Historiske Strømpriser | Lånekalkulator Forbrukslån | Veggedyr | Verdivurdering | Billig Forsikring | Innbruddsalarm | Kredittkort i Utlandet | Boliglån
Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Vaasaa odottanee paremmat ajat

Vaasaa odottanee paremmat ajat

Vaasan kaupungin talousarvioesitys

ennustaa talouden tasapainottuvan ja velkataakan taittuvan

Vuoden 2017 talousarvioesitys ei sisällä uusia suuria leikkauksia, vaan varautuu tulevaisuutta varten pysymällä tiukasti budjetissa ja uudistamalla toimintaa.

Talousarviossa on leikkauksia aiemmin sovitun mukaisesti. Talousarvio on laadittu suunnitelmallisesti vuoden 2016 talousarvioon sisältyvän tasapainotusohjelman mukaisesti.

– Talousarvioesitys vahvistaa, että olemme oikealla polulla. Viime vuosien suurilla säästöillä on ollut vaikutusta, joten suuria lisäleikkauksia ei tarvita. Talous on kääntymässä hiljaa  kohti kestävää toimintaa. Velkataakkaakin saataneen kevennettyä jo parin vuoden sisään, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Toiminta- ja verotulojen odotetaan vähitellen kasvavan, vaikka väestömäärän kasvu on hieman hiipunut tavoitteista. Verotulot pienentyvät johtuen kilpailukykysopimuksesta. Kiky-sopimus vähentää myös valtionosuuksia valtion leikkausten lisäksi.

– Työllisyyden odotetaan hieman heikkenevän, mutta toisaalta korjaavia toimenpiteitä on jo aloitettu. Strategiset panostukset energiaklusterin ja energiaosaamisen ympärillä ovat jo tuottaneet tulosta, mikä voi tuoda lisää työpaikkoja tulevaisuudessa, sanoo Häyry.

Talouden tasapainottamisen mittarina on 5 miljoonan euron säästöt tuottavuuden parantamisen kautta ja sitä kautta henkilötyövuosien pienentäminen 100 henkilötyövuoden verran vuosittain. Henkilöstöä vähennetään niin, ettei poistuvan henkilöstön tilalle palkata aina uutta. Työntekoa ja asiakaspalvelua tehostetaan mm. sähköisillä järjestelmillä.

Kunnallisveroprosentti ei muutu

Kaupungin toimintakulut pienentyvät 1,5 prosenttia vuonna 2017 ja niiden kokonaismäärä tulee olemaan 577 miljoonaa euroa.

Vaasan kunnallisveroprosentti säilyy ehdotuksen mukaan ennallaan 20 prosentissa. Valtio nostaa ja laajentaa vuoden 2017 alussa kiinteistöverotuksen alarajoja ja vaihteluvälejä, mutta Vaasan kiinteistöveroprosenttien esitetään pääosin säilyvän ennallaan vuonna 2017. Ainoastaan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti esitetään nostettavaksi neljään prosenttiin.

Investoinnit jäissä

Koska velkataakkaa ei haluta lisätä ja budjetti halutaan pitää maltillisena, ei ensi vuodelle ole suunnitteilla suuria investointeja. Investoinnit, joita tehdään painottuvat eniten palveluiden ylläpitoon ja rakennusten peruskorjauksiin.

– Peruskaupungin investoinnit ovat noin 36 miljoonaa euroa vuonna 2017. Tästä rahoitetaan tulorahoituksella 75 prosenttia. Loppuosa katetaan lainarahalla sekä osin omaisuuden myynnillä. Palveluverkkoja uudistetaan ja rakennuksia korjataan. Merkittäviä uusinvestointeja ei vuonna 2017 ole, kertoo talousjohtaja Jan Finne.

Lisäksi Vaasan kaupunkikeskustaa kehitetään ja kaupunkirakenteen kehittymisen edellyttämien liikenneväyliä ja infraa parannetaan.

Kaupunki ottaa vuonna 2017 uutta lainaa 22 miljoonaa euroa ja lainaa on vuoden lopussa n. 260 miljoonaa euroa eli n. 3 800 euroa/asukas.

Kaupungin omien investointien lisäksi Koy Pikipruukki jatkaa palvelutalorakentamista. Vastuut ja takaussitoumukset kasvavat mm. mikäli suunniteltu Wasa Station -hanke toteutuu taloussuunnitelmakaudella.

Kansallinen kilpailukykysopimus näkyy aluksi miinuksena

Haasteita taloudelle tuovat myös valtion hallinnon suunnalta tulevat toimenpiteet. Kansallisen kilpailukykysopimus vaikuttaa vuonna 2017 noin 750 000 euroa kaupungin tuloja vähentävästi. Eli vaikka työaikaa pidennetään ja lomarahoja leikataan, ei kilpailukykysopimuksesta koidu kuntasektorille taloudellista hyötyä ennen kuin arviolta vuonna 2019. Tämä johtuu sopimuksen heijastusvaikutuksista verorahoituksen kertymään ja valtionosuuksiin.

– Yksi huolestuttava aihe valtionosuuksien vähenemisessä on ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset. Olemme vastanneet haasteisiin jo organisaatiomuutoksilla, mutta huolena on, miten koulutukseen Suomessa jatkossa panostetaan ja sitä kautta, miten osataan vastata työmarkkinoiden vaatimuksiin, Häyry miettii.

Tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2017 osalta leikkaukset ammatillisen koulutuksen valtionosuuksiin ovat yhteensä runsaat 3 miljoonaa euroa verrattuna 2016 vuoden tasoon. Varmat, lopulliset valtionosuusleikkaukset varmistuvat kuitenkin vasta, kun valtion vuoden 2017 talousarvio on vahvistettu.

Sote- ja maakuntauudistus tuo muutoksia

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kaupungin toiminnassa erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun ja rahoitukseen. Soteuudistuksen valmistelun aikana kaupungin tehtävä on huolehtia, että omat palvelut ja organisaatio ovat valmiit muutoksiin. Tämä tarkoittaa mm. hallinnon ja palveluiden selkeyttämistä ja uudelleen organisointia.

Koska moni asia uudistuksessa on vielä auki, ei tulevaisuutta ole helppoa suunnitella taloudenkaan näkökulmasta.

– Ohjeellisia laskelmia on muutoksesta laadittu taloussuunnittelutyön ja johtamisen tueksi, mutta talousarviossa asiaa ei ole vielä otettu huomioon. Kaupunki on kuitenkin laatinut taloussuunnitelmavuodelle 2019 tuloslaskelma-arvion, jossa tiedossa olevat arviot muutoksista on huomioitu, Finne kertoo.

Positiivisin mielin tulevaisuuteen

– Talouden heilahtelut ovat näkyneet Vaasassa aina pienellä viiveellä. Maailmanlaajuinen lama on näkynyt meillä myöhemmin ja samoin on, kun taloustilanne alkaa parantua. Pysymällä sovituissa raameissa, saamme varmasti talouden tasapainoon ja voimme katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen, tiivistää Häyry.

Talousarvioesitys käsitellään 31.10. kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuusto pitää talousarviopäivänsä 14.11.

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Vaasan kaupunki siirtyy vihreän sähkön käyttöön

Vaasan kaupunki siirtyy 1.4.2018 alkaen hankkimaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua ns. vihreää sähköä. Hankinta tehdään kaupungin …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *