Vaasan energiaklusteri

Vaasapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lisää täydennä ja päivitä

Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on Vaasan seudun maailmanluokan energia-alan osaamiskeskittymän tunnettuuden lisääminen ja tiiviin yhteyden luominen energia-alan kehittäjiin, oppilaitoksiin, seutumarkkinointi- ja aluekehitysorganisaatioihin sekä muihin sidosryhmiin. Laaditaan kattava markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, jota toteutetaan vuosina 2010-2013 sekä osallistutaan paikallisesti energia-alan hankevalmisteluun synergiaetujen saavuttamiseksi energia-alan keskittymän markkinoinnissa.

EnergyVaasa- verkostoryhmän toimintaa aktivoidaan ja luodaan tiivis vuorovaikutus erityisesti Vaasan seudun energia-alan yritysten kanssa uusien kehittämisideoiden ja muiden uusien yhteistyöavauksien löytämiseksi. www.energyvaasa.fi

Energia-alan osaajien keskittymä

Vaasan seudulla toimii merkittävä osa Suomen energiaklusterista; alueella sijaitsevien lukuisten alan teollisuusyritysten lisäksi monipuolista energia-alan osaamista löytyy myös paikallisista oppilaitoksista. Vaasan Energiainstituutti (VEI) perustettiin syksyllä 2006 ja se on Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan ja Levón-instituutin yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa perustama energia-alan osaamisen yhdistävä yhteistyöorganisaatio.

Tehtävä ja osaamisalueet

VEI:n tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus- markkinointi-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen. Painopisteet: markkinat, tekniikka ja uusiutuvat energialähteet

Vahvan perustan muodostavat energiamarkkinoihin liittyvä pitkäaikainen ja kansainvälisesti tunnustettu osaaminen sekä energiayhtiöiden verkkoliiketoiminnan, erityisesti logistiikan tehokkuuden pitkäaikainen kansainvälisesti suuntautunut tutkimusperinne. Energiatekniikassa painopistealueena ovat erityisesti sähköenergiajärjestelmät kattaen myös niihin liittyvät automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan sovellukset sekä diesel- ja kaasumoottorit. VEI edistää kestävään kehitykseen perustuvia energia-alan ratkaisuja ja erityisesti tehokkaita, kilpailtuja energiamarkkinoita sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Energiatekniikan valtakunnallinen osaamiskeskus on Vaasassa, jonka alueella on merkittävästi teollisuutta ja teollista kehitystoimintaa. Vaasassa on lisäksi eri koulutusyksiköitä ja -ohjelmia, joissa on keskitytty energiaan liittyvien aiheiden tutkimiseen. http://www.vei.fi/content/fi/11501/10/10.html