Gastro Botnia

Vaasapedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

GastroBotnia Elintarvikkeet on Interreg-hanke ja se alkoi vuonna 2001 ja päättyy v. 2006. Hanke on jakautunut kahteen osaan kaupan ja ravintola-alan markkinointiyhteistyöhön.

Visiona on lisätä elintarvikkeiden raja-alueellista kauppaa Merenkurkun alueella ja luoda edellytyksiä sellaiselle elintarvikeraaka-aineiden tuotannon kehitykselle, jossa Merenkurkun yli tapahtuva yhteistyö tuo mukanaan selviä etuja.

Tavoitteena on parantaa elintarvikealan työllisyyttä ja tuoda kuluttajien ulottuville laajemman tarjonnan alueella tuotettuja elintarvikkeita. Lyhyemmät kuljetusmatkat rasittavat ympäristöä vähemmän. Merenkurkun alueen suuremmat ja yhä useammat elintarvikeyritykset saavat uutta tietoa siitä, miten uusille markkinoille siirrytään ja siellä laajennetaan toimintaa.

Paikallisilla viljelijöillä ja elintarvikkeiden tuottajilla on mahdollisuus myydä ravintoloihin paikallisesti tuotettuja raaka-aineita ja tuotteita. Paikallisten raaka-aineiden hankkiminen on vaikeaa ja ennen kaikkea aikaavievää. Hankkeen ravintolaosassa halutaan luoda selvä yhteys gastronomisen nautinnon ja alueellisen identiteetin välille.