Gravmonument i Gamla Vasa

Vaasapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vasabladet 28.02.1998

Gravmonument i Gamla Vasa

Ett kulturfolk hedrar de avlidnas minne - oberoende av om det är fråga om någon anhörig eller en fiende. Så gör man också i Finland. Ett gott exempel på det är hjältegraven och de ryska krigfongarnas grav i Gamla Vasa. Med tanke på att Finland i fjol firade 80 år av självständighet är det kanske skäl att komma ihåg dem.

Hjältegravens monument är utformat av arkitekten och skulptören Matti Visanti (tidigare Björklund). På sockeln är årtalen 1918, 1939-40, 1941-44 ingraverade. I hjältegraven vilar 12 stupade från frihetskriget och 136 som stupade under vinter- och fortsättningskrigen. Ett stort offer för en så liten ort.

Kyrkofullmäktige beviljade pengarna för monumentet varvid man uppställde som villkor att Matti Björklund (senare Visanti) skulle rita det. Han var son till församlingens kyrkoherde.

Monumentet gjordes sedan av Vasaborna, stenhuggarbröderna Matti och Aleksanteri Harjunpää. Som verkstad fungerade bagarstugan vid Haga prästgård i Gamla Vasa.

På minnesmärket över de ryska soldaterna står det att 75 krigsfångar är begravda där. De ryska krigsfångarnas gravar finns på den ortodoxa gravgården vid Kapellbacken. Monumentet är en 2 meter hög pyramid som omges av en tjock järnkätting; på varje sida finns en röd stjärna.

På gravgården fanns tidigare enskilda träkors. De avlägsnades år 1954 efter beslut från inrikesministeriet. Alla fångar välsignades till gravens ro av den dåvarande prosten E. Borotinskij.

I Vasa hölls några hundra krigsfångar under åren 1941-44. De byggde flygfältet och vägen dit från gamla hamnen.

På pyramiden står det att 75 krigsfångar är begravda på platsen. I Vasa Militärdistrikts katalog av 6.7.1945 finns bara 63 namn. Enligt de uppgifter jag erhållit hade en ny förteckning gjorts upp, men man har inte hittat den i arkiven. Säkert är uppgiften om 75 avlidna riktig.

PEKU SOMMERFELT

Bildtext: Monimentet. Över de 75 ryska krigsfångarna på ortodoxa gravgården vid Kapellbacken. - Foto: Peku Sommerfelt.