Home / Vaasa - kaikki tarpeellinen Vaasasta / Näe syvemmälle Vaasaan: Vaasan Setlementtiyhdistys

Näe syvemmälle Vaasaan: Vaasan Setlementtiyhdistys

Vaasan Setlementtiyhdistys on vaasalainen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Arvojamme ovat: yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, lähimmäisyys, erilaisuuden hyväksyminen sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukeminen.
Setlementtityössä ihmiset saavat voimaa toisiltaan ja avaavat pala palalta omia polkuja eteenpäin. Me pyrimme omalta osaltamme edistämään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Yhdistyksemme ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät tekevät työtä yhdessä, paikallisista tarpeista lähtien, ihmisten keskellä ja ihmisten kanssa, kaikissa elämänvaiheissa.
Vaasan Setlementtiyhdistys haluaa:
• lisätä ihmisten osallisuutta ja parantaa heidän elämänlaatuaan.
• rakentaa luottamusta ihmisten välille.
• kartuttaa sosiaalista pääomaa ja vahvistaa yhteisöjä.
• kehittää lähiympäristöä.
• vähentää syrjäytymistä.
Setlementtityö on osaavien ammattilaisten ja lukuisten vapaaehtoisten tekemää työtä palvelutuotannossa ja kansalaisjärjestötoiminnassa. Setlementtityössä mukana olevia yhdistää halu toimia ihmisen ja hänen yhteisönsä parhaaksi ja halu parantaa heikoimmassa asemassa elävien ihmisten asemaa.
Vaasan Setlementtiyhdistys pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä ja edistämään hyvää elämää ja ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Työskentely on avointa ja tavoitteellista, ja sitä arvioidaan ja kehitetään koko ajan erilaisin hankkein ja projektein.
Setlementtityön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Setlementtityö Suomessa on osa kansainvälistä verkostoa. Setlementtityö alkoi 1880-luvulla Lontoossa, jolloin köyhien ihmisten asuinalueilla käynnistettiin sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen tähtääviä työmuotoja. Ensimmäiset toimijat olivat yliopistojen opiskelijoita ja opettajia. Setlementtityö Suomessa alkoi vuonna 1918 ja ensimmäinen Lontoon mallin mukainen ”setlementtitalo” perustettiin Helsingin Kallioon.
Nykyään setlementit ympäri Suomen tekevät työtä eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Työmuotojamme ovat lapsi- ja nuorisotyö, kansalaistoiminta, seniori- ja vanhustyö, opinto- ja kulttuuritoiminta, monikulttuurinen työ sekä asumisen palvelut. 
Tutustu Vaasan setlementtiyhdistykseen:
https://www.vaasansetlementti.fi/

About Tapio Parkkari

Olen eläkkeellä oleva toimittaja. Yli 40-vuotisen toimittajaurani aikana olen työskennellyt mm. Yleisradiossa, STT:llä, Kansan Ääni-lehdessä, Radio Vaasassa ja ennen eläkkeelle siirtymistä kaupunkilehti Uusi Vaasalainen päätloimittajana. Tämän lisäksi lukematon joukko erilaisia media-alan töitä. mm. kolumnistina 2 vuotta Viva-aikakausilaehdessä. 2.2. 2005 perustin vaasalaisiaa.info sivuston. Joka täyttää nyt päiväni. Lisäksi ylläpidän Puhetta Vaasasta, Vaasalaisia, Tapio Parkkari ja Leif Färdinng "Onnen Poika" fb-sivuja sekä Vaasapedia kaupunkisanakirjaa.

Check Also

Vaasassa kehitettiin maaginen seikkailupeli

Magis – Maaginen seikkailu -pelin on kehittänyt Vaasanseudun mielenterveysseura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sekä …

Vastaa