi tänään maanantaina.

Vaasan virkamiesjohto ja KPO:n toimitusjohtaja ovat jo aiemmin saaneet lahjussyytteen runsaat kaksi vuotta sitten tapahtunutta Tallinnan matkaa koskien.
Mitä tekevät poliittiset päättäjät, jos virkamiehiä vastaan nostetaan vielä toinen syyte Lapin matkasta ja lahjonnan vastaanotosta?
Kovin hiljaista on ollut asian suhteen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Samba on 23. 01. 2006 19:07
Kyseisten organisaatioiden maine työllistäjänä ja työyhteisönä on todella huono. Olisi kovin erikoista jos moni kykenevä ja aikaansaava ihminen hakeutuisi sinne omatoimisesti töihin. Pahin skenaario lienee se, että uudet tulijat ovat niitä, jotka eivät muualle kelvanneet.

************************************************
Aikamoisen näkökannan heitit Foliohattu kaikessa viisaudessasi. Kaupungin palveluksessa taitaa olla 4000 - 5000 ihmistä. Ovatko he mielestäsi sellaista rupusakkia, joka ei muualle kelvannut?
Herää ihmeessä ja ala kunnioittamaan ihmisiä, muitakin kuin itseäsi!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 28011955 on 23. 01. 2006 20:08
No ehkäpä Foliohattu ei aivan noin sitä tarkoittanut, vaan TULEVANA kauhukuvana !

Vaasan kaupungin henkilöstösrategiaa lukiessa ei kyllä tiedä itkisikö vai nauraisiko ?

"YLIHYVÄ TYÖNANTAJA" "OIKEUDENMUKAINEN" "MOTIVOIVA" jne:jne:.................huh, huh !
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 24. 01. 2006 08:08
Samba, ei toki ollut tarkoitukseni väittää kaupungin työntekijöitä osaamattomaksi rupusakiksi. Eivät he sellaisia ole - vaikka tiedän siellä muutamien turhien tyyppien majailevankin.

Lähinnä "maalailin piruja seinille" siitä jos asiat alkavat mennä aina vaan huonompaa suuntaan.

Kuten kaikki tiedämme, kaupungilla(kin) on paljon työntekijöitä, joilla eläkeikä lähestyy. Kaikkien tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöä, mutta silti jouduttaneen väkeä melko paljon tulevaisuudessa rekrytoimaan. Silloin voi tulla eteen tilanne, että osaavilla työntekijöillä on varaa mistä valita. Olisi sääli jos kukaan heistä ei haluaisi valita kaupunkia työnantajakseen.

Toivottavasti kaupungin rahoja ei käytetä siihen, että tehdään turhia "Tee työtä, jolla on tarkoitus" -tyyppisiä mainoskampanjoita. Sen sijaan toivoisin, että resurssit suunnttaisiin oman toiminnan kehittämiseen. Kyllä fiksut työnhakijat saavat selville miten rekrytoiva organisaatio todellisuudessa toimii, onko johdossa Hakaniemessä kurssitettu hirviö vai osaava ammattilainen jne.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Muksu on 27. 01. 2006 11:11
Eipä tuo Foliohatun maalailema kauhuskenaario ole täällä rakkaassa kotikaupungissamme enää kovinkaan kaukana, ainakaan vanhuspuolella. Jo nyt joudutaan enenevässä määrin käyttämään epäpätevää työvoimaa ja vakituisten kesälomien aikaan työpaikoilla ollaan lähes katkeamispisteessä, kun sijaisia ei läheskään aina ole tarvittavaa määrää; edes niitä epäpäteviä ei ole riittävästi saatavilla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 27. 01. 2006 20:08
Uudelleenarviointia ja säästö-leikkauspolitiikkaa

Valtuutetut Harri Moisio (VAS) ym. aloite 7.2.2005 ovat tehneet aloitteen
kaupunginhallitukselle.

Aloitteen kannanottoja:
•   uudelleenarviointityössä on toteutettu perusteltuja säästöjä mutta toisaalta yhden hallintokunnan säästö on voinut aiheutua toisen hallintokunnan kuluksi ilman että kokonaissäästöä on syntynyt
•   uudelleenarviointi on koettu uhkaksi demokraattiselle kunnalliselle päätöksenteolle, jolloin lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten rooli hämärtyy
•   työntekijöiden näkökulmasta uudelleenarviointi heikentää työyhteisöjen toimintakykyä ja työpaikkademokratiaa
•   pitkäjänteisyys ei aina ole ollut johtavana ajatuksena: säästöt voivat halvaannuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja kustannukset kumuloituvat tulevaisuudessa

Ensimmäinen kannanoton kohta on epäjohdonmukainen. Ensin todetaan, että säästöt ovat perusteltuja. Eli ensin hyväksytään ja sitten taas ei.

Toinen kohta on juuri niin, että demokratia on kaventunut valtuuston ja lautakuntien osalta, kun taas kaupunginhallituksen valta on kasvanut.

Työntekijöiden osalta on juuri niin, koska uudelleenarvioinnissa ei ole ollut mukana työntekijöitä.
Se on johtotason konsensusta alusta loppuun.

Uudelleenarviointi nykyisessä mielessä on pitkäjänteistä siinä mielessä, että säästöpolitiikkaa on jo 14 vuotta tehty Vaasassa.

Aloitteessa esitetään kehittämisnäkökohtia:
•   työyhteisöt tulisi ottaa mukaan säästöjä tuovien parannusten suunnittelemiseen jo alkuvaiheessa (miten tehtävät toteutetaan joustavammin ja edullisemmin, miten virkakoneiston päällekkäisyyttä ja kankeutta voidaan purkaa, suunnitelmallinen hallintokuntien rajat ylittävä toiminta)
•   tulisi tutkia, miten kaupungin ammattitaitoista henkilöstöä ja toimintarakennetta voitaisiin kehittää mm. tulojen hankkimiseksi palvelujen myynnillä esim. lähikunnille

Mitä se toisaalta muuttaisi vaikka työyhteisöt olisivat osaksi mukana, jos ei koko kuviota käännetä nurinpäin. Nyt esitykset uudelleenarvioinneista, säästötavoitteista tulevat ylhäältä, joihin sitten alemmat tasot sitoutetaan.

Vuoden 2005 alussa uudelleenarviointitoimikuntaa ei enää nimetty, vaan kaupunginhallitus
valmistelee budjettiin sisällytettävät  ua-toimenpiteet uudelleenarviointityöryhmien ja lautakuntien
esitysten perusteella. Toimenpiteellä lisättiin koko kaupunginhallituksen mahdollisuuksia vaikuttaa
uudelleenarviointityöhön. Uudelleenarviointityötä johtaa kaupunginhallitus ja uudelleenarviointityöryhmät valmistelevat toimenpiteet.

Pakotteet, jos ei säästöihin sitouduta
Jos hallintokunnat/lautakunnat eivät toteuta uudelleenarviointitoimenpiteitä ja ylittävät
kaupunginhallituksen vahvistamat budjetin raamit, joudutaan kokonaistalouden hallitsemiseksi
toteuttamaan ua-toimenpiteitä keskitetysti.
Uudelleenarviointi on kuin kopio yksityisenyrityksen toiminnasta, missä aina vain pitää saada
isompi ja isompi tuotto-voitto.
Näin toimii nykyinen säästö ja leikkauspolitiikka Vaasassa lyhyesti. Lainauksia KH:n pöytäkirjasta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 02. 02. 2006 15:03
Kerrankin voin olla samaa mieltä monista Kolmosen esittämistä asioista.  En kuitenkaan usko, että säästöpolitiikalla olisi ikää vain 14 vuotta tai että se joskus voisi päättyä.  Sellaiseen uskoon  pystyy yleensä vain isäukon  pieniin viikkorahoihin suivaantunut lapsi, ja hänkin oppii enemmän aikuistuessaan. 

Esitelty valtuustokeskustelu aloitteineen ja perusteluineen toistelee tosiaan vain muinoisen sarjakuvan itsestäänselvyyttä, jonka mukaanhan "työhön käyttää voi myös järkeä."

Jos säästöksi sanotaan tointa, jolla kustannukset siirretään muualle tai myöhemmäksi, jos uudellenarviointi hämärtää monien johtoelinten roolin ja heikentää työyhteisöjen toimitakyvyn ja elleivät esimiehet ja alaiset ymmärrä asemaansa ja osaa tehtäviään esimiehinä ja alaisina, on  kaupunki yrityksenä lähes selvitystilassa. Sellaisesta toivutaan hyvällä tuurilla vain vuosikymmenien tehottomalla ja kalliiksi käyvällä junnaamisella - kun luonto hoitaa uudistumisen - tai räväkän muutosjohtajan railakkailla saneeraustoimilla. 

Toivoa sopii että tilanne ei ole aivan kerrotun kaltainen tai että junnaus ei olisi meidän keinomme jos toimeen on tartuttava.  Merkkejä on näkynyt molemmista ja nähtäväksi jää kuinka on ja edetään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 15. 02. 2006 14:02
Sanovat että demokratia edellyttää onnistuakseen oppia, ymmärrystä ja moraalia ja että niiden puuttuessa valistunut yksinvaltakin on parempi.

Toivion, että olen väärässä, mutta minua on alkanut epäilyttää, että kunnallispolitiikassa demokratian edellytykset eivät joko toimi tai meillä ei niitä ole. Aivan ilmeisesti poliittiset päättäjät äänestäjien valtuuttamana ylimpänä päätöksentekijänä eivät kykene järkevällä tavalla ohjaamaan kaupungin toimintaa. Ei myöskään näytä olevan valistunutta yksinvaltiasta asioita hoitamassa, joten ajalehditaan yhdestä turhasta ongelmasta toiseen.

Mielestäni siihen viittaa enin osa kunnan toiminnasta kertovaa uutisointia: jatkuva veroäyrin kohoamisuhka,  jatkuva ja paheneva rahapula, jatkuva kaikenkattava valituskierre, jatkuva projektien ja suunnitelmien viivyttäminen ja viivästyminen, jatkuva epäluottamus puoueiden politiikkojen virkamiesten yleisön kesken, jatkuvat ilmiannot ja poliisitutkimukset, epäilykset väärinkäytöksistä, jatkuva pula henkilöstöstä, resursseita, valtion tuesta kansanedustajien hyvästä tahdosta jne jne

En usko ongelmien johtuvan sijainnista, asukkaista, kielisuhteita ja naapureista tai sattumasta vaan enimmäkseen puutteellisesta tai puuttuvasta johtamisesta.   En usko syyllisiksi palkattuja virkamiehiämme, joista jokainen on valittu tehtäväänsä pätevimpänä hakijana ja toimii virkavastuulla. 

Sensijaan pelkään, että johto-organisaatio joka koostuu eriseuraisten ja keskenään kilpailevien (ellei peräti taistelevien) puolueiden edustajista, ei voi edes periaatteesa olla tehokas, linjakas tai menestyvä, tuskin edes uskottava.  Kuinka voisikaan olla, ilman perusteellista koulutusta ja valmentautumista alalle (jolle pätevyysvaatimuksia ei edes ole olemassa), väliaikaisena , sivutoimisena varsinaisen työn ohessa ja taskussa lupaus totella jopa periaatteen  ja ymmärryksen vastaisesti puolueen ohjausta.

Minusta tämä vaikuttaa kaiken kunnallisen toiminnan akilleenkantapäältä ja pikemmin estää kuin mahdollistaa tuloksekkaan johtamisen.   Yksityisaloilla johto organisoidaan ja johtajat valitaan likimain päinvastaisin periaattein.  Siellä myös vaaditaan ja tehdään tulosta joskus liiankin kanssa. 

Kunnan yrityksissä ei tietenkään ole tarpeen eikä aina järkevääkään pyrkiä samaan.  Nollatulokseen luulisi kuitenkin terveiden täysikäisten noviisienkin järkevästi ja yhteistyössä toimien sekä palkattujen avustajien tuella pääsevän - elleivät anna politiikan niinkutsuttujen realiteettien ja kokonaisuutta ymmärtämättömien yhden asian idealistien pilata kaikkea.

Ja miksi pitäsi tai edes saisi antaa pilata, äänestäjät kuitenkin valitsevat edustajansa hoitamaan yhteisiä asioita, ei niistä riitelemään.  Äänestäjät valitsevat puolueita huolehtimaan oikeudenmukaisista eduistaan, ei kahmimaan ylivaltaa. 

Pahimmankin puoluepukarin pitäsi lyhyenkin elämänkokemuksen perusteella ymmärtää sekä yhteistyön voima että sen puutteen merkitys. Kun todistetusti hyvinvointi ja menestys on mahdollista vain siellä, missä kaikki voivat kohtuullisen hyvin, voivat puolueetkin ajaa kannattajiensa etua vain pitämällä kokonaisuuden etua ohjenuoranaan. 
 
   
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 15. 02. 2006 18:06

Miksi ne puuttuisivat ?  Ehkä siksi että puolueet valitsevat poliittiset päättäjämme jäsenistään enemmän tai pelkästään puolueuskollisuuden kuin kunnallistalouden tuntemuksen perusteella. Tunnetusti organisaatiossa auktoriteetti ja määräysvalta keskittyy harvojen kokeneiden tai muuten puoluepolitiikan ja ideologian erityisen hyvin sisäistäneiden käsiin. He päätyvät demokratian nimissä tärkeimpiin kunnan poliittisiin posteihin ja valitsevat puolueensa edustajat vähemmän tärkeisiin.

   


Juhani paikallispolitiikan ongelma on juuri päinvastoin kuin sinä annat ymmärtää. Nyt puolueet valitsevat ja valtuutetuiksi tulevat virkamies tai nainen kaltaiset henkilöt.

Tämän päivän iso ongelma on juuri siinä, että poliitikot eivät ole aloitteen tekijöitä politiikassa vaan virkakoneisto pyörittää politiikkaa. Toiminta pitää lähetä siitä, että valtuutetut asettavat tavoitteet ja virkamiehet hakevat rahat ja tekevät esityksen miten asia hoidetaan käytännössä ja tämän jälkeen sitten poliitikot ottavat asiaan kantaa ja päättävät asian.

Virkakoneistolla on todella isovalta nyt kunnallispolitiikassa. Puolueet aatteet ja ideologiat ovat taustalla. Elämme edustuksellisen demokratian kriisiä lyhyesti sanottuna.

Valtuustoon pitäisi saada ihan tavallisia Vaasalaisia ihmisiä.  Tämä toisi aivan uutta puhtia edustukselliseen demokratiaan.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 15. 02. 2006 19:07
Tärkeintä on ylimmän johdon korkea moraali. Se koskee ylimpiä virkamiehiä ja kaupunginhallitusta.

Mitkä ovat virkamiesten arvot, uratoiveet, sitoutumisen/ahneuden aste (vain ponnahduslaudalla käväisy Vaasassa?)?


Onko poliitikoilla pyrkimys
1) varmistaa paikka ensi kaudeksikin
2) ponnahtaa eduskuntaan?
3) valvoa suvun maankäyttöetua?
4) kaveeraata rakennusliikkeiden kanssa (avittamalla kavahankkeissa)

vai olisivatko ajelemassa meidän kaikkien hyvää?

Mitenkä puolueet valitsevat edustajansa kaupunginhallitukseen? Aina samat naamat siellä on.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 16. 02. 2006 08:08
Eiköhän yksi tämänpäivän kunnalliselämän suuria ongelmia ole juuri tuo, että luottamusmiehet ovat luovutrtaneet valtansa virkamihille.  Luottamusmiehistä on tullut kumileimaisimia.  Juuri tämä astelma aiheuttaa epäluuloja virkamieskunnan moraalia kohtaan.

Kun virkamiehet voivat lähes kontrollitta valmistella esityksiä, syntyy varmasti houkuyts ainakin yrittää vaikuttaa virkamieheen.  Meillä on muualta esimerkkejä että siinä on onnistuttu ja tämän foorumin tulkintojen mukaan onnistuttu myös täällä.

Virkamiesten ei ole mitään syytä vetää hernettä nenäänsä.  Nyt eletään aivan uutta aikaa.  Konsulit todella valvovat ja siihen auttavat juuri erilaiset foorumit ja blogit.  Netissä ei ole salaisuuksia.  Netti on julma ja julkea paikka.  Joku aina lavertelee ja me kuntalaiset hyödymme.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Veli Kulta on 16. 02. 2006 09:09
Quote
Toiminta pitää lähetä siitä, että valtuutetut asettavat tavoitteet ja virkamiehet hakevat rahat ja tekevät esityksen miten asia hoidetaan käytännössä ja tämän jälkeen sitten poliitikot ottavat asiaan kantaa ja päättävät asian.

Onko herra Kolmonen ystävällinen ja kertoo meille typeryksille, että mistä ne virkamiehet ne oikein hakee, ne rahat. Kenties Kankkulan kaivosta vai osoitatkos heille jonki muun runsauden sarven jossa on mistä ottaa. Tarpeiden määrä on rajaton, mutta rahan ei ja valtuuston yks tärkein tehtävä on osottaa toiminnoille rahat. Suuri osa kuntataloudesta toimii kuntalaisten verovaroilla edelleenki. Ja niin kauan kun on vapaa muutto-oikeus eikä mahdollisesti työpaikkatarjonta kunnassa ole hyvä, joudutaan pian tilanteeseen jossa sairaat ja vanhukset jää ja työkykyinen kansa vaeltaa kevyemmin verotettuihin  kuntiin, etupäässä ruuhka-Suomeen. Tolla mainitsemallas tavalla on saatu monta kuntaa tässä maassa saattohoitokuntoon.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 16. 02. 2006 15:03
Suuri osa kuntataloudesta toimii kuntalaisten verovaroilla edelleenki. Ja niin kauan kun on vapaa muutto-oikeus eikä mahdollisesti työpaikkatarjonta kunnassa ole hyvä, joudutaan pian tilanteeseen jossa sairaat ja vanhukset jää ja työkykyinen kansa vaeltaa kevyemmin verotettuihin  kuntiin, etupäässä ruuhka-Suomeen.
Valtio tasaa tehokkaasti kuntien välisiä verotuloeroja. Nyt Vaasa maksaa reilusti köyhemmille. Vaasassa on työtillanne man huippua - taitaa olla 2. sijalla. Pirteät vanhukset (65+)  maksevat nykyään ihan iloisesti verojakin. On kokemusta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 16. 02. 2006 15:03
Quote
Valtio tasaa tehokkaasti kuntien välisiä verotuloeroja. Nyt Vaasa maksaa reilusti köyhemmille. Vaasassa on työtillanne man huippua - taitaa olla 2. sijalla. Pirteät vanhukset (65+)  maksevat nykyään ihan iloisesti verojakin. On kokemusta.

Jos vaasalaisten osana on ns. nettomaksajan rooli, miksi ihmeessä ylläpitää esim. Helsinkiä korkeampaa kunnallisveroprosenttia? Mitä enemmän verotamme vaasalaisia, sitä enemmän joudumme maksamaan muiden kuntien menoja?

Taisin yksinkertaistaa asiaa hieman liikaa, mutta eikö analogia mene suurin piirtein näin?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 16. 02. 2006 18:06

Onko herra Kolmonen ystävällinen ja kertoo meille typeryksille, että mistä ne virkamiehet ne oikein hakee, ne rahat. Kenties Kankkulan kaivosta vai osoitatkos heille jonki muun runsauden sarven jossa on mistä ottaa. Tarpeiden määrä on rajaton, mutta rahan ei ja valtuuston yks tärkein tehtävä on osottaa toiminnoille rahat. Suuri osa kuntataloudesta toimii kuntalaisten verovaroilla edelleenki. Ja niin kauan kun on vapaa muutto-oikeus eikä mahdollisesti työpaikkatarjonta kunnassa ole hyvä, joudutaan pian tilanteeseen jossa sairaat ja vanhukset jää ja työkykyinen kansa vaeltaa kevyemmin verotettuihin  kuntiin, etupäässä ruuhka-Suomeen. Tolla mainitsemallas tavalla on saatu monta kuntaa tässä maassa saattohoitokuntoon.


Virkamiehet ja naiset ovat valtuutettujen työntekijöitä. Heidän tehtävä on valmistella, selvittää asioita ja tehdä esityksiä. Mutta toisaalta tässä on se iso mutta, jos valtuutetut eivät tee poliittisia esityksiä ja vaadi selvityksiä virkakoneistolta, niin edustuksellinen demokratia ei tietenkään silloin toimi.

Virkamiehet ja naiset ovat alansa asintuntijoita eivät poliitikkoja!

Valtuutetut poliittinen puoli tekee päätöksiä ja hoitaa valvonnan, että palvelut toimii kunnassa.

Eivät kuntien taloudelliset ongelmat siitä johdu, että hoidetaan kuntien peruspalvelut, joita ovat sosiaali-, terveys ja koulupalvelut kuntoon. Valtiovalta maksaa ne valtionosuuksilla, vaikkakin nykyään ne eivät ole korvamerkittyjä.

Mutta toisaalta on tullut paljon sellaisia menoeriä kunnille, jotka eivät ole ensisijaisia asioita hoitaa kuntien. Esimerkiksi elinkeinoelämän tuet erimuodoissa ovat kasvaneet vuosivuodelta. Vaikka nyt yksi esimerkki matkailupyydykset Vaasassa ja muitakin on.

Oy muotoinen urheilu vie myös osan peruspalveluihin tarkoitetuista verovaroista.

Yksi iso ongelma on jatkuva alibudjetointi, jolla ajetaan aina vain ahtaammalle kunnallista palvelutuotantoa.

Toinen asian, joka on heikentänyt kuntien peruspalvelutuotantoa, on maassa harjoitettu yleinen politiikka. Valtiovalta on leikannut valtionosuuksia kunnilta, jo useita vuosia.


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Veli Kulta on 17. 02. 2006 06:06
Kyllä tulee taas tuubaa. Totta helkatissa valtio osallistuu kuntien ylläpitämiin palveluihin valtionosuuksilla. Mitä valtionosuudet sitte oikeesti on? Ne on yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä kerättyjä veroja pääosin. Jo nyt on nähtävissä että myös yritykset hakeutuu alhaisempien työvoimakustannusten ja halvemman verotuksen maihin. Sama koskee jo osaa työväkeäki.
Kovin  on huonossa muistissa kymmenen vuotta sitte ollut valtion rahoituskriisi. Suomi oli hetken aikaa kuin joku banaanivaltio arvottoman valuuttansa kans. Siinä loppu nopeesti rahat ja samalla kuntien mahdollisuudet saada valtionosuuksia. Oli kyllä kylmää kyytiä!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 17. 02. 2006 14:02
Olen tänään 17.2. 2006 saanut nimettämän meilin, joka on lähetetty webin kautta. Harkittuani meilin sisältöä, olen päättänyt sen julkaista:

"Nepotismi ja virkamiesmoraali!"

Tällä blokilla kerrottiin jokin aika sitten teknisentoimen virkamiesten kapinasta apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonkaa vastaan hänen ajamasta tilaaja – tuottaja mallia kohtaan.  Tietoisuuteen on tihkunut tieto joka kertoo kaupunkimme ylimmän virkamiesjohdon päässeen sopuun asiassa. 

Näistä kaikista keskusteluista päätettiin yhteisesti luopua.  Heikki Vehkaoja hyväksyy Lonkan kokeellisen tilaaja – tuottaja mallin ja Heikki Lonka siirtää vaimonsa teknisentoimen tiloista takaisin yliopistolle.  Heikki Lonka oli määrännyt vaimonsa työpaikaksi teknisen toimen. 

Nyt työllistääkseen vaimonsa hän esittää 143 000 euron määrärahan myöntämistä TELA:ssa projektiin jossa tutkittaisiin työympäristön terveellisyys ja ergonomia.  Määräraha esitys tehdään telassa siitä syystä ettei taloustoimi suostu sitä yleisjaostossa sitä esittelemään.

Työympäristön selvitykset normaalisti kuuluvat Vaasan kaupungin työsuojeluorganisaation piiriin."

vaasalainen
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ana Grammi on 19. 02. 2006 08:08
Tapus Lumio, Lonka ja Vehkaoja ja heidän tekemisiensä käsittely täällä kertoo, että tällaista foorumia tarvitaan. 

Muista joskus lukeneeni, että muinaisen Venetsian kaupunkivaltion dodgen? (meniköhän se ihan oikein) palatsin edessä oli avosuinen leijonanpää, jonka suuhun saattoi jättää kanteluita ja paljastuksia.

Ei siis mitään uutta auringon alla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 20. 02. 2006 08:08
Se, että akj. Heikki Lonka yrittää järjestää vaimolleen työpaikan kunnan kustannuksella ei ole mitään outoa Vaasassa.  Tullessaan kaupunginjohtajaksi Seppo Sanaksenaho järjesti ensitöikseen vaimolleen Saralle paikan sosiaalipuolen toimistopäällikkönä.  Siihen mailmanaikaan ei mokomasta virasta ollut kukaan kuullut. Asiaan ei milään tavoin puututtu.  Nyt on toisin. Joku aina tietää ja kertoo. Nepotismi elää ja voi hyvin Vaasan kaupungin sisällä.  Joku tietävä voisi vaikka tehdä listan.

Tunnettuhan on Vaasan Sähkön sukukartta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 23. 02. 2006 10:10
TELA:sa käsiteltiin täällä foorumilla jokin aika sitten kerrottua nepotismia Vaasan kaupungissa. Tämä ei toteutunut, koska luottamushenkilöt olivat ilmeisesti lukeneet tämän foorumin keskustelupalstaa, Esitys löytyy kaupungin nettisivuilta / pöytäkirjat/ esityslistat kohdata Tekninenlautakunta.

Keskiviikkona 22,2,-06 Tekninen lautakunta hylkäsi apulaiskaupungin johtaja Heikki Lonkan junaileman esityksen 143 000 euron konsultti-määrärahasta. Tällä määrärahalla olisi tutkittu tilaaja-tuottaja mallin työympäristöön tuottamia vaikutuksia. Todellisuudessa tällä olisi työllistetty Longan aviopuoliso
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Seppo Rapo on 23. 02. 2006 15:03
Muutoksien tutkiminen voisi olla tietysti hyvä asia, mutta ei niitä voi mielestäni vielä tutkia, kun tilaaja-tuottaja mallia ei ole edes kunnolla otettu käyttöön ottamatta tutkijaan ja summaan sen enempää kantaa.

Tukimus voisi ehkä olla paikallaan tulevaisuudessa ehkäpä n. 2-3 vuoden kuluttua tilaaja-tuottaja mallin  käyttöönotosta, mutta nyt on liian aikaista tehdä tukimusta.

Tutkimuksen voisi tulevaisuudessa antaa esim. Vaasan yliopistolle/ Vaasan
AMK: lle jolloin joku opiskelija voisi tehdä tilaaja-tuottaja mallin käyttönotosta opinnäytetyön (gradun, di- tai insinöörityön) ja kustannukset olisi silloin tosi edulliset.

Minusta tuntuu, että kuntasektorilla hyödynnetään aivan liian vähän em. opinnäytetöiden tuomaa mahdolisuutta, tosin tämä on vain tunne jonka takana minulla ei ole varmaa tietoa.
Oli miten oli, kumpikin hyötyy sekä opiskelija joka saa arvokasta kokemusta teettäjä joka saa haluamansa tutkimuksen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 23. 02. 2006 15:03
Vai yhden ihmisen työllistämiseksi koko tutkimus??? Älähän nyt viitsi Niin Makaa. Ei vakuuta tuo väite. Eikä mikään tutkimus kaadu tämän palstan kirjotuksiin. Näitähän kirjotellaan nimimerkeillä ja se kertookin jo paljon. Ettei nääs uskalleta oikeilla nimillä kirjoittaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 23. 02. 2006 18:06
Mitäpä jos Sinä aloittaisit ryhtiliikeen ja esiintyisit tästä lähtien omalla nimelläsi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 23. 02. 2006 19:07
Nimimerkillä voi kirjoittaa niin kauan kun ei esitä syytöksiä ketään kohtaan. Nimimerkillä ei saisi kirjoittaa perättömiä juoruja. Kaikki perättömiä juoruja kirjoittavat! Esiintykää omalla  nimellänne! Siinä on ryhtiliikettä kerrakseen!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 09. 03. 2006 19:07
Lainaus yle:n sivulta

Vaasan kaupungin virkamiesjohto saa syytteet lahjusten vastaanottamisesta myös KPO:n isännöimän Lapin matkan osalta.
Samasta matkasta käräjille joutuu myös tiepiirin entinen johtaja. KPO:n syytteet koskevat lahjuksen antamista.

Juttu käsitellään Vaasan käräjillä samanaikaisesti Tallinnan matkaa koskevan syytteen kanssa.

Mitä tekevät nyt valtuutetut? Eikö olisi nyt syytä panna johtavat virkamiehet lomalle, siksi aikaan kun todetaan ovatko he syyllisiä!

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 12. 03. 2006 15:03
Nimimerkillä voi kirjoittaa niin kauan kun ei esitä syytöksiä ketään kohtaan. Nimimerkillä ei saisi kirjoittaa perättömiä juoruja. Kaikki perättömiä juoruja kirjoittavat! Esiintykää omalla  nimellänne! Siinä on ryhtiliikettä kerrakseen!

Kloppi voisi aloittaa ryhtiliikeen itsestään.
Aika moni asia olisi jäänyt pimentoon ilman tätä palstaa. Onko täällä esiintynyt perättömiä juoruja?

"Totuuden kertojalle ei torvet soi" - "Älkää ampuiko viestin tuojaa" tulee meleen. Aika moni täällä olevista saattaisi joutua melkoisten kostotoimien kohteeksi mikäli olisi (tai omainen olisi)  tiettyjen piirien vaikutusvallan alaisessa työpaikassa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 14. 03. 2006 15:03
Aikaisemmin kaupungin hommat siirtyivät automaattisesti isältä pojalle tai veljeltä veljelle.Vieläkin löytyy saman nimisiä sukuja kaupungin palveluksesta.Itseltäni meni hyvä homma ohi kun siihen valittiin kaupungin työssä olevan isän poika.Poika on vielä töissä kaupungilla mutta isä on jo lopettanut.
Onneksi tämä menettely alkaa olla historiaa ja pitää nostaa iso mölinä jos tämä vielä toistuu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 15. 03. 2006 06:06
Kyllä virkaan pääsyyn auttaa Vaasassa isä-poika, isä, äiti - tytär- suhteen lisäksi myös lankous, napalankous, naparetket, yhteinen harrastus, muurariveljeys ja kapuaminen reittä pitkin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 16. 03. 2006 10:10
Mikä mahtaa olla Vaasan vastuullisten virkamiesten yhteisvastuun ja moraalin tila veronmaksajien hankinnassa Vaasalle.  Vaasaan olisi tulossa uusia veronmaksajia jotka haluaisivat rakentaa omakotitalon perheelleen.  Tämä ei ole mahdollista, koska kaupungin rakennuskelpoiset tontit puuttuvat.  Kuluvalle vuodelle on tarjolla tasan 4 omakotitonttia.  Lisäksi kun tontinhakijat tiedustelevat kaupunginsuunnittelusta tonttitarjontaa, niin virkamiehet kehoittavat hakijaa menemään Mustasaareen, tai muihin naapurikuntiin.  Sanoen siellä on tonttitarjontaa.  On suorastaan surkuhupaisaa tämä Vaasan toiminta, kun esimerkiksi asuntomessualueen tonttien hinnaksi arvioidaan yli 70 000 euroa.  Kenellä tavallisella kuluttajalla on varaa sijoittaa näin kalliisiin tontteihin.

Heikki Lammimäki
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 16. 03. 2006 10:10
Heikki Lamminmäki,

kokeneena kunnallispoliitikkona voit varmasti vastata seuraavaan kysymykseen:  Onko vaasassa vapaata tonttimaata omakotirakentajalle?

Ainakin aaton ikkunasta katsellen kun kiertää Vaasaa niin tyhjiä rakennuskelpoisia tontteja tuntuu olevan ikkunan molemmin puolin.

Jos näitä ei ole ja naapuarikunnassa on tonttimaat niin eikö jotain pitäisi tehdä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 16. 03. 2006 12:12
Kyllä Vaasan kaupungin omistamaa tonttimaata vielä on, mutta pula muodostuu kaavoitetusta/kunnallistekniikalla varustetuista tonteista.  Purolan kaava jota on tehty yli 25 vuotta on viittävaille valmis, mutta kaavoittajat vääntävät nyt kättä Purolan nykyisten asukkaiden kanssa katuleveydestä.  On tietysti ymmärrettävää, että asukkaat vastustavat katujen leventämistä, koska nykytontit ovat muodoltaan sellaiset joiden asumisviihtyvyys kärsisi jos tonttimaata otettaisiin kadunalle.  Ratkaisu tässä tarvitaan tässä tilanteessa nopeasti.

Kyllä tuo Auringokylän rakentaminen on yksi nopeimmista vaihtoehdoista.  Varaus Kontelta pois ja tontit jakoon.  Yksityisten omistamia kunnallistekniikan liitosetäisyydellä on jonkinverran.  Rakentamiskehoitus oli oiva keino vauhdittaa niitten käyttöön ottoa, mutta ei näytä rohkeus siihen riittävän suunnittelujaostolla. Nyky tilanne on kyllä enemmän kuin hälyttävä, sillä ensivuodeksi valmistunee 20 tonttia rakennuskelpoisiksi. 

Asuntotonttien kaavoittaminen ja niille kunnallistekniikan toteuttaminen ei tule valmiiksi vuodessa, eikä kahdessa.  Asuntomessualue tulee tämän osoittamaan. 

Nyt tarvis meidän kaikkien painaa kaasua ja syvään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 16. 03. 2006 13:01
Jaa, tapahtuuko se kaasun painaminaen tämän valtuustoikauden aikana vai pitääkö ruveta rekrytoimaan sellaisia valtuutettuja, joilla sitä rohkeutta riittää?

Sitten vielä:  Purolan kaavaa on tehty 25 vuotta?

MItä muita kaavoja on tehty kuin  iisakinkirkkoa?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 16. 03. 2006 14:02
Kyllä vauhdittaminen on mahdollista, mutta se edellyttää tilanteen tajuamista, sekä kykyä tehdä päätöksiä.  Luottamushenkilö tarvitsee aina kokonaisnäkemystä ja päätösten tekemisen seuraamusten tietämistä.  Ennen kaikkea rohkeutta esittää omiakin mielipiteitä, mutta ei tieto, taito ole yhdessä päässä, vaan yhteisessä tahdossa.

Kyllä meillä on useita kaavahankkeita menossa ja hyllyllä mikä mistäkin syystä, mutta tämä Purolankaava on kyllä häpeä koko kaupungille.  Eikä nämä kaavojen viipymiset ole aina olleet valittajistakaan johtuvia.  Kyllä osansa on virkamiesten yhteistyötaitojen puutteessa ja luottamushenkilöiden kyvyissä toteuttaa maankäyttöä koko kaupungin parhaaksi.  Kyllä tarveharkinta päätösten (poikkeuslupa) tekeminen on alkanut tulla tiensä päähän. 

Vaihdetaanko päättäjät vaiko virkamiehet, niin yksi on selvää.  Kosolti lisää rahaa ja yhteistä tahtoa tarvitaan Vaasan kehityksen nousu uralla pitämiseksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 17. 03. 2006 19:07
Kyllä monesti ottaa kupoliin kun seuraa kaupungin kaavoitussuunnitelmia omakotitalotonttien osalta. Kaava toisensa jälkeen kaatuu tai viivästyy vuodesta toiseen. Maata on kyllä. Joka toista väittää niin valehtelee.

Luonnollisesti aihe kiinnostaa allekirjoittanutta kun olen etsimässä tonttia Vaasasta.

Monessa mielessä olisi paras vaihtoehto käydä Vaasassa töissä ja palveluita hakemassa. Rakentamisen, asumisen ja verojen maksun voisi hoitaa jossain ympärillä olevista kunnista. Kuulemani mukaan monet muualta Suomesta Vaasaan töihin muuttavat tekevät juuri näin. Näin olen ymmärtänyt kun olen keskustellut muutamien Vaasaan muuttaneiden kanssa.

Mikäs siinä... hyviä tontteja huokeaan hintaan. Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö lapsiperheille. Tällainen paikka imee kovimmat veronmaksajat isolta alueelta. Nyt nämä ilmeisesti imetään Vaasasta ulos. Tai sitten niitä ei saada koko Pohjanmaalle kun alue ei kiinnosta tai työllistä.

Niin tai näin... itse en haluaisi muuttaa Vaasan ulkopuolelle. Osasyynä on tietysti juuret Vaasassa, suku, ystävät jne. Osansa on myös pitkien välimatkojen aiheuttamasta autoilusta sekä siitä johtuvasta vaivasta ja kustannuksista.

Vaikka en nyt varsinaisesti kierrätysvaatteissa reilun kaupan banaania syöden kulje, en ole mikään autoilun fani. En ainakaan niin kauan kuin ne polttavat fossilliisia polttoaineita nykyisellä tahdilla. Toista sataa kilometriä päivässä bensalla, yksin autossa, pelkästään työmatkoihin... ei hyvä. 

Muuttoni Helsingistä Vaasan tapahtuu vielä tämän vuoden puolella. Mä oon kova jätkä maksaan veroja. Toivottavasti mulle löytyy tontti Vaasasta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 18. 03. 2006 20:08
Helsingissä nauretaan vaasalaisten tyhmyydelle kun 70.000 euroa ei kelvannu ja syynä siihen oli henkilökohtainen valtataistelu!Onko täällä ennenkin kieltäydytty ilmaisesta rahasta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 19. 03. 2006 10:10
MIstä on kysymys?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 19. 03. 2006 11:11
Tela kaatoi hankkeen johon oli myönnetty 70.000 euroa ilmaista rahaa konsulttityöhön. Asian kaatamista ehdotti telassa konsulttiyrityksen omistava henkilö. Kateuttako, kun ilmainen raha olisi mennyt toisen konsultin käyttöön?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: opiskelija on 19. 03. 2006 11:11
Tela kaatoi hankkeen johon oli myönnetty 70.000 euroa ilmaista rahaa konsulttityöhön. Asian kaatamista ehdotti telassa konsulttiyrityksen omistava henkilö. Kateuttako, kun ilmainen raha olisi mennyt toisen konsultin käyttöön?

Mistä konsultoinnista sitten sattui olemaan kyse?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 19. 03. 2006 11:11
Ei tuollaisia heittoja voi esittää tällaisella asialliseksi tarkoitetulla palstalla. 

Tiedot ovat julkisia:  Kuka ehdotti?  Mitä ehdotti.  Millä ehdoilla? Ja minkä vuoksi?

Kuka tyrmäsi?  Mllä perustein?

Jos haluatte että tämä palsta/ketju toimii, niin antakaa asiallisesti meille kaikki tarvitsemamme tiedot.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 19. 03. 2006 11:11
Konsultti Vaasan yliopisto
Raha työsuojelurahaston myöntämä avustus Vaasalle, 70.000 euroa
Kaataja telan kokous
Kaatamisen ehdottaja telan jäsen.
Ei ole mitään heittoja, tarkastakaa pöytäkirjat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 19. 03. 2006 11:11
Oliko tässä kysymys apj Heikki Longan vaimon palkkaamisesta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 19. 03. 2006 12:12
Ei vaan monen opiskelijan työllistämisestä. Niin että kiitos vaan Vaasalle meistä ette veronmaksajia saa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: opiskelija on 19. 03. 2006 13:01
Ei vaan monen opiskelijan työllistämisestä. Niin että kiitos vaan Vaasalle meistä ette veronmaksajia saa!

Liittyikö tämä 22.2 päivän kokoukseen (http://www1.vaasa.fi/ktweb/)? Eli tämä mistä oli varauduttu itse maksamaan 73.000 euroa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 19. 03. 2006 17:05
Ystävät.  Tällainen kirjoittelu ei ole mistään kotoisin.  Jos Klopilla ja hänen edustamallaan ryhmällä on syytä epäillä, että heitä on kohdeltu väärin ja kaupungin mahdollisia tuloja on aiheettomasti estetty, niin siitä kannattaa otta yhteys palautelomakkeen kautta.

Olen valmis tekemään asiasta jutun blokiin jos asiatiedot pitävät paikkansa.  Mutta siinä tapauksessa asiaansa ajavien pitää itse istua omalla pyllyllään tuleen eli tulla julkisuuteen.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CopyPaste on 24. 03. 2006 17:05
Tällaiset löytyi Lyhytviesteistä:

1: Ehdottaisin sellaista, että Vaasan virkamiehet eivät saa enää kaupungin rahoilla reissata, vaan aina pitää reissujen maksajiksi löytää muita tahoja. Paljonko tienasin ideallani??

2: "Ehdottaisin sellaista, että Vaasan virkamiehet eivät saa enää kaupungin rahoilla reissata, vaan aina pitää reissujen maksajiksi löytää muita tahoja. Paljonko tienasin ideallani?"

Et mitään. Tämä on ollut käytäntö jo pitkään. Tallinnassa ei ole käyty vain KPO:n rahoilla vaan myös rakennusliikeen rahoilla.

Mitä tämä jälkimmäinen mahtaa tarkoittaa?  Onko tulossa jotain uutta ja jännittävää vai oliko kysymyksessä vain tavallinen ns. ystävyysmatka.  Kertokaa jos tiedätte?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 06. 04. 2006 15:03
Jokin aika sitten etsittiin Pärnun ja Tallinnan välille kadonnutta Vaasan kaupungin omistamaa peräkärryä, joka oli "irronnut" virkamiehen huomaamatta vetoautosta.  Nyt etsitään Venäjän Aunukseen kaksi vuotta sitten "lainattua" peräkärryä. Mitähän muuta pienenpää kaupungin tavaraa onkaan kateissa.

Konsulit selvittäkää!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 13. 04. 2006 13:01
Tilaustyönö tehtävät "postimerkki kaavojen" tekeminen jatkuu ja kaavoituksen voimavarat hajaantuu.  Kaupunginhallitus on tehnyt KPO:n kanssa aijesopimuksen kauppakeskukselle kaavoitettavasta tontista moottoritien varteen.  Alueelle oli suunniteltu rakentaa huoltoasema, joka oli varattuna TB-öljy-yhtiölle. Varaus tehtiin kaupungin huoltoasema selvityksen hyväksynnän yhteydessä.

Vaasan omakotitonttitarjonnan lisäämisen kannalta on valitettavaa, että kaavoituksen rajalliset resurssit käytetään pienten alueittein eteen tehtävään työhön.  Ihmetellä täytyy miksei tätäkin olisi voinut sisällyttää Risö kaavaan, ei etäisyys niin suuri ole etteikö tämä olisi siihen mahtunut.
KPO kustantaa tämänkin hankkeen selvitykset ja todennäköisesti konsultti teke itse kaavatyön.

Joka tapauksessa jälleen aiemmin sovituista toiminta järjestelyistä poiketaan. Huoltoasemaselvitys joutuu jälleen uusien junailujen kohteeksi. Mistä löydetään hyvät liikepaikat TB:lle ja Essolle. Shell on saanut omansa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 13. 04. 2006 14:02
Miksi tällainen näpertely on mahdollista.  Eikö luoattamusmiehillä ole työkaluja, joilla päähuomio voidaan keskittää pääasioihin?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 13. 04. 2006 19:07
Eikös tuo ole kaupunginjohtajien ja KPO:n välistä junailua. Meneekös öljyyhtiöiden liikeipaikat nyt tasan vai saako ABC jostain syystä etua?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 14. 04. 2006 13:01
S-Syväkurkku kirjoitti toisessa ketjussa:
Asiakasnäkökulma on täysin unohdettu Vaasassa. Kaikki toiminnot ohjaantuvat virkamiesnäkökulmasta. Hallintokunnasta riippumatta kuntalainen pompotetaan sininseksi. Tunnen Suomesta useita kuntia joissa palveluissa on otettu ohjenuoraksi asiakkaan tahto ja tarpeet.  Näissä kunnissa hallintokunnan virkamiehille on annettu tehtäväksi pitää kiinni asiakkaasta niin kauvan, että hänelle saadaan palvelu järjestettyä.  Vaasassa ohjataan ja kierrätetään palvelun tarvitsiaa virkemieheltä toiselle ja toimialueesta toiseen.

Kuinka kauan vaasalaiset hyväksyvät tämän menon jää nähtäväksi.

Konsultit toimikaa!
_____________________________________

Teknisen toimen hanke Tilaa hyvälle elämälle tähtäsi S-Syväkurkun kirjoittamaan asiaan.
Toimitilat ja palvelu piti järjestää uudestaan niin, ettei asiakkaan tarvitse enää pomppia paikasta toiseen.

Hankkeen tarkoitus oli parantaa asiakaspalvelua ja työntekijöiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Siihen Työsuojelurahasto myönsi 70.000 euroa josta poliitikot kieltäytyivät. Hanketta vastusti myös eräs suku Vaasassa. Poliitikkojen mielestä ei asiakaspalvelu ja työntekijöiden työolojen kehittäminen ollut tärkeää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eesau on 14. 04. 2006 21:09
Maailma on täynnä tärkeitä asioita. Tuolla 40 000 €:lla olisi kustannettu Vaasa-lisä täksi vuodeksi. Ehkä tuo hanke on hyvä.

Mutta menettelytapa ja todellinen syy hankkeen aloittamiseen oli väärä kun toimitaan veronmaksajien varoilla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 15. 04. 2006 15:03
Harmittaa kyllä kun hyvä hanke menee Longan omien sössimisten vuoksi harakoille. 40.000 euroa on pieni summa, mikäli sillä todellakin saataisiin palveluita keskitettyä ja oikeasti ns. "yhden luukun periaate" toimimaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 15. 04. 2006 15:03
Kukahan siinä todellisuudessa sössi? Kuka kaatoi hankkeen? Konsultti? Miksi konsultti kaataa toisen konsultin hankkeen?Haluan vastauksen tähän kysymykseen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 15. 04. 2006 15:03
Kukahan siinä todellisuudessa sössi? Kuka kaatoi hankkeen? Konsultti? Miksi konsultti kaataa toisen konsultin hankkeen?Haluan vastauksen tähän kysymykseen.

Olisiko toinen konsultti tunkenut toisen hiekkalaatikolle liian kovasti?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 15. 04. 2006 15:03
Vielä moraalista?Kuinkas tässä näin kävi?Kilometrikorvausten tehtailijat jatkavat ja heidän erottamistaan vaatinut hakeutuu muualle?Tässä on tämä otsikon virkamiesmoraali kaukana!Ja vaasalaiset hyväksyy ja puolustelee.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 15. 04. 2006 15:03
Kaikki vaasalaiset ei vissiin lue tätä ketjua.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kloppi on 15. 04. 2006 15:03
Olisko se kilometrikorvausjupakka niin iso sotku että siitä lahtisi oikea lumivyöry?Kaikki käräyttäis toisensa.Puhtaita papereita on harvalla?Ilmaisia lounaita nääs on.Virastossa ja sen ulkopuolella!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 29. 04. 2006 07:07

Että kaupunginjohto bordellissa. :D

Lainaus tämän päivän Ilta=Sanomista:

"Lahjusmatkasta syytetyn Vaasan kaupunginjohdon matkakuluista löytyi virolaisen ilotalon kuitit. Tallinnalaisen seksiklubin laskut maksoi Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Martti Eurola firmansa luottokortilla.

Kuittien mukaan korttia vingutettiin ravintola Maxin nimellä toimineessa bordellissa noin 400 eurolla.

Vaasan johtava kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaatinen väittää, että ilotalokäynnille osallistui Eurolan ohella kaupunginjohtaja Markku Lumio.

Kumpikin miehistä kiistää väitteen jyrkästi.

- Olin yksin. Tämä on ehdoton totuus. Paikalla ei ollut Vaasan kaupungin virkamiehiä eikä muita KPO:n edustajia, Eurola painotti poliisikuulustelussa.

- Lähdin yksin Venus-nimiseen yökerhoon. En tiedä, kuka siellä (Maxissa) on ollut, jos joku on ollut. Minä en ainakaan, Lumio selvitti öistä erkaantumistaan muusta seurueesta.

Ilotalon lasku tuli julki perjantaina Vaasassa, jossa pidettiin osuuskaupan tarjoamasta Tallinnan-matkasta vireille pannun oikeudenkäynnin valmisteluistunto.

Lumiota, apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonkaa ja teknistä virastoa johtavaa Heikki Vehkaojaa syytetään lahjuksen ottamisesta ja Eurolaa lahjuksen antamisesta."

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 29. 04. 2006 07:07
Nyt esiin tulleen perusteella on päivänselvää että sanotunkaltainen kestitsiminen kuuluu KPO:n rutiineihin.  Kyllä Vaasan kaupunginjohdon pitäisi ymmärtää, että viikonloppuna liikesuihkarilla Lappiin tehty matka on lahjusmatka.  Vai kuvitteleeko kaupunginjohto vaasalaisten veronmaksajien uskovan että että ko. johtajat tekevät työtä kaupunkilaisten eteen myös viikonloppuisin tunturimajassa.

Summasummarum.  KPO:n lonkerot tuntuvat ulottuvan syvälle Vaasan kaupungin korruptoituneseen johtoon.  Kannataa seurata. Mitä kaikkea vielä paljastuukaan.

Melkoinen poika tämä Eurola, vaikka joku on nähnyt Lumionkin Vaasan yössä.  Ei mikään nössö tämä Markkukaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: opiskelija on 29. 04. 2006 09:09
Pohjalaisessa oli hieman enemmän tekstiä. Hieman pisti seuraava silmään sieltä:
Quote
Kirjoittaja tietää KPO:n kaupallisen johtajan leuhkineen siellä, että tässä hoidetaan Vaasaan suunnitellun ABC:n ja kaupungin keskustan järjestelyt, johon KPO investoi hotelliin.

Oikeudenkäyntipäiviksi mainittiin lehdessä 16-19.5. Eli sinne vaan yleisöksi :).
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 29. 04. 2006 16:04
Syytteet on luettu. Rankat on ja näytöt vahvat. Tuomio tulee. Mutta mitä tekee Vaasan kaupunginvaltuusto? Kyseessä on kokoomuksen (2) ja demareiden virkamiehet. Ja rkp on kovasti yhteistyössä kokoomuksen kanssa.

Vankilatuomio olisi ihan riittävä laillinen irtisanomisperuste. Taitaisi sakotkin riittää kun on kyse virhavirheestä.

Siis rohkea ennuste: valtuusto painaa asian villaisella ja antaa näin signaalin kaikille virkamiehille, että siitä vaan. Ja eikös sitä ole jo harrastettukin ihan tavanomaisesti teknisellä sektorilla.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 29. 04. 2006 17:05
- Helevata, mitä rottia ja korkemmasta päästä.

- Yksikin tyyppi, joka näitä äijiä puolustaa, on samaa sakkia.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 29. 04. 2006 18:06
Päämaasuuttaja Eurola kävi yksin bordellissa kaksi kertaa. Aika kalliita paleveluja yhdelle miehelle. Pienten lasten isukit Lonka ja Lumio eivät tietysti ollenkaan siellä käyneet. Hyi, sellaiset epäilyt!
Mitähän "palveluita" bordellsita osuukauppaväen rahoilla osteltiin. Sitä ei lehti kertonut.

Taittaa jäädä Prisma ja ABC jatkossa ilman vähäisiä ropojani.

Lehdessä kerrottiin, että Lumio oli tunnustanut, että Lapissa nimenomaan neuvoteltiin Prisman alikulusta. Eikös sen maksanut kaupunki verorahoilla? Ja kun rypemisireissun ja ilmamatkailuelämyksen oli kustantanut edustaja pidenettynä viikonloppuna KPO niin...pitää olla melkoisen sinisilmäinen jos tuota pitää "tavanomaisena yhteydenpitona".

Tämän jälkeen ei noita kukaan huoli mihinkään muualle töihin. Mitä tekee valtuusto?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 29. 04. 2006 18:06
Nyt meni luottamus kapungin ylimpään johtoon. Jos kokoomus ja demarit eivät toimi itse päättäväisesti tässä asiassa niin selkärangatonta väkeä ovat. Potkut kaikille ja heti! Eihän tässä enää kehtaa sanoa muuten olevansa Vaasasta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 29. 04. 2006 19:07
Minusta nyt lahjusten vastaanottamisesta syytetyt johtajat olisi pitänyt pidättää virasta ainakin tuomion lukemiseen saakka. Käytännössä tämä on syvä häpeä Vaasalle.  Seuraavan kerran Vaasa saa taas kyseenalaista mainetta kun tuomio luetaan ellei jo sitä ennen.

Mitä mahtaa merkitä kuiskinta että tämä on vasta jäävuoren huippu?  Onko siis lisää skandaaleja tulossa?

Minusta Lumion, Longan ja Vehkaojan luottamus vaasalaisten edusmihinä on kärsinyt haaksirikon.  Kysymykseen voi tulla vain miesten vaihtaminen eli siis irtisanominen.  Järjestettäköön asiasta vaikka kunnallisäänestys.  Asiaa voisi jouduttaa samanatyyppoinen adressi kuin Mansikkasaaren kohdalla. Jonkun vain täysi se avatra omalla nimellään. 

Joka tapauksessa 400-vuotisjuhliin valmistuva Vaasa on kärsinyt valtavan imagotappion valtakunnallisella tasolla.  Hapaän syvästi olla vaasalainen.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 29. 04. 2006 19:07
Miten syvällä KPO on Vaasan ja muiden kuntien kunnallispolitiikassa. missä KPO:llä on vahvan toimijan asema?  Eikö koko KPO:n ja miksei koko S-ketjun toiminta pitäisi nostaa suurennuslasin alle.  Minusta kysymys on ainakin maakunnallisesta asiasta ellei sitten valtakunnallisesta.

Vaasassa kannattaa jatkossa seurata tarkkaan kaikia hakkeita, joissa vilahtaa kirjaimet KPO, Sokotel tai S-ryhmä. Sanat kun saattavat olla synonyymejä sanoille maasutus, lahjukset ja bordelli.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 29. 04. 2006 19:07
Suomalaiset rakastavat sanaväänöksiä tyylii "Otetaan ritolat".  Miltä tuntuisi "Tehdään eurolat"

Sanonnalla tarkoitetaan sitä, että mennään bordelliin, ei vilkuilla tyttöjä mutta tarjotaan koko köörille kierroksen pari firman piikkiin.

"Tallinnan matkan kohokohtana on eurolat"

"Ei, ei.  Vaimot oli mukana ja tehtiin vain parit eurolat"
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 29. 04. 2006 23:11
Lehdessä kerrottiin, että Lumio oli tunnustanut, että Lapissa nimenomaan neuvoteltiin Prisman alikulusta. Eikös sen maksanut kaupunki verorahoilla? Ja kun rypemisireissun ja ilmamatkailuelämyksen oli kustantanut edustaja pidenettynä viikonloppuna KPO niin...pitää olla melkoisen sinisilmäinen jos tuota pitää "tavanomaisena yhteydenpitona".

KPO maksoi kaikki kulut alikulun osalta, koska heillä oli kiire saada se valmiiksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 30. 04. 2006 05:05
Lumio, Vehkaoja ja Lonka

1.09.2005

Tänään iltapäivällä liikkelle lähteneen jutun mukaan kaupunginjohtaja Markku Lumio, apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka ja teknisen viraston päällikkö Heikki M. Vehkaoja saavat syyteen lahjoman vastaanottamisesta.  Näin on syyttäjä päättänyt.

Asian liittyy ns, KPO:n  ABC-huoltoaseman juttuun.  Herrat olivat osallistuneen KPO:n tarjoamalle matkalle, joka herätti epäilyt lahjoman vstaanottamisesta.

Ns. hyvin asioista perillä oleva taho kertoo, että ABC:n kunnalistekniikkä järjestyi pikavauhtia matkan jälkeen vaikka rahaa ei olisi pitänyt olla.

Toivottavasti kysymyksessä on vain ilkeä huhu 400-vuotisjuhliin valmistuvassa Vaasassa.

Kaksi tuntia edellisen jälkeen foorumiin ilmestyi nimimerkki Uteliaan kirjoitus:

Eikös ne olleet KPO:n reissuilla aikasempinakin vuosina, kauempanakin? Mutta nyt vaan tukitaan tätä yhtä reissua? Tänään kiiri huhu kaupungilla, että Tallinnassa oli käyty myös KPO:n laskuun talossa, jonka seinässä oli punainen lyhty.... Keitäs muuten sillä viime syksyn asfalttifirman tarjoamalla ruskareissulla oli?

Postaukset herättävät seuraavan ajatauskulun, sanoi Eurola mitä tahansa:

Jos kaikki kolme herraa olisivat olleet narauttamassa soffaa, ei kukaan heistä olisi hiiskunut asiasta kenellekään mitään, Mutta koska ”narauttajia” oli vain yksi,  ovat molemmat,  tai toinen, kertoillut asiasta edelleen niin että juttu levisi lopulta koko Vaasan kaupungin henkilökunnan keskuuteen.  Jokainen myös tiesi kenestä oli kysymys..

Lue lisää täältä:
http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=394.0
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 30. 04. 2006 11:11
No elekää nyt. Tallinnassa on julmettu määrä pubeja, jotka luokitellaan seksiklubeiksi, vaikkei sieltä löydy muuta, kun vähän kikkejään vilautteleva piikkikikki. Jokainen Tallinnassa - ilman muijaa - käyvä menee/joutuu tai eksyy sellaiseen paikkaan, jossain vaiheessa. Ellei sitten muuten, niin taksikuski (provision jahdissa) ajaa asiakkaat sinne.

Munaton mies, joka ei ole tällaisessa(kin) paikassa koskaan käynyt.

Jotkut näyttävät kuvittelevan, että työasioissa matkustelevien tulisi käydä pyhäkoulussa vapaa-aikanaan. Hah!

Muistan kerran kun jahtasimme jotain hyvää musiikkipaikkaa ja pyysimme taksia ajamaan sellaiseen. Kolmen yrityksen jälkeen annoimme periksi, kun kuski ajoi aina seksiklubille.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Samba on 30. 04. 2006 12:12
Sardinas, puhut asiaa. Koko Tallinnan matka on saanut kohtuuttomat mittasuhteet, mutta mistä se kertoo? Se kertoo omaa karua kieltään tästä kaupungista ja sen asukkaista. Olen samaa mieltä siitä mitä kirjoitat Tallinnan pubeista. Tiedoksi tässä nyt sekin, että noihin seksipubeihin eksyvät turistinaisetkin. Se kuuluu joskus shoppailumatkojen sisältöihin. Eikä siellä sitä varten käydä, että ostettais "sitä", "sitä" myyviltä hyvännäköisiltä miehiltä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 30. 04. 2006 13:01
Noh.. noh veljet (?).
Kyse ei ole käymisestä, vaan kenen kustannuksella käytiin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 30. 04. 2006 13:01
 Noissa Sex pubeihin luokitelluissa kesyimmissäkin puolibordelleissa saa kyllä "tiskin alta" kaikki
  mukavuudet,  joten ei se puolustukseksi käy lihakaupan puolella.

- Toisaalta samat palvelut löytyy kotomaastammekin, niin haluavalle. Taikasana on raha.

- Mitä tulee tuohon 400 erkin kuittiin, niin tokikaan ei kyllä ole kalleimmasta päästä,
  mikäli kyse on rahamiehestä ja laadusta, joita kyseinen summa ei tue.

- Markka aikana jo viron laatu tanssitytöt maksoivat n. 600 mummoa "laaki",
  jota pitempi "seurustelu" suhteessa edullisti.

- 400 ekiä on kärpäsen läjä rahamiehelle, noissa hommissa, kysykää vaikka Elcotecin Piipolta,
  jos ei usko.

- Omasta mielestä summien pienuus juuri kertoo kälttäämisen tasosta ja surkeudesta,
  johon suuremmat saldot jo nostattaisivat hattua Iltsarinkin pojilla,

  Nämä junttiraukat yrittivät selvästi vielä "säästää" alkeellisessa perinne luikuroinnissa,
  jolle rahamies päästää pitkät naurut ja pierut.

               Juntit on juntteja, vaikka ne voissa paistais..Käh..käh..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 30. 04. 2006 16:04
Juu. Pitäähän poikien päästä hieman huvittelemaan, kun kerran olivat vielä sellaisessa maassakin, jossa sen voi tehdä pikkurahalla. Ja kyllä me voidaan pistää, kun kerran suostuvat lähtemään sinne ja uhraamaan vapaa-aikaansakin meidän takia.

Ja totta kai, Tallinnasta löytyvät kaikki palvelut.

Tavalliselle kuolevaiselle jokainen matka, joka kohdistuu Laihiaa kauemmaksi on lomamatka. Monelle ei tule mieleenkään, että paljon töiden puolesta matkustava ei ota näitä matkoja loman kannalta ja sanoisi usein jopa ei, elleivät nämä kuuluisi työhön. Ei myöskään varmasti tunnu mukavalta, kun ei saisi pistää mitään isännän piikkiin. Ja varsinkin silloin, kun palkan maksusta vastaavat veronmaksajat, olisi hyvä, jos edustaja nukkuisi makuupussissa asemalla ja ajaisi vuokrafillarilla kaikki paikalliset matkat.

Ei. Täytyy sitä suoda vähän vapautta meidän edustajillemme. Ja käyköön nyt seksiklubissa pilsnerillä, jos siltä tuntuu, kyllä me maksetaan.

Minä olen matkustellut paljon jonkun toisen nimiin ja olen aina voinut tehdä jotain työntantajan piikkiin. Tämä on ollut sellainen kahdenkeskinen sopimus. Hoidetaan hommat hyvin ja vapaa-aika nätisti. Evribadi häpi.

Mutta tottakai tämä vituttaa köyhää, jolle ei tarjota aina edes pikkujoulua. Kun ei minulle, niin ei sinullekaan. Homman nimi on kateus.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 30. 04. 2006 16:04
Voidaan kysyä, mistä johtuu, että ihminen yleensä ryhtyy arvostelemaan muiden ihmisten tekoja ja niiden vaikuttimia. Tämä johtuu siitä, että ihminen, (kuten esimerkiksi jo Aristoteles huomautti) on yhteiskunnallinen olento. Yhteiskunnissa eläviä eläimiä yhdistää yleensä ainakin jossain määrin myötätunto (sympatia). Jokaisen yksilön toiminta on omiaan vaikuttamaan kaikkien muiden yhteiskunnassa elävien yksilöiden tilaan joko edistäen tai ehkäisten heidän menestystään. Kaikissa yhteiskunnissa syntyy vallitseva käsitys siitä, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Edellinen parhaimmillaan edistää yhteiskunnan ja yksilön menestystä, jälkimmäinen sitä, jolla on vastakkainen vaikutus.
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2003_06/moraali.html
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 30. 04. 2006 16:04
Nyt ei työnantaja maksanut koska poijat eivät itse katsoneet noita työmatkoiksi. Lehdessä luki, että Lumio oli tunnustanut kuulusteluissa että matkalla keskusteltiin Prisman alikulun kustannusjaosta. Syyttäjä kertoi taas ABC:n maakauppojen olleen vireillä ja Pohjalainenhan oli verrannut maan hintaa KPO:lle ja muille ja halvalksi totesi.

Kun siis on huvimatkalla (Iltiksessa oli kuva siitä BORDELLISTA, ei mistään seksiklubista) sellaisen kustannuksella, jonka hankkeisiin voi vaikuttaa tämän eduksi - sitä kutsutaan lahjoman vastaanotoksi riippumatta siitä kuinka paljon todella sitten vaikutti.. En tiedä taksoja mutta kaksikertaa sama iltana oli vingutettu visaa. Toisella kerralla 400 egeä. Eiköhön sillä veljeskansan edustaja jo aika auliisti palveluita tarjoa? Eerola väitti siellä yksin käyneensä...ja tuntemattomille tarjoilleen. Uskottavaa?

Hotellissa oli osuuskauppaväen kustannuksella myös tarjoiltu seksikanavia maasutettaville. Lumio väitti nukkuneensa...

Kukin saa toki poikien seksireissuja vähätellä mielensä mukaan mutta laille ei nyt voi mitään. Tuollainen touhu on aika selkeästi laissa kielletty ja max 2 v vankeutta on rangaistusskaala. Mikähän on viraltapanon ehto? Ehdollinen vankeus > viraltapano? Tuleeko mahdollisesti myös virasta erottaminen suoraan tuomioistuimesta? Silloin ei tarvitse valtuuston tehdä päätöstä.

Voi, voi. Mitähän kotona sanotaan pojille. Jaa, Longan vaimo muuttaa pois Vaasasta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 30. 04. 2006 18:06
Tässä ketjussa on muutamassa kommentissa lause, jota en ymmärrä. "Häpean olla vaasalainen" tai "eihän sitä kehtaa sanoa olevansa Vaasasta" Mitähän kirjoittajat tarkoittavat?

Onko tämä vain jokin heitto? Kirjoittaja ehkä kirjoittaa ajattelematta sen kummemmin sanomansa sisältöä?
Tai sitten, elääkö kirjoittaja toisten ihmisten tekojen kautta elämäänsä ja tuntee asioita toisen ihmisen kautta?
Kolmanneksi, onko kirjoittajan itsetunto niin nollissa, että hän todella häpeää ja kieltää oikeasti muualla vieraillessaan olevansa vaasalainen?

Oli miten oli, en jaksa ymmärtää, että joku tuntee häpeää jonkun toisen tekojen johdosta? Psykologisesti tässä saattaa piillä oma häpeän tunne, joka on nyt hyvä verhota toisen ihmisen virheeseen. Itse en voisi kuvitella koskaan tuntevani häpeää tai katkeruutta toisen ihmisen teoista. Ihminen on vastuussa vain omista teoistaan. Uskonkin teoriaan, että toisen virhe antaa oivan mahdollisuuden loistaa omaa erinomaisuuttaan. Minun elämänfilosofiani mukaan ihminen on suuri vasta silloin, kun hän uskaltaa sanoa:"Tunnen syvää häpeää omasta virheestäni" Silloin hän on sovussa itsensä kanssa.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 30. 04. 2006 19:07
NYT PUHUN ONKO LAKI TARKOITETTU NOUDATETTAVAKSI VAI EI.

Niin. Joku varmaan tarkoitti, että lakia noudatettaisiin, mutta kyseisissä piireissä sitä rikotaan aivan yhtä paljon, kuin makkaratehtaalla, jonka jokaisen työntekijän jääkaapista löytyy lenkkiä, eikä siitä olla taatusti maksettu mitään.

Nyt ollaan menossa siihen suuntaan, että kaikki lasketaan lahjonnaksi. Minäkin olen saanut tutustua uuten "policyyn", jonka mukaan saan nauttia asiakkaan tarjoaman illallisen vain yhden kerran. Seuraavalla kerralla olenkin sitten jo rikollisilla teillä. Lahjoja en saa ottaa vastaan lainkaan. Esim. maailman cupin Suomi-Ruotsi otteluun piti sanoa ei-kiitos, kun tarjoaja oli "väärä" firma.

Täytyyhän ihmisten saada heittää vapaalle joskus. Ja jos kerran antaa koko elämänsä sensaatiohakuisen kansan herkuteltavaksi, niin kyllä kai se silloin saa tapahtua heidän omaan piikkinsä:-)

Kuten jo mainitsin, olen itse matkustanut paljon töiden merkeissä. En tosin voisi kuvitellakaan matkustavani lomalle paikkaan, jonne matkustan töiden merkeissä.

Niin, ja yöklubeissa ym. musiikkipaikoissa vierailen aina ja työntajani maksaa aina osan, halusi tai ei. Erona on vain se, että minun kuluni eivät joudu koskaan lehtien otsikkoihin:-)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 30. 04. 2006 20:08
Muisteluja virkamiesten lahjusjupakasta

Poliittiset päättäjät vähättelivät virkamiesjohdon lahjonnan vastaan ottoa Pohjalainen lehden haastattelussa vuoden 2005 lopulla.  Kaupunginvaltuustonpuheenjohtaja Håkan Nordman (RKP) virkamiesjohto jatkaa tehtävissään normaaliin tapaan ja kyse ei ole suuresta asiasta ja että Tallinnan-matkalle olivat asialliset perusteet. Hän myös puolustelee KPO:n toimitusjohtajaa, että toimi hyvässä uskossa eikä sääntöjen ulkopuolella.

Kh:n puheenjohtaja Heikki Kouhi (KOK) virkamiehet saavat pahimmassa tapauksessa pienen sakon. Se on verrattavissa pieneen liikennerikkomukseen, eikä sellaisesta ketään irtisanota. Hän myös muistaa matkan valmistelun ja piti matkaa tärkeänä.
Kouhi jopa sanoo, että KPO:n toimitusjohtaja olisi loukkaantunut jos Lumio olisi sanonut kaupungin miesten lähtevän reissuun vain omalla kustannuksella.
Tapio Osala (VIHR.); lakia pitää noudattaa ja kaupunginhallituksen pitää etukäteen hyväksyä matkat ja tehdä päätökset.
Heimo Hokkanen (KRIST.) ;nyt on ylitetty hyvän toimintatavan rajat. On kysymys yhteisten asioiden hoitamisesta ja toimimisesta verovaroin.
Heikki Lamminmäki (PROV.) ;olevansa ristiriitaisessa tunnelmassa. Uskottavuus on vähenemässä kaupungin virkamiesjohdolta ja toteaa, että tämä on valtuuston asia.
Janne Sankelo (KOK); ei tässä nyt kannata lähteä sen kummemmin asiaa ottamaan kantaa ja odotetaan.
Leena Hangasmaa (KESK.) ;toteaa että virkamiehen on käytettävä tervettä järkeä. Hän toteaa ongelmaksi että julkisella sektorilla pienikin lahja todetaan lahjonnaksi.
Harri Moisio (VAS.) ;paheksuttavia mutta en ota kantaa tuollaisesta huolimattomuudesta.
Raimo Rauhala (SDP); toteaa, että jos rapsut tulee, on kiusallinen ja ikävä asia.
Anne-Maria Audas-Willman (RKP); lapsellista ja pitäisi olla selvät pelisäännöt miten toimitaan. Ikävä juttu.
Pirjo Andrejeff (SDP); asia on normaalia seurustelua että käydään syömässä ja juomassa yhteistyökumppaneiden kanssa.
Aino Siltanen (PRO Vaasa); toteaa vain, että ikävä asia.

Osuuskaupan KPO toimitusjohtaja Martti Eerola ei ymmärrä syyttäjäviraston päätöstä vaatia KPO:lle yhteissakkoja.
Toteaa, että minun syyte ei tullut yllätyksenä eli toteaa antaneensa lahjuksia, mutta KPO:n syyte oli yllätys.

Ei ole mikään ihme, että nyt paljastunut lahjonnan vastaan otto kaupunginjohtaja Lumion, apulaiskaupunginjohtaja Longan ja toimitilajohtajan Vehkaojan osaltaan on fakta.
He nimenomaan vastaavat ja valmistelevat kaava-asiat, joista ilmeisesti on ollut kysymys KPO:n osalta. Mutta kaava-asiat hyväksytään myös poliittisissa elimissä aina valtuustoa myöten.

KPO:lla on viime vuosina ollut isoja hankkeita Vaasan Seudulla. Vaasan Kotirannan ABC tavaratalon liiketoimintoja on kaavamuutoksilla kasvatettu ja laajennettu. Alikulkusilta Kokkolan tien alta ja huoltamon muuttaminen osaksi ABC bisnestä.
Aivan oma lukunsa on Vaasan Lentokentäntien ABC liikekeskus rakennushanke, joka vaati mittavat kaavamuutokset, tonttikaupat ja liikennejärjestelyt.
On selvää, että Vaasan kaupungin korkeanvirkamiesjohto on ollut näiden hankkeiden osalta tiiviissä yhteistoiminnassa KPO:n johdon kanssa. KPO:n liiketoimintahankkeet ovatkin edenneet ilman minkäänlaista vastarintaa ja nopeasti. Eikä näin ollen ole ollenkaan ihme, että KPO on lahjonut tästä palkkiona virkamieseliittiä.
Jatkuuko poliittisten päättäjien vähättely edelleen, sen näyttää tuleva aika.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: venku1 on 30. 04. 2006 23:11
Kyllä on nyt pyhimykset asialla. Se joka heittää ensimmäisen kiven...
Kysymys kuuluu kuluiko kaupungin rahaa Tallinnan reissulla. Saivatko virkamiehet rahallista hyötyä?
Jokainen on joutunut enemmän tai vähemmän tekemisiin ilmaisten lounaitten tms. kanssa. Kysymys on siitä käyttivätkö virkamiehet kaupungin rahoja vai ei. Jos kaupungin rahoja ei käytetty niin asia saa aivan eri mittasuhteet. Jos joku tekee sellaista mitä ei voi hyväksyä, ei se ole välttämättä vieraitten asia vaan eiköhöhän tapaus selvitellä perheen sisällä ja ratkaisu ei kuulu kaikille "pyhimyksille". Tapaus on saanut aivan naurettavat mittasuhteet. Vaikka joku kävisi vaikkapa vieraissa niin mitä pirua se sinulle tai minulle kuuluu. Silloin vasta otan kantaa, jos minun veromarkkojani on käytetty tällaiseen toimintaan.
Veikko Siltanen kaupunginvaltuutettu
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Rinnewood on 30. 04. 2006 23:11
Kyllähän se Juhantalokin aikoinaan kaikenlaisia juttuja junaili ja kävi niiden vuoksi jopa valtakunnanoikeudessa mutta kun hommat meni niin kotiinpäin kankaanpäähän niin ei se ura siihen katkennut! Sehän tais olla mestari kotiinpäinvetämisessä!
Jos nyt tästäkin jutusta saadaan jotain aineellista hyötyä meidän omalle paikkakunnalle niin miksi täytyy alkaa jeesustelemaan pikkuasioista?!
Jos liikennejärjestelyt on nyt parannettu niin olkoot, en minä valita!

Tää juttu kääntyy kuitenkin jossain vaiheessa käänteiseksi että kyseiset äijät on tehny palveluksen vaasalle! Jokatapauksessa on ollu tapana sanoa että "se mikä ei tapa, vahvistaa!"
;)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 01. 05. 2006 05:05
On olemassa laki, joka määritelee mikä on oikein, mikä on väärin.  Tässä sanotussa tapauksessa on kysymys siitä, että onko KPO:n kestitsiminen antanut sille jotain sellaista lisäapua jota se ei olisi muuten saanut tai jonka saaminen olisi edellyttänyt demokraattista käsittelyä.

Peruskysymyksiä on edelleen, onko KPO erityisasemassa muiden toimijoiden kanssa?  Samoin voidaan kysyä ovatko Vaasasa HS-Center, Halli Oy, Konte ja Pekka Airaksinen erityisasemassa muihin toijoihin nähden?

Toistanj o aikaisemmin esiin tuleen näkökohdan.  Ovatko liikeneuvottelut niin tärkeitä, että niitä varten on varattava tunturimaja ja yksityissuihkari tai mentävä Tallinnaan saakka, missä tuntui olvan runsaasti myös vapaa-aikaa.

Eikö tapaaminen olisi voitu järjstää vaikkapa Pietarsaaressa tai Uudessakaarpepyyssä.  Varmasti näillä paikkakunnilla on paikkoja, joissa voi syödä ja neuvotella rauhassa.  Olisi säästynyt aikaa ja rahaa. Kaikilla osapuolilla olisi ollut neuvottelupaikalle suurinpiirtein sama matka.

Jos tässä keskustelussa on jotain naurettavaa, niin se naurettavauus on juuri siinä, että jotkut ovat kokeneet itsensä niin suuriksi vaikuttajiksi että katsovat voivansa mällätä miten haluavat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 01. 05. 2006 06:06
Koetappa kuvitella tilannetta ihan oikeasti. Vaimo lukee päivän lehdestä miehensä sikailut
ja bordellikuitit kellon aikoineen lehden etusivulta ja vielä valtakunnallisesti Ilta-sanomien lööpeistä.


Toivon mukaan vaimo ymmärtää silloin, ettei lähteeseen ole aina luottamista. Toivon mukaan vaimo on myös niin fiksu, että tajuaa kyseisen keltaisen lehdistön pyrkivän myymään irtonumeroita. Ja tässä taistelussa, kilpailijoita vastaan voidaan aina venyttää totuutta hieman. Valokuviakin voidaan käydä ottamassa, eikä silloinkaan ole niin nuukaa, vaikka räpsyteltäisiin toisella puolella kaupunkia, jossa kohteet palvelevat paremmin tarkoitusta. Niin kauan homma on ookoo. Onhän nämä jutut nähty ja todettu. Suurempi ongelma onkin sitten se idiootti, joka nielee kaiken, ilman pienintäkään kritiikkiä. Hän tuntee usein tekevänsä hyvän sijoituksen, kun ostaa tällaisen lehden.
Henkilökohtaisesti harmittelen suuresti, kun näitä sähköisiä verkkoversioita ei voi käyttää samalla tavalla kuin paperisellaisia. Nimittäin loiskepaperina. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 01. 05. 2006 07:07
Se, häpeääkö toisten tekoja vai vain omiaan, on jokaisen henkilökohtainen valinta. Minä haluan elää tervettä ja onnellista elämää. Siihen kuuluu kyky jättää maailman murheet ja häpeät oman pään ulkopuolelle. Burn outitkin syntyvät siitä, kun ihminen huolehtii liikaa asioista, joille hän ei voi mitään.

Kiinnitin huomioni sanontaan "Häpeän olla vaasalainen" koska mietin sanojen sisältöä. Toivottavasti siitä ei tule uusi slogan, joka leviää kuin kulovalkea. Uskon, että hyvin harva vaaslainen todella häpeää olevansa vaasalainen. Ei ihmisen arvo ole siitä kiinni, missä hän sattuu asumaan. Voisin kuvitella asuvani jossain paikassa, jossa rikollisuus kukoistaa jopa niin paljon, että olisi turvatonta liikkua kadulla. En kuitenkaan koskaan sanoisi: " Häpean asua siellä"

Olen edelleen sitä mieltä, että toisen puolesta häpeäminen kertoo huonosta itsetunnosta. Se kertoo myös oman katsontakannan kapeudesta, heikosta ihmisestä, joka sortuu ympäristön paineeseen. Tällaisista ihmisistä koottu ryhmä on luovuuden ja kehityksen este.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 01. 05. 2006 07:07
Olen ollut tilanteissa kenttävirkailijalle on pitänyt antaa lahjuksia että pääsee lentokoneeseen vaikka kaikki maksut on maksettu. Tähänkö sinä haluat suomen menevän?
Yhtä hyvin minä voisin kysyä; olisiko parempi, jos myös meillä olisi joku diktaattori, a´la Moammar Kadaffi johtamassa maata? Elikkä sovitaanko, ettei mennä äärimmäisyyksiin.

Kaikki hieman suurempi, menee jo nyt lahjusten muodossa. Varsinkin kun on ulkomaankaupasta kysymys. Aina pitää vilauttaa jotain "motivoivaa". Suurimmassa osassa maailmaa homma toimii näin. Suomessa me voimme aina hurskastella, lahjomattomuudellamme ja katsoa vierestä, kun isot pojat hoitavat tilaukset kotiin. Kysymys onkin siitä, vedämmekö kaiken äärimmäisyyksiin, vai opettelemmeko hoitamaan asiat suuren maailman tapaan? Elikkä ei halota hiuksia, vaikka seulan läpi lirpsahtaakin joskus pikku-juttuja. Sillä sellaisia ne ovat usein, pikku-juttuja, verrattuna kokonaisuuteen.

Seurasin suurella mielenkiinnolla erään Ruotsin ministerin, Mona Sahlinin ajojahtia. Naapurimmehan on hyvä savustamaan ulos kaikki, jotka mokaavat jotenkin - Aftonbladetin mukaan. Rouva Sahlin esitti paljon taksikuitteja, joista hän halusi rahat takaisin. Jutun pointti oli se, että hänellä olisi ollut mahdollisuus käyttää hallituksen omia autoja, kuljettajineen. Keltaiset lehdet kirjoittivat paljon näistä reissuista ja esittelivät "suuria" summia, jotka veronmaksajat joutuivat maksamaan rouva Sahlinin reissuista. Kerran sitten satuin lukemaan erään mielenkiintoisen artikkelin, jonka kirjoittaja oli ottanut selvää, paljonko hallituksen auto, kuljettajineen maksaa käyttää. Hänelle selvisi nopeasti, että tämä oli PUOLET kalliimpaa. Itseasiassa rouva Sahlin oli siis säästänyt veronmaksajien rahoja, käyttäessään taksia. Hän totesi itsekin yhdessä vaiheessa käyttävänsä taksia, koska se oli halvempi vaihto-ehto ja sen sai usein nopemmin, koska hallituksen autot olivat usein tien päällä. Keltaiset lehdet taisivat tosin sivuuttaa tämän täysin, koska juttu ei edustanut heidän linjaansa. Kansa haluaa lukea huonoista kansanedustajista, ei hyvistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 01. 05. 2006 07:07
Käynnissä oleva Vaasan johtaviin virkamiehiin kohdistuva lahjusoikeuden käynti paljastaa paljon suuremman ja myös periaatteellisen epäkohdan, jota ei muutamat tällä palstalla kirjoittavat ota huomioon.  Vaasan kaupunginvaltuusto kokonaisuudessaan kantaa vastuun alaistensa toiminnasta ja myös siitä moraalisesta rappiosta joka on valtaamassa kaupunkimme virkamiehistön.

Toiminnallisesti Vaasassa ollaan jouduttu siihen tilanteeseen, että suolletaan kauniita visioita ja strategioita, mutta toteutus on toista maata. Esimerkiksi valtuuston hyväksymässä Liikenneturvallisuussuunnitelmassa luvataan 10 hyvää ja 9 kaunista toiminta tavoitetta.  Tilaaja – tuottajamalli ei pysty toteuttamaan tätä suunnitelmaa.  Päättynyt lopputalvi sen osoitti ja tällä hetkellä sen jokainen voi aistia pölyävien katujen kautta.  Toinen esimerkki on kaavoitustoiminta.  Vaasaan ei saada aikaiseksi asemakaavoja, että rakentamiskelpoisia asuntotontteja voitaisiin jakaa, niin rakennusliikkeille kuin hartiapankki rakentajille.  Naapuri kunnat porskuttava mahtavilla rakennusmäärillä ja  sitä myötä uusilla asukkailla.  Lopputuloksena on ettei Vaasan veronmaksajien määrä kasva siinä suhteessa mitä työpaikkakasvu voisi edellyttää.  Jokaisella Vaasan toimintasektorilla on samat ongelmat.

Tämä kaikki ristiriitaisuus suunnitelmien ja toteutuksen suuresta eroavaisuudesta on johtanut siihen ettei Vaasassa saada liikkeelle mitään toimintaa ilman henkilökohtaisia kontakteja ja yksityisiä kapinettikeskusteluja. Liikemaailma on tämän havainnut ja aloittanut oman taktiikan. 
Eivät edes kaupungin eräät virkamiehet käy työpaikoilla keskusteluja, vaan tavattaan lounaitten merkeissä ja laskut maksetaan edustustililtä.  Samoin konsulttien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti.  Konsultteja käytetään mitä ihmeellisimpien ideoitten toteuttamiseen.  Tässä on mestari tekninen sektori, jopa nepotismiin asti.

Tämän kaiken nykytoiminnan normalisoinnissa on kaupunginvaltuustolla suuri ja vaativa tehtävä edessään, sekä ennen kaikkea vastuu.  Vaasalaiset ovat demokraattisilla vaaleilla heidät siihen valinneet. Jos siihen ei kyetä, niin toivottavaa on, että vuonna 2008 Lokakuussa vaasalaiset veronmaksajat sen tekevät. Valitettavaa vain on, että silloin se voi olla myöhäistä.  Vahinko on jo tapahtunut.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 01. 05. 2006 10:10
- Koska polli näyttää menevän moraalikeskusteluksi, eri tulkintoineen, lienee paikallaan
  pieni perus selvennys.

               ALIMORAALI : Henkilö, joka sallii laittomuudet, eri asteisina, mikäli ei jää kiinni.
 
                    MORAALI : Henkilö, joka tietää, tai ottaa selvää laillisuudesta, ennen
                                    ryhtymistään mahd. laittomuuksia sisältävään hankkeeseen.

- Julkinen viranhaltija täytyy olla terveen moraalin omaava henkilö, edustaessaan muita
  ja mikäli moraalittomaan tekoon on ryhdytty tietämättömyyden johdosta,
  niin asian tunnustaminen, on lieventävä asianhaara, sekä vain huomautuksen arvoinen.

- Mikäli teko on toistuvaa, tai harkittua, on ainut vaihtoehto viraltapano, mahd.
  muine korvauksineen, sekä kielto toimia luottamustehtäissä.

          Sama laki kirjan mukaan pätee myös nk. "nakkivarkaaseen" joskin oikeuksien
          käytännöt ovat paikkakunta kohtaisia.

          - Tämän kaiken punnitsee oikeus istuin.
          - Edustettava kaupunki, eli me voimme antaa hyväksyntämme harkitulle,
            tai harkitsemattomalle teolle, oikeuden päätöksestä huolimatta.

- Kumpi valintamme on, se riippuu moraalin tasosta, jota on joka lähtöön,
  katsoessamme valitsemiemme, itsemme edustajien toimintaa,
  joilla on pitkät perinteet.

- Näiden perinteiden johdosta suurin osa valtuutetuistamme, sekä päättäjistämme
  pelkää esiintyä julkisuuden valossa, kritiikin, sekä mahd. lisäseurausten pelossa.
             
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 01. 05. 2006 11:11
Tuli mieleen muutama asia kun lueskelin näitä postauksia.

Luin jostakin, että KPO oli maksanut herrojen Lumio, Lonka ja Vehkäoja hotellihuoneisiin pornovideot.  KPO:lla on siis momentti tällaisia videoita varten ja sitä ilmeisesti käytetään viljalti erilaisten hotellimatkojen yhteydessä.

Seksuaalisuuteen vetoaminen tuo väistämättä mieleen, että KPO hakuaa vaikuttaa tälläkin tavalla suopeuaden lisäämiseen, edellytyksenä että asiakkaan tällaisia palveluluja tarvitsevat. 

Olisi mielenkiintoista tietää, onko KPO:la jonkinlainen rekisteri siitä, millaisista palveluista ja asioista heidän yhteistyäökumppaninsa pitävät.

Ainakin tällaista monitorointia tarjoavia yrityksiä on maailmalla.  Jos Eurolan lahjusmatkalle osallistuisi herroja, jotka pitävät kamarimusiikista. niin ilmeisesti hotellihuoneen videovalikoimaan kuuluisi Sound of Music ja Mozart-leffa ja Eurola viettaisi ilotalon asemasta iltansa kamarimusiikkikonsertissa.

Miksi kukaan ei ole kaivannut tietoja KPO:n käyttämän yksityissuhkaarin tilauskirjasta.  Se voisi olla mielenkiintoista luyettavaa jopa valtakunnansyyttäjälle saakka.  Toivottavasti joku on hoksannaut valokuvata KPO:n tunturimajan vieraskirjan.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 01. 05. 2006 11:11
Virkamiehen käsite on lahjontarikossäännöksissä varsin laaja. Sellaisella virkamiehellä, jonka lahjominen on rangaistavaa, tarkoitetaan paitsi varsinaisia julkisyhteisöön virka- ja palvelussuhteessa olevia henkilöitä myös julkista luottamustehtävää hoitavia henkilöitä, julkisyhteisön työntekijöitä, ulkomaisia virkamiehiä, julkista valtaa käyttäviä henkilöitä sekä ulkomaisen parlamentin jäseniä. Vastaavasti nämä henkilöt ovat niitä, jotka voivat syyllistyä passiiviseen lahjontaan eli rikoslain 40 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun lahjuksen ottamiseen ja 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään lahjuksen ottamiseen. Lahjuksen ottamisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta ja törkeästä tekomuodosta seuraamuksena on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Lisäksi virkamies voidaan tietyin edellytyksin tuomita viralta pantavaksi.

Lahjuksen ottamista koskevat säännökset ovat lahjontaa koskevien säännösten peilikuvia: rangaistavaa on lahjuksen pyytäminen, vastaanottaminen tai hyväksyminen. Riittävää on, että lahjuksen vastaan ottaminen on omiaan vaikuttamaan virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa. Menettelyn rangaistavuus ei siis edellytä, että konkreettista vaikuttamista on tapahtunut.

Lievempi passiivisen lahjonnan muoto on kriminalisoitu lahjusrikkomuksena 40 luvun 3 §:ssä. Lahjusrikkomukseen virkamies voi syyllistyä pyytämällä, vastaanottamalla tai hyväksymällä lahjuksen niin, että menettely on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta ja säännöstä voidaan soveltaa vain, kun menettely ei täytä lahjuksen ottamisen tai törkeän lahjuksen ottamisen tunnusmerkistöjä.

http://www.om.fi/25307.htm
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 01. 05. 2006 12:12
Tässä tunnekeskustelussa olen keskustellut siitä, tunteeko ihminen häpeää omista vai toisten teoista. En ole narsisti, vaikka tunnen häpeää ja katumusta vain omista virheistäni. Toisten virheistä en tunne häpeää. Uskon olevani terveemmällä tiellä kuin he, jotka elävät elämänsä toisen kautta. Toisen teon kautta tunnettu tunne on elämistä toisen kautta. Kaikella kunnioituksella, toiset saavat hävetä vaikka minunkin puolestani. Se on loppujen lopuksi jokaisen oma valinta. Omat tunteeni lähtevät kuitenkin aina siitä, mitä itse olen tehnyt.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 01. 05. 2006 14:02

Käynnissä oleva Vaasan johtaviin virkamiehiin kohdistuva lahjusoikeuden käynti paljastaa paljon suuremman ja myös periaatteellisen epäkohdan, jota ei muutamat tällä palstalla kirjoittavat ota huomioon. 

- Miten niin paljastaa? Eikös kysymyksessä ole lahjusoikeudenkäynti?

Quote
Toiminnallisesti Vaasassa ollaan jouduttu siihen tilanteeseen, että suolletaan kauniita visioita ja strategioita, mutta toteutus on toista maata.

- Elikkä tällä ei ole ainakaan minun mielestäni mitään tekemistä tämän oikeuskäynnin kanssa. Ja vielä vähemmän siinä käsitellään aiheita, kuten esim. mainitsemasi:

Quote
Esimerkiksi valtuuston hyväksymässä Liikenneturvallisuussuunnitelmassa luvataan 10 hyvää ja 9 kaunista toiminta tavoitetta.

Kirjoitat myös:

Quote
Eivät edes kaupungin eräät virkamiehet käy työpaikoilla keskusteluja, vaan tavattaan lounaitten merkeissä ja laskut maksetaan edustustililtä.

- Tämä on jo vakava syytös. En tosin usko, että voit nimetä näitä "eräitä" virkamiehiä ja seisoa sanojesi takana.
Peräänkuulutan edes pientä asialinjaa, ennen kuin aletaan osoittelemaan ketään sormella. Mitä he****ä sinä tiedät siitä, miten virkamiehet hoitavat työnsä?


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 01. 05. 2006 14:02


Luin jostakin, että KPO oli maksanut herrojen Lumio, Lonka ja Vehkäoja hotellihuoneisiin pornovideot.  KPO:lla on siis momentti tällaisia videoita varten ja sitä ilmeisesti käytetään viljalti erilaisten hotellimatkojen yhteydessä.


- Voitko sanoa varmuudella, että kysymyksessä oli pornovideo? Itselläni on takana niin monta hotelliyötä, että voin kertoa miten homma usein menee.

Hotelli ei yleensä erota pornovideota, tavallisesta maksullisesta elokuvasta, vaan laskussa näkyy, että asiakas on maksanut filmistä. Hotelleissa kun on usein kymmenenkin kanavaa, joista pulppuaa erilaisia filmejä ja urheilua. Periaatteessa siis kysymyksessä on voinut olla tennistä, länkkäri, jääkiekkoa - ja tietenkin myös pornoa.

Sitten tulee tämä käytännön juttu, elikkä miten erottaa hotellilaskusta tämä/nämä elokuvat. Omassa tapauksessani en erota niitä lainkaan, eikä työnantajani ole koskaan naputtanut niistä. Jos taas erottelen ne, se tulee yritykselle kalliimmaksi, kuin itse elokuva kaksi, sillä tämä vaatii erikoisia toimenpiteitä, matkalaskua tehdessä. Työnantajani toivoo, että käytän tämän ajan tehokkaammin, omaan työhöni.

Olemme keskustelleet muuten joskus näistä filmeistä. Se että hotellit tarjoavat niitä, ei tarkoita sitä, että niitä katseltaisiin jotenkin urakalla. Kuten tunnettua, pornovideot ovat jokaisen ulottuvilla muutenkin. Ei niitä tarvitse lähteä ulkomaille, hotelleihin tuijottamaan. Teimme tästä oman, epävirallisen tutkimuksen kerran. Oma, 9-henkinen porukkamme ei ole koskaan maksanut pornokuvista ja vain muutama on yleensäkin katsonut (jaksanut) maksullisia filmejä hotellissa. Henkilökohtaisesti en ole katsonut KOSKAAN pornoa hotellissa, mutta jokunen länkkäri on mennyt.

Jos olisin itse työnantajan asemassa, niin saattaisin jopa tarjota vapaat maksulliset filmit, kiitokseksi hyvästä työstä. Sillä se työhän unohdetaan usein tällaisissa tapauksissa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 01. 05. 2006 15:03
Voi hyvä Eric, juuri toimintatapojen muuttuminen on johtanut oikeudenkäynteihin. Jos vain voit, niin seuraa Lumion ja Pitkämäen kokouskäytäntöä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 01. 05. 2006 15:03
ihmisen vastuuntunto on jotain aivan muuta kuin yhteisöhäpeää. Pitäisikö meidän vaasalaisten tuntea yhteisöhäpeää siitä, että kaupungissamme harrastetaan ihmiskauppaa laillisesti toimivassa ravintolassa? Pitäisikö naissukupuolen tuntea yhteisöhäpeää, että naiset myyvät itseään strippiravintolassa?

Jos olisin ollut Sonerassa töissä sen tuhoon ajamisen aikoina, olisiko minun rivityöntekijänä pitänyt hävetä Relanderin toimia? Kuka tuntee häpeää olla suomalainen, jossa palkkatilastot loistavat Skandinavian epätasa-arvoisinta palkkapolitiikkaa? Pitäisikö minun hävetä, että yhteiskuntamme ei pysty huolehtimaan, sairaista, vanhuksista, narkomaaneista, alkoholisteista? Pitäisikö minun hävetä, että lapset ja nuoret voivat päivä päivältä huonommin?

Häpeättekö te yhteisöhäpeää tuntevat myös näitä asioita? Mitä arvoa teidän häpeällänne olisi? Miten se veisi epäkohtia eteenpäin?

Yhteisöhäpeästä mieleeni tulee entisaikojen aviottomat lapset, joiden äiti tuotti häpeää suvulle. Nykyisin tulee mieleen joidenkin kulttuurien käytössä olevat kunniamurhat.

Ei, ei tule häpeäkauppoja. En tunne häpeää muusta kuin omista mokistani. Se on todellista vastuuntuntoa. Kaikki muu on omien virheiden kieltämistä ja oman erinomaisuuden verhoamista toisen virheisiin. Oma häpeä on helppo peittää toisen mokaan.

En jaksa uskoa, että joku nyt tosissaan häpeää olla vaasalainen, ihan totta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Pappa Razzi on 01. 05. 2006 17:05
En tiedä mitä se on, mutta minua ainakin jotenkin kouraisee kun taas saan kuunnella naljailua lahjusskandaalista  etelä-suomessa tulevalla viikolla.  On hämmästyttävää, miten laajalle tieto paikallisuutisesta on itse asiassa levinnyt.

Olen varma että pian joku keksii sellaisen Vaasaan sopivan ilmaisun kuin "turuntauti", joka sitten leimaa Vaasan negatiivisesti vuosiksi, kiitos ko. herrojen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 01. 05. 2006 17:05
Jos liikemailmassa joku alkaa soosaaman omiansa johtotehtävissä on hänellä 5minuuttia aikaa putsata pöytä ettei synny "lisää" vahinkoja.

Mites virkamiesten suhteen ?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: George on 01. 05. 2006 17:05
Aivan vain uteliaisuudesta päätin kokeilla hakua Tallinnan ilotalot. Jo ensimmäinen haku oli täysi Bingo.  Sihteeriopistosta löytyi tällainen:

Aigrumäe, Tihase, Red Club ja Max ovat minun mielestä parhaimasta päästä.

Aigrumäe sijaitsee Piritalla, Tihase Kristine keskuksen takana, Red Club melkein Olympia hotellin vastapäätä ja Max joka on öisin vain auki Varese kadulla Kristine keskuksesta hiukan vielä eteenpäin Citymarketin lähellä."

Haulla löytyi muutakin mielenkiintoista, mutta tulokset jätän jokaisen itse arvioitavaksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 01. 05. 2006 17:05
- Eiköhän herrat virkamiehet ole juuri meidän yhteisömme edustajia ?

- Kyse on nyt vain siitä, että sallimmeko yhteisönä edustajiemme esiintyvät tällaisena esimerkkinä
  oman kaupunkimme nimen alla.

- Hyväksyessämme sen hiljaa, voimme myös myöntää kannattavamme tätä esimerkkiä.

- Vaikka kuka työmaaltansa paperiliittimiä, tai nakkeja sosialisoiva hyvä työmies hyväksyttäisiin
  työyhteisössään naureskelemalla, ei se silti mikään kadehdittava esimerkki olisi, päin vastoin,
  säälittävä.

- Oma rehellinen vastuu on jokaisen omassa toimivallassa, mutta jostain syystä harva sitä
  esimerkkinä käyttää, varsinkin, jos edunsaajana on yhteisö, eli me.

- Tuo nk. yhteisöhäpeä, vaikkakin tuo varsinainen Vaasa häpeä, oli varmasti enemminkin sanonta,
  kuin tarkoitus, on kylläkin yleensä tilannekohtaista, joten sekin on parannettavissa
  rehellisemmin toimien, kuin kyseenalaisten lahjusten avulla.

   Toisin sanoen, yhtähyvin ja tilanteen mukaan, voisi hävetä vaikka omaa vaimoaan, lapsiaan,
   tai vaikkapa isänsä työstä karkeita käsiä.

   Toisaalta kuka tahansa sika, taikka mänttipää, voisi olla ylpeä kunnastaan, sen voittaessa
   jääkiekon Suomenmestaruuden, tai saadessaan enemmän Valtiontukia, kuin muut.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 01. 05. 2006 17:05
En tiedä mitä se on, mutta minua ainakin jotenkin kouraisee kun taas saan kuunnella naljailua lahjusskandaalista  etelä-suomessa tulevalla viikolla.  On hämmästyttävää, miten laajalle tieto paikallisuutisesta on itse asiassa levinnyt.

Olen varma että pian joku keksii sellaisen Vaasaan sopivan ilmaisun kuin "turuntauti", joka sitten leimaa Vaasan negatiivisesti vuosiksi, kiitos ko. herrojen.


- Kyllä Iltasanomien lööpit näkyvät Hesasta Ivaloon, edustajiemme nimillä ja
  kyseenalaisilla Bordelli bileillä kehuttuna.

- Nyt kailotus "Olen Vaasasta" tuottaa hymyileviä kasvoja siellä, sun täällä,
  joten huonompi itsetuntoiset voivat keskittyä muuhun turinaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 01. 05. 2006 18:06
Niin. Olen suruton tallaaja täällä maan päällä. En sairastele, en murehdi muiden asioita ja kannan vastuun itsestäni. Veronmaksajien kannalta olen ihanneyksilö. Olen maksajan roolissa, hyväkuntoinen ja terve, sekä henkisesti että fyysisesti.
Terveyteni salaisuus on liikunta, terveet elämäntavat ja suruton tallaaminen. Elämäntavoistani kannattaisi monen ottaa esimerkkiä. Minulla on laaja ystäväpiiri ja pyrin elämään muita vahingoittamatta. Olen myös hyvä kuuntelija, jos ystävilläni on huolia. Muiden huolien kantajaksi minusta ei ole, enkä halua neuvoa toisia, mikä on oikein ja mikä väärin. Kuunnella ja tukea voin, ei muuta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 01. 05. 2006 19:07
Kyllä on nyt pyhimykset asialla. Se joka heittää ensimmäisen kiven...
Kysymys kuuluu kuluiko kaupungin rahaa Tallinnan reissulla. Saivatko virkamiehet rahallista hyötyä?
.... Kysymys on siitä käyttivätkö virkamiehet kaupungin rahoja vai ei. .... Silloin vasta otan kantaa, jos minun veromarkkojani on käytetty tällaiseen toimintaan.
Veikko Siltanen kaupunginvaltuutettu

Hyvä Veikkoseni:

Lahjonnan ainoa tarkoitus on lahjojan kannalta saada taloudellista hyötyä lahjottavalta. Kun kaupunki johtajiensa myötävaikutuksella antaa taloudellista hyötyä KPOlle, esimerkiksi maksamalla suhteettoman suuren osan vain KPOn tarvitsemasta (Prisman) alikäytävästä, myymällä KPOlle tontin(ABC-huoltamo) alihintaan niin eikö silloin juuri ole käytettty Veikon veromarkkoja väärin?

Jos virkamies tykkää ryypätä ja käydä bordellissa ja tälle harrastukselle löytyy maksaja niin eikö se ole juuri rahaliista hyötyä? Jos Veikko joku tarjotuu maksamaan sinun harrastuksiasi niin eikä sinulta silloin säästy rahaa?

Kiitos Pentti Suksi! Lähde politiikkaan takaisin. Saat heti ääneni!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 01. 05. 2006 20:08


- Nyt kailotus "Olen Vaasasta" tuottaa hymyileviä kasvoja siellä, sun täällä,


Noh, jos tämä yhdistetään tulevaisuudessa bordelliin, niin juttuhan voidaan silloin myös yhdistää kyvykkäisiin miehiin. Tämä ei ole tänä velttomulkkujen aikakautena ollenkaan hullumpaa:-)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eric Sardinas on 01. 05. 2006 20:08
Niin. Olen suruton tallaaja täällä maan päällä. En sairastele, en murehdi muiden asioita ja kannan vastuun itsestäni. Veronmaksajien kannalta olen ihanneyksilö. Olen maksajan roolissa, hyväkuntoinen ja terve, sekä henkisesti että fyysisesti.
Terveyteni salaisuus on liikunta, terveet elämäntavat ja suruton tallaaminen. Elämäntavoistani kannattaisi monen ottaa esimerkkiä. Minulla on laaja ystäväpiiri ja pyrin elämään muita vahingoittamatta. Olen myös hyvä kuuntelija, jos ystävilläni on huolia. Muiden huolien kantajaksi minusta ei ole, enkä halua neuvoa toisia, mikä on oikein ja mikä väärin. Kuunnella ja tukea voin, ei muuta.

Olemme olleet varmasti joskus samalla luokalla:-)
Joka tapauksessa, terävää tekstiä kirjoitat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 01. 05. 2006 23:11
 Väliaika..kahvia ja pullaa.

 Olen Vaasasta, puhelin ääni 3G kännykkääsi 2 euroa. / Tuotto virkamiesten oikeudenkäynti kuluihin.

               Cool.!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 02. 05. 2006 11:11
Mitenkähän Lumion Vehkaojan ja Lonkan työmotivaatio työskennellä tällaisessa "piirityksessä".

Tokkopa on ihan huipussaan ?Ja mitäs sitten kun Prosessi on käyty läpi ?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 02. 05. 2006 12:12
Olisi varmaan kannattanut ajatella etukäteen myös seurauksia. 

Kaupunginjohatajien palkalla ei luulisi motiivinkaan olevan kovin alamaissa.  Aivan toinen tilanne on kaupungin pätkätyöläisillä, joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta Tallinnan matkaan edes omilla pienillä palkkarahoillaan suihkarilla tehdystå rypemismatkastqa Lappiin nyt puhumattakaan.

"Sitä niittää, mikä kylvää".

En voi tuntea minkäänlaista myötätuntoa ko. herroja kohtaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: louhi on 02. 05. 2006 12:12
Lue lehdet vähän tarkemmin. Vain Lumio ja Lonka olivat nauttineet p-videoista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 02. 05. 2006 13:01Lähinnä tarkoitin sitä että mitä kyseiset herrat meistä Vaasalaisista pitävät,onko Vaasa ja Vaasalaisuus heille vielä kunniasia vai alkaako olla rasite ?

Viittaan näihin työpaikkahakuihin !!!!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 03. 05. 2006 08:08
Lumio: "Asioita liioitellaan ja vääristellään". Tarkoittanee syyttäjää?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 03. 05. 2006 10:10
Kaupunginjohtajien lahjusoikeudenkäynti saa varsin monitahoisen ilmeen suuren yleisön käsittelyssä. Iltapäivälehdistö on saanut mittavan lisäyksen ostajia. Tässä kaikessa häviäjä on Vaasan kaupunki. Pluspisteitä ei saa kukaan.  Jälkiviisaus rehottaa ja asianomaiset tuomitaan ennen aikojaan.  Mitenkä tästä eteenpäin toimitaan onkin tuhannentaalan kysymys.

Mielestäni nyt pitää odottaa oikeudenkäynnin lopputulosta ja valmistautua sen päätösten mukaisiin toimenpiteisiin, ajatuksella ketään ei tuomita ennen oikeudenistunnon antamaa tuomiota. Lisä vahinkojen estämiseksi Vaasan kaupunginhallituksen pitäisi pidättää asianomaiset henkilöt virasta oikeudenkäynnin ajaksi.  Tämä toimenpide olisi kaikkien etu, niin virkamiesten, kuin Vaasan kaupungin.

Heikki Lamminmäki
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 03. 05. 2006 10:10
Kaupunginjohtajien lahjusoikeudenkäynti saa varsin monitahoisen ilmeen suuren yleisön käsittelyssä. Iltapäivälehdistö on saanut mittavan lisäyksen ostajia. Tässä kaikessa häviäjä on Vaasan kaupunki. Pluspisteitä ei saa kukaan.  Jälkiviisaus rehottaa ja asianomaiset tuomitaan ennen aikojaan.  Mitenkä tästä eteenpäin toimitaan onkin tuhannentaalan kysymys.

Mielestäni nyt pitää odottaa oikeudenkäynnin lopputulosta ja valmistautua sen päätösten mukaisiin toimenpiteisiin, ajatuksella ketään ei tuomita ennen oikeudenistunnon antamaa tuomiota. Lisä vahinkojen estämiseksi Vaasan kaupunginhallituksen pitäisi pidättää asianomaiset henkilöt virasta oikeudenkäynnin ajaksi.  Tämä toimenpide olisi kaikkien etu, niin virkamiesten, kuin Vaasan kaupungin.

Heikki Lamminmäki


- Juuri tuomiotahan kaupunginvaltuustokin odottaa kusi sukassa, peläten mitä joudutaan tekemään.
  Eli, mikäli päästään huomautuksella: mene, äläkä syntiä enää tee, niin teemme niin
  sekä jatketaan menoa, eli perinteitä.

- Mutta tee sinä nyt aloite tuosta virastapidättämis pointista äänestys adressilla,
  jos kuntalaisia edustat.

- Koska kuntalaisten mielipiteet asiasta suurinpiirtein tiedetään, niin kyllä tapahtuneen
  mahd. hyväksyjät kuuluvat tässä tapauksessa varmasti vähemmistöön.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: leena_hallasmaa on 03. 05. 2006 10:10
Lueskelin viikonloppuna aluetta Kunnassa on moneksi, jossa alunperin aloitettiin lahjusjupakan puinti. Tämän virkamiesaiheen aloitin, koska halusin herättää keskustelua siitä, onko todellakin niin, että kaupunkilaiset mieltävät kaupungin viranhaltijoiden työmoraalin ylipäätään olemattomaksi.

Koska omat mietteeni kaupngin ylimmän virkamiesjohdon toiminnasta (josta myös oma alueensa) käyvät ilmi aiemmista teksteistä, en toista itseäni copypastaamalla aiempia tekstejä.

Luulen, että useat luottamushenkilöt eivät halua sitoa käsiään tässä asiassa. Oikeudenkäynnistä on ensin odotettava tulos. Olisi kuitenkin erotettava toisistaan yleinen moraalittomuus ja  varsinaiset rikokset. Ensin mainittu kuuluu etiikan osa-alueelle, rikosoikeudellinen vastuu mitataan oikeussaleissa. Yhdessä asiassa joudun hiukan perumaan sanojani; harmittaa kyllä, että kaupunkiamme  lööppien sivuilla mainostetaan näin . Muiden kuin vaasalaisten muisti tässä ”skandaalissa” on kuitenkin onneksi hämmästyttävän lyhyt.

Joka tapauksessa yhdistettynä kaikki tätä aihetta koskevat lukukerrat päästään yli 10 000:een. Kaupungin toiminta kiinnostaa. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 03. 05. 2006 11:11
- Kyllä tuo muiden muistin lyhyys toimii useimmiten ei toivotullakin tavalla.

- Eli kunta muistetaan vain töppäilyistään, eikä mahd. hyvistä asioistaan.

- Lisäksi tuo yleisen moraalin ja varsinkin sen valvonnan löyhyys, on juuri erittäin lähellä,
  sekä sidoksissa varsinaisiin "rikoksiin" ja mokiin, kunnan imagoon sekä asukkaiden,
  eli tilaajien etuun nähden.

- Itse, jostain syystä, ehkä useista, näytät kyllä tiedostavan tämän perinteisen epäkohdan
  "mahdollisen" olemassaolon, mutta siirtyvän kuitenkin kepumaisesti aina kuitenkin nk.
  omien edun, eikä kuntalaisen puolelle.

- Tietenkään valtuustossa ei ja varsinkaan tänä päivänä, ole monella munaa kaivautua
  suurempien epäkohtien pohdiskeluun, vaan kevyempää pintaa, on siirtyä, tahi pysytellä
  vaikka jossain kaivo, skeitti, sekä vastaavissa pintapuolisemmissa aiheissa.

  Myöskään varmasti juuri tämä valtuuston enemmistön vierastama nimimerkki-polleissa
  kirjoittelu ja varsinkin kunnanhallitusta arvostelevissa osioissa, ei välttämättä nosta osakkeita,
  varsinaisen "inner circlen piireissä"

 

- Valitettavasti, vaikka pidänkin sinun kirjoitustesi asiallisuudesta, mielenkiintoisuudesta, sekä
  kuntalaisena, mitä mukavimmasta ja herkästä, sekä ystävällisestä persoonastasi ja toivoisin
  monia muita kaltaisiasi mukaan, vakikirjoittajien lisäksi, niin  et kuitenkaan politiikallasi,
  nk. liian pintapehmona ääntäni monien muiden ohella saa.
  Valtuutetun työskentely ei saa olla "kerholuontoista", vaan siihen on sisällyttävä nk. munaa,
  jopa omienkin arvostelua sisältäen.

- Tällaisia munaa omaavia edustajia on silloin tällöin valtuustossakin putkahtanut esiin, mutta
  yleensä nk. kovat jutut ovat nämäkin kunnan sankarit ajan myötä pehmentäneet, sekä
  palauttaneet maanpinnalle, jatkossa oman tason asioihin keskittyen.

  Vakiovastausta: Miksi et lähde myllylle itse, perustelisin sillä, että tilaajana minulla on kuitenkin
                        oikeus arvostella tuottajaa, epäkohdistaan, sekä varsinkin itse valitsemieni
                        edustajieni kautta.

                        Tämänkaltaisia kritiikkejä voin kevyesti kirjoittaa myös nimellä,
                        mutta saitin antaessa mahdollisuuden leimakirveen heilahtamisen
                        estoon, nimimerkkiä käyttäen käytän sitä monien muiden lailla
                        mielelläni, koska arvostelu, varsinkin virtuaalitasolla herättää
                        näköjään paremmin edustajia, kuin nimen käyttö, se on nähty.

                        Soisin kuitenkin että saitti olisi mielipidesivusto periaatteella
                        paremmin harkittu, esim. Pohjalaisen tapaan,
                        jossa nimellä kirjoittavan, tai muun nimellä tunnistettavan
                        yhteisön noottiin saisi osallistua vain nimellään
                        samaa periaatetta noudattaen.

                        Koska nimimerkki moodilla toimiminen näillä kyseisillä
                        saiteilla yleensä aiheuttaa hyvienkin kuntalaisten kohdalla
                        aliarvostusta ja jopa halveksuntaa, olisi asiaa harkittava
                        vakavasti jo senkin varjolla, että kasvu on jäämässä
                        suht. vaatimattomaksi, tämän yleisen linjan takia.

                        Rankasti vain nimimerkit kaikki yleiseen märinäosatoon noobeineen
                        ja nimellä esiintyvät keskustelemaan.
                        Väittäisin suosion , sekä vaikutusvaltaisuuden kasvavan, yleisen
                        kiinnostuksen ohella, jopa edustajatasolla.

                        Mikäli homma näyttäisi kuivuvan, mitä en usko,
                        palattaisiin takaisin tähän edustajien ja muiden vaikutusvaltaisten
                        vihaamaan ja vieroksumaan, varjonyrkkeilymalliin. 

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: leena_hallasmaa on 03. 05. 2006 13:01
Missään tapauksessa en aio tapaani politiikkaa tehdä muutosta. Monenlaisia ihmisä tarvitaan kunnallisten asioiden hoidossa, eikä asioiden eteenpäin viemisessä höyryvasaratekniikka välttämättä ole se ainoa keino. Onhan tämä tiedetty jo muinaisista ajoista lähtien vrt. Aisopoksen tarina esim. Pohjatuulesta.

Kokemukseni kunnallispolitiikasta on tosiaankin vasta näpertelytasoa. Vallan peräkamareihin pääseminen vaatii pidemmän poliittisen uran ja ehkä mahdollisesti enemmän röyhkeyttä ja terävempiä kyynerpäitä. Josko mahdollisesti joku kaipaa puheistani valtuustossa ilkeämpää sävyä, joutuu pettymään.

Vaikka olenkin nk. pehmopoliitikko ja takarivin taavi, olen pyrkinyt irrottautumaan rivipoliitikon roolista ja saada jotain aikaiseksi. Isompien muutosten aikaansaaminen vatii yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, eikä se taas ole aina helppoa.

Olipa näpsäkkä tuo huomautuksesi "kepumaisesta" siirtymisestä. Se mielestäni vaatisi hiukan täsmentämistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: venku1 on 03. 05. 2006 19:07
Parahin Serafin
Otit aika voimakkaasti kantaa tässä lahjusjupakassa. Ei nyt tuomita ketään varsinkaan etukäteen. Kukaan meistä ei tiedä mitään koko asiasta. Ainoa tieto on huhut ja lehdistönkin tarkoituksenhakuinen kirjoittelu. Vasabladet kirjoittaa kuinka paljon enemmän Prisman tunneli tuli kaupungille maksamaan. Tähän asti kaikki on okei, mutta lehti unohti mainita, että Prisma maksoi vastaavasti myöskin lisää oman sovitun osuutensa. Maksut olivat sunnilleen( Nämä on noin tietoja, sillä luvut ovat omasta muististani) Prisma maksoi n. 800 000, kaupunki 200 000 ja tielaitos 100 000 euroa. Prisma maksoi siis suurimman hinnan tunnelista jota käytän joka päivä, koska asun Asevelikylässä. En kuitenkaan käy joka päivä Prismassa. ABC- asema moottoritien varressa toi Vaasaan 50 uutta työpaikkaa ja siitä voi laskea verohyödyn, jonka kaupunki saa. Summa summarum, jos eteeni tuodaan kuitti jossa syytetyt ovat saaneet rahallista hyötyä vaikkapa 100 euroa shekkinä, silloin alkaa kellot soida. Jos heille on maksettu 10 - 15 grogia  niin en pidä sitä rahallisena hyötynä. Varsinkin jos siitä seurasi kaamea "kapula!. Annetaan siis oikeuslaitoksen tutkia ja tuomita. Minä ja sinä olemme kuulopuheiden varassa. Uskotaan siis oikeuslaitokseen eikä lähdetä etukäteen kivittämään ketään.
Terveisin Veikko Siltanen
kaupunginvaltuutettu
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 03. 05. 2006 20:08
Minun mielestäni rikos on tapahtunut ja syylliset sen julkisesti tunnustaneet. Kuinka sitten alioikeuden tuomarit sen rangastuskaalalle asettavat on vähempiarvoinen juttu.
Venku tarvitsee siis muiden tukea omille mielipiteilleen?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 04. 05. 2006 00:12


Olipa näpsäkkä tuo huomautuksesi "kepumaisesta" siirtymisestä. Se mielestäni vaatisi hiukan täsmentämistä.

                    Terveisiä Iltavuorosta.

- Ehkä Kepumainen on vähän kaukaa haettu vertaus, tuota valtuuston yhteispelin, eli
  tässä tapauksessa, huolehtimaasi valtuuston yhteishengen spekulointia silmälläpitäen.

- Sikäli samankaltainen, että esim. Kepu:n poliittista tyyliä seuraten on tullut tutuksi,
  että esim. kyseinen puolue ei koskaan ole nostanut mitään asiaa, puolueen etua
  korkeammalle. Eli tässä tapauksessa valtuuston henki ja työrauha odottaa
  tuomareiden mielipidettä, ennenkuin osaa toimia  asiassa mitenkään.

- Tällä logiikalla sama perinne saattaa jatkua edelleen, kuntalaisten tahdosta riippumatta.

- Eikö tämä ole kuin suoraan esim. Kepun puolue ohjelmasta lainattua ?..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: leena_hallasmaa on 04. 05. 2006 04:04
Poliittinen termi kuvaamallesi on kyllä konsensus, joka on ollut leimaavaa suomalaiselle ei vaan kunnallispolitiikalle mutta myös valtakunnan tason politikoinnille. Tällä on turvattu se, että saadaan muutakin kuin lihavaa riitaa aikaiseksi. Tuolla logiikalla kaikki puolueet ovat kepulaisia, hyvä siis niin :).
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 04. 05. 2006 10:10
Olisi varmaan fiksua odottaa uuden Prisman kaavoitusasiassa, että nykyinen lahjusoikeudenkäynti saa lopullisen oikeuden ratkaisun. Voisi rohjeta epäillä, että KPO on siinäkin asiassa kestinnyt virkamiehiä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 04. 05. 2006 10:10
Asuntomesssuja ajetaan kuin käärmettä pyssyyn, vaikka lupa-asiat ovat täysin retuperällä ja rahoitus suunnittelematta.  Tela:n luottamushenkilöitä johdettiin eilen harhaan. Projektipäällikkö Keijo Ullakko oli päätösesitystä alustamassa. Kun Ullakolta kysyttiin onko Vesioikeuden lupa myöennetty. Ullakko kertoi luvan tulleen tunti sitten kaupungin kirjaamoon. Tämä oli ratkaiseva tekiä, että tela hyväksyi esitykset.  Tänään tarkistettiin kaupungin kirjaamosta luvan saapumisen paikkansa pitävyys.  Kirjaamosta ilmoitettiin: - Mitään lupaa ei ole saapunut. Sensijaan on tullut ilmoitus lupaehtojen nähtävillä olosta. Ehdot ovat kuukauden nähtävillä ja sinä aikana niihin voi tehdä huomautuksia. Tämän jälkeen alkaa varsinainen lupakäsittely. Sitten vasta kun aikojen päästä, jos lupa myönnetään siihen on vielä mahdollisuus moitti.  Joten pitkässä kantimessa on vielä asuntomessut. Myös töiden aloittaminen poikkeuluvalla on kytketty lupaan.

Tämä on todella moraalitonta asioiden vääristelyä ja vaarantaa koko luottamuksen valmisteleviin virkamiehiin.  Tämän tyyppiseen toimintaa on saatava sanktiot aikaiseksi.

Heikki Lamminmäki
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 04. 05. 2006 10:10
Mikäli päätös on asiassa tehty väärin perustein Ullakon sanojen perusteella, niin sehän lienee purettavissa? Kaupunginhallitus voi myös varmasti alistaa lautakunnan päätöksen itselleen uudelleenkäsiteltäväksi? Melkoisen röyhkeää toimintaa Ullakolta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 04. 05. 2006 12:12
Poliittinen termi kuvaamallesi on kyllä konsensus, joka on ollut leimaavaa suomalaiselle ei vaan kunnallispolitiikalle mutta myös valtakunnan tason politikoinnille. Tällä on turvattu se, että saadaan muutakin kuin lihavaa riitaa aikaiseksi. Tuolla logiikalla kaikki puolueet ovat kepulaisia, hyvä siis niin :).

- Jos kuitenkin pysytellään mieliaiheessasi, eli huolesta valtuuston, sekä muiden kh:n nk. työrauhassa,
  sekä yleistämisongelmassa kyseisen konsernin mahdollisissa töppäilyissä, tai mahd. laatu seikoissa.

  Niin eikö käytännössä kuitenkin juuri kyseinen moodi läpinäkymättömyys harsoineen
  aiheuta juuri näitä ajankohtaisia alimoraalisia "lahjus", sekä vastaavia kuntalaisen asuinpaikan
  maineen tahraamisia, valitsijoiden toiveiden vastaisesti. Lisäksi me vielä maksamme viulut,
  kyseenalaisten hyötyjen varjolla. Esimerkkejähän on monia, joita tiedät pääkallopaikkaa
  lähempää katsovana.

- Tätä ihannoimaasi moodia juuri tukee valtuuston hiljaisuus, ennen korkeampien lansmannien
  nuijan kolahdusta, ennen älämölö patosulun avaamista, arvosteluineen.

- Eli tässäkin tapauksessa kunnan asukki on täysin tois sijainen ja kyseessä on vain oman maineen,
  imagon, sekä suojelun tuolla "konsernitasolla"

- Rohkeus puuttuu, paitsi ehkä finaalin jälkeen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 04. 05. 2006 13:01
Lainaus Heikki Lamminmäki

Quote
Ullakolta kysyttiin onko Vesioikeuden lupa myöennetty. Ullakko kertoi luvan tulleen tunti sitten kaupungin kirjaamoon. Tämä oli ratkaiseva tekiä, että tela hyväksyi esitykset.  Tänään tarkistettiin kaupungin kirjaamosta luvan saapumisen paikkansa pitävyys.  Kirjaamosta ilmoitettiin: - Mitään lupaa ei ole saapunutOnko tämä laillinen teko eli onko kyseinen asia laillisessa mielessä tehty hyvällä hallintomenettelyllä jollei voidaanko kyseinen asia palauttaa ja tarkastella uudelleen.
Alkaa tuntua että meno on kuin hölmöläisten tuvassa,kannetaan säkillä valoo sisään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Orvokki on 04. 05. 2006 19:07

Onko tämä laillinen teko eli onko kyseinen asia laillisessa mielessä tehty hyvällä hallintomenettelyllä jollei voidaanko kyseinen asia palauttaa ja tarkastella uudelleen.
Alkaa tuntua että meno on kuin hölmöläisten tuvassa,kannetaan säkillä valoo sisään.

Joo, mitään lupaa ei vielä todellakaan ole myönnetty. Itse asiassa tästä taitaa olla vielä aika pitkä matka itse luvan saamiseen, joten ihmettelen kovasti, jos Ullakko on mennyt tuollaista sanomaan! Ullakon viimeaikaiset puheet ihmetyttävät muutenkin. Mm. SAK:n Väen Viesti-lehdessä hän sanoo, että Suomen luonnonsuojeluliitolta on saatu lausunto, että asuntomessutyöt eivät aiheuta merkittävää haittaa luonnolle. Olisi mielenkiintoista nähdä tämä lausunto, kun tuntuu, että luonnonsuojeluliitossa ja paikallisyhdistyksessä ei tiedetä asiasta mitään!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: leena_hallasmaa on 04. 05. 2006 22:10
Nyt kyllä mielestäni koko edellisessä viestissäsi muokkaat kohtuuttoman paljon tekstejäni omien mielikuviesi mukaisiksi. Selvintänet tarkemmin jotain kohtaa, jota luonnehdit ihailuksi. Tämä ei suinkaan välttämättä ole mieliaiheeni, mutta koska kuntalaisille se on tärkeä, pysyttelen "langoilla". Edellisessä tekstissäni tarkensin terminologiaa, jonka itsekin omalta kohdaltasi myönsit kaukaa haetuksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: doctor on 05. 05. 2006 21:09
Merkillistä touhua. Tulee kyllä Turun taudit ja Sisiliat mieleen. Voidaanko KPO:lle tämän jälkeen antaa uusi tavaratalotontti Prismalle moottoritien varteen?
Onko muilta edes kysytty, kilpailutettu? Kuka vielä luottaa kaupungin johtoon?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 07. 05. 2006 12:12
- Karmein pointti tässä ristiriitaisessa asiassa on, että tässä nähdään kolmikkomme suunta
  kaupunkimme ylläpidon priorisoinnissa.

- Itse edut jokainen voi määritellä itse. Eli vaikka varsinainen oletettu lahjus kokonaiseduista,
  onkin häviävän pieni, niin silti Bisneksen priorisointi vahvimpien selviytyjien hyväksi,
  on kuitenkin inhimillisyyttä ajatellen ihmisarvon loukkausta, varsinkin kunta tasolla.

- Missä ovat näiden bisnesten edut esim. Työttömille, Sairaille, Koululaisille, sekä Vanhuksille.
  Kaikki nämä ryhmät toimivat ja elävät kiihtyvässä säästö rumbassa, bisneksen porskuttaessa
  kiilto silmissä, visioidun Kunnan edun nimissä.

                 Esimerkkinä nyt vaikka itseeni verraten:

     Vakinaisena työntekijä kastiin kuuluvana, minulla on mahdollisuus nyt nauttia
     hienoissa maisemissa ja tiloissa ABC:n hyvät pihvit
     sekä ajella pirssillä ympyröissä, sekä tunneleiden kautta Prismaan,
     hakemaan tarjouspihvit lähestyvää kesälomaa odotellen.

     Mikään ei estä minua myöskään samalla reissulla käyden
     vaikka otattamassa Työterveydessä paastoverikokeen,
     vaikkapa  eturauhasen mahd. vajaatoimintaa epäillen,
     eli pomoni maksaa, tukensa mistä lystää hakien.

     Samaan aikaan Syöpäosasto toimii lähes ilman hoitajia, Sairaskoti potee resurssipulaa
     terveyskeskusjonot ovat ennallaan, sekä tuo lähes joka aamuinen vieras "äijä"
     kerää pulloja roskiksestamme, kelistä riippumatta.


                          Kolmikkomme on suuntansa paljastanut, haluammeko näin ?
                          Valtuutetut KOMMENTOIKAA !

     
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: koirasmartta on 08. 05. 2006 13:01
Voisiko moraalikäsitettä soveltaa ravirataan.  Eli kysyä asia vaikka nioin, että keiden huvi tässä on oikein kysymyksessä.  Avajaisraveihin osallstui alle 1000 hekeä ja Vepsin enmsimmäiseen kotiotteluun muistaakseni n. 2700 henkeä.  Voidaan myös kysyä, että suhtautuvatko kaikki kaupungin korkea-arvoiset virkamiehet ravirataan viileän objektiivisesta ja kuntalaisten parasta ajatellen.

Nyt olisi kiiruusti aloitettava meuvottelöuit Laihian ja Mustasaren kanssa.  Lienee turha toivoa että ensimmäinenkään valtuutegttu tulisi pilttuustaan ja sanoisi reilusti mitä mieltä on.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: opiskelija on 10. 05. 2006 14:02
En tiedä mitä se on, mutta minua ainakin jotenkin kouraisee kun taas saan kuunnella naljailua lahjusskandaalista  etelä-suomessa tulevalla viikolla.  On hämmästyttävää, miten laajalle tieto paikallisuutisesta on itse asiassa levinnyt.

Olen varma että pian joku keksii sellaisen Vaasaan sopivan ilmaisun kuin "turuntauti", joka sitten leimaa Vaasan negatiivisesti vuosiksi, kiitos ko. herrojen.


No ei hyvin mene muillakaan. Ilta-Sanomat uutisoi (http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa.htm#id1171061) poliisin taholta Lahden kaupunginhallituksen jäseneen kohdistuvia epäilyjä lasten hyväksikäytöstä. Tekstin mukaan ei ole erotettu vielä luottamustehtävistään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 11. 05. 2006 17:05
Iltalehti kertoo mitä miesturistit Baltiassa touhaa kun on rahaa
http://www.iltalehti.fi/2006/05/10/200605104499380_uu.shtml
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 17. 05. 2006 05:05
Kerrankin Vaasa on valtakunnan uutinen. Ilmeisesti koko käsittelyn ajan, aina tuomion lukemiseen saakka. Joku voisi arvioida paljonko julkisuus olisi tullut maksamaan ilmoitusmarkkoina ja joku toinen miten tehokasta tämä "mainonta" on Vaasan maineen kannalta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 17. 05. 2006 09:09
Ainakin se seuraus oikeudenkäyntikohulla on, että kukaan ei enää halua palkata Lumiota ja Lonkaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 17. 05. 2006 09:09
Mielenkiintoinen seikka, että Saariselän matkan jälkeen kaupunki lupautui kustantamaan Prisman alikulusta saman verran lisää - eli veronmaksajien osuus kaksinkertaistui.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 17. 05. 2006 10:10
M. Eurola on ottanaut kantaakseen syllisyyden taakan mitä tulee bordellilaskuun.  Mielenkiintoinen kysymys kuuluukin: mitä hän saa tästä jalosta teosta korvauksesksi tai mitä KPO saa?

Vaasan yöelämää tuntevat hieman ihmetelevät lehtikirjoituksia.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: sepi on 17. 05. 2006 19:07
Ja jos ruvetaan tonkimaan, niin tämä esimerkki tuskin on ainoa...... = (
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 18. 05. 2006 21:09
Quote
Kerrankin Vaasa on valtakunnan uutinen. Ilmeisesti koko käsittelyn ajan, aina tuomion lukemiseen saakka. Joku voisi arvioida paljonko julkisuus olisi tullut maksamaan ilmoitusmarkkoina ja joku toinen miten tehokasta tämä "mainonta" on Vaasan maineen kannalta.

Samaa voitaisiin kai miettiä sitten kun ilmoitetaan, että "sori, asuntomessut on peruttu - valitettiin liikaa". Viimeinen sammuttaa valot ja maksaa laskun... Taitaisi olla ensimmäiset asuntomessut, jotka kaatuisivat paikallisten vastustukseen. Absurdia, mutta totta.

Asuntomessujen peruminen antanee 'tosi positiivista' kuvaa kaupunkilaisista, valtuutetuista ja virkamiehistä. Kertonee myös Vaasaan muuttoa harkitseville, että kannattaa ehkä muuttaa kuntarajan tuolle puolen tai sitten jäädä kehä kolmosen sisäpuolelle.

Samaa sarjaahan tämä virkamiesten voitelu KPO-tapauksessakin on. Mikään ei etene ilman kunnon voitelua. Ilman voitelua kun yrittää niin valittajat kaatavat hankkeen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 18. 05. 2006 22:10
Samaa voitaisiin kai miettiä sitten kun ilmoitetaan, että "sori, asuntomessut on peruttu - valitettiin liikaa". Viimeinen sammuttaa valot ja maksaa laskun... Taitaisi olla ensimmäiset asuntomessut, jotka kaatuisivat paikallisten vastustukseen.
Kyllä nämä kaatuvat muuhun kuin mahdolliseen valitukseen tai vastustukseen. Onhan se täällä aika pätevästi todistettu. Toki on helpompi syyttää muita kun katsoa peiliin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Toope on 19. 05. 2006 06:06
Älä kerro
kateelle,
kade kertoo
Jaatiselle ja
joudut
pelistä
pois
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: utopisti on 19. 05. 2006 08:08
Uskon, että kaupunginjohtajamme vain tarkoittivat hyvää kaupungille. Tarvittiinhan sitä alikulkua. ABC.lläkin vipinää riittää (en ole käynyt.) Pari sataatuhatta ylimääräistä ei nyt paljon ole kaupungin rahoissa. Molemmilla johtajillamme on pieniä mukuluita ja työtön vaimo kotona. Vähän rentoutusta ja hauskaakin pitää elämässä olla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 19. 05. 2006 08:08
Uskon, että kaupunginjohtajamme vain tarkoittivat hyvää kaupungille. Tarvittiinhan sitä alikulkua. ABC.lläkin vipinää riittää (en ole käynyt.) Pari sataatuhatta ylimääräistä ei nyt paljon ole kaupungin rahoissa. Molemmilla johtajillamme on pieniä mukuluita ja työtön vaimo kotona. Vähän rentoutusta ja hauskaakin pitää elämässä olla.

No alikulkua tarvitsi lähinnä KPO saadakseen osansa Kivihaan liikennevirroista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: doctor on 19. 05. 2006 22:10
Kiitos Pentti. Mies-sika on on sika vaikka on omasta puolueesta. Onkohan yhdessäkään valtuuston naisessa "m..naa"?  Olispa se vihreiden punapäinen juristi vielä valltuustossa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: doctor on 20. 05. 2006 07:07
Vertailun vuoksi: Läääketehtaat ovat kautta aikojen olleet halukkkaita järjestämään "koulutustilaisuuksia" lääkäreille, aikaisemmin melko eksoottisissakin paikoissa.

Nykyään on käytäntö sellainen, että lääketehdas ottaa yhteyden työantajaan ja kertoo tarkan ohjelman tilaisuudesta johon lääkäreden halutaan osallistuvan. Julkisella sektorilla työnantaja tekee päätöksen osallistujasta. Lääketehdas maksaa matkan ja normaalit ruoat ja työntantaja palkan. Tilaisuudet ovat nykyään poikkeuksetta ihan oikeasti korkeatasoisia koulutustilaisuuksia. Kuntaliitto ja lääketeollisuus on yhdessä tehnyt suositukset (2003) menettelytavoista, jotta vältyttäsiin lahjusepäilyistä.

Olisikohan Kuntaliitolla ja jollain elinkeinoelämän järjestöllä syytä tehdä vastaavanlainen suositus kuntien virkamiehillekin kun lain määräysten tulkitseminen on juristeillekin kovin vaikeaa? Minulle jäi lehdistä epäselväksi minkäläainen hyväksyntä Kouhilta oli reissuille. Taisi tulla jälkikäteen? Olisko kaupunginhallitus todella , kuten Kouhi väittää, hyväksynyt liikesuihkukoneella tehdyt yhteydenpitoreissut, jos virkamiehet tällaiista olisvat esittäneet?  Jos olisi, niin olisikohan tuossa uudelleenarvioinnin paikka? Kaupungin talous ei lasten kynäpuutteineen taida olla liian hyvässä jamassa moiseen tuhlailuun.

Jos  kestitseminen NÄYTTÄÄ lahjonnalta on se jo tuomittavaa. Virkamiehen toimien täytyy NÄYTTÄÄ ulospäin puolueettomalta. Jos Keskon johtajana tai veronnmaksajana olisin tavannut virkamiehemme KPO:n kanssa Saariselällä tai Tallinnan yössä, niin se olisi NÄYTTÄNYT pahalta. Ihan siitä riippumatta onko pöydässä lasia juotu tyhjäksi vaiko vaan kostutettu kieltä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 20. 05. 2006 15:03
Vaasalaista kunnallispolitiikkaa pitkään seuranneet sanovat, että tämä nykyinen on pientä siihen verrattuna, mitä joskus on ollut.  Monet muistelevat kaiholla Ursinin aikoja ja "Kuparisaunaa", jonka baarikaapin kulmaan eräskin johtavassa asemasa ollut kolautti päänsä sillä seurauksella että joutui sidottavaksi.

Klassinen oli myös eräs entisistä hankintapäälliköistä, joka aina joulukuussa tapasi ilmoittaa kodinkoneliikeille, joista hankki kaupungin asuntoihin kodinkoneita, mitä haluaa joululahjaksi.

Kaupungin kahvitunneilla puhutaan myös rakennuspuolen mestarista, joka hankki uuden omakotitalonsa tiiilet kaupungin kustannuksella, mutta laskuun kirjoitettiin salaojaputkia kun kaupungin salaojaputkia vaatinut alue oli sattumalta rajanaapuri.

Paljon on myös puhuttu erään kuntoutushoitoa antavan laitoksen ilmaisista etuseteleistä kaupungin ylimmälle johadolle ja paljosta muusta.  Suurin osa lienee kuitenkin pahanilkisten ihmisten ilkeän mielikuvituksen tuotetta. Niin kuin tämäkin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 20. 05. 2006 18:06
- Kunnan hierarkia : Virkamiehet ja päättäjät / Voitelut ja Lahjakortit

- Työnjohtajat      : Yli jäävä tarpeellinen rakennusmateriaali

- Työntekijät        : Vessapaperi, kynät ja paperiliittimet

  Eli sosiaaliset edut näin rakennusboomin juhlavuonna.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 21. 05. 2006 11:11
Kunnanhallinnon muuttuminen entistä enemmän virkamies vetoiseksi on tehnyt tilaisuuden väärinkäytöksiin.  Vastuuhenkilöiden määrän kasvu ja esimiesten ”vastuunpakoilu”  on lisännyt mahdollisuuksia omaan pussiin pelaamiseen.  Luottamushenkilöille ei muodostu hallinnosta kokonaisnäkemystä, kun virkamiehet tekevät lisääntyneen valtansa mahdollistamana Päätösluetteloilla ratkaisut hallinnon linjasta.  Päätösluetteloiden määrä on 2000 luvulla noussut jokaisessa hallinnon alueessa räjähdysmäisesti. Tämän jokainen voi todeta selaamalla netistä hallintokuntien päätökset.  Määrällisesti runsain esimerkki löytyy kaupunginhallituksen Yleisjaoston listoilta.

Muuttamalla johtosääntöjä on voitu lisätä päättävien virkamiesten määrää ja sitä kautta on mahdollistunut muokata päätösten avulla luottamushenkilöt sivuraiteelle, sillä kenen luottamushenkilön aikaa riittää jokaisen asian tarkistamiseen.  Johto- ja toimintasääntöjen muutos on tuonut samalla lisääntyvän epäselvyyden kunnan hallintoon.  Tästä esimerkkinä kaupungin johtajan ulkomaan matkat.  Vielä Juhani Turusen aikana kaupunginjohtajien ulkomaanmatka luvat myönsi kaupunginhallitus. Vuosilomien suhteen oltiin niin tarkkoja ettei kaupunginjohtajisto voinut pitää vuosilomiaan yhtä aikaa, vaan aina piti olla jonkun kolmikosta paikalla.

Kautta-aikojen on kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden, niin virassa, kuin toimessa ja tuntipalkalla työskentelevien ollut mahdollista syyllistyä väärinkäytöksiin, mutta suuruusluokat ovat vain tänään toista luokkaa.  Entiseen aikaan karkeimmat virkamies väärinkäytökset rankaistiin ja alempiasteiset saivat käteensä lopputilin.  Tänä päivänä ei toimenpiteisiin ryhdytä kovinkaan helposti, koska siinä saattaa omatkin housut kastua.  Tässä mielessä toivoisi ensisijaisesti luottamushenkilöiltä korkean moraalin kasvua ja vaivannäköä tutustua Kuntalakiin ja hyviin hallintotapoihin.  Tämä sen takia ettei tule julkisuuteen lausuttua näkemyksiä joilla ei ole katetta.  Tämä koskee erityisesti kaupunginhallituksen, sekä lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajia.

Tässäkin asiassa: Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 21. 05. 2006 12:12
Syväkurkun tiivistelmä on oikea läpileikkaus tilanteesta, joka on seurausta pitkästä perinteestä
 kuntamme historiassa.

 Vain sosialisoitavat asiat ja esineet ovat ehkä muuttaneet muotoaan, tai kallistuneet.
 Homma vain on karannut käsistä laajuutensa, sekä rutinoitumisensa ohella.

 Edustajiamme on aina hommaan pyrkiessään kiinnostanut tämän epäkohdan setviminen,
 mutta ajan myötä, sekä asioiden ja tilanteiden nopean vaihtumisen, sekä laajentumisen
 seurauksena, hyväksyntä selän kääntäen lieventää vastuuntuntoa, joka on tarkoitettu
 käytännössä lähinnä oman eturyhmän käyttöön.

 Tätä moodia tukee myös klassinen sanonta: Seura tekee kaltaisekseen,
 joten "maailmanparannus" kuntalaisten nimeen ja aatteena, tulee kyseeseen
 lähinnä lähestyvien vaalien, tai muiden virkojen valintojen yhteydessä.

 Eli yksinkertaisesti "paska" on jo ollut housuissa pitkään ja sitä ei siivoa mitkään
 hyper rakennusboomit julkisten varojen leikkausten kustannuksella.

 Hyväksytään siis epäkohta vain edelleen kehityksen nimeen ja annettakoon
 kuninkaille, mikä kuninkaille kuuluu, joko laatuviinojen, tai laiturivärkkien muodossa,
 kieltämättä kuitenkaan niitä paperiliittimiäkään.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 21. 05. 2006 16:04
Jos tilataan vinna pöytään mutta jättää vähän lasin pohjalle, niin ei se ole lahjuksen vastaanottamista. Jos käy bordellissa mutta jättää ..tta. on se vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden vastaanottamista.  Jos isäntä tarjoaa tuntemattomille meihille niin eihän siitä voi ketään syyttää.
Uskooko joku?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 21. 05. 2006 22:10
Suksi on oikeassa.

Jouduin todistamaan asiaan liittyvän keskustelun.

Eräs nainen oli kovasti kiihtynyt syyttäjän julkeudesta. "Häpäissyt Lumion vaikka Lumio on pystynyt todistamaan olleensa muissa seksiklubeissa eikä Eurolan kanssa bordellissa". Hänestä syyttäjän pitäsi saada rangiastus kun on syyttänyt noin törkeästi hänen ihannoimaansa miestä. Tämä sisar on ryössä kaupungilla - ylittänyt jo keski-iän.

Toinen väitti, ettei Lumion esittämissä todist-kuiteissa eissa ollut kellonaikoja. Oli kuulemma ehtinyt käynyt sekä klubeissa että Max-bordellissa.

Kolmas epäili että kotona on jo melkoiset (ja ehkä riitävät) rangaistukset tulleet...kuten esim . M. Vehkaojan mahdollisuuksien hiipumista seuraavissa vaaleissa tämän jupakan takia.   Toinen vielä epäili syyttäjien loppuva maasta syyttäjä saisi itse tuomion, jos syyte on väärä eli  ei johda tuomioon.

Itse kuulun sellaisen femakkoleiriin, jossa suhtaudutaan "meidän poikien leikkeiihin" tuomitsevasti. Ja Suksen tavoin ihmettelemme suuresti joidenkin naispoliitikkojen väheksyviä lausuntoja. Onko kukaan naispoliitikko antanut yhtään kritiikkiä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: sähköjänis on 22. 05. 2006 07:07
Nyt näyttää monelta täällä unohtuvan, että lain mukaan on syyllinen "vasta kun syylliseksi todistetaan".

En arvaile kuinka tässä ko. jutussa käy, mutta tuomitseminen etukäteen tai tuomitseminen vaikka tuomioistuin vapauttaisi, omasta mielipiteestä kiinni pitäminen ja ennen kaikkea mielipiteen ääneen huutaminen  tyyliin "kyllä ne vapautuksesta huolimatta olivat syypäitä", on myyräntyötä koko järjestelmän legitimiteettiä kohtaan. En tietenkään tarkoita etteikö saisi olla omaa mieltään.

Itseäni tässä(kin) oikeustapauksessa kiinnostaa lähinnä syyttäjän motiivit ja se, pystyykö tuomioistuin ottamaan mahdollisessa langettavassa tuomiossa huomioon syytettyjen julkisen mestauksen jo ennen tuomion julistamista, tyyliin bodom.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: doctor on 24. 05. 2006 21:09
Minulle on selvä signaali syytteessä olevien alhaisesta moraalista kun eivät itse ole pyytäneet virkavapautta. Sen pyytäminen heti syytteen lukemisen jälkeen olisi voinut hieman tuoda arvostusta takaisin.

Selvä on signaali myös kaupunginhallituksen moraalista kun ei tähän uskalla puuttua. Sehän on kai kokoontunut syytteen lukemisen jälkeen.

Valtuuston reaktiota odotan. Sieltä pyrkii aika moni eduskuntaan...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 25. 05. 2006 06:06
Kaupunginjohtaja Markku Lumio perui työhakemuksensa, joten hän tunnustaa virheensä ja on Vaasan vanki.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: pave on 25. 05. 2006 12:12
Kaupunginjohtaja Markku Lumio perui työhakemuksensa, joten hän tunnustaa virheensä ja on Vaasan vanki.
Voiskohan Halosen Tarja vapauttaa meidät Markusta. Olis se niin armeliasta ja hyvällä muistettais.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 25. 05. 2006 15:03
Hienoa, jos saamme pitää Vaasassa nykyiset kaupunginjohtajamme! Toivon sitä vilpitttömästi.
Muistan lapsuusvuosiltani Vaasassa esiintyessäni Kuula-Opiston kevätmatineassa kaupuginjohtajan, joka istui konsertissa vain siihen saakka, kun lähisukulaislapsi oli esiintynyt. Sitten hän otti ja lahti.

ps Vaasa on ollut aika rankka paikka lapselle kasvaa. Kyräilyä, oman edun tavoittelua, tuomitsemista, kertakaikkisen ihmeellistä ilmapiiriä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 25. 05. 2006 15:03
[

Olemme olleet varmasti joskus samalla luokalla:-)
Joka tapauksessa, terävää tekstiä kirjoitat.
Quote

Jos muistat sen häirikön luokaltasi, joka oli verbaalinen kyky, visuaalinen lahjakkuus ja jolla oli aboluuttinen sävelkorva, niin olemme olleet samalla luokalla.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 26. 05. 2006 11:11
Lainaus tsailor

Quote
Hienoa, jos saamme pitää Vaasassa nykyiset kaupunginjohtajamme


Olisi mukava kuulla perustelut  mitä "hienoa" se sitten olisi ?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 26. 05. 2006 11:11
No, pentele. Vaasa pysyy otsikoissa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 26. 05. 2006 15:03
lainaus S-syväkurkku

Quote
Vaasan kaupunginvaltuusto kokonaisuudessaan kantaa vastuun alaistensa toiminnasta ja myös siitä moraalisesta rappiosta joka on valtaamassa kaupunkimme virkamiehistön.


Voikos tuon paremmin sanoa !!!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 06. 06. 2006 21:09
KHO:n päätös Kettusen jutussa

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Jyväskylän ex-kaupunginjohtaja Kettusen 200 000 "kultaisesta kädenpuristuksesta". Sen mukaan kaupunginhallitus ylitti valtuutensa. Asiasta valitti SKP:n kaupunginvaltuutettu Riitta Tynjä.

Lue lisää
Päätös on luettavissa KHO:n nettisivuilla http://www.kho.fi/
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 21. 06. 2006 05:05
Tänään pitäisi tulla tuomio lahjusoikeudenkäynnistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 21. 06. 2006 10:10
Vaasan käräjäoikeus hylkäsi pääosan lahjussyytteitä
21.06.2006
Vaasan käräjäoikeus on hylännyt pääosan Vaasan kaupungin johtoa ja Osuuskauppa KPO:ta vastaan nostetuista lahjussyytteistä. Käräjäoikeus katsoi vaasalaisvirkamiesten syyllistyneen lahjusrikkomukseen Tallinnan matkan osalta.

Markku Lumio, Heikki Lonka ja Heikki Vehkaoja jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta. Heidän on korvattava silti valtiolle saamansa etu.

Osuuskauppa KPO:ta ja sen toimitusjohtaja Martti Eurolaa, kuten myös Vaasan tiepiirin entistä johtajaa Juhani Salosta vastaan nostetut lahjussyytteet hylättiin kokonaisuudessaan. Vaasan käräjäoikeus antoi päätöksensä tänään.

Lähde: YLE Pohjanmaa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 21. 06. 2006 11:11
Lainaus Ozzy

Quote
Vaasan käräjäoikeus on hylännyt pääosan Vaasan kaupungin johtoa ja Osuuskauppa KPO:ta vastaan nostetuista lahjussyytteistäMitenkähän syyttäjä reakoi,aikooko valittaa tuomiosta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 21. 06. 2006 15:03
Vaasan käräjäoikeuden tekemä nahkapäaätös herätti heti julkitulonsa jälkeen kuumia tunteita.  Tämän kirjoittajalle soitti "tavallisesti ns. hyvin asioista perilla oleva taho" ja sanoi että jos tutkimusjohtaja ja syyttäjä olisivat todella tietäneet, mistä Tallinnassa päätettiin niin tuomioolisi ollut aivan eri luokkaa.

-Mistä siis päätettiin, kyselin tältä salaliittoteorioita rakastavalta tutultani.

-Tallinnassa päätettiin KPO:n tai laajemmin S-ketjun tulosta aivan Vaasan ydinkeskustaan.  Kun tämä kuvio aikanaan selviää, niin samalla selviää moni jarrutus ja epäselväksi jäänyt asia, sanoi Taho.

Uteluista huomimatta hän ei suostunut sanomaan enenpää, joten sanominen kirjataan tässä osastoon HMU (Hevosmiesten uutisia)  tai eihän sitä koskaan tiedä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ihmettelijä on 21. 06. 2006 15:03
Eipä tullut tuomiota, vaikka syyllisiksi todettiin. Kunnia  kumminkin meni Vaasan kaupungin johdolta ja kaipa joku on lahjan antanut kun sen arvokin pitää valtiolle korvata.
Erikoinen on jutun tuomio, mutta varmaan herrat jatkavat reissuselvitystä hovissa.
Nyt ei tainnut totuus vielä oikein paljastua.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 21. 06. 2006 17:05Kun tuomiopäivän pasuuna alkaa soida,
maataan vain hiljaa haudassa,
ja teeskennellään,
ettei me kuulla sitä !
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 22. 06. 2006 07:07
Onnittelut ja kiitos Vaasan johtajille (ja prisman tirehtööreille) pahantahtoisen ja epäreilun moitteen mallikkaasta kestämisestä, kiitokset tuomioistuimen ja puolustuksen jäsenille asiallisesta toiminnasta asiattoman räyskytyksen keskellä ja piikkisiä risuja sekä omantunnonvaivoja turhan, kaikkia vaasalaisia vahingoittavan rähäkän alkuunpanneille ja ylläpitäneille nilkeille. 

Kaikille asianomaisille toivon vastedes itsensä vertaisia arvostelijoita, työkavereita ja seuraa.         
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 22. 06. 2006 08:08
Terve järki auttaa määrittelemään vieraanvaraisuuden rajat

Aika ajoin käydään keskustelua siitä, miten tarjottuun vieraanvaraisuuteen liiketoiminnassa ja yleensä työtehtävissä tulisi suhtautua. Asia nousee esille varsinkin silloin, kun julkisuuteen tulee väärinkäytöstapauksia, joihin viranomaiset ovat puuttuneet.

Metsähallitusalaisetkin kysyvät usein ainakin lakimiehiltä sitä, mikä on se raja, jolloin tarjotusta vieraanvaraisuudesta tulee kieltäytyä. Moni arvelee, että kysymykseen on saatavissa selkeä ja yksiselitteinen vastaus. Näin ei asia kuitenkaan valitettavasti ole.

Asiaa on liikelaitoksessa tarkasteltava sekä rikoslain lahjoman vastaanottamista koskevan kiellon kannalta sekä verotuksellisesta näkökulmasta. Viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, milloin vastaanotettu etuus muodostuu saajalleen veronalaiseksi tuloksi. Tämän vuoksi Metsähallituksessa ollaan luomassa toimintaohjeita, jotka tulevat helpottamaan ratkaisujen löytämistä.

Milloin sitten kyse on kielletyn lahjoman vastaanottamisesta? Lahjoman
vastaanottokielto koskee virkamiesten lisäksi julkisyhteisön, siis myös liikelaitoksen palveluksessa olevia. Vaikka näitä periaatteita määritettäessä lähtökohtana onkin ollut julkishallinnon virkamiehet ja heidän kanssakäymisensä yrityselämän edustajien kanssa, soveltuvat periaatteet varsin hyvin myös silloin, kun harjoitetaan liiketoimintaa, kunhan samalla käytetään tervettä järkeä. Voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että tiukimmat periaatteet koskevat tuomioistuinlaitoksen tuomareita (ehdoton kielto), sen jälkeen muussa kuin liiketoiminnassa työskenteleviä ja jonkin verran väljemmin liikelaitoksen liiketoimintaa. Tämä on hyvä tietää silloinkin, kun olemme itse tarjoamassa vieraanvarasuutta omille yhteistyökumppaneillemme.

Lahja vai lahjoma?

Väittäisin kuitenkin, että kun otamme tai tarjoamme lahjoman eli ylitämme selvästi kielletyn rajan, tiedämme näin tekeväämme. Kun on kysymys tilanteen edellyttämästä kanssakäymisestä ja siihen liittyvästä vieraanvaraisuudesta, kuten ravintolaillasta tai muusta kestityksestä, tiedämme varmasti, ettei kyse ole lahjomasta. Samoin tiedämme, että jos meille palvelujen tuottamisesta tarjouksen tehnyt yritys tarjoaa meille ja mahdollisesti perheellemme lomamatkan, emme voi ehdotukseen suostua. Samoin ylitämme kielletyn rajan, jos saamamme tavanomaiset lahjat tai kestitykset samalta osapuolelta muodostuvat niin mittaviksi, etteivät ne enää ole tavanmukaisia. Lahjoman saajana voi olla henkilö itse, hänen sukulaisensa tai hänelle tärkeät yhteisöt tai muut tahot

Lahjomassa onkin kysymys siitä, että otamme vastaan lahjan tai muun edun, jolla on vaikutusta siihen, miten toimimme. Emme pysty enää suhtautuman lahjoman antajaan asiallisesti, ja meidän on vaikea esimerkiksi tehdä hänen kannaltaan ikäviä päätöksiä. Jäämme väärällä tavalla kiitollisuuden velkaan. Eri henkilöihin pystytään tietenkin vaikuttamaan eri tavalla. Tämän vuoksi ei kriteeriksi voida määritellä pelkästään sitä, miltä meistä itsestämme tuntuu, vaan hyvä mittapuu tämän ohella on pohtia sitä, miltä asia näyttää ulkopuolisen silmin.

Kaikki tapaukset eivät tietenkään ole selviä. Vaikeimmin ratkaistava kysymys lienee suhtautuminen yhteistyökumppanien ja vastaavien tarjoamiaan matkoihin. Jos kyse on lomamatkasta, kielletty raja ylittyy. Muussa tapauksessa tilanne on jo vaikeampi. Kuitenkin meidän on hyvä muistaa, ettei näitäkään etuuksia tarjota pyyteettömästi, vaan taustalla on tavoite vaikuttaa. Tämän vuoksi olisi parempi, että suunnittelemme toimintamme niin, että toiminnan kannalta tarpeelliset matkat voidaan suorittaa Metsähallituksen omalla kustannuksella. Esimerkiksi valtion budjettisidonnaisia laitoksia sitoo valtiovarainministeriön määräys, jonka mukaan ulkopuolisten kustantamat matkat on hyväksytettävä esimiehellä ja eräissä tapauksissa laitoksen johdolla.

Jorma Karttunen
Metsähallituksen johtava lakimies


http://www.metsa.fi/metsavaltio/03_00/lahjus.htm
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 22. 06. 2006 15:03
Onnittelut ja kiitos Vaasan johtajille (ja prisman tirehtööreille) pahantahtoisen ja epäreilun moitteen mallikkaasta kestämisestä, kiitokset tuomioistuimen ja puolustuksen jäsenille asiallisesta toiminnasta asiattoman räyskytyksen keskellä ja piikkisiä risuja sekä omantunnonvaivoja turhan, kaikkia vaasalaisia vahingoittavan rähäkän alkuunpanneille ja ylläpitäneille nilkeille. 

Kaikille asianomaisille toivon vastedes itsensä vertaisia arvostelijoita, työkavereita ja seuraa.         
Reissut on tunnustettu, laskut tiedossa, kaupat oli vireillä. Jokainen voi vedellä niistä ihan omat johtopäätöksensä. Ei käräjäoikeuden päätös tosiasioita miksikään muuta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 23. 06. 2006 08:08
Kuten xvaasalainen toteaa, on terve arkijärki ehdottomasti paras väline määrittelemään rajat niin vieraanvaraisuudelle kuin ilkeilylle ja vahingonteollekin. Sitä käyttäen huomaa helposti, että lakeja ja juristeja tarvitaan ja kannattaa vaivata sekä kustantaa vasta kun jotain selvästi merkittävää väärää ja  haitallista tapahtuu - ja että normaaleissa tilanteissa juristeria voi vain vahingoittaa kaikkia. Sen kosketus näyttää nykyisin olevan on kuin muinoisen Midaksen - sillä pienellä erolla, että kaikki koskettamansa muuttuu arvottomaksi.

Vaasassa koettu oikeusfarssi - jossa syyt ja seuraukset ovat kuin eri planeetalta - on havainnollinen esimerkki siitä, mihin ilman yksinkertaista arkista tervettä harkintaa päädytään pykälien, juristien sekä pahantahtoisen "ilmiantajan" ja julkisuuden voimin.  Kaikki mukaanlukien koko kaupungin asukkaat hävisivät kohtuuttomasti, kukaan paitsi ehkä palkkioita ansainneet juristit ei hyötynyt mitään ja mielihyvää koki vain muutama sairaaloisesti vahingonilonen.

Muutama puhtaan oikeuden ritari näyttää kuitenkin kokevan toisin.  Heitä toivoisin kertomaan, miten itse johtaisivat kaupunkia ja yrityksiä työ- ja vapaa-ajallaan siten, että hyvät suhteet kehittyvät, rakentava yhteistoiminta kukoistaa, talous ja yleinen viihtyvyys kasvaa eikä kenenkään kademieli tulehdu ? 

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 23. 06. 2006 23:11
Muutama puhtaan oikeuden ritari näyttää kuitenkin kokevan toisin.  Heitä toivoisin kertomaan, miten itse johtaisivat kaupunkia ja yrityksiä työ- ja vapaa-ajallaan siten, että hyvät suhteet kehittyvät, rakentava yhteistoiminta kukoistaa, talous ja yleinen viihtyvyys kasvaa eikä kenenkään kademieli tulehdu ? 
Enpä tiedä olenko mikään ritari mutta mikä on kunnan tarkoitus? Onko elinkeinoelämän tukeminen sitä? Se on aika mittavaa Vaasassa. Tunnen joitakin menestyviä yrittäjiä ja pitäisivät häpeällisenä sitä jos eivät omillaan pärjää. He odottavat kunnalta vain tasapuolista ja oikeudenmukasita suhtautumista kaikkin yrittäjiin.
Nyt juuri tuo on viimeksimainittu kyseenalaistettu. Luottamus on murentunut. Hoituuko asiat nykyjohdon kanssa vain KPO:n mallilla? Se on paha juttu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 24. 06. 2006 10:10
Lainaus luopio

Quote
Tunnen joitakin menestyviä yrittäjiä ja pitäisivät häpeällisenä sitä jos eivät omillaan pärjää. He odottavat kunnalta vain tasapuolista ja oikeudenmukasita suhtautumista kaikkin yrittäjiin.


Hyvin sanottu,juuri näin sen pitäisi mennä!!!

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 25. 06. 2006 09:09
Ehdottomasti hyvin sanottu, onnistuneita fraaseja. Moni politiikko tekee sellaisilla elämäntyönsä, mutta on silti vailla sisältöä kertoa tarpeelliseksi tehdä tasapuolisesti hyvää ja välttää pahaa.  Samaa kun sanoo ja ymmärryksensä mukaan tekee jokainen. 

Maailmassa valtiotkin - myös omamme -  kilpailevat helpottamalla ja tukemalla yritystoiminnan sijoittumista alueelleen hyvästä syystä ja kaikin keinoin.  On siksi hieman onttoa vihjailla jostain löytyvän kunnan, joka ei resurssiensa puitteissa pyrkisi houkuttelemaan yrityksiä asukkaitaan työllistämään.  Yhtä harvinaisia ovat ymmärrettävästi ne yritykset, jotka eivät tarjolla olevia tukia huoli.  Pelkäänpä että useimmat yrittäjät työntekijöineen ja omistaineen pitäisivät  kaupungin tuesta kieltäytymistä pelkkänä tyhmyytenä, samon jokainen kaupunki ja useimmat asukkaat tarjouksista pidättäytymistä.

Tasapuolisuuden vaatimus on niinikään itsestäänselvyys, mutta se ei toki voi toteutua tarjoamalla samaa  kaikille.  Erilaisilla yrityksillä kun ei ole samanlaisia tai samanaikaisia haluja, eikä kaupungilla aina ja kaikille yhtä mieluisaa tarjottavaa.  Tasapuolisuus on myös senverran yleisinhimillinen asia ettei rehellisestä pyrkimyksestä huolimatta edes itse joulupukki voi siinä lahjoineen sataprosenttisesti onnistua.         
Siten jokainen tapaus on vähintäin yhtä yksilöllinen kuin on luopio ihmisten joukossa.  Miten muuten silloin voisi yritysten houkuttelemiseksi toimia, kuin pyrkiä riittävässä määrin täyttämään investointia suunnittelevan yrityksen toiveet ja yrittää löytää siihen mahdollisimman edulliset keinot.  Kaikkein vähiten merkittävissä asioissa sopisi kompastua pelkkiin lillukanvarsiin, joissa oikeuden puolustajamme nyt piehtaroivat. 

Kaikkein vähiten meitä vaasalaisia - niin yrityksiä kuin asukkaitakin - on haitannut se, montako lautasta oli neuvottelujen välillä tarjottu ja missä.  Kaikkein eniten ja pisimpään haittaa ja maksaa joutava hyödytön ja tuottamaton pilkunviilaus, juristeria ja ahkerasti tuottavaa hyödyllistä työtä tekevien virkamiesten lamaannuttaminen ja motivaation turmeleminen.   

Kun Raamatussakin todetaan puun arvoksi sen tuottamien hedelmien laatu, ei pikkumaisten pilkunviilaajien pensaasta voi olla muuta mieltä kuin arvoton ja haitallinen.     

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 25. 06. 2006 19:07
Kyllä kunnanrooli alueensa yritystoimintojen kehittämisessä pitää olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen katsomatta yrityksen kokoa, tai toimialuetta.  Tähän päästään kunselkeytetään työnjako. Kunta rakentaa olosuhteet yrityksille, niin kaavallisesti, kuin kunnallistekniikaltaankin mahdolliseksi yritystoiminnalle. Huolehtii siitä, että yrittäjillä on osaavaa väkeä jotka saavat toimivat kunnalliset palvelut ja viihtyisän asuinympäristön. Unohtamatta liikuntaa ja kulttuuripalveluja. 

Silloin kun kunta ryhtyy taloudellisesti tukemaan yritystoimintaa, tai takaamaan niiden lainoitusta, ollaan yritysten samanarvoisuus menetetty.  Luomalla eriarvoisuutta yritysten keskuuteen tuhotaan myös yritysten kilpailuedellytykset jonka nimiin Suomessa tänä päivänä vannotaan.  Myöskin yhteiskunnan palvelutuotannon vertailuttaminen tuhotaan vääristämällä tuotannon kustannusrakenne.

Heikki Lamminmäki
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 27. 06. 2006 09:09
Kaikenlaista kunnan osallistumista yksityiseen yritystoimintaan tulisi välttää.  Oli sitten kysymys suorasta omistamisesta tai lainojen takaamisesta.  Esimerkkinä nyt vaikka RG-Line tai muun Suomen hiihtoputket.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 27. 06. 2006 10:10
Quote
Kaikenlaista kunnan osallistumista yksityiseen yritystoimintaan tulisi välttää.  Oli sitten kysymys suorasta omistamisesta tai lainojen takaamisesta.  Esimerkkinä nyt vaikka RG-Line tai muun Suomen hiihtoputket.

Juuri näin. Yrityksille löytyy apua mm. näistä instansseista:

http://www.sitra.fi/fi

http://www.tekes.fi/

http://www.te-keskus.fi/

http://www.ktm.fi/index.phtml?s=37

Kaupunginvaltuustolla tai sen yksittäisillä valtuutetuilla ei voi yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta olla riittävää osaamista ja tietotaitoa yritysten tukemiseen liittyen. Kaupunginvaltuustoa ja kaupunkilaisten verovaroja ei saa käyttää viimeisenä oljenkortena jos mistään muualta ei ole tukirahaa herunut tai lainalle ei löytynyt takaajia.

Kaupungin varat on tarkoitettu kaupunkilaisten palveluiden tuottamiseen tai ostamiseen – ei yksittäisten yritysten riskien kantamiseen. Oli yrityksen ala sitten mikä tahansa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 28. 06. 2006 07:07
Syyttäjä valittaa lahjuspäätöksestä
28.06.2006
Vaasan kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaatinen aikoo valittaa KPO:n lahjusoikeudenkäynnin lopputuloksesta Vaasan hovioikeuteen. Syyksi Jaatinen ilmoittaa tyytymättömyytensä päätökseen ja siihen, että useat syytteet hylättiin.

Tässä vaiheessa syyttäjä tutkii käräjäoikeuden tuomiota tehdäkseen valituksensa. Syyttäjällä on 30 päivää aikaa valituksen tekoon. Jaatinen on hakenut lisäaikaa, koska hänellä on muita kiireellisiä asioita käsiteltävänä.

Lähde: YLE Pohjanmaa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 28. 06. 2006 20:08
Kaupunginjohtaja Lumion (kok) selviytyminen lahjussyytteistä ei ole mikään ihme. Mutta se, että Lumion joutui lahjonnan vastaanotosta syytteeseen oli sinänsä ihme. Vaasassa puolueet kokoomuksesta-vasemmistoliittoon hyväksyivät Lumion lahjusmatkat. Lautamiehinä  istuu samojen puolueiden edustajat ja päätökset ovat tietenkin sen mukaisia.

Samoin kävi Jyväskylässä, jossa kaupunki maksoi muhkeat erorahat eronneelle kaupunginjohtajalle. Jyväskylässä valtapuolueet hyväksyivät laittomat erorahat.
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Jyväskylän ex-kaupunginjohtaja Kettusen 200 000 euron "kultaisesta kädenpuristuksesta". Sen mukaan kaupunginhallitus ylitti valtuutensa ja erorahan maksaminen oli laitonta. Erorahasta valitti alun perin SKP:n kaupunginvaltuutettu Riitta Tynjä.

Parlamentarismi on kriisissä, koska virkakoneisto ja poliittiset puolueet ovat sulautuneet yhteen. Tämän johdosta lahjontakaan ei tule ilmi, jos ei  joku ulkopuolella valtaeliittiä tee ilmiantoa tai valitusta.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CGURU on 29. 06. 2006 14:02
Kaupunginjohtaja Lumion (kok) selviytyminen lahjussyytteistä ei ole mikään ihme. Mutta se, että Lumion joutui lahjonnan vastaanotosta syytteeseen oli sinänsä ihme. Vaasassa puolueet kokoomuksesta-vasemmistoliittoon hyväksyivät Lumion lahjusmatkat. Lautamiehinä  istuu samojen puolueiden edustajat ja päätökset ovat tietenkin sen mukaisia.

Samoin kävi Jyväskylässä, jossa kaupunki maksoi muhkeat erorahat eronneelle kaupunginjohtajalle. Jyväskylässä valtapuolueet hyväksyivät laittomat erorahat.
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Jyväskylän ex-kaupunginjohtaja Kettusen 200 000 euron "kultaisesta kädenpuristuksesta". Sen mukaan kaupunginhallitus ylitti valtuutensa ja erorahan maksaminen oli laitonta. Erorahasta valitti alun perin SKP:n kaupunginvaltuutettu Riitta Tynjä.

Parlamentarismi on kriisissä, koska virkakoneisto ja poliittiset puolueet ovat sulautuneet yhteen. Tämän johdosta lahjontakaan ei tule ilmi, jos ei  joku ulkopuolella valtaeliittiä tee ilmiantoa tai valitusta.- Olet Reino niin asian ytimessä, kuin olla voi. Tätähän tukee valtuustonkin kuolleisuusprosentti
  asian tiimoilta, joka tosin on kuitenkin aika globaalia hommaa korppilaumassa,
  laumaeläimenä mellastettaessa.

- Käytännössä asian vahingot, taikka suuruusluokka, kuuluu kuitenkin sarjaan,
  moraali meillä ja muualla, joten jatketaan tätä "viisasta"? politiikkaa, niin kauan kuin voidaan.

- Narun päähän tulee kuitenkin jossain vaiheessa vetäjän käteen,
  joten opetellaan siihen asti omaa moraalia, jos sen mentoroinnilla tulevaisuudessa
  vielä jotain käyttöä olisi, esim. vaikka kunnan asioiden hoidon, sekä priorisoinnin merkeissä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 29. 06. 2006 16:04
1.7.2006 tulee Suomessa voimaan lainmuutos: syyttäjän syyteoikeus tulee koskemaan myös firmojen keskinäisessä toiminnassa tapahtuvia lahjontarikoksia.

Tähän asti on siis puhuttu vain virkamiesten ja yritysten välisistä lehmänkaupoista mutta nyt voidaan esim. toisen yrityksen työntekijää lahjovaa kilpailijaa syyttää.

Keskuskaupakamarin johtaja Pentti Mäkinen on sanonut asian hyvin tämän päivän Hesarin pääkirjoitussivulla: Keskeinen kysymys lahjontaa määriteltäessä on se, joutuuko yritys jälkikäteen selittelemään toimiaan julkisuudessa.

Näin on mielestäni käynyt nyt kyseessä olevan tapauksen kohdalla.

Valtion virastoissa käytetään tuohon liittyen hyvää kysymystä rajoista: miltä tämä näyttäisi huomispäivän lehdessä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 30. 06. 2006 09:09
Minusta ei Reino ole cgurun kiitoksista huolimatta kommentissaan 217 (kesäkuu 28) lähelläkään asian ydintä.  Puuttuu mm. kohtuus ja totuus.

Kohtuus on sikäli erityinen hyve, että niin tasapainoinen ihmiselo kuin myös koko demokratian käsite rakentuu sen varaan.  Vuosituhansien kokemuksella tiedetään, miten helposti politikoidessa hyvä muuttuu pahaksi ja oikea vääräksi. Siksi demokratiassa on aina löydettävä joko yksimielisyys tai kohtuullinen kompromissi vaihtoehtojen välillä.  Huonokin kompromissi on aina ja kaikille osapuolille parempi kuin kenenkään sanelu - ei kuitenkaan aina täysin oikeudenmukainen jos kohta ei usein kokonaan vääräkään.   

Siksi kaiketi oikeudessakin istuu yhtä ja yhdenlaisia suurempi ja monipuolisempi joukko viisaita ja sellaisen enemmistön päätöksellä täällä paisuttelun kohteena oleva tapaus tuomittiin peräti mitättömäksi.  Liian ankarasti monen mielestä kun kukaan ei ole menettänyt eikä kukaan saanut mitään merkittävää.  Liian lievästi niistä, jotka perusteellisista selvityksistä huolimatta epäilevät - tai toivovat - jotain suurta ja salaista väärää tapahtuneen.

Politiikassakin lopulliset toimintaa ohjaavat päätökset joudutaan - niinikään lain pakosta ja monille ilmeisen vastahakoisesti - tekemään demokratian säännöin.  Itse politiikkaa pelataan kuitenkin enemmän viidakon laein.  Saattaa siksi olla poliittisesti viisasta Reinon tavoin rinnastaa Vaasan ja Jyväskylän tapaukset, koskeehan asia kaupunginjohtaa molemmissa.  On poliittisesti ovelaa häivyttää samalla ero 100 ja 200 000 euron väliltä ja lienee politiikan etiikan mukaista kutsua demokratian kriisiksi sitä, ettei  omat halut täysin toteudu.  Totta sellainen ei ole puhumattakaan kohtuullisuudesta.

Koko prosessi vapaine keskusteluineen asialisuuksineen ja asiattomuuksineen todistaa myös Reinon väitteiden vastaisesti demokratian toimivan.

Asiattomissa ja pahantahtoisissa käsissä demokratia kuitenkin tulee turhan kalliiksi.  Niinpä joutavalla repostelulla satasesta todelliset kustannukset veronmaksajille lienee jo saatu kasvamaan lähemmäksi sitä Jyväskylän kahtasataatuhatta.  Jokainen hinta on kallis, kun mitään todellista hyötyä ei ole saatu tai edes voitu kuvitella saatavan ja kun haittaa koituu roppakaupalla. 

Hyötyä saattaisi pitkällä tähtäyksellä kuitenkin vielä koitua,  jos onnistuisimme tapahtuneen perusteella tunnistamaan ja hiljalleen korvaamaan laajakatseisemmilla ja järkevämmillä päättäjiemme ja viranhaltijoittemme joukosta pelkän pahansuovan ja hyödyttömän juristerian ja kadehtimisen erikoisasiantuntijat. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 30. 06. 2006 13:01
Arvoisa nimimerkki juhani

En tiedä olenko vähän hidas mutta mitenkä poliittinen kompromissi liittyy mahdolliseen lahjonnan ottoon?  Kyseessä on rikosasia, jota käsittelee riippumaton oikeuslaitos. Riippumattomuutensa rajoissa tietenkin. Lahjonnalle altis virkamies ei ole demokratian toteuttaja vaan sen pahin vihollinen.

Kuka muuten saa määrittää ne "asiattomat ja pahantahtoiset kädet", jotka tekevät demokratiasta turhan kalliin? juhaniko?

Juhanin maailmassa kannattaa siis ottaa vain niin pieniä (mahdollisia) lahjuksia, että oikeuskulut olisivat niitä suuremmat. Silloin niitä ei kannattaisi ottaa edes käsittelyyn.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 30. 06. 2006 13:01
LAKI ON NIINKUIN SE LUETAAAN! Koskee myös lahjusten ottamista ja antamista.

Tuntuu siltä, että Vaasan kolmesta ylemmästä virkamiehestä tehty ilmianto kaupungin edun vuoksi tehdystä työstä (työmatkat) lankeaa kateellisten vastustajien syyksi.  Ilmiantajan/ilmiantajien nimi/nimet on julkistettava. On väärin, että myyrät pääsevät kuin "koirat veräjästä".

Viaton esimerkki: Presidentti Tarja Halonen vierailee ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN kelohuvilalla Lapissa jokaisena pääsiäisenä, vuodesta toiseen. Matka ei tapahdu tiettävästi työn merkeissä?
Kenellekään tuskin tulisi edes mieleen tehdä ilmiantoa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 01. 07. 2006 10:10
Arvoisa Ozzy

Kiitos asiallisesta tavastasi esittää kysymys ja mielipide.  Sellaiseen on kohtuullista odottaa myös vastausta.

En tiedä minäkään mitään "poliittisesta kompromissista". Nimityskin kauhistuttaa, joten toivon ettei sellaista versiota ole eikä tule enkä siitä yrittänyt kirjoittaa.

Kompromissi sinänsä on elämän välttämättömyyksiä ja sisältyy sekä demokratian että terveen järjen vaatimuksesta niin politiikkojen kuin tuomareiden sekä kaikkien muidenkin yhteisiin ja muutkin huomioiviin päätöksiin.  Arkikielellä asetetaan kirkko keskelle kylää.

Keskusteltuun lahjontasyytteeseen se liittyy siten, että tuomareillakin on tässäkin oikeudessa ja tapauksessa monenlaisia mielipiteitä ja pakko puristaa ne yhdeksi yhteiseksi komporomissiksi, oikeuden tuomioksi.  Se saa lain voiman, kunhan on muodostettu lain märäämällä mahdollisimman suurta oikeudenmukaisuutta tavoittelevalla tavalla.  Ymmärrettästi se ei aina ole täysin oikeudemukainen mutta harvoin täysin vääräkään ja yleensä se auttaa lopettamaan turhan jahkaamisen sekä mahdollistaa paluun normaaliin arkeen.   

Kun lahjontatapaus nyt todettiin oikeudessa perusteellisen käsittelyn ja huolella esiinkaivettujen tosiasioiden valossa vain satasen rikkeeksi, tuli todistetuksi, että oltiin metsästämässä hyttystä tykillä.

Rahaa kului paljon, mainetta menetettiin, syyttömiä rangaistiin ja työyhteisöjen toimintakyky lamaannutettiin turhaan, saivartelijat saivat vettä myllyynsä ja säästetyksi tuli vain terve järki ja vältetetyksi kohtuus. 

Asian vieminen seuraavaan oikeusasteeseen on siksi vieläkin kohtuuttomampaa ja aiheuttaa kertaluokkaa suurempana kaikki jo kertaalleen koetut epäoikeudenmukaisuudet, haitat ja kustannukset sekä synnyttää arvattavasti uusiakin.

Rahalle, osaaville ihmisille ja toimiville organisaatioille - myös oikeudelle, tuomareille ja kenties juristeillekin - olisi meillä totisesti järkevämpääkin käyttöä, eikä suurella riidalla mitättömästä asiasta ole ennenkään mitään hyvää rakennettu. 

Sinulla on oikeus määritellä osaltasi, kuka toiminnallan haittaa yhteisöämme.  Toivn että onnistut valitsemaan oikein.

Minun toiveitteni maailmassa työtä ja tulosta tehdään innolla, kohtuuttomuudet vältetään ilman kohtuutonta juristeriaa - myös lahjuksien ja lahjussyyteiden kohdalla.  Sinä määrittelet itse oman  toiveittesi maailman ja voin vain toivoa että valitset oikein. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 01. 07. 2006 12:12
Hyvä juhani,

jatkakaamme sivistynyttä linjaamme, kumpikin omaamme.

Kun olen lukenut kirjoituksiasi asian tiimoilta, olen huomannut, että tulkitset asioita varsin likinäköisesti. Olet lähellä tapahtumia; ehkä liian lähellä?

Tulkintasi kompromissista on varsin optimistinen. Versiossasi kaikki osapuolet ovat ja heidän pitäisikin olla tyytyväisiä ratkaisuun, joka on tuolla menetelmällä aikaansaatu. Omat kokemukseni kompromissista ovat lähes päinvastaiset: kukaan kompromissin osapuolista ei ole tyytyväinen ratkaisuun. Kompromissi on siis menetelmänä yleisen tyytymättömyyden luoja.

Tähän tapaukseen sovellettuna syyttäjä ei ollut kompromissiin tyytyväinen ja sen takia ja virka-asemansa johdosta vie asian korkeampaan oikeusasteeseen. Se on myös hänen virkavelvollisuutensa, jos hän on tyytymätön ratkaisuun.

Minä itse olen, se tässä myönnettäköön, varsin puristinen suhteessani virkamiehen lahjomanottoon ja sen suhteesta demokratiaan. Suomessa varsinkin valtiolla ja sen virkamiehillä on hyvä maine lahjomattomuudestaan (tosi tai kuviteltu). Tämä on huomattu myös monissa Suomen kilpailukykyä mittaavissa vertailuissa. Yritysten kilpailukykyä nostaa huomattavasti se, että yritykset pienimmästä isoimpaan voivat luottaa viranomaisen tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Tämä on siis toimivan demokratian peruskiviä (toki tässäkin on joskus koplausta ollut; en elä sentään unimaailmassa ja tiedän sen). Kunnissa tämä on hieman vaikeampi toteuttaa, koska toimitaan pienemmissä yksiköissä ja kaikki tuntevat toisensa. Suomen lahjomattomuuden käsitystä onkin kritisoitu tämän hyväveli-järjestelmän huomioimattomuudesta. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä, että tällaisia kaupunkimme johdon harjoittamille kestitysretkille ei osallistuta. Tai jos osallistutaan niin sen maksamme me kaupunkilaiset itse kaupungin varoista; ei ulkopuolinen hyödynsaaja.

Pienenä anekdoottina kerron, että olen tutustunut vuosien varrella myös itäisen naapurimme menetelmiin ko. asiassa ja voin kertoa, että siellä lahjoman vastaanoton yleisyys on suoraan verrannollinen demokratian puutteeseen. Tämä on ollut osaltaan kasvattamassa minusta em. puristia.

Vielä kyseiseen tapaukseen sen verran, että ymmärrän kyllä, että kaupungin johdolla pitää olla hyvät suhteet alueellamme toimiviin yrityksiin. Se kuuluu heidän tehtäviinsä kaupungin ”seurustelu-upseereina”. Yritysten ja kaupungin suhteita on kuitenkin hoidettava niin, että suhteidenhoidon on kestettävä julkisuus, kaikilta yksityiskohdiltaan. Sillä kaupungin johto ja ylimmät viranhaltijat ovat viroissaan hoitamassa kaupungin ja sen asukkaiden etua, eivät omaansa.

Mitä tulee nimettömiin ilmiantoihin, olisi asian ehkä voinut hoitaa tyylikkäämminkin. Toisaalta nimettömyys voi olla pienen ihmisen ainoa keino saada äänensä kuuluviin ja ”selvitä hengissä”.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 01. 07. 2006 19:07
Kun "juhani" tuntuu seuraavan asioita kovin läheltä, niin hän ei voine olla tietämättä, että paljastetut jutut eivät ehkä ole ainoat. Ei näiden herrojen osalta, eikä alempien päälliköiden. Kyse on usein vain jäävuoren huipusta, kuten kaikissa syytteeseen johtaneissa rikoksissa. Organisaatiossa mukana olevat kuulemma "kaikki" tietävät mistä todella on kyse. Oli vain ajan kysymys koska kupla puhkeaa. Ruokahalu kasvoi syödessä ja tyhmemmät kehuskelivat reissuillaan. Niiden parissa, jotka eivät päässeet mukaan, syntyi odotetusti kateus, tai sitten moraalinen närkästys. Voihan toki olla kyse myös petetystä aviomiehestäkin. Jos oikein muistan niin vyyhti alkoi purkautumaan Vasabladetin kirjoittamasta "paljastuksesta". Joku "virkamies" sitten lähetti lehtileikkeen viranomaiselle. Olisi hyvä jos kaikki tuollaiset reissut ja tapaamiset oheisohjelmineen olisivat julkisia.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 03. 07. 2006 08:08
Jos oikein muistan niin vyyhti alkoi purkautumaan Vasabladetin kirjoittamasta "paljastuksesta". Joku "virkamies" sitten lähetti lehtileikkeen viranomaiselle.
Sylttytehtaalta!

On hyvä muistaa, että virkamieskin on ihminen! Voidakseen hoitaa tehtävänsä, hän joutuu pujottelemaan jatkuvasti lakiviittojen metsikössä, virkamiesmoraali saattaa kestää, tulkintaa kuitenkin voi tulkita.
Vaasan virkamiehet tarvtsevat työrauhan!

Ovatko virkamies ja luottamusmies moraalisesti samalla viivalla? Voiko valtuuston puh.joht. ottaa vastaan matkan/tehtävän maailman ääriin kaupungin kustannuksella ja jonkin yksityisfirman hyväksi? Voiko luvan antaa toinen luottamusmies, useampi luottamusmies, virkamies. Missä on moraalin raja?
Entäs ko. firman tavoite siirtää tuotantoa toiseen maahan? Vaikuttaako tuonkaltainen arvioitaessa moraalisesti matkoja?
Onhan se vähän vaikeeta!

 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 03. 07. 2006 08:08
Missä on moraalin raja?......

Voidakseen hoitaa tehtävänsä, hän joutuu pujottelemaan jatkuvasti lakiviittojen metsikössä,
Julkisuus on hyvä mittari. Olisi toinen juttu lähteä salaa ja edunsaajaan maksamana.

Onko virkamiehen työ todella noin vaativaa? Koko ajanko on lahjusten tarjoajat niskassa?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 03. 07. 2006 09:09
Ylemmät virkamiehet ovat paljon vartijoita, siksi heillä on ruhtinaallinen palkkakin. Kuka hyötyisi pikkuvirkamiehen lahjonnasta/kestitsemisestä?

Sama koskee kaikilta osin myös luottamushenkilöitä.

Käsite jatkuvasti on hyvinkin tulkinnanvarainen suure/määre tämänkaltaisissa asioissa. Jopa kerran vuodessa voi tuntua joissakin asioissa "jatkuvasti".

KOHTUUTTA VOIDAAN KUITENKIN VAATIA KAIKKISSA ASIOISSA!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 03. 07. 2006 14:02
Kuka hyötyisi pikkuvirkamiehen lahjonnasta/kestitsemisestä?
.....
KOHTUUTTA VOIDAAN KUITENKIN VAATIA KAIKKISSA ASIOISSA!

Aika monella virkamiehellä (kymmenillä) on melkoiset hankintavaltuudet ja ennen kaikkea esittely - tai ainakin valmisteluoikeudet.

Joka vuosi tehdään hankintapäätöksiä ja jos joka vuosi on "ruskaretki" "pikkuvirkamiehille" niin se on mielestäni aika usein. Aika isot summat liikkuu esimerkiksi asvalttiurakassa vuosittain. Jos sama urakaoitisija sen saa joka vuosi niin vuosien mittaan kertyy aika iso kauppa. Kyllä pikku lahjonta vaikka vuosittain  kunnon lapin ryvetysreissun muodossa "kannattaa" jos näin homma jatkuu.

Kohtuutta taas voisi olisi vaikka viinapullo jouluna.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 15. 10. 2006 06:06
Pääministeri Vanhanen ja valtionvarainministeri Heinäluoma ovat samoilla linjoilla, ettei nykyisen hallituksen ministereiden tarvitse vastata lehidistön kyselyihin. On TV-luvat maksetut, tai onko palkkoja maksettu pimeästi.

Näitten kannaottojen takaa paljastuu mielipide joka kertoo. ettei kansalaisten tarvitse tietää mitä ministerit siviilissä tekevät. Toisin sanoen ministerit saavat olla niin epärehellisiä kuin haluavat.

Olisi mielenkiintoista jos lehdistö lähtisi tutkivan journalismintielle ja selvittäisi nyky hallituksen jäsententoiminnot. Varmasti löytyisi pimeää työvoimaa rakennuskohteista. Maksamattomia yhteiskunnallisia velvoitteita, kuten lastenhoitomaksuja ja veronkiertoa. Näitä löytyy jo vanhan Vaasanläänin alueelta, puhumattakaan muusta Suomesta.

Lehtineekerit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 15. 10. 2006 15:03
Tässähän nyt ei ole mitään uutta, ministerien, virkamiesten ja diplomaattien rottailuista saisi
monta kirjaa, josta Pohjoismaiden suurin taiteilijammekin saisi monta julkaisua aikaan.

Taiteella ei tässä lajissa tosin ole mitään tekemistä, jos ei sitten uusia kikkoja lasketa mukaan.

Lehtineekerithän toimivat koko ajan kolmessa vuorossa, joten ei hätää, kyllä lööpit riittää.

Spekuloisin kuitenkin isoisten tarkoittaneen todellakin omaan yksityiselämään sekaantumista,
joka nostaa aivan samoin tavallisen takojankin pulssia, näiden vitun lööppineekerien elannon
hankkimisen johdosta.
Eli kun ei oikein ole asiaa, kaivetaan tikulla paskaa, jonka uusi käsite lehtipiireissä on:
Ihmisen yksityis elämä.

Jostain syystä kuitenkin tavallista pattipäätä kiinnostaa kuitenkin aina enemmän
kokoomuspampun epäillyt parituskekkerit, kuin perkeleen naapurin toistuva
toisen postin selaaminen "epähuomiossa"

Mutta voihan sitä tietysti harrastaa itsensä ärsyttämistä näilläkin epäkohdilla,
ongelmathan ovat ihmisen parasta huumetta.

Mitähän sitä huomenna tekisi ?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 19. 10. 2006 06:06
Lehtien yleisonosastoissa ja foorumeissa sekä pääkirjoituspalstoilla käyty keskustelu virkamiesmoraalista on mielenkiintoinen ilmiö tästä päivästä.  Ruotsin ministereiden pikkuvilpit ovat nostattaneet hiivan myös Suomessa.  Yleinen mielipide tuntuu olevan, että nyt kuurnitaan hyttysiä.  Mutta onko näin?

Enemmistö suomalaisista on yhä sitä mieltä, että verot on maksettava, tv- ja radioluvat on maksettava niin kuin muutkin velvoitteet. 

Tämä siis koskee ns. tavallista "köyhää kansaa". Mutta kun monta kertaa tavallisen duunarin palkkaa korkeampaa palkaa nostava  jättää tv-lupansa maksamatta,  on kysymys pikkuasiasta.  Pitää katsoa suurempia kokonaisuuksia.

Voihan, etten sanoisi..  Jos kysymyksessä on ahne paskianen pikkujutuissa,  niin  hän on sitä myös suurissa jutuissa.  Kansa on hyvin oppivaista.  Mtä isot edellä niin sitä pienet perässä.

Esimerkiksi täsä kaupungissa on lukuisia näitä virkamiesten tekemiä "pikkujuttuja". joita on katsottu läpi sormien.  Oikö nyt olisi nostetta nostaa nekin esille.  Kuka aloittaa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 19. 10. 2006 11:11
Johanssonin kirjoitukseen viitaten:

Tätä epäkohtaa on kyllä ruodittu jo vuosia, eikä se ole mitään uutta, myös tällä saitilla aika ajoin,
sekä muuttuvin pollilööpein.

Kysehän on pitkistä perinteistä tämä alueen vilpin suhteen, joka varsinkin iltsareiden kohdalla
elättää moguleita, isompaa kalaa odotellessa.

Nämä luikurimaiset pikkuvilpit Ministeritasolla ovat todellakin vahinkoina hyttystasoa, joten
nämä karkkivarkaudet luottotasolla, aiheuttavat yleensä pelkkää inhoa, rehellisinä itseään pitäviä
paskapaperia ja paperiliittimiä töistä vohkivan kansanosan kohdalla.

Molemmissa vilppiryhmissä ei välttämättä kuitenkaan saada varsinaista henkilökuvaa yksilön
konkreettisesta persoonasta rehellisyyden suhteen kokonaisvaltaisesti, tässä muuttuvassa
yhteiskunnassa, jossa vilppien keinot, sekä kohteet, alati muuttuvat tarpeiden mukaan.

Tätä Suomalaista peruspiirrettä voisi verrata "synnittömään" Kristinuskoiseen, joka saarnaisi
muiden syntien poistamiseksi.

Käytännössä nämä Ruotsinkin sekoilut, tuottavat vain lehtinekruille työtä ja rahaa, sekä uusia
"synnittömiä" edustajia "rehellisten" kansalaisten etujen turvaamiseen.

Vaikka tämä ei kuitenkaan tarkoita ärsyttävän piirteen julkista hyväksymistä,
niin ongelman poistamisen suunnittelu vaatii kuitenkin jo arvomaailman uudistuksia,
jotka eivät kuitenkaan ole tässä talousmallissa mahdollisia.

Käytännössä siis voidaan kusta tuuleen ja vahtia rikkureita, yhtenä mielenrauhan reseptilääkkeenä.

No Thank`s,.. elämä on mukavampaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 23. 10. 2006 12:12
"Laki se löytää nappivarkaan, mutta suuret roistot se kiertää"
M.A. Numminen
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 27. 10. 2006 14:02
Teknisentoimen tämän päivän henkilökunnan luottamuskeskuteluissa teknisentoimen kaupunginjohtaja Heikki Lonka vastasi kysymykseen  - millä perusteella on henkilöt valittu jotka on siirretty "roska pankkiin". - Henkilöstö on jaettu nauraviin ja happamiin naamoihin. Nauravat kulkevat autolla ja happamat matelevat kävellen. Nauravat ovat ammattitaitoiset ja hapannaamat täysin työhönsä soveltumattomia vailla käytettävyyttä.

Mikä lienee Heikki Lonkan käytettävyys ja ammattitaito. Lonka on saanut koko teknisensektorin apatiaan. Hänen ainoat tulokset ovat hillitön Nepotismi ja epäonnistumisten sarja toimintoja.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vapaudenpatsas on 27. 10. 2006 17:05
Mikä lienee Heikki Lonkan käytettävyys ja ammattitaito. Lonka on saanut koko teknisensektorin apatiaan. Hänen ainoat tulokset ovat hillitön Nepotismi ja epäonnistumisten sarja toimintoja.

Aika kova syytös!
Mitähän epäonnistumisia tarkoitat?
Ja erityisesti kiinnostaa tuo nepotismiväite. Onko sinulla esittää esimerkkejä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 27. 10. 2006 18:06
No, nepotismi tarkoittaa tietysti yritystä palkata oma vaimo kaupyungin hommiin. Onneksi se torjutiin.

Sen sijaan tuo "keep smiling"-juttu kiinnostaa kovasti.  Onko todella näin, ja onko se todistettavissa. että töissä pysymiseen tarvitaan kestohymy?

Jos Lonka näin ajattelee, niin kehoitan häntä joku aamu menemään vaikka kaupungin pienipalkkaisten sijaisten pukukoppiin tekemään havaintoja.

Kuinka momni jaksaa hymyillä maireasti.  Monikin varmasti nauraa, mutta se on katkeraa naurua.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 28. 10. 2006 13:01
Ei ole ainut nepotismiteko tämä vaimon palkkaamisyritys.  Aluepelastustoimeen konsultiksi palkattiin Heikki Lonkan sisko.  Epäonnistumisista voidaan mainita kaupungin suunittelupäällikön valinta.  Heikki Lonkan ehdokas kaatui kalkkiviivoilla. Tämä otti Lonkaan niin ettei hän viihdy kovinmonta minuuttia suunnittelujaoston kokouksissa, vaan poistuu niistä vähin äänin.

Kun näin on. niin peiliinkatsojan pitää olla jokin muu kuin teknisentoimen "roskapankkiin" siirretty suorittajaportaan työntekijä. Vai kuinka on?

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 11. 12. 2006 11:11
Nyt on oltava kieli keakellä suuta

Vaasan kaupungin tarkstuslautakunta on saanut valmiiksi arviointiraportin siitä, miten kaavoitukselle asetetut tavoitteet ja toimivuus on toteutunut.  Arviointiraportti on päivätty 24.11. 2006 ja se tulee esille huomenna tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Arviointiraportti on erittäin taitavasti kirjoitettu, mutta virkamiesjargonia hiukan tuntevana sitä lukee kulmiä rypistäen ja välillä tukka pystyssä.  Tulkintani saattaa olla täysin väärä, mutta lukekaa itse.

Minun johtopäätökseni raportista  on, että kaavoituksesta vastaavat johtavat virkamiehet ovat nyt erittäin tarkan syynin alla ja varmasti myös syystä

Tässä vain yksikohta:
”Vuosina 2002-2003 ei Vaasassa annettu lainkaan muita kaupunkeja enemmän poikkeuslupia. Vuosina 2004-2005 annettiin toki vertailuryhmästä eniten poikkeuslupia asemakaavaan. Vaasan osalta poikkeuslupapäätökset ovat vuosina 2004-2005 lisääntyneet, mikä jo sinällään on huolestuttavaa. Poikkeamisilla ohitetaan tarkoituksenmukainen suunnittelu, joskus myös oikeudenmukaisuus ja laajempi kuuleminen.

Asemakaavan valmisteluajalla on merkitystä sille, millaisen kuvan kaavoitus kaupunkilaisten keskuudessa saa."

Raportissa puhutaan muissakin kohdissa oikeudenmukaisuudesta ja annetaan kuva, että oikeudenmukaisuus ei ole aina toteutunut.  Jääköön toistaiseksi arvattavaksi, mitä se tarkoittaa.

Kaupungin  pääkavoittaja Tapio Ivakko oli kaksi viikkoa sitten tarkastuslautakunnan kuultavana,  Kuulemisesta ei ole mitään kuulunut.  Aivan ilmeisesti tarkastuslautakunta perää nyt käsitystä siitä, onko joku virkamies menetellyt väärin  ja milla tavalla ja mitä muuta kaavoituksessa ilmenneisiin epäkohtiin liittyy..

Kaavoitushan on tunnetuti yksi niistä kunnan toimialoista. joissa kaikenlainen rakenteellinen korrupsio on ainakin teoriassa mahdollinen.

Tarkastuslautakunnan esityslista

http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc


Rakenteellinen korruptio
http://www.avari.fi/korruptio.html
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Saakelin Akka on 11. 12. 2006 12:12
"Älä luule luuta lihaks
kissanpaskaa makkaraks"


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 11. 12. 2006 13:01
Ketkä ovat siis saaneet poikkeuslupia ja kuinka paljon?  Onko ne tehty kaupungin työnä vai hakijan toimesta?  Ketkä ovat joutunee odottamaan kaavoituspäätöksiä ja kuinka pitkään?

Onko odotusaikana tapahtunut jotain sellaista, joka on syrjäyttänyt ensimmäisen hakijän edun?  Voidaanko kaavoitustyötä vitkuttelemalla luoda taloudellisia etuja joillekin? Voiko virkamies saada jotain etua vitkuttelemalla kavoitustyötä

jatka luetteloa....

Talentum
Samansukuisia korruptiolle alttiita pesäkkeitä luovat muun muassa kunnallinen kaavamonopoli ja eräät työmarkkinakentän rakenteet. Nämä tarjoavat todella vahvoja vipuja todella harvoihin käsiin siten, että julkinen, korporatiivinen ja taloudellinen valta sekoittuvat vaikeasti selvitettäväksi ja kaikkea muuta kuin avoimeksi vyyhdeksi

http://www.talentum.com/doc.ot?d_id=115134  (http://www.talentum.com/doc.ot?d_id=115134)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 11. 12. 2006 13:01
Tämä postaus ja linkki oli toisena tässä ketjussa tammikuussa:

Viime aikoina on herännyt keskustelua ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille antamien lahjojen ja muiden etuuksien hyväksyttävyyden rajoista. Kuntien ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti ja tämä tuo uusia haasteita kunnallishallinnon toimintatavoille suhteessa yksityiseen sektoriin.

Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Kun esim. yksityinen yritys on tarjoamassa kunnan henkilöstölle tai luottamushenkilölle matkaa, matkan hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä arviointikriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

 Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa kielletylle etuudelle, joten hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista. Pääsääntönä on, että kunta itse maksaa kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden virkamatkat.
Kuntaliitossa on katsottu tarpeelliseksi esittää joitakin näkökohtia ja ohjeita ulkopuolisten kustantamien matkojen ja muiden taloudellisten etuuksien hyväksyttävyyttä arvioitaessa.

Lue ihmeessä:

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;63;375;75765;88264;88891
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Pappa Razzi on 14. 12. 2006 11:11
Onko kukaan nähnyt että Pohjalainen olisi kirjoittanut tarkastuslautakunnan arvioraportista tai kokouksesta.  Lukekaa nyt ihmeessä tuo raportti. Sen pitäisi olla paikallista dynamiittiä.
Kauhea järkkytys jos se painetaan villasella.

Tarkastuslautakunnan raportti

http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S.M. Art on 14. 12. 2006 12:12
 Silmään pisti tuosta raportista päällimmäisenä se, ettei ole toimittu konsulttipalveluiden kilpailuttamisessa Hankintalain mukaisesti.  Eli mihin toimenpiteisiin tämän vuoksi ryhdytään? Jo saan arvata, niin tuskin mihinkään. Mutta asiahan on periaatteessa sama kuin minkä tahansa tarjouskilpailun suhteen. Paino sanalla suhde.
 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: geezer on 15. 12. 2006 20:08
Tuo hankintalain vastaisesti toimiminen on kyllä tökeröä. Jos se tarkoituksellista, on tilanne  korruptoitunut pahasti, eli kaverille palveluhankinnat. Jos se johtuu asiantuntemattomuudesta, on sekin paha asia. Ei virkamiehinäkään kaivata ammattitaidottomia. Hankintasäädöksiä rikkoesssaan saattaapi kaupunki joutua markkinaoikeuteen kun joku taho valittaa. Ja se on sitten hankinta seis siltä osin. palveluhankinnoissa se tarkoittaa sitä, että sopimusta ei saa tehdä eikä uutta kilpailua järjestää samasta asiasta ennekuin oikeus on sanansa sanonut. Ja siellä on aikamoinen ruuhka.

Vastikään valtiovalta pääsi yksimielisyyteen siitä, että uuden hankintalain tulkinnan mukaan alle 15.000 egen hankintoja ei kilpailuteta. Kaikki muu kyllä. Ja kun mennään EU- hankintarajojen yli, on kilpailutus vielä tarkemmin säädeltyä. Niin että kyllähän se sellaiselle normaalille yhteen-, vähennys- ja matkalaskun osaavalle virkamiehelle on lähes ylitsepääsemättömän venymisen paikka. Silti lakia pitäisi noudattaa.

Selvityksessä pisti silmään myös aikamoinen tehottomuus kaavoitustoimessa. Voihan olla tietysti, että kaavoja ei tule vireille Vaasassa niin paljon kuin muualla mutta silloinhan pitäisi väkeä vähentää.

-geezer-
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 16. 12. 2006 08:08
Tarkastuslautakunnan raportti kaavoitustyöstä suorastaan vilisee asioita, jotka panevat hälytyskellot soimaan.

http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc

Ainakin seuraavat asiat huolestuttavat:

   - työskentelyilmapiirin homehtuneisuus kaupunkisuunnitteluvirastossa
   - kaavoitustyön tehottomuus (vain neljäsosa vertailukaupunkeihin verrattuna)
   - virkamiehet kahmineet itselleen kaikenlaista ylimääräistä valtaa kaupungin, sen omistamien
     yhtiöiden, kaupungin osakkuusyhteisöjen, pankkien jne hallinnossa. Jääviysongelmia ja mielivaltaa.
   - korruption mahdollisuus (lue todennäköisyys)

Soisi todellakin ettei raporttia merkitä pelkästään tiedoksi.

Mitä tämän blogin poliitikot ajattelevat raportista?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 16. 12. 2006 11:11
Tänään selvisi kaksi asiaa eli että raportti annetaan  valtuustolle tammikuussa ja että raportin julkaiseminen näin aikaisessa vaiheessa johtuu läpinäkyvyyden vaatimuksesta.

Suomeksi jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että tarkastuslautakunta haluaa, että raportista keskustellaan ennen sen valtuustoon saattamista.  Tässä on haaste kaikille tämän foorumin vastuullisille kirjoittajille.
Olisi hyvä jos raportista  voitaisiin nostaa esille kaikki meilenkintoiset yksityiskohdat kommentoivaksi.

Ylläpito ilmoittaa  varmasti keskustelusta sitten ennen tammikuun valtuuston kokousta  valtuutetuille niin että ajatuksenjuoksultaan hitainkin valtuutettu pääsee kärryille siitä, mistä raportissa puhutaan.

Raportt on todella raastava ja sitä ei missään tapauksessa saa painaa  villasella.  Jos näin tapahtuu niin sen jälkeen  virkamieskunta tekee mitä lystää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: PeterK on 16. 12. 2006 11:11
Kaavoitus on silkkaa vallankäyttöä. Kaupungilla on kaavoitusoikeus. Monopoli on paras bisnes muoto. Kehitysjohtaja määrää maankäyttöhinnan, neuvotella saa, jos osaa.... Kaavoitusarkkitehti kirjaa kaavaehtoihin ja rakentamistapaohjeisiin määräyksiä, vaikkapa esim. energiayhtiöön liittymispakon. Ympäristölautakunta hyväksyy kaavan ja rakennustatarkastaja sinetöi uuden asiakkaan ja samalla määrää suopean arkkitehdin ja rakentajagrynderin rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Näin se menee, onko sinulla Heimo valittamista? Kyllä tiedän, kuka tässä kuviossa on renki ja kuka on isäntä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 16. 12. 2006 12:12
Kun on tyhmä pää, niin täytyy kysyä:

Kehitysjohtaja määrää maan käyttöhinnan, neuvotella saa, jos osaa....

-Onko todella niin, että kehitysjohtaja voi määritellä hinnan (Kondishanke  3 milj. euroa ) tai sitten Halli Oy, HS Center, Airaksinen  jne.  ( vähemmän tai ei mitään)?

Kaavoitusarkkitehti kirjaa kaavaehtoihin ja rakentamistapaohjeisiin määräyksiä, vaikkapa esim. energiayhtiöön liittymispakon.


-Siis mitä?  Voiko kaavoitusarkkitehti määrätä tiettyyn energiayhtiöön liittymisen tai joitain muita määräyksiä, joilla on joillekin taludellista etua?

Ympäristölautakunta hyväksyy kaavan ja rakennustatarkastaja sinetöi uuden asiakkaan ja samalla määrää suopean arkkitehdin ja rakentajagrynderin rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.


-Tässä oli useita asioita: Ympäristölautakunta hyväksyy kaavan. (onko ympäaristölautakunta itsenäinen toimija vai kumileimasin)   Kun rakennustarkastaja  sinetöi uuden asiakkaan ja määrää suopean arkkitehdin ja grynderin, tulee väkisinkin mieleen mielivalta, tuttavankauppa ai jokin muu, josta ei parane julkisesti puhua, jos ei ole todisteita.

Näin se menee?

Näinkö se menee?  Mitä merkitystä on rakennuslautakunnalla, rakennustarkastuksella ja muilla elimillä.  Ovatko esim. rakennuslautakunnan jäsenet tarkkaan perillä kaavoituksesta niin että osaavat lukea kaavoittajien papereita ja ennen kaikkea, onko rakennuslautakunta selvillä  kaikista taustayhteyksistä
`
Ja vielä: Mikä on maankäyttötoimikunta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 16. 12. 2006 18:06
Muistan lukeneeni, että nykyinen rakennuslautakunta antoi (kokemattomuuttaan?) heti ensi töikseen rakennustarkastajalle oikeuden hyväksyä ilman lautakuntakäsittelyä rakennusluvat 600 neliön rakennuksiin saakka.

Myös julkisivulautakunta on mielenkiintoinen: Kaksi virkamiestä saa tietääkseni päättää kaikista julkisivukysymyksistä ilman rajoitusta.

Mikä ihmeen maakäyttötoimikunta? Ainakaan kaupungin webbisivut eivät sellaista (tai muutakaan sen tapaista) tunne.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: hakkeri on 16. 12. 2006 18:06
Google löytää runsaasti resusrsseja sanalla maankäyttötoimikunta.  Sana on usein yhteydessä sanaan kaavoitus eli esiintyy muodossa kaavoitus- ja maankäyttoimikunta.  Vaasasta ei tällaista taida löytyä.  Olisiko kysymyksessä sitten jokin johdannainen maankäyttönnnn.

Sana assosioi jotenkin jonkinlaiseen  vapaamuotoiseen porukkaan, joka kokoontuu pohtimaan maankäyttöä ellei sitten kunnallislaista löydy selitystä.

Mitä tällainen elin tekee, siitä minulla ei  ole hajuakaan.

Muuten:  Tällainenkin ketju on olemassa:

Kaavoitus ja kaupunkirakentaminen, demokratiaa vai harvainvaltaa?

http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=442.0
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 16. 12. 2006 20:08
Ei kai kaupungin maapolitiikkaa missään vapaamuotoisessa toimikunnassa päätetä???
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 17. 12. 2006 07:07
Vaasan kaupungin kolmen suurimman poliittisenryhmittymän yhteinen sinulle, minulle ja meille politiikka näkyy kaikkein räikeimmin kolmessa kaupunginjohtaja mallissa, sekä viimeisenä saarekkeena kaupunkisuunnittelu toimessa.  Perusedellytys   Teknisen- ja Kaupunkisuunnittelutoimen yhdistäminen on torjuttu systemaattisesti kolmen suuren puolueryhmän  toimesta. Näitä yhdistämisesityksiä on tehty ties kuinka monta, mutta tulos on aina ollut  nolla.  Viimeisin vääntö tehtiin kaupunginjohtajien työnjakoa mietittäessä.

Kaupunkisuunnittelun toimiala on aina ollut Kokoomuksen alueeseen kuuluvaa. Toimialan suuri itsenäisyys ja yksinäisyys on johtanut kaavoitustoimen tehottomuuteen.  Kaikki yhteistyön polut muihin toimialoihin  ovat  ruohottuneet.  Tosin viimeaikoina on ollut nähtävissä jonkin laista yhteistyötä, mutta sekin on keskittynyt matkailuun, ei tehostavaan työntekoon.

Ei voi kuin toivoa, että Tarkastuslautakunnan raportti johtaa kaikkien poliittisten ryhmien uudelleen arviointiin.  Pienin uudistus olisi jos kaupunkisuunnittelu, tekninen toimi, rakennusvalvonta ja kaupungin ympäristökeskus saataisiin yhteisenkaton alle.  Silloin olisi ainakin päivittäin toivotettava hyvää huomenta toisilleen ja tästä saataisiin kylvettyä yhteistoiminnan siemen, joka johtaisi tulokseen Vaasan kaupungin asukkaiden  parhaaksi.

Heikki Lamminmäki                                                                           
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 17. 12. 2006 11:11
Vaasan kaupungin tarkastuslautakunta osuu naulankantaan raportissaan kaupunginsuunnittelutoimesta.  Niin virkamiehistöön kuin suunnittelutoimen ympärillä hääriviin luottamushenkilöihin on iskenyt omienetujen ajaminen.  On todella ihmeellistä että näin sisäänlämpeävän  joukon on kaikessa rauhassa annettu toimia omaksi edukseen näin pitkään.  Kaupunkisuunnittelun toimia on ohjannut rakennusliikkeet ja konsultit. Konsultit on valittu ilman kilpailutusta. 
Konsulttien valinnat on tehty sen mukaisesti miten yhteiselo on saatu palvelemaan virkamiesten näkemyksiä kaupungin kehittämisestä.  Tästä esimerkkinä erään kaupunkisuunnittelun virkamiehen sammakko lehdistölle.  –kaavojen nähtävillä ollessa jokainen voi esittää mielipiteensä, mutta ei niitä voida soveltaa kaavaan. 
Kaikista kaavaesityksistä käydään sitkeää viivytystaistelua. Esimerkkinä Purolan kaava.  Lehdistöön tullaan rintarottingilla antamaan näkemyksiä ja lausuntoa kaavaesityksistä, sekä suunnitelmista jotka ovat täysin suunnitteluasteella ja siten utopistisia, koska niiden toteutuksen rahoitus on täysin auki.

Tähän loppuun sopinee mainiosti lainaus Otto Mannisen runosta Rauhanmies muuta värsy.

Saat suvaita ja sallia, jos maas on joka mallia, ei tasavallan tallia sun taikos luoda voi. Ois työtä niistä talkoista, tuo punaista, tää valkoista, ja paikoista ja palkoista juur julma parku soi!

Suo hallituksen hallita, maan valituiden vallita, vain rauhan virttä rallita, hoi-laari-laari-laa

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 17. 12. 2006 12:12
Minua kiinnostavat mm. tällaiset täysin teoreettiset kysymykset.

-Voiko esimerkiksi kehitysjohtaja itsenäisesti määrätä/arvioida kaavamuutoksen aiheuttaman arvonnousun ja määrätä se maksettavaksi?

-Pitääkö kehitysjohtajan kertoa kaavamuutosta  hakevalle ketkä muut ovat tyrkyllä samaan kohteeseen?

-Voiko kehitysjohtaja itsenäisesti ottaa yhteyttä kaavamuutiosalueella oleviin toimijoiden ja neuvotella heidän kanssaan erikseen.

-Voiko  kehitysjohtaja, siis teoreetisesti, neuvotella vaikka jonkuin keskusliikeen kanssa kaavamuutosalueen tulevasta käytöstä ja kytkeä tämä neuvottelun aikaisempiin yhteistyökuvioihin tai tuleviin suunnitelmiin.

-Onko virkamiehillä liikaa  valtaa tehdä pääatösiä ja muutoksia joidenkin etuoikeuttejen hyväksi?

Kaikkea tällaista tulee mieleen. Osaako joku vastata?

Vielä S-Syväkurkun postauksesta.
>Konsulttien valinnat on tehty sen mukaisesti miten yhteiselo on saatu palvelemaan virkamiesten näkemyksiä kaupungin kehittämisestä.<

Lukisin mielelläni tarkkoja tietoja konsulttien käytöstä ja siitä, että minkälaisia korvauksia (rakennusoikeutta, tonttimaata) ovat saaneet yksityiset rakennusfirmat, jotka ovat tehneet kaavan/kaavamuuatoksia omalla kustannukselaaan.

-Keitä he ovat
-Mitä ovat saaneet
-ja voidaanko todeta, että nämä edunsaajaat ovat aina ja joka kerta samat?

Kaikke tällaista tulee mieleen?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: anselmi on 17. 12. 2006 14:02
Maankäyttötoimikunta on ilmeisesti joku höpinäseura.

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:ssä tarkoitettuna lautakuntana Vaasassa toimii rakennuslautakunta.
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=384992
Siellä sanotaan myös:
Rakennusvalvontatoimiston henkilökunta ei saa laatia suunnitelmia Vaasan kaupungin alueella tapahtuvaa rakentamista varten. Rakennuslautakunta voi erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa poikkeuksen tästä kiellosta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 17. 12. 2006 14:02
Konsulttien käytön tutkinta vaatisi tarkastuslautakunnalta valtavia ponnistuksia, sillä hallinnontarkastus tapahtuu jo toteutuneisiin toimiin. Paras toimia tässä olisi sisäinen tarkastaja, mutta toimeksiantaja on kokoomuslainen Markku Lumio, joten tuskin toinen kokoomukselainen lähettää ketään tutkimaan toista kokoomuslaista.

Ainut nopea toimintamahdollisuus on valtuuston ryhdistäytyminen toimimaan koko hallinnon uudelleen arviointiin, eli hallittu mielenhäirö tarvitaan nyt. Mitkään tilaaja/tuottajamallit eivät asiaa ratkaise. Tapahtuu juuri päin vastoin, hallinto lahoaa sisältä käsin. Näin vain näkyy homma olevan.

Konsultteja, päällekkäis organisaatiota ja ulkomaanmatko pilvin pimein. Tämä on nyky käytäntö.

Tässäkin tarvitaan konsulttia!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 18. 12. 2006 07:07
Varsin mielenkiintoinen tämä: http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc  (http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc)

Voisiko joku valtuutettu, virkamies tai muuten vaan asioista perillä oleva taho ilmoitella jahka tämän raportin perusteella alkaa tapahtumaan jotain toimenpiteitä? Vai onko niin, että mahdolliset toimenpiteet ovat asioina sellaisia, jotka eivät kuulu kaupunkilaisille?

Raportti itsessään vahvisti käsityksiäni siitä kuinka huonossa jamassa kaavoittaminen on ollut Vaasassa viime vuodet. Harva ymmärtää kuinka monella tavalla kalliiksi nämä töppäilyt ja tekemättömyydet ovat tulleet kaikille kaupunkilaisille.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Pappa Razzi on 18. 12. 2006 08:08
Tässä vain yksi kohta raportista, jonka pitäisi jo yksistään saada valtuutetut hereille:

>Käytettävissä olevien tilastojen mukaan kaavoituksen parissa työskentelevien henkilöiden määrä on Vaasassa vertailuryhmän suurin laskettuna 10 000 asukasta kohden. Hertta-järjestelmästä saatujen tietojen mukaan kaavoja valmistui vuosina 2002-2005 vertailuryhmästä vähiten ja keskimääräinen valmisteluaika oli Kuopion jälkeen pisin. Trendiä ei näytä selittävän myönnettyjen poikkeuslupien määräkään. Toisaalta poikkeamalla hyväksytystä kaavasta ohitetaan tarkoituksenmukainen suunnittelu, joskus myös oikeudenmukaisuus ja laajempi kuuleminen.<

On päivänselvää, että  mitään ei tapahtu elleivät kuntalaiset herää ensin.  Valtuutetut reagoivat  vasta pakon edessä.  So. kun pelko uudelleenvalinnasta käy ilmeiseksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 18. 12. 2006 08:08
Muistin joskus lukeneeni ARVIsta eli  kuntien valtuustojen arviointijärjestelmästä. Pienen etsinnän jälkeen asia löytyi Kunnat-net:n sivulta:

Tässä Arvi tiiviisti:
Suositus esittää kuntien toiminnan tulosten seurantaan, mittaamiseen ja arviointiin käytettäväksi esimerkiksi palvelujen yksilöllisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten (vaikuttavuuden) mittaamista ja mittareiden kehittämistä laadunhallintajärjestelmiä ja niissä käytettäviä mittareita asiakaspalautteita eri tavoilla hankittuina ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä palvelulupauksia (palvelusitoumuksia) tehokkuuden ja taloudellisuuden (tuottavuuden) mittareita henkilöstön aikaansaannoskyvyn mittaamista ja tulosten esittämistä henkilöstökertomuksena tai -tilinpäätöksenä.

Kunnat.net – ARVIoimiseen
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;347;93749;11349;32255

Onko ARVI-tuttu Vaasan valtuutetuille, ja jos on, niin mistä voi lukea ARVIN:n johtopäätökset?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Pentti Tarpio on 18. 12. 2006 15:03
Käsittääkseni Vaasan kaupungilla ei ole mitään maankäyttötoimikuntaa. Sitävastoin sillä on virkamiehistä koostuva maapoliittinen toimikunta, joka koostuu kaupunkisuunnitteluviraston, teknisen viraston ja rakennusvalvonnan virkamiehistä. Siinä ei ole mukana luottamusmiehiä, eikä se ole kuntalain tarkoittama valtuuston tai kaupunginhallituksen asettama toimikunta.

Toimikunta valmistelee maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä asioita.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 18. 12. 2006 16:04
Tällainen maapolittinen toimikunta tuntuu peräti merkilliseltä marttakerholta jos se koostuu vain virkamiehistä.  Millaisista asioista siellä keskustelaan, onko tällä toimikunnalla esityslista ja pöytökirjat?  En oikein ymmärrä.

Jos googlettaa sanoilla maapoliittinen toimikunta niin saa vastaukseksi poikkeuksetta valtuuston valvonnassa ja toimeksiantoja noudattavan kunnallisen elimen.

En enää muista tarkkaan, mutta olen joskus lukenut jostakin että tällaisia virkamiesten muodostamia ”kerhoja” rinkejä tms. tulisi varoa, koska ne mahdollistavat pahimmilLaan päätöksiä ja linjauksia, jotka eivät välttämättä ole kaikkiEn kunnassa toimivien toimijoiden eduksi.

Esimerkiksi Kempeleellä, joka on maalaiskunta, on maankäytöstä jopa keskustelufoorumi. toiminta on siis avointa.   Pitäisikö Vaasan kaavoituksesta olla kunnan ylläpiatämä foorumi?

Kempele
http://kempele.net/phpBB2/viewtopic.php?t=9
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 18. 12. 2006 16:04
Tosin tulee nyt lähinnä omaan mieleeni kysymys, pitäisikö kaavoitustoimikunnassa olla mukana luottamusmiehiä? He kuitenkin tekevät päätöksiä lautakunnissa, kh:ssa ja valtuustossa. Pitääkö jälleen tehdä uusi luottamuselin lisää? Itse en oikein maallikoiden ammattitaitoon valmistelussa luota.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 18. 12. 2006 18:06
Tulee mieleeni virkamiesten "nappulakerho", joka on jovuosikymmenten ajan hallinnut Vaasaa. Nimi on ryhmän itsensä antama!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 19. 12. 2006 13:01
Kaikille kunnan palveluksessa oleville arkkitehdeille ei riitä se, että tekevät vain päivätyötään, vaan he tekevät extrahommia työaikanaan tai kotityönään. Näitä extrahommia ovat kunnassa olevat kohteet, jotka eivät kuulu jo sovittuihin siinnitelmiin. 

Arkkitehti siis piirtää suunnitelman, jonka tietää menevän lävitse ja vie suunnitelman tutulle vapailla markkinoilla työskentelevälle arkkitehdille, joka hiukan muokkaa suunnitelmaa ja palauttaa sen omana työnään kunnalle tai häneltä jopa saatetaan pyytää juuri tällaista työtä.

Kunnan palveluksessa oleva arkkitehti saa tietysti tästä korvauksen.  Tällaisen metkutuksen on kuitenkin mahdollista paljastaa joissakin tapauksissa melko yksinkertaisin konstein.  Lähes jokaisella arkkitehdilla on omat symbolinsa – siis ihmisfiguurit, puut, pensaat, autot yms.

Jos tarkkasilmäinen tutkija vertaa kunnan palveluksessa olevan arkkitehdin symbolajeja vapaan arkkitehdin symboleihin, (arkkitehti on ollut työtä muokatessaan liian laiska muuttamaan symbolit)  niin ne saattavatkin yllättäen olla samoja.  Näin metkutus paljastuu.

Tiedän tapauksia, joissa kunnanvirastossa vieraillut ulkopuolinen arkkitehti on yhdellä silmäyksellä havainnut metkutuksen.  Nämä symbolit kun ovat oikeastaan tageja, joilla on aivan oma kädenjälki.

Toinen vielä parempi keino tutkijalle on yrittää saada tutkittava suunnitelma datamuodossa ja sen historia oimintaa käyttämällä palauttaa kaikki aikaisemmat versiot.. Näin hyvässä lykyssä on mahdollista palata takaisin sylttytehtaalle. 

En missään tapauksessa väitä, että tällaista olisi tapahtunut Vaasassa.  Tämä on vain pieni työkalu kaikille niille, jotka ovat tekemisissä tällaisten suunnitelmien ja piirrustusten kanssa. Toisaalta - voisi olla ihan mielenkiinnon vuoksi hyvä, että asiaa penkaistaisiin myös Vaasassa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Svedu on 20. 12. 2006 19:07

Onko rahtityön tekeminen tai teettäminen
nyt niin pahasta, sitähän tapahtuu nykyisin joka alalla. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ana Grammi on 21. 12. 2006 05:05
Vai tapahtuu nykyisin joka alalla?  Tällaiset kierrätysarkkitehdit mädännyttävät hallinnon sisältä päin.  Kysymys ei ole vain yhteisten rahojen jakamisesta sulle-mulle, vaan siihen liittyy tietysti myös koplaus tiettyihin gryndereihin, maarakentajiin ja niin edelleen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 21. 12. 2006 20:08
Siis virkamies tekee suunnitelman, jonka "tekee" (=signeeraa) sen valmistuttua joku muu. Ja lopuksi suunnitelman todellisuudessa tehnyt virkamies hyväksyy virkansa puolesta tehdyn suunnitelman. Näinkö?

Ja tietysti lopuksi rahojen jako ansioiden mukaisesti?

Näinkö tapahtuu joka alalla?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: PeterK on 23. 12. 2006 22:10
Tiedän, että minun kaverini ei olisi saanut tavalliselle omakotitalolle rakennuslupaa. Vasta kun paikkallisen arkkitehdin nimi oli piirustuksissa, lupa irtosi alta aika yksikön. Jotakin häikkää tässä kuviossa kyllä on, ei viranomaisten lukkarirakkaus oman kaupungin arkkitehtisuuruuteen voi olla  noin ehdoton.   
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ana Grammi on 24. 12. 2006 09:09
Kysymys ei ole rakkaudesta, vaan rahasta. Arkkitehti saa signeerauksesta omansa ja virkamis omansa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 28. 12. 2006 10:10
Olen todella huolissani siitä, että tämän foorumin kirjoittajia ei tunnu lainkaan kiinnostavan tarkastuslautakunnan raportti, vaikka se sisältää keskeiset kipupisteet Vaasan kunnalliselämässä.
 
Onko se sanottava selvällä Suomella:  Raportin laatijat haluavat, että Vaasassa käytäisiin keskustelua korruptiosta, mielivallasta ja epäoikeudenmukaisuudesta.

Raportti tulee valtuustoon noin kahden viikon kuluttua.  Sen  verran on siis aikaa  vaikuttaa valtuutettuihin tai siis antaa valtuutetuille aikaa tutustua raporttiin ja ottaa omia kanaviaan myöten lisää tietoa.

Tällä hetkellä tuntuu siltä, että valtuutettujen johtavat vaikuttajat ovat itse lian syvällä hyväveli-omaetu-ryhmäetu kierteessä, että kykenisivät tai haluaisiavat tehdä mitään.  Nimimerkki S-syväkurkku on tässä ketjussa ainoa, joka tuntuu tuntevan syvää huolta kaupungin kunnallispoliatiikan mädännäsisyydestä, sillä siitähän on kysymys.

Tarkastuslautakunnan raportti:
http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 28. 12. 2006 11:11
No kaikkihan nyt tietävät useampia virka- ja luottamusmiehiä, jotka ovat mukana tässä mädännäisyydessä, mutta mistä löytyisi se suoraselkäinen henkilö jolla olisi valtaa ja halua panna piste tälle toiminnalle ? Itselleni ei valitettavasti tule ketään mieleen vaikka monellakin olisi siihen mahdollisuus... Pojot kyllä Pro Vaasalle siitä, että edes yrittävät.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 28. 12. 2006 12:12
Jos valtuutetut eivät nyt ota itselleen sitä vastuuta, jonka äänestäjät ovat heille antaneet, olemme pian samassa tilanteessa kuin Venäjällä.  Avoimuus ja läpinäkyvyys päätösten valmistelussa ja itse päätöksissä on ainoa mahdollisuus tervehdyttää tilanne.

Tuo mädännäisyys ei tietenkään koske vain muutamia virkamiehiä, vaan myös eräitä valtuutettuja.  Olisi kaikkien etu että esimerkiksi vaali-ilmoittelun laskujen todelliset maksajat tulisivat kaikkien tietoon ja tietystu se, mitä heille on luvattu.

Olen itse kuullut omin korvin, että eräät yrittäjät ovat maksaneet vastentahtoisesti "koulutusavustuksia" tai jollakin muulla saman suuntaisella nimellä kulkeviä lahjusrahoja.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 28. 12. 2006 12:12
Minua on aina kovasti harmittanut “isojen poikien” kommentit siitä, että nimettömänä suoritettua ”puskasta ampumista” ei tarvitse millään tavalla noteerata tai kommentoida.

Minä ymmärrän varsin hyvin sen, että kukaan ei halua omalla nimellään kommentoida anonyymejä henkilökohtaisia herjauksia. Tätä en keneltäkään edes odota. Tällaiseen ei kenenkään tulisi suostua vaikka olisi kuinka julkisessa asemassa.

Sitä minun on vaikea ymmärtää, että kun julkisesti (vaikkakin nimimerkillä), ihmetellään jotain konkreettista asiaa – ei kukaan vaivaudu ottamaan kantaa. Asettaudutaan ikään kuin muiden yläpuolelle ja hymähdellään tai vaietaan asia.

Virkamiesten ja valtuutettujen tulisi ymmärtää, että he ovat täällä meitä kaupunkilaisia varten. Kaupunkilaiset eivät ole täällä heitä varten.

Heidän tulisi huolehtia siitä, että kaupunkia koskevat asiat ovat julkisesti kaikkien tiedossa sen sijaan, että he huolehtisivat asioiden pysyvän jossain hiljaisesti hyväksytyn sumuverhon takana.

Virkamiehen tai valtuutetun tehtävä ei ole toimia kaupunkilaisten sylkykuppina. Heidän täytyy silti huolehtia siitä, että tiedottavat ulos oman vastuualueidensa asioista. Rehellisesti.
 
http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc

Ehkä tätä pitäisi alkaa foorumeiden lisäksi postittelemaan suoraan vaasalaisten sähköposteihin. Voisihan näitä myös tulostaa ja jakaa ihmisten postilaatikoihin niille, jotka eivät sähköisten kanavien parissa viihdy.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: PeterK on 28. 12. 2006 15:03
Tuumailin tässä joulun aikana, voiko väite: "kyse on rahasta" tässä yhteydessä pitää paikkansa. Asian todenperäisyyttä ei kukaan ulkopuolinen pysty koskaan todistamaan, vain maksaja tai rahan saajat itse. Yhteyden olemassaolo voidaan kyllä nähdä asian seurauksissa. Yleinen arkkitehtuurin taso laskee hyvin nopeasti, hyvät arkkitehdit hakeutuvat muualle. Tasaiseen harmauteen hukkuva yleiskuva yleistyy nopeasti kaikessa uudisrakentamisessa, mukama tasapuolisuudesta johtuen. Uudisrakentamista tapahtuu enemmän naapurikunnissa kuin kaupungissa. Näin on käynyt muualla, entä Vaasassa? En ole asiantuntija voidakseni ottaa tähän kantaa,mutta voinhan foorumilaisilta kysyä. Toisaalta rakennuslautakunnan jäsenet ovat tästä asiasta täysin tietoisia, mutta pelkään, etteivät tule tästä kuitenkaan puhumaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 28. 12. 2006 16:04
Rakennuslautakunta:
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=392785
Hyvönen Harri pj. SDP
Airola Tuula SDP
Laaksoharju Eeva VAS
Lehtonen Oiva, Pro-Vaasa
Osala Tapio vpj. VIHR
Lamminaho Seppo, KESK
Nordgren Benita, SFP
Möuts Jan-Erik ,SFP
Stenman Kristina, SFP
Haapasalo Kimmo, KOK
Niemi Elisa, KOK

Rakennusvalvonta:
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=384955
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 28. 12. 2006 17:05
Ei näitä asioita saada tongittua niin kauan kun sekä lahjonnan ottaminen sekä lahjonnan antaminen ovat yhtä rangaistavia ja paheksuttavia tekoja. Ulkopuoliset voivat toki kuulla kaikenmaailman huhuja, mutta loppujen lopuksi tälläisistä asioista sovitaan kahdenkeskisesti eikä niistä puhuta muille.

Ainoa pikkeus taitaa olla ennen toissa kunnallisvaaleja kun eräs entinen pankinjohtaja valitti lehdessä kun ei saanutkaan rakentaa vaikka oli voidellut mielestään oikean henkilön. No jostain syystä kyseisen ex-pankinjohtajan muisti pettikin kun hänelle selvisi, että hänkin voisi joutua raastupaan lahjoman antamisesta. Tarinahan tietysti päättyi onnellisesti ja molemmat pääsivät läpi ja istuvat vieläkin valtuustossa sekä kaupunginhallituksessa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 31. 12. 2006 07:07
Vaikuttaa siltä että luottamusmiehet eivät ole kiinnostuneita tarkastuslautakunnan raportista. Asia painetaan villaisella ja merkitään korkeintaan tiedoksi.

Tsaarinaikainen meno jatkuu Nikolainkaupungissa. Kansa on kyyryssä ja saa katsoa tiedotusvälineistä kun muut paikkakunnat kehittyvät Vaasan ohi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 31. 12. 2006 09:09
Ei kysymys voi olla siitä, etteivätkö valtuutetut olisi tietoisia täsä keskustelusta.  Olen tuosta paikallaolijat linkistä huomannut, että usea rekisteröitynyt valtuutettu on käynyt täällä.

Vähäisiin valtuutettujen kannanottoihin täytyy olla jokin muu syy.  Esimerkiksi asian kipeys.  Kukapa rivivaltuutettu uskaltaisi asettua heidän hirmuisuuttaan vastaan.

Sitäpaitsi iso osa valtuutetuista on sellaisia, jotka tulevat valtuustoon vain painamaan ryhmäkokousten määräämää nappia tai sitten muodostavat mielipiteensä vasta valtuuston kokouksessa.

Vain harva valtuutettu on valtuustossa koko kaupunkia varten.  Sen sijaan oma urheiluseura, oman suvun bisnesten edistäminen tms. ovat tärkein syyi olla  valtuustossa.

Rohkeita, itsenäisiä valtuutettuja tuntuu olevan kovin vähän.  Itse olen huomannuat vain Pro Vaasan  valtuutetut, joita en tosin viime vaaleissa äänestänyt.

Tarkastuslautakunnan raportti on TÄRKEIN aloitus nurkkien siivoamiseksi, mitä Vaasassa on tähän mennessä tehty.  Jos tätä tilaisuutta ei osata käyttää, niin meno vain yltyy.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: geezer on 31. 12. 2006 10:10
Varmasti yksi ongelma koko sirkuksessa on se, että virka- ja luottamusmiehet joutuisivat puuttumaan olemassaolevaan organisaatiorakenteeseen kovalla kädellä. Raportissahan todetaan, että useimmissa Vaasan koko luokan kaupungeissa kaavoitus ja sen läheiset yhteistyötahot kuuluvat samaan hallintokuntaan. Vaasassa näin ei ole.

Organisaatioon puuttuminen on aina vastahakoista, koska yhdistämällä toimintoja vähenevät aina myös päälliköiden paikat. Tässä tapauksessa saattaisi tehokkuuden parantamisen nimissä vähentyä myös ihan rivivirkamiesten paikatkin. Ja aina näitä on luottamusmiesten tutuissa.

Eihän tilanne parane pienillä muutoksilla. Pakko olisi romuttaa vanha organisaatio ja panna pystyyn uusi. Ja pakko olisi vaihtaa myös johtoa. Muuten vanha meno jatkuu

-geezer-

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 31. 12. 2006 10:10
Quote
Organisaatioon puuttuminen on aina vastahakoista, koska yhdistämällä toimintoja vähenevät aina myös päälliköiden paikat. Tässä tapauksessa saattaisi tehokkuuden parantamisen nimissä vähentyä myös ihan rivivirkamiesten paikatkin. Ja aina näitä on luottamusmiesten tutuissa.

Eihän tilanne parane pienillä muutoksilla. Pakko olisi romuttaa vanha organisaatio ja panna pystyyn uusi. Ja pakko olisi vaihtaa myös johtoa. Muuten vanha meno jatkuu

Ennen kuin tällaisesta ehditään edes puhua, on paikalle ehtineet kolmoset kavereineen laulamaan "nyt loppuu tämä uusliberalistinen hapatus" -laulua. Ehkä n. 90% ihmisistä pitää nykytilaa aina parempana eikä halua edes kuulla miten asiat voitaisiin (tai pitäisi) hoitaa järkevämmin.

Oli miten oli, minä todella haluan kuulla jonkun valtuutetuista kommentoivan tätä asiaa. Täällä ja/tai lehtien palstoilla. Julkisesti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 31. 12. 2006 12:12
Minäkin pelkään pahinta eli että asia painetaan villaisella.  Asia merkitään keskustelun jälkeen tiedoksi.

 Mutta sitä ennen on kuultu virkamiesten kootut selitykset. Selitykset antaa Heikki Vehkäoja, jolla on kova tunky apulaiskaupunginjohtajaksi.  Tulevan selityksen ydin on tässä.

"Virkamieskunta ei ole tehnyt mitään väärää, vaan on  voimiaan säästämättä toiminut kuntalaisten eduksi.  Nytkin on budjettiin varattu määräraha yksi-kahden kaavoittajan tilapäisen virkasuhteen vakinaistamiseksi

Lisäksi onrganisaatiota tullaan selkiyttämään ja vastuualueita tarkistamaan.  Kaikki aloitetaan ns. puhtaalta pöydältä, jotta epäily saadaan pois pyyhittyä.".

Jotenkin näin se tulee menemään.  Tällä taikatempulla annetaan valtuutetuille mahdollisuus saada aikaan konsensus.  Valtuutetut tietysti tarttuvat  tarjoukseen kuin lohi perhoon. Moni on itse liian syvällä, että tarkastuslautakunnan raportista haluttaisiin iso haloo.

Tällä silmänkääntötempulla pystytään kaikki uudet hankkeet jäädyttämään noin kahdeksi vuodeksi elleivät ne sitten satu olemaan jo itsensä sisälle pilttanneiden hankkeita.  Eli näin varmistetaan  entinen meno.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: siskot-veljet on 31. 12. 2006 12:12
Minäkin pelkään pahinta eli että asia painetaan villaisella.  Asia merkitään keskustelun jälkeen tiedoksi.

 Mutta sitä ennen on kuultu virkamiesten kootut selitykset. Selitykset antaa Heikki Vehkäoja, jolla on kova tunky apulaiskaupunginjohtajaksi.  Tulevan selityksen ydin on tässä.

"Virkamieskunta ei ole tehnyt mitään väärää, vaan on  voimiaan säästämättä toiminut kuntalaisten eduksi.  Nytkin on budjettiin varattu määräraha yksi-kahden kaavoittajan tilapäisen virkasuhteen vakinaistamiseksi

Lisäksi onrganisaatiota tullaan selkiyttämään ja vastuualueita tarkistamaan.  Kaikki aloitetaan ns. puhtaalta pöydältä, jotta epäily saadaan pois pyyhittyä.".

Jotenkin näin se tulee menemään.  Tällä taikatempulla annetaan valtuutetuille mahdollisuus saada aikaan konsensus.  Valtuutetut tietysti tarttuvat  tarjoukseen kuin lohi perhoon. Moni on itse liian syvällä, että tarkastuslautakunnan raportista haluttaisiin iso haloo.

Tällä silmänkääntötempulla pystytään kaikki uudet hankkeet jäädyttämään noin kahdeksi vuodeksi elleivät ne sitten satu olemaan jo itsensä sisälle pilttanneiden hankkeita.  Eli näin varmistetaan  entinen meno.
Tarkastuslautakunnan raportit ovat pelkkää teatteria, tiedän sen siltä ajalta kun olin itse valtuutettuna.
Valtuustossa valitaan jäsenet tähän lautakuntaan. Jos taas tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat puuttuvat kunnantalouteen ja tekevät radikaalisia raportteja, käy niin kuin on käymässä Jurvassa.

Luettuani tuon viimeisen raportin, niin kyllä se on todella neutraali, jos vertaa sen ajan raportteihin, kun olin valtuustossa.

Otan raportista vain kaksi kohtaa. Kaupunkisuunnittelun palveluiden ostot konsultinfirmoilta ovat kasvaneet viime vuosina. Vuoden 2007 talousarviossa on varattu määräraha suuruudeltaan 696 170 euroa tähän tarkoitukseen. Eli veromarkkojamme tulee virtaamaan yksityisille konsulttifirmoille runsaasti. Tämä on syytä lopettaa. Kaavoitus työt on tehtävä kaupungin omanatyönä ja tähän työhön on pätevää henkilökuntaa.

Toiseksi raportissa todetaan, että hälyttävin piirre on yksiin käsiin kertyvä valta. Yllättävän monet keskitason virkamiehet päättävät omin päin paljon suuremmista taloudellisista arvoista kuin yritysmaailmassa kukaan, joka toimii toisten varoilla. Virkamiehet toimivat kaikin puolin niin kuin hallinnon ohjeet ja lait edellyttävät, mutta koska säädökset ovat usein hyvin väljät, jää epäasiallisellekin toiminnalle mukavasti tilaa.

Tästä on aivan turha valittaa. Silloin kun olin valtuutettu alkoi delegointi sekä johtosääntöjen muuttaminen ja näin valtaa siirtyi virkamieseliitille. Tässä tilanteessa on poliittisen eliitin mentävä peilineteen ja kysyttävä kuka on hyväksynyt hallinnon liberalisoinnin?

Tämän pitäisi myös Jussi Perttolan itse hyvin tietää, olin opetuslautakunnassa kun Jussi oli talouspäällikkönä opetustoimessa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 31. 12. 2006 15:03
Quote

Tästä on aivan turha valittaa. Silloin kun olin valtuutettu alkoi delegointi sekä johtosääntöjen muuttaminen ja näin valtaa siirtyi virkamieseliitille. Tässä tilanteessa on poliittisen eliitin mentävä peilineteen ja kysyttävä kuka on hyväksynyt hallinnon liberalisoinnin?

Quote

Kuten esim. tämä:

Rakennusvalvontatoimien toimintasääntö
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=384993
Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 23.2.2005 .
Voimaantulopäivä 14.3.2005

2 §
Toimivallan siirtäminen
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, tulee rakennustarkastajan tai lautakunnan määräämän toimiston muun henkilökuntaan kuuluvan ratkaista rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat lukuun ottamatta
1. hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia asioita
2. uusien, yli 2 –kerroksisten asuinkerrostalojen rakennuslupien myöntämistä sekä tällaisten rakennusten laajentamista vähäistä enemmän ja kerrosalaltaan yli 600 neliömetrin olevien rakennusten rakennuslupien myöntämistä sekä tällaisten rakennusten laajentamista vähäistä enemmän

Voiko olla näin, kaikki  alle 600m2 ?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 31. 12. 2006 15:03
Kyllä näin on, että jo edellinen rakennuslautakunta delekoi päätösvallan alle 600 neliön rakennuslupiin virkamiehille ja jälki on sen mukaine. Ympäristöön täysin soipimattomia taloja, sekä korkeusasemiltaan "silmille hyppääviä" rakennetaan virkamiespäätöksillä ja jos talosuunnittelija ei miellytä niin "pompotusalkaa" 

 Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 31. 12. 2006 15:03
Käsittämätöntä yksinvaltaa nykyaikoina. Valtaa joka humalluttaa! Ystävät ja anteliaat saanevat osansa? Entyä muut?

Eikä ole ainoa esimerkki tässä kaupungissa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 31. 12. 2006 16:04
Entäs tämä laki...?

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=54824&lan=fi

Maankäyttö- ja rakennuslaki 21§

1 momentti ja 2 momentti (1.virke)
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus.
Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=198063&lan=fi

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 31. 12. 2006 18:06
Tuo lakihan määrittelee selkeästi valvonnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi! Ei edes kaupunginhallitus kelpaisi!

Tarkastusraportin mukaan myös kaupunkisuunnittelussa on ajauduttu virkamiesvaltaisuuteen.

Miten Vaasassa on ajauduttu näin laittomaan tilanteeseen?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 31. 12. 2006 19:07
Peevelin kysymykseen vastaus löytyy kansanviisaudesta: "Mitä isot edellä, sitä pienet perässä".
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 01. 01. 2007 05:05
Ymmärrän hyvin, että täällä ei kukaan tule nimellään (vahinko) ilmoittamaan antaneensa lahjuksia tai vastaanottaneensa niitä.  Mutta sitä ihmettelen, että edes rekisteröityneet kunnanvaltuutetut eivät ole selkeästi ilmoittaneet, että asiat tutkitaan nyt perusteitaan myöten.

Onko tämä ketju niin merkittävä, että jo täällä esiintyminen tämän asian puitteissa saa löröt housuihin?  Tuolla aikaisemmin joku kirjoitti, että ketjusta pitäisi viedä tietoa kaikille vaasalaisille.  Olen samaa mieltä ja olen sen jo omasta puolestani tehnyt omille tutuilleni.

Mikään ei Vaasassa muutu ellei nyt nyt käydä puhdistava keskustelu.  Tätä menoa se  vähäinenkin kiinnostus kunnallispolitiikkaa kohtaan katoaa ja se taas merkitsee tilanteen pahenemista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 01. 01. 2007 08:08
Likapyykki on pestävä. Tarkastuskertomuksen esiin nostamiin epäkohtiin on puututtava välittömästi ja porsaanreiät tukittava. Ei asiat parane sallimalla rikkaruohojen rehoittaa.

Ihmettelen myös poliitikkojen vaisuutta. Eikö kunnallisasiat kiinnosta silloin kun pitäisi likapyykkiä pestä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 01. 01. 2007 09:09
Tarkastuslautakunnan arviointiraportti tulee valtuuston käsittelyyn lähiaikoina. Käymäni keskustelut viittaavat siihen suuntaan ettei raporttia merkitä vain tiedoksi. Muutoksen tuulia tarvitaan, sillä sen verran "vaivanloista" on Vaasan kaavoitustoiminta ollut. Tuloksettomuus ei ole yksin johtunut virkamiehistä, joten kokonaisuuden tarkastelun pohjalta on ryhryttävä muutoksen tielle.

Henkilökohtaisesti olen aina ihmetellyt päällekkäistoimintojen suurta määrää.  Vaasalainen tapa näyttää olevan, että perustetaan toimialueita joiden yhteistoimintaa ei kukaan seuraa, eikä kenelläkään ole niistä vastuuta.

Esimerkkinä Vaasan elinkeinoelämän ja vaasanseudun kehittäminen.  Tätä varten perustettiin Vasek, eli Vaasanseudun kehitys OY.  Tuloksista ja toiminnoista piti vuosittain vähintäin 2 kertaa raportoida Vaasan kaupungin valtuustoa. Yhtäkään keskustelutilaisuutta ei ole valtuustolle järjestetty. Muutamaan kertaan on kaupunginjohtaja jossain sivulauseessa maininnut Vasekin. Vasekin hallituksessa ei ole yhtäkään Vaasan luottamushenkilöä, joten sitäkään kautta ei toiminnan tietoja heru. Vasekin talouden suurin maksaja on Vaasa, koska väestömäärä osakaskunnassa määrittelee maksun suuruuden.

Puitelain tuomat uudistusmahdollisuudet kuntien toiminnoissa edellyttävät tuloksellista yhteistoimintaa ja järkevää taloudellisuutta.  Tässä Vaasalla on nyt mahdollisuus tarkastella ja arvioida miten jatkossa toiminnot rakennetaan. Omantoiminnan tueksi on syytä ottaa vakavaan harkintaan Pohjanmaan liiton ja Vaasan yliopistojen hyödyntämistä aluekehityksessä.  Näissä yksiköissä on tarpeeksi voimaa ja osaamista, sekä kehityskykyä Vaasan seutukunnan viemiseksi Suomen vetovoimmaisemmaksi alueeksi.

Tähän tarvitaan meitä kaikkia vaasanseudun asukkaita, asemaan, tai kieleen katsomatta.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 01. 01. 2007 09:09
Ymmärrän.

Lopetetaan siis puheet lahjuksista ja niiden vastaanottamisista, koska tämä keskustelu tuntuu karkoittavan kaikki järkevät kannanotot ja puhutaan sen asemasta järkevästä taloudenpidosta.

Kuitenkaan tätä ensinmainittua ei saa kokonaan unohtaa, sillä juuri kaavoitus ja siihen liittyvät toiminnot mahdollistavat myös väärinkäytökset. 

Myös konsulttien käyttö on tutkittava perinjuurin.  Onko esimerkiksi päättäjien sukulaisia kaeskeisessä asemassa konsulttifirmoissa?  Tässä vain yksi esimerkkikysymys.  Lisää tulee tarvittaessa.

Omasta puolestani lupaan jatkossa varoa sanaa korrptio.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 01. 01. 2007 10:10
Jotakin on tehtävä sillekin että Vaasassa luottamusmiehet ovat laiskuuksissaan antaneet virkamiehille liikaa valtaa. Tähän ei tarvita meitä kaikkia vaasanseudun asukkaita!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 01. 01. 2007 10:10
Ei Johansson väärinkäytöksiä pidä sallia. Tapahtuu ne sitten luottamus- tai virkamiesten toimesta. Ne kuuluu jokaisen meistä paljastaa niistä tiedon satuaan. Ongelma on vain pitävän näytön esittäminen.
Konsulttien käyttöön olen aina suhtautunut kriittisesti. Konsulteilla on tapana "pesiytyä", eikä heillä yleensä ole mitää sellaista tietoa mitä ei olisi kunnansisällä olemassa. Näin ollen kosultit hakevat tiedon kunnan virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä. Käyttäen siten henkilökunnan aikaa ja tietämystä hyväkseen.

Väärinkäytösten mahdollisuudet kasvavat silloin kun hallinnosta puuttuu avoimmuus ja läpinäkyvyys. Tällöin kaikenlainen, sulle, mulle ja itselle toiminto on mahdollista. Tämä tapahtuu herkimmin silloin kun luottamushenkilöt eivät ole tehtäviensä tasalla.

Joka tapauksessa kehityksen pyörää on pyöritettävä eteenpäin, niin hallinnossa, kuin toimintatavoissakin.

Peevelille:  Äänestäjät valitsevat luottamushenkilöt. Heidän tehtävä on suorittaa valinnat!!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 01. 01. 2007 10:10
Juu, mutta edusmiehet toimikoon. Tai vaihtoon...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 01. 01. 2007 11:11
Jokainen voi itse kokeilla toimiiko kansanvalta.  Tämän linkin kautta voi lähettää viestin tästä ketjusta omalle valtuutetulle ja pyytää häntä vastaamaan, aikokooko hän puuttua tarkastuslautakunnan raporttiin.  En kyllä usko, että montakaan vastausta tulee:

http://netikka.net/vaasalaisia/valthtml.htm
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 01. 01. 2007 12:12
Jotta asia todella edistyisi, niin  minulle voi jättää yksityisviestin niistä valtuutetuista, joille on mennyt viesti tästä ketjusta.  Julkaisen nimilistan sitten juuri ennen valtuuston kokousta, missä asiaa käsitellään.

Kaupunginvaltuutettujen yhteystiedot

http://netikka.net/vaasalaisia/valthtml.htm
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: juhani on 01. 01. 2007 14:02
Kun pätemättömyys tai korruptio yhteisten asian hoidossa huolestuttaa, sietää muistaa. Demokraattisen valtakunnan organisaatioissa noudatetaan lakia ja hyviä tapoja.  Niiden puitteissa valtuutetut päättävät ja virkamiehet toteuttavat.  Jotta teoria toteutuu tarvitaan päteviä toimijoita kumpaakin laatua.  Ellei teoria toteudu, voi syynä olla vain laadun puute etenkin edellisissä.   

Tietämättä mitään Vaasan kaupungin organisaatioista ja työtavoista tai tuntematta henkilöitä, voi kuitenkin aina pyrkiä edistämään kaupunkimme kehitystä äänestämällä valtuustoon osaavaksi ja ymmärtäväksi tiedettyä ja rehelliseksi tunnettua ehdokasta.  Rehellisyys on selvästi pääasia, osaamisen pitäisi olla ammattitaitoa yhteiskunnan asioissa Vaasan mittakaavassa ja ymmärrykseen tulisi talonpoikaisjärjen ohella sisältyä vankka käsitys tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden merkityksestä yhteisten asiain hoidossa.

Jos hyvän löytäminen maksetuin mainoksin kehuttujen ehdokkaiden joukosta onkin vaikeaa, saattaa ainakin laadun puutteen helpommin muistaa ja tunnistaa.  Hyvän valtuuston kokoamisessa lie huonojen ehdokkaiden välttäminen yhtä tärkeää kuin hyvien haaliminen.

Hyvänä osviittana sekä elämässä että vaaleissa on äärilaitojen välttäminen, sillä liika mitä tahansa  on pahasta ja asiat ovat yleensä sitä miltä ne lähemmin katsottuina näyttävät.  Ehdokkaista hiljaisimmat ovat todennäköisesti myös passiivisimpia ja äänekkäimmillä halu yksin määrätä.  Idealistille kelpaa vain täydellinen voitto muista ja takinkääntäjällä lie oma lehmä ojassa. Pinttyneen puoluepukarin mielipiteet tulevat puoluetoimistosta helposti arvattavin tavoittein, itsenäisempi sellainen soveltaa niitä omalla tavallaan.  Vain sitoutumattomalla on vapaus ajatella omiaan, kuten myös meillä kaikilla äänestäjinä.   


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 02. 01. 2007 13:01
En usko että kovinkaan moni valtuutettu ilmoittautuu tässä ketjussa.  Siiten on useita syitä, joita on turha tässä luetella.

Sen asemasta olisi nyt tärkeätä, että jokainen ottaisi tuttuun valtuutettuun yhteyttä ja kertoisi tästä ketjusta,  Näin valtuutetuille viestittäisiin, että he ovat nyt seurannassa.

Itse kokous puolivälissä tammikuuta menee rutiinilla ellei sitten lehteri täyty vaasalaisista, mihin en taas usko.  Jotenkin tuntuu siltä, että tavallinen rivivaasalainen ei enää jaksa olla kiinnostunut siitä, mitä valtuustossa tapahtuu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 03. 01. 2007 15:03
Nyt kun tarkastuslautakunnan raportti tulee valtuustoon tamikuun puolivälissä (jos mahtuu listalle) tai seutraavan kokoukseen, olisi valtuutettujen varauduttava myös keskusteluun sivutoimiluvista ja sivutoimilupailmoituksista, koska ne liittyvät läheisesti käsiteltäviin asioihin.

Viranhaltija tarvitsee sivutoimiluvan, jos sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä. Sen myöntää yleensä kunnanhallitus. Jos työaikaa ei mene sivutoimen hoitamiseen, viranhaltijan on tehtävä sivutoimi-ilmoitus. Tällöinkin sivutoimen pitäminen voidaan kieltää, jos sen hoitaminen haittaa viranhaltijan virkatehtävien asianmukaista suorittamista.

Sivutoimiluvan voi ilmeisesti myöntää myös esimerkiksi oppilaitoksen rehtori.  Näin sivutoimiluvan saanut voi teettää oppilastyönä oman firmansa piikkiin mitä erilaisempia töitä ja tehtäviä.

Sivutoimi-ilmoituksella tarkoitetaan tavallisesti oman firman piikkiin työajan ulkopuolella tehtyjä töitä omalla toimialueella. Näin kotona tehty työ saattaakin yllättäen kilpailla työaikana tehdyn työn kanssa.

Valtuutettujen tulee ehdottomasti vaatia, että Vaasan kaupunki perustaa sivutoimirekisterin, joka on vapaasti kaikien selailtavissa esimerkiksi kansalaisinfossa.  Sivutöiden kautta on mahdollista vedättää todella paljon.  Räikempinä esimerkkeita atk-laitteiston kokoaminen oppilatyönä oman firman piikiin tai putkiremontin tekeminen, tosin firman kautta, kouluaikana.

Sivutoimiluvat, kierrätykset ja vedätykset on saatava kuriin.  Jos valtuutetut eivät halua vapaaehtoisesti puuttua asiaan, on heidät sihen velvoitettava.

(ylläpito on tehnyt pienen poiston)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 03. 01. 2007 19:07
Kaikille avoimen sivutoimirekisterin perustaminen on todella tärkeä asia.  Se on toteutettava ensi tilassa muuten olemme pian Vaasassa samassa tilanteessa, missä nyt ollaan yliopistomaailmassa.  Sivutoimiluvalliset tekevät omaa bisnestään yliopiston palkoilla.

Tietääkö joku hyviä esimerkkejä vaasasta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 04. 01. 2007 14:02
Sen jälkeen kun eilen kirjoitin sivutoimiluvista, on selvinnyt että Heimo Hokkanen (KD) on tehnyt asiasta aloitteet 15.5. 2005. Aloitteessa vaaditaan, että kaupunginhallituksen olisi syytä pikaisesti ryhtyä toimiin sivutoimiseurannan aikaansaamiseksi.

"Olisi perustettava rekisteri josta keskitetysti selviäisi Vaasan kaupungin työntekijöiden sivutoimet ja - ilmoitukset.

Hallintokunnat ilmoittaisivat kesksitetysti rekisteriin myöntämänsä luvat. Ilmoituksesta  pitäisi ilmetä onko kysymyksessä oma yritys vai osakkuus, yrityksen toimiala ja (toimiiko Vaasan ulkopuolella)  Yrityksen liikevaihto, yrityksen työntekijämäärä ja oma työpanos eli suunnitelmia/vuosi.

Aloiteen jättämisestä tulee pian kuluneeksi kaksi vuotta..  Pitkä aika näin tärkeässä asiassa.  Onko kysymys siitä, että vaikeimmat tapaukset halutaan siivota ennenkuin asia tulee kaupunginhalliatuksen käsittelyyn. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 05. 01. 2007 11:11
Kiiruusti Vaasan sivutyörekisteri.  Sieltä voi sitten jokainen katsella itselleen sopivan kumppanin, joka tekee iltatyönä rempaa edullisesti kaupungin värkeistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 05. 01. 2007 12:12
Hannu Ollikainen kirjoitti 17.3.2004 artikkelin ”Puhtoisen Suomen tahrat”. Artikkeli on julkaistu internetissä osoitteessa www.talentum.com. Hän kirjoittaa mm. seuraavaa:

”Virkamiehet toimivat kaikin puolin niin kuin hallinnon ohjeet ja lait edellyttävät, mutta koska säädökset ovat usein hyvin väljät, jää epäasiallisellekin toiminnalle mukavasti tilaa. Tätä riskiä vain vahvistaa, ettei edes esimies pysty hevin puuttumaan hallinnon pykälien kirjainta noudattavan virkamiehen toimintaan.

Samansukuisia korruptiolle alttiita pesäkkeitä luovat muun muassa kunnallinen kaavamonopoli ja eräät työmarkkinakentän rakenteet. Nämä tarjoavat todella vahvoja vipuja todella harvoihin käsiin siten, että julkinen, korporatiivinen ja taloudellinen valta sekoittuvat vaikeasti selvitettäväksi ja kaikkea muuta kuin avoimeksi vyyhdeksi.”

Tarkastuslautakunnan lausunto:
Yllä kuvattu riski konkretisoituu esim. siten, että ao. hallintokunnan ylin johto on toki luvallisesti useiden yritysten hallituksessa tai hallintoneuvostossa.

Valtuuston on siis ehdottomasti vaadittava julkista rekisteriä, mistä selviää virastojen ylimmän johdon, mutta miksei myö koko virkamiskunnan,  osallistuminen esimerkiksi  pankkien ja rakennusyritysten hallintoon.  Kuntalaisille on myös selvitettävä, onko jokin virkamiaes osallistunut päätöksentekoon joka koskee hänen jääviyttään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 05. 01. 2007 16:04
Iltalukemista lapsille:

Puhtoisen Suomen tahrat
http://www.talentum.com/doc.ot?d_id=115134
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 28011955 on 05. 01. 2007 18:06
Puhtoisen Suomen tahrat

Erittäin hyvä juttu Tallentumissa tuo edellä mainittu ! Siinä aivan oikein kirjoittaja toteaa,että "tutkivan journalismin" keskittyminen esim.virkamiesten ajopäiväkirjoihin vie huomion suurista asioista ja epäkohdista joita aivan varmasti riittää myös Rakkaassa Vaasassamme.

Tietenkään ei pienempi vilppikään ole sallittavaa vaan ilman seuraamuksia se johtanee sitten niihin isompiin vilppeihin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 05. 01. 2007 20:08
Tietääkö kukaan paljonko valtaa on kertynyt esimerkiksi kehitysjohtaja Pitkämäelle? Ainakin tuo nimi nousee esiin mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Jääviyttä?

Ja mitä muuta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 06. 01. 2007 05:05
Olen kyllä ymmärtänyt virkamiesten omanauton käytön tutkimisen olevan päänavaus mittaluokaltaan suurenpien väärinkäytösten selvittämiseen.  Muistaa pitää, että pitävän näytön saaminen vaatii lankakeränalun löytämistä.  Tietojeni mukaan ajopäiväkirjojen väärinkäyttö on johtanut tehtävämuutoksiin, mutta nämä "kevyemmät" tehtävät eivät ole pienentäneet palkkapussia, niin kuin "roskapankkiin" siirretyille on käynyt. No nämä ovatkin pikkupalkkaisia, joten kaupungin käytännönmukaan heitä voikin kohdella miten vain, eikä nykyinen AY-liike korviaan lotkauta.

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 28011955 on 06. 01. 2007 11:11
Totta on,että päänavaus alkaa juuri noista pinemmistä konnuuksista, mutta mihinkä se nyt sitten oikeastaan johti ?
Muistanko oikein,että yksi hiukan ylemmistä virkamiehistä ollessan vuosilomalla toisessa kaupungissa kirjoitti kilometrejä samanaikaisesti Vaasassa ? Josta seuraamuksena oli vajaan sadan euron takaisin perintä ?

Sata varmasti jos joku suoritusportaasta olisi syyllistynyt moiseen olisi seuraamukset olleet jotain aivan muuta!

AY: hmm....Sekä roskapankkisten, että muutoinkin asioiden kannalta on mielestäni ollut jo vähintään 10-15 vuotta hampaaton instannssi joka kulkee talutusnuorassa kerää vanhan perinteen mukaan rahat pois köyhiltä ja mitä sieltä nykyään saa ?? Kerran vuodessa muutaman sadan euron taskukalenterin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 06. 01. 2007 11:11
Keränpää on alkanut purkaantua!! 

Konsultit toimivat!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ana Grammi on 06. 01. 2007 14:02
Tilanteesta tulee todella vaikea, sillä elämme pikkukaupungissa missä jokainen on sukua toisilleen tai ihmisiä yhdistää lankous, napalankous, sama harrrastus jne. 

Rehellinen ja avoin kannanotto ilmiselviin vääryyksiin saattaa jäädä toteutumatta ellei sitten julkisuus pane pulttuihin vipinää.

Kovin kriittistä kannanottoa on kuitenkin turha odottaa Pohjalaiselta, koska kokoomuskaan ei ole synnitön. 

Vasabladet saattaisi asioita julkistaa ellei sitten astuta muutamien ruotsalaisten omistajasukujen varpaille.  Ei kovin hyvältä näytä vaikka S-Syväkurkku tuntuu niin uskovan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: PeterK on 06. 01. 2007 16:04
Kyllä pikku-ahvenien kalastus on ihan hyvä asia, mutta todelliset petokalat vaanivat suojassa muualla. Niiden lymypaikat ovat jo tiedossa. On vain hankittava järeämmät vehkeet ja isommat täkykalat. "Isomuksien" olemassaolon näkee meidän rakkaassa kaupungissamme maapolitiikassa ja toteutuneissa isohkoissa hankkeissa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: siskot-veljet on 06. 01. 2007 18:06
Kyllä pikku-ahvenien kalastus on ihan hyvä asia, mutta todelliset petokalat vaanivat suojassa muualla. Niiden lymypaikat ovat jo tiedossa. On vain hankittava järeämmät vehkeet ja isommat täkykalat. "Isomuksien" olemassaolon näkee meidän rakkaassa kaupungissamme maapolitiikassa ja toteutuneissa isohkoissa hankkeissa.


Ei ole virkamiesten ja naisten vika kun politiikka ei toimi. Edustuksellinen - parlamentaarinen demokratia ei nyt vaan toimi. Virkakoneisto on kunnallisten asioiden käytännön hoitamiseen ja uusien työstämiseen perustettu.

Edustuksellisen demokratian tehtävänä on valvoa hallintokoneiston toimintaa ja tehdä uusia esityksiä palveluverkoston kehittämiseen.

On törkeätä moittia kunnallista palveluhenkilökuntaa, kun syy palveluiden heikkenevään tasoon ja saatavuuteen on politiikassa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 06. 01. 2007 19:07
Hei....
Aihe on tämä:

http://www.kunnat.net/attachment.asp?path=1;29;145;30546;38442;25193;32451;27837.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ana Grammi on 06. 01. 2007 20:08
Pekka V. Virtanen
Maapolitiikan etiikka
Etiikka ja moraali, yleistaustaa

Kiitos Jaakko, aivan erinomainen artikkeli aiheesta.  Jokainen asioista vähänkin tietävä voi soveltaa sitä Vaasaan.  Näin tieto kumuloituu, toivotta vasti myös paine putkessa. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: siskot-veljet on 06. 01. 2007 20:08
Hei....
Aihe on tämä:

http://www.kunnat.net/attachment.asp?path=1;29;145;30546;38442;25193;32451;27837.

Hyvää asiaa maapolitiikasta, joka pitäisi edustuksellisessa paikallispolitiikassa toimivien päntätä päähänsä. Ei ole virkakoneiston vika, kun asiat eivät rullaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 06. 01. 2007 21:09
Kuulehan sisko: Katso mitä veljesi tekee ja jättää tekemättä...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: siskot-veljet on 06. 01. 2007 22:10
Tietääkö kukaan paljonko valtaa on kertynyt esimerkiksi kehitysjohtaja Pitkämäelle? Ainakin tuo nimi nousee esiin mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Jääviyttä?

Ja mitä muuta?


Kuka ja mitkä puolueet ovat hänet tehtäväänsä valinneet? Valvonta on näiden eliittivirkamiesten osalta olematonta. Puolueet kun eivät omiansa juurikaan valvo.

Politiikkaa Politiikkaan!

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: PeterK on 07. 01. 2007 17:05
Kiitos Jaakko erinomaisesta linkistä.
Mitä tapahtuisi, jos emeritusprofessori Pekka V. Virtanen tulisi Vaasaan tutustumaan meidän
oloihimme?


Lainaus: http://www.kunnat.net/attachment.asp?path=1;29;145;30546;38442;25193;32451;27837
Maakeinottelu on epäeettistä toimintaa; kaukana talousteoreetikkojen ihannoimasta keinottelukäsitteestä. Maakeinottelu voidaan käytännön kannalta määritellä sellaiseksi alueiden ostoksi ja/tai myynniksi, jossa keinottelija käyttää hyväkseen monia muitakin seikkoja kuin nopeaa hinnannousua. Näitä muita tekijöitä voivat olla erityisen tehokas taivuttelukyky, monopoliasema, erityiset verosäännökset, myyjän tai ostajan tiedon puute, sisäpiirin tieto (joka voi olla kyseenalaisin keinoin hankittu), lahjonta, uhkaus, ja toisen osapuolen pakkotilanne.
Lainaus:
Eihän Vaasassa julkisesti virkamiesten suhteen koskaan mitään muuta ole harrastettukaan.

Lainaus:
Seurauksena on ollut perusteeton ja järjetön tasa-arvoisuus: asunnot ovat olleet 'samanarvoisia' eli vuokriltaan samoja sijainnista ja matkakustannuksista riippumatta. Maata ovat yritykset ja hallintoelimet voineet pitää käyttämättömänä, tuottamattomana suuria määriä, mistä on seurauksena epätaloudellinen yhdyskuntarakenne. Tuhlaus on yhteis-kunnan kannalta epäeettistä toimintaa.

Käytännössä on em. menettely johtanut myös yhteiskuntamoraalin heikkenemiseen, koska asuntojen ja tonttien saantiin on liittynyt korruptiota: kun arvoerot eivät näy vuokrissa tai hinnoissa, ne menevät herkästi virkailijoiden taskuun.
Lainaus:
Näitä esimerkkejähän meiltä Vaasasta löytyy ihan kyllästymiseen asti.
http://www.vaasa.fi/File.aspx?id=458182&ext=pdf&routing=301121&webid=380444&name=Kaavoituskatsaus2006

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 07. 01. 2007 17:05
Pekka V. Virtanen:

"Maakeinottelu voidaan käytännön kannalta määritellä sellaiseksi alueiden ostoksi ja/tai myynniksi, jossa keinottelija käyttää hyväkseen monia muitakin seikkoja kuin nopeaa hinnannousua. Näitä muita tekijöitä voivat olla erityisen tehokas taivuttelukyky, monopoliasema, erityiset verosäännökset, myyjän tai ostajan tiedon puute, sisäpiirin tieto (joka voi olla kyseenalaisin keinoin hankittu), lahjonta, uhkaus, ja toisen osapuolen pakkotilanne."
Lainaus:

Pekka Virtanen tuntee hyvin suomalaisen virkamieskunnan.  Nämä määreet sopivat myös Vaasaan. 

Yksi Vaasan ongelmista on se, että eräät johtavat virkamiehet sairastavat virkapöhöä.  Virkapöhö on erittäin vaarallinen tauti ja se saattaa johtaa virasta erottamiseen.  Virkapöhön tuntomerkkejä ovat ylimielisyys, sisäpiirin tiedon häikäilemötön käyttö, työnkierrätykset tuttujen arkkitehtien kautta ja uhkailu jos vaatimuksiin ei suostuta sekä pienen itsensä hiekkalaatikolle pultaneiden toimijoiden suosiminen ja muiden epäoikeudenmukainen kohtelu.

Tämä siis koskee vain jo nimeltä tunnettuja  ja temppunsa paljastaneita.  Suurin osa virkamiehistä on nuhteettomia kaupunkilaisten palvelijoita.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 08. 01. 2007 07:07
Katsotaan nyt rauhassa millaiseen käsittelyyn tarkastuslautakunnan raportti johtaa valtuustossa.  Tilanne on erittäin vaikea monen valtuutetutn kohdalla.

Tässä keskustelussa sellaiset asiat kuin sivutoimirekisteri ja maankäytön selkiyttäminen samoin kuin kaikkien sidonnaisuuksien selvittäminen,  ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Sisäpiirikähminnät ja mahdollinen korruptio tulevat kaatumaan näytön puutteeseen.  Näissä asioissa kun sekä antaja että vastanottaja joutuvt vastuuseen.  Tästä tietytsti seuraa se, että näytön puutteessa saattaa "virkapöhö" vain lisäöäntyä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 08. 01. 2007 18:06
Jos valtuutetut eivät nyt ota itselleen sitä vastuuta, jonka äänestäjät ovat heille antaneet, olemme pian samassa tilanteessa kuin Venäjällä.  Avoimuus ja läpinäkyvyys päätösten valmistelussa ja itse päätöksissä on ainoa mahdollisuus tervehdyttää tilanne.

Tuo mädännäisyys ei tietenkään koske vain muutamia virkamiehiä, vaan myös eräitä valtuutettuja.  Olisi kaikkien etu että esimerkiksi vaali-ilmoittelun laskujen todelliset maksajat tulisivat kaikkien tietoon ja tietystu se, mitä heille on luvattu.

Olen itse kuullut omin korvin, että eräät yrittäjät ovat maksaneet vastentahtoisesti "koulutusavustuksia" tai jollakin muulla saman suuntaisella nimellä kulkeviä lahjusrahoja.
Jokavuotinen tarkastusraportti merkitään vain tiedoksi koska valtuustolla ei ole toimeenpanovaltaa. Se on vain kaupunginhallituksella. Joka taas on valtuuston valitsema.
Eli tarkastuslautakunnan raportti vain aiheuttaa puhetta, eikä voi johtaa muuhun, ellei kaupunginhallitus viitsi mitään tehdä.
Teoriassa ainoa mitä me valtuutetut voisimme tehdä on se, että erottaisimme kaupunginhallituksen ja valitsisimme uuden. Valitettavasti se uusi olisi samanlainen, sillä käytännössä kukin puolue valitsee omat edustajansa kh:een.

Eli paljon meiltä odotetaan mutta järjestelmä on sellainen, ettei tuon raportin perusteella mitään suoraan voi tehdä. Se on vain ohje kh:lle joka ottaa siitä vaarin jos katsoo olevan aihetta. (Usein ollaan tekevinään jotain pientä, ettei tule seuraavana vuotena taaas samasta asiasta nuhteita)

Juttuja erinäisistä epäkohdista ja väärinkäytöksistä aina velloo kaupungilla (itsekin olen vastaanottanut esim. kaksi pitkää puhelua tänään). Jotta jotain konkretiaa asian korjaamiseksi voi odottaa niin
a) täytyy olla aukoton näyttö ja todisteet, että jotain vääryyttä on tapahtunut
b) henkilö joka tuon asian vie eteenpäin todisteineen (sisäiselle tarkastajalle tai poliisille)

Mitä sivutoimilupiin tulee, niin ne täytyisi esimiehiltään aina hakea ja ne ovat julkisia. Mitään yhteenvetoa en kylläkään ole koskaan niistä nähnyt. Se voisi olla ihan paikallaan.
Olen tehnyt aloitteen, että edes päättäjien ja johtavien virkamiesten kytkökset (yrityksiin yms.) tuotaisiin julkisuuteen. Se ei johtanut tulokseen. Aikoinaan muistaakseni Sanaksenahon ollessa kj:na sellainen luettelo tehtiin ja saatettiin julkisuuteen (olin muistaakseni silloin aktiivinen asiassa, istuin itsekin kh:ssa).

Sivutoimilupa ei sinänsä ole tuomittava asia. Mutta se kenelle virkamies niitä hommia sitten firaabelina tekee onkin jo toinen juttu. Eli jos saisi sivutoimelleen toimeksiannon firmalta, jonka asioita käsittelee hallinnossa, niin silloin haiskahtaa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 09. 01. 2007 07:07
Kiitokset Osalalle.  Nyt viimeistään selvisi miksi virkamiespöhö leviää kuin epidemia Vaasan kaupungin herrakerroksessa.  Ylimielisyyden ja pöyhkeyden syy on siis varmuus siitä, että  mikään ei horjuta saavutettuja ylimääräisiä etuja.  Olemme siis siirtymässä venäjän mafian viitoittamalle tielle.

Mielenkiintoinenkysymys tarkastuslautakunnalle:  Onko koskaan ja missään tilanteessa mahdollista, että tarkastuslautakunta teke esimerkiksi rikosilmoituksen?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 09. 01. 2007 14:02
Tarkastuslautakunta on valtuuston asettama toimielin jonka tehtävänä on suorittaa jälkiseurantaa valtuustos tekemien päätösten toteutumisesta, sekä tehdä kaupungin hallinnon toiminta-arviointeja. Tarkastuslautakunta ei tee esityksiä Valtuustolle. Tästä syystä arviointiraportti esitetään merkittäväksi tiedoksi.
 
Valtuuston on itse tehtävä johtopäätökset arviointiraporteista. Valtuusto voi esimerkiksi perustaa arviointiraportin perusteella keskuudestaan toimikunnan joka tekee esityksen kaupunginhallitukselle toimenpiteistä. Kaupunginhallitus valmistelee esitys valtuuston päätettäväksi.
 
Kaupunginhallitus voidaan erottaa valtuuston enemmistöpäätöksellä, jos kaupunginhallitus on toiminut vastoin valtuuston tekemää päätöstä, tai jättänyt päätöksen kokonaan käytäntöön panematta, eli on syntynyt suuri ristiriita valtuuston ja KH:n välille.

Joten kyllä Vaasan kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa niin halutessaan.

Heikki Lamminmäki
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 09. 01. 2007 16:04
Tapio Osalalle:

Vihreät ovat tulleet valtuustoihin uudistajina. Meidän on helppo olla nykyaikaistamassa toimintatapoja, koska vihreillä ei ole poliittisia virkamiehiä, joiden asemia pitää puolustaa.

Kenen teksti se oli, Tapio?
http://www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/265/Kampanjahaaste_051004.html
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 09. 01. 2007 20:08
Soininvaara kirjoittaa täyttä asiaa. Minun on erittäin vaikea olla eri mieltä minkään hänen sanomansa kanssa. Arvostan häntä nykyisistä kansanedustajista eniten. On todella sääli, että hän ei enää asetu ehdolle.

Harmi, että Vihreiden jatko voi olla vaakalaudulla. Vihreiden nykymeininki on eduskunnassa yhä enemmän todellisuudesta vieraantuneiden vasureiden varassa. Kuten Soininvaarakin sanoi, "Poliittiselta vasemmistolta odotamme pikkuhiljaa siirtymistä henkisesti tälle vuosituhannelle." Osmon ikäväksi kyseiset tahot ovat nivoutuneet kiinteäksi ja lähes hallitsevaksi osaksi hänen omaa puoluettaan. Tämä puoli näyttää vain korostuvan. Vihreistä puhuttaessa voidaan yhtä hyvin puhua punavihreistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 10. 01. 2007 05:05
O.K  mutta pysytään asiassa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 10. 01. 2007 14:02
Tässä ketjussa en ala vastaamaan "Foliohatun" ihmeellisiin näkemyksiin vihreistä. Tarvittaessa joku voi sille perustaa oman ketjun.

Mitä itse aiheen mukaiseen keskusteluun tarkastuslautakunnan raportista tulee, niin vaikka se olisi räväkkäkin (vaikuttaakohan eduskuntavaalien läheisyys siihen?), niin sen perusteella ei oikein toimiin voi ryhtyä.
Samassa valtuuston kokouksessa 22/1 tulemme valitsemaan uuden kaupunginhallituksen. Pienet muutokset kokoonpanossa eivät johdu tästä raportista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 10. 01. 2007 21:09
Quote
O.K  mutta pysytään asiassa.

Quote
Tässä ketjussa en ala vastaamaan "Foliohatun" ihmeellisiin näkemyksiin vihreistä. Tarvittaessa joku voi sille perustaa oman ketjun.

Pahoittelen, että meni ohi aiheen. Kommentoin Jaakko1:n kommenttia:

Quote
Tapio Osalalle:

Vihreät ovat tulleet valtuustoihin uudistajina. Meidän on helppo olla nykyaikaistamassa toimintatapoja, koska vihreillä ei ole poliittisia virkamiehiä, joiden asemia pitää puolustaa.

Kenen teksti se oli, Tapio?
http://www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/265/Kampanjahaaste_051004.html
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 11. 01. 2007 08:08
Tämä tuli sähköpostilla ja varustettuna pyynnöllä, että se julkaistaisiin.  Kirjoittaja on rivivaltuutettu, jonka mitta on täyttynyt, mutta joka ei halua rekisteröityä, eikä esiintyä omalla nimellään ryhmäkurin vuoksi. Saatesanoissaan kirjoittaja epäilee, että uuden kaupunginhallituksen  valinnan jälkeen kaupungin kehitysjohtajan valta kasvaa ylitse varsinaisten kaupunginjohtajien.


Tässä mielipide:

Päätöksentekoa on siirretty liikaa virkamiehille ja se lisääntyy täyttä vauhtia.  Tavoite on ollut selkeä –virtaviivaistaa ja nopeuttaa päätöksentekoa. Tässä on nyt menty totaalisesti hakoteille.   
Tarkastuslautakunnan paperi sinänsä on aika ”pehmopaperi”. Tässä puhutaan paljon isommasta ja vakavammasta ongelmasta.

Tilanne on sen verran kärjistynyt, että rivivirkamiesten töykkäilyyn jokainen kaduntallaaja jo törmää ja hämmästyy, oli kysymys  sitten omaishoitotuen hakemisesta, katujen hiekoittamisesta tai omakotitalon rakentamisesta tai missä yhteydessä vain. Tämän on huomannut jokainen lautakunnassa hereillä  oleva valtuutettukin. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, näin se on mennyt.

Politiikan ja vastuun kannalta on tärkeä pitää selvillä roolit ja tehtävät poliitikkojen ja virkamieskunnan välillä. Valitettavasti  Vaasassa törmää tilanteeseen, jossa voi havaita roolien vaihtuneen.

Poliitikkojen tehtävä on luoda strategiat ja linjaukset. Virkamieskunta vastaa niiden toteutumisesta. Ei voida olla tilanteessa, jossa virkamieskunnasta tuodaan jo hyvin pitkälle sidottu linjaus, jolle sitten haetaan valtuuston siunaus hengessä "tämä on nyt nuijittava, mehän tiedämme sen paremmin". Poliitikot ovat kuitenkin se ryhmä, joka kantaa vastuun äänestäjilleen neljän vuoden välein.

Kuvaavan ylimielistä tässä tilanteessa on valtuutettujen ilmaisu: ”Se on semmoista, kun vaalit ovat tulossa.

Mistä löytyy ne sankarit, jotka herättävät valtuutetut tämän kehityksen pysäyttämiseksi. Uusi kh-kuvio on  vain virkamiesten vallan keskittymisen ilmentymä ja jopa mediat on saatu siihen nyt valjastetuksi, niin kuin lehdistä on voitu lukea.

Minä panen toivoni nuoriin, niille on vielä selvää, mitä tarkoittaa ”valtuutus”,.  Virkapöhöä sairastavat ulos!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 28011955 on 11. 01. 2007 08:08
 Keskustelualueet / Valtuuston tietoon / Re: Vaasan Imago  : Lokakuu 03, 2005, 03:06:38 
Politiikot päättävät ja virkamiehet toteuttavat on se oikea menettelytapa !
Vaasassa jostain syystä on jo vuosikymmeniä katukeskusteluissa ihmetelty sitä, että miksi tämä ei täällä TOIMI ? VALTUUTETUT NÄYTTÄKÄÄ VALTANNE !!!!
 Hmmm.. Olen peräänkuuluttanut tätä jo aiemmikin ( näemmä )
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 11. 01. 2007 12:12
Vaikea uskoa että valtuutetut tekisivät mitään.  Virkamiesten virkapöhö on kasvanut sellaisiin mittoihin että on parempi olla sovussa.  Itsellä tai serkkupojalla saattaa olla meneillään vaikkapa omakotitalon rakentaminen ja silloin hyvistä virkamiessuhteista on vain apua.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Micki on 11. 01. 2007 14:02

Eipä tässä kaiketi voi muuta, kuin yhtyä Niilon toivottomuuteen, on tämä Vaasa-paran tilanne niin pahaksi päässyt. Olin laittanut ainoan toivoni muutamaan suoraselkäiseen ja itsenäiseen poliitikkoon, mutta näköjään turhaan. Nyt on ainakin valtuutetun, jolle viimeksi ääneni annoin, turha kuvitella saavansa ääntäni uudelleen. Enpä ole ainuttakaan kannanottoa nähnyt häneltä täällä : (
Täytyy todeta, että osa Pro Vaasan porukasta alkaa olla ainoita, joissa vielä hiillos hehkuu. Tehkää nyt helekuta jotain konkreettista, ettei yksi kehitysmaajohtaja johda meitä ämmiä pelkäämään virkamiehiä, jotka on palkattu ajamaan meidän asioitamme Vaasanseudun kehittämiseksi; sitä varten teitä olemme äänestäneet ja teille valtakirjan antaneet!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: DANNY on 12. 01. 2007 10:10
  Kuka ottaa vastuun yhteiskuntamme välttämättömistä uudistuksista, valtuutetut tai virkamiehet? Onko vallanhimo nykyyhteiskunnan hyve?
Olen viime aikoina ollut mukana useissa mielenkiintoisissa yhteiskuntamme vallankäyttöä koskevissa keskuteluissa. Onko kaupungin päätöksenteko täysin virkamiesten käsissä? Johtavatko Vaasaa todellisuudessa virkamiehet? Mikä rooli päätöksenteossa on kansanedustajilla ja kunnanvaltuutetuilla? Ovatko politiikka ja kaupungin kehitys kaksi eri asiaa? Sääntömme mukaan ylin vastuu ja valta kuuluvat valtuutetuille. Mutta mitäs sitten?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: präntööläinen on 12. 01. 2007 12:12
Ketjun otsikko on "Virkamiesmoraali". Sehän on ydinkysymys. Jos moraali olisi korkealla mitään ongelmia ei olisi. Luottamushenkilöthän ne virkamihet valitsevat. Siinä olisi ainakin vaikuttamisen paikka.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 12. 01. 2007 13:01
Onko vallanhimo yhteiskunnan hyve?

Ei nyt sentään....
http://www.turunsanomat.fi/extra/?ts=1,3:1010:0:0,4:10:0:1:2000-06-17,104:10:50249,1:0:0:0:0:0
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 28011955 on 12. 01. 2007 15:03
Niinpä !

Hyvä ja mielenkiintoinen artikkeli tuo Turunsanomien kirjoitus, panee miettimään valtaa ja kunnianhimoa hiuka syvällisemminkin.

Joku viisas kuitenkin on sanonu,että valtaa ei pitäisi koskaan antaa sille jolle se on erityisen mielekästä,vaan mieluummin sille jolle se on hiukan vastenmielistä.

Vaasan kaupungin hierarkiasta löytyy esimiehiä jotka eivät lainkaan osaa käsitellä ihmisiä ja varmasti muualtakin kuin julkishallinnosta,mutta uskoakseni yritysmaailmassa tuommoisella "johtajalla" ura on huomattavasti lyhyempi kuin mitä se saattaa julkispuolella olla.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Stiina on 15. 01. 2007 19:07
Ihmisluonne on semmoinen että kaikki mahdolliset keinot käytetään omien tarkoitusperien saavuttamiseksi. Ei sitä tapahdu vain uskonnon nimissä. Sairas ihmismieli ja vallan menettämisen pelko ja vallanhimo on varmasti monien kaupungin päätöksien takana. Tarvitaan vain joku johtohahmo ja aina löytyy niitä jotka lähtevät perään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 15. 01. 2007 20:08
Mitä itse aiheen mukaiseen keskusteluun tarkastuslautakunnan raportista tulee, niin vaikka se olisi räväkkäkin (vaikuttaakohan eduskuntavaalien läheisyys siihen?), niin sen perusteella ei oikein toimiin voi ryhtyä.
Samassa valtuuston kokouksessa 22/1 tulemme valitsemaan uuden kaupunginhallituksen. Pienet muutokset kokoonpanossa eivät johdu tästä raportista.

Kaupungilla kiertää huhu jonka mukaan kaupunginhallitukseen valittava Laaksoharju olisi Pitkämäen lähipiirin edustaja. Peräti "best man".

Tietääkö joku tarkemmin?

Keskittyykö valta entistäkin enemmän?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: DANNY on 15. 01. 2007 21:09
Hyvä kysymys.
Peeveli on tässä ihan oikeassa .


Tässä olisi todella mielenkiintoinen kirja aiheesta kaikille valtuutetuille, suorastaan ”must”.

Professori Matti Wiberg kirjassaan Valta kunnassa.

http://www.kaks.fi/julkaisut/polemia-sarja/valta-kunnassa.aspx

Ote:
Virkamiehistöllä on luontainen tendenssi pyrkiä kasvattamaan
valtaansa edustuksellisten elinten toimivallan kustannuksella. Kyse ei
niinkään ole virkamiesten pahantahtoisuudesta kuin byrokratian
luonteesta johtuvasta vallantavoittelutarpeesta. Voidakseen turvata
ainakin virkamiehistön edut ja virkamiehistön strategiset tavoitteet
virkamiehet yrittävät omia itselleen paljon sellaistakin valtaa, joka
virallisesti kuuluu poliittisille luottamushenkilöille.

Ote:
Hänestä kuntia vaivaa henkinen pysähtyneisyys, vetelä innovatiivisuus, umpimielisyys, sisäänlämpiävyys ja katteeton omakehu. Monet kuvittelevat elävänsä ihannekunnassa, vaikka samoilla voimavaroilla voitaisiin saada oleellisesti parempaa, koska nyt resursseja tuhlataan päällekkäisyyksiin.
Kansalaiset heräävät Wibergin mukaan toimimaan liian myöhään eikä todellinen vaikuttaminen tapahdu virallisessa koneistossa. Sen sijaan pieni kaveripiiri tekee useassa kunnassa ydinpäätökset. Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa se on vaarallista, sillä malli torjuu uudet toimintatavat.

Ote:
Vaikka kunnan poliittiset luottamushenkilöt ryhtyisivätkin entistä
paremmin ja määrätietoisemmin luomaan kunnan kehittämisen stra-
tegiaa, niin virkamiehille jää vielä paljon harkintavaltaa ainakin teh-
tyjen päätösten täytäntöönpanossa. Ei auta, vaikka luottamushenkilöt
tekisivät miten viisaita päätöksiä tahansa, jos byrokraatit eivät toteuta
niitä. Jokaisella virkamiehellä on runsas keinovalikoima hänelle epä-
mieluisten päätösten toimeenpanon estämiseen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 16. 01. 2007 06:06
Kristillisdemokraattien Kalervo Laaksoharju nousee keskustan Esa Antilan tilalle Vaasan kaupunginhallitukseen.

Millä tavalla kehitysjohtaja J.J. Pitkämäki kasvattaa valtaansa uudistuneessa kaupunginhallituksessa?  Se on pelkän spekulaation varassa.  Laaksoharju tunnetaan rehellisenä miehenä.

Moni joka luki taannoisen J.J. Pitkämäen  ”Uskontunnustuksen” ihmetteli, mistä mahtoi olla kysymys.  Vastaus lienee kristillisten Kalervo Laaksoharju, joka nyt siirtyy kaupunginhallitukseen kaksivuotiskaudeksi Esa Anttilan tilalle.

Pitkämäki sai Laaksoharjusta olkapään perhettä kohdanneen tragedian aikana, mikä oli hieno asia.  Miehet ystävystyivät ja Laaksoharju oli mm. Pitkämäen bestmanina tämän uudelleen avioituessa.

Se tuleeko Laaksoharjusta Pitkämäen etäispääte  kaupunginhallitukseen selviää vasta uuden kaupunginhalliatuksen arjessa.  Kannattaa siis sivusilmällä vilkuilla ovatko Laaksoharjun tulevat äänestykset linjassa Pitkämäen linjauksien kansa.   Mitään varmaa tämä ei kuitenkaan ole.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: siskot-veljet on 16. 01. 2007 15:03
Kristillisdemokraattien Kalervo Laaksoharju nousee keskustan Esa Antilan tilalle Vaasan kaupunginhallitukseen.

Millä tavalla kehitysjohtaja J.J. Pitkämäki kasvattaa valtaansa uudistuneessa kaupunginhallituksessa?  Se on pelkän spekulaation varassa.  Laaksoharju tunnetaan rehellisenä miehenä.

Moni joka luki taannoisen J.J. Pitkämäen  ”Uskontunnustuksen” ihmetteli, mistä mahtoi olla kysymys.  Vastaus lienee kristillisten Kalervo Laaksoharju, joka nyt siirtyy kaupunginhallitukseen kaksivuotiskaudeksi Esa Anttilan tilalle.

Pitkämäki sai Laaksoharjusta olkapään perhettä kohdanneen tragedian aikana, mikä oli hieno asia.  Miehet ystävystyivät ja Laaksoharju oli mm. Pitkämäen bestmanina tämän uudelleen avioituessa.

Se tuleeko Laaksoharjusta Pitkämäen etäispääte  kaupunginhallitukseen selviää vasta uuden kaupunginhalliatuksen arjessa.  Kannattaa siis sivusilmällä vilkuilla ovatko Laaksoharjun tulevat äänestykset linjassa Pitkämäen linjauksien kansa.   Mitään varmaa tämä ei kuitenkaan ole.


Vaasalainen elinkeinoelämä vahvistuu kunnallispolitiikassa. Ei tässä mitään mystiikkaa ole, se on vain nyt niin, että vasemmiston nykyinen tilanne on heikko ja sen takia oikeistolaisuus sen kun vain kasvaa. Oikeistolla on intopäällä tehdä politiikkaa ja he vain hoitavat nyt hyvin etunsa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: präntööläinen on 16. 01. 2007 17:05
Yrittäjillä on vahva edustus kaupuginhallituksessa. Grönblom, tehtailija Boucht-Lindeman, Laaksoharju ja muuten vaan yrittäjän asialla on Kouhi. Onko muitakin?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 17. 01. 2007 13:01
Pitää kysyä kun ei tiedä.  Kuulin että rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila pystyy ohitse rakennuslautakunnan hyväksymään esimerkiksi toimitilamuutokhakemukset aina 600 neliömetriin saakka.

Tämän pitäisi tietysti nopeuttaa asioiden käsittelyä, mutta voi olla tosinkin. Onko kokemuksia ja pitäneekö paikkansa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 17. 01. 2007 13:01

No kyllä....mitäpäs tästä?
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=384993


RAKENNUSVALVONTATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Perustuu kaupunginvaltuuston 4.10.2004 hyväksymään Vaasan kaupungin rakennusvalvontatoimen johtosääntöön.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 23.2.2005 .

2 §
Toimivallan siirtäminen
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, tulee rakennustarkastajan tai lautakunnan määräämän toimiston muun henkilökuntaan kuuluvan ratkaista rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat lukuun ottamatta
1. hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia asioita
2. uusien, yli 2 –kerroksisten asuinkerrostalojen rakennuslupien myöntämistä sekä tällaisten rakennusten laajentamista vähäistä enemmän ja kerrosalaltaan yli 600 neliömetrin olevien rakennusten rakennuslupien myöntämistä sekä tällaisten rakennusten laajentamista vähäistä enemmän
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 17. 01. 2007 18:06
Todella kiinnostava asia.  Perustuuko tällainen erikoisvaltuuksien siirto lakiin ja onko malli käytössä muuallakin?  Helpottaako ja nopeuttaako tällainen erillisvaltuutus asioidein käsittelyä?

Vai antaako se mahdollisuuden esimerkiksi käskyttämiseen ja mahdollistaako se painostuksen tuttujen arkkitehtien, rakennusvalvojien ja insinööritoimiston käyttämiseen?  Ja mitä muuta se mahdollistaa?  Kysymykset ovat teoreettisia, mutta tulivatpahan mieleen.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 17. 01. 2007 18:06
Miten niin teoreettisia?

Niinhän juuri tapahtuu!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 17. 01. 2007 18:06
Tuo jää pelkäksi huitaisuksi ilmaan.  Pitäisi olla näyttöjä ja niitä tuskin saadaan vaikka huitaisu pitäisikin paikkansa. 

Voisiko esimerkiksi tarkastuslautakunta tutkia asian  vertailemalla rakennuslupahakemuksia, muutoshakemuksia tms. keskenään tutkimalla löytyykö yhteisiä nimittäjiä?  Muutoin huitaisu jää vain epäilyn varjon langettamiseksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 18. 01. 2007 17:05
Tässähän tuli todellinen haaste kaikille googlaajille.  Ei muuta kuin google vinkumaan.  Ensimmäinen googlaus siis muotoa jorma j. pitkämäki +pankki.  Eli tuo plussa tekee haulle terää ja tulokset tänne. 

Sitten seuraavaksi googlettamaan hallituskumppaneita ja luomaan jonkinlaista ristiintaulukointia.  Itse ehdin leikkiin mukaan vasta huomenna aamulla. Happy computing.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 18. 01. 2007 19:07
Samalla tavalla pitää googlettaa myös nämä kaksi muuta vekkulia:  Markku Lumio ja Heikki Lonka.  Ei liene pahitteeksi googlettaa myös Heikki Kouhi ja Häkan Nordman sekä Raimo Rauhala.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: hakkeri on 18. 01. 2007 19:07
Jorma J. Pitkämäki
Googletettu ”Jorma J. Pitkämäki” ja Jorma J. Pitkämäki +hallitus  Joku muu voi jatkaa vaikka sanalla varajäsen tms.  Tämä saalis puolentunnin googlauksen jälkeen.  Jos hyväveli suhteita haluaa tutkia kannattaa poimia mukaan gryndereiden, säätiöiden jne. edustajia yhtiöiden ja toimijoiden hallinnosta, esimerkkinä vaikka Kaj. Eriksson.   Aika moni merkittävä mies istuu ”sylikkäin” usealla eri pallilla.

Mitä johtopäätksiä tästä voi vetää, onkin sitten jo eri asia:

Aktia hallintoneuvosto
http://www.aktia.com/fi/organisaatio/hallintoneuvosto.shtml

Merinovan hallitus

Viexpo hallitus
http://www.viexpo.fi/viexpo.asp?page_id=5&luokka_id=1&main=1&image=

Suomen Teollisuussijoitus Oy
Rahaston sijoitusneuvosto
http://www.teollisuussijoitus.fi/ajankohtaista/270405.html

Pohjanmaan TE_keskuksen neuvotelukunta
varajäsen

Tecnobotnia hallitus
http://lipas.uwasa.fi/ptk/hallitus/hallitus_273.html

Pohjanmaan Matkailu ry:n pj.
http://www.pohjanmaanmatkailu.fi/Default.aspx?id=341743

Invest in Finland
Liiketoimintajohtaja Seppo Arponen jäsen 18.5.2005 alkaen
Finnvera Oyj
Elinkeinojohtaja Jorma J. Pitkämäki henkilökohtainen varajäsen 18.5  alken
Vaasan kaupunki

Yritys-Suomi, alueelliset kehitysryhmät

Pohjanmaan kauppakarin kauppa- ja liikennevaliokunta
http://www.ostro.chamber.fi/_FileRoot/501670.pdf

Lisäksi Pitkämäki on mukana esimerkiksi toimeksiantajana useassa tutkimushankkeessa ja mukana monessa kehityshankkeessa mm Vaasan tiedepuiston kehityshankkeessa.

Kehitysjohtaja Jorma J Pitkämäki ansaitsi viime vuonna 72 872 euroa,  (Pohjalainaen)


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Svedu on 18. 01. 2007 21:09
Myös tässä:
Vaasan seudun seutusuunnittelu:

Kunnanjohtajista ja henkilöstön edustajasta koostuu erityinen johtoryhmä, jota luotsaa M.Lumio
Käytännön suunnittelutyö tapahtuu kahdessa työryhmässä.
Jorma J.Pitkämäki johtaa maankäyttö-, asuminen, liikenne-työryhmää. Palvelu-työryhmässä on puheenjohtajana Leif Sand
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 19. 01. 2007 05:05
Googlettamalla on helppo tiivistaa netissä olevista tiedoista vaikkapa suhdeverkosto.  Mitä se sitten paljastaa?  No, ainakin sen. miten pieni joukko toisensa tuntevia henkilöitä monista asioista päättää.

Tämän verkoston olemassa olo ei vielä kerro mitään laittomuuksista.  Niiden löytäminen Googlen avulla on erittäin vaikeata, mutta ei mahdotonta.  Aina voidaan googletaa esimerkiksi jokainen hallintoneuvoston jäsen ja tutkia millaisia ristiinkytkentöjä löytyy.  Mutta entä sitten.

Epäily laittomuuksista voidaan esittää vasta jos on osoitettavissa että samat henkilöt ovat jakamassa kaupungin töitä, ovat saaneet kaavamuutoksensa muita edullisemmin jnpp.

Näiden yhtyksien tutkiminen on erittäin valaisevaa. Toisaalta tällaisia verkostoja on satoja.  Erittäin yleisiä, jopa sääntö, ne ovat suomenruotsalaisten rahasukujen keaskuudessa.  Kannattaa muistaa vaikka vain Kristiina Halkolan laulama laulu "Kymmenestä perheestä".

Joku innokas googlettaja voi aloittaa tutkimuksensa vaikka Aktian hallinnon ristiikytköksiä tutkimalla.  J. J. Pitkämäen Aktia yhteys muuten herätttää monia kysymyksiä jääviydestä ja muitakin ajatuksia tulee mieleen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 21. 01. 2007 08:08
Yhteyksistä ei ole löytynyt kuin murto-osa. Silti on jo nyt selvää että jääviysongelmia löytyy.

Voiko esimerkiksi Pitkämäki osallistua asian käsittelyyn jos asiakas on riipuvainen pankista? (Kukapa ei olisi?)

Tai jos kyseessä on vientipalveluja tarvitseva yritys?

Entä rakentajien puolueeton kohtelu? Kysymyksiä nousee koko ajan lisää.

Kaupunginvaltuusto käsittelee huomenna tarkastuslautakunnan raporttia ja valliseva hiljaisuus viittaa asian painamiseen villaisella (merkitään tiedoksi?). Tällaistahan tapahtuu kaikkialla...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 21. 01. 2007 11:11
Huomenna siis selviää ovatko Vaasan valtuutetut ameeboja vai onko heillä edes pätkä selkärankaa.  Todennäköisin vaihtoehto on, että tarkastuslautakunnan raportti merkitään tiedoksi ja todetaan, että mitään moitittavaa e ole.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Stiina on 21. 01. 2007 12:12
Osalan mielipide ja ennuste tulee toteutumaan. Saamme sen nähdä oikeastaan ihan sopivasti ennen tuota vaalipäivää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: PeterK on 21. 01. 2007 12:12
Voi härre gyyt mikä umpisolmu.                         Minä löysin vielä lisääkin, mutta eihän se ole ratkaisevaa. Ratkaisevaa on se että häntä istutetaan edelleen kaupungin edustajana joka paikassa, ja jokainen lisäpesti tekee hänestä enemmän ja enemmän jäävin hänen toimessaan "kehitysmaanjohtajana". Vastaus Peevelin kysymykseen: "minkälainen asiakas voi vielä käydä hänen puheillaan, ilman että jääviys astuun kuvaan?" on yksinkertainen. Ulkomainen suursijoittaja, suuren kauppaketjun edustus, kotimaiset keskusliikkeet ja sitten vaihtoehdot jo melkein loppuvatkin. Tarkkailkaapa hänen aikaansaannoksiaan tästä näkökulmasta. Onko tämä oikea linja Vaasan kehitykseen?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 21. 01. 2007 16:04
Pyysin noin puolitoista viikkoa sitten neljältä rekisteröityneelta valtuutetulta, että he esittäisivät oman kantansa tarkastuslautakunnan raportista.  Ainutkaan ei ole osallistunut keskusteluun.  He eivät myöskään ole vastanneet sisäisessa postissa  pyyntöni vaikka se oli kirjoitettu siihen tyyllin, että se olisi kaivannut vastauksen.  Valtuutetut edustivat neljää eri puoluetta.

Ymmärrä vastaamattomuuden niin, että asia on todella kipeä.  Vastaamattomuus herättää myös ajatuksen siitä, että keskeisiin kohtiin mm. laittomuuksista ei tulla puuttumaan.

Ainoat suoraselkäiset  valtuutetut ovat tähän mennessä Pro Vaasan Heikki Lamminmäki ja vihreiden Tapio Osala.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 21. 01. 2007 19:07
Uskomatonta, mutta siltä se näyttää. Taitaa mennä paljon valtuutettuja vaihtoon ensi vaaleissa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 28011955 on 21. 01. 2007 20:08
Ainoat suoraselkäiset  valtuutetut ovat tähän mennessä Pro Vaasan Heikki Lamminmäki ja vihreiden Tapio Osala.(lainaus kirjoittaja vaasalaiselta)

Hyvä,että on edes joitain edustajia jotka eivät pelkää !

PRO VAASA ja Vihreät Jatkakaa samaan malliin,niin pakko kaiketi jossain vaiheessa on muidenkin reagoida....hmm..RIIPPUU MEISTÄ ÄÄNESTÄJISTÄ..MUISTAKAAMME TÄMÄ KUN EDUSTAJIAMME ÄÄNESTÄMME !
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 22. 01. 2007 05:05
Omasta mielestäni poliitikon suoraselkäisyyttä ei mitenkään kuvaa se, kommentoiko hän asiaa netin keskustelupalstalla vai ei. Toki olisi toivottavaa, että useampi näin tekisi mutta mitään ylimaailmallista johtopäätöstä siitä tuskin voi tehdä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Samael De Vill on 22. 01. 2007 05:05
Totta.  Huomenna olemme viisaampia.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Arne-seppä on 22. 01. 2007 07:07
Ainoat suoraselkäiset  valtuutetut ovat tähän mennessä Pro Vaasan Heikki Lamminmäki ja vihreiden Tapio Osala.

Loput ovat ilmeisesti sitten niitä Veikko Vennamo vainaan tituleeraamia "seteliselkärankaisia"..?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 22. 01. 2007 19:07
Katsoinpa Vaasan valtuustokokoukseen:

Varsin jakomielipuolista puuhaa. Toiset luulivat eksyneensä MTV3:n lähetykseen ja kehuivat kaikkea hunajaisesti. Toiset taas yrittivät puhua itse asiasta ja kaavoitustyön ongelmista. Turhaan?

Itsetyytyväisyyden puuskassa kenellekään ei tullut mieleen kysyä miksi jotkut hankkeet etenevät valon nopeudella ja toiset ei sitten millään. Eihän siinä voi olla mitään hämärää, eihän...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 23. 01. 2007 04:04
Vaasassa kaikki o n hyvin. Näin päätti valtuusto.  Tässäkin ketjussa esitetty kritiikki ja epäily virkamiasten nuhteettomutta vastaan on ollut halpamaista etovaa vihjailua. Vaasan virkamieskunnassa ei ole ainuttakaan, joka olisi koskaan syyllistynyt mihinkään laittomuuksiin.

Tätä käsitystä tukee myös  valtuutettujen päätös 21-28 antaa siunaus nykyiselle menolle.  RKP:n Kaj Skåtar esitti, että 10. syyskuuta mennessä tehdään suunnitelma kaavoituksen mahdollisten epäkohtien poistamiseksi.  Tätä ei siis nyt tarvita.

-Tutkitaan jos on jotain tutkittavaa, sanoi Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio kokouksen jälkeen Pohjalaisen mukaan.

-Tilanne oli kaavoituksen suhteen aikaisemmin vaikea.mutta nyt pukkaa kaavaa kuin turkin hiasta, iloitsi kunnallisneuvos Raimo Rauhala (SDP)

Hävetkää ja pyytäkää anteeksi te, jotka olette pahoittaneet valtuutettujen ja  virkamiesten mielet.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 23. 01. 2007 06:06
Alla olevaan valtuuston työjärjestyksen mukaiseen kysymykseen Vaasan kaupunginvaltuustosta löytyi 16 joiden mielestä kaavoituksen kangertelu pitää selvittää ja poistaa.
Yksikään kokoomuksen edustaja ei allekirjoittanut tätä paperia.  Kaikki allekirjoittaneet löytyvät kaupungin kokouksia/valtuusto pöytäkirjojen sivulta.

Vaasan kaupunginhallitukselle esitettävä kysymys.

Vaasan kaupunginvaltuuston asettama tarkastuslautakunta on toimittanut  valtuustolle, kaavoitukselle asetettujen tavoitteiden ja kaavoituksen toimivuudesta arviointiraportin.

Yhteenvetona ja keskeisenä johtopäätöksenä arviointiraportti kiinnittää huomion organisaatiomalliin joka ei tue kaavoituksen ripeää etenemistä. Lisäksi mainitaan kaavoitukselle tärkeiden yhteistyökumppaneiden olevan useiden eri hallintokuntien alaisuudessa.

Koska hyvin ja ripeästi toimiva kaavoitus muodostaa yhden tärkeän kulmakiven Vaasan kaupungin kasvun kehittämisessä, sekä hyvä työpaikkaomavaraisuuden hyödyntäminen sitä vahvistaa, niin tästä syystä me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme kysymyksen Vaasan kaupunginhallitukselle!

Mihin toimenpiteisiin Vaasan kaupunginhallitus aikoo ryhtyä ja millä aikataululla kaupungin kaavoitustoimi saadaan kehityksenpolulle joka johtaa toimivaan kaavoitustyöhön, sekä sen aikajänteen lyhentämiseen?

Vaasassa  22.01.2007 


_____________________
Heikki Lamminmäki

Tätämän seuraavan tekstin ymmärsi vain yksi RKP valtuutettu, Kaj Skotar.

Fråga till stadsstyrelsen i Vasa

Den av stadsfullmäktige i Vasa tillsatta revisionsnämnden har tillställt fullmäktige en utvärderingsrapport gällande de för planläggningen uppställda målens och planläggningens funktionsduglighet.

Som sammandrag och en central slutsats fäster utvärderingsrapporten uppmärksamhet på organisationsmodellen, som inte stöder ett snabbt genomförande av planläggningen. Dessutom nämns att de för planläggningen viktiga samarbetsparterna ofta underlyder olika förvaltningar.

Eftersom en väl och snabbt fungerande planläggning är en viktig hörnsten för utvecklingen av stadens tillväxt, och ett gott utnyttjande av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser stöder detta, ställer vi undertecknade fullmäktigeledamöter en fråga till stadsstyrelsen i Vasa!

Vilka åtgärder tänker stadsstyrelsen i Vasa vidta och inom vilket tidtabell fås stadens planläggningsfunktion in på ett sådant utvecklingsstråk, som leder till ett fungerande planläggningsarbete samt till en förkortning av arbetsförloppet?

Seuraava valtuustonkokous on 12.3.-07  Silloin esitetään kaupunkinhallituksen lääkkeet kaavoituksen pullonkaulojen poistoon.

Se näkee ken elää!

Heikki LamminmäkiTitle: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 23. 01. 2007 08:08
Tässä kävi juuri niin kuin täällä ennustettiin.  Asia yritetään painaa villaisella.  Tätä kirjoitettaessa valtuuston äänestystulos ei ole vielä käytettävissä, mutta  voitaneen Lamminmäen mukaan todeta, että kokoomus ei allekirjoittanut valtuustolle jätettyä paperia. Ilmeisesti ei myöskään demarit.

Kokoomuksen osalta asia on päivänselvä.  Ainakin Eija Muttonen-Mattila ja Jorma J. Pitkämäki ovat kokoomukselaisia, ilmeisesti myös Ivakko.  Omien suojelu siis ajoi yleisen edun edelle.  Kaupungin palveluksessa on myös runsaasti pienenpiä pomoja, jotka ovat demareita.  Heitäkin halutaan suojella.

Olisi mielenkiintoista tietää millaista junttausta on käyty ennen valtuuston eilistä kokousta.  Varmaan meilit ovat suihkineet kuumana. 

Joka tapauksessa täällä käyty keskustelu on todistanaut  vakuuttavasti,  että ryhmäetu, puolue-etu. omaetu ajaa yleisen edun edelle.  Kannattaakin siis tutkia huolellisesti ketä on äänestänyt milläkin tavalla.

Jostakin luin aivan pari päivää sitten, että Suomessa harjoitettava politiikkaa muistuttaa neuvosto- ja ddr:n aikaista politiikkaa.  Juuri näin on.  Aidosti demokraattisia pyrkimyksiä on kovin vähän.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S.M. Art on 23. 01. 2007 09:09
 Otsikko itsessään on jo harhaanjohtava. Ei Vaasassa voi tällaisia sanoja kuin virkamies ja moraali mennä noin edesvastuuttomasti yhdistelemään. Tottakai virkamiehet ja myös poliitikot suojelevat toisiaan, koska monilla on liikaa "luurankoja" kaapeissaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 23. 01. 2007 09:09
Tässä niiden 16 valtuutetun nimet jotka katsoivat tärkeäksi että Vaasan kaavoitus saadaan selvitettyä oikeille raiteille.

Heikki Lamminmäki
Heimo Hokkanen
Oiva Lehtonen
Aino Siltanen
Veikko Siltanen
Tapio Osala
Hannu Katajanmäki
Francesca Cucinotta
Harri Moisio
Taina Lehto
Jarmo Wahlström
Vesa Isomöttönen
Pekka Mäenpää
Kaj Skåtar
Raimo Rauhala
Erkki Teppo

Nimeäsin tämän nimilistan vastuunsa tunteviksi-

Heikki Lamminmäki
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 23. 01. 2007 10:10
Vaasassa kaikki o n hyvin. Näin päätti valtuusto. 
----
Tätä käsitystä tukee myös  valtuutettujen päätös 21-28 antaa siunaus nykyiselle menolle.  RKP:n Kaj Skåtar esitti, että 10. syyskuuta mennessä tehdään suunnitelma kaavoituksen mahdollisten epäkohtien poistamiseksi.  Tätä ei siis nyt tarvita.

Ei tuosta nyt ihan tuollaista johtopäätöstä voi vetää. Skåtarin aloite olisi antanut mielestäni liian pitkän ajan asian pähkäilemiseen > Syyskuu!

Puheenaoleva tarkastuslautakunnan raporrti liitetään varsinaiseen tarkastuskertomukseen ja kaupunginhallituksen pitää antaa siihen vastauksensa jo nyt keväällä (huhti- tai toukokuun valtuusto). Jos vastaus ei tyydytä valtuustoa niin silloin on oikea aika vaatia lisätoimenpiteitä esim. syyskuuhun mennessä.

Itse allekirjoitin Lamminmäen valtuustokyselyn koska siihen on kh:n vastattava heti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 23. 01. 2007 10:10
Hienoa että Vaasasta löytyy selkärankaisia valtuutettuja.  Kaikki toivo kaavoituksen epäselvyyksien, jopa selvien laittomuuksien poistamiseksi ei ole siis täysin maenetetty. 

Oma analyysini on, että pelkkä hurskas toive ei riitä.  Ainoa keino saada asialle jotain tolkkua on julkinen ja avoin keskustelu niin kuin täällä tapahtuu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 23. 01. 2007 10:10
Jos Sinulla on mielipiteitä esim. tähän ketjuun liittyvistä asioista, mutta et halua rekisteröityä, niin voit jättää palautetta etusivun palautelomakkeen kautta.

Jätät vain nimikentän ja sähköpostiosoitekentän täyttämätrtä.  Ylläpito päättää julkaistaanko kirjoituksesi.  Jos kirjoitus julkaistaan se varustetaan erityisellä "Meili" logolla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 28011955 on 23. 01. 2007 11:11
 Kaavoituksen ongelmat
« : Tänään kello 12:42:38 »   

--------------------------------------------------------------------------------
Käytin valtuustossa eilen puheenvuoron itse aiheesta: kaavojen viivästyminen. (keskustelu tahtoi lipsua raporttiin)
 Yllä Tapio Osalan osa-lainaus otsakkeen Kaavoituksen ongelmat alta.

Olisiko hyvä, että itse kaavoitus epäselvyyksiä alettaisiin setvimään siellä ?

Ja sitten muut mahdolliset virkamiesmoraali problemit tässä ketjussa.

( kaino ehdotus vain )
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 23. 01. 2007 13:01
Jälleen on koittanut kevät ja siihen liittyvä negat. lieveilmiö: naapurin kissojen ruikkaukset autokatoksiin, autoihin, terasseihin. Olipa jälleen "hauska" yllätys, kun kissa oli tanssinut auton konepellillä rapaisilla tassuilla. Jälki on kurjaa katseltavaa. Kissojen omistajilla on kyllä autot visusti tallissa suojassa. Yksi naapuri ei edes päästä kissaansa sisälle edes talvella ... Onko jotain toimivaa kissakarkotetta olemassa? Voiko kissat "loukuttaa" ja viedä rankkurielle, kun alkavat majailemaan autokatoksessa?


Ihmettelen kuinka ne valtuutetut , jotka vastustivat selvitystä pystyvät kohtaaamaan valitsijansa ja mitä he  vastaavat heille.  Tämähän on aivan uskomatonta.
Saara
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 23. 01. 2007 13:01
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Ihmettelen kuinka ne valtuutetut , jotka vastustivat selvitystä pystyvät kohtaaamaan valitsijansa ja mitä he  vastaavat heille.  Tämähän on aivan uskomatonta.
Saara

Asian voi tulkita näinkin, hyvä Saara: miksi siirtää asian selvittäminen ensi syyskuuhun (mitä Skåtarin ponsi olisi tarkoittanut) kun asiaan on mahdollista palata jo ensi valtuuston kokouksessa (Lamminmäen valtuustokysymys) ja vielä kevään aikana toistamiseen (tarkastusraportin vastauksen käsittely)?

Eikö olisi nyt siirtää keskteulun painopistettä siihen kohteeseen mihin sormi osoittaa eikä osoittavaan sormeen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 23. 01. 2007 18:06
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Minulle on yhä vieläkin epäselvää kuinka kaavoituksen ongelmien selvittämisen vastustus voi kulkea puoluepoliittisia rajoja pitkin.  Eli kokoomus, RKP yhtä lukuunottamatta ja iso osa demareita vastustavat tutkimuksen tekemistä.

Luulisi että jokainen rehellinen ihminen haluaa että asiat selvitetään.

Johannaes
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 23. 01. 2007 18:06
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Vaasan kaavoitusongelma

Tutkitaan jos on jotain tutkittavaa, sanoi Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio kokouksen jälkeen.

Ei siellä todella mitään tutkittavaa ole.

http://virtuaali.tkk.fi/yhdyskuntasuunnittelu/ytk-eri/materia/puustinen.pdf

Ote:

Suurin este vuorovaikutteisen suunnittelun tiellä on kaupungin ylimmän poliittisen ja virkamiesjohdon pelko oman vaikutusvallan vähenemisestä.

Varsinkaan isoja, merkittäviä asioita ei haluta julkiseen keskusteluun ennen kuin on päätetty esim. kaavan sisällöstä (rakennusoikeuksista), koska pelätään kuntalaisten ”ymmärtämättömyyttään” vastustavan edistyksellisiä hankkeita

Asukkaiden/maanomistajien ainoa vuorovaikutusväline on useimmiten vieläkin valitus. Tämän kulttuurin muuttaminen vaatii älyttömästi aikaa. Pienten kuntien resurssit ei kestä yhtään vuorovaikutteisuuden lisäämistä (kunnanisien mielestä).

Asiat kähmitään valmiiksi pienellä porukalla ja kaikki vuorovaikutteisuus koetaan uhkana/hidasteena hankkeille.

Nimetön lähettäjä
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 23. 01. 2007 21:09
Suurin este vuorovaikutteisen suunnittelun tiellä on kaupungin ylimmän poliittisen ja virkamiesjohdon pelko oman vaikutusvallan vähenemisestä.

Varsinkaan isoja, merkittäviä asioita ei haluta julkiseen keskusteluun ennen kuin on päätetty esim. kaavan sisällöstä (rakennusoikeuksista), koska pelätään kuntalaisten ”ymmärtämättömyyttään” vastustavan edistyksellisiä hankkeita

Asukkaiden/maanomistajien ainoa vuorovaikutusväline on useimmiten vieläkin valitus. Tämän kulttuurin muuttaminen vaatii älyttömästi aikaa. Pienten kuntien resurssit ei kestä yhtään vuorovaikutteisuuden lisäämistä (kunnanisien mielestä).

Asiat kähmitään valmiiksi pienellä porukalla ja kaikki vuorovaikutteisuus koetaan uhkana/hidasteena hankkeille.

Nimetön lähettäjä

Tähän ei minulla ole mitään lisättävää. Juuri näin se on.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 24. 01. 2007 05:05
Olin eilen hiukan tuohtuneessa mielentilassa valtuuston kokouksen jälkeen. Tänään ymmärrän että tämä foorumikeskustelu tulee olemaan tärkeä dokumentti kun joskus jatkossa arvioidaan  nykyistä valtuustokautta.  Kannataa varmasti tallettaa omiin tiedostoihin tulosta toiminnolla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 24. 01. 2007 09:09
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Ihmettelen kuinka ne valtuutetut , jotka vastustivat selvitystä pystyvät kohtaaamaan valitsijansa ja mitä he  vastaavat heille.  Tämähän on aivan uskomatonta.
Saara
Pohjalainen tänään:
Quote
Kaavoituksen ongelmista tehtiin kirjallinen kysymys

keskiviikko 24.01.2007

Kuusitoista kaupunginvaltuutettua haluaa tietää seuraavaan valtuuston kokoukseen mennessä mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä kaavoituksen parantamiseksi Vaasassa.

VAASA Mikko Kallionpää mikko.kallionpaa@pohjalainen.fi

Vaasan kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa puitiin tarkastuslautakunnan arviointiraporttia kaavoituksen toimivuudesta.

Kaj Skåtar (r.) olisi halunnut, että kaupunginhallituksella on 10. syyskuuta mennessä esittää suunnitelmat kaavoituksen epäkohtien poistamiseksi. Skåtarin esitys hävisi äänestyksen ja raportti merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus joutuu kuitenkin ottamaan kaavoitukseen kantaa pikapuoliin. Illan mittaan pro-Vaasan Heikki Lamminmäki keräsi 16 valtuutetun allekirjoituksen kaupunginhallitukselle osoitettavaan kirjalliseen kysymykseen.

Kysymyksen allekirjoittivat pro-Vaasa, vasemmistoliitto, Skåtar sekä demareiden Erkki Teppo ja Raimo Rauhala.

Lamminmäki ja kumppanit haluavat tietää mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä, jotta kaavoitustyö alkaa toimia paremmin ja kaavat saadaan valmiiksi nykyistä nopeammin.

- Turha pitkittää asiaa syyskuuhun, kun vastaus voidaan saada jo seuraavassa valtuuston kokouksessa maaliskuussa, sanoo Lamminmäki.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 24. 01. 2007 11:11
Tuo Serafimin lainaus Pohjalaisesta oli täällä jo eilel:
http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=952.msg17290#msg17290

Kyllä Saaran esittämä kysymys on edelleen ajankohtainen. Tai se on ajankohtainen niin pitkään kunnes asiat on tutkittu viimeistä piirtoa myöten.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 24. 01. 2007 11:11
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Email: kaavoitus

Palaute: Asiat kähmitään valmiiksi pienellä porukalla. Näin juuri on käynyt tässä. Mitähän Lumio oikein haluaa tutkia? Onhan vihjailu inhottavaa, tässä ainakin faktat: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2001/20012145  (http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2001/20012145)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 24. 01. 2007 11:11
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Nimimerkki: Syntyperäinen vaasalainen

Palaute: Tiemestareiden ajopäiväkirjojen väärentäminen, kaupunginjohdon lahjusskandaali, epäilyt tiettyjen arkkitehtien, rakennusvalvojien ja insinööritoimistojen suosimisesta sekä eräiden kiinteistönomistajien ja gryndereiden suosiminen toisten kustannuksella sekä eilen 22.01. enemmistön tekemä päätös vesittää tarkastuslautakunnan raportti,  ovat laskeneet valtuutettujen arvostuksen riman alapuolelle.  Asiantilan korjaaminen tuskin enää onnistuu tämän valtuustokauden aikanana.

Se mitä kaupunginhalituksen tulee nyt tehdä, on ottaa tiukka kanta kaavoituksen epäkohtiin, mutta myös muutoinkin ottaa komento käsiinsä omassa talossa. Virkamiesvalta Vaasassa on aivan liian suuri.

Luottamuksen palauttamiseksi valtuutettujen on vaadittava perustellinen niin hallinnollinen kuin sisällöllinen selvitys kaavoituksen tilasta.  Lisäksi on toteutettava Osalan esitys luottamusmiesten sidonnaisuuksien selvittämisestä sekä luotava sivutoimiluparekisteri kaikkien selailtavaksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 24. 01. 2007 11:11
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Email: kaavoitus

Palaute: Asiat kähmitään valmiiksi pienellä porukalla. Näin juuri on käynyt tässä. Mitähän Lumio oikein haluaa tutkia? Onhan vihjailu inhottavaa, tässä ainakin faktat: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2001/20012145  (http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2001/20012145)

Lainaus tuosta päätöksestä.
Quote
hallinto-oikeus katsoo, että kunnan olisi tullut jo kaavan valmistelun alkuvaiheessa ja ennen kaavaehdotuksen laatimista esitellä suunnitelmiaan ja niiden vaikutuksia alueen asukkaille
sekä antaa heille mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä kaavan valmistelussa huomioon otettavaksi. Tästä johtuen hallinto-oikeus katsoo, että vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa
on ollut puutteellista. Kunnanvaltuuston päätös on siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 6, 62 ja 65 §
,
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 24. 01. 2007 12:12
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Ihmettelen kuinka ne valtuutetut , jotka vastustivat selvitystä pystyvät kohtaaamaan valitsijansa ja mitä he  vastaavat heille.  Tämähän on aivan uskomatonta.
Saara
Pohjalainen tänään:
Quote
Kaavoituksen ongelmista tehtiin kirjallinen kysymys

Kysymyksen allekirjoittivat pro-Vaasa, vasemmistoliitto, Skåtar sekä demareiden Erkki Teppo ja Raimo Rauhala.

Lamminmäki ja kumppanit haluavat tietää mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä, jotta kaavoitustyö alkaa toimia paremmin ja kaavat saadaan valmiiksi nykyistä nopeammin.

- Turha pitkittää asiaa syyskuuhun, kun vastaus voidaan saada jo seuraavassa valtuuston kokouksessa maaliskuussa, sanoo Lamminmäki.

Kuvittelin myös kirjoittaneeni nimeni tuohon.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 24. 01. 2007 12:12
Tässä Heikki Lammenmäen antama lista allekirjoittajista teksteineen:

Tässä niiden 16 valtuutetun nimet jotka katsoivat tärkeäksi että Vaasan kaavoitus saadaan selvitettyä oikeille raiteille.

Heikki Lamminmäki
Heimo Hokkanen
Oiva Lehtonen
Aino Siltanen
Veikko Siltanen
Tapio Osala
Hannu Katajanmäki
Francesca Cucinotta
Harri Moisio
Taina Lehto
Jarmo Wahlström
Vesa Isomöttönen
Pekka Mäenpää
Kaj Skåtar
Raimo Rauhala
Erkki Teppo

Kannattaisi kelata viestejä taaksepäin.  Ainakin siis nämä ansaitsevat tulla valituiksi myös tulevaan valtuustoon.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 24. 01. 2007 13:01
Lehtijutussa oli kaikki vihreät unohdettu allekirjoittajien joukosta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 24. 01. 2007 16:04
Niinpä tietysti.  Mitä muuya kuvittelet.  Jos kyseinen Vaasassa ilmestyvä suomenkielinen päivälehti toimisi journalistisest,i niin se teksi jutun siitä, mikisi kokoomus, RKP ja iso osa demareista ei halua selvittää kaavpiatuksen ongelmia.

Ison otsikon voisi repiä  vaikka tyyliin "Valtuuston äänestyspäätös repii sopua Vaasassa".  Tai "Kokoomus tyytymätön tarkastuslautakunnan raporttiin".
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ana Grammi on 25. 01. 2007 09:09
Niin houkuttelevalta kuin se joistakin saattaa tuntua, en aivan ensimmäisenä lähtisi kielimään johonkin hotmail-osoitteeseen, vaan pysyisin täällä.  Sinänsä piristää varmasti kovasti asianomaisia jos todella on joitakin oikeustoimia viritteillä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 25. 01. 2007 12:12
Quote
...kehoitan asioista perillä olevia ottamaan meilitse yhteyttä suojattuun meiliosoitteeseen reformaattori@hotmail.com. Tietoja voidaan tarvittaessa tulla luovuttamaan kansalliselle medialle tai syyttäjäviranomaisille, lähteitä paljastamatta. 

Kiitos kuuluu myös tämän foorumin ylläpitäjälle; en usko olevani aivan väärässä jos povaan että tämäkin foorumi on osaltaan vaikuttamassa läpinäkyvämpään, laillisempaan ja oikeudenmukaisempaan Vaasaan.


Quote
Niin houkuttelevalta kuin se joistakin saattaa tuntua, en aivan ensimmäisenä lähtisi kielimään johonkin hotmail-osoitteeseen, vaan pysyisin täällä.  Sinänsä piristää varmasti kovasti asianomaisia jos todella on joitakin oikeustoimia viritteillä.

Näistä kommenteista tuli mieleen Taloussanomien uutinen (http://taloussanomat.fi/page.php?page_id=95&news_id=20071626) uudesta wikileaks-palvelusta.


Lue lisää wikileaksista täältä: http://wikileaks.org/

Palvelu herättää varmasti voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Kun ajattelee ihmisissä piilevää ilkeyttä toista kohtaan, voidaan perustellusti olettaa, että kaikilla palvelun käyttäjillä ei ole puhtaat jauhot pussissa. On tässä palvelussa kuitenkin positiivinen puolensa. Oikein toimiessaan tämä voi tuoda julki sellaisia asioita, jonne ei normaali tai korruptoitunut lain koura kovin helposti yllä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 25. 01. 2007 13:01
Mielenkiintoinen on myös tääällä aikaisemmion esitelty http://www.theyrule.net
Sivusston ohjelmö piirtää kartan sidonnaisuuksista.  Tätä ohjelmaa kai yritettiin saada vaasalaisia.infon yhteyteen mutta se ei sitten onnistunut.

Kysymys lienee verrattain simppelista tietokantakoodista.  Ehkä joku voisi sellaisen vääntää.  Olisi todella hienoa kun kirjoittaisi etsi kenttään Jorma J. Pitkämäki ja tuloksena olisi kaikki sidonnaisuudet ja sidonnaisuuksien sidonnaisuudet.

Ongelmana on tietenkin tietokannan täyttäminen.

Foliohatun esittelemä wikileaks.org tähtää samaan päämäärään, mutta vie idean pidemmälle.

Minulla on radikaali ehdotus ylläpidolle ja kaikille täällä roikkuville.  Perustetaan vaasalaisia.info oikeusturvarahasto mahdollisten oikeudenkäyntien varalta ja tehdään foorumista paikallinen wikileaks.  Onhän täällä jo vaasapediakin.

Olen valmis lunastaman 100 euron osuuden.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 25. 01. 2007 13:01
Olen nyt pari päivää miettinyt, onko tällä foorumilla mitään merkitystä ja onko täällä käyty keskustelu vain rakkikoirien räksytystä.  Tässä pari huomiota:

Parin viimeisen päivän uudet kirjoitukset antavat toivoa, että jotain tapahtuu.  Jos tutkii huolella Virkamiesmoraali. Kunnassa on moneaksi ja Kondis-ketjun sekä kaavoitusta koskevat ketjut voi nähdä syvälle Vaasan kaupungin rakenteisiin.

Jopa niin syvälle että oikein hätkähtää. 

Vaikka vihjailu ja naljailu tuntuu joskus  etovalta (Kouhi) niin kyllä siellä jossakin taustalla on aivan  oikea pukinsorkka (lainaus. en muista kenelt)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 29. 01. 2007 07:07
Kyllä näyttää nyt pahoin siltä, että kytkykset jatkuvat. Keskushallinto Markku Lumion johdolla jatkaa linjaansa, joka ei ole Vaasan kaupungin veronmaksajien etujen mukaista. Tontteja luovutetaan rakennusliikkeile ilman kilpailuttamista ja asuntaloja myydään samalla mallilla.

Tänään on kaupunginhallituksessa esitys vuokratalo Koy kiinteitöpolku yhtiön myynti Pohjanmaan YH-rakennuttajalle ostotarjouksen perusteella.  Kaupunginjohtaja Markku Lumio on YH-rakennuttaja yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 29. 01. 2007 08:08
YH-rakennuttaja on yleishyödyllinen yhteisö ja sikäli kelvollinen omistamaan aravasääntelyn alaisia vuokrataloja. Tässä mielessä Markku Lumion osallistuminen yhtiön toimintaan voidaan kai katsoa myös edunvalvonnaksi.

Mutta miten on tilanne kun ko. kiinteistö nyt ilmeisesti myydään Y-Rakentajien perustamalle sisaryritykselle, joka ei ilmeisestikkään ole enää yleishyöyöllinen vai onko?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Petri on 29. 01. 2007 16:04
Markku Lumio tuskin osallistuu päätöksen tekemiseen ja käsitykseni mukaan kyseessä on ns. statukseen perustuva luottamustoimi. Joten mitä kummallista tuossa on?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 05. 02. 2007 15:03
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/a-meili.gif)

Virkamiesmoraali
Palaute: Demokratia toimii vielä valtuustossa ja hallituksessa saakka, mutta kun virkamiehet päästetään pohtimaan kohteitaan niin kapeakatseisesti kuin haluavat ja sallitaan (että saavat syöttää luulojaan päättäjille), alkaa diktatorinen virkavalta. Kun poliitiset päättäjät kyseenalaistavat virkamiesten lausuntoja, iskee puoluekuri ja puoluesidonnaisia virkamiehiä puolustetaan kynsin hampain.

Tämä show on nähtävissä aina vain uudestaan Vaasan valtuuston kokouksessa TV-ssa, ei kukaan jaksa enää seurata tuota moraalitonta peliä. Jos meillä vain olisi päteviä, osaavia ja sitoutumattomia virkamiehiä, ei muualla puhuttaisi näin julkisesti Vaasan taudista.

Ei allekirjoitusta
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reformaattori on 06. 02. 2007 20:08
Juuri tästä on kysymys. Tällä hetkellä osa virkamiehistä tekee äärimmäistä hallaa ”omille” valtuuston jäsenilleen ja eduskuntaehdokkailleen, luultavasti tietämättään. Kaupunkilaisille tärkeät hankkeet, ohjelmat ja muutokset jäävät toteutumatta – ja ehdokkaat maksavat hinnan vaaleissa. 

Kiitos teille jotka olette meilanneet osoitteeseen reformaattori@hotmail.com tietojanne tiettyjen virkamiesten edesottamuksista ja suoranaisista rikosepäilyistä. Ja enemmänkin lisätietoja otetaan vastaan – vyyhti on osoittautunut odotettua vakavammaksi. Onpa ainakin yksi paikallinen eduskuntaehdokaskin sekaantunut mahdolliseen lahjusrikkomukseen – ja virkamiesvastapuolellakin on siten vastaavasti vakava epäily. Räjähdysherkkää materiaalia näin vaalien alla… No, näyttökynnyshän on aina korkea, ja ilman taustatietoja on vaikea saada keissi kasaan. Näin ainakin syyttäjä B Bouchtin mukaan. Ja anekaupoilla ei tällaisesta selviä.   

Samaan hengenvetoon täytyy sanoa että olen samaa mieltä Ana Grammin kanssa; on tärkeää että keskustelu pysyy ja jatkuu tässä foorumissa. Tätä blogia luetaan suoraan ja välillisesti enemmän kuin ehkä moni uskookaan. Totuus tulee ilmi ennen tai myöhemmin, ja palkintona on läpinäkyvämpi ja puhtaampi kaupunki.   

Sen puolesta, 

Todellinen Reformaattori
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ana Grammi on 07. 02. 2007 05:05
Joskus kuulee väitettävän, että tällaiset foorumit nimimerkkeineen johtavat "ilmiantoyhteiskuntaan" (Orwell). Näen asian kuitenkin niin, että kysymys on kansalaiskeskustelusta tilanteessa, missä mitään muuta mahdollisutta ei enää ole olemassa.

Paikallinen media, Pohjalainen ja Vasabladet, eivät huolehdi journalistisesta sanavapaudesta kuin rajoitetusti ja harkiten.  Lehtien editoitu ja lehtien linjaa mukaileva yleisönosasto ei ole sama asia kuin foorumi, jonka sisällön kontrollista vastaavat vapaaehtoiset moderaattorit ja ylläpito ja tietysti kirjoittajat itse.

En mitenkään kadehdi ylläpidon vaikata asemaa:  jos sallii kaiken on vaarassa joutua käräjäoikeuteen, jos kovin  paljon sensuroi on olemassa vaara että kirjoittajat ottavat jalat alleen.  Oleellisen tärkeätä onkin että kirjoitetaan vain faktaa.  Tämä  foorumi on liian hieno asia hukattavaksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 07. 02. 2007 08:08
Edellisestä tuli mieleeni vanha sanonta. "People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people."

Hallintoa sekä sen virkamieskoneistoa pitää jatkuvasti valvoa. Näitä tapoja on yllä lueteltu monia. Valta korruptoi. Aina. Korruptiota estetään tehokkaimmin sillä, että ollaan avoimia, vaaditaan avoimutta ja tarvittaessa tuodaan väärinkäytökset sekä niistä vastanneet julkisuuteen. Oikeuslaitoksen arvioitavaksi jää mistä ja miten rikosoikeudelliseen vastuuseen saattaminen tapahtuu.

Ottaisin Orvellin puheeksi vasta sitten kun hallinto alkaa kiinnittämään enemmän huomiota tavallisten ihmisten valvomiseen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 08. 02. 2007 14:02
Ei päätöksenteon avoimmuus synny kauniilla puheilla ja toivomuksilla.  Siihen päättäjät ovat aivan liian kovakorvaisia.  Ainoat toimivat keinot ovat uhkailu, pelotttelu ja painostus.  Uhkailussa ja pelottelussa paras keino on julkisuus.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 09. 02. 2007 12:12
On jälleen se aika vuodesta jolloin virkamiemoraalia koetellaan. On monen moista tarjoajaa. Kuka mitäkin tarjoaa. Asfaltointi firma Lemminkäinen on yleensä tarjonnut teknisentoimen virkamiehille matkan Venemessuille tarjoiluineen.  Niin on tänäkin vuonna miehet matkassa katselemassa tiekäyttöön sopivia veneitä Helsinkinssä. Nyt tällä kertaa siellä eikä Välimerellä.

Kaikki muu on turhaa paitsi purjehdus!

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 09. 02. 2007 12:12
Edellisen esimerkin tulisi nyt todistaa että ketkuilun paljastuminen lisää avoimmuutta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S.M. Art on 09. 02. 2007 15:03
On jälleen se aika vuodesta jolloin virkamiemoraalia koetellaan. On monen moista tarjoajaa. Kuka mitäkin tarjoaa. Asfaltointi firma Lemminkäinen on yleensä tarjonnut teknisentoimen virkamiehille matkan Venemessuille tarjoiluineen.  Niin on tänäkin vuonna miehet matkassa katselemassa tiekäyttöön sopivia veneitä Helsinkinssä. Nyt tällä kertaa siellä eikä Välimerellä.

Kaikki muu on turhaa paitsi purjehdus!

Konsultit toimikaa!

 Ehkä nämä venemessureissuista voisi vielä kuitata päivärahat yms. henk.koht. kulut? Siellähän saattaa olla jokin virkaan liittyvä koulutustapahtuma. Esim. sellainen, jossa opetetaan luovimaan arvostelun karikoissa? Ja voihan asiaa katsoa siltäkin kannalta, että se piristää ja auttaa jaksamaan katsella työssään tylsistyneitä alaisia, ennenkuin varsinainen purjehduskausi nytkähtää tosissaan käyntiin.

                            Otsa vaahen valkeassa,
                            Kun tulevi toinen aika,
                            Niin tulehen tuomitahan,
                            Ajetahan ahjoksehen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 09. 02. 2007 16:04
Eikös muuten eräs korkea tekninen virkamies olekin innokas purjehtija, venemessut on kieltämättä hyvä idea....Syksyllä on sitten ne ruskaretket Lappiin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 11. 02. 2007 15:03
Hesari kirjoittaa tänään korruptiosta.  Jutussa mainitaan myös Markku Lumio.  Tässä johdanto aiheeseen:
http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Korruptio+rehottaa+edelleen+Suomessa/1135225008856
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: präntööläinen on 12. 02. 2007 21:09
Mitä siinä jutussa sanottiin? Koskahan muuten se oikeuden päätös Tallinnan ja Lapin reissuista tulee?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 18. 02. 2007 11:11
Pormestarimalli Tampereella:
Valta täydentää itseään omista, valaistuista ja voidelluista joukoistaan.


http://www.aamulehti.fi/verkkolehti/a/2007/02/18/4574063.htm
Ote:
Kunnallinen päätöksenteko voi huonosti. Äänestysinto laskee, kansalaiset vieraantuvat päättäjistä. Valtuutetuilla on krooninen voimattomuuden tunne.
Eikö Vaasassa ole juuri tämä sama tilanne.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 18. 02. 2007 12:12
Kyllä Jaakko 1 näkemykseen Vaasan osalta täytyy yhtyä. Valtaa Vaasassa pitää ns 28 ryhmän kellokkaat ja ylimmät valmistelavat virkamiehet. Ei tarvitse kuin katsella kaupunginhallituksen yleisjaoston esityslistoja. Niissä on virkamiesten päätösluetteloilla tehtyjä päätöksiä neljäkertaa enemmän kuin kokouksen päätöspykäliä joihin esitetään luottamushenkilöiden ottavan kantaa. Sama toimintamalli on myös muilla toimialueilla vallalla.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: DANNY on 18. 02. 2007 16:04
Julkinen avoimuus:
Julkisia hankkeita, jotka vaikuttavat meidän kaikkien yhteiseen ympäristöön on tässä kaupungissa useita. On kaksi tapaa ajaa näitä hankkeita.

-Yleinen tapa on pitää kaikkea julkisuudelta salassa ja hankkeita ajetaan vain ratkaisevien virkamiesten   avulla ”millä konstilla tahansa” eteenpäin.
-Toinen nykyaikainen ja demokraattinen tapa on astua avoimesti julkisuuteen heti alusta lähtien. Koska salassa pidettävää ei näissä hankkeissa ole, ei liike- ja yrityssalaisuudesta tarvitse edes puhua. Tähän tarvitaan siviilirohkeutta ja ennen kaikkea lehdistön apua.

Kun tarkastellaan vaikkapa vain tällä palstalla esiin tulleita asioita, voimme heti huomata, että ”läpimeno-mahdollisuus” on lähes taattu, kun asia pidetään julkisuudesta täysin salassa ja hanke lanseerataan vain ratkaisevien virkamiesten avulla. Pieni riski on olemassa, että hanke lipsahtaa ennenaikaisesti julkisuuteen, niin kun nyt yhden hankkeen kohdalla on tapahtunut. Julkinen suuttumus salailuyrityksestä on vääjäämätön seuraus, vaikka hanke sinänsä olisi mitä mainioin.

Mikäli hanke, (ei kukaan toivo niin) kaatuisi, me tiedämme tasan tarkkaan, kuka on ryssinyt  totaalisesti, eivätkä hankevetäjät ole tästä vastuussa. Turha on tuumailla, mikä  tässä kuviossa on lehdistön rooli.
Me voimme myös seurata, mitä tapahtuu julkista avoimuutta harrastaville hankkeille ja kuinka lehdistön boikottilista toimii.
Tapasin kerran junassa konsultin, joka varoitti karkealla vertauskuvalla: Älä koskaan harrasta julkista avoimuutta, se on sama kun amerikkalaisen vankilan suihkussa pudottaisit saippuan. Tämän asian me saamme kyllä lehdestä lukea, ihan julkisesti omalla nimellä, kuvalla ja kustannusarviolla.   
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reformaattori on 22. 02. 2007 11:11
Saatiinpa sitten myös julkisuuteen sen minkä pieni klikki on tiennyt jo kauan. Ei ihme että suuri osa tärkeistä kantakaupungin hankkeista seisoo paikallaan, kun ympäröivillä tonteilla käy kuhina. Vai onko se sittenkin vain tekosyy? Loistavaa sinänsä että ulkomaiset yhtiöt investoivat Vaasaan, se on tärkeä osa menestystä ja vaurautta. Mutta kun sen hintana on sisäisen klikin pelit ja panokset, muiden hankkeiden kaataminen ja keskustakehityksen laiminlyöminen...

Onpa kehitysjohtaja tuntenut itsensä ahdistetuksi kun lehdetkin on kutsuttu koolle "hehkuttamaan" investointibuumia Vaasaan. JJP kyhertelee tai hehkuttaa Pohjalaisen mukaan väh 3 kertaa alla olevassa artikkelissa:

http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=175726

Vbl:n Forsman sentään kysyy tärkeän kysymyksen: miten käy kantakaupungin kehityksen kun kaupungin kiinnostus ei siihen ole riittänyt?

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=720297

Painostettu mies yrittää siirtää fokusta - tai hehkuttaa, ihan miten vain. Hiekka tiimalasissa on vain valumassa tyhjiin. Moraali ja integriteetti kun ovat aina hyvin henkilökohtaisia valintoja.

 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 22. 02. 2007 18:06
Hyvä Reformaattori! Voisiko sen selkeämmin sanoa?

Mikä siinä on että ulkomainen raha maistuu Pitkämäelle niin paremmalta kuin kotimainen? Pohjalaisessa hän ihastelee tanskalaisten 30-40 miljoonan investointia suurieleisesti. Muistissa on ettei häntä ole pienimmässäkään määrin kiinnostanut ydinkeskustaan suunniteltu Kondis-hanke ja siihen liittyvä kauppakeskus, vaikka sitä on hänelle tarjoiltu jo parin vuoden ajan. Olen ymmärtänyt että Kondis-hankkeen kokoluokka on noin 50 miljoonaa. Miksi kotimainen hanke ei kiinnosta vaikka se olisi omiaan vahvistamaan kaupungin keskustaa?

Ulkolaisten kassi on kuulemma täynnä rahaa. Onko sillä vaikutusta päätöksentekoon? Siitäkö kenkä puristaa?

Olen Reformaattorin kanssa samaa mieltä myös Pitkämäen esittelemien suunnitelmien riskivaikutuksista. Voi vain toivoa että vauhti ei kaada mopoa ja kuljettajaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 22. 02. 2007 19:07
Ehkä Pitkämäki haluaa kalifiksi kalifin paikalle.  Moraalista olen samaa mieltä.  Pitkämäellä tuntuu olevan tapana nousta julkisuuteen aina silloin kun se ei sisällä mitään riskejä.  Näin on ollut koko hänen virkahistoriansa ajan.  Muistan jopa pienen anekdootin runsaan 20. vuoden takaa.

Radio Vaasassa oli "Sitruuna" ohjelma. missä  jaettiin sitruunoita huonosta palvelusta tai jostain muusta todellisesta syuystä.  Pekka Autio oli jakovuorossa ja oli sopinut Pitkämäen kanssa, milloin tulee paikalle. 

Kun Autio avasi Pitkämäen oven,  ei miestä näkynyt missään.  No, Autio jätti suorassa lähetyksessä sitruunan Pitkämäen pöydälle.  Hauskaa tässä oli se, että kaikki muut virkamiehet vastaanottivat sitruunasa kuin mies.

Ja sitten siihen asiaan.  On kamala ajatella että keskustan ulkopuolelle rakennettavat kauppakeskukset lisäävät turhaa autoliikennetta ja ilmansaasteita.  Entä kun tulee lama ja ihmiset eivät enää halua kulkea autoilaan turhia matkoja?  Eikö palveluita tulisi kehittää siellä missä ihmiset muutoinkin liikkuvat?

Minun mielestä Pitkämäki yrittää nyt vain kalastella irtopojoja sieltä, missä ne tuntuvat helpoimmalta.  Eli Pohjalaisen sivuilla, joka tarvitsee tällaisia paikallisia kellokkaita laskevien levikkilukujen kääntämiseksi nousuksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 23. 02. 2007 14:02
Vaasan kaupunginhallituksen luottamushenkilöillä on moraali kateissa, jos heitä vertaa joidenkin muiden kaupungien vastaaviin luottamushenkilöihin. Esimerkkinä olkoon vaikka Kotka, jossa valtuustoryhmät ovat tehneet päätöksen ettei valtuuston puheenjohtajisto, eikä kaupunginhallituksen jäsenet saa kuulua konsernin liikelaitosten hallituksiin. Kantava perusteena on kahdella jakkaralla yhtäaikaa istumisen estäminen. 

Kaupunginhallitus on päätöksentekijä, sekä valvoja konserniohjauksessa ja myös viimeisen sanan sanoja määriteltäessä konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenvalinnoista, sekä tulosvaatimuksen periaatteista.  Vaikka konserniin kuuluvien jäsenten itsensä jäävääminen tapahtuu niin kuin pitääkin, on heidän vaikutuksensa dominoiva omassa asiassaan.  Tästä syystä ne kaupungit jotka ovat kiellon kahdenjakkaran käytöstä tehneet, ovat korkeamoraalin airueita, eikä kytköksiä pääse syntymään.

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jorma Kovanen on 23. 02. 2007 15:03
S-syväkurkku kirjoittaa asiaa... Enemmän tulisi selvittää "kytköksiä" liikelaitoksien ja virkamiesten välillä... Vai pitäisikö näitä virkamiehiä onnitella asemaansa pääsystä... :)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: DANNY on 23. 02. 2007 21:09
Ostosparatiisit siellä missä on ihmiset
Kantakaupunkia voitaisiin suunnitella järkevästi kuntatalouden kokonaisuuden etu huomioon ottaen ja sijoittaa niin asuminen ja päivittäistavaran ostaminen kuin työpaikatkin liikenteellisesti järkeviin paikkoihin - ei siis välttämättä Mustasaaren rajalle, vaan sinne, minne toiminnan on järkevintä sijoittua, eli sinne missä ihmiset asuvat.  Kunnallistalous olisi vakaampi, mutta sehän ei ole JJP-n huolenaihe.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Stiina on 23. 02. 2007 21:09
Zeizei ei ymmärrä Kondiksesta eikä senioreista ja eläkeläisistä yhtään mitään, eikä haluakaan, vaikka se on nykyisin suurin väestöryhmä ja myös suurin ostovoimaa omaava ryhmä. Pelko omasta vanhenemisesta saa sen aikaan. 
Mistä muusta syystä semmoinen ilmiömäinen eläkeläis-viha voi syntyä. Pakotetaan mummot ja paapat ajelemaan leipänsä edestä Mustasaaren rajalle asti, ostosparatiisiin
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 23. 02. 2007 21:09
Zeizein visio:
Vaasan kantakaupungin kehitys voi mennä vikaan monella tavalla. Taudin nimi on 'ydinkeskustan näivetystauti', tauti jossa kaupungin keskusta slummiutuu ja liikkeet ja varakkaampi väki muuttaa kaupungin ulkopuolelle kehyskuntiin esim. Mustasaareen. Näin on käynyt monessa suomalaisessa kaupungissa ja katastrofaaliset seuraukset näkyvät jo monissa kaupungeissa, esim. Hämeenlinnassa ja myös Seinäjoella.
Liikennetrafiikki työpaikan, asunnon ja päivittäisen kaupassakäynnin välillä kiihtyy aivan sietämättömäksi, parkkiongelmasta ja koko infrastruktuurin tuhoamisesta puhumattakaan.
Kaupungin tulevat ponnistelut näiden seurauksien korjaamiseksi tulee vaatimaan huikaisevia summia. Olen oikeastaan tyrmistynyt, että samat vanhat virheet toistetaan nyt Vaasassa uudestaan. Kansa on tyytyväinen, hyvä vain kun tänne tuodaan säkeittäin ulkolaista rahaa. Vaasan taantumakierre on katkaistu, usko tulevaisuuteen on herännyt. On se hyvä mies, se meidän isä aurinkoinen.   
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 23. 02. 2007 22:10
Talousuutiset ovat viime aikoina uutisoineet suurten kauppakeskusten asiakasmäärien vähenemisestä ja pienten erikoisliikkeiden voimakkaasta kasvusta ja hyvistä tuloksista. Myös pienet päivittäistavaraliikkeet elävät voimakasta kasvun aikaa, esim Siwat. Kaupunkien ulkopuolella olevien kauppakeskusten näivettymisen selittää osaltaan ainakin väestön vanheneminen. Vanheneva väestö ei välttämättä ajele autoillaan kaupungin ulkopuolelle ostoksille.

Nyt kieltämättä tuntuu siltä, että Vaasa tulee jälkijunassa. Suurten kauppaketjujen luomisen olisi ymmärtänyt, jos se olisi tapahtunut 10-15 v sitten. Nyt pitäisikin visioida tulevaisuutta 10-15 v eteenpäin ja panostaa pieniin yksiköihin ja erikoisliikkeisiin ja keskustan kehittämiseen.

Mutta, eikös Vaasassa visioitu vanhusten asuttamista Huutoniemen vanhaaan sairaalakiinteistöön. Siinäpä olisikin ankeat olot vanhuksille, keskustan palveluiden ulottumattomissa.

Muuten, tanskalaisten ja norjalaisten investoinnit saattavat olla hyvinkin lyhytnäköisiä. Varsinkin norjalaiset ovat mestareita tässä. Heillä on öljyrahaa, jonka määrää suomalaisten on vaikea ymmärtää. Investointi Suomeen voi pahimmillaan olla vain pieni kokeilu, ehkä veroteknisesti investoijalle kannattava. Eräs norjalainen yritys investoi Suomeen varojaan ja kun työntekijöiden nimitykset olivat lehdessä, oli toiminta jo lopetettu. Pienemmistä yrityksistä voidaan mainita Vaasaan mahtipontisesti rantautunut callcenter, joka investoi ja lopetti toimintansa parin kuukauden kuluttua aloittamisestaan.

Norjalainen businesskulttuuri on täysin erilaista kuin suomalainen. Öljyraha antaa mahdollisuuden kokeilla Suomen markkinoita vähän aikaa suurillakin panoksilla. Toiminnan jatkuvuus onkin sitten eri asia.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: miss ilmatar on 26. 02. 2007 23:11
Miten virkamies - tässä tapauksessa Jorma J Pitkämäki - voi istua yhden pankin (Aktian) hallintoneuvostossa ja silti olla tiedostamatta jääviystilanteita?? Voiko virkamies oikeasti toimia kehitysjohtajana ja edustaa yhtä pankkia - ja olla jääväämättä itseään kaikissa vähän suuremmissakin hankkeissa?? Miksi ei Vbl tai Pohjalainen uskalla kysyä näitä asioita suoraan? Onko tällainen yleistä?

http://www.aktia.com/fi/organisaatio/hallintoneuvosto.shtml
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 27. 02. 2007 17:05
miss ilmatar on oikeassa. Pitkämäki tulisi jäävätä lähes kaikesta virkatyöstä tuon Aktian ja monen muun edustuksen takia. Hän istuu todella monella tuolilla samanaikaisesti ja pystyy siten junailemaan asioita haluamaansa malliin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jorma Kovanen on 27. 02. 2007 20:08
Näin se taitaa mennä kaikkialla maailmassa... Kaupunkien/valtioiden päättäjät päättää omien "firmojen tarjouksien" hyväksymisestä... "Lehmänkauppoja" tehdään kokoajan... Näin se on nyt... Ja on ollu jo vuosikymmeniä...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 27. 02. 2007 21:09
Vaan ei saisi olla "maailman vähiten korruptoituneessa maassa",,,

Miksi kaupungin johto ei puutu asiaan? Virkavirhe?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 28. 02. 2007 20:08
Se onkin näin:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref2.sh?%7BKEY%7D=KK+360/1991
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jorma Kovanen on 01. 03. 2007 05:05
Vaan ei saisi olla "maailman vähiten korruptoituneessa maassa",,,

Miksi kaupungin johto ei puutu asiaan? Virkavirhe?

Ei sais olla ei... Ja millä tuonkin todistaa todeksi etteikö täälläkin olis korruptiota... Tai no... Onhan täällä ns.lehmänkauppoja päättäjien kesken... Luetaanko se sitten korruptioksi...?
Kyllähän sen näkee jokapäiväisessä elämässä että erot vähätuloisten ja suurituloisten välillä kasvaa kokoajan... Raha menee rahan luo... Kaikki asiat tukevat suurituloisia...  No... Sitte sekin asia että miks ei sitte kaikki "rupea" suurituloisiksi...? Kukin rakentaa oman elämänsä... Yleensä...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 01. 03. 2007 18:06
Tuon Jaakko 1:n linkittämän eduskuntakyselyn ja sen vastauksen mukaan Pitkämäen toiminta ei todellakaan vastaa hallintomenettelylain kirjainta. Liikaa jääviyttä kaikissa vaiheissa.

Mitä kaupungin johto aikoo tehdä asialle?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niin Makaa on 01. 03. 2007 19:07
Kaupungin johto tuskin tulee tekemään mitään. Kaupungin johtoryhmän hiekkalaatikolla vallitsee kauhun tasapaino, joka johtuu siitä että kaikki hiekkalaatikon pojat tietävät toinen toisistaan asioita joilla toisenlaisessa tilanteessa olisi todella merkitystä.  Tosin yksi hiekkalaatikon pojista on juuri nyt mamman luiona  Etelä-Suomessa.

Minä en usko minkään muuttuvan niin pitkään kun luottamusmisten ja virkamiesten välinen todellinen suhde on se, mikä on.  Eli siis miten?  Suurin osa luottamusmiehistä on valtuustossa ajamassa  vain omaa tai ryhmänsä tai sukunsa etuja ja ehkä joskus ihanteita kantanut luottamusmies oppii hyvin nopeasti, että hänkin tai hänen serkkunsa tarvitsee joskus vaikka omakotitontin.

Juuri tällä hetkellä on tosin havaittavissa hiemen ryhdistäyntymistä eräiden johtavien virkamiesten touhuissa.  Mutta sekään ei vättämättä johdu haluasta toimia oikein, vaan kysymyksessä saattaa olla vain pieni pelko siitä, että  joku ajaa ohitse.

Itse olen odottanut suurella mielenkiinnolla milloin Zeizei ottaa itselleenkunnian Halli Oy:n, HS Centerin ja Airaksisen hankkeista. Kondishankkeelle ei kunnianotttajaa ole ainakaan vielä ilmestynyt.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: miss ilmatar on 07. 03. 2007 16:04
Kaupunginjohdolla on näköjään vaikeuksia saada jotain aikaiseksi tällä rintamalla.. Eivätkö muut virkamiehet ymmärrä että jos yhtä/muutamaa johtajaa epäillään vilpeistä ja väärinkäytöksistä niin koko muu hallintokoneisto ja päättäjät (erityisesti ehdokkaat herätkää!) kokevat arvovaltatappioita, hallinto jähmettyy ja koko kaupungin kehitys pysähtyy?

Muuallakin on tällaisia ongelmia, näköjään. Onko joku ottanut kontaktia esim Spotlight-ohjelmaan, joka tekee tutkivaa journalismia ruotsinkielisellä puolella? Kai heitäkin voisi kiinnostaa näin räikeät ylilyönnit kuin Vaasassa? Kaupungissahan ei ole kyse mistään synttäreiden rahoituksesta, vaan isoista salasopimuksista.

http://svenska.yle.fi/spotlight/

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=797986   

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 08. 03. 2007 15:03
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä voit hakea tämän foorumin tietokannasta yläosan Haku-nappia painamalla sanoilla Jorma J. Pitkämäki.Sieltä löytyy mm. tällaista:

http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=283.0

Hae myös googlella ja  laita Ze Zei vaikka hipsukoihin "Jorma J. Pitkämäki"  Tänne sitten vain lisää löydöksiä monella pallilla istumisesta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 08. 03. 2007 17:05
Miten tuo Vaasan yliopiston Levoninstituutin tutkimus kaupunkien kehitysnäkymistä sopii Pitkämäen viime viikkoina hehkuttamiin kehitysnäkymiin. Tuntuu kuin puhuisivat aivan eri kaupungista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 08. 03. 2007 17:05
Missä se Levon instituutin tutkimus on luettavissa.  Tai copypastaa tähän pari keskeistä asiaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 08. 03. 2007 19:07
Ainakin seutukuntien aluerakennetutkimus jo äskettäin julkaistu.

Tässä tutkimustiivistelmä

http://www.uwasa.fi/midcom-admin/ais/midcom-serveattachment-4289/Aluerakenne2040tiivistelma.pdf

http://www.uwasa.fi/ajankohtaista/uutisia/etusivu/uutisia07032007.html

Lisäys: Alemmasta linkistä löytyy koko 81 sivuinen tutkimus
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 08. 03. 2007 20:08
Missä se Levon instituutin tutkimus on luettavissa.  Tai copypastaa tähän pari keskeistä asiaa.

Juuri tuotsailorin linkittämä tutkimus. Päivän lehdet kirjoittivat asiasta. Pohjalainen tosin ihmeteltävän vaisusti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: DANNY on 08. 03. 2007 21:09
Joku viisas on joskus sanonut:

Sillä hetkellä kun kansan luottamus päättäjien ja virkamiesten toimien oikeudenmukaisuuteen, vilpittömyyteen ja mielekkyyteen järkkyi, järkkyi myös koko yhteisön kehityksen perusta.

Kun katsotaan muiden kaupunkien ja Vaasan kehityksen historiaa, on tämä sanonta suorastaan silmiinpistävä.  Konsulttien tekemissä selvitysanalyyseissä ei puhuta tästä asiasta hienovaraisesti mitään.
Kaikki hienot liikenne-, kauppa- ja elinkeinoselvitykset ja myös niiden toteuttamiset eivät sivuuta sitä tosiasiaa, että lopputulos tulee aina olemaan negatiivinen, kuten nyt Levón -instituutin raportista
ilmeni. Virkamiesten hehkutukset paikallislehdissä vain vahvistavat tämän teorian. Tämä on mahdollista, koska kukaan ei ole oikeastaan vastuussa kaupungin kokonaiskehityksestä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: MikaR on 09. 03. 2007 07:07
Pitkämäen vastahyökkäys professori Mikkosen tuoretta tutkimusta vastaan, jossa Vaasalle ennakoidaan pysähtyneisyyden aikoja:

"Vaasan kaupunkisuunnittelulla on lyödä pöytään myös uunituore kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma...  Kaupungin tulevaisuuden kuva on jo huomattavasti ruusuisempi.
    - Vaasan väkiluku kasvaa vuoteen 2020 mennessä 120 000 asukkaaseen ja työpaikkojen lukumäärä 55 000:een. Työpaikkaomavaraisuus asettuu sadan prosentin tasolle. Vaasa säilyttää kaupunkien kilpailukykyvertailussa ja viennin osuudessa teollisuustuotannon bruttoarvosta ykkössijansa Suomen suurimpien kaupunkien joukossa. Vaasa profiloituu maan innovatiivisimmaksi, monikulttuurisimmaksi, yritysmyönteisimmäksi ja osaavimman työvoiman kaupungiksi... päästelee Pitkämäki." (Pohjalainen)

Mikä tätä miestä vaivaa? Miksi hän nyt on ruvennut painamaan paniikkinappulaa oikein urakalla, ja myymään "omia" saavutuksiaan lehdistölle harva se viikko? Jotain taitaa olla tapahtumassa kun suhteellisuudentaju näin karkaa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: henkka on 09. 03. 2007 09:09
Minusta nuo ”Pitkämäen saarnat” kuulostivat samalta kuin olisin horoskooppeja lukenut. Mutta kuka ymmärtäisi tämän ja panisi hätäkellot soimaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 09. 03. 2007 11:11
Teknisentoimen virkamiesten venekerho onnistui jälleen naruttamaan Telan luottamushenkilöt venepaikka maksuesityksensä taakse. 10% korotukset venepaikka maksuihin perusteltiin kohonneilla jätemaksuilla. Ainut korotus joka on toteutettu viimeisen 4 vuoden aikan on 7 euron jätemaksu saarimökeille ja senkin maksaa mökin omistaja. Ei ole korotettu kuljetusmaksuja, vaan päin vastoin keittiöjätteet ovat halventuneet. Lisäksi perusteluissa mainittiin kustanukset pursiseurojen satamissa olevien Pilssivesi ja septitankkityhjennyksen kustannusnoususta, sekä kehittämistarpeen lisäävästä vaikutuksesta.

Kysyä pitää, kuinka monella puttarin- tai pienveneen omistajalla on tarvetta mennä pursiseurojen satamiin tyhjennystoimiin, kun ei ole sisävessaa, eikä tule pilssivesiä. Ainut hyöty tästä perustelun osasta koituu isojen veneiden omistajille ja kaikki Vaasan venepaikan lunastaneet osallistuvat maksuun.

Tämän epäoikeudenmukaisen ratkaisun seurauksena on syytä varutua palkkaamaan henkilökuntaa vartioimaan laittomien venepaikojen syntymistä.

 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: DANNY on 12. 03. 2007 21:09
Voi, voi  kuinkas meidän nyt käy?

---------------------------------------------
Lääkärit löysivät selkärankansa
Helsingin Sanomat 10.03.2007

Suomen lääkärijärjestöt ojensivat jäsenkuntansa moraalista selkärankaa viime viikonloppuna niin, että nivelet natisivat. Täydennyskoulutuksen arviointineuvosto kirjasi tarkat rajat sille, miten yhteistyöstä lääketeollisuuden ja yksityissektorin kanssa pitää kertoa sekä omalle jäsenkunnalle että muille kansalaisille.
Lääkäreiden kaveeraamista lääketeollisuuden sekä laite- ja instrumenttitoimittajien kanssa on arvosteltu vuosikymmeniä. Kiinteiden suhteiden on arvioitu vaikuttaneen siihen, mitä lääkettä lääkäri määrää tai millaisia laitteita ja varaosia hän haluaa käyttää hoitaessaan potilaita.

Tuskin kukaan edes unelmoi siitä tiukkuudesta, mitä lääkärijärjestöt tuoreessa suosituksessaan osoittavat. Lääkärit näyttivät kerrankin, että moraalista tahtoa riittää – eri asia on, miten jäsenkunta sitä noudattaa.
Lääkäreiltä edellytetään nyt jokaisen esiintymisensä yhteydessä, tapahtukoon se koulutustilaisuudessa tai julkisuudessa asiantuntijana, ilmoitusta kaikista sidonnaisuuksistaan kahden vuoden ajalta.

Ilmoitettavien asioiden
listaan sisältyvät yhteydet lääke- ja instrumenttiteollisuuteen, terveysteknologiaa tuottaviin yrityksiin, yksityisen terveydenhuollon palvelua tuottaviin yrityksiin ja terveydenhuoltoon liittyviin järjestöihin.
Lääkärin siis pitää ilmoittaa, jos hän omistaa yhdenkään osakkeen yksityisestä lääkäriasemasta tai on saanut palkkaa tai korvausta yksityisen yrityksen koulutuksen suunnittelusta tai luennoimisesta koulutustilaisuudessa.
Myös saadut apurahat tai osallistuminen kongresseihin ja seminaareihin pitää ilmoittaa silloin, kun sen maksaa ulkopuolinen rahoittaja.

Lista on kova ja vaativa. Se vaatii lääkäreiltä enemmän kuin miltään muulta julkisen puolen ammattiryhmältä vaaditaan. Lista on myös oikeudenmukainen ja tarpeellinen. Suuri osa lääkäreistä on kiusaantuneina seurannut keskustelua siitä, miten ”kaikki” lääkärit nauttivat tolkuttomasti lääketeollisuuden vieraanvaraisuudesta.

Takavuosina se olikin totta. Ei ollut kummallista, että lääkeyhtiö tuote- ja aluepäällikkö kokosi mukavan lääkäriporukan ja järjesti matkan Viroon villisikoja ampumaan. Seminaarin ohjelma oli painettu hyvälle paperille, mutta avaussana ”kippis” kertoi, mihin
seminaari keskittyi.

Teollisuuden markkinointitavat
ovat myös siistiytyneet. Siitä pitävät huolta teollisuuden omat säännöt. Yritykset vahtivat toisiaan tarkasti ja ilmiantavat kerkeästi lepsun markkinoinnin.
Suomessa järjestetään kuitenkin vuosittain satoja koulutustilaisuuksia, joiden pääasiallinen kustantaja on lääketeollisuus. Nyt lääkäreille avautuu ilmoitusmenettelyn kautta oiva tilaisuus näyttää, ettei niissä ole mitään hävettävää –vai onko?

Lähes kaikki
lääketeollisuuden järjestämää vieraanvaraisuutta vastaanottaneet lääkärit sanovat, ettei sillä ole merkitystä hänen itsensä tekemiin päätöksiin, mutta kollegan päätöksiin kyllä.

Kokonaan toinen asia on se, miten kattava täydennyskoulutus järjestetään ilman teollisuuden tukea.
Kunnat saivat jo 12 miljoonaa euroa ylimääräistä valtionapua koulutuksen järjestämiseen. Harvoissa kunnissa korvamerkitsemätön raha on kuitenkaan todella ohjautunut terveydenhoidon täydennyskoulutukseen.
Helsinki on suurten kaupunkien joukossa poikkeus. Se rahoittaa lääkäreiden jatkokoulutuksen verovaroilla.

Marjut Lindberg
marjut.lindberg@sanoma.fi
Kirjoittaja Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 13. 03. 2007 20:08
Tämän epäoikeudenmukaisen ratkaisun seurauksena on syytä varutua palkkaamaan henkilökuntaa vartioimaan laittomien venepaikojen syntymistä.


Tietämättömänä kysyn. Mikä on laiton venepaikka? Miten sellainen on määritelty kaupungin järjestyssäännössä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 24. 03. 2007 09:09
Pitkämäen vastahyökkäys professori Mikkosen tuoretta tutkimusta vastaan, jossa Vaasalle ennakoidaan pysähtyneisyyden aikoja:
    - Vaasan väkiluku kasvaa vuoteen 2020 mennessä 120 000 asukkaaseen ja työpaikkojen lukumäärä 55 000:een. Työpaikkaomavaraisuus asettuu sadan prosentin tasolle. Vaasa säilyttää kaupunkien kilpailukykyvertailussa ja viennin osuudessa teollisuustuotannon bruttoarvosta ykkössijansa Suomen suurimpien kaupunkien joukossa. Vaasa profiloituu maan innovatiivisimmaksi, monikulttuurisimmaksi, yritysmyönteisimmäksi ja osaavimman työvoiman kaupungiksi... päästelee Pitkämäki." (Pohjalainen)
Onhan se hyvä, että edes jotain esittelee, ihminen kaipaa unelmia.
Vaasan väkiluku oli v. 1949 n. neljäkymmentätuhatta (40 000)! Ilman voimakasta opiskelijämäärän lisääntymistä kaupunki ei olisi tänä päivänä paljonkaan suurempi.
Pelkästään opiskelijakaupungin imago ei todellakaan riitä nostamaan Vaasaa kasvu-uralle.

Pitkämäki on suomenruotsalaisen (+Åland) vankan rahalaitoksen - AKTIAN - hallintoneuvoston ainut suomenkielinen jäsen. Maurin jääviyskysymys (kaupungin korkea virka) lienee varmistettu, joten eipä siitä sen enempää.

Alueliitoksista puheenollen: Vaasan ei kannata havitella maantieteellisesti liian suurta aluetta perustettavaan Suur-Vaasaan. Todellinen työssäkäyntialue on pidettävä ratkaisevana määritelmänä. Korsnäs-Oravainen ovat liian kaukana hallinnon järkevyyden kannalta.
Mustasaari tai osiakin siitä pitäisi riittää vallan mainiosti. Sotaan ei kuitenkaan pidä lähteä, vaikka Mustasaaren kunnanvaltuuston kokouksessa 22.3. pikkasen uhottiinkin!Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 26. 03. 2007 10:10
Fakta on se, että Vaasa ei ole viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan kasvanut tai kehittynyt. Mikäli kehitystä vertaa muihin ”kasvukeskuksiin” voidaan sanoa, että suunta on ollut taaksepäin. Niin vähän on väkiluku kasvanut, että voidaan sanoa kasvun suuntautuneen pääsääntöisesti muualle Suomeen.

Kasvun tekevät yksityiset ihmiset ja yritykset. Edesauttava vaikutus on myös paikkakunnalla sijaitsevilla oppilaitoksilla ja yliopistoilla. On hämmästyttävää kuinka pieni osa opiskelijoista on jäänyt Vaasaan. Tässä valossa olisin opetushallituksen virkamiehenä siirtämässä oppilaitoksia kiireen vilkkaa sinne missä opiskelijat työllistyvät paremmin. Vaasa olisi viimeisenä listalla.

Kaupunki tai kunta ei voi omalta osaltaan vaikuttaa kasvun tapahtumiseen. Se mihin kaupunki tai kunta erittäin paljon vaikuttaa, on kasvun estäminen. Kaavoituksen estäminen, liiallinen byrokratia, hapan poliittinen ilmapiiri sekä korkea verotus ovat omiaan suuntaamaan kasvun muualle.

En osaa sanoa kuinka suuri osa virkamiesten luomasta haitasta on johtunut aidosta halusta estää kasvua ja kehitystä. Osansa on varmasti myös virkamiesorganisaatioiden tehottomuudella tai muilla rapatessa roiskuu –ilmiöillä.

Kehityksen ja kasvun hitauteen on syynä 60 prosenttisesti kaupungin virkamiehet, 10 prosenttisesti valtuutetut. Loput 30% voi kukin itse päätellä.

Pitkämäen tai muiden virkamiesten saivartelut ja selitykset eivät paljon paina. Virkamies on aina ollut ja tulee aina olemaan lähinnä kehityksen jarru. Kaikki kasvu, yrittäminen tai asuminen on aina yksilöstä kiinni, joka on virkamiehen armoilla. On virkamiehestä kiinni estääkö hän yksilöä yrittämästä tai asumasta kunnan/kaupungin alueella.

Vaasan nykyiselle maa-alueelle voisi helposti asuttaa koko Helsingin väestön ja työpaikat jos haluttaisiin. On saivartelua väittää, että maa-alueita tarvittaisiin nykyisten rajojen ulkopuolelta. Isomassa kunnassa on toki etunsa, mutta nykyisen maa-alueen väittäminen liian pieneksi on valhe.

Virkamiesten, politiikoiden ja taustalla häärivien nykypeliä lukiessa – ainut varma menestyjä Vaasassa on ollut ja tulee olemaan, suomenruotsalaisen kulttuurin tukeminen. Muu on toissijaista. Yrittäminen ja asuminen on tapahtunut ja tulee tapahtumaan virkamiesten haittaamisen armoilla.

Pohjalaisessa julkaistut lupaukset ja suunnitelmat kaupungin tulevasta kehityksestä eivät minua vakuuta. Usko vaasalaisiin virkamiehiin on sen verran nollassa, että uskon tulevaisuuden lupauksia vasta sitten kun näen asioita tapahtuvan käytännössä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 26. 03. 2007 10:10
Yle Pohjanmaa:
Vaasan kaupunginjohdon ja Osuuskauppa KPO:n lahjusjutun käsittely on alkanut tänään Vaasan hovioikeudessa. Jutun syyttäjä on uudistanut kaikki syytteet lahjusten antamisesta ja ottamisesta sekä Lapin että Tallinnan matkoilla. Aiemmasta poiketen syyttäjä on luopunut syytekohdasta, joka koskee kestitystä ravintola Maxissa Tallinnassa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 26. 03. 2007 19:07
Lainaus T.Tyly


Quote
Aiemmasta poiketen syyttäjä on luopunut syytekohdasta, joka koskee kestitystä ravintola Maxissa Tallinnassa.


Mieltäni jäi... ...vaivaamaan, että...   
       
 
 ...saikohan ilotalossa alennusta S-etukortilla?  :(?
 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 26. 03. 2007 20:08
Pitkämäen vastahyökkäys professori Mikkosen tuoretta tutkimusta vastaan, jossa Vaasalle ennakoidaan pysähtyneisyyden aikoja:

"Vaasan kaupunkisuunnittelulla on lyödä pöytään myös uunituore kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma...  Kaupungin tulevaisuuden kuva on jo huomattavasti ruusuisempi.
    - Vaasan väkiluku kasvaa vuoteen 2020 mennessä 120 000 asukkaaseen ja työpaikkojen lukumäärä 55 000:een. Työpaikkaomavaraisuus asettuu sadan prosentin tasolle. Vaasa säilyttää kaupunkien kilpailukykyvertailussa ja viennin osuudessa teollisuustuotannon bruttoarvosta ykkössijansa Suomen suurimpien kaupunkien joukossa. Vaasa profiloituu maan innovatiivisimmaksi, monikulttuurisimmaksi, yritysmyönteisimmäksi ja osaavimman työvoiman kaupungiksi... päästelee Pitkämäki." (Pohjalainen)

Fakta on se, että Vaasa ei ole viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan kasvanut tai kehittynyt. Mikäli kehitystä vertaa muihin ”kasvukeskuksiin” voidaan sanoa, että suunta on ollut taaksepäin. Niin vähän on väkiluku kasvanut, että voidaan sanoa kasvun suuntautuneen pääsääntöisesti muualle Suomeen.

Todellakin, mistä Pitkämäki aikoo saada Vaasaan 120 000 asukasta vuoteen 2020 mennessä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se ei toteudu vaikka Vaasaan liitettäisiin Mustasaari, Isokyrö, Jurva, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Oravainen, Vähäkyrö ja Vöyri.

Vaasa:
1960: ?
1975: n. 54 400 asukasta
1990: n. 53 500
2005: 57 241
2007: 57 622 (1.1.2007)
2010: 60 000 (Vaasan kaupungin ennuste)
2020: 57 000 (tilastokeskuksen ennuste)
2020: 120 000 (Pitkämäen ennuste)


Alla vielä synnyinpaikkani tilastotiedot vertailun vuoksi. Kyllä on Vaasassa peiliin katsomisen paikka, sillä aikoinaan on Oulunkin kanssa lähdetty suurin piirtein samoilta viivoilta - paitsi että Oulu oli silloinkin huomattavasti kauempana kaikesta.

Oulu:
1960: 53 000
1990: 100 000
2000: 120 000
2007: 130 035 (1.1.2007)
2010: 135 000 (tilastokeskuksen ennuste)
2020: 145 000 (tilastokeskuksen ennuste)
2040: 148 000 (tilastokeskuksen ennuste)


Yritetäänkö tässä saada kasvuilmapiiriä aikaan tekemällä suuria suunnitelmia ja ennustamalla suurta kasvua siinä toivossa, että ne ruokkisivat todellista kasvua? Jos siinä on eväät, niin vähiin ovat käyneet...

--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 26. 03. 2007 22:10
Fakta on se, että Vaasa ei ole viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan kasvanut tai kehittynyt. Mikäli kehitystä vertaa muihin ”kasvukeskuksiin” voidaan sanoa, että suunta on ollut taaksepäin.

Mitähän tässä tarkoitetaan "kehityksellä"? Ilmeisesti synonyymi kasvulle?

Vaasassa on moni asia kehittynyt positiivisesti 30 vuoden aikana. Opiskelupaikkojen tarjonta, vapaa-aikapalvelut, liikuntapaikat...

Osaisiko joku kasvun nimiin vannova lyhyesti ja ytimekkäästi kertoa mitä suur ihyvää ja nopea VÄKILUVUN KASVU tuo  meille nykyisille vaasalaisille? Mitä seikat siis jokapäivessä elämässämme muuttuvat paremmiksi?

Onko kasvulla varjopuolia? Mitkä asiat muuttuvat huonommiksi?

Kun alueellinen väestönkasvu ei ole merkittävää, niin mitä Vaasan kasvu tekee lähimaaseudulle?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 26. 03. 2007 23:11
Mitähän tässä tarkoitetaan "kehityksellä"? Ilmeisesti synonyymi kasvulle?

Vaasassa on moni asia kehittynyt positiivisesti 30 vuoden aikana. Opiskelupaikkojen tarjonta, vapaa-aikapalvelut, liikuntapaikat...

Kyllähän kaupungissa on moni asia kehittynyt, myös niinä kahdeksana vuotena, jotka olen itse täällä asunut. Tässä kehitys tarkoittaa mielestäni enemmän tulevaisuutta kuin aiempaa kehitystä...


Kuntien väestönkasvuun asettamissa tavoitteissahan on loppujen lopuksi kyse kyvystä tuottaa julkisia palveluita ja hoitaa sitä infrastruktuuria, mikä on kunnan vastuulla. Kyse on siis myös asukkaiden tuomasta verokertymästä.

Liian nopea kasvu aiheuttaa ongelmia, koska tuolloin infra ei ehdi seurata perässä, kun olemassa oleva kapasiteetti ei riitä. Liian nopea kasvu voi tapahtua toki myös jossain kaupunginosassa, ei välttämättä koko kunnan laajuisesti.


Etenkin Vaasan tyyppisessä tilanteessa väkiluvun kasvua olisi järkevää tavoitella, mielellään hiukan ympäristökuntia ripeämpää kasvutahtia. Muussa tapauksessa ympäristökunnat kasvattavat väkilukuaan ja keräävät verotuotot, kun keskuspaikkana asioinnille, harrasteille, työssäkäynnille yms. Vaasan tulisi sitten tavallaan tarjota näiden ympäristökuntien asukkaille palveluitaan suhteessa pienemmillä tuloilla.

Verrattuna nyt vaikkapa tuohon Ouluun. Siellä ympäristökunnat kasvavat huimaa tahtia, mutta niiden kasvu ei rasita Oulua merkittävissä määrin, koska myös Oulun väkiluku kasvaa. Huomattava seikka on, että ympäristökuntien investoinnit ovat olleet vuosia sillä tasolla, että ne ihan selvästi luottavat Oulun tuottamiin palveluihin. Ja tuolla alueella kuntaliitoksetkin syntyvät melko kivuttomasti yhteisten intressien löytämisen jälkeen...

Mitä muuta Vaasa voisi tehdä tällaisessa maantieteellisessä asemassa ja taloudellisessa ympäristössä? Kieltää naapurikuntien edulliset tonttien myynnit? Pakkoliittää pari kuntaa Vaasaan? Muuttaa Suomen verojärjestelmää? Kannustaa vaikkapa Laihiaa kasvamaan alueen keskukseksi? Pyytää vanhuksia, sairaita ja työttömiä muuttamaan Mustasaareen?

--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 27. 03. 2007 05:05
Vaasan kaupunginjohtoa koskeva lahjus-oikeudenkäynti alkoi  Hovioikeudessa eilen ja päättynee tänään.   Täysin riippumatta siitä, muuttuuko käräjäoikeuden päätös, on hyvä että aina välillä mitataan mikä on hyväksyttävää mikä ei.

* Matkojen ja liikelahjojen ja ylenmääräisen kestityksen vastanottaminen on vain yksi osa lahjonnasta tai korruptiosta.  Huomattavasti vakavampi osa on ns. rakenteellinen korruptio.

Oikeusministeriö

-”Yleisessä kielenkäytössä korruptio useimmiten samastetaan lahjontaan. Korruptio on kuitenkin huomattavasti laajempi ilmiö kuin pelkkä lahjusten tarjoaminen ja vaatiminen. Yleensä viranomaistoiminnan puolueettomuutta vaarantavaa ja toiminnan tulosten ennustettavuutta heikentävää menettelyä voidaan pitää korruptiona – varsinkin, jos sen tarkoituksena on tuottaa jollekulle sellaista hyötyä, johon tämä ei olisi oikeutettu.

Tyypillisiä esimerkkejä korruptiosta ovat vaikkapa julkisten varojen käyttäminen henkilökohtaisen hyvinvoinnin kohentamiseksi ja oikeusviranomaisten painostaminen tuottamaan tiettyä osapuolta suosivia ratkaisuja. Tällaiset menettelyt tuntuvat suomalaiselle viranomaiskulttuurille perin oudoilta mutta ovat valitettavasti arkipäivää useissa valtioissa eri puolilla maailmaa.”

Rakenteellinen korruptio tarkoittaa virkamiehen omaksumaa näkemystä, jonka mukaan kahden osapuolen ristiriidassa hänen velvollisuutensa on tukea vaikutusvaltaisempaa osapuolta.

Muita rakenteellisen korruption ilmenemiä ovat mm:

-poliittiset virkanimitykset (Tällöin etu annetaan oikeudettomasti puoluettaan uskollisesti palvelleelle henkilölle valintakriteereitä venyttäen. Poliittisen virkamieskunnan heikommasta ammattitaidosta laskun maksaa tavallinen kansalainen.)

-yritysten hallintoneuvostojen ”täydentäminen” poliitikoilla * (Koskee erityisesti yrityksiä, jotka liiketoimissaan tarvitsevat julkisen vallan hyväksymispäätöksiä. Viestintäalalta löytyy julkisuudessakin ollut esimerkki.)

* tai virkamiehillä

Korruptiosta
http://www.avari.fi/korruptio.html
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 27. 03. 2007 06:06
Mitähän tässä tarkoitetaan "kehityksellä"? Ilmeisesti synonyymi kasvulle?

Vaasassa on moni asia kehittynyt positiivisesti 30 vuoden aikana. Opiskelupaikkojen tarjonta, vapaa-aikapalvelut, liikuntapaikat...

...ei Vaasa varmaan voi kääntää nykyistä kehitystä yksinään. Muuttoliike suuntautuu kasvukeskuksiin, koska siellä on töitä tarjolla eivätkä palvelut ole hupenemassa - ja samalla yritykset viihtyvät kasvukeskuksissa, koska siellä on työvoimaa tarjolla. Tässä kehityksessähän kaupungin tulisi kyetä olemaan mukana ja löytämään paikkansa. Tämä on kasvukeskuksille hyväksi, kun saavat työväestöä veroja maksamaan ja tasapainottamaan ikääntyvää väestöä. Vaikeita aikoja tulee Vaasalla ikääntyvän väestön palveluiden tarjonnassa, jos pitää ylläpitää ympäriltä kasvavien kuntienkin asukkaille tarjontaa ilman oman työikäisen väestön kasvua.

Huomattava olisi myös Vaasalaisten korkeakoulujen rooli suomalaisessa koulutuskentässä. Vaasalaiset korkeakoulut, etenkin yliopisto, on niin sanottu pumppuyliopisto, joka rekrytoi valtakunnallisesti suhteellisen laajalti opiskelijoita - jotka sitten valmistuttuaan suuntautuvat taas muualle töihin. Kärjistetysti voisi sanoa, että Vaasan yliopisto kouluttaa ympäri Suomea porukkaa pääkaupunkiseudulle töihin. Nykyään muuttoliike toimii, myös siihen suuntaan, että opiskelijat palailevat kotiseuduilleen 2-5 vuoden pääkaupunkiseudulla työskentelyn jälkeen. Tuolloin muualta kuin Vaasasta kotoisin olevilla se tarkoittaa yleensä sitä kotiseutua, eikä Vaasaa, mikäli täällä ei ole vahvasti integroiduttu vaasalaiseksi. Ei voi siten kaupungin väkiluvun kehitystä pistää pelkästään opiskelijoiden varaan.

Saa nähdä minkälaisen imagohyödyn asuntomessut lopulta kaupungille tuovat. Viime päivien uutiset eivät ainakaan imagoa vahvista...

--peris
sainpas loppuun aasinsillan ketjun varsinaiseen aiheeseen...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 27. 03. 2007 07:07
Alla linkki Keskuskauppakamarin Lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisiin, jotka on laadittu Transparency Internationalin periaatteiden mukaisesti.

http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/julkaisutjalausunnot/kannanototjasuositukset/fi_FI/kannanotot_suositukset_ohjeet/_files/74285846528590556/default/lahjonta.pdf (http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/julkaisutjalausunnot/kannanototjasuositukset/fi_FI/kannanotot_suositukset_ohjeet/_files/74285846528590556/default/lahjonta.pdf)

Ihan hyvät ohjeet, mutta voi silti todeta, että nykyisin raja on etenkin virkamiesten osalta vedetty niin tiukaksi, että ei tämä viimeiseksi epäilyksi tässä maassa jää. Sinänsä hyvä, mutta pian ei virkamiehet uskalla antaa ystäviensä tarjota edes olutta henk.koht. illan vietossa. Ja mielestäni tämä lahjuksen raja on erilainen virkamiesten osalta kuin yritysten välisessä toiminnassa, vaikka periaatteessa niissä ei pitäisi olla eroja.

--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 27. 03. 2007 12:12
Vaasan nykyiselle maa-alueelle voisi helposti asuttaa koko Helsingin väestön ja työpaikat jos haluttaisiin. On saivartelua väittää, että maa-alueita tarvittaisiin nykyisten rajojen ulkopuolelta. Isomassa kunnassa on toki etunsa, mutta nykyisen maa-alueen väittäminen liian pieneksi on valhe.

Lipsahti pikkasen väärälle sivulle tämä kuntaliitosaihe. Mutta lipsahtakoon nyt tän kerran!

Foliohatun teksti on asiallista asiaa kaikenkaikkiaan, vain pieni (suuri) erimielisyys välillemme syntyy Vaasan maapinta-alasta. Siinäkin olemme yhtä mieltä, että kaupunkiin kyllä mahtuu taloja.

Kasvusuunta nyt vain sattuisi olemaan Mustasaareen, ruotsinkielisten omistamille pyhille maille. Katso karttaa, Sepänkylä kasvaa kaupungin kylkeen poimimaan rusinat sijaintinsa avulla (suom. muuto alueelle lopettaa toki pian Sepänk:n kaavoituksen).
Sundom on myös tuota pyhää maata, jonka kaavoitus on toivottavasti viimeinkin saatu jonkinlaiseen alkuun. Rkp:n jarrutus on kestänyt vain vaivaiset kolmekymmentä (30) vuotta.

Toisaalta tuo Sundom opettaa, etteivät alueliitokset takaa kaupungin vapaata kehitystä. Mitä vahvempi Rkp alueella on, sitä voimakkaampi on kehityksen/kasvun jarruttaminen.
Niin se vaan on, valitettavasti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Anfield Stadium on 27. 03. 2007 17:05
Pohjalainen tänään:
"Poliisille annetun tositenipun mukaan matkan ravintolakulut olivat olleet vain 150 euroa henkeä kohden. Kun poliisi epäili pimitystä ja uhkasi takavarikoida koko osuuskaupan kirjanpidon, sille annettiin kaikki tositteet. Ne paljastivat ravintolakulut kymmenen kertaa suuremmiksi."

Eli kyllä KPO:n tarkoitusperä oli alusta saakka ihan selvä.

"Syyttäjä on haastanut uudeksi todistajaksi myös Vaasan kaupungin kehitysjohtajan Jorma Pitkämäen. Pitkämäenkin oli määrä osallistua yhdelle matkalle. Hän joutui jäämään pois yhteensattumien takia."

Joskus se on vaan pienestä kiinni... Paras kommentti löytyy Vasabladetista:

"Jaatinen poängterar också att resorna i den nuvarande formen inte skulle ha betalats av staden. Detta baserar han bland annat på att resan till Lappland gjordes med charterflyg och på den mat och dryck som bjöds. Bland annat dracks champagne för 178 euro till frukosten i Tallinn.
-Ingen visste hur mycket champagnen kostade, säger Markku Lumios advokat."

Kyllä kai kirjaimet Krug tai Bollinger Grand Année etiketissä herättäisi väsyneemmänkin kaupunginjohtajan aamiaispöydässä...?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 27. 03. 2007 19:07
Voisiko ajatella jopa niin, että laatushampanjat, kalliit sikarit ja kalliit naiset ja yksityislentokoneilla tehdyt matkat tunturimajojen herkkujen äärelle ovat niin arkipäivää eräille että realismin taju on hämärtynyt jo aikapäiviä sitten.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 10. 04. 2007 08:08

Toivottavasti viimeaikaiset virkanimitykset tai tontinjakoon liittyvät kysymykset eivät johdu mitenkään korkeimman virkamiehemme kuulumisesta ihmetystä herättävään SVENSKA NU - verkoston jäsenistöön.
Virkoihin nimitetään luonnollisesti pätevimmät, Ruostetniemi lienee luopunut messualueen tontistaan vapaaehtoisesti Borgmästarsin hyväksi. (Pohjalainen uutisoi asiasta hieman vajaasti).

Eikö varsinkin korkeammille virkamiehille olisi jääviytensä kannalta syytä pysytellä erossa järjestöistä, joiden tavoitteet herättävät epäilyksiä ainakin osassa kansasta?   
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 10. 04. 2007 10:10
En tiedä miten nämä kieliasiat asiaan kuuluu, mutta kyllä se on aika poikkeuksellista, että lunastamatta jätetty tontti luovutetaan ilman uutta hakukierrosta. Ei täytä millään muotoa hakijoiden tasapuolista kohtelua kun tontteja tuolla lailla jaetaan pöydän alta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 10. 04. 2007 10:10
Tässä tapauksessa saattaa olla vaateita muillakin osapuolilla.  Kysymys lienee myös siitä, onko kaikilta osin noudatettu lakia.  Ruostetniemi on julkisuudessa sanonut luopuneensa tontista, koska "vaimo sanoi että ei muuta Suvilahteen".  Saattaa olla tai sitten ei.

Kauppa on titenkin kahdenvälinen ja tarkemmat yksityiskohdat jäänevät myös kahdenvälisiksi.  Joku tietävä voisi tarkistaa täyttääkö kaupunginjohtajan osuus lain kirjaimen edellytykset.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 10. 04. 2007 22:10
Kauppa on titenkin kahdenvälinen ja tarkemmat yksityiskohdat jäänevät myös kahdenvälisiksi.  Joku tietävä voisi tarkistaa täyttääkö kaupunginjohtajan osuus lain kirjaimen edellytykset.

Kaupunginhallitus on antanut kaupunginjohtajalle oikeuden päättää tonttien varauspäätösten muuttamisesta. Kh näin voi tehdä, jos se haluaa ja nyt on halunnut. Muodollisesti kaikki on siis mennyt oikein.

Ainoa kysymys on, että onko päätökset lopulta tehty mainitun laatutyöryhmän ehdotuksen pohjalta - jos ei sitten halua kyseenalaistaa kaupunginhallituksen toimintaa, jolloin ei puhuta muodollisista seikoista. Kaupunginhallitushan olisi voinut pitää päätöksenteko-oikeuden vaikka itsellään.


------ KH 5.3.2007----------
Kaupunginlakimiehen esittelyteksti kaupunginhallitukselle:
Suvilahden asuntomessualueen kaikkien (AO, AP, AK) tonttien varauspäätöksen te-keminen on annettu teknisen lautakunnan tehtäväksi kaupunginhallituksen päätöksellä 2.5.2006 § 192. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tonttien hinnat ja muut luovu-tusehdot. Alueen tonteista on tällä hetkellä varaamatta yksi kerrostalotontti.

Varauksissa ennen lopullisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamis-ta tapahtuvien muutosten (perhe, taloudelliset tms. syyt) valmistelu ja päätöksenteko on messujen kireän aikataulun takia syytä antaa viranhaltijan päätettäväksi. Päätökset tehtäisiin edelleenkin laatutyöryhmän ehdotuksen pohjalta.


Ja teknisen apulaiskaupunginjohtaja esitys:
Kaupunginhallitus päättää, että päätökset Suvilahden asuntomessualueen kaikkien tont-tityyppien varauspäätösten muuttamisesta tekee kaupunginjohtaja Markku Lumio.

Ja kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti.
-----------------------------


--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 12. 04. 2007 05:05
Vaasan kaupungin sisällä on aivan ilmeisesti useita pahoja kipupesäkkeitä, jotka haittaavat hyvää hallintoa.  Juuri nyt on päällimmäisenä Vuorikodin alasajo ja sosiaalilautakunnan lepsuilu.  Loppukesällä Vaasassa eletään kriisitunnelmissa kun toistaiseksi salattu suunnitelma vanhusten ruokahuollosta paljastuu.

Teknisen viraston henkilöstöongelmat ja tilaaja-tuottajamallin täydellinen epäonnistuminen.  Luetteloa voisi jatkaa vaika kuinka pitkälle, mutta riittänee että tarkastyuslautakunnan raportissa esille tulleet asiat eivät ole johtaneet mihinkään.

Tällä hetkellä kaupungin työntekijöitä rassaavat myös sijaisten kohtelu.  Kaupunki haluaa kokonaan eroon sijaisista.  Säästötoimet kohdistuvat todella pienipalkkaisiin, lähinnä naistyöntekijöihin, samaan aikaan kun paperityöläisten määrä kasvaa.

Myös ylläkuvattu sekoilu ja hyvä-veli temppuilu kuuluvat kriisipesäkkeisiin.  Ilman kansalaisten valppautta ja epäkohtien paljastuksia  Vaasa-nimen kaupunki vajoaa yhä syvemmälle.

Kenelläkään ei tunnu olevan voimia ja tahtoa puuttua ongelmiin, jotka ovat todella kaatumassa päälle.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 12. 04. 2007 07:07
On kyllä syytä olla huolissaan Vaasan hallintokulttuurin suunnasta.  Kaikki se mitä tällä hetkellä hallinnossa tapahtuu ei näy julkisuudessa juuri virkamies mafiasta johtuen.  Hyvä veli järjestelmä antaa taustatukea.

Hyvästä esimerkistä käy Sosiaali- ja terveyslautakunnan Vuorikoti sekoilu. Luottamushenkilöt ovat täysin pihalla. Päätöksiä tehdään lausunnon perusteella, jolloin siihen ei voi hakea oikaisua. On mukamas valmistelua. Tämän tyyppisesti virkamiehet vievät asiat paksun sumuverhon suojassa omien näkemysten mukaiseen linjaa. Piittaamatta palveluiden tarvitsijoista pätkääkään.

Täytyy vain sanoa. Voi aikoja, voi tapoja.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 14. 04. 2007 07:07
Tämä ei nyt liity vaasalaiseen moraaliin, mutta hyvä esimerkki hyvä veli-toiminnasta valtakunnallisella tasolla. Ihmettelen, että erikoistutkijaksi valitaan valtiotieteen ylioppilas. Luulisi työn edellyttävän tohtoritason tutkintoa. Tohtoreitahan maassamme luulisi riittävän.

Kanslaisten verovaroilla on helppo hoidella kaverisuhteita.

Voi hyvät veljet tätä yhteiskuntamme moraalia!

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1351921
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 16. 04. 2007 12:12
Pätevyys vai sopivuus, kumpi onkaan tärkeämpi? Onhan Pohjanmaan maakuntajohtajakin oppiarvoltaan ylioppilas!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 16. 04. 2007 12:12
Vielä 20 vuotta sitten kysyttiin:  Spesialisti vai sosialisti?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 26. 04. 2007 12:12
Tutkimus: Kuntapäättäjillä ongelmallisia kytköksiä osuuskauppoihin

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Tutkimus%20Kuntap%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4jill%C3%A4%20ongelmallisia%20kytk%C3%B6ksi%C3%A4%20osuuskauppoihin/1135226829442

"Lähes joka toinen alueosuuskauppojen hallituksiin tai hallintoneuvostoihin kuuluva henkilö on omassa asuinkunnassaan tai –alueellaan vaikuttava kunnallispoliittinen päättäjä.

Yli 70 prosenttia näin syntyvistä sidonnaisuuksista on sellaisia, että ne ovat saattaneet muodostaa lain tarkoittaman esteellisyyden kunnallisessa päätöksenteossa."

Mitenköhän kyseisessä tutkimuksessa on käsitelty Vaasan tapauksia ?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CopyPaste on 26. 04. 2007 18:06
Lukekaa nyt helkkarissa tuo hesarin  linkki:

>Lähes joka toinen alueosuuskauppojen hallituksiin tai hallintoneuvostoihin kuuluva henkilö on omassa asuinkunnassaan tai – alueellaan vaikuttava kunnallispoliittinen päättäjä.

Yli 70 prosenttia näin syntyvistä sidonnaisuuksista on sellaisia, että ne ovat saattaneet muodostaa lain tarkoittaman esteellisyyden kunnallisessa päätöksenteossa.

Näin sanoo liikkeenjohdon konsultti Hannu Laitinen selvityksessään kunnallispäättäjien sidonnaisuuksien "mahdollisista" vaikutuksista yritystoiminnan kannalta ehkä tärkeimpään kunnallisen päätöksenteon kohteeseen, ratkaisuihin liikepaikoista ja niiden kaavoituksesta.<

Erittäin mielenkiintoinen on kohta, joka käsittelee ABC huoltoasemia.

Tutustu tästä:
http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumiapu/KPO-yhteydet.pdf
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 07. 05. 2007 05:05
Uudet lomamatkojen esitteet ovat ilmestyneet!  Eräät urakoitsijat ovat jo varanneet matkoja kauko -itään. On syytä seurata vuosilomien ajoittumisen paineita tuonne alkusyksyn ja Joulun aikoihin. Voit pongata myös Coalla Vaasalaisia!

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 07. 05. 2007 06:06
"Virallista" tutkimusmatkaa Thaimaan  viemärijärjestelmään ei kukaan urakoitsija enää uskalla järjestää, mutta muilla nimikkeillä kyllä.

Olisiko tässä nyt kysymys niistä paljonpuhutuista  palauterahoista.  Hommahan etenee niin, että urakka hinnoitellaan ylitse ja ylimääräinen palautetaan takaisin erilaisina seminaarimatkoina ja muina vastaavina etuina, jotka maksaa  veronmaksajat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 09. 05. 2007 07:07
Pohjalaisen otsikko 9.5.07  ”Sairaanhoitopiirin valtuutetut eivät tienneet lopettavansa sydänkirurgiaosaston” on paljon puhuva. Otsikko tuo esille vaietun ongelman, joka toki on asioita läheltä seuraavien tiedossa: virkamiehet ohjaavat päätöksiä haluamaansa suuntaan.  Pohjalaisen haastattelema sairaanhoitopiirin valtuutettu sanoo asian näin:

”Minulle on syntynyt käsitys, että virkamiehet ohjailevat päättäjiä haluamaansa suuntaan yhtenä keinona tietojen pimittäminen” 

Tietojen pimittäminen on vain yksi keino. Muita ovat mm. ylenmääräisellä turhalla tiedolla kuormittaminen ja hämääminen, triviaalin yksityiskohtien nostaminen keskeisiksi, vaikean terminologian käyttäminen, valikoituihin tilastoihin vetoaminen ja ”tästä on siovittu” kortin käyttäminen jne.

Virkamiesten toiminnan takana on tietysti asiantuntemus, jota luottamusmiehellä ei voi olla, mutta hyvin usein myös sitoutuminen vahvojen toimijoiden intresseihin.  Näin erityisesti Vaasassa.  Virkamiahen toimia säätelee tietysti oman aseman säilyttäminen ja parantaminen , joskus myös henkilökohtaiset taloudelliset  intressit.

Luottamusmies ja nainen on useimmiten täysin virkamieheltä saamansa informaation  varassa.  Rehellisesti on myös  myönnettävä, että  virkamiesten esittämä aineisto ylittää joisakin tapauksissa joidenkin valtuutettujen käsityskyvyn ja mahdollisuudet  ottaa asioista selvää.

Sekin tiedetään, että kaikki luottamusmiehet eivät jaksa syventyä päätettäviin asioihin.  Sekin on nähty että luottamusmies avaa saamansa asiakirjat sisältävän kirjekuoren vasta kokouksessa.

Tätä ei tietenkään pitäisi sanoa, mutta Vaasankin luottamusmiesten joukossa on runsaasti tyhjiä housuja ja hameita.  Tilanteeseen voi  vaikuttaa vain vaatimalla luottamusmiehiltä ja virkamiehiltä selkeät vastaukset esitettyihin kymyksiin.

Nyt 14.5 tulee kaupunginhallitukseen esimerkiksi ns. Kondis-hanke.  Hanke on yksi tärkeimmistä lähivuosien vanhusväestön asemaan liittyvistä projekteista Vaasassa. Kuinka moni luottamusmies on tutustunut hankkeeseen riittävästi?.  Tuskin monikaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: pärehöylä on 09. 05. 2007 09:09
Olisikohan tämä farssi perintöä Nikolainkaupungin ajoilta.
Tosin itäpuolen tsaarit kuulemma "napsailevat" takkuilevan koneiston kuntoon.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 09. 05. 2007 09:09
>Luottamusmies ja nainen on useimmiten täysin virkamieheltä saamansa informaation  varassa.  Rehellisesti on myös  myönnettävä, että  virkamiesten esittämä aineisto ylittää joisakin tapauksissa joidenkin valtuutettujen käsityskyvyn ja mahdollisuudet  ottaa asioista selvää.<

Luin joskus alkuvuodesta, että kaupunki hankkii luottamusmiehilleen tietokoneet.  Joko he ovat koneensa saaneet?  Pelkkä kone ei tietenkään riitä. vaan tarvitaan monipuolista käyttäjäkoulutusta itse koneen hallintaan ja ennen kaikkea varsinaiseen asiaa eli tietojen hankkimiseen päätösten tueksi.

Tämä on se vaikein osa koneiden käyttöä.  Miten saada tavallinen rivivaltuutettu googlen käyttäjäksi niin, että asioiden taustatiedot löytyvät helposti.  En edes usko että se on mahdollista, ei ainakaan kuluvan valtuustokauiden aikna,  Saattaa olla jopa niin että tämä vaati kokonaan uuden valtuutettujen sukupolven.

Selvä juttu kuitenkin, että juuri tiedolla tai sen puutteella hallitaan tänään isojakin asioita.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 09. 05. 2007 11:11
Quote
Luin joskus alkuvuodesta, että kaupunki hankkii luottamusmiehilleen tietokoneet.  Joko he ovat koneensa saaneet?  Pelkkä kone ei tietenkään riitä. vaan tarvitaan monipuolista käyttäjäkoulutusta itse koneen hallintaan ja ennen kaikkea varsinaiseen asiaa eli tietojen hankkimiseen päätösten tueksi.

Eikö tässä aleta menemään jo vähän liian pitkälle? Eihän heille tarvitse telkkareitakaan ostaa verorahoilla, että voisivat uutisia seurata? Sanomalehdistä puhumattakaan.

Ennen vanhaan herrat sanelivat kirjeitä konekirjoittajalle kun eivät itse osanneet kirjoittaa. Saman voivat valtuutetut tehdä tänä päivänä googlen kanssa. Hankkikaa apua, pyytäkää vaikka kummipoikaa käymään.

Vaihtoehtoisesti voisivat olla sen verran fiksuja, että opettelisivat itse. Vai miltä kuulostaa valtuutettu, joka julkisesti myöntää, että: "En ole viitsinyt perehetyä asioiden seuraamiseen, koska en halua käyttää tietokonetta."
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 09. 05. 2007 11:11
Tunnen kaupunginvaltuutettuja, joilla ei ole tietokonetta, eikä käytännössä sähköpostiakaan.

Yhdelläkin on sähköposti, mutta ei konetta.  Käy kerran vuodessa lukemassa postinsa tyttärensä luona.  Nämä henkilöt ovat mm. päättäneet Vaasan kaupungin tietoliikennestrategiasta.Ei muuta kuin koulun penkille.

On olemassa vaara että kuntalaisten asema vaarantuu pelkästään  valtuutettujen olemattomien tietokonetaitojen vuoksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 09. 05. 2007 18:06
Pohjalaisen otsikko 9.5.07  ”Sairaanhoitopiirin valtuutetut eivät tienneet lopettavansa sydänkirurgiaosaston” on paljon puhuva. Otsikko tuo esille vaietun ongelman, joka toki on asioita läheltä seuraavien tiedossa: virkamiehet ohjaavat päätöksiä haluamaansa suuntaan...


Kerrankin Pohjalainen puuttuu hallinnon ongelmaan. Jopa kuntainliiton hallinnossa on luottamusmiehillä noin kevyt asenne työhönsä. On muistettava että sairaanhoitopiirin hallintoon nimitetään kunkin kunnan luottamusmiesten parhaimmistoa!

Mikä onkaan sitten tavallisen lautakunnan luottamusmiehen kyky ja taito? Ei mikään ihme että virkamiehet saavat "viedä" heitä kuin pässiä narussa ja laiminlyödä virkavelvollisuuksiaan niin että tavallista kansalaista hirvittää.

On muistettava että sekä virka- että luottamusmiehet tekevät työtänsä virkavastuulla! Mitä tekevät ne tahot joiden tehtävänä on valvoa toimien tai toimettomuuksien lainmukaisuutta? Useeimmiten ei mitään! Ilmeisesti kyky ja taito on samalla tasolla kuin valvottavillakin...

Talvella tarkastuslautakunta antoi tarkastuskertomuksensa kaavoitustoimesta. Mitä tapahtui? Tyhjää puhetta yhden valtuustokokouksen verran ja sen jälkeen taas unohdus. Tätä se meno on Vaasassa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 09. 05. 2007 19:07
Alan piireissä on pohdittu miksi ja kuka on halunnut ajaa sydänkirurgian alas Vaasassa. Yleisin valistunut arvaus on ollut sairaalan johtava lääkäri Timo Keistinen. Mutta mikä on hänen motiivinsa? Hän on hakenut Oyksin johtajaksi ja valittiin aikoinaan Vaasaankin rajuna säätömiehenä. Sairailla ei niin väliä kunhan rahaa säästyy...

Honga ja Stenman eivät ehkä ole oikein olleet perillä mistä sydänkirurgiassa on ollut kyse. Heitäkin on sumutettu mutta joutuvat nyt puolustelemaan päätöksiä? Mutta mitä ihmeen mieltä ovat olleet sairaalan omat ekspertit? Tulosjohtaja ja itse sydänkirurgit? Kuinka heidät on voitu ohittaa? Olisihan Seinäjoki ja Kokkola mielellään käyttänyt sydänleikkauspalveluja jos vain hintaa ei tahallaan olisi asetettu pilviin.

Muualla alkaisi jo päitä putoilemaan mutta rkp:n yksin hallitessa ei varmaan mitään tapahdu. Onko muuten hallituksen puheenjohtaja Kristina Stenman kadonnut maan alle? Miksi hän on hiljaa? Onko hänen urasuunnitelmansa Strandinin seuraajana tämän jupakan vuoksi varassa?

Koska Vaasan valtuusto ottaa asiaan kantaa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 09. 05. 2007 19:07
Kristina Stenmanista siis Bengt Strandinin seuraaja? Tämäpä mielenkiintoista.  Tämä ehkä todellakin selvittää Stenmanin pysymisen poissa julkisuudesta.  Kovin hyvää kuvaa tämä ei anna myöskään Vasabladetista, jona on tähän saakka mielletty länsimaista sananvapautta kunnioittavaksi lehdeksi.

Mutta herra se on herrallakin.

Pohjalaisen juttu aiheesta oli saada aamukahvin väärään kurkkuun.  Ensimmäinen journalistinen juttu vuosiin.  Odotan suurella mielenkiinnolla siirtääkö lehti konseptin myös Vaasan kunnallispolitiikkaan. Aiheita löytyy kymmenittäin esimerkiksi lukemalla tämä ketju.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 09. 05. 2007 20:08
Pohjalaisen juttu aiheesta oli saada aamukahvin väärään kurkkuun.  Ensimmäinen journalistinen juttu vuosiin.  Odotan suurella mielenkiinnolla siirtääkö lehti konseptin myös Vaasan kunnallispolitiikkaan. Aiheita löytyy kymmenittäin esimerkiksi lukemalla tämä ketju.

Ei nyt sentään! Vaasan töppäilyt ovat Pohjalaisen kirjoittelulta suojassa (paitsi silloin kun on kysymys Pitkämäen visioista).
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 09. 05. 2007 22:10
Kristina Stenmanista siis Bengt Strandinin seuraaja? Tämäpä mielenkiintoista.  Tämä ehkä todellakin selvittää Stenmanin pysymisen poissa julkisuudesta.  Kovin hyvää kuvaa tämä ei anna myöskään Vasabladetista, jona on tähän saakka mielletty länsimaista sananvapautta kunnioittavaksi lehdeksi.

Mutta herra se on herrallakin.

Pohjalaisen juttu aiheesta oli saada aamukahvin väärään kurkkuun.  Ensimmäinen journalistinen juttu vuosiin.  Odotan suurella mielenkiinnolla siirtääkö lehti konseptin myös Vaasan kunnallispolitiikkaan. Aiheita löytyy kymmenittäin esimerkiksi lukemalla tämä ketju.

Samaa mieltä, että paras juttu Pohjalaiselta pitkään aikaan. Mutta onhan Vbl myös julkaissut varsin kriittisiä kirjoituksia, mm. yhden, jossa vaadittiin Kristina Stenmanin eroa sairaanhoitopiirin hallituksesta välittömästi. Stenman on juristi ja ollut laatimassa tuota ihmeellistä sopimusta Tampereen kanssa, jonka voi irtisanoa ilman seuraamuksia. Siitä tulikin mieleen, että Vaasahan voisi nyt irtsanoa sen ja jatkaa sydänkirurgiaa aivan rauhassa. Ja panna uudet sopimusneuvottelijat Seinäjoelle ja Kokkolaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: koirasmartta on 12. 05. 2007 11:11
Uskon että monella valtuutetulla ja luottamusmiehellä on suuria vaikeuksia tietokoneiden käytössä ja varsinkin tiedonhankinnassa. 

Itse olen oippinut käyttämään tietokoneita ja hakukoneita suuren vaivan kautta.  Hieman yli 60:senä voin ylpeästi sanoa että löydän internetistä kaikki kaipaamani asiat nopeasti ja tehokkaasti.

On aivan mahdotonta kuvitella että vastuullisesti luottamustoimeensa suhtautuva selviäisi ilman sähköpostia ja tietokonetta.  Eikös se ollut niin että monella valtuutetulla ei ole sähköpostiosoitetta ja monella ei ole kotikonetta ja moni ei edes työpaikkalaan käytä tietokonetta?

Eli miten sen kaupungin lupaamien koneiden kanssa on?  Pelkät koneet ei tietenkään riitä vaan tarvitaan monipuolista koulutusta.  Lastenlapset tietysti auttavat kokeiden käytössä mutta tiedon hakemiseen tarvitaan ammattiapua.  Tämä on Vaasan kaupungin tehtävä.

Nopeasti taustatietoa ennen valtuuston tai lautakunnan kokousta kaivelevat luottamushenkilöt varmistaa oikeat ja hyvät päätökset.  Asia on todella tärkeä.

JUrvan videopiiriä kiellettiinkuvaamasta valtuuston kokouksia, koska valtuutetut eivät halunneet että valitsijat huomaisivat miehen heikolla he ovast matkalla.  Tässä sanomalehti Pohjalaiselle aivan ilmainen vinkki:

Tutkikaa kuinka monella luottamushenkilöllä on tietokone ja sähköpostiosoite ja pankaa ne etsimään vaikka jotain lainkohtaa netistä niin samme tietää mikä on totta mikä ennakkoluuloja.

Eikö tämä olisi sitä tutkivaa journalismia?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 12. 05. 2007 15:03
Olet aivan oikeassa Koirasmartta.  Kyllä tiedonhankinta on tänä päivänä luottamustoimessa a ja o.  Siitä syystä ilmeisesti Vaasan kaupungin valtuuston varsinaiset jäsenet ovat hankkineet tietokoneyhteydet, koska kaupungin nettisivuilta ilmenee, että 51 vain 5 valtuuston jäseneltä puuttuu nettiosoite. Miten moni sitä sitten osaa käyttää ei näiltä sivuilta selvene.

Mitä tulee aloitteeni toteutukseen selkenee viimeistään vuoden 2008 budjettia hyväksyttäessä joulukuussa. Valtutetuilla oli aikoinaan kaupungin kustantamat sähköposti yhteydet, mutta säästökuuri leikkasi ne pois. Jo silloin kaupunki järjesti ATK koulutusta halukkaille ja niin tulee jatkossakin olla. Tietysti jokainen voi hakeutua Työväenopiston kursseille, mutta katson että kaupungin on sen paras järjestäjä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 12. 05. 2007 16:04
Tyhmempikin kuntalainen tänä päivänä jo tajuaa, että pointti ei johdu mistään päivän tekniikan,
tai koulutuksen puutteesta, vaan perinteisestä läpinäkymättömyyden varjelusta,
suojatyöpaikka mentaliteettia sivuten.

Tämän näkee ns. saavutusluettelosta, kunnan asioiden ajamisen, kuin toimenpiteisiin johtaneiden,
sekä korjattujen epäkohtienkin suhteen.

Tämä skaala rajoittuu useimmilla vain lähinnä omien etujen, tai lähimpien eturyhmien puolestapuhumiseen, ns. "meriitin" käsittäessä vain ajan, jossa näissä toimissa on sinnitelty,
lähinnä oman manipulointikyvyn ryydittämänä.

Ns. kansalaisrohkeus, ärsyttävienkin totuuksien ja mölinöiden osanotoissa, puuttuu muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta täysin ja myös suurimman osan todistus oman olemassaolonsa suhteen,
rajoittuen lähinnä kunnallisvaalien aikaan, "talviunilta" heräiltäessä.

Tästä syystä omaa suosikkiaan on vaikea kyseisen toveripiirin pyörähtelijöistä tunnistaa,
tietotekniikasta, tai muusta kommunikeasta huolimatta.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 12. 05. 2007 22:10
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/a-meili.gif)

Hammaslääkäri Niilo Säntti oli vaatinut neuvotteluja Heikki Vehkaojan kanssa
asemakaavasta Konepajankadun ja Hietasaarenkadun yhteyden toteuttamisesta.
Tähän liittyy myös Airaksisen omistaman Biskajakiinteistöt yhtiön Postitalon
laajennushanke ja taustalla oleva Matkakeskus hanke.

Kaava joka hyväksyttiin valtuustossa viikko sitten johtaa siihen että
Ajanhammas joutuu liikennemottiin. Tästä liikennemotista valtuutettu Pekka
Mäenpää
esitti kysymyksen Heikki Vehkaojalle ja hän vastasi, että se voidaan
ratkaista neuvottelun avulla ettei siitä tarvitse valittaa.

Säntti meni keskushallintoon neuvotteluihin Vehkiksen luokse ja Vehkis
näytti piirrustusta jossa läpikulkua Ratakadulta Rosteninkadulle ei ole
katkaista. (mahdollisti liikenteen) Sanoen –näin se hyksyttiin valtuustossa.
Säntti esitti oman piirrustuksen jonka oli saanut Juhani Hallasmaalta.

Sanoen –tämän mukaan kaava on hyväksytty. Siinä liikennemahdollisuutta ei
ollut, vaan viheralue joka kuului Postitalon tonttiin.  Tähän Vehkis
totesi, -"Ai noinko Hallasmaa on sen piirtänyt, en tiennykkään".

Niilo Säntti soitti Hallasmaalle kysyen kuka on oikeassa. Hallasmaa vastasi että
hyväksytyn suunnitelman piirtämisohjeet on tullut  Vehkiksen määräyksenä,
koska hän on lyönyt kättä päälle Airaksisen kanssa, että kaava hoidetaan
näin kuin on sovittu, että Postitalo saa uudessa kaavassa tarpeellisen
rakennusoikeuden ja se vaatii tontin suurentamisen.

Ei allekirjoitusta

* Viestissä on korjattu vain lyöntivirheet ja selkeytetty kappalejakoa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 13. 05. 2007 00:12
Jos tämä on totta, niin rehellinen virkamies, on valetta..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 13. 05. 2007 09:09
Ei tuossa mitään outoa ole.  Vaasan virkamiehillä on  varmasti muitakin "kättäpäälle ja siitä hiljaa jätkät" sopimuksia.  Tässä tapauksessa totuus paljastuu viimeistään siinä vaiheessa kun nähdään mitä tapahtuu Airaksisen postitalon tontilla.  Jos tontin ala suurenee niin kirjoitus on totta ja kärsijänä on Säntin liiketoiminta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 13. 05. 2007 17:05
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/a-meili.gif)

Onko totta tai ei, se ei ole niin ratkaisevaa. Ratkaisevaa on, että tämmöinen tilanne on nykylainsäädännön mukaan täysin mahdoton.

Tässä on kysymys maankäyttösopimuksesta samalla tavalla kun Kondiksen kohdalla. Laeissa on määritelty hyvin tarkasti kuinka  päätökset syntyvät ja kuinka asiasta informoidaan. Sen mukaan  on täysin mahdotonta, että joku ”välillisen osallisen” kannanotto on  sivuutettu.

Oletan, että osallinen N.Säntti on osallistunut tähän prosessiin.  Summa sumarum, jos kerran näin on tapahtunut, niin lakia on rikottu.

NimimerkkiRahkonen

* Viestiä ei ole editoitu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 13. 05. 2007 17:05
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/a-meili.gif)

Sanoisin herroille Vehkaoja ja Hallasmaa, että ”h e r ä t y s ”. Me elämme nyt EU-Suomessa.  Tämäntyyppinen käyttäytyminen kuuluu ehdottomasti menneisyyteen tai neukkulaan.

Ymmärrän hammaslääkäri Niilo Sänttiä.  Tällaisten fossiilien kanssa voi asioida vain heidän omalla kielellä, mutta nykylainsäädäntö edellyttää kyllä myös omaa aktiivisuutta.
 
HV, ei voi ”näin vain” sopia, eikä hän voi itse ”näin vain” päättää, että tehdään näin, eikä JH voi ”näin vain” toimia, kun käsky käy.

Nyt kerrottu kuvaa vain, minkälaisessa maailmassa nämä herrat elävät. 

Nimimerkki: Åke

* Viestiä on hieman tasoitettu kuitenkaan sisältöön puuttumatta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 13. 05. 2007 19:07
Tarkastuslautakunta kiinnitti kiistellyssäkin raportissaan kaavoituksen toimivuudesta huomiota kaavoitustoimnnan organisoimiseen seuraavasti:

Vaasan organisaatiomalli on ongelmallinen siksi, että kaavoituksen luonnollisilla yhteistyökumppaneilla, teknisen toimen eräillä toiminnoilla ja rakennusvalvonnalla, ei ole yhteistä virkamiesjohtoa. Helposti käy niin, että kaikki yksiköt toimivat toisistaan riippumatta itsenäisesti. Yhteistyö vaatii normaalia enemmän panostusta ja se usein saattaa riippua eri viranhalti-joiden henkilökohtaisista suhteista.


Kaupunginjohtajan vastuulla oleva kaupunkisuunnittelu vastaa yleiskaavoituksesta ja teknisen apulaiskaupunginjohtajan vastuulla oleva tekninen toimi vastaa asemakaavoituksesta. Aika konkreettisesti tulee tarkastuslautakunnan huomio esille, jos kaupunkisuunnittelun kaavoitusarkkitehti ja teknisen toimen apulaiskaupunginjohtaja eivät tiedä millainen kaava valtuustossa on hyväksytty...


--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 13. 05. 2007 19:07
Minun käsitykseni oli, että valtuustossa olleissa kartoissa liikenneyhteys oli katkaistuna, koska siihen oli piirrettynä laatoitettu alue (tori tms.).

Kaavahan ei lopullisesti päätä liikenneyhteyden katkaisemisesta tai säilyttämisestä, koska liikennejärjestelyistä käsittääkseni tullaan päättämään myöhemmin. Liikenneyhteyden katkaisemista pidän kuitenkin melko todennäköisenä liikenneturvallisuuden nimissä, koska aivan nykyisen risteyksen viereen tulee todella iso risteys, minkä tienoilla nopeudetkin lienevät suurempia kuin ruuhkaisimmassa keskustassa.

Eikö Säntin ongelma tulisi ratkaistua, jos Postitalon luona olevan nykyisen taksikopin kohdalla säilyisi mahdollisuus ylittää puistikko? Tällöin Säntin toimitiloille ja myös uuteen tornitaloon pääsisi kätevästi Hovioikeudenpuistikolta. Tuo puistikon ylitys tuskin olisi liian vaarallinen, kun tuossa kadun kohdassa nopeudet eivät ole suuria eikä liikennekään vilkkainta keskustassa. Luulisi, että tällaisista liikennejärjestelyvaihtoehdoista voisi neuvotella ennen kuin jotain hyväksytään.

Olenko ihan väärässä, jos muistelen että tuolle alueelle tulee jonnekin aseman/radan tienoille lisää yleisiä parkkipaikkoja, jotka auttavat tuon keskustan kulman liikkeitä?

--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 13. 05. 2007 20:08
Valtuuston pöytäkirjan liitteenä olevasta kartasta saa sen käsityksen että postitalon tonttia on laajennettu Rosteninkadulle ja Hietasaarenkadun suuntaan. Onko näin?

Jos on, niin milloin tämä on tapahtunut, millä päätöksellä ja mihin hintaan?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 13. 05. 2007 22:10

Hinta on:               110€/t-m2
Laajennuksen koko: 1236 m2
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 13. 05. 2007 23:11
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/a-meili.gif)

Tästä liikennemotista valtuutettu Pekka
Mäenpää
esitti kysymyksen Heikki Vehkaojalle ja hän vastasi, että se voidaan
ratkaista neuvottelun avulla ettei siitä tarvitse valittaa.

Ei allekirjoitusta

Kyllä ne "neuvottelut" Purolan kaava-asiassa olivat näennäisiä. Nykyisiä asukkaita ei kuunneltu. Valituksia on tulossa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 14. 05. 2007 10:10
Empä kovinkaan hämmästyisi, jos paljastuisi tästäkin tapauksesta omaneduntavoittelu. Perustelen näkemykseni siihen kun kaupungin virkamies pienimmänkin liikelahjan saatuaan on valmis vaikka mimmoisiin hankintoihin, vaikka moninkertaisin hinnoin. Vai olisiko niin, ettei hintojen kyseleminen kuulu toimenkuvaan.

Konsultit toimikaa!!!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 14. 05. 2007 11:11
Vaasalaisten virkamiesten touhuista saisi aikaiseksi mehukkaan dokumenttielokuvan.

Taitavan tutkivan journalistin avustuksella voitaisiin ensin haastatella tavallisia kaupunkilaisia ja heidän mietteitään menneistä tai meneillään olevista sotkuista.  Myös koko alueen kehitystä voitaisiin tarkastella kaavoituksen vinkkelistä katsoen. Ehkä tietty juridinen katselmus olisi myös paikallaan - miten hyvin nykyinen lain henki ja kaupungin tarpeet toteutuvat?

Kootuista faktoista ja haastatteluista voitaisiin sitten käydä kysymässä kommenttia paikallisilta virkamiehiltä ja vaikkapa vasta valitulta asuntoministeriltä.

Olisi varsin mielenkiintoista nähdä minkälaisia reaktioita tällainen dokumentti herättäisi katsojissa. Ehkä paikallisilla virkamiehillä olisi edessään ryhtiliike mikäli asiat tulisivat laajemmalti julki?

Miten muuten saadaan korkkiruuviakin kierommista tyypeistä suoraselkäisiä kaupungin ja kaupunkilaisten palvelijoita? Rehellinen ja faktoissa pitäytyvä, tutkiva kansalaisjournalismi voisi auttaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: serafim on 14. 05. 2007 13:01
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/a-meili.gif)

Lainaus: Peeveli
>Valtuuston pöytäkirjan liitteenä olevasta kartasta saa sen käsityksen että postitalon tonttia on laajennettu Rosteninkadulle ja Hietasaarenkadun suuntaan. Onko näin? Jos on, niin milloin tämä on tapahtunut, millä päätöksellä ja mihin hintaan? <

Rosteeninkadun ”motti” ja väitteet Airaksisen tontin lihottamisesta ovat saaneet valppaat kansalaiset liikkeelle. Erityisesti huomiota kiinnittaa Airaksisen maksama hinta ja siitä seuraava kysymys tasavertaisuudesta.  Onko kansalaisvalppaudella perusteita?

Meili on viikonvaihteenaikana suihkinut sekä pdf:ää että kannanottoja.  Osa tullee siirretyksi myös foorumiin.

Yleistilanne
http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumiapu/Rosteen_1.pdf

Rosteeninkatu ennen
http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumiapu/Rosteen_en.pdf

Korvaus
http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumispu/onse.pdf


Olisiko nuo linit syytä lauttaa copy/paste tekniikalla - tuo viimeinen linkki ei ainakaan toimi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 14. 05. 2007 13:01
Liikelahjat ovat iso ongelma.  Tapasin Vaasassa jokin aika sitten tutun, joka toimii tukkurina.  Hän myy sairaaloille sairaaloiden tarvitsemia tuotteita.  Tunnuni mukaan liikelahjat ovat paisuneet lähes hallitsemattomaksi ongaelmaksi.  Ilman liikelahjaa ei kauppoja tule.

Aikaiemmin kuulemma riitti konjakkipullo ja hyvä lounas mutta nykyään  ei ole enää minkäänlaista rääpyä.  Tukkurit ovatkin kokoontumassa yhteen keskustelemaan uusista pelisäännöistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 14. 05. 2007 18:06
Empä kovinkaan hämmästyisi, jos paljastuisi tästäkin tapauksesta omaneduntavoittelu. Perustelen näkemykseni siihen kun kaupungin virkamies pienimmänkin liikelahjan saatuaan on valmis vaikka mimmoisiin hankintoihin,

Saisi sitten vanhoilla päivillään vähän pienissä pieruissa veneillessään, isotella käsi pystyssä,
kuin vanha Hartmanni, kovaan ääneen huutaen:

TÄSTÄ  ETEENPÄIN, OVAT KAIKKI HUVILAT MINUN,..SAATANA.

Pystyisiköhän Riisperi samaan, voi olla..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 14. 05. 2007 18:06
Vaasalaisten virkamiesten touhuista saisi aikaiseksi mehukkaan dokumenttielokuvan.

Taitavan tutkivan journalistin avustuksella voitaisiin ensin haastatella tavallisia kaupunkilaisia ja heidän mietteitään menneistä tai meneillään olevista sotkuista. Kyseiseen dokumenttiin löytyy tulevaisuudessa varmasti tarjontaa, kysyntääkin enemmän,
nk. suurten ikäluokkien eläköitymisen aikoihin.

Silloin "Salatut Kansiot" aukeavat.

Myös omat "nepparivarkaudet" voidaan sitten tyhmyytenä tunnustaa, isoisten arvokkaampiin
vastaaviin verraten.

Itselläkin olisi pari mehevää kokemusta, itse koettuna, jotka eivät kestä ainakaan vielä päivänvaloa,
vaan vasta vanhan dementoituneen "höppänän" jorinan alkaessa, Vaasan Sairaskodin yhteisosastolla,
itkuvirsiä äänettä vislaten, korealaisen rekryyttihoitsun kera..

Ampukaa tähän ..saatana.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 14. 05. 2007 18:06
Liikelahjojen ongelma on se, että ne maksaa ostaja - siis työnantaja - ei myyjä.  Liikelahjojen vastaanottaja siis syyllistyy varastamiseen omalta työnantajaltaan.

Mitä tulee tähän Niilo J. Säntti jupakkaan, se on tietysti selvitettävä viimeistä piirtoa myöten niin että kenellekään ei jää väärää käsitystä siitä, mitä on tapahtunut.  Yksi mittari on tietysti Ajan Hampaan kassakoneen kilinä.

Tässä olisi myös hyvä paikka kaikille, jotka ovat kokeneet tulleensa väärin kohdelluiksi.  Epäilen kuitenkin, että rohkeus ei riitä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 15. 05. 2007 07:07
Tämä viesti katosi jostain syystä.  Tässä se on uudelleen:

Rosteeninkadun ”motti” ja väitteet Airaksisen tontin lihottamisesta ovat saaneet valppaat kansalaiset liikkeelle. Erityisesti huomiota kiinnittää Airaksisen maksama hinta ja siitä seuraava kysymys tasavertaisuudesta.  Onko kansalaisvalppaudella perusteita?

Meili on viikonvaihteenaikana suihkinut sekä pdf:ää että kannanottoja.  Osa tullee siirretyksi myös foorumiin.

Yleistilanne
http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumiapu/Rosteen_1.pdf

Rosteeninkatu ennen
http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumiapu/Rosteen_en.pdf

Korvaus
http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumiapu/onse.pdf
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 15. 05. 2007 16:04

Kaupunginjohtaja (SVENSKA NU) kietoutuu "verkostoihin" kiihtyvästä arvostelusta huolimatta.
Mitähän mies mahtaakaan saada aikaan, ennenkuin onnistuu saamaan "arvolleen" paremmin sopivan viran jostain muualta?
Kaupungin tarkastuslautakunta (Pohjalainen 15.5) arvostelee kaupungin johtoa ankarasti kaupungin sitomisesta Rabbe Grönholmin liiketoimiin. Johto toimii ylimielisesti ja sinisilmäisesti vaarantaen kaupungin edut ja eurot.
Lauttayhteys on Suomelle ja Ruotsille tärkeä, miksei sen anneta toimia markkinatalouden säännöin, kilpailu olisi kaikkien piirien ja osapuolten etu ja toimisi takuulla paremmini lman yhteiskunnan sekaantumista asiaan.
Kaupunginjohtaja (SVENSKA NU) on myös päättänyt täyttää kaupungin virat Mustasaaressa asustelevilla, mieluummin ruotsinkielisillä henkilöillä. Viimeisin on päällikön virka ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen taloussuunnittelussa.
Notta rulesta vaan!
   
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 15. 05. 2007 17:05
Ei tuossa virantäyttämisessä ole mitään ihmeellistä. Onkin jo aika päästä äärimmäisen vanhanaikaisesta ajattelusta, että viranhaltijoiden olisi oltava samaisen kunnan asukas. Minun puolestani Vaasan kaupungin työntekijät voivat asua vaikka Turussa tai Oulussa, kunhan ovat päteviä. Keinotekoiset rajat rekrytoinneissa estävät rehellisesti sanoen organisaation kehitystä.

Työvoimapula on pian tosiasia, myös täällä. Kaupungit ja kunnat kiinnostavat entistä vähemmän työnantajina. Olisikin jo korkea aika luopua sisäänpäinlämpiävyydestä ja rekrytoida väkeä yli rajojen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: miss ilmatar on 15. 05. 2007 21:09
Plärätessäni Meksikon-matkani jälkeen Hesareita niin tämä osui silmään. Kaupunkitoimittaja Oksanen kirjoittaa osuvasti:

Mihin ikinä virkamies askeleensa asettaa, kuolee kaikki elämä siinä jalanjäljessä heti vähintään sadaksi vuodeksi.
...
Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajunen haluaa luoda muun muassa Kaupungintalon kortteleista niin kiinnostavan paikan, että kansa kuhisee siellä.
”Tervetulleita ovat nyt kaikki ideat, joilla väki saadaan houkuteltua keskustaan. Elävöittämisellä on jo kiire”, hän sanoi perjantain Helsingin Sanomissa.
Tässä on minun ideani: Jos elämää halutaan synnyttää, lopettakaa ensimmäiseksi kaikki sitä suunnittelevat komiteat!

Virkamiehen kynästä ei synny kuhinaa, vaan paperin rapinaa.
...
Elämää syntyy sinne, missä palikat annetaan yksityisten yrittäjien käsiin. Heidän työnsä houkuttelee paikalle kansaa, jonka ostovoimasta sitä kuhinaa syntyy.
Kun virkamies tulee paikalle, kuhina lakkaa. Ja valitettavasti poliitikot tuntuvat tehdyn samoista aineksista.

http://blogit.hs.fi/suurkaupunki/virkamiestyona-helsinki-ei-elavoidy/#more-82

Kuulostaa vähän Vaasalta... eikä niin vähääkään. Toivottavasti täältä löytyy poliitikkoja jotka uskaltavat johtaa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 15. 05. 2007 22:10


Mihin ikinä virkamies askeleensa asettaa, kuolee kaikki elämä siinä jalanjäljessä heti vähintään sadaksi vuodeksi.


Kun virkamies tulee paikalle, kuhina lakkaa. Ja valitettavasti poliitikot tuntuvat tehdyn samoista aineksista.


Kuulostaa vähän Vaasalta... eikä niin vähääkään. Toivottavasti täältä löytyy poliitikkoja jotka uskaltavat johtaa...

Tätä ei voisi Vaasan kohdalla virkamiehistä puhuttaessa, paremmin kiteyttää.

Poliitikkojahan Vaasasta taasen ei löydy, kolaripoliitikkoja lukuunottamatta, oman yhteisönsä
etuja rantatuulessa toitottaen.

Ja kuntalaiset kumartelee, kyykkypaskaa lykäten.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 16. 05. 2007 18:06
Hieno päätös hovioikeudelta.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200705166119235_uu.shtml

Päätös on paremman, suvaitsevamman, ihmisläheisemmän ja modernimman Vaasaan voitto. Tämä osoittaa, että turhat ajojahdit ovat tiensä päässä. Tämä tuskin vielä saa vanhoillisia virka- ja luottamusmiehiä avaamaan silmiään ja sydäntään uusille asioille, mutta ajat ovat muuttumassa. Viimeistään kun suuret ikäluokat lähtevät joukolla eläkkeelle.

Paljonkohan tämäkin ajojahti tuli maksamaan veronmaksajille?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 16. 05. 2007 18:06
Mikä saa Sinut käyttämään sanaa "ajojahti".  Et ole ilmeisesti lukenut, miten tiiviisti KPO on pultannut itsensä kunnalliseen päätöksentekoon?

http://www.netikka.net/vaasalaisia/foorumiapu/KPO-yhteydet.pdf
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 16. 05. 2007 18:06
Ajojahdille tunnusomaiset piirteet ovat täyttyneet tässä asiassa kuin myös muutamassa muussakin asiassa. Tämä on minun näkemykseni.

Jokatapauksessa hovioikeus on päätöksensä tehnyt ja ihmeteltäväksi jää mm. veronmaksajille koituneet kustannukset asian tiimoilta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 16. 05. 2007 19:07
Sinun kannattaisi varmasti lukea koko tämä ketju lävitse ja kollata myös linkit.  Korruptio ja varsinkin rakenteellinen korruptio on kiinteä osa suomalaista - siis myös vaasalaista - kunnallispolitiikkaa. 

Tälläkin hetkellä vaasalaisessa  virkamieskäytännössä on piirteittä, jotka ansaitsivat tarkemman tutkimuksen ja tiedähäntä vaikka joku jo tutkisikin.

Ihan pienenä detaljina.  Minne on jäänyt Vaasan lyskan rahasotkut, epäilyt tuttujen konsulttifirmojen käytöstä vain pari esimerkkiä mainitakseni?.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: präntööläinen on 17. 05. 2007 11:11
Ottiko Vaasan Hoivoikeus nyt koko valtakuntaa koskevan ennakkopäätöksen? Mitä valtakunnansyyttäjäm teki oikeusistunnossa?

Jos tämä päätös jää voimaan niin kuntapäättäjillä alkaa hupaiset ajat ja vastaavasti firmoille uusi kustannuserä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 17. 05. 2007 11:11
Tämä tarkoittaa myöskin nyt sitä että aiemmin tuomion saaneet virkamiehet jotka ovat saanet lahjoman vastaanotosta syytteen, missä tahansa oikeusistuimessa missäpäin Suomea tahansa, otetaan uusintakäsittelyyn peilaten tämän episodin kulkua ..ilmeisesti näitä riittää !!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 17. 05. 2007 11:11
No, ainakaan kaikista kalleinta shampanjaa ei kannata tarjota.  Se on moitittava asia.

Se on sen sijaan sallittua, että huorataloon voi vieraansa viedä jos ei nauti firman rahalla talon palveluksista ja tarjoaa omasta pussistaan vaikka laskuja jälkikäteen mulkkaamalla.

Hyvä että asia tuli selväksi.  Suosittelen metodia kondis-hankkeen  vetäjille. Palvelukeskus nousee varmasti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 18. 05. 2007 16:04
Syväkurkun näkemys liikelahjojen vaikutuksesta virkamiesten ostohalukkuuteen laittoi minut tutkimuksentielle.  Kas, sieltä löytyikin todellista aihetta. Toimistotarvikkeiden hankinnassa on eräs kauppamies tehnyt kelpo tuloksen. Tämän vuoden laskutus on tähän päivään mennessä noussut lähes 19000 euroon, ilman alvia. Laskutus koostuu usean hallintokunnan osalle.

Esimerkkinä voidaan käyttää A 4:sen  muovitaskua. Hinta hankittuna yksityiseltä on 2,98 euroa/kpl. Keskusvaraston toimistotarvikeyksiköstä hankittuna 0,1 euroa/kpl.  Lisäksi yksityiseltä hankittu, ei leveytensä johdosta sovellu arkistointiin. Kustannustietoisuutta on, kun kysyy itseltään. – mihin tarvitaan 18 vanhan markan hintaista muovitaskua, kun  saman saa 60:lä vanhalla pennillä Keskusvarastosta. Kaupansyntymistä on avitettu pienellä henkilökohtaisella liikelahjalla. Ihmetellä pitää, näinkö suuri vaikutus on mitättömällä lahjalla, joka sumentaa harkinnan.

Näitä yksityiseltä suoritettuja hankintoja vertailtiin vastaaviin tuotteisiin joita on Keskusvaraston hyllyissä. Tulos on murskaava. Yksityisen perimä hinta laskutuslisineen on 11966,50 euroa ja Keskusvaraston hinta vastaavista tuotteista 964,70 euroa.  Erotus 11001,80 euroa.

Olen pitkään esittänyt kustannustietoisuuden välttämättömyyttä  Vaasan kaupungin suorittajaportaan taloudellisentoiminnan peruspilarina. Erityisesti tämä korostuu hallintokuntien hankinnoissa.  Vaasan kaupunginhankintatoimi on sinnikkäällä työllään saanut avattua pään hallintokuntiin.  Viestiä on viety  julkistenhankintojen säädöksistä ja sen velvoitteista hankintoja tehtäessä. Näyttää vain siltä, että vanhat asenteet ovat juurtuneet syvälle Vaasan kaupungin hallintokuntien hankintatapoihin.

Yhteistyö hallintokuntien välillä ei näytä lähtevän käyntiin.  Hallintokuntien yhteistoiminnan mahdollisuuksia ei huomata, tai niiden merkitystä vähätellään.  Tämä pätee niin suurissa, kuin pienissäkin hankinnoissa.  Erityisesti pienet hankinnat muodostavat suuren kokonaissumman, joille ei anneta arvoa, kun kustannustietoisuus puuttuu. Hintatietoisuus on puhelinsoiton päässä,  eli soittamalla Keskusvarastoon.

Yhteistyön tarpeesta hankinnoissa  esimerkkinä voidaan käyttää Vapaa–ajantointa ja Koulutoimea. Erityisesti Vapaa-ajantoimen välinehankinnat pitää yhdistää Koulutoimen vastaaviin. Lisäksi mukaan pitää ottaa Katu ja vihertoimiyksikkö.  Tällä hetkellä nämä yksiköt suorittavat hankintansa toisistaan tietämättä. Vielä niin, että Vapaa-ajantoimi ei osta voimailuvälineitä tukkuliikkeestä, vaan paikalliselta kuntoilualan yrittäjältä. Väliin jää monet eurot sentteineen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 18. 05. 2007 17:05
Jeesus Maria,. Heikki, kun sinut saataisiin Pikipruukin tilintarkastajaksi, tai edes talobudjettien laatijaksi.

Voisi edes kerran asua elämässään turvallisesti, vailla huolta jatkuvasta kukkaronsa vahtimisesta
ja vielä toden näköisesti edullisesti, moraalisissa, sekä turvallisissa käsissä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 25. 05. 2007 05:05
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/a-meili.gif)

Hallintotalon käytävillä puhuttaa huhu Markku Lumion kukkalähetyksen kohtalosta, jonka Markku Lumio toimitti Hovioikeuteen. Kittäen Hovioikeuden tuomaria vapauttavasta tuomiosta. Ei ole Lumiolla pelisilmää, sillä luonnollisesti ko tuomari kieltäytyi vastaanottamasta kukkalähetystä.

Kuinka tuollaisessa asemassa oleva henkilö ja itse tuomarikoulutuksen saanut, voi ajatellakiittää tuomaria vapauttavasta tuomiosta? Osoittaa tällä käytöksellä, että pelisilmä puuttuu kokonaan, ei vain osittain, myös matkojen suhteen.

Rixrax

Viestiä on pehmennetty
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: jarto on 25. 05. 2007 06:06
Esimerkkinä voidaan käyttää A 4:sen  muovitaskua. Hinta hankittuna yksityiseltä on 2,98 euroa/kpl. Keskusvaraston toimistotarvikeyksiköstä hankittuna 0,1 euroa/kpl.  Lisäksi yksityiseltä hankittu, ei leveytensä johdosta sovellu arkistointiin. Kustannustietoisuutta on, kun kysyy itseltään. – mihin tarvitaan 18 vanhan markan hintaista muovitaskua, kun  saman saa 60:lä vanhalla pennillä Keskusvarastosta. Kaupansyntymistä on avitettu pienellä henkilökohtaisella liikelahjalla. Ihmetellä pitää, näinkö suuri vaikutus on mitättömällä lahjalla, joka sumentaa harkinnan.

Olisiko mahdollista että kertoisit myös tämän henkilön nimen, joka ostelee 3 euron muovitaskuja?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: koirasmartta on 25. 05. 2007 08:08
Hei haloo.  Ei tällainen  keskustelupalsta voi olla mikään tuomioistuin.  Kyllä Heikin antamat tiedot riittävät hyvin sisäisen tutkinnan aloittamiseen ja mahdollisiin toimenpiteisiin.

Aivan erinomaista että kaupungista löytyy valtuutettuja, jotka puuttuat pieniin ja vähän isompiin epäkohtiin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: jarto on 25. 05. 2007 09:09
Hei haloo.  Ei tällainen  keskustelupalsta voi olla mikään tuomioistuin.  Kyllä Heikin antamat tiedot riittävät hyvin sisäisen tutkinnan aloittamiseen ja mahdollisiin toimenpiteisiin.

Aivan erinomaista että kaupungista löytyy valtuutettuja, jotka puuttuat pieniin ja vähän isompiin epäkohtiin.

Ei tämä olekaan mikään tuomioistuin. Tälläisiä tapauksia on vain niin paljon koska tyhmyyksiä/laittomuuksia tekevien ei tarvitse ollenkaan pelätä kiinni jäämistä. Taannoisesta matkapäiväkirjojen väärennyksestä ei tullut sanktioita mutta tapauksesta nousi sen verran suuri häly, että muut ajattelevat kahdesti ennen kuin yrittävät itse samaa.

Ei tuo viranomainen ostanut kansioita omilla rahoillaan. Hän käytti meidän kaikkien maksamia veroeurojamme todella vastuuttomasti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 25. 05. 2007 09:09
Tämä blogi on mitä mainioin paikka juuri tällaisiin epäkohtiin puuttumiseksi.

Jokainen joka tiettää tai epäilee väärinkäytöksestä tai vastuuttomuudesta niin juttu tänne taatusti menee viesti perille ja aiheuttaa sanktioita.

Koska meistä jokainen maksaa veroja niin on kohtuulista niitä myöskin valvoa niiden käyttöä, koska ne eivät ole kenekään yksityisomaisuutta vaan meidän yhteisiä varoja.

 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 25. 05. 2007 10:10
Näin varmasti on.  On kuitenkin varottava, että tästä foorumista ei tule jonkinlaista ilmiantofoorumia Orwellin tai inkvisition tai muinaisten venetsialaisten tapaan.  Kyllä sanktiot ovat oikeuslaitoksen asia ja tutkinta virkamiesten asia.

Hyvä on että täällä nostetaan esille epäkohtia.  Miten ne muuten tulisivat esille mutta aina täytyy ottaa huomioon yksilönsuoja.   Jos jotain tietää niin kyllä ensimmäinen porras on esimies.  Jos asia ei sitä kautta etene niin sitten voi ajatella jo foorumiakin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 25. 05. 2007 11:11
Näin juuri eisimies on ensimmäinen mutta jos ei alkaa tapahtua niin,pelkkä blogin olemassaolo jo laittaa vipinää kenellä onkin ketunhäntä kainalossa koska kun ei tiedä kuka seuraa miten !!!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 25. 05. 2007 15:03
>Esimerkkinä voidaan käyttää A 4:sen  muovitaskua. Hinta hankittuna yksityiseltä on 2,98 euroa/kpl. Keskusvaraston toimistotarvikeyksiköstä hankittuna 0,1 euroa/kpl.  Lisäksi yksityiseltä hankittu, ei leveytensä johdosta sovellu arkistointiin. Kustannustietoisuutta on, kun kysyy itseltään. – mihin tarvitaan 18 vanhan markan hintaista muovitaskua, kun  saman saa 60:lä vanhalla pennillä Keskusvarastosta. Kaupansyntymistä on avitettu pienellä henkilökohtaisella liikelahjalla. Ihmetellä pitää, näinkö suuri vaikutus on mitättömällä lahjalla, joka sumentaa harkinnan.

Näitä yksityiseltä suoritettuja hankintoja vertailtiin vastaaviin tuotteisiin joita on Keskusvaraston hyllyissä. Tulos on murskaava. Yksityisen perimä hinta laskutuslisineen on 11966,50 euroa ja Keskusvaraston hinta vastaavista tuotteista 964,70 euroa.  Erotus 11001,80 euroa.
<

Eikä kukaan tee mitään?  Tekisi mieli kiroilla oikein kunnolla.  Jos tuosta ei tule monoa niin silloin täytyy tutkia myös esimiesten toimet. Läpimätää porukkaa.

Jokaikinen Vaasan kaupungin hankinta on pantava syyniin. Perkele.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 25. 05. 2007 16:04
Lainaus  Näin On

Quote
Jokaikinen Vaasan kaupungin hankinta on pantava syyniin. Perkele.


Olisi perustettava ulkopuolinen ja puolueeton työryhmä joka menisi suurennuslasin kanssa läpi koko kuntarakenteen rahoituspuolen ja vuotokohdat tukittaisiin välittömästi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 25. 05. 2007 17:05
Lainaus  Näin On

Quote
Jokaikinen Vaasan kaupungin hankinta on pantava syyniin. Perkele.

Olisi perustettava ulkopuolinen ja puolueeton työryhmä joka menisi suurennuslasin kanssa läpi koko kuntarakenteen rahoituspuolen ja vuotokohdat tukittaisiin välittömästi.

Kaupungissa on palkkalistoilla sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastajan tehtävänä on lyötää vuotokohdat, huomauttaa niistä ja valvoa, että ne tukitaan. Tukkiminen olisi silloin tehokkainta, kun siihen osallistuvat ne henkilöt, jotka toiminnoista ja yksiköistä vastaavat.

Vuotojen tukkimisen luulisi olevan myös kaupunginjohtajan intressissä, joten ei siinä ulkopuolista työryhmää tarvittaisi. Paitsi, jos vuodot ovat johdon tiedossa, eikä niille tehdä mitään. Jotenkin kuitenkin luulen, että kyse on enemmänkin siitä, että hallinnossa keskitytään oman hallinnon alan asioiden hoitoon ja nämä "pienet" seikat jäävät vain huomaamatta. Pienistä puroista ne joetkin kuitenkin syntyvät.

--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: CopyPaste on 25. 05. 2007 19:07
Lainaus kaupungin nettisivulta:

Sisäinen valvonta voi olla ennalta ohjaavaa, toimintarutiineihin sisältyvää jatkuvaa toimintojen ja varojen käytön seurantaa tai jälkikäteen tapahtuvaa. Sillä pyritään toiminnan tuloksellisuuden, edistämiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.

Sisäisen valvonnan ohje
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=425265

Vaasan tarkastussääntö
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=384979
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 25. 05. 2007 19:07
Niin "periksen " kuin "Copy Pasten " kannaotot ja linkit on ihan jees ...MUTTA MUTTA....kun

pääluottamushenkilö on ollut itse epäiltynä väärinkäytöksistä niin miten tätä hommaa oikeen valvottaisiin niin että se olisi ihan 100 % oikeella tolalla...kymysys on siitä mistä on kysymys ?????
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 25. 05. 2007 20:08
Kyllä se vastuullinen aina löytyy...

Jokaisen yksikön johtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaista ja tehokasta yksikön toiminnassa, eli käytännössä yksikön toimintatavat jo itsessään ylläpitävät tehokasta ja asianmukaista toimintaa. Kaupungissa on sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa, jonka tehtävänä on tarkistaa ja varmistaa kaupungin prosessit. Viime kädessä vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on kaupunginhallituksella.

Itse asiassa aika monessa asiassa vastuu päätyy ennen pitkää kaupunginhallitukseen. Jos se taas ei kanna vastuutaan, niin sitten onkin aika kääntää katseet kaupunginvaltuutettujen suuntaan...


Suomalaisessa järjestelmässä ei oikein auta muuta kuin uskoa siihen, että:
1) päällikkötason virkamies kantaa vastuunsa, ja jos ei niin
2) johtavat virkamiehet hoitavat homman, ja jos ei niin
3) kunnanhallitus toimii silloin tarpeellisella tavalla, ja jos ei niin
4) vaaleilla valitut valtuutetut pistävät asioiden järjestymiseen vauhtia.
Rikosasiat ovat sitten jo tämän kaavan ulkopuolella, kun niiden tuleekin päätyä poliisin tutkittavaksi. Toki tätä voi moni kritisoida, mutta mikä olisi parempi tapa järjestää asiat demokraattisesti? Jos ketju vaaleilla valituista henkilöistä virkavastuullisiin henkilöihin ei toimi, niin miten ihmeessä ulkopuolinen taho voisi olla sen luotettavampi?

Minun mielestä on usein kyse siitä, että ollaanko halukkaita näkemään se vastuu, joka itse kullekin kuuluu - ja ollaanko valmiita sitten toimimaan sen vastuun kantamiseksi. On paljon helpompaa olla luottamustehtävässä ummistamalla silmät, kuin muistamalla sen mistä kaikesta on vastuussa...

--peris


...tämä nyt taas on enemmän tällaista periaatteellista filosofista pohdintaa - annettakoon se anteeksi...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 26. 05. 2007 09:09
Tässä kaupungissa tuntuu siltä, että aina lemahtaa pöyhäisi vaikka mistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 26. 05. 2007 11:11
Pohjalaisessa oli tänään mielenkiintoinen uutinen että Tampereella on palkattu 4 pellee päätoimisesti kiertelemään kaupunkin työpaikoilla herättelemään uusia tuulia ja huumoria työskentelyyn...kehuivat että on ihka uusi keksintö?

Ihmetyttää hiukan että uusi keksintö.. koska meillähän on ollut jo monta vuotta moiset hauskuuttajat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peris on 27. 05. 2007 19:07
Tämän päivän hesarissa oli pitkä artikkeli eduskuntavaaliehdokkaiden vaalirahoituksesta. Lyhyesti referoiden sisältö oli seuraava:
- uuden lain tarkoitus oli saattaa julkisuuteen vaalikampanjoiden rahoittajat
- käytännössä rahoittajat eivät tule lainkaan tietoon, kun rahoitus tulee erilaisten pääsylippujen, kasvottomien kannatusyhdistysten ja juuri alarajalle suunniteltujen maksujen kautta
- Euroopassa on vain pari maata, missä vaalirahoitus on näin vähän julkista (Albania, Espanja ja jokunen muu)

Artikkelin mukaan pian Suomeen on tulossa jonkin organisaation (en nyt muista minkä) tarkkailijat arvioimaan maan korruptoituneisuutta. Viime vuonna Suomi maailman vähiten korruptoitunut. Transparency Finlandin edustaja epäili sijoitusta tänä vuonna johtuen tästä vaalirahoituslaista.

Eduskuntaan valittujen mielestä tässä ei ole ongelmaa, koska rahoittajat eivät halua antaa tukeaan julkisuuteen. Transparency Finlandin mielestä se voi kertoa siitä, että rahoittajat odottavat edustajilta vastapalveluksia. Edustajat taas ovat sitä mieltä, että rahoittajia ei haluta julkisuuteen koska asialla ei ole merkitystä.

--peris
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: miss ilmatar on 03. 06. 2007 13:01
Aamulehti tänään: Virkamiesten rötöstely joutuu tehotarkkailuun

Korruptio: Virastot yrittävät salata työntekijöidensä rötöksiä

Suomen virkamiehet joutuvat tänä ja ensi vuonna nykyistä tarkempaan tarkkailuun.

Valtion virkamiesten väärinkäytöksiä ryhdytään perkaamaan Valtiontalouden tarkastusviraston tehotarkastuksessa. Luvassa on ainakin kyselyjä, tarkastuskäyntejä ja tapausten jälkiseurantaa.

- Meillä on nyt 101 tilivirastoa ja joistakin ei ole tullut vuosiin lainkaan väärinkäytösilmoituksia, Timo-Veli Sälli selittää tarkastusta.

2000-luvulla tarkastusviraston saamien taloudellisten väärinkäytösilmoitusten määrä on ollut kasvussa. Kun vuonna 2001 ilmoituksia tuli 16, niin niitä tuli viime vuonna 27.

Hyvin monet rötökset jäävät julkisuudelta piiloon, koska virastot selvittävät ne itse, eivät tiedota niistä ja jopa yrittävät salata niitä.

Vain vakavimmat tapaukset menevät poliisille.

Poliisin tietoon tulleiden virkarikosten määrä on kasvussa, mutta niihin kaikkiin ei liity taloudellisia väärinkäytöksiä.

Viime vuonna poliisin tietoon tuli 416 virkarikosta tai julkisyhteisön työntekijän rikosta, kun kymmenen vuotta aiemmin tapauksia oli puolet tästä.

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/32063.shtml
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 03. 06. 2007 16:04
Olisi kyllä syytä tutkia näiden osto-oikeutta omaavien viranhaltioiden menettelyt. Saataisiin näkyviin myös omantuotannon ostajat joita tehdään verovaroin.

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 03. 06. 2007 16:04
Virkamiesten toimet pysyvät poissa julkisuudesta hyvä veli järjestelmän avulla. Toinen suojelee toista. Ne jotka saavat tietää "pikkuvirhee" katsovat että asijaa ei sovi viedä julkisuuteen, koska koko virkamieskunta joutuisi epäilyksen alaiseksi, huonosta moraalista ja ammattitaidosta.

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Eloveena on 26. 06. 2007 07:07
Sitäpaitsi Vaasassa ei ole kunnon suomenkielistä kanavaa virkamisten rötösten kertomiseksi.  Täällä niistä voi lukea mutta eipä juuri muualla suomeksi.

Ruotsiksi voi lukea Vasabladetista silloin kun asia ei koske sinikeltaista yksityistä pääomaa Vaasassa, joka liittyy Harry Schaumanin säätiöön ja muihin säätiöihin ja keskeisiin omistajasukuihin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 26. 06. 2007 08:08
Aiheesta virmamiehet ja korruptio löytyy materiaalia vaikka kuinka paljon – siis teoreettista kirjoittelua.  Jokainen ymmärtää, että kaikki pitää todistaa.  Juuri tästä syystä korruption ydin jää piiloon.

Vaasan kaltaisessa kaupungissa, siis aivan teoreettisesti, kaavoitus on se alue, jolla on suurimmat mahdollisuudet korruptioon.  Muista ovat mm. kaupungin suorittamat hankinnat ja konsulttupalveluiden tilaaminen ja yhteistyö arkkitehti- ja grynderimafian kanssa.


Transparancy Suomi
http://www.transparency.fi/Documents/d01c.htm

Transparancy.fi
http://www.transparency.fi/

Virkamiesvalta ja korruption
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/jproos/post24.htm

EU ja  petosten torjunta
http://europa.eu/scadplus/leg/fi/s30000.htm

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 02. 09. 2007 14:02
Vaasan kaupungin johtavilla virkamiehillä, kuten kaupunginjohtajat ja eri toimialojen johtajilla on oikeus virkamatkalla käyttää lentokonetta. Tietysti heille on hankittu myös Finnair henkilökohtaiset plussa kortit, joten jokaisesta virkamatkasta tulee myös henkilökohtaiset bonukset. Mahdollisuus on valita matkoja, tai tavaraa.  Tämä on henkilökohtaista tuloa josta edunsaaja ei tietojemme mukaan maksa veroja. Valtaosa Suomalaisesta yrityksistä on siirtänyt maksamistaan työmatkoistaan bonukset yrityksen hyväksi. Nämä kertyneet bonukset käytetään sitten yrityksen uusiin työmatkalentoihin.

Olimme valtuutettu Lehtosen kanssa kaupunginjohtaja Lumion luona näissä merkeissä runsas  puolivuotta sitten. Esitimme siirtymistä lentobonusten kertymän käyttöä samaan malliin kuin yritykset tekevät. Tällöin maksaja, eli kaupunki sai hyödyn itselleen. Lisäksi työmatkoja tekevät virkamiehet säästyisivät mahdollisilta verottajan jälkiverojen kannolta.

Lumio lupasi hoitaa asian, siten, että henkilöstöjohtaja Ville Rintamäki valmistelee asian. Kävimme Lehtosen kanssa varmuuden vuoksi selventämässä Rintamäelle pyrkimyksemme ja sovimme, että Lehtonen paimentaa Rintamäen valmistelun. Lehtonen onkin käynyt Rintamäkeä patistamassa muutaman kerran. Viimeisen käynnin Lehtonen teki viikko sitten antaen Rintamäelle 2 viikkoa aikaa.  Vitkuttelun ymmärrämme siten, että kun virkamiesten tekemät lentomatkat ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet, niin tänä, kuin viimevuonna. Tämä asia halutaan painaa unholaan. 

Anteeksi voimme antaa, mutta unohtaminen ei tapahdu koskaan.  Ilmeisesti anoaksi keinoksi jää pyytää verottajalta menettelyohjeet, vielä tämän syksyn aikana.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 02. 09. 2007 14:02
Asia ei liene aivan yksiselitteinen. Finnairin plus-pisteet ovat henkilökohtainen etu, jota ei voida siirtää muille henkilöille. Tämä on Finnairin näkökulmasta katsottuna täysin luonnollista ja pluspisteliiketoiminta perustuu siihen, että etu on käytettävä henkilökohtaisesti. Ellei näin olisi laskisivat Finnairin tuotot, koska ilmaismatkoja voisivat käyttää periaatteessa kaikki, jotka tuntevat pluspisteitä omistavan ystävän. Pisteet vanhentuvat tietyn ajan kuluessa ja sekin on varmasti laskettu Finnairin budjetissa.

Ahtaissa koneissa matkustaminen kentillä odotusaikoineen on niin rankkaa ja rasittavaa puuhaa, että en lähtisi kadehtimaan pisteitä, jotka Finnair matkustajalle suo.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 02. 09. 2007 15:03
Ei luottamushenkilöt voi toimia kateudesta, vaan pyrkivät järkevään veroeurojen käyttöön. Kyllä virkatehtävissä matkustetaan toistuvasta, joten bonusten oikea käyttömuoto julkisyhteisössäkin on uudet virkamatka, vaikkapa henkilökohtaiset. Koska tämä käy yksityisissä liikelaitoksissa, niin se voidaan toteuttaa myös julkisyhteisössä. Finnair ei mikään lentoyhtiö voi määrätä miten bonukset käytetään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 02. 09. 2007 15:03
Heikki, oletan, että teillä on ollut ajatuksena aito huoli kaupungin varojen järkevästä käytöstä. Oletan, että kyseessä ei ole kateus niitä kohtaan, jotka pääsevät "nauttimaan" lentämisestä.

Kuten tsailor edellä mainitsi, yksityisille kuluttajille suunnatut kanta-asiakaskortit ovat - yksityisille kuluttajille suunnattuja kanta-asiakaskortteja. Oli kyseessä sitten Kesko, Finnair, SOK tai SAS.

Se ei ole mahdollista, että yksityishenkilön henkilökohtaiselta kanta-asiakaskortilta siirrettäisiin pisteitä jonkun toisen henkilön, yrityksen tai julkisen yhteisön hyväksi.

Oletetaan, että tämä asia olisi juridisesti ok - kokeile funtsia miten tämä pisteiden siirtely saataisiin käytännössä hoidettua? Mikä piste kuuluu yksityishenkilölle, kuinka monta menee verottajalle, entäs työnantaja? Kuka laskee, tilittelee, huolehtii ja seuraa?

Oletetaan, että olisimme jo ratkaisseet edellä mainitut ongelmat. Oltaisiin vaikka perustettu palkanlaskennan rinnalle uusi organisaatio, pisteidenlaskenta. Entä sitten? Homma on ollut toiminnassa jo jonkin aikaa - paljonko säästettiin? Mitä tämä satunnaisten pisteiden siirtely eri tahoille on tullut maksamaan ja mikä on ollut siitä koituva säästö veronmaksajalle? Väittäisin, että tälläaisen rumban järjestäminen olisi Pyrrhoksen voitto taistelussa paisuvaa byrokratiaa ja verovarojen tuhlausta vastaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 02. 09. 2007 17:05
Eläkkeellä olosta huolimatta, tai siitä syystä olen ahkera lentomatkusta, joten tunne nämä polvi suussa matkustamiset ja lentokentällä odottelut. Netistä voin tarkastella sekä Finnairin ja Blue1 bonusten kehittymisen. Mielestäni verovaroja voidaan käyttää yhtä viisaasti, kuin kuluttajiltakin kertyneitä voittoja.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 02. 09. 2007 18:06
Minäkin uskon, että pisteiden laskeminen ja kontrolli tulisivat vain maksamaan veronmaksajille enemmän kuin kotrollista saatu hyöty. Aina on viisasta katsoa kokonaisuutta ja varsinkin kun lasketaan kulurakenteita.

Ainoa järkevä tapa olisi se, että Finnairilta myönnettäisiin kaksi eri korttia yhdelle lentomatkustajalle, toinen työmatkoihin ja toinen yksityiskäyttöön. Tosin työmatkapisteet voisi käyttää vain kortin haltija itse. En tiedä, onko Finnairilla käytössään kahden kortin järjestelmä. Toisaalta siinähän pisteet menisivät kuitenkin organisaation hyväksi ja näin ollen kortti ei enää olisikaan henkilökohtainen.

Itselläni on vain yksi kortti Finnairille. Siellä ne ovat sekaisin, työmatkojen ja henkilökohtaisten matkojen pisteet. Kortilla on myös omilla varoillani Finnairin myymälöissä ostetut meikit ja parfyymit. Ei todellakaan tulisi mieleen antaa näistä henkilökohtaisista ostoksista ja matkoista kertyneitä pisteitä työnantajan käyttöön.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 03. 09. 2007 07:07
VIRKAMATKA JA SEN KUSTANNUKSETFinnair Plus kortin käyttö ja mahdolliset muut asiakasedut

Virkamatkoja varten hankitaan erillinen Finnair Plus-kortti. Omaa henkilökohtaisille matkoille tarkoitettua korttia ei saa käyttää yliopiston maksamiin virkamatkoihin. Virkamatkoja varten hankitulla kortilla kertyneet pisteet käytetään myöhemmin tehtävien virkamatkojen hyväksi.


Yliopiston kustantamien matkojen yhteydessä saadut muutkin mahdolliset asiakasedut tulee hyödyntää ostojen yhteydessä yliopiston hyväksi.


http://209.85.135.104/search?q=cache:XIvFtttUfckJ:www.uku.fi/hallinto/talouststo/matkustusohjeet.doc+finnairin+plus+pisteet+ty%C3%B6matkat&hl=fi&ct=clnk&cd=7&gl=fi
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 03. 09. 2007 10:10
Quote
Virkamatkoja varten hankitaan erillinen Finnair Plus-kortti. Omaa henkilökohtaisille matkoille tarkoitettua korttia ei saa käyttää yliopiston maksamiin virkamatkoihin. Virkamatkoja varten hankitulla kortilla kertyneet pisteet käytetään myöhemmin tehtävien virkamatkojen hyväksi.


Korjatkaa jos olen väärässä, mutta ei tämä ole mahdollista. En minä voi mennä lentoyhtiölle sanomaan, että tehkääpä minulle yliopiston nimissä oleva plus-kortti. Nämä kortit ovat kuluttaja-asiakkaille suunnattuja henkilökohtaisia kanta-asiakaskortteja.

Yrityksille ja julkisille yhteisöille on sitten aivan omat metkunsa sopimusten ja mahdollisten alennusten muodossa. Niihin ei sotketa mitään yksittäisiä kortteja.

Yksityinen asiakas ei myöskään voi sanoa, että tehkääpä minulle kaksi kanta-asiakkuustiliä ja korttia, toinen itselleni ja toinen työnantajalleni. Eivät he tällaiseen ryhdy, eikä se ole edes mahdollista heidän prosessien ja järjestelmiensä kannalta. Vaikka olisikin mahdollista, uskon, että lakkauttavat kaikki kanta-asiakasohjelmansa mielummin kuin alkavat hallinnoimaan koko sotkua joka ikisen työnantajan sekä mahdollisesti myös verottajan kanssa. Kuvittele kuinka monta uutta korttia sekä selvittelyrumbaa siitä tulisi jos lentöyhtiön pitäisi pitää kirjaa jokaisen asiakkaansa työpaikan vaihtamisesta. 

Minusta tämä koko plussa-kortti sekoilu vaikuttaa vain isolta byrokraattiselta aivopierulta. Paljon suuremmat säästöt saataisiin siitä, että virkamiesten kampaviinereistä alettaisiin laskuttamaan rahaa tai vastaavasti pitämään syötyjen kampaviineireiden lukumäärästä tiliä, jotta kampaviinereiden kustannukset voidaan myöhemmin huomioida esim. verotuksessa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 03. 09. 2007 11:11
En kadehdi maailman lentokentillä aikaansa kuluttavia reissumiehiä. Kovaa työtä se on. Eivät hotellit kotioloja (useinkaan - riippuu varmaan parisuhteesta) voita.

Sellaiset ahneet julkisen sektorin työntekijät, jotka vartavasten lisääsivät virkalentomatkojaan vain saadakseen itselleen bonusilmaismatkoja, ovat harvassa. Mutta niitäkin ilmeisesti on. Joillekin ilmainen lounaskin tuntuu olevan tärkeä.

Yksityisellä sektorilla ymmärrän hyvin, että rasittavia matkoja tekemään joutuville koituu vähän "extraa" bonuspisteiden muodossa. Se ei ulkopuolisille kuulu (ellei nyt verottaja siitä ole kiinnostunut).

En näe mitään syytä miksikö ei sama henkilö voisi käyttää kahta eri bonuskorttia. Varmaan on Kuopion yliopisto asian tarkastanut, ennenkuin on kyseisen määryksen asettanut. Vaasan Yliopistolla on myös käytössä kahden bonuskortin systeemi. Ilman ongelmia.

Yleensä firmat ovat kovin innoissaan kun heidän asiakaskorttinsa kelpaavat.

Oli nyt asia melkein mikä tahansa, niin valtuutettujen esittämään asiaan tulee asianomaisten virkamiesten mielestäni viipymättä vastata. Asianhan olisi toki tehdä valtuustoaloitteellanikin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 03. 09. 2007 17:05
Quote
En näe mitään syytä miksikö ei sama henkilö voisi käyttää kahta eri bonuskorttia. Varmaan on Kuopion yliopisto asian tarkastanut, ennenkuin on kyseisen määryksen asettanut.

Korjatkaa jos olen väärässä mutta olen 99,99% varma, että yksikään lentoyhtiö ei ole tällaisia "tuplaidentiteettikortteja" tuotteistanut. Tässä ei olisi kaupallisesti mitään mieltä.

Ennen kuin Vaasan kaupungin osalta lähdetään mukaan tähän sekoiluun, olisi kai helpointa aloittaa kysymällä asiaa lentoyhtiöiltä ja vasta sitten alkaa suoltamaan henkilökunnalle uusia direktiivejä, joita ei pysty mitenkään hoitamaan käytännössä.

Kekseliäänä kaverina voin luetella loputtoman listan asioita, joilla uskoisin kaupungin säästävän veronmaksajien rahoja. Veronmaksajana en kuitenkaan haluaisi maksaa siitä, että virkamiehet lähtisivät tuhlaamaan resursseja tällaisten plussapisteiden perässä juoksemiseen. Tällä touhulla ei saada ikinä niin paljon säästöjä, että se kattaisi seurannan vaatiman byrokratian kustannukset.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 04. 09. 2007 21:09
Periaatteessahan tämä koko ongelma liittyy kysymykseen perusajatuksesta haluammeko,
että omaa  epämoraalisuuttamme edustetaan edustuksellisen demokratian keinoin.

Käytännössähän tämä tarkoittaa tätä ns. "sosiaalisten etuuksien" hyväksyntää,
aina paskapaperivarkaasta fiksumpaan bonusvarkaaseen saakka ja kaikkea siltä väliltä.

Vain hyväksymisperusteet näyttävät vaihtelevan.

Aina kustannusperusteista, rikoksen vähäpätöisyyteen saakka, miten ikinä se sitten lasketaankaan.

Yhtä hyvin voisi lausua kunnan autokuskin sanoin: Antakaa kuninkaille, mikä kuninkaille kuuluu
ja samaan aikaan vetää omia verovähennyksiä matkakuluistaan, kunnan kuorma autolla
työmatkansa tyyräillen.

 Kaikki muu on kai sitten kapinaa, saatikka salaliittoa..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 04. 09. 2007 22:10
Quote
En näe mitään syytä miksikö ei sama henkilö voisi käyttää kahta eri bonuskorttia. Varmaan on Kuopion yliopisto asian tarkastanut, ennenkuin on kyseisen määryksen asettanut.

Korjatkaa jos olen väärässä mutta olen 99,99% varma, että yksikään lentoyhtiö ei ole tällaisia "tuplaidentiteettikortteja" tuotteistanut. Tässä ei olisi kaupallisesti mitään mieltä.

kuten tuossa aikasemmmin totesin niin Kuopioonkaan asti ei tarvitse mennä. Präntöön Yliopistolla tuo kaksikorttisysteemi on ollut kauan käytössä.
Mikä ihmeen ongelma tässä nyt on? Kaupallisesti ongelma? Miten ihmeessä? Pääasia että bonuksia tulee, eikö se ole vielä parempi "kaupallisesti" kun yhden ihmisen bonukset jaetaan kahteen kasaan?

Kun asiakas (= firma) ja lentoyhtiö ei tässä näe ongelmaa ja se toimii jo hyvin käytännössäkin niin eiköhän nyt keskitytä siihen että olisiko jo valmis systeemi otettava käyttöön koko julkisella sektorilla, myös Vaasan Kaupungissa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 04. 09. 2007 22:10
Quote
Präntöön Yliopistolla tuo kaksikorttisysteemi on ollut kauan käytössä.
Mikä ihmeen ongelma tässä nyt on? Kaupallisesti ongelma? Miten ihmeessä?

Minä tiedän monta yritystä, joilla on täysin samanlainen käytäntö. Olen itsekin ollut tällaisessa töissä. Yhteistä näille jokaiselle on se, että niillä ei ole mitään konkreettista keinoa organisoida ja valvoa tätä.

Yksikään näissä yrityksissä työskentelevä työntekijä ei tietääkseni ole saanut lentoyhtiöltä kahta erillistä kanta-asiakaskorttia, toinen omaksi, toinen yrityksen eduksi käytettäväksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 05. 09. 2007 07:07
Quote
Präntöön Yliopistolla tuo kaksikorttisysteemi on ollut kauan käytössä.
Mikä ihmeen ongelma tässä nyt on? Kaupallisesti ongelma? Miten ihmeessä?

Minä tiedän monta yritystä, joilla on täysin samanlainen käytäntö. Olen itsekin ollut tällaisessa töissä. Yhteistä näille jokaiselle on se, että niillä ei ole mitään konkreettista keinoa organisoida ja valvoa tätä.

Yksikään näissä yrityksissä työskentelevä työntekijä ei tietääkseni ole saanut lentoyhtiöltä kahta erillistä kanta-asiakaskorttia, toinen omaksi, toinen yrityksen eduksi käytettäväksi.

Kyllä saa kaksi korttia kun pyytää.  On toki mahdollista vinguttaa privaattibonuskorttia myös työnantajan maksamissa matkoissa. Sitähän on vaikea valvoa.  Mutta ei mahdotonta. Se on kuitenkin väärinkäyttöä eikä monikaan siihen varmaan ryhdy melko pienen edun vuoksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 05. 09. 2007 07:07
Tämä viimeaikainen keskustelu osoittaa kaiken siitä  pyrkimyksestä pitää kiinni ns saavutetuista eduista, vaikka ne olisivat kuinka epäoikeuden mukaisia ja vastoin lakia, sekä asetuksia.

Kyllä kai julkisyhteisöllä on smat velvollisuudet hoitaa toimintonsa lakien mukaisiksi, eikä sallia joidenkin hyvissä asemissa olevien kiertää verotusta.

Kysynkin mikä on lähtökohta veronkierron sallisimille?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 05. 09. 2007 07:07
Kuka valvoo ministerien lentobonuksia? :(????
 
Lentoyhtiöiden kanta-asiakasbonusten väärinkäyttö puhuttaa ympäri Eurooppaa. Vähän aikaa sitten Saksassa ministeri joutui eroamaan, kun paljastui, että hän oli käyttänyt lentoyhtiöltä työmatkoista saamiaan bonuspisteitä yksityisiin matkoihinsa. Miten on Suomessa? Miten valtion maksamilla virkamatkoilla hankittujen lentobonusten käyttöä valvotaan - vai valvotaanko mitenkään...

Tässä koko juttu 04.09.2002 18:27 jo tuolloin oli nämä tapetilla

http://www.mtv3.fi/bonukset/
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 05. 09. 2007 08:08
Tuosta MTV jutusta on yli viisi vuotta.

Koska yliopistotkin kuuluvat valtionhallintoon niin uskoisin, että hommasta on annettu yleismääräyksiä.

Pro-Vaasa on oikealla asiallla ja homma pitää saada hanskaan myös meillä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 05. 09. 2007 08:08
Lainaus Tapio Osala

[quotePro-Vaasa on oikealla asiallla ja homma pitää saada hanskaan myös meillä.]
Quote

Juuri näin prikulleen samaa mieltä asiasta, ehdottomasti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 05. 09. 2007 09:09
Quote
Tämä viimeaikainen keskustelu osoittaa kaiken siitä  pyrkimyksestä pitää kiinni ns saavutetuista eduista, vaikka ne olisivat kuinka epäoikeuden mukaisia ja vastoin lakia, sekä asetuksia.

Jos jäi epäselväksi - tarkennan aikaisempia sanomisiani vielä sen verran, että minulla ei ole mitään sitä vastaan, että tällainen seurantasysteemi ja "tuplapisteidenlaskenta" tulisi käyttöön julkisella puolella ja miksei myös yrityksissä. MUTTA, minä edelleen väitän sitä, että tätä prosessia ei pystytä tänä päivänä missään hoitamaan, seuraamaan ja valvomaan järkevästi.

Mielestäni sellaisia "lakeja ja asetuksia" ei pitäisi säätää mitä ei käytännössä pystytä valvomaan.

Pitäisi myös osata tunnistaa milloin ollaan ampumassa tykillä rikkaruohoa. Ajattele nyt, erittäin monimutkaisen ja massiivisen rahojen verotuksen ja kyttäämisen rinnalle rakennetaan rinnakkainen systeemi, jolla seurataan lentoyhtiöiden bonuspisteitä. Mieti mitä tämä käytännössä edellyttäisi kaikilta julkisilta ja yksityisiltä tahoilta, joiden työntekijät joutuvat matkustamaan lentokoneella. Tämä ei todellakaan järjesty käytännön tasolla siten, että kirjoitetaan direktiivi paperille ja faksataan se eteenpäin. Jos tällaiseen ryhdytään, mitä se maksaa ja kuka siitä hyötyy?

Quote
Kyllä saa kaksi korttia kun pyytää.  On toki mahdollista vinguttaa privaattibonuskorttia myös työnantajan maksamissa matkoissa. Sitähän on vaikea valvoa.  Mutta ei mahdotonta. Se on kuitenkin väärinkäyttöä eikä monikaan siihen varmaan ryhdy melko pienen edun vuoksi.

Mikä lehtoyhtiö tarjoaa samalle henkilölle kaksi eri kanta-asiakkuustiliä, joissa molemmissa erillinen pistetili ja kortti? Miten on, antavatko he yksittäisen henkilöasiakkaan tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle? Kerro lentoyhtiön nimi niin minä soitan heille ja varmistan asian.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 05. 09. 2007 09:09
Lainaus foliohattu

Quote
MUTTA, minä edelleen väitän sitä, että tätä prosessia ei pystytä tänä päivänä missään hoitamaan, seuraamaan ja valvomaan järkevästi.


No mutta eikös finairilla ole Atk laitteistot eli kun virkamies tai joku muu viranhaltija matkustaaja käyttää korttia niin ohjelmaan on syötetty tieto että kyseiset bonuspisteet siirtyvät automaattisesti vaikkapa "Vaasan kaupunkin matkustusbonustilille" josta ne voidaan hyödyntää seuraavilla virkamatkoilla..käyhän ihminen kuussakin ja kohta marsissakin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 05. 09. 2007 10:10
Quote
No mutta eikös finairilla ole Atk laitteistot eli kun virkamies tai joku muu viranhaltija matkustaaja käyttää korttia niin ohjelmaan on syötetty tieto että kyseiset bonuspisteet siirtyvät automaattisesti vaikkapa "Vaasan kaupunkin matkustusbonustilille" josta ne voidaan hyödyntää seuraavilla virkamatkoilla..käyhän ihminen kuussakin ja kohta marsissakin.

Näistä "ATK-laitteistoista" huolimatta, pelkästään palkkaverotuksen hoitaminen ja hallinnointi syö monimutkaisuutensa vuoksi armeijan verran virkamiehiä.

Oletko valmis palkkaamaan verovaroilla yhden armeijan lisää joka seuraa lentoyhtiöiden bonuspisteitä? Tietojärjestelmistä ei ole mitään hyötyä elleivät ne keskustele keskenään. Nämä asiat ei siis tapahdu nappia painamalla vaikka moni niin luuleekin (kaikella kunnioituksella).

Suomalainen yhteiskunta on luonteeltana byrokraattinen ja sosialistinen holhousyhteiskunta. Tästä syystä en ole ollenkaan yllättynyt siitä, että mm. nämä lentoyhtiöiden kanta-asiakkuusohjelmat nousevat niin usein esille. 

Tässä(kään) asiassa juuri kukaan ei tule ajatelleeksi, että mikä kuuluu minulle, mikä kuuluu verottajalle ja mikä kuuluu työnantajalle.

Jos minä teen sopimuksen yksityishenkilönä yksityisen yrityksen kanssa, ei tämä yritys saa lähteä minun tietojani ulkopuolisille antamaan tai myymään (ilman suostumustani). Oli kyseessä lentoyhtiö, ruokakauppa tai vaikkapa seksileluja myyvä verkkokauppa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 05. 09. 2007 10:10


No mutta mikäs sen helpompaa verottajalle ja kaupunkillekkin kun on selvä dokumenttti virkamiehen matkasta joka on tilattu ja hoidettu bonuspisteillä.Ei kai tuohon armeijaa tarvita valvomaan tapahtumaa.

Eli bonuspisteillä reissataan vain työ ja virkamatkoja muut "Reissut" omasta pussista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 05. 09. 2007 11:11
Quote
No mutta mikäs sen helpompaa verottajalle ja kaupunkillekkin kun on selvä dokumenttti virkamiehen matkasta joka on tilattu ja hoidettu bonuspisteillä.Ei kai tuohon armeijaa tarvita valvomaan tapahtumaa.

Mikä tämä selvä dokumentti on ja kuka sen tekee? Kuka käsittelee näitä dokumentteja ja valvoo, että ne on tehty oikein? Kuinka valvonta käytännössä järjestetään? Miten prosessi käytännössä toimisi?

Jos näin pienestä yksittäisen työntekijän saamasta edusta halutaan päästä eroon, on kaikkien kannalta helpompaa, tehokkaampaa ja halvempaa mikäli lentoyhtiöiden kanta-asiakkuusohjlemat kiellettäisiin kokonaan lailla kaikilta tai sitten vain niiltä, jotka ovat julkisen työntantajan palveluksessa.

Veronmaksajien kannalta tämä olisi tehokkain tapa, koska se vaatii vähiten byrokratian lisäämistä. Myös lentoyhtiöt hyötyisivät siitä kun säästyisivät kokonaan pisteiden jakamiselta. Häviäjänä olisi siten vain yksittäinen työntekijä. Sitä pidetään Suomessa sen verran pienenä pahana, että menköön.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 05. 09. 2007 11:11
Menee kyllä yli ymmärryksen, mikä tässä mättää. Tarkastelin juuri Finnairin nettisivuja. Siellä on selkeästi yritysasiakkaat ja yksityishenkilöt omissa lokeroissaan. Siis työantaja tilaa oman bonuskortin ja yksityishenkilö omansa.

Mitä tulee kaupungin laskujen ja tarkastuksen tarkkuuteen, niin sentinkin poikkeamat huomataan ja korjataan. Matkalaskut erityisesti. Joten yhtäkään henkilöä ei lisää tarvita. Runsaasti lentomatkoja käyttää vain pieni osa kaupungin työntekijöistä, joten ei syytä huoleen hommat hoidetaan, kun tehtävät annetaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 05. 09. 2007 12:12
Quote
Menee kyllä yli ymmärryksen, mikä tässä mättää. Tarkastelin juuri Finnairin nettisivuja. Siellä on selkeästi yritysasiakkaat ja yksityishenkilöt omissa lokeroissaan. Siis työantaja tilaa oman bonuskortin ja yksityishenkilö omansa.

Oleellista tässä on se, että mikä on yrityksen nimissä tehty sopimus, mikä on yksityishenkilön nimissä tehty sopimus.

Finnair Plus ei ole yritysasiakkaille suunnattu kanta-asiakasohjelma sen enempää kuin teleoperaattoreiden "perhesopimukset". Yritysten tai julkisten yhteisöjen kanssa tehdyt sopimukset ovat yksilöllisiä ja tapauskohtaisia. Tietääkseni mihinkään niistä ei ole liitetty minkäänlaista pistesysteemiä samalla tavalla kuin kulutaja-asiakkaiden kanta-asiakasohjelmissa.

Yksityishenkilön nimissä tehtyyn sopimukseen tai siitä saataviin etuihin ei mielestäni ole julkisella tai yksityisellä työntantajalla mitään sorkittavaa. Nimenomaan tästä on ymmärtääkseni ollut kysymys tässä keskustelussa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 05. 09. 2007 12:12
Paras vaihtoehto on aina että työantaja maksaa etukäteen matkat ettei yksityihenkilön tarvii alkaa eritellä matkalaskuja ja soosaan mikä kuuluu kenellekkin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 05. 09. 2007 14:02

Mielestäni sellaisia "lakeja ja asetuksia" ei pitäisi säätää mitä ei käytännössä pystytä valvomaan.


Quote
Kyllä saa kaksi korttia kun pyytää.  On toki mahdollista vinguttaa privaattibonuskorttia myös työnantajan maksamissa matkoissa. Sitähän on vaikea valvoa.  Mutta ei mahdotonta. Se on kuitenkin väärinkäyttöä eikä monikaan siihen varmaan ryhdy melko pienen edun vuoksi.

Mikä lehtoyhtiö tarjoaa samalle henkilölle kaksi eri kanta-asiakkuustiliä, joissa molemmissa erillinen pistetili ja kortti? Miten on, antavatko he yksittäisen henkilöasiakkaan tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle? Kerro lentoyhtiön nimi niin minä soitan heille ja varmistan asian.

Onhan paritus, viinanpoltto, pimeän työ teettämienen,ylinopeudella ja kännissä ajo ja vaikka työpaikkakiusaaminen kielletty vaikka niitä aika huonosti valvotaan.
Jos firman julkisen sektorin matkojen bonuksia ei saa käytää ykstyismatkoihin, niin sehän vaan on kiellettyä.

En ol puhunut ykstyisen henkilöasiakkaan tietojen luovutuksesta yhtään mitään. Kaksi korttia ja virkamiesmoraali riittää. Niin tehdään siis esim. yliopistoilla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 05. 09. 2007 15:03
Quote
Kaksi korttia ja virkamiesmoraali riittää. Niin tehdään siis esim. yliopistoilla.

Unohdetaan virkamiesmoraali hetkeksi ja palataan takaisin käytännön asioihin, tähän kahden kortin dilemmaan.

Lentoyhtiön ja yrityksen välinen sopimus ei tietääkseni liity mitenkään kortteihin tai pisteiden keräämiseen. Sen sijaan se perustuu ostettujen lippujen määrään ja niistä saataviin hintojen alennuksiin.

Lentoyhtiön ja yksityisen asiakkaan välinen kanta-asiakassopimus on tämä tuttu kortti ja plussapisteet skenario.

Nämä kaksi ovat erillisiä sopimuksia. Niiden risteyttäminen jollain virkamiespäätöksellä ei onnistu käytännössä, eikä oikein teoriassakaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 05. 09. 2007 17:05
Quote
Kaksi korttia ja virkamiesmoraali riittää. Niin tehdään siis esim. yliopistoilla.

Lentoyhtiön ja yrityksen välinen sopimus ei tietääkseni liity mitenkään kortteihin tai pisteiden keräämiseen.

Ei tarvita mitään sopimusta. Sama ihminen ottaa kaksi korttia. Toinen on firman, toinen on omaan privaattikäytöön.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 05. 09. 2007 18:06
Nyt en enää pysynyt kärryillä... eli miten yksityishenkilön kanta-asiakassopimuksen tiedot ja edut siirretään yrityssopimuksen eduksi?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 05. 09. 2007 19:07
Eikö tämä pointti nyt kylläkin liity siihen, että kortti, tai sopimus on kunnan, mutta bonukset
käytetään itse.

Samaan tapaan kuin aikanaan puhelinkustannushäly.

Eli kunnan mesut pomojaan myöten soittelivat työpuhelunsa ja omansa samaan kunnanlaskuun
aina kesälomiaan myöten.

Joku oli jopa kesälomalla hoidellut työasioitaan tonnin edestä, näyttöjen eli valvonnan "puuttuessa"

Samaa linjaa käytettiin myös "autoedussa" eli omalla autolla kunnan laskuun ja työaikana
(tietysti liukuva) aina kauppa asioita myöten, sosiaalietuuksiin kuuluvana.

Alempi kastihan vastaavasti kunnan työvehkeillä työmatkat roudaten ja kulut veroista vähentäen.

Tämän kaiken valvonta vastaa samaa, kuin Pikipruukki valvoisi asukkaidensa pysäköintiä,
oikeaa asennetta opettaen.

Kyseessä on klassinen kaikki kaikkia vastaan tilanne, muuten oikea moraali olisi jo löytynyt ajat sitten.

Helpompi konsti lienee hyväksyntä, tai pelkkä kielto ja jatkaa samaan malliin, lisämalleja kehitellen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 27. 09. 2007 19:07
Sydämellinen onnittelu Heimo Hokkaselle ja koko tarkastuslautakunnalle.  Tarkastuslautakunta oli esillä tässä ketjussa joulukuussa 2006.  Nimimerkki ”Näin On” kirjoitti 28.12. 2006 syvän huolensa asiasta:

Olen todella huolissani siitä, että tämän foorumin kirjoittajia ei tunnu lainkaan kiinnostavan tarkastuslautakunnan raportti, vaikka se sisältää keskeiset kipupisteet Vaasan kunnalliselämässä.
 
Onko se sanottava selvällä Suomella:  Raportin laatijat haluavat, että Vaasassa käytäisiin keskustelua korruptiosta, mielivallasta ja epäoikeudenmukaisuudesta.
.......

Tällä hetkellä tuntuu siltä, että valtuutettujen johtavat vaikuttajat ovat itse liian syvällä hyväveli-omaetu-ryhmäetu kierteessä, että kykenisivät tai haluaisiavat tehdä mitään.  Nimimerkki S-syväkurkku on tässä ketjussa ainoa, joka tuntuu tuntevan syvää huolta kaupungin kunnallispoliatiikan mädännäsisyydestä, sillä siitähän on kysymys.

No keskustelu polveili sinne tänne mutta hautautui sitten muiden asioiden alle.  Ja mitään merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.  Toivottavsti palkinto saa sen verran julkisuutta että keskustelu käynnistyy uudelleen.

Palkinto on varmasti  balsamia Heimo Hokkasen ja tarkastuslautqakaunnan haavoiin.


Tarkastuslautakunnan raportti:
http://www1.vaasa.fi/ktwebbin/docisa.dll?323030365c313230355c36353330303636362e444f43++doc
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 06. 10. 2007 07:07
Sanomalehti Pohjalainen sai tänään paljon anteeksi julkaistessaan jutun kaupunginjohtaja Markku Lumion työmatkoista?  Jutun takana saattaa myös piillä kysymys siitä  että jotkut ovat saaneet tarpeekseen.

Joka tapauksessa uutisen sisältö on se,  että kaupunginjohtaja Markku Lumiolta menee vuodessa 40 työpäivää ulkomaan virkamatkoilla.  Elo-syyskuuussa Lumio on ollut poissa työpakailtaan 15 työpäivää kotimaan matkojen vuoksi.

Kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen tiivistää ongelman Pohjalaisessa:  Näin. "Vaatisi eri selvityksen, paljonko kaupunginjohtajan matkoihin menee vuodessa rahaa.... Kallista  (se) on kaikkine asiaan kuuluvine edustus, ym. kuluineen.  Ja palkka juoksee koko ajan, eikä sekään ole pieni.

Tuntuu että Lumio elää kuin sika pellossa.

Valtuuston ja tarkastuslautakunnan tulisi selvittää nyt erittäin tarkasti Lumion matkojen sisällön ja kulut viimeistä kuittia myöten.  Taannoisen tallinanmatkan konsepti menopaikkoineen saattaisi olla yleisemmänkin mielenkiinnon kohteena.

Samassa rytäkässä tulisi selvittää ikäänkuin vertailun vuoksi myös Heikki Longan matkat ja matkapäivät sekä Jorma J. Pitkämäen matkat, vaikka mitään syytä ei olisikaan.

Jotta kuntalaiset pystyisivät hahmottamaan johtajiensa toimenkuvan, olisi ainakin korkeimman johdon kerrottava avoimesti myös  kaikki sidonnaisuutensa.  Esimerkiksi Jorma J. Pitkämäellä lienee ennätys erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja hallitusten jäsenyydestä.  Mukana on sellaisia, jotka aihaeuttavat selvän jääviyskysymyksen, esimerkin pankin hallinnon jäsenyys.

Kun vielä selvitetetään kaikkien keskeisten virkamiesten sivutoimiluvat ja tehdään ristiintaulukointi teetettyjen konsulttitöiden ja teettäjän mahdollisista yhteyksistä, eletäänkin paljon avoimemmassa Vaasassa.

Vielä voisi tietysti, aivan  vain muodon vuoksi, tarkistaa ovatko kaupungin rannoilta kaadetut polttopuut joutuneet yksityiseen käyttöön.

Miten se S-Syväkurkku sanoikaaan:

Konsultit valvokaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 06. 10. 2007 08:08
Tänään oli juttu Pohjalaisessa Kaupunginjohtajan matkailusta jota Heimo Hokkanenkin ihmettelee, siis matkapäivien määrää.

Olisin itse tyytyväisempi, jos joskus saisi lukea tai kuulla kaupunginjohtalta itseltään mitä hyötä näistä matkoista on Vaasalaisille ollut.

Onhan tällainen kuitenkin melkoinen menoerä kassassa ja olisi tietysti suotavaa että rahalle saa vastinetta.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: TILTU on 06. 10. 2007 09:09
Longalta oli hieno juttu jättää Malmön asuntomessumatka väliin, kun tuli tärkeämpää tekemistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 06. 10. 2007 09:09
Kyllä tätä matkojen ja kytkösten julkistamista on odotettu kuin kuuta nousevaa. No parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tuo Kanadanmatka tehtiin rouvinee. muka olivat Pitkämäen ja Lumion paremmat puoliskot. Mikä mahtoi olla matkan syy Heikki Kouhi? Vaikka näen, että konsultit voisivat jutut selvittää, niin Vaasan kaupungin konsulttien käyttäminen on noussut raketin lailla. Kun vielä on niin, että konsultin käytön määräävät meidän johtavat virkamiehet. Virkamiehet määrittelevät kuka konsultti homman saa ilman kilpailutusta.

Yhdyn siihen näkemykseen mitä nimimerkki Johansson esitti, eli eli kaikkien johtajien matkat, sivutoimet ja jäsenyydet on syytä selvittää.

 Kysyn vielä, mitä Heikki Kouhi ja Rabbe teitte yhdessä Helsingissä tällä viikollla 40?

Konsultit toimikaan
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oiva Rikas on 06. 10. 2007 09:09

Kyllä tämä kirjoittelu on ”vähäku tuuleen huutaas”.

Kaveriporukassa hyväksytään toinen toistensa laskut ja veronmaksaja maksaa. Hokkanen voi virkansa puolesta vähän ihmetellä, mutta ensi viikolla koko juttu on unohtunut ja sama meno jatkuu. Välillä ollaan lahjusepäilyistä käräjillä, mutta jokaisessa jutussa pöly laskeutuu aikanaan. Kaikkihan tapahtuu kuitenkin ihan pyyteettömästi kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Vai..?

Vanha sananlasku kuitenkin sanoo, että ”ei savua ilman tulta”.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 06. 10. 2007 10:10
Tapio Osala kirjoitti muistaakseni aikoinaan varsin kriittisesti matkoista ja kestityksestä.  Olisiko tuo mielipide kaivettava uudelleen esiin. 

Nyt alkanutta keskustelua ei saa haudata.  Tällä foorumilla kirjoittavien valtuutettujen olisi syytä vaikka yhdessä tehdä valtuustoaloite tai kuntalaiskysely tai valtuustokysely (mikä sen nimi nyt onkaan) niin että vaateet tulisivat dokumentoiduksi.

Lisäksi asiaa on syytä ylläpitää täällä.

Siis matkat ja kustannukset syyniin
Sidonnaisuudet syyniin
Sivutoimiluvat syyniin (avoin sivutoimiluparekisteri)

On merkillistä että sama meno jatkuu kaikista yrityksistä huolimatta.

Kunnan virkamiesten matkat (http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;63;375;75765;88264;88891)

Virkamiesten matkat syyniin (http://www.polemiikki.fi/lehdet/2003/numero-2/politiikan-ammattilaiset-hukassa.aspx)

Valtion virkamiesten matkat (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/7246/name.jsp)

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 06. 10. 2007 11:11
Millaisen kuvan Google antaa Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumiosta jos googlettaan nimellä markku lumio:  Lue tästä (http://www.google.fi/search?source=ig&hl=fi&q=markku+lumio&btnG=Google-haku&meta=)

Lumio ilmoitti aikapäiviä sitten että on valmis kuuntelemaan kansaa säännöölisesti.  Mitäpä jos mentäisiin joukolla kyselemään ulkomaankuulumisia.

http://vaasalaisia.blogspot.com/2005/04/kansaa-kuunnellen.html
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 06. 10. 2007 11:11
Minussa on tätä ketjua lukiessani herännyt kova halu koota jonkinlainen linkkikokoelma näistä vekkuleista vaikka kirjoitukset eivät suoraan Vaasan kaupungin kolmen koplaan sopisikaan.  Aina oppii jotain uutta vaikka tieto liusääkin tuskaa:

http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=138

Aho kirjoittaa em. linkissä mm. näin: "Lahjusrahoja kierrätetään tyypillisesti juuri erilaisten välimiesten ja konsulttien palkkioiden kautta. "

Siitä tulikin mieleeni että mahtaako joillakin vaasalaisilla virkamiehillä olla omat kotikonsultit vert. kotiryssä?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 06. 10. 2007 12:12
Siitä tulikin mieleeni että mahtaako joillakin vaasalaisilla virkamiehillä olla omat kotikonsultit vert. kotiryssä?

Kaupunginjohtajan (svenska nu) "kotiryssä" taitaa vaan asustaa er ilmansuunnalla, kuin perinteinen. Ainakin matkojen suuntautumisen ja lukumäärien perusteella. Ja täytyyhän tietenkin vaimon sukulaisissakin välillä käydä!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oiva Rikas on 06. 10. 2007 12:12

Kaupunginjohtajan (svenska nu) "kotiryssä" taitaa vaan asustaa er ilmansuunnalla, kuin perinteinen. Ainakin matkojen suuntautumisen ja lukumäärien perusteella. Ja täytyyhän tietenkin vaimon sukulaisissakin välillä käydä!

Manteiro se jaksaa tehdä kaupunginjohtajan matkailustakin kielipoliittisen kysymyksen tyyliin:

”Menköön mihin vaan, kunhan ei ruattiin!”
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 06. 10. 2007 12:12
Aikoinaan puhuttiin Turun taudista.  Jos turkulaiset lukisivat tämän ketjun sen ensimmäisestä aiheesta  viimeisimpään, niin kuin minä juuri tein, niin tulisivat kateudesta vihreiksi.

Vaasaa vaivaa rabbeutuminen.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 06. 10. 2007 18:06
Tuo Kanadanmatka tehtiin rouvinee. muka olivat Pitkämäen ja Lumion paremmat puoliskot. Mikä mahtoi olla matkan syy Heikki Kouhi? Vaikka näen, että konsultit voisivat jutut selvittää, niin Vaasan kaupungin konsulttien käyttäminen on noussut raketin lailla. Kun vielä on niin, että konsultin käytön määräävät meidän johtavat virkamiehet. Virkamiehet määrittelevät kuka konsultti homman saa ilman kilpailutusta.
Konsulttien käyttö alkoi kiinnostaa. Maanantain näyttää olevan käsiteltävänä ProVaasan kyseenalaistama Vasekin tarpeellisuus. Eikös juuri se olekin varsinainen konsulttien joulupukinkontti. Onko se itse asiassa vain kiertotie sopivine konsulttien käyttöön, tekeekö se itse mitään?

Entäs tuo maanantaina käsiteltävä Elinkeinopoliittinen ohjelma? Luulisi, että sitä on tekemässä ylin johto mutta se onkin konsultilta tilattu. Keitä ovat Desnetti OYn Ilkka Raatikainen ja Johanna Ahopelto? Onko tuota kilpailutettu? Kuinka konsulttien valinta oikein käy? Onko Hokkanen asiaa tutkinut?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 06. 10. 2007 20:08
Vois luopiolle sanoa, että KVG mutta taisi luopion kysymys olla piruilua. Kumpikin on siis ollut kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaana.

Minua myös hieman pisti silmään, kun tuon kokouksen asialistan liitteineen selasin läpi, että kaupungin poliittinen ohjelma oli annettu konsulteille, jotka vieläpä olivat yhden puolueen ehdokkaita kumpikin.

Taitaa ainakin kokoomuksen ryhmä kannattaa yksimielisesti politiikkaohjelman hyväksymistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Anfield Stadium on 06. 10. 2007 20:08
Quote
Konsulttien käyttö alkoi kiinnostaa. Maanantain näyttää olevan käsiteltävänä ProVaasan kyseenalaistama Vasekin tarpeellisuus. Eikös juuri se olekin varsinainen konsulttien joulupukinkontti. Onko se itse asiassa vain kiertotie sopivine konsulttien käyttöön, tekeekö se itse mitään?

Entäs tuo maanantaina käsiteltävä Elinkeinopoliittinen ohjelma? Luulisi, että sitä on tekemässä ylin johto mutta se onkin konsultilta tilattu. Keitä ovat Desnetti OYn Ilkka Raatikainen ja Johanna Ahopelto? Onko tuota kilpailutettu? Kuinka konsulttien valinta oikein käy? Onko Hokkanen asiaa tutkinut?
Quote

Joo, toi on hyvä kysymys. Johtavilla virkamiehillä on mahdollisuus käyttää haluamiaan konsultteja haluamiinsa toimeksiantoihin. Faktaa on se, että kulissien takaa tietyn konsultin valinta perustuu varsin usein täysin virheellisiin seikkoihin.

Toki konsultin ammattitaidolla/kokemuksella/verkostolla on merkitystä, mutta liian usein virkamies valitsee tietyn konsulttifirman/suunnittelutoimiston syystä että 1) konsultti kuuluu hyvä-veli-verkostoon 2) on ystävä tai tuttu 3) voi edesauttaa virkamiehen tulevia uraliikkeitä 4) on toimeksiannollisesti johdettavissa jotta jokin muu päämäärä kuin varsinainen toimeksianto toteutuu.

Eli jos suomeksi sanotaan, niin kyseessä on usein virkamiehen oman edun tavoittelu. Tätä voi siis rinnastaa lahjusten ottoon/antoon. Kyllä, tämä on kova syytös, mutta myös faktaa. Olen sataprosenttisen varma että jos tarkastuslautakunnalla riittäisi resursseja ja päättäisi tarkastella (teknisen sektorin) toimeksiantosopimuksia suurennuslasin alla (ja varsinkin konsulttien kilpailutusta/kilpailutilannetta) niin tämä oman edun tavoittelu (hyvä-veli, sulle-mulle jne) tulisi päivänvaloon. Minulta saa tarvittaessa lisävihjeitä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Moderaattori on 06. 10. 2007 20:08
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Nimimerkki: Telan konsulttiko?

Palaute: "Entäs tuo maanantaina käsiteltävä Elinkeinopoliittinen ohjelma? Luulisi, että sitä on tekemässä ylin johto mutta se onkin konsultilta tilattu. Keitä ovat Desnetti OYn Ilkka Raatikainen ja Johanna Ahopelto? Onko tuota kilpailutettu? Kuinka konsulttien valinta oikein käy? Onko Hokkanen asiaa tutkinut?" Kopio, Luopio, Virkamiesmoraali

Johanna Ahopelto on Telan jäsen. Hän johti Telassa henkilöstön hyvinvointiiin ja viihtyvyyteen tähtäävän hankkeen kumoamista. Hankkeen nimi oli Tilaa hyvälle elämälle, ja siihen oli saatu työsuojelurahastolta "ilmaista rahaa" yli 70.00 euroa. Mukana hankkeessa oli Vaasan yliopisto, jossa Ilkka Raatikainen vaikuttaa. Hän ei ollut hankkeessa mukana, vaan muut yliopistolaiset. Onko siinä yksi syy hankkeen kumoamiseen? Jos oma puoliso ei kelpaa, niin eipä sitten muillekaan anneta työtilaisuuksia.

Jotain perin outoa siinä kuitenkin on ollut, että Johanna Ahopelto oli ensimmäisenä kumoamassa hanketta, jolla olisi lisätty tuottavuutta, viihtyvyyttä ja henkilöstön hyvinvointia. Kaiken lisäksi yli 70.000 euroa oli jo myönnetty Vaasaan työsuojelurahastosa. Se sinänsä on harvinaista ja vaikea on tämän jälkeen lähteä anomaan ilmaisia uusia rahoja.

Toivottavasti Johanna Ahopellon "omiin henkilökohtaisiin konsultointihankkeisiin" suhtaudutaan samalla kriittisyydellä, jolla hänkin suhtautuu jo rahoituksen saaneisiin hankkeisiin.

Mielenkiintoinen yritys muutenkin tuo Desnetti. Markkinoivat sivuillaan jo vuokrattuja asuntoja. Käytäntö sekin tietenkin. Olen vain tottunut siihen, että vain vapaat asunnot ovat esittelyssä, eivät jo vuokratut = ihmisten kodit. Opiskelijat myös huhuilevat, että vuokrasopimukset tehdään aina määräaikaisina, vähintään vuoden kestävinä. Aika rankkoja ehtoja siis, jos opiskelijoiden huhut pitävät paikkansa. Toivottavasti eivät.

http://www.desnetti.fi/
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 06. 10. 2007 20:08
Melko omituista että kaupallisen nettisivun linkkirivillä, niin kuin nyt tuon Desnetin sivulla,  on linkki Kokoomuksen paikallisosaston sivulle. Yhteys on niin selvä että jopa Tyly ymmärtää että kokoomus  varmasti kannattaa Desnetin konsultaatiota.

Ja Tyly ymmärtää myös sen että kokoomusta lähellä oleva virkamies on konsultaation tilannut. Mielenkiintoista onkin nähdä saako konsulttityön tilannut virkamies esimerkiksi kutsun jollekin matkalle tms.

Tätä käytäntöä kutsutaan "Palauterahaksi"  Tarkoittaa sitä että konsulttipalkkio sovitaan yläkanttiin, josta osa sitten palautuu tavalla tai toisella alkulähteeseen.

S-Syväväkurkkua oikein lainaten:

Konsulit valvokaa

Kuka on Johanna  (http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/tiedotteet02/touko_2.html)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 06. 10. 2007 21:09
"Vaasan seutu on houkutteleva innovaatioympäristö,
jossa kattava ja toimiva innovaatiojärjestelmä
tuottaa uudistavia innovaatioprosesseja".

(http://www.mobango.com/view/displayimage.php?fileid=ZrOSXWJHv24=&ext=gif&width=280&height=215)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 06. 10. 2007 22:10
Onko se sitten niin, että jos vaikka joku Hokkanen kysyy kuka tuon elinkeino-ohjelman tilauksen on tehnyt ja millä perusteella, niin hän ei saa rehellistä vastausta? Onko se niin että reissumiehet ei ehdi itse tehdä työtään? Kuka muuten valvoo sen Vasekin toimia? Minkälainen kontrolli siellä on? Paljonko Vaasan rahaa siellä palaa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oiva Rikas on 06. 10. 2007 22:10
- On

- On

- ?

- ?

- Jälkeenpäin nähdään
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 07. 10. 2007 05:05
Konsulttityön tilaajan kannalta on tärkeätä että tilaus tehtään tutulta ”kotikonsulentilta”.  Ei siitä ainakaan mitään vahinkoa tule, koska kaupunki maksaa, mutta voi olla hyötyä.

Konsultin kannalta kunnat ovat todellinen kultakaivos.  Samantyyppisen konsulttityön voi aina monistaa ja myydä edelleen.  Joskus riittää että Peräkihniön paikalle kirjoitetaan Pihtipudas. Kaikista paras tuotto saadaan kun varastetaan keskeiset osat naapurikonsultin työstä ja liitetään se omaan.  Onko näin käynyt Vaasassa?

Joukkoliikennefoorumilla vihjaillaan, että Vaasan kaupungin teettämä konsulttityö olisi suurelta osaltaa varastettu kopio:

”Vaasan kaupunki tilasi pari vuotta sitten eräältä konsulttifirmalta selvityksen "pikaratikasta" Vaasaan. Tuon selvityksen teksti oli osittain kopioitu suoraan Mikko Laaksosen tekemästä Turun ratikkaselvityksestä.
Konsultin hahmotelma oli saman tapainen kuin Ultrixin suunnitelma. Konsultti vaan rakennutti lentokentälle rautatien ja suunnitteli liikenteeseen käytettävksi Sm-junia.”

Antero Alku (http://jlf.fi/f20/1646-visio-pikaraitiotie-vaasaan/)

Kun tiedon yhdistää blogissa olevaan juttuun ”Raitiotiesta ratkaisu Vaasan liikenneongelmiin”, saadaan lopputulokseksi, että Vaasassa teetettiin vuonna 2004 selvitys pikaraitiotiestä. Tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet yhdistää pikaraitiotiellä satama, keskusta, rautatieasema, keskeiset asuntoalueet ja teollisuusalueet sekä lentoasema. STJ käsitteli asiaa 14.12. 2004. Selvitys merkittiin tiedoksi ja pantiin pöydälle Robert Grönblomin esityksestä ja unohdettiin.

Selvityksen tilasivat Vaasan kaupunki ja Pro Rautatie ry. Työn myi Ramboll Finland Oy. Selvitys tehtiin osana Interreg IIIb-ohjelman Via Baltica Nordica Development Zone 2002-05 Eu-projektia.

Kannattaisi varmaan selvittää onko väitteissä perää. Samoinkuin, onko työ minkään arvoinen.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 07. 10. 2007 09:09
Kysymys konsultoinnin aiheen kopioinnista tai monistamisesta täyteen hintaan on  ulkopuolisen vaikea määritellä.
Joskus kysymys on vain siitä että konsultti  on keksinyt hyvän liikeidean oikeaan saumaan.  Hyvä esimerkki on konsultti Leif Sonkin, joka on erikoistunut vanhusten palveluasumiseen. Myös Vaasassa hänet tunnetaan hyvin.  Sonkin on erikoistunut seniori- ja vanhusryhmien elämäntyylien, tarpeiden ja yleisten kehityssuuntien analyysien tekemiseen.
 Työtä ja toimeentuloa riittää. YK:n ennusteen mukaan vuonna 2050 maailmassa on enemmän yli 60-vuotiaita kuin alle 15-vuotiaita. Suomessa väestön harmaantuminen on keskimääräistä kiivaampi. Sonkinin laskujen mukaan Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on parinkymmenen vuoden kuluttua noin 194 000 yli 65-vuotiasta. Siis 86 000 eläkeläistä nykyistä enemmän.
Koko maassa yli  60-vuotiaita on vuonna 2020 1,5 miljoonaa, lähes kolmannes väestöstä. Konsultoitavaa riittää.
Sonkinin jälkiä googlettamalla ei voi välttyä ajatukselta että melko suuri osa konsultoinnista on tehty kerran ja sitten monistettu.  Ei siinä välttämättä mitään väärääkään ole jos joku haluaa maksaa.

Kokeile googlettaa sanoilla konsultti Leif Sonkin

Muutoin olen sitä mieltä että vaasalaisilla on oikeus tietää millaisia konsulttutöitä kaupungin virkamiaehet ovat teettäneet ja mitä ne ovat tulleet maksamaan aja kuka on ne tilannut.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 07. 10. 2007 10:10
Pohdittuani tuota Tilaa elämälle hanketta en voi mitenkään ymmärtää, jos Desnettiä edustava kunnallinen vaikuttaja on projektin kaatanut. Desnetti myy mm. designmanagementtia. Tilaa hyvälle elämälle sivusi samaa aihetta. Ja jos Työsuojelurahasto oli jo myöntänyt reilun summan hankkeeseen, niin miksi ihmeessä raha ei kelvannut.

Ei tarvitsee paljonkaan seurata aikaansa, kun on todettava, miten suuri merkitys työympäristöllä on työpanokseen. Tutkitusti ympäristä vaikuttaa merkittävästi työn tulokseen. Helsingissä on yrityksiä, jotka myyvät palveluja, joiden tavoitteena on tuloksen parantaminen. Tuote on työympäristön täydellinen muuttaminen. Tällainen toiminta on ihan normaalia organisaation toimintaa. Katselkaa ympärillenne. Yritykset joissa asioitte muuttavat työympäristöjään viiden vuoden välein. Miksi tätä ei sallittu Vaasassa?

Vai haluaako Desnetti myydä aikanaan oman designmanagementinsa Vaasan kaupungin toimipisteisiin?

http://www.desnetti.fi/designmanagement.htm
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 07. 10. 2007 11:11
Minua taas askarruttaa että voiko yritys joka liputtaa noin selvästi kokoomuksen suuntaan olla puolueeton?  Ja voiko konsulttitilauksen tehnyt virkamies olla puolueeton?  Ettei vain osa konsulttipalkkioista mene Kokoomuksen paikallisosaston kassaan?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: tsailor on 07. 10. 2007 11:11
Hankkeen torpedoinnista tiedän ainakin yhden häkellyttävän yksityiskohdan. Olin lounastamassa erään ystäväni kanssa päivänä. jolloin ko. hanke esiteltiin Telassa. Ystäväni oli telan jäsen. Kesken lounaan ystäväni sai puhelinsoiton ja hänellä oli ilmeisesti aivan upouusi puhelin, josta kuului vähän liiankin selvästi tai sitten vastapuoli käytti vain harvinaisen kovaa volyymia. Jokapatauksessa kuulin, että jonkin hankeen tarpedointia vaadittiin, kehotettiin, pyydettiin. Miten kukin asian nyt sitten tulkitseekin. Jotta en olisi syyllistynyt tahtomattani salakuunteluun, kysyin ystävältäni, että mikä tuo oli? Hän vastasi, että sovittiin vähän illan kokouksen linjasta. Minulle selvisikin, että Tilaa hyvää elämälle päätettiin kertaheitolla kaataa.

Jälkeenpäiin olen ajatellut, että minusta ei tulisi kunnallista päättäjää tai sitten minusta tuilisi hankala sellainen. Pitäisin itsepäisesti oman pääni tai ainakin kannattajieni linjan. Minua suorastaan ärsyttäisi se, että minulle saneltaisiin etukäteen, miten MINUN tulisi äänestää. Kuka tietää, onko tämä aina tätä?

Kummallinen kytkentä Desnetin ja Vaasan kaupungin välillä tuntuu olevan. Kaikki Desnetin saamat toimeksiannot tulisi tutkia. Ainakin se, onko ne kilpailutettu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 08. 10. 2007 08:08
Minua jäi ihmetyttämään Pohjalaisen pääjutun otsikointi lauanmtaina.  Siinähän sanottiin jotain sellaista, että "Hallintotalolla ihmetellään Lumion ulkomaanmatkoja" 

Takerrun otsikon sanaan "Hallintotalolla".  Vihje juttuun on siis tullut talon sisältä.  Tulisiko tämä tulkita selkään puukotukseksi, mätäpaiseen poistamiseksi vai niin että joku haluaa kalifiksi kalifin paikalle.

Itse uskon että kysymys on vaihtoehtojen yksi ja kolme yhdistelmästä.

Se että Pohjalainen julkaisi jutun juuri samana päivänä kun Vaasassa järjestettiin 500:lle näkyvälle vaikuttajalle kaupungin 400-vuotisjuhlien rääppijäiset, voi olla sattuma tai sitten ei.  Minä uskon että ei.

Kysymys saattaa todella olla siitä että Lumiosta on tullut kiusallinen taakka josta nyt halutaan päästä pikkuhiljaa eroon.  Odotettavissa olisi siis taas jonkin ajan kuluttua jotain uutta.

Ei liene kenellekään outo asia että hallinnon huipun hiekkalaatikon poikien leikkikalut ovat aina silloin tällöin pahasti ristissä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 10. 10. 2007 13:01

Kaupunginjohtajan (svenska nu) "kotiryssä" taitaa vaan asustaa er ilmansuunnalla, kuin perinteinen. Ainakin matkojen suuntautumisen ja lukumäärien perusteella.

Manteiro se jaksaa tehdä kaupunginjohtajan matkailustakin kielipoliittisen kysymyksen tyyliin:

”Menköön mihin vaan, kunhan ei ruattiin!”

Huomaathan, että sinä sanoit tuon viimeisen lauseen!
Olen toki kanssasi samaa mieltä siitä, että kielipolitiikka näyttelee suurta osaa Vaasan kuvioissa, jopa pääosaa kielipuolue RKP:n ratkaisuissa.
En vain oikein voi hyväksyä tilannetta, missä kielipolitiikka jätettäisiin vain ja ainoastaan RKP:n hoidettavaksi. Siitä huolimatta, että RKP:n kielipolitiikan arvostelijat leimataan miksi milloinkin.

Svenska nu on 32:n suomalaisen järjestö, jonka jäsenet ovat sitoutuneet vahvistamaan ruotsin asemaa Suomessa. (Vaasalaisjäseniä ovat kj. M. Lumio ja kans.ed. Mp Kumpula-Natri). Itse näkisin mieluummin, että edes joku keskittyisi vahvistamaan suomalaisten asemaa Ruotsissa ja Närpiössä!!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 10. 10. 2007 13:01
Niinpä manteiro, nyt pitäisi löytää sellaisia vaikkapa esimerkiksi Riitta Uosukainen, siinä olisi nainen paikallaan edelleenkin puolustamassa suomalaisuutta!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: sähläri on 11. 11. 2007 12:12
...

Takerrun otsikon sanaan "Hallintotalolla".  Vihje juttuun on siis tullut talon sisältä.  Tulisiko tämä tulkita selkään puukotukseksi, mätäpaiseen poistamiseksi vai niin että joku haluaa kalifiksi kalifin paikalle.
.....

Kysymys saattaa todella olla siitä että Lumiosta on tullut kiusallinen taakka josta nyt halutaan päästä pikkuhiljaa eroon.  Odotettavissa olisi siis taas jonkin ajan kuluttua jotain uutta.


1. On valmisteltu asia ja esitetty kh:lle ja valtuustolle yritystukea huomattava summa - ilman hakemusta. Virkavirhe?

2. On jätetty perimättä vuoden(?) ajan selvästi vastoin sääntöjä yhden yrityksen kaupungille tilittämättömiä, kaupungin rahoja. Virkavirhe?


Kuinka paljon voi tehdä virheitä ennenkuin joku alkaa syyttää virkavirheestä? Kenele asia kuuluu?

Olisiko kyse siitä, että Kouhi viimein kyllästynyt "ottopoikaansa" ja rakentanut ansan Lumiolle? Kouhi on asian valmistellut mutta Lumion nimi on kuitenkin paperissa. Vastuusen joutuu siis Lumio.

Jo ehkä vuoden sataman on tavaramaksujen pimitystä tapahtunut. Jonkun pitäisi vaatia varmaan ensiksi Satamaa tilille niin joutuvat sitten kertomaan totuuden. Niinhän on vihjailtu että käsky olla perimättä on tullut Hallintotalolta.
Toinen miina Lumiolle?

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Anfield Stadium on 15. 11. 2007 23:11
Mielenkiintoista. Eikä mitenkään yllättävää.

http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=285027

Vehkaoja syyttää Longan neuvotelleen puolen miljoonan lahjan

Vaasan kaupungin talotoimen päällikkö Heikki Vehkaoja ja apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka ovat napit vastakkain rautatieaseman alikulkutunnelin takia. Kyseessä on puoli miljoonaa euroa. Vaasan kaupunginhallitus on hyväksynyt Pekka Airaksisen Biskajan Kiinteistöt -yhtiön kanssa sopimuksen Vaasan matkakeskukseen liittyvistä hankkeista.

Talotoimen päällikkö Heikki Vehkaoja, joka on hoitanut myös teknisen apulaiskaupunginjohtajan tehtäviä Heikki Longan virkavapauden aikana, moittii Longan kaupunginhallitukselle esittelemää neuvottelutulosta: yhtiölle annetaan lahjoja.

Vehkaojan mukaan Biskajan Kiinteistöt hyötyy kaupungin kustannuksella, kun radan alikulkutunneli palvelee myös yhtiön pysäköintilaitoksen porrashuoneena. Hänestä kyse on ainakin puolen miljoonan euron hyödystä, kun tunneli maksaa miljoonan.

Rautatieaseman pohjoispäähän suunnitellun pysäköintialueen tukimuuri ei Vehkaojan mielestä kuulu mitenkään kaupungin maksettavaksi. Sen hinnasta ei ole mitään tietoa.

Vehkaoja ihmettelee myös, miksi kaupungin pitää maksaa ilmastointikone ja konehuone. Yhtiön tilat ovat ainakin seitsemän kertaa suuremmat kuin kaupungin. Oikein olisi, että yhtiö rakentaisi ilmastoinnin ja myisi kaupungille tarvittavan ilman.

Vehkaojan mielestä kaupungin ei mitenkään tarvitse hyvitellä BK-yhtiötä esimerkiksi maanvaihtokauppojen takia.

Lonka unohtaisi koko asian

Vehkaoja ja Lonka eivät ole keskustelleet asiasta. Kiistaa on käyty sähköpostikirjein, joita kumpikin on lähettänyt kaupunginhallituksen jäsenille.

- Haluaisin hienotunteisesti unohtaa koko asian, Lonka sanoo.

Virallisesti hän ei ole nähnyt Vehkaojan kirjettä. Hän on kuullut siitä kaupunginhallituksen jäseniltä ja ihmettelee alaisensa menettelyä. Varoituksiin tai muihin toimiin Lonka ei aio ryhtyä.

Rautatien ali tehtävä tunneli palvelee Longan mukaan myös linja-autoaseman alueelle rakennettavan kauppakeskuksen yhteyksiä. Ennen kaikkea sen takia tunneli rakennetaan.

Kaikkinensa Lonka on tyytyväinen matkakeskushankkeen etenemiseen. Jo ensi kesänä asuntomessuille tulevat voivat nauttia toimivista kulkuyhteyksistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: MikaR on 16. 11. 2007 10:10
Mikä tämän takana oikein on??
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: geezer on 16. 11. 2007 10:10
Mikä tämän takana oikein on??

Jaa....

Marjatta koettaa saada Heikki Vehkaojalle parempaa paikkaa savustamalla toisen Heikin ulos. Longan vaimohan saatiin muuttamaan jo aiemmin.

Ottamatta kantaa siihen, onko ko. jutussa perää vai ei, sanonpahan vaan että Longalla ei ole oikein enää toimintaedellytyksiä kun alaisetkin alkavat tulla silmille.

Sinällään en näe isona ongelmana että verorajoja käytetään matkakeskuksen investointeihin. Ne rahat pysyvät ainakin paikallaan eivätkä katoa johonkin merenkurkussa seilaavaan purkkiin.

-geezer-
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 16. 11. 2007 10:10
Lonka kertoo Tekniikka&talous lehdessäRahaa palaa hukkaan julkisissa rakennushankkeissaSuomessa hukataan rutkasti rahaa kuntien rakennusprojekteissa.

”Kunnollisella projektinhallinnalla kustannuksista saataisiin pois jopa kymmenen prosenttia”, sanoo väitöskirjassaan kuntien rakennushankkeita tutkinut tekniikan lisensiaatti Heikki Lonka. ......http://www.tekniikkatalous.fi/tk/article35984.ece

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Moderaattori on 16. 11. 2007 20:08
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)
Palaute: Matkakeskus
Vaasan matkakeskus ja sen yhteyteen kytketty rautatieasema on Vaasan Hupun,
Lupun ja Tupun yksi masinoinnin kohde. Ohitse kaikkien hyväksyttyjen
kuntasuunnitelmien pulpahtelee hankkeita joista ei ole edes
hankesuunnitelmaa tehtynä.

Kiire ja oikominen on niin kovassa vauhdissa ettei hyvää hallinnointitapaa muisteta noudattaa. Mikä pahinta ratkaisut koituvat pääsääntöisesti maksettavaksi Vaasalaisten veroeuroin. Tästä esimerkkinä Biskajan kiinteistöt Oy:n kanssa kaavaillut sopimukset, joka ei ole ainut tapaus. Asuntomessut, RG Line Oy, tilaaja- tuottajamalli ja kauppakeskushankkeet kuuluvat tähän joukkoon.

Lupu on Tupun puhuva pää ja Hupu pääkaupunkiseudulta Vaasaan matkaavaa
kaupparatsu. Ihmetellä pitää kuinka kauan Vaasan luottamushenkilöt sietävät
näitä verotuholaisia? 

Missä vaiheessa nousee kansanliike joka alkaa vaatimaan toimenpiteitä. Vaatiminen voitaisiin aloittaa työpaikalla pysymisestä ja todellisesta virkavastuulla toimimisesta.

Vaasalainen veronmaksaja.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: pee1assa on 16. 11. 2007 21:09

"Missä vaiheessa nousee kansanliike joka alkaa vaatimaan toimenpiteitä. Vaatiminen voitaisiin aloittaa työpaikalla pysymisestä ja todellisesta virkavastuulla toimimisesta."

Toimenpiteet voidaan tehdä esimerkiksi äänestämällä seuraavissa valtuustovaaleissa OIKEAT henkilöt Vaasan kaupunginvaltuustoon.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 17. 11. 2007 20:08
Kyllä osoi naulankantaan, vaasalainen veronmaksaja!  Tarkoitti kaiketi Lumioo, Kouhia ja Lonkaa. Näiden poikien saaminen noudattamaan hyviä hallintotapoja on enemmän kuin tuhannen taalarin väärtti. Niin epäkuranttia esityksiä KH suotaa valtuuston päätettäväksi.

Mitkä ovat sitten keinot, jää nähtäväksi. Toivoa vain sopii, että vaasalaiset äänestäjät arvostavat hyviä hallinnointi tapoja myös itseltään ja osoittavat vuoden 2008 lokakuun kunnallisvaaleissa arvonsa ja näkemyksensä äänestämällä uudistavat voimat Vaasan kaupungin valtuustoon.

Heikki Lamminmäki
Pro Vaasa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 19. 11. 2007 22:10
SAMPO ON KESKSITTY!

Vaasan kaupungin kassa on SAMPO! Sieltä voidaan ottaa miljoonatolkulla rahaa, eikä se koskaan lopu! Sieltä olisi otettu just 1.4 Me Rabbelle (Lumio: kassassa on paljon rahaa, eikö olekin Lidsle?). Sieltä otetaan Asuntomessujen kasvojen kohotus rahat.

Eräs kuntatalouden ex-ekspertti epäili, että kassasta kattaminen on peräti laitonta. On ainakin ollut.

Olisi hyvä jos tätä foorumia lukisi joku minua paremmin kunnallistalouden säännöistä perillä oleva ja ottaisi vaikka suoraan yhteyden.

Minua todella huolestuttaa, ihan oikeasti, näin hulvaton taloudenpito.

"Kateaan kassasta, se ei vaikuta käyttötalouteen" Se on tase-erä!"
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 22. 11. 2007 17:05
Luin suurella mielenkiinnolla tämän päivän Pohjalaisesta näiden vähäisten omakotitonttien jaosta olevan artikkelin, jossa oli onnelliset tontinsaajat mainittu nimien keralla. Päivällä sitten soitti eräs nimeltä mainitsematon henkilö. Kertoen vihaisena ja ärtyneenä, kun hänen tuttava perheensä ei ollut saanut tonttia vaikka he asuvat vuokrahuoneistossa ja heillä on viisi kotona asuvaa lasta. Sanoi vielä, että hänen tietojensa mukaan lapsiperheet ovat etusijalla Telan arvostelu kriteerien mukaan.

Lapsiperheen hakemalle tontille oli ollut 29 hakijaa. Ko tontti annettiin Telan puheenjohtajan tyttärelle. Kysyen mikä on Telan muiden poliittisten ja esittelevän virkamiehen moraali? Tästä soittaja oli erittäin tuoduksissa. Sanoen ohjaavansa lapsiperheen valittamaan asiasta. Hänen mukaansa tämän tapainen politiikkojen perheiden suosiminen on saata loppumaan Vaasasta.

Tähän yhdyn minäkin, joten
Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 22. 11. 2007 19:07
Asiaa on käsitelty tässä foorumissa aikaisemminkin. Lue vaikka tämä:

http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=394.0
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 23. 11. 2007 15:03
Ei tuo nyt niin kummallista ole että Telan puheenjohtaja järkkää tyttärelleen tontin.  Vanhasta kokemuksesta olisin valmis arvaamaan että kysymyksessä on kulma- tai rinnetontti.  Saman kokemuksen antamalla  varmuudella  väitän että lähes jokaisella  Telan jäsenellä on lautakuntahistoriansa aikana joku sukulainen tai tuttava joka on yhteisesti sovittu listan kärkeen.

Nämä vekkulit tuntevat myös hyvin käsitteen VIP-tontti tai  "palkkiotontti".  VIP tontit ovat niitä, jotka muodostavat jaossa olevien tonttien ja ilmoitettujen tonttien välisen erotuksen.  Tarkkaavainen kuntalainen saa helposti selville että läheskän aina ei jaettavana olevien tonttien ja ilmoitettujen tonttien lukumäärä täsmää. 

Joku joutilas voisi tutkia asian ja ilmoittaa sitten täällä niiden minet, joilla on tontti tietyllä alueella mutta jotka eivät ole olleet mukana yleisessä jaossa.

Tämä olisi mukavaa viihdettä näinä alkutalven iltoina niinkuin sekin että joskus joku merkittä vässä asemassa oleva kuntalainen tai virkamies käyttää bulvaania tontin hakemisessa ja jopa rakentamisessa.

Näin on aivan ilmeisesti nyt käynyt asuntomessualueella
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 23. 11. 2007 15:03
Kyseessä lienee tämä tontti...

http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=1079.msg17663#msg17663
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 23. 11. 2007 15:03
Älkääs nyt kuulkaas innostuko.  Kerron heti kun asia varmistuu.  Jos nyt lähdetään spekuloimaan niin syyttömätkin saavat lokaa silmilleen.  Tämä  vihjeeksi modelle.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 23. 11. 2007 21:09
Mitä, mitä? Siis minuako tarkoitat? Mitä sinä olet selvittelemässä? Tontinsaajan sukulaissuhteitako vai jaetun tontin sijaintia? Eiköhän ne tarvittavat tiedot löytyneet jo torstain lehdestä...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: suoraan asiaan on 25. 11. 2007 10:10
On melko erikoista jos kj. Lumio asettaa Vaasan kaupungin hovihankkijaksi sanonun yhtiön erikoisasemaan muiden yhtiöiden rinnalla.  Viittaan asuntomessuketjussa olevaan kirjoitukseen, jonka mukaan asuntomessualueella tehtyjen laiminlyöntien tappiot maksettaisiin kaupungin vahinkorahastosta.  Tämä herärttää kummastusta, jopa epäilyjä.

Kaupunginjohtaja Seppo Sanaksenahon aikana monissa pöydissä naureskeltiin sitä että kuka virkamies ja luottamusmies on taas saanut ilmaisen sorakuorman.  En tiedä miten on tilanne nyt. 

Kun kysyin asiaa tutulta maarakentajalta, iso ronski mies mulkaisi kulmakarvojensa alta ja sanoi jotain tällaista:

-"Ne jokka on päässy sopimukseen kaupungin kanssa eivät uskalla sanoa mitään ja ne jokka eivät ole päässeet, eivät sano nekään mitään, koska haluavat päästä sopimukseen."

Olisiko näin?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 27. 11. 2007 15:03
            
Olen jättänyt alla olevana päivän tämän palokatuja koskevan selvityspyynnön Telan kokouksessa. Vastaus on ollut varsin pitkän ajan jälkeen Timo Martoselta, että asia on valmistelun alla.

Tällä selvityksellä saataisiin tietoon millä ehdoilla ja kustanuksilla on perustettu palokaduille yksityisille varattuja autojen paikikoitusalueita. Käsittääkseni palokadut ovat tarkoitetut aivan muuta käyttöä varten ja lisäksi ehdot ovat olleet varsin tiukat niiden käytöstä. Hyvä on jos muutosta tapahtuu, mutta kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet. Myös kustannuste osalta on näkökulmia syytä kartoittaa.HL 27.06.07


Kirjallinen selvityspyyntö Vaasan palokatujen käytöstä.Perustelu: Vaasan kaupungin palokatujen käyttötarkoitus ja niiden vuokraus, sekä myynti ovat keskusteluttaneet päättäjiä, sekä virkamiehiä aina kaupunginvaltuustoa myöten.

Tästä syystä pyydän Teknistä tointa joka vastaa ko. maankäytöstä Vaasan kaupungissa laatimaan seuraavista kysymyksistä kirjalliset vastaukset 12.10.2007 mennessä allekirjoittaneelle ja antamaan vastaukset tiedoksi Telalle ja Vaasan kaupunginhallitukselle, sekä kaupunkisuunnitteluun.

1.   Mitkä palokaduista, tai niiden osista on myyty, tai vuokrattu ja kenen hallinnassa ne ovat?
2.   Mitkä ovat palokatujen vuokraehdot? Esim. Vuokra-aika,  Investointijako, kunnossapito velvoite ja vastuukysymykset.
3.   Mitkä ovat palokatujen yleiset käyttöehdot?
4.   Mitkä palokadut ovat yleisessä autopaikoituskäytössä?
5.   Onko palokatuja joissa on autoille nimikkopaikkoja ja mitkä ne ovat?
6.   Asemakaavoilla muutetut palokadut, tai niiden osat?
7.   Kuinka palokatujen käytönvalvonta on järjestetty ja kuka viranomainen on nimetty vastuuhenkilöksi?
8.   Telan käyttämät palokatukohtaiset investointikustannukset  ja nykyiset käyttö ja huoltokustannukset?  Vuosina 2001-2007.Vaasan kaupungin valtuutettu ja Telan varajäsen.


_____________________
Heikki Lamminmäki

Honkakatu 26.  65230
Puh. 040-5823400
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 27. 11. 2007 15:03
Jaa
Tarkoittaako tämä sitä että joku kaupungin virkamiehistä olisi junaillut itselleen parkkipaikan palokadulta oman olohuoneensa ikkunan alle ja kaverilleen myös?   

Kirkkopuistikin suuntainen palokatu sopisi kuvaan hyvin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 27. 11. 2007 16:04
Näin on syytä epäillä, siksi pitää ehdot saada tietoisuuteen ja kustanukset myös. Palokatujen saaminen paikoituskäyttöön oli monelle kiinteistölle helpotus ja myös kadunvarsi pysäköinti vähenisi.
Ei tämä voi olla vain muutaman kiinteistön yksinoikeus ja vielä jos niissä asuu virkamiehiä ja kunnanisiä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 30. 11. 2007 05:05
Nokkapokka Vaasan ylemmän virkamiesjohdon keskuudeessa jatkuu. Minusta tärkein kysymys kuuluu, ovatko ristiriidat jo niin suuret että ne haittaavat hyvää hallintoa.  Jos ovat, niin asian eteen on tehtävä kiireesti jotain.

Viimaeisin käänne, Heikki M. Vehkaojan, kotipaikkakysymys on vain yksi pieni detalji. Tapahtunut tai tapahtumassa oleva eli henkikirjojen muuttaminen Helsinkiin avaa taas yhden näkökulman Vaasan hallintoon.

"Kiukuttelun" syyksi sanottu puolen miljoonan euron lahjoitus Biskajanlahaden kiinteistöt Oy:lle vaatii tarkemman selvittelyn.  On päivänselvää että apj. Heikki Lonka on sopinut jotain muutakin Airaksisen kanssa kuin  vain alikulkutunnelin rakentamisesta.  Vaikka Airaksinen mitä sanoisi (Pohjalainen 30. marraskuuta).

Se, onko Airaksinen saanut muuta etua selviää viimeistään siinä vaiheessa kun esille nousee kysymys liikenneympyrän rakentamisesta Airaksen postitalon ja asemarakennuksen välille.  Tällainen suunnitelma on olemassa.

Toteutuessaan se antaisi Airaksisen Postitalo, Asemarakennus ja Pohjalaisen vanha toimitalo ja suunnitteilla olevalle torinitalolle huomattavia etuja ja saartaisi ns. Radisson korttelin lkokonaan.

Suunnitelmasta olisi hyvä saada tietoja jo tässä vaiheessa niin että keskustelussa eivät pikkudetaljit sumentaisi silmiä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Gogolin Hattu on 30. 11. 2007 06:06
Minulle on viime aikoina syntynyt ajatus että Vaasaan, tai ainakin tässä foorumissa, on syntymässä aivan uudenlainen kunnallispoliittinen kulttuuri.  Hyvin moni foorumilla vieraileva on vasta nyt oivaltanut, mikä on valmistelevien virkamiesten, mikä kunnanhallituksen ja mikä kunnanvaltuuston tehtävä.

Monille on myös jo selvinnyt että päätöksenteko ei ole mikään mekaaninen prosessi, vaan se sisältää valtavan määrän erilaisia vaikuttavia tekijöitä.  Hiukan dramatisoiden voidaan sanoa, että kunnallisen päätöksenteon takava ovat myös inhimillset tekijät kuten viha, rakkaus, kateus, ahneus ja kiima.  Aivan kuin kuntalaistenkin keskuudessa.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 30. 11. 2007 09:09
Ei Biskaja hyvää hyvyyttään rakenna niitä parkkiksia sinne aseman puistoon vaan siksi kun postitalolla ei ole riittävästi parkkipaikkoja omasta takaa. Ja kyllä sitä tunnelia tarvitaan myös siksi, että ne parkkeeraajat pääsee sitä tunnelia pitkin radan ali kaupungille. Aika erikoinen tulkinta Airaksisella, että Biskaja on osallistunut tunnelin rakentamiskustannuksiin pelkästään luovuttamalla maapohjan tunnelia varten. Kuinka näin löysä sopimus on voitu edes tehdä ? Tarkat summat tai edes osuudet pitäisi olla sovittuna.

Ja sekin on aika erikoista, että kaupunki rakentaa asemarakennukseen ilmastointilaitteen aseman odotustilojen ilmastointiin. Samaa laitetta sitten käytetäänkin sitten koko asemarakennuksen ilmastointiin... Eikö sen pitäisi olla niin päin, että Airaksinen rakentaa ilmastointilaitteen ja kaupunki vuokraa sitä siltä osin kun tarvitaan odotuskopin ilmastointiin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 30. 11. 2007 11:11
Aika räikeäksi alkaa menemään tämä korporatismi täällä Vaasassa.

Jos jätän veroni maksamatta, ne tullaan minulta väkivalloin perimään.

Silti minun odotetaan katselevani iloisesti sivusta kun minulta sekä muilta tavallisilta pulliaisilta kerättyjä varoja jaellaan isoille pojille lahjoina?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ploppsi on 30. 11. 2007 13:01
Jotenkin minulla on semmoinen kutina että tuossa Vehkan muutossa on muustakin kyse kun "kiukuttelusta" kuten joku täällä kirjoitti. Uskaltaisinpa sanoa että hän haluaa herättää keskustelua
tilanteesta joka on jo käsittääkseni riistäytynyt käsistä. Työmoraali ja henki teknisessä virastossa on
kaikkea muuta kuin hyvä. Sana katastrofaalinen juolahtaa mieleen.

Pragmaatikkona pyrin tietenkin aina löytämään vastauksen kaikkeen, tietämättä välttämättä
oikeaa ratkaisua. Mutta sanotaanpa nyt vaikka näin.
Sitoutumaton kaupunginjohtaja. Esimerkiksi Markku Luoma Sipoosta. Olisi ollut jo viimeksi paras
vaihtoehto mutta kun ei ollut oikean puolueen jäsenkirjaa taskussa. Huippupätevä, korkean moraalin
omaava ammattijohtaja. Ja mikä parasta myös vaasalainen. Kun nyt kaupunginjohtajan virat on jaettu
isojen puolueiden kesken ei työnkuva millään voi olla muuta kuin subjektiivinen.

Ja Kouhi ......(ylläpidon poisto) . Ja tilalle joku joka oikeasti välittää Vaasasta, on pätevä, ja omaa KORKEAN moraalin. Tässä vois heittää ilmoille vaikka Osalan nimen, uskon oikeasti että näillä pienillä toimilla
saisimme aikaan SUURIA muutoksia. Ja esimerkiksi kaavoituksen toimimaan.
Täällä on syytetty kaavakaupan pätevyyttä/pätemättömyyttä enkä siihen ota kantaa, mutta tietäkää se että harva se päivä Kouhi taluttaa Grynderin tupaan jonka rivitaloprojekti ajaa kaiken ohi ja lamaannuttaa näin muun toiminnan. Tämä ei siis ole mikään tuulesta temmattu väite vaan arkipäivää rakkaassa kaupungissamme.

Eli kysynkin nyt kuinka MEIDÄN kaupunkia voi johtaa henkilö joka on ollut pätemätön jokaisessa aikaisemmassa virassaan.
Muistutan jälleen kerran teitä selkärangattomia valtuutettuja jotka alistutte ryhmäkuriin.
VAALIT ON TULOSSA
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 30. 11. 2007 14:02
Nokkapokka Vaasan ylemmän virkamiesjohdon keskuudeessa jatkuu. Minusta tärkein kysymys kuuluu, ovatko ristiriidat jo niin suuret että ne haittaavat hyvää hallintoa.  Jos ovat, niin asian eteen on tehtävä kiireesti jotain.

Viimaeisin käänne, Heikki M. Vehkaojan, kotipaikkakysymys on vain yksi pieni detalji. Tapahtunut tai tapahtumassa oleva eli henkikirjojen muuttaminen Helsinkiin avaa taas yhden näkökulman Vaasan hallintoon.

"Kiukuttelun" syyksi sanottu puolen miljoonan euron lahjoitus Biskajanlahaden kiinteistöt Oy:lle vaatii tarkemman selvittelyn.  On päivänselvää että apj. Heikki Lonka on sopinut jotain muutakin Airaksisen kanssa kuin  vain alikulkutunnelin rakentamisesta.  Vaikka Airaksinen mitä sanoisi (Pohjalainen 30. marraskuuta).

Se, onko Airaksinen saanut muuta etua selviää viimeistään siinä vaiheessa kun esille nousee kysymys liikenneympyrän rakentamisesta Airaksen postitalon ja asemarakennuksen välille.  Tällainen suunnitelma on olemassa.

Toteutuessaan se antaisi Airaksisen Postitalo, Asemarakennus ja Pohjalaisen vanha toimitalo ja suunnitteilla olevalle torinitalolle huomattavia etuja ja saartaisi ns. Radisson korttelin lkokonaan.

Suunnitelmasta olisi hyvä saada tietoja jo tässä vaiheessa niin että keskustelussa eivät pikkudetaljit sumentaisi silmiä.

Kiukuttelu on sitä luokka, että nyt esitetyt syyt lienevät vain kulisseja. Kuka tietää mitä kaikkea Airaksisen projektien suosimisessa vielä tuleekaan esiin.

Ainakin Rosteninkadun pohjoispään sulkeminen ja katualueen myyminen palvelivat vain aikeita järjestää riittävästi rakennusoikeutta postitalon taakse suunnitellulle uudelle pistetalolle.

Seurauksena on jo nyt Vasabladetin esiinnostama taxikopin siirto, jonka tarkoituksena on lehtiartikkelin 24.11 mukaan vain saada uusi liikenneyhteys Rosteninkadulle. Tämä on puolestaan ristiriidassa kaupunkisuunnittelun aikeille tehdä koko Hoviokeudenpuistikosta kävelykatu asemalle saakka.

Liikenneympyrä Asemakadun ja Hovioikeudenpuistikon risteykseen? Ketä se palvelisi? Jos Hovioikeudenpuistikosta tulee kävelykatu, jää jäljelle vain y-risteys Asemakatu - Ratakatu. Tällainen yksinkertainen kahden tien risteys ei totisesti liikenneympyrää kaipaa!

Vai onko tarkoituksena ehdoin tahdoin kierrättää asiakkaita Airaksisen liiketiloihin?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Roland Garros on 30. 11. 2007 14:02
Ploppsille:

Sanavalintasi osoittaa ettet ole kypsä keskustelemaan asiafoorumeissa. Suuri osa Kouhi-kritiikistä on muuten juuri tällaista teininimittelyä.

Minusta on hienoa että jos ja kun Vaasassa on osittain huonosti toimiva tekninen sektori, ja osalla virkamiehistä ongelmia ymmärtää omaa rooliaan ja omaneduntavoittelun rajaansa, niin esille astuu vastuuntuntoinen, kokenut poliittinen johtaja. Kouhi edustaa kaupungissamme rohkeutta, taitoa ja visioita.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 30. 11. 2007 14:02
Peeveli kirjoitti
>Vai onko tarkoituksena ehdoin tahdoin kierrättää asiakkaita Airaksisen liiketiloihin?<

Tietenkin kysymys on juuri tästä.  Liikenneympyrä ja parkkipaikat Airaksisen jalkojen juureen.  Mikä loistava suunnitelma.  Miten se on suhmuroitu kasaan?  Kuka on luvannut mitä ja kenelle ja millä hinnalla?

Muistin juuri että on olemssa myös toinen, ilmeisesti jo vuosia vanha suunnitelma, jionka mukaan ympyrä tulisi Astor -Asemarakennus- Maasilta kolmioon.  Mihin se on joutunut? Onko siis olemssa kaksi suunnitelmaa?

Mennään vielä pidemmälle.  Onko olemassa Vehkiksen suunnitelma ja Longan suunnitelma, jotka kilpailevat keskenään?  Kyllä tässä on nyt luottamusmiehille - siis  lähinnä - Osalalle ja Lamminmäelle ja Hokkaselle  - selvittelyn paikka.

Päivänselvää on että Airaksisen takana on AIVOT, jotka ovat keittäneet tämän syntymässä olevan sopan. Vielä on mielenkiintoinen kysymys:  miten tämä liittyy ns. Vehkiksen kiukutteluun?

Mielenkiintoista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ploppsi on 30. 11. 2007 14:02
Ploppsille:

Sanavalintasi osoittaa ettet ole kypsä keskustelemaan asiafoorumeissa. Suuri osa Kouhi-kritiikistä on muuten juuri tällaista teininimittelyä.

Minusta on hienoa että jos ja kun Vaasassa on osittain huonosti toimiva tekninen sektori, ja osalla virkamiehistä ongelmia ymmärtää omaa rooliaan ja omaneduntavoittelun rajaansa, niin esille astuu vastuuntuntoinen, kokenut poliittinen johtaja. Kouhi edustaa kaupungissamme rohkeutta, taitoa ja visioita.TOIVON ETTÄ TÄMÄ KIRJOITUS ON SARKASMIA

Huom:  ylläpito ei mielellään tunkeudu sisälle viestiin. Nyt se on tehtävä.  Kaikki jäsentenväliset väännöt tästä eteenpäin tällä tasolla tullaan poistamaan.  Aihe on aivan liian tärkeä että se pilattaisiin kloppimaisella käytöksellä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: miss ilmatar on 01. 12. 2007 16:04
Jos sallinette, niin tässä pelkkä veikkaus:

Airaksinen ja Vehkaoja ovat sopineet järjestelystä, joka on Vehkaojan arvovallan tai muun hyödyn mukainen.

Lonka palaa pelipaikalle, repii vanhan sopimuksen auki, tekee uuden, ja vihastuttaa Vehkaojan.

Vehkaojan hyöty on menetetty, hän suuttuu Longalle ja rupeaa puhumaan "kaupungin lahjasta Airaksiselle". Sinänsä looginen argumentti, koska alkuasetelman mukaan lahja tuleekin Airaksiselta Vehkaojalle.

Syntyy pattitilanne Vehkaojan ja Longan välille. Airaksinen on, aivan kuten Peeveli jossain kirjoitti, kovan luokan liikemies, ja osaa liikuttaa nappuloitaan.

Mutta että liikenneympyrä ohjaamaan asiakasvirtoja ja siten mm sulkemaan Radisson-korttelin? Nyt tämäkin peli uhkaa ns lähteä ujeltamaan. Tähän on puututtava ennenkuin on liian myöhäistä.

 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Gogolin Hattu on 01. 12. 2007 16:04
Kaikki merkit viittaavat siihen että nyt on sovittu Airaksisen etujen turvaamisesta mm. liikennejärjestelyin ja rakennusoikeutta lisäämällä. 

Nämä asiat eivät ymmärtääkseni ole olleet neuvottelujen aiheena, vaan ovat syntyneet siinä sivussa.  Tätä on kutsuttu täällä foorumissa ”Kättä päälle ja tästä jätkät hiljaa sopimukseksi”.

Onko nyt käymässä niin että Hovioikeudenpuistikko ei enää jatkuisikaan kävelykatuna?Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 01. 12. 2007 16:04
Vehkis muutti Hesaan. Syyksi hän ilmoitti että Lonka oli jyrännyt hänen jo solmimansa sopimuksen Airaksisten kanssa asematunnelin rakennuskustannuksista. Herää taas kysymyksiä:

- onko kirjallista sopimusta Vaasa - Bsiakaja Vehkiksen tekemänä?
- onko suullista sopimusta kustannusten splittauksesta 50 50?
- jos on niin että LÖYTYY SOPIMUS...miten voi olla hyväksyttävissä että Lonka solmii uuden sopmuksen joka nostaa kaupungin kustannuksia 500 000 EUR ja Biskaja ei tarvitse osallistua kustannuksiin. Taloudellinen hyöty Biskajalle kyseisestä tunnellista on kuitenkin huomattava ( arvon nousut yms)

PK-yrittäjiä pitää tässä kaupungissa kohdella yht innokkaasti. Nyt näyttää Vaasaa heiluttavan kaksi häntää: Rabbe ja Pekka
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jaakko1 on 01. 12. 2007 17:05
Minua ei kiinnosta yhtään kahden Heikin valtataistelu, suuttumiset ja kiukuttelu.
Lehtikirjoituksessa oli hyvin taitavasti vesitetty ja kierretty kaikki taustakuviot, niin että jokainen vaasalainen ymmärtää, että tämän kuvion takana onkin jotakin aivan muuta.
En kiinnittäisi huomiota siihen, kuka on mitäkin luvannut tai lahjoittanut  kaupungin varoja ja kelle. Sehän on vain helppo keino saada nopeasti julkisuutta. Kuka tarvitse tässä asiassa  ns. ”ongelmaa sivuavaa” julkisuutta?

Ratkaisevaa kaupunkilaisille on ainoastaan kysymys siitä mitä oikein on suunnitteilla. Suunnittelun tulos onkin sitten arkipäivässä meidän kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä.

Kysymyksessä  on mitä ilmeisimmin parkki- ja liikenneyhteysratkaisu maasillan, matkakeskuksen, Airaksisen Biskajan ja linja-autoaseman hypermarketin sekä kävelykadun jatkeen ja Konepajakadun kokonaisratkaisusta.
http://kartta.vaasa.fi/Web/GetTile.ashx?theme=InternetOrto06&x=61&y=194&zoom=5&Layerkey=00
Meidän kaikkien intressi ja mielenkiinto pitäisi olla toimivan kokonaisuuden syntyminen. Asia on hyvin tärkeä myös kaikille muille naapurustossa toimiville kiinteistöille ja siellä asuville ja asioiville ihmisille, koska ratkaisu vaikuttaa erittäin paljon heidän arkipäiväänsä ja toimintaympäristöönsä.
Hämmästyttävää onkin vain se seikka, että suunnitelmat ja visiot halutaan pitää meiltä salassa. Kenen intressi tämä oikein on?

Tämän alueen liikennejärjestelyihin liittyy monia, vuosikausia hiertäneitä ongelmakohtia. Jos todella on halu ja tarkoitus saada tämä sumppu  ratkaistuksi kunnolla, olisihan se mahtava asia. 
Kokemuksesta vain tiedän, että aina joku hyötyy onnistuneista ratkaisuista ja joillekin toiselle koituu vahinkoa.
Ihmisten mielenkiinto on valitettavasti yleensä hyödynsaajassa ja onko päätös oikein ja oikeutettu. Kukaan ei ole kiinnostunut siitä, jos ratkaisu on jollekin toiselle suuri vanhinko.
Tämäkö on syynä siihen, että ratkaisu on pidettävä salassa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Svedu on 01. 12. 2007 17:05
Aivan…

Minäkin uskon, että syy salassapitoon on kiinteistöjen omistajien ja kaupungin erilaiset intressit suunnittelun lähtökohta-vaatimuksiin. Kaupungin omat hankkeet kuten parkkitilojen mitoitukset, liittymät ja liikenneyhteydet -verrattuna siihen mitä yksityisiltä vaaditaan.

On jopa nähty, että valtuustossa on vaadittu kovaäänisesti eri kiinteistönomistajien kohdalla erilaisia maan osto/myynti/lunastushintoja.

Ei tämä mitään uutta ole.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 01. 12. 2007 17:05
Ploppsille:

Sanavalintasi osoittaa ettet ole kypsä keskustelemaan asiafoorumeissa. Suuri osa Kouhi-kritiikistä on muuten juuri tällaista teininimittelyä.

Minusta on hienoa että jos ja kun Vaasassa on osittain huonosti toimiva tekninen sektori, ja osalla virkamiehistä ongelmia ymmärtää omaa rooliaan ja omaneduntavoittelun rajaansa, niin esille astuu vastuuntuntoinen, kokenut poliittinen johtaja. Kouhi edustaa kaupungissamme rohkeutta, taitoa ja visioita.

Nyt meni todella pahasti vikaan Garrosin Kouhis kuva. Kuulutko edunsaajiiin vai 18-rejän peliporukkaan?
Oioi....silmät ja korvat auki ja sitten solut töihin...kyllä se sieltä vielä valkenee se asia sinullekin.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 01. 12. 2007 18:06
Kyllä Vehkis on veronmaksajien asialla. Neuvotteluihin Pekan kanssa on osallistunut myös Lumio ja Kouhi. Lonka on vain joutunut töihin.

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: suoraan asiaan on 01. 12. 2007 19:07
Olisiko siis tässäkin ainekset pieneen tai vähän isompaan messuun?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 02. 12. 2007 16:04
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)
Palaute: Vanha P.

Heikki vastaan Heikki
Parasta mitä juonikas liike- tai businesmies voi tehdä on että vääntää itsensä mukaan kaupungin hankkeeseen, niin että termin julkinen hanke ja yksityinen hankkeen eroa ei enää ole. Valtuuston yksimielinen päätös on varma.
 
Syy on ilman muuta selvä: kaupungin hankkeessa puhutaan aivan eri hintaisesta maa- ja maankäyttö- ja rakennusoikeuden hinnoista. Myös liittymävaatimus on aivan toisenlainen.
Parkkitilan vaatimus tai sen mitoitus on julkisessa hankkeessa hyvin alhainen kun se yksityisessä hankkeessa se on kaksi- kolmekertainen.
 
Esimerkki: kuka maksaa kaavoituksen Airaksisen puolesta. No, kaupunki. 

Päteekö tämä sama myös muille. Ei.  Tutki matkakeskuksen parkkipaikkojen märää ja katsopas Airaksisen muiden parkkitilojen mitoitusta. Rahallinen etu on todella suuri. Puhutaan miljoonista. Näin Airaksinen saakin tehdä, se ei vahingoita ketään, eikö niin?

Valtuutetut ovat hyväksyneet, että julkisesta hankkeesta (olkoon vaikka puoleksi yksityinen hanke) puhutaan aivan eri hinnoista.

Epäoikeudenmukaisuudesta tai tasapuolisuudesta muita kohtaan ei kukaan puhu mitään. Muistaakseni samalla viikolla kun päätettiin Kondiksen palokadun hinnsta, valtuusto hyväksyi Rosteenin kadun huomattavasti edullisemman myyntihinnan.

Vanhalle P:lle ei kukaan enää todistele että valtuusto valvoo, että tasapuolisuus toteutuisi. Näinhän asia ei ole, vaan ”kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia mutta siat ovat tasa-arvoisempia kuin muut” niin kuin Georg Orwell sanoo ”Eläinten vallankumouksessa”.

Tekninen virasto jatkaa peliään niin pitkään kun siihen puututaan. Vain julkisuus voi vaikuttaa asioihin. Sisimmässään virkamies ei pelkää mitään niin paljon kuin virkavirhettä ja julkisuutta.  Mutta niin pitkään kuin pelkoa ei ole, kahmitaan suokuokalla.

Suihtaudun myös sarkastisesti siihen että täällä tullaan asettumaan Heikin tai Heikin puolelle. ”Pata kattilaa soimaa mutta musta kylki kummallakin”, sanoo suomalainen sananlasku.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 07. 12. 2007 05:05
(http://www.vaasalaisia.info/uploads/aa-meili.gif)

Palaute: kansalainen

Pohjalainen julkaisi 05.12. 2007 yleisönosastossa  yhden tärkeimmistä matkakaeskusta koskevista dokumenteistä.  Siinä matkakeskuksen valmisteluun osallistunut Tor Wiik kertoo, mitä tapahtui.

Toivon että ylläpito liittää dokumentin järjestelmän niin että leike on kaikkien luettavissa

Leike:
http://www.vaasalaisia.info/foorumiapu/torwiik.pdf
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Analyyssi on 11. 12. 2007 08:08
On se kumma juttu, että Arjalhot, Juhantalot, Väyryset, Videroosit, jamitänäitäkaikkia on, saavat ääniä kerta toisensa jälkeen. Ollaanko me äänestäjät näin ...tanan tyhmiä?!! Tästä kun pöly laskeutuu, niin kukaan ei taas huomenna muista mitään. Sekö jolla on itsevarmin olemus ja voittajan hymy, sekö sitten menee läpi? Yhä uudelleen ja uudelleen????

Kansalaiskeskustelu on nyt kuitenkin käynnistetty. Kansanliike on saatu (näiden kähmijöiden itsensä toimesta) käyntiin. Olen sitten niin 100% varma, että jatkossa aivan tavalliset kansalaiset tulevat tekemään ison työn, jotta muutos tapahtuisi. Näiden pellehermannien toimet tutkitaan. Tavallinen rakennuslupaakin hakeva kiinteistönomistaja, ei enää luota järjestelmään. Olen aikaisemminkin sanonut, järjestelmää ei enää ole.

Kerron tämän RG-Line farssin, kähminnän ja epärehellisyyden mahdollisesti aiheuttamista lieveilmiöistä myöhemmin tänään. Eli mitä voi tapahtua, kun kansalaisetkin huomaavat, että tälläisiä ylilyöntejä on niinku lupa harrastaa. Siinä ei kohta enää sormen heristely auta. Aiheesta siis lisää myöhemmin tänään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heimo Hokkanen on 11. 12. 2007 08:08
Tilapäinen valiokunta

Mielestäni se olisi jo aiemmin pitänyt perustaa, koska tuo sekoilu valmistelijoiden ja esittelijöiden osalta oli ala-arvoinen.
Tilapäisiä valiokuntia on kuntiin ja kaupunkeihin perustettu juuri siinä tarkoituksessa, että asiat selvitetään perinpohjin. Tässä tapauksessa vakuudet, lainat, takaukset, eu-säännöt ym.
Valtuustohan on ylin valtaakäyttävä instituutio kaupungissa. Kaupunginhallitus on valtuuston valitsema, jonka pitäisi valvoa laillisuutta. Siis jos jokin asia on hiukankin epäselvä lain suhteen KH:n pitäisi estää sen täytäntöönpano.

Valiokunta ottaa asiat Kh.lta käsiteltäväksi ja valiokuntaan ei valita kh:n jäseniä, vaan kaikki jäsenet ovat valtuustosta valittuja. Yleensä 6-7 henkeä ja valtuusto valitsee tälle valiokunnalle puheenjohtajan. Valiokunta pyytää lausuntoja esim. Khlta asiasta ja mahdollisesti Tarkastuslautakunnalta.
Valiokunta raportoi suoraan valtuustolle ja esittelee asian, kun on asiaa selvitellyt.

Tämä asia oli vain niin "kuuma"-peruna, ettei sitä valtaa haluttu antaa pois Kh:lta?!

Olisi ehkä selvinnyt monia asioita, joita ei veläkään lopullisesti selvitetty.

Itse kokouksessa huomasin kuinka Kouhi ja kumppanit kovasti yrittivät kokouksen aikana selvittää valiokunta asiaa. Siis torpedointi oli koko ajan vauhdissa.

Näyttää siltä, että kaupunginlakimieskin on valjastettu "rajoitettuun" käyttöön, vaikka hänen pitäisi olla koko valtuuston "lakimies" ja valvoa, että kaikki menee lain ja oikeuden mukaan.

Että olisi sitä selvittelyä tässäkin asiassa ollut, ja taitaa jatkossakin tulla. Ehkäpä vielä pitää myöhemmin valita asialle valiokunta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 12. 2007 11:11
Eilen palautettiin yksimielisesti Francescan esityksestä n.s lentobonusjuttu. Francesca näytti kokouksessa molempia korttejaan. Toisella hoidetaan virkamatkat ja toisella privaatit. Virkakortitn bonukset tulee työntantajan hyväksi ja käytetään virkamatkoihin. Näin toimitaan esim. kaikissa  Suomen yliopistoissa.

Mielenkiintoista asian valmistelussa on tämä asiakirja, jota oli siteerattu hyvin oudosti valtuustolle:

Quote
Talouspalvelukeskus/ m-lp               3.9.2007

Lausunto valtuustoaloitteeseen 27.11.2006

Lentomatkojen bonuspisteet


Virkamatkoissaan eri lentoyhtiöiden palveluksia käyttävät virkamiehet saavat virkamatkoistaan henkilökohtaisia bonuksia, joita he voivat myöhemmin käyttää esim yksityismatkojen rahoittamiseen.  Tämä johtuu siitä, että ns bonustili on aina henkilökohtainen ja hyödyn siitä voivat saada asianomainen itse tai hänen lähiomaisensa.   

Mikäli kaupunki ottaisi hyödyn virkamatkojen bonuspisteistä,  tulisi ao virkamiehen

1.   avata virkamatkabonustili erikseen, jolloin hän käyttäisi esimerkiksi bonustiliä A yksityismatkoihin ja bonustiliä B virkamatkoihin

2.   avata yksi bonustili ja sitoutua käyttämään virkamatkoista saamansa bonuspisteet tulevien virkamatkojensa rahoittamiseen.

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa hyödyt ja edut karttuvat yhdellä tilillä, jolloin bonuskertymä /hyödyt ja edut ovat yhteensä suuremmat.

Molemmissa menetelmissä virkailija antaa kaupungille valtakirjan, jossa hän sitoutuu luovuttamaan tilinkäyttövaltuudet kaupungille.
Henkilökohtaisia bonuspisteitä ei ole mahdollista käyttää esim kolleegoiden matkojen rahoitukseen.

Tiedossa on, että esim valtio ja jotkut suurimmat yhtiöt vaativat bonuspisteet matkojen maksajan hyödyksi.  Toisaalta ei ole tiedossa, että muissa kaupungeissa virkamatkoihin käytettäisiin henkilökohtaisia bonuspisteitä.  Lentoyhtiöt eivät seuraa matkoja maksajan tietojen perusteella.

Maija-Liisa Penttinen
kamreeri

Näin asia meille esitettiin:

Quote
LENTOMATKOISTA SAATAVIEN BONUSPISTEIDEN SIIRTÄMINEN KAUPUNGIN EDUK-SI/VALTUUSTOALOITE/OIVA LEHTONEN YM.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto   27.09.2007       144   1040/2006
Kaupunginhallitus       26.11.2007       532   1040/2006
Valtuusto         10.12.2007      138   1040/2006

   Oiva Lehtonen ym. valtuustoaloite 27.11.2006.       LIITE

   Oiva Lehtonen ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen, että Vaasan kaupunki ryhtyy toi-miin lentomatkojen tuomien bonusten siirtämiseksi Vaasan kaupungin eduksi, käytet-täväksi uusien virkamatkojen kattamiseen.

   Meillä matkoja koordinoi kamreeri Maija-Liisa Penttinen taloustoimessa. Hän toteaa, että bonukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä voida siirtää kaupungille. Kaupunki on tehnyt Finnairin kanssa Finnair Corporate Programme -sopimuksen, jonka mukaan yritys eli kaupunki saa alennusta ostettujen lippujen suhteessa.

Henkilöstöjohtaja VR

   Yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle, että aloite katsotaan tulleen käsitellyksi.

Päätös   Merkittiin henkilöstöpäällikkö esittelijäksi.

   Hyväksyttiin.

------------------------------------
Kaupunginhallitus 26.11.2007

Henkilöstöjohtaja Ville Rintamäki, puh. 3251100, ville.rintamaki@vaasa.fi

   Oiva Lehtonen ym. valtuustoaloite 27.11.2006.       LIITE

Kaupunginjohtaja ML  5

   Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: ”Kaupun-ginvaltuusto merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja katsoo aloitteen tulleen kä-sitellyksi.”

Päätös   Esittelijä lisäsi valmistelutekstiin seuraavan lauseen:

   Jos henkilökunta käyttää pisteitä matkustamiseen, on siitä tehtävä ilmoitus henkilöstö-palveluihin.

   Päätösesitys hyväksyttiin.

--------------------------
Valtuusto 10.12.2007

Oiva Lehtonen (PRO Vaasa) ym. valtuustoaloite 27.11.2006.       LIITE

KH   Kaupunginvaltuusto merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: maybach on 11. 12. 2007 12:12
Osalan esimerkki on mielenkiintoinen.

Edustamani finanssialan yhtiön osastolla lentomatkustelu on tavallisin liikkumisen väline, satunnaisten pirssikyytien lisäksi. Tämä siksi että asiakkaamme sijaitsevat kaikkialla muualla paitsi Suomessa.

Jo vuosia sitten tilkkarimme ehdottivat Osalan esimerkissä mainittua käytöntöä: jokaisella työntekijällä on kaksi kanta-asiakaskorttia per lentoallianssi. Näin firma saa kustannusvaikutuksiltaan n 8-10 % lentokuluistaan takaisin bonusmatkoina. Henkilökohtaisilla matkoillani käytän omia korttejani.

Meillä matkoja koordinoi kamreeri Maija-Liisa Penttinen taloustoimessa. Hän toteaa, että bonukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä voida siirtää kaupungille.


Jos minä olisin Penttinen, niin en varmasti katsoisi hyvällä tällaista lausunnon väärentämistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ozzy on 11. 12. 2007 12:12
Oma työnantajani on myös tehnyt tuosta tulkinnan. Koska lennot maksaa työnantaja bonukset kuuluvat sille. Lisäksi on verohallinnolta kuulemma kysytty asiasta ja jos bonukset tulisivat henk.koht. käyttöön pitäisi niistä maksaa veroa (verrattavissa autoetuun tms.)

Tiedä sitten, onko oikea tulkinta mutta tuolla eletään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Analyyssi on 11. 12. 2007 15:03
(Laitan tämän viestin myös tähän aiheeseen.)

Vähän vakavaa sanottavaa tästä RG-kähminnästä:

En usko, että mitään jää kesken tulevaisuudessa. Asiat tutkitaan ja valitettavia ylilyöntejäkin alkaa kansalaisten taholta tapahtumaan. Aivan oikeasti, mikäli tälläistä peliä jatketaan, jollain palaa totaalisesti pinna. (Kannattiko siis heittää enempää vettä kiukaalle?) Väärin perustein hylätystä rakennusluvasta tms. joku saattaa ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Aivan samalla tavalla, kuin nyt teki Vaasan virkamiesjohto. Nyt annettiin singnaali, että niin kauan on lupa taistella, kunnes oikea päätös syntyy. Saako ajatella ja ajatteleeko tavallinen kansalainenkin jatkossa niin?!!

Alkaa yleistymään tälläinen vääränlainen "maan tapa." Nyt se on sitten lopullisesti lyöty kirjoihin ja kansiin, että tälläinen epärehellinen farssi, kähmintä ja laittomuudet ovat sallittua. (Voiko jollain vielä palaa totaalisesti pinna?) Julkiset päätökset tulisivat perustua avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Pientä suosimista ja pientä kähmintää me ymmärrämme jokainen. Tottakai vähän voi esim sukulaisia suosia, mutta rajansa kaikella. Nyt tässä RG-asiassa mentiin aivan liian pitkälle ja kansalaiset menettivät uskonsa politiikan oikeudenmukaisuuteen. Olisiko sittenkin ollut viisasta tarkistaa asiat ensin, onko päätös edes laillinen? Ei jälkäteen, kuten nyt näyttää käyvän.

Varokaa ylilyöntejä. Eli vielä kerran... Mikäli näistä RG-päätöksistä valitukset eivät mene läpi, kansalaisille jää tästä kaikesta tapahtuneesta sellainen lopullinen mielikuva, että oikeutta emme tule saamaan. Tämä on oikeasti äärimmäisen vaarallinen ilmiö. (Kysykääpäs tapakäyttäytymisestä tietäviltä aiheesta lisää.) Nyt tämä sama asia kähmittiin ja jyrättiin väkisin viidennellä kerralla läpi. Vaasan virkamiesjohdon ja poliitikkojen taholta näytettiin mallia, miten on lupa käyttäytyä.

Tässä käännettiin Vaasan poliittisen historian uusi lehti. Huomasiko kukaan muu sitä?

Sitä saa mitä tilaa! Kannattiko? Seuraukset näkyvät ja henkilövaihdoksia varmasti tarvitaan. Tätä alennustilaa se ei kuitenkaan enää pelasta. Olkaa varovaisia, sillä samanlaisia ylilyöntejä saattaa tulla myös vastapuolelta. Siis tavallisilta kansalaisilta. Kehoitan miettimään tätä vakavasti. Nyt koen olevani koulukiusattu, eikun kuntakiusattu. Minä en tule ylilyönteihin syyllistymään, mutta en voi ottaa vastuuta ympäristöstä. Pystyykö kukaan muu ottamaan? En haluaisi alkaa lietsomaan mitään ylilyöntejä, mutta kehoitan varovaisuuteen. Kansalaisten mitta on ennenkin tullut täyteen.
================================
Loppukevennys:
Puhuin äsken Jyväskylään ja kerroin näitä RG-Linen sotkuja yhdelle tutulleni. Kerroin vähän mitä miehiä tässä kähminnässä on ollut mukana. Nimiä kuultuaan hän sanoi, että jaa… se on se herra, joka täällä Jyväskylässäkin on vaikuttanut. Sanoi sitten, että heillä olisi täällä yksi toinenkin kaveri, jonka he voivat lähettää sinne Vaasaan. Kysyin, että no kuka? Siinäpäs teille sopiva pr-henkilö, nimittäin Nykäsen Matti. Kyllä!! Lähetä tänne vain, hän sopii kätevästi tähän porukkaan!


Virkamiesmoraali. Onko sitä? Entäs kansalaismoraali... Onko sitä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 11. 12. 2007 18:06
Eilen palautettiin yksimielisesti Francescan esityksestä n.s lentobonusjuttu. Francesca näytti kokouksessa molempia korttejaan. Toisella hoidetaan virkamatkat ja toisella privaatit. Virkakortitn bonukset tulee työntantajan hyväksi ja käytetään virkamatkoihin. Näin toimitaan esim. kaikissa  Suomen yliopistoissa.

Älkää ymmärtäkö väärin, en ole esittämässä mielidepidettäni siitä, että onko tämä hyvä tai huono asia. En puhu puolesta tai vastaan, ihmettelen vain käytännön toteutuksen yksityiskohtia. Onko kukaan kysynyt asiaa lentoyhtiöstä?

Voisiko joku vääntää minulle rautalangasta sen, että miten tämä käytännössä onnistuu? Yksinkertaisuuden nimissä, lasketaan mukaan vain Finnair ja unohdetaan muut lentoyhtiöt. Korjatkaa jos oletin väärin jossain kohdassa alla:

Minulla on viiden hengen yritys. Minä teen Finnairin kanssa yrittäjänä jonkin sopimuksen. Mitä enemmän ostan matkoja, sitä enemmän saan alennusta. Jokaisella työntekijällä on tämän lisäksi henkilökohtainen Finnair Plus -kortti.

Voinko ottaa tähän päälle jokaiselle työntekijälleni erillisen yritykseni nimissä olevan Finnair Plus -kortin? Tuleeko tähän mukaan joku yrityksen nimissä oleva Plus -tili, jonne työntekijöillä ei ole oikeutta, eikä pääsyä? Saan siis yritysasiakkaana "etua" kahdella tavalla - ostettujen lippujen määrän kasvaessa saan alennusta lippujen hinnoista JA jokaisesta käytetystä lipusta saan vielä Plus -pisteitä? Jos yritykselleni ei tule yhtä "master-tiliä", jonne kaikkien työntekijöiden pisteet kerätään, onko minun hallinnoitava yrittäjänä yhtä Plus-tiliä per työntekijä?

Tukeeko Finnairin CRM/ERP -järjestelmät tällaista toiminnallisuutta yrityssopimuksissaan? Jos toimii viiden työntekijän firmassa, voidaanko samaa laajentaa esim. 1000 ihmistä työllistävään asiakkaaseen? Kuinka korttien/tilien administrointi käytännössä hoidetaan?

Epäilen, että lentoyhtiöt eivät ole leiponeet tällaista toiminnallisuutta kanta-asiakasohjelmiinsa.

Norjassa tätä samaista asiaa puitiin poliitikoiden toimesta joitain vuosia sitten. Lopputuloksena oli se, että poliitikoiden sekä byrokraattisten järjettömyyksien vuoksi pisteiden jako loppui Norjan sisäisissä lennoissa kokonaan. Kaikilta, ihan sama oliko kyseessä työ tai lomamatka tai kuka sen oli maksanut. Lentoyhtiölle (SAS) oli siis helpompaa loputtaa pisteiden jako kokonaan sen sijaan, että olisivat rakentaneet järjettömän kalliin hallinnointisysteemin kanta-asiakasohjelmien ja yrityssopimusten väliselle bonus-pisteiden jakoon ja hallinnointiin. Kateus vei kalatkin vedestä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 12. 2007 20:08
Jos ymmärsin Francescan kertoman oikein niin yliopistoilla se menee jotenkin näin:

Francesca on avannut "virkamatkabonustilin", jonka tunnukset hän on antanut Yliopiston matkat tilaavalle henkilölle.Näin jokaisen virkamatkan bonukset kilahtavat automaattisesti yliopiston matkavirkailijan hoitamalle bonustilille. Sieltä sitten bonusten karttuessa riittävästi tilataan bonuksilla myös virkamatka.

Yksityismatkojaan kukin hoitelee omilla mahdollisilla bonustileillään.

En ole oikein varma onko koko bonusjärjestelmä kovin kannatettava. Ne, joilla ei bonustileja ole, maksavat tietysti lippujensa hinnoissa muiden bonukset.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Analyyssi on 11. 12. 2007 22:10
Käsittääkseni kaikkien lentoyhtiöiden kanssa on tiliöinti sovittavissa. Eli bonuskortin bonukset on mahdollisuus kerätä suoraan myös firman tilille. (Miten tämä käytännössä sovitaan, sitä en tiedä.)

Tottakai tälläinen käy jokaiselle lentoyhtiölle. Muutoin he sanoisivat kiitos ei maksaville asiakkaille. Lentoyhtiöllehän se on aivan sama, mitä tiliä bonuspisteet kartuttavat. Mutta siis sovittavissa.

Tai sitten se voidaan järjestää niin että firma hallinnoi jokaisen yksityistäkin tiliä, mutta silloin se on käsittääkseni juridisesti arveluttavaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: majakka on 17. 12. 2007 12:12
Toisella hoidetaan virkamatkat ja toisella privaatit. Virkakortitn bonukset tulee työntantajan hyväksi ja käytetään virkamatkoihin. Näin toimitaan esim. kaikissa  Suomen yliopistoissa.
Quote

Miten tämä asia on Pikipruukin kohdalla hoidettu, työmatkoista bonukset privaattikortille?,
entäs hallituksen matkoista?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: geezer on 17. 12. 2007 17:05
Jos ymmärsin Francescan kertoman oikein niin yliopistoilla se menee jotenkin näin:

Francesca on avannut "virkamatkabonustilin", jonka tunnukset hän on antanut Yliopiston matkat tilaavalle henkilölle.Näin jokaisen virkamatkan bonukset kilahtavat automaattisesti yliopiston matkavirkailijan hoitamalle bonustilille. Sieltä sitten bonusten karttuessa riittävästi tilataan bonuksilla myös virkamatka.

Yksityismatkojaan kukin hoitelee omilla mahdollisilla bonustileillään.

En ole oikein varma onko koko bonusjärjestelmä kovin kannatettava. Ne, joilla ei bonustileja ole, maksavat tietysti lippujensa hinnoissa muiden bonukset.


Minusta tämä keskustelu 'virkabonuksista' on vähän hassu. Ihmetellään asioita, joissa ei ole mitään ihmettelemistä teknisen toteutuksen suhteen.

Joskus kauan sitten taisin jossain toisessa ketjussa tästä samasta asiasta kirjoittaa.

Meikäläisen työpaikalla tämä homma on hoidettu totaalisen yksiselitteisesti: työnantajan maksamien lentomatkojen bonukset menevät omalla kortillaan työnantajan tilille, jota hallinoi työnantaja. Jokaisella matkustavaisella on oma tili ja kortti. Ei siis yhteistiliä. Systeemi on ollut käytössä niin kauan että en edes muista mitään muuta.

Jos haluan sitten yksityismatkoja varten oman kortin (tosin en sitä kyllä tarvitse kun työn puolesta saa reissata ihan tarpeeksi) sen voi sitten hommata itselleen. -geezer-
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 08. 01. 2008 17:05
Arvoisat Vaasan kaupunginvaltuuston jäsenet vetoan teihin nyt pikku yrittäjänä, kuntalaisena ja veronmaksajana.  Perustakaa nyt se valiokunta mistä Heimo Hokkanen tuossa yllä puhuu. Tehtäväksi annatte keskushallinnon virkamiesten työmoraalin tutkimisen ja hallintosääntöjen noudattamisen, sekä kaupunkinvaltuuston päätösten nodattamisen.

Esitys on tehtävä siitä syystä, ettei Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, eikä valtuuston puheenjohtaja ole laittaneet kortta ristiin edellämainittujen keskushallinnon johtavien virkamiesten toimiin.

Antakaa kohteiksi Asuntomessu orkanisaatio, RG Line, Tilaaja- tuottajamallin organisointi. Työ- ja virkamatkat ja hyvien hallintotapojen noudattaminen.  Siinä alkua, niin löydätte itse loput aiheet Virkasäännöistä ja niiden soveltamisista.

Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Original Wiik, on 08. 01. 2008 18:06
Tehtäväksi annatte keskushallinnon virkamiesten työmoraalin tutkimisen ja hallintosääntöjen noudattamisen, sekä kaupunkinvaltuuston päätösten nodattamisen...................Konsultit toimikaa!


Tälläinen perustarve on mutta ei korppi korpin silmää noki. Kansalaisten ja veronmaksajien on löydettävä joku muu tapa asettaa valtakoneisto joka on joka osaltaan kasvanut yhdeksi todelliseen selvitys tilaan.

Mielestäni paras tapa päästä päämäärään on jatkaa vaatimuksia työn verotuksen laskemiseksi ja yhteiskunnan omaisuuden yksityistämiseksi sekä vallan ja vastuun palauttamista mahdollisimman paljon takaisin yksilölle itselleen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 08. 01. 2008 19:07


Onhan tässä bonuspisteissä lentoyhtiöilläkin oma lehmä ojassa.

Pannes laskien että firman työntekijä vie perheensä lomalle etelään ja käyttää bonupisteitä matkanhintaan.

Yksityismatkailu ainakin hiukan hidastuu kun pisteet poistuu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 16. 01. 2008 17:05
Onkos tietoo kuinka monta päivää viikossa teknisensektorin apulaiskaupunginjohtaja on virkapaikallaan Vaasassa? 

Vastausta vailla oleva Konsultti!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 30. 01. 2008 17:05


Vaasalaisille virkamiehille oikeuden päätöksestä sanon


Anteeksi voin antaa...mutta unohtaa en voi!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Original Wiik, on 30. 01. 2008 19:07
Kuinka moni uskoo että kohtuullisilla kunnallisveroilla pystytään ylläpitämään se sama niin sanottu hyvinvointivaltio,  joka luotiin suljetun ja säännellyn talousjärjestelmämme aikana.

Jolloin kaikki metalli ja metsä sekä sähköteollisuuden tuotto jaettiin aluetukena ja valtion apuina kuntiin ja kaupunkeihin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: herkkoo on 30. 01. 2008 19:07


Vaasalaisille virkamiehille oikeuden päätöksestä sanon


Anteeksi voin antaa...mutta unohtaa en voi!

Eikö Suomessa pitäisi olla oikeastaan LAKI! joka määrää oikeudenkäynnin pidettäväksi toisessa läänissä kun virkamiehiä on syytteessä eikä oikeudenkäynti olisi yksinkertaisesti mahdollista missään paikallisessa oikeudessa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Analyyssi on 17. 02. 2008 19:07
Törmäsin erään lentoyhtiön jäsenehtoihin. Täällä on aikaisemmin puhuttu siitä, kenelle työmatkojen bonukset kuuluvat. Kun puhutaan Vaasan kaupungin (tai minkä tahansa kunnan) kannasta, on itsestään selvää ettei työntekijä saa käyttää virkamatkojen bonuksia yksityismatkoihinsa.

Merkillistä, että tälläisestä itsestään selvyydestä edes joudutaan keskustelemaan. Tilintarkistajat toimikaa.


SAS:in kanta ainakin on aivan selkeä:

SAS EuroBonus-jäsenehdot
 
2. Työmatkat
2.1 Jäsenen, joka aikoo kerätä pisteitä työnantajan maksamilla lentomatkoilla, hotelliyöpymisillä, autonvuokrauksilla tai muilla aktiviteeteillä, joilla ansaitaan pisteitä, tulee sopia siitä työnantajan kanssa etukäteen.
2.2 Työmatkoilla ansaittuja pisteitä ei saa käyttää yksityismatkoihin ilman työnantajan suostumusta.
2.3 Joissakin maissa valtion palveluksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää pisteitä lentomatkaan, jos pisteet on ansaittu työnantajan maksamien lentojen, hotelliyöpymisten, autonvuokrausten tai muun toiminnan yhteydessä. Samat säännöt voivat päteä myös muihin julkishallinnon palveluksessa oleviin henkilöihin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: FinnBat on 17. 02. 2008 20:08
Ne ziljoonat kerrat kun olen asioinut virastoissa ja virkamiesten kanssa on selvää että virkamies ei tee yhtään mitään jos sen ei ole pakko. Ja silloinkin se varmuudeksi ensin kieltää jos jotain on ihan pakko päättää.

Vaasan ylin virkamiesjohto on ihan pahinta rupusakkia, jokainen kyttäämässä jotain muuta pestiä ja onneksi tuosta yhdestä nyt päästään, mutta se piru tässä on että ei tiedä yhtään tuleeko huonompi tilalle ?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: mustis on 18. 02. 2008 14:02


Vaasalaisille virkamiehille oikeuden päätöksestä sanon


Anteeksi voin antaa...mutta unohtaa en voi!

Eikö Suomessa pitäisi olla oikeastaan LAKI! joka määrää oikeudenkäynnin pidettäväksi toisessa läänissä kun virkamiehiä on syytteessä eikä oikeudenkäynti olisi yksinkertaisesti mahdollista missään paikallisessa oikeudessa...

eiko ole näin ?  pitää olla
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Analyyssi on 18. 02. 2008 15:03
(En tiedä kuuluuko tämä tähän aiheeseen, mutta en löytänyt parempaa otsikkoa.)

Kumpula-Natri SDP:n puheenjohtajakisaan. Voihan nyt järjen köyhyyttä. ???

Nampula-Kutri on liian kevyt tapaus vakavasti otettavaksi puheenjohtajakisassa. Mielestäni myös tulevaisuudessa. (Analyyttisyyttä puuttuu, eikä hänestä siksi ole sillanrakentajaksi.) Tämäkin turha ehdokkuus on selvä merkki virhearvioinnista. Kyllä tämän läpi näkevät terävät puoluetoverit ja he muistavat tämän myös tulevaisuudessa. Puolueen energian suurta väärinkäyttöä.

Kutrilla kun ei ole mitään mahdollisuutta tai aikomusta voittaa kisaa. Eikä teoreettisia mahdollisuuksiakaan viidettä sijaa korkeammalle. Hän ei myöskään ole vakavissaan ehdolla, kunhan nyt haluaa olla esillä. Se kun palvelee häntä itseään jatkossa. (Tai niin hän lyhytnäköisyydessään luulee.) Puolueen etua hän ei ole miettinyt sekuntiakaan.

Mutta olisi se perkeles hyvä kun valittaisiin, niin saisi maistaa omaa lääkettään. Mitäs meni asettumaan ehdolle!

Tuskin nimittäin välittäisi puheenjohtajuudesta juuri synnytyksen jälkeen ja pienten lasten valvotettua tuoreena äitinä. Mielestäni hän pistää omaa puoluettaan tällä tavalla halvalla! Läpinäkyvää häviämistä ja siis oman puolueen energian suurta tuhlausta. Ja vain tulevaisuuden mahdollinen henkilökohtainen voitto mielessä. Esillä kun pitää olla, keinolla millä hyvänsä. Henkilökohtaista kähmintää.

Tässäkin on syy miksi minä en äänestäisi koskaan tälläistä ehdokasta. Ryhtiä olla pitää!!

Ottaisi oppia fiksummasta toveristaan. Sillä Maria Guzenina-Richardson on kertonut pyrkivänsä vain Sdp:n varapuheenjohtajaksi. Tässä on realismia ja siksi myös jo jonkinlaisia menestymisen mahdollisuuksia. Palvelee Guzerinaa henkilökohtaisesti (puoluetta kunnioittaen) myös paljon paremmin tulevaisuudessa. Tämäkin todistaa, että esim. Guzerina on analyyttisempi, realistisempi, viisaampi ja pätevämpi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Original Wiik, on 18. 02. 2008 15:03

Vaasan ylin virkamiesjohto on ihan pahinta rupusakkia, jokainen kyttäämässä jotain muuta pestiä ja onneksi tuosta yhdestä nyt päästään, mutta se piru tässä on että ei tiedä yhtään tuleeko huonompi tilalle ?

Pyytäkää ihmeessä Laihialta Hilkka Annolaa tuohon tehtävään
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vanha Myyrä on 01. 08. 2008 06:06

Tällä foorumilla on käyty keskustelua siitä että täällä ollaan virkamiehiä kohtaan liian negatiivisia ja siitä syystä virkamiehet eivät käy edes lukemassa kirjoituksia. Totuus on aivan toinen.  Ns. reaalimaailma on paljon kriittisempi kuin tämä foorumi.

Osallistuin eilen ulkojäsenenä vaasalaisen ukkoparlamentin istuntoon ja sen aiheena oli Vaasan virkamiehet.  Erityisesti parlamentaarikkoja tuntui ärsyttävän Vaasan virkamiesten tapa käyttää konsultteja joka käänteessä.  Parlamentti oli yksimielinen siitä että konsultin palkkaajan täytyy saada provikka jokaisesta konsultoinnista.  Muutoin sitä ei harjoitettaisi nykyisessä laajuudesa.

Toinen asia, mistä parlamenaarikot keskustelivat taajaan oli virkamiesten työaika.  Monilla oli havaintoja nimiä myöden kaupungin virkamihistä,  jotka oli nähty  virka-aikna ostoksillä Starkissa, Keskolla, Halpa-Hallissa ja Hartmannilla.  Olivat ostelemassa rakennustarvikkeita.  Kysymyksessä oli siis virkamiaehet, joiden toimenkuvaan eivät rakennustarvikkeet kuulu.

Lisäksi parlamentti kiinnitti huomioata erääsen virkamieheen, jonka nimikin tuli mainittua, joka tapaa  virka ajallaan rempata mökkiään Maalahden suunnassa.

Virkamiasten kannattaisi siis lähettää etäispääte seuraamaan vaasalaista toriparlamenttia.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Klaus Berg on 01. 08. 2008 08:08
"Talossa jossa on laiska kissa niin hiiret hyppii pöydillä."
                                     -suomalainen sananlasku


"Vaasassa jossa on kolme kaupunginjohtajaa niin virkamiehet hyppii rautakaupoissa."
                                                      - vaasalainen tapa hoitaa kaupungin asioita


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 27. 09. 2008 07:07
Kaunis talo ja hyvä tontti. Sisäpiiritietoa, että tontti laajenee ja tulee omaksi. Rantatontti halutulla paikalla, 2 km torilta. Hinta 10 000e. Olen kateellinen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: herkkoo on 27. 09. 2008 07:07


Vaasalaisille virkamiehille oikeuden päätöksestä sanon


Anteeksi voin antaa...mutta unohtaa en voi!

Eikö Suomessa pitäisi olla oikeastaan LAKI! joka määrää oikeudenkäynnin pidettäväksi toisessa läänissä kun virkamiehiä on syytteessä eikä oikeudenkäynti olisi yksinkertaisesti mahdollista missään paikallisessa oikeudessa...

eiko ole näin ?  pitää olla


Ei näytä olevan...


"Jyväskylän kaupunginhallituksen entisen puheenjohtajan, nykyisen Vaasan kaupunginjohtajan Markku Lumion lahjussyytteitä ei käsitellä enää korkeimmassa oikeudessa, joten Vaasan hovioikeuden viime toukokuussa antama vapauttava päätös jää voimaan. Korkein oikeus päätti tiistaina, ettei anna valituslupaa asiassa.

Myös Vaasan käräjäoikeus hylkäsi aikanaan pääosan Vaasan kaupunginjohtoa vastaan nostetuista syytteistä, mutta katsoi kuitenkin kaupungin johtajakolmikon syyllistyneen lahjusrikkomukseen.

Syytteet liittyivät kaupungin johdon Osuuskauppa KPO:n matkoihin Tallinnan ja Saariselälle, matkat kustansi KPO."

http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/markku-lumion-vapauttava-tuomio-voimaan(64512).ece

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 27. 09. 2008 08:08
Vaasan kaupunki omistaa Niemeläntien talon tontit. Vaasan kaupunki päättää mitä tontti maksaa ja mitä tontille voi rakentaa. Vaasan kaupugin virkamies vuokraa tontit. Virkamiehen ylin esimies on....hupista, talon omistaja ja tontin nykyinen vuokraaja. Ei tässä mitään väärää varmaan ole tapahtunut. Mitä nyt noista golfaajista, turisteja ne varmaan vaan ovat.

Eikö kaupunki joskus käytä etuosto-oikeutta jos on tärkeä tontti? Voisi nytkin siis halutessaan ostaa ja myydä talon golfaajille? Mitäs siellä Muovitehtaalla tapahtui? Ratsastustallilta vietiin maneesi golfaajille kaupugin avulla?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Klaus Berg on 27. 09. 2008 08:08
Eikö kaupunki joskus käytä etuosto-oikeutta jos on tärkeä tontti? Voisi nytkin siis halutessaan ostaa ja myydä talon golfaajille? Mitäs siellä Muovitehtaalla tapahtui? Ratsastustallilta vietiin maneesi golfaajille kaupugin avulla?

Etuosto-oikeus koskee vain maata eli kiinteistöä. Ei siis taloa. MUTTA vuokrasopimuksen voi purkaa ja silloin joutuu vuokraisäntä maksamaan vuokralaiselle käyvän hinnan rakennuksista mitkä jää tontille. Tuo 10.000 euroahan sen arvo on jos Lumion sanoihin voi luottaa.

Siis ei kuin vuokrasoppari poikki ja Lumiolle 10.000 käteen niin se on siinä juridiikka.

Ei varmaankaan tapahdu.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 27. 09. 2008 09:09
Kaupunginjohtajan viime aikaiset teot kuvastaa korruptiota, sekä elitistisen virkavallan ja poliittisen johdon moraalia, mikä näyttää olevan yleistä nykyisessä menossa tässä maassa. Mutta sen osoittaminen on vaikeaa näin pienessä maassa kuin on Suomi.
Hyväveliverkosta puhutaan, mutta sen osoittaminen on sen pienuuden johdosta vaikeaa sekä myös edustuksellisen demokratian hengettömyys vaikeuttaa näytön esille tuloa.

Mitä pienemmäksi kutistuu edustuksellinen demokratia, sitä tietenkin isommaksi paisuu korruptio ja tietenkin moraali muuttuu sen mukaisesti. Toisaalta se kuvastaa myös sitä, että olemme menossa kohti Rooman-valtakunnan hajoamisen mukaista tilannetta, myös tässä maassa. Korkeinta hallintoa ja poliittista eliittiä ei juurikaan voi erottaa, ne ovat yhtä ja samaa.

Puolue-eliitit ovat myös privatisoituneet eli henkilöityneet, Suomessa eikä Vaasassakaan ole vuosikymmeniin puhuttu vasemmistosta eikä oikeistostakaan. Vaasan valtuustossakin on vain ryhmä numero se ja ryhmä numero se, joiden mukaan paikat sitten jakautuvat.

Eduskuntapuolueet ovat yhdessä kuorossa, jokaisessa vaalissa, melkein kuin oppositiossa itse hyväksymiään säästö ja leikkaustoimia vastaan. Kun vaalit ovat ohi jatkuu jälleen sama meno!
Tämä myös kuvastaa vasemmiston vahvaa oikeistolaistumista. Oikeistolaiseen politiikkaan sopii hyvin nykyinen meno, johon on uutena elementtinä tullut kuntauudistus, jolla lisätään kunnallisten palvelujen tuottamisen ulkoistamista ja yksityistämistä.

Virkkamismoraalia eri juurikaan voida erottaa poliittisen eliitin moraalista. Joten edustuksellinen demokratia kaipaa uutta verta sisälleen, että se jälleen hengittäisi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ainu on 27. 09. 2008 10:10

 Tuo 10.000 euroahan sen arvo on jos Lumion sanoihin voi luottaa.


Pikkulinnut kertovat, että vanha omistaja pyysi Lumiolta 25 000 euroa, johon hän ei suostunut. Kun Lumio sanoo, että myyjä hyväksyi hänen tarjouksensa, on se tietysti ihan totta, mutta eipä hän tietenkään kaikkea kerro.

Olen sitä mieltä, että talolle Lumio on minigolfrataa parempi omistaja, mutta kaupassa on kyllä jotain hämärää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Arne-seppä on 27. 09. 2008 11:11
Lumion ymmärtäjiä on vaikea ymmärtää....
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 27. 09. 2008 13:01
Jos joku tässä vaasalaisia ärsyttää, niin se on epäily siitä että virkamies käyttää asemassaan saamia tietoja omaksi hyväksen. Tämähän on yleinen tapa niin  virkamiesten kuin tärkeimpien luottamusmiesten kohdalla.

Hyvä esimerrki vime ajoilta on vaikkapa Kirkkopuistikko 6:n parkkipaikan rakentaminen kaupungin kustannuksella.  Ko. talossa asuu kaupungin  virkamiehiä.  Teknisestä  virastosta on esimerkkinä tonttikauppa Sundomista, millä virhailija lihotti oman tonttinsa hintaa tuntuvasti.

Tätä taiustaa vasten Raimo Rauhalan moralisointi tämänpäivän Pohjalaisessa oli aiheuttaa löröt housuihin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 27. 09. 2008 15:03
Viisaudenkirjan mukaan ahneus on yksi seitsemästä synnistä. Se on varmaan sitä suurempi mitä korkeammassa asemassa yhteiskunnassa ihminen on.  Virkamiehelle ahneus on alku tuhontielle, sillä ahneus kasvaa kuin nälkä köyhälle.  Tämän pitäsi erityisesti kaupunkimme isien tietää. olipa virkamies, tai luottamushenkilö.  Lisäksi muistutettakoon mikä on ahneen loppu
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Pentti Suksi on 27. 09. 2008 17:05
Pro-Vaasan puheenjohtajana en lähde kovin pitkälle kommentoimaan tietoja,  joita
olen lukenut vain lehdistä. Äkkiseltään katsoen ostajalle ehkä oli edullinen kauppa,
mutta moni on kakku päältä kaunis. Tuollaisten vanhojen talojen korjaaminen ja entisöinti, jotka on museovirasto suojellut, vaatii  huolellisuuta ja rahaa .

Kauppa tuntuu kyllä tuntuu edulliselle, se on viime kädessä miten  verottaja sen katsoo, jos arvioitu hinta on 40000 euroa, niin siinä tulee lahjavero maksettavaksi 30000 eurosta. Nämä edulliset kaupat kiristyi kun viime laman aikana kun pankin tuttavat osteli melkein ilmaiseksi taloja ja tappiot pankille ja valtio korvasi pankkitukena pankeille.

En lähde julkisesti enempää arvioimaan ennenkuin faktat ovat pöydässä.

Pentti Suksi
puheenjohtaja
ProVaasa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Antti Ruostetniemi on 27. 09. 2008 18:06
Voi hyvä pojat miten Te tätä asiaa käsittelette!
Tämä menee jo herjauksen puolelle!

Ajatelkaa jos Teillä olisi kaupunginjohtaja joka tekisi ns. ”möhkökauppoja” mitä siitä seuraisi? Vararikko ja miten siinä tilassa pystyisi hoitamaan kaupungin asiat?
Meinaatteko Te, että hän saa tehdä vain kaupungin kaupat onnistuneesti ja omat pieleen..nyt järki käteen!
Olkaa ylpeitä kun Teillä on kaupunginjohtaja joka pystyy neuvottelemaan eikä mene kaupantekoon ”saranapuolelta” niin kuin tässäkin tapauksessa ne hävinneet ovat tehneet!

Onko kaupunginjohtajan toimenkuvassa, että pitää henkilökohtaiset kaupat hyväksyttää Pohjalaisen Mantilalla/Nurmella tai toimittajalla ja kaikilla tiedottajilla. Nyt Teidän on syytä käyttää asiantuntemusta kun ette itse tiedä.

Olisiko kaupunginjohtajan pitänyt tuoda oma yksityisasiansa kaupungin hallitukseen ja siellä olisitte huutoäänestäneet, että millainen hinta on Teille sopiva. Minä putosin nyt kärryiltä tästä teidän ajojahdistanne! Ei se voi näin toimia eli jäitä hattuun!

Tukekaa johtajaanne niin teette sitä mitä äänestäjänne eli kannattajanne Teiltä odottaa!

Markku Lumio on tämänkin perusteella pätevä johtaja!

Toivonkin, että Hän tekee lisää kauppoja ja näin saadaan työtä ja toimeentuloa lisää Vaasaan!

Kyseessä ei ole todellakaan ahneus kuten jotkut kehtaisivat esittää!

Tuleekin mieleen onko kirveen heittäjät itse henkilökohtaisesti teheet kauppoja eli kun eivät tiedä miten niitä tehdään!

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 27. 09. 2008 18:06
Antti Ruostetniemi kirjoitti:
>Olkaa ylpeitä kun Teillä on kaupunginjohtaja joka pystyy neuvottelemaan eikä mene kaupantekoon ”saranapuolelta” niin kuin tässäkin tapauksessa ne hävinneet ovat tehneet!<

Tietysti omalla vapaa-ajallaaan, eikö niin Antti?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Antti Ruostetniemi on 27. 09. 2008 19:07
Anteeksi nyt T.TYLY en oikein ymmärrä!
Kaupunginjohtajalla on todella pitkät päivät ja sen valossa kysymys oli minusta aiheeton!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: V.A.A.Salainen on 27. 09. 2008 19:07
Aivan tosissasiko Sinä Antti varoittelet kirjoittajia herjauksesta.  Sinun omat kirjoituksesi laihia-ketjussa ylittävät herjauksen tuntomerkit tämän tästä.  Katso peiliin!

Tuskin Sinä olet myöskään paras henkilö puhumaan kaupanton moraalista.  Arvelen että Vaasasta löytyy Sinua parempia asiantuntijoita.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 27. 09. 2008 19:07
Nitä isot edellä, sitä pienet perässä.

Onko perää huhuissa, että edullisia tai "ei kenelle tahansa myynnissä olevia" asuntoja on viime aikoina myyty usealle rakentamisen kanssa tekemisissä olevalle kaupungin virkahenkilölle? Puhutaan ainakin rakennusvalvonnasta ja kaupunkisuunnittelusta työpaikkana. Kuka tietää?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: V.A.A.Salainen on 27. 09. 2008 20:08
Peevelille
Tarkoitat ilmeisesti tonttikauppoja ja rakennusoikeuksien nostoja?

Ainakin Sundomissa on tälläistä "mitä isot edellä, sitä pienet perässä" tapahtunut.  AnttI on ehkä kuullut asiasta kun hänellä on mökkitontti ja aallonmurtaja Sundomissa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: fableable on 27. 09. 2008 22:10

 
Tukekaa johtajaanne niin teette sitä mitä äänestäjänne eli kannattajanne Teiltä odottaa!

 Markku Lumio on tämänkin perusteella pätevä johtaja!


Antin kanssa yllä olevasta lainauksesta komppaan samoin sävelin. Olisin kyllä ollut itse valmis pulittamaan heti kättelyssä huvilasta 20 tonnia enemmän. Mutta taisi mennä nopeasti kaupungin "sisäisellä kirpputorilla" vai oliko vielä pienempi kirpputori?
 
Toisaalta sitten "huvilan omistajana" olisin ollut  Muttonen-Mattilan kanssa "naimisissa", joka ei kyllä  kukkaron kannalta mitenkään olisi houkutellut. Lumiolle ei liene ongelma kukkaron suhteen, mutta toivottavasti M-M. pitää myös päänsä hyvän virkamiesmoraalin mukaisesti tämänkin KJ;n huvilan suhteen.
Ei lisäsiipiä vääriä terassi /parveke ratkaisuja, kattoerkereitä uusia tehdasvalmisteisia ikkunoita ovia tms. Ja paanutus  ulkoseinissä on säilytettävä samankaltaisena muiden puusepän hienouksien mukana punamullan kera. Muuten tämä veronmaksaja  nousee barrikaadeille. Toivottavsati upea huvila entisöidään viimeisen päälle pieteetillä.

Tunnustan kuitenkin rehellisesti; Olen aidosti  Kj.Markku Lumiolle kateellinen, ja säälittää mummoa.
Olisi ansainnut paremman hinnan, kun on meille jälkipolville pitsihuvilansa säilyttänyt. KH ,valtuusto  ja virkamiehet; Käsi sydämelle ja hattu kiertämään oikein runsaskätisesti. Tontihan on kaupungin, ja pian on kymppitonni Fylgiassa syöty.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Svedu on 28. 09. 2008 00:12
 
Onko perää huhuissa, että edullisia tai "ei kenelle tahansa myynnissä olevia" asuntoja on viime aikoina myyty usealle rakentamisen kanssa tekemisissä olevalle kaupungin virkahenkilölle? Puhutaan ainakin rakennusvalvonnasta ja kaupunkisuunnittelusta työpaikkana. Kuka tietää?
Jos julkinen viranomainen ostaa jonkin urakoitsijan talon osakkeita (tontti tai kiinteistö) maksaen niistä tavanomaista markkinahintaa vähemmän, tällöin kysymys on…
jos sen jälkeen vielä tontin tehokkuusluku nousee, kysymys on…
Peeveli, täällä on turha kysyä, me tavikset tiedämme sen myös kuten sinä.
Mitä voi tehdä? Ei mitään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 28. 09. 2008 08:08
Ossi Kukkoselle, joka ryöpytää meikäläistä "kolumnissaan".

Voihan sitä Ossi valtuustoon pyrkiä toisia ehdokkaita moittimallakin. Kukin valitsee oman linjansa.

"Ordförandekollegan i sdp:s fullmäktigegrupp, Per Hellman, är mer betänksam:
-Min spontana tanke är "hur har det här gått till?

Förmodligen har allt gjorts juridiskt korrekt, men rent rättvisemässigt tycker man ju att minigolfarna borde ha haft förtur till huset, säger Hellman.
Han hyseringa tvivel om att Lumio inte skulle göra huset fint och att han låter golfgrannarna fortsätta med sin verksamhet. Ändå tycker han det är litet snopet att huset går golfarna förbi när det kunde ha varit till allmän nytta.
-Jag är betänksam, men vill inte stämpla någon, säger Hellman.

De grönas gruppordförande Tapio Osala är också inne på det här med allmännyttan. Han ser en minigolfbana som allmän-nyttig.
-Stadens högsta tjänsteman borde framför allt sköta stadens, inte egna intressen. Om de kolliderar så bör stadsdirektören visa exempel genom att låta allmännyttan gå först.
Något olagligt är det inte i Lumios husköp, betonar Osala."


Tuossa Hellmanin ja minun kommenttini Vasabladetista. Kielitaitoinen voi siinä todeta onko kyse TUOMIOSTA. Minusta ei. (Kukkonen puhui "pikatuomiostani".)

Kyse on siis siitä, että mini- tai ratagolfia voidaan pitää yleishyödyllisenä urheilu- ja virkistyspaikkana.  Matkailijoitakin siellä näkee kesäisin paljon. Voisi olla kaupungin intresseissä auttaa yhdistystä saamaan sen tarvitsemaa lisätilaa.

Kun nyt tästä asiasta nyt Ossi välttämättä aloittaa keskustelun niin:

Jotkut tietävät, että Niemeläntien rantatontteja suunnitellaan kaavoittaa OK-tonteiksi. Sen jälkeen niille saa pitkän, kiinnityskelpoisen vuokrasopimuksen tai ne voi lunastaa omaksi.
Kaupunginjohtajamme ohjaavat kaavoitusta.

On myös niin, että korkeimmat virkamiehemme eivät voi tavallisen veronmaksajain tavoin aina toimia, tai ei ainakaan odoteta niin tekevän. He eivät voi tinkiä omissa ostoksissaan hinnasta kaupassa, joka on tavarantoimittaja kaupungille. He eivät voi resuta kapakoissa miten lystää. He ovat ”julkkiksia”, joita seurataan halusivatpa tai eivät.
Heitä kadehditaan ja koska ovat vielä poliittisia henkilöitä niin kilpailevien puolueiden edustajat ovat erittäin kärkkäitä löytämään sanomisia toisten puolueiden keulakuvista.

Siksi heille myös maksetaan korkeinta palkkaa. 

Aateluus velvoittaa, tavataan sanoa.

Asioista on voitava puhua niiden omilla nimillään, TV:ssä ja lehdissä. Usein puhutaan paljon mutta sanotaan vähän. Kansa antaa tuomionsa 26.10. Hyvä niin.

Koirat räksyttää ja karavaani kulkee.

Onnea Ossille ja kokoomukselle vaaleissa!

Tapio Osala
P.S. Myös kokoomuksella on ollut fiksua porukkaa. Jussi Hietikko, Olavi Niemi ja Reijo Salmi olivat hienoja miehiä.
P.P.S. Olisiko Ossi reaktiosi ollut sama jos kyseessä olisi ollut vaikkapa demareiden kaupunginjohtaja?

(vastaisin Ossin "kolumniin" - jonka kirjoitus ja nyt tuo vastaus olisi minusta kuulunut tänne - koska kolumnien vastaustekniikka tuntuu olevan rikki)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 28. 09. 2008 08:08
Suomi on pudonnut kansanvälisessä transparancy (korruptio)listalla viidenneksi.  Jos asiaa katsotaan vaasalaiselta kannalta niin kaupunki sijoittuu jonnekin Burgina-Fason ja Nigerian tasolle.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: korkokengät on 28. 09. 2008 09:09
Koskapa vaaliblogin "kysymys ehdokkaalle"-foorumi ei nyt toimi, esitän kommenttini Ossi Kukkoselle hänen eilisen kolumninsa johdosta tässä näin:

Taisit aika lailla provosoitua tuosta eilisestä ”pääuutisesta”?
Se ei ole tarpeen, jos omatunto on puhdas.

Jos olet sitä mieltä, että "oman pesän likaajaa ei kehtaa lähettää kaupunkiamme edustamaan", niin rupeatko piilottelemaan kaupunginjohtajaammekin vastaisuudessa?
Osalalla ei kaiketi ole mitään salattavaa/hävettävää?
Sinulle näytti tulleen joka tapauksessa kauhea kiire, ellei suorastaan paniikki, puhdistaa ehkä kuitenkin hieman tahraantunutta kotipesäänne. Hyvin ymmärrettävää näin vaalien alla.

Rauhala ja Osala tuskin suunnittelivat tuomareiksi ryhtymistä. Kunhan olivat ilmaisseet rehellisen mielipiteensä median sitä heiltä kysyessä. Olisiko pitänyt ruveta valehtelemaan?
Eikös se olisi ollut todellista hurskastelua?
Meitä on kuuleppas Vaasassa koko joukko "hurskaita", jotka jakavat herrojen Rauhala ja Osala hurskaat ajatukset tässä kaupunginjohtajan "talo pilkkahintaan" -asiassa.

Itse ”räksytät rakkikoiramaisesti" myös Osalan TV-esiintymisen. Haisee kovasti kateudelle. Vallankin, kun omanne eivät päässeet kyseisessä TV-ohjelmassa lainkaan "välkkymään".
Muuten olen sitä mieltä, ettei kenenkään erinomaisuutta/alamittaisuutta kannata arvioida  tuollaisen pinnallisen TV-karnevaalin perusteella.

Taidat itse kuulua "hurskastelevien kiihkoilijoiden" kärkikaartiin?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 28. 09. 2008 12:12
Oikea paikka jatkaa keskustelua on Täällä (http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=2436.0)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Peeveli on 28. 09. 2008 14:02
Oikea paikka jatkaa keaskustelua on Täällä (http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=2436.0)

Mitä keskustelua tarkoitit? Tuskin keskustelua virkamiesmoraalista kaikkine hämärine kauppoineen ja muine oman edun tavoitteluineen virkavastuulla?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 28. 09. 2008 14:02
Tarkoitin keskusteelun viimeaisimpiä postauksia,  jotka koskevat kolumnipalvelussa synatynytt kärhämää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marjatta Vehkaoja on 28. 09. 2008 18:06
Kun asia myydään lehden etusivulle raflaavasti, niin tottahan se saadaan näyttämään pahalta. Mummo kenties ajatteli, että kenelle tahansa muulle hän myy mökkinsä, mutta ei pienoisgolfille, naapurille. Hinta tuntuu kiistätämättä mitättömältä.

On kuitenkin huomattava, että monet kaupat toteutetaan sen enempää kuuluttamatta. Tästä syystä KAIKKI EIVÄT VOI AINA PÄÄSTÄ TIETÄMÄÄN, mitä on myynnissä. Puskaradio ei toimi vain kaupunginjohtajan ollessa kyseessä. Minäkin olen ehtinyt myydä sekä rivarin että omakotitalon ennenkuin mainos ehti lehtiin - puskaradion välityksellä. Löytyi vain ostajat, jotka ehdottomasti halusivat ostaa - eivätkä muuten edes tinkineet hintapyynnöstä.

Kaupunginjohtajan ostoksen arvolla voi spekuloida lähinnä tulevan asemakaavoituksen näkökulmasta. Niemeläntie ja leirintäalue ovat jo asemakaavaohjelman kohteina. Missä määrin mökin myynyt mummo on ollut tietoinen kaavatyöstä? Jos ostettu tontti yritetään saman tien liittää asemakaavoituksen piiriin vastoin aiempia suunnitelmia - tarkoituksena saada lisää rakennusoikeutta - pitää kysyä ostoksen moraalin perään.

Kaupunginjohtajan pitää pyrkiä olemaan parempi ihminen kuin muut, jonkinlainen hyvä esimerkki. Näinhän ajatellaan myös papeista. Aina voi toivoa, ettei keskustelun kohteena olevaan mökkikauppaan liity mitään sen kummempaa. Ehkä hintaa pitäisikin verrata viiden vuoden mökkivuokraan, sillä tontin vuokra-aikaa ei liene jäljellä sen enempää. Sellaisenakin hinta tosin tuntuu edulliselta - ollaanhan keskellä kaupunkia.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: EX-Vaasalainen on 28. 09. 2008 19:07


Minun mielestäni Markku Lumiolla on täysi oikeus elää myös normaalia yksityistä elämää kaupunginjohtajuudesta huolimatta,jos kaupassa on epäselvyyksiä niin nehän voidaan selvittää.

Ilmeisesti minikolffarit on vetäneet herneen nenäänsä.

Mihinkäyttöön minikolffarit olisivat talon laittaaneet jos se olisi tullut seurakäyttöön?Sehän on suojelukohde joka pitää saneerata!!!Tuossa mökissä ei varmasti koko seura mahdu kerralla olemaan on sen verran populaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Gerbyn Kuningas on 29. 09. 2008 08:08
Eipä löydy Vaasasta  edes 40000€:lla vastaavia mökkejä edes vuokratontilla.. Sanoisin nykyhinnoilla tuon kiinteistön arvoksi 130000€ enkä valehtele tippaakaan. Enemmänkin voisi pyytää, mutta vuokratontti verottaa hiukan arvoa. Voisin sanoa, että Lumio teki loistavat kaupat, hiukan vain haiskahtaa...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: manteiro on 29. 09. 2008 13:01

Kun mätänemistilassa olevan mökerön kunnostaa museoviraston ja nykyajan vaatimukset täyttävään kuntoon, sata tonnia on äkkiä upotettu remonttiin.
Kun vielä otetaan huomioon, että mökkirähjä sijaitsee vuokratilalla, ollaankin jo erinäköisten tulkintojen edessä.
Markku Lumio on korkea virkamies, mutta hänelle on sallittava samat oikeudet kuin rivikansalaisillekin taataan. Julkiset velvollisuudet eivät saa estää normaalia elämää ja rehellistä kaupankäyntiä, mikäänhän ei tässä tapauksessa viittaa vähäisimpäänkään vilppiin.

Vasabladet ja kiinteistövälittäjä I. Tåg käyvät kovin hanakasti Lumion kimppuun, se vasta haiskahtaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jorma Kivimäki on 29. 09. 2008 14:02
Kaupunginjohtajan ostoksen arvolla voi spekuloida lähinnä tulevan asemakaavoituksen näkökulmasta. Niemeläntie ja leirintäalue ovat jo asemakaavaohjelman kohteina. Missä määrin mökin myynyt mummo on ollut tietoinen kaavatyöstä? Jos ostettu tontti yritetään saman tien liittää asemakaavoituksen piiriin vastoin aiempia suunnitelmia - tarkoituksena saada lisää rakennusoikeutta - pitää kysyä ostoksen moraalin perään.

Kaupunginjohtajan pitää pyrkiä olemaan parempi ihminen kuin muut, jonkinlainen hyvä esimerkki.

Juuri näin. Ja aivan erityisen varovainen luulisi Lumion olevan aikaisemmin tapahtuneiden asioiden valossa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: fableable on 29. 09. 2008 23:11
Eipä löydy Vaasasta  edes 40000€:lla vastaavia mökkejä edes vuokratontilla.. Sanoisin nykyhinnoilla tuon kiinteistön arvoksi 130000€ enkä valehtele tippaakaan. Enemmänkin voisi pyytää, mutta vuokratontti verottaa hiukan arvoa. Voisin sanoa, että Lumio teki loistavat kaupat, hiukan vain haiskahtaa...

130000 euroa meni kyllä railakkaasti metsään huvilan nykykunnon ja tarkat suojeluvaateet huomioon ottaen.

Mutta toki Lumio teki hyvät kaupat. Jos vielä kunnostaa huvilan oikein ja  pieteetillä, se on kulttuuriteko, josta  Vaasalaiset saavat olla kiitollisia johtajalleen.  Lumio saataa jäädä historiaan  Vaasalaisen rakennuskultuurin vaalijavirkamiehenä.  Se on sentään jonkinlainen lohtu kun tietää, mitä Vaasasta on menneinä vuosina hävtetty.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Gerbyn Kuningas on 30. 09. 2008 05:05
130000 euroa meni kyllä railakkaasti metsään huvilan nykykunnon ja tarkat suojeluvaateet huomioon ottaen.
http://www.etuovi.com/kohde/361879
Vanha tullitalo, tosin omalla tontilla, mutta yhtälailla huonossa kunnossa... Hintaa vaivaiset 210000€. Ei pelkkä tontti voi Vaskiluodossakaan tehtaan melussa tuota 200000€ maksaa. varmasti joku tuosta olisi lähemmäs sata tonnia maksanut ellei ylikin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 30. 09. 2008 08:08

Oikein tai väärin, kyseisiä tontteja itsekin pitkään ns. "sillä silmällä" katselleena voin vakuuttaa

että Pohjanmaan välitysfirmatkin olisivat tuon mestan tiedostettuaan jo taistelleet siitä

jonoaan Vaskiluodon sillalle muodostaen.

Ja nimenomaan jo pelkästään tämän mestan todellinen kulturellinen arvo sisäistäen.

Että tämä tiedostaminen valkeni tässä tapauksessa pelkästään Kaupunkimme johtajalle

uskoisin sen kuitenkin olleen "sisäpiirin" tiedossa jo pitkään.

Eli epäviralliselta "varauslistaltaan" muut "Gurut" pyyhkien...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Gerbyn Kuningas on 07. 10. 2008 09:09
Miksi tästä ei keskustella sen enempää?? Kaupunginjohtajan talokaupasta siis kyse. Mikäli tuo oli mielestänne hieno teko, että Lumio otti tuollaisen mökin taakakseen, niin sanokaa nyt ihmeessä mistä minä voin tuollaisen vastaavan saada taakakseni 10000€:lla?

Lisäksi ihmetyttää esim. Vehkaojan pirtti keskellä kaupunkinkia (hienosti rempattu talo, onnea siitä). Ihmetyttää vain, kuinka hän on se saanut hallintaansa?! Voi olla, että ihan rehellisesti, mutta kun parempaa tietoa ei ole, kysyn sitä teiltä arvon foorumistit.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tesu on 09. 10. 2008 21:09
No eipä nuo kaupat Vaasan mittakaavassa niin ihmetystä meikäläisessä herätä enää. Toisaalta mitä olen kuullut niin eipä se rakennus ole hääppösessä kunnossa, eli rahaa palaa reippaasti ennenkuin se on siinä kunnossa, että siellä viittii olla.
Se on mielestäni kuitenkin rakennuksen kannalta hyvä asia, että se pannaan kuntoon, eri juttu tosin se on kuka sen sai.
Tulikohan annettua tarpeeksi ympäripyöreä miete?
Tuossa talokaupassa minua jäi ihmetyttämään se, että ensimmäisenä siitä uutisoi käsitykseni mukaan ( saatan muistaa väärin)Vasabladet. Oiskohan kaupassa rannalle jääneet olleet toisenkotimaisen kannattajia?, en tiedä mutta tossa paistoi ainakin minun silmiini osin myös politikointi.
Toisaalta esimerkkejä löytyy paljon Vaasasta ja yhden jo kunkku mainitsikin. Löytyyhän rantakadulta omakotitalo ja ennenkaikkea omakotitalojen tonttiarvonnoissa on jollain "silmää tekevillä" ollut hyvä zäkä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Gerbyn Kuningas on 10. 10. 2008 05:05
Korruptio mietteiltä ei voi välttyä, kun kaupunginhallituksen asuinpaikkoja katsoo.. En tietenkään tarkoita, että kaikki asuvat rannalla omakotitalossa 5km torilta. Haluaisin vain tietää, miksi meidän kaupunkimme edustajilla on niin paljon helpompi saada hyvältä paikalta tontti/talo. Kyllä minulle kelpaisi huonokuntoinenkin talo, mutta kun sellaisten hinta on markkinoilla jotain järjetöntä. Linkki: http://www.etuovi.com/kohde/361879

Eli Vehkaoja olisi maksanut tuon esimerkin valossa omasta talostaan, sijainti huomioiden, jotakuinkin 500000€. Uskallaan epäillä talon maksaneen huomattavasti markkinahintaa vähemmän hyväveli verkoston avulla, kuten Lumionkin pirtti maksoi. Lumion mökin hinta on oikeasti jopa 150000€.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 14. 10. 2008 23:11
Olisi varmaan aika uudistaa tämä aloite. Tein sen neljä vuotta sitten mutta se ei johtanut mihinkään.

      Kaupunginhallituksen jäsenten ja lauta/johtokuntien puheenjohtajien ja johtavien viranhaltijoiden ( esim. kh:n valmistelijoiden/esittelijöiden ja virastopäälliköiden) sidosryhmät saatetaan julkisiksi (esim. hallintoelinten jäsenyydet).
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Gerbyn Kuningas on 15. 10. 2008 06:06
Olisi varmaan aika uudistaa tämä aloite. Tein sen neljä vuotta sitten mutta se ei johtanut mihinkään.

      Kaupunginhallituksen jäsenten ja lauta/johtokuntien puheenjohtajien ja johtavien viranhaltijoiden ( esim. kh:n valmistelijoiden/esittelijöiden ja virastopäälliköiden) sidosryhmät saatetaan julkisiksi (esim. hallintoelinten jäsenyydet).

Tee se Tapio! Miksi tuollaista ei jo ole? Salataanko siellä jotain, on kysymys joka herää..?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 15. 10. 2008 09:09
Tuo pitää saada ainakin ensi vuodesta toimimaan kun uudet luottamushenkilöt astuvat tehtäviinsä. Teen aloitteen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Yhydes on 15. 10. 2008 09:09


Mutta toki Lumio teki hyvät kaupat. Jos vielä kunnostaa huvilan oikein ja  pieteetillä, se on kulttuuriteko, josta  Vaasalaiset saavat olla kiitollisia johtajalleen.          Kyl maar johtaja on palkans ansainnu.  Älkääs ny ain kadehtiko

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vanha Myyrä on 15. 10. 2008 11:11
Huhut käyvät nyt kuumina hallintotalon käytävillä  Nyt olisi viimeistään nostettava se kuuluisa kissa pöydälle-
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 15. 10. 2008 11:11
Tästä kuhistaan - plaadetti tänään
Quote
Minigolfklubben låter jurist
granska Lumio

VASA. En jurist ges i uppdrag att undersöka om det förekommit
oegentligheter när stadsdirektör Markku Lumio köpte sommarstuga på Vasklot.

Styrelsen för Botnia Minigolfklubb diskuterade saken på tisdagskvällen. Den misstänker att stadsdirektören har utövat påtryckningar på stadens tjänstemän i samband med affären.
Styrelsen funderade också på att göra en brottsanmälan men valde att först låta en jurist undersöka hur affären har gått till, särskilt när det gäller planläggningen.
Huset saknar tomt i dag, men eftersom stadsstyrelsen klassar huset som kulturhistoriskt värdefullt har Lumio möjligheter att få en tomt i delgeneralplanen som är under arbete.

Onko puistoon kaavoitettu nyt omakotitontti?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 15. 10. 2008 11:11
Kateelliseksi tässä kyllä tulee jos jollakin käy niin hyvä onni, että saa rantatontin Ok-talolle ilmaiseksi Niemeläntieltä. Kuinka jotakin voi onni noin potkia? Onhan kyse vain onnesta?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vanha Myyrä on 15. 10. 2008 12:12
Kyllä jo pelkästään julkisuuteen heitetyn epäilyn pitää johtaa jatkotutkimuksiin tai epäilyn jyrkkään torjumiseen.  Tässä on siis heitetty ilmaan että Lumio olisi käyttänyt virka-asemaansa väärin.  Asia on erittäin vakava ja se on käsiteltävä nopeasti julkisuudessa.

Vaasan maine ei enää kestä kaupunginmjohtajaa, jonka ympärillä on epämääräinen maine.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: riidanhaastaja on 15. 10. 2008 13:01
Tää tonttiasiahan on ollu jo ympäri maakuntaa, sieltä minäkin sen kuulin, kun en lehtiä joka päivä lue. Että eiköhän se epämääräinen maine ole jo tullut ajat sitten. Luullakseni.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 16. 10. 2008 09:09
Ivakolle pisteet. Hienoa että on rohkeutta mennä esimiehensä suunnitelmia vastaan jotka selkeesti oman edun tavoittelua, torstain Vasablaadetissa kiinnostavaa tietoa Lumion suunitelmista.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 16. 10. 2008 10:10
Mitä siis tarkalleen ottaen Vasabladet asiasta kirjoittaa kun tuli lasketeltua ruotsintuntien aikana.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 16. 10. 2008 13:01
Vasabladet tänään:
Quote
Lumios hus rör om i tomtplanerna

VASA. Marken under huset som stadsdirektör Markku Lumio har köpt på Vasklot blir inte tomtmark. Åtminstone inte i det här skedet. En ändring hade gjorts i förslaget till generalplan, men den har nu strukits.

I fredags upptäckte planläggningschefen Tapio Ivakko att en av hans medarbetare hade gjort en nyritning i planeförslaget som är fem före färdig på stadsplaneverket.
-Ritningen skulle ha placerat Lumios hus på mark avsett för service och förvaltning, inte i ett parkområde som i dag. Ändringen skulle ha ökat chanserna att i framtiden ombilda marken under huset till en bostadstomt.
Ivakko beordrade att planritningen skulle återställas i urspringligt skick.
-Jag kunde inte godkänna ändringen. Vår uppgift på planläggningen är att se till allmännyttan. Allmänheten ska ha möjlighet att gå ner till stranden från parken. Den möjligheten skulle begränsas om parken blir mindre, vilket den skulle ha blivit i det nya förslaget.

Planläggningsarkitekt Harri Nieminen som gjorde ändringen. Han tycker inte det spelar någon roll om huset står på ett serviceområde eller i en park.
Nieminen gjorde ändringen efter att Lumio för en månad sedan besökte planläggningsbyrån för att diskutera generalplaneförslaget.
-Lumio hade ett föravtal och ville köpa Finnilä-huset. Han ville veta vilken status huset och tomten har i generalplanen.
Nieminen förstorade området som är reserverat för service och förvaltning så att det även omfattade Finnilä-huset. Samtidigt gjorde han parken där Botnia Minigolfklubb har sin anläggning mindre.
Ville Lumio att du skulle ändra i generalplaneförslaget?
-Nej. Ändringen gjorde jag på eget initiativ efter vår diskussion.

Stadsstyrelsen beslöt 2000 att Finnilä-huset är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. När stadsstyrelsen gör stadsplan för området om något år kan den besluta att huset skyddas oberoende av om huset står i en park eller i ett serviceområde.
Men, det är inte hela sanningen.
Om huset inte skyddas i den framtida stadsplanen kan ägaren riva det. Om det ligger i ett serviceområde kan husägaren bygga nytt. I en park får knappast någon bygga.
Ändringen upptäckte Ivakko när han skulle skriva ett utlåtande som Lumio hade begärt över vilken status området har i general-, delgeneral- och stadsplanen.
Hur skulle ändringen ha påverkat Lumios möjligheter att få en egen tomt under huset?
-De skulle förbättras eftersom ett område för service och förvaltning kan bli ett kvarter med bostadstomter i stadsplanen, säger Ivakko.
Om stadsstyrelsen besluter att skydda huset i en framtida stadsplan kan den också besluta om tomten.
-Marken kan bli en byggnadsplats i parken. Så har gjorts på andra platser i stan där staden äger marken under en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Förslaget till generalplan var framlagt till påseende för allmänheten för två år sedan. Närmare 300 ändringsförslag inlämnades och sedan dess har arkitekterna på planläggningen arbetet med ändringsförslagen.
Förslaget ska läggas fram för stadsstyrelsens planeringssektion den 28 oktober.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: VIC20 on 16. 10. 2008 14:02
Ville Lumio att du skulle ändra i generalplaneförslaget?
-Nej. Ändringen gjorde jag på eget initiativ efter vår diskussion.

Ei ole Ivakossa miestä tunnustaa, että kaavamuutos vedettiin takaisin, koska asiasta nousi kohu. Pisteet VBL:lle, vaikka toisaalta selvää, että jos RKP:n herrat olisivat touhunneet vastaavalla tavalla, niin lehti olisi vaiennut asiasta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 16. 10. 2008 14:02
VIC"= kirjoiti:

"Ei ole Ivakossa miestä tunnustaa, että kaavamuutos vedettiin takaisin, koska asiasta nousi kohu. Pisteet VBL:lle, vaikka toisaalta selvää, että jos RKP:n herrat olisivat touhunneet vastaavalla tavalla, niin lehti olisi vaiennut asiasta."

Onko siis lkaupunginjohtaja Markku Lumio aikonut kaavoituttaa (määrätä) uudelle tojtileen paikan omakotitalolle.  Jos näin on, niin ukon lähtölaskeneta on alkanut.  Mitään muuta mahdollisuutta ei ole jos halutaan piatää kiinni Vaasan maineesta. Toivottavasti "ankkalammikon" uutinen on ankka.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: VIC20 on 16. 10. 2008 14:02
Onko siis lkaupunginjohtaja Markku Lumio aikonut kaavoituttaa (määrätä) uudelle tojtileen paikan omakotitalolle.

Tuskinpa Lumio on tehnyt tai edes yrittänyt tehdä mitään sellaista, joka riittäisi potkuihin. Tässä on vain käyty vähän samanlainen keskustelu, jonka Paavo Lipponen ja Arja Alho kävivät  Ulf Sundqvistin tilanteesta. Keskustelun järlkeen Alho ymmärsi "på eget initiativ" eli oma-aloitteisesti, että Sundqvistille myönteinen sopimus pitää tehdä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 16. 10. 2008 15:03
Lumio oli noin kuukausi ennen talokauppaa käynyt kaavoittajien luona (Nieminen) ja tämän käynnin jälkeen alue jossa talo sijaitsee oli muutettu puistoalueesta joksikin muuksi. Ivakon mukaan Niemisen tekemä muutos olisi mahdollistanut tontin saannin omaan haltuun ja täten uuden talon rakentamiseen.

Nieminen kieltää että Lumio olisi vaatinut tai pyytänyt muutosta - muutos oli kuitenkin tehty mutta Ivakko on sen perunut.

Olin muuten ajelemassa tänään - pysäytin auton mini-golfifin kohdalle ja mietin asiaa.

Voi että kuinka hieno kokonaisuus siitä tulisi BMGK:lle. Klubtalo, sauna , ravintola ja kokoustilat.

Kyllä se pitää BMGK:lle saada tuo talo erityisesti nyt kun on nuo 18 uutta betonikenttääkin siinä viereen rakennettu.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: herkkoo on 16. 10. 2008 15:03

Eiköhän kohta lue Pohjallisessa kaupungintalon työmääräyksestä että kyse on pelkästään väärinkäsityksestä ja asia on sillä kuitattu
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 16. 10. 2008 15:03
Kun kukaan muu ei ole sitä v ielä todennut, niin täyy sitten minun se tehdä.  Kaupunginjohtaja Markku Lumion julkiskuva alkaa käydä rasitteeksi Vaasan kaupungille ja vaasalaisille.

Tässä hieman tutkiskalemista uusille ja tuleville valtuutetuille:

Kunanjohtajan asema:
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;65;349;48386;48515
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: präntööläinen on 16. 10. 2008 17:05
Mitäpä olisi Laihialla tapahtunut jos kunnanjohtaja olisi marssinut kaavainsinöörin luokse tontin esiostosopimus kourassa peltomaan hinnalla ja paikalle olisi lätkäisty vaikkapa liiketontti? Ehkäpä Ruostetniemi osaa kertoa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marjatta Vehkaoja on 16. 10. 2008 19:07
Sen verran vastaan tämän palstan "tietäjille", että kiinteistö, jossa nyt asun, on ollut noin viisi vuotta sitten julkisen tarjouspyynnön kohteena; ilmoitus oli julkaistu ainakin Pohjalaisessa. Näin ollen jokainen asiasta kiinnostunut olisi voinut tehdä tarjouksen.

Myyjänä oli Ratahallintokeskus, joka valitsi ostajan tarjousten perusteella. Ostaja en ollut minä enkä mieheni, vaan sukulaisemme. Olemme sittemmin perustetussa asunto-osakeyhtiössä vähemmistöosakkaina. 

Taloa korjattiin perinpohjaisesti kolmen vuoden ajan ennen sisään muuttoa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Yhydes on 16. 10. 2008 20:08


Taloa korjattiin perinpohjaisesti kolmen vuoden ajan ennen sisään muuttoa.

                Kuis tos ny hyöttyy sit  ko noin korjataa   veroitko päässe kiertää

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 17. 10. 2008 00:12
Vehkiksen kauppoja ei tässä ketjussa puitu mutta kiitos avauksesta anyway.

Jokainen voi ajella Vaskiluotoon ja tutkia paikkaa ja kysellä itseltään:

Kelle se talo kuuluu jotta kokonaisuus on hyvä?

Kyllä Markulle hyvä talopaikka lvielä öydetään - tuossa se valitettavasti ei tule olemaan. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marjatta Vehkaoja on 17. 10. 2008 07:07
Maaseudun maffialle:

Vehkaojan talokauppoja on käsitelty tällä palstalla kahdesti. Lue  jutut Gerbyn kuningas 7.10  ja 10.10. Tästä syystä katsoin aiheelliseksi vastata.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 17. 10. 2008 08:08
Maaseudun maffialle:

Vehkaojan talokauppoja on käsitelty tällä palstalla kahdesti. Lue  jutut Gerbyn kuningas 7.10  ja 10.10. Tästä syystä katsoin aiheelliseksi vastata.


Tähän Vehkaojan viittaukseen palstan "tietäjistä", eli Kuntalaisten halveksuntaan
ja aliarviointiin liittyen, huomauttaisin kuitenkin, että ainakin oman käsitykseni mukaan
nimimerkki Gerbyn Kuningas vain Ihmetteli tätä asiaa, eli lähinnä itsekin samaa läpinäkyvyyttä
kuntalaisena, kuin myös itsekin ylemmiltäsi jatkuvasti toitottaen.

Ei kannattaisi siis pitää noinkin kovaa kiirettä asiain edelle ryntäillen.

Joskin tässä tapauksessa kiire näyttäisi liittyvän:

Kiiruusta takaisin valtuustoon
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 17. 10. 2008 08:08
Kiitos Vehkaojalle asiallisesta vastauksesta, jolla epäilykset hälvenivät. Kahvipöytävihjailuissa on kyllä esiintynyt toisiakin talokauppojen tekijöitä, Lumion lisäksi,  joilla voi olla erikoisasema sopivan rakennuspaikan löytymiseksi. Laaksoharju, Ullakko ja Pitkämäki on vilahtanut. Missä he omistavat taloja?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: antikvario on 17. 10. 2008 08:08
 laita Vehkis tänne talosi lehti-ilmoitus
myös minä epäilen asiaa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 17. 10. 2008 08:08
Siinä taisi käydä vielä niin että Zei Zei Pitkämäki lihotti tonttiaan ilman että kukaan viitsi/uskalsi asiaan puuattua. 

Laaksoharju taas käytti bulvaania.  Mitä vippaskonstia Ullakko käytti?  Olisi mukava tietää kun sukulainen on ehdokkaana ja läpimeno näyttää hyvältä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vapaudenpatsas on 17. 10. 2008 08:08
Näyttää sille, että taas yhdellä jos toisellakin alkaa mopo keulia.

Sananvapauden väärinkäyttöä on halpahintaiset heitot ilman todistusaineistoa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 17. 10. 2008 09:09
Pe Vasabladet antaa kertoa että Nordman pyytää Lumiolta selvitystä. VBL toimittaja oli soitellut Kouhille joka oli toimittajan mukaan hiiltynyt kun asiasta vielä kysellään, Heikki antaa täyden tukensa Lumion kaupoille viitaten juridiikkaan. Kaupan purulle voi toki Maffian mukaan löytyä riittäviä perusteluitakin, aseman väärinkäyttö, kauppaan liittyvän informaation epätasapaino ostajan ja myyjän välillä, dementia tms.

Kouhi oli hiiltynyt aika lailla nähtävästi ja esitti toimittajalle vastakysymyksen:

" Onko tämä joku hemmetin kieliasia!" Kyllä Lumion pitää saada ostaa itsellensä talo Vaasasta ja juuri hänellä on varaa rempata talo hienoon kuntoon!"

On selvää että hyvä-veli-verkostossa toisiansa tuetaan.

Laaksoharju on rehti reilu ja arvot kohdallaan. Niistä kahdesta muusta en sitten ole niinkään varma (Ullakko ja Pitkämäki). Toiminnassa ja tekemisessä ensimmäisenä tulee esiin ylimielisyys eikä nöyryys.

Taitaa olla paras ja perääntyä tässä ja myydä se talo BMGK:lle ettei Iltalehti, IS tai A-studio herää asialle. On tässä taas sellainen pillu-tunnelin haju.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sandviken on 17. 10. 2008 10:10
Kun kokoomuksen kaupunginjohtajaa syytetään on kyse kielipolitiikasta? Nyt en pysy kärryillä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: präntööläinen on 17. 10. 2008 10:10
Kuinka kauan on Lumiolla selustassa tuollainen tuki kuin Kouhi? Onkohan Kouhi tyytyväinen tänne taluttamaansa suureen johtajaansa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Ainu on 17. 10. 2008 10:10
Kuka ja missä virassa on tämä Laaksoharju?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Naskali on 17. 10. 2008 14:02
Turun tauti on laajalti tunnettu seudullinen vitsaus, mutta  Vaasaan on separoitunut kermankasvu tauti.  Täällä virkamies- ja poliittinen kerma jalostaa itselleen etuisuuksia joita ei tavalliselle kaupunkilaiselle suoda.  Viimeisimmän kermankuorinnan suoritti kaupunginjohtaja Lumio.  Hän osti itselleen Vaskiluodosta alehintaan talon, joka  sattumalta sijaitsee lähitulevaisuudessa kaavoitettavalla alueella.  Kaavamuutos ei varmaan toteudu Minigolf yhdistyksen haaveilemaan käyttötarkoitukseen.  Sen verran isokenkäinen uusi omistaja on.

Vaasassa toteutuu raamatun sanonta: - sille annettakoon jolla paljon on ja sillä jolla vähän on se vähän poistettakoon. Vai pitäisikö sanoa: - sillä jolla rahat on, ostoksensa kätkekööt. Näin taisi kait käydä rautatieaseman ja matkakeskuksen rakentamisen yhteydessä tehtyjen sopimusten kanssa.  Samat toimintamallit oli käytössä asuntomessualueen tonttien jaossa. Käytettiin Laihialaista bulvaania, jonka jauhot eivät aikoinaan  olleet puhtaat Kirkkopuistikko 1 rakennushankkeessa.

Asuntomessujen  projektipäällikölle annettiin teollisuustontti ilman kilpailua Risön teollisuusalueelta.  Sinne rakentuu leipää kansalle tuottava yritys.
Huvipuistoyhtiön toimitusjohtajalle myytiin Vaskiluodosta kiinteistö joka kaavan mukaan piti olla huvipuiston laajenemisalue.  Nyt tontilla on saneerattu omakotitalo varsin uljaalla paikalla, jolla on käyttöoikeus kokotonttiin ja omistaja lypsää vuokralla köyhää kanoottikerhoa mielin määrin.

Näitä hyväveli systeemin synnyttämiä kermankuorinta tapauksia on Vaasassa varsin runsaasti ja toiminta jatkuu niin kauan kun vaaleilla valitaan virkamiesten kanssa marjastamaan lähteviä luottamushenkilöitä.  Nyt käynnissä olevat kunnallisvaalit on ainut mahdollisuus muutokseen jota Vaasa tarvitsee välittömästi.  Kaupunginhallitus on avainasemassa muutoksen tiellä. Seuraavana Vaasan kaupunginvaltuuston jäsenet, jotka ryhtiliikkeellä voivat aikaansaada muutoksen tälle kermankuorinnalle. Siksi kaupunginvaltuustoon pitää valita edustajat niiden ehdokkaiden joukosta joilla on omat asiat kunnossa ja kykenevät yhteistyön. Tästä lähtee hallinnon tervehdyttäminen, sillä jos tämä kermankuorinta saa jatkua, ei Vaasalla ole tulevaisuutta kasvukeskuksena.


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vapaudenpatsas on 17. 10. 2008 14:02
Siksi kaupunginvaltuustoon pitää valita edustajat niiden ehdokkaiden joukosta joilla on omat asiat kunnossa ja kykenevät yhteistyön.
Tässä vaiheessa lienee hyvä kysyä tällaisten yllä mainittujen kaltaisten ehdokkaiden nimiä ja numeroita?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: 21solmua on 17. 10. 2008 15:03
Uusista ehdokkaista ei ota selvää, että kuka olisi kova luu valtuustossa! vanhoista ainakin joistakin on käynyt ilmi, että nepystyy taistelemaan ainakin jollain tavalla tätä "klikkiä" vastaan!
Siis kuka tai ketä pitäisi äänestää?
Selkärankaa tarvittaisiin sanomaan suoraan asioista joita yritetään salata!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: massi on 17. 10. 2008 15:03
Tähän tautiin tuskin löytyy lääkettä koska laillisestihan kaikki tapahtuu.

Moraali ja laillisuus ei ikävä kyllä ole sama asia.

Suoraselkäisyys ei nykyään ole hyve
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vanha Myyrä on 17. 10. 2008 17:05
Sanomalehti Pohjalainen ei ole sanallakaan puuttunut kj.Markku Lumion viimeisimpään yritykseen vaikuttaa kaavaan. 

Olen ollut itse mukana tilaisuudessa, missä Pohjalaisen päätomittaja Mantila julisti että eettisyys on Pohjalaisen perusta.

Tulisiko lehden vaikeneminen tulkita siten että Vasabladet on toiminut jotenkin moraalittomasti ja korkeita eettisiä ihanteitä ylläpitävä Pohjalainen vaikenee ja osoittaa näin korkean eettisen tasonsa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: fableable on 17. 10. 2008 18:06
Sanomalehti Pohjalainen ei ole sanallakaan puuttunut kj.Markku Lumion viimeisimpään yritykseen vaikuttaa kaavaan. 

Olen ollut itse mukana tilaisuudessa, missä Pohjalaisen päätomittaja Mantila julisti että eettisyys on Pohjalaisen perusta.

Tulisiko lehden vaikeneminen tulkita siten että Vasabladet on toiminut jotenkin moraalittomasti ja korkeita eettisiä ihanteitä ylläpitävä Pohjalainen vaikenee ja osoittaa näin korkean eettisen tasonsa?

Ei välttämättä. Osa Vasabladetin porukkaa on vain lähempänä  VasaMinigolf rf.ää. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: AD on 17. 10. 2008 18:06
Sanomalehti Pohjalainen ei ole sanallakaan puuttunut kj.Markku Lumion viimeisimpään yritykseen vaikuttaa kaavaan. 

Olen ollut itse mukana tilaisuudessa, missä Pohjalaisen päätomittaja Mantila julisti että eettisyys on Pohjalaisen perusta.

Tulisiko lehden vaikeneminen tulkita siten että Vasabladet on toiminut jotenkin moraalittomasti ja korkeita eettisiä ihanteitä ylläpitävä Pohjalainen vaikenee ja osoittaa näin korkean eettisen tasonsa?

Ei välttämättä. Osa Vasabladetin porukkaa on vain lähempänä  VasaMinigolf rf.ää. 
Taitaa osua naulankantaan,,,
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: VIC20 on 17. 10. 2008 20:08
Uutinen Pohjalaisen verkkosivulta:


Markku Lumio kiistää jyrkästi painostaneensa kaavoittajaa


Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio on joutunut arvostelun kohteeksi tekemänsä edullisen huvilakaupan takia. On esitetty epäilyjä, että hän olisi painostanut kaavoittajaa muuttamaan kaavamerkintää omaksi hyväkseen.

Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio kiistää, että hän olisi yrittänyt painostaa kaavoitusarkkitehtiä muuttamaan kaavamerkintää ostamansa rantahuvilan kohdalla. Näin väitettiin perjantaina Vasabladetissa.

Lumio osti elokuussa vanhan rantahuvilan Vaskiluodosta 10 000 eurolla. Se sijaitsee kaupungin mailla. Lumio aikoo kunnostaa huvilan vapaa-ajan käyttöön. Kuluneella viikolla tuli ilmi, että Lumio kävi tutustumassa heinäkuussa Vaskiluodon kaavaluonnokseen. Siinä vaiheessa huvila sijaitsi lähivirkistysalueella ja sen kaavamerkintä oli VL.

Hänen käyntinsä jälkeen merkintä muuttui P:ksi eli palvelujen ja hallinnon alueeksi. Se tarkoittaa sitä, että alue muutetaan korttelialueeksi. Siellä maata voi ostaa ja kiinnittää. Kaavamerkinnän muutos on tulkittu jälkikäteen painostuksen tulokseksi, minkä Lumio jyrkästi kieltää.


http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=367598&Title=Markku+Lumio+kiist%E4%E4+jyrk%E4sti%3Cbr/%3Epainostaneensa+kaavoittajaa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: pillipiipari on 17. 10. 2008 20:08
Kaupunginjohtajaa haukutaa siitä että hän teki hyvät kaupat.

Jos  hän olisi maksanut  ko. mökistä ylihintaa, hän ölisi ollut typerys, ja kaikki olisivat tyytyväisiä?

Eikös se ole hienoa että kyläpäällikkönä on terävä tyyppi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: ymparipyorea on 17. 10. 2008 21:09
Sun kavereitas vai
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marjatta Vehkaoja on 17. 10. 2008 21:09
Kerääkö "antikvaario" paitsi omiin ostoksiinsa liittyvät lehti-ilmoitukset, myös sukulaistensa, ystäviensä ja tuttaviensa tekemiin ostoksiin liittyviä lehti-ilmoituksia? Minä en kerää. Miltä kämppäni näyttäisikään, jos keräisin.

Ei se nyt niinkään mene, että sieltä kotisohvilta vaaditaan kaikenlaisia dokumentteja. On reilua ja kohtuullista, että epäilijät lähtevät itse penkomaan Pohjalaisen ilmoitusarkistoja jos olo epäilyoire ei häviä.               

En voi auttaa henkilöä, joka ei luota.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: fableable on 17. 10. 2008 23:11
Uutinen Pohjalaisen verkkosivulta:

 

Hänen käyntinsä jälkeen merkintä muuttui P:ksi eli palvelujen ja hallinnon alueeksi. Se tarkoittaa sitä, että alue muutetaan korttelialueeksi. Siellä maata voi ostaa ja kiinnittää. Kaavamerkinnän muutos on tulkittu jälkikäteen painostuksen tulokseksi, minkä Lumio jyrkästi kieltää.
[/size]

http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=367598&Title=Markku+Lumio+kiist%E4%E4+jyrk%E4sti%3Cbr/%3Epainostaneensa+kaavoittajaa

Tämä on nyt ihan turhaa pörinää. Tulkittu ja tulkittu - Kuka on tulkinnut ja millä motiiveilla?
 Koska alueen käyttö muuttuu nyt tarkotuksenmukaisemaksi, mielestäni  Minigolfradan voisi siirtää  johonkin sopivampaan paikkaan. Se jotenkin tunkee liian lähelle arvorakennusta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 17. 10. 2008 23:11
Marjatan viestin jlk Maffia asialla...että mitä sie Vehkis nyt tarkoitat? Viimeinen viesti - punainen lanka kateissa.

Naskali - osut niin hienosti asiassa asian ytimeen. Juuri tästä on kyse. Kiitos hienosta kirjoituksestasi.

Teille muille - minigolf pisnistä pyörittää yhdistys nimeltä Botnia Minigolf Golf Klubb ry/rf. Pitää paikkansa että seura on juuriltaan suomen ruottalainen. Tontiikauppoja tutkiessamme tällä asialla ei ole merkitystä - golffarit sen mökin omaksi halunneet ovat kielestä riippumatta.

Itse nuo heput kaikki tavannut olen ja voin sanoa että hyvä-veli-ketjuun eri yhteisöissä (asuntomessut) yms esim Lumio-Kouhi-Ullakko-Pitkämäki on osoittanut että meillä on plantaagen-ohjaus-kulttuuri.

Demokratiaan uskoen on uskottava ettö totuus aina tulee esiin ja että asiat muuttuvat oman edun tavoittelusta yhteisen edun tavoitteluksi. Juuri siinä pyrkimyksessä nuo heput kun tulisi ollakin.


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Naskali on 18. 10. 2008 05:05
Täällä joku kyseli noiden kermankuorijoiden taloista, niin käykääpä tutustumassa Erottajankadun päähän rakennetun Pitkämäentalon ratkaisuihin. Verratkaa rakennusluvan aikaiseen voimassa olevaan asemakaavaan. Missä on Erottajankadun pään kääntöpaikka, miksi taloliittymä on puiston lävitse ja mitkä ovat tontin koot, sekä korkeusasemat.  Ensivuonna talon edustaa koristaa vielä vihertoimen istuttamat lehtikuuset, ettei uuden viheryrittäjän valot häiritse herrain unta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 18. 10. 2008 12:12
On se luottamushenkilöidenkin moraali syytä tarkastella yhdessä virkamiesten moraalin kanssa.  Sen verran kyseenalaista on toiminta ainakin kokoomuksen leirissä nähtävissä.  Tässä jokin aika sitten oli Telassa jaettavana muutamia omakotitontteja. Yksi tontti Isolahdesta, erittäin halutulta paikalta, hakemusten määrästä päätellen.  Kas kummaa tontin sai Telan puheenjohtajan tyttären perhe. Asiasta myös vaadittiin oikaisua, mutta ei sitä nähty tarpeelliseksi.  Vaikka puheenjohtaja kuinka jääväsi itsensä, niin ainakin eräille jäi epäilys valmisteluun vaikuttamisesta.

Viimeisin kokoomuksen hankinta omalle väelle oli kun tontit jaettiin Hietalahden Rytilaaksosta. Yksi tonteista annettiin kokoomuslaiselle kaupunginvaltuuston 2 varapuheenjohtajalle.  Perheolosuhteet huomioiden tarvetta oli myös muualla.  Näistä kotiin vedoista johtuen pitää kysyä kuka on aloittanut tämän moraalittoman toiminnan, joka ei minusta sovi sen paremmin virkamiehelle, eikä luottamushenkilölle.  Kumpi näistä on kana ja kumpi muna?  Joka tapauksessa on siivouksen aika.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Klaus Berg on 18. 10. 2008 12:12
Lamminmäki on aivan oikeassa ottaessaan näitä esille. Ei ihminen ole muuttunut sitten Rooman valtakunnan ajoista. Omahyväinen ja ahne on jokainen joka valtaa hiukankin saa.

Pahinta on se ettei näistä jopa "kiinnijääneistä" kukaan saa mitään rangaistusta. Korkeintaan pieni puna käy poskella, kun jää kiinni. Siinä se.

Eläköön Tasavalta !
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: pillipiipari on 18. 10. 2008 13:01
Minunkin mielestä Vaasan virkamiesten ja luottamushenkilöiden pitää rakentaa talonsa Mustasaareen tai Laihialle.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vapaudenpatsas on 18. 10. 2008 13:01
Minunkin mielestä Vaasan virkamiesten ja luottamushenkilöiden pitää rakentaa talonsa Mustasaareen tai Laihialle.
Suorastaan loistava oivallus! :)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: VIC20 on 18. 10. 2008 13:01
Joka tapauksessa on siivouksen aika.

Vaasan virkemiehet ja poliittinen eliitti saa puuhastella rauhassa ilman että pahimmastakaan sikailusta joutuu vastuuseen. Ajatellaanpa esim. Markku Lumion Tallinnan matkaa, lahjussyytteitä ja nyt tätä tuoretta tonttikauppa plus kaavamuutosnäytelmää. Jos esim. Matti Vanhanen (tai joku toinen ministeri) olisi toiminut samalla tavalla, niin iltapäivälehdet olisivat järjestäneet potkut muutamassa viikossa. Mutta ei Vaasassa.

Olen kirjoittanut Vaasan asioista nettipalstoilla, joitten lukijat ovat eri puolilta Suomea. Vaasan hämäräbisnekset eivät kiinnosta, koska mualla ennakkokäsitys on, että täällä asuu vain "hurreja". Heidän silmissä joku pieni kepulaisten hallitsema kunta jossain itärajan kupella on paljon Vaasaa kiinnostavampi.

Vaasalaismedioitten kohdalla asetelma on se, että jos kritiikkiä esitetään Vasabladetissa esim. kokoomuksen mahdaantilla valittuja kohtaan, niin vain pieni osa suomenkielisistä saa yleesä tietää asiasta, ja silloinkin Mantilan ja Pohjalaisen toimitus kulkee Vasabladetin perässä ja selittelee sikailut parhain päin ja kuittaa koko jutun "kielipolitiikaksi". Ja niin saa entinen meno jatkua.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heikki Lamminmäki on 18. 10. 2008 13:01
Arvoisat nimimerkit pillipiipari ja vapaudenpatsas. Niin ovat tehneet 1500 Vaasan virkamiestä on rakentanut talonsa Vaasan kaupungin rajojen ulkopuolelle. Luottamushenkilöt tunnetuista syistä ovat sen jälkeen entisiä, joten siitä vaan.

Totuus kuintekin on, jos tämä moraalin rappiotila jatkuu ei tässäkään asiassa päätä ole näkyvissä!

Kuka täällä kehtaa asustaa.

Minä muutan Tampereelle, jos ei häveliäisyydelle löydy tilaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Timo Rintamäki on 18. 10. 2008 13:01
Luottamushenkilöt ja viranhaltijat eivät voi asua Vaasan ulkopuolella, mutta eivät toisaalta myöskään Vaasan arvokkaimmilla paikoilla eli heille jää vain Vaasan kaatopaikka.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: AD on 18. 10. 2008 13:01
Arvoisat nimimerkit pillipiipari ja vapaudenpatsas. Niin ovat tehneet 1500 Vaasan virkamiestä on rakentanut talonsa Vaasan kaupungin rajojen ulkopuolelle. Luottamushenkilöt tunnetuista syistä ovat sen jälkeen entisiä, joten siitä vaan.

Totuus kuintekin on, jos tämä moraalin rappiotila jatkuu ei tässäkään asiassa päätä ole näkyvissä!

Kuka täällä kehtaa asustaa.

Minä muutan Tampereelle, jos ei häveliäisyydelle löydy tilaa!
Sorry Heikki tämä OT, lupaat vaan,,, muuttaa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vapaudenpatsas on 18. 10. 2008 13:01
Luottamushenkilöt tunnetuista syistä ovat sen jälkeen entisiä, joten siitä vaan.
Tämmöinen positiivinen seikka minullekin tuli mieleen. ;)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marjatta Vehkaoja on 18. 10. 2008 14:02
Tällä palstalla on sivujuonteena tuotettu ajatus, että kiinteistön, jossa asun, olisin luottamushenkilöasemaani väärinkäyttäen hankkinut. Uteliaat saavat tyytyä tähän viimeiseen kommenttin asiassa.

Toisin, kuin tällä palstalla käsitellyt muut ostokset, kiinteistöä, jossa nyt asun, ei ole hankittu Vaasan kaupungin omistuksessa olevalta maalta. Kaiken kukkuraksi minä tai mieheni emme olleet kiinteistön ostajia. Ratahallintokeskus valitsi julkisen tarjouspyynnön perusteella ostajan, joka sattui olemaan sukulaisemme. Perusteellisen harkinnan jälkeen lähdimme hankkeeseen vähemmistöosakkaiksi.

Kiinteistön rasitteeksi oli merkitty, että talot on suojeltu. En ole pyrkinyt muuttamaan missään instanssissa tätä merkintää. Olen päinvastoin ylpeä siitä, että olen sijoittanut omia, henkilökohtiasia euroja kolmen vuoden projektiin, jonka tuloksia myös seuraavat sukupolvet voivat ihailla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Original Wiik, on 18. 10. 2008 16:04

 Olen päinvastoin ylpeä siitä, että olen sijoittanut omia, henkilökohtiasia euroja kolmen vuoden projektiin, jonka tuloksia myös seuraavat sukupolvet voivat ihailla.


Tälläisena aikana sijoitaminen tuollaiseen projektiiin on tosi taitamatonta. Mutta ei sillä ole väliä,  jos on varaa hävitä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Klaus Berg on 20. 10. 2008 16:04
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1603732

Uutiskynnys ylittynyt myös keltaisessa lehdistössämme.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 20. 10. 2008 16:04
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1603732

Uutiskynnys ylittynyt myös keltaisessa lehdistössämme.


Tämä ei ole hyvää imagomainontaa:

ILTASANOMAT

Vaasan kaupunginjohtajan huvilakaupat selvitykseen
20.10.2008 17:41   

 Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio joutuu selvittämään kohua herättäneitä huvilakauppojaan kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtajan epäillään painostaneen kaavoittajaa muuttamaan kaavoitusta omaksi hyväkseen.Lumio osti kaupungin vuokratontilla sijaitsevan vanhan arvohuvilan Vaasan Vaskiluodosta elokuun lopulla. Meren rannassa sijaitsevan huvilan kauppahinta oli 10000 euroa.

Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Håkan Nordmanin (r). mielestä Lumion olisi pitänyt ymmärtää, että hän joutuu kaupan vuoksi outoon valoon. Kaupunginjohtajaa pidetään "insiderina", joka saa viran puolesta sellaisia tietoja, joita voi käyttää hyväksi, epäili Nordman sanomalehti Pohjalaisen haastattelussa.Kaupunginjohtaja Lumio kiistää jyrkästi painostaneensa kaavoittajaa.

- Myöskään mitään insider-tietoa ei tarvittu, puuskahti Lumio maanantain tiedotustilaisuudessaan.

Kaava valmisteilla

Huvila-alueen yleiskaavaluonnos tulee kaupungin käsittelyyn lähiaikoina. Lumio myöntää käyneensä "tutustumassa" kaavan valmistelutilanteeseen heinäkuussa. Hänen mukaansa kyseessä oli normaali virkamiesneuvottelu.

Myöhemmin laadittavassa asemakaavassa otetaan kantaa siihen, millaisen statuksen vanha huvila saa. Nykyisessä kaavassa Vaskiluodon ranta on puistoaluetta ja huvilatontista tehdään viiden vuoden vuokrasopimus.

Lumion mukaan hän sai tietää viime viikolla, että kaavaan oli tehty hänen käyntinsä jälkeen muutos. Merkintä oli muuttunut niin, että alueella voi ostaa ja kiinnittää maata. Muutoksen on tulkittu olleen painostuksen tulosta. Sittemmin kyseinen kaavamerkintä poistettiin. Lumion mukaan hänellä ei ole mitään osuutta muutokseen tai sen poistamiseen.Kaupunginjohtaja toimitti huvilakaupastaan tekemänsä selvityksen kaupunginhallitukselle maanantaina. Vaasan kaupunginhallituksen on määrä käsitellä asiaa ensi maanantain kokouksessa.

Vaasan kaupunginjohtajaa on epäilty aiemmin lahjusten vastaanottamisesta Osuuskauppa KPO:n lahjusjutussa. Vaasan hovioikeus kuitenkin hylkäsi viime vuoden toukokuussa kaikki Lumiota ja kaupungin muita virkamiehiä vastaan nostetut lahjussyytteet toteen näyttämättöminä."
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: herkkoo on 20. 10. 2008 16:04
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1603732

Uutiskynnys ylittynyt myös keltaisessa lehdistössämme.


Se on kieltämättä  erikoista että vaikka joissakin kohdin kaavoitus saattaa kestää jopa 25 vuotta, niin taas toisissa tapauksissa (Ikea ja tämä) kaavoitus kiihdyttää itsensä suorastaan rakettimaiseen nopeuteen...

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: luopio on 20. 10. 2008 16:04
Lumion palkka oli 2006 vain 124 031€ joten kyllä sitä nyt vähän tonttikaupoilla pitää saada lisätienestiä. Älkää olko kateellisia. Jos nyt saa ranta-tontin halvalla kaupungin puistosta niin so what?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: valtteri on 20. 10. 2008 17:05
Lumion tiedoitustilaisuus kokonaisuudessaan löytyy

http://194.252.88.3/rswebvsa.nsf/sivut/uutisaihe?opendocument&pageid=Content163407A882E
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: herkkoo on 20. 10. 2008 17:05

"Lumio on suivaantunut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Håkan Nordmanin Vasabladetissa esittämistä vihjailuista, joiden mukaan Lumio olisi painostanut kaupungin yleiskaavaa valmistelleen arkkitehdin tekemään Lumiolle suotuisan muutoksen yleiskaavaluonnokseen.

- Nordman arvostelee minua kaupasta ja vaatii minua epäsuorasti luopumaan siitä. Otan erittäin vakavasti kaupungin korkeimman luottamushenkilön syytökset"

http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=368289&Title=Lumio+haluaa+tarkastuslautakunnan+tutkivan+Nordmanin+painostusvihjailut

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 20. 10. 2008 20:08
Ja insider tietoa mingolffaajien parista.

1. Mummueli ei ole halunnut myydä taloa minigolffareille kun siitä on aikaisemmin kyselty. Ehkä vanhus stressaantunut kesäsin ihmisvilinään tai ajankohta ei muuten vaan sopinut? Syytä ei ole Maffialle kerrottu.

2. 84-mummeli selkeesti dementoitunut golffareiden tulkinnan mukaan eli tässä näyttäisi olevan se moraaliton kohta joka pitäisi painaa Lumiota ja Kouhia eniten.

3. Keskusteluissa mummelin lähiomaisten kanssa todettu että perintö 30 000 eur alle markkinanhinnan. So what sanoneet mummelin perilliset golffareille. Eli pikkurahasta ei kuulemma puutetta.

Maffian tulkinnat jatkosta:

1. Asianomaisten eli tässä tapauksessa perillisten on nähtävästi mahdollista hakea kaupalle purkua - golffareilla ei. Viitaten dementiaan, markkinainfon epätasapainoon ja Lumion aseman väärinkäyttö. Eivät tule sitä tekemään eli jäljelle jää vaihtoehto 2.

2. Lumio myy sen golffareille ja saa ikiaikaisen BMGK ry jäsenyyden ja sillä sipuli ja rauha jälleen Vaasassa.

Moraaliselta kantilta olen tapahtumia jo valaissut.

On se hienoa kun isoherra Kouhin toilailut saa näin hienon päätäksensä - pitää reppana tässäkin asiassa ihan loppuun asti kanttinsa. Ei mitään tolkkua tälle kouhis-touhulle.

Hyi Heikki. Ja kehtaa heittää asioihin kielipolitiikkaa - painu ny takas sinne mistä oot tullukki!

Missä menee rajasi? Missä?

Markku - on aina vaarallista kun luulee olevansa fiskumpi kun muut. Siinä alkaa tekemään kaikenlaisia virheitä.

Nyt ne vieläl voi korjata nätisti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Salama on 21. 10. 2008 13:01
On hyvä, että Lumion huvilakauppa on tuotu julkisuuteen. Ja on hyvä, että vielä löytyy jokunen poliitikko ja virkamies, jotka uskaltavat tuoda esiin eriävän mielipiteen asiasta, kiitokset Håkan Nordmanille ja Tapio Ivakolle.

 Kaupunginjohtajan jos kenenkä on oltava valmis katsomaan peiliin omia tekemisiään. Hänellä on korkein valta ja vastuu kaupungissa. Toimintatavat yleensä ”valuvat” ylhäältä” alaspäin, ts. sellainen organisaatio kuin johtaja.

Lumio viittasi ensimmäisessä asiaa koskevassa lehtihaastattelussa siihen, että on toiminut juridisesti oikein kauppaa tehdessään. Olen ehkä vähän liian monen kaupungin ylemmän edustajan  suusta kuullut  eri asiayhteyksissä sanottavan että on toimittu juridisesti oikein.

Odotan hartaasti sitä, että kuulen jonkun kaupungin johtavassa asemassa olevan sanovan, että on tarkkaan miettinyt moraalin ja omantunnon kannalta tekemisiään ja pystyy rauhallisin mielin katsomaan itseään aamuisin peiliin. Vasta silloin uskallan luottaa vastuunkantajiin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 21. 01. 2009 13:01
Suomi lienee tällä hetkellä kolmannella tilalla, mitä tulee korruption vähäisyyteen maailman mitassa. 

Suomi ja suomalainen virka- ja liikemies on siis lähes putipuhdas kaikista epäilyistä.

Olen tässä joutohetkinä käyttänyt aikaani pohdiskeluun, miten minä hankkisin lisää särvintä leivän päälle jos olisin virka- tai luottamusmies, jolla on mahdollisuus vaikuttaa kaavapäätöksiin, rakennusoikeuksien muuttamiseen ja lisäämiseen jne. (ja jos olisin rikollinen luonne)

Se menisi jotenkin näin:

Huomaan toimessani että grynderi,  jolla on juuri meneillään  kinkkinen kaava-asia, jonka läpimeno on epävarma, omistaa pienen mukavan asunto-osakkeen Vaasan keskustassa sijaitsevassa arvotalossa.

Ehdotan grynderille että hän myy minulle asunnon juuri siedettävään alihintaan ja sen jälkeen totean että asunnossa on jotain vikaa (hometta, vikaa vesijohdoissa tms., mistä tehdään myös paperi.) Grynderi palauttaa minulle vahingosta noin puolet kauppahinnasta, mistä tehdään paperi.

Tämän jälkeen vaatii vain muutaman lounaan ja konjakkipullon kollegojen kanssa, niin kaava-asiakin järjestyy.

Kaiken pitäisi onnistua ja kiinnijäämisen riski on olematon.  Tietysti ehdotuksen tekijä voi olla myös grynderi.

Onnistuisiko?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Oksanen on 23. 01. 2009 06:06
Johansson toki tietää itsekin vastauksen.  Esitetty malli kuuluu ns. palauterahan piiriin. Variaatioita on kymmeniä mutta kaikki pohjaavat samaan kaavaan:  tuotteesta tai palvelusta maksetaan ylihintaa, josta ylimaenevä osa palautetaan takaisin kaupan tai sopimuksen järjestäjälle.

Hyödyn saaja voi olla virkamies, luottamusmies tai joissakin tapauksissa jopa kokonainen lautakunta.  Jälkimmäistä edustaa esimerkiksi maksajan järjstämä tutustumismatka tai huippuseminaari.  Joissakin tapauksissa hyödynsaaja on virkamies, jonka perhe kutsutaan vaikka yrittäjän kustantamalle lomalle johonkin eksoottiseen maahan.

Aina kun yrittäjä suorittaa jotain ylimääräistä tehdyn kaupan jälkeen tai sitä ennen, voidaan epäillä korruptiota.  Ei ole epäilystäkään etteikö ”palauterahaa” tunnettaisi myös Vaasan hallinnossa.

Olisi virkistävä luke millaisia temppuja palauterahan tiimoilta on käytetty.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 23. 01. 2009 07:07

Olisi virkistävä luke millaisia temppuja palauterahan tiimoilta on käytetty.
Kyllä nuo jutut "Ruskamatkoista" enemmänkin masentaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: massi on 23. 01. 2009 07:07
Kyllä suomen korruptio on aivan toista luokkaa kun annetaan ymmärtää.

Jos suomi on kolmanneksi puhtain maa, niin millaisia ne muut maat oikein on?

Tälläkin hetkellä on satoja ihmisiä lapissa korruptiomatkalla.

Näistä ihmisistä kylläkin pienempi osa on virkamiehiä
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 23. 01. 2009 08:08
Suomi ei ole enää maailman vähiten korruptoitunut maa
Suomi putosi viidenneksi eri maiden virkamiesten ja poliitikkojen korruptoituneisuutta mittaavassa vuosittaisessa Corruption Perceptions Index –tutkimuksessa. Kun viime vuonna Suomi sai Transparency Internationalin korruptioasteikolla (0-10) arvosanan 9.4, tänä vuonna se laski lukemaan 9.0.
Tutkimuksen mukaan maailman vähiten korruptoituneimpia maita ovat Tanska, Uuden-Seelanti ja Ruotsi. Lisäksi Suomen ohi nousi Singapore. Korruptiolistan perää pitävät viime vuoden tapaan Somalia, Myanmar ja Irak.
 
Suomen pudotus kärkisijalta johtuu osin kansainväliseen tietoisuuteen nousseesta vaalirahakohusta.


Korruptiosta
Transparency Internationalin (TI) määritelmän mukaan korruptio on saadun valta-aseman väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun nimissä. TI jakaa korruption edelleen kahteen ryhmään, ”toimivallan mukainen” (according to rule) sekä ”toimivallan vastainen” (against the rule). Toimivallan mukaisella korruptiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa mahdollisen lahjuksen saajan velvollisuus on suorittaa kyseinen työtehtävä ja hän käyttää lahjusta helpottamaan ja/tai nopeuttamaan käsittelyä.

Toimivallan vastaisella korruptiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarjoaa lahjusta vastaan palvelua, joka ei kuulu hänen toimivaltaansa.
 
Korruptiota jaetaan myös usein ”vähäiseen korruptioon” (petty corruption) ja ”laajamittaiseen korruptioon” (grand corruption). Vähäistä korruptiota on esimerkiksi se, kun virkamies pyytää voitelurahoja lisäansioiden toivossa. Laajamittaista korruptiota esintyy tilanteissa jossa henkilö oman edunsa nimissä tekee päätöksiä jotka vaikuttavat usean ihmisen elämään, esim.säätää lakeja. (UM, 2002)

Transparency Finland
http://www.transparency.fi/
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 23. 01. 2009 09:09
Minulla on joutilaana ihmisenä onni pohdiskellä sitä sun tätä.  Viime päivinä olen pohdiskellut seuraavanlaista teoreettista kysymystä ajatellen lähinnä korruptiosta kertovaa elokuvakäsikirjoitusta. 

Oletetaan että olen  kaupungin- tai kunnan johtavassa asemassa oleva virkamies, joka voi vaikuttaa kaavapäätöksiin. Virka-aseman puolesta voin myös tehdä ostoksia virastolleni.

Luomani skenario on tällainen:

Asiakaskorteistaan tunnettu keskusliike löytää loitavan liikepaikan sanotaan nyt vaikka bensa-asemalle omasta kunnastani, jonka se haluaa itselleen nopeasti.  Aluetta ei ole kuitenkaan kaavoitettu tai kaava on vääränlainen.

Valtakunnallinen toimija ottaa yhteyttä ja ehdottaa että saan palkkioksi 10% asiakaskortin jos pystyn nopeuttamaan kaavapäätöstä.

Edotus tuntuu hyvältä kunnes  keksin lisätä että voisiko asiakaskorttiin lisätä myös virastolle ostamani tavarat.  Valtakunnallinen toimija suostuu ehdotukseeni.

Asiassa on tosin vielä pieni mutka jonka hoitaminen vie jonkin aikaa.  Valtakunnantoimija edellyttää että muutama kilpaileava pieni bensa-asema on ensin poistettava kuvioista.

Rakennusviraston pojat saa hoitaa asian. Sehän taphtuu vaatimalla että vanhojen pienten bensa-asemien kiinteistöt on saneerattava isolla rahalla tai sitten todetaan että kiinteistöjen kaavamuutos on lain vastainen tai että suojatut maanalaiset tankit eivät vastaa nykylakia tai jotain vastaavaa.  Kyllä ne osaa asiansa.

Kun sitten valtakunnantoimija vielä lupaa maksaa kaavanmuutostyöt ja kunnan palkkaamien konsulttien palkkiot, niin ei ole mitään epäilystä etteikö hölmöt valtuutetut hyväksyisi esitystä.

Olen ajatellut että tämä olisi pieni detalji suomalaisesta korruptiosta kertovaa elokuvakäsikirjoitusta.  Olisiko tällainen mahdollista myös reaalimaailmassa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 23. 01. 2009 23:11
Olen ajatellut että tämä olisi pieni detalji suomalaisesta korruptiosta kertovaa elokuvakäsikirjoitusta.  Olisiko tällainen mahdollista myös reaalimaailmassa?

Johansson siis tuumaa, että SOK ui valtuutettujen liiveissä ja sitä kautta kuntalaisten lompakoissa ympäri Suomen?

Tämä ei ole kaukaa haettu. Se on itse asiassa enemmän faktaa kuin fiktiota.

Suosittelisin, että tekisit aiheesta mielummin dokumentin kuin fiktiivisen elokuvan. Dokumentilla aiheesta saisi paljon enemmän irti. Tämän aiheen osalta totuus on todellakin tarua ihmeempää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 24. 01. 2009 18:06
Vaikka totuus on usein tarua ihmeellisempää, on tässä tapauksessa fiktio ainoa mahdollisuus.  Oikeudessakin kestävien tietojen kerääminen kunnallisesta korruptiosta on lähes mahdotonta.  Kuka tai ketkä olisivat ne ritarirohkeat, jotka uskalataisivat kavaltaa kollegansa?

Korruptoituneiden virkamiesten kesken vallitsee kauhun tasapaino ja siitä seuraava omertan laki.

Fiktio on siis ainut mahdollisuus ja vaikka fiktiossa olisi totuutta enemän kuin siteeksi, niin vain harva teokseen mukaan päässyt nostaa siitä äläkän.  Tunkio kun tuppaa vain haisemaa sitä enemmän mitä enemmän sitä käännellään.

Tällainen fiktio sopisi hyvin tv-näytelmäksi.  Paikallinen teatteri ei sitä tietenkään ottaisi ohjelmistoonsa.

Olen kovasti pohtinut mahdollisen käsikirjoituksen tyyppigalleriaa ja löytänyt ainakin seuraavat fiktiiviset keskushahmot:

GRYNDERI:  Eläkkeellä oleva entinen rakennusliikeen johtaja, jolle moni vanhemmanpolven kunnallinen vaikuttaja on eri syistä kiitollisuudenvelassa.

KUNNALLISPAMPPU:  Urheiluautoja rakastava monivuotinen kunnanvaltuuston ja hallituksen jäsen, josta on sanottu että mies onniin ”kiero että siihen ei osuisi edes kirnun männällä vaikka mies olisi kirnussa”

KAUPPALOPO:  Suurliikemies, joka jakaa tunteita. Monessa mukana.  Tunnettu mm. vaikuttajayksilöille järjestämistään juhlista. Rakastaa purjehtimista.

FEMME  FATALE: Jolla sydän sykkii milloinkin mihinkinsuuntaan mutta aina rahaa arvostaen.

ELINKEINOASIAMIES: Jonka mielikuvitus laukkaa kiivaimmin kuin paasilinnojen, munhausenien, gartanguan ja cervantesien.  Elinkeinoasiamies on tyyppi joka tempaa kiehtovan vision vaikka tyhjästä.

RAKENNUSTARKASTAJA joka rakastaa turkiksia, hyvää ruokaa ja Pariisia,  Rakennustarkastaja on kunnassa Jumalasta seuraava. Hänellä on valta päästää ja ottaa ja sen hän myös tietää,.

RITARI NUHTEETON: "Huutavan ääni kortvessa"  Moralisti, tuulettaja mutta habitukseltaa kiistelty, ihailtu ja vihattukin kunnallinen vaikuttaja.

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu mm. yritys, jolla on mullistava idea mutta joka ei osaa oikealla tavalla viedä hankketaan eteenpäin.  Sekä lukuisa joukko pienempia toimijoita ja pikku episodeja.

Tässä siis noin karkeasti synopsiksen henkilögallerian pääähenkilöt..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 27. 01. 2009 12:12
Olisi hienoa kun valmisteluun voisi luottaa ja se tapahtuisi avoimesti ja läpinäkyvästi.
Joulukuun kh:ssa meni vähällä huomiolla uuden Henkilöstöjohtajan vaali.
Quote
Viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluun ja heistä neljä testattiin (Personnel Oy). Haastat-teluryhmän muodostivat kaupunginjohtaja Lumion johdolla kaupunginhallituksen pu-heenjohtaja Heikki Kouhi, varapj. Marjatta Vehkaoja, henkilöstöjohtaja Rintamäki ja työsuojelupäällikkö Lehto (henkilöstön edustaja).

   Hakijoista pätevimpiä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilöstöjohtajan virkaan ovat Mika Itänen ja Juha Suikkanen.

   Itäsellä on laajempi esimies- ja johtajakokemus sekä kaksi ylempää korkeakoulutut-kintoa (FM, KTM). Hän on toiminut viisi vuotta Kuortaneen sivistystoimenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Lehtimäen määräaikainen kunnanjohtaja. Molempiin virkoihin kuuluu henkilöstöhallinnon hoitaminen.

   Juha Suikkanen on toiminut seitsemän vuotta Vaasan henkilöstöpäällikkönä. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

   Mika Itänen on läsnä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunginjohtaja ML

   Kaupunginhallitus päättää

1.   Valita Vaasan kaupungin henkilöstöjohtajan virkaan 1.2.2009 alkaen FM, KTM Mika Itäsen,
2.   että virkavaali on ehdollinen ja valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydenti-lastaan,
3.   että Itäsellä on kuuden kuukauden koeaika virassaan,
4.   valita varalle HM Juha Suikkasen

Päätös   Kaupunginjohtajaa lukuun ottamatta viranhaltijat poistuivat kokouksesta Personel Oy:n tulosten esittelyn ajaksi.

   Viranhaltijat saapuivat kokoukseen.

   Mika Itänen saapui kaupunginhallituksen kokoukseen. Hän esitteli itsensä ja kaupun-ginhallitus esitti hänelle kysymyksiä. Tämän jälkeen hän poistui kokouksesta.

   Esittelijä muutti päätösesitystä siten, että kohta 4 poistetaan.

   Kalervo Laaksoharju esitti, että virka julistetaan uuteen hakuun.

   Koska Laaksoharjun esitystä ei kannatettu, niin se raukesi.

   Esittelijän muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

-----------------------------------
Kaupunginhallitus 26.1.2009

Kaupunginlakimies Marja Ylisalmi, puh. 06-3251032, marja.ylisalmi(at)vaasa.fi

   Mika Itänen ilmoittaa kirjeellään 9.1.2009 ottavansa henkilöstöjohtajan viran vastaan 1.2.2009 lukien. Hän on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

   Kaupunginhallituksen valintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka käsitellään myöhemmin kaupunginhallituksessa.               

Kaupunginjohtaja ML

   Kaupunginhallitus
1)   päättää, että Mika Itänen suostumuksensa mukaisesti otetaan henkilöstöjohtajan avoimen viran hoitajaksi määräaikaisena 1.2.2009 alkaen, siihen saakka kunnes virkavaali on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu ja
2)   toteaa, että viranhoitoon määrätty kuuden kuukauden koeaika alkaa 1.2.2009.

Päätös


Tuon tekstin perusteella kaikki näyttää ihan oikealta. Tunnen kuitenkin palaneen käryä....
Tuosta vaalista on tehty oikaisuvaatimus. Palaan asiaan kun saan sen käsiini.
Tuo asia vedettiin jostain syystä pois kh:nlistalta maanantaina.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Timo Rintamäki on 27. 01. 2009 14:02
Valtuusto ei ole saanut oikeutustaan edustaa äänestämällä kunnan henkilöstöltä vaan kuntalaisilta äänestäjiltä. Valtuutettujen sidonnaisuudet kunnan henkilöstöön ovat sellainen ongelma, että se puhuu sen puolesta, että valtuusto lakkautetaan ja äänestykset siirretään kuntalaisille.

En tiedä sitten, onko tässä valtuutettujen pelin politiikassa kannatuksesta jokin kokonaisnäkemys toimia kuten toimii, vai onko kyseessä silkka innostus puuhastella vähän siellä sun täällä vailla mitään järkeä.

Minulla on ainakin jonkinlainen kokonaisnäkemys. Yksityiskohdat tosin puuttuvat täysin koska en ole järjestelmien luomisen ammattilainen.

Mutta se henkilöstöjohtaja.

"Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon toimiala huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikan ja –hallinnon suunnittelusta, koko kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista sekä pää- ja yhteistoimintasopimukseen ja virka- ja työehtosopimuksiin perustuvasta paikallisesta neuvottelu- ja sopimustoiminnasta.

Henkilöstöhallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toiminnot

- henkilöstön kehittäminen

- palkat ja palvelussuhdeasiat

- työllisyysasiat

- työsuojelu

- sisäinen viestintä

- yhteistoiminta-asiat

- yleinen henkilöstöpolitiikka

- kaupungin riskienhallinnan koordinointi

Toimialaa johtaa henkilöstöjohtaja, jonka henkilökohtaisina vastuutoimintoina ovat yleinen henkilöstöpolitiikka, henkilöstön kehittäminen sisäinen viestintä sekä työllisyysasiat.

Palkat ja palvelussuhdeasiat

Palkat ja palvelussuhdeasiat –toimintoa johtaa henkilöstöpäällikkö.

Toimintoon kuuluvat seuraavat tehtävät:

1 yleisjaoston toimialaan kuuluvien palkka- ja palvelussuhdeasioiden valmistelu

2 keskitetysti hoidettujen palkkojen ja palkkioiden laskenta

3 palkka- ja luottamustoimipalkkioajot sekä maksatus

4 eläkeneuvonta, eläkehakemusten valmistelu ja eläkkeiden laskenta

5 kunnallisten sopimusten mukaiset palkkojen ja palkkioiden edellyttämät toimenpiteet palkkausjärjestelmään sekä palkanlaskentajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

6 sopimusten ja palkanlaskentaohjelman sovellutus- ja neuvontatehtävät

7 eläke- ja verolainsäädännön sekä lakisääteisten vakuutusten edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen

8 palkkaraporttien ja henkilöstöraporttien sekä luottamushenkilötiedostojen tuottaminen

Työsuojelu

Työsuojelu –toimintoa johtaa työturvallisuuspäällikkö. Toimintoon kuuluvat seuraavat tehtävät:

1 huolehtia työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä tarvittavasta yhteydenpidosta työsuojeluviranomaisiin.

2 huolehtia työsuojelua koskevasta tiedotus- ja koulutustoiminnasta

3 osallistua työsuojelutarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin havaitun puutteellisuuden tai epäkohdan poistamiseksi.

4 huolehtii työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain mukaiset ja kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimuksen mukaiset työsuojelupäällikölle kuuluvat tehtävät.

5 koordinoi kaupungin kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Henkilöstöjohtajan ja henkilöstöpäällikön päätösvallasta palkka- ja palvelussuhdeasioissa määrää yleisjaosto.

Henkilöstöjohtajan ja henkilöstöpäällikön päätösvallasta palkka- ja palvelussuhdeasioissa määrää yleisjaosto.

"Henkilöstöhallinnon toimiala huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikan ja –hallinnon suunnittelusta, koko kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista sekä pää- ja yhteistoimintasopimukseen ja virka- ja työehtosopimuksiin perustuvasta paikallisesta neuvottelu- ja sopimustoiminnasta."

"Toimialaa johtaa henkilöstöjohtaja, jonka henkilökohtaisina vastuutoimintoina ovat yleinen henkilöstöpolitiikka, henkilöstön kehittäminen sisäinen viestintä sekä työllisyysasiat."

http://www.vaasa.fi (http://www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2005_default.aspx?id=384982)

Onkohan henkilöstöjohtaja jonkinlainen työnjohtaja, joka ei nimitä, eikä palkkaa ketään vaan vain hallinnoi henkilöstöasiat annettujen tehtävien mukaan.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 27. 01. 2009 16:04
Hupsista. Kaupunginarkistosta sain tämän oikaisuvaatimuksen joka käy samalla luennosta kuinka asia pitäsi hoitaa.

Kaupungissamme on kyllä ollut ongelmia viime aikoina virkojen täyttämisissä. Oikaisuvaatimuksia ja valituksia tulee turhan usein. Taidan tehdä asian laadun parantamiseksi asiasta valtuustoaloitteen.

Tässä (harvinaisen perusteltu) oikaisuvaatimus:
Quote
Markku Mattila            20.1.2009

Vaasan kaupunki
Kaupunginhallitus


Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen tekijä   

Markku Mattila, henkilöstöpäällikkö

Päätös, johon oikaisua haetaan

Vaasan kaupunginhallituksen päätös 22.12.2008 § 624/Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

Vaatimukset   Pyydän, että kaupunginhallitus kumoaa päätöksen ja palauttaa asiaan uudelleen valmisteltavaksi tai valitsee minut suoraan henkilöstöjohtajan virkaan.

Perustelut      
Onnistuneen virkavalinnan lähtökohta on rekrytointipäätöksen hyvä valmistelu. Se on tässä asiassa laiminlyöty, koska hakijoista ei ole tehty ansiovertailua. Hyvä hallinto edellyttää asian valmistelijalta ja esittelijältä asiallista ja puolueetonta toimintaa. Tämän päätöksen valmistelu ei täytä näitä vaatimuksia.

Aikaisemman käytännön vallitessa kunta saattoi valita kenet hyvänsä kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön virkaan, kunhan virantäytössä ei syyllistytty syrjintään. Uusi perustuslaki muutti kuitenkin olennaisesti kuntien virantäytön perusteita. Yleiset nimitysperusteet (taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto) tulivat koskemaan myös kunnallisia virkoja. Vapaasta harkinnasta siirryttiin tiukaan laillisuusharkintaan.

Nykyisen käytännön mukaan kunnalla on kunnalliseen itsehallintoon perustuvan harkintavallan nojalla oikeus valita täytettävänä olevaan virkaan kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista se, jolla on Suomen perustuslain 125.2 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet huomioon ottaen parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Yleiset nimitysperusteet

Perustuslain 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet virkaan ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Taidolla tarkoitetaan koulutuksella ja kokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Taidon opillinen puoli karttuu tutkintojen ja muiden opintojen muodossa ja kokemuksellinen puoli taas käytännön työssä (=työkokemus). Kokemusta kartuttavaa on hakijan koko aikaisempi työhistoria – oli se sitten syntynyt julkisella sektorilla tai ei. Virkaan asetetut muodolliset kelpoisuusvaatimukset kuvaavat yleensä virkaan vaadittavaa taitoa.

Kyvyllä tarkoitetaan tuloksellisen työskentelyn edellyttämiä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeellisia kykyjä viran hoitamisen kannalta. Perustuslain esitöiden mukaan kyvyllä viitataan työn tuloksellisuuden edellyttämiin luontaisiin lahjoihin tai muihin viran kannalta tarpeellisiin kykyihin. Kyky on ensisijaisesti henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita arvioidaan mm. lausuntojen, suositusten, haastatteluiden ja soveltuvuustestien avulla.

Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä asioita sekä nuhteettomuutta.

Nimitysperusteiden soveltaminen

Yleisiä nimitysperusteita sovellettaessa on aina otettava huomioon kyseinen virkanimike ja tehtäväpiiri.

Valintaperusteet on jaoteltu säädettäviin kelpoisuusvaatimuksiin ja yleisiin valintaperusteisiin. Näistä jälkimmäistä koskee vaatimus arvioida muun muassa ehdokkaiden yhteistyökyky-, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. Kelpoisuusvaatimukset tulevat laista, asetuksista tai johtosäännöistä. Yleiset valintaperusteet tulevat viran auki julistamisen yhteydessä määritellyistä "katsomme eduksi" tai "lisäksi tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää" kohdista.

Valintapäätös edellyttää ansiovertailua

Hakijoista on tehtävä ansiovertailu. Hakijoita vertailtaessa nimitysperusteita on arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet, nuhteettomuus sekä kansalaistoiminnassa saadut viran hoidon kannalta merkitykselliset seikat. Taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon painoarvo nimitysperusteena määräytyy sen mukaan, millaisia valmiuksia virka ja sen hoito edellyttävät. Tässä tarkastelussa otetaan huomioon viran kelpoisuusehdot, viran tehtäväpiiri ja virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät, tässä järjestyksessä.

Hyvän valmistelun ja perusteellisen ansiovertailun perusteella selviää, kuka virkaan on valittava tai keiden yhtä ansioituneiden välillä valinta tehdään. Silloin kun valitseva viranomainen on toimielin, tapahtuu valinta virkavaalilla. Vaalissakin on valittava ansioitunein. Vaali tulee kyseeseen, kun valittavina on useampia yhtä ansioituneita hakijoita.

Vaasan henkilöstöjohtajan virka on täytetty tekemättä ansiovertailua. Valinnassa ei ole myöskään pitäydytty niissä valintakriteereissä, jotka on virkaa auki julistettaessa asetettu. Muodolliset kelpoisuusvaatimukset henkilöstöjohtajan virkaan ovat:
-   virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
-   käytännön kokemus henkilöstöhallinnosta,
-   molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen hallitseminen.

Yleiseksi valintaperusteeksi on asetettu ”lisäksi arvostamme yhteistyökykyä”.

Kun näillä annetuilla valintakriteereillä laatii asianmukaisen ansiovertailun, ei voi päätyä toteamaan ”Hakijoista pätevämpiä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilöstöjohtajan virkaan ovat Mika Itäinen ja Juha Suikkanen” vaan henkilöstöpäällikkö Markku Mattila, joka on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 1979, on varatuomari, on toiminut henkilöstö- ja työnantajatehtävissä yhtäjaksoisesti vuodesta 1993 lukien n. 6.000 työntekijän organisaatiossa (vuonna 2008 n. 14.000 eri sotua palkkalistoilla).

Asetan myös kyseenalaiseksi valitun Mika Itäisen muodollisen kelpoisuuden henkilöstöhallinnon käytännön kokemuksen osalta. Toimiminen Kuortaneen sivistystoimenjohtajana ja Lehtimäen kunnanjohtajana ei anna sellaista käytännön kokemusta henkilöstöhallinnosta, jota henkilöstöjohtajan virassa edellytetään. Paremminkin voidaan todeta, että hän on esimiesasemassa osallistunut henkilöstöhallintoon. Henkilöstöjohtajan viran näkökulmasta henkilöstöhallinto käsittää sekä henkilöstö- että palkkahallinnon ja siten koko henkilöstötyön johtamisen.

Henkilöstösihteerinä toimin mm. palkanlaskennan esimiehenä ja vastasin käytännössä Kuopion kaupungin henkilöstö- ja palkkahallinnon käytännön järjestämisestä. Nykyisessä tehtävässäni ostan henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut kuntien omistamalta palveluyhtiöltä. Molempien tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstö- ja palkkahallinnon laajan kokonaisuuden erittäin hyvää tuntemusta ja siis koko laajan henkilöstötyön johtamista. Ansiovertailussa oma kokemukseni on ainakin täysin eri luokkaa kuin Itäisen.

Olin soveltuvuusarvioinnissa. Se oli hyvin laaja ja suoraan sanottuna tutkimuksen tehnyt firma teki vakiintuneen laajan persoonallisuustestin, jossa ei mitenkään korostunut erityisesti ne henkilökohtaiset ominaisuudet, joita henkilöstöjohtajan viran hoitaminen edellyttää. Kyse oli työsuhteisille tehtävästä soveltuvuusarvioinnista yksityisen sektorin työtehtävään. Kyseltiin ja testattiin kaikenlaista. Salakirjoituksen ratkaiseminen yms. ”älykkyystestit” eivät liene relevantteja testejä yhteistyötaitojen arvioinnissa enkä niihin sen kummemmin panostanut.

Virkaan valinnassa relevantteja henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat ne, jotka ovat kyseisen viran kannalta tarpeellisia. Valintakriteereissä on mainittu ainoastaan ”lisäksi arvostamme yhteistyökykyä”. Arvioinnissa yhteistyötaitoni on todettu hyväksi. Vuodelta 2007 olevassa vastaavassa arvioinnissa minusta on todettu ”Vuorovaikutustyyli näyttäytyy maltillisena, kuuntelevana ja neuvottelevana. Tyylissä korostuu vastaantulevuus ja yhteistyöhenkinen, asiakaskeskeinen toimiminen. Kirjallisten tehtävien kautta vuorovaikutustyylissä on myös asiakeskeisyyttä. itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Neuvottelevasta työskentelyotteesta huolimatta hänellä ei ole tarvetta jatkuvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja hän arvostaa asiapitoista, työkeskeistä yhteistoimintaa”. Muita henkilökohtaisia ominaisuuksia ei ole viran yleisissä valintaperusteissa todettu eikä soveltuvuusarvioinnissa ilmoitettu, joten ansiovertailussa yhteistyötaidot ovat määräävä tekijä.

Viran hoidon kannalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto (1979) antaa lähtökohtaisesti huomattavasti paremmat valmiudet henkilöstöjohtajan virkaan kuin filosofian maisterin tutkinto tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto.

Edellä esittämäni perusteella päätös on syytä kumota ja palauttaa se uudelleen valmisteltavaksi siten, että ansiovertailu hakijoista tehdään Suomen perustuslain nimitysperusteiden mukaisesti ja niillä valintakriteereillä, jotka on virkaa auki julistettaessa asetettu.

Jos kaupunginhallitus kuitenkin katsoo, että olen selvästi ansioitunein hakija henkilöstöjohtajan virkaan nimitysperusteiden mukaisesti, pyydän että päätös kumotaan ja minut valitaan henkilöstöjohtajan virkaan.

MARKKU MATTILA
Markku Mattila

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jack on 27. 01. 2009 19:07
Hupsista. Kaupunginarkistosta sain tämän oikaisuvaatimuksen joka käy samalla luennosta kuinka asia pitäsi hoitaa.

Mahtavaa viihdettä.  Lisää tuollaisia oikaisuvaatimuksia iltalukemiseksi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Anfield Stadium on 10. 02. 2009 11:11
Jumalan kiitos!

http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=396037&Title=Muttonen-Mattila+siirtyy+Vaasasta+Tampereen+rakennustarkastajaksi
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 10. 02. 2009 11:11
Vaasan kaupungin rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila, 54, on valittu Tampereen kaupungin rakennustarkastajaksi. Hän aloittaa työt Tampereella toukokuussa.

Virka oli haettavana marraskuussa. Hakijoita oli kymmenen, joista viidelle tehtiin soveltuvuustesti. Kolme kutsuttiin haastatteluun. Kaupungin konsernihallinnon tilaajajohtajan Lasse Eskosen ja tilaajapäällikön Risto Laaksosen mielestä Muttonen-Mattila oli hakijoista paras, ja hänet päätettiin valita tehtävään maanantai-iltana. Muttonen-Mattila valittiin Vaasan kaupungin rakennustarkastajaksi vuonna 1999.

Näin nyt
Kun korkea kunnan tai valtion virkamies siirtyy parempaan tehtävään, on yleensä kysymys isommista haasteista tai sitten sopuisa siirtyminen, jonka taustat jäävät yleensä viraston seinien sisäpuolelle. Tällaisessa tapauksessa tietä siirtymiseen tasoitettaan kaikin mahdollisin tavoin.

Miten tahansa, niin monessa toimistossa kohotellaan tänään maljoja ja huudetaan hurraata!

Ilon keskellä tietenkin myös pohdiskellaan, millainen on seuraaja eli tuoko hän mukanaan uusia piirteitä virkamiesten tapaan hoidella asioita niin kuin kävi Heikki Longan kohdalla.  Tältä pohjalta toivon että Muttonen-Marttilan seuraaja ei ole Espoosta, eikä Turusta, vaan osataanhan sitä hallinnoida muuallakin.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 10. 02. 2009 22:10
http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=396037&Title=Muttonen-Mattila+siirtyy+Vaasasta+Tampereen+rakennustarkastajaksi

Olen antanut itseni ymmärtää, että tämä on Vaasalle ja vaasalaisille mahtava uutinen.

Toki jää nähtäväksi, että joudummeko ojasta allikkoon.

Toivottavasti tilalle löytyy hyvä mies/nainen. Onko seuraajasta vielä tietoa?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 11. 02. 2009 07:07
foliohattu kirjoittaa:
>Toivottavasti tilalle löytyy hyvä mies/nainen. Onko seuraajasta vielä tietoa?<

Ei mitään väliä kunhan on käynyt armeijan ja käyttää giletteä. Uutisen merkittävyydesta olen samaa mieltä.

Bessen vittaukset Espooseen ja Turkuun ovat paikallaan.  Tunnetaanhan Turku turun taudistaan ja espoota on verrattu Liberiaan.   Ei siis ainakaan näistä paikoista. 
Title: Muttonen-Mattila lähtee
Post by: sähköjänis on 11. 02. 2009 07:07
Rakentajien kiusanhenki numero yksi, rakennustarkastaja M-M jättää Vaasan. Liput salkoon!! Oi tätä vaasalaisten onnen päivää.

Tampereella suruliputuksen paikka, eivätpä kuntalaiset tiedä mitä saavat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 02. 2009 08:08
Eija Muuttonen-Mattila oli hyvä rakennustarkastaja. Koskaan ennen Vaasan historiassa ei rakennustarkastajana ollut
a) naista
b) arkkitehtia (SAFA)
Kun opistoinsinöörit, jotka rakennusmaailmaa päasiassa hallitsevat, menettivät tuon perinteisen profession, oli selvää, että juttuja tulee riittämään. Eikä varsinkaan kehuja. Kaupunkilegendoja "Isosta vaaleestamme" riitti.

Eija tuli virkaansa samaan aikaan kun ikivanha Rakennuslaki meni hautaan ja uusi Maankäyttö- ja Rakennuslaki näki päivänvalon. Sen tuomat muutokset menivät asiaan perehtymättömiltä usein tarkastajan piikkiin. Laki asetti suunnittelijoille uusia vaatimuksia.

Ymmärtääkseni ammattirakentajilla ja ammattisuunnitellijoilla ei ollut mitään ongelmia lupien saannissa kun uudet rutiiniit oli ajettu sisään (mikä tapahtui varsin nopeasti). Rakentajia palveltiin ja ennätyksiä rikottiin (myös luvan myöntämisen nopeusennätyksiä).

Aino asia joka minua jäi kaivelemaan oli rakennustarkastajan osallisuus asuntomessuorganisaatiossa. Hänen olisi tullut pysyä sen ulkopuolella ja vaatia samaa asuntomessuilta kuin muiltakin rakentajilta. Jos hän näin olisi tehnyt niin, olisimme ehkä säästäneet  yli 10 M€....

Onnittelen Tamperetta. Kaupunkikuvanne tulee paranemaan  ja mustaamakkaraa saa edelleenkin vaikka ehkä kioskin ulkonäkö voi jatkossa kohentua.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Besse R. Wisser on 11. 02. 2009 08:08
Eija Muttonen-Mattilalla on ilmeisesti jo pitkään ollut haku päällä.  Näin kävi Porvoossa.
Porvoo
http://195.156.244.167/dynastia/kokous/20086102-4.HTM

Title: Re: Muttonen-Mattila lähtee
Post by: fableable on 11. 02. 2009 08:08
M-M jättää Vaasan. Liput salkoon!! Oi tätä vaasalaisten onnen päivää.

 

Onnittelut Tampereelle. Kovan virkamiesmoraalin omaava nainen.

(http://www.netikka.net/tforum/suom.gif)(http://www.netikka.net/tforum/suom.gif)(http://www.netikka.net/tforum/suom.gif)

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 11. 02. 2009 10:10
Mitä Fable ja Tapio tietävät MM:n virkamiesmoraalista. Rakennustarkastaja on sellaisessa asemassa, että sopivan löysällä moraalilla varustettu henkilö voi todellakin hyötyä myös taloudellisesti kun edistää sopivien hankkeiden etenemistä. Ammattirakentajat ja ammattisuunnittelijat tämän kuvion kyllä hallitsevat, mutta onko tämä tasapuolista muita rakentajia kohtaan ?

Hyvin on MM Vaasassa pärjännyt. Siitä ei ole epäilystäkään. Varallisuuttakin on kertynyt jo useamman kalliinpuoleisen sijoitusasunnon verran. Muun muassa messualueelta ja Suomen pankin talosta. Ei ollenkaan huonompi saavutus. Kuinka monelta muulta tämä olisi onnistunut ?

Nyt vain on se vaara, että emme pääsekään MM:stä eroon sillä hän ei olekaan eroamassa vaan hakemassa virkavapaata. Toivottavasti tähän ei suostuta. Olisi Vaasan kannalta ehdottomasti parasta, että virka voitaisiin asettaa mahdollisimman nopeasti avoimeen hakuun.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 11. 02. 2009 11:11
"Korruptio Suomessa on ennen kaikkea kunnallispoliittista korruptiota, kuten Kaarin Taipale on todennut. Kunnissa saa melko pienellä rahalla melko paljon  aikaan, niin kuin viime kevään keskustelu Kehittyvien maakuntien Suomesta on osoittanut....

Kokoomus on (Helsingissä) rakentanut koko kunnallispolitiikkansa sen varaan, että se toimii yhteistyössä liike-elämän kanssa ja noudattaa sen toivomuksia, vastapalveluksia vastaan. Se, että kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien akseli on murtumassa, johtuu aivan yksinkertaisesti siitä, että sosiaalidemokraateilla ei ole enää omaa kauppaketjua, omaa rakennusliikettä eikä omaa pankkia".

J.P. Roos
http://jproos.blogit.uusisuomi.fi/2008/09/03/korruptio

Ei ole mitään syytä olettaa että asia olisi Vaasassa jotenkin erilainen kuin Espoossa, Turussa tai Helsingissä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 11. 02. 2009 11:11
On juuri niin kuin Aro esittää virkamiesten toimintamahdollisuudet ja todennäköisyyden.  Hyvänä esimerkkinä käyköön katujen kunnostustoimet.  Siellä urakkakilpailun voittaneet ottavat kontolleen laskut jotka ovat tulleet virkamiehen omasta toiminnasta. 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 02. 2009 11:11
Mitä Fable ja Tapio tietävät MM:n virkamiesmoraalista. Rakennustarkastaja on sellaisessa asemassa, että sopivan löysällä moraalilla varustettu henkilö voi todellakin hyötyä myös taloudellisesti kun edistää sopivien hankkeiden etenemistä.
Rakentamista säätelee tiukka lainäädäntö ja normit. Jos niistä joustaa voi olla sekä rakentakjalla että tarkastajalla todella suuria vaikeuksia.

Kyllä ne ammattirakentajien ja gryndereiden edut ovat pääosin kaavoituspuolella. Siellä on kyseessä miljoonien arvot.

Mahdollinen yksiityisomaisuus (ja sen hankkimiseksi ehkä hankitut velat) on hävytön vihjaus. Onhan perhe voinut toisaalla myydä ja sijoittaa Vaasaan.

Sitäpaitsi verottaja seuraa tarkasti jokaisen kiinteän omaisuuden hankintaa. Heti jää nalkkiin jos pimeällä rahalla ostaa kiinteää omaisuutta tai osakkeita.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 11. 02. 2009 12:12
Niinhän se olisikin hävytön vihjaus. Tälläiset vihjaukset pitää olla myös tarvittaessa valmis todistamaan.

Kuitenkaan en väitä, että MM olisi saanut pimeätä rahaa ja sijoittanut sen sitten asuntoihin. En suinkaan. Kyllä MM on varmasti hankkinut kyseiset asunnot täysin kaikkien sääntöjen ja krumeluurien mukaan. Sitä voi sitten kukin tykönänsä miettiä minkä arvoisia kyseiset asunnot ovat ja mitä MM on niistä maksanut... Ja olisiko joku muu kuin rakennustarkastaja saanut kyseisiä asuntoja samaan hintaan. Tälläiset asiat ovat tosi vaikeita selvitettäviksi kuten mm. Lumion huvilakauppojen yhteydessä ollaan saatu todeta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Parkkari on 11. 02. 2009 15:03
Minua alkoi kiinnostaa J.P Roosin mainitsema Kaarin Taipale ja lähetin hänelle pyynnön artikkelista tai kolumnista, johon Roos viittasi. Vastaus tuli nopeasti.  Kysymyksessä oli Ylen Ykkösaamun kolumini.  Samalla ilmeni että Taipale on maan johtavia kaupunkiatutkijoita ellei peräti johtavin.

Taipale kirjoitti vastauksessaan että ”kolumni taas perustuu yhteen lyhyeeseen kappaleeseen väitöskirjassani Cities for Sale, jota puolustan Otaniemessä 13.3.”

Luvassa on siis mielenkiintoinen väitöstilaisuus.   Taipalus myös muisti Vaasan ”Lapinmmatka – Tallinnanmatka ”Casen” Kannattaa käydä lukemasa.
 
http://www.yleradio1.fi/yhteiskunta/kolumni/id16206.shtml

Maistiaiseksi

Kuka korruptiota sitten "tarvitsee", jos niin voi sanoa? Yritys, joka haluaa tilauksen, jota se ei voittaisi avoimessa kilpailussa. Tai henkilö, joka haluaa luvan hankkeelle, joka ei muuten menisi läpi. Lahjonnan kohde voi siis olla sekä julkinen että yksityinen päättäjä. Ihan pikkuhommissa ei meillä yleensä vaivauduta.

Maankäytön suunnittelu on kaikkialla maailmassa lahjonnalle altista. Perinteisessä tapauksessa grynderi, tai kiinteistökehittäjä, kuten nykyään hienommin sanotaan, ostaa kaavoittamatonta maata ja lähestyy sitten kunnan päätöksentekijöitä komeilla suunnitelmilla.

Lue enemmän ylläolevasta linkistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marjatta Vehkaoja on 14. 02. 2009 09:09
Hyvät ihmiset. Mistä kaunanne MM:aa kohtaan johtuu? On todella törkeää heittää ilmaan  epäilyjä korruptiosta. Ajatteleeko joku todellakin niin, ettei ihminen voi vaurastua muuta kuin korruption avulla?

Yrittäkää nyt pitää toisistaan erillään kaavoitus ja rakennuslupa-asiat. Rakennusoikeutta taotaan kaavoissa - ei enää rakennuslupavaiheessa.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Matti Meikäläinen on 14. 02. 2009 21:09
Kyllä vielä rakennuslupa- ja katselmusvaiheessa voi tehdä ison säästön grynderille tai urakoitsijalle... Tai sitten jollekin toiselle niin ison laskun, että koko projekti vesittyy...

Ja totta on, että tilaisuuksia siirtää jotain ylimääräistä omaan taskuun löytyy myös tuolta kaavoituspuolelta ja sitä myös käytetään sumeilematta hyväksi. Niin täällä Vaasassa kuin muuallakin.

Valitettavasti näiden mätäpaiseiden puhkominen on yhtä vaikeaa kuin vaalirahoitussotkujen selvittäminen. Näistä tietää vain kaksi osapuolta eivätkä kumpikaan puhu. Ei vähiten siksi koska molemmat ovat tilanteeseen yhtä syyllisiä ja saavat molemmat yhtä kovat rapsut, jos jompi kumpi lyö todisteita pöytään. Kyllä sitä vähemmästäkin rupeaa muisti reistaamaan...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 14. 02. 2009 22:10
Marjatta on ihan oikessa siinä, että on asiatonta vihjata jonkun henkilön mahdollisesti syyllistyneen korruptioon pelkän luulon perusteella. Etenkin jos ei edes sanota mitä luullaan, mutta vihjaillaan vähän sinne päin.

Tässä on se vaara, että jotkut ihmiset oikeasti ottavat tällaisen todesta. Näin saadaan helposti leimattua ihminen, joka voi tosiasiallisesti olla täysin syytön siihen mitä on vihjailtu. Tällaisten ilkeiden huhujen uhriksi joutunut ei ehkä koskaan pääse leimasta ilti mikäli aiheettomilta huhuilta ei katkaista ajoissa siipiä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Hulttio on 15. 02. 2009 12:12
Jaa vain niin, että näinpäin oletat Foliohattu. Eikös ole toisinpäin, jos rehellisiä ollaan ja jokainen tietää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 16. 02. 2009 20:08
Jaa vain niin, että näinpäin oletat Foliohattu. Eikös ole toisinpäin, jos rehellisiä ollaan ja jokainen tietää.

Jos ollaan rehellisiä niin sanotaan asiat niin kuin ne ovat.

Minä en tiedä onko kyseisellä henkilöllä puhtaat jauhot pussissa vai ei. Oli kyseessä kuka henkilö tahansa, mielestäni ei ole reilua vihjailla vähän sinne päin viittaamatta mihinkään konkreettiseen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 17. 02. 2009 00:12
Niinhän se olisikin hävytön vihjaus. Tälläiset vihjaukset pitää olla myös tarvittaessa valmis todistamaan.

Kuitenkaan en väitä, että MM olisi saanut pimeätä rahaa ja sijoittanut sen sitten asuntoihin. En suinkaan. Kyllä MM on varmasti hankkinut kyseiset asunnot täysin kaikkien sääntöjen ja krumeluurien mukaan. Sitä voi sitten kukin tykönänsä miettiä minkä arvoisia kyseiset asunnot ovat ja mitä MM on niistä maksanut... Ja olisiko joku muu kuin rakennustarkastaja saanut kyseisiä asuntoja samaan hintaan. Tälläiset asiat ovat tosi vaikeita selvitettäviksi kuten mm. Lumion huvilakauppojen yhteydessä ollaan saatu todeta.

Kyllä tuo nyt on hävytöntä loan heittoa. Ihmisillä voi olla vaikkapa perittyä varallisuutta, tai vaikkapa aviopuolisolla. Aikuiseen iään ehtinyt pariskunta, joilla olisi vaikkapa  johtavissa tehtävissä virka-ikää yhteensä 60 vuotta voi säästeliäästi eläen ja viisaasti sijoittaen päästä omistamaan montaakin asunto-osaketta. Eikä niiden tarvitse olla velattomia. Jos vielä toinen puoliso sattuisi olemaan sijoitustoimintaan perehtynyt niin...

Jokuhan voi ajella hienolla autolla, hetikö sitä epäillään rikolliseksi. (Auto voi olla velaksi ostettu.. tai firman)

Kyllä rakennustarkastajan mahdollisuudet säästää rahaa rakentajalle ovat olemattomat ja olisivat erittäin riskaabelit. Vain hyvin ahne ja tyhmä ryhtyisi sellaiseen.


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marjatta Vehkaoja on 17. 02. 2009 08:08
Mielestäni koko palsta alkaa olla vaarassa jos täällä kuvioidaan ja lasketaan liikkeelle omasta päästä huhuja vakavista asioista, kuten korruptiosta. Kaukana ei ole enää ajatus siitä, että pitää antaa syyttäjän lukea tämä roska.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 17. 02. 2009 08:08
Marjatta Vehkaoja on oikeassa.  Rakennustarkastajaa koskevat kirjoitukset on tästä eteenpäin kirjoitetava omalla nimellä.  Johonkin on vedettävä viiva ja se on tässä.

Tapio Parkkari
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Parkkari on 17. 02. 2009 09:09
Keskustelu korrptiosta yleisellä tasolla on tärkeätä.  On olemassa vitteitä ja näytteita siitä että korruptio on ongelma myös Suomessa.  Erityisesti tämä koskee kunnallispolitiikkaa.  Aiheeseen voi tutustua esimerkiksi hakusanoilla  korruptio ja rakenteellinen korruptio, korruptio kunnallispolitiikka jne.

Aihe noussee valtakunnalliseksi kun Kaarin Taipale väittelee 13,3 Otaniaemessä.  Taipaleen väitöskirjan nimenäon Cities for Sale.

Arkkitehti Kaarin Taipale on viime vuosien keskeisimpiä toimijoita kansainvälisen ympäristöpolitiikan alalla. Hän toimi 2000-luvun alussa kuntie maailmanjärjestö ICLEI:n puheenjohtajana ja edusti tällöin paikallishallintoa lukuisissa korkeantason tapahtumissa. Nykyisin hän toimii vapaan tutkijana, jonka erikoisaloina ovat globalisaatio, paikallisuus ja kaupunkien kestävä kehitys.

Taipale on vain yksi kunnallista korruptiota pengaissut tutkija. Väitöskirjan keskeinen aihe ei ole korruptio.

Nettikeskustelu ei kuitenkaan voi olla giljoatiini, ei jalkapuu, eikä kenttätuomioistuin.  Moderaattorit tulevat jatkossa kiinnittämään errityista huomita tämän aiheen käsittelyyn.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Naskali on 27. 02. 2009 10:10
Ympäristörikoksia katsellaan Vaasassa läpisormien.  Alskatintien varressa on todettavissa varsin monta "yksityistä" kaatopaikkaa.  Niiden olemassa olo tiedetään ja tunnetaan aivan varmasti kaupungin virkamiesten keskuudessa.  Mikä mahtaa olla syy ettei niihin puututa? 

Uusin tieto luvattomasta kaatopaikasta on putkahtanut kuluvalla viikolla päivän valoon Suvilahdessa.  Sinne ajetaan oikein urakalla rakennusten purkujätteitä. Tonttia merenlahdessa hallinnoi paikallinen yrittäjä jonka antamalla luvalla jätemaiden ajo tapahtuu. Tänään perjantaina on ajo pysähtynyt ilmeisesti jossain kuhisee. 

Kuten tunnettua kaupungin kaatopaikka on siellä suljettu ja suotovesien suodatus tapahtuu luonnonmenetelmällä josta huolehtii rantakaislikko.  Olisiko tässä luvattomassa kaatopaikassa ryhrytty matkimaa samaa systeemiä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marianne on 27. 02. 2009 12:12
No mikäli MMn spekuointi nickin varjossa kielletään, niin kysytään Tapiolta mitä hän tietää
Prikipuukin kuvioista. Istuttuaan vuosia sen joktokunnassa, mitä mieltä olet että korjaus se uudisrakentamisesta vastuussa olevat ajelevat lahjoitetuilla autoilla ja ne kaksi urakoitsijaa jotka siellä jyllää Seppä ja Samelin ovat tällä hetkellä vaasan rikkaimpien henkilöiden listalla hyvinkin korkealla, ja suureksi osaksi niiden kymmenien tappettienlätkijöiden kustannuksella jotka jatkuvasti pyörii vuokralla KOY Pikippruukilla, näiden herrojen laskuttaessa räikeästi...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Risto Helin on 27. 02. 2009 16:04
Jos tuo on totta tuo suvilahden touhu niin nyt ollaan kyllä tekemisessä suuremman luokan rikoksen kansssa, minä kun olen luullut kun jostain puretaan suurempia määriä niin jos on kysymyksessä esim. urakkatarjous niin silloin pitää olla osoittaa paikka mihin jätteet viedään ja jos joku on saanut viedä johonkin hämärämiesten mestoille niin sehän vääristää kilpailua niihin urakoitsijoihin nähden jolla homma kestää päivänvalon. Toivokaamme että tämä ei olisi totta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kamaroudari1 on 27. 02. 2009 17:05
Omat kokemukseni MM rajoittuvat yleisö-ja koulutustilaisuuksiin joissa hän on esitelmöinyt, ja minä ääniavustajana. Yhteistyö sujunut kitkattoman hyvin, ja leppoisan ystävällisesti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Muuttolintu on 27. 02. 2009 17:05
Auttaisikohan tuossa virkamiesmoraalin ja vastuun kohdalla se että "virka" olisi määräikainen ja uusittaisiin vain jos toiminnasta ei löydy huomautettavaa ja tuloksia (lue => asiota on hoidettu) tehtävän edellyttämällä tavalla, ei venkoilemalla ja asioita pitkittämällä, ilman todellista vastuuta.
max. 5 vuotta ja harkinta jatkosta.
Moraali tällä hetkellä on sitä että kun ei haluta tehdöä päätöstä, asiaa pitkitetään ja pitkitetään. Kunnon uuvutus taktiikkaa. "Puuttuu jokin leima"-tyyliin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Johansson on 06. 03. 2009 12:12
Promedi Oy:n harjakaisissa oli eilen kaikki sisäpiiriläiset kutsuttuna.. Promedi on kaupungin uusin lääkäriasema. Tämän hetken tiedon mukaan toiminta käynnistyy huhtikuussa. Toimitusjohtaja Mikki Fredmanin mukaan Promedi tulee kaappaamaan n. 25 %:n markknaosuuden työterveydenhuollosta Vaasassa.  Sopimuksiakin tämän täyttymiseksi on jo olemassa, sanoi Fredman.

Tällä hetkellä Mehiläisen osuus on n. 60% ja Teveystalon osuus n. 40 % työterveyshuollosta Vaasassa.

Harjakaisvieraiden mielenkiintoa herätti myös se että Vaasan pian entinen rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila ja rakennusneuvos Antti Ruostetniemi saapuivat tilaisuuteen jälkimmäisen autolla ja asettuivcat samaan pyötään.

-Sopivat yhteen kuin vakka ja kansi, kuului melko äänekäs kommentti..

Harjakaisvieraat kiinnittiuvät huomiota myös siihen että paikka oli putipuhdas kaikenlaisista kalusteista ja rakennustelineistä. Yleensä tässä vaiheessa kun avajaisiin on aikaa kuukausi, on tilat n. 60 % sesti tavaroiden peitossa.

Paikalla pohdittiinkin että onko tämä  vain vieraskoreutta vai olisiko kysymys siitä, että rahoittaja antaa rahaa kalusteisiin vasta kun kaikki kustannukset kattavat sopimukset on tehty.

Kun riittävä määrä saman alan ihmisiä kokoontuu yhteen, niin silloin pohditaan kaikenlaista  mm. sitä että kaupungin kehitysjohtaja sanoi lehdessä kaupungin olevan Hartman Gallerian suunnitelmien takana.  Oletus on sellainen että Muttonen-Martiila ei ole hankkeelle lämmennyt.

Nyt näyttääkin siltä että monia asia tässä kaupungissa edistyy ja muuttuu kun Muttonen-Mattila lähtee.  Vielä on selvittämättä että, onko lähdön takana vain rautarouvan halua lisätä karriääriä vai olisiko siltikin taustalla jonkinlainen kärhämä tai muut syyt.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 06. 03. 2009 20:08
lehdessä kaupungin olevan Hartman Gallerian suunnitelmien takana.  Oletus on sellainen että Muttonen-Martiila ei ole hankkeelle lämmennyt.

Nyt näyttääkin siltä että monia asia tässä kaupungissa edistyy ja muuttuu kun Muttonen-Mattila lähtee. 

Rakennutarkastajan tehtävkenttä tuntuu olevan aika monelle vieras.
Hatrman-galleria on kaavoitus- ja ennen kaikkea maankäyttösopimuskysymys. Aika monet ottavat mielellään vastaan lisää rakennusoikeutta tontilleen halvalla, eivätkä mielellään rakenna kallita maanalaisia P-paikkoja.
Näihin asioihin ei rakennustarkstaja voi vaikuttaa. Laki sanoo, että rakennuslupa on pakko myöntää kun laavan ehdot täyttyvät. Ainoa asia mihin rakennuslautakunta (rakennustarkastajan esityksestä9 voi vaikuttaa, on se sopiiko rakennus ympäristöönsä.

Torin ympäristön kiinteistö ovat joutuneet sijoittamaan suuri summia "P-paikkkojen vapaaksiostorahastoon", joilla rahoilla pelkästään koko Toriparkki rakennettiin ja laajennettiin.
Tuohon kassaan pitää kaikkien sijoittaa lisärakennusoikeuden mukaisesti, tasapuolisesti. Tuosta asiasta on väännetty mutta E M-M:llä ei ole olut mitään asiaa siihen neuvottelupöytään.

On se armaan kauheata jos sattuu olemaan sekä arkkitehti, että nainen. Varsinkin jos satuu olemaan mitä miehisimmässä virassa. jota miehiset opisstoinsiinöörit vuosikymmeniä hoitelivat.

Eija on hyvä rakennustarkastaja, joka sai tehtävkseen lanseerata aivan uuden lain. Moni asiaan perehtymätön huru-ukko luuli, että uusi laki ja sen mukanaan tuomat uudet määräykset olivat Eijan aikaansaamia.

(Ainoa seikka mikä EM-M:ssa jäi minua kaivelemaan oli hänen käyttäytymisensä Asuntomessuasiassa. Jos hän olisi lakia noudattanut niin olisimme välttyneet koko messuilta ja säästäneet yli 10 M€)


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Teukka on 11. 03. 2009 07:07
Lainaus T.Osalalta: "Eija Muuttonen-Mattila oli hyvä rakennustarkastaja. Koskaan ennen Vaasan historiassa ei rakennustarkastajana ollut
a) naista"


Tunnut painottavan tuota naisasiaa parissakin viestissä tässä ketjussa.
Mitä väliä sillä on että hän on nainen ?
Miten se liittyy hänen hyvyyteensä rakennustarkastajana?

Ja mitä tulee hävyttömään loan heittoon, niin mielestäni sellainen on jossain määrin sallittua, kun arvostellaan ja arvioidaan meidän kaikkien verorahoilla palkattuja tai palkittuja, oli kyse sitten virkamiehistä tai luottamushenkilöistä.

Jos on halua tunkea itsensä joko politiikkaan tai nostaa korkeaa palkkaa kuntalaisten yhteisestä kassasta, on aina syytä varautua loanheittoon ja mustamaalaamiseen.

Lisäksi korkeat palkat perustellaan aina ns. "vastuulla".
Korkeita palkkoja nostavien yhteisten asioiden hoitajien pitää kestää (asiatontakin) arvostelua enemmän kuin tavallisen mattimeikäläisen.

Nykyään vaan ollaan turhan herkkänahkaisia. Etenkin, mitä korkeammalla pallilla istutaan (esim. pääministeri joka riitelee yksinhuoltajan kanssa oikeudessa).

Joka leikkiin lähtee, se leikin kestäköön !
Siinä olisi ohjetta monelle vielä tänäkin päivänä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vapaudenpatsas on 11. 03. 2009 08:08
Lainaus T.Osalalta: "Eija Muuttonen-Mattila oli hyvä rakennustarkastaja. Koskaan ennen Vaasan historiassa ei rakennustarkastajana ollut
a) naista"


Tunnut painottavan tuota naisasiaa parissakin viestissä tässä ketjussa.
Mitä väliä sillä on että hän on nainen ?
Miten se liittyy hänen hyvyyteensä rakennustarkastajana?

Ja mitä tulee hävyttömään loan heittoon, niin mielestäni sellainen on jossain määrin sallittua, kun arvostellaan ja arvioidaan meidän kaikkien verorahoilla palkattuja tai palkittuja, oli kyse sitten virkamiehistä tai luottamushenkilöistä.

Jos on halua tunkea itsensä joko politiikkaan tai nostaa korkeaa palkkaa kuntalaisten yhteisestä kassasta, on aina syytä varautua loanheittoon ja mustamaalaamiseen.

Lisäksi korkeat palkat perustellaan aina ns. "vastuulla".
Korkeita palkkoja nostavien yhteisten asioiden hoitajien pitää kestää (asiatontakin) arvostelua enemmän kuin tavallisen mattimeikäläisen.

Nykyään vaan ollaan turhan herkkänahkaisia. Etenkin, mitä korkeammalla pallilla istutaan (esim. pääministeri joka riitelee yksinhuoltajan kanssa oikeudessa).

Joka leikkiin lähtee, se leikin kestäköön !
Siinä olisi ohjetta monelle vielä tänäkin päivänä.

Minä olen eri mieltä.
Asiaton arvostelu ei ole oikeutettua, vaikka kohde olisi missä tahansa asemassa.
Asiallinen ja aitoihin faktoihin perustuva arvostelu on tietenkin eri asia.

Ei voida olettaa, että mikään virka tai asema toisi tilanteen, jossa joutuu sylkykupiksi ja sietämään asiatonta arvostelua.
Tässäkin keskustelussa, varsin palstalle tyypilliseen tapaan, on menty erittäin pitkälle erilaisissa syytöksissä ilman minkäänlaisia perusteita.

Olen ymmärtänyt, että rakennustarkastaja on hoitanut virkansa varsin mallikelpoisesti ja tasapuolisesti vaatien lakeihn perustuvaa toimintaa omalla virka-alallaan.
Minun vajavaisen muistini mukaan aiemmin suhtautuminen oli huomattavasti lepsumpaa.

 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: S-syväkurkku on 13. 03. 2009 17:05
Virkamiesmoraali on puhjennut taas kukkaan teknisenyksikön Talotoimessa.  Vaasan seutukunnan parhain konein, sekä laittein ja ammattimiehin varustettu Vaasan kaupungin puusepänverstan ollaan lopettamaassa.  Koneet on laitettu myyntiin ja halli tyhjätään. 

Päätöksiä ei ole tehty luottamuselimissä, vain virkamiehet ovat asialla. Normaalisti luotettavat lähteet kertovat, että lopettamispäätös on tehty siitä syytä, kun työtekijät antavat huonot arvosanat työtyytyväisyys kyselyissä esimeihelle.  Esimies vättää joutuneensa työntekijöiden kiusattavaksi.

Nyt ei kutsuta konsultteja, vaan Talotoimen johtokunnalta ryhtiä ja kansaliskuntoa torjumaan kostonkierrettä!

Kuitenkin!  Konsultit toimikaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 13. 03. 2009 21:09
Lainaus T.Osalalta: "Eija Muuttonen-Mattila oli hyvä rakennustarkastaja. Koskaan ennen Vaasan historiassa ei rakennustarkastajana ollut
a) naista"


Tunnut painottavan tuota naisasiaa parissakin viestissä tässä ketjussa.
Mitä väliä sillä on että hän on nainen ?
Miten se liittyy hänen hyvyyteensä rakennustarkastajana?

Ja mitä tulee hävyttömään loan heittoon, niin mielestäni sellainen on jossain määrin sallittua, kun arvostellaan ja arvioidaan meidän kaikkien verorahoilla palkattuja tai palkittuja, oli kyse sitten virkamiehistä tai luottamushenkilöistä.

Jos on halua tunkea itsensä joko politiikkaan tai nostaa korkeaa palkkaa kuntalaisten yhteisestä kassasta, on aina syytä varautua loanheittoon ja mustamaalaamiseen.


rakennustarkatastajan toimivalta, kuten rakennuslautakunnankin, perustuu pääasiassa estetiikkaan. Kaiken muun määrää laki. Laki määrää että rakennuslupa on annettava mikäli se on kaavan mukainen ja täyttää lain ja asetusten määräykset.

Ainoa seikkä johon rakennustarkastaja esittelijänä ja delegoidun vallan puitteissa tai sitten rakennuslautakunta voi suveriinisti puuttua on
SOPIIKO RAKENNUS YMPÄRISTÖÖNSÄ.

Ei toki pidä suoraa väittää että nainen aina olisi kategorisesti parempi arvioimaan esteettisyyttä mutta arkkitehti on toki siihen koulutuksen saanut, ei opistoinsinööri.
Olen ollut insinöörivetoisessa rakennuslautakunnassa "vanhaan aikaan", että E M-M:n aikaan. Oman kokemuksini mukaan olemme saneet astetta paremmin ympärsöönsä sopivia rakennuksia, eikä ammattisuunnittelijoilla ole koskaan ollut mitään moitittavaa rakennustarkastajan toimissa. Tehtiinpä Suvilahdessa Vaasan ennätys kuinka nopeasti teollisuushalli sai rakennusluvat tässä pari vuotta sitten.
Mutta niitä kaupunkilegendoja aina riittää...ja huru-ukkoja, jotka niihin uskovat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: foliohattu on 27. 04. 2009 22:10
Tässä on varsin ikävä esimerkki heikosta virkamiesmoraalista.

Alla oleva lainaus Helsingin Sanomista:

Quote
Helsingin sosiaalijohtajan sisustuslasku 71 900 euroa

Helsingin kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen (Skp) on tehnyt kirjallisen kyselyn Helsingin sosiaalijohtajan Paavo Voutilaisen kalustehankinnoista.

Hakanen on hankkinut sosiaaliviraston päätösluettelon, jonka mukaan sosiaalijohtaja on hankkinut omaan työhuoneensa, sihteerinsä huoneen ja aulatilan suunnittelun ja kalusteet Divaani Oy:ltä 71 900 eurolla. Hankintaa ei kilpailutettu. Tätä on perusteltu sillä, että vastaavia kalusteita ei ole saatavissa muualta.

"Sosiaalinen ajattelu on pahasti hukassa, jos viraston johtajan pitää pönkittää asemaansa noin isolla kalustehankinnalla samaan aikaan, kun päivähoitopaikkoja on liian vähän, vanhustenpalveluja heikennetään ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen ei riitä rahaa", Hakanen sanoo.

Hakanen toteaa, että hän ei ole vielä ratkaissut, miten hän tuo asian päättäjien käsittelyyn. "Ehkä vien sen valtuustoon tai otan yhteyttä Voutilaisen esimieheen, apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkoseen. Saattaa olla, että sosiaalijohtajalla on oikeus tehdä tällainen päätös itse, mutta moraalisesti näinä aikoina ratkaisu on arveluttava" Hakanen sanoo.

Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen vahvistaa, että hän on tehnyt kalustehankinnan sosiaalijohtajan omista käyttövaroista. Niistä päättäminen ei edellytä päätöksen viemistä lautakuntaan. "Olen kertonut apulaiskaupunginjohtaja Kokkoselle hankintasuunnitelmasta. Kalustehankinnan kokonaissummaa hän ei ole tiennyt."

Voutilaisen mukaan vanhat kalusteet olivat kuluneet ja mattokin lähes puhki, kun hän otti tehtävän vastaan runsaat kolme vuotta sitten. "Silloin kalusteiden vaihto jo todettiin välttämättömäksi, mutta koska nimittämisestäni oli tehty valitus, toteutettiin hankinta vasta, kun valintani oli lainvoimainen", Voutilainen toteaa.

Voutilainen tähdentää, että kalustamisen lähtökohtana oli tehdä edustustiloista arvonsa mukaisesti aulaa myöten. "En ole hoitanut ja valvonut kalustamista yksityiskohtaisesti. Lähtökohtana oli tilattu sisustussuunnitelma, ja sen perusteella sisustus tilattiin. Myös vanhoja kalusteita on voitu hyödyntää virastoin muissa tiloissa."

Lähde: Helsingin Sanomat (http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Helsingin+sosiaalijohtajan+sisustuslasku+71%C2%A0900+euroa/1135245371113?ref=rss)


Minä uskon, että vastaavia tapauksia tulee julkisuuteen erittäin harvoin. "Ilmiantajan" kohtalo ei ole kadehdittava. Hyvin verkostoituneet ihmiset osaavat pitää asiansa poissa julkisuudesta.

Sen kuitenkin sanon, että kun talous nyt painuu lamaan, olisi korkea aika ja mahdollisuus karsia vastaavia ylilyöntejä. Nyt näitä on paljon helpompaa ja poliittisesti korrektimpaa tehdä kuin hyvinä aikoina, jolloin veronmaksajilla ei niin paljon riitä mielenkiintoa siihen mihin heiltä kerättyjä rahoja käytetään. Vastaavat tapaukset löytyvät etsimällä ja kysymällä. Toivottavasti Vaasasta löytyy lähitulevaisuudessa poliittista tahtoa muuhunkin kuin velanottoon ja verojen kiristämiseen.


Vaasan virkamiehet ja valtuutetut: Totuus Vapauttaa! 
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 19. 05. 2009 22:10
Olisi hienoa kun valmisteluun voisi luottaa ja se tapahtuisi avoimesti ja läpinäkyvästi.
Joulukuun kh:ssa meni vähällä huomiolla uuden Henkilöstöjohtajan vaali.
Quote
Viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluun ja heistä neljä testattiin (Personnel Oy). Haastat-teluryhmän muodostivat kaupunginjohtaja Lumion johdolla kaupunginhallituksen pu-heenjohtaja Heikki Kouhi, varapj. Marjatta Vehkaoja, henkilöstöjohtaja Rintamäki ja työsuojelupäällikkö Lehto (henkilöstön edustaja).

   Hakijoista pätevimpiä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilöstöjohtajan virkaan ovat Mika Itänen ja Juha Suikkanen.

   Itäsellä on laajempi esimies- ja johtajakokemus sekä kaksi ylempää korkeakoulutut-kintoa (FM, KTM). Hän on toiminut viisi vuotta Kuortaneen sivistystoimenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Lehtimäen määräaikainen kunnanjohtaja. Molempiin virkoihin kuuluu henkilöstöhallinnon hoitaminen.

   Juha Suikkanen on toiminut seitsemän vuotta Vaasan henkilöstöpäällikkönä. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

   Mika Itänen on läsnä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunginjohtaja ML

   Kaupunginhallitus päättää

1.   Valita Vaasan kaupungin henkilöstöjohtajan virkaan 1.2.2009 alkaen FM, KTM Mika Itäsen,
2.   että virkavaali on ehdollinen ja valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydenti-lastaan,
3.   että Itäsellä on kuuden kuukauden koeaika virassaan,
4.   valita varalle HM Juha Suikkasen

Päätös   Kaupunginjohtajaa lukuun ottamatta viranhaltijat poistuivat kokouksesta Personel Oy:n tulosten esittelyn ajaksi.

   Viranhaltijat saapuivat kokoukseen.

   Mika Itänen saapui kaupunginhallituksen kokoukseen. Hän esitteli itsensä ja kaupun-ginhallitus esitti hänelle kysymyksiä. Tämän jälkeen hän poistui kokouksesta.

   Esittelijä muutti päätösesitystä siten, että kohta 4 poistetaan.

   Kalervo Laaksoharju esitti, että virka julistetaan uuteen hakuun.

   Koska Laaksoharjun esitystä ei kannatettu, niin se raukesi.

   Esittelijän muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

-----------------------------------
Kaupunginhallitus 26.1.2009

Kaupunginlakimies Marja Ylisalmi, puh. 06-3251032, marja.ylisalmi(at)vaasa.fi

   Mika Itänen ilmoittaa kirjeellään 9.1.2009 ottavansa henkilöstöjohtajan viran vastaan 1.2.2009 lukien. Hän on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

   Kaupunginhallituksen valintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka käsitellään myöhemmin kaupunginhallituksessa.               

Kaupunginjohtaja ML

   Kaupunginhallitus
1)   päättää, että Mika Itänen suostumuksensa mukaisesti otetaan henkilöstöjohtajan avoimen viran hoitajaksi määräaikaisena 1.2.2009 alkaen, siihen saakka kunnes virkavaali on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu ja
2)   toteaa, että viranhoitoon määrätty kuuden kuukauden koeaika alkaa 1.2.2009.

Päätös


Tuon tekstin perusteella kaikki näyttää ihan oikealta. Tunnen kuitenkin palaneen käryä....
Tuosta vaalista on tehty oikaisuvaatimus. Palaan asiaan kun saan sen käsiini.
Tuo asia vedettiin jostain syystä pois kh:nlistalta maanantaina.


Tuo palaneen käry oli siis oikea havainto.

Nyt kun yhden pätevän oikaisuvaatimus johti uuteen valintaprosessiin niin aikaisemmalla kierroksella parhaimmiksi valitut eivät päässet edes haastatteluihin.

Kolme pätevämpää siis ainakin löytyi ja heistä kaksi oli mukana ensimmäiselläkin kierroksella.

Osaako joku kertoa mistä ensimmäisellä kierroksella oli kyse?

Pidän tätä hyvin, hyvin vakavana asiana. Kunnallishallinto on hyvin virkamiesvaltaista ja on erittäin tärkeää, että virkoihin valitaan mahdollisimman päteviä henkilöitä. 5 markan suutari tekee 10 markan vahingon. Epäsopivista viranhaltijoista on hyvin vaikea päästä eroon, usein heidät ääritapauksissakin pannaan "hyllylle" eli palkanmaksu jatkuu ja työt katoavat/vähemevät.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Maaseudun maffia on 26. 05. 2009 16:04
Kokreettinen fakta MM:stä. Hän vaati Vaasan keilailu ry:ltä Rakennuslupaa heidän teltalleen 2006 kesällä. MM:aa ohjaisi torikauppiasyhdistyksen toiminnanjohtajan Tuula Wägarin painostus/toivomus että heidän telttaa ei torille saa tulla. Laihialaisen Jaskarin 4 krt isompi teltta oli komia siinä ylätorilla - ei ollut vaadittu rakennuslupaa.

Tässä teille MM:sta konkeereettinen FAKTA.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 28. 05. 2009 21:09
Kokreettinen fakta MM:stä. Hän vaati Vaasan keilailu ry:ltä Rakennuslupaa heidän teltalleen 2006 kesällä. MM:aa ohjaisi torikauppiasyhdistyksen toiminnanjohtajan Tuula Wägarin painostus/toivomus että heidän telttaa ei torille saa tulla. Laihialaisen Jaskarin 4 krt isompi teltta oli komia siinä ylätorilla - ei ollut vaadittu rakennuslupaa.

Tässä teille MM:sta konkeereettinen FAKTA.

Muuten totta MUTTA Jaskarin teltta oli torilla (jonne se hyvin mahtui, eikä sinne koskaan teltoille mitään rakennuslupia ole tarvinnut hakea) ja keilarata liikennettä häiritsevästi Hoviskan kävelykadulla. Melkoinen ero. Kyse ei myöskään ollut varmaankaan rakennusluvasta.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 24. 06. 2009 17:05
Tapasin tänään vihaisen miehen.  Mies suorastaan puhkui raivoa luettuaan tänään Pohjalaisesta että Vaasan kaupungin konsulttien käyttö on nyt kunnossa ja avointa.  Mies päivitteli ennen kaikkea sitä että Heimo Hokkanen ei tässä asiassa näe puita metsältä.

Erityisesti miestä ärsytti Botniark Arctille maksettu 107 000 euron konsulttipalkkio ja  Gerd Hytöselle maksettu suunnittelupalkkio 67 000 euroa.

-Täysin ylimitoitettu palkkio, missä on ilmaa vaikka millä mitalla. 

Rakennusalan hyvin tunteva mies sanoi, että Suomessa arkkitehtien keskimääräinen palkkio on n. 4,2 % kokonaiskustannuksista ja SAFA:n toivepalkkio, joka ei juuri koskaan toteudu, on n. 6 % kokonais rakennuskustannuksista.

Uudsrakennuksissa kustannukset ovat n. 2000 € neliömetri ja saneerauksissa 800-1000 euroa.  Esimerkiksi 100 neliön omakotitalon kaava on 100 x OKT = 200.000 – 4,2 % = 8-9000 euroa.

-Yksi mahdollisuus on että osa rahoista palautetaan vaikka vaalirahoituksena (alle 5000) ja viranomainen saa myös osansa että toimisto saa uusia tehtäviä.

Vaasan suurin laskuttaja oli Rambol Finland OY, joka laskutti   Vaasaa 123 102 eurolla.  Miehen miepide yrityksestä oli sellainen että sen kirjoittaminen tähän johtaisi vähintään tutkimuspyyntöön.

Sen verran mies suostui sanomaan että alan todelliset asiantuntija päästävät paskaisen nauarun kuulleassan nimen Rambol Finland.

-Missä on esimerkiksi Avecon listasta, kysyi mies aiheellisesti.

Miehen raivoa lisäsi vielä se että eräät vaasalaiset arkkitehdit ovat pelkkiä piirrustusten signeeraajia.

Todellisuudessa rakennuksen suunnittelee Rautaruukki, betonielementtiteollisuus ja kaltaisensa.  Arkkitehdin tehtäväksi jää pelkkä signeeraus.

Mies ei sitä sanonut mutta ymmärsin että hän viittasi Kivihaan suuntaan.

Vaasan kaupungin konsulttiåpalkkioissa ja taustoissa on suurempi kupla kuin kukaan osaa arvatakkaan ja se kupla on täynnä, sanonko mitä, päätti mies vuodatuksensa.

Pelkkänä korvana
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Klaus Berg on 24. 06. 2009 18:06
Vaasassa laskut on tunnetusti menneet aina helpolla läpi.
Joitain laskuja parhaillaan selvitellään käräjillä, mutta lieneekö nuo edes jäävuoren huippuja?

Hokkanen oli tyytyväinen, kun oli saanut tiedot paljonko oli käytetty konsultteja.
Pääasia olisi kait tutkia mihin niitä on käytetty ja mitä saatu rahalla?

Kumma että 6200 työntekijän kaupunki ei löydä joukostaan omia asiantuntijoita?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 24. 06. 2009 22:10
Sinänsä konsuttien käyttö on vaihtoehto virkamiesarmeijalle.

Konsulttimäärärahoja kasvatettiin huikeasti tämän vuoden budjettiin ja niistä jopa kiisteltiin valtuuston budjettikokouksessa. Lisäykset menivät kuitenkin läpi.

Konsulttien määrä siis lisääntyy tänä vuonna.
Kaavoitus tuntuu muuttuneen konsulttityöksi vaikka melkoinen määrä kaavoottajiakin on palkkalistoilla.
Yleiskaava-arkkitehtiä, asemakaava-arkkitehtiä, kaupunginarkkitehtiä eikä kapunginpuutarhuria kuitenkaan löydy viranhaltijoiden joukosta kaavoitusta ja rakentamista ohjaamasta.

Joku muu siis ohjaa konsulttien työtä. Kuka/ketkä?

No, konsulttimäärärahoja käytetään toki muuallakin kuin Kaupunkisuunnittelussa mutta se lienee ylivoimaisesti suurin rahojen käyttäjä.

Ehkä noissa konsulttien käytössä tosiaan riittäisi enemmänkin penkomista.

Onko kaikki konsulttitehtävät kilpailutettu asianmukaisesti? Oliko sattuma, että erään korkean virkamiehen lähisukulainen toiselta puolelta Suomea sai erään tehtävän?

Olisi todella hyvä selvittää muutakin kuin konsuttitehtävien määrä ja yhteissumma. Jos oikein muistan niin Hokkanen ei äänestänyt konsuttilmäärärahojen korotuksen pienentämisesityksen puolesta viime budjettikokouksessa. Ehkä Heimo korjaa jos olen väärässä. (asia lienee tarkastettavissa nettipöytäkirjasta, uskoisin itse tuota esitystä kannattaneeni).

Ex-tkj Heikki Lonka muuten nyt suunnittelee konsulttina Hietalahtea....

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 25. 06. 2009 05:05
Minulla on vahva tunne siitä että Vaasan hallinnossa on paljon mätää – siis korruptiota, nepotistmia eli sukulaisten suosimista – ja muita kielteisiä ilmiöitä.  Joku aina tietää mutta ei puhu, koska oma suu on lähempänä kuin kontin suu.

Toistaiseksi vain Tapio Osala ja Heikki Lamminmäki ja  jonkin verran Heimo Hokkanen ovat osoittaneet selkärankaisiksi.  Muut ovat vaienneet.

Minä ainakin olen menettänyt luoittamukseni paikallisiin poliitikoihin. En tule enää äänastämään kunnallisvaaleissa ja valtiollisiakin vaaleja taidan boikotoida.

Eikö jokaisen kunnallispoliitikon pitäisi ottaa näillä sivuilla kantaa esitettyihin väitteisiin.  Muussa tapauksessa luottamus politiikan toimivuuteen katoaa.  Esimerkiksi Raija Kujanpään olisi aivan pakko vastata häneen kohdistuneisiin väitteisiin.  Mutta ei.

Pettynyt
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 25. 06. 2009 07:07
Tarkastin äänestystulokksen konsulttimäärärahojen väheisemmästä lisäyksestä. Kyse oli Lehdon 200 000 pienemmästä lisäyksestä. Tässä tulos, joka siis tarkoittaa sitä, että konsulttimäärärahoja lisättiin edellisestä vuodesta sadoilla tuhansilla euroilla.

Quote
   Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa (Kh) ääntä ja 15 ei (Lehto) ääntä, 1 tyhjä, 2 poissa,  joten kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin.

Vihreät, vas. ja ProV olivat pienemmän esityksen takana yksimielisinä.

Nyt olisi siis tarkastuslautakunnan (jonka puheenjohtaja siis kannatti roimaa konsulttirahojen lisäystä) mielestäni syytä tarkastella kuinka noita hulvattomia konsulttimäärärahoja käytetään. Tapahtuuhan kaikki varmasti kilpailuttamalla? Jos konsulttimäärärahoilla palkataan määräaikaista työvoimaa, niin tapahtuuhan hakuprosessi avoimesti?

Konsulttimäärärahat ovat niin suuret, että pitäisiköhän niiden hallinointiin perustaa oma elin?

Itse asiassa konsulttimäärärahat taitavat ylittää joidenkin hallintokuntien menot (ainakin kunnan nettomenon). 

En tosissani tarkoita uuden hallintoelimen perustamista  mutta joku kontrolli täytyy saada varsinkin KH/KSV/Keskushallinnon konsulttimäärärahojen käytölle/kilpailuttamiselle.


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: suoraan asiaan on 25. 06. 2009 11:11
Kyllä konsulttipalkkioita pitää tarkastella myös tehdyn työn ja palkkion suhteessa.  Nimimearlki Vierailija korosti nimenomaan sitä että tehty työ ja palkkio eivätole oikeassa suhteessa sekä heitti epäilyn otta osa palkkioista palutuu virkamiaehelle/hille tai johonkin muuhun..

Kysymys olisi vakav asta syytöksestä ellei näin tapahtuisi tässä maassa aivan yleisesti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Klaus Berg on 25. 06. 2009 16:04
"Konsultoiva kaupunginjohtaja" olisi mainio uusi virka.

Palkka tietysti konsultoidaan ja valta olisi konsultoivaa.
Vastuu taasen olisi konsultin.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 03. 07. 2009 08:08
Näinhän se on...

IL tänään:
Quote
Korruptio rehottaa!
Rikos- ja prosessioikeuden professorin Pekka Viljasen mukaan hyvä veli -järjestelmät ovat pesiytyneet erityisesti kunnallispolitiikkaan.


Rikos- ja prosessioikeuden professorin Pekka Viljasen mukaan jo lounaan vastaanottaminen voi horjuttaa luottamusta virkamieheen, jos virkamiehellä on jokin asia vireillä tarjoajan kanssa.
Onko sinulla kokemuksia korruptiosta?
- Ei satojatuhansia euroja lahjoiteta syyttä, rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen jyrähtää.

Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistys jakoi viime eduskuntavaaleissa 406 000 euroa eri puolueiden ehdokkaille. Rahoittajat ovat kertoneet motiivikseen porvarihallituksen saamisen Suomeen.

- Vaikka mistään ei olisi sovittu mitään, jotakin ainakin odotetaan.

- Rahoituksen varmistamiseksi poliitikon on houkuttelevaa ottaa huomioon lahjoittajan intressit, tohtoriksi virkarikoksista väitellyt Viljanen muotoilee.

Yleistä etua vastaan

Kansainvälisissä korruptiovertailuissa Suomi on pärjännyt erinomaisesti. Transparency-järjestön raportit eivät kerro kuitenkaan siitä, kuinka paljon Suomessa on korruptiota, jota ei ole lailla erikseen kielletty.

Erityisen merkittävänä ongelmana Viljanen pitää rakenteellista korruptiota, jota esiintyy Viljasen mukaan etenkin kunnallispolitiikassa.

- Se näkyy esimerkiksi kaavoitusratkaisuissa ja siinä, kun kunnalle ostetaan kovalla hinnalla taloudellisissa vaikeuksissa olevalta puoluetovereilta kiinteistöjä, jotta tämä selviäisi talousongelmistaan.

Kansalaisten kannalta ongelmana on se, että yleinen etu jää toiseksi, kun poliitikot toimivat henkilökohtaisten suhteidensa perusteella.

- Hyvä veli -järjestelmillä on Suomessa vuosikymmenien mittaiset perinteet. Aina vedotaan siihen, että kaikki tuntevat täällä toisensa. Vaikka niin olisikin, asioita ei saisi hoitaa vain vanhan ystävyyden merkeissä.

"Jäsenyyksistä kerrottava"

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö (kok) kannattaa lakia, jonka nojalla poliitikkojen kuuluisi kertoa merkittävistä luottamustoimistaan ja taloudellisista sidonnaisuuksistaan.

Viljanen olisi valmis menemään vielä pidemmälle.

- Erilaisista jäsenyyksistä olisi hyvä saada tietää. Esimerkiksi jäsenyys vapaamuurareissa on tieto, jolle ihmiset antavat merkitystä, vaikka jäsenet itse tietenkin kieltävät, että asialla olisi merkitystä

Taitaa olla toiveajattelua, että Vaasan media alkaisi tosissaan penkoa näitä sotkuja. Kun toimittajien kanssa on joskus tullut juteltua näistä ilmeisistä kytkyistä ja suurista paikallisista vaalibudjeteista niin... naureskeltu vaan on että "kaikkihan sen tietää"...
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 03. 07. 2009 11:11
Tiedän että urakoitsijoiden piirissä ja samoin LVI-yrittäjien keskuudessa on puhuttu Daniel Widensjön toisen tutkimuspyynnön jälkeen paljonkin rakenteellisesta korruptiosta.. 

Yrittäjien yhteinen mielipide on että kirjanpitoa ei avata poliisille, koska se merkitsisi yritystoiminnan loppumista tai ainakin suuria vaikeuksia.  Kunnallisen korruption myöntävät kaikki.

Homma toimii mm. siten että urakoitsijoiden keskuudesa on kahden kerroksen väkeä: vapaita ja villejä urakoitsijoita ja sitten niitä. jotka kulkevat naru kaulassa mutta saavat töitä.

”Villien ja vapaiden”  kilpailukysyinen hintatarjous saattaa olla jopa 35% matalampi kuin sidottujen mutta kuka siitä välittää kun raha on ”yhteistä”.

Työa jaetaan niille, jotka ovat suostuneet panemaan päänsä silmukkaan.  Tietyt virkamiehet saavat aina osansa tavalla tai toisella.

Kaikista räikein esimerkki on kutsukilpailu, johon kutsutaan vain varmat toimijat  eli ne, joiden kanssa voi aina sopia miten ylimääräinen jaetaan.

Toinen tapa siirtää omaan taskuun yhteista rahaa ovat erilaisten konsulttien käyttö esim. kortteleiden liikennesuunnittelussa. 

Kaupungin valmiit liikennemäärät annetaan tutulle konsultille, joka tekee niiden pohjalta uuden power-point-esityksen, usein vaivautumatta edes vaihtamaan ikoneita ja lähettää kunnalle suolaisen laskun. 

Kovin outoa ei ole sekään että luottoarkkitehti signeeraa toisen arkkitehdin työn omalla nimellään tai käyttää nimetöntä alihankkija-arkkitejhtia.  Ns. palauteraha hoidetaan sitten aina tapauskohtaisesti erilaisilla sorakuormilla.  Näin tämä toimii.

Villi ja vapaa urakoitsija voi vain purra hammasta ja odottaa omaa tilaisuutaan jos se joskus tulisi.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 03. 07. 2009 13:01
Pahan mokan ja kaupungille miljoonatappion tehnyt virkamies voidaan siirtää dispoon polttelemaan piippua kun mitään muuta tekemistä ei ole, jos hän tietää riittävästi muista virkamiehistä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Heimo Hokkanen on 04. 07. 2009 10:10
Konsultointien määrät ja tarpeet

Aiempina vuposina kyselin usein, että paljoinko Vaasan kaupunki käyttää konsultointiin vuosittain. Yhtenäistä vastausta en koskaan saanut. Ajattelin tehdä  valtuustoaloitteen asiasta. Näyttipä menneen nopeasti läpi virkamieskoneistossa. Senpä tähden kiittelin, että asia tuli näin nopeasti hoitoon. Valmistelut oli jo aloitettu viimevuoden puolella, ennen valtuustokäsittelyä.
Mielestäni tämä oli ensimmäinen askel oikeean suuntaan, että valtuusto tietää tarkasti, että paljonko konsultointeja on ostettu ja keneltä. Aloitteen tarkoitus oli tuoda nämä asiat esiin ensin ja sitten valtuutetut voivat pohtia asiaa päättäjien kannalta.
Joku väitti, että Hokkanen ei näe metsää puilta. Ensin pitää avata asioita ja sitten ottaa kantaa asioihin. (Elikkä, näin sekä metsän, että puut) Mielestäni tämä oli juuri oikea reitti asian avaamiseen. Nyt kun on nähty konsultointimetsä, voidaan aloittaa puiden tarkastelu!
Tämä aloitteen olen tehnyt yksittäisenä valtuutettuna, enkä tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tarkastuslautakunta voi nyt myöhemmin ottaa kantaa sitten erikseen asiaan.
On selvää, että joissakin tapauksissa kaupunki tarvitsee konsulttiapua, mutta on hyvä, että päättäjillä on nähtävillä tuo asia ja siitä syntyy keskustelua!
Aikanaan sitten voimme huomata onko konsulttiavun määrän tarve nousussa vai laskussa!?
Siksi oli hienoa, että nämä asiat saatiin yhteiseen tarkasteluun.
Tarvittiinko Liito-oravien laskuun konsulttiapua, siihen varmaankin valtuutettu Osala voi vastata?!

 
En
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jack on 04. 07. 2009 13:01
Konsultointien määrät ja tarpeet
Tarvittiinko Liito-oravien laskuun konsulttiapua, siihen varmaankin valtuutettu Osala voi vastata?!

Tuli mieleen, että jos kaiken maailman liito-oravat saavat laskuttaa kaupunkia
niin kyllä kai kissatkin voivat.  Kaupungissa on aivan varmasti kodittomia
koiraparkoja.  Kyllä rankkurin virka pitäisi ehdottomasti perustaa joka
kerää koiraparat ja lopettaa ne.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Timo Rintamäki on 04. 07. 2009 13:01
Korruptio ja väärinkäytökset ovat seurausta siitä, että julkisia varoja siirtelevä hallinto ja ulkopuoliset tahot ovat varmistaneet ettei säännöllistä vaihtuvuutta avaintehtävissä ole.

Johtavien virkamiesten urat ja vaihtuvuus pitäisi sitoa määräaikaiseen kaupunginjohtajaan tai pormestariin. Kun määräaikainen kaupunginjohtaja tai pormestari vaihtuu niin vaihtuu myös kaikkien virastojen ja hallinnonhaarojen johtavat virkamiehet. Vain näin saadaan peli sekoitettua ja korruptiota ainakin vaikeutettua, kun tutut henkilöt katoavat avainpaikoilta.

Jos pormestarimalliin mennään niin pormestarin pitää olla kuntalaisten suoralla vaalilla valitsema ja pormestarilla pitää olla oikeus valita itselleen alaiset johtamaan virastoja ja hallinnonhaaroja. Kuntalaisilla pitää olla oikeus erottaa pormestari, josta seuraa samalla koko hänen hallintonsa erottaminen ja uuden pormestarin valinta ja hänen suorittama uuden hallinnon perustaminen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 04. 07. 2009 16:04
!Siksi olihienoa, että nämä asiat saatiin yhteiseen tarkasteluun.
Tarvittiinko Liito-oravien laskuun konsulttiapua, siihen varmaankin valtuutettu Osala voi vastata?!


Ihan hyvä juttu, että konsulttimäärärahojen määrä "paljastettiin". Itse asiassa sen olisi pitänyt näkyä budjetissa vaan ei taida näkyä. Se olisi tarkastuslautakunnan asia vaatia niitä aina erikseen kultakin hallintokunnalta näkyviin, sekä budjetissa, että tilintpäätöksessä.

Tärkeää olisi siis seuraavaksi saada tietää KILPAILUTETAANKO kaikissa hallintokunnissa konsulttityöt asianmukaisesti. Myös on tarkastulautakunnan asioita.

KSV:ssa on paljon väkeä mutta biologeja niukasti, jos lainkaan. Uuden rakennuslain (n. 19 v vanha!) vaatimuksiin on herätty hitaasti KSV:ssä. Monta kaavaa on ehtinyt kompastua juuri laissa vaadituijen selvitysten puutteisiin. Yksi selvitettävä asia on luontoselvitykset (kasvi/eläin) toinen esim. arkeologiset. Myös sosiaaliset vaikutukset tulisi arvioida. (Tämä mahtava selvitysten määrä on "hinta" siitä, että kaavasta tulee valtuuston päätöksellä lainvoimainen, ellei muustosta kukaan hae. Aikaisemmin valtio/Ymp.Min tarkasti nuo asiat ja vahvisti sitten kaavan jos kaikki oli kunnossa)
Näiihin ei ole pätevää henkilökuntaa riittävästi Kaupunkisuunnitelussa ja työt ostetaan usein konsulteilta.


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: massi on 07. 07. 2009 20:08
Ei muutakun kaikki yli 10 000€ laskut syyniin- eli onko tilattu suoraan vai onko kilpailutettu.

Pidän ihmeellisenä jos ei yli 10 000 urakoita/tilauksia ei ole kysytty muualta.

Esimerkkinä voi vaikka toimia torin infokoppi joka on blogin jutun mukaan maksanut 22 000€ ja näyttää

noin 10 000€ kopilta kaikkine kustannuksineen ( teko, suunnittelu, kuljetukset)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Roy Rabb on 01. 08. 2009 14:02
Potilasturvallisuus - aihetta huoleen

Ylilääkäri Markku Sirviön sikainfluensaa ja hygieniaa käsittävä asia tuolla paraatisivulla tuo hakematta mieleen Vaasan sairaanhoitopiirin skandaalit ja keskussairaalan toiminnan merkillisyydet.

Aluksi pitää kysyä: Mitä on tehty ja tehdään sairaalainfektioiden torjumiseksi? Kuolintodistuksen mukaan sairaalabakteerit tuntuvat vaikuttaneen ratkaisevasti vaimoni kuolemaan.

Toiseksi: Onko vakavasti sairaiden potilaiden kuskaaminen edestakaisin Tampereelle järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla? Taannoin tuttavapiiriin kuuluva henkilö vietiin Tampereelle leikattavaksi aivoverenvuodon takia. Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli Vaasan keskussairaalassa keuhkokuumeeseen.

Kolmanneksi: Näinä päivinä lähipiirini henkilö vietiin Tampereelle leikkaukseen myös aivoverenvuodon takia. Leikkaus ilmeisesti onnistui. Mutta sitten potilas kuskattiin heti takaisin Vaasaan 240 kilometriä invataksilla. Nyt potilas vuotaa haavasta verta ja potee taas päänsärkyä.

Aivoleikkaus - kuljetus 240 km invataksilla....uskomatonta.

Neljänneksi: Hoitaja jonka kanssa keskustelin ei uskaltanut kertoa nimeään. Tuntuu tosiaan siltä, että Vaasan keskussairaalan toiminnassa on yhä edelleen paljon selvitettävää.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Sonja Viitamaa on 02. 08. 2009 17:05
Potilasturvallisuus - aihetta huoleen

Ylilääkäri Markku Sirviön sikainfluensaa ja hygieniaa käsittävä asia tuolla paraatisivulla tuo hakematta mieleen Vaasan sairaanhoitopiirin skandaalit ja keskussairaalan toiminnan merkillisyydet.

Aluksi pitää kysyä: Mitä on tehty ja tehdään sairaalainfektioiden torjumiseksi?Tämän ensimmäisen asian kohdalla, sairaala-infektioiden leviämisen ehkäisemisessä, ihmettelen seuraavaa:

Olin kaksi kuukautta keskussairaalassa sairaala-apulaisena muutamia vuosia sitten.
Hämmästyin, (ja olen kyllä jo ”hämmästynyt” aikaisemminkin vanhainkodissa), nykyisen siivouskoulutuksen oppeja.
Oma oppini antiseptiikasta ja aseptiikasta, (”vanhanaikainen, mihinkään kelpaamaton oppi?), joita sairaala-oloissa siivotessa tulisi noudattaa, ei ollut enää kelvollista…

Tartuntavaarallisissa huoneissa, - ruiskujen, neulojen, veripisaroitten, yms. käsittelypaikoissa - koulutuksen saaneet siivoojat ”neuvovat” aloittamaan puhdistuksen ”ensin näistä puhtaimmista paikoista” edeten viimeisenä pahimpaan, so. itse käsittelypaikkaan, tartuntojen ytimeen.

Bakteerien ym. taudinaiheuttajien kohdalla voitaisiin asiaa ajatella näin:
- Sinulla on tuhkakasa huoneen pöydällä, pölyhiukkasia siitä on varmasti jo levinnyt ympäristöön vaikka eivät olekaan näkyviä.
Neuvotaan aloittamaan pyyhkiminen puhtaimmasta ympäristöstä kohti kasaa, viimeisenä läpätään rätti siihen pahimpaan, - tuhkakasaan…
Aivan varmasti tuhkahiukkasia levisi tällä keinoin takaisin jo puhdistetuille pinnoille,
(vrt. tuhkaa pöpöihin, eivät ne ole silmälle näkyviä!).

Ennen korostettiin sitä, että ENSIMMÄISENÄ puhdistetaan tuo näkymättömiäkin hiukkasia sisältävä, LIKAISIN kohta, jotta eliminoidaan hiukkasten levittäminen.

Onko nykyinen opetus siivoamisessa vain ”näköisyys-siivoamista” ilman aseptista ajattelua edes sairaala-oloissa? Vai ovatko silmälle näkymättömät pöpöt muuttaneet käyttäytymistään?

Pannaanko VKS:n siivoojat vain suoraan koulusta, ilman sairaala-olojen aseptiikan opetusta, työhön?
Miten on aseptiikkaa toteutettu toimenpidehuoneissa?
Toimitaanko siellä samoilla siivousperiaatteilla?

Tartuntojen ehkäisyyn ei kuulu ainoastaan käsien pesu, siihen kuuluu myös kunnollinen, aseptinen paikkojen siivous.
(Aseptiikka, parhaaksi valittu vastaus:  http://www.napsu.fi/vastaukset/kysymys/4518   )

Ivailevaa palautetta sain kyllä kosolti tuona lyhyenä aikana käsityskannoistani, naurua synnytti jopa se, että kehtasin ”pyyhkiä veriä pyörätuoleista siinä kahvitauon aikana” –
tämä päivystyspoliklinikalla.


Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Klaus Berg on 03. 08. 2009 15:03
(http://englishrussia.com/images/maternity_barn/1.jpg)

Tässä kuva venäläisten synnytyssairaalasta Kimryn kaupungissa. Sisällä ei saanut kuvata, mutta ulkopuoli olikin paremmassa kunnossa.

Tuolla voisi olla käyttöä hygeniaopeille ?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: SonjaVii on 03. 08. 2009 19:07
(http://englishrussia.com/images/maternity_barn/1.jpg)

Tuolla voisi olla käyttöä hygeniaopeille ?


Mahtaako auttaa sairaalabakteeriin meillä...

Olisiko tämä se suomalainen asiainhoitotapa; haetaan esitettäviä puutteita muualta ja suljetaan silmät mahdolliselta virhetoiminnalta.

Pahimmissa tapauksissa on suljettu joskus saastunut osasto, palkattu lisää väkeä ja toteutettu hetki järkevämpää aseptiikkaa...

Vaikka mistäpä tuon minä tiedän, ehkä esitys on järkevä...

Sonja Viitamaa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: AD on 03. 08. 2009 19:07
(http://englishrussia.com/images/maternity_barn/1.jpg)

Tässä kuva venäläisten synnytyssairaalasta Kimryn kaupungissa. Sisällä ei saanut kuvata, mutta ulkopuoli olikin paremmassa kunnossa.

Tuolla voisi olla käyttöä hygeniaopeille ?

Mitähän mieltä on mm. Reino Kolmonen tästä, kuvaako se hänen mielestään sitä suurta ihanuutta johon hän haluaa muuttaa, vai onko tuokin taas paskapropagandaa jota valkolaiset pahuudessaan yrittää esittää ?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Jorma Kivimäki on 03. 08. 2009 21:09
Potilasturvallisuus - aihetta huoleen

Onko vakavasti sairaiden potilaiden kuskaaminen edestakaisin Tampereelle järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla? Taannoin tuttavapiiriin kuuluva henkilö vietiin Tampereelle leikattavaksi aivoverenvuodon takia. Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli Vaasan keskussairaalassa keuhkokuumeeseen.

Kolmanneksi: Näinä päivinä lähipiirini henkilö vietiin Tampereelle leikkaukseen myös aivoverenvuodon takia. Leikkaus ilmeisesti onnistui. Mutta sitten potilas kuskattiin heti takaisin Vaasaan 240 kilometriä invataksilla. Nyt potilas vuotaa haavasta verta ja potee taas päänsärkyä.

Aivoleikkaus - kuljetus 240 km invataksilla....uskomatonta.

En minä tuossa invataksin paluukuljetuksessa ole osannut nähdä mitään kummallisempaa. Kuvittelisin, että siihen on mahdollistettu makuupaikka samalla tavalla kun ambulanssissakin.

Omakohtaisten (äiti) kokemuksen mukaan paluukuljetus tapahtuu vasta muutaman päivän kuluttua leikkauksesta. Kai se hoitava yksikkö, tässä tapauksessa TAYS on vastuussa siitä päätöksestä, milloin potilas on kuljetuskunnossa. Tuskin lääketieteellistä päätöstä etänä Vaasassa tehdään.

Nykyään ”aivoleikkaus” tehdään pääsääntöisesti (yli 90 %) suonensisäisellä menetelmällä, missä aneurysman aiheuttama vuoto hoidetaan ilman varsinaista leikkausta. Tämä menetelmä on kehitetty vasta 90-luvulla. Aikaisemmin homma hoidettiin kokonaan avoleikkauksella, nyt vain vaikeimmat (sijaintipaikka) tapaukset hoidetaan näin. Voinpa kertoa kokemuksesta senkin, että näissä menetelmissä on eroa kuin yöllä ja päivällä mitä tulee potilaan toipumiseen.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Reino Kolmonen on 03. 08. 2009 21:09

Tässä kuva venäläisten synnytyssairaalasta Kimryn kaupungissa. Sisällä ei saanut kuvata, mutta ulkopuoli olikin paremmassa kunnossa.

Tuolla voisi olla käyttöä hygeniaopeille ?

Mitähän mieltä on mm. Reino Kolmonen tästä, kuvaako se hänen mielestään sitä suurta ihanuutta johon hän haluaa muuttaa, vai onko tuokin taas paskapropagandaa jota valkolaiset pahuudessaan yrittää esittää ?


Ei tuosta kuvasta ole apua maamme sosiaali ja terveyspalveluiden huonoon tilaan. Nyt on vielä oikeistohallitus panemassa vielä ahtaammalle kunnalliset sosiaali ja terveyspalvelut. Mutta pääseehän sitä yksityiselle, jos on rahaa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vaasalainen on 04. 08. 2009 07:07
Lopettakaan lainaamasta kuvaa jokaiseen postaukseen. Pelkka linkki tai viittaus riittää.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Roy Rabb on 04. 08. 2009 12:12
Vaasan keskussairaala ja potilasturvallisuus

Olen keskustellut seuraavien tahojen kanssa:
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, (www.thl.fi)
- Keskussairaalan potilasasiamies, (puh.32310809)
- Hygieniahoitaja (3232405)
- Palolaitoksen sairaankuljetusosasto

Yleisenä piirteenä kaikessa on raha, kustannusvastaavuus. (Jostakin rikkaiden veronalennukset on rahoitettava). Osaston vastaava lääkäri päättää mitä kuljetusmuotoa tilataan pelastuslaitokselta tai yksityisiltä invataksiyrittäjiltä. Vaasa päättää kuljetuksesta Tampereelle ja Tampere päättää kuljetuksesta Vaasaan. Selostamassani tapauksessa liikuttiin Vaasasta ambulanssilla mutta Tampereelta invataksilla. Vaasan seudulla käytetään lähiliikenteessä myös pariakymmentä yksityistä invataksiyrittäjää.
   Käytettävät autot ovat normaaleja autoja siinä kunnossa kuin tehtaasta tulevat. Ambulansseihin lisätään sisustusvarustelua.
   Sairaalainfektioita seurataan ja pyritään estämään. Infektio saattaa tulla potilaasta itsestään tai ulkoa. Vaasan tilanne lienee parempi kuin Tampereen.
   Vaasa haluaa leikatut potilaat heti pois Tampereelta, sillä jokainen ostopalveluvuorokausi maksaa.

Siivous Vaasan keskussairaalassa ei liene suoranaisesti ulkoistettu, vaan siinä on oma tulosyksikkö. Kustannuksia, menetelmiä ja mitoituksia arvioidaan kyseisen ajankohdan riskien mukaan. Valtakunnallista oppia ja koulutusta on. Siivouspäällikkö johtaa ruohonjuuritasolla. Mielestäni Sonja Viitamaan huoli on aiheellinen.

Seuraan aiemmin selostamaani tapausta. Potilas on vielä hengissä. Toivotaan parasta. Neuvona ihmisille sanoisin; älkää sairastuko, varokaa ettette joudu sairaalakuntoon. Ehkä helposti sanottu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 07. 08. 2009 21:09
Huomiseen Pohjalaiseen on tulossa juttu kaupunginjohtaja Lumion roolista seinäjokelaisen kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana (Pohjanmaan YH-Asunnot Oy) ja hänen asemastaan Vaasan kaupungin konsernijohtajana. Seinäjokelainen yhtiö on jo toiseksi suurin Vaasassa (kun VOASia ei lasketa, sehän on lähinnä opiskelija.-asuntojen tarjoaja). Se osti muutama vuosi sitten VVOn asuntokannan Vaasassa ja sille on juuri myönnetty Teirinkadulta kolme kaupungin kerrostalotonttia.
Pikipruukki hakee tontteja vapailta markkinoilta....

Tässä Pohjalisen juuri ilmestynyt osa jutusta netissä:
Quote
Pikipruukin asuntojonossa on 300 ihmistä, jotka haluaisivat Vaasan keskustasta, Vöyrinkaupungilta tai Palosaarelta tilavan yksiön tai pienen kaksion. Niitä ei ole. Pikipruukki ei ole saanut Vaasan keskustasta tontteja.
Vaasan kaupungin vuokra-asuntoyhtiön Pikipruukin hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Tapio Osala (vihr.) sanoo, että kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö kärsii tonttipulaa, kun seinäjokelainen Pohjanmaan YH-rakennuttaja menee edelle.
Syynkin Osala tietää.
Vaasan kaupunginjohtaja - kaupunkikonsernin johtaja - Markku Lumio kuuluu Pohjanmaan YH-rakennuttajan hallitukseen ja on sen tytäryhtiön YH-asuntopalvelut-yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Tämä antaa YH:lle Osalan mukaan etulyöntiaseman tontinjaossa.
- Eikö synny ristiriitaa, kun Markku Lumio on oman yhtiön pahimman kilpailijan hallituksen puheenjohtaja?
Tähän kysymykseen Osala on tivannut vastausta vuosikausia. Ilman tulosta.
Osala muistuttaa, että osakeyhtiölaki velvoittaa hallituksen jäseniä toimimaan yhtiön hyväksi.
Kaupunginjohtaja Markku Lumio ei ymmärrä ollenkaan, miten Osala kaupunginvaltuutettuna ja Pikipruukin hallituksen puheenjohtajana voi heittää epäilyjään.

---
Tässä faktaa:

Pohjanmaan YH-rakennuttajat Oy halusi omasta aloitteestaan rakennuttaa
Koy Pikirpuukillle talon Mäkikaivon aluelle.

Rakennukseen suunniteltiin  yhdessä Vaasan sosiaalitoimen kanssa
palveluasuntoja ja pieniä tavallisia asuntoja. Sosiaalitoimi olisi
vuokrannut palveluasunnot.

Sosiaalitoimi ilmoitti, että se on hankkeessa mukana vain jos
Pikipruukki tulee omistamaan talon. Sosiaalitoimellahan on
entuudestaan kymmeniä toimintoja (päiväkoteja, palvelutaloja) Pikirpuukin
omistamissa/hallinnoimissa taloissa  ja yhteistyö sujuu mainiosti.

Kun pitkä suunnittelutyö oli valmis ja sopimukset piti allekirjoittaa
tontin omistaja Pohjanmaan YH-Rakennuttajat Oy kanssa, muuttuivat
suunnitelmat yhtäkkiä ja omistajaksi tulikin Pohjanmaan YH-Asunnot Oy,  jossa Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio on hallituksen puheenjohtajana.

Päätös on tehty tuossa hallituksessa.

Koy Pikipruukille ei ole kerrottu syytä miksi Pikipruukki ja sosiaalitoimen toive sivuutettiin. Nyt siis sosiaalitoimi joutuukin vuokraamaan kipeästi tarvitsemansa palveluasunnot Lumion johtamalta seinäjokelaisfirmalta.

Kaupunkikonsernin etu sivuutettiin.


Kyseiseen kohteseen olisi tullut kymmenkunta pientä "tavallista" vuokra-asuntoa.... Pikipruukin jonossa on 300 perhekuntaa tuollaisiin asuntoihin...

Pikipruukin strategia on myydä tyhjiä asuntoja (liian suuria, väärässä paikassa) ja rakentaa lisää sinne missä kysyntää on.


Koska osakeyhtiölaki velvoittaa hallituksen jäsenten työskentelemään vain ja ainoastaan yhtiön parasta ajatellen (ääritapauksessa jopa voi joutua korvausvelvolliseksi, jos ei tätä noudata) niin minusta kaupungin ja ko. vieraan yhtiön intressiristiriita on ilmeinen, eikä sama henkilö voi olla molemmissa johtavassa asemassa.

Jos siis pystyy vaikuttamaan tonttijakoon ja vaihtoehtoja on kaksi: toisessa istuu vastuunalaisessa (ihan oikeasti) tehtävässä hallituksen puheenjohtajana ja muuten sattuu olemaan kaupunkikonsernin johtaja. Konserniin kuuluu kilpaileva yhtiö.

Kummalleko yrittää tontteja voimaperäisemmin?Miksi sitten minä nostan tämän KISSAN pöydälle? No, siksi, että asemani Koy Pikipruukin hallituksen puheenjohtajana velvoittaa minut näin tekemään. Muuten laiminlöisin vastuuni.

Myös kaupunginvaltuutettuna on minun syytä olla huolissani jos vaikuttaa siltä että yhteisessä omistuksessa olevan yhtiömme etu on vaarassa.

Kerrottakoon nyt sekin, että olen sitkeästi yrittänyt saada asian hoidettua "siistimmin" mutta valitettavasti ei tähän kukaan, jolla valta olisi, ole halunnut puuttua. Olen jättämässä sidonnaisuuksien julkistamisesta valtuustoaloitteen seuraavassa kokouksessa. Tämä tuore konkreettinen tapaus kuitenkin sai minut tulemaan julkisuuteen jo nyt. Minusta selkeät jääviydet on purettava heti. Mieluiten oma-aloitteisesti.

On toki kolmaskin vaihtoehto. Voi vain päivitellä kadunkulmissa asiaa mutta olla tekemättä mitään. Näin ne vastuulliset poliitikot, joihin olen ottanut yhteyttä, ovat toimineet. On kiva olla "nice-guy/girl". Mulle se ei oikein passaa.

-----

Selvennettäköön nyt vieä Pohjanmaan YH-Rakennuttajat Oy:n taustaa. Sen on perustanut 8 pohjalaiskaupunkia joskus 70-luvulla haalimaan Arava-lainoja alueelle (kun kaupungit eivät niitä riittävästi saaneet valtiolta). Se onnistuikin siinä hyvin ja toimi samalla rakennuttajana kaupunkien omistukseen tuleville vuokrataloille. Näin esim. vielä Mäkikaivon alue tuli Pikipruukin omistukseen.

Noin kymmenen vuotta sitten uudisrakentaminen hiipui ja em. yhtiö muutti strategiaa ja alkoi itse rakentaa tytäryhtiöilleen (sekä ostaa) vuokra-asuntotaloja.

Ei siinä mitään pahaa ole sinänsä (vapaa maa) mutta se, että kaupunginjohtaja(t) istuu hallituksessa samaan aikaan kun omalla talollla on samalla alalla ja samalla paikkakunnalla toimiva yhtiö niin...

Jääviyksissä on kysymys siitä MILTÄ SE NÄYTTÄÄ, ei niinkään siitä onko asemaa käytetty oikeasti väärin.

Minusta Vaasan tulisi luopua kyseisen yhtiön osakkeista (niitä on ehkä 20%?) ja keskittyä vain omien yhtiöidensä asioihin.

Onhan tietysti mahdollista, että en ole ymmärtänyt villakoiran ydintä/ideaa tässä seinäjokisten Vaasan vuokra-asuntomarkkinoiden valloituksessa vaasalaisvoimin.

Ehkä ne vastaukset saamme jo lukea huomisesta lehdestä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: belurisk on 08. 08. 2009 01:01
Huomiseen Pohjalaiseen on tulossa juttu kaupunginjohtaja Lumion roolista seinäjokelaisen kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana (Pohjanmaan YH-Asunnot Oy) ja hänen asemastaan Vaasan kaupungin konsernijohtajana. Seinäjokelainen yhtiö on jo toiseksi suurin Vaasassa (kun VOASia ei lasketa, sehän on lähinnä opiskelija.-asuntojen tarjoaja). Se osti muutama vuosi sitten VVOn asuntokannan Vaasassa ja sille on juuri myönnetty Teirinkadulta kolme kaupungin kerrostalotonttia.
Pikipruukki hakee tontteja vapailta markkinoilta....

Jos siis pystyy vaikuttamaan tonttijakoon ja vaihtoehtoja on kaksi: toisessa istuu vastuunalaisessa (ihan oikeasti) tehtävässä hallituksen puheenjohtajana ja muuten sattuu olemaan kaupunkikonsernin johtaja. Konserniin kuuluu kilpaileva yhtiö.

Onhan tuo Lumion asema ko. seinäjokisen kiinteistöyhtiön hpj:na erikoinen ja mielenkiintoinen.  Lumion juristina ja kunnallispolitiikan "konkarina" arvioisi tietävän esteellisyys- ja jääviysasiat.  Johtavan virkamiehen tulisi pysyä erossa vastaavista tehtävistä.  Miksi Lumio on pyydetty ja järjestetty ko. tehtävään ja asemaan??
Mitkä lienevät tarkoitusperät ja motiivit - miksi Lumio on suostunut juristina ja kj:nä?  Meillähän on korruption sijaan ja  "rajoittamiseksi" erilaiset hyvä veli-kuviot :).
Osalan asema on toisenlainen luottamushenkilönä Pikipruukissa.  Vaikkei Pikipruukin kaikkia toimintatapoja tulisikaan kriitikittömästi ja sokeasti puolustella.   Pikipruukin toiminta ja moraali on kokemukseen perustuen hyvinkin härskiä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 08. 08. 2009 05:05
Lehtijutussa jää ehkä vähälle huomiolle se, että Pohjanmaan YH-Rakennuttajat-konserni on vasta nyt alkanut OMISTAA asuntoja ja näin kilpailla vuokra-asuntomarkkinoilla. Kuten sen nimikin sanoo, toimi se aluksi vain rakennuttajana (joka siis tekee toisen puolesta rakentamisen, siis kilpailuttaa, hankki lainat, valvoo yms. mutta toki itse tule sitä taloa omistamaan!).
Tuolloin ei kilpailutilannetta syntynyt. Nyt se on ilmeinen.

Nyt siis Yh-asunnot rakentaa uusia taloja itselleen. Ja vuokraa asuntoja. Ja kai myykin. Ihan kuin vaikka Konte tai YIT. Voisiko siis kaupungin johtava viranhaltija yhtä hyvin istua rakennusliikkeen hallituksessa?

Mikä on periaatteellinen ero?

Vaasalla on vaikkapa Vaasan Sähkö Oy - voisiko johtava viranhaltija istua Vattenfallin hallituksessa? No, ei totta maar voisi vaikka Vaasa muutaman osakkeenkin sieltä sattuisi omistamaan.

Summa summarun - kahta herraa ei voi palvella samaan aikaan jos herrat kilpailevat samalla alalla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 08. 08. 2009 23:11
  Vaikkei Pikipruukin kaikkia toimintatapoja tulisikaan kriitikittömästi ja sokeasti puolustella.   Pikipruukin toiminta ja moraali on kokemukseen perustuen hyvinkin härskiä.
Eikö tuo nyt ollut vähän, eikä niin vähänkään, asian sivusta.

Kaikillla vuokranantajilla on ennemmin tai myöhemmin eriasteisia kahnauksia vuokralaisten kanssa. Aina ei ole syy vuokranantajassa.

Täällä nyt kuitenkin puhuttiin jääviydestä. Ja siitä tuleeko kaupungin työntajana sallia johtajansa toimiminen kilpailijan hallituksissa. (Minusta mahdollinen krittiikki jomman kumman yhtiön käytännön toimissa ei kuulu tähän lainkaan.)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: belurisk on 09. 08. 2009 05:05
  Vaikkei Pikipruukin kaikkia toimintatapoja tulisikaan kriitikittömästi ja sokeasti puolustella.   Pikipruukin toiminta ja moraali on kokemukseen perustuen hyvinkin härskiä.
Eikö tuo nyt ollut vähän, eikä niin vähänkään, asian sivusta.

Kaikillla vuokranantajilla on ennemmin tai myöhemmin eriasteisia kahnauksia vuokralaisten kanssa. Aina ei ole syy vuokranantajassa.

Täällä nyt kuitenkin puhuttiin jääviydestä. Ja siitä tuleeko kaupungin työntajana sallia johtajansa toimiminen kilpailijan hallituksissa. (Minusta mahdollinen krittiikki jomman kumman yhtiön käytännön toimissa ei kuulu tähän lainkaan.)

Myönnetään, oli asian sivusta.  Kyse oli ns. assosiaatiosta, kun Pikipruukki kuitenkin oli aiheen osapuoli.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kylanpaa on 09. 08. 2009 11:11
Quote from: belurisk

Pikipruukin toiminta ja moraali on kokemukseen perustuen hyvinkin härskiä.

Myönnetään, oli asian sivusta.  Kyse oli ns. assosiaatiosta, kun Pikipruukki kuitenkin oli aiheen osapuoli.


Tuo assosiaatiosi on aivan väärä!

Pikipruukki on erittäin hyvä vuokranantaja. Esim. joku Voutilainen sai meidän surkeaan (Pohjalainen) lehteemme jutun, jossa ei ollut oikein mikään totta. Kyseinen Voutilainen ei ollut edes asunnon vuokraaja! (Eli ei edes oikeutta reklamoida.) Hänellä oli omat intressinsä ja Pohjalaisen nuori toimittaja meni halpaan. Täällä vaasalaisia.infossa on Kari Lajunen syyttänyt Pikipruukkia kaksoislaskutuksesta. Täyttä potaskaa osoittautui olleen tuokin väite.

Ystävällisesti Belurisk, korjaa asennettasi Pikipruukkia kohtaan. Sillä 99% asukkaista ovat tyytyväisiä, mutta aina löytyy joku vuokralainen, joka on saattanut itse sotkea mahdollisuutensa Pikipruukin kanssa. Pohjalainen meni jo halpaan, älkää te muut menkö.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kylanpaa on 09. 08. 2009 12:12
Quote from: belurisk

Onhan tuo Lumion asema ko. seinäjokisen kiinteistöyhtiön hpj:na erikoinen ja mielenkiintoinen. Lumion juristina ja kunnallispolitiikan "konkarina" arvioisi tietävän esteellisyys- ja jääviysasiat. Johtavan virkamiehen tulisi pysyä erossa vastaavista tehtävistä.

Miksi Lumio on pyydetty ja järjestetty ko. tehtävään ja asemaan??

Mitkä lienevät tarkoitusperät ja motiivit - miksi Lumio on suostunut juristina ja ja kaupunginjohtajana?
Meillähän on korruption sijaan ja "rajoittamiseksi" erilaiset hyvä veli-kuviot.  :)


Pari asiaa tuli mullekin vielä mieleen:

Kaupunginjohtaja Lumio kun on Vaasan kaupungilla töissä ja hänen tulee hoitaa vain työnantajansa Vaasan kaupungin intressejä. (Siitä Vaasa hänelle maksaa ja sitä etua kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta valvoo.)
 
Kääntäen asia menee juuri toisinpäin. Seinäjokinen rakennusliike/asuntojen vuokraaja, maksaa Lumiolle siitä, että Lumio hoitaa täysillä heidän intressejään. (Ymmärtääkseni Lumion Seinäjokinen rakennusliike vuokraa kymmeniä asuntoja Vaasasta.) Eturistiriitahan on aivan selkeä.

Mitä on (taas) mennyt meidän rakas kaupunginjohtaja tekemään?!!

Miettikääs nyt kansalaiset. Kun Vaasan kaupungilla on omistuksessaan vuokranantaja Pikipruukki, niin voisiko kaupunginjohtaja olla myös esim. asuntojen vuokraaja Schauman säätiön hallituksessa? Vastaus on aivan selvä, ei voisi!! Miten hän sitten voi istua vastaavanlaisen Seinäjokisen firman hallituksessa, (jopa puheenjohtajana) joka operoi massiivisesti Vaasassa? Ei tietenkään voi!!

Entäs kummastako Lumio itse on enemmän huolissaan? Ja kummalleko hän antaisi sellaisen tontin, jotta asunnot varmasti täyttyisivät? Eikö hän muka voi vaikuttaa tonttien jakoon? Eikö hän muka voi halutessaan muuttaa alaisensa päätöstä? Meillä on kaikilla muistissa hänen Vaskiluodon ”mummon mökki” kauppa, jossa Lumio vain hyvää hyvyyttään osti mummolta pois hänen surkean mökkinsä…

Tuli vielä mieleen, että pääseekö Seinäjoen YH-Rakennuttajien Lumio, Vaasan kaupunginjohtaja Lumiona tutkimaan (Vaasan kaupungin omistaman yhtiön) Pikipruukin tietoja, jopa liikesalaisuuksia?

Tällä kertaa kaikki on sitä miltä se näyttää!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Marko Heinonen on 09. 08. 2009 16:04
Mielestäni suurempi, ja mielenkiintoisempi kysykymys on se, miksi kaupunki on osakkaana yhtiössä, joka kilpailee sen itsensä kanssa? Tuo Lumion puheenjohtajuushan on ihan hyvä homma, seinäjoella tai kokkolassako sen pitäisi olla? Nythän se on saatu Vaasaan, kun kyseessä on monen pohjalaiskunnan yhdessä omistama kiinteistöyhtiö. On siitä varmaan olleet muutkin osakaskunnat kiinnostuneita. Ja tuskin Lumiolla on mitään "veto oikeutta" tuossa tontinjako asiassa, varsinkaan kaupungin nykyisen organisaatiomallin mukaan, jossa hänen vastuualueenaan on kaupungin keskushallinto. Teknisenpuolen kj. on lisäksi eri puolueen miehiä, eli eiköhän näitä tonttihommia pyöritä ihan eri henkilöt.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 09. 08. 2009 18:06
Mielestäni suurempi, ja mielenkiintoisempi kysykymys on se, miksi kaupunki on osakkaana yhtiössä, joka kilpailee sen itsensä kanssa?
Kaupunki on aikoinaan mennyt osakkaaksi rakennuttajayhtiöön, ei kiinteistöyhtiöön jonka olisi ollut tarkoitus omistaa ja näin kilpailla osakaskuntansa kanssa vuokramarkkinoilla.

Päätös vaihtaa toimialaa on periaatteessa voinut syntyä vaikka Vaasa olisi ollut asiasta eri mieltäkin (osuus on alle 20%).

Sitä asiaa, kannattaako edelleen olla osakkaana ko täyysin muuttuneessa yhtiössä ei ole koskaan kukaan Vaasassa julkisesti pohtinut, saatikka, että siitä olisi joku päätös tehty.

Minä näen asian siis näin. Koska alkuperäinen tarkoitus on sivuutettu/lopetettu ja Vaasalla on toiset instrumentit hoitaa kyseistä toimialaa, luovumme osuudesta ko yhtiössä.

Se on kunnallisessa päätöksenteossa kovin, kovin vaikeata tehdä muutoksia ja uudelleen arvioida tilannetta vaikka maailma ympärillä muuttuisi.

Olisi ilahduttavaa, jos uudet valtuutetut alkaisivat uskaltaa kyseenalaistaa vanhoja käytäntöjä.

Sehän ei koskaan tule edes tuottamaan osinkoakaan osakkailleen. Se tuo työpaikkoja ja hyvinvointia sijaintipaikkakunnalleen (Seinäjoki). Ne imetään pääasiassa Vaasan alueelta (600 asuntoa nyt - 3 kerrostaloa Suvilahteen suunnitteilla). Yli puolet yhtiön omistamista asunnoista on tietääkseni nimenomaan Vaasassa. No, hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti se tuo tietty jotain etuja ja tuloa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kylanpaa on 09. 08. 2009 20:08
Ei täällä mökillä näe lehteä lukea, kun tuo pirun Pohjalainen ei laita nettisivuilleen juttuja kokonaisuudessaan. Rehellisenä ihmisenä, minä en periaatteessakaan maksa vielä erikseen näköislehden lukemisesta, kun minulle jo (tuo huono) lehti paperiversiona tulee ja minulla lukutunnuksetkin ovat... joilla ei Pohjallisen politiikan mukaan pääse veloituksetta näköislehteen. Kätevää kaksoislaskutusta Pohjalaiselta. (En siis saanut kaikkia tietoja vielä aikaisemmin.)


Mielestäni suurempi, ja mielenkiintoisempi kysykymys on se, miksi kaupunki on osakkaana yhtiössä, joka kilpailee sen itsensä kanssa? Tuo Lumion puheenjohtajuushan on ihan hyvä homma, seinäjoella tai kokkolassako sen pitäisi olla? Nythän se on saatu Vaasaan, kun kyseessä on monen pohjalaiskunnan yhdessä omistama kiinteistöyhtiö. On siitä varmaan olleet muutkin osakaskunnat kiinnostuneita. Ja tuskin Lumiolla on mitään "veto oikeutta" tuossa tontinjako asiassa, varsinkaan kaupungin nykyisen organisaatiomallin mukaan, jossa hänen vastuualueenaan on kaupungin keskushallinto. Teknisenpuolen kj. on lisäksi eri puolueen miehiä, eli eiköhän näitä tonttihommia pyöritä ihan eri henkilöt.Minä näen asian siis näin. Koska alkuperäinen tarkoitus on sivuutettu/lopetettu ja Vaasalla on toiset instrumentit hoitaa kyseistä toimialaa, luovumme osuudesta ko yhtiössä.

Vaasan alueelta (600 asuntoa nyt - 3 kerrostaloa Suvilahteen suunnitteilla). Yli puolet yhtiön omistamista asunnoista on tietääkseni nimenomaan Vaasassa.


Ai niitä asuntoja olikin yli 600 kpl tuolla Pikipruukin kilpailija yhtiöllä. Vaasa omistaa Pikipruukin 100%:sti kokonaan ja tuosta toisesta yhtiöstä 20%, jolloin siitä omistaa Vaasan ulkopuoliset tahot 80%, eikö niin?

Kertokaas onko matematiikkani oikeaa:

Pikupruukin tuotoista (lue omaisuusmassan kasvusta) Vaasa saa kaiken, eli 100%. Kun yhtiö ei saa tuottaa voittoa, niin osinkoja ei omistajille jaeta, mutta kirjanpidollisen omaisuusmassan kasvattaminen tuottaa taseeseen rahasto-osuuksia ja kun yhtiö joskus myydään, se tuottaa Vaasalle tuossa vaiheessa.

Pohjanmaan YH-Rakennuttajista Vaasan kaupunki omistaa vain 20%, vaikka kyseinen yhtiö operoi määrällisemmin juuri Vaasassa. Näistä tuotoista menee Vaasan ulkopuolelle 80%. Järjetöntä, sanon minä!

Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin Vaasan valtuustossa ja/tai muissa kaupungin johtoelimissä ei nyt suojella Vaasan etua. Tämä alkaa käsittääkseni olemaan aivan 100% matemaattinen fakta.

Sitä on kenenkään turha sanoa, ettei Lumiolle kuulu Pohjanmaan YH-Rakennuttajien tai oman mummon mökkinsä kaavoittaminen. Tiedän, ettet Marko Heinonen ole noin sinisilmäinen. Tottakai Lumiolla nimenomaan on ”veto-oikeus.”  Hänenhän ei tarvitse kuin sanoa kaverilleen kahvipöydässä, että tuo me tarvittaisiin, niin asia on sillä selvä.

Miksi hän muuten olisi ostanut mökkitontin Vaskiluodosta tai mitä annettavaa hänellä muuten olisi tuolle Pikipruukin kilpailijayhtiölle. Lumiota ei tässä tehtävässään suojele muu kuin hänen korkea moraalinsa. Eli Vaasan ei todellakaan tarvitse olla huolissaan! :)

Tulee myös mieleen viime aikoina Lumion pääpromoottorina suorittamat kaavoitukset asuntomessujen tiimoilta. Vaikka Lumiolla ja Ullakolla ei ollut mitään oikeutta käyttää asuntomessujen rahaa lisäkaavoitukseen, eikä oikeutta hoitaa teknisen viraston (eri kaupunginjohtajan aluetta) sitä osastoa, niin niin he vain tekivät. Se siis siitä veto-oikeudesta tai esimerkistä, kuinka asioita kavereiden kanssa junaillaan.

Eivät puuttuneet kakkoskaupunginjohtajat tuolloin selvään virheeseen. Ei siihen puuttunut valtuusto, ei puutu tarkastuslautakunta. Saa nähdä mitä tekee Marko Heinonen.

Tässä jääviysasiassa on nimenomaan kyse siitä, että tämä ei näytä hyvältä. Mahdollisuus eturistiriitaan tulee poistaa. (Muuten 80% tuotosta menee Lumion ansiosta tai Lumiosta huolimatta, muualle.) Olisi moraalia tai ei, niin matematiikka sen ainakin paljastaa kuka häviää, kuka hyötyy. Eli Vaasa häviää.

Tähänhän täällä on totuttu. Kun Vaasa tuottaa lähikunnille palvelut, maksaa niistä leijonanosan ja lähikunnat siivestävät. Tämä YH-Rakennuttajat 20/80% on tästä taas selvä esimerkki. Kukas muu onkaan puikoissa, kuin herra Lumio. (Sekä herra Ullakko.) Ja aina Vaasa maksaa.


PS. Epäilen, että nuo kolme kerrostaloa Suvilahteen ovat suunnitteilla juuri sille alueelle, jota Ullakko ja Lumio olivat yhdessä kaavoittaneet Vaasan asuntomessurahoilla. Eikä tarvitse edes vastata!!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 10. 08. 2009 10:10
Pohjalaisen mukaan Lumio sanoi:
Quote
Kaupunginjohtaja Markku Lumio ei ymmärrä ollenkaan, miten Osala kaupunginvaltuutettuna ja Pikipruukin hallituksen puheenjohtajana voi heittää epäilyjään.


Kaupunginjohtajan sidokset ovat julkisia, tai ainakin pitäsi olla. Niitä voi kuka tahansa arvostella. Varsinkin jos sattuu olemaan esim. kaupungin jonkun elimen vastuunalaisessa tehtävässä ja jos NÄYTTÄÄ siltä, että kaupunginjohtajan sidos voi aiheuttaa eturistiriidan.

Minun VELVOLLISUUTENI on tuolloin" heittää epäilyjä".

Eihän tuo kytkös mikään salaisuus voi olla joka ei kestä päivänvaloa?

Jos olen väärässä niin kyllä minä pyydän anteeksi epäilyjäni mutta minusta tämä eturistiriita on pläkkiselvä.

Kuten ehkä muistamme, niin Vaskiluodossa olevan mökin kaavamerkintä muuttui pelkällä kj:n "juttelulla" puistosta omakotitontin sallivaksi VAIKKA kaava-asiat kuuluvat tekniselle kaupunginjohtajalle.

Koska kunnassa on kuntalain mukaan vain yksi vastuullinen kunnajohtaja (Vaasassa Lumio) niin hänellä on aina oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen alaisiltaan apulaiskaupunginjohtajilta. Näin esim. Lumio esitteli viime talvena Museotoimen uuden organisaatioehdotuksen vastoin apulaikaupunginjohtajan kantaa. (se esitys tosin onneksi torpedoitiin valtuustossa)

On täysin absurdi tilanne jos tekninen apulaiskaupunginjohtaja yrittää järjestellä suotuisasti oman Pikipruukin asioita (joska hänen tehtäviinsä kuuluu) ja samalla kaupunginjohtaja hoitelee suotuisasti kilpailevan yhtiön asioita (koska on niistä enemmän vastuussa).

Näin ei voi jatkua.

---

Kun Lumio aikoinaan oli vihreiden haastattelussa, ennen valintaansa, kysyin häneltä voiko hän luvata toimia avoimesti ja ilman kähmintää. Hän lupasi.

Pohjanmaan YH-rakennuttajien muuntuminen kiinteistöyhtiöksi ja Pikipruukin kilpailijaksi ei ole
tapahtunut avoimesti eikä julkisesti. Vaasan kaupungin osallistumisesta tuollaiseen yhtiöön ei ole olemassa mitään päätöksiä.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 10. 08. 2009 18:06
Tämä Virkamiesmoraali-ketju on avoin, rohkea ja rehellinen yritys lisäta avoimmuutta kunnallispolitiikaaan. Kiitos lankeaa erityisesti Tapio Osalalle joka kirjoittaa omalla nimellään.

Muutoinkin tämä foorumi on ainakin minun arvioni mukaan melko yksin sarjassaan.  Merkillistä että Pohjalainen ei ole millään tavoin tätä noteerannut, mutta ei myöskään muu media.

Jos joskus jaellaan sananvapauspalkintoja niin tämä foorumi on sellaisen ansainnut.

VOX POPULI
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 10. 08. 2009 18:06
On varmaan utopistista toivoa, että viranhaltijat (tai "virkamiehet" kuten heitä hieman halveksuvasti myös kutsutaan) ajaisivat vain työnantajansa etua.

Virkavastuulaki kyllä antaa selekät suuntaviivat kenen leivissä sitä ollaan. Mutta viranhaltijalle ei suinkaan aina riitä oma palkka vaan myös taloudellisia lisätienestejä otetaan vastaan.

Joskus se tapahtuu täysin laittomasti (lahjukset) joskus rimaa hipoen "liikelahjoina" tai "tavanomaisena kanssakäymisenä".

Viranhoidon ulkopuoliset tehtävät täytyisi minusta hyväksyttää työnantajalla. Erilaiset kytkökset muihin organisatiohin täytyvät olla julkisia ja läpinäkyviä.

Tulen näistä viimeksimainituista tekemään valtuustoaloitten seuraavassa kokouksessa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Into Poika on 10. 08. 2009 19:07
Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio on siis seinäjokelaisen kiinteistöyhtiön Pohjanmaan YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja.  Tietääkö kukaan millaista korvaus/kokouspalkkioita hän nostaa tästä tehtävästä?

Muistan myös lukeneeni että Lumiolla on mojova asuntoetu.  Mitä muita etuja ja palkallisia/palkkiollisia luottamustoimia Lumiolla on . Eikö niiden kaikkien pitäisi olla julkisia, myös korvauksen osalta? 

Jos niiden hoito tapahtuu virka-aikana niin eihän niistä voi silloin nostaa palkkioiata.

Mitä konkreettistä hyötyä vaasalasille on tästä kaksoisroolista vai onko hyöty vain Lumion hyöty?

Jos YH on nyt myös vuokranantaja niin liittyykä tähän jonkinlaisia välityspalkkioita, "hyvänmiehen lisiä?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: massi on 10. 08. 2009 19:07
Ei varmaan kylläkään kannata myydä omistusta yhtiössä.

Mutta Lumion tilalle vaihdettaisiin joku muu, jolla ei ole suurta mahdollista vaikutusvaltaa tonttiasioissa.

Mielestäni kilpailu Vaasan vuokra-asunnoissa on ihan hyvä asia siinä mielessä että pikipruukki ei kuitenkaan

ole sieltä halvimmasta päästä vuokranantajana.


Kaavoitusasiat olisi syytä tarkistaa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kylanpaa on 10. 08. 2009 20:08
Massi,

Tervettä kilpailua vastaan tuskin kenelläkään on mitään ja kilpailua kyllä on luonnostaan jo paljonkin.

Vaikka joku tarjoaja jäisi pois, niin vuokra-asuntojen määrä tuskin isommasti putoaisi. Voi käydä jopa toisin päin. Mielestäni hinnat eivät sen mukaan putoa, jos on useita tarjoajia, vaan kustannusrakenteen nousun tai laskun johdosta muutokset tulee. Kilpailuhan lisää kuluja, eli siten nostaa vuokria.

Pääpoitti on mielestäni kuitenkin se, että Pikipruukin omaisuusmassan kasvu jäisi 100% Vaasalle. Tuo YH-rakennuttajien 20% osuus vain luo epätervettä kilpailua ja on välillisesti kustannus Vaasalle. Siis kun 80% tuotosta menee muualle.

Minä kehtaan epäillä Lumion tarkoitusperiä. Hänelle kun on itselleen selvää taloudellista etua ajaa YH-rakennuttajien (vai mikä sen firman nimi on) etua Pikipruukia vastaan. Vaasalle tästä Lumion käytöksestä ei etua tule, päinvastoin.

Nythän Lumion kaveri Keijo Ullakko on tämän Seinäjokisen rakennuttajafirman toimitusjohtaja. Kukas se onkaan ajanut hänet tähän vakanssiin... Niinpä niin, Lumiohan tietenkin. Tää on niin tätä. (Oliko se sama YH-firma, vai sen firman tytäryritys?)

EDIT:  Niin ei Lumio ole Vaasalle tässä asiassa se suurin ongelma, vaan nimenomaan itse tuo firma, jonka hallitusta Lumio johtaa. Tuosta YH-firmasta Vaasan tulee siis päästä eroon. Se 20% tulee myydä pois!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: massi on 10. 08. 2009 20:08
juu nämä kyseenalaiset kytkennät pitäisi saada pois politiikasta ja virkamieskunnasta vähitellen.

Suomessa näihin hommiin liittyy usein törkeää korruptiota ja veronmaksajien rahojen törkeää väärinkäyttöä kuten arkadianmäen tapauksista voimme päätellä vaikkei mitään pystyttäisi todistamaan

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 10. 08. 2009 21:09
Peli on pientä mutta rehellistä...

Olisikin.

Pikipruukin ja Vaasan sosiaalitoimen yhteinen talohanke (tuiki tarpellinen palvelutalo + pieniä vuokra-asuntioja kelle vaan) lipsahtikin kalkkiviivoilla Pohjanmaan YH_Asunnot Oy:lle.
Kyse oli arava-lainalla rahoitettu kohde. Olisi tietysti vienyt vuosikynniä ennekuin lainat olisi pois maksettu mutta jokskus kuitenkin. Nyt se omaisuus kertyy siis seinäjokelaiselle firmalle (josta tosin Vaasan omistaa tuon parikymmentä prossaa).

On se jotenkin outoa, että oma pomomme, meidän maksamalla ajalla, on täällä kartuttamassa seinäjokelaisten omaisuutta. Kun voisi kartuttaa ihan oman yhtiönkin...

Kilpailua olla pitää, ei siinä mitään. Mutta ennen peliä tehdään joukkueet ja Lumion pitäsi tietääkseni olla Vaasa-joukkueessa mutta juuri potkaisi Mäkikaivon alueella omaan maaliin komean maalin.

Ei ne YH-asuntojen asunnot mihinkään katoa. Mutta ne on juuri hankittu ja rakennettu lainarahalla ja varmasti 100% velkaisia. Nyt niistä kannattaisi Vaasan heti päästä eroon, mitään ei hävittäisi.

---
Olen melko varma, ettei missään noista kahdeksassa kaupungissa ole käsitelty asiaa avoimesti ja kerrottu päättäjille, että Pohjanmaan YH-Rakennuttajien pääasiallinen toimiala muuttui (tytäryhtiöiden kautta).

Eihän se muita kaupunkeja oikein koskekaan kuin niitä, joissa YH omistaa itse asuntoja.

Mutta silti on toimialamuutos ilmoitettava työnantajalle. Omistajat joutuivat maksamaan lisää rahaa Pohjanmaan YH:lle vuosi-pari sitten. Tarvittiin lisää pääomaa.
Quote
OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS/POHJANMAAN YH-RAKENNUTTAJA OY

Kaupunginhallitus       02.11.2004       425   621/2004

Rahoitusjohtaja RT

   Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n anomus liite
   Yhtiöjärjestys liite

   Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n osakepääoman vähimmäismäärä on 65 593,29 € ja enimmäismäärä 262 373,16 €. Nykyinen osakepääoma on vähimmäispääoman suur-suuruinen. Yhtiön 26 osakkeesta Vaasan kaupunki omistaa 4 osaketta eli 15,4 %.

   Yhtiön liikevaihdon määrä oli tilinpäätöksessä 2003 1,7 milj.  € ja taseen loppusumma 6,7 milj. €.

   Yhtiö esittää osakepääoman korottamista 262 373,16 euroon, sillä perustella, että tä-mänhetkinen osakepääoma 65 593,29 € on liiketoiminnan volyymiin nähden liian al-hainen.

   Osakepääoman korottaminen toteutetaan uusmerkinnällä siten, että jokaisella osak-keenomistajalla on oikeus merkitä uusia osakkeita omistamiensa osakkeiden mukai-sessa suhteessa merkintähinnan ollessa osakkeiden nimellisarvo 2522,82 €.

   Osakepääoman korottaminen enimmäismäärään 262 373,16 euroon tarkoittaa, että kukin osakas merkitsee uusia osakkeita nelinkertaisen määrän nykyiseen osakeomis-tukseen verrattuna. Vaasan kaupungin osuus uusmerkinnästä on 12 osaketta hankinta-hinta yhteensä 30 273,84 €. Määräraha tätä varten  sisältyy v. 2005 talousarvioon.

Apulaiskaupunginjohtaja HL  1

   Kaupunginhallitus päättää sisällyttää vuoden 2005 talousarvioon Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n osakepääoman korottamiseksi 12 osaketta a’ 2522,82 € yhteensä 30 273,84 € .

Päätös   Merkittiin, että kaupunginjohtaja Lumio oli esteellinen ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

   Päätösesitys hyväksyttiin.
-----
Tällaisen löysin:
Quote
Tonttivarausten jatkaminen Metsäkallio/Pohjanmaan YH-Rakennuttajat

Kaupunginhallitus      22.12.2008      622   80/2005

Projektijohtaja Pirkka Kärki, puh. 040-521 0450, pirkka.karki@vaasa.fi

   Kaupunginhallitus päätti 8.1.2007 varata kahdeksi vuodeksi Metsäkalliossa
AKR-tontit:

   40-21-1 rakennusoikeus 2250 ke-m2
   40-21-2 rakennusoikeus 2700 ke-m2

   YH-Rakennuttaja Oy aikoo siirtää näiden kohteiden toteutusta 1-2 vuodella. Suvilah-den Teirinkadun kohteet ovat etusijalla.

   YH-Rakennuttajat pyytää, että kaupunki jatkaisi tonttien varausaikaa 31.12.2010 saakka. Yhtiö on jo aikaisemmin kahteen kertaan maksanut varausmaksut 2 x 840 eu-roa/tontti eli yhteensä 1.680euroa/tontti.

Apulaiskaupunginjohtaja TM

   Kaupunginhallitus myöntää AKR-tonteille 40-21-1 ja 40-21-2 kahden vuoden jatkova-rauksen 31.12.2010 saakka. Varausmaksua ei tässä tapauksessa peritä.

Päätös   Merkittiin, että kaupunginjohtaja Lumio ilmoitti olevansa esteellinen ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

   Esittelijä muutti päätösesitystä siten, että jatkovaraus myönnetään 31.12.2009 saakka.

   Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
Quote
Tontinvarausanomukset AK-tontit 25-17-4 ja 5 Teirinkatu/Peab Seicon Oy ja Pohjan-maan YH Rakennuttaja Oy/Suvilahti Teirinkatu

Kaupunginhallitus      26.11.2007       562   920/2007
Kaupunginhallitus      22.12.2008      621   920/2007

Projektijohtaja Pirkka Kärki, 040-521 0450

   Kysymyksessä on yhteisvaraus eli PEAB Seicon Oy ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy haluavat varata tontit yhdessä samanaikaisesti. Korttelin tehokkuus on suuri ja niinpä pysäköinti on järjestettävä kannen alle. Anojat pyrkivät varausaikana selvittä-mään tonttien rakennettavuutta ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä hallintomuotoja. Rakennusoikeudet ovat 7000 + 7000 ka-m². Tontit rakennetaan vaiheittain vuosien 2009 – 2013 aikana. Rinnakkaistielle on liittymäkielto.

   Anojat ovat tietoisia uudesta varausmaksukäytännöstä. Vuokrasopimukset tai kauppa-kirjat ovat tehtävissä aikaisintaan 1.9.2008 eli asuntomessujen päättymisen jälkeen.

   LIITTEET      Kartta ja hakemus

Apulaiskaupunginjohtaja HL 14

   Kaupunginhallitus varaa Suvilahden kaupunginosasta Teirinkadulta tontit AK 25-17-4 ja 5 yhteisesti PEAB Seicon Oy:lle ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:lle perustet-tavien yhtiöiden lukuun. Varausaika on 1.1.2008 – 31.12.2008. Varausmaksu on 25 % kummankin tontin alentamattomasta vuosivuokrasta, joka on 2 x 47.250 euroa. Tontti-en normaali vuosivuokra on 47.250 euroa/tontti.
   
   Varaukset tulevat virallisesti voimaan, kun lainvoimaisen varauspäätöksen jälkeen varausmaksut on maksettu. Muut ehdot kaupunginhallituksen päätöksen 19.11.2008 /
   § 520 mukaisesti.

Päätös   Hyväksyttiin.

----------------------------------
Kaupunginhallitus 22.12.2008

Projektijohtaja Pirkka Kärki, 040-521 0450

AK-tontin 25-17-5 varausajan jatkaminen Peab Seicon Oy ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy/
Teirinkatu, Suvilahti

   LIITE   Kirje 9.12.2008

   AK-tontin 25-17-5 ensimmäinen varausaika kesti vain vuoden eli 1.1.2008-31.12.2008. Varausmaksu oli täysimääräinen 47.250 euroa. Normaalisti ensimmäinen perusvarausaika on 24 kuukautta. Peab Seicon Oy ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja pyytävät, että kaupunki jatkaa varausta 31.12.2009 saakka. Tontin vuokrasopimus tehdään varausajan puitteissa Peab Seicon Oy:n aloitteesta perustettavan yhtiön lu-kuun.

   Voidaan katsoa, että toinen varausvuosi on hoidettu ensimmäisen varausvuoden va-rausmaksun puitteissa.

Apulaiskaupunginjohtaja TM

   Kaupunginhallitus myöntää AK-tontille 25-17-5 kahdentoista (12) kuukauden jatkova-rauksen 31.12.2009 saakka. Varausmaksua ei tässä tapauksessa peritä.

Päätös   Merkittiin, että kaupunginjohtaja Lumio ilmoitti olevansa esteellinen ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

   Päätösesitys hyväksyttiin


Kun näitä YH-asioita selailin arkistosta niin sanallakaan ei käy ilmi tytäryhtiöiden perustaminen ja niiden toimilalat.

Lumion osallistuminen rakennuttajayhtiö Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n hallitukseen on kaupunginhallituksessa käsitelty MUTTA EI  hallituksen jäsenyyttä sen tytäryhtiössä (joka siis on se kiinteistöyhtiö, joka kilpailee oman konserniyhtiön kanssa).

Tämä ei ole hyvä asia. Vaikuttaa siltä kuin asia olisi haluttu salata.

Myöskään emoyhtiön (Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy) syyskuussa 2000 kaupparekisteriin tehdystä muutoksesta yhtiön toimialaan ne ole enne kuulut enkä löytänyt siitä tietoa kaupungin arkistoista. Itse hankin tiedot suoraan kaupparekisteristä.Tuo toimialamuutos juuri mahdollisti asuntojen omistamisen tytäryhtiöiden kautta.

Juuri tuolloin olisi herätyskellojen pitänyt soida - jos vaan olisi tiedetty....

Aika vaivihkaa sitä touhutaan yhteiskunnan omistamissa yhtiöissä (siis perustetaan m.m peruskuntien tietämättä tytäryhtiöitä, jotka alkavat pyörittää riskaabelia kiinteistöbusinessta).

Hälyttävää on, että tuoreimmat tilinpäätöstiedot kaupparekisterissä ovat vuodelta 2006 (P YH-Asunnot Oy). Ne pitäsi sinne lähettää 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä, eli siellä pitäsi jo olla vuosi 2008...

Kuka tuota touhua valvoo? Alkaa käydä mielenkiintoiseksi.

Tytäryhtiöt  on ovat tontteja saanet ja uudisrakennuksia Vaasaan rakentaneet..

Kyllä tässä on avoimuus kaukana. Minulle ei avaudu millään mikä intressi kaupungilla on olla korottamassa pääomaa seinäjokisessa yhtiössä (osuus kai 17,8%).
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kylanpaa on 11. 08. 2009 08:08
Kyllä näyttää aika selvältä.

Lumio saisi vielä ihan ite valita jääkö Vaasalle vai siirtyykö YH:lle töihin.
Pian päätöksen tekee muuten joku muu. (Hurraa!)


Poistun keskustelusta. Hyvää jatkoa!
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 11. 08. 2009 09:09


Tapio Osalan intressi, eli kiinnostus Pohjanmaan Yh Rakennuttajien, sekä kaupungin johtajan
suhteeseen Vaasan vuokra asunto symbioosiin liittyen, tukee vain yhtä ja ainoaa asiaa:

Koy Pikipruukin monopolia vuokra asunto tarjontaan.

Tämä tarkoittaa käytännössä lähinnä kahta vaihtoehtoa, eli joko, tai.

Pikipruukin yksipuolinen tarjonta, tai omarahoitteinen asunto.

Väliä tilkittäisiin sitten niillä harvoilla yksityisillä vuokra asunnoilla, elikkä nykyistä
arpapeliä pelaamalla.

Mikä yllättävintä, tai sanotaanko läpinäkyvintä:

Kyseinen Koy Pikipruukin Puheenjohtaja on aiemmin ollut mopoleja vastaan.

             Alkaako tästä siis uuden aallon kolhoosiyhteiskunta
             jolle kasvava trendi, eli Lama, on luomassa uudet raamit.

Nyt vaaditaan siis selkärankaa tällaisia kolhoosi agitaattoreita vastaan.

Eli hyvät ihmiset. Lisääntykää ja täyttäkää maa.

Muuttakaa maaseudulle.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 08. 2009 09:09

Tapio Osalan intressi, eli kiinnostus Pohjanmaan Yh Rakennuttajien, sekä kaupungin johtajan
suhteeseen Vaasan vuokra asunto symbioosiin liittyen, tukee vain yhtä ja ainoaa asiaa:

Koy Pikipruukin monopolia vuokra asunto tarjontaan.

Tämä tarkoittaa käytännössä lähinnä kahta vaihtoehtoa, eli joko, tai.


Ei kiinteistöyhtiö Pohjanmaan YH-Asunnot Oy eikä sen omistamat 600 asuntoa Vaasassa mihinkään katoa vaikka edustajamme sieltä hallituksesta lähtisikin.

Yhtiö vaan joutuisi samalla viivalle muiden yhtiöiden kanssa.

Kyse on siitä voiko palkkaamamme johtaja tehdä työtä kilpailijan lukuun.

Kaupunginjohtaja saa siis palkan siitä, että se ajaa konserniyhtiöiden etua, ei kilpailijoiden.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 11. 08. 2009 10:10
Lumio hoitelee 80% PYH tuotosta Vaasan ulkopuolelle, eturistiriidat, etc.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: kylanpaa on 11. 08. 2009 10:10
Vielä tuli mieleen, että Lumiohan ajoi vähän aikaa sitten kovaakin tuota Pikipruukin myyntiä muistaakseni jollekin Kuntien Asunnot Oy:lle. Tavoitteena varmaan se, että sieltähän hänelle olisi irronnut suurimpana osakkeenomistajana hallituksen puheenjohtajan paikka etuineen.

Onko siis Pikipruukin myyntiajatuksen taustalla se, että Lumio voisi huoletta jatkaa tuon
Pohjanmaan YH-Asunnot Oy (meniköhän nimi nyt oikein?) kiinteistöyhtiön hallituksessa?

Usein, yksi plus yksi saadaan tulokseksi kaksi...

Kyseessä on siis kiinteistöyhtiö/vuokranantajayhtiö, eikä rakennusyhtiö.
Pysyttekö mukana? Toivottavasti tätä lukee myös median väki.


(Moro!)
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: vanki on 11. 08. 2009 11:11
Kyse on siitä voiko palkkaamamme johtaja tehdä työtä kilpailijan lukuun.

Lumiolla tämä tehtävä ei ole ansiotyötä vaan arvostettu luottamustehtävä josta Vaasalaiset voivat ylpeillä, näitä tehtäviä kun maan tavan mukaan kuuluukin kunnanjohtajilla ollakin mutta ainahan joku kateellinen keksii osalat päästäkseen tehtävään.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 11. 08. 2009 14:02
onko vangilla ajatuksia
kerro jos sellaanen tuloo

juorahan kakkukahveet
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 08. 2009 15:03
Kyse on siitä voiko palkkaamamme johtaja tehdä työtä kilpailijan lukuun.

Lumiolla tämä tehtävä ei ole ansiotyötä vaan arvostettu luottamustehtävä
Siitä saa palkkaa (palkkion ym etuja) ja se "luottamustehtävä" muuttui matkan varrella vaivihkaa kilpailijan palvelemiseksi. Aikaisemmin kun ei omistettu Vaasassa satamäärin vuokra-asuntoja oli tilanne toinen.
En  pyri tehtävään, ei kiinnostaisi olla kartuttamassa sjokelaisfirman omaisuutta.

Kun kaksi eri yritystä toimii samalla toimilalla, samalla alueella, sitä kutsutaan kilpailuksi.

Kun molemmilla yrityksillä on ylikapasiteettia (esim. tyhjiä asuntoja) ja halu parentaa tarjontaa (uusia tontteja halutimmilla paikoilla) voidaan katsoa kilpailun olevan jopa kovaa.

On ennenkuulumatonta, että sama henkilö voisi olla toisella kokopäivätyössä ja saada toiselta rahallisia korvauksia ollen siinä johtavassa asemassa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 08. 2009 16:04
Kunnan itresseissä on pitää huolta, ettei paikkakunnalla ole asuntopulaa. Sitä varten kunnat omistavat omiakin vuokra-asuntoja. Ja ovat hyvin tyytyväsiä kun muutkin osallistuvat vuokra-asuntojen tarjoamiseen.
Vaasassa oli asuntopulaa n 400 vuotta, aina vuoteen 200o asti.

Nyt on määrällisesti liikaakin tarjontaa, mutta perusasian kannalta se on vain hyvä. Asuntojen ylitarjonnan myötä on myös asukasluku ollut samaan aikaan kasvussa. Ei ehkä sattuma.

Yleishyödyllisten (ei-voittoa-tuottavien) vuokra-asuntotarjoajien tarkoitus on pitää vuokrat kohtuullisina.

Asuntitilanne on siis yleisesti ottaen varsin hyvä mutta vuokra-asuntoja omistavien tahojen kannalta ylitarjonta on ongelmallista. Tyhjien asuntojen kulut on kaikkien peitettävä jotenkin ja lähes ainoa tapa on sälyttää tyhjien asuntojen kustannukset asuttujen asuntojen vuokriin. Näin se toimii kaikilla, myös yksityisillä, lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä.

Pikipruukki myy tyhjiä asuntoja ja yrittää rakentaa uusia sellaisia millä varmasti on kysyntää. Tällöin tarvitaan uudisrakennustontteja.

Näissä on kaupungin oma organisaatio avainasemassa (riippuu kaavoituksesta ja oman tonttimaan kohtalosta kuka ja mitä mihinkä sa rakentaa). Viime aikoina on "omat" tontit usein kilpailutettu. Nyt myös on usein annettu tontteja seinäjokiselle YH-taholle ilman kilpailua, kysymättä Pikipruukin kiinnostusta.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: VIC20 on 11. 08. 2009 19:07
Paljonko tämä Lumion hallinnoima PYH tilittää voitoista Vaasan kaupungille 20% omistusosuudella?

Ajattelin vaan kun täällä itketään, että 80% tuotoista menee Vaasan ulkopuolelle. Jos tuotto on merkittävä, niin kyllähän tuohon kannattaa satsata, kun muistaakseni Pikipruukilla toiminnan ylin päämäärä on olla tekemättä voittoa eli olla myös tulouttamatta osinkoja Vaasan kaupungille.

Itse muuten tunnen erään henkilön, joka on asunut useamman vuoden PYH:n asunnossa. Ei kuulemma mitään valittamista ollut. Muutenkin PYH:n asukkaiden kritiikkiä kuulee harvemmin julkisuudessa (esim. Pohjalaisen tekstaripalsta). Tämä tuttuni kertoi, että asunnot omisti ennen VVO, joka ei pahemmin korjannut paikkoja, mutta  kun omistaja vaihtui, niin kaikenlaista remonttia alettiin tehdä.

Ja vuokrakin on kuulemma kilpailukykyinen Pikipruukkiin nähden. Vesimaksu sisältyy vuokraan, mutta itse saa päättää haluaako maksaa nettiliittymästä.

Pikipruukin pesutupamaksun osalta vielä sen verran palautetta Osalalle, että mitä olen itse asunut kahdessa as.oy-talossa, niin molemmissa on peritty kiinteä 4-6 eur/kk pesutupamaksu riippumatta siitä, paljonko pesutupaa käyttää.

Yleensähän pesutuvan käyttö menee niin, että talossa on suurkäyttäjiä (lapsiperheet ja siivousintoiset keski-ikäiset naiset) sekä toisaalla yksin asuvat miehet, jotka eivät pesutupaa juuri koskaan käytä.

Samoin nettiliittymän suhteen voi sanoa, että sekin on monelle yli 60-vuotiaalle kustannuserä, josta he maksavat vuokran yhteydessä turhaan. Sama koskee ihmisiä, joille pikinetikka ei riitä tai sovellu (on esim. kesämökki ja sitä varten hankittu mokkula monen vuoden sopimuksella)

Tällaiset asiat pitäisi jättää mahdollisimman pitkälle asukkaan itsensä päätettäväksi, että mistä asioista haluavat maksaa vuokrassa. Mutta iloitkaamme vielä niin kauan, kun  Osalan puolueen Tuija Brax yhdessä Suvi Lidenin ja Kimmo Sasin kanssa eivät vielä laskuta vuokrassa/vastikkeessa mediamaksua, ja  ihan riippumatta siitä, omistatko TV-vastaanottimen vai et.

Näin se totalitaarinen Neuvostoliitto tulee meitä joka päivä yhä lähemmäksi.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 11. 08. 2009 22:10
Paljonko tämä Lumion hallinnoima PYH tilittää voitoista Vaasan kaupungille 20% omistusosuudella?


Pikipruukin pesutupamaksun osalta vielä sen verran palautetta Osalalle, että mitä olen itse asunut kahdessa as.oy-talossa, niin molemmissa on peritty kiinteä 4-6 eur/kk pesutupamaksu riippumatta siitä, paljonko pesutupaa käyttää.


Samoin nettiliittymän suhteen voi sanoa, että sekin on monelle yli 60-vuotiaalle kustannuserä, josta he maksavat vuokran yhteydessä turhaan.


Ei ole tilittänyt koskaan euroakan, eikä tilitä (sillä sama laki kieltää sen kuin Pikipruukillakin). Päin vastoin piti lähettää lisää rahaa heille muutama vuosi sitten....

Yhtiön hyöty Seinäjoelle on ennen kaikkea työpaikat.


Miksi puhut jonkun muun yhtiön pesutupamaksuista?
Vaasan Asumisoikeus Oy on ihan oma yhtiönsä ja perii omia maksujaan.

Ymmärtääkseni Pikipruukin asunnnoissa kukin tekee omat ratkaisunsa nettiyhteyksistään. Se ei kuulu siin pakollisena, eikä sisälly vuokraan. PikiNetikka on vain valmiiksi neuvoteltu, asiakkaan puolesta, mutta asiakas itse sen tilaa jos haluaa. Tai tilaa jonkun muun, jos haluaa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: VIC20 on 12. 08. 2009 11:11
Paljonko tämä Lumion hallinnoima PYH tilittää voitoista Vaasan kaupungille 20% omistusosuudella?
Ei ole tilittänyt koskaan euroakan, eikä tilitä.... Yhtiön hyöty Seinäjoelle on ennen kaikkea työpaikat.

Elikkä turha valitella (kuten joku tässä ketjussa) että voitot valuvat Seinäjoelle. Ja työpaikkojen suhteen on kai luonnollista, että työllistämisvaikutus näkyy siellä, missä on toimintaa. Asiasta sen tarkemmin tietämättä, kun oletan, että PYH käyttää vaasalaisia rakennuttajia tai remonttifirmoja, kun on kyse täällä sijaitsevista kohteista. Mikä rakennusfirma esim. mahtoi urakoida Impivaarassa sijaitsevan kohteen? Oliko vaasalainen Tom Knip vai muistanko ihan pieleen? Entä Mäkikaivontiellä?

olen itse asunut kahdessa as.oy-talossa
Miksi puhut jonkun muun yhtiön pesutupamaksuista?
Vaasan Asumisoikeus Oy on ihan oma yhtiönsä ja perii omia maksujaan.

Mistä päättelit että tarkoitin Vaasan Asumisoikeuden taloja? As.oy on muuten ihan virallinen lyhenne asunto-osakeyhtiölle.

Mutta kun mainitsit Vaasan Asumisoikeuden, niin sen talouden läpinäkyvyys, asumisen kustannukset ihmetyttävät minua vielä enemmän kuin Pikipruukilla. Valitettavasti tämä Pro Vaasassa lymyävä ikidemari ei uskaltaudu avoimeen keskusteluun kuten Sinä. Sen puolesta ansaitset kyllä hatun noston.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Näin On on 12. 08. 2009 13:01
Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumion nimi on noussut esille spekulaatioissa Kuntaliiton uudesta toimitusjohtajasta. Lumio kertoo harkitsevansa paikan hakemista.

Yle (http://yle.fi/alueet/pohjanmaa/2009/08/lumio_harkitsee_hakemista_kuntaliiton_johtoon_907839.html)

Hohhoijaa.  Jos näin käy niin kansalaisten tehtäväksi jää varmistaa että uusi kaupunginjohtaja ei ole ryvettynyt, ei ainakaan ennen valintaansa. 

Tosiasia tietysti on se että uusikin kaupunginjohtaja oppii nopeasti talon tavat, joten tämän ketjun lukijoilla riittää hupia myös jatkossa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 12. 08. 2009 14:02
Paljonko tämä Lumion hallinnoima PYH tilittää voitoista Vaasan kaupungille 20% omistusosuudella?
Ei ole tilittänyt koskaan euroakan, eikä tilitä.... Yhtiön hyöty Seinäjoelle on ennen kaikkea työpaikat.

Elikkä turha valitella (kuten joku tässä ketjussa) että voitot valuvat Seinäjoelle. Ja työpaikkojen suhteen on kai luonnollista, että työllistämisvaikutus näkyy siellä, missä on toimintaa.Työllistämisvaikutus on siellä missä pääpaikka on. Rakennusliikkeet otetaan tarjousten perustella ja sen työllistämisvaikutus on tilapäinen ja satunnainen. Sjoella on toistakymmentä työpaikkaa PYH:lla. Ne rahat imetään pääasiassa Vaasasta.

Luulin erehdyksessä sinun tarkoittaneen, että sotkit Pikipruukin ja Aso-yhtiön. Pikipruukki ei siis peri erillisiä vesi-/sauna-/pesutupamaksuja vaan ne sisältyvät aina vuokraan ja näin laskevat vertailtavaa neliövuokraa.

Nettiyhteys ei Pikipruukilla sisääly vuokraan juuri siitä syystä, etteivät kaikki sitä tarvitse ja näin joudu siitä tarpeettomasti maksamaan. Saattaa kyllä olla että jatkossa uusissa kohteissa täähän mennään.

Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 12. 08. 2009 16:04
Vic, kun omavaraisuusaste nousee, se tietää tuloja joskus tulevaisuudessa jollekin. Omistusosuuden mukaan. Riippuen edellä mainituista yhtiöistä, 20% tai 100%. Nämä realisoituisivat ehkä vasta joskus kymmenien vuosien päästä, omaisuutta ne kuitenkin ovat! Ihme, jos et tätä ymmärrä.

Tarkennus: Ei Seinäjoelle, vaan siis 80% muihin kuntiin.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: massi on 12. 08. 2009 17:05
Parasta tietenkin  olisi se, ettei kunnat omistaisi juuri mitään kiinteistöjä.

Kunnat eivät keskimäärin osaa pitää kiinteistöjään kunnossa ja olla samaan aikaan kustannustehokkaita.

Kunnan omistamia kiinteistöjä rahastetaan ihan niinkuin vakuutusyhtiöitä.

( kaikkihan varmaan tietävät autonkorjausten hinnat vakuutusten piikkiin ja silloin kun itse maksaa korjauksen eli vakuutusyhtiö maksaa selkeästi enemmän ja siksi vakuutukset ovat kalliita)

Lisäksi hallinnon kustannukset ovat usein todella suuria verrattuna yksityisten yritysten kustannuksiin
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 12. 08. 2009 20:08
Parasta tietenkin  olisi se, ettei kunnat omistaisi juuri mitään kiinteistöjä.

Just joo. Vuokrataan yksityisiltä vai?

-----
Kaupungihallituksessa oli mielenkiintoinen kiinteistönosto. Matkahuollon vuokrasopimus raukeaa 5 vuoden kuluttua ja heidän on puretttava rakennus omalla kustannuksellaan sen jälkeen. Näin tontti tulee takaisin kaupungin käyttöön maksutta.

Mutta, mutta... kehtiysoptimisti JJ Pitkämäki uumoilee paikalla KAKSI KERTAA REWELL CENTERIÄ SUURENPAA OSTISKESKUSTA ja nyt on kiire OSTAA VEROVAROILLA TUO MATKAHUOLTo ja purkaa se kiireesti verovaroin.

Hinnasta on Lonka joskus sopinut mutta kukaan ei muista hintaa.... No, kysyttiin myyjältä josko tämä muistaisi Longan lupaaman hinnan... Myyjä kertoi muistavansa sen olevan 450 000€.

No, tähän tietoon perustuen kaupunginhallituksen enemmistö, säästötalkoita johtavan Raija Kujanpään johdolla äänesti 9-2 että ostetaan vaan! Ei olla köyhiä eikä kipeitä. Kehitys kehttyy. Säästetään sitten lapsilta ja vaivaisilta!

Wägar ja Moisio vastustivat.

Asia tulee valtuustoon ja lähtökohtaisesti odottaisin rauhassa 5 vuotta ja säästäisin rahaa.

RehuMyllyn tontin liiketilat on vielä rautakauppa lukuunottamatta myymättä...

En oikein jaksa uskoa tuohon hillittömään Spndan ostoskeskuskeen linja-autoasemalle. Jopa 5n vuoden päästä asia tuntuu optimistiselta.

Virkamiesmoraaliin tämä liittyy sillä tavoin, että  liian kallis optimismikin alkaa olla virkavastuuasia.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: massi on 12. 08. 2009 20:08
Kaupungin omistuksen ymmärtää mutta kaupungin kiinteistöjen kunto on mitä sattuu.

Homekouluja, julkisivurappeutuneita jne.

Miksi haalia massaa kun edellisistäkään ei pystytä pitämään huolta kunnolla ?!?

Ja minua kiinnostaisi tietää mistä johtuu että maahanmuuttajat saavat uusimmat ja keskustan tuntumassa olevat asunnot lähes järjestäen?

Johtuuko tämä siitä että saadaan kovimmat vuokrat valtion piikkiin?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 12. 08. 2009 21:09
TeLan kokouksessa oli kuulemma ihmetelty esiintuloani tässä Lumion kahden herran palvelemisesta silleen, että onhan siellä muitakin kaupunginjohtajia ja ainahan ne siellä on Pohjanmaan YH-Rakennuttaha Oy:ssä olleet.

Niinpä.

Mutta tuolloin ei PYH ollut kiinteistöyhtiö eikä siis kilpaillut kaupunkien omien yhtiöiden kanssa. Kaikki on tapahtunut vaivihkaa, yhtön toimialaa vaihtaen, kaupungeille kertomatta.(Intressinä on ollut omien, omaisten työpaikkojen/hallituspaikkojen säilyttäminen.)

JOS nyt yritettäsiin kaupunkien riskirahalla perusteaa KIINTEISTÖYHTIÖ, jonka tarkoitus olisi omistaa vuokra-taloja kyseisissä kaupungeissa niin ei varmasti onnistuisi! Eihän siinä mitään mieltä olisi!

Otin yhteyden erään toisen kaupungin sellaiseen henkilöön, jonka todella olisi pitänyt tämä tietää. Oli aivan ällikällä löyty. Perästä kuuluu. Hän syttyi todella!

SIIS: Kaikkia mukana olevia kaupunkeja on tässä sumutettu ja varsinaisia "vahingon" kärsijiä ovat ne kaupungit joissa PYHillä on asuntoja.

Mitä nyt pitäisi tehdä?

Minusta PYHin talot tulee luovuttaa hankintahintaan kyseisten kaupunkien haltuuan. Sen jälkeen voidaan lakkautta koko PYH, sillä sitä ei kukaan tarvitse. Aran lainoja saa kaikki riittävästi nykyään ja rakennuttajia voi vapaasti kilpailuttaa, sikäli kuin rannuttajafirmaa ylipäätään tarvitaankaan.

Tässä näemme kuinka vaarallista onkaan perustaa ylikunnallisia toimintoja, jotka alkavat elää omaa elämäänsä kaikien demokraattisen kontrollin ulkopuolella.

----
Voi hyvät hyssykät kun olisi mukavaa kun voisi luottaa, että kaikki johtavat viranhaltijat toimisivat vain työntantajansa parasta ajatellen.

-----
Lumio ihmettelee mitenkä minä voin "heittää epäilyjäni" tässä asiassa häntä kohtaan.

En mitä mitään epäile, Asiahan on pläkkiselvä. Olisi kauhean kiva kuulla yksikin kiva seikka mitä tästä osallistumisesta PYH:n johtoon voi Vaasan kaupungille seurata.

Nyt on olemassa konkreettinen tapaus, missä Pikpruukki on vastoin sosiaalitoimen, päävuokralaisen, kantaa, sivuutettu lumion johtaman yhtiön toimesta. Mäkihovi-kiinteistö piti tulla Pikipruukin/Vaasan omistukseen. Vaan Seinäjoelle lipsahti. Selitystä ei ole annettu.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 12. 08. 2009 23:11
Lumio vastaa pohjalaisessa:
Quote
Osala näkee turhia mörköjä Torstai 13.08.2009
Kaupunginvaltuutettu Tapio Osalalle (vihr.) on jäänyt "levy päälle" Pohjanmaan YH-Rakennuttaja -konsernin asioissa. Vuodesta toiseen hän on kimpussani sen johdosta, että edustan Vaasan kaupunkia kahden yhtiön hallituksessa.

Vaasan kaupunki omistaa n. 17 % Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:sta, joka puolestaan omistaa Pohjanmaan YH-Asunnot Oy:n. Yhtiöiden hallituksissa istuu kuusi kaupunginjohtajaa. Missään muussa kaupungissa tällaista keskustelua ei käydä - ei niissäkään, joissa kaupunginjohtaja esittelee kaikki asiat kaupunginhallituksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi ja yhtiökokousedustajalle antaa ohjeet kaupunginhallitus.

Ristiriitoja tontti- tai muissa asioissa ei ole ollut. Vuokra-asuntojen käyttöasteissa sen sijaan on oleellinen ero; Pikipruukilla se on n. 93 % ja Pohjanmaan YH-Asunnoilla n. 98 %.

Mitään henkilökohtaista intressiä minulla ei yhtiöihin ole. Pohjalaisen tekstiviestipalstalla väitettiin, että yhtiö maksaa "todella suuria" palkkioita hallituksen jäsenille. Kokouspalkkiot ovat samaa tasoa kuin Vaasan kaupunginvaltuuston palkkiot ja puheenjohtajan vuosipalkkio on 1 000 ?. En tiedä, mitä nimetön tekstaaja kuvittelee.

Osalan kanssa olen samaa mieltä siitä, ettei kuntien omistuksen PYH:n kaltaisessa yhtiössä tarvitse olla ikuista. Tilannetta voidaan tarkastella, mutta silloin kuntien on syytä toimia yhdessä.

Markku Lumio kaupunginjohtaja Vaasa

Katsotaan jos viitsin vastata samalla foorumilla.

Pari kommenttia. Muissa kaupungeissa ei ole käyty (mutta ehkä pian käydään) keskustelua, koska asiaa ei ole tiedostettu. (Seinäjoellahan ongelmaa ei juuri ole sillä siellähän ne työpaikatkin ovat.) Missäan kaivamissani asiakirjoissa kaupunginarkistossa ei käy ilmi Pohjanmaan YH-Rakentaja Oy:n toimialamuutos. Se  on salattu. Sen on yhtiökokous hyväksynyt muutama vuosi sitten (yhtiökokousedustajina juuro ko kaupunginjohtajat). Kun sain tämän tietooni niin olen asian ottanut puheeksi Lumion kanssa ja hän ymmärsi ristiriidan luvaten erota tehtävästä. (En usko hänen rehtinä miehenä tätä kiistävän, muitakin kuulijoita oli.)

Mitä käyttöasteisiin tulee niin Pikipruukkia on siunattu aivan muiden tahojen rakentamilla 70-luvun liian tilavilla kolmioilla. PYH:lla on pääosin uutta rakennuskantaa ja ovat saaneet mukavia tontteja.

Pikipruukki yrittää parantaa käyttöastettaan juuri myymällä epäkuranttia asuntokantaansa ja rakentamalla uutta ja kysyttyä. Mutta siihen tarvitaan tontteja.

Ristiriita on ollut ja paha. Pikipruukin yhdessä sosiaalitoimen kanssa suunnittelema Mäkihovi meni oudosti juuri ennen sopimuksen allekrjoittamista Pohjanmaan YH:n omistukseen. Sinnä meni samalla pieniä asuntoja sivu suun (jonossa 300 taloutta).

Nyt rakennuslaman aikana voi aivan hyvin tulla seuraava tilanne. Kaupungin hallussa on tontti, jolle kukaan muu ei rakentaisi kuin esim. Pikipruukki tai Pohjanmaan YH. Tällöin on tontin hinta lukkoon lyöty sillä Ara-rahoitteisilla tonteilla on aina kiinteä maksimihinta. Hinnalla ei siis voi kilpailla.
Nyt sitten pitää kaupungin ratkaista kumpi yhtiö sen tontin saa. (Pikipruukki todella etsii tontteja joille rakentaa pieniä asuntoja, varsinkin Keskusta-Palosaari-Vöyrinkaupunki-Hietalahti alueelta. Niistä on huutava pula. Moni uusi vaasalainen muuttaisi lähikunnista heti tänne.).

Kuka asian päättää? Osakeyhtiön hallituksen jäsenen on ihan lainkin mukaan tehtävä kaikkensa yhtiön hyväksi. Me Pikipruukin hallituksen jäsenet voimme hyvin heikosti vaikuttaa päätökseen kun sitä vastoin kaupunginjohtajalla on todelliset vaikutusmahdollisuudet. Tällaista kiusallista tilannetta ei ole pakko tulla.

No,asiat riitelee, ei miehet. Lopussa Lumio antaa ymmärtää, että asiaa (=kuntien omistusta ko kiinteistöyhtiössä) voidaan ehkä avoimesti tarkastella.  Minusta ne kaikki pitäisi siirtää sijaintikuntiensa suoraan omistukseen ja Pohjanmaan YH -Rakennuttaja Oy:n olisi palattava entiselle toimialalleen.

Mielenkiintoinen uutinen Ylellä:
"
Quote
Tampereen yliopiston politiikan laitoksen professorin Heikki Paloheimon mukaan Suomen poliittinen kulttuuri ei ole kaikkein avoimimpia. Professorin mielestä suomalainen konsensuspolitiikka tukee ei-julkista poliittista valmistelua. Tämä saattaa tuoda mukanaan politiikkaan myös korruptiivisia piirteitä.

Onko esim. Pohjanmaan YH:n touhut vähän tuohon suuntaan? Poliittisesti valitut kaupunginjohtajat hoitelevat kuntien kiinteistöpoliittisia asioita melkoisessa  "ei-julkisuudessa".

---
EDIT: Olen aloittanut vastineen laatimisen Pohjalaiseen. Huomiseen lehteen tuskin ehtii. Kaikista hienonintahan olisi jos kaupunginjohtaja suostuisi tällä foorumilla keskustelemaan.

Mutta sellainen ei Suomessa yleensäkään ole mahdollista vaan kaikista suurimmat päätökset tehdään piilossa....
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 13. 08. 2009 08:08

Lumio:
Mitään henkilökohtaista intressiä minulla ei yhtiöihin ole. Kokouspalkkiot ovat samaa tasoa kuin Vaasan kaupunginvaltuuston palkkiot ja puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.000,- ?


Lumioko muka tekisi tuota vaativaa hallituksen puheenjohtajan hommaa tuossa PYH:ssä
hintaan 83,-/kk?? (Vaikka saakin siihen päälle kokouspalkkion.) Tuskin!! Se voisi häntä
kiinnostaa, mikäli kokoukset ovat aina Nizzassa tai Pariisissa, ehkä Lappikin käy.
Mutta kahdeksallakympillä kuukaudessa Lumio ei muuten pierasekaan.
Onhan se sellaanen ”källi” äijä.

- Masa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 13. 08. 2009 08:08
Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio kirjoittaa tänään Pohjalaisen yleisönosastossa YH-Rakennuttaja konserni-keskustelusta:

”Missään muussa kaupungissa tällaista keskustelua ei käydä – ei niissäkään, joissa kaupunginjohtaja esittelee kaikki asiat kaupunginhallituksessa.”

Johtuisiko se Markku siitä että missään muussa Suomen kaupungissa ei ole tällaista asioita kaivelevaa foorumia kuin meillä täällä Vaasassa?

Suorastaan hupaisaa on että Markku Lumio puhuu keskustelusta mutta ei kerro missä tätä keskustelua käydään. 

Olisikin mielenkiintoista tietää että onko vaasalaisia.info foorumi häivytetty
yleisönosastosta Lumion vai Pohjalaisen toimituksen toimesta?

Tarkkailija
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 13. 08. 2009 10:10
Markku Lumiolle tiedoksi: On totta, että Pikipruukin vuokrausaste on poskettoman alhainen ja että se myös näkyy  asukkaiden vuokrissa (noin +5% turha lisä). Mutta ei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa. Nimittäin sitä vauhtia on myös PYH:n asuntoihin (esim. Ristinummella) ruvettu hankkimaan Afrikan pakolaisia. Kyllä tämä tulee ajan myötä näkymään myös teidän vuokrausasteessa, kun suomalaiset kaikkoavat naapurikuntiin niin kuin ovat jo Pikipruukin asunnoista lähteneet. Paitsi tietysti alkoholistit , vanhukset, huonokuntoiset jne, jotka eivät sieltä pääse evakkoon.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 14. 08. 2009 05:05
.....

Nimittäin sitä vauhtia on myös PYH:n asuntoihin (esim. Ristinummella) ruvettu hankkimaan Afrikan pakolaisia. Kyllä tämä tulee ajan myötä näkymään myös teidän vuokrausasteessa, kun suomalaiset kaikkoavat naapurikuntiin niin kuin ovat jo Pikipruukin asunnoista lähteneet. Paitsi tietysti alkoholistit , vanhukset, huonokuntoiset jne, jotka eivät sieltä pääse evakkoon.

      Ten Points Realismista.

      Tässä myös yksi perheellinen perävalonsa pruukille näyttänyt
     
       eli "maahanmuuttajille" asuntonsa luovuttanut.

Ps. Pruukin, kuin Pyhhinkin intressi kyseisiin "maahanmuuttajiin" on pelkästään
Valtiomme sataprosenttinen maksuvalmius.

Kun tämä valmius alenee eli "maahanmuuttajat" karkailee, entä sitten.?

Tehdäänkö asunnoista jälkipolvillemme monumentteja.?

                Niistähän voi löytyä tuolloin jopa graffiteja.

                Esim:     Ahmed Ahmedinpoika kävi täällä..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: koirasmartta on 14. 08. 2009 07:07
Eikö virkamiesmoraaliin kuulu että vaasalaiset saavat tietää mikä on Pikipruukkin asuntojen vuokra-aste, miten paljon Piripruukkilla on valtion tukemaa asumista, miten paljon on karkailijoita, miten paljon maahanmuuttajat tulevat meille vaasalaisille veronmaksajille maksamaa jne?

Lisäksi virkamiesten tulisi kertoa, mikä on syntyperäisten vaasalaisten aiheuttaminen tuhojen osuus Pikipruukkin vuokriin jne.

Ei tehdä tästä uutta Pikipruukkikeskustelua, vaan pysytään aiheessa, mitä virkamiesten tulisi kansalaisille kertoa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 14. 08. 2009 07:07
Virkamiehet eivät noihin kysymyksiin (jotka viittaavat ihan muuhun aihepiiriin) osaa eikä voi vastata kun Vaasa on päättänyt hoitaa asuntoasiansa osakeyhtiön kautta (lakkauttamalla asuntotoimen).

Kaupunginjohtaja on tosin ollut hyvin aktiivinen Pikipruukin myymishankkeessa Kunta-Asunnoille.

Tähän kysymykseen voisivat johtavat viranhaltijat kyllä vastata:

Mihinkä kuntalaisten tarpeeseen vastataan satsaamalla aikaa ja rahaa (pääoman korotus muuta vuosi sitten) riskaabeliin yritykseen, jota tehtävää varten kaupunki on perustanut jo oman yhtiön?

Nyt juuri on perustettu toimikuntia etsimään säästöjä ja rönsyjä kaupungin toiminnoista.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: VIC20 on 14. 08. 2009 14:02
Eikö virkamiesmoraaliin kuulu että vaasalaiset saavat tietää mikä on Pikipruukkin asuntojen vuokra-aste, miten paljon Piripruukkilla on valtion tukemaa asumista, miten paljon on karkailijoita, miten paljon maahanmuuttajat tulevat meille vaasalaisille veronmaksajille maksamaa jne?

Ulkomuistista heittäisin, että Pikipruukin vuokrausaste oli joskus 7-8 vuotta sitten peräti 97-98% (eli sama kuin PYH:llä), mutta sen jälkeen vuokrausaste on tippunut 91-92% paikkeille.

Viime vuonna Pikipruukki myi salaiseksi julkistetulla hinnalla ison nipun asuntoja etelä-suomalaiselle yhtiölle. Näitten asuntojen suhteen Osala ei ei näe aihetta valitella työllistymisvaikutuksen menetyksiä.

Asuntojen myynnin seurauksena vuokrausaste on epäilemättä noussut. Vaasan kaupungin Pikipruukille asettama vaatimus/tavoite on yli 95% vuokrausaste. Tätä siis Osala ja kumppanit eivät ole kyenneet täyttämään. Jossain oikeassa firmassa (jollaisena Osala Pikipruukkia pitää), osakkeenomistajat olisivat vaihtaneet yhtiön johdon hallitusta myöden, kun tavoitteista jäädään vuodesta toiseen.

Sivusta katsoen näyttää siltä, että Pikipruukilla on yksi taktiikka, jolla se on yrittänyt täyttää kaupungin asettama tavoite. Taktiikka on kasvava pakolaisten virta kaupunkiin. Pikipruukin kannalta surkuhupaisaa  on se -- minkä voi nähdä vuokrausasteen kehityksessä -- että toisessa päässä porukkaa muuttaa ulos enemmän kuin mitä pakolaisten onnistuu täyttää asuntoja.

Kun vuoden 2007 lopulla Osala ilmoitti Pohjalaisen sivuilla, että Pikipruukki myy "parhaalla mahdollisella hinnalla" Sala-ampujankadulla useamman kerrostalon vapailla markkinoilla ja asunto kerralla, niin kävin tutustumassa taloihin ja alueeseen. Asuntojen myynti piti aloittaa 2008 keväällä.

Taloissa ei ollut pintapuolisesti katsoen mitään vikaa. Normaaleja elementtitaloja, joita Vaasassa on paljon. Taloihin oli rakennut hissit jälkikäteen. Rappukäytävät olivat siistissä kunnossa. Siitä huolimatta (ikkunoista päätellen) huomattavan suuri osa asunnoista oli tyhjillään.

Melko tarkkaan tien toisella puolella oli PYH:n omistama kolmen tai neljän talon kokonaisuus, joka lienee rakennettu myös 1970-luvulla. Näissä taloissa ei näkynyt yhtäkään tyhjää asuntoa. Varsin outoa, kun Osala selittää, että myydyt talot ovat väärällä paikalla. Ehkä ne pitäisi siirtää Hovioikeudenpuistikolle ja torin laidalle, että Pikipruukki saisi ne vuokrattua? Tai olisi saanut. Eiväthän ne enää rasita pikipruukkilaisten päätä.Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Professional on 14. 08. 2009 19:07

Vaasan kaupungin Pikipruukille asettama vaatimus/tavoite on yli 95% vuokrausaste. Tätä siis Osala ja kumppanit eivät ole kyenneet täyttämään. Jossain oikeassa firmassa (jollaisena Osala Pikipruukkia pitää), osakkeenomistajat olisivat vaihtaneet yhtiön johdon hallitusta myöden, kun tavoitteista jäädään vuodesta toiseen.


Jees, eli jälleen Ten Points realismista joka nousee aina puurossa pintaan
kun nähdään asioissa muutakin, kuin vain se, mitä halutaan nähdä.

Voiko siis emoyhtiöllä eli kaupungilla olla tällaiseen konserniin intressejä.?


Sivusta katsoen näyttää siltä, että Pikipruukilla on yksi taktiikka, jolla se on yrittänyt täyttää kaupungin asettama tavoite. Taktiikka on kasvava pakolaisten virta kaupunkiin. Pikipruukin kannalta surkuhupaisaa  on se -- minkä voi nähdä vuokrausasteen kehityksessä -- että toisessa päässä porukkaa muuttaa ulos enemmän kuin mitä pakolaisten onnistuu täyttää asuntoja.


Totta. Tosin aivan samalta se näyttää myös sisältäpäin katsoen, eli pruukin hyyryläisenä vaeltaen.

Jossain vaiheessa kyseiset "maahanmuuttajat" kuitenkin kotoutuessaan tulevat vaatimaan
näiltä "hevonpersealueilta", eli laitakaupungeilta keskustan suuntaan ja silloin tulevat
asunnot todellakin kaikumaan tyhjyyttään.

Tamilla, tai ilman..
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 14. 08. 2009 20:08
Omistajan, eli meidän kaikkien VAASAlaisten, ilmaisema tavoite on pitää huoli siitä, että riittävästi on asuntoja tarjolla Vaasaan muutaville ja samalla, ettei veronmaksajien kukkarolla käydä. Useat suuret työntajat vuokraavat suoraan Pikipruukilta merkittävästi asuntoja työtekijöilleen.

Nämä perustavoitteet on hoidettu hyvin. (Itse asiassa PYH on käynyt muutama vuosi sitten Vaasan kukkarolla kun osakepääomaa piti lisätä, Pikipruukki on tullut omillaan toimeen, eli vuokratuloilla)

Vaasassa lienee tälläkin hetkellä noin 500 tyhjää vuokra-asuntoa (vaikka opiskelijat sitä kovasti koko ajan pienentävät) ja saman verran taitaa olla myynnissä.

Koska asuntotilanne on nykyään Vaasassa hyvä vuokralaisen kannalta niin 2000 luvulla alkanut ylitarjonta aiheuttu myös kesän aikaisen tyhjäkäytön lisäyksen muillakin kuin opikelijasuntoihin keskittyneillä. Opiskelijat sanovat usein (kimppa-)asunnon irti keväällä kun tietävät varmuudella saavansa syksyllä sopivan asunnon.

Käyttöasteen alhaisuus ei välttämättä aiheuta vanhemmissa taloissa suuria ongelmia. Kun talo on velaton niin alhainenkin käyttöaste tuottaa ylijäämää (jolla siis peitetään uudempien, velkaisten talojen pääomakustannuksia).

Uusi rakennus on = velkainen rakennus ja vaatii korkean käyttöasteen. Uudemmat ovatkin aina kysytympiä.

Pikipruukin vanha asuntokanta ei ole Pikipruukin itsensä rakentamaa eikä edes alunpein kaupungin omaisuutta vaan josain kumman syystä parin eläkesäätiön suuret kohteet hankittiin Vaasalle ennen Pikipruukkiin fuusioimista.

Niiden kanssa on elettävä ja tarvittaessa hankkiuduttava eroon. Tyhjiä asuntoja saattaa vielä tämän vuoden aikana tulla taas myyntiin.

Jos olisi halutuilla paikoilla tontteja saatavilla niin niiden käyttöasteet heti nostaisivat koko puulaakin käyttöastetta. Onko vihjeitä tonteista?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 15. 08. 2009 07:07
Pikippruukin edellinen puheenjohtaja avautuu Pohjalaisessa tänään:
Quote
Pikipruukilla samat ongelmat Lauantai 15.08.2009
Pohjalaisessa 8.8. oli mielenkiintoinen juttu Pikipruukin ja YH-Rakennuttajien kilpailutilanteesta. Olin Pikipruukin hallituksen puheenjohtaja seitsemän vuotta ennen Osalaa ja voin vain todeta, että samat ongelmat ovat edelleen olemassa kuin silloinkin. Tarkoitan kaupunginjohtajan toimintaa Pikipruukkia koskevissa asioissa.

Vaasan kaupunki omistaa 100 % Pikipruukista. On kummallista, etteivät eräät Vaasan kaupungin organisaatiossa vieläkään ymmärrä, että kaupunginjohtaja ei voi asemansa vuoksi olla Pikipruukin kilpailijan, PohjanmaanYH-Rakennuttaja Oy:n omistaman seinäjokelaisen yhtiön hallituksessa ja vielä sen puheenjohtaja.

Ollessani puheenjohtajana Pikipruukissa, kaupunginjohtaja Lumio ja kokoomukselainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kouhi sotkeutuivat jatkuvasti operatiivisella tasolla Pikipruukin asioihin. He painostivat ja uhkailivat, vaikka osakeyhtiölain mukaan heillä ei ollut siihen valtuuksia. Toiminnasta on todisteita siihen aikaan ilmestyneissä lehdissä. Jos hallitus olisi toiminut heidän määräystensä mukaan, olisivat hallituksen jäsenet kuitenkin saaneet henkilökohtaisesti vastata seurauksista. Minä koin heidän touhunsa tarkoitukseksi hankaloittaa Pikipruukin kehittämistä aivan ilmeisesti Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n eduksi!

Aloittaessani Pikipruukin hallituksessa ällistyin, kun ainakin kokoomuksessa oltiin sitä mieltä, ettei Pikipruukkia saa päästää rakentamaan kaupungin keskustaan sen asukaspohjan takia. Olisiko tämä ajattelutapa vieläkin vallalla, kun ei Osalan mukaan edes kysytä Pikipruukilta onko kiinnostusta rakentaa kerrostaloja (Teirinkatu). Seinäjokelainen Pohjanmaan YH-Rakennuttajat sai kolme tonttia!

Seuraavassa on hiukan yhteenvetoa Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n organisaatiosta kaupparekisteristä tässä kuussa saatujen tietojen perusteella. Tiedot voivat olla joltain osin vanhentuneita, koska tilinpäätöstietoja ei ole toimitettu kaupparekisteriin vuoden 2006 jälkeen!

Pohjanmaan YH-Asunnot Oy, omistaja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy (100%). Hallituksen puheenjohtaja Markku Lumio, toimitusjohtaja Keijo Ullakko. Toimiala: "asuntotuotantolainsäädännössä tarkoitetulla tavalla omistaa, hankkii ja rakennuttaa vuokra-, osaomistus- ja omistusasuntoja sekä vuokrata niitä sosiaalisin perustein" (eli sama toimiala kuin Pikipruukilla!). Omistaa Vaasassa kaksi kerrostaloa.

YH-Kiinteistökehitys Oy, omistaja Pohjanmaan YH-Asunnot oy (100 %). Hallituksen puheenjohtaja Keijo Ullakko, toimitusjohtaja Keijo Ullakko. Toimiala: sama kuin Pohjanmaan YH-Asunnot Oy:llä. Omistaa Vaasassa neljä kerrostaloa, liikevaihto 1,4 milj. euroa (v. 2006).

Tilanne on todella kummallinen niissä kaupungeissa, joissa on omaa valtionrahoitteista tuotantoa, joka on poliittisen päätöksenteon ohjauksessa ja sitten on Pohjanmaan YH-Rakentaja Oy, jota johtavat vain virkamiehet eli kaupunkien ja kuntien johtajat.

Myös Lumion ja Kouhin pyrkimykset myydä Koy Pikipruukki naurettavalla summalla Kunta-Asunnot Oy:lle asettuu nyt uuteen valoon. Tällöinhän kiusallisesta jääviysongelmasta päästäisiin.

Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Kari Maunula kehui järjestelyä ansiokkaasti. Hänen sanansa saivat hieman toisen merkityksen kun kaupparekisteristä selvisi, että hänen vaimonsa on hyvin keskeisessä asemassa em. organisaatioissa.

Kaarlo Nelimarkka Vaasa


Tulihan sitä toisenlaistakin palautetta. (Anomyymi "tekstaten)
Quote
PIKIPRUUKKI olisi nyt syytä myydä, mutta ensin hallitus vastuuseen tekemisistään. Lumio homma hoitamaan, Osala erotettava välittömästi.

Et silleen...

Pikipruukin myynnillähän jääviysongelma todella ratkeaisi. Kaupungin tase kyllä tulisi velkaisemmaksi (omaisuutta Pikipruukilla on taseessa enemmän kuin velkaa, käypä arvo on huikeasti velkaa suurempi). Vastuuseen voi hallitusta vaatia, mutta mistä? Yhtiön talous on hyvässä kunnossa ja se täyttää sille asetetut tehtävät mainiosti. Varallisuus karttuu pikku hiljaa...

Hallitus vaihtuu ensi vuonna joka tapauksessa. Silloin joku toinen heiluttaa puheenjohtajan nuijaa. Onhan se toki mahdollista että Lumio valitaan hallitukseen ja jopa puheenjohtajaksi. Silloin vasta mielenkiintoinen tilanne olisi!

Ehkä ei ole aivan tavanomaista, että toimin osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla, eli yritän ajaa Koy Pikipruukin = sen vuokralaisten asiaa. Se saattaa joitakin ärsyttää. Aika harvoin kaupunginjohtajan sidonnaisuuksia julkisuudessa kyseenalaistetaan.

Oli siellä Pohjalaisen "tekstaten"palstalla tämäkin:
Quote
LUMIO, etkö tiedä, että vastahyökkäys antaa aiheen epäilyille. Ovatko sittenkään puhtaat jauhot pussissa, sinulla.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 15. 08. 2009 12:12
Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio on seinäjokelaisen kiinteistöyhtiön Pohjanmaan YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja.   Nyt Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumion nimi on noussut esille spekulaatioissa Kuntaliiton uudesta toimitusjohtajasta.

Jos Lumio valitaan Kuntaliiton toimitusjohtajaksi niin suhde valtakunnan tasolla tulee lämpenemään entisestään ja samalla siirtymään demokrattisen kontrollin ulottumattomiin.

Jos näin käy niin konsuleiden on oltava erittäin tarkkana.  Destian jäljet pelottavat.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Visitor on 15. 08. 2009 12:12
?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Visitor on 15. 08. 2009 13:01
Lumio on Kuntaliiton toimitusjohtajaksi hän kovin nimi. Häntä edelle voi nousta Turun kaupunginjohtaja, jota en usko. Tällöin Lumio hakee Turun kaupunginjohtajan paikkaa. Hän on siis lähdössä. Voi harmi.


PS. Miksi Vierailija nimimerkillä luettaessa, eivät kirjoittajien omakuvat näy, mutta Visitor-nimimerkillä näkyy.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: T.Tyly on 15. 08. 2009 13:01
Kuntapäättäjän on syytä olla tarkkana saamansa vaalituen kanssa. Luottamushenkilöä voidaan epäillä selvästä lahjusrikkomuksesta, jos hän on saanut vaalitukea yritykseltä, jonka hankkeen toteutumiseen hän on voinut osaltaan vaikuttaa kunnassa.
 
Tätä mieltä on rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Joensuun yliopistosta. Hänen mukaansa ääritilanteessa voi joutua syytteeseen, vaikka äänestäisi vastaankin.
HeSa (http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Professorit+l%C3%B6yt%C3%A4v%C3%A4t+kuntap%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4jien+vaalirahoista+lahjonnan+merkkej%C3%A4/1135248502959)

Miten tätä voidaan soveltaa esimerkiksi Raimo Rauhalaan.  Keitä muita?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 15. 08. 2009 15:03
Pohjanmaan YH:n kaltaisten, täysin vailla demokraattista kontrollia olevien, mutta silti yhteiskunnan varoin toimivien yhteisöjen olisi aika helppoa jaella vaalitukea. Myös kaikki mahdolliset muut kivat henkilökohtaiset edut ovat hyvin, hyvin kaukana ulkopuolisten silmistä. Niitähän ei konrolloi kukaan ulkopuolinen, varsinkaan demokrattisesti vaaleilla valittu.... Siksi niistä paikoista on niin vaikea luopua....
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Niilo Aro on 15. 08. 2009 16:04
Vain harva vaalikarjasta tajuaa, miten korruptoinunut suomalainen virkakunta ja vaaleilla valitut päättäjät ovat.  Aina he eivät tajua sitä itsekkään niin kuin Hesarin ylläolevasta uutisesta voi lukea.

Suomalainen korruptio pysyy piilossa, koska meillä ei ole tapana pröystäillä ja koska keskinäinen rikostovertuus sulkee suut.

Vaalirahoitusskandaali on jo aiheuttanut sen että tavallisen kansalaisen luottamus päättäjiä kohtaan on alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. 

Mutta vieläkään ei Vaasassa puhuta taulukaupoista, kerjäyskampanjoista, ammattiyhdisliiikeen nuorisotileistä, joilla on  vain yksi käyttäjä ja niin edelleen.

Vaasan kunnalliselämässä sekä pekkarisia että topisukareita pilvin pimein.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 15. 08. 2009 17:05
Kuntapäättäjän on syytä olla tarkkana saamansa vaalituen kanssa. Luottamushenkilöä voidaan epäillä selvästä lahjusrikkomuksesta, jos hän on saanut vaalitukea yritykseltä, jonka hankkeen toteutumiseen hän on voinut osaltaan vaikuttaa kunnassa.
 
Tätä mieltä on rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Joensuun yliopistosta. Hänen mukaansa ääritilanteessa voi joutua syytteeseen, vaikka äänestäisi vastaankin.
HeSa (http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Professorit+l%C3%B6yt%C3%A4v%C3%A4t+kuntap%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4jien+vaalirahoista+lahjonnan+merkkej%C3%A4/1135248502959)

Miten tätä voidaan soveltaa esimerkiksi Raimo Rauhalaan.  Keitä muita?


Jos istuu kaavoituselimessä niin kaikki tuki rakennusliikkeiltä olisi tuon mukaan kielletty.
Mistä esim. Rauhalan iso vaalikassa tulee?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 18. 08. 2009 09:09
Tiistai 18.08.2009 (Pohjalainen)

Quote
Pohjanmaan YH vai Pikipruukki?


Kaupunginjohtaja Markku Lumio myöntää (Pohjalainen 13.8.), ettei kuntien omistuksen Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n kaltaisessa yhtiössä tarvitse olla ikuista. Hyvä niin. Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy (PYH) voisi siis siirtää vuokra-asunnot omistajakaupunkiensa suoraan omistukseen niissä kaupungeissa, joissa kyseistä tehtävää varten on olemassa oma yhtiönsä.

Kaupunginjohtajan sidokset eri yhteisöihin täytyy kyetä perustelemaan ja niiden on oltava julkisia. Ne eivät saa vaarantaa kaupungin etua. Niistä on voitava käydä avointa keskustelua, josta tässä on kysymys.

Lumio kielsi Koy Pikipruukin ja PYH:n välillä olleen ristiriitoja. Olen eri mieltä. Esimerkiksi otan Mäkikaivon alueen Koy Vaasan Mäkihovin, jonka Pikipruukki suunnitteli yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Ilman selityksiä kohde päätyi viime hetkellä seinäjokelaisyhtiö PYH:n omistukseen, mikä oli paha kolaus Pikipruukille.

PYH:n alkuperäinen tarkoitus oli toimia rakennuttajana, ei omistajana. Rakennuttaminen ei jääviyksiä aiheutakaan.

Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:n toimialan muutos 25.9.2000 ei ole ollut yleisessä tiedossa omistajakunnissa. Muutosta ei perusteltu edes yhtiökokouskutsussa. Siitä ei ole käyty julkista keskustelua silloin eikä myöhemmin. Vaasan silloinen kaupunginjohtaja ja PYH:n hallituksen jäsen Seppo Sanaksenaho muistelee, että tarkoitus oli omistaa asuntoja sellaisilla paikkakunnilla, missä omia kiinteistöyhtiöitä ei ollut.

Asia on noussut ajankohtaiseksi vasta viime vuosina, kun kyseisen yhtiön levittäytyminen Vaasaan on aikaansaanut ilmeisen intressiristiriidan.

Rakennuskannan ikä ja sijainti vaikuttavat paljon käyttöasteeseen. Sen parantamiseksi Pikipruukin olisi saatava parhaat mahdolliset aravalainoitettavat tontit. Edellä mainittu Koy Mäkihovikin olisi siinä auttanut.

Korkea käyttöaste laskee vuokria. Sen parantaminen on haastava tehtävä, jossa Pikipruukki tarvitsee myös kaupunginjohtajan tuen.

Kaupunginjohtajan työ on vaativa ja kunnan tehtävät moninaiset. Säästöjä etsitään rönsyjä kitkemällä. Mihin kuntalaisten tarpeeseen vastaa ajan ja rahan uhraaminen yritykseen jota tehtävää varten kunnalla on jo oma yhtiö?

Tapio Osala kaupunginvaltuutettu Koy Pikipruukin hall. pj. Vaasa
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 19. 08. 2009 16:04
Tuosta YH-jupakasta sen verran, että Kokkolassa ovat panneet PYH:n lainatakausanomuksen pöydälle yhtiön tilinpäätösten saamiseksi viime vuosilta (niitä ei ollut anomuksen liitteenä. niitä ei ollut toimitettu Kaupparekisteriin vuosilta 2007 ja 2008 ainakaan vielä pari viikkoa sitten - Vuoden 2007 tilinpäätöksen osalta määräaika meni umpeen jo 30.6.2007....).
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Vierailija on 20. 08. 2009 10:10
Kuka onkaan tuo hallituksen puh joht PYHin?
Joku liero ?
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Timo Rintamäki on 24. 08. 2009 18:06
Jos istuu kaavoituselimessä niin kaikki tuki rakennusliikkeiltä olisi tuon mukaan kielletty. Mistä esim. Rauhalan iso vaalikassa tulee?

Raimo Rauhalan CV löytyy linkistä.

http://www.raimorauhala.net/sivu5.html

Tekninen lautakunta on lähinnä se, jonka luottamusmíehet vastaavat kaupungin kaavoitusasioista.

Tekninen lautakunta

Varsinaiset jäsenet     
     
Rapo Seppo, pj. - ordf. KOK
 
Teppo Erkki, pj. - v.ordf. SDP
 
Möuts Jan-Erik SFP

Smeds Kaj SFP
 
Ekholm Helen SFP

Wägar Tuula KOK

Miettinen Arja SDP

Laaksoharju Kalervo KD
 
Grönfors Marjo KESK
 
Lehto Anneli VAS
 
Mäkynen Jukka Pro-Vaasa

http://www.vaasa.fi/ Suomeksi / Julkiset palvelut / Kaupungin organisaatio / Luottamushenkilot / Lautakunnat / Tekninen lautakunta (http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Julkiset_palvelut/Kaupungin_organisaatio/Luottamushenkilot/Lautakunnat/Tekninen_lautakunta)

Teknisen lautakunnan johtosääntö

Tekninen lautakunta huolehtii, mikäli ei toisin ole säädetty tai määrätty, kaupungin

1. yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, kuten maa- ja vesialueiden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta, paikkatieto- ja kiinteistöinsinöörin palveluista sekä asuntoasioista,

2. yleisten alueiden, liikenteen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta,

3. viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä

4. jätehuollon, vesihuollon ja joukkoliikenteen viranomaistehtävistä.

5. keskitetyistä ruokapalveluista sekä

6. keskitetyistä siivouspalveluista

Lisäksi tekninen lautakunta toimii tielautakuntana.

Yleiset tehtävät

Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.

Lautakunnan tehtävänä on toimialaansa kuuluvina sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty:

1. myydä ja vuokrata rakennustontteja asuntotarkoituksiin kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten luovutusehtojen mukaisesti,

2.a. ostaa, myydä, vaihtaa ja korvata asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavia alueita kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten luovutusehtojen mukaisesti sekä rakennuksia ja laitteita,

2. b. päättää muiden alueiden ostamisesta, mikäli kaupan arvo ei ylitä kaupunginvaltuuston vahvistamaa enimmäismäärää 200.000 euroa

2.c päättää kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston määräämään kiinteistön osto- tai myyntiajan pidentämisestä enintään kuudella (6) kuukaudella,

3. luovuttaa vuokralle tai muutoin käytettäväksi kaupungin maa- ja vesialueita toistaiseksi ja määräaikaisin sopimuksin enintään kymmeneksi vuodeksi sekä pitemmäksikin ajaksi, jos valtuusto on vahvistanut luovuttamisen yleiset perusteet,

14. tehdä esityksiä asuntotuotantoa varten tarvittavien tonttien varaamisesta kaavoihin sekä asuntomäärärahojen ottamisesta talousarvioon rahoituksen ja lainoituksen järjestämiseksi,

16. päättää varausperusteet ja valita varauksensaajat rakentamistarkoituksiin luovutetuille oma-kotitonteille,

http://www.vaasa.fi / WebRoot / 380444 / Vaasa 2009 SubpageWithBanner.aspx?id = 385014 (http://www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2009SubpageWithBanner.aspx?id=385014)

Tarkistin Teknisen lautakunnan siitä syystä, että vaasalaisia luottamusmiehiä istuu hallituksissa, kuten Osuuskunta Tradekan Vaasan piiri.

http://www.tradeka-yhtyma.fi/frames/etusivu.html

Linkistä pääsee Tradekan etusivulle, josta löytää alasvetovalikosta Omistajahallinto ja sieltä Edustajisto.

Vaasan piiri:

Eila Huhta, Lapua
Riitta Lehtola, Seinäjoki
Raimo Rauhala, Kokkola
Taina Tulima, Pietarsaari
Marjatta Vehkaoja, Vaasa
Jarmo Wahlström, Vaasa

Osuuskunta Tradekan Liiketoiminnot

Restel Oy

Restel Oy on Suomen johtava hotelli- ja ravintola-alan yritys. Osuuskunta Tradeka-yhtymä omistaa kokonaisuudessaan Restel Oy:n.

Hotellit: Cumulus, Rantasipi, Holiday Inn, Ramada, Crowne Plaza, Seurahuone Helsinki ja Ikaalisten Kylpylä.

Ravintolaketjut: Martina, HuviRetki, Rax, NightLife, Hemingway's, Wanha Mestari, Parnell's, Grand Star Café ja HelmiSimpukka

Tapahtumaravintolat: Hartwall Areena, Finnair Stadium, Länsiauto Areena, Energia Areena, Helsingin Jäähalli, Turun Messu- ja kongressikeskus, Mestaritalli ja Linnanmäen ravintolat.

Restel Oy:n toimii yli 300 toimipaikassa eri puolilla Suomea, operoiden yli 40 hotellia ja lähes 300 ravintolaa. Henkilöstöä yhtiöllä on yli 4500.

www.restel.fi

YkkösBonus

Osuuskunta Tradeka-yhtymä on ollut alusta alkaen mukana luomassa Suomen johtavaa kanta-asiakasjärjestelmää YkkösBonusta ja osallistuu edelleen sen kehittämiseen. Nykyäänkin Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen erityisiä YkkösBonus-etuja, joista vain Osuuskunnan jäsenet pääsevät nauttimaan.

www.ykkosbonus.com
 
Suomen Lähikauppa Oy

Suomen Lähikauppa Oy on Suomen johtava lähikauppayhtiö, jonka toiminta perustuu kolmeen valtakunnalliseen myymäläbrändiin: Siwa, Valintatalo ja Euromarket. Osuuskunta Tradeka-yhtymä omistaa noin 16 % Suomen Lähikauppa Oy:stä.

www.lahikauppa.fi
 
Sijoitustoiminta

Osuuskunta Tradeka-yhtymällä on myös merkittävä, yhteensä noin 200 miljoonan euron sijoitusvarallisuus. Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoimintaa hoidetaan hallintoneuvoston vahvistaminen sijoitustoiminnan pääperiaatteiden mukaisesti. Osuuskunnan sijoitusomaisuus on sijoitettu sen pääoma-arvon turvaavasti ja pitkällä aikavälillä tuloa tuottavasti.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 24. 08. 2009 20:08
Jos istuu kaavoituselimessä niin kaikki tuki rakennusliikkeiltä olisi tuon mukaan kielletty. Mistä esim. Rauhalan iso vaalikassa tulee?


Tekninen lautakunta on lähinnä se, jonka luottamusmíehet vastaavat kaupungin kaavoitusasioista.


Kaavoituksesta vastaa Vaasassa kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, jonka puheenjohtajana on Raimo Rauhala.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Timo Rintamäki on 24. 08. 2009 21:09
Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 2009-2010 

Varsinaiset jäsenet - Varajäsenet - Ersättare
   
Rauhala Raimo, pj.    Teppo Erkki SDP
 
Nygård-Fagerudd Wivan, vpj.    SFP Skåtar Kaj SFP
 
Wägar Lars-Erik SFP    Frantz Hans SFP
 
Ahlnäs Anna-Lena SFP    Kloo Barbro SFP
 
Rundgren Salla KOK    Kujanpää Raija KOK
 
Mäkynen Ari KOK    Miettinen Arja SDP
 
Moisio Harri VAS    Mäenpää Pekka VAS
 
Pastuhov Kari KESK    Axell May-Gret KD
 
Swanljung Anna VIHR    Siltanen Aino Pro-Vaasa
 
Vehkaoja Marjatta SDP    Airaksinen-Rajala Oili SDP
       
Häkkinen Juha KOK    Heinonen Marko KOK

http://www.vaasa.fi / Suomeksi / Julkiset palvelut / Kaupungin organisaatio / Luottamushenkilot / Kaupunginhallitus / Kaupunginhallituksen jaostot (http://www.vaasa.fi/Suomeksi/Julkiset_palvelut/Kaupungin_organisaatio/Luottamushenkilot/Kaupunginhallitus/Kaupunginhallituksen_jaostot)

Suunnittelujaoston tehtävänä on ohjata ja valvoa

1) kaavoitusta

2) elinkeinotointa ja matkailutoimintaa

3) tietotuotantoa ja tutkimustoimintaa

4) tila- ja investointihankkeiden suunnittelua

Suunnittelujaoston tehtävänä on lisäksi, ellei asiaa ole johtosäännöllä annettu muun toimielimen tehtäväksi

5) valmistella ehdotukset yleis- ja asemakaavoiksi sekä ohjata ja valvoa niiden kehittämistä ja muuttamista

6) hyväksyä muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat valtuuston vahvistamissa rajoissa

7) päättää yleis- ja asemakaavojen ajanmukaisuudesta ja uusien kaavojen laatimisesta

8) huolehtia kaavoituskatsauksen laatimisesta ja siitä tiedottamisesta

9) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisista rakennuskielloista ja niiden pidentämisestä ja 130 §:ssä tarkoitetuista maisematyöluvista

10) kaupungin lausuntojen antaminen kaavoitus-, suojelu-, lohkomis- ja rakennuslupa-asioissa

11) myöntää maa-aineslain 7 §:n mukaiset luvat sekä päättää maa-ainesasetuksen 4 §:ssä tarkoitetun kunnan lausunnon antamisesta toista kuntaa koskevasta lupapäätöksestä

12) hyväksyä tarvittaessa rakennustapaohjeet ja lähiympäristön suunnitteluohjeet

13) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisista rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella sekä 171 §:n nojalla annettavista poikkeamista asemakaavasta, rakennuskiellosta, tonttijaosta ja tontin rekisteröinnistä

14) päättää tien- ja paikannimistä haja-asutusalueella

http://www.vaasa.fi / WebRoot / 380444 / Vaasa2009SubpageWithBanner.aspx?id = 384981 (http://www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2009SubpageWithBanner.aspx?id=384981)

Voisiko harkita teknisen lautakunnan lakkauttamista ja sen tehtävien siirtämistä suunnittelujaostolle. Kyseessä näyttävät olevan ilmeisen saman päätöksentekoalan luottamusmieselimet.

Yrityksissä ja osuuskunnissa olevat hallitus- ja edustajapaikat ja yksityinen vaalirahoitus poliitikoille pitäisi kieltää koska se vain on kyseenalaista, että jopa samassa luottamusmieselimessä päättäjänä on useampikin yhden ja saman taloudellista etua saavan yrityksen tai osuuskunnan leiriin kuuluva poliitikko.

Eduskunta edustaa kansalaisia. Kansalaisilla pitäisi nykyisen perustuslain mukaan olla enemmistöllä oikeus komentaa eduskuntaa yhdellä tarkkaan mietityllä käskyllä säätää uusi perustuslaki, joka siirtää eduskunnan äänestykset kansalaisille.

"Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Tapio Osala on 25. 08. 2009 06:06

Voisiko harkita teknisen lautakunnan lakkauttamista ja sen tehtävien siirtämistä suunnittelujaostolle. Kyseessä näyttävät olevan ilmeisen saman päätöksentekoalan luottamusmieselimet.


Kyllä sitä on harkittu ja yritettykin, onneksi ei onnistunut sillä se sehän toisi suunnittelun ja toteutuksen samaan organisaatioon. Lisäksi se keskittäisi valtaa entisestään ja vähentäisi demokratiaa.

--

Lasse Gärstgivars sanoi eilen radiohaastattelussa (Lumio, LG ja minä "Slaget efter tolv") hyvän totuuden (ei nyt tähän ylläolevaan liity):

Vaasassa on virkamiesvalta ja naapurikunnissa on luottamusmiesvalta ja se aiheuttaa ongelmia kuntienvälisissä neuvotteluissa, esim. kuntaliitosasioissa.
Title: Re: Virkamiesmoraali
Post by: Timo Rintamäki on 27. 08. 2009 23:11
Voisiko harkita teknisen lautakunnan lakkauttamista ja sen tehtävien siirtämistä suunnittelujaostolle. Kyseessä näyttävät olevan ilmeisen saman päätöksentekoalan luottamusmieselimet.

Kyllä sitä on harkittu ja yritettykin, onneksi ei onnistunut sillä se sehän toisi suunnittelun ja toteutuksen samaan organisaatioon. Lisäksi se keskittäisi valtaa entisestään ja vähentäisi demokratiaa.

Korjaisin tässä, että siirtäisinkin asiat suunnittelujaostolta ja tekniseltä lautakunnalta kuntalaisten kansanäänestykselle.

Suunnittelu ja toteutus voi olla samassa organisaatiossa, mutta hyväksyntä ei. Hyväksynnän pitää olla joko kuntalaisten edustajikseen valitsemilla henkilöillä tai kuntalaisilla itsellään kansanäänestyksellä.

Olettaisin, että suunnittelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa ei sentään suunnitella ja tai toteuteta vaan he ovat hyväksyjiä. Suunnittelu ja toteutus on käsittääkseni insinööreillä.

Suunnittelujaoston jäsenet valitsee kuntalaisten valitseman kaupunginvaltuuston valitsema kaupunginhallitus puoluejäsenistä. Teknisen lautakunnan jäsenet valitsee valtuusto puoluejäsenistä. Suunnittelujaostoon ja tekniseen lautakuntaan valittavilla henkilöillä ei ole perehtyneisyysehtoja. Suunnittelujaoston ja teknisen lautakunnan jäsenet on valittu kunnallispolitiikasta kiinnostuneiden ja ehdokkaaksi asettuneiden puoluejäsenien keskuudesta edustamaan puoluetta.

Kuntalaiset varmaankin haluaisivat tietää mitä kunnan kaupunkisuunnittelussa ja teknisessä toimessa on meneillään.

Jo päätetyt asiat ovat esillä Vaasan kaupungin Esityslistat ja pöytäkirjat sivuilla. Sitten on kaupunkisuunnittelun kuulutukset eli nähtävilläoloaika.

Voitaisiinko velvoittaa Kaupunginjohtaja lähettämään kaikista suunnittelujaostolle esiteltävistä asioista kopiot kuntalaisten sähköposteihin.

Voitaisiinko velvoittaa Teknisen toimen apulaiskaupunginjohtaja lähettämään kaikista tekniselle lautakunnalle esiteltävistä asioista kopiot kuntalaisten sähköposteihin.

"Kuntalaki

29 §
 
Tiedottaminen

Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevist