Uskonnonvapaus

Vaasapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Uskonnonvapaus

Suomessa vallitsee perustuslaissa säädetty uskonnonvapaus, joka sisältää niin oikeuden kuulua kuin olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Nykyisenkaltainen tilanne on vallinnut vuodesta 1923 lähtien. Sitä ennen oli pakollista kuulua johonkin kristilliseen uskontoon, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Uskontoa saa Suomessa julkisesti ja yksityisesti harjoittaa, mikäli lakia tai hyviä tapoja ei loukata.

Yksityisen uskonnonharjoituksen on jokainen oikeutettu toimeenpanemaan. Jos yksityinen uskonnonharjoitus loukkaa lakia tai hyviä tapoja, rangaistakoon syyllistä.

Suurista maailmanuskonnoista on Suomessa kristinuskon lisäksi parhaiten edustettuina islam ja juutalaisuus. Uususkonnoiksi kutsutaan Suomeen 1960-luvulla ja sen jälkeen tulleita uskontoja. Monet niistä ovat olleet intialaisperäisiä, usein hindulaisuuteen pohjautuvia. Tällaisia ovat mm. Krishna-liike, TM ja Ananda Marga. Muista elämänkatsomuksellisista liikeistä eniten on julkisuudessa olleet skientologit ja wiccalaisuus, jotka molemmat ovat edustettuina myös Vaasassa. Vaasassa lienee myös pien bahailaisustta edustava ryhmä.

Suurin osa vaasalaisista kuuluu joko suomen- tai ruotsinkieliseen evl. kirkkoon. Muista seurakunnista suurimmat ovat helluntailaiset, jehovantodistajat ja babtistit. Vaasassa on myös MAP- seurakunta (mormonit)