Author Topic: Vaasan Asuntomessut  (Read 162715 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Matti Meikäläinen

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 969
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #80 on: 28. 04. 2006 08:08 »
Ympäristöseura näkyy olevan vielä sotajalalla messuja vastaan:
http://www.vasabladet.fi/lokalt.asp?docID=15724

Eli valitus näyttää väistämättömältä. Keijo Ullakko toteaa kuitenkin yllättäen, että aikataulu kestää puolen vuoden viivästyksen valituksen vuoksi. Vesilupavalitus ei kuulemma vaikuta messujen toteutumiseen. Saas nähdä miten käy...

Vaasalaisia.info - keskustelut

Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #80 on: 28. 04. 2006 08:08 »

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #81 on: 28. 04. 2006 08:08 »
Ympäristöseura näkyy olevan vielä sotajalalla messuja vastaan:
http://www.vasabladet.fi/lokalt.asp?docID=15724
Eli valitus näyttää väistämättömältä. Keijo Ullakko toteaa kuitenkin yllättäen, että aikataulu kestää puolen vuoden viivästyksen valituksen vuoksi. Vesilupavalitus ei kuulemma vaikuta messujen toteutumiseen. Saas nähdä miten käy...

" –Vi är inte emot mässan." sanoo ympäristöseuran edustaja Vbl:n mukaan. (emme vastusta messuja)

Quote
De (Ympäristöseura) har redan besvärat sig till domstolen i anslutning till mässan, gällande ett vattentillstånd som dock inte är avgörande för hela mässan.

Tuo edellinen on minulle mysteeri. Toimittaja lienee ymmärtänyt joitan väärin, sillä vesilupa ei ole edes vireillä vielä. Kun se tulee aikanaan vireille niin se ensimmäisesksi lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Itse päätös (siis lupa tai hylkäys) tulee yleensä vasta noin vuoden kuluttua vireille panosta.
Ei siis ole olemassa mitään vesilupapäätöstä, josta olisi edes voinut valittaa.  Tuo lehden tieto ei siis voi pitää paikkaansa. Ymmärtääkseni vesiluvalla on mitä suurin merkitys messuille, sillä eihän mitään maansiirtotoitä rannalla ja varsinkaan virallisen vesirajan meren puolella voi aloittaa ilman lupaa. Siihen ei mahdollinen aemakaavan vahvistuminen riitä. Merkittävä osa messualueesta sijaitsee nykyisen rantaviivan (siis kartalla olevan) meren puolella.

Minusta tilanne vaikuttaa messujen aikataulun kannalta huolestuttavalta ennen kaikkea vesilupa-anomuksen pahan viivästymisen takia.

Petri

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #82 on: 28. 04. 2006 12:12 »
Hyvin suurella todennäköisyydellä joku valittaa kuitenkin asioista eli Vaasa voi kyllä haudata haaveensa asuntomessuista Suvilahdessa.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #83 on: 03. 05. 2006 13:01 »
Viimeinkin tulio tietoon (löysin sen Telan esitylistalta) arvio Asuntomessujen kunnallisteknisistä kustannuksista.

Vielä jäi epäselväksi tämä seikka. Asuntomessuille on muistaakseni ilmoitettu tulevan n 200 asuntoa. Ymmärtääksenisiis juuri tuon Asuntomessualueen kunnallistekinset kustannukset ovat tuo 6,6 M€. Koko kaavamuutoalueen asuntomäärä (esim moottoritien vieressä-, sillan kupeessa) on 350 asuntoa mutta nuo toiset toetututaan sitten joskus jos totetutetaan (on ilmoitettu, että jos kysynt'' myöhemmin ilmaantuu).

Täten Asuntomessuasuntoa kohti tuleva kunnallistekninen kustannus olisi n. 33 000 €/asunto. Lisäksi tulevat tietysti esim tälle vuodelle varattu 650 000 €:n Asuntomessujen toimistokuluihin ja viime vuonna käytetyt rahat, ensi ja seuraavan vuonna käytettävät rahat, jolloin ylitetään kai jo 40 000 €/asunto.

Ehkä olen ymmärtänyt jotain väärin?Ei kai se nyt noin kallista voi olle?  Mitä kokonaiskustannuksiin on oikein laskettu?

Kuten tuossa lausunnossa on mainittu on alueen rakentamisen aloitamisella kiire koska alue rakentuu pitkälti savikon ja liejun päälle. Kuitenkaan aloituksen ehtona oleva vesilupa-asia ei olel vielä edes vireillä ( ks http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7624&lan=fi ). Se kestää vireilletulon jälkeen  yleensä noin vuoden ja mahdollisen valituksen käsittely toisen vuoden.
.

Quote
   Kaupunkisuunnittelu pyytää Telan lausuntoa asuntomessualueen asemakaavaehdotuksesta. Kaava-alue käsittää moottoritien lounaispuoleisen alueen Emäntälahdesta Harstadinkadulle ja Uumajankadulle saakka. Kaava sisältää 30.000 k-m2 rakennusalaa ja 350 asuntoa.

   Katutoimi pitää kaavaehdotusta periaateratkaisultaan hyvänä. Yleissuunnitelman perusteella tehty kokonaiskustannusarvio on 6,6 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan ja ympäristötöiden kustannukset ovat noin 222 €/k-m2 ja 19.000 €/asunto. Kustannuserittely on liitetty aktiin.

   Alueen rakentamisen aloituksella on kiire. Iso osa ranta-alueesta sijaitsee joko savikolla tai peräti liejun päällä. Nämä alueet pitää ensin ruopata ja läjittää alueen eteen rakennettaviin saariin sekä Hietalahden venesatamaan. Savikkoalueet tulee stabiloida.

   Katutoimi on arvioinut, että välittömästi asuntomessuja varten tulee rakentaa Ketunka-tu, Teirinkatu, Majavapolku, Liito-oravankatu, raitit J1 ja J2 sekä saariraitti. Näiden katujen pohjavahvistustöiden on arvioitu maksavan noin 350.000 €, kadunrakennustöiden 900.000 € ja katuvalaistuksen 195.000 € eli yhteensä vajaa 1,5 M€. Ketunkadun rakentaminen olisi hyvä aloittaa syksyllä 2006. Rinnakkaistien siirto kiertoliittymineen toteutuu kerrostalokorttelin AK 17 rakentamisen yhteydessä myöhemmin.

Tässä muuten messujen asunnot:
Quote
-   perinteisiä omakotitontteja (AO) 19 kpl kortteleissa 99, 100, 101 ja 102 Liito-oravankadun molemmin puolin,
-   ”tiivis-matala”-tyyppisiä, lähinnä yhtiömuotoisena toteutettavia pientalotontteja (AP) 6 kpl kortteleissa 103, 104 ja 105 Majavanpolun molemmin puolin,
-   kolme kerrostalotonttia (AK), jotka sijaitsevat Kielinkadun varrella kortteleissa 91 ja 90.

Tänään olevssa TeLan kokouksessa tinto julistetaan haettavaksi 15.5 lähtien.:
   
Tontin varaajilta peritään varausmaksuna
-   AO-tontit       1500 €
-   AP-tontit       5000 €
-   AK-tontit       15000 €

Quote
Rakennusten on oltava valmiina toukokuussa 2008 ja piha-alueet kesäkuussa 2008....
Rakentajilta peritään normaalit tontinluovutukseen liittyvät kustannukset, kuten liittymismaksut infraverkostoihin sekä tontin lohkomisesta ja kauppakirjan ja vuokraso-pimuksen laadinnasta aiheutuvat kulut.

Aikataulultaan lupa-asioissa varsin haastava projekti!

« Last Edit: 10. 05. 2006 08:08 by Tapio Osala »

Vaasalaisia.info - keskustelut

Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #83 on: 03. 05. 2006 13:01 »

Petri

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #84 on: 03. 05. 2006 13:01 »
Helsingin Sanomissa oli tänään juttua Vaasan asuntomessuista. Ympäristöseura on jättänyt huomautuksen kaavasta ja hyvin todennäköisesti valittaa siitä, kunhan nyt ensin kaupunginvaltuusto saa kaavoituksesta tehtyä jonkinlaisen päätöksen. Koko valitusprosessille on varattu aikaa 8 kuukautta, mikä on todella lyhyt aika. Keijo Ullakkokin myönsi sentään jo asian tämän päiväisessä artikkelissa.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #85 on: 03. 05. 2006 21:09 »
Uutta tietoa Asuntomessujen vesilupakäsittelystä. Asia tulee vireille ylihuomenna 5.5.2006 ("Hakemuksen tiedoksiantokuulutus" julkaistaan) ja siihen on kuukauisi (6.5 asti9 aikaa antaa lausuntoja. Ymmärtääkseni kuka tahansa vaasalainen saa siitä lausua mielipiteensä.

Sen jälkeen alkaa varsinainen luvan käsittely, joka normaalsiti kestää n. vuoden. Viime vuonna vireille pantuja lupa-asioita on kymmeniä jonossa. Onpa siellä lukuisia 2004  vireille pantuja asioita.

On toki mahdollsita saada myös lupa töiden aloittamiseen ennen luvan saantia, ja sitä on anottukin. Sen luvan saanti ei ole todennäköistä näin merkittävässä asiassa.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #86 on: 04. 05. 2006 20:08 »
Quote
Vesiluvan päätöksenteko
Päätöksen valmistelemiseen ryhdytään, kun asiaa on riittävästi selvitetty ja asiasta on tiedotettu.
Ympäristölupavirastossa päätös tehdään kolmijäsenisessä kokoonpanossa. Asian käsittelijöitä valittaessa otetaan huomioon, että käsittelijöillä on juuri kysymyksessä olevan asian vaatimaa asiantuntemusta.
Ratkaisu tehdään sen perusteella, mitä asiaan sovellettavassa lainsäädännössä on säädetty. Luvan myöntäminen edellyttää yleensä, että hankkeen hyödyt ovat haittoja suuremmat.
Kirjallinen asiakirja
Päätöksestä laaditaan kirjallinen asiakirja. Siinä selostetaan asiaa ja osapuolten vaatimuksia. Ratkaisun lisäksi esitetään perusteet, joilla siihen on päädytty. Kun hankkeelle myönnetään lupa, annetaan samalla määräykset, joiden mukaan hanke on toteutettava.
Päätökseen liitetään valitusosoitus, josta selviää, miten ratkaisusta voi valittaa, ellei ole siihen tyytyväinen.
Päätös on julkinen asiakirja. Siitä voi jäljennösmaksua vastaan tilata jäljennöksiä sen viraston kirjaamosta, joka päätöksen on tehnyt.

Yleiskuvaus vesilain mukaisen hankkeen menettelystä päätöksenteossa

 
   Hakemus
                  |      
   Täydennys
                  |
    Kuulutus
                  |
 Muistutukset
 ja mielipiteet
                  |
Hakijan selitys
                  |
     Tarkastus
                  |
 Päätösistunto
                  |
    PÄÄTÖS
                  |
Päätöksen tiedoksianto,
 mahdolliset vastineet
           valituksista
                  |
Lainvoimaisuus ja/tai             Valitusasteen ratkaisu
Vaasan hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus


Valitus vesiluvasta
Ympäristölupaviraston päätöksiin, jotka perustuvat vesilakiin, haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valituksen saa tehdä:
1.   se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
2.   rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
3.   toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
4.   alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
5.   muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen käsittely
Valituksesta tiedotetaan niille henkilöille ja viranomaisille, joita asia koskee. Nämä saavat antaa valituksesta vastineen. Valitus, siitä annetut vastineet ja kaikki asiaa käsiteltäessä kertyneet asiakirjat toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus antaa asiasta käsittelyn jälkeen päätöksen.
Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön voi valittaa edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Alla olevassa laissa todetaan mahdollisesta vesiluvan mukaisten töiden aloittamisluvasta ennen kuin PÄÄTÖS on saanut lainvoimaa. Suomeksi se tarkoittaa että PÄÄTÖS on ensiksi oltava olemassa eli koko prosessi täytyy olla loppuun käyty ennen kuin aloittamislupaa edes voidaan harkita. 
Jos mainittu aloittamislupa annettaisiin, niin se tarkoittaisi sitä, että jos vesiluvasta on tehty valitus, niin siitä huolimatta voitaisiin työt aloittaa. Koska lupaprosessi kestää yleensä vuoden niin tämäkin mahdollinen aloittamislupa venyisi ensi kevääseen.
Mitä todennäköisimmin on kyse sen laatuisista toimenpiteistä että kyseistä aloituslupaa ei myönnetä, vaan on odotettava päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Se tulee lainvoimaiseksi vasta kun valitusaika on loppunut tai mahdollinen valitus on korkeammissa oikeusasteissa (VHO + KHO) käsitelty. Arvioin, että mikäli aloituslupa tulisi vastoin odotuksia niin silloin töihin päästäisiin 2007 keväällä. Mikäli aloituslupaa ei tule ja valitus tehdään, niin aloitus siirtyy vähintään 2008 vuoden puolelle. Tämä on siis aikataulu, mikäli kyseisen luvan käsittely noudattaa yleistä käytäntöä. On tietenkin mahdollista, että sitä jotenkin saadaan nopeutettua mutta kun katsoo kymmeniä jonossa olevia hankkeita niin varmaan kaikilla muillakin kova kiire.

Minusta hankkeen aikataulu on epärealistinen ilman yhtään valitustakin. Tuntuu perin hassulta kun tontteja jo aletaan jakaa ja rahaa niistä periä. Eihän asemakaavaa ole vielä käsitelty edes kaupunginvaltuustossa – ei ole olemassa tontteja,  joita jakaa. Ja rakennusten olisi oltava valmiina toukokuussa 2008! Tässä on nyt jotain perin outoa.


Quote
Rakentamistyön aloittaminen ja lupaehtojen muuttaminen   

26 § (6.8.1982/606)

Ympäristölupavirasto voi lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista yrityksen toteuttamista tarkoittaviin töihin ja työn suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin (töidenaloittamislupa). Tällainen lupa voidaan myöntää, jos

1) töiden kiireellistä aloittamista on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen, hakemuksen perustana olevaan rakentamissuunnitelmaan sisältyvän työn aloittamiseksi tai valmistamiseksi; tai

2) töiden aloittamisen lykkääntymisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa vahinkoa ja sen aloittaminen voi tapahtua tuottamatta muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa pysyvää haittaa, jos lupa muutoksenhaun johdosta evätään tai sen ehtoja muutetaan; taikka

3) kysymys on hankkeesta, johon ympäristölupavirasto on antanut luvan tämän luvun 6 §:n 1 tai 3 momentin nojalla ja joka ei sanottavasti vaikuta vesioloihin. (4.2.2000/88)

Töiden aloittamisluvassa voidaan myöntää oikeus vain sellaisiin töihin ja toimenpiteisiin, joiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan. Työt ja toimenpiteet on lupapäätöksessä mahdollisuuksien mukaan yksilöitävä.

Petri

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #87 on: 04. 05. 2006 20:08 »
Virkamiesmoraali-ketjussa tuotiin esille, että Keijo Ullakko olisi eilisessä teknisen lautakunnan kokouksessa väittänyt, että vesilupa olisi tuntia ennen kokousta tullut kaupungin kirjaamoon. Lautakunnan edustajat olivat luottaneet hänen sanaansa ja tämä tieto oli ollut suurena ratkaisijana, että he päättivät tehdä positiivisen päätöksen tonttiasiasta.

Tänään on sitten selvinnyt, että mitään sellaista lupaa ei ole tullut - että silleen.

Vaasalaisia.info - keskustelut

Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #87 on: 04. 05. 2006 20:08 »

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #88 on: 04. 05. 2006 22:10 »
Päätöksen valmistelemiseen ryhdytään, kun asiaa on riittävästi selvitetty ja asiasta on tiedotettu.

Nyt ollaan lupa-asiassa vasta aivan alkumetreillä. Päätöstä ei ole vielä edes aloitettu valmistella. Nyt vasta tänään 5.5 alkaa tiedotusvaihe joka kestää kuukauden.
Aika absurdi väite että lupa olisi jo keskiviikkona tullut. Ei kyllä osoita kovin suurta asiantuntemusta lautakunnalta ja sen esittelijöiltä kun tälläinen väite menee läpi.
Onkohan tuo tieto kirjattu pöytäkirjaan? Mielenkiintoista.

Ihmettelen kiirettä aloittaa tonttijako. Varausmaksu on 1500 € OK-talolta ja vaikuttaa siltä, että mainitussa aikataulussa on vaikea pysyä.

Lautakunnn  päätösesityksessä ei  puhuttu mitään mahdollisesta varausmaksun palauttamisesta jos hanke jostain kumman syystä viivästyisi / raukeaisi.

Offline luopio

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #89 on: 06. 05. 2006 22:10 »
Onko tuo tumpuloitten vai hölmöjen tuohuja? Onko niin että Longalla on nyt muuta mietittävää liikaa ja Asuntomessut vajoaa mutaan? Ei hyvältä näytä ja rahaa on palanut paljon - Kankkulan kaivoon?

Petri

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #90 on: 07. 05. 2006 17:05 »
Tulisiko nyt mahdolliseksi tehdä raviradan alueesta Asuntomessualue. Kaavoitus pitäisi tietenkin hoitaa nopeasti ja merellisyys katoasi, mutta valituksia tulisi varmasti vähemmän kuin Suvilahdessa.

Offline Matti Meikäläinen

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 969
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #91 on: 07. 05. 2006 21:09 »
Tokihan asuntomessut voi järjestää muuallakin kuin Suvilahdessa. Tosin ei vuonna 2008. No jaa... Taitaa tuo 2008 joka tapauksessa olla epärealistista...

Siitä olen kyllä 100 varma, että järjestetään ne messut Vaasassa sitten missä tahansa, on seurausena valitus / valituksia. Siihen täytyy vain varautua ja tehdä kaavoitustyö asiantuntevasti ja varata valituksille riittävästi aikaa. Suvilahden asuntomessualueen kaavoituksessa ei kaikestapäätellen olla näin menetelty.

P. Wirtanen

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #92 on: 08. 05. 2006 21:09 »
Kaavoitus pitäisi tietenkin hoitaa nopeasti ja merellisyys katoasi

Raviradan alueesta on jo tehty luonnos asuntoalueeksi muuttamiseksi, taisi olla Pohjalaisessa aikoinaan kuvat. Mutta ei se päämessualueeksi sovi. Ainoastaan oheiskohteeksi kerrostaloalueena. Ei missään muuallakaan rakenneta omakotitaloja noin lähelle kaupungin keskustaa. Omakotitalot ovat asuntomessujen idea.

Petri

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #93 on: 09. 05. 2006 06:06 »
Hirvittää nuo omakotitonttien hinnat. 750 neliötä kokoa ja hintaa 60 - 75 euroa neliöltä.

Offline Matti Meikäläinen

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 969
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #94 on: 09. 05. 2006 07:07 »
Tottahan hinta on kova, mutta kyllä minä tiedän Vaasassa maksetun jopa tuplahintaa rantatontista. Tosin pinta-alaakin oli tuplamäärä... En usko kuitenkaan olevan vaikeuksia näiden tonttien myynnin kanssa.

Se on sitten mielenkiintoista mitä tapahtuu kun messut kaatuvat aikanaan. Perutaanko kaupat vai rakennetaanko messualue myöhemmin ilman messuja ? No se varmaan riippuu siitä kaatuuko kaavoituspäätös valituskierroksilla...

Sääli jos rakentaminen estyisi kun messutontit houkuttelisivat hyviä veronmaksajia paluumuuttajista.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #95 on: 10. 05. 2006 08:08 »
Asuntomessut peruuntuvat ympäristöluvan puuttumiseen (nk "vesilupa). Maansiirtotyöt olisi pitänyt aloittaa viime syksynä. Lupa tulee aikaisintaan ensi vuonna. Ja se on liian myöhään se.

Kaava saattaa saada lainvoiman sitä ennen mutta se ei riitä töiden aloittamiseen. Jos asemakaavasta tulee valitus niin varmaankin yritetään syyllistää valittajaa messujen peruuntumisesta vaikka todellinen syy on vesilupa-anomuksen viivästymisessä.

Pian keisarilta riisutaan vaatteet.

Ravirata+Sundomin louhospenkereen yhteishanke olisi kiinnostava Asuntomessukohde seuraavalle vapaalle vuodelle. OK- ja rivitalot Sundomiin. Tornitalot ja lampi Raviskalle (sinnehän saa luonnollisesti virtaavasta vedestä pikku järven...).Vaasa voi sijoittaa osan rakennusmaan arvosta uuteen Laihilalle sijoittuvaan ravirataan.

Offline sähköjänis

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 521
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #96 on: 11. 05. 2006 04:04 »
Ympäristöterroristiseura uhkaa taas valituksella kaupungin kehittymistä. Kornin tilanteesta tekee se, että kaupungin kaavoitusosasto on valituspelossaan ja -kiristyksessä lähes hysteerinen ja on valmis muuttamaan kaavoja joka ainoan muistutuksen ja pienenkin epätyytyväisyyden vallitessa.

Tämä muuttaa kaavoitusta kohti harvainvaltaa, jossa muutamat äänekkäät valittavat joko oman edun tai pienen ryhmän edun nimissä aina kun valitusmahdollisuus on. Tai kuten Ympäristöseuran kohdalla, luulevat olevansa luontotietämyksessään ja "luontointellektualismissaan" muita ylempänä, entisen kommunisti-ideologian tyyliin "minä tiedän kuinka sinun on paras".

En käsitä tätä risukko- ja pusikkorakkautta. Näitä on koko maa täynnä, miksi yksi pieni pala on niin jumalattoman tärkeä, että koko kaupungin imago ja kehitys ollaan tärväämässä. Minä ainakin mieluusti näen KAUPUNGIN rannat kunnostettuina, EI luonnontilaisina. Luonnontilassa olevaa rantaviivaa kyllä riittää polkupyöräetäisyydellä.

Ympäristötietous ja luonnon kunnioitaminen ovat tätä päivää suurelle osalle kansalaisia, toisin oli vielä vaikka 1970-luvulla. Tällä nyt valitulla linjalla ympäristöliike saa itselleen uusia vastustajia ja koko hyvä asia menee takapakkia

Juicea vapaasti lainaten, "on (kaupunki)kulttuuri saapunut jo Ähtäriinkin".
Ja loppukaneetti Kummelia lainaten, "perkele mua taas huvita yhtään mikään"
« Last Edit: 11. 05. 2006 04:04 by sähköjänis »

Offline Roikale

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 191
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #97 on: 11. 05. 2006 08:08 »
Näistä negatiivisista uutisista (joita Tapio O. niin aktiivisesti meille tänne kirjoittaa) voisi päätellä, että kaupunki on tyrinyt messuasian ihan itse. En kuitenkaan yhtään epäile, etteikö ympäristöseura löisi valituksella viimeisen naulan arkkuun, vaikka lupa-asiat muuten sattuisivatkin järjestymään. Niin ylimielisiä olivat seuran jäsenten kommentit Pohjalaisessa (en muista päivää, viime vuoden puolella). Asuntomessuprojektissa olisi nyt kaupunkilaisilla pieni "yhteen hiileen puhaltamisen" paikka, mutta se tuntuu olevan joillekin aina-oikeassa-olijoille hyvin vaikeata.

Eloveena

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #98 on: 11. 05. 2006 09:09 »
Ymmärsin niin Pohjalaista lukiessani, että Ympäristöseura ei ole juuri palautetta saanut.  Tähän viittaa myös Hannu Paloposken repliikki:

-Aika vähän sitä (palautetta) on tullut.  Saisi tulla enemmän.

Miten tämä tulisi tulkita?  Vaasan ympäristöseuran nettisivulla olevan laskurin mukaan sivuilla oli tänään puoleenpäivään mennessä käynyt koko sivujen olesmassaolon aikana 1468 vierasta.  Kun mukaan laskee seuran omat jäsenet, ei kävijävirta ole kummoinenkaan.

Jo pelkästään tämä seikka panee varmasti seuran johtokunnan pohtimaan oikeata strategiaa.  Seura haluaa varmasti säilyttää asemansa vaasalaisten etujen puolustajana tulevaisuudessakin.  Joskus kannattaan antaa vähän lenkkiä.

Seuralla on täysin kunniallinen perääntymisreitti, sillä seura on jättänyt asiasta vasta muistutuksen.  Valituksen tekeminen onkin sitten vakavampi asia.

Nyt olisi seuran syytä miettiä valituksesta luopumista ja sen sijaan ärhäkkään julkilausuman tekemistä.  Näin seuran auktoriteetti säilyisi ja samoin vaasalaisten luottamus.  Lienee niin että suurin osa vaasalaisista kannattaa asuntomessujen järjestämistä.

Ympäristöseuran nettisivuilla on myös palautelomake, mutta ei tavanomaista mahdollsuutta lukea palautetta tai sitten palauteta ei ole kertakaikiaan tullut.

Sivu osoite:
http://www.sll.fi/yhdistykset/vaasa/palaute.htm
« Last Edit: 11. 05. 2006 10:10 by Eloveena »

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #99 on: 11. 05. 2006 15:03 »
Näistä negatiivisista uutisista (joita Tapio O. niin aktiivisesti meille tänne kirjoittaa) voisi päätellä, että kaupunki on tyrinyt messuasian ihan itse.
Faktat voivat olla, katsantokannasta riippuen, negatiiviisia tai positiivisa. Minusta kuitenkin olisi hyvä tunnustaa tosiasiat.

Hupaisaa oli lehdessä tänään se, että kaupungin messuarkkitehti
a) lintujen pesimäkausi päättyy syksyllä
b) silloin alkaa messualueen massanvaihto
c) liito-oravametsän tuhoamatta jättäminen ja talojen siirto RANTAMUTAAN oli MILJOONAN EURON KÄDENOJENNUS KAUPUNGILTA YMPÄRISTÖSEURALLE!
d) Kuparisaareen ei olisi tarvinnut ajaa toista sataa tuhatta kuutiota täytemassoja kuten nyt valitulle messualueelle.
Siirto siis tapahtui Hallasmaan mukaan kädenojennuksena VYS:lle, ei esim. lainsäädännöstä (tai Länsi-Suomen Ympäristökeskuksesta) johtuen.... (Mustikkamaan kaavahan kaatui juuri viime mainittuun ja lainsäädäntöön).

Jos Asuntomessuista kerrottaisiin avoimesti, mitä ne maksavat, mitä hankkeita se syrjäyttää, näytettäisiin havainnekuvana miltä rantaraitti rakentamisen jälkeen näyttäisi, ja sen jälkeen tehtäisiin kansalaiskysely, avoimen TV-paneelikeskustelun jälkeen, niin minäpä väitän että selkeä enemmistö vastustaisi imago-hankettamme.

Offline sähköjänis

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 521
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #100 on: 12. 05. 2006 06:06 »
Jos Asuntomessuista kerrottaisiin avoimesti, mitä ne maksavat, mitä hankkeita se syrjäyttää, näytettäisiin havainnekuvana miltä rantaraitti rakentamisen jälkeen näyttäisi, ja sen jälkeen tehtäisiin kansalaiskysely, avoimen TV-paneelikeskustelun jälkeen, niin minäpä väitän että selkeä enemmistö vastustaisi imago-hankettamme.

Itse uskon, että siisti rakennettu ympäristö kiinnostaa kaupunkilaisia enemmän kuin läpipääsemättömät ryteiköt ja että esittämäsi demonstraatio kääntäisi usean epäilijän pään hankkeelle myönteiseksi. Epäsuorasti myös sanot, että nyt enemmistö kannattaa hanketta. Mentäisiinkö nyt kerrankin enemmistön ehdoilla!?

Toistan vielä itseäni, josta voi lukea rivien välistä myös POSITIIVISEN viestin; eri mieltä olevien mielipiteet huomioidaan. Aina ei voida tietenkään miellyttää kaikkia.

...kaupungin kaavoitusosasto on valituspelossaan ja -kiristyksessä lähes hysteerinen ja on valmis muuttamaan kaavoja joka ainoan muistutuksen ja pienenkin epätyytyväisyyden vallitessa.

Tämä muuttaa kaavoitusta kohti harvainvaltaa, jossa muutamat äänekkäät valittavat joko oman edun tai pienen ryhmän edun nimissä aina kun valitusmahdollisuus on.
« Last Edit: 12. 05. 2006 06:06 by sähköjänis »

Offline luopio

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #101 on: 12. 05. 2006 19:07 »
Ihmeellistä touhua kun lain noudattaminen on muka uhraus - kädenojennus.
En nähnyt tuossa mitään positiivista. Suvilahtelaisten vaatimukseen rantaraitin säilyttämisestä ei taivuttu vaan 10 OK-tonttia saa ihan oman rannan. Huono juttu koko homma. Ei meillä tuollaiseen isojen poikien leikkiin olisi varaa. Tuolla rahalla pantaisin monta kipeää asiaa kuntoon. Asunnot pitää rakentaa kovalle maalle ja jättä rannat ihan kaikille ihmisille, rikkaille ja köyhille. Katsoin google earthilla tuota lahtea. Siitä tulee iänikuinen rahanreikä kuin maatuvaa lahtea sitten pitää raharikkaille ruopata verovaroin. Ääliöiden tuohua.

Offline kloppi

 • Kokelas
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #102 on: 12. 05. 2006 20:08 »
Joo.Paikkahan on aika surkea.
Tosiaankin maatuva rapakko jossa maa kohoaa huimaavaa vauhtia.
Eipä kannata kadehtia meitä jotka sinne ehkä muutamme.Minun perheeni varaa sieltä tontin.Jos onnistaa ei kannata kadehtia,Parempiakin rantoja on olemassa.Ranta talon pihassa on enemmän silmää hivelevää luksusta koska lahti on niin matala.
Miiksi muuten ranta-asuminen nostaa ennennäkemättömän kateuden esiin?

Offline luopio

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #103 on: 12. 05. 2006 21:09 »
Vaasalaiset, ihan kaikki vaasalaiset, ovat tuolla rannalla saaneet tähän asti olla kuin omallaan. Kaavassa se on virkistysaluetta. Silloin tuntuu siltä kuin joku tulisi SINUN rannallesi. Kun otetaan jotain pois niin tuntuuhan se pahalta. Mistä omasta kloppi luopuisi ilman valitusta? Onko se kateutta? Ehkä se on enemmänkin vääryyden kokemus?  Jos tämä menee läpi niin mikä on seuraava ranta? Hietasaari? Omia rantatontteja on omalla rahallakin saatavissa. Nyt tontin saaja saa huikean rahallisen avustuksen muilta veronmaksajilta. 

foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #104 on: 13. 05. 2006 02:02 »
Quote
Nyt tontin saaja saa huikean rahallisen avustuksen muilta veronmaksajilta.

Laitetaanko lukuja eli numeroita pöytään? Arvotaanko tontit ilmaiseksi vai maksetaanko niistä vähemmän kuin muista tonteista?

Offline luopio

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #105 on: 13. 05. 2006 14:02 »
Kokonaiskustannus n. 10 M€.
19 OK-tonttia. n 34 pientaloa (100m2- gynderi rakentaa?) ja kolme kerrostaloa. Yhteensä  200 asuntoa, alle 500 asukasta.

OK-tontin kustannus kovalla maalla on veronmaksajille nomaalista jotain 15-20000 €. Kerrostaloasunnon siitä murto-osa. Nyt asuntoa koti tuleva kustannus lienee 50 000 €. OK-tontin hintaa ei tuosta kehtaa edes yrittää laskea sillä ne kerrostalot ja pientalot ovat "kovalla" maalla ja OK-tontit veden päällä...

Melkoisesta tulosiirrosta on siis kyse ja nyt varallisuutta ei siirretä rupusakille.

foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #106 on: 13. 05. 2006 16:04 »
Quote
Melkoisesta tulosiirrosta on siis kyse ja nyt varallisuutta ei siirretä rupusakille.

Väität siis, että kunnallistekniikasta ja byrokratiasta aiheutuvat kustannukset kaupungille tulevat nousemaan korkeammaksi kuin tonteista perittävä hinta? Enpä usko.

Offline luopio

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 225
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #107 on: 13. 05. 2006 16:04 »
Näinhän se on ihan tavallisissakin tonteissa. Tässä monikertainen.

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #108 on: 13. 05. 2006 18:06 »
Kaupunki maksaa kaavoitettujen lähiöiden kunnalllistekniikan ja tonttikustannukset yhteisistä varoista. Tontin vuokra tai myyntihinta ei kata läheskään kustannuksia.

Ne, jotka rakentavat asemakaavoittamattomalle, vapailta markkinoilta hankkimalleen tontille maksavat itse kaikki kustannukset eivätkä rasita yhteistä kassaa. Näin on rakennettu viime vuosina paljon OK-taloja esim.Sundomiin ja Västervikiin.

Asuntomessujen rannalla olevien OK-tonttein hintaa ei ole vielä määritelty. Huutokauppa? Tarjouskilpailu? Tai jotain muuta.

dynamiitti

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #109 on: 13. 05. 2006 19:07 »
Ei pörrömies rakenna millekään postimerkkitontille. Pörrömies haluaa laatua, tässä tapauksessa meren rannalle.

CGURU

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #110 on: 14. 05. 2006 12:12 »
- Tuleeko nyt sitten kyseiselle messu alueelle muuttamaan tarpeeksi varakkaita asukkaita
  muista kunnista, että he kompensoivat tästä mahd. investoinnista syntyvät kulut kunnalle.

- Tuleeko lisäksi sama jengi maksamaan enemmän kunnallisveroa, koska kunnan julkiset
   palvelut tulevat käyrän mukaan rajusti laskemaan tämän "kehityksen" nimessä.

- Tuleeko lähiöstä Duunarikylä, vai Optiokylä.

- Sinänsä häilyviä kysymyksiä, joiden vastaukset ovat vain tulevien asukkaiden tulevissa
  kuvioissa.

           Ehkä pahin mahd. tilanne olisi Vaasan nk. Optioporukan siirtyminen uudelle
           alueelle ja vanhojen "palatsien" jäädessä myyntipalstoille.

- Lääkärit ja Tuomarit ja yrittäjäthän asuvat mainosten mukaan nykyään Pikipruukilla,
  tulojen jäädessä muuhun käyttöön, joten heitä sinne on ehkä turha odotella.

- Tämän lystin petaamisen maksajia ei investointi tietenkään voi kiinnostaa,
  edes "kehityksen" nimeen,  muuten kuin ehkä verorahoilla maksettavien palveluiden
  paranemisen kautta ja  jonka lähitulevaisuus ei  kuitenkaan hyvältä näytä,
  ainakaan 3D laseilla katseltuna. ( eli: puolesta / vastaan / puolueeton, moodi )
 
« Last Edit: 14. 05. 2006 12:12 by CGURU »

Offline Tapio Osala

 • Omalla nimellä
 • Veteraanivaikuttaja
 • *
 • Posts: 3634
  • View Profile
  • http://TapioOsala.com
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #111 on: 14. 05. 2006 22:10 »
Ydinkysymys on se, että ne jotka palveluita käyttävät, maksavat niistä oman osuutensa. Vaasan työpaikkaomavaraisuus on n. 130 % mikä tarkoittaa sitä että jos yhtään vaaslaista ei olisi työttömänä niin silti työpaikkoja on 30% enemmän kuin työikäisiä Vaasassa.
Hyvähän se on että työvoimaa löytyy lähialueilta - ja myös vaasalaisten veloilla maksettujen palvelun käyttäjiä MUTTA

Suomen kaltaista (paljon ylipieniä kuntia) kuntajakoa ei juuri muualta maailmasta löydy. Peruspaveluidenkin järjestäminen pienissä kunnissa on vaikeata ja tehotonta (=kallista tai huonoa). Kun 4 km:n välein on esim. kaksi suomenkielistä ja ja kaksi ruotsinkielistä kouluvirastoa järjestämässä pienevän lapsijoukon peruskouluasioita niin jossain mättää. Kun vielä koululaisia kuskataan verovaroin toisen kunnan läpi - lähempänä olevan koulun ohi niin...

Kouluasioiden, perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon, päiväkotien, liikuntatoimen, kaavoituksen... niin kaikkien kunnan toimintojen olisi varsin luontevaa ja järkevää hoitaa sellaisen hallinnollisen alueen puitteissa mikä on
a) työssäkäyntialue
b) erikoispalveluiden hakualue

Pienillä kunnilla ei ole resursseja palkata erityiasiantuntijoita. Ovella olevan suurten ikäluokkien eläköitysmisbuumin jälkeen kuntasektori on muutenkin pulassa pätevän työvoiman saannin suhteen.

Mitä yritän sanoa? Kuten lehdistä lähes päivittäin saamme lukea niin kuntarakenteessa on tapahtumassa  muutoksia. Vaasan osalta se tarkoittaa sitä, että tämä ydinasia hoituisi. Eli ne havitellut veronmaksajat tulisivat veronmaksajiksemme ilman että heidän tarvitsisi mihinkään muuttaa.

Juuri naapurikuntien veronmaksajien houkuttelemiseksihan Asuntomessuja ollaan tänne havittelemassa. Imagoa ja asuntoja.

Jos siis ongelma nyt hoituu - kuten vahvasti näyttää - niin silloinhan tuo syy virkistyasluidemme uhraamiseksi ulkokuntalaisten asuinalueiksi poistuisi. Silloin voisimme vain keskittyä nykyistä suuremman kuntamme keskustaajaman pitämisen viihtyisänä ja veropohjan laajentuessa tarjota entistä parempia palveluita suuremmalle väkimäärälle, esim. musiikki/kongressikeskus...


Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #112 on: 15. 05. 2006 06:06 »
Tulisiko nyt mahdolliseksi tehdä raviradan alueesta Asuntomessualue. Kaavoitus pitäisi tietenkin hoitaa nopeasti ja merellisyys katoasi, mutta valituksia tulisi varmasti vähemmän kuin Suvilahdessa.

Kannatan lämpimästi, että ravirata muutetaan asuinalueeksi. Toki uudelle raviradalle täytyy ensin löytyä sopiva paikka jostain muualta. Eihän nykyinen paikka ole ollut ravi- ja hevostoiminnalle mitenkään ideaali (varmaan hevosten omistajatkin olisivat kiitollisia paremmista ja rauhallisemmista ratsastus- ja ajomaastoista sekä isommista aitauksista). Mutta en usko, että vuoden 2008 asuntomessualueeksi tuo alue ehtisi.

Eri mieltä olen Petrin kanssa siitä, etteivätkö raviradan asunnot olisi merellisiä. Onhan meri siinä aivan vieressä kaikkien ulottuvilla. Jos raviradalle tulee kokonaan uusi asuinalue niin sitä tärkeämpää olisi se, että rannat säilyisivät kaikkien yhteisessä käytössä virkistysalueena (niin kuin ne on nyt osayleiskaavoissa merkitty)!

Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #113 on: 15. 05. 2006 06:06 »
Ympäristötietous ja luonnon kunnioitaminen ovat tätä päivää suurelle osalle kansalaisia, toisin oli vielä vaikka 1970-luvulla. Tällä nyt valitulla linjalla ympäristöliike saa itselleen uusia vastustajia ja koko hyvä asia menee takapakkia

Mielestäni tuo on juuri päinvastoin! Kaikista ihmisen toimista päätellen hän on pikemminkin vieraantumassa luonnosta eikä luontoa enää osata kunnioittaa. Luonto ei ole enää osa ihmisten elämää siten kuin ennen. Toki monissa ympäristönsuojelullisissa asioissa ollaan edistytty, mutta silti tuntuu, että ihmisten läheinen suhtautuminen luontoon on muuttunut (eikä välttämättä parempaan). Takana ovat 1970-luvun ympäristöliikkeen nousuvuodet, jolloin toiminta oli vielä paljon radikaalimpaa ja näkyvämpää kuin tänä päivänä.

Hyvä ympäristöseura! Onneksi joku sentään uskaltaa pitää heikompien ja äänettömien puolta! Täällä on annettu ymmärtää, että suurin osa vaasalaisista kannattaisi asuntomessuja, mutta tiedän lukuisia ihmisiä (suvilahtelaisia ja muitakin), jotka eivät haluaisi rantaa "uhrata", mutta ovat tässä hirveässä mediamylläkässä "vaiennettu". Kuka nyt uskaltaisi olla jarruttamassa "kehitystä". Saati sitten, että uskaltaisi valittaa!! Mutta eihän sen näin pitäisi olla! Valitusoikeus on nimenomaan oikeus, jota saa ja pitääkin käyttää. Tämä pitäisi myös laskea suunnitelmiin. Kuten joku täällä jo taisikin sanoa, näin ei vissiin nyt ole asian laita. Vaikka taisihan messupäällikkö Keijo Ullakko sanoa jossakin lehdessä, että mahdollisten valitusten käsittelylle olisi varattu 8 kuukautta aikaa. Eli pitäisikö se sittenkin tulkita niin, että mahdolliseen valitukseen olisi varauduttu? No, joka tapauksessa taitaa koko projekti kaatua ennemminkin tuohon vesilupa-asiaan kuin yhteenkään valitukseen.

 

Offline sähköjänis

 • Veteraanivaikuttaja
 • *****
 • Posts: 521
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #114 on: 15. 05. 2006 07:07 »
Valitusoikeus on nimenomaan oikeus, jota saa ja pitääkin käyttää.

Ei todellakaan. Valitukset pitää pystyä perustelemaan ja perusteluksi eivät riitä kommentit tyyliin "pikkupoikana tykkäsin siinä pusikossa pissata" tai "me tykätään kävellä siellä luonnossa". Ymmärrän toki että nämä ovat arvoja ja joillekin jopa tärkeitä, mutta valituksen teko tunnepohjalta ei ole mitään muuta kuin vähemmistöterroria. Asiantilan muuttamiseen ei siis riitä, että on asioista eri mieltä. Toki valittaa voi vaikka millä tahansa verukkeella, mutta se on sitten sitä mainitsemaani.

foliohattu

 • Guest
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #115 on: 15. 05. 2006 07:07 »
Quote
Hyvä ympäristöseura! Onneksi joku sentään uskaltaa pitää heikompien ja äänettömien puolta!

Mikäli ympäristöseura on luonnon puolella, odotan edelleen sitä, että he alkavat kannattaa rakentamista kaupunkiin, lähelle ihmisten työpaikkoja ja palveluita.

Sen sijaan lyödään kaupunginrakentamiselle kapuloita rattaisiin minkä ehditään. Mikä tästä on lopputuloksena? Kaupunki ei kasva kaupunkiin vaan 30-100 kilometrin säteelle sen ulkopuolelle. Jos Vaasassa estetään kasvu, tapahtuu kasvu Vaasan ulkopuolella. Olette varmaan kuulleet tarinan, jossa mies ajaa joka aamu yli 50 kilometriä päästäkseen Vaasaan töihin – päivän päätteeksi hän ajaa toiset 50 kilometriä päästäkseen takaisin kotiin. Matkakustannukset hän laittaa muiden veronmaksajien piikkiin omavastuuosuudella vähennettynä. Tällaisia miehiä ja naisia ei ole ihan vähän. Heitä on todella paljon. Öljyä palaa ja luonto pelastuu kun ei tarvitse Vaasaan rakentaa.

Ottakaa siellä ympäristöseurassa ämpäri pois päästä ja kokeilkaa vaihteeksi kiikareita. Ulkopuolisen silmin vaikuttaa siltä, että kaiken vastustamisen vimmassa alkaa kokonaisuuden hahmottaminen hämärtyä.

Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #116 on: 15. 05. 2006 08:08 »
Valitusoikeus on nimenomaan oikeus, jota saa ja pitääkin käyttää.

Ei todellakaan. Valitukset pitää pystyä perustelemaan ja perusteluksi eivät riitä kommentit tyyliin "pikkupoikana tykkäsin siinä pusikossa pissata" tai "me tykätään kävellä siellä luonnossa".

Tuskin kukaan tuolla perusteella valittaisikaan. Uskon, että Suvilahdenkin tapauksessa löytyy ihan riittävästi lakiin nojautuvia perusteita, jotka puoltavat sitä, että alue olisi parempi jättää rakentamatta.

Offline Orvokki

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 200
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #117 on: 15. 05. 2006 08:08 »
Mikäli ympäristöseura on luonnon puolella, odotan edelleen sitä, että he alkavat kannattaa rakentamista kaupunkiin, lähelle ihmisten työpaikkoja ja palveluita.

No siitä raviradasta olisi varmaan ihan hyvä aloittaa! Se on vielä lähempänä keskustaa kuin Suvilahti.

Offline serafim

 • Kansalaisaktiivi
 • ***
 • Posts: 156
  • View Profile
Re: Vaasan Asuntomessut
« Reply #118 on: 15. 05. 2006 16:04 »
Quote
Hyvä ympäristöseura! Onneksi joku sentään uskaltaa pitää heikompien ja äänettömien puolta!

Mikäli ympäristöseura on luonnon puolella, odotan edelleen sitä, että he alkavat kannattaa rakentamista kaupunkiin, lähelle ihmisten työpaikkoja ja palveluita.

Sen sijaan lyödään kaupunginrakentamiselle kapuloita rattaisiin minkä ehditään. Mikä tästä on lopputuloksena? Kaupunki ei kasva kaupunkiin vaan 30-100 kilometrin säteelle sen ulkopuolelle. Jos Vaasassa estetään kasvu, tapahtuu kasvu Vaasan ulkopuolella. Olette varmaan kuulleet tarinan, jossa mies ajaa joka aamu yli 50 kilometriä päästäkseen Vaasaan töihin – päivän päätteeksi hän ajaa toiset 50 kilometriä päästäkseen takaisin kotiin. 

Ympäristöseura kannatti lausunnossaan ns. Minimanin useita isoja kerrostaloja sisältänyttä kaavaa, ei se vastustanut ns kelmettilä Pohjoistakaan. Eiikä varmaan ravirataakaan. Kaikkin noihin mahtuu moninkertainen määrä asuntoja pieneen messualueeseen verrattuna.  Hyvin johdonmukaisia ovat olleet Ympäristöseurassa vain arvokkaan lähiympäristön puolustamisessa.
Hyvä yhdistys.

Petri

 • Guest
Ympäristöseura valittaa messualueen kaavasta
« Reply #119 on: 18. 05. 2006 05:05 »
Vaasan ympäristöseura on päättänyt valittaa Vaasan asuntomessujen asemakaavasta. Ympäristöseura tekee myös muistutuksen messujen ympäristöluvasta ja varautuu valittamaan siitäkin.Vaasan ympäristöseuran hallitus ei ollut tiistai-illan kokouksessaan yksimielinen asuntomessuista tehtävistä valituksista. Seuran puheenjohtaja Hannu Paloposki vastusti valitusten tekemistä ja jätti tehtävänsä seuran johdossa.

Nyt saavat kaupungin isät kunniallisen tien perääntyä koko messuhankkeesta, vaikka ovat itse sössineet asian oikein kunnolla liian hitaalla toiminnallaan.

Vaasalaisia.info - keskustelut

Ympäristöseura valittaa messualueen kaavasta
« Reply #119 on: 18. 05. 2006 05:05 »